Business as Unusual HAN BLAD #13 / SEPTEMBER Netwerken tegen de crisis HAN steekt 10 miljoen in duurzaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business as Unusual HAN BLAD #13 / SEPTEMBER 2009. Netwerken tegen de crisis HAN steekt 10 miljoen in duurzaamheid"

Transcriptie

1 HAN BLAD Business as Unusual #13 / SEPTEMBER 2009 Netwerken tegen de crisis HAN steekt 10 miljoen in duurzaamheid Flexibilisering arbeid geen wondermiddel Innoveren met Web 2.0

2 Straks/nu DOORLEREN? Ook dat kan bij de HAN! Start naast uw baan een (post)hbo cursus of opleiding op het gebied van economie en management en leer door! De productieplanning van het HANblad rekt in de zomerperiode altijd behoorlijk uit. Met als gevolg dat het nog maar begin juli is als ik dit schrijf. Op het moment dat u dit leest is het begin september. Op het moment dat ik dit schrijf is het warm, als u dit leest zit de r al weer in de maand. U heef t weer een heel werkjaar voor de boeg, ik drie weken zomer vakantie. Kor tom, mijn gemoedstoestand is bepaald door het tijdstip een hele andere dan die van u. Toch moet ik met u zien te levelen, nu inschat ten wat u straks in feite nu dus bezighoudt. Zo is het ook een beetje met het thema van deze uitgave. De afgelopen maanden heef t de crisis vooral bestaan in de kolommen in de krant. U heef t zelf uw baan nog en ook in kring van familie en buren zijn er nog geen ontslagen gevallen. En, al is de omzet met tien, t wintig, der tig procent gedaald, uw bedrijf draait nog redelijk door ; met het vlees op de bot ten dat u de laatste jaren heef t vergaard, houdt u het nog wel een jaar uit : Als het zo blijf t, is er niets aan de hand. Maar er is dus wel iets gaande, stellen politici, economen, bankiers en de ceo s van de multinationale grote bedrijven met hun over view op de internationale geld- en goederenstromen. Want straks /nu, na de zomer, zijn de orderpor tefeuilles echt leeg. Het opstar ten laat staan financieren - van nieuwe, grote projecten dur f t niemand aan. Er is echt iets aan de hand, het is business as unusual. Deze uitgave vormt grotendeels één groot verslag van hoe bedrijven, overheden en kennisinstellingen zich de afgelopen maanden hebben voorbereid op wat er na de zomer wacht. Er zijn met gemeentes afspraken gemaakt over traineeships voor afgestudeerden, er zijn miljoenen vrijgemaakt voor een plan dat de HAN én de regio duurzamer moet maken, om de economische én de milieucrisis aan te pakken, er zijn ideeën bedacht over hoe een bedrijf zich met Web 2.0 kan voorbereiden op die ICT-gedreven economie die straks vorm zal krijgen ; er zijn regelingen getrof fen waardoor boventallige onderzoekers bij kennisinstellingen aan de slag kunnen. En er is gewaarschuwd dat u, als het weer aanpikt, uw bedrijf niet moet volstoppen met flexwerkers, om niet aan een gebrek aan dur f en betrokkenheid alsnog ten onder te gaan. Ik hoop dat u en ik toch van onze vakantie hebben kunnen genieten. Werk ze. Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven za l doorbrengen Woody Allen, Amerikaans filmregisseur en acteur Redactie HANblad Inhoud Kijk voor meer informatie op de site. Pagina 4 10 Miljoen voor duurzaamheid Pagina 8 Net werken tegen de crisis Pagina 10 Flexibilisering geen wondermiddel Pagina 14 Hermann Scheer over crisissen Pagina 16 Innoveren via Web 2.0 Pagina 18 Goede baan plus master Pagina 20 Intelligent motormanagement Pagina 26 Managen in Beijing Pagina 9 Goede innovator is tienkamper Pagina 12 Kansrijk de arbeidsmark t op Pagina 13, 22, 23, 24, 25, 28, 30 Kor t nieuws Pagina 29 Laptop erbij, managen maar

3 Ron Bormans tijdens opening studiejaar: HAN steekt 10 miljoen in duurzaamheid De HAN is al 15 jaar een van de voorlopers van duurzame ont wikkeling in het hoger onder wijs. De tijd is rijp voor een volgende grote stap. De huidige economische crisis vraagt om ander leiderschap en om onor thodoxe vernieuwing. Aldus het plan Duurzame Ont wikkeling dat de HAN op 2 september lanceerde tijdens de opening van het studiejaar in aanwezigheid van minister Cramer van VROM. Collegevoorzit ter Ron Bormans legt de ambities uit. Ron Bormans, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Een dergelijke maatschappelijk verantwoorde ambitie past perfect bij het hbo Het is business as unusual. De economische en ook de milieucrisis vragen om ongebruikelijke stappen en de HAN is bereid ze te nemen, zo maakt Ron Bormans duidelijk. Belangrijk in zijn motivatie om het plan Duurzame Ontwikkeling te initiëren is de overtuiging dat het vraagstuk van CO2-uitstoot en verspilling van grondstoffen en energie er een is dat opgelost móet worden. En ook een dat opgelost kán worden. Ik heb een tijd geleden het boek De Nieuwe Wereld van Auke van der Woud gelezen en daarin wordt heel helder geschetst hoe de mensheid tussen 1850 en 1900 de fundamenten heeft gelegd van de huidige op olieconsumptie gebaseerde samenleving. Fascinerend om te lezen hoe de moderne samenleving in krap 50 jaar haar technologisch fundament kreeg, maar waarin ook de basis is gelegd voor de huidige indringende problematiek. Als dat in vijftig jaar kon is het ook mogelijk in vijftig jaar de grondslag te leggen voor een maatschappij die wel duurzaam is. Ik ben er heel optimistisch over dat dat gaat lukken. Tegelijk constateert hij, rondlopend door de gebouwen van de HAN, hoeveel mensen binnen de hogeschool allang met duurzaamheid bezig zijn. Opvallend veel en opvallend goed. Die verzorgen onderwijs in Autotechniek en zijn bezig met duurzame aandrijvingen op waterstof. Of ze zijn binnen Bouwkunde bezig met onderzoek naar CO2-neutraal bouwen, proberen het onderwijs aan jonge kinderen te doordrenken met de duurzaamheidgedachte of laten zich inspireren door het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of ze lopen stage in de Zuid-Afrikaanse Theewaterskloof waar de HAN een aantal projecten doet waarin gewerkt wordt aan duurzame oplossingen voor de allerarmsten. Of ze werken voor ons Servicebedrijf en zijn betrokken bij energiezuinige bouwprojecten. Allemaal initiatieven waar ze mij en het college niet voor nodig hadden. Met dit plan geven we ze een extra impuls door dingen te bundelen, synergie te benutten en er nieuwe initiatieven aan toe te voegen, motiveert Bormans zijn plan dat hij presenteerde, tijdens de opening van het studiejaar , niet toevallig in aanwezigheid van minister Cramer. Past bij het hbo Daarbij komt, vervolgt hij, een dergelijke maatschappelijk verantwoorde ambitie - duurzaamheid als een belangrijke dimensie van je al activiteiten - past ook perfect bij het hbo. Om tot duurzame oplossingen te komen zijn er al tal van nieuwe technologieën beschikbaar die nog wel toepasbaar moeten worden gemaakt. Dat is precies het terrein van het hbo. En het hoort ook helemaal bij het onderwijs. Om een voorbeeldfunctie te vervullen richting je studenten zodat die na afstuderen die boodschap meenemen de samenleving in. Ron Bormans wil dat de HAN niet alleen naar de eigen studenten toe een voorbeeldrol vervult, maar ook naar de regio en zelfs naar het Nederlandse hbo als geheel. Economische voorspoed in een regio vraagt dat dat gebied bepaalde sterktes heeft. Als grote, belangrijke kennisinstelling in de regio - want dat zijn wij - geven wij duurzaamheid een centrale plaats in alles wat wij doen, in ons onderwijs, onderzoek en onze bedrijfsvoering. Dat maakt het voor overheden en bedrijven aantrekkelijk daarbij aan te sluiten, er zelf ook een groot thema van te maken en met ons en elkaar te gaan samenwerken. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het meer fundamentele onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen naar hoogrendement zonnepanelen door ons sneller toepasbaar wordt gemaakt, samen met het bedrijfsleven en gesteund door lokale overheden. Misschien stel je dan over twintig jaar vast dat Sunvalley in Nijmegen ontstaan is. Maar dan moet die regio daar natuurlijk wel voor kiezen en dan ook graag op een hoog ambitie-niveau. Kor te en lange termijn Bormans maakt in zijn plan een expliciete scheiding tussen investeringen die op korte termijn een aantoonbaar positief effect op het milieu hebben en kosten besparen en investeringen waarvan het effect later komt en diffuser zal zijn. Onder die eerste categorie vallen de gelden die gestoken worden in energie- en grondstof-besparende hardware voor de nieuw- en oudbouw van de hogeschool. Onder de tweede vallen de investeringen om het onderwijs en onderzoek meer gefocust te krijgen op duurzaamheid. Uit de reserves en door binnen de reguliere begroting scherper te budgetteren heeft de HAN tien miljoen euro vrijgemaakt waarvan ongeveer de helft wordt geïnvesteerd in de nieuwbouw aan de Kapittelweg in Nijmegen. Bormans droom is het een CO2-neutraal schoolgebouw neer te zetten. Dat is nogal een uitdaging. We gaan op zoek naar manieren om installaties zuiniger te laten draaien, zonne-energie en kleinschalige windenergie toe te passen, warmtekoude opslag te realiseren. Dat doen we natuurlijk samen met een architect en met toeleveranciers uit de regio, maar daar betrekken we nadrukkelijk ook onze eigen medewerkers en studenten bij. Die ontwikkelen kennis van duurzaam bouwen en kunnen die weer in het eigen onderwijs of in de loopbaan gebruiken. Aldus de collegevoorzitter die een prijsvraag aankondigt voor architectenbureaus om met voorstellen voor zo n gebouw te komen. Kosten besparen Ongeveer een kwart van de tien miljoen euro gaat naar het duurzamer maken van de oudbouw en ook hiervan verwacht hij spin-offs zoals interessante leerprojecten voor studenten Civiele Techniek en Bouwkunde, maar ook een economische impuls voor regionale partners zoals energiebedrijven, aannemers en architecten die momenteel wel wat werk kunnen gebruiken. Daarnaast wil hij een fors bedrag steken in duurzame oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk van de HAN. Meer dan zestig procent van het totale energiebeslag van de hogeschool zit namelijk in mobiliteit (woon-werk- en werk-werkverkeer). De HAN heeft haar onderwijs intensiever gemaakt, omdat we geloven dat meer contact tussen docenten en studenten het onderwijs verbetert. Maar het zorgt wel voor meer verkeer, voor roosterproblemen ook. We kunnen de bedrijfstijd verlengen, het aanleggen van transferia stimuleren, maar willen zeker ook aansluiten bij lopende, regionale initiatieven op dit terrein. Het onderzoek dat we gaan doen zal dan ook breed en integraal zijn. Al deze initiatieven kosten niet alleen geld, ze gaan ook (energie)kosten besparen, geschat wordt euro per jaar. Onderdeel van het project is het streven die winst te maximaliseren. Bormans: Dan ben je slim bezig. Je dient een maatschappelijk doel, geeft focus aan je organisatie, verbindt je met je omgeving én verdient geld. Geld dat volledig naar het onderwijs gaat, om dat verder te verbeteren en te intensiveren. Duurzaamheid wordt een belangrijke nieuwe dimensie, maar onze primaire taak is en blijft het onderwijs. Spiegel voorhouden De tweede categorie van investeringen is vooral gericht op het verder verduurzamen van onderwijs en onderzoek. We gaan op zoek naar manieren om duurzaamheid in álle curricula van de HAN een plek te geven, we willen een aantal nieuwe lectoraten realiseren en we willen opleidingen stimuleren een duurzame kwaliteitsbeoordeling te halen. Want, hoeveel duurzame initiatieven er ook nu al lopen, het kan altijd beter. Vooral de opleidingen die een beroepspraktijk kennen waarin duurzaamheid een dominante rol gaat krijgen, moeten zichzelf de spiegel voorhouden en de vraag stellen: wat staat ons te doen? Misschien stel je dan over twintig jaar vast dat Sunvalley in Nijmegen ontstaan is Opening studiejaar met minister Cramer Collegevoorzitter Ron Bormans presenteerde zijn plannen rond duurzaamheid tijdens de opening van het studiejaar op 2 september op de HAN- Campus in Arnhem. Een van zijn toehoorders was Jacqueline Cramer, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) die hij voorstelde subsidie beschikbaar te stellen voor het CO2-neutrale schoolgebouw dat de HAN gaat bouwen. Minister Cramer ging in haar betoog in op de relatie tussen duurzaamheid en het hoger onderwijs. Tevens werd tijdens de opening het nieuwe gebouw van de Faculteit Techniek gepresenteerd, tegelijk met de introductie van het vernieuwde en gemoderniseerde techniekaanbod dat duurzaamheid als een belangrijke pijler heeft. Voorts werden de HAN Studentenprijs en HAN Medewerkers-prijs uitgereikt. 4 5 b u s i n e s s a s u n u s u a l

4 Wat betekent de financiële crisis voor de regio Arnhem Nijmegen? Wat is de oorzaak, wat zijn de gevolgen en waar liggen de kansen? En welke rol kunnen de HAN en het bedrijfsleven spelen bij het benut ten van die kansen? Vijf rondetafelgenoten analyseren, onder leiding van Piet-Hein Peeters, de economie van voor, tijdens en na de crisis - en verkennen de mogelijkheden voor een sterkere regio. Rondetafel: netwerken tegen de crisis De ICT-economie komt eraan Voorzitter van de Kamer van Koophandel (KvK) Centraal Gelderland Ronald Migo valt met de deur in huis: Hoewel onze conjunctuurenquête laat zien dat het regionale bedrijfsleven weer meer vertrouwen heeft in de toekomst, heeft het veel last van de crisis. Een derde van de bedrijven kampt met een dalende omzet. De verwachtingen zijn negatief, vooral in de groothandel, de horeca en de bouw. In de transportsector is het iets minder erg, maar bedrijven daar zijn ook niet bepaald euforisch. De investeringsbereidheid loopt terug. De publieke sector lijkt de dans te ontspringen, maar het bedrijfsleven krijgt flinke klappen, constateert hij. Ook in een groot deel van de producerende industrie is de toestand dramatisch, vult Dick Alewijnse aan. Hij is voorzitter Industriële Kring en CEO Alewijnse Holding. De boekdrukwereld bijvoorbeeld heeft voor de zomervakantie helemaal niets bijgedrukt, zegt hij. Nu maken veel producerende bedrijven nog gebruik van de regeling voor deeltijd-ww, maar als de vraag niet toeneemt zal het in de productiesector ook fout gaan. Gratis geld Kees Onstein, directeur van zonne-energiespecialist Solar Total, geeft aan dat zijn onderneming nog niet veel last van de crisis heeft: Dat is deels een beetje geluk. De duurzame sector heeft minder last van de crisis dan andere branches. Bovendien brengen wij duurzaamheid op een iets andere manier dan gebruikelijk. Veel bedrijven werken met fondsen, maar dat kan niet eeuwig goed gaan. Je financiert je activiteiten dan eigenlijk met gratis geld. De crisis laat zien dat dat niet werkt. Geld moet weer gewoon verdiend worden. We willen op termijn ook van subsidies af. Veel bedrijven in de duurzame sector moeten het daar juist van hebben. Maar het is wel kort door de bocht om de schuld van faillissementen alleen bij de bedrijven zelf te leggen, zegt Migo: Het is waar dat bedrijven die conservatief financierden nu vlees op de botten hebben. Maar je moet ook kijken naar de spelregels van de afgelopen tijd. Er zijn veel bedrijven die de afgelopen jaren uitstekend presteerden, maar die met kleine marges werkten. Nu krijgen ze plotseling geen financiering meer voor nieuwe investeringen, omdat hun rendement niet hoog genoeg is. Als daar bijkomt dat klanten hun rekeningen ook niet meer betalen, dan kunnen dat soort relatief gezonde bedrijven omvallen. Het is dus niet zo dat alle slachtoffers van de crisis ondernemingen zijn die vroeg of laat moesten omvallen. En áls bedrijven omvallen, raakt dat natuurlijk ook de toeleveranciers. ICT de kern Jaap van Till, lector Telecommunicatie & Netwerken aan de Faculteit Techniek van de HAN, meent dat we niet in één crisis zitten, maar in vier of vijf tegelijkertijd. We zitten in een overgangsfase. In de nieuwe situatie speelt ICT een centrale rol als general purpose technology. Wil je straks na de crisis mee kunnen komen, dan zul je moeten begrijpen hoe de nieuwe situatie in elkaar zit. Wie het wil redden in die ICT-gedreven economie, moet snappen wat er gebeurt, aldus Van Till: Crises volgen altijd hetzelfde patroon. Op de uitrol van een nieuwe ontwikkeling volgt een periode van euforie, waarin allerlei nieuwe producten worden gemaakt. En dan ineens gaat het mis. Dat komt doordat mensen wel enthousiast zijn over de nieuwe ontwikkelingen, maar ze hebben niet door wat de kern is. Daardoor missen veel bedrijven de volgende stap. De kern van de economie na de crisis zal ICT zijn, zegt Van Till: Die technologie is onzichtbaar, maar zit werkelijk overal in. Dat vereist een heel andere mindset dan toen elektro, mechanisch en chemisch samen de drijvende technologie waren. Een bekend citaat is: Als je vandaag de dag een Mercedes Benz ziet rijden, zie je een vlucht computers in formatie over de snelweg vliegen. Er zit een ongekende We zitten niet in één crisis, maar in vier of vijf tegelijker tijd Wie geen kennis deelt, krijgt geen kennis Ronald Migo, Voorzitter van de Kamer van Koophandel (KvK) Centraal Gelderland Dick Alewijnse, Voorzitter Industriële Kring en CEO Alewijnse Holding. Jaap van Till, lector Telecommunicatie & Netwerken Kees Onstein, directeur van zonne-energiespecialist Solar Total Reinder Pieters, docent-promovendus Logistiek en Inkoop bij de Faculteit Economie en Management van de HAN 6 7 b u s i n e s s a s u n u s u a l

5 Onder de motorkap van een General Motorsauto zit dezelfde technologie als vijftig jaar geleden Uitersten bijeen Een van die disciplines is dus goed innovatiemanagement dat zorgt voor de organisatorische randvoorwaarden om voortdurend innovaties te laten ontstaan. Een andere discipline is het totstandbrengen van een creatieve ambiance. Vaak gaat dat niet samen met een cultuur van harde cijfers, maar voor succesvol innoveren is dat wel nodig. Voorts gaat het, wat de schrijvers betreft, niet alleen om het genereren van die baanbrekende out of the box-ideeën, maar ook om het succesvol kunnen doorontwikkelen. 99 Procent van de innovatie bestaat per slot uit het systematisch verbeteren van bestaande producten en maar heel af en toe is er sprake van radicale innovatie. Nodig is ook interne én externe oriëntatie, vervolgt Jacobs. Een bedrijf kan intern een uitstekende samenhoeveelheid ICT in. Dat geeft ook aan waarom General Motors is gevallen, zegt Alewijnse: Kijk maar eens onder de motorkap van hun auto s. Daar zit vrijwel dezelfde technologie in als vijftig jaar geleden. Als je je technologie en je businessmodel niet kennisintensief vernieuwt, dan ga je vroeg of laat voor de bijl. Kennis delen Reinder Pieters, docent-promovendus Logistiek en Inkoop bij de Faculteit Economie en Management van de HAN, wijst op het belang van logistiek voor de veranderende economie: Mensen denken vaak dat transport een kleine, onbelangrijke sector is die niets met innovatie te maken heeft. Maar een Mercedes wordt niet meer in een fabriek in Beieren gemaakt, maar in tientallen fabrieken wereldwijd. Bedrijven worden kleiner en specialistischer. Een product wordt gemaakt door een netwerk van bedrijven dat voortdurend verandert. Logistiek wordt alleen maar belangrijker. Die netwerken zullen een centrale rol gaan spelen in de nieuwe economie, zegt Van Till: We gaan steeds meer in netwerken denken. Dan doel ik niet alleen op fiber optic computernetwerken, maar op netwerken van bedrijven die samen producten ontwikkelen. De komende maanden zul je niet alleen maar crisis zien: er zullen ook een paar bedrijfjes zijn die gaan als een raket. Dat zijn de bedrijven die snappen hoe de ICT-gedreven economie werkt. Solar Total is ook een netwerkbedrijf, zegt Onstein: We bieden klanten totaaloplossingen op het gebied van zonne-energie. We installeren bijvoorbeeld zonnepanelen op huizenblokken. We koppelen er slimme ICT aan vast om de efficiency te maximaliseren. De benodigde technologie zit niet bij één bedrijf, maar bij verschillende bedrijven die wij als het ware aan elkaar knopen. Om dergelijke netwerken te kunnen vormen, moeten bedrijven wel bereid zijn om kennis te delen. Onstein: Ik hou ook geen kennis achter. Ik deel dat graag met anderen, omdat ze dan ook kennis met mij delen. Alewijnse signaleert ook dat steeds meer bedrijven steeds makkelijker kennis delen: Dat komt niet voort uit een soort verantwoordelijkheidsbesef, het is bittere noodzaak. Wie geen kennis deelt, krijgt geen kennis. Bedrijven van nu hebben niet altijd door hoe belangrijk dat nu al is en hoeveel belangrijker het nog gaat worden. Testbed Bij dat aan elkaar knopen van ondernemers kunnen de HAN en het bedrijfsleven elkaar helpen, zegt Van Till: De Rabobank stelde ooit een verplicht coöperatief model in voor de landbouw. Het zei: Als je van ons een hypotheek wil hebben voor je nieuwe schuur, dan moet je één keer per week naar een soort klas waar ook andere tuinders in zitten. Die bedenken samen nieuwe processen en technologieën. Een van de aanwezigen probeert zo n idee uit. Werkt het, dan neemt de rest het over. Zoiets zou je aan de hogescholen ook kunnen doen: een soort testbed voor studenten met innovatieve ideeën. Een van de grote voordelen van studenten is dat ze nog maar weinig vooroordelen hebben. De HAN zou de studenten ook de mogelijkheid kunnen geven om een idee om te zetten in een bedrijf, zegt Pieters: Dat moet niet allemaal te formeel. Het moet een vrijblijvende club zijn van studenten met ideeën, die je een werkruimte kunt geven en waar je tegen kunt zeggen: Probeer het maar eens. Dat zal soms fout gaan, maar soms leidt het tot een succesvol product. Daadkracht Hogescholen moeten zich vooral niet al teveel bezig houden met de markt, waarschuwt Onstein: Dat is de taak van ondernemers. Onderwijs- en kennisinstellingen moeten zich bezighouden met innovatie. Wat de HAN kan doen is bijvoorbeeld meetings organiseren voor studenten en ondernemers, waarbij studenten vertellen hoe zij denken dat de toekomst eruit ziet. Ik weet niet wat de problemen van mijn zoontje gaan worden, of hoe de auto van de toekomst eruit ziet. Maar er loopt iemand rond die het wel weet. Die persoon moet je vinden. De KvK ziet veel mogelijkheden in samenwerking op de punten waar de regio al sterk in is, zegt Migo: We proberen met partners te kijken hoe we onze rol als intermediair zo goed mogelijk kunnen vervullen. Ten eerste moeten we sectoren die al sterk zijn sterker maken. We willen de kennis van kennisinstellingen waaronder de HAN gebruiken om ondernemers bij de les te houden. Samen met Syntens en de ontwikkelingsmaatschappij Oost NV bieden we ondernemers innovatie aan. We willen netwerken van ondernemers, onderwijzers en onderzoekers creëren. Dat betekent niet dat ze elkaar allemaal kennen, wel dat ze elkaar weten te vinden als dat nodig is. Alewijnse: Je hebt ook voortrekkers nodig. Het is van het grootste belang dat je een aantal daadkrachtige mensen hebt die die voortrekkersrol spelen. Als je die hebt en je brengt een aantal ondernemers bij elkaar, dan kun je in korte tijd enorme successen boeken. Tegen de stroom in De crisis biedt kansen voor wie begrijpt hoe de wereld er na de crisis uitziet. Al moet de ondernemer die daarmee aan de slag wil soms wel tegen de stroom in zwemmen, zegt Van Till: Ondernemen krijgt in Nederland niet veel waardering. Mensen zien toch vooral het risico. Onstein beaamt dat: Je ziet vaak dat papa en mama het liefst zien dat hun kind een vaste baan neemt en een hypotheek kan nemen. Ze vinden het maar vreemd als hij op een zolderkamertje zit en denkt dat hij daar slimme dingen aan het doen is. Op zich worden mensen individualistischer en trekken ze zich minder aan van wat hun omgeving vindt. Maar het zou geen kwaad kunnen als iemand die zich ondernemend opstelt af en toe een schouderklopje krijgt. Jacobs en Snijders: innoveren moet routine zijn De goede innovator is een tienkamper Innoveren moet routine zijn. Tenminste, als je als bedrijf deze crisis wil overleven, als je succesvol wilt zijn. Lector Kunst, Cultuur en Economie aan de HAN en Ar tez, Dany Jacobs en zelfstandig onderzoeker Hendrik Snijders, hebben hun boek - over de tien disciplines die je moet beheersen om innovatief te zijn - daarom deze titel meegegeven : Innovatieroutine. Sommigen zien er een contradictie in, maar één van die disciplines is dat je innovatie voortdurend op de agenda hebt. Het mag niet iets zijn waar je je af en toe mee bezig houdt. Anders loop je vast. Een bedrijf als ASML werkt voortdurend aan nieuwe generaties chipproductiemachines, aan innovaties die over drie en over tien jaar op de markt moeten komen. Doen ze dat niet dan verliezen ze op termijn marktaandeel. In opdracht van de Stichting Management Studies onderzochten Jacobs en Snijders sterk uiteenlopende organisaties, van Philips, DSM en ASML tot en met de HEMA, het Groninger Museum en de Efteling. In totaal 22 partijen die één ding gemeen hebben: ze slagen er over lange periode steeds weer in succesvol te zijn met hun innovaties. Zo ontdekten de twee die tien disciplines die voor elke organisatie, ongeacht de sector, allemaal van even groot belang zijn. hang vertonen, met goede onderlinge relaties. Maar het kan niet zonder sterke externe gerichtheid, het vermogen om te netwerken. Ook dat is nodig. Om aan zulke uitersten te beantwoorden heb je mensen nodig die binnen de cultuur passen, maar ook zij die dat niet doen. Om te innoveren moet je vaak de zaak openbreken, de discussie aangaan. Wees ook niet bang voor het aanstellen van mensen die slimmer zijn dan jezelf. Groeiambitie De HAN/ArtEZ-lector - en tevens hoogleraar Industriële Ontwikkeling en Innovatiebeleid aan de UvA - kwam nog meer van die uitersten tegen die bedrijven en organisaties moeten beheersen: de focus op wat de klant nu of op korte termijn wil, maar ook oog voor de trends op langere termijn, waarin behoeftes spelen waarvan de klant zich nu nog helemaal niet bewust is. Het belang van het oog hebben voor de lange termijn trof Dany Jacobs ook tijdens zijn onderzoek bij Mexx. Dat werd overgenomen door een Amerikaans bedrijf waardoor de focus sterk op het aandeelhoudersbelang en de kwartaalcijfers kwam te liggen. Het bedrijf werd meer een verdediger van de eigen belangen dan een veroveraar van nieuwe. Het miste groeiambitie en ook dat is een discipline die je moet beheersen om te kunnen innoveren. De tien disciplines zijn net als voor een tienkamper allemaal even belangrijk. Natuurlijk mag je in één wat zwakker zijn, maar dat moet je dan compenseren door in een andere sterker te zijn. Dany Jacobs & Hendrik Snijders, Innovatieroutine. Hoe managers herhaalde innovatie kunnen stimuleren, Van Gorcum. De Tien Innovatiegeboden 1 Vertrek vanuit een strategisch concept, gebouwd op een sterk bedrijfsmodel 2 Wees maatschappijgericht 3 Wees klantgericht 4 Wees ambitieus en durf wat 5 Ontwikkel door 6 Leer van reële getallen 7 Zoek de beste mensen 8 Creëer ambiance, een open cultuur 9 Bouw sterke netwerken, binnen en buiten uw eigen organisatie 10 Scherp uw focus en commitment Het mag niet iets zijn waar je je af en toe mee bezig houdt 8 9 B u S I N E S S A S u N u S u A L

6 Lector HRM: meer vast personeel, groter innovatievermogen Flexibilisering arbeid geen wondermiddel Veel flex werkers op de payroll is zeker geen panacee om de huidige crisis te doorstaan. Een ondernemer doet er beter aan een consistent, strategisch personeelsbeleid op te stellen en daaraan vast te houden. Veel bedrijven zijn daar toe echter nog niet in staat, al gaat het de goede kant op, meent lector HRM Rober t Verburg. sterk afhankelijk bent van gedetacheerden en uitzendkrachten is dat niet goed voor je concurrentievermogen, aldus Verburg. Voor een productiebedrijf ligt dat weer anders. Dan kan het van levensbelang zijn dat je in tijden als deze in staat bent fricties op te vangen zonder hoge ontslagkosten. Maar ook daar geldt: geef je mensen op de strategische functies een vaste aanstelling want met hen onderscheid je je van de concurrentie. Overigens is het niet zo dat mensen in vaste dienst per definitie beter presteren: Als er geen enkele relatie is tussen het salaris en de geleverde prestaties tast dat zeker de effectiviteit van mensen aan. Dus: geef ze feedback op hun prestaties. Zorg voor een uitdagende werkomgeving, een goed intern promotiebeleid en beloon bijvoorbeeld de verkoopafdeling afhankelijk van hun omzet. Consistent en strategisch Bovenaan Verburg s lijstje van do s voor ondernemers staat: zorg voor een consistent en strategisch personeelsbeleid. De strategie die gekozen wordt moet - vanzelfsprekend - toegesneden zijn op het soort bedrijf. Het kan niet zo zijn dat een bedrijf zeer zware selectiecriteria hanteert voor sollicitanten, maar een bescheiden salaris betaalt. En een kennisintensief bedrijf moet ruim budget vrijmaken voor opleidingen. Een vliegtuigonderhoudspecialist, waar het letterlijk van levensbelang is dat medewerkers nauwgezet de instructie opvolgen, moet een ander personeelsbeleid voeren dan het grote ingenieursbureau dat het vooral van de creativiteit van z n mensen moet hebben. Trouw blijven Als er eenmaal een strategie is bepaald, is het van groot belang dat een bedrijf trouw blijft aan die strategie, maar dat is lang niet altijd zo eenvoudig. Zeker niet in een tijd als deze. Ingezet strategisch personeelsbeleid heeft al gauw zes, zeven jaar nodig om zich te bewijzen. Als dan de kwartaalcijfers zwaar tegenvallen moet de personeelsmanager sterk in zijn schoenen staan om weerstand te bieden aan de top als die toch maar die dure kenniswerkers wil ontslaan. Vaak genoeg worden er toch plots radicale sprongen gemaakt. Het is daarom noodzakelijk, stelt Verburg, dat die personeelsmanager deel uit gaat maken van die bedrijfstop. Lange tijd is er alleen ad hoc personeelsbeleid gevoerd, werd het vooral beleefd als kostenpost, hadden de personeelsfunctionarissen geen businessachtergrond en spraken ze de taal van de top niet. Deden ondernemers van kleine bedrijven personeelszaken er even bij, op een vaak veel te technocratische manier, met zichzelf als norm. Maar, stelt Robert Verburg, in die perceptie van personeelsbeleid zit beweging. Want het valt steeds beter te onderbouwen dat HRM bijdraagt aan het vergroten van de bedrijfsresultaten. Dat belang draagt hij zelf uit aan de business school van de TU Delft waar hij topmanagers in spe bewust maakt van hun rol als ontwikkelaars en uitvoerders van het personeelsbeleid. En door als lector aan de HAN onderzoek te doen naar de effectiviteit van personeelsinstrumenten in de praktijk en de vergaarde kennis een plaats te geven in het onderwijs. Overleven Een crisis overleef je dus het gemakkelijkst met een consistent en doordacht doorgevoerd strategisch personeelsbeleid. Toch valt het bedrijven nu niet kwalijk te nemen als ze niet goed voorbereid blijken te zijn op deze crisis. Want als onderzoeker heb ik natuurlijk makkelijk praten. Er zijn bedrijven die hun omzetdaling echt niet hebben kunnen zien aankomen. Dan ontkom je niet aan radicale, ad hoc ingrepen. Het is noodzakelijk dat de personeelsmanager deel uit gaat maken van de bedrijfstop Robert Verburg lector HRM Flexwerkers zijn minder geneigd initiatieven en risico s te nemen Veel markten worden steeds volatieler. Door de globalisering beïnvloeden alle sectoren en markten elkaar. Gaan de financiële wereld en de automotive onderuit dan heeft dat ook z n effect op de olie & gas, krijgen de semicon en de IT-sector tikken en worden ook de metaal- en de kunststofbranches meegesleept. In hoog tempo. En in tijden van upturn gaat dat precies zo, maar dan andersom. Bedrijven wapenen zich daartegen door de flexibele schil van personeel steeds dikker te maken, rond een kern van mensen met een vaste aanstelling die steeds kleiner wordt. Maar hoe ga je om met mensen die nu boventallig zijn, maar straks zeker niet meer? Hoe moet het HRM-beleid van het moderne bedrijf eruit zien dat zich enerzijds geconfronteerd weet met een structureel tekort aan bepaalde mensen, maar anderzijds ook snel moet reageren op plots inzakkende markten, om te overleven? Banger voor fouten De nieuwe lector HRM, Robert Verburg, haalt in antwoord op die vragen allereerst maar ns een opmerkelijk onderzoek aan dat onlangs bij onze oosterburen is uitgevoerd. Conclusie daarvan: het innovatievermogen en de bedrijfseconomische prestaties van bedrijven met relatief veel mensen in vaste dienst zijn hoger dan die van bedrijven met een verhoudingsgewijs dikke flexibele schil. Verburg verklaart: Mensen die weten dat ze zo op straat gezet kunnen worden zijn over het algemeen banger om fouten te maken. In een flexibele werkomgeving zijn mensen minder geneigd initiatieven en risico s te nemen. Voorts kan meespelen, vult de lector aan, dat flexwerkers minder loyaal zijn en zich minder geroepen voelen hun goede ideeën aan de baas prijs te geven. Het hebben van veel flexibele arbeidskrachten heeft nadelen, zeker voor kennisgedreven ondernemingen. Als je voor je onderscheidende kennis Welk type HRM-beleid? Welk type HRM-beleid gekozen moet worden hangt af van de context van een bedrijf. In de verticale dimensie van het diagram wordt beschreven de mate waarin een bedrijf zijn personeelsbeleid inzet om controle over (compliance) dan wel betrokkenheid (commitment) van zijn personeel te verwerven. De horizontale dimensie geeft de mate weer waarin de onderneming (bedrijf) dan wel het individu (werknemers) verantwoordelijk wordt gehouden voor de ontwikkeling van het personeel. Kleine productiebedrijven maken typisch gebuik van Markt HRM, grote van Bureaucratisch HRM. Kleine ingenieursbureaus vallen in het segment Flexibel HRM en grote onderzoeksinstituten in Professioneel HRM. Hoe je in die vier contexten met flexibel personeel omgaat is sterk verschillend. Robert Verburg illustreert: In een onderneming in de flexibility bundle ligt het niet voor de hand je flexibele personeel ontwikkelingsmogelijkheden te geven, die achten zich daar zélf verantwoordelijk voor. controle Bureaucratisch HRM bedrijf Professioneel HRM commitment Markt HRM Flexibel HRM werknemers B u S I N E S S A S u N u S u A L

Het Nieuwe Werken HAN BLAD #15 / MEI 2010

Het Nieuwe Werken HAN BLAD #15 / MEI 2010 HAN BLAD Het Nieuwe Werken #15 / MEI 2010 Ronde tafel: Kennis délen is macht Veel managers nog niet klaar voor Het Nieuwe Werken Broedplaatsen, voor mensen die fucking woest zijn Lector gooit forse steen

Nadere informatie

voor het schaduwkabinet

voor het schaduwkabinet De Groeiagenda voor Nederland het schaduwkabinet De Groeiagenda waar gaat Nederland de komende tien jaar zijn geld mee verdienen? Geachte leden van het Kabinet, Een krachtige en slagvaardige economie.

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

Kennispark Twente bouwt aan ecosysteem. De cloud: In de wolken of in de zorgen. Innoveren vanuit de waardeketen. Powered by kennispark Twente

Kennispark Twente bouwt aan ecosysteem. De cloud: In de wolken of in de zorgen. Innoveren vanuit de waardeketen. Powered by kennispark Twente nummer 03 2012 De cloud: In de wolken of in de zorgen Innoveren vanuit de waardeketen Kennispark Twente bouwt aan ecosysteem Powered by kennispark Twente INNOvation > INtro > Kees Eijkel [03] Kees Eijkel

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman DE NIEUWE PROFESSIONAL Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING SAMENSTELLING: Walter van Hulst ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman INHOUD 1. Inleiding 2. De professional: een marktverkenning

Nadere informatie

reorganisatie-bestendig?

reorganisatie-bestendig? Jamie Naughton Goede customer service is de beste marketing Hans Molenaar Nederland, de marketingpoort naar Europa. Egbert Jan van Bel Marketeers tussen wal en schip...? pag 2 pag 2 pag 3 Carrièrekrant

Nadere informatie

Nieuwe Tijden. Omzet van meer dan helft MKB ers groeit in 2011. de arbeidsmoraal. MKB Marktmonitor 2011/2012 van Unique en TNO.

Nieuwe Tijden. Omzet van meer dan helft MKB ers groeit in 2011. de arbeidsmoraal. MKB Marktmonitor 2011/2012 van Unique en TNO. Nieuwe Tijden MKB Marktmonitor 2011/2012 van Unique en TNO Omzet van meer dan helft MKB ers groeit in 2011 Baas wordt aantrekkelijker door flexibel werken Social media veranderen de arbeidsmoraal Inhoud

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

De kracht van kennis op de arbeidsmarkt. Loon naar leren

De kracht van kennis op de arbeidsmarkt. Loon naar leren De kracht van kennis op de arbeidsmarkt Loon naar leren Een Manpower witboek 2011 De kracht van kennis op de arbeidsmarkt Loon naar leren Inhoud 2 Voorwoord 4 Samenvatting 6 Leren als topprioriteit 8

Nadere informatie

HAN BLAD # 01/JUNI 2005. De omslag

HAN BLAD # 01/JUNI 2005. De omslag HAN BLAD # 01/JUNI 2005 De omslag De omslag De overgang van steen naar ijzer. De uitvinding van het wiel. De eerste computer. Grote omwentelingen die het aanzien van de wereld veranderden. Die het bestaande

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

OnderwijsInnovatie. Nummer 3 september 2009

OnderwijsInnovatie. Nummer 3 september 2009 OnderwijsInnovatie Nummer 3 september 2009 Docenten maken het verschil Krachtenbundeling voor een leven-lang-leren Een bijzonder onderwijsconcept Ontwikkeling en implementatie van een versnellingstraject

Nadere informatie

Uitgebreide terugblik Willem lodewijk Conferentie Het bedrijfsleven is aan zet

Uitgebreide terugblik Willem lodewijk Conferentie Het bedrijfsleven is aan zet I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 3 > 2013 Uitgebreide terugblik Willem lodewijk Conferentie Het bedrijfsleven is aan zet > De missie van Jan-Peter CruImIng > FlorIJnas: lot uit

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

Coverstory: Stepco Een betrouwbare partner, geen leverancier. Nationaal Rasondernemer Ben Mandemakers Ik zie altijd kansen

Coverstory: Stepco Een betrouwbare partner, geen leverancier. Nationaal Rasondernemer Ben Mandemakers Ik zie altijd kansen noord-limburg regionaal zakenmagazine Jaargang 8 nummer 1 maart 2014 Coverstory: Stepco Een betrouwbare partner, geen leverancier Forum HRM Opleiden of laten gaan? Gezond & Vitaal: Maak van bewegen prioriteit

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Duurzame auto s testen

Duurzame auto s testen dinsdag 7 mei 2013 - jaargang 16 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame auto s testen Maar liefst dertig duurzaam aangedreven auto

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON mei 2014 INHOUD COLOFON mei 2014 06 10 18 28 34 05 voorwoord Energie: de mogelijkheid om iets te veranderen 06 windenergie In 2020

Nadere informatie

TALENT. Carrièrespecial. Pagina 7. systeembeheer development outsourcing

TALENT. Carrièrespecial. Pagina 7. systeembeheer development outsourcing februari 2008 TALENT Carrièrespecial Onvoorziene talenten komen tot uiting Pagina 4 Corporate branding is de nieuwe trend Pagina 7 Op veel vakgebieden vraag naar consultancy Pagina 8 Vrijheid of zekerheid?

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

De 10 principes van Werken in Netwerken Een nieuwe weg naar inkomsten én werkplezier

De 10 principes van Werken in Netwerken Een nieuwe weg naar inkomsten én werkplezier 1 2 3 4 De 10 principes van Werken in Netwerken Een nieuwe weg naar inkomsten én werkplezier Een persoonlijk verhaal door Irmgard Bomers 5 6 7 8 9 Voorwoord In dit e-boek neem ik je mee op een ontdekkingstocht

Nadere informatie