Met jeep Jeanne naar Japan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met jeep Jeanne naar Japan"

Transcriptie

1 Zaterdag 2 en zondag 3 juli 2011 Weekblad over en voor werk, met beste jobaanbiedingen INTERIM Vraag naar buitenlanrs stijgt blz. 4 JOBSTUDENTEN 1 op 10 werkt in het zwart blz. 9 ANSEEL & DENYS Aan het eind van het Latijn blz. 3 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Dag job, hallo vakantie Met jeep Jeanne naar Japan jobs op jobat.be

2 EDITO Het is zoals met wijn: als je te veel drinkt, riskeer je een kater. Bij inflatie is 2 procent guln midnweg HAK GEZET De zomer is er. De vakantie breekt aan. Voor veel werknemers betekent dat minstens een paar weken welgekomen rust. En wat doen we dan zoal? Hopen op goed weer, op reis vertrekken, in tuin of aan het huis werken. Of nanken. Letterlijk nanken. Over wat we voorbije maann gepresteerd hebben. Over wat anrs kan. Misschien is dat een zomertip voor sociale partners. De chaos die ze geweven hebben, en nog aan het weven zijn - zie onenigheid onr syndicaten over het sectorakkoord voor bedienn -, doet nken aan die anre aanslepen onrhanlingen. Nochtans gingen zij - werkgevers en vakbonn dus - het anrs doen. Herinner u sterke uitspraken aan vooravond van onrhanlingen over het interprofessioneel akkoord Wij gaan tonen dat er nog wel beslist kan worn in dit land, dat er nog wel mensen met verantwoorlijk zijn. Niet dus. Een akkoord over het IPA houn, kiest een kwam er niet, waarna - o ironie - politiek datgene ed waarvan sociale partners dachten dat ze het bedrijf? niet meer kon: beslissen. De ontslagnemen regering goot het IPA - het was bijna een statement - in een Koninklijk Besluit en maakte het daarmee binnd voor werkgevers en werknemers. Het gevolg: veel onduilijkheid. Over loonnorm voor dit en volgend jaar bijvoorbeeld. 0,0 procent bovenop inx nu en maximaal 0,3 procent volgend jaar zegt het KB. Dat klinkt heel eenvoudig. Wie experts en juristen ter zake hoort, weet dat dat niet zo is. Voor baremieke lonen wel ja, maar wat bij promotie? Wat met iemand iets extra geven omdat hij of zij goed gewerkt heeft? Wat als sectorakkoorn die momenteel onrhanld worn zich niet aan loonnorm houn? Kiest een werkgever dan voor letter van wet of voor sociale vre in zijn bedrijf, met het risico sociale inspectie op bezoek te krijgen? Het is allemaal heel flou en zelfs grootste experts kennen momenteel niet alle antwoorn. We kunnen dus gerust zeggen dat werkgevers en vakbonn zichzelf een hak gezet hebben door besluiteloosheid en koppigheid te laten regeren. Hadn ze het heft in eigen hann gehoun en van hun grootspraak een erezaak gemaakt, zou chaos in dit land momenteel toch al een beetje kleiner zijn. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT Als sectorakkoorn zich niet aan loonnorm werkgever dan voor letter van wet of voor sociale vre in zijn Dat inflatie eind juni 3,67% bedroeg, vindt econoom Paul De Grauwe nog niet zo n slecht nieuws. Maar te lang hoeft dat ook niet te duren, klinkt zijn analyse in Het Laatste Nieuws. ARBEIDSVRAAG Mag mijn baas me tijns mijn vakantie terugroepen naar het werk? Voor het vastleggen van vakantie zijn er voor werkgever twee opties: collectieve sluiting of individuele vakantie voor elke werknemer afzonrlijk. Bij collectieve sluiting of het vastleggen van een verplichte perio waarbinnen vakantie moet opgenomen worn, moet een welbepaal procedure gevolgd worn en zal het gevolg zijn dat werknemers verplicht tegelijkertijd vakantie moeten nemen. Is er geen collectieve sluiting, dan rest zogenaam individuele vakantie die slechts kan opgenomen worn in gemeenschappelijk akkoord met werkgever, ook al kan het akkoord van werkgever stilzwijgend zijn. Vakantie kan in dat geval nooit eenzijdig vastgelegd worn, noch door werkgever noch door werknemer. Je kan dus als werknemer misschien heel graag geduren een welbepaal perio vakantie willen nemen, een absoluut recht op ze perio heb je niet. Het komt er op aan tijdig een goe dialoog aan te gaan met je collega s en je werkgever om samen tot een akkoord te komen. Niet in wet In welke omstandighen en om welke renen een werkgever verlof mag weigeren, een reeds toegestane vakantie kan intrekken of meer nog, een personeelslid terugroepen uit vakantie, zal je nergens terugvinn in wet. Rechtbanken hebben evenwel reeds verschillen keren aanvaard dat werkgever, in het belang van onrneming en uiteraard afgewogen tegenover belangen van werknemer, een verlofaanvraag kan weigeren, intrekken of zelfs iemand terugroepen. Met anre woorn, beslissing van werkgever moet in proportie staan tot gevolgen voor werknemer. Gewapenrhand iemand aan slag doen gaan, is natuurlijk nooit mogelijk, maar indien blijkt dat werkgever met gegron renen iemand terugroept en werknemer in kwestie weigert, kan dit beschouwd worn als werkweigering; wat op zijn beurt kan beschouwd worn als grond voor ontslag om dringen ren. In dit laatste geval heeft werknemer geen recht op een verbrekingsvergoeding noch op werkloosheidsuitkeringen. Het spreekt echter voor zich dat werkgever er zich moet voor behoen goe werksfeer in het gedrang te brengen en rekening moet houn met financiële gevolgen voor werknemer - nk bijvoorbeeld aan annuleringskosten van een geboekte reis. Conclusie: uitzonrlijke situaties kunnen uitzonrlijke maatregelen rechtvaardigen. In geval van discussie, zal rechtbank het laatste woord hebben. ELS VANDERHAEGHEN, SUPERVISOR LEGAL ADVISING BIJ SECUREX JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

3 02 03 Aan het eind van het Latijn Anseel & Denys Frerik Anseel en Jan nys bekijken arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril. Niet het gemidld intellectueel niveau in een land bepaalt welvaart, maar eerr het niveau van een beperkte intellectuele klasse Een nieuwe onrwijshervorming komt eraan. Deze heeft schijnbaar het nobele doel om sociale ongelijkheid te verkleinen. Een verplichte vroege keuze zorgt er immers voor dat vele 12-jarigen kiezen voor het ASO en dan nog liefst optie Latijn, omdat het status heeft. De leerlingen die het watervalsysteem overleven, zoun dan voorbestemd zijn om sociale klimmers te worn in maatschappij. In het nieuwe systeem zoun ASO, TSO, en BSO echter verdwijnen. Een van eerste slachtoffers lijkt het Latijn te worn, dat herleid wordt tot twee uur klassieke cultuur. Laat me duilijk stellen dat ik geen Latijn-aficionado ben. Of onze intellectueel begaaf 12-jarigen nu Chinees, Arabisch of Hebreeuws sturen, I couldn t care less. Ik wil echter pleiten tegen het ie dat er geen individuele verschillen bestaan, dat je minr ongelijkheid krijgt door iereen hetzelf inhoulijke aanbod te geven, dat verschillen in intellectueel niveau per finitie slecht zijn. Het ie van maakbaarheid van het individu zit diep ingebakken in ons onrwijssysteem. Er bestaan geen slechte leerlingen. Er bestaat enkel slecht onrwijs. Vanuit die iologie heeft iereen in België ook een gelijke kans om el te nemen aan een kwalitatief bijzonr hoogstaand universitair onrwijs. Zo krijg je een gemidld hoger opleidingsniveau in samenleving. Het onrwijs wordt dan afgestemd op doorsnee stunt en niet op een kleinere groep begaafn. Dit is een groot verschil met Ivy League-universiteiten die zich richten op een intellectuele elite. In Europa verfoeien we die aanpak omdat we ervan overtuigd zijn dat dit tot maatschappelijke ongelijkheid en verarming leidt. Vloeken in kerk Deze maand verscheen echter een opmerkelijke studie (te raadplegen via link onraan artikel) die ze assumptie onruithaalt. Op basis van een analyse in negentig lann komen onrzoekers tot vaststelling dat het niet het gemidld intellectueel niveau in een land is dat welvaart bepaalt, maar eerr het niveau van een beperkte intellectuele klasse. Vooral ze elite bepaalt technologische en wetenschappelijke vooruitgang en daarmee ook een hoger bbp, meer economische vrijheid en betere politieke instituties. Zo blijkt een stijging van één IQ-punt bij 5 procent hoogst scoren inwoners overeen te stemmen met een stijging in bbp van 468 dollar per inwoner. Dit is vloeken in kerk, ik weet het. Natuurlijk moeten we een uniek onrwijssysteem dat iereen kansen geeft, behoun. Maar we moeten ook durven differentiëren. Stunten met een verschillen aanleg moeten best mogelijke vorming krijgen afgestemd op hun eigen talenten. En als blijkt dat een bepaal groep leerlingen intellectueel best gestimuleerd wordt door hen diepgaand onr te dompelen in studie van het Latijn, dan zou het fout zijn om dat overboord te gooien. users.ugent.be/~fanseel/rinrmann Frerik Anseel is professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onrzoeksgroep VIGOR. BANDWERK

4 INTERIM Steeds meer bedrijven rekruteren in het buitenland Tekst: Maud Oeyen schaarse talenten zijn er volgens Lieven Bonamie van uitzendbedrijf Accent te kort in Vlaanren. Over twintig jaar zullen er dat zijn. Steeds vaker zoeken bedrijven oplossing in het buitenland. De war for talent is hyperactief. Dit los je niet zomaar op. Klanten vragen ons of het goedkoper is om een Roemeen of een Pool in dienst te nemen. Dat is natuurlijk niet zo Lieven Bonamie, Accent er niet dagelijks mee te maken krijgt, heeft het misschien nog niet helemaal door, maar schaarste is Wie gewoon extreem, valt Birgit De Smedt van Randstad met ur in huis. De Smedt is gespecialiseerd in rekrutering en tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België. Veel bedrijven die bij ons aankloppen, hebben al alles geprobeerd. Ze hebben opleidingen georganiseerd en verregaand geautomatiseerd om het gebrek aan mensen op te vangen. Maar mankracht blijft nodig, zeker voor wat betreft gespecialiseer profielen. Het tekort aan personeel bedreigt bij ze bedrijven niet zeln continuïteit. We zien en we weten dat lijst van knelpuntberoepen elke dag langer wordt, zegt ook Lieven Bonamie van Accent. De war for talent is hier hyper-actief. Vandaag hebben we ongeveer een talenten te weinig in Vlaanren. Over twintig jaar zullen dat er zijn. Dat los je niet zomaar op. De ernst van situatie wordt vandaag nog niet echt in verf gezet, maar ik kijk echt met argusogen naar wat er te gebeuren staat en hoe ze structurele crisis bedwongen zal worn. Economische migratie is een mogelijke oplossing. Stijgen vraag Bedrijven zijn in eerste plaats op zoek naar gekwalificeer mensen, zegt Bonamie. Afkomst en taal zijn van onrgeschikt belang. Werkgevers gaan op zoek naar buitenlandse krachten omdat ze die vandaag dag in België simpelweg niet meer vinn. Veel van onze klanten zeggen ons dat ze dringend op zoek zijn naar een goe mecanicien of naar een goe bouwvakker. Zij zitten er absoluut niet mee in of dat nu een Pool, een Roemeen of een Belg is. Integenel. De Smedt merkt een opvallen evolutie op: Vier jaar gelen kwamen bedrijven ons vertellen dat het onmogelijk was om samen te werken met werknemers die geen Nerlands spreken. Vandaag zien we dat vraag naar buitenlandse werknemers stijgt. De nijpen schaarste dwingt werkgevers om toegevingen te doen. Taal is nog steeds het grootste struikelblok bij het in dienst nemen van buitenlandse werknemers, maar een basiskennis van het Engels lijkt momenteel wel te volstaan. De bouw, metaalsector, gezondheidszorg en ITsector worn het hardst getroffen door schaarste op arbeidsmarkt. Accent moet naar eigen zeggen bijna uitsluitend voor arbeirsprofielen een beroep doen op het buitenland. Net die arbeirsprofielen zijn vandaag in ons land bijzonr moeilijk te vinn. Een goe mecanicien, een goe metser of iemand die professioneel gekwalificeerd daken kan leggen: dat zijn profielen die je hier écht niet meer vindt. We kijken altijd eerst in eigen land, maar als dat niets oplevert, zoeken we in het buitenland. Accent beschikt over een selectiekantoor in Roemenië en eentje in Polen. Ook Randstad legt zich toe op Polen, vertelt De Smedt. Toen we met Randstad begonnen met internationaal te rekruteren, hebben we onze pijlen eerst op het voormalige Oost-Duitsland gericht. Die bron bleek snel opgedroogd, waarna Randstad kaart van Polen trok. Polen heeft een historiek van economische migratie. Een Pool die werk zoekt, kijkt automatisch over grenzen. Het is daar dagelijkse kost om in het buitenland aan slag te gaan. Randstad hield het aantal lann waar het rekruteert bewust laag. Hoe meer lann je aanboort, hoe complexer het wordt om je eigen bedrijf te organiseren. Voor ier land heb je immers vertalers nodig. Bij Randstad vertalen we alles: administratieve documenten, veiligheidsinstructies, enzovoort. Drie keer meer loon Daarnaast rekruteert het uitzendkantoor ook - in minr mate - in Portugal. Dat land kreeg afgelopen tijd heel

5 04 05 Polen heeft een historiek van economische migratie. Een Pool die werk zoekt, kijkt automatisch over grenzen Birgit De Smedt, Randstad wat klappen, wat zich ook liet zien in stijgen werkloosheid. Vooral Portugese verpleegkundigen komen graag naar België. De Smedt: In Portugal maken we gebruik van ons eigen Randstad-netwerk. Het gaat dan om profielen die daar geen werk meer vinn. In Polen is die manier van werken niet mogelijk. Werkzoekenn krijgen er zowel jobs aangebon bij Poolse als bij buitenlandse werkgevers, waar het loon drie keer hoger ligt. Onze klanten daar zien die concurrentie begrijpelijk genoeg niet zitten, zegt De Smedt. In Polen werken we dus samen met een plaatselijke organisatie die mensen rekruteert in opdracht van Randstad België en Nerland. Voor IT- en engineeringprofielen richten we ons voornamelijk op Oekraïne, vervolgt De Smedt. Meestal spreken die kandidaten goed Engels. Ook daar werken we samen met een lokale partner die werkzoekenn inlicht over waar ze zich aan mogen verwachten als ze naar België komen. Zo n voorbereiding is nodig, meent De Smedt. Ze weten niets over administratie of over manier waarop je hier moet werken. Ze hebben onrsteuning en begeleiding nodig, zodat ze het juiste loon krijgen en correct sociale bijdragen betalen. Daar komt bij dat tewerkstelling van buitenlandse werknemers duur is, aldus De Smedt. Wij werken niet met een systeem van onraanneming waarin werknemer sociale bijdragen betaalt in het land van origine en hij maximaal 182 dagen mag werken in het buitenland. De werknemers die via Randstad naar België komen, werken voor Randstad. Ze krijgen een Belgisch loon en betalen hier belastingen. Dat betekent dat kosten voor werkgever dus zeker niet lager zijn dan wanneer ze een Belg aanwerven. Er zijn zelfs extra kosten. Zo vragen we een bijdrage van werkgever voor huisvesting. Mochten we die kost volledig afwentelen op werknemer, zou er niemand naar hier komen. Daarnaast zijn er ook kosten van begeleiding en administratie. Voor veel bedrijven in bouwsector is het zo kort na crisis nog niet eenvoudig om dat allemaal te betalen. Toenemen migratie Bij Accent betalen buitenlandse werknemers zelf hun reis en huisvesting. Bonamie: Veel klanten vragen ons of het goedkoper is om een Roemeen of een Pool in dienst te nemen. Dat is natuurlijk niet zo: je betaalt precies evenveel als wanneer je een Belg aanwerft. Toch zit er wat werk achter. Eerst moeten plaatselijke selectiekantoren juiste profielen zoeken, die mensen testen en nagaan of ze echt in het buitenland willen werken. Daarna hanlen we hier in België alle administratie af zoals het aanvragen van arbeidskaart en aantonen dat het om een knelpuntberoep gaat, aldus Bonamie. De Smedt is ervan overtuigd dat economische migratie naar ons land alleen maar zal toenemen. Vooral voor gespecialiseer profielen, al moet het aanwerven wel zorgvuldig gebeuren. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat je het eigen personeel en vakbonn tijdig inlicht. Als je niet goed voorbereid bent, werkt het niet. Als het vooruit moet gaan, is alles mogelijk Waarom hij een beroep moet doen op Poolse arbeirs, daar kan Wouter Decadt, zaakvoerr van Elektro Decadt kort over zijn: Er zijn hier geen mensen meer te vinn. En als er al zijn, willen ze niet werken. Momenteel heeft hij zo n rtig Poolse elektriciens en bouwvakkers in dienst. Vooral het laatste jaar is het erg moeilijk geworn om in eigen land nog mensen te vinn, zegt Decadt. Tijns zomervakantie valt het aantal Poolse mewerkers terug op vijftien of twintig, maar na het verlof verwachten we weer rtig mensen nodig te hebben. De zaakvoerr is overigens erg enthousiast over zijn Poolse mewerkers. Als je iets vraagt, is het nooit een probleem. Vanavond wat langer doorwerken? Morgen werken? Op zaterdag wat langer werken? Alles is mogelijk. Ze zijn erg flexibel. Mogelijke taalproblemen zijn volgens Decadt snel en gemakkelijk opgelost. Via uitzendbedrijf Accent zocht en vond hij een Poolse kopman die Engelse taal uitstekend beheerst. De werfleir legt aan hem uit wat er moet gebeuren, en kopman vertelt aan rest wat ze moeten doen. Als je wil dat het vooruit gaat, is alles mogelijk. Problemen heeft Decadt nog niet gehad met zijn Poolse mewerkers. Als er al problemen zoun zijn, lost het uitzendbureau die op. Zij briefen ons ook regelmatig; we krijgen iere week feedback. Vanavond wat langer werken? Morgen werken? Als je iets vraagt, is het nooit een probleem Wouter Decadt, zaakvoerr Elektro Decadt

6 REPORTAGE Met Jeanne naar Japan

7 06 07 Op zeven maann tijd veertigduizend kilometer reizen door twintig lann in een ou legerjeep die luistert naar naam Jeanne. Die uitdaging gaan broers Filip en Michaël Blommaert ze zomer aan. Tegen jaarwisseling hopen ze Jeanne in Japan van hand te doen. Als die tot dan standhoudt natuurlijk... Tekst: Dominique Graaf / Foto: Koen Bauters Terwijl meeste Belgen zich stilaan opmaken voor zomervakantie, hebben Filip (40) en Michaël (30) er hun eerste maand reizen al opzitten. Als alles is gelopen zoals het moet, zoun ze zich nu ergens aan Turks-Iraanse grens moeten bevinn. Hun belevenissen zijn te volgen op een website die ze voor hun reisavontuur in elkaar lieten steken. De broers, voorzien van computer en camera, posten er regelmatig foto s en filmpjes. Filip: Het geeft ons extra werk, maar hoort er nu eenmaal bij. Voor vrienn en familie is het ook leuk. Anrs verdwijn je zomaar ineens zeven maann van het thuisfront. Het ie om een wereldreis te maken, kreeg Filip begin Het eerste plan was om er twee jaar op uit trekken. De eerste etappe, vanuit België, zou per wagen afgelegd worn, tot in Japan. Daarna zou hij naar Midn-Amerika vliegen en zijn tocht op motor verrzetten, om uiteinlijk met een zeilboot huiswaarts te varen. Als zijn jongste broer Michaël lucht krijgt van zijn plan, stelt hij meteen voor om samen naar Japan te rijn. Samen uit, samen thuis, nkt Filip. Ik ga in Japan niet zeggen: zeg het was tof, ik ga nog wat verr. Dus is dit reis geworn. Er was nog een enthousiaste broer, maar bleef noodgedwongen thuis. Hij wil dolgraag mee, vertelt Michaël, maar kon niet omwille van zijn gezin. De drie broers hebben nochtans al samen geavonturierd. Samen hebben ze al Elbrus beklommen, een uitgedoof vulkaan in Kaukasus (Rusland, red.) waarvan top boven zeespiegel ligt. Daar stonn we, met ons drieën, op het hoogste punt van Europa. Een geweldige ervaring. Maar goed, als we met zijn drietjes naar Japan zoun gaan, hadn we beter een caravan gekocht in plaats van een jeep. Demilitariseren Die jeep, het door het Belgische leger massaal gebruikte - en afgematte - Iltis-mol, tikten ze op kop tijns een stockverkoop twee jaar gelen. Nadat ze het nodige geld hadn opgehoest, mochten broers het rijn wrak het hunne noemen. Ze doopten hun viervoeter Jeanne, een eerbetoon aan hun grootmoer. Gezien haar hoge leeftijd moest er heel wat aan Jeanne - jeep - worn gesleuteld om haar opnieuw rij- en reisvaardig te krijgen. De avonturiers zijn niet meteen mecaniciens, maar kregen Jeanne toch behoorlijk fit. De volgen stap was het militariseren van legerlook. Heel ze trip draait rond Jeanne. We willen haar heelhuids in Japan krijgen en daar per opbod verkopen Filip: Zeker in een land als Iran of China kan het militaire karakter van onze wagen ons in moeilijkhen brengen. Daarom hebben we koplampen vervangen en stickers aangebracht. Zo ziet Jeanne er net iets meer doorsnee uit. Weet je, eigenlijk draait ze trip helemaal rond Jeanne. Het is bedoeling om haar heelhuids in Japan te krijgen en om haar ter plaatse per opbod te verkopen. Als we dat voor elkaar krijgen, is onze missie geslaagd. Tsunami s en anre rampen Met een jeep die maximum tachtig kilometer per uur haalt en over geen al te krachtige motor bezit, hebben Blommaert-broers niet bepaald een racepaard in huis gehaald. Voor kortste weg naar Japan hebben ze ook niet gekozen, net zoals ze minr toeristische lann niet schuwen. Filip: We willen zoveel mogelijk zien. Zuid-Oost-Azië stond bovenaan ons lijstje, maar om daar te geraken moet je via Pakistan en Afghanistan... Of je rijdt via Iran, Turkmenistan, Oezbekistan, Tajikistan, Kirgizstan... Sommige van die lann zijn bijna anti-toeristisch. Het zou gemakkelijker zijn om ze uit weg te gaan. Michaël: Ik vind het juist leuk om minr toeristische oorn op te zoeken. Zo krijg je het gevoel op ontkkingsreis te zijn. De minr alledaagse bestemmingen maken trip extra spannend. Ook natuur- en nucleaire rampen schrikken broers niet af. Japan is en blijft eindbestemming, daar is geen secon over getwijfeld. Michaël: Volgens mij kan Japan dit aan. Het is misschien raar geformuleerd, maar het is een hoogontwikkeld land. Er zal zeker nog ravage zijn. Fukushima is wel wat anrs. Daar blijven we uit buurt. Bei avonturiers maken zich zich vooral zorgen over risico s van heel anre aard. Minr spectaculair misschien, maar best reëel. Filip: Een ongeval, ziekte... Die zaken schrikken ons het meest af. We zijn bang dat als een van ons echt zwaar ziek wordt, we moeten terugkeren of ergens geblokkeerd raken. De kans dat iemand op wagen inrijdt in een land waar geen verzekering bestaat, bezorgt ons ook rillingen. Michaël: We hebben afgesproken dat we bij een technische panne te voet verrgaan, no matter what. Al is dat simpeler gezegd dan gedaan uiteraard, want met je wagen sleur je een hele inboel mee. Die moeten we dan achterlaten. Wildkamperen Van een wereldreis droomt iereen wel eens, maar aan zo n trip kleeft natuurlijk een stevig prijskaartje. Twee jaar spaarn Filip en Michaël voor hun avontuur. Los daarvan konn ze ook een peter Martin Heylen en meter Jonas Geirnaert strikken voor hun project. Ze steln ook een heus sponsoring-dossier met Japanse touch op. Filip: Het kwam blijkbaar sympathiek over, want sommige bedrijven die normaal nooit aan sponsoring doen zijn toch door knieën gegaan. Op logistiek vlak helpt DHL In een land als Iran of China kan het militaire karakter van onze wagen ons in moeilijkhen brengen ons uit nood. Ons voorraadje niet-alledaagse bann voor Jeanne is bij hen gestockeerd, samen met anre reserveonrlen. Het bedrijf zal drie bannwissels op locatie uitvoeren waar we geen cent voor moeten betalel. Dat scheelt een serieuze hap uit het budget. Michaël: Toch zitten we wat dat betreft heel nipt. We gaan geen zotte dingen moeten doen. Meestal zullen we wildkamperen. Waar het kan, logeren we bij vrienn en om tien dagen gaan we een nacht op hotel, om onze batterijen op te lan. Zelf heeft Michaël een huurr gevonn die zes maann in zijn huis trekt. En met hun werkgevers hebben broers goe afspraken gemaakt. Filip werkt al twintig jaar voor overheid en neemt nu een groot el van zijn vakantie op, waarna hij in loopbaanonrbreking gaat. Michaël werkte als rekwisiteur en tekenaar bij productiehuis Woestijvis. In tegenstelling tot Filip keert Michaël volgend jaar niet terug naar zijn werkgever. Ik ben toe aan iets nieuws en wil me verr in het grafische ontplooien. Ik heb werkelijk unieke dingen gedaan, maar had het uiteinlijk wel allemaal een beetje gezien. Het is fijn om nu een punt achter mijn job te zetten en ze reis te maken voor ik aan iets nieuws begin. Wat dat precies wordt, daar ga ik komen maann over nanken. Extra zitje gemonteerd Hoewel ze het grootste el van hun reis met z n tweeën zullen afleggen, krijgen broers af en toe visite. Zo pikt een kameraad een el van reis in Turkije mee. Ook in Tajikistan, Kirgizstan en Laos vliegen er interimreizigers over van België. In China krijgen broers onbekend gezelschap. Filip: Als buitenlanr mag je in China niet zo maar rondrijn. Het internationaal rijbewijs wordt er niet aanvaard. Wel kan je een tijlijke vergunning krijgen, met Chinees rijbewijs, Chinese nummerplaten en ben je verplicht om een gids mee te nemen. We hebben alvast een extra zitje in Jeanne gemonteerd. Oorspronkelijk zoun twee vriendinnen avonturiers in Japan opwachten. Maar wat natuurrampen en anr onheil niet kunnen, kan mama Blommaert wel: het reisen tijdschema van broers naar haar hand zetten. Filip: We zoun acht maann onrweg zijn, tot eind januari 2012, maar moer wil dat we voor het jaarein terug zoun zijn; terugkeren doen we trouwens via Trans-Siberische spoorlijn. Het ourlijk is onlangs verkocht en dit is laatste keer dat we feestdagen daar samen kunnen doorbrengen. Als je moer zoiets vraagt, dan doe je dat.

8 WERKBEELD Golfclub Krokkebaas Foto s: Bart Dewaele Op 19 mei 1995 werd Golfclub Krokkebaas officieel geopend in het Oost-Vlaamse Buggenhout, aan rand van een beschermd beukenbos. Het golfterrein werd oorspronkelijk ontworpen door golfarchitect Bruno Steensels en in 2009 vervolmaakt door Dimitri Van Hauwaert. De club beschikt onr anre over een verlichte en verwarm drivingrange met 35 afslagmatten, 500m² afslagplaats, negen par 3-holes en een golfschool. Zowel beginnen als ervaren golfspelers kunnen bij Golfclub Krokkebaas terecht. De club organiseert geregeld toernooien en één keer per week een Ladies Day, een Seniors Day en een Men s Day. Ook een bedrijfsinitiatie behoort tot mogelijkhen bij Krokkebaas. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto s van dit bedrijf

9 08 09 ONDERZOEK Eén op tien jobstunten werkt in het zwart Deze zomer zullen er naar schatting zo n Belgische jongeren aan slag gaan als jobstunt. 13 procent van hen zegt zonr arbeidscontract te werken. Vooral horeca en kleinere bedrijven bezondigen zich. Dat blijkt uit een rondvraag van Randstad bij stunten. Tekst: Wim Verdoodt Randstad bevraagt jaarlijks voor start van zomervakantie een duizendtal stunten tussen 15 en 27 jaar uit het secundair, hoger en universitair onrwijs over stuntenarbeid. Een stuntenjob blijkt populair te zijn. 80 procent van bevraag jongeren zegt te werken, tijns zomer of rest van het schooljaar. 66 procent werkt tijns zomervakantie tegen betaling bij een bedrijf of organisatie, 47 procent doet dat tijns rest van het jaar. De helft voert betaal klusjes uit en iets minr dan een r verricht vrijwilligerswerk. Vrouwelijke stunten (83%) zijn iets actiever dan hun mannelijke studiegenoten (76%). Uit het Randstad-onrzoek blijkt ook dat hoe hoger het studieniveau is, hoe vaker men als jobstunt werkt. Negen op tien stunten uit het hoger onrwijs werken als stunt. Daarmee is werken als stunt een norm geworn en maakt het zonr meer el uit van huidige jeugdcultuur. Dat economie dit jaar herneemt, heeft uiteraard een gunstig effect op die trend. Zonr contract Een minr prettige vaststelling is dat 13 procent zegt te werken zonr bescherming van een arbeidscontract. Deze praktijk treft vooral jongsten onr jobstunten. Een op vijf jobstunten jonger dan 18 jaar tekent geen contract voor hij of zij aan slag gaat. Bij stunten our dan 22 jaar daalt dit naar 8 procent. De sector waarin zwartwerk voor stunten het meest voorkomt, is nog steeds horeca. 22 procent van stunten werkt er zonr contract. Opvallend is ook dat vooral kleine bedrijven met minr dan zes personeelslen boosdoeners zijn. 34 procent van stunten werkt er in het zwart. Bij grote bedrijven (meer dan 100 personeelslen) werkt slechts 5 procent zonr contract. Wie een contract heeft, vindt meestal (93) dat dat perfect nageleefd wordt. Een op tien zegt wel meer uren te hebben gepresteerd dan contractueel bepaald. De helft van hen werd daar niet extra voor beloond. Jobs voor stunten zijn er vooral in sectoren als hanl, horeca, bouw, productie en transport. Dames werken meestal als winkelbedien, administratief bedien of in horeca, mannen eerr als productiearbeir of magazijnmewerker euro Jobstunten die aan slag gaan bij een bedrijf verdienen op jaarbasis gemidld euro. Hou our men is, hoe meer Een op vijf jobstunten jonger dan 18 jaar tekent geen contract voor hij of zij aan slag gaat men verdient. Onr 18 jaar verdienen stunten gemidld euro, boven 22 jaar loopt dat op tot gemidld euro. Daarvoor werken ze ongeveer 41 dagen per jaar. Klussers - jongeren die tegen betaling babysitten, in tuin werken of huishoulijke taken verrichten - verdienen minr: gemidld 850 euro per jaar, wat toch nog 10 procent meer is dan vorig jaar (770 euro). Vrouwen (880 euro) verdienen meer met klussen dan mannen (825 euro). Dat komt voornamelijk omdat ze ook meer bijklussen. Gemidld werkt een klussen stunt zo n 110 uur per jaar. En wat doen jongeren met hun zuurverdien centen? De uitgaven zijn zeer divers maar grote uitschieters zijn: gsm, uitgaan, kledij, vakantie en... sparen. Bijna 62 procent zegt ongeveer een r van zijn loon te sparen. Werken om studies te bekostigen, blijft een zeldzaamheid in ons land. Slechts één op vijf stunten gebruikt iets minr dan een kwart van zijn budget als studiegeld. In totaliteit wordt er slechts 4 procent van het met stuntenjobs verdien geld aan sturen gespenerd. Hoeveel verdient een jobstunt? <= >2000 euro 0 5 % responnten 16% 17% De gevaren van zwartwerk Elk jaar zijn er vele werkgevers die jobs in het zwart aanbien. En elk jaar zijn er vele stunten die zo n job aanvaarn. Hoe lucratief zwartwerk ook lijkt, er zijn wel gelijk gevaren aan verbonn. Als zwartwerker heb je bij conflicten met je werkgever geen been om op te staan. Er is geen enkel juridisch bewijs dat je bij die werkgever gewerkt hebt. Een ongevallenverzekering zal er niet voor je afgesloten zijn. Bij een arbeidsongeval sta je er alleen voor. Wie zwartwerkt, betaalt uiteraard geen RSZ en belastingen op zijn loon. Als jobstunt ben daar echter al grotenels (op 2,5% na) van vrijgesteld. De kans bestaat dat je feestdagen niet betaald krijgt. Met een contract heb je daar recht op. Zwartwerk is illegaal. Je kan betrapt worn. 20% 22% 25% % Bron: Randstad

10 BEROEPSGEHEIM Bruno Tobback, politicus oewel ik altijd al geïnteresseerd was in politiek, Hwou ik er voorzichtig instappen. Pas toen SP in 1995, na Agusta-affaire, alle hens aan k riep, ging ik onraan kieslijst staan. Omdat ik voorkeursstemmen kreeg, moest ik tegen alle verwachtingen in gaan zetelen. Ik heb nog jaren politiek gecombineerd met mijn job als advocaat, tot ik fractievoorzitter in het Vlaams parlement werd en me daar 100 procent voor wou inzetten. In politiek kreeg ik, veel meer dan in advocatuur, kans om continu bij te leren en bre contacten te hebben. Mijn eerste lief was milieu. Toen ik in 2004 feraal minister werd, kreeg ik ook pensioenen in mijn portefeuille. Daar was ik absoluut geen skundige in. Ik dacht eerst dat het saaie materie was. Daarin heb ik me erg vergist: het is een dossier waarin elke steen die je verlegt impact heeft. Als ik ergens trots op mag zijn, dan is het dat maatregelen, genomen in het kar van het Generatiepact, ervoor gezorgd hebben dat armoe bij gepensioneern is afgenomen. Theater van mocratie Het zou triest zijn, mocht ik vandaag nog even fel zijn. Een streber van oure leeftijd is niet mooi om naar te kijken Ik ben blij dat ik tijd heb genomen om stiel te leren. Dat ik zelf het spel heb leren doorzien en dossierkennis heb opgebouwd, maakte me minr afhankelijk van adviseurs. Ik waakte er ook over nooit op hetzelf niveau als mijn var actief te zijn. Dat ik zoon van Louis Tobback ben, heeft me uiteraard aanvankelijk kansen gegeven, maar moet ik me daarvoor blijven excuseren? Wat ik geleerd heb door mijn var te observeren, is dat het niet enkel belangrijk is dat je kan uitleggen wat je van slimme mensen hebt geleerd, maar dat je ook aan man in straat duilijk moet maken wat het voor hem betekent. Je moet ook vertellen voor welke waarn je staat. Dat mis ik soms bij collega s. Een grote mond is in politiek onmisbaar. Als je iets weet, moet je ook guts hebben om het te zeggen. Die rol speel je in het parlement, het theater van mocratie. In discussies met mewerkers nk ik graag luidop. Al freewheelend zeg je dan soms een stommiteit. Als ik daarmee al mensen tegen haren ingestreken heb: sorry, dat is mijn manier van werken. Als je met thema s in sociale zekerheid bezig bent, moet je die van zeven kanten bekijken vóór je een standpunt inneemt. Anrs bestrijd je eerr symptomen dan kern van het probleem. Woordvoerr en diplomaat Foto: Ivan Put Als fractievoorzitter in Kamer ben ik woordvoerr, maar ook diplomaat van partij. Nu behoort diplomatie, in tegenstelling tot mijn grote mond, niet tot mijn natuurlijke gaven. Intussen ben ik er al wel beter in geworn. Als jonge twintiger moest ik opboksen tegen kanjers als Norbert De Batselier en Steve Stevaert. Dan moet je al eens je schours zetten. Het zou triest zijn, mocht ik vandaag nog even fel zijn. Een streber van oure leeftijd is niet mooi om naar te kijken. (pvd)

11 MIJN LOON Wat voor werk doe je precies? Ik geef Nerlands in het eerste en twee midlbaar. Een heel uitdagen job, maar ook wel vermoeiend, zeker omdat ik nog maar net ben afgestuerd en pas van februari aan slag ben. Twaalf, rtien jaar is ook een moeiliijke leeftijd. Het is een heel fijne job om te doen, maar ze vergt veel energie. Wat vind je van je loon? Als startloon kan ik er niet over klagen. Voltijds zou ik zo n euro per maand verdienen. Dat is mooi, zeker als je benkt dat lonen in het onrwijs ook erg snel omhoog gaan. Anrzijds krijg ik er geen extra s bij. Openbaar vervoer wordt wel terugbetaald, maar ik kom met auto, dus krijg ik niets. Spaar je? We zijn net gaan samenwonen. Sparen is dus wat moeilijk. Maar we proberen wel zoveel mogelijk opzij te zetten MAAIKE CARRETTE (24), LOCHRISTI Beroep: leerkracht Privé: woont samen Nettoloon: euro halftijds Brutoloon: ongeveer euro Extra s: geen Wat neemt grootste hap uit je budget? De huur en het dagelijkse leven. Gewoon boodschappen doen kost al heel wat geld. Waar geef je met plezier geld aan? Aan kledij en uitstapjes. We gaan niet zo vaak weg, maar een weekendje ertussenuit is wel fijn af en toe. Als we op reis gaan, letten we er wel op dat we binnen ons budget blijven. Meestal doen we een autovakantie en verblijven we in een bed & breakfast. Waar kan je echt geen geld aan geven? Aan merken. Zeker voor gewone gebruiksgoeren zoals zakdoeken of zo hoef ik niet zachtste en duurste te hebben. Stel dat je morgen lotto wint. Wat doe je met het geld? Ik nk dat ik gewoon zou verr doen zoals ik nu doe. Misschien zou ik een el aan mijn familie geven, maar het grootste el zou ik sparen, om later te gebruiken als ik het nodig heb. Heb je een grote droom? Eigenlijk niet. Ik heb zoveel dromen, maar niets bijzonrs. Ik ben best tevren met mijn leven zoals het nu is. (bvdb) LUNCHTIME Pasteitjes en pastel ***** De Broers van Julienne, zo staat er in grote witte letters aangegeven op strakke gevel van een gebouw met hoge smalle ramen in Yzerenwaag, hartje Antwerpen. Op die ramen lees je dan weer, in lentegroen, naam Juliette. Achter linkse vensters lonken heerlijkste taarten, quiches en hapjes. Veel is er niet meer nodig om mezelf ervan te overtuigen dat ze zaak het onrzoeken waard is. Binnen is het ruim en licht. Pasteltinten overwegen. Links, achter toog met al dat lekkers, springt groene wand in het oog. Op een plank aan muur staat koopwaar uitgestald. Want Juliette is in eerste plaats een biowinkel, waar je terecht kan voor allerhan biologische pasta, olie, siroop of frisdrank. Ook vele huisberei gerechten staan klaar om mee naar huis te nemen. De rechterwand van biowinkel is voorzien van een muurbre kast die van vloer tot het plafond reikt. De wandkast staat vol met biologisch verantwoor wijnen, confituren en koffies. Achterin zaak staat kassa, met daarachter open keuken. Suikervrij Ik zet me aan een van pastelkleurige metalen tafeltjes. Het publiek bestaat overwegend uit jonge koppeltjes, waaronr een Scandinavisch paar met kleine baby dat wel van elke taart lijkt te willen proeven. De porties zijn nochtans niet beschein, zo onrvind ik wanneer ik een flink, driehoekig stuk chocolataart krijg voorgeschoteld (4 euro). De taart is heerlijk, net als koffie, waarbij overigens ook nog een klein stukje gebak wordt opgediend. Ik proef ook van suikervrije rabarbercrumble (4,50 euro), die op smaak is gebracht met appel. Ook al doet crumble zijn best, suiker blijft in mijn ogen toch een relatief onmisbaar ingrediënt voor een geslaag rabarbertaart. De hartige taarten en quiches die Juliette aanbiedt, getuigen van veel originaliteit bij het kiezen van ingrediënten. Hetzelf geldt voor het uitgebrei aanbod aan zomerse slaatjes, op basis van bijvoorbeeld pasta, bulgur of couscous. Juliette maakt el uit van De Broers van Julienne, een restaurant annex winkel eveneens gelegen in Antwerpen waar je al evengoed terecht kan voor natuurlijke (en vegetarische) keuken. (mo) De Broers van Julienne / Juliette Yzerenwaag Antwerpen jobat.be/lunchtime

12 HAVEN Vlaamse havens tekenen voor groei Voor Vlaamse havens van Antwerpen, Gent, Oosten en Zeebrugge lijken crisisjaren achter rug. Het aanboren van nieuwe markten en technologieën, investeringen in infrastructuurwerken zorgen voor een nieuw elan. Een overzicht. Tekst: Barbara Vannbussche Antwerpen sluit Totaalplan af Naar aanleiding van wereldwij crisis besloten het Havenbedrijf en Alfaport een Totaalplan uit te werken voor toekomst van Antwerpse haven. Een belangrijke pijler daarin is het supply chain-nken, oftewel het optimaliseren van logistieke processen. Verlars zoeken in eerste plaats beste keten. Langs welke haven die loopt, is voor hen van minr belang, zegt Roger Roels, voorzitter van Alfaport Antwerpen. Intussen besliste Nerlandse regering Hedwigepolr niet te ontpolren, waarmee het Schelverdragen van 2005 zou schenn. De Nerlanrs beweren nu dat die ontpolring er moest komen omwille van Antwerpse haven, maar dat is een leugen, zegt Antwerpse havenschepen Marc Van Peel. De ontpolring werd door Europa opgelegd voor natuurherstel. Ze werd samen met Schelverdieping in Schelverdragen opgenomen, maar bein staan volledig los van elkaar. Door verdieping van Schel, die vorig jaar werd afgerond, kunnen nu schepen met een grotere capaciteit Antwerpse haven binnenvaren. Vorige week meer zo Maersk Enfield aan, een schip dat containereenhen kan vervoeren. In Antwerpse haven werken direct en indirect mensen. Vergrijzing en strijd om talent woedt dus ook langs kas en oevers. Bovendien kampt Antwerpen met typische grootstelijke paradox: knelpuntberoepen raken niet ingevuld terwijl kansengroepen niet aan bak komen, onr anre door een mismatch aan competenties, zegt gelegeerd bestuurr Eddy Bruyninckx van het Havenbedrijf. Daarom promoten we haven als boeien en dynamische werkgever met het project Jonge Haven voor schoolgaan jeugd en met een jobevent tijns Vlaamse Havendag. De stad zal binnenkort ook een Sectorale Werkwinkel haven en logistiek oprichten waarin onr meer het Havenbedrijf en Alfaport ver- De haven van Oosten is gekend omwille van zijn ferry s naar Engeland. Dat blijft zo, maar grootste activiteit kent ze als hub voor winnergie op zee. tegenwoordigd zullen zijn. Intussen kent ook organisatie van havenarbeid een sterke evolutie: steeds meer havenarbeirs werken uitsluitend of bijna uitsluitend voor één werkgever. We hebben voorbije maann pijnpunten in havenarbeid geïnventariseerd en gestaafd met feitelijke gegevens, zegt Roger Roels. We willen dat overheid met die cijfers in hand nu een aantal initiatieven neemt om het bat te blokkeren. Gent ontplooit zich tot exporthaven Met zo n 300 havengebonn bedrijven telt haven van Gent zo n directe en indirecte jobs, goed voor 15 procent van tewerkstelling in Oost-Vlaanren. In 2010 ken haven van Gent een recordjaar, met een groei van bijna een r van totale goerenoverslag tegenover 2009, vertelt Daan Schalck, ceo van het Havenbedrijf Gent. We kiezen hierbij resoluut voor duurzaamheid en voor een diversificatie van activiteiten: zeevaart en binnenvaart, met grootste cluster voor biobrandstof in Europa, verre ontwikkeling van distributieclusters rond voeding, bouwmaterialen en biomassa, en een sterke groei in containertrafieken. Die tactiek lijkt zijn vruchten af te werpen: stevige groei die zich ook in het eerste kwartaal van 2010 heeft voortgezet, doet vraag naar arbeidskrachten stijgen. Op havenjobbeurs in maart wern meer dan duizend jobs voor zo n 300 verschillen functies in haven aangebon. De voorbije zes jaar heeft Gentse haven zich steeds meer ontplooid als exporthaven. Belangrijke hanlspartners zijn Brazilië (voor ertsen en fruitsap), Rusland (voor metaal en steenkool) en Zwen (roro-schepen, wat staat voor rollon/roll-off oftewel rollend materieel). Zeebrugge verruimt internationale horizon De grootte van zeeschepen neemt almaar toe, wat een nieuwe, grotere zeesluis in Terneuzen noodzakelijk maakt, aldus Daan Schalck. Bovendien betekenen grotere schepen met meer goeren aan boord een kostendaling voor bedrijven. Rond ze tijd, tegen zomer, moet er tussen Nerland en Vlaanren een akkoord komen over kostprijs en grensoverschrijn aspecten van een publiek-private constructie. Bovendien zijn infrastructuurwerken voor het Kluizendok voltooid, zodat we meer dan 600 hectare ruimte hebben om te investeren. En onrtussen

13 12 13 COLUMN heeft Sarkozy het licht op groen gezet voor realisatie van het kanaal Seine-Nord. Tegen 2017 zullen hiermee grotere binnenvaartschepen van haven van Gent tot in Parijs kunnen varen. In haven van Zeebrugge maakt het containervervoer meer dan helft van trafieken uit, terwijl ook roro-schepen een belangrijk aanel vormen. In jaren 90 lag focus vooral op Groot- Brittannië, maar vandaag is onze internationale horizon veel ruimer, zegt havenvoorzitter Joachim Coens. Dat komt doordat we groeimarkten in Azië volgen. En ook binnen Europa zien we een verschuiving, met meer transport naar Scandinavië, Baltische regio en Zuid-Europa. Aan basis hiervan ligt Europese politiek om meer vracht van overvolle wegen te halen en over zee te transporteren. Diversiteit is in Zeebrugge het sleutelwoord. Niet alleen heeft haven een grote terminal voor aanvoer van aardgas, voor nieuwe auto s is het grootste autohaven ter wereld. In toekomst wil haven zich verr profileren als verelcentrum van elektrische wagens. Zeebrugge is een clean port, gelegen in een kustgebied, waardoor het een geschikte omgeving is voor voedingsladingen. Verr hebben we nog een klein aanel aan bulk, voornamelijk voor zand en grind, en is Zeebrugge nog steeds een passagiershaven voor ferry naar Hull, maar ook voor cruiseschepen. Die diversiteit is onze sterkte, maar we moeten erover waken dat die logistieke functie ook een meerwaar en dus tewerkstelling creëert. Door auto s te reinigen, inspecteren en klaar te maken bijvoorbeeld, of door goeren te verpakken, verlan en versnijn. Nu crisis achter ons ligt en er opnieuw een groei is in roro, containers, nieuwe wagens en vloeibaar aardgas, wordt het tijd om aan toekomst te werken, stelt Joachim Coens. We verwachten een aanzienlijke trafiekgroei tussen 2020 en 2030, onr meer door invulling van infrastructuur aan het Albert II-dok. De infrastructuur moet daar klaar voor zijn, niet alleen qua capaciteit, maar ook wat verbinding met het hinterland betreft. Aan het spoor en wegen gebeurt heel wat, maar er moet snel een beslissing worn genomen over binnenvaartverbinding. De schaalvergroting van scheepvaart, met steeds grotere container-, roro- en cruiseschepen maakt het noodzakelijk kaaien te verdiepen en terminals aan te passen. Oosten zet in op windmolenparken De haven van Oosten is traditioneel erg gekend omwille van zijn ferry s naar Engeland. Dat blijft zo, en het ziet er naar uit dat er in toekomst zelfs nog uitbreiding kan komen. Daarnaast is er heel wat aanvoer van goeren in bulk, ertsen en rgelijke, maar grootste activiteit in haven kent ze als hub voor winnergie op zee, vertelt Paul Gerard, gelegeerd bestuurr van haven van Oosten. We zitten in een overgangsjaar, waarin onze haventerreinen en infrastructuur steeds meer ten dienste staan van bouw van windmolens. We verbouwen onze kaaien zodat ze in plaats van een last van 4 ton per vierkante meter tot 20 ton per vierkante meter kunnen dragen. Dat is nodig om zware lasten van turbines en funringen te kunnen dragen. De dienstverlening aan windmolenparken brengt een hele nieuwe industrie naar Oostendse haven, die ook nood hebben aan nieuwe stockageplaatsen, burelen, aanlegplaatsen voor kleinere werkboten. Paul Gerard ziet hier dan ook een langdurige samenwerking in: In België worn er zo n 400 windmolens gebouwd. Recht voor ons, in het oostelijke el van Engeland, zijn er concessies voor 42 gigawatt, omgerekend zo n nieuwe windturbines. En dan zijn Frankrijk en Nerland er nog. De windmolens hebben een levensduur van twintig jaar, zodat onrhoud nodig blijft. Op dit moment hebben we nog weinig openstaan jobs, maar zodra alles vorm krijgt tegen eind dit jaar, zullen we technici nodig hebben voor installatie en onrhoud, en zeevarenn om hen tot bij werf te vervoeren. Imago JOBAT.BE/COLUMN Jef Dessels laat het grootste stuk van zichzelf thuis als hij naar zijn werk vertrekt. De persoon die het gebouw van Optilux binnenstapt, heeft dan wel zelf zware wenkbrauwen en lange neusharen als hij, maar loopt ietwat rechter. In plaats van zijn hann slap naast zich te laten bengelen zoals in zijn vrije tijd, strekt hij zijn vingers tijns het wanlen. En waar hij tijns werklunch geregeld een broodje brie eet, zet hij op vrije dagen zijn tann nog liever in een onzinlijke boxer terriër dan in een Frans zuivelproduct. Jef servicemanager en Jef vrijgezel-rope-skipper zijn dus twee. Zijn collega s zijn volstrekt onwetend over hoe goed hij kan springen tussen twee slingeren touwen, al dan niet op één been of hand in hand met grote Gisela. Sterker nog, zij menen zelfs dat hij geen sportieve spier in zijn lichaam heeft en van kaarten en kokerellen houdt, twee hobby s van Stef, populairste figuur van Jefs vorige werk. Zijn mopjes over logge bedrijfsbureaucratie, heeft hij dan weer overgenomen van Björn van firma waar hij tien jaar gelen actief was. Zelfs Gregory en Ines, kinren waar Jef soms wat over mompelt, zijn in wezen bengels van Marc Verkest, zijn vroegere werkmakker. Zijn nieuwe collega s waren allen zo overtuigd van het feit dat hij een gezin had, dat het hem al te vermoeiend leek om het te ontkennen. En toen hij het na een half jaar nog steeds niet had weerlegd, kon hij het al even goed bevestigen, meen hij. Een amalgaam van ex-collega s is Dessels. Na elke carrièrewending heeft hij hun beste eigenschappen overgenomen en aan zijn onzekere professionele alter ego gehecht. Millimeterwerk was het om al die ontleen karaktertrekken perfect op elkaar af te stemmen en tot een vrij spontaan ogend persoon te knen. En nu hij einlijk als een man uit één stuk met gezwin tred het bedrijf kan binnenlopen, blijkt André Rosschaert aangeworven. Een kennis die échte Jef Dessels kent, waardoor zijn nepimago aan gruzelementen dreigt te vallen. Jef beseft dat hij het maar op één manier kan redn: door zijn kwelgeest in vertrouwen te nemen en het op een akkoordje te gooien. Voortaan voert hij niet alleen zijn eigen administratieve rottaken uit, maar ook die van André die in ruil discretie zelve is. Door al het extra werk, verschijnt Dessels na een poos met zulke enorme wallen op kantoor dat zijn collega s ze toeschrijven aan slapeloosheid door zijn - zogezeg - huilen jonge kinren. Zij overlan hem dan ook met tips voor het sussen van zijn pril nageslacht, hem zo aldoor herinnerend aan zijn valse intiteit. Na een zoveelste babytip, voelt hij een vreem jeuk rond zijn knieën die hem tot bewegen dwingt, steeds sneller. Alsof hij Stef, Björn, Marc Verkest en alle anre personages van zich afschudt, is het als hij daar in het midn van het kantoor staat te springen. U bent echt niet uzelf! schreeuwt zijn baas die hem tot bedaren wil brengen, waarop Jef hijgend uitbrengt: O jawel. Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Vorig jaar verscheen haar twee roman Feestelijk Zweet. Om beurt schrijven zij en Thomas Blonau werkweek van zich af.

14 Slimme carrièremakers missen geen enkele jobopportuniteit. Neem daarom wat extra lectuur mee tijns jouw vakantie. Alle boeien jobs vind je in het weekend in Jobat of tijns week in Het Nieuwsblad of De Standaard. Consulteer ook Jobat.be om nieuwste en boeiendste jobs te zoeken én te vinn. MAAN Za te DA DAGB G 27 LAD JUNI / ED BELGIE ITIE VL 1,30 NEDE AA rd a 2011 MS RLAND -BRABAN 2 T 88S LUXEM TE JAA BURG RGAN 1,55 G, NR g 4 en zo n da g BRUSSEL-NOO 5 DE F jun RDRAND PO i 2 ESTI 011 LITIE HOUDT We Z O M TAK-BETOGER ek ER V VALb la S WEG VAN FR O d DS 2ov L GEN AN STA e r> D MAANDA LIG S NIX EN 21 G 27 JUN e n E U IT N I ,10 EE M BA v EURO o Maximum or RE BI JL AG we E rk 33, m. 148 WWW. STAN DA ARD.B E Deels niet lataten op twe nger ni hee ri eu t j be De w w sp k e e ar o rk m éé en wen en d n et TWEE TIENER KOMEN OM B S STRAATRACE IJ Mezut Cuna. 65h-CADB HI( + * Alper Bugdayci. 2 b en van mosselen Zeeuwse start dit jaar pas 14 juli. Volg op van Zeeuwseens verenigin g zijn mos mosselhanlaren noeg. De selen nog niet dik geprec vertragin ieze oorzaak van Vorig jaar g is niet duilijk. ware n mosselen er uitzonr Zeeuwse al vanaf begin lijk vroeg: juli. (BM) TE ATS L A GE N DA ams toeko ent Kris mi ringsl mst op eigpeeters wi nistervia eirs on en houtj l in zei hij premier tvangen, e regezon Stand in een te passeren r int. Dat daar aard in Ne erview om Vla me w tijn an York. Pe t De on s een eco ren te pro eters is r Norm leiding vannomische moten missi prins staats aal gez e Fil ien r alt hoofd of wordt ip. een ste mi ijd ontva een regeri ngen ngsle Vlaam nister. We door idat in se be voegd l, als he eer toe t ook geb koms hen ga over at, zal t wat presid euren mij do Peete ent van or mi betreft rs. op he De tijd Vlaanrennister- hoogte ho, zei voegdhe un tweed t internati dat van els welke voorg e of onale vla taten niet hebb n we als r pla k be ma en regio De eeroed voorb ats sta op toe ar ik wi. Dat is al da - digt, ho l daar n be an, is ef vo vast. ste toponij. nog zaklangrijk, raadplee ik daaro Op 4 Voor egen. ver juli on tmoetin Ne gd Peete Zu en aa g rla n tio llen aa te worn. ook niet ge(vvd) ndse pre tvangt Pe ligt al gen me rs zijn top ng nale t ete Vla. mi De on reg ambit escherpt ams voor afspra er Mark rs niveau eringsle tmoetin- in ze e intern ies lut ak da pol ruzie span tijn van van Vla een log irs teert Rutte gin ie. Als we aov r, ning op ische gen van kijken politi anren ook ov benadru er He al van teit niet evo ek na wor er anre kt Peeters. dwige- het om Vla Europa 20 ar uit - waarolein? Iktot extra e hoogne zou Luxem n, zoals mothema s Er zal Opleidin amse be 20, dan gada- gespre m, zegt nie rvosig. Pe Ju burgse pre biliteit. gepraat Als an Activati voegdhe at voegd kken org eters. Ik t weten re lan e. Mo ga gee anise n. he voor ncker he mier Jea Ook een antw een on oord n daar biliteit. een toege n die ik nieren over n n-clau eft al heeft Men op be Co vo he tmoe sam t heb. toegez eg t mplem wi Ik egd leen me geen zin llen zoe en He wa Vlaamgaat er te ting. t zal entair me ar ge wil t da ke sn over ook sta kel se minis el van uit ven. sprek fera t ze daar n, ren. t het ter-pr ten fed Ik en alp gio s regering esi dat Kr ze ook, zoals nule regeri topon ga niets voor stap erale. zoals sle ng bij mi is Pe Peete Catal irs van nt enkozy tmoeting overhaaste gebeuj zij. Dan mo ete on is eveel rs. Het ga ië ontva re- niet overl rs heeft zijn. niet vo met an met Nicol n. Een egd me ver ngt, zei parti at da n as or me re wo jgeno r da Pr n t predémarch orn Sarniet ot n elk vaak nie e nieemier Le teen. mier, nog nodig Yves Le aar t ter t zij me wi reager op mijn be, aang terme n fera voegdhe ezien he. Dat is Kris Peete en op l gister rs. plann en le pre t en van mier n gaat. Alsover ieman d uit no Be 6 jo bs o zon ne bril sterktop e off sch eid enhei d bre hie r ner ngt je gen s Kan jij ook nie wachten op t sneeuw? Zie rubriek Niet cumul eerbaar met Actie geldig anre promo t.e.m. 30/06/ ties. voorw 3 n pn 2 bril G p jobat.b RATIeS! 11. Volled aarn op ige LEZERSBRIEV pearle.be of in winkel EN 20 - TELE. VISIE 32 PUZZELS 36 - STRIPS 38 - WEER 8 m jaae il rl ja jo ijk ar e s > wdk ww w.j ob a t. be ON PHILIPPE GIL KONINGBVEARNT BELGIE zonn bril este op rk te of 2,00 2,00 I OOSTENRIJK I FRANKRIJK 1,60 I LUXEMBURG 1,20 WO UT Z E R E DA CT E ER VA NE N DR U R I N D E IES SC VS presidw YO RK HE Vla 2 bril G RATIS! Niet cum uleerba Actie voorwageldig t.e.mar met and ere prom. 30/0 arn op pea 6/11. oties. rle.be Volledig e of in win kel. Zeeuwse mo pas vanaf 14sselen juli Het seizo VA N e >8 io van schuldig l een Audi. aan het racen tegen Met verzuim snelheid raas een waanzinnige beticht kuneuropalaan n ze over nen word van Dend in Zele in richt en ing TE ermon. en niet van Na het onge val reed ATS bestu LA vluc urr van Audi gewo AGEN htmison het getuigen door. Op basisdvan drijf. (DBS) kon hij giste is van een ooggetuig e ren opgepakt wor- PUBERS T DE BOL VOOR IDOOL 20UI11 LIVE ON STAG 28 E NEDERLAND H es E te Philip Nie T PO jo b blz t zo LIT aa nb waar pe Gilbe. 6 als IEV ie d op ER in g tv HO IN D en hoe h rt wint en O R NAA RIEKLEUij het wil R DE R TOU R > 28 Getu JE Vlaam s Zo NS M beleg igenissen houtje minister-pr blz eken OR. 10 TIE hoofd er Lib vanuit organi topontmoeti esint Kris tot R seren. ngen m is Peeter s c 27 ta h D e s d We s et buit e eerste gaat op en TOM afbospon raakenlig landse staa eigen in co preken m ts t taa hoof et elk KRAAKT IN al vast. n l a > 15 ar Mezut Cun FINALE dayci (17), a (19) en Alper Bugtwee n. Het gaat Overl het Oost-Vlaa Turkse tieners B e om een jong lg en n uit eg m mse Zele, BE Le dagnacht eman van zijn zater- uit Zeleia et ook van te LGISC Hpr omg was een vrien D Turk se afkomst. 18, ook illegale straa ekomen bij een D KAMPIOE aang rme is niet emier rzijn d van e urijbe ig s gswijs werd ezch slach raakte met trace. Hun auto n rs.r Hij toffe ien AP bevons het nodig, voor 15 dage e weg, knal hoge snelheid van D eingetrokken en eg n zond hij moest Als dhen over mijn Sagna lichtingsp eerst tegen een verta cht in cel ga aal en dan fe n door ie d brengen. a a boom. Cun tegen eenm mand rale pr at. a, r Aan t d ui gezie auto, was bestuurr van e emie ik e n tn er s e da od p op slag dood r arover geen aanr n d ig passagier ijding e a. Zijn geraad stier oo t, hoef plaatsvon ler rak Cuna en Bugd f korte tijd later d, zal wor pleegd k niet ayci ware V(4. Mini Cabr n in hun te bd hij allicht enke n Reizen blz Jo in SBLAD.B Oo E stvla an re n va na fb lz. 16 Prettige vakantie! Adverteren tijns zomermaann? Bel Jobat op 02/ of via Wij doen alles om je aan een goe job te helpen O blz. JO SITB HET E J

15 14 15 Stad Gent stelt mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Word jij een van ons? alent t zoveel projectleir verkeersgeleidingssysteem (m/v) Mobiliteitsbedrijf niveau A statutair Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit & Openbaar Domein info: archivaris (m/v) Stadsarchief niveau A statutair Departement Cultuur info: Interesse? Surf naar en lees alle informatie over functies, voorwaarn en selectieprocedures solliciteer online ten laatste op 9 augustus Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz. In onze coldsetdrukkerij, Printing Partners Brussels, drukken wij enerzijds o.a. kranten De Standaard, Het Nieuwsblad, De Gentenaar, en Les Editions l Avenir. Daarnaast worn eveneens voor verschillen opdrachtgevers belangrijke commerciële drukopdrachten uitgevoerd. Service, kwaliteit en lief voor ons vak zijn het uitgangspunt in al onze drukactiviteiten. De hoogtechnologische, grafische omgeving waarbinnen we opereren, vraagt om dynamische mewerkers met kennis van zaken, die bereid zijn zich voortdurend te ontwikkelen. WOENSDAG 20 OKTOBE DAGBLAD R 2010 / EDITIE VLAAMS-B BELGIE RABANT 1,25 NEDERLAND 87STE JAARGANG, 2 LUXEMBURG NR ,55 DAARD.BE SARKOZY ONDER VU UR Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent > 2-3 Laatste crisis voor Albert epa Uitgerekend op een politieke consen moment dat koning Albert sus om komen regeringsvorm huidige politieke impasse moet ing uit hann ontmijnen, groeit van zijn opvolg er Filip te houn nauwelijks Het zinnetje baarvan Bart De opzien in nota. Wever (N-VA). volgen VA N O N Z E R E DACT BART BRINCKMA E U R N BRUSSEL WOENSDAG 20 OKTOBER DAGBLAD / EDITIE VLAAMS-BRAB2010 BELGIE 1,25 NEDERLAND ANT 87STE JAARGANG, 2 LUXEMBURG NR ,55 SARKOZY ONDER VUU R RD.BE De regering wil ninklijke functie Wetstraat kohierover aan mornise De Standaard pen waren. De huidige het rijvernam dat ren. ninklijk verduilij politieke zen, met koeen ker het principe bij loque singulier,afbrokkelend colzeven maken het tijen aftoetste. betrokken par koning steeds moeilijkervoor > 2-3 naar verluidt Hij concluer te functioner om en. sus bestaat dat er een consenns formatiedat bleek al tijom van Bokoning louter functie van vendien is een aantal protocollai grondwetken. De Wetstraat telijk toegeweze r te ma epa wil ook voorkomen dat het bekrachtig n opdrachten Om indruk voortouw moet koning nog het het aanwijzen en van wetten en protocollai te vermijn dat nemen bij een van ministers geringsvor achterhaal re ming. d. ciaal voor Filipre monarchie spewil ze vermijn Op die manier Verschei Uitgerekend wordt ingevoerd, ne hopen toppolitici op dat een koning politici dat moment geconfronteerd gen erop aan dronfilip politieke bert met Al- dat koning om hervormin op tijd een consensuserkan Albert crisis als ze. wordt met een als een onrel g Koning Albert n gesloten. akkoord om komen politieke vanhuidige staatshet zou hervormin en prins Filip, Vervolgens worregeringsv impasse moet bedoeling zijn g doororming zes VA N kan hij op jongste ONZE RE maann te voeren. DACT U R ontmijnen uit start van is om exact nationale BART BRINCKMANElater Dat bij hann zijn, wat groeit functie afmet het Paleis staan. er nieuwe feestdag. van zijn opvolger Maar BRUSSEL regering pn waar wat en momenteel, welishet is Het zinnetje geen geheim Filip te houn. nauwelijks baargen te starten onrhanlindat huidige opzien in van een resolutie De intentie sourdine, gebeurt. van over morninota politieke De Wever sering van nietbartzoveel wereld (N-VA). De volgen kan het nieuwe regeringvertrouwe kar vorm zaak is zeker bestaat, maar Wetstraa wil ko- n ninklijke Wetstraat ging van het functie. De wijzi leidinggev krijgen. Dat heeft nog functie morniseren. hierover niet in t wil rond. Vooraan De Standaard pen waren. troonopvo al christen zou bij De huidige het rijcapaciteite vernamen koning Filip anker ambtgrondwettelijk vervan verduilijker dat koninklijk politieke zen, met mocraten prins. Die een feit moeten lging van Filip een wat moeilijk. kan pas tijns het prinheeft al enkelen cipe loque singulier,afbrokkelend colbij zeven volgen regeerperi blunrs zijn. Want Evenmin gaatdoen het managen van betrokken tijen aftoetste. op straat gaat koning steedsmaken het voor om een prioriteit. parzijn naam het een politieke Hij concluer o gebeustaan. ren. Maar ervan uit dat WetDe groeien naar te functioneren. moeilijker om verluidt via goedkeurin tijns ze consensus sus bestaat dat er een consenns formatiedat bleek al tijcrisis besparen gemorn om functie over een regeerperioalbert koning van Bog vendien is iseervanmonarchie ceert. louter protocollair abdieen aantal grondwetken. nietdenieuw. telijk toegewezen te mawetstraat wil is Al ook komen dat in voorhet bekrachtigen opdrachten maart schreef Groen! veroorzaakt Om indruk koning De Standaard van wetten voortouw nog het het aanwijzen moet e protocollairete vermijn dat dat van ministersen doorbraak geringsvormingnemen bij een achterhaald. re- geesten in in koninklijk ciaal voor Filip monarchie spe. Op die manier wil ze Verscheine wordt Wetst raat wil konin g Filip het manag een politie en van crisis bespake ren Laatste crisis voor Om ons onrhoudsteam in Groot-Bijgaarn te versterken, zijn wij op zoek naar een (m/v) : Albert Electromecanicien (4bd65h-CADDGJ( + *Õ vermijn geconfronteerd dat koning Filip crisis als ze. wordt met een Het zou bedoeling zijn start van nieuwe om bij regering V(4bd65h-CADDGJ( + * Õ DOE MEE EN WIN! >8 dossier. ingevoerd, hopen politici gen erop aan toppolitici drondat er met bert op tijd om hervorming Aleen als een onrel Koning Albert n gesloten. akkoord kan worvan staatshervorming en prins Filip, zes maann Vervolgens kan hij door te voeren. op jongste is exact wat nationale feestdag. Dat met het Paleis staan. Maar later zijn functie afer pn waar wat en momenteel, welishet gen te starten onrhanlindat huidige is geen geheim van een resolutie De intentie sourdine, gebeurt. over mornipolitieke sering van niet zoveel kan het nieuwe kar vorm vertrouwen wereld zaak is zeker bestaat, maar ging van het functie. De wijzi leidinggeven krijgen. heeft in nog niet rond. troonopvolging Dat zou bij al christenmocr grondwettelijk Voorcapaciteiten anker ambt van prins. van Filip een aten feit moeten wat moeilijk. kan pas tijnsvervolgen regeerperio blunrs op Die heeft al enkele zijn. Want Evenmin gaatdoen straat gaat om een prioriteit. zijn naam staan. het ren. Maar ervan uit dat WetDe groeien gebeuvia goedkeuring tijns ze consensus over gemorniseerd regeerperioalbert een ceert. abdie monarchie niet nieuw. is Al Groen! veroorzaakte De Standaard in maart schreef dat geesten doorbraak in koninklijk in >8 dossier. LEASED BY 25 ST IS IN VOR RUSTHU 22 RVALLEN BON BLZ. VEN OVE NDE BOE D GEWAPE ORDRAN BRUSSEL-NO * 5 korting bij een bestelling vanaf 50, geldig tot 31/03/2011 VORIETSE EL DE FA N JEF NY VERZAM E TON EKES VA IEGEND VL JOMM DE AAG: VAND 'Jef Nys Ballon 2010 OKTOBER 20 WOENSDAG Media 2010' 1 Jury lt ooreste na laat woord ans Clottem Geld lenen wordt r moeilijke 2-4 blg NKEN LEGT BA LS OP EUROPA RE REGE om een ing STRENGE t het moeilijker je reken word met en cember zomaar Vanaf 1 krijgen of nog a legt bank mensen lening te te gaan. Europ vermijn dat en en te Bank in het roodregels op om steken. er soestrengere in schuln zullen mind kers lening, zich te diep etverstrek nnen van een Van kredi anre en bij het toeke rnemen Vincent ber pel word ter voor On Vanaf 1 cems tot zegt minis rne (Open VLD). cel en boete gegejaar enbo g één rs lenin is problequick ze imme dat een dat er riskeren euro als blijkt lijk was jl vooraf al dui kig ven terwi en opduiken. reld geluk ige somm is niet onve men zoud 5 g, die op (DHH) etsector gevin kredi De regel t gezien. nieuwe met als te streng word vlakken EILANDE 2 I CAN. N 2,20 Lukaku t neemt he op voor Jacobs SPANJE RG 1 I I LUXEMBU ND 1,50 pn NEDERLA Sport 2-3 BRIEVE N 24 - CONSU MENT& - CULTUU GELD 33 OF NIE BON Experts nemen - 22% R&VRI JE - TELEVI TIJD 37 - STRIPS SIE 42 E LAATST DAGEN! PUZZE 2009 AFP Le 25 millions 15 C est l évaluation coût ce projet. Mais il faut en déduiredu Palais provincial vente d immeubles C est la plus belle la vitrine les économies actuels, les subsis et rnière la Province. Sera-ce bientôt frais fonctionneme la dans le centre nt. Namur CAHIER? CENTRAL Mickey Rourke Catcheur ressuscité 2-3 Namur Tous ensemble aux Fêtes Wallonie Relations renforcées entre la Ville et le Comité Central s Fêtes Wallonie. Les ux travaillent main danspartenaires la main. QUI AURA LE DERNIER MOT? a souvent été cité février 9 PAR LE DROIT D AUTEUR JOURNAL EST PROTEGE LA REPRODUCTION DE TOUT ELEMENT (TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE), PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, EST SOUMISE A AUTORISATION. TEL : / Quotidien - 92 e année 1 Tél. : 081/ Spécial Antarctique AUJOURD HUI L AVENIR S.A. CE CAHIER CENTRAL CE JEUDI VOTRE SUPPLÉ MENT (c) LES EDITIONS DE ces rniers jours. ÉdA lours conséque. G Difficile dire nces, seront proposée quel clan l emporte s au vote. ra, même si le non Du 11 au 18 NR FAX : / Auvelais Des craintes pour l avenir Saint-Gobain Belga G L avenir Fortis se joue ce matin 2à4 lors l assembl ée s actionnai res, à Bruxelles G Cinq questions, qui peuvent être CAHIER CENTRAL kortingen. ar met anre en per klant. Niet cumuleerba 31/10/2010. per product 1 korting 12/10/2010 t.e.m. Geldig van WWW. NIEUW SBLAD.BE N 35 Une cité adminis trative provinciale à Namu r? op een e bril e glazen) comrplet + optisch (montuu of contact lenzen. WEER 48 LS 47 - MERCREDI 11 FÉVRIER campus C est ce site qui accueillerait la cité administrativ rait 500 fonctionnaire e qui regroupela majorité PS-MR. s. C est un projet Profiel Je hebt een technische opleiding genoten, minstens A2 electromechanica Je houdt ervan om technische problemen te analyseren en op te lossen Je bent multifunctioneel inzetbaar voor elektrische en mechanische werkzaamhen Je bent een teamplayer, die ook autonoom kan werken Ervaring in een onrhoudsdienst is een pluspunt. IG SCHULDT? n veiligheid We moete NMBS r traine en onr vuur 9 bescherm LEZERS Functie Je staat in voor goe werking van machines Je maakt een diagnose op bij fecten of storingen en je voert gepaste herstellingswerken uit Je werkt mee aan uitvoering van onrhoudsprogramma s, revisies, aanpassingen aan installaties,... Je maakt nodige rapporten op bij het uitvoeren van je werkzaamhen Je biedt technische assistentie aan productie Je bent bereid in een tweeploegenstelsel te werken. per strip - 1EURO Wij bien je Een grondige opleiding en inwerkperio De kans om in contact te komen met nieuwste technologieën in grafische wereld Flexibele werkomgeving, waar zin voor initiatief op prijs wordt gesteld Een aangename werksfeer in een dynamisch mediabedrijf Je plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarn. Klaar om carrière te maken? Stuur je kandidatuur door via naar of schriftelijk naar Printing Partners, personeelsdienst, t.a.v. Ilse Straetman, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarn. Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar en

16 facto image building is al meer dan 20 jaar hét adresje voor efficiënte corporate & rekruteringscommunicatie. Onze business blijft groeien, wij dus ook. Daarom zijn we dringend op zoek naar een enthousiaste collega (m/v) die ons wil bijstaan op verschillen vlakken, maar toch vooral rekenvlakken. Ben jij die administratieve duizendpoot? We zoeken een positieve geest die van alle administratieve markten thuis is. In een vorig professioneel leven, als hulpboekhour bijvoorbeeld, ed je ervaring op met BTW, facturatie, balansafsluitingen, loonberekeningen en met aankoop- en verkoopfacturen. Kennis van EproACC en FileMaker is een pluspunt. Je communiceert vlot en dat doe je even graag in het Nerlands als in het Frans. We bien jou een voltijds contract van onbepaal duur. Het tof team in Sint-Martens-Latem, jouw toekomstige werkplek, krijg je er zomaar bij. Klaar om erin te vliegen? Stuur dan eerst je cv en motivatiebrief naar We laten je snel iets weten.

17 16 17 Onze klant, gevestigd in Zuid-West-Vlaanren, is internationaal actief op het domein van industriële bouwtoepassingen. Om groei te bestendigen, zoeken wij een (m/v) Constructie Manager met ervaring en leidinggeven capaciteiten DE UITDAGING Je streeft naar een perfecte organisatie en werking van onze bouwactiviteiten. Je bezoekt werven, coördineert opmaak van uitvoeringsplannen en wijst projecten toe aan werfleirs en installatieploegen. Je onrsteunt en coacht jouw team. Je bent tevens verantwoorlijk voor selectie van en het onrhanlen met diverse leveranciers en onraannemers en ziet toe op kwaliteit en het renment van hun diensten. Daarnaast ben je verantwoorlijk voor financiële en boekhoudkundige opvolging van werven. Je werkt in nauw overleg met anre partementen binnen onrneming en rapporteert aan bedrijfsleiding. JOUW PROFIEL Je bent een mensgerichte, organisatorische leir en beschikt over een sterke bouwtechnische kennis. Je bent industrieel ingenieur bouwkun, elektromechanica, en kunt bogen op meerre jaren ervaring in een gelijkaardige functie. Naast je leidinggeven capaciteiten, werk je graag zelf projecten uit. Je houdt ervan op werf aanwezig te zijn, nkt oplossingsgericht en kunt eindverantwoorlijkheid opnemen. Voor werfbezoeken ben je bereid je te verplaatsen naar verscheine lann binnen Europa. Je hebt een goe kennis van het F/E. ONS AANBOD Een gevarieer technische, leidinggeven managementfunctie met grote verantwoorlijkheid binnen firma. Een groeien en ambitieuze KMO met internationale aspiraties, die in volle ontwikkeling is en interessante toekomstmogelijkhen biedt. Een open bedrijfscultuur met korte communicatielijnen. Uiteraard bien we een aantrekkelijk salarispakket dat aansluit bij jouw profiel en ervaring. VG. 1080/B Deze procedure voor werving en selectie verloopt in exclusieve samenwerking met Fundament R&S. Interesse? Stuur jouw cv met vermelding van referentie KD / naar Fundament R&S, Berkenlaan 138 A, 8530 Harelbeke, t.a.v. mevr. Katrien Decostere - Tel.: 056/ PROBIS CORPORATE, met vestigingen in Geel en Oostkamp, is een toonaangevend dienstengroep en adviesbureau voor zorgsector in Vlaanren en Brussel. Wij willen op korte termijn ons consultingteam versterken met een COMMERCIEEL COÖRDINATOR - DIVISIE CONSULTING (M/V) Tewerkstelling in kantoor Geel of Oostkamp FUNCTIE Als commercieel coördinator word je verantwoorlijk voor het plannen, structureren en opvolgen van commerciële acties van consultants en consultingdirecteurs. Je coördineert opmaak en uitvoering van commerciële jaarplanning, lanceert nieuwe commerciële initiatieven en helpt mee bij ontwikkeling en praktische uitbouw van een pro-actieve commerciële visie. Je beheert commerciële binnendienst: je verzamelt informatie rond interessante onrwerpen voor een klantenbezoek, maakt afspraken en vult databank aan. Je maakt nieuwsbrieven en bereidt offertes voor. Na een inwerkperio ga je ook zelf naar klanten. PROFIEL Je bezit een bachelordiploma (marketing, communicatie) en/of je kan bogen op een gelijkwaardige ervaring als commercieel mewerker. Je bent commercieel ingesteld en kan vlot communiceren met klanten en prospecten. Je bent in staat om onze consultants bij te staan bij hun commerciële contacten. Door je stijl en je teamspirit krijg je heel wat mewerking. Office heeft geen geheimen voor jou. Je kan zeer zelfstandig je werk organiseren en hebt een goe pen. AANBOD Autonomie en afwisseling binnen een vaste tewerkstelling bij een adviesbureau waar quality first het motto is. Een interessant verloningspakket in functie van ervaring, met diverse extralegale voorlen. Mogelijkhen tot bijscholing. Een aangename werksfeer in een dynamische KMO. SOLLICITEER Interesse? Stuur je c.v. naar PROBIS CORPORATE, t.a.v. Vera Steenwinckel, Zie ook voor meer informatie over diensten van Probis. Elke kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk behanld. Riga te Roncq (www.riga.fr) maakt el uit van een Vlaamse, internationale diervoergroep. Wij distribueren een breed gamma voedingsmidlen en accessoires voor huisdieren naar supermarkten en hypermarkten in Europa. Op Franse markt nemen we een dominante positie in. Een optimale organisatie van supply chain en een dagdagelijks streven naar beste prijs/ kwaliteit verhouding bepalen in belangrijke mate ons succes. Wegens interne doorgroei willen we ons team van 150 mewerkers versterken met een (m/v) AANKOPER (Master / Licentiaat) Onrhanlen met bestaan leveranciers; marktverkenning naar nieuwe leveranciers en producten. Vastleggen van en toezicht op kwaliteitsvereisten bij leveranciers, in overleg met onze dienst Kwaliteitszorg. Organisatie van logistieke fl ow; je coacht hierbij een vijftal aankoopmewerkers. Actief betrokken bij ontwikkeling van nieuwe producten en promotionele acties. Jonge, commercieel gerichte Master/Licentiaat met enkele jaren internationale aankoopervaring. Communicatieve organisator met oog voor planning, logistiek en met een scherpe analytische geest. Interesse om leveranciers uit het Verre Oosten enkele keren per jaar te bezoeken. Je spreekt vlot Engels en Frans. Onze internationale en financieel gezon groep garanert stabiliteit en carrièrekansen. Riga biedt een gevarieer functie met ruime autonomie en verantwoorlijkhen, me dankzij een KMO-spirit met korte, no-nonsens communicatielijnen.je kan rekenen op een aantrekkelijk salarispakket en firmawagen. We verwachten dat je het potentieel, inzet en resultaatgerichtheid hebt om door te groeien tot Aankoopmanager, lid van het managementteam. FUNCTIE PROFIEL AANBOD VG.11/B Interesse? je motivatiebrief met cv naar Ivo Moens. Voor info kan je bellen, ook buiten kantooruren. MOENS PERSONEELSADVIES, Willem Van Saeftingestraat 6, 8800 Roeselare - tel. 051/ Fax 051/ MOENS PERSONEELSADVIES CORELIO komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan helft van alle Belgen. We zijn marktleir in krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions l Avenir) en met PASSE-PARTOUT ook grootste uitgever van gratis regionale pers. Verr participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar, ROB en Nostalgie. Onze dagelijkse band met vijf miljoen landgenoten willen we in toekomst nog gevoelig versterken en uitbrein. Daarom is Passe-Partout op zoek naar een: Functieomschrijving: Je bent verantwoorlijk voor planning en uitvoering van het R&S proces. Je rekruteert en selecteert vooral sales profielen. Je onrsteunt HR en lijnmanagers bij het verfijnen van functievereisten opdat er gericht gepost en gezocht kan worn. In samenspraak met het lijnmanagement finieer, plan en coördineer je verschillen stappen van het selectieproces. Je kent pro s en contra s van verschillen rekruteringskanalen (incl. nieuwe media) en gebruikt die kanalen, die i.f.v. het gezochte profiel het meeste kans op succes hebben. Je coördineert contacten met externe partners. Je neemt psychometrische testen af en interviewt kandidaten. Je organiseert en onrsteunt assessment centers voor karlen. Je consulteert, coacht en leidt managers op, opdat zij meer effectieve aanwervingsbeslissingen zoun kunnen nemen. Je beheert CV database en houdt relatie tussen potentiële mewerkers en Passe-Partout/Corelio levendig. Je initieert employer branding campagne. Je rapporteert op een regelmatige basis over R&S voortgang. Je stuurt het proces bij waar nodig. Je neemt op regelmatige basis integratiegesprekken af op regelmatige basis met bij mewerkers. RECRUITMENT & SELECTION OFFICER Wijgmaal (Leuven) m/v Je profiel Je hebt een master diploma of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt minimum 3 jaar ervaring in een R&S functie, bij voorkeur met een focus op Sales profielen. Je bent resultaatgericht en een volhour. Je bent proactief, en nkt nieuwe initiatieven uit. Je hebt sterke organisatorische vaardighen. Je bent contactvaardig, klantgericht en flexibel. Je bent stressbestendig. Je hebt een goe actieve kennis van Nerlands en Frans. Interesse? Solliciteer, en maak binnenkort el uit van ons team van enthousiaste mewerkers en van boeien wereld van reclame en media. Solliciteer via Passe-Partout.be of Voor meer informatie kan je terecht op onze website of contacteer Hélène Lauwers via 016/ Wat wij bien Passe-Partout biedt je een uitdagen functie in een toonaangevend multimediabedrijf met marktleirspositie. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salarispakket en extralegale voorlen. De plaats van tewerkstelling is Wijgmaal.

18 WOONZORGCENTRUM ZONNEHOVE WZC Zonnehove (Sint-Denijs-Westrem) maakt el uit van een toonaangeven groep die zorg verleent aan 2000 ouren en die 1600 mewerkers tewerkstelt: vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. WZC Zonnehove is met 150 bewoners en 95 enthousiaste mewerkers een huiselijke voorziening in een eigentijds gebouw aan rand van Gent. In het kar van verre uitbouw in toekomst zoeken wij een (m/v): ALGEMEEN DIRECTEUR WOONZORGCENTRUM MANAGER MET EEN HART VOOR OUDEREN UW FUNCTIE: U staat in voor het garanren van kwaliteit van zorg om onze bewoners. U bent verantwoorlijk voor dagelijkse goe werking van het woonzorgcentrum in al zijn facetten: zorg om bewoners, hun familie en mewerkers. U legt contacten in omgeving en zet lijnen uit voor toekomst van het WZC. Voor meer tails over functie: kijk op UW PROFIEL: U behaal bij voorkeur een masterdiploma en u hebt een aantal jaren ervaring in een leidinggeven functie. Belangrijker dan uw diploma is dat u een hart hebt voor ouren. U bent een mensgerichte leir die visie en doelstellingen van organisatie op een enthousiaste manier vertaalt naar uw mewerkers. U bent geëngageerd om christelijke visie van voorziening verr uit te bouwen. AANBOD: Een autonome functie binnen gedragenheid van een innoveren groep. Ruime verantwoorlijkheid en bevoegdhen, waarbij u onrsteund wordt door uw staf. Een warme en zorggerichte cultuur in een aangename werkomgeving. Een competitief salarispakket met een ruim aanbod aan extralegale voorlen. INTERESSE? Voor het stellen van uw kandidatuur en/of het bekomen van bijkomen informatie, kan u zich richten tot Wim Beelen, algemeen directeur, Onze Lieve Vrouwstraat 23, 9041 Oostakker, tel Of via mail: Kijk ook op Werken zonr filestress. Marie 23 jaar AG Insurance ontkt graag wat Marie in haar mars heeft. Let us discover you. AG Insurance is ervan overtuigd dat er bij elke young graduate heel wat te ontkken valt. Iereen heeft immers zijn eigen talenten en ambities. Daarom bien we ambitieuze schoolverlaters met een bachelor- of masterdiploma tal van groeimogelijkhen. Zo moedigen we je aan om voortdurend bij te leren en geven we je kans om van verschillen functies te proeven of om door te groeien. AG Insurance biedt tal van boeien jobs zoals Insurance Officer, IT Young Professional, IT Young Bachelor, Project Officer, Business Analyst, Actuaris - en nog heel veel anre uitdagingen. Bij AG Insurance kom je terecht in een aangename werksfeer waar iereen kans krijgt om zich te ontplooien en om zelf initiatief te nemen. Een gezon work-life balans wordt daarbij niet over het hoofd gezien. Dat alles in een bedrijf dat zijn ecologische verantwoorlijkheid neemt. Zo zijn onze kantoren perfect bereikbaar met het openbaar vervoer. Waar wacht je nog op? Ontk net als Marie wat AG Insurance je te bien heeft. Ga naar voor meer info over onze uitdagingen en solliciteer online. Jobs dichtbij op 28 juni & 12 juli 2011 BACHELOR JOBDAYS Schrijf je in op

19 Geef jij kleur aan Vlaanren? Bruynzeel, gevestigd in Antwerpen, is een toonaangeven organisatie op het gebied van tekenen, kleuren en schrijven. Om onze marktpositie in Vlaanren verr te verstevigen, zoeken wij een gedreven COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE Vlaanren Functie: Als geboren relatiebouwer met lef en enthousiasme beheer je een bestaan klantenportefeuille van gespecialiseer hanls in creatieve hobby- en/of schrijfwaren. Dankzij je scherpe inzicht en benaring, weet je hen als geen anr te overtuigen van een betere visuele presentatie van het assortiment en verhoog je zo direct te scoren business. Bovendien besteed je aandacht aan het vinn van nieuwe klanten en overtuig je hen van uitsteken kwaliteit en service van Bruynzeel. Profiel: Je beschikt reeds over commerciële buitendienstervaring binnen retail of aanverwant. Je hebt een Bachelordiploma of bent gelijkwaardig door ervaring. Eigenschappen als gedrevenheid, stressbestendigheid en overtuigingskracht kenmerken je persoonlijkheid. Tevens kan je voldoen assertiviteit aan dag leggen bij je onrhanlingen op verschillen niveaus. Je bent ambitieus en je gaat voor avontuur zonr 9 tot 5 mentaliteit. Aanbod: Bij Bruynzeel start je voor een vaste waar in een kleurrijke wereld en vertegenwoordig je schitteren merken, met naamsbekendheid bij jong en oud. Tevens werk je voor een professioneel bedrijf op mensenmaat, met een open cultuur en aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling. Je mag rekenen op een bediencontract met een competitief salaris en reële doorgroeimogelijkhen. world of inspiration Wij onrschein onszelf door (creatieve) expressie, van klein tot groot, van hobbyist tot kunstenaar. Dit verlangen is universeel en maakt ons bijzonr. U vindt bij ons the best of both worlds, topkwaliteit uit zowel het Bruynzeel als het Sakura assortiment. Een unieke combinatie van kwaliteit, kennis, ervaring en ieën. In ons assortiment treft u werkelijk alles op het gebied van schrijf-, teken- en schilrproducten. Stuk voor stuk producten die het mogelijk maken inspiratie om te zetten in expressie. Wij bien al die mensen - groot én klein, waar ook ter wereld - instrumenten van topkwaliteit. Kortom, welcome to our worlds of inspiration. a bruynzeel-sakura company THE HR-SPECIALIST IN SALES & MARKETING Selection Training Advice Assessment Interesse? Reageer dan zo snel mogelijk via ons adres, ter attentie van Elfi Strackx (ref. BR-SA), Wens je meer informatie over jobinhoud, dan kan je terecht bij Elfi op 02/ Daring to be different Imagine working for a company that really makes a difference. Galapagos is a mid-size biotechnology company specialized in the discovery and velopment of small molecule and antibody therapies with novel mos of action. The company is progressing one of the largest pipelines in biotech, with six clinical and over fifty discovery/pre-clinical programs. Galapagos has established risk/reward sharing alliances with top pharma companies such as GlaxoSmithKline, Lilly, Janssen Pharmaceutica, Roche and Servier in specific disease areas. Together with our BioFocus and Argenta service operations, Galapagos research activities in six European countries are successful thanks to our highly motivated staff of about 800 employees, a unique technology base and a strong financial position. For our sites in Mechelen and Lein, we are looking for (m/f): Mechelen Lein Principal Scientist Biochemical Pharmacology MEC-088 You will work with a team of at least 2 biochemical assay velopment staff, critically reviewing data on a regular basis and providing input on next experiments. You will be able to perform the full range of state of the art biochemical techniques and propose suitable assays for novel targets to the project teams, adhering to ambitious timelines for assay velopment and suitable mo of action studies to project teams. You will be up to date with novel technologies in biochemical assay velopment, implementing novel techniques and novel ways of working when appropriate. Senior Scientist, Cystic Fibrosis MEC-085 You will be responsible for livery of scientific expertise to our Cystic Fibrosis research program. As part of a multidisciplinary team, you will be involved in the day to day running of experiments, critically analyzing results and directing drug discovery projects towards their objectives. You will be responsible for setting up and running disease-relevant pharmacology assays in house. You will also be responsible for setting up and running electrophysiology experiments for measurement of CFTR and other ion channel activity. You will work in a matrix-driven organization maximizing the use of available resources to liver on objectives. Team Lear software velopment MEC-084 You will be mainly responsible for further velopment and maintenance of the Laboratory Information Management System (LIMS). You assist the researchers by building scientific analysis tools. Your main role will be to coordinate the activities of the team: ci on the strategy in close collaboration with the group lear discovery informatics, analyze the needs of the business and translate into functional and technical requirements, plan resources. Because the team is relatively small, you will occasionally also write co, review co, act as a tester and provi user training and support. You will also be the contact person between the Discovery Informatique (DI) team and the IT (infrastructure) team for technical aspects (server needs, database installations and backups, etc). Project Lear in Neurobiology LEI-024 This exciting new position is available in our state of the art facilities in Lein, The Netherlands. You will help to lead the application of our functional genomics and high content screening efforts to validate targets and discover drugs in neurogenerative, disease-relevant, cellular mols. You will combine project management activities with the supervision of two to three scientific teams. If you have the right qualifications for this job and are willing to face the challenge of joining a highly motivated, entrepreneurial team, please send your application (preferably by ) to: Galapagos B.V., Human Resources P.O. Box 127, 2300 AC Lein, The Netherlands At Galapagos we aim to recruit the best people, who stand out among their peers, with integrity and excellent interpersonal and organizational skills. Our employees are the strength behind Galapagos, a highly motivated, international team, eager to maintain Galapagos leading position and achieve breakthroughs in pharmaceutical research. Galapagos offers a competitive remuneration package and a dynamic work environment that maximizes your potential. Do you have the qualifications for these job openings and are you up to the challenge of joining our entrepreneurial team? If so, send your application for the positions in Mechelen (preferably by ) to or to Galapagos NV, Human Resources, Generaal De Wittelaan L11 A3, B-2800 Mechelen, Belgium. More information available on

20 Transparante diensten voor werkgevers, werknemer en werkzoeken De VDAB als professionele partner Personeel zoeken, mewerkers oplein of advies inwinnen. De VDAB biedt een uitgebrei kwalitatieve basisdienstverlening voor werkgevers en hun mewerkers. Registratie en bekendmaking van vacatures in verschillen vormen, matching tussen vraag en aanbod en coaching om vacatures optimaal in te vullen. Maar ook opleiding van nieuwe en geroutineer mewerkers, loopbaanadvies en coaching op werkvloer zorgen voor nodige slagkracht bij bedrijven en mewerkers. Inspelen op verwachtingen De VDAB investeert in een klantgerichte en vraaggedreven aanpak naar werkgevers met als doel een duilijke dienstverlening te bien, een vlotte werking rond vacatures te garanren, meer bedrijfs- en sectorspecifieke kennis op te bouwen en waar mogelijk te zorgen voor één centraal aanspreekpunt. Op basis van vraag zorgt VDAB zelf voor een passend antwoord of verwijzen we door naar gespecialiseer partners. Neutrale partner De VDAB beschikt over een netwerk van accountmanagers die optren als informatie- en adviesverstrekkers. Zij slagen erin door hun expertise en kennis van verschillen producten en diensten om resultaatgerichte langetermijnrelaties op te bouwen met bedrijven. Elke accountmanager is binnen zijn provincie verantwoorlijk voor één of verschillen sectoren. Sectorale inling maakt materie beter beheersbaar (specifieke regelgeving of sectorgebonn non). Tevens treedt accountmanager op als aanspreekpunt voor werkgevers uit zijn sector. De accountmanagers geven bijvoorbeeld informatie over steunmaatregelen bij tewerkstelling en opleiding, gidsen werkgevers door VDAB-website of adviseren over opleiding, jobcoaching of loopbaanadvies. Ze benaren markt proactief. Zodoen zorgen zij ervoor dat bedrijven hen kennen. Welke vragen lost VDAB op? Het productieaanbod van VDAB komt zo goed mogelijk tegemoet aan non en behoeften van werkgevers. Nieuwe mewerkers zoeken De VDAB geeft advies over inhoud en verspreiding van vacatures en plaatst ze gratis in vacaturedatabank. Op VDAB-site kunnen werkgevers hun vraag permanent vergelijken met het aanbod aan werkzoekenn of met gelijkaardige vacatures op Vlaamse arbeidsmarkt. Vacatures kunnen geraadpleegd worn via website van VDAB, in ons uitgebreid netwerk van jobcomputers, via pc s in werkwinkels of op digitale televisie. Dankzij het gebruiksvrienlijke en verfijn zoeksysteem zijn vacatures gemakkelijk terug te vinn. Werkgevers kunnen ook kiezen voor extra service. De VDAB-consulenten zoeken gratis geschikte kandidaten en brengen ze in contact met het bedrijf. Mewerkers oplein De vaardighen van mewerkers worn voortdurend op proef gesteld. Een aangepast opleidingsbeleid kan ervoor zorgen dat mewerkers bijblijven en een stevige positie van het bedrijf garanren. Ook hier kan VDAB gepaste formule bien. Met een unieke opleidingsinfrastructuur en ervaren instructeurs in verschillen domeinen. Onze opleidingen komen tegemoet aan specifieke behoeften en zijn praktijkgericht. Informeren en onrsteunen bij tewerkstellingsmaatregelen De overheid biedt werkgever heel wat maatregelen om tewerkstelling te bevorren. Voor aanwerving van een eerste werknemer of een 50-plusser en nog zoveel meer. De VDAB bekijkt welke ferale en Vlaamse maatregelen voorlig zijn voor werkgever. Mewerkers oplein op bedrijfsvloer Als een kandidaat niet over nodige competenties beschikt, dan kan werkgever die bijbrengen met een individuele beroepsopleiding (IBO). Tijns ze opleidingsperio betaalt werkgever geen loon of RSZ maar wel een productiviteitspremie en verplaatsingskosten. Pas na opleiding neemt hij kandidaat in dienst. Onze gespecialiseer consulenten volgen samen met werkgever gaanweg resultaten van ze opleiding op. Hierbij wordt ook nodige aandacht besteed aan motivatie en werkattitus van kandidaat. Mewerkers coachen Sommige nieuwe werknemers uit kansengroepen hebben extra onrsteuning nodig bij hun integratie op werkvloer. Hiervoor kunnen werkgevers rekenen op gratis onrsteuning van jobcoaches. Zij richten zich niet op technische vaardighen maar samen met werkgever en collega s wel op motivatie, werkattitus, omgangsvormen en communicatie van ze nieuwe mewerker. Mewerkers begelein met een arbeidshandicap Om tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap te bevorren zijn er bijzonre tewerkstellingsonrsteunen maatregelen. Een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap in dienst neemt of als een van mewerkers een arbeidshandicap krijgt, kan een premie krijgen. Via een gespecialiseer individuele beroepsopleiding kan werkgever samen met VDAB een werkzoeken met een arbeidshandicap oplein op werkvloer. Een GIBO is een variant op klassieke individuele beroepsopleiding voor personen met een arbeidshandicap. De werkgever hoeft niet zelf productiviteitspremie te betalen, VDAB betaalt die in zijn plaats. Meer informatie over dienstverlening vind je op (elke werkdag van 8 tot 20 uur)

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

maart 2014 nr 120 www.maks.be PROTEST

maart 2014 nr 120 www.maks.be PROTEST maart 2014 nr 120 www.maks.be PROTEST Jens Mollenvanger 6 PROTEST Jonathan deelt GAS-beloningen uit 11 LEERLINGENKAART Ontwerp ze zelf 18 BETERE PUNTEN Scoren met google 20 BRUSSEL Rappen over probleemwijken

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen wat zijn je kansen? Je hebt vast al nagedacht over wat je na de middelbare school wilt gaan doen! Waarschijnlijk ga je nog een opleiding volgen. Maar kun je daarmee straks een baan vinden? Dat gaan we

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. GROEP 7-8

Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. GROEP 7-8 Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. GROEP 7-8 Hé. Hallo! Wat ontzettend leuk dat je naar mij kijkt. Ja, je ziet het goed. Ik ben een pet. Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet.

Nadere informatie

Presented by Wout Plevier

Presented by Wout Plevier Presented by Wout Plevier Jouw werk en leven ècht leuk EEN 5-STAPPEN PLAN Veel mensen hebben het gevoel dat zij grip op hun leven, verloren hebben. Zij twijfelen en negeren gevoelens, maar stappen er snel

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

Dat kreeg ik van mijn opa. Ik werd toen negen jaar. Hij gaf het op mijn verjaardag. Ik lees in een sprookjesboek.

Dat kreeg ik van mijn opa. Ik werd toen negen jaar. Hij gaf het op mijn verjaardag. Ik lees in een sprookjesboek. Naam: 1 Zoek de eerste zin. at kreeg ik van mijn opa. Ik werd toen negen jaar. Hij gaf het op mijn verjaardag. Ik lees in een sprookjesboek. 2 Zoek de eerste zin. E Nou, mijn broertje kan er wat van. En

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier.

Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. Hé. Hallo! Wat ontzettend leuk dat je naar mij kijkt. Ja, je ziet het goed. Ik ben een pet. Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van

Nadere informatie

Mijnwerkers in Chili bevrijd!

Mijnwerkers in Chili bevrijd! HR_183_65.jpg Stijn Dekelver hebben mijnwerkers wel geluk. Eerst was gezegd dat ze pas tegen Dit actuakrantje verschijnt omdat 33 Kerstmis gered zoun worn. mijnwerkers onlangs gered wern uit een mijn in

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe.

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe. L E E S T E K S T Foto: VLAM Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardighen van koe. Je hoort soms wel eens zeggen: Lompe koe! Maar heb je al eens gemerkt hoe lenig een koe is? Van zo n log dier zou je

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gewerkt in je land van herkomst? Hoe heb je die baan gevonden? Heb je wel eens in Nederland naar werk gezocht? Hoe heb je dat gedaan? Hoofditem

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Kinderen zonder papieren

Kinderen zonder papieren VPM VPM Kinderen zonder papieren Je ziet het bijna elke dag op de tv of in de krant: beelden van landen in oorlog, mensen in armoede. Op zoek naar een betere plaats om te leven, slaan ze op de vlucht.

Nadere informatie

ze terug in de la. Dan haalt ze de pannen van het fornuis en zet ze op de onderzetters. Thomas vouwt zijn handen en doet zijn ogen dicht.

ze terug in de la. Dan haalt ze de pannen van het fornuis en zet ze op de onderzetters. Thomas vouwt zijn handen en doet zijn ogen dicht. 1. Te laat thuis Wanneer gaan we eten, mam? Thomas loopt de keuken in en tilt de deksel van een pan. Mmm! Macaroni! Daar heb ik wel zin in. Mama pakt de deksel uit Thomas hand en doet hem weer op de pan.

Nadere informatie

https://www.linkedin.com/in/alessandra-locoro / https://www.linkedin.com/in/urgamal-baterdene/

https://www.linkedin.com/in/alessandra-locoro / https://www.linkedin.com/in/urgamal-baterdene/ Hallo! Ik ben Alessandra Locoro Na een aantal jaren in administratieve functies gewerkt te hebben zocht ik een nieuwe uitdaging. De logistieke sector staat niet stil en een opleiding bediende internationale

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

LYRICS. 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006

LYRICS. 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006 LYRICS 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006 omdat ik ontdekt heb dat er niets boven de waarheid gaat die hele toon die is zo bijzonder dat is de toon van de waarheid begrijp

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

IK ZOEK EEN STUDENTENJOB

IK ZOEK EEN STUDENTENJOB Je bent student. Je zoekt een studentenjob. Je gaat naar een interimkantoor. Daar moet je je eerst inschrijven en dan kan je een job krijgen. Wat moet je doen? 1. Vul het inschrijvingsformulier in op blad

Nadere informatie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

www.swiers-racing.nl

www.swiers-racing.nl WWW.SWIERS-RACING.NL www.swiers-racing.nl Nieuwsbrief 4 29-07-2011 Het alweer even gelen sinds laatste nieuwsbrief en er is en hoop gebeurd! Hieronr een verslag van afgelopen wedstrijd van 23 juli 2011.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Vroeger voerden Europese landen vaak oorlog met elkaar. De laatste keer was dat met de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Er zijn in die oorlog veel mensen gedood en er

Nadere informatie

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal Zondag 27 september K3 zoekt K3 Karen, Kristel en Josje zijn op zoek naar hun opvolgers. Vandaag komen we te weten wie van jullie geschikt is om in de voetsporen van deze dames te treden. Warm je stembanden

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

BINNENSUIS Jehudi van Dijk

BINNENSUIS Jehudi van Dijk BINNENSUIS Jehudi van Dijk Op het toneel staat een vrouw. Ze draagt gewone kleren en ze heeft een horloge om. Ook staat er een stoel en een prullenbak en ligt er een pluisje op de grond. Ik denk altijs

Nadere informatie

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest.

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. WAKKER MET EEN WIJSJE Als ik door de stad loop Vraag ik me vaak af Waarom zijn alle mensen Zo nors en zo kortaf?

Nadere informatie

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen Door rechtopmigratie op 8 oktober, 2015-00:00 foto, school in Nederland uit 1937 De aanslepende vluchtelingencrisis en de daar bijhorende verklaringen van bepaalde politici heeft niemand onberoerd gelaten.

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Op bezoek bij een interimkantoor. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Op bezoek bij een interimkantoor. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl R O S A D E D I E F Arco Struik Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl In de winkel 3 Bart 5 Een lieve dief 7 De telefoon 9 Bij de dokter 11 De blinde vrouw 13 Een baantje 15 Bijna betrapt

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek,

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek, Kom verder Welkom bij het vak Kennis van de Nederlandse Samenleving, KNS. Dit boek vertelt je over Nederland. Veel van wat je moet weten over het leven in Nederland, staat in dit boek. Je haalt straks

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 48 Sushi nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 49 Een rood-actie, een sushibattle - zomaar enkele succesvolle socialmedia-acties van Japas in Ermelo. De tijd van strooien met

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

STELLING HET SOCIALE LEVEN VAN JONGEREN ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE JEZELF OP MSN TE ZETTEN.

STELLING HET SOCIALE LEVEN VAN JONGEREN ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE JEZELF OP MSN TE ZETTEN. HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE EMAILADRES DOOR TE GEVEN. ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER JEZELF OP MSN TE ZETTEN. IK ZOU, NAAST MIJN NAAM OOK DE STRAAT WAAR IK WOON DOORGEVEN. DAT IS GEEN GEHEIM! IK VIND

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid: interviewschema

Ouderbetrokkenheid: interviewschema Ouderbetrokkenheid: interviewschema Contactinformatie: Prof. dr. Johan van Braak, Lien Ghysens en Ruben Vanderlinde Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Inleiding Met dit interview willen we meer

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië België is officieel tweetalig, maar de Vlamingen en Walen gaan niet altijd goed samen. Je kunt spreken van een taalconflict. Hoe kijken Vlaamse

Nadere informatie

Wat wil jij? Wat wil ik?

Wat wil jij? Wat wil ik? Alle formulieren bij het boek Wat wil jij? Wat wil ik? ALLE PAGINACIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE PAGINANUMMERS IN HET BOEK UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER eens oneens 1 Ik vind mijzelf aantrekkelijk

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Speech Stichting Vlamingen in de Wereld Hefbomen voor een sterk internationaal economisch netwerk voor Vlaamse bedrijven

Speech Stichting Vlamingen in de Wereld Hefbomen voor een sterk internationaal economisch netwerk voor Vlaamse bedrijven 20140327 Speech Stichting Vlamingen in de Wereld Hefbomen voor een sterk internationaal economisch netwerk voor Vlaamse bedrijven Waar: Zenith Publiek: RVB + vrijwilligers VIW + Koen Verlaeckt + Jan Wouters

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

«Le portail du transport fluvial»

«Le portail du transport fluvial» HTTP://BATELLERIE.BE «Le portail du transport fluvial» Wie zijn wij? Dit artikel is bestemd in prioriteit voor onze collega s, schippers die soms onze site bezoeken en dit zonder verplichtingen. Ik zal

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren MARIAN HOEFNAGEL De nieuwe buurt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 1 4 Een nieuw huis Dit is nu ons nieuwe huis. De auto stopt en Kika s vader wijst trots naar het huis rechts. Kika kijkt. Het is een rijtjeshuis

Nadere informatie

.22. Hoe ziet een centrum eruit?

.22. Hoe ziet een centrum eruit? Hoe ziet een centrum eruit? Hoofdstuk 2 les 1 Wat ga je leren? In deze les leer je hoe een centrum eruitziet. Je leert ook hoe het komt dat sommige steden of plekken een centrum zijn geworden. Begrippen

Nadere informatie

Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011

Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011 Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Het ontstaan van koken... 3 De eerste ontdekking... 3 Het eerste beetje koken... 3 De ontwikkelingen... 3 Kok worden...

Nadere informatie