Macro Weekly. Een andere tactiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Macro Weekly. Een andere tactiek"

Transcriptie

1 Macro Weekly Een andere tactiek Economisch Bureau Macro Research 6 mei 213 Big Picture: Europa komt terug van de op de korte termijn gerichte bezuinigingspolitiek: Frankrijk en Spanje hebben twee en Nederland één jaar erbij gekregen om het begrotingstekort terug te dringen naar 3% van het BBP. Al met al betekent dit een hoopgevende verandering van tactiek. Verder blijft de wereldeconomie zwak, maar de cijfers over april hebben de angst voor een verslechtering van de situatie doen afnemen. Eurozone: De ECB heeft de herfinancieringsrente met 25 bp verlaagd, aangekondigd dat het liquiditeitsprogramma zal worden verlengd, en dat er gekeken wordt om de markt voor asset backed securities nieuw leven in te blazen. Dit wijst erop dat de ECB duidelijk neigt tot verdere monetaire verruiming. VS: Volgens de banencijfers vertoont de arbeidsmarkt iets meer tekenen van leven dan eerder gedacht, al bevestigden andere cijfers onze visie dat de groei in het tweede kwartaal zal vertragen. Toch denken wij dat de economie tegen het eind van het jaar weer aan kracht zal winnen. Wij gaan er daarom nog steeds vanuit dat de Fed tot het eind van het jaar USD 85 mld per maand aan obligaties en hypotheekgerelateerde producten zal blijven kopen, waarna de aankoopprogramma s geleidelijk zullen worden afgebouwd. Azië: De officiële inkoopmanagersindex voor China daalde in april licht, maar bleef voor de achtste maand op rij boven het niveau van 5. Het herstel kan in het eerste halfjaar zwakker uitvallen dan verwacht, maar wij gaan ervan uit dat de robuuste kredietgroei in de tweede helft van het jaar steun zal bieden aan de BBP-groei. Ramingen hoofd- en financiële indicatoren BBP-groei (%) e 214e 3M interbank rente 4/26/213 5/3/213 +3M +12M 213e 214e Verenigde Staten Verenigde Staten Eurozone Eurozone Japan Japan Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk China Nederland Wereld Inflatie (%) e 214e 1j-rente 4/26/213 5/3/213 +3M +12M 213e 214e Verenigde Staten VS Treasury Eurozone Duitse Bund Japan Euro swap rente Verenigd Koninkrijk Japans overheidspapier China VK gilts Nederland Wereld Beleidsrente 5/3/213 +3M 213e 214e Wisselkoersen 4/26/213 5/3/213 +3M +12M 213e 214e Federal Reserve EUR/USD ECB USD/JPY Bank of Japan GBP/USD Bank of England EUR/GBP People's Bank of China USD/CNY , ABN AMRO Economisch Bureau.

2 2 Macro Weekly - Een andere tactiek - 6 mei 213 The Big Picture Europa verandert van tactiek De ECB heeft vorige week de rente verlaagd. Bovendien wijzen recente uitspraken van ECB-president Mario Draghi erop dat de ECB in is voor verdere verruimende actie. Tegelijkertijd komt Europa een beetje terug van zijn op de korte termijn gerichte bezuinigingspolitiek: Frankrijk en Spanje hebben twee, Nederland één jaar erbij gekregen om het begrotingstekort terug te dringen naar 3% van het BBP. Al met al een opvallende verandering van tactiek en bepaald hoopgevend. In de wereldeconomie heerst nog steeds windstilte. De cijfers voor maart deden vrezen dat zich in deze windstilte iets ergers ontwikkelde, maar nu de cijfers over april binnenkomen, neemt die angst af. Ook al hoopgevend! De ECB heeft vorige week de herfinancieringsrente met 25 basispunten verlaagd naar,5% en de marginale beleningsrente met 5 basispunten naar 1,%. De depositorente is gelijk gebleven op,%. De ECB blijft in ieder geval tot en met medio 214 doorgaan met de herfinancieringsoperaties waarin de banken alle liquiditeit die ze aanvragen, ook echt krijgen toegewezen. Verder heeft Draghi gezegd dat de ECB bereid is zo nodig nadere maatregelen te overwegen. Hij wees erop dat de ECB de depositorente eventueel tot onder % zou kunnen verlagen, iets wat hij eerder min of meer had uitgesloten. Verder zei hij tegen de pers dat de ECB met de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank overlegt over de vraag wat er gedaan kan worden om de kredietverlening aan bedrijven te verbeteren, met name aan het MKB. Is het voldoende? o De ECB heeft mijns inziens enkele zeer dwingende redenen om actie te ondernemen: o Het gaat economisch slecht in de eurozone. De conjunctuur lijkt inmiddels volledig losgekoppeld te zijn van die in de VS, wat zeer ongebruikelijk is. o De inflatie wordt zo langzamerhand verdacht laag. De inflatie is in april naar 1,2% gedaald (in maart nog 1,7%). De daling van de inflatie is door tijdelijke factoren beïnvloed, maar de trend is duidelijk: omlaag. o De geld- en kredietgroei blijven achter. o De euro wil maar niet goedkoper worden. Ondanks de economische problemen in de eurozone is de handelsgewogen euro op twaalfmaandsbasis zelfs in waarde gestegen. Han de Jong, tel De vraag is of de maatregelen van de ECB al deze problemen kunnen oplossen. Het antwoord is natuurlijk niet. Daarvoor is meer nodig. Een kleine renteverlaging helpt, maar is zeker niet doorslaggevend. De euro is er bijvoorbeeld niet door verzwakt. Het plan om de kredietverlening aan bedrijven, vooral MKBbedrijven, te stimuleren is goed, al kun je je afvragen of gebrek aan financiering hier het grootste probleem is. Uit de meest recente lending survey van de ECB blijkt dat de kredietverlening aan bedrijven vooral lijdt onder de economische situatie en niet onder de liquiditeits- of kapitaalproblemen van de banken. Wat we nodig hebben, is economische groei. Zodra de groei terugkeert, kan er een positieve spiraal ontstaan. Een ongemakkelijke waarheid Om economisch herstel op gang te helpen, vertrouwt Europa meestal gedeeltelijk op de rest van de wereld, met name de VS. De conjuncturele ontwikkelingen in Europa en de VS hangen nauw samen, waarbij Europa meestal zo n zes maanden achterloopt. Maar sinds 211 gaat dit patroon niet meer op en volgt Europa de VS niet langer. Daarvoor zijn waarschijnlijk diverse redenen. Ten eerste hebben de beleidsmakers in de eurozone sinds 211 strenger bezuinigd dan die in de VS. Ten tweede heeft de eurocrisis het voor grote landen in de periferie duurder gemaakt om geld te lenen. Ten derde blijkt de euro, op handelsgewogen basis, sinds 211 duurder dan de dollar en ten vierde hebben Amerikaanse banken zich sneller hersteld dan Europese. De nieuwe Europese tactiek lijkt veelbelovend, al zal het even duren voordat zij vruchten afwerpt. Dat het standpunt over het begrotingsbeleid wordt versoepeld, is van niet te onderschatten belang. De landen in de eurozone hebben de afgelopen jaren hun begrotingstekorten sterk verminderd en als zij hun begrotingsdoelen niet haalden, werden ze vaak gedwongen extra te bezuinigen. De beleidsmakers lijken inmiddels in te zien dat geloofwaardige plannen om de schuldenlast op middellange termijn naar een houdbaar niveau te verlagen, essentieel blijven, maar dat er een beter evenwicht tussen groei en bezuinigen gevonden moet worden. De Amerikaanse politiek heeft het in dit opzicht veel beter gedaan. Dankzij haar nieuwe bestuursstructuren kan de eurozone zich nu richten op houdbare schulden en tekorten op middellange termijn in plaats van op het bezeten nastreven van kortetermijndoelen. Het gevaar is uiteraard dat de nationale beleidsmakers de structurele hervormingen dan op de lange baan schuiven.

3 3 Macro Weekly - Een andere tactiek - 6 mei 213 Voorlopig ziet het er voor de economie van de eurozone echter niet goed uit. Groei is er niet of nauwelijks, de werkloosheid gaat verder omhoog en de Europese Commissie heeft haar groeiprognoses voor de eurozone opnieuw naar beneden bijgesteld. Maar de combinatie van minder bezuinigen, maatregelen van de ECB, een (hopelijk) vriendelijker internationaal klimaat en een duidelijk lagere inflatie zouden iets verder in de toekomst een krachtige steun voor de economie kunnen blijken. Is de flauwte in de wereldeconomie alweer voorbij? Aan het begin van het jaar vertoonde de wereldeconomie flinke groei, die de laatste maanden weer wat is afgevlakt. En inderdaad blijken nogal wat stemmingsbarometers in maart en april veel sterker gedaald dan verwacht, wat de angst voedt dat er iets ergers speelt dan een korte, tijdelijke flauwte. Wij zijn van mening dat er zeer goede argumenten zijn voor aanhoudend herstel in de VS, veel betere argumenten zelfs dan vorig jaar of het jaar daarvoor, toen de economie rond deze tijd van het jaar ook even haperde. Verder is er in Japan een nieuwe en onverwachte dynamiek ontstaan, en samen met de tactische verandering in Europa moet die volgens ons geleidelijk tot algemener en krachtiger herstel leiden. Dit jaar levert slechts matige economische cijfers op, maar we blijven erbij dat 214 een goed jaar voor de wereldeconomie wordt. Meer dan een sprankje hoop Dat de vertrouwensindicatoren en andere cijfers de laatste tijd vrijwel overal ter wereld zijn verslechterd, zet onze optimistische kijk op de toekomst onder druk. En hoewel de recente cijfers niet goed zijn, schuilt in de details van de rapporten meer dan zomaar een sprankje hoop. Duurzaam of niet, de Japanse economie lijkt flink te groeien. Dat blijkt uit allerlei indicatoren, zoals het toenemende ondernemersvertrouwen zeer opvallend gezien het afnemende vertrouwen elders een krappere arbeidsmarkt en de sterkste groei van de bestedingen van gezinnen in maart sinds 24. Board gemeten consumentenvertrouwen in april toegenomen en ook op de woningmarkt gaat het beter. Volgens de Case- Shiller-index zijn de huizenprijzen in februari voor de dertiende maand op rij gestegen, een stijging van 9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En hoewel het ondernemersvertrouwen in april is gedaald, gaf de ISMindicator voor de orderportefeuilles van bedrijven juist een positief beeld te zien. Ik geef toe dat ik selectief ben. Want de eerlijkheid gebiedt dat ik ook meld dat bijna alle regionale metingen van het ondernemersvertrouwens in april duidelijk negatief waren, dat de autoverkopen tegenvielen, net als de bestedingen in de bouwsector voor maart. Dat mag zo zijn, maar als ik alles afweeg en een totaalbeeld probeer te vormen, denk ik toch dat de cijfers van maart een te zwart beeld gaven, dat de flauwte kort en tijdelijk zal blijken en dat we later dit jaar betere cijfers kunnen verwachten. Zelfs in Europa zijn bescheiden verbeteringen te ontwaren. De recente lending survey van de ECB biedt enige reden tot optimisme. Dat de bijvoorbeeld de renteverschillen tussen Duitsland en de perifere landen in de eurozone op staatsobligaties worden, is eveneens gunstig. De vertrouwensindex van de Europese Commissie kwam in april weliswaar opnieuw lager uit, maar in enkele perifere landen zijn zowel het vertrouwen als de PMI s (maatstaf ondernemersvertrouwen) voor de industrie gegroeid. Verder lijkt in diverse landen ook het consumentenvertrouwen toe te nemen, al blijft dat gering en kwetsbaar. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de inflatie in april nog maar 1,2% was (tegen 1,7% in maart). Dit komt de reële koopkracht ten goede en dat maakt het een belangrijke steun in de rug voor de economie. Dan hebben we nog de recente actie van de ECB. Als we gelijk hebben en de beleidsmakers inderdaad wat minder gaan bezuinigen en ook het externe klimaat binnenkort verbetert, dan is er alle reden om vast te houden aan onze verwachting dat het de tweede helft van dit jaar economisch duidelijk beter zal gaan. Hoewel nogal wat Amerikaanse indicatoren sinds maart tegenvallen, zijn er ook meevallers. De meest opvallende was uiteraard het werkgelegenheidscijfer van afgelopen vrijdag. In april zijn er iets meer banen bijgekomen dan verwacht, maar het werkgelegenheidscijfer van de twee voorgaande maanden werd met in totaal maar liefst 114. banen naar boven bijgesteld. Die stijging sluit aan bij de ontwikkeling in de werkloosheidsuitkeringen. Verder is het door de Conference

4 4 Macro Weekly - Een andere tactiek - 6 mei 213 Eurozone Economie Inflatie % j-o-j Economisch sentiment niveau Totaal Excl. energie, voedsel, alcohol & tabak doel ECB Totaal sentiment (l.a.) Industrie (r.a.) jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 Bron: Bloomberg Ratio tweejaars rente Duitsland / VS (l.a.) niveau EUR/USD (r.a.) Economie I Aline Schuiling, tel Georgette Boele, tel: De inflatie daalde in april naar 1,2% van 1,7% in maart, waarbij de kerninflatie terugviel van 1,5% naar 1,%. Deels valt die daling waarschijnlijk toe te schrijven aan de datum van Pasen (dit jaar in maart en vorig jaar in april), maar toch is er onderliggend duidelijk sprake van een zeer gematigde inflatie. Naast de kerninflatie viel ook de energie-inflatie fors terug (van 1,7% naar -,4%), terwijl de voedsel-inflatie juist licht opliep (van 2,7% naar 2,9%). Wij rekenen op een dalende inflatie voor energie en overige grondstoffen, terwijl de kerninflatie onder druk blijft staan door de omvangrijke onbenutte capaciteit in de economie. Al met al verwachten wij dat de inflatie in 213 en 214 duidelijk onder de prijsstabiliteitsdoelstelling van de ECB blijft. De groeiende onbenutte capaciteit in de economie werd onderstreept door een verdere stijging van de werkloosheid in maart: deze steeg naar 12,1% t.o.v. 12,% in april en bereikte daarmee een nieuw recordniveau. Wij zien de werkloosheid onder invloed van de zwakke economie tot ver in 214 verder oplopen. Economie II Het door de Europese Commissie gemeten economisch sentiment daalde van 9,1 in maart naar 88,6 in april. De terugval werd breed gedragen met aanzienlijke dalingen in de industriële sector, de bouw, de detailhandel en de dienstensector. Alleen het consumentenvertrouwen nam toe, al bleef dat nog steeds duidelijk onder het trendniveau. Hiermee wordt onze visie onderstreept dat de economie van de eurozone nog steeds in een recessie zit en in het 2e kwartaal waarschijnlijk weer is gekrompen na een stabilisatie in het eerste kwartaal. Op landenniveau liet het vertrouwen in Griekenland en Spanje een stijging zien; in Portugal stabiliseerde de situatie en in Duitsland, Frankrijk en Italië was sprake van een forse daling. De stijging van het sentiment in de landen in de periferie hangt waarschijnlijk samen met het feit dat deze landen al ver gevorderd zijn met het doorvoeren van bezuinigingen en hervormingsmaatregelen en dat zij het dieptepunt van de recessie achter de rug hebben. EUR/USD De USD blijft zeer gevoelig voor economische cijfers uit de VS. Die zijn echter wisselvalliger geworden en geven daarom geen duidelijke richting aan de USD. Het FOMC handhaafde het monetaire beleid, maar voegde daaraan wel toe dat het bereid is om het aankooptempo te verhogen of verlagen om zo een passend beleid te blijven voeren indien de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt en de inflatie veranderen. De markt richt zich vooral op mogelijke voortgaande stimulering, maar daar leed de USD niet onder. Aan het begin van de week ondervond de EUR duidelijk steun, maar voorafgaand aan het rentebesluit van de ECB moest de munt deels terrein prijsgeven. De EUR reageerde volatiel op de renteverlagingen van 5 bp voor het marginale beleningstarief en 25 bp voor de herfinancieringsrente. Het milde commentaar van Draghi tijdens de persconferentie duwde de EUR/USD echter weer onder de 1,31. We handhaven onze prognose voor de EUR/USD van 1,3 voor eind juni.

5 5 Macro Weekly - Een andere tactiek - 6 mei 213 Eurozone ECB en rente Beleidsrente ECB en interbancaire rente % Refi-rente Deposito EONIA (interbancaire ééndagsrente) Kerninflatie eurozone % jaar-op-jaar Duitse obligatierente en EONIA-rente (o.b.v. futures) % Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Verwachte interbancaire eendagsrente (EONIA) over 1 jaar Tweejaars Duitse obligatierente ECB I Nick Kounis, tel De ECB heeft de herfinancieringsrente met 25 bp verlaagd tot,5%, terwijl de depositorente op % werd gehandhaafd. Het marginale beleningstarief werd ondertussen met 5 bp verlaagd naar 1%. ECB-president Mario Draghi gaf aan dat er binnen de Raad van Bestuur van de ECB duidelijke consensus over het rentebesluit bestond. Sommige leden bleken de voorkeur te geven aan een verlaging van 5 bp, terwijl anderen juist helemaal geen wijziging wilden. Ondertussen blijft de centrale bank tot minstens medio 214 ongelimiteerde liquiditeit verschaffen via basis- en langlopende herfinancieringstransacties. Voorts kondigde Draghi aan dat de RvB met de Europese Investeringsbank gaat overleggen hoe de markt voor asset-backed securities met leningen aan niet-financiële bedrijven als onderpand nieuw leven ingeblazen kan worden. De doelstelling luidt om de financieringsmogelijkheden voor bedrijven te verbeteren, maar dit proces lijkt nog in een zeer vroeg stadium te verkeren. ECB II Uiteindelijk zette de ECB dan toch de deur wijd open voor voortgaande monetaire verruiming. Net als in april gaf zij aan alle inkomende informatie zeer nauwgezet te volgen. Voorts verklaarde Draghi dat de centrale bank klaarstaat om indien nodig in actie te komen en hintte daarmee op de mogelijkheid van nóg een verlaging van de herfinancieringsrente. Voorts leek de ECB-president wat meer open te staan voor een verlaging van de depositorente tot een negatief niveau, een idee dat hij eerder dit jaar nog afwees. Nu zei hij echter dat de centrale bank hier technisch klaar voor is, onbedoelde gevolgen kan opvangen en hier onbevooroordeeld tegenover staat. Al met al wijzen de opmerkingen van de ECB op een duidelijke beleidsvoorkeur voor monetaire verruiming. Gezien het risico dat de inflatie op oncomfortabel lage niveaus blijft hangen, denken wij dat de kans op verdere monetaire verruiming in de komende maanden aanzienlijk is. Staatsobligaties en swaprente De financiële markten reageerden vrij lauw op de verlaging van de refirente. Wel zagen we tijdens de persconferentie in reactie op de milde toonzetting van Draghi de euro, de interbancaire rente (via futures) en de obligatierente op eurostaatsobligaties terugvallen. Dat kwam allemaal omdat de ECB-president ineens open bleek te staan voor een negatieve depositorente. De 12-maands EONIA verdisconteert thans een kans van iets meer dan 2% dat de depositorente verlaagd wordt. In ons basisscenario blijft de rente op Duitse staatsobligaties op korte termijn laag en wordt er pas eind dit jaar een bestendige opmars ingezet. De risico s zijn daarbij duidelijk neerwaarts gericht gezien de grotere kans op nieuwe maatregelen van de ECB. Onze visie dat de obligatierente gaat stijgen is gebaseerd op de gedachte dat een opleving van de wereldwijde economische groei uiteindelijk via de export ook de euro-economie zal stuwen, terwijl het bezuinigingstempo ondertussen afneemt. Het stijgingstempo zal door het accommoderende monetaire beleid en de lage inflatie echter getemperd worden.

6 6 Macro Weekly - Een andere tactiek - 6 mei 213 VS Peter de Bruin, tel Werkgelegenheid X , Totale werkgelegenheid Particuliere werkgelegenheid Economie I Volgens de cijfers van afgelopen week is de economie verder vertraagd, al vertoonde de arbeidsmarkt wel wat meer leven dan eerder gedacht. Zo kwamen er in april 165. banen bij. Bovendien werden de cijfers voor de voorgaande twee maanden met 114. naar boven bijgesteld (van 88. naar 138. in maart en van 268. naar 332. in februari). Gemiddeld kwamen er in de afgelopen drie maanden dus 212. banen bij, al is de banengroei aan het eind van het eerste en het begin van het tweede kwartaal wel vertraagd, wat past bij onze visie dat de economie aan kracht heeft ingeboet. Dit verklaart ook de lichte afname van de werkweek met,2 uur naar 34,4 uur. Ondanks een bescheiden loonstijging in april is hierdoor de het arbeidsinkomen met,2% gedaald - de eerste daling sinds oktober vorig jaar. Verder is de werkloosheid volgens de Household Survey met,1% gedaald naar 7,5%, doordat een bescheiden groei van de beroepsbevolking ruim werd gecompenseerd door een toename van de werkgelegenheid. Samengestelde inkoopmanagersindex en BBP groei Index BBP % k-o-k op jaarbasis (r.a.) Activa Fed USD mld 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 Samengestelde inkoopmanagersindex(l.a.) %k-o-k op jaarbasis Economie II Ook andere cijfers bevestigden afgelopen week onze visie dat de economie in het tweede kwartaal zal vertragen. Zo daalde in april de inkoopmanagersindex voor zowel de verwerkende industrie (van 51,3 naar 5,7) als de dienstensector (van 54,4 naar 53,1). Hierdoor wijst de samengestelde index, die over het algemeen redelijk mee beweegt met veranderingen in het BBP, nu op een BBP-groei van ongeveer 1,8% in het tweede kwartaal, wat dicht in de buurt ligt van ons officiële prognose van 1,5%. Tot slot daalden de autoverkopen in april van 15,2 miljoen stuks naar 14,9 miljoen, het laagste cijfer sinds oktober vorig jaar. In combinatie met de zwakke detailhandelscijfers voor maart wijst dit erop dat consumenten zich aanpassen aan de belastingverhogingen van begin dit jaar. Samen met de automatische bezuinigingen zal dit waarschijnlijk zorgen voor een zwakke groei in de komende kwartalen, hoewel we nog steeds uitgaan van een sterkere groei tegen het eind van dit jaar, wanneer het effect van de budgettaire tegenwind afzwakt. Fed Het beleidscomité van de Fed (FOMC) heeft tijdens de vergadering in mei besloten obligaties en hypotheekgerelateerde producten in het huidige tempo te blijven inkopen. In de persverklaring na de vergadering werd het commentaar op de economie en de inflatie slechts licht gewijzigd, maar werd wel de zinsnede toegevoegd dat het FOMC 'bereid is het inkooptempo te verhogen of te verlagen om als de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt of de inflatie veranderen. Volgens de verklaring kan het beleid beide kanten opgaan, maar het FOMC vond het eerder dit jaar, toen de economische cijfers steeds meevielen, niet nodig deze expliciete indicatie toe te voegen. Wij zien dit dan ook als een teken dat het FOMC neigt naar meer stimulering. Ons basisscenario is echter nog steeds dat de economie tegen het eind van het jaar weer aan kracht zal winnen. Wij blijven daarom verwachten dat de Fed tot het eind van het jaar USD 85 mld per maand aan langlopende obligaties en hypotheekgerelateerde producten zal blijven kopen, waarna de inkoopprogramma s geleidelijk zullen worden afgebouwd.

7 7 Macro Weekly - Een andere tactiek - 6 mei jaars rente en Vix volatiliteitsindex % index jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 tienjaars rente staatspapier (l.a.) Vix volatiliteitsindex (r.a.) Rente Amerikaanse staatsobligaties hebben een slechte week achter de rug: de lange rente liep voor het eerst in drie weken weer op. Aan het begin van de week daalde de rente. Tezamen met enkele zwakke rapporten, leidde de persverklaring van de Fed, waarin stond dat de centrale bank bereid was om haar aankoopprogramma s aan te passen aan de ontwikkeling van de economische data, tot verwachtingen dat de Fed op het punt stond om haar aankoopprogramma s uit te breiden. Deze verwachting werd op vrijdag echter weer teruggeschroefd toen de officiële werkgelegenheidscijfers voor april blijk gaven van een sterker dan verwachte banengroei en de cijfers voor de voorgaande twee maanden naar boven werden bijgesteld. Wij nog steeds uit van een bescheiden stijging van de lange rente in de tweede helft van dit jaar. De economie zal na een tijdelijke vertraging als gevolg van de belastingverhogingen en bezuinigingen tegen het eind van het jaar weer aan kracht zal winnen. Wij verwachten daarom dat de 1-jaars rente eind dit jaar zal uitkomen op 2,5%.

8 8 Macro Weekly - Een andere tactiek - 6 mei 213 Azië excl. Japan China: Inkoopmanagersindex (PMI) index Officiële PMI Filipijnen: groei BBP % j-o-j HSBC PMI Bron: EIU Weekrendement Aziatische valuta (o.b.v. spotkoersen) Bron: Bloomberg KRW INR CNY TWD SGD IDR THB Spot return % China Maritza Cabezas, tel Roy Wellington Teo (FX), tel De officiële inkoopmanagersindex daalde in China van 5,9 in maart naar 5,6 in april. De PMI stond daarmee voor de achtste achtereenvolgende maand boven de 5, maar het momentum was zwakker dan verwacht. Vooral de voortuitblikkende componenten vielen terug. De component nieuwe orders daalde van 52,3 in maart naar 51,7, terwijl de component nieuwe exportorders terugviel van 5,9 naar 48,6. De export is de laatste tijd behoorlijk volatiel, blijkbaar stabiliseert de externe vraag zich nog niet. Ondertussen kwam de PMI van Markit in april uit op 5,4 tegen 51,6 in maart. Ook hier vielen belangrijke componenten zoals de productie en de exportorders terug. Dit alles duidt op een mogelijk zwakker dan verwacht economisch herstel in de eerste jaarhelft. Maar in de tweede helft gaat de kredietgroei van de afgelopen maanden de BBP-groei naar verwachting eindelijk ondersteunen. Wij rekenen voor 213 op een BBP-groei van 8%. Overige Aziatische landen Standard & Poor s heeft vorige week de kredietstatus van de Filipijnen verhoogd tot investment grade, nadat Fitch dat in maart al had gedaan. Bij beide kredietbeoordelaars ligt de rating nu één stapje hoger dan bij Moody s. S&P gaf aan dat de opwaardering mede te danken was aan een betere inflatiesturing, meer dynamiek op de betalingsbalans en meer begrotingsflexibiliteit. S&P merkte echter ook op dat structurele belemmeringen nog steeds een belangrijke probleem vormen voor de kredietstatus. Het inkomen per hoofd van de bevolking is daarnaast laag, terwijl de rentelasten van de overheid nog steeds hoog zijn. Wij vinden dat de kredietbeoordelaars de juiste stap hebben genomen. De Filipijnen hielden tijdens de wereldwijde economische groeivertraging vrij goed stand en hebben op het politieke front belangrijke vooruitgang geboekt. Voor Indonesië verlaagde S&P het oordeel over de vooruitzichten voor de kredietstatus van positief naar stabiel. Fitch en Moody s vinden Indonesië al wel van investment grade-kwaliteit. Wij rekenen de komende maanden op stabiele credit ratings. Aziatische valuta Aziatische valuta presteerden vorige week wisselend. De Zuid- Koreaanse won (KRW) liep voor de vierde week op rij op; het overschot op de lopende rekening nam toe, terwijl de vooruitzichten voor het bedrijfsleven verbeterden. De Indiase roepie (INR) ondervond steun van overheidsmaatregelen om de kapitaalinstroom uit het buitenland te bevorderen: de bronbelasting op renteinkomsten uit Indiaas schuldpapier werd voor buitenlanders verlaagd. Bovendien wordt er een renteverlaging verwacht om de groei aan te zwengelen. De INR moest echter weer een deel van de winst inleveren nadat de Indiase centrale bank had verklaard dat voortgaande monetaire stimulering beperkt blijft uitgaande van een WPI-inflatie rond 5,5% in , iets onder de 5,9% van maart. De Thaise baht (THB) was het zwakst als gevolg van vrees dat de centrale bank maatregelen (incl. renteverlagingen) gaat doorvoeren om de sterke THB in te tomen. We blijven dit jaar positief voor Aziatische valuta, waarbij de INR onze favoriet is.

9 9 Macro Weekly - Een andere tactiek - 6 mei 213 WEKELIJKSE KALENDER ECONOMISCHE CIJFERS Dag Datum Tijd Land Markt indicator Periode Laatste cijfer ABN AMRO Verwachting consensus maandag 6/5/213 3:3: Australië Detailhandelsverkopen - % j-o-j Maa 1.3. maandag 6/5/213 3:45: China PMI dienstensector - index (HSBC) Apr 54.3 maandag 6/5/213 1:: Eurozone Samengestelde PMI - index Apr - definitief maandag 6/5/213 1:: Eurozone PMI dienstensector - index Apr - definitief maandag 6/5/213 11:: Eurozone Detailhandelsverkopen - % m-o-m Maa maandag 6/5/213 13:59: VK Huizenprijzen - % m-o-m (HBOS) Apr.2.2 dinsdag 7/5/213 3:3: Australië Handelsbalans - AUD mln Maa dinsdag 7/5/213 6:3: Australië Beleidsrente - % May dinsdag 7/5/213 7:45: Zwitserland Werkloosheid - % Apr dinsdag 7/5/213 8:45: Frankrijk Handelsbalans - EUR mln Maa dinsdag 7/5/213 9:: Zwitserland Reserves buitenlandse valuta - CHF mln Apr dinsdag 7/5/213 9:3: Nederland Inflatie - % j-o-j Apr dinsdag 7/5/213 9:3: Zweden Industriële productie - % m-o-m Maa.5.5 dinsdag 7/5/213 12:: Duitsland Orders verwerkende industrie - % m-o-m Maa dinsdag 7/5/213 12:59: Hongkong Reserves buitenlandse valuta - USD mrd Apr 33.8 dinsdag 7/5/213 13:59: Rusland Inflatie - % j-o-j Apr dinsdag 7/5/213 21:: VS Consumptief krediet - USD mrd Maa woensdag 8/5/213 9:15: Zwitserland Inflatie - % j-o-j Apr woensdag 8/5/213 12:: Duitsland Industriële productie - % m-o-m Maa woensdag 8/5/213 12:59: China Handelsbalans - USD mrd Apr woensdag 8/5/213 14:: Brazilië Inflatie - % j-o-j Apr woensdag 8/5/213 14:: Noorwegen Beleidsrente - % May donderdag 9/5/213 3:: Zuid-Korea Beleidsrente - % May donderdag 9/5/213 3:3: China Inflatie - % j-o-j Apr donderdag 9/5/213 3:3: Australië Werkloosheid - % Apr donderdag 9/5/213 1:3: VK Productie verwerkende industrie - % m-o-m Maa.8.3 donderdag 9/5/213 13:: VK Beleidsrente - % May donderdag 9/5/213 14:3: VS Wekelijkse werkloosheidsaanvragen - duizenden May donderdag 9/5/213 15:: Mexico Inflatie - % j-o-j Apr 4.3 donderdag 9/5/213 16:: VK BBP - % k-o-k (verwachting) Apr.1 vrijdag 1/5/213 1:5: Japan Saldo lop. rek. betalingsbalans - JPY mrd Maa vrijdag 1/5/213 7:: Japan Eco watchers survey - index Apr 57.3 vrijdag 1/5/213 7:3: India Industriële productie - % j-o-j Maa.6 vrijdag 1/5/213 1:: Noorwegen Inflatie - % j-o-j Apr.9 1. vrijdag 1/5/213 1:3: VK Handelsbalans - GBP mln Maa vrijdag 1/5/213 12:59: China Geldgroei M2 - % j-o-j Apr vrijdag 1/5/213 14:3: Canada Werkloosheid - % Apr vrijdag 1/5/213 15:: Mexico Industriële productie - % j-o-j Maa -1.2 Gedurende de week 6-15 mei Rusland Beleidsrente - % May Bron: Bloomberg, Reuters, ABN Amro Economisch Bureau Blijf altijd op de hoogte van onze visie op de economie en sectoren en download nu de Market Insights app via abnamro.nl/marketinsights of direct in de App Store. Lees meer van het Economisch Bureau op: abnamro.nl/economischbureau Dit document is samengesteld door ABN AMRO. Het heeft uitsluitend als doel om financiële en algemene informatie te verstrekken over de economie. ABN AMRO behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de informatie in het document en het document wordt uitsluitend aan u verstrekt voor uw informatie. Het is niet toegestaan dit document (geheel of deels) te kopiëren, distribueren, door te geven aan een derde of om het voor enig ander doel te gebruiken dan hier boven bedoeld. Dit document is informatief bedoeld en vormt geen aanbieding van effecten aan het publiek, of een uitnodiging om een aanbod te doen. U mag niet om welke reden dan ook vertrouwen op de informatie, meningen, beramingen, en aannames in dit document noch dat het compleet, accuraat of juist is. Er wordt geen garantie gegeven, uitdrukkelijk of stilzwijgend, door of uit naam van ABN AMRO, haar directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers, gelieerde partijen, groepsmaatschappijen of werknemers met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie in dit document, en geen enkele aansprakelijkheid wordt geaccepteerd voor enig verlies als direct of indirect gevolg van het gebruik van deze informatie. De opvattingen en meningen opgenomen hierin kunnen op enig moment aan verandering onderhevig zijn en ABN AMRO heeft geen enkele verplichting om de informatie in dit document na de datum hiervan te herzien. Voordat u in enig product van ABN AMRO investeert, dient u zich te informeren over de verschillende financiële en andere risico s, alsmede mogelijke beperkingen voor u en uw investeringen als gevolg van toepasselijke wetgeving en regels. Indien u, na lezing van dit document, overweegt een investering te doen in een product, raadt ABN AMRO aan om een dergelijke investering met uw relatiemanager of persoonlijke adviseur te bespreken om nader te bezien of het relevante product met inachtneming van alle mogelijke risico s past bij uw investeringen. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst. ABN AMRO behoudt zich het recht voor wijzigingen in dit materiaal aan te brengen. Alle rechten voorbehouden

Macro Weekly. De klok tikt

Macro Weekly. De klok tikt Macro Weekly De klok tikt Economisch Bureau Macro Research 14 oktober 213 Big Picture: Nu de federale regering in de VS op slot zit, worden er dagelijks veel minder cijfers gepubliceerd, maar daar staat

Nadere informatie

Macro Weekly. Herstel in Europa houdt aan. 19 mei 2014. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Herstel in Europa houdt aan. 19 mei 2014. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Herstel in Europa houdt aan Economisch Bureau Macro Research 19 mei 2014 Big Picture: De BBP-cijfers voor de eurozone over het eerste kwartaal stelden teleur. De Nederlandse economie is veel

Nadere informatie

Macro Weekly. Het kan slechter

Macro Weekly. Het kan slechter Macro Weekly Het kan slechter Group Economics Macro Research 17 september 1 Big Picture: In de eerste helft van september zijn door beleidsmakers en anderen heel veel maatregelen aangekondigd. Hoe die

Nadere informatie

Macro Weekly Op zoek naar positieve factoren

Macro Weekly Op zoek naar positieve factoren Macro Weekly Op zoek naar positieve factoren Group Economics Macro Research 23 juli 212 Eurozone: Griekenland en Spanje komen weer in de schijnwerpers te staan, maar helaas niet in positieve zin. We rekenen

Nadere informatie

In 2011 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van EUR 100.

In 2011 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van EUR 100. E U R O P E S E C E N T R A L E B A N K E U R O S Y S T E E M m a a n d b e r i c h t m a a r t 2 1 1 In 211 verschijnt in alle publicaties van de een motief van het bankbiljet van EUR 1. Europese Centrale

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

Macro Visie Tien belangrijke vragen voor 2015

Macro Visie Tien belangrijke vragen voor 2015 Macro Visie Tien belangrijke vragen voor 215 Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research 19 november 214 Mondiale groei trekt aan: Tien kwesties bepalen volgens ons vooruitzichten voor economische

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

Rentevisie 2009-10. 23 oktober 2009

Rentevisie 2009-10. 23 oktober 2009 Rentevisie 20-10 23 oktober 20 Economen van ING voorspellen einde van recessie in Nederland De Nederlandse economie is in het derde kwartaal waarschijnlijk uit de recessie gekomen. Het Economisch Bureau

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Het regent meevallers Economisch Bureau Nederland 8 april 14 Begrotingssaldo weer onder 3%-Maastrichtnorm % BBP - -5-6 8 7 64 56 48 4 Begrotingssaldo (l.a.) Overheidsschuld

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2 Economische Vooruitzichten Maandelijks Mei Inhoudstafel VS: aantal in aanbouw genomen woningen (op jaarbasis; per duizend) Economische en financiële vooruitzichten Verenigde Staten: zorgen over looninflatie

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014 Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 214 grafiek 2 grafiek 3 34 1.4 33 32 3 3 1.38 1.36 1.34 George Raven 29 28 27 26 1.32 1.3 1.28 25 1.26 Jan Wirken Eurostoxx5 index Eurodollarkoers Samenvatting

Nadere informatie

Visie 2013-2017. Syntrus Achmea Investment Letter. Vooruitzichten. Eurocrisis. Lage rente. Opkomende landen. Make it or Break it?

Visie 2013-2017. Syntrus Achmea Investment Letter. Vooruitzichten. Eurocrisis. Lage rente. Opkomende landen. Make it or Break it? Syntrus Achmea Investment Letter September 2012 Visie 2013-2017 11 15 23 28 Vooruitzichten Interessante risico-opslagen Eurocrisis Make it or Break it? Lage rente Gevaar van financiële repressie Opkomende

Nadere informatie

Best Local Private Bank

Best Local Private Bank Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Herfst 2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De Europese Centrale Bank zag zich eindelijk genoodzaakt

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2012

EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2012 NL EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG In 2013 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van 5. JAARVERSLAG Europese Centrale Bank, 2013 Adres Kaiserstrasse 29

Nadere informatie

Energie Monitor juli. Olie: marktontwikkeling en risico s. 3 juli 2014. Economisch Bureau Hans van Cleef

Energie Monitor juli. Olie: marktontwikkeling en risico s. 3 juli 2014. Economisch Bureau Hans van Cleef Energie Monitor juli Economisch Bureau Hans van Cleef Olie: marktontwikkeling en risico s De beperkte invloed van de crisis in Irak op de olieprijs Stabiele tot licht dalende olieprijzen verwacht maar

Nadere informatie

Waarom zijn beleggers zo onrustig?

Waarom zijn beleggers zo onrustig? Waarom zijn beleggers zo onrustig? De financiële markten raakten in augustus in een duikvlucht als gevolg van een golf van sterk toenemende risico aversie. Wat is er toch aan de hand dat beleggers zo onrustig

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

Energie Monitor april

Energie Monitor april Energie Monitor april Een Russisch verstandshuwelijk Economisch Bureau 3 april 2014 Gasprijs Europa daalt door matige vraag en hoge voorraden Roep om minder afhankelijkheid van Russische energie in Europa

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 In dit Kwartaalbericht: Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep Tariefstructuren en infrastructuur betalingsverkeer Mogelijke Europese agenda

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 Juni 2015 De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 De financiële markten: Economische vooruitzichten 03 Aandelen 04 Obligaties 05 Grondstoffen 07 Munten 07 Focus: Koersstijging

Nadere informatie

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009 Rentevisie 20-5 14 mei 20 Langzame verbetering? De wereldeconomie beeft nog steeds na van de schok die de conjunctuur in de laatste maanden van vorig jaar te verwerken kreeg. Vanaf september 20 daalde

Nadere informatie

3 Economie eurogebied

3 Economie eurogebied 3 Economie eurogebied 3.1 Economische activiteit scherp gedaald, verdieping crisis afgewend Economische activiteit nam sterk af door instortten wereldhandel De financiële crisis heeft het eurogebied hard

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie