College Sociale Wetenschappen Sociologie. ALUMNI van de opleiding Sociologie OVER HUN CARRIÈRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College Sociale Wetenschappen Sociologie. ALUMNI van de opleiding Sociologie OVER HUN CARRIÈRE"

Transcriptie

1 College Sociale Wetenschappen ALUMNI van de opleiding OVER HUN CARRIÈRE 1

2 Colofon VOORWOORD Bart van Heerikhuizen De Carrièrekrant is een uitgave van de UvA College Sociale Wetenschappen Opleiding Concept: Reyna Veldhuis tel Redactie: Aira Bagmeijer, Margreet van der Ham & Reyna Veldhuis Layout: Joos Mooi Coverfoto: Jan Stammes Covermodel: Margreet van der Ham Drukwerk: Ipskamp Drukkers BV Fotografie: Opleiding Marcello Aspria, Minke de Boer, Chrisje Brants, Sarah Brants, Annemarieke van den Broek, Christian Bröer, Wim Bos, Tanja Bubic, Mary Bulterman (Studio Zooom), Florian Conradi, Judith Elshout, Linda Gaffel, Garrelt de Graaf, Paul Hilkens, Jan-Pieter Hooghuis, Lex Hulsbosch, Johannes, Joyce Kerstens, Jitske Kuiper, Monique Kooijmans, Mike Liauw, Herbert Mateman, Bert Nienhuis, Leonie van Noort, Jantien Oving, Bart de Ruijter, Elisa Ruis, Toussaint Sebgo, Legien Warsosemito-Schenk Contact bachelor en premaster: Contact master: Opleidingsdirecteur bachelor: Mw. drs. C. (Carolien) Bouw Opleidingsdirecteur master: Dhr. dr. J.J. (Johan) De Deken Opleidingscoördinator: Mw. drs. M.H. (Margreet) van der Ham Studieadviseur en voorlichter bachelor en premaster: Mw. drs. A.E.K. (Aira) Bagmeijer master: Mw. drs. M.S. (Marieke) van Leeuwen Onderwijssecretariaat Mw. M.P. (Marlis) Schmitz, Dhr. drs. J. (Jurian) Glas, Mw. I. (Iris) Vuurmans Afdeling en Antropologie Voorzitter: Secretariaat: Dhr. prof. dr. J.C. (Jan) Rath Mw. M.C. (Muriël) Kiesel en Mw. drs. E.M. (Erna) de Boer Website: Website bachelor: Website (pre)master: Voorlichtingswebsite bachelor: Voorlichtingswebsite (pre)master: 2 Deze carrièrekrant laat het zien: een masterdiploma in de sociologie biedt uitzicht op een scala aan beroepsmogelijkheden. Dat heeft te maken met één van de kenmerken van de discipline sociologie: breedte. Dat is prettig voor wie het vak sociologie studeren (en doceren): je kunt kiezen uit een spectrum van methodologische opties, theoretische alternatieven en thematische specialisaties. Voor wie eenmaal de bul op zak heeft, is dat soms ook een prettige verrassing. Van beleidsmedewerker tot redacteur van een televisiereeks, van docent tot freelance schrijver, er gaat een wereld aan mogelijkheden voor je open. En mocht je op latere leeftijd het roer nog eens helemaal willen omgooien, dan is het in dit opzicht beter om een sociologiediploma te hebben dan een tandartsdiploma. Het voordeel heeft wel een nadeel: voor sommigen is de waaier aan mogelijkheden een beetje te wijd, de overvloed aan alternatieven kan intimiderend werken. Deze carrièrekrant is onder meer bedoeld om hier iets aan te doen. In de eerste plaats kan de lezer vaststellen dat degenen die afstuderen met sociologie als hoofdvak vaak heel goed terechtkomen. Soms is het in het begin even puzzelen en rondwinkelen, maar na een poosje zijn de meeste sociologen toch aangekomen in het soort functie waarvoor ze zich geschikt achten en waarin ze vaak meer van hun opleiding kunnen gebruiken dan ze aanvankelijk hadden verwacht. Misschien geeft deze krant een iets te zonnig beeld. Wie goed is terechtgekomen wil graag in de krant komen met een vrolijk stukje, vergezeld van een stralende en misschien iets te flatteuze foto. Voor de oudere docent is deze krant een soort papieren schoolreünie, waarop je je voormalige leerlingen terugziet, maar degenen, wier loopbaan moeizamer is verlopen, zijn opvallend afwezig. Het is jammer dat er praktisch geen onderzoek wordt gedaan naar hoe het de studenten is vergaan na hun afstuderen. We moeten dus afgaan op verhalen zoals ze te vinden zijn in deze krant. En daaruit kun je opmaken dat het veel van onze studenten in hun arbeidsleven voor de wind is gegaan. Zo n jaar of twintig geleden was dat heel anders. Ook toen werd er geen degelijk onderzoek verricht naar de werkkringen van afgestudeerden in de sociologie, maar wat je hoorde van je oud-studenten was verontrustend. Het waren de jaren waarin sociologiedocenten elkaar mismoedig toevoegden: We leiden onze studenten op voor de werkloosheid. Dat is, zo omstreeks het jaar 2000, volstrekt veranderd. Kwam ik vroeger nog weleens een oud-student tegen achter de tap van een Amsterdamse kroeg, tegenwoordig loop ik vaker voormalige studenten tegen het lijf die een duur pak dragen en die me meewarig vragen of het echt waar is dat ik nog altijd aan de eerstejaars de theorie van Max Weber moet uitleggen. Of ik echt niets beters heb kunnen vinden News travels fast, zeggen de Amerikanen, maar in dit geval is dat niet zo. Veel mensen die de recentere ontwikkelingen niet hebben bijgehouden, zijn blijven hangen bij het verhaal dat de sociologiestudie misschien leuk is voor de algemene ontwikkeling, maar geen bijdrage levert aan het vinden van een interessante en goed verdienende baan. Wie zich dat praatje twintig jaar geleden in Genoemde wetenschappers In diverse bijdragen worden namen genoemd en/of citaten aangehaald van wetenschappers. In de meeste gevallen betreft het bekende sociologen. Deze namen staat hieronder in alfabetische volgorde met enige informatie. Argyris, Chris (1923) is een Amerikaans bedrijfskundige en emeritus hoogleraar van de Harvard Business School en algemeen bekend door zijn werk over lerende organisaties, later opgenomen in de bestseller The Fifth Discipline van Peter M. Senge. Bauman, Zygmunt (1925) is een Pools-Britse socioloog en filosoof van Joodse komaf. In de jaren tachtig verwierf hij bekendheid met zijn boeken over moderniteit. Bauman was professor in de sociologie aan de Universiteit van Warschau, de Universiteit van Tel Aviv en de Universiteit van Leeds. Beer, de Paul (1957) is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen op de Henri Polak leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Berger, Peter Ludwig (1929) is een in Australië geboren, Amerikaans socioloog en theoloog. Algemeen bekend is het in co-auteurschap met Thomas Luckmann, geschreven boek The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Bourdieu, Pierre ( ) was een Franse socioloog. Dankzij zijn magnum opus La distinction uit 1979 geldt hij als een van de grote sociologen van de twintigste eeuw. Elias, Norbert ( ) was een Joods-Duits-Britse socioloog. Zijn magnum opus Über den Prozeß der Zivilisation,beschrijft een studie over de sociale herkomst van gedrag in de westerse beschaving. Gans, Herbert (1927) is een invloedrijk Amerikaanse socioloog. Hij gaf les aan de Universiteit van Colombia en beschreef onder meer de manifeste en latente functies van armoede. Foucault, Paul-Michel ( ) was een Franse filosoof. Goffman, Erving ( ) was een Canadese socioloog en schrijver. Hij was de 73e president van de American Sociological Association. Zijn grootste bijdrage aan de sociologie was zijn studie van symbolisch interactionisme in de vorm van het dramaturgie-perspectief. Bart van Heerikhuizen het hoofd heeft gezet, laat het zich niet meer zo snel afpakken. Ik hoop dat mensen die zulke achterhaalde voorstellingen koesteren deze carrièrekrant ook eens zullen lezen, want het beeld dat uit deze pagina s naar voren komt is misschien wel een beetje te gunstig, maar toch ook een redelijke weergave van hoe het er op dit moment voor staat met de beroepskansen van de afgestudeerde sociologen. Hoe het over vijf of tien jaar verder zal gaan, dat is een andere kwestie. De wereldwijde economische crisis die ook Nederland trof in de loop van 2008, smeult nog altijd na en kan op elk moment weer opvlammen. Wat daarvan de consequenties zullen zijn, valt op dit moment moeilijk te voorzien. En toch. De voorspelling, die al in 2008 werd gedaan, volgens welke de sociale wetenschappen een scherpe daling zouden laten zien in hun instroom (ouders raden hun kinderen veiliger studies aan, zo werd door velen gedacht) en die aangaf dat het moeilijker zou worden voor afgestudeerden om werk te vinden, is tot op heden niet uitgekomen. De studenteninstroom in de sociale wetenschappen is alleen maar toegenomen en de arbeidsmarkt lijkt de afstudeerders nog altijd goed te absorberen. Misschien is dat ook wel verklaarbaar. De enorme problemen waar moderne samenlevingen zich thans voor gesteld zien, kunnen niet worden opgelost zonder de inzet van de beoefenaars van de sociale wetenschappen. De behoefte aan mensen die in hun academische studie hebben geleerd om sociale processen te analyseren en te verklaren, is in de westerse wereld alleen maar gegroeid en de nietwesterse wereld is ons ook in dit opzicht aan het inhalen. Over de werkgelegenheid van afgestudeerde sociologen hoeven we ons geen zorgen te maken, zo lang er een stijgende vraag blijft naar mensen die op een wetenschappelijke manier studie maken van de structuur en de ontwikkeling van die wonderbaarlijke netwerken die mensen met elkaar vormen. Goudsblom, Johan (1932) is een Nederlands socioloog, die vooral bekend werd als de pleitbezorger van het werk van Norbert Elias én door zijn werken over lange termijnontwikkelingen. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich ( ) was een Duits filosoof en wordt algemeen beschouwd als een van de centrale representanten van het Duits idealisme. Lofland, Lyn is een Amerikaanse professor in Community and Urban Sociology. Luckmann, Thomas (1927) is een Duitse socioloog van Sloveense origine. Zijn onderzoek is in hoofdzaak gericht op de sociologie van communicatie. Marx, Karl Heinrich ( ) was een Duitse denker die belangrijke invloed heeft gehad op de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie en de historiografie; hij was een van de grondleggers van de arbeidersbeweging en een centrale figuur in de geschiedenis van het socialisme en het Communisme. Merton, Robert King ( ) was een Amerikaanse socioloog, die waarschijnlijk het best bekend is van de uitdrukking self fulfilling prophecy. Ook is Merton de bedenker van de CUDOSnorm, deze vier normen geven aan hoe wetenschap beoefend zal moeten worden. Putnam, Robert David (1941) is een Amerikaanse politicoloog en hoogleraar public policy aan de Harvard-universiteit. Schnabel, Paul (1948) is een Nederlandse socioloog en sinds 1998 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Schuyt, Cornelis (Kees) Johannes Maria (1943) is een Nederlandse socioloog, jurist en columnist. Swaan, Abram de (1942) is een Nederlandse socioloog. Hij is emeritus hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam, bekend van columns en essays in onder meer NRC Handelsblad. Sinds 2000 heeft De Swaan de functie universiteitshoogleraar. Weber, Maximilian (Max) Carl Emil ( ) was een Duitse econoom, geschiedkundige, rechtsgeleerde en socioloog. Hij geldt als een van de grondleggers van de sociologie. Foto: Jantien Oving

3 Diederik Starreveld Organisatie & Beleid Afgestudeerd: 2002 Huidig beroep: Zelfstandig organisatieadviseur De wereld van een organisatieadviseur Diederik Starreveld Diederik Starreveld Eigenlijk wist ik al sinds mijn twaalfde dat ik organisatieadviseur wilde worden. Mijn vader vertelde regelmatig prachtige verhalen over zijn werk dus dat wilde ik ook. Met het kiezen van de vakken op de middelbare school hield ik hier al rekening mee: Economie en Wiskunde. Er zijn echter veel opleidingen die geschikt zijn om organisatieadviseur te worden en er zijn verschillende disciplines binnen het adviesvak. Tegenwoordig is er zelfs een specifieke opleiding voor, maar destijds koos ik na de HAVO voor Bedrijfseconomie op de HEAO. Ik kwam er echter al snel achter dat in de oude zakenwereld een HBO-papiertje niet meetelt. Een zogenoemde kopstudie, waarbij je de propedeuse mag overslaan op de UvA was een mooie aanvulling. Mijn keuze viel op met als specialisatie Organisatie & Beleid. Naast het harde aspect van de economie vond ik het zachte aspect van de sociologie een mooie aanvulling op mijn opleiding. De colleges werden in de avonduren gegeven en waren te combineren met een fulltime baan in het adviesvak. In de praktijk was het echter stevig aanpoten, vrienden en vrije tijd kwamen dan ook lange tijd op het tweede plan. Uiteindelijk bleek vooral het afstuderen (het schrijven van de scriptie) de lastigste hobbel. Met alle tentamens op zak duurde het nog een aantal jaren voordat ik besloot dat het toch echt eens moest gebeuren. Ik nam studieverlof en met ijzeren discipline werd ook de laatste stap gezet en de missie volbracht.. Na eerst een aantal jaren bij adviesbureaus te hebben gewerkt en ook op de stoel van manager te hebben gezeten, heb ik de stap naar zelfstandigheid genomen. ZZP-er heet dat tegenwoordig. Ik rolde er eigenlijk in doordat een oude klant mij vroeg de implementatie van een eerder advies voor mijn rekening te nemen. Naast het adviseren komt het acquireren als nieuwe discipline voor een zelfstandig professional erbij. Het leren acquireren doe je in de praktijk. Annemarijn Walberg Stadssociologie Afgestudeerd: 2005 Huidig beroep: Promovendus criminologie Rijksuniversiteit Groningen Een gouden greep Het is nooit mijn plan geweest om na mijn studie promotieonderzoek te gaan doen. Omdat ik breed geïnteresseerd ben, kon ik me niet voorstellen dat ik me vier jaar lang zou kunnen bezighouden Foto: Mary Bulterman (Studio Zooom) Door met een aantal adviseurs te werken onder dezelfde naam hebben we de voordelen van zelfstandigheid met de voordelen van een onderneming gecombineerd. De waarde van opleiding en ervaring In de wereld van de organisatieadviseurs lijkt het net alsof je pas meetelt als je drs. voor je naam hebt staan en liever nog zonder de s. Zo wordt bij je lidmaatschap van de Orde van Organisatiedeskundigen en Organisatieadviseurs (OOA) gevraagd naar je academische diploma s en cijferlijst, om je toelating tot de orde te onder-bouwen. Feitelijk is de beroepsgroep echter nauwelijks beschermd, iedereen kan een bordje op zijn voordeur schroeven en een OOA-lidmaatschap is niet noodzakelijk. Sterker nog: geen enkele opdrachtgever heeft mij ooit gevraagd of ik een Certified Management Consultant (CMC) ben. Het gaat om de waarde die je meebrengt en je inzet om je opdrachtgever met zijn/haar problemen te helpen. Dat komt tot uitdrukking in de opleiding die je hebt genoten, maar vooral in de werkervaring die je hebt opgedaan. Het is dan ook onzinnig te denken dat je als schoolverlater aan de slag kunt als zelfstandig (senior)adviseur. Daar groei je naar toe. Omdat ik mijn beroepskeuze al gemaakt had kon ik mijn studies en vakken daarop aanpassen. Ik heb dan ook nooit gekozen voor vakken die relatief eenvoudig studiepunten opleveren, maar altijd gekeken naar die keuzevakken die ik als bagage interessant vond. Vooral bij het leeronderzoek en bij het schrijven van mijn scriptie wist ik een optimale aansluiting met mijn (toekomstige) werk te realiseren. Aandacht voor de praktijk Er kan niet genoeg aandacht zijn voor de praktijk. Stages en (praktijk)onderzoeken in het bedrijfsleven zijn van onschatbare waarde om ervaringen op te doen en een verbinding te leggen tussen de wetenschappelijke (vaak abstracte) leeromgeving en de praktische concrete werkomgeving. Door docenten met ruime praktijkervaring in te zetten kan deze brug worden geslagen. Mij heeft het enorm geholpen dat ik al vroeg wist wat ik daadwerkelijk met mijn studie wilde gaan doen. Ik kon daardoor betere afwegingen maken tussen keuzevakken en mogelijke onderwerpen van onderzoek en scriptie. Mijn tip is dus: probeer erachter te komen wat je echt wilt. Met een doel voor ogen zijn keuzes makkelijker te maken en door extra bagage mee te brengen is de kans op het behalen van de eindstreep realistischer. Mijn bedrijf: Op LinkedIn: OOA: Annemarijn Walberg met één onderwerp. Bovendien dacht ik er niet geschikt voor te zijn, omdat ik het beeld had dat alleen zeer hoogbegaafden het tot promovendus schopten. Maar toen ik de vacature voor mijn huidige baan voorbij zag komen, had ik heel sterk het gevoel dat ik er wel op moest reageren. Het sloot perfect aan bij mijn specialisatie Stadssociologie en de tijdelijke onderzoeksbaan die ik na mijn studie aan de UvA had. En wat ben ik achteraf blij dat ik mijn aanvankelijke bezwaren en onzekerheden overboord heb gezet. Het bleek een gouden greep. De afgelopen vier jaar heb ik met heel veel plezier gewerkt aan mijn proefschrift over veiligheid in achterstandsbuurten. Ik heb onderzoek gedaan naar het proces dat verklaart waarom overlast en criminaliteit zijn geconcentreerd in bepaalde achterstandsbuurten en niet in andere. Bovendien heb ik samen met een collega antwoord proberen te geven op de vraag op welke manier lokale instellingen het proces zouden kunnen beïnvloeden dat deze buurten veiliger worden. Voor mijn onderzoek heb ik in een aantal buurten interviews met bewoners gehouden, praatjes op straat gemaakt, rondgekeken en geobserveerd hoe bewoners er met elkaar omgaan. Ook heb ik bij het jongerencentrum rondgehangen om het verhaal van de jongeren te horen. In één van die buurten heb ik zelfs ruim een maand gewoond; dat bleek behalve een geweldige manier om data te verzamelen ook een zeer bijzondere ervaring. Momenteel ben ik bezig met het opschrijven van mijn bevindingen en ik hoop komende lente mijn proefschrift af te ronden. Wat ik daarna ga doen, weet ik nog niet precies. Het doen van onderzoek heeft me in ieder geval gegrepen en daarin zou ik dan ook graag verder gaan. Aandacht voor schrijven Ik ben ervan overtuigd dat ik deze baan niet had gekregen als ik niet deze studie had gedaan. De specialisatie Stadssociologie in combinatie met een aantal bijvakken Criminologie (aan de VU) hebben me precies die bagage gegeven die voor deze functie gevraagd werd. Daarnaast komt de opleiding in (met name kwalitatieve) Annemarijn Walberg in Berlijn onderzoeksmethoden me bijzonder goed van pas bij het opzetten en uitvoeren van mijn onderzoek. Wat ik, achteraf gezien, het meest heb gemist in de studie is het leren schrijven van degelijk opgebouwde en helder geformuleerde teksten. Ik herinner me een schrijfpracticum, maar die duurde niet langer dan een paar weken. Omdat iedere afgestudeerde socioloog in zijn toekomstige baan teksten zal moeten schrijven - of dat nu onderzoeksrapporten, beleidsadviezen of (journalistieke) artikelen zijn - zouden docenten wat mij betreft bij het nakijken van opdrachten niet alleen naar inhoud, maar ook naar de vorm mogen kijken. Van een afgestudeerd socioloog mag worden verwacht dat hij/zij in staat is heldere wetenschappelijke teksten te produceren. Maar op basis van wat ik vierdejaars studenten soms zie opschrijven, vrees ik dat die verwachting vaak niet kan worden waargemaakt. Pluis studiegidsen na Een tip voor studenten? Volg je interesses. Nu ik dit opschrijf, voelt het alsof oma vertelt. Maar het is, denk ik, echt de leukste en meest leerzame manier om je studie in te vullen. Iedereen heeft specifieke interesses waarin men zich meer wil verdiepen. Zoek die onderwerpen op in je studie, en desnoods buiten je studie. Want zolang je bezig bent met datgene wat je leuk vindt, met datgene wat je boeit, leer je het meest. Ik zou daarom ook zeker in studiegidsen van andere opleidingen of andere universiteiten neuzen om te kijken of daar iets interessants voor je bij zit. Tot slot denk ik dat het volgen van je interesses bijdraagt aan je kansen op de arbeidsmarkt. Als je in een sollicitatieprocedure kunt aangeven wat de rode draad door jouw studie was en kunt uitleggen waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt, maakt je dat voor een toekomstig werkgever alleen maar aantrekkelijker. Sharog Heshmat Manesh Cultuursociologie Afgestudeerd: 1996 Huidig beroep: Docent en onderzoeker verbonden aan het lectoraat van Burgerschap en Culturele Dynamiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Diversiteit: een grote uitdaging Sharog Heshmat Manesh In de jaren negentig studeerde ik sociologie en filosofie aan de UvA. De studie heeft mij veel inzichten gegeven in de Europese cultuur en de denkers daarvan. Tijdens mijn studie was de civilisatietheorie van Norbert Elias toonaangevend. Er waren geen sporen van nietwesterse te vinden en het ontbrak aan een goed gefundeerde, empirische onderzoekstraditie in het onderwijsprogramma. Culturele diversiteit werd in die tijd gezien als een zaak van antropologen. Onder leiding van kunstsocioloog Bram Kempers rondde ik mijn studie in 1996 af. Sharog Heshmat Manesh Foto: Annemarieke van den Broek Foto: Herbert Mateman 3

4 Op aanraden van socioloog Bart van Heerikhuizen werkte ik mijn scriptie uit tot een boek met als titel Zoon van de zon, de geschiedenis van de Iraanse cinema Hierin analyseer ik het spanningsveld van de opkomende moderne beeldcultuur binnen de heersende traditionele kunst en beeldcultuur in Iran. Het onderzoek biedt de lezer een boeiend overzicht van films waarin Iraanse regisseurs vanuit een transnationale invalshoek gebruikmaken van metaforische en mythische beelden waardoor een nieuwe beeldtaal ontstaat. Projecten en meer publicaties In 1998 zette ik tijdens mijn eerste baan als consulent van kunst en cultuur bij het Amsterdam Centrum Buitenlanders (ACB) een groot educatieproject in Amsterdam op. In dit project, waarin met elicitatiemethoden vanuit de visuele sociologie werd gewerkt, staat de identiteitsbelevenis van jongeren centraal. Over dit project verscheen het boek: Herken jezelf in de foto. In 2008 publiceerde ik het boek Mijn wereld in Amsterdam. Jongeren van 15 en 16 jaar werden onder leiding van professionele fotografen gevraagd om hun leefwereld vast te leggen in foto s. In deze turbulente leeftijd zetten jongeren stappen naar zelfstandigheid. Het boek schetst een beeld van wat zij om zich heen zien en hoe zij zichzelf zien. In hetzelfde jaar verscheen, in samenwerking met Nies Medema, ook het boek Iran. Hierin lezen we hoe de Iraanse republiek de laatste dertig jaar worstelt met de civiele samenleving en met de rol van religie en cultuur in relatie tot het politiek bestuur. In 2010 vertaalde ik een serie gedichten van Ahmed Shamlu. Deze Iraanse dichter was in zijn werk op zoek naar een moderne Perzische poëzietaal. Hij keek verder dan de nationale grenzen van religie, cultuur en politiek betoog van de laatste honderd jaar. Deze vertaling is gepubliceerd onder de titel Opstandige dauw. Diversiteit in plaats van collectieve identiteit Naast mijn geliefde vak geef ik les in diverse andere vakken bij de afdeling Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) aan de Hogeschool van Amsterdam. In mijn huidige baan kom ik constant verschillende vormen van diversiteit tegen: etniciteit, gender, leeftijd. Hoe jongeren vormgeven aan hun identiteit is voor mij niet alléén interessant. Ik vind het ook belangrijk om te zien hoe de nieuwe intellectuele generatie onze samenleving in de nabije toekomst inhoud en vorm wil geven. Voor jongeren is diversiteit een gegeven. Ze maken deel uit van de urban culture. Het kennen van diversiteit en culturele verschillen heeft mijn cultureel kapitaal vergroot. Diversiteit en de verschillende culturele achtergronden van mijn studenten geven mij munitie om met hen in debat te gaan. Door de opkomst van de recente migratie is de Nederlandse cultuur en zijn oude homogeniteit drastisch veranderd. Daarom vind ik dat voor een multietnische samenleving als Nederland, diversiteit, in brede zin, een grote uitdaging zou moeten zijn. In 2009 ontving ik de eerste Challenging Diversity Award ¹ van juryvoorzitter John Leerdam. De jury vond het bijzonder dat ik mijn werk als docent en onderzoeker op een innovatieve manier verbind. Aldus het juryrapport: In discussie met studenten en docenten schuwt hij de confrontatie niet als het gaat om diversiteit of identiteitsthema s; hierdoor wordt de discussie misschien wel heftiger maar tegelijkertijd ook veel wezenlijker. Terugkijkend op de laatste vijftien jaar ben ik als politiek migrant continu bezig met de vraag hoe migranten zich cultureel positioneren in Nederland. Gelukkig slaag ik er steeds in om investeerders voor mijn projecten te vinden. Het publiceren en deelnemen aan het publieke debat in een vreemde taal is niet altijd makkelijk, maar levert het volgende op: zelfarticulatie. Bovendien gaan sommige deuren makkelijker open. ¹Challenging Diversity Award Vanuit het idee succes trekt succes aan heeft Zestor (arbeidsmarkt- en opleidingsfonds HBO) het initiatief genomen om in aanvulling op de ECHO Award de Challenging Diversity Award uit te reiken. Hiermee willen Zestor en ECHO het succes vieren van professionals die via beleid of (onderwijs)praktijk een verschil maken, en die rekening houden met de belevingswerelden van studenten en medewerkers. Barbra van Gestel Stadssociologie in combinatie met Criminologie (Rechten) Afgestudeerd: 1997 Huidige beroep: Onderzoeker bij het Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie Beland in de criminaliteit Barbra van Gestel had ik geregeld een baantje als assistent bij een onderzoek: als interviewer, dataverzamelaar, dossieronderzoeker of als manusje van alles. Ik vond het spannend om te zien hoe een dergelijk onderzoek liep, wat er uitkwam en vond het ook leuk om mensen (de onderzoekssubjecten ) van alles te kunnen vragen, me te verdiepen en te bevinden in andere sociale omgevingen en de daarbij behorende regels en gewoonten te leren kennen. En dat vind ik nog steeds leuk, ook in het werk dat ik nu doe. Tijdens mijn studie heb ik bijvakken gevolgd bij Stadssociologie en in de laatste fase van mijn studie ook bij Criminologie en Strafrecht. Na het behalen van mijn doctoraaldiploma ben ik gaan werken bij een commercieel onderzoeks-bureau in Amsterdam (Regioplan), waar ik ook tijdens mijn studie al had gewerkt. We deden vooral beleidsonderzoek op het terrein van wonen, leefbaarheid, oude stadswijken en ruimtelijke ordening, in opdracht van de overheid en woningcorporaties. Ik schreef onderzoeks-voorstellen, verzamelde gegevens, deed diepte-interviews en schreef rapporten. Een veelzijdige baan was dat, zowel qua thematiek als qua aard van de werkzaamheden. Hoewel het werk me inhoudelijk boeide en ik me nooit verveelde, had ik na verloop van tijd de behoefte me sterker te verdiepen in één onderwerp. Na drie jaar commercieel onderzoek besloot ik daarom terug te gaan naar het zuiver wetenschappelijke onderzoek. Terug in de wetenschap Bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR, een NWOinstituut) werd een promovendus gevraagd voor een onderzoek naar de relatie tussen media, beleid en criminaliteit. Dat onderwerp vond ik boeiend, maar ik kende niemand bij het NSCR en met criminologie had ik na mijn studie ook nauwelijks meer iets gedaan. Dat bleek echter geen onoverkomelijk bezwaar: ik had een doctoraalscriptie geschreven over een criminologisch onderwerp en kon voor advies mijn voormalige scriptiebegeleider Herman Franke bellen, die de wereld van de criminologie destijds goed kende en mij ook iets kon vertellen over de mensen die in de sollicitatiecommissie zaten (de boeken die ze hadden geschreven, de stokpaardjes die ze bereden, hun specialiteit). Ik werd aangenomen en een kleine vijf jaar later, toen mijn proefschrift bijna klaar was, solliciteerde ik bij het Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) naar een baan als wetenschappelijk onderzoeker. Ik wilde graag verder met onderzoek en had een voorkeur voor actuele maatschappelijke thema s. Floris Alberse Arbeid, Organisatie & Beleid Afgestudeerd: 2010 Huidig beroep: Zelfstandig journalist en debatleider De magische combinatie Bij het WODC doen we vooral aan vraaggericht onderzoek (de minister vraagt bijvoorbeeld een onderzoek aan nadat hij dat in een debat heeft toegezegd aan de Tweede Kamer), maar we werken onafhankelijk als het gaat om onderzoeksaanpak, resultaten en conclusies. Wel hebben we regelmatig te maken met het spanningsveld tussen politiek en onderzoek, wat het werk dynamisch maakt maar soms ook lastig. Ik heb de afgelopen periode onderzoek gedaan naar uiteenlopende thema s op het gebied van criminaliteit en opsporing, bijvoorbeeld naar vastgoedfraude, naar de aanpak van mensenhandel op de Amsterdamse Wallen en naar wetgeving omtrent terroristische misdrijven. Naast rapporten, schrijf je als onderzoeker bij het WODC ook artikelen voor wetenschappelijke bladen en vaktijdschriften en houd je presentaties over onderzoeksbevindingen. Sociologisch leren denken Mijn studie is van groot belang geweest voor mijn manier van denken en voor het werk dat ik nu doe. Zonder academische studie kun je sowieso niet rekenen op een onderzoeksplek bij een onderzoeksinstituut. Bij het WODC heb je bovendien alleen kans op een vaste aanstelling als onderzoeker als je ook gepromoveerd bent. Maar los van die formele diploma-eisen, heb ik tijdens mijn studie vooral sociologisch leren denken. Een aantal denkers en sociologische noties blijven me bij en zijn nog steeds relevant en inspirerend, ik denk aan auteurs als Bourdieu (over habitus en kapitaal), Goffman (over totale instituties en stigma), Foucault (over surveillance en disciplinerende technologieën), Merton (over self fulfilling prophecy) en Bauman (over bureaucratie en the Holocaust). Verder is een collegereeks over de sociologie van sociale problemen me sterk bijgebleven, over de sociale constructie van problemen en welke actoren om welke reden belang hebben bij het bestaan of juist verstoppen van een probleem. De inhoud van die collegereeks is in het veld van justitie en politie nog zeer toepasbaar. Praktische onderzoekservaring heb ik opgedaan tijdens de vele bijbaantjes en daarnaast vooral bij het leeronderzoek en de stage bij Stadssociologie, waar empirisch etnografisch onderzoek centraal stond. De straat op, het veld in, met mensen praten en goed kijken, die vaardigheden heb ik toen meegekregen. Studenten kan ik van harte aanraden om bijbaantjes te vinden die iets met je studie te maken hebben. Verder raad ik studenten aan hun hart te volgen en te kiezen voor vakken die hen interesseren. Als het vak je bevalt, moet je vervolgens waanzinnig goed je best doen en proberen een goede en gedreven student te worden. Floris Alberse Toen ik begon met de studie wist ik nog niet precies wat ik ermee zou willen doen. Ik wist wel dat mijn interesse lag bij sociale ongelijkheid en problemen die zich afspeelden aan de rafelrand van de maatschappij. Daar Barbra van Gestel op de Nederlandse Antillen wilde ik meer over weten en daar ook over berichten, maar ik had geen concreet beroep voor ogen. Ik heb mijn carrière nauwelijks gepland maar me vooral laten leiden door interesses. Vanaf het derde jaar van mijn studie Foto: Leonie van Noort Het zou toch zonde zijn om aan de Hogeschool voor de Journalistiek te gaan studeren. Je hebt straks je VWO-diploma, dan ga je geen HBOopleiding doen, vond mijn mentor op het VWO. Mijn mentor was niet de enige die dat vond. Bij de open dagen van de scholen voor journalistiek zeiden studenten en docenten hetzelfde. Je gaat je hier vervelen. Maar ik wilde journalist worden. Hoe dan? Mijn mentor had het antwoord wel: Doe een sociaalwetenschappelijke opleiding. Dan leer je hoe de samenleving in elkaar steekt en leer je ook nog eens schrijven. Goed, goed. Oké. Dan doe ik, dacht ik. Zeker toen ik de prachtige Oudemanhuispoort had gezien. Maar een echte wetenschapper ben ik nooit geworden. Tijdens de vierjarige studie vond ik een hoog theoretische discussie af en toe wel leuk, maar niet dagelijks. En lange teksten lezen? Ik had nooit echt van lezen gehouden! Laat staan dat ik met plezier kwantitatieve analyses zat uit te voeren. Nee, de studie was vooral een interessant middel om mijn doel te bereiken. Misschien volg jij deze studie ook om uiteindelijk ergens anders uit te komen. Daarom wil ik graag drie ervaringen met je delen, die mij aan werk hebben geholpen en waaruit blijkt dat je tijdens je studie veel leuks kunt doen. Driemaal de praktijk Ervaring 1: Hoe het in de praktijk gaat. Radio 2 belde. De bekende Duitse acteur Horst Tappert was overleden en dat was blijkbaar ook in Nederland nieuws. Dus belde de redactie van de Nederlandse Radio 2 haar Duitslandcorrespondent Laurens Boven op voor een reactie. Ik was zijn stagiair en zat naast hem in de auto. We reden 150 kilometer per uur op de Duitse snelweg, een paar uur van Berlijn. Wat willen ze weten?, vroeg ik. Hoe er in Duitsland gereageerd wordt op de dood van Tappert. Over twaalf minuten bellen ze op, dan reageer ik live in de uitzending op vragen van de presentator. Ik dacht na. Hoe konden we in twaalf minuten 4

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN PROGRAMMA WAT GA IK DE KOMENDE 45 MINUTEN VERTELLEN? 1. Waarom sociologie studeren (wat is sociologie?) 2. Waarom sociologie studeren aan de VU? 3. Hoe ziet

Nadere informatie

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... STAP : WAT KAN IK? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Klanttest. Inhoudsopgave Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Voorwoord In blok 2 hebben we een klanttest uitgevoerd om te kijken of er vraag is naar het ontwikkelingsplan.

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

'Ik merkte dat het mij meer moeite kostte' NIEUWS. Published on advalvas (http://www.advalvas.vu.nl) 28 februari 2017

'Ik merkte dat het mij meer moeite kostte' NIEUWS. Published on advalvas (http://www.advalvas.vu.nl) 28 februari 2017 Published on advalvas (http://www.advalvas.vu.nl) Home > 'Ik merkte dat het mij meer moeite kostte' NIEUWS 28 februari 2017 'Ik merkte dat het mij meer moeite kostte' Hbo-studenten doen het prima als ze

Nadere informatie

Vragen pas gepromoveerde

Vragen pas gepromoveerde Vragen pas gepromoveerde dr. Maaike Vervoort Titel proefschrift: Kijk op de praktijk: rich media-cases in de lerarenopleiding Datum verdediging: 6 september 2013 Universiteit: Universiteit Twente * Kun

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

04/02/2016 WAAROM DE WERELD NIET ZONDER ANTROPOLOGEN KAN ANTROPOLOGEN KAN ANTROPOLOGEN KAN ANTROPOLOGEN KAN. Wat is Antropologie?

04/02/2016 WAAROM DE WERELD NIET ZONDER ANTROPOLOGEN KAN ANTROPOLOGEN KAN ANTROPOLOGEN KAN ANTROPOLOGEN KAN. Wat is Antropologie? CULTURELE ANTROPOLOGIE EN ONTWIKKELINGSSOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN TIJDENS DEZE VOORLICHTING Wat is Antropologie? Hoe is de studie opgebouwd? Wat kun je ermee? Waarom de Vrije Universiteit

Nadere informatie

Vacature: medewerker internationaal secretariaat. Bedrijfsinformatie:

Vacature: medewerker internationaal secretariaat. Bedrijfsinformatie: Vacature: medewerker internationaal secretariaat Bedrijfsinformatie: Het Internationaal Secretariaat (IS) staat onder leiding van Marije Laffeber, Internationaal Secretaris van de PvdA. Het IS draagt zorg

Nadere informatie

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent NTERVIEW In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze Doen waar je goed in bent Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie of een opleiding.

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Amsterdam. Thans is hij als socioloog verbonden aan de Hogeschool Haarlem en aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Amsterdam. Thans is hij als socioloog verbonden aan de Hogeschool Haarlem en aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Over de auteurs Ton Bevers (1948) is socioloog en verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jaap Boerdam (1948) studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Thans is hij als socioloog

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma bouwen Magazine over loopbaanontwikkeling en vaktechniek voor werknemers in de bouw en infra nr. 2 april 2011 Jeroen Neef: betontimmerman met diploma Prefab fundering met IJB Smartfoot Uitvoerder Cees

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

HOE KIES IK EEN MASTER?

HOE KIES IK EEN MASTER? HOE KIES IK EEN MASTER? MASTERKEUZE-STAPPENPLAN W W W.UVA.NL / MASTERKEUZE INHOUD Het masterplan - een master kiezen doe je zo 3 Je huidige opleiding 4 Aansluiting tussen studie en werk 6 Masterkeuze

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN!

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! Carine Vos Richting-Wijzer Advies Zwolle augustus 2011 Carine Vos Pagina 2 Voorwoord In mijn bedrijf Richting-Wijzer Advies kom ik

Nadere informatie

Afsluiting kinderjury 2013

Afsluiting kinderjury 2013 Afsluiting kinderjury 2013 Schrijverbezoek: Gerard van Gemert 1. Kastor en Tim Wanneer bent u begonnen met schrijven? Gerard van Gemert is in 2005 begonnen met schrijven toen hij met zijn dochters een

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Specialisatie Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Graad

Nadere informatie

In dit nummer: Op zoek naar een baan? Persoonlijk. Maak een plan van aanpak! Wie is Tessel en wat zoekt zij?

In dit nummer: Op zoek naar een baan? Persoonlijk. Maak een plan van aanpak! Wie is Tessel en wat zoekt zij? TESSEL. In dit nummer: Op zoek naar een baan? Maak een plan van aanpak! Persoonlijk Wie is Tessel en wat zoekt zij? INHOUD. 3. Voorwoord. Niet nog zo n egotrippertijdschrift! 4. Over Tessel. Van theoloog

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

SOCIOLOGIE. Geert de Vries Hoofddocent sociologie. Saliha Rakik Student master sociologie. 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen

SOCIOLOGIE. Geert de Vries Hoofddocent sociologie. Saliha Rakik Student master sociologie. 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen SOCIOLOGIE SOCIOLOGIE Geert de Vries Hoofddocent sociologie Saliha Rakik Student master sociologie 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen SOCIOLOGIE > Sociologie is de wetenschap van hoe mensen met elkaar

Nadere informatie

Werkbladen. Uitdaging! Wat betekent succes en geluk voor mij? Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het

Werkbladen. Uitdaging! Wat betekent succes en geluk voor mij? Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het Werkbladen Uitdaging! Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het één ten koste van het ander? Waar word jij gelukkig van? De uitdaging van deze tool is dat je je eigen antwoorden bepaalt. We raden

Nadere informatie

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Toegepaste Gerontologie aan de hogescholen Windesheim en Fontys Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Het is belangrijk

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

V O L G E R S F A C E B O O K / D E D R E S S C O A C H W W W. G L A N C Y. N L

V O L G E R S F A C E B O O K / D E D R E S S C O A C H W W W. G L A N C Y. N L SIMPEL STAPPENPLAN VAN JE PASSIE JE WERK MAKEN 3.278 VOLGERS FACEBOOK/DEDRESSCOACH WWW.GLANCY.NL Mijn reis: van passie naar ondernemer Gefeliciteerd! Je hebt een eerste stap gezet. Wat fantastisch dat

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

IK WEET NIET WAT IK ECHT WIL 2. Wat maakt mij de juiste persoon om je hier iets over te vertellen? 3 JOUW IDEALE WERKOMSTANDIGHEDEN 3

IK WEET NIET WAT IK ECHT WIL 2. Wat maakt mij de juiste persoon om je hier iets over te vertellen? 3 JOUW IDEALE WERKOMSTANDIGHEDEN 3 Inhoudsopgave IK WEET NIET WAT IK ECHT WIL 2 Wat maakt mij de juiste persoon om je hier iets over te vertellen? 3 JOUW IDEALE WERKOMSTANDIGHEDEN 3 Opdracht 1: Wat is écht belangrijk voor jou? 4 Opdracht

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Waarom ga je dat doen volgend jaar?

Waarom ga je dat doen volgend jaar? Waarom ga je dat doen volgend jaar? Susanne de Haar, Marlien Douma, Jan-Willem Kalhorn, Michiel Tolboom, Lotte Bonsel Begeleider: Marja ter Wal Inleiding Aan het einde van de middelbare school komt voor

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum:

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: O&O-competentietest Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: Ontwikkeld door Expertisecentrum technasium Januari 007 Vormgeving

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

PORTFOLIOPLAN 1/5. Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444. Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven

PORTFOLIOPLAN 1/5. Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444. Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven 1/5 Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444 Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven Dit portfolioplan is gemaakt in het kader van het vak 7PF03 (Masterportfolio) aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS Susanne Smorenburg, programmamanager Ben Sajetcentrum Marjon van Rijn, docent / onderzoeker HvA / AMC Symposium HBO-V van de Toekomst

Nadere informatie

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans Reflectieverslag Stages of concern Jan-Hessel Boermans Motivatie Sinds augustus 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht op een cluster 4 school. Een baan met veel afwisseling en een

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK BACHELORPROGRAMMA CIVIELE TECHNIEK WAT IS CIVIELE TECHNIEK? Civiel technici ontwerpen, construeren en beheren infrastructuur en grote

Nadere informatie

Login eduroam. r0xxxxxx@student.kuleuven.be. (Gebruik je studentennummer en KU Leuven-paswoord)

Login eduroam. r0xxxxxx@student.kuleuven.be. (Gebruik je studentennummer en KU Leuven-paswoord) Login eduroam r0xxxxxx@student.kuleuven.be (Gebruik je studentennummer en KU Leuven-paswoord) Onthaal 2015-2016 BACHELOR GESCHIEDENIS OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE Kennismaking Monitoren Charlotte Verrydt

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Humane Wetenschappen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Ben je een leerling die... meer wil te weten komen over mens en samenleving; niet klakkeloos herkauwt,

Nadere informatie

1 Ben je vroeg genoeg begonnen om je met je toekomst bezig te houden?

1 Ben je vroeg genoeg begonnen om je met je toekomst bezig te houden? ACT in LOB Werkbladen Toolkit Checklist goed kiezen Met deze tool kun je checken of je jouw studiekeuze goed hebt aangepakt. Wanneer dat het geval is heb je een bevestiging dat je goed bezig bent geweest

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Betrokken en kritisch?

Betrokken en kritisch? Betrokken en kritisch? Maak kennis met de verpleegkundige opleidingen van GGZ ingeest Beschik je over inlevingsvermogen? Ga je graag met mensen om? Ook als ze anders doen dan de meeste mensen? Heb je een

Nadere informatie

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) Combineer wetenschap met kunst Bij ons leer je de wereld kennen Het ACPA-programma is fantastisch, zoiets vind je nergens anders Pieter Rohrbach volgde het

Nadere informatie

User Centered Design. Personas ontwikkelen

User Centered Design. Personas ontwikkelen User Centered Design Personas ontwikkelen Persona: Wat is een persona? Een model gebaseerd op realistisch gedrag, motivatie, houding, vaardigheden en behoeften Gefilterd uit het observeren van echte mensen.

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Even voorstellen Drs. Loes Nordlohne Loopbaanadviseur Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen De WO-Monitor - Landelijk onderzoek onder alle

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Docent Kunsteducatie in de schijnwerpers

Docent Kunsteducatie in de schijnwerpers Docent Kunsteducatie in de schijnwerpers Master-thesis over de werkwijze van de docent kunsteducatie in het VMBO en VWO Tirza Sibelo Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen Richting: Sociologie

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

hun familie, geachte aanwezigen,

hun familie, geachte aanwezigen, Toespraak van de minister van Defensie, J.S.J. Hillen, ter gelegenheid van de uitreiking van de eerste universitair erkende diploma s van de Nederlandse Defensie Academie op 26 maart 2012 te Den Helder.

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Aardige jongens waren we

Aardige jongens waren we Aardige jongens waren we Ondernemende studenten en een vernieuwende faculteit dertig jaar later Huibert de Man (docent 1977-1988) Terugkijken Livet skal leves forlæns, men forstås baglæns (Søren Kierkegaard,

Nadere informatie

Resultaten Alumni-onderzoek 2015

Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Rapport Psychologie en Onderwijswetenschappen Expertisecentrum Onderwijs en Professionalisering Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Bachelors van: Kathleen Schlusmans en Rieny van den Munckhof Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Onthaal 2014-2015 BACHELOR GESCHIEDENIS OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE

Onthaal 2014-2015 BACHELOR GESCHIEDENIS OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE Onthaal 2014-2015 BACHELOR GESCHIEDENIS OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE Kennismaking Monitoren Charlotte Verrydt Katrien Philippen Tim Juwet Gemotiveerde keuze Doel van de sessie Motivatie is je brandstof om

Nadere informatie

DE HOOGBEGAAFDHEIDS SNELWEG

DE HOOGBEGAAFDHEIDS SNELWEG DE HOOGBEGAAFDHEIDS SNELWEG Hoogbegaafden zijn snelle denkers. Ze leggen snel verbanden waardoor ze vaak snel en ver vooruit kunnen kijken. Ze verwerken grote hoeveelheden informatie in één keer, regelmatig

Nadere informatie

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd de opleiding en het werkveld... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) voltijd Samenleven in buurt en stad,

Nadere informatie

Informatie over maatschappijwetenschappen 5 en 6 Vwo Elzendaalcollege 2011-2012. Voorlichting maatschappijwetenschappen 5 en 6 vwo Elzendaalcollege

Informatie over maatschappijwetenschappen 5 en 6 Vwo Elzendaalcollege 2011-2012. Voorlichting maatschappijwetenschappen 5 en 6 vwo Elzendaalcollege Voorlichting maatschappijwetenschappen 5 en 6 vwo Elzendaalcollege 1 Vooraf In het volgende overzicht wordt informatie gegeven over het vak Maatschappijwetenschappen; een nieuw keuzevak in de 5 e en 6

Nadere informatie

Uit het resultaat van mijn test kwamen voornamelijk de doener en beslisser naar voren.

Uit het resultaat van mijn test kwamen voornamelijk de doener en beslisser naar voren. Metawerk Fedor. Semester 1a Opdracht 1. Ik heb voor opdracht 1 de leerstijlentest van Kolb gemaakt. Deze test heeft als doel om te kijken op wat voor manier je het beste informatie kunt opnemen en verwerken.

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg Op vijf bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd.

Nadere informatie

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Programma Akademiehoogleraren Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Loopbaanimpuls Om ook in de toekomst Nederlands toponderzoek te kunnen leveren, zullen universiteiten nieuw wetenschappelijk

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2011

Resultaten WO-monitor 2011 Resultaten WO-monitor 2011 - kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Gemiddeld zijn Wageningers actiever dan de studenten in andere ederlandse studiesteden/andere

Nadere informatie

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM TANDARTSASSISTENTE Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013 HET ASSINK LYCEUM Sectorwerkstuk Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Waarom zou je voor deze opleiding kiezen?... 3

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN ATHENEUM EN GYMNASIUM OP HET RIJSWIJKS LYCEUM MET AANDACHT VOOR HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN Onze school is een afspiegeling van de bevolking

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Beste leerlingen, dames en heren, Er is een filmpje op YouTube dat begint

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie