Zo werkt dat hier niet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zo werkt dat hier niet"

Transcriptie

1 Zo werkt dat hier niet

2 ISBN: Uitgeverij Eburon Postbus CW Delft tel.: /fax: Cartografie: Margriet Ganzeveld (GeoMedia, Universiteit Utrecht) Grafische vormgeving: Rien Rabbers (GeoMedia, Universiteit Utrecht) Cover design: Karin van der Meer Coverfoto: Anika Coenraats Achtergrond coverfoto: Nationale Beeldbank 2008 Maarten Hogenstijn en Daniël van Middelkoop. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission in writing from the proprietor Maarten Hogenstijn en Daniël van Middelkoop. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

3 Zo werkt dat hier niet Gevestigden en buitenstaanders in nieuwe sociale en ruimtelijke kaders That s not how things work around here New social and spatial frameworks for established and outsiders (with a summary in English) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van de rector magnificus, prof.dr. J.C. Stoof, ingevolge het besluit van het college voor promoties in het openbaar te verdedigen op woensdag 2 juli 2008 des ochtends te uur door Maarten Hogenstijn geboren op 12 juni 1978 te Arnhem en Daniël Petrus van Middelkoop geboren op 24 oktober 1978 te Zeist

4 Promotor: Co-promotoren: Prof.dr. R.J.F.M. van der Vaart Dr. B.C. de Pater Dr. C.P. Terlouw

5 Inhoud Voorwoord 11 1 Op scherp gezet Hoe sluimerende conflicten in twee dorpen aan 15 de oppervlakte kwamen 1.1 Een feodale regentenmentaliteit Zo werkt dat niet in Veenendaal Aanval op de gevestigde macht Wij tegen zij Opzet van het boek 21 Deel 1 - Gevestigden en buitenstaanders 2 Gevestigden, buitenstaanders en machtsbalansen Gevestigden en buitenstaanders Winston Parva De gevestigden De buitenstaanders Figuratie en machtsbalans Figuraties Machtsbalans Machtsbronnen volgens Elias Machthebbers Ontvangst, kritiek en aanvullingen Dynamiek Context De gevestigden-buitenstaanderstheorie veertig jaar later 44 3 Sociale en ruimtelijke kaders voor lokale conflicten Schaalniveaus en analyseniveaus Sociale eenheden in context Schaalvergroting van sociale eenheden Individualisering van netwerken Afnemende groepsloyaliteit Sociale processen in de Nederlandse samenleving Ontzuiling Angst voor de moslims Bindingsvelden en tijdelijke allianties Maatschappelijke ontwikkelingen en ruimtelijke eenheden Schaal, schaalniveau en schaalpolitiek Afhankelijkheidsruimte en confrontatieruimte 62 5

6 3.4.3 Netwerken Lokale onverschilligen Lokale conflicten en machtsarena s Conflicten over macht Machtsarena s Sociale en ruimtelijke kaders 67 4 Model voor de Analyse van Dynamiek op de Machtsbalans in Conflictsituaties Reikwijdte en elementen van het model Groepsonderscheidende kenmerken Regels en normen Vijf machtsbronnen Strategieën Dynamiek op de machtsbalans 84 5 Naar buiten: gevestigden en buitenstaanders in de praktijk Amerongen en Veenendaal Operationalisering van het ADMC-model Voorwaarden Groepen en verhoudingen Machtsbronnen en strategieën Resultaten op de machtsbalans Afbakening in ruimte en tijd De praktijk Dataverzameling Dataverwerking en interpretatie 98 Deel 2 - Amerongen 6 Echte Amerongers en import: groepen in Amerongen Kasteel, kerk en tabak Kasteel Amerongen Kerk Tabak Agrarisch dorp of forensendorp? Het nieuwe dorp en nieuwe bewoners Oude dorp, nieuwe dorp en Marinierswijk Beneden en boven Tweeënhalf dorp in één gemeente Hoge vest en kraaiennest Nieuwkomers Tegenstellingen in Amerongen: echte Amerongers en import Echte Amerongers Claims Feodale Echte Amerongers Boers, laag opgeleid en confessioneel Zo werkt dat hier niet

7 6.6.4 Een verdwenen machtspositie? Import: charme, natuur en cultuur Hoog opgeleide rustzoekers uit de Randstad Behoudende rijken die het dorp overnemen Beschermers of bemoeials? Veranderende machtsverhoudingen Van regenten tot mopperend achterafje : de strijd in Amerongen Van klagende import tot hoog opgelopen conflict: het zwartboek Feodaal bestuur: een terecht verwijt? De schrijvers van het zwartboek Aanval via de media De echte Amerongers Een overwinning voor de import Gevolgen Machtsstrijd in de Amerongse gemeenteraad Historische ontwikkeling machtsverhoudingen De machtsverdeling in de gemeenteraad ( ) De hoofdrolspelers Herindelen of zelfstandig blijven? Analyse: de posities aan het begin van het conflict Een lange aanloop naar herindeling Toch weer een herindelingspoging? Naar een bestuurskrachtige Heuvelrug Terug naar Amerongen: herindelen of intensief samenwerken? Nakaarten over herindeling WAL, MALD of MALDD? Wat is draagvlak? WAL in zicht? De enquête ChristenUnie in de spagaat Verzet op de Heuvelrug Het einde van Amerongen? En Amerongen? Ach Een definitieve omslag? Analyse van het herindelingsconflict Lokaal vergroten en counterstrategieën Uitsluiten binnen het schaalniveau Gemiste kansen Over nieuwe conflicten en scheidslijnen Allemanswaard: de aanleiding Hoofdrolspelers en posities van groepen aan het begin van het conflict Verzet tegen de plannen: het begin van het conflict rond Allemanswaard Geslaagde mobilisatie Op de bres voor Allemanswaard Een conflict op scherp Een nieuwe strategie: Bestuurscommissie Allemanswaard 197 7

8 7.7.5 Allemanswaard gered Nieuwe scheidslijnen: analyse van het Allemanswaardconflict Machtsbalans en strategieën Conclusie: Van regenten tot mopperend achterafje 202 Deel 3 - Veenendaal 8 Groei en verandering van een christelijk dorp: groepen in Veenendaal Van veenkolonie tot groeikern Vier perioden Nieuwkomers van dichtbij en van ver Dorp met stadse voorzieningen Gettobewoners en doorstromers Sociale samenhang of sociale controle? Vergeten uithoek van de provincie Tegenstellingen in Veenendaal Christelijkheid Echte Veensen versus import Iedereen weet: christenen Protestants-christelijke geloofsbeleving Achterban van de confessionelen Gevestigden in Veenendaal: de confessionelen Opbouw en bestendiging van een machtsbolwerk Scheurtjes in het machtsbolwerk Historisch voordeel Beeldbepalende kern van de gevestigden: de reformatorische christenen De zwaren, de strengen, de hoedjes Het reformatorische minizuiltje Zelfbeeld: zij die buigen onder Gods Woord Buitenstaanders: niet-confessionele Veenendalers Afgedwongen aanpassing Nieuwkomers en veranderaars Minderwaardig zelfbeeld Bijzondere buitenstaanders: de allochtonen Herkomst en generatiekloof Ze horen er niet bij We horen er niet bij Conclusie: Veenendaal is een puzzel Sluipende aantasting van een confessioneel bolwerk: de strijd in Veenendaal Machtsverhoudingen en identiteitsdiscussies in de gemeenteraad De machtsarena: de gemeenteraad De hoofdrolspelers Posities van de groepen bij de start van het conflict Identiteitsconflict: Van wie is de zondag? ( ) Regels en respect Zo werkt dat hier niet

9 9.2.2 Verkiezingsstrijd De verkiezingen voorbij: van confrontatie naar compromissen Oude macht, nieuwe macht en angst: analyse van het zondagsrustconflict Strategieën van confessionelen en reformatorischen Strategieën van niet-confessionelen en allochtonen Het resultaat: een gedeeld dorp Nationale regels en lokale verhoudingen in het onderwijsveld De nationale context: artikel Verhoudingen in Veenendaal: schoolbesturen en OOGO Wij stellen de normen : de confessionelen Veilig thuis voor de eigen groep: de reformatorischen Machteloos en klein: de niet-confessionelen De schoolkeuze van ouders Witte en zwarte scholen Feiten over zwarte scholen De posities van de groepen bij de start van het conflict Onderwijsconflict 1: witte en zwarte scholen en toelatingsbeleid ( ) Aanval op het toelatingsbeleid Openbaar belangengroepje Reformatorische afleidingsmanoeuvres Nachtkaars In de kiem gesmoord: analyse van het witte en zwarte scholenconflict Strategieën van de confessionelen Strategieën van de reformatorischen Strategieën van de niet-confessionelen en allochtonen Stichtingsnormen en scholenplannen Stichtingsnormen Lokale geschiedenis van schoolplanningsconflicten De posities van de groepen bij de start van het conflict Onderwijsconflict 2: scholen in Veenendaal-Oost ( ) Gebruik maken van recht: analyse van het schoolplanningsconflict Strategieën van de confessionelen Strategieën van de niet-confessionelen Conclusie: gevestigde praktijken versus veranderingsgezindheid 302 Deel 4 - Conclusies 10 Discussie en conclusie Onderscheidend kenmerk Regels en normen Machtsbronnen Strategieën Lokaal vergroten Lokaal uitsluiten Bovenlokaal mobiliseren Conflict herschalen 315 9

10 10.5 Gevolgen: dynamiek op de machtsbalans Aanvullingen op het model De plek van de onverschilligen Elementen die de handelingsruimte aangeven Gevestigden en buitenstaanders in nieuwe sociale en ruimtelijke kaders 320 Summary 323 Literatuur 339 Bijlagen Methodologie Amerongen Methodologie Veenendaal Concept brief uitnodiging sleutelpersonen Structuur interviews Analyse uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Veenendaal, 2002 en Publicatiegeschiedenis van De gevestigden en de buitenstaanders Lijst van figuren Lijst van tabellen Lijst van kaders 370 Curriculum Vitae Zo werkt dat hier niet

11 Voorwoord En de straten zijn hier schoon en de straten zijn hier leeg En een ieder weet precies wie hier de laatste baby kreeg En van wie en waarom en ook hoe het is gebeurd Maar of de vrouw ook heeft genoten, daar heeft niemand van geheurd ( ) In ons dorp zijn wij gelukkig In ons dorp, zijn wij gelukkig in ons dorp? En de jongens spelen voetbal en de meisjes met elkaar Toch zijn homofielen en lesbiennes vreselijk raar Dus die zijn bij ons in het dorp slechts te tellen op de hand Van Jan die met z n hand in de zaagmachine was beland En da s statistisch onverklaarbaar of misschien wordt het ontkend Net als incest, drugs en vreemdgaan, dat men hier dus ook niet kent In dit o zo zo sociale menselijk samenleefverband Alles is okee op t platteland (Fratsen In ons dorp, van het album Muts (1990). Tekst: André Manuel) De twee dorpen waar een groot deel van dit boek zich afspeelt, zijn niet zo bekrompen als bovenstaande songtekst van de Twentse band Fratsen doet vermoeden. Maar een nieuwkomer die zich niet houdt aan de ongeschreven regels van gevestigde dorpsbewoners en zich ook na enkele waar schuwingen ( zo werkt dat hier niet ) niet aanpast, zou het wel wel zo kunnen ervaren. Amerongen en Veenendaal op en aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug hebben een hoofdrol in dit boek. We hebben in beide plaatsen vele mensen gesproken: sommige vol liefde over hun dorp, andere vol frustratie over de lokale gang van zaken. De een zal onze weergave van de tegenstellingen dan ook overtrokken vinden, de ander misschien juist te wetenschappelijk correct. Hoe dan ook, aan al deze mensen in beide plaatsen hebben we te danken dat we dit boek konden schrijven. Hen willen we daarom als eerste bedanken. Voor die lezers die de beschrijving als nodeloos polariserend ervaren is er één troost: de gedachte achter dit boek is dat dit soort tegenstellingen en conflicten overal voorkomen, ongeacht de tijd waarin men zich bevindt, de omvang van de plaats die men bestudeert of de mensen over wie men praat. Een beter begrip van die tegenstellingen en conflicten kan hopelijk uiteindelijk bijdragen aan een vermindering daarvan. Wij hopen daar met dit boek een bescheiden bijdrage aan te leveren. Het was daarnaast onze wens een boek te schrijven dat ook toegankelijk is voor geïnteresseerden in onze veldwerkgebieden Amerongen en Veenendaal. Tegelijk is dit natuurlijk een proefschrift, dat aan wetenschappelijke eisen dient te voldoen. We hebben deze wens en eis met elkaar verbonden door de 11

12 basistekst zo veel mogelijk gemakkelijk leesbaar door te laten lopen en daarnaast veelvuldig gebruik te maken van voetnoten, zowel voor literatuurverwijzingen als af en toe voor meer theoretische uitleg. Ook hebben we ervoor gekozen om wetenschappelijke citaten in principe vertaald in het Nederlands op te nemen. Deze ongebruikelijke keuze komt eveneens voort uit onze wens om het boek makkelijk leesbaar te houden. Dit boek is het resultaat van een gezamenlijk onderzoek. Sommige hoofdstukken zijn daarom ook gezamenlijk geschreven. Dat geldt voor de hoofdstukken 1 tot en met 5 en 10. De hoofdstukken over de veldwerkgebieden zijn het werk van één schrijver: de hoofdstukken over Veenendaal (8 en 9) zijn door Maarten Hogenstijn, de hoofdstukken over Amerongen (6 en 7) door Daniël van Middelkoop geschreven. Een gezamenlijk onderzoek is aan te raden. Niet alleen bij het vermijden van onnodig ingewikkelde (zins)constructies of self fulfilling prophecies was het praktisch. Ook voor tussentijdse evaluaties en directe feedback op teksten was het nuttig. Het voorkwam dat we lang op doodlopende sporen bleven zitten, in theoretische en praktische zin. De directe feedback op voorlopige versies zorgde ervoor dat de onderzoeksvragen en de hoofdstukken scherper en beter werden. Kortom: twee weten simpelweg meer dan één. Dit boek had niet tot stand kunnen komen zonder de steun van een groot aantal mensen. Die willen we daarvoor hartelijk bedanken. Onze promotor Rob van der Vaart en onze dagelijks begeleiders Kees Terlouw en Ben de Pater, voor hun opbouwende kritiek en aanmoedigingen. GeoMedia voor de mooie opmaak van de tekst en figuren in het boek. Anika Coenraats voor de coverfoto en Karin van der Meer voor het omslagontwerp. Onze collega-aio s van de derde verdieping Edo Andriesse, Bram van Helvoirt, Marike Bontenbal en Paul Burgers, voor de gezelligheid en gedeelde ervaringen. Onze andere collega-aio s die ons tijdens bijeenkomsten van het leerzitje van nuttige kritiek hebben voorzien en met name Erik van Marissing en Karien Dekker die ons ook daarbuiten hebben geholpen. Onze collega s van de derde verdieping van het Van Unnikgebouw voor hun interesse en steun en Akife Koçak voor haar gezelligheid en haar geduld met onze rommel. Prof. Joost Hauer voor zijn kamer en zithoek. Student-assistenten Sjoerd van Middelkoop en Mathijs Hoornenborg voor het verminderen van onze typstress. Han Floor en het URU-bestuur voor hun rol als financiële waakhond en verstrekker van financiële middelen voor twee congresreizen. De gemeentes Veenendaal, Amerongen en Utrechtse Heuvelrug; de ChristenUnie Veenendaal en medewerkers van de archieven van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de gemeente Veenendaal voor het verstrekken van data en hun hulp bij het zoeken daarnaar. Danny den Doop voor extra veel hulp in het zoeken naar archiefstukken, met name naar het zwartboek. Cas Wouters voor de introductie in de wereld van de Eliassiaanse sociologie. John Goodwin, Val Owen-Pugh en Karen voor gastvrijheid en hulp in Leicester. Graham Crow, Mike Savage en vier anonieme referees voor opbouwende kritiek op papers. Mauk en Remco voor koffie en gezelligheid en het personeel van Gutenberg, Max Havelaar en de bodes van het gemeentehuis van Veenendaal voor de koffie. 12 Zo werkt dat hier niet

13 De familie Borre van Amerongen en de veenraden van Veenendaal voor het stichten van onze veldwerklocaties. Collega s bij Alice O en Kidsweek voor hun steun en belangstelling. Rita Verdonk voor gespreksstof tijdens de lunch. Mathijs Witte, Suzanne de Laat en de andere spelers van Zgorzelec United featuring El Greco voor interesse en motivatie. Iedereen die we verder vergeten zijn. Onze ouders, zus, broers en Fraukje en Matthijs voor hun onvoorwaardelijke steun, interesse, begrip en liefde. Mei 2008, Daniël van Middelkoop en Maarten Hogenstijn 13

14 14 Zo werkt dat hier niet

15 hoofdstuk 1 Op scherp gezet Hoe sluimerende conflicten in twee dorpen aan de oppervlakte kwamen Conflicten over de verdeling van macht tussen groepen komen in elke plaats voor. Soms leiden tegenstellingen tussen groepen tot een openlijke strijd. Zo n strijd kan gaan tussen de oude bevolking en nieuwkomers, tussen gelovigen en ongelovigen, tussen autochtonen en allochtonen, enzovoorts. Dit boek gaat over de veranderende machtsverhoudingen tussen zulke groepen. We hebben daarvoor onderzoek gedaan in Amerongen en Veenendaal. In de komende twee paragrafen laten we zien hoe daar sluimerende conflicten aan de oppervlakte kwamen. 1.1 Een feodale regentenmentaliteit Is Amerongen in Nederland soms een apart bananenrepubliekje? Zo van wie heeft de juiste vriendjes? Het ons-kent-ons systeem [ ] en een kringetje van the old boys? Kunnen we de Amerongse bevolking nu al scheiden in de vriendjes die zich warmen op het Hof 1 en de mensen die in de kou staan? 2 In het rustige dorp Amerongen op de Utrechtse Heuvelrug ontstond in 1994 een conflict dat de tegenstellingen in het dorp op scherp stelde. Het dorp kent van oudsher een hechte autochtone bevolking. Zij noemen zichzelf echte Amerongers. Vanaf de jaren zestig vestigden mensen vanuit de Randstad zich in toenemende mate in het dorp. Door de echte Amerongers werden zij import genoemd. Een deel van deze import had problemen met de manier waarop het dorp werd bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Die zouden er een feodale regentenmentaliteit op na houden. Deze leden van de import hadden zich veelal in hun wensen gedwarsboomd gezien door de gemeente. Het ging vaak om persoonlijke zaken: de uitbreiding van een huis of bedrijf bijvoorbeeld 3. Het belette ze niet om kenbaar te maken dat het college, de ambtenaren en de gemeenteraadsleden in hun ogen zichzelf en andere echte Amerongers bevoordeelden, terwijl het de import moeilijk gemaakt werd. Op wensen en klachten richting de gemeente werd niet gereageerd: het bij voortduring niet beantwoorden van brieven levert veel irritatie op. Het stelselmatig niet beantwoorden is misschien wel strategisch 4. Een deel van de import besloot haar mening met harde taal kenbaar te maken via de lokale pers: Je bent verbijsterd dat dit in deze moderne tijd nog allemaal zomaar kan. Is de tijd in Amerongen stil blijven staan? Een vergelijking met de tijd der lijfeigenen dringt zich op. Het kan toch niet zo zijn dat twee 1 Met het Hof wordt hier het Amerongse gemeentehuis bedoeld. 2 Doornse Krant de Kaap De klachten van deze groep zijn uitgebreider terug te vinden in hoofdstuk 7. 4 Doornse Krant de Kaap a. 15

16 of drie mensen uitmaken wat wel of niet in onze gemeente gebeurt en daar dan achteraf allerlei slimme regeltjes bijslepen om hun gelijk te onderbouwen? 5. Uiteindelijk stelde de groep een zwartboek op over de gemeente Amerongen. Dat telde maar liefst zeventig pagina s en stond bol van de misstanden die ze hadden vastgesteld. Dit zwartboek boden ze aan de commissaris van de Koningin in Utrecht aan. De gemeente reageerde aanvankelijk met een korte ontkenning, zonder verder inhoudelijk op de gang van zaken in te gaan. De beschuldigingen aan met name de burgemeester en één van de wethouders bleven echter onverminderd doorgaan en werden steeds feller van toon. De echte Amerongers buiten de politiek hadden zich tot dan toe buiten het conflict gehouden, maar begonnen zich er na de aanhoudende beschuldigingen ook in te mengen. Vooral het Bankje der Wijzen, een groep oude mannen geboren en getogen in Amerongen, reageerde fel via een ingezonden brief in de lokale krant: Op het Bankje der Wijzen (bekend in Amerongen, voor honderd procent Amerongers zonder titels en ingekomenen die zich echte Amerongers zijn gaan voelen) heerst de laatste dagen grote woede en toorn over zoveel poeha en ophef als te lezen was in de Kaap van 3 november jongstleden. Er wordt zelfs gesproken van Amerongen voor Amerongers, dus ook voor mensen die zich Ameronger voelen. Alle kakkers eruit en opnieuw beginnen om Amerongen te maken als voorheen: een vriendelijk dorp, met dito inwoners 6. Het is duidelijk dat de wijzen Amerongen beschouwen als iets wat van hun is. Ze spreken de import die het niet eens is met de gang van zaken in het dorp toe: Maar om ons aller Amerongen zo negatief te behandelen en voor de buitenwereld zo te laten afbreken, dat laten wij echte Amerongers niet toe. Dan maar liever de beuk erin 7. Tot slot stelt een andere echte Ameronger in de lokale krant ook nog dat importmensen maar beter weer kunnen verhuizen, als ze zich niet aan de regels van het dorp kunnen of willen houden: Ook zou het heel fatsoenlijk van u zijn geweest als u zich had aangepast aan de Amerongse gemeenschap: een gemeenschap waar u heel vrijwillig bent komen wonen. Op onruststokers als u zitten wij hier niet te wachten. Als u zich niet wenst aan te passen zou het fatsoenlijk zijn om te verhuizen naar een gemeente waar u uw eigen regels kunt vaststellen. ( ) Ik denk dat het zo is dat als u hier niet was komen wonen, dat Amerongen dan nog een fijn en gezellig dorp zou zijn, zoals het voor die tijd was 8. Door het conflict werden de tegenstellingen tussen echte Amerongers en import op scherp gezet, concludeert de lokale pers: Het conflict [heeft] inmiddels een duidelijke tweespalt binnen het dorp teweeg gebracht en de chaos is compleet 9. Ook de landelijke pers ontgaat de lokale rel niet. Die diept het conflict verder uit met aandacht op TV en in de landelijke dagbladen. Het Algemeen Dagblad kan zich wel vinden in de standpunten van de import en stelt dat nadere bestudering van de situatie leert, dat het politieke klimaat in Amerongen 5 Doornse Krant de Kaap a (ingezonden brief Ing. J. Ringnalda). 6 Doornse Krant de Kaap a. 7 Doornse Krant de Kaap a. 8 Doornse Krant de Kaap a. 9 Doornse Krant de Kaap a. 16 Zo werkt dat hier niet

17 trekjes vertoont van ( ) een feodale enclave met een ons-kent-ons -mentaliteit en waar de lijnen tussen politiek en ondernemerschap opmerkelijk kort kunnen zijn 10. Het conflict loopt uiteindelijk zo hoog op dat de provincie ingrijpt en een onafhankelijke onderzoeker inhuurt. Veel van de beschuldigingen uit het zwartboek blijken onterecht en grotendeels ingegeven door eigenbelang. Desondanks moet de gemeenteraad voor haar feodale regentenmentaliteit door het stof en wordt de werkwijze hervormd: besloten vergaderingen worden afgeschaft en inspraakmogelijkheden worden geregeld. De burgemeester is dan al enige tijd uit Amerongen weg: hij heeft om persoonlijke redenen zijn ontslag ingediend. Conflicten in kleine gemeenschappen zoals Amerongen (5.000 inwoners) kunnen de sfeer in zo n dorp voor jaren bepalen 11. Zo n conflict ontstaat niet ineens. Vaak ligt er een sluimerende onvrede van een minderheidsgroep aan ten grondslag. Maar die onvrede wordt meestal niet openlijk uitgesproken. Want openlijk ingaan tegen gevestigde waarden, normen en ongeschreven regels kan tot felle reacties leiden. De meerderheid die de macht heeft, kan daarin aanleiding zien om terug te slaan en degene die de regels overtreedt dat nog jarenlang na te dragen. Dat zo n meerderheid daartoe in staat is, werd in Veenendaal duidelijk. Daar sluimerde al lange tijd een conflict tussen confessionele en niet-confessionele groepen; kort gezegd tussen christenen en nietchristenen. Door uitspraken van een niet-confessioneel raadslid in de lokale krant werd dit conflict begin 2004 op scherp gezet. 1.2 Zo werkt dat niet in Veenendaal De sfeer is te snijden in de Veenendaalse gemeenteraadszaal op 29 januari Boze woorden van ChristenUnie-raadslid Rogier Postma klinken door de zaal. Het doelwit van zijn betoog is VVDraadslid Inge Walta, die uitspraken over het christelijk onderwijs heeft gedaan in de lokale krant. Postma is woedend: Het gaat ons om de onzorgvuldigheid en de manier waarop mevrouw Walta ( ) allerlei met alle respect onzin kan beweren zonder dat ze daarvoor verantwoording hoeft af te leggen. Dat kan niet en mag niet in Veenendaal. ( ) Wat te denken van haar bewering dat het openbaar onderwijs wordt achtergesteld bij het bijzonder onderwijs? 12 Op de tafels voor de raadsleden ligt de Veenendaalse Krant van 7 januari. Daarin staat het interview dat de aanleiding vormt voor het debat. Walta is openhartig in het interview: Het was een cultuurschok toen ik mij tien jaar geleden, bij onze komst naar Veenendaal, ging verdiepen in het onderwijs. ( ) Protestants christelijk onderwijs is hier de norm. Je moet je altijd verdedigen als je je kinderen naar het katholiek of openbaar onderwijs stuurt. Die situatie is historisch bepaald en wordt nog steeds versterkt. De portefeuille onderwijs is ook vrijwel altijd in handen van een CDA-wethouder geweest. Het 10 Algemeen Dagblad Meer reacties in nationale media zijn te vinden in hoofdstuk De affaire ligt nog vers in het geheugen en is een afschrikwekkend voorbeeld voor veel politici. Regelmatig worden politici gewaarschuwd voor nog een zwartboek. Eén van de schrijvers van het zwartboek stelt dan ook in een interview met ons: Zo n conflict in zo n kleine gemeenschap, dat dondert jaren door. Eigenlijk nog. 12 Wij waren tijdens het debat aanwezig op de publieke tribune. De omschrijving van de sfeer in de raadszaal is gebaseerd op veldwerkaantekeningen gemaakt tijdens het debat. De citaten zijn ontleend aan de gemeenteraadsnotulen van deze vergadering. 17

18 openbaar onderwijs is alleen gebaat bij een bestuurder die zelf van een niet-religieuze partij is. Ik durf best te stellen dat de huidige bestuurders het openbaar onderwijs gewoon niet interesseert 13. De aanval schiet de ChristenUnie volledig in het verkeerde keelgat. De partij besluit onmiddellijk om een debat in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering aan te vragen. Daarin legt Postma uit hoe de feiten over het bijzonder onderwijs zijn. Als je praat over het bijzonder onderwijs, dan praat je over ongeveer 80% van de Veenendaalse ouders die daarvoor kiezen. Het is een vrije keus van de ouders. ( ) De Veenendaalse bevolking is nu eenmaal zoals zij is. Daar kan ook de VVD-fractie niets aan veranderen. De boodschap van de ChristenUnie is duidelijk: de christelijke groep is overheersend in Veenendaal, en daarover moet je als niet-christen niet gaan klagen. Aan het christelijk onderwijs moet je al helemaal niet komen. Dat concludeert Inge Walta zelf ook in het debat. Ik heb tientallen reacties gehad van mensen die zeiden: ik ben zo blij dat iemand het eens durft te zeggen, want dat vermoeden [dat het openbaar onderwijs wordt achtergesteld] hebben wij ook heel sterk. En dat mag je in Veenendaal niet zeggen. Dat dat niet mag is me met de laatste vraag van de Christen- Unie wel duidelijk geworden. Het artikel heeft een heel aardige kop gekregen. Je moet je altijd verdedigen. En ook hier: de persvrijheid is mij niet gegund. Veenendaal is nu eenmaal zo, maar Veenendaal ligt in Nederland, heren en dames, Veenendaal is geen enclave waar andere regels gelden. Ook hier in Veenendaal mogen zulke dingen gezegd worden als er onvrede is. Maar de ChristenUnie is het daar niet mee eens, en krijgt steun van de SGP en het CDA. Deze drie christelijke partijen hebben samen een nipte meerderheid in de raad. Nog ruim een half uur lang moet Walta verwijten van christelijke kant aanhoren. Postma: Ik vind het dus niet juist dat we met bepaalde onjuistheden een bepaalde stemming kweken. [Het gaat] dus niet zo dat je allerlei vaagheden verkondigt en stemming maakt via de lokale pers. Zo werkt dat niet in Veenendaal. Walta: Dat ik me hier moet verantwoorden voor mijn privé-standpunten laat zien hoe Veenendaal werkt. Je mag je mond hier niet opentrekken. Uiteindelijk weet interim-burgemeester Rombouts (PvdA) de zaak te sussen. Op de website van de VVD sputtert Walta na het debat nog na 14 : De emotionaliteit waarmee sommige mensen mij aanspraken heeft mij zeer getroffen. Blijkbaar zit het soms nog dieper dan zelfs ik dacht. Zelfs enkele mensen die voor het eigen kroost pc-onderwijs [protestantschristelijk] hadden gekozen, uitten begrip voor mijn hartenkreet. En, als om te onderschrijven dat je je als voorvechter van openbaar onderwijs moet verdedigen, werd de aanval meteen geopend. Vervolgens gaan er ook nog beschuldigingen in christelijke richting: Vanuit Christelijke 15 kring wordt kritiek soms afgedaan met de dooddoener dat Veenendaal nu eenmaal zo in elkaar zit dat de meerderheid vrij voor Christelijk onderwijs kiest en dat ik daar maar mee moet leren leven. Als het daarbij bleef zou ik ermee kunnen leven; de problemen beginnen echter bij uitingen van superioriteitsgevoelens van een deel van die meerderheid. Dat is buitengewoon kwetsend voor allen die het treft en voor mij opgegroeid buiten de Bible belt nieuw en iets wat ook in Veenendaal niet geaccepteerd hoeft te worden. 13 Veenendaalse Krant Walta Spelfouten of fouten in zinsbouw in citaten uit openbare bronnen hebben wij niet verbeterd. Vandaar dat de hoofdletter C hier nog staat. In de citaten uit de interviews die wij zelf hebben gehouden, zijn zulke fouten wel verbeterd. Zie hoofdstuk 5 voor de verdere verantwoording van dergelijke keuzes. 18 Zo werkt dat hier niet

Eerst waren we gewoon wij. en nu is het wij

Eerst waren we gewoon wij. en nu is het wij Eerst waren w en nu is het wij Gebruik, slijtage en van lokale en regio Eerst waren we gewoon wij en nu is het wij en zij Gebruik, slijtage en vernieuwing van lokale en regionale identiteiten Eerst waren

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN]

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN] 2013 Universiteit Utrecht Faculteit Geesteswetenschappen Riva Godfried Irfaanah Pahladsingh Een onderzoek in het kader van het G5-project: In de wieg gelegd voor de wetenschap? Begeleider: Jan D. ten Thije

Nadere informatie

Integratie én uit de gratie?

Integratie én uit de gratie? Integratie én uit de gratie? Omlo.indd 1 11-10-2011 11:03:24 ISBN 978-90-5972-569-0 Uitgeverij Eburon Postbus 2867 2601 CW Delft tel.: 015-2131484 / fax: 015-2146888 info@eburon.nl / www.eburon.nl Omslagontwerp:

Nadere informatie

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur Respect voor elkaar uit welk land je ook komt Leerlingen over hun schoolcultuur Auteurs: Tarik Pehlivan Nadia van der Linde Asia Sarti In opdracht van: De Onderwijsraad Met dank aan: Alle betrokken leerlingen,

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Vragen over vroeger. Jelle Hagen. Handleiding voor het maken van historische interviews. Handleidingenreeks I

Vragen over vroeger. Jelle Hagen. Handleiding voor het maken van historische interviews. Handleidingenreeks I Handleidingenreeks I Vragen over vroeger Jelle Hagen Handleiding voor het maken van historische interviews Nederlands Centrum voor Volkscultuur, F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht Vragen over vroeger

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Mondiale vorming en wereldburgerschap

Mondiale vorming en wereldburgerschap KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 70 Mondiale vorming en wereldburgerschap Wiel Veugelers Mechtild Derriks Ewoud de Kat Mondiale vorming en wereldburgerschap Wiel Veugelers Mechtild

Nadere informatie

Tussen flaneren en schofferen

Tussen flaneren en schofferen Tussen flaneren en schofferen Tussen flaneren en schofferen Een constructieve aanpak van het fenomeen hangjongeren Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Tussen flaneren en schofferen Een constructieve

Nadere informatie

MOEILIJK DOEN ALS HET OOK MAKKELIJK KAN. Over het nut van grondige wiskundige analyse van beslissingsproblemen

MOEILIJK DOEN ALS HET OOK MAKKELIJK KAN. Over het nut van grondige wiskundige analyse van beslissingsproblemen MOEILIJK DOEN ALS HET OOK MAKKELIJK KAN Over het nut van grondige wiskundige analyse van beslissingsproblemen Erasmus Research Institute of Management (ERIM) Erasmus University Rotterdam Internet: http://www.erim.eur.nl

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Rob. Vertrouwen op democratie. Februari 2010

Rob. Vertrouwen op democratie. Februari 2010 Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Vertrouwen op democratie Februari 2010 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad van de regering en het parlement. De Rob is ingesteld bij

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

Verschil moet er zijn... Verschil Verschil Verschil Verschil Verschil Verschil Verschil. moet er zijn... Drs. Elisabeth A.

Verschil moet er zijn... Verschil Verschil Verschil Verschil Verschil Verschil Verschil. moet er zijn... Drs. Elisabeth A. Verschil Verschil Verschil Verschil Verschil Verschil Verschil moet er zijn... Drs. Elisabeth A. Buth-de Korver Verschil moet er zijn... Drs. Elisabeth A. Buth-de Korver Colofon Uitgever: Uitgeverij Angerenstein

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving.

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. 12/2012 Loslaten in vertrouwen Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Loslaten in vertrouwen Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving December 2012 Rob Profiel De Raad voor het openbaar

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Oude waarden in nieuwe tijden. Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw. Drs. Margot Scholte

Oude waarden in nieuwe tijden. Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw. Drs. Margot Scholte Oude waarden in nieuwe tijden Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw Drs. Margot Scholte Oude waarden in nieuwe tijden Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw Drs. Margot

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Contact maken met jongeren uit de straatcultuur

Contact maken met jongeren uit de straatcultuur 4 Contact maken met jongeren uit de straatcultuur 4.1 Inleiding Ik weet al na drie seconden of ik met die man wil praten of niet. Deze uitspraak van een jongere uit Kanaleneiland illustreert een belangrijk

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie