Macro Weekly. Een andere tactiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Macro Weekly. Een andere tactiek"

Transcriptie

1 Macro Weekly Een andere tactiek Economisch Bureau Macro Research 6 mei 213 Big Picture: Europa komt terug van de op de korte termijn gerichte bezuinigingspolitiek: Frankrijk en Spanje hebben twee en Nederland één jaar erbij gekregen om het begrotingstekort terug te dringen naar 3% van het BBP. Al met al betekent dit een hoopgevende verandering van tactiek. Verder blijft de wereldeconomie zwak, maar de cijfers over april hebben de angst voor een verslechtering van de situatie doen afnemen. Eurozone: De ECB heeft de herfinancieringsrente met 25 bp verlaagd, aangekondigd dat het liquiditeitsprogramma zal worden verlengd, en dat er gekeken wordt om de markt voor asset backed securities nieuw leven in te blazen. Dit wijst erop dat de ECB duidelijk neigt tot verdere monetaire verruiming. VS: Volgens de banencijfers vertoont de arbeidsmarkt iets meer tekenen van leven dan eerder gedacht, al bevestigden andere cijfers onze visie dat de groei in het tweede kwartaal zal vertragen. Toch denken wij dat de economie tegen het eind van het jaar weer aan kracht zal winnen. Wij gaan er daarom nog steeds vanuit dat de Fed tot het eind van het jaar USD 85 mld per maand aan obligaties en hypotheekgerelateerde producten zal blijven kopen, waarna de aankoopprogramma s geleidelijk zullen worden afgebouwd. Azië: De officiële inkoopmanagersindex voor China daalde in april licht, maar bleef voor de achtste maand op rij boven het niveau van 5. Het herstel kan in het eerste halfjaar zwakker uitvallen dan verwacht, maar wij gaan ervan uit dat de robuuste kredietgroei in de tweede helft van het jaar steun zal bieden aan de BBP-groei. Ramingen hoofd- en financiële indicatoren BBP-groei (%) e 214e 3M interbank rente 4/26/213 5/3/213 +3M +12M 213e 214e Verenigde Staten Verenigde Staten Eurozone Eurozone Japan Japan Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk China Nederland Wereld Inflatie (%) e 214e 1j-rente 4/26/213 5/3/213 +3M +12M 213e 214e Verenigde Staten VS Treasury Eurozone Duitse Bund Japan Euro swap rente Verenigd Koninkrijk Japans overheidspapier China VK gilts Nederland Wereld Beleidsrente 5/3/213 +3M 213e 214e Wisselkoersen 4/26/213 5/3/213 +3M +12M 213e 214e Federal Reserve EUR/USD ECB USD/JPY Bank of Japan GBP/USD Bank of England EUR/GBP People's Bank of China USD/CNY , ABN AMRO Economisch Bureau.

2 2 Macro Weekly - Een andere tactiek - 6 mei 213 The Big Picture Europa verandert van tactiek De ECB heeft vorige week de rente verlaagd. Bovendien wijzen recente uitspraken van ECB-president Mario Draghi erop dat de ECB in is voor verdere verruimende actie. Tegelijkertijd komt Europa een beetje terug van zijn op de korte termijn gerichte bezuinigingspolitiek: Frankrijk en Spanje hebben twee, Nederland één jaar erbij gekregen om het begrotingstekort terug te dringen naar 3% van het BBP. Al met al een opvallende verandering van tactiek en bepaald hoopgevend. In de wereldeconomie heerst nog steeds windstilte. De cijfers voor maart deden vrezen dat zich in deze windstilte iets ergers ontwikkelde, maar nu de cijfers over april binnenkomen, neemt die angst af. Ook al hoopgevend! De ECB heeft vorige week de herfinancieringsrente met 25 basispunten verlaagd naar,5% en de marginale beleningsrente met 5 basispunten naar 1,%. De depositorente is gelijk gebleven op,%. De ECB blijft in ieder geval tot en met medio 214 doorgaan met de herfinancieringsoperaties waarin de banken alle liquiditeit die ze aanvragen, ook echt krijgen toegewezen. Verder heeft Draghi gezegd dat de ECB bereid is zo nodig nadere maatregelen te overwegen. Hij wees erop dat de ECB de depositorente eventueel tot onder % zou kunnen verlagen, iets wat hij eerder min of meer had uitgesloten. Verder zei hij tegen de pers dat de ECB met de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank overlegt over de vraag wat er gedaan kan worden om de kredietverlening aan bedrijven te verbeteren, met name aan het MKB. Is het voldoende? o De ECB heeft mijns inziens enkele zeer dwingende redenen om actie te ondernemen: o Het gaat economisch slecht in de eurozone. De conjunctuur lijkt inmiddels volledig losgekoppeld te zijn van die in de VS, wat zeer ongebruikelijk is. o De inflatie wordt zo langzamerhand verdacht laag. De inflatie is in april naar 1,2% gedaald (in maart nog 1,7%). De daling van de inflatie is door tijdelijke factoren beïnvloed, maar de trend is duidelijk: omlaag. o De geld- en kredietgroei blijven achter. o De euro wil maar niet goedkoper worden. Ondanks de economische problemen in de eurozone is de handelsgewogen euro op twaalfmaandsbasis zelfs in waarde gestegen. Han de Jong, tel De vraag is of de maatregelen van de ECB al deze problemen kunnen oplossen. Het antwoord is natuurlijk niet. Daarvoor is meer nodig. Een kleine renteverlaging helpt, maar is zeker niet doorslaggevend. De euro is er bijvoorbeeld niet door verzwakt. Het plan om de kredietverlening aan bedrijven, vooral MKBbedrijven, te stimuleren is goed, al kun je je afvragen of gebrek aan financiering hier het grootste probleem is. Uit de meest recente lending survey van de ECB blijkt dat de kredietverlening aan bedrijven vooral lijdt onder de economische situatie en niet onder de liquiditeits- of kapitaalproblemen van de banken. Wat we nodig hebben, is economische groei. Zodra de groei terugkeert, kan er een positieve spiraal ontstaan. Een ongemakkelijke waarheid Om economisch herstel op gang te helpen, vertrouwt Europa meestal gedeeltelijk op de rest van de wereld, met name de VS. De conjuncturele ontwikkelingen in Europa en de VS hangen nauw samen, waarbij Europa meestal zo n zes maanden achterloopt. Maar sinds 211 gaat dit patroon niet meer op en volgt Europa de VS niet langer. Daarvoor zijn waarschijnlijk diverse redenen. Ten eerste hebben de beleidsmakers in de eurozone sinds 211 strenger bezuinigd dan die in de VS. Ten tweede heeft de eurocrisis het voor grote landen in de periferie duurder gemaakt om geld te lenen. Ten derde blijkt de euro, op handelsgewogen basis, sinds 211 duurder dan de dollar en ten vierde hebben Amerikaanse banken zich sneller hersteld dan Europese. De nieuwe Europese tactiek lijkt veelbelovend, al zal het even duren voordat zij vruchten afwerpt. Dat het standpunt over het begrotingsbeleid wordt versoepeld, is van niet te onderschatten belang. De landen in de eurozone hebben de afgelopen jaren hun begrotingstekorten sterk verminderd en als zij hun begrotingsdoelen niet haalden, werden ze vaak gedwongen extra te bezuinigen. De beleidsmakers lijken inmiddels in te zien dat geloofwaardige plannen om de schuldenlast op middellange termijn naar een houdbaar niveau te verlagen, essentieel blijven, maar dat er een beter evenwicht tussen groei en bezuinigen gevonden moet worden. De Amerikaanse politiek heeft het in dit opzicht veel beter gedaan. Dankzij haar nieuwe bestuursstructuren kan de eurozone zich nu richten op houdbare schulden en tekorten op middellange termijn in plaats van op het bezeten nastreven van kortetermijndoelen. Het gevaar is uiteraard dat de nationale beleidsmakers de structurele hervormingen dan op de lange baan schuiven.

3 3 Macro Weekly - Een andere tactiek - 6 mei 213 Voorlopig ziet het er voor de economie van de eurozone echter niet goed uit. Groei is er niet of nauwelijks, de werkloosheid gaat verder omhoog en de Europese Commissie heeft haar groeiprognoses voor de eurozone opnieuw naar beneden bijgesteld. Maar de combinatie van minder bezuinigen, maatregelen van de ECB, een (hopelijk) vriendelijker internationaal klimaat en een duidelijk lagere inflatie zouden iets verder in de toekomst een krachtige steun voor de economie kunnen blijken. Is de flauwte in de wereldeconomie alweer voorbij? Aan het begin van het jaar vertoonde de wereldeconomie flinke groei, die de laatste maanden weer wat is afgevlakt. En inderdaad blijken nogal wat stemmingsbarometers in maart en april veel sterker gedaald dan verwacht, wat de angst voedt dat er iets ergers speelt dan een korte, tijdelijke flauwte. Wij zijn van mening dat er zeer goede argumenten zijn voor aanhoudend herstel in de VS, veel betere argumenten zelfs dan vorig jaar of het jaar daarvoor, toen de economie rond deze tijd van het jaar ook even haperde. Verder is er in Japan een nieuwe en onverwachte dynamiek ontstaan, en samen met de tactische verandering in Europa moet die volgens ons geleidelijk tot algemener en krachtiger herstel leiden. Dit jaar levert slechts matige economische cijfers op, maar we blijven erbij dat 214 een goed jaar voor de wereldeconomie wordt. Meer dan een sprankje hoop Dat de vertrouwensindicatoren en andere cijfers de laatste tijd vrijwel overal ter wereld zijn verslechterd, zet onze optimistische kijk op de toekomst onder druk. En hoewel de recente cijfers niet goed zijn, schuilt in de details van de rapporten meer dan zomaar een sprankje hoop. Duurzaam of niet, de Japanse economie lijkt flink te groeien. Dat blijkt uit allerlei indicatoren, zoals het toenemende ondernemersvertrouwen zeer opvallend gezien het afnemende vertrouwen elders een krappere arbeidsmarkt en de sterkste groei van de bestedingen van gezinnen in maart sinds 24. Board gemeten consumentenvertrouwen in april toegenomen en ook op de woningmarkt gaat het beter. Volgens de Case- Shiller-index zijn de huizenprijzen in februari voor de dertiende maand op rij gestegen, een stijging van 9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En hoewel het ondernemersvertrouwen in april is gedaald, gaf de ISMindicator voor de orderportefeuilles van bedrijven juist een positief beeld te zien. Ik geef toe dat ik selectief ben. Want de eerlijkheid gebiedt dat ik ook meld dat bijna alle regionale metingen van het ondernemersvertrouwens in april duidelijk negatief waren, dat de autoverkopen tegenvielen, net als de bestedingen in de bouwsector voor maart. Dat mag zo zijn, maar als ik alles afweeg en een totaalbeeld probeer te vormen, denk ik toch dat de cijfers van maart een te zwart beeld gaven, dat de flauwte kort en tijdelijk zal blijken en dat we later dit jaar betere cijfers kunnen verwachten. Zelfs in Europa zijn bescheiden verbeteringen te ontwaren. De recente lending survey van de ECB biedt enige reden tot optimisme. Dat de bijvoorbeeld de renteverschillen tussen Duitsland en de perifere landen in de eurozone op staatsobligaties worden, is eveneens gunstig. De vertrouwensindex van de Europese Commissie kwam in april weliswaar opnieuw lager uit, maar in enkele perifere landen zijn zowel het vertrouwen als de PMI s (maatstaf ondernemersvertrouwen) voor de industrie gegroeid. Verder lijkt in diverse landen ook het consumentenvertrouwen toe te nemen, al blijft dat gering en kwetsbaar. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de inflatie in april nog maar 1,2% was (tegen 1,7% in maart). Dit komt de reële koopkracht ten goede en dat maakt het een belangrijke steun in de rug voor de economie. Dan hebben we nog de recente actie van de ECB. Als we gelijk hebben en de beleidsmakers inderdaad wat minder gaan bezuinigen en ook het externe klimaat binnenkort verbetert, dan is er alle reden om vast te houden aan onze verwachting dat het de tweede helft van dit jaar economisch duidelijk beter zal gaan. Hoewel nogal wat Amerikaanse indicatoren sinds maart tegenvallen, zijn er ook meevallers. De meest opvallende was uiteraard het werkgelegenheidscijfer van afgelopen vrijdag. In april zijn er iets meer banen bijgekomen dan verwacht, maar het werkgelegenheidscijfer van de twee voorgaande maanden werd met in totaal maar liefst 114. banen naar boven bijgesteld. Die stijging sluit aan bij de ontwikkeling in de werkloosheidsuitkeringen. Verder is het door de Conference

4 4 Macro Weekly - Een andere tactiek - 6 mei 213 Eurozone Economie Inflatie % j-o-j Economisch sentiment niveau Totaal Excl. energie, voedsel, alcohol & tabak doel ECB Totaal sentiment (l.a.) Industrie (r.a.) jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 Bron: Bloomberg Ratio tweejaars rente Duitsland / VS (l.a.) niveau EUR/USD (r.a.) Economie I Aline Schuiling, tel Georgette Boele, tel: De inflatie daalde in april naar 1,2% van 1,7% in maart, waarbij de kerninflatie terugviel van 1,5% naar 1,%. Deels valt die daling waarschijnlijk toe te schrijven aan de datum van Pasen (dit jaar in maart en vorig jaar in april), maar toch is er onderliggend duidelijk sprake van een zeer gematigde inflatie. Naast de kerninflatie viel ook de energie-inflatie fors terug (van 1,7% naar -,4%), terwijl de voedsel-inflatie juist licht opliep (van 2,7% naar 2,9%). Wij rekenen op een dalende inflatie voor energie en overige grondstoffen, terwijl de kerninflatie onder druk blijft staan door de omvangrijke onbenutte capaciteit in de economie. Al met al verwachten wij dat de inflatie in 213 en 214 duidelijk onder de prijsstabiliteitsdoelstelling van de ECB blijft. De groeiende onbenutte capaciteit in de economie werd onderstreept door een verdere stijging van de werkloosheid in maart: deze steeg naar 12,1% t.o.v. 12,% in april en bereikte daarmee een nieuw recordniveau. Wij zien de werkloosheid onder invloed van de zwakke economie tot ver in 214 verder oplopen. Economie II Het door de Europese Commissie gemeten economisch sentiment daalde van 9,1 in maart naar 88,6 in april. De terugval werd breed gedragen met aanzienlijke dalingen in de industriële sector, de bouw, de detailhandel en de dienstensector. Alleen het consumentenvertrouwen nam toe, al bleef dat nog steeds duidelijk onder het trendniveau. Hiermee wordt onze visie onderstreept dat de economie van de eurozone nog steeds in een recessie zit en in het 2e kwartaal waarschijnlijk weer is gekrompen na een stabilisatie in het eerste kwartaal. Op landenniveau liet het vertrouwen in Griekenland en Spanje een stijging zien; in Portugal stabiliseerde de situatie en in Duitsland, Frankrijk en Italië was sprake van een forse daling. De stijging van het sentiment in de landen in de periferie hangt waarschijnlijk samen met het feit dat deze landen al ver gevorderd zijn met het doorvoeren van bezuinigingen en hervormingsmaatregelen en dat zij het dieptepunt van de recessie achter de rug hebben. EUR/USD De USD blijft zeer gevoelig voor economische cijfers uit de VS. Die zijn echter wisselvalliger geworden en geven daarom geen duidelijke richting aan de USD. Het FOMC handhaafde het monetaire beleid, maar voegde daaraan wel toe dat het bereid is om het aankooptempo te verhogen of verlagen om zo een passend beleid te blijven voeren indien de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt en de inflatie veranderen. De markt richt zich vooral op mogelijke voortgaande stimulering, maar daar leed de USD niet onder. Aan het begin van de week ondervond de EUR duidelijk steun, maar voorafgaand aan het rentebesluit van de ECB moest de munt deels terrein prijsgeven. De EUR reageerde volatiel op de renteverlagingen van 5 bp voor het marginale beleningstarief en 25 bp voor de herfinancieringsrente. Het milde commentaar van Draghi tijdens de persconferentie duwde de EUR/USD echter weer onder de 1,31. We handhaven onze prognose voor de EUR/USD van 1,3 voor eind juni.

5 5 Macro Weekly - Een andere tactiek - 6 mei 213 Eurozone ECB en rente Beleidsrente ECB en interbancaire rente % Refi-rente Deposito EONIA (interbancaire ééndagsrente) Kerninflatie eurozone % jaar-op-jaar Duitse obligatierente en EONIA-rente (o.b.v. futures) % Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Verwachte interbancaire eendagsrente (EONIA) over 1 jaar Tweejaars Duitse obligatierente ECB I Nick Kounis, tel De ECB heeft de herfinancieringsrente met 25 bp verlaagd tot,5%, terwijl de depositorente op % werd gehandhaafd. Het marginale beleningstarief werd ondertussen met 5 bp verlaagd naar 1%. ECB-president Mario Draghi gaf aan dat er binnen de Raad van Bestuur van de ECB duidelijke consensus over het rentebesluit bestond. Sommige leden bleken de voorkeur te geven aan een verlaging van 5 bp, terwijl anderen juist helemaal geen wijziging wilden. Ondertussen blijft de centrale bank tot minstens medio 214 ongelimiteerde liquiditeit verschaffen via basis- en langlopende herfinancieringstransacties. Voorts kondigde Draghi aan dat de RvB met de Europese Investeringsbank gaat overleggen hoe de markt voor asset-backed securities met leningen aan niet-financiële bedrijven als onderpand nieuw leven ingeblazen kan worden. De doelstelling luidt om de financieringsmogelijkheden voor bedrijven te verbeteren, maar dit proces lijkt nog in een zeer vroeg stadium te verkeren. ECB II Uiteindelijk zette de ECB dan toch de deur wijd open voor voortgaande monetaire verruiming. Net als in april gaf zij aan alle inkomende informatie zeer nauwgezet te volgen. Voorts verklaarde Draghi dat de centrale bank klaarstaat om indien nodig in actie te komen en hintte daarmee op de mogelijkheid van nóg een verlaging van de herfinancieringsrente. Voorts leek de ECB-president wat meer open te staan voor een verlaging van de depositorente tot een negatief niveau, een idee dat hij eerder dit jaar nog afwees. Nu zei hij echter dat de centrale bank hier technisch klaar voor is, onbedoelde gevolgen kan opvangen en hier onbevooroordeeld tegenover staat. Al met al wijzen de opmerkingen van de ECB op een duidelijke beleidsvoorkeur voor monetaire verruiming. Gezien het risico dat de inflatie op oncomfortabel lage niveaus blijft hangen, denken wij dat de kans op verdere monetaire verruiming in de komende maanden aanzienlijk is. Staatsobligaties en swaprente De financiële markten reageerden vrij lauw op de verlaging van de refirente. Wel zagen we tijdens de persconferentie in reactie op de milde toonzetting van Draghi de euro, de interbancaire rente (via futures) en de obligatierente op eurostaatsobligaties terugvallen. Dat kwam allemaal omdat de ECB-president ineens open bleek te staan voor een negatieve depositorente. De 12-maands EONIA verdisconteert thans een kans van iets meer dan 2% dat de depositorente verlaagd wordt. In ons basisscenario blijft de rente op Duitse staatsobligaties op korte termijn laag en wordt er pas eind dit jaar een bestendige opmars ingezet. De risico s zijn daarbij duidelijk neerwaarts gericht gezien de grotere kans op nieuwe maatregelen van de ECB. Onze visie dat de obligatierente gaat stijgen is gebaseerd op de gedachte dat een opleving van de wereldwijde economische groei uiteindelijk via de export ook de euro-economie zal stuwen, terwijl het bezuinigingstempo ondertussen afneemt. Het stijgingstempo zal door het accommoderende monetaire beleid en de lage inflatie echter getemperd worden.

6 6 Macro Weekly - Een andere tactiek - 6 mei 213 VS Peter de Bruin, tel Werkgelegenheid X , Totale werkgelegenheid Particuliere werkgelegenheid Economie I Volgens de cijfers van afgelopen week is de economie verder vertraagd, al vertoonde de arbeidsmarkt wel wat meer leven dan eerder gedacht. Zo kwamen er in april 165. banen bij. Bovendien werden de cijfers voor de voorgaande twee maanden met 114. naar boven bijgesteld (van 88. naar 138. in maart en van 268. naar 332. in februari). Gemiddeld kwamen er in de afgelopen drie maanden dus 212. banen bij, al is de banengroei aan het eind van het eerste en het begin van het tweede kwartaal wel vertraagd, wat past bij onze visie dat de economie aan kracht heeft ingeboet. Dit verklaart ook de lichte afname van de werkweek met,2 uur naar 34,4 uur. Ondanks een bescheiden loonstijging in april is hierdoor de het arbeidsinkomen met,2% gedaald - de eerste daling sinds oktober vorig jaar. Verder is de werkloosheid volgens de Household Survey met,1% gedaald naar 7,5%, doordat een bescheiden groei van de beroepsbevolking ruim werd gecompenseerd door een toename van de werkgelegenheid. Samengestelde inkoopmanagersindex en BBP groei Index BBP % k-o-k op jaarbasis (r.a.) Activa Fed USD mld 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 Samengestelde inkoopmanagersindex(l.a.) %k-o-k op jaarbasis Economie II Ook andere cijfers bevestigden afgelopen week onze visie dat de economie in het tweede kwartaal zal vertragen. Zo daalde in april de inkoopmanagersindex voor zowel de verwerkende industrie (van 51,3 naar 5,7) als de dienstensector (van 54,4 naar 53,1). Hierdoor wijst de samengestelde index, die over het algemeen redelijk mee beweegt met veranderingen in het BBP, nu op een BBP-groei van ongeveer 1,8% in het tweede kwartaal, wat dicht in de buurt ligt van ons officiële prognose van 1,5%. Tot slot daalden de autoverkopen in april van 15,2 miljoen stuks naar 14,9 miljoen, het laagste cijfer sinds oktober vorig jaar. In combinatie met de zwakke detailhandelscijfers voor maart wijst dit erop dat consumenten zich aanpassen aan de belastingverhogingen van begin dit jaar. Samen met de automatische bezuinigingen zal dit waarschijnlijk zorgen voor een zwakke groei in de komende kwartalen, hoewel we nog steeds uitgaan van een sterkere groei tegen het eind van dit jaar, wanneer het effect van de budgettaire tegenwind afzwakt. Fed Het beleidscomité van de Fed (FOMC) heeft tijdens de vergadering in mei besloten obligaties en hypotheekgerelateerde producten in het huidige tempo te blijven inkopen. In de persverklaring na de vergadering werd het commentaar op de economie en de inflatie slechts licht gewijzigd, maar werd wel de zinsnede toegevoegd dat het FOMC 'bereid is het inkooptempo te verhogen of te verlagen om als de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt of de inflatie veranderen. Volgens de verklaring kan het beleid beide kanten opgaan, maar het FOMC vond het eerder dit jaar, toen de economische cijfers steeds meevielen, niet nodig deze expliciete indicatie toe te voegen. Wij zien dit dan ook als een teken dat het FOMC neigt naar meer stimulering. Ons basisscenario is echter nog steeds dat de economie tegen het eind van het jaar weer aan kracht zal winnen. Wij blijven daarom verwachten dat de Fed tot het eind van het jaar USD 85 mld per maand aan langlopende obligaties en hypotheekgerelateerde producten zal blijven kopen, waarna de inkoopprogramma s geleidelijk zullen worden afgebouwd.

7 7 Macro Weekly - Een andere tactiek - 6 mei jaars rente en Vix volatiliteitsindex % index jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 tienjaars rente staatspapier (l.a.) Vix volatiliteitsindex (r.a.) Rente Amerikaanse staatsobligaties hebben een slechte week achter de rug: de lange rente liep voor het eerst in drie weken weer op. Aan het begin van de week daalde de rente. Tezamen met enkele zwakke rapporten, leidde de persverklaring van de Fed, waarin stond dat de centrale bank bereid was om haar aankoopprogramma s aan te passen aan de ontwikkeling van de economische data, tot verwachtingen dat de Fed op het punt stond om haar aankoopprogramma s uit te breiden. Deze verwachting werd op vrijdag echter weer teruggeschroefd toen de officiële werkgelegenheidscijfers voor april blijk gaven van een sterker dan verwachte banengroei en de cijfers voor de voorgaande twee maanden naar boven werden bijgesteld. Wij nog steeds uit van een bescheiden stijging van de lange rente in de tweede helft van dit jaar. De economie zal na een tijdelijke vertraging als gevolg van de belastingverhogingen en bezuinigingen tegen het eind van het jaar weer aan kracht zal winnen. Wij verwachten daarom dat de 1-jaars rente eind dit jaar zal uitkomen op 2,5%.

8 8 Macro Weekly - Een andere tactiek - 6 mei 213 Azië excl. Japan China: Inkoopmanagersindex (PMI) index Officiële PMI Filipijnen: groei BBP % j-o-j HSBC PMI Bron: EIU Weekrendement Aziatische valuta (o.b.v. spotkoersen) Bron: Bloomberg KRW INR CNY TWD SGD IDR THB Spot return % China Maritza Cabezas, tel Roy Wellington Teo (FX), tel De officiële inkoopmanagersindex daalde in China van 5,9 in maart naar 5,6 in april. De PMI stond daarmee voor de achtste achtereenvolgende maand boven de 5, maar het momentum was zwakker dan verwacht. Vooral de voortuitblikkende componenten vielen terug. De component nieuwe orders daalde van 52,3 in maart naar 51,7, terwijl de component nieuwe exportorders terugviel van 5,9 naar 48,6. De export is de laatste tijd behoorlijk volatiel, blijkbaar stabiliseert de externe vraag zich nog niet. Ondertussen kwam de PMI van Markit in april uit op 5,4 tegen 51,6 in maart. Ook hier vielen belangrijke componenten zoals de productie en de exportorders terug. Dit alles duidt op een mogelijk zwakker dan verwacht economisch herstel in de eerste jaarhelft. Maar in de tweede helft gaat de kredietgroei van de afgelopen maanden de BBP-groei naar verwachting eindelijk ondersteunen. Wij rekenen voor 213 op een BBP-groei van 8%. Overige Aziatische landen Standard & Poor s heeft vorige week de kredietstatus van de Filipijnen verhoogd tot investment grade, nadat Fitch dat in maart al had gedaan. Bij beide kredietbeoordelaars ligt de rating nu één stapje hoger dan bij Moody s. S&P gaf aan dat de opwaardering mede te danken was aan een betere inflatiesturing, meer dynamiek op de betalingsbalans en meer begrotingsflexibiliteit. S&P merkte echter ook op dat structurele belemmeringen nog steeds een belangrijke probleem vormen voor de kredietstatus. Het inkomen per hoofd van de bevolking is daarnaast laag, terwijl de rentelasten van de overheid nog steeds hoog zijn. Wij vinden dat de kredietbeoordelaars de juiste stap hebben genomen. De Filipijnen hielden tijdens de wereldwijde economische groeivertraging vrij goed stand en hebben op het politieke front belangrijke vooruitgang geboekt. Voor Indonesië verlaagde S&P het oordeel over de vooruitzichten voor de kredietstatus van positief naar stabiel. Fitch en Moody s vinden Indonesië al wel van investment grade-kwaliteit. Wij rekenen de komende maanden op stabiele credit ratings. Aziatische valuta Aziatische valuta presteerden vorige week wisselend. De Zuid- Koreaanse won (KRW) liep voor de vierde week op rij op; het overschot op de lopende rekening nam toe, terwijl de vooruitzichten voor het bedrijfsleven verbeterden. De Indiase roepie (INR) ondervond steun van overheidsmaatregelen om de kapitaalinstroom uit het buitenland te bevorderen: de bronbelasting op renteinkomsten uit Indiaas schuldpapier werd voor buitenlanders verlaagd. Bovendien wordt er een renteverlaging verwacht om de groei aan te zwengelen. De INR moest echter weer een deel van de winst inleveren nadat de Indiase centrale bank had verklaard dat voortgaande monetaire stimulering beperkt blijft uitgaande van een WPI-inflatie rond 5,5% in , iets onder de 5,9% van maart. De Thaise baht (THB) was het zwakst als gevolg van vrees dat de centrale bank maatregelen (incl. renteverlagingen) gaat doorvoeren om de sterke THB in te tomen. We blijven dit jaar positief voor Aziatische valuta, waarbij de INR onze favoriet is.

9 9 Macro Weekly - Een andere tactiek - 6 mei 213 WEKELIJKSE KALENDER ECONOMISCHE CIJFERS Dag Datum Tijd Land Markt indicator Periode Laatste cijfer ABN AMRO Verwachting consensus maandag 6/5/213 3:3: Australië Detailhandelsverkopen - % j-o-j Maa 1.3. maandag 6/5/213 3:45: China PMI dienstensector - index (HSBC) Apr 54.3 maandag 6/5/213 1:: Eurozone Samengestelde PMI - index Apr - definitief maandag 6/5/213 1:: Eurozone PMI dienstensector - index Apr - definitief maandag 6/5/213 11:: Eurozone Detailhandelsverkopen - % m-o-m Maa maandag 6/5/213 13:59: VK Huizenprijzen - % m-o-m (HBOS) Apr.2.2 dinsdag 7/5/213 3:3: Australië Handelsbalans - AUD mln Maa dinsdag 7/5/213 6:3: Australië Beleidsrente - % May dinsdag 7/5/213 7:45: Zwitserland Werkloosheid - % Apr dinsdag 7/5/213 8:45: Frankrijk Handelsbalans - EUR mln Maa dinsdag 7/5/213 9:: Zwitserland Reserves buitenlandse valuta - CHF mln Apr dinsdag 7/5/213 9:3: Nederland Inflatie - % j-o-j Apr dinsdag 7/5/213 9:3: Zweden Industriële productie - % m-o-m Maa.5.5 dinsdag 7/5/213 12:: Duitsland Orders verwerkende industrie - % m-o-m Maa dinsdag 7/5/213 12:59: Hongkong Reserves buitenlandse valuta - USD mrd Apr 33.8 dinsdag 7/5/213 13:59: Rusland Inflatie - % j-o-j Apr dinsdag 7/5/213 21:: VS Consumptief krediet - USD mrd Maa woensdag 8/5/213 9:15: Zwitserland Inflatie - % j-o-j Apr woensdag 8/5/213 12:: Duitsland Industriële productie - % m-o-m Maa woensdag 8/5/213 12:59: China Handelsbalans - USD mrd Apr woensdag 8/5/213 14:: Brazilië Inflatie - % j-o-j Apr woensdag 8/5/213 14:: Noorwegen Beleidsrente - % May donderdag 9/5/213 3:: Zuid-Korea Beleidsrente - % May donderdag 9/5/213 3:3: China Inflatie - % j-o-j Apr donderdag 9/5/213 3:3: Australië Werkloosheid - % Apr donderdag 9/5/213 1:3: VK Productie verwerkende industrie - % m-o-m Maa.8.3 donderdag 9/5/213 13:: VK Beleidsrente - % May donderdag 9/5/213 14:3: VS Wekelijkse werkloosheidsaanvragen - duizenden May donderdag 9/5/213 15:: Mexico Inflatie - % j-o-j Apr 4.3 donderdag 9/5/213 16:: VK BBP - % k-o-k (verwachting) Apr.1 vrijdag 1/5/213 1:5: Japan Saldo lop. rek. betalingsbalans - JPY mrd Maa vrijdag 1/5/213 7:: Japan Eco watchers survey - index Apr 57.3 vrijdag 1/5/213 7:3: India Industriële productie - % j-o-j Maa.6 vrijdag 1/5/213 1:: Noorwegen Inflatie - % j-o-j Apr.9 1. vrijdag 1/5/213 1:3: VK Handelsbalans - GBP mln Maa vrijdag 1/5/213 12:59: China Geldgroei M2 - % j-o-j Apr vrijdag 1/5/213 14:3: Canada Werkloosheid - % Apr vrijdag 1/5/213 15:: Mexico Industriële productie - % j-o-j Maa -1.2 Gedurende de week 6-15 mei Rusland Beleidsrente - % May Bron: Bloomberg, Reuters, ABN Amro Economisch Bureau Blijf altijd op de hoogte van onze visie op de economie en sectoren en download nu de Market Insights app via abnamro.nl/marketinsights of direct in de App Store. Lees meer van het Economisch Bureau op: abnamro.nl/economischbureau Dit document is samengesteld door ABN AMRO. Het heeft uitsluitend als doel om financiële en algemene informatie te verstrekken over de economie. ABN AMRO behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de informatie in het document en het document wordt uitsluitend aan u verstrekt voor uw informatie. Het is niet toegestaan dit document (geheel of deels) te kopiëren, distribueren, door te geven aan een derde of om het voor enig ander doel te gebruiken dan hier boven bedoeld. Dit document is informatief bedoeld en vormt geen aanbieding van effecten aan het publiek, of een uitnodiging om een aanbod te doen. U mag niet om welke reden dan ook vertrouwen op de informatie, meningen, beramingen, en aannames in dit document noch dat het compleet, accuraat of juist is. Er wordt geen garantie gegeven, uitdrukkelijk of stilzwijgend, door of uit naam van ABN AMRO, haar directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers, gelieerde partijen, groepsmaatschappijen of werknemers met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie in dit document, en geen enkele aansprakelijkheid wordt geaccepteerd voor enig verlies als direct of indirect gevolg van het gebruik van deze informatie. De opvattingen en meningen opgenomen hierin kunnen op enig moment aan verandering onderhevig zijn en ABN AMRO heeft geen enkele verplichting om de informatie in dit document na de datum hiervan te herzien. Voordat u in enig product van ABN AMRO investeert, dient u zich te informeren over de verschillende financiële en andere risico s, alsmede mogelijke beperkingen voor u en uw investeringen als gevolg van toepasselijke wetgeving en regels. Indien u, na lezing van dit document, overweegt een investering te doen in een product, raadt ABN AMRO aan om een dergelijke investering met uw relatiemanager of persoonlijke adviseur te bespreken om nader te bezien of het relevante product met inachtneming van alle mogelijke risico s past bij uw investeringen. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst. ABN AMRO behoudt zich het recht voor wijzigingen in dit materiaal aan te brengen. Alle rechten voorbehouden

10 1 Macro Weekly - Een andere tactiek - 6 mei 213 Verklaring gebruikte termen en afkortingen/ land- en muntcodes BBP BoE BoJ bruto binnenlands product Bank of England (centrale bank) Bank of Japan (centrale bank) m-o-m MBS maand op maand vergeleken met voorgaande maand hypotheekgerelateerde producten (Mortgage Backed Securities) BRIC CPI DBI EC Brazilië, Rusland, India en China consumentenprijsindex Directe buitenlandse investeringen Europese Commissie OECD OESO OMT-programma Organisation for Economic Cooperation and Development Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling opkoopprogramma van staatsobligaties door de ECB EFSF European Financial Stability Facility EONIA Euro OverNight Index Average eendaagse rente in de eurozone EU Europese Unie Euribor Euro InterBank Offered Rate interbancaire rente ECB Fed Fiscal cliff (VS) FOMC Europese Centrale Bank Federal Reserve (centrale bank VS) Automatisch ingaande belastingverhogingen en uitgavenreducties, die oorspronkelijk per 1 januari 213 gepland stonden Beleidscomité van de Federal Reserve (Federal Open Market Committee) Funding for lending (VK) programma waaronder banken goedkope financiering krijgen van de centrale bank mits ze die doorgeven in de vorm van leningen aan de private sector HICP Ifo IMF j-o-j Kerninflatie k-o-k harmonised index of consumer prices geharmoniseerde consumentenprijsindex Institut für Wirtschaftsforschung Internationaal Monetair Fonds jaar op jaar - vergeleken met overeenkomstige periode een jaar eerder inflatie exclusief voedsel- en energieproducten kwartaal op kwartaal vergeleken met voorgaande kwartaal OPEC PBoC pep Organisatie van Olieproducerende en Exporterende Landen People s Bank of China (centrale bank) per eenheid product Perifere landen (periferie) Griekenland, Portugal, Spanje, Italië (en soms ook Ierland) PMI Purchasing Managers Index inkoopmanagersindex PPI r.a. Refi-rente Repo Reverse repo producentenprijsindex rechteras herfinancieringsrente belangrijkste beleidsrente van de ECB Transactie waarbij een bank vermogenstitels koopt met de verplichting deze terug te verkopen aan de verkoper tegen een vooraf vastgestelde prijs zie repo, maar dan bezien vanuit het perspectief van de verkoper saar seasonal adjusted annual rate = geannualiseerd en gecorrigeerd voor seizoensinvloeden Treasuries Vix-index WPI ytd Amerikaanse staatsobligaties index die de volatiliteit op financiële markten meet Wholesale Price Index (groothandelsprijsindex) year to date ontwikkeling van begin van het jaar tot heden k-o-k, op jaarbasis l.a. LTRO mld geannualiseerd linkeras driejarige lening van de ECB aan het bankwezen miljard

11 11 Macro Weekly - Een andere tactiek - 6 mei 213 Land Landcode Muntcode Japan JP JPY China CN CNY Hongkong HK HKD India IN INR Indonesië ID IDR Zuid-Korea KR KRW Malaisië MY MYR Pakistan PK PKR Philipijnen PH PHP Singapore SG SGD Taiwan, Province of China TW TWD Thailand TH THB Australië AU AUD Nieuw-Zeeland NZ NZD Bulgarije BG BGN Hongarije HU HUF Kroatië HR HRK Kazachstan KZ KZT Letland LV LVL Litouwen LT LTL Moldavië MD MDL Oekraïne UA UAH Oezbekistan UZ UZS Polen PL PLN Roemenië RO RON Rusland RU RUB Servië RS RSD Tsjechië CZ CZK Turkije TR TRY Nederland NL EUR Oostenrijk AT EUR Portugal PT EUR Slovenië SI EUR Slowakije SK EUR Spanje ES EUR Denemarken DK DKK IJsland IS ISK Noorwegen NO NOK Verenigd Koninkrijk GB GBP Zweden SE SEK Zwitserland CH CHF Zuid-Afrika ZA ZAR Canada CA CAD Verenigde Staten US USD Argentinië AR ARS Brazilië BR BRL Colombia CO COP Chili CL CLP Ecuador EC USD Mexico MX MXN Paraguay PY PYG Peru PE PEN Uruguay UY UYU Venezuela VE VEF Eurozone EZ België BE EUR Cyprus CY EUR Duitsland DE EUR Estland EE EUR Finland FI EUR Frankrijk FR EUR Griekenland GR EUR Ierland IE EUR Italië IT EUR Luxemburg LU EUR Malta MT EUR

Eurozone - FX EUR/USD

Eurozone - FX EUR/USD 9 september 2013 Eurozone - FX EUR/USD 2-j spread Duitsland / VS EUR/USD 0.1 1.40 0.0 1.36-0.1 1.32-0.2 1.28-0.3 1.24-0.4 1.20 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Ratio tweejaars rente Duitsland / VS (l.a.) EUR/USD

Nadere informatie

Europa - Valuta EUR/USD

Europa - Valuta EUR/USD Europa - Valuta EUR/USD Ratio tweejaars rente Duitsland/VS 1.5 1.40 1.1 1.36 0.7 1.32 0.3-0.1 1.28-0.5 1.24-0.9 1.20 Ratio tweejaars rente Duitsland / VS (l.a.) EUR/USD (r.a.) Bron: Thomson Reuters Datastream

Nadere informatie

Macro Weekly Fed-beleid niet in steen gebeiteld

Macro Weekly Fed-beleid niet in steen gebeiteld Macro Weekly Fed-beleid niet in steen gebeiteld Economisch Bureau Macro Research juli 13 VS: Fed-voorzitter Bernanke heeft benadrukt dat er bij de afbouw van de kwantitatieve verruimingsprogramma's van

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Macro Weekly. De week van Janet en Mario. 12 mei 2014. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. De week van Janet en Mario. 12 mei 2014. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly De week van Janet en Mario Economisch Bureau Macro Research 12 mei 2014 Big Picture: De economische hoogtepunten van afgelopen week waren het getuigenis van Fed-voorzitter Janet Yellen voor

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

Macro Weekly. Stijgend ondernemersvertrouwen. 9 september 2013. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Stijgend ondernemersvertrouwen. 9 september 2013. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Stijgend ondernemersvertrouwen Economisch Bureau Macro Research 9 september 2013 Big Picture: Het ondernemersvertrouwen is in de afgelopen maanden wereldwijd sterk toegenomen, maar het herstel

Nadere informatie

Macro Weekly. Sluiting overheid VS dreigt. 30 september 2013. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Sluiting overheid VS dreigt. 30 september 2013. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Sluiting overheid VS dreigt Economisch Bureau Macro Research 30 september 2013 VS: De dreiging dat de federale overheid haar deuren moet sluiten, werpt een schaduw over de financiële markten.

Nadere informatie

Macro Weekly. Zorgen over Oekraïne

Macro Weekly. Zorgen over Oekraïne Macro Weekly Zorgen over Oekraïne Economisch Bureau Macro Research 3 maart 214 Big Picture: De Amerikaanse cijfers worden nog steeds beïnvloed door het weer, waardoor het moeilijk is precies te bepalen

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Groei boven 2% Economisch Bureau Nederland 2 juni 2015 Groei versnelt tot meer dan 2% in 2015 en 2016 De Nederlandse economie heeft de laatste twee kwartalen een behoorlijke

Nadere informatie

Macro Weekly. Eerst verkopen, dan nadenken. 3 februari 2014. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Eerst verkopen, dan nadenken. 3 februari 2014. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Eerst verkopen, dan nadenken Economisch Bureau Macro Research 3 februari 2014 Big Picture: Diverse factoren hebben het sentiment rond de opkomende markten ondermijnd. De oorzaken zijn in de

Nadere informatie

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en.

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en. Edelmetalen Watch Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research Van pessimist naar optimist 18 februari 2016 Georgette Boele Co-ordinator FX & Precious Metals Strategy Tel: +31 20 629 7789 georgette.boele@nl.abnamro.com

Nadere informatie

Macro Weekly. Risico s op een rij

Macro Weekly. Risico s op een rij Macro Weekly Risico s op een rij Economisch Bureau Macro Research 2 december 2013 Big Picture: De vorige week gepubliceerde cijfers waren wisselend, maar wij blijven bovengemiddeld positief over de economische

Nadere informatie

Macro Weekly. Kou vertekent banencijfers. 13 januari 2014. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Kou vertekent banencijfers. 13 januari 2014. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Kou vertekent banencijfers Economisch Bureau Macro Research 13 januari 2014 Big Picture: In de VS zijn er volgens de officiële cijfers in december 74.000 banen bijgekomen, veel minder dan

Nadere informatie

Macro Weekly. Herstel in Europa houdt aan. 19 mei 2014. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Herstel in Europa houdt aan. 19 mei 2014. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Herstel in Europa houdt aan Economisch Bureau Macro Research 19 mei 2014 Big Picture: De BBP-cijfers voor de eurozone over het eerste kwartaal stelden teleur. De Nederlandse economie is veel

Nadere informatie

Macro Weekly. Eindelijk naar boven bijgestelde cijfers! 9 december 2013. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Eindelijk naar boven bijgestelde cijfers! 9 december 2013. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Eindelijk naar boven bijgestelde cijfers! Economisch Bureau Macro Research 9 december 2013 Big Picture: Het heeft veel geduld gevergd, maar eindelijk worden de groeiprognoses naar boven bijgesteld.

Nadere informatie

Macro Weekly. Record Dow Jones terecht? 11 maart 2013. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Record Dow Jones terecht? 11 maart 2013. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Record Dow Jones terecht? Economisch Bureau Macro Research 11 maart 213 Big Picture: De Dow Jones Industrial Average, de belangrijkste beursindex van de VS, bereikte vorige week de hoogste

Nadere informatie

Macro Weekly. Nieuw Draghi-moment? 4 februari 2013. Group Economics Macro Research

Macro Weekly. Nieuw Draghi-moment? 4 februari 2013. Group Economics Macro Research Macro Weekly Nieuw Draghi-moment? Group Economics Macro Research 4 februari 213 Big Picture: De euro is de afgelopen weken aanzienlijk in waarde gestegen. Indien deze trend aanhoudt, kan dit een extra

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Macro Weekly ECB: actie in december verwacht

Macro Weekly ECB: actie in december verwacht Macro Weekly ECB: actie in december verwacht Economisch Bureau Macro Research 4 november 2013 Big Picture: De inflatie in de eurozone was in oktober verrassend laag. Hoewel deflatie nog ver weg is, zitten

Nadere informatie

Macro Weekly. Tijdelijke vertraging

Macro Weekly. Tijdelijke vertraging Macro Weekly Tijdelijke vertraging Economisch Bureau Macro Research 9 april 13 Big Picture: Nadat het jaar relatief goed was begonnen, schetsen sinds kort de economische cijfers wereldwijd in het algemeen

Nadere informatie

Alle tarieven. Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. 100 aandelen à koers EUR 60

Alle tarieven. Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. 100 aandelen à koers EUR 60 Alle tarieven Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld België 0,09% over de transactiewaarde 6,00 39,00 Nederland 0,09% over de transactiewaarde 6,00 39,00 Duitsland 0,09%

Nadere informatie

Macro Weekly. Seinen op groen voor groei. 20 januari 2014

Macro Weekly. Seinen op groen voor groei. 20 januari 2014 Macro Weekly Seinen op groen voor groei Economisch Bureau Macro Research 20 januari 2014 Big Picture: Diverse indicatoren voor het investeringsgedrag in het bedrijfsleven geven aan dat een wezenlijke versnelling

Nadere informatie

Macro Weekly. Verdwijnt inflatie?

Macro Weekly. Verdwijnt inflatie? Macro Weekly Verdwijnt inflatie? Economisch Bureau Macro Research 15 april 13 Big Picture: Een hele reeks landen publiceerde vorige week lagere inflatiecijfers. Dit weerspiegelt de dalende grondstoffenprijzen

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht Vreemde Valutarekening Renteoverzicht In dit renteoverzicht voor de Vreemde Valutarekening vindt u per valuta het huidige weektarief en de historische tarieven van de afgelopen 25 weken. De ingangsdatum

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

Macro Weekly. Komt herstel eindelijk van de grond? 28 april 2014. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Komt herstel eindelijk van de grond? 28 april 2014. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Komt herstel eindelijk van de grond? Economisch Bureau Macro Research 28 april 214 Big Picture: De economische cijfers over het eerste kwartaal werden nog vertekend door het weer, maar recente

Nadere informatie

Macro Weekly. De klok tikt

Macro Weekly. De klok tikt Macro Weekly De klok tikt Economisch Bureau Macro Research 14 oktober 213 Big Picture: Nu de federale regering in de VS op slot zit, worden er dagelijks veel minder cijfers gepubliceerd, maar daar staat

Nadere informatie

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht Vreemde Valutarekening Renteoverzicht In dit renteoverzicht voor de Vreemde Valutarekening vindt u per valuta het huidige weektarief en de historische tarieven van de afgelopen 25 weken. De ingangsdatum

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT

STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT Presentatie door J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 9 December 2011 De context van het Euro Plus-pact 1 Europa 2020 Procedure macro-onevenwichtigheden

Nadere informatie

Macro Weekly. Op weg naar meer groei. 5 augustus 2013. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Op weg naar meer groei. 5 augustus 2013. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Op weg naar meer groei Economisch Bureau Macro Research 5 augustus 2013 Big Picture: Wij beweren al lang dat de wereldeconomie in de tweede helft van het jaar harder gaat groeien. De VS lopen

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Economie maakt inhaalslag Economisch Bureau Nederland 1 september 215 Nederlandse economie is bezig met een inhaalslag De Nederlandse economie doet het goed en groeit harder

Nadere informatie

Macro Weekly. Herstel in aantocht

Macro Weekly. Herstel in aantocht Macro Weekly Herstel in aantocht Economisch Bureau Macro Research 28 januari 213 Big Picture: Wij hebben in de afgelopen week diverse publicaties uitgebracht over de vooruitzichten voor de wereldeconomie

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Macro Weekly. Verdere rentesturing

Macro Weekly. Verdere rentesturing Macro Weekly Verdere rentesturing Economisch Bureau Macro Research 15 juli 2013 Eurozone: ECB-bestuurslid Joerg Asmussen verklaarde afgelopen week dat de ECB de intentie heeft om de rente voor een langere

Nadere informatie

Visie op 2010. Frans de Jong, directievoorzitter. Rabobank West Betuwe

Visie op 2010. Frans de Jong, directievoorzitter. Rabobank West Betuwe Visie op 21 Frans de Jong, directievoorzitter 1 Rabobank West Betuwe Programma Welkomstwoord: directievoorzitter Frans de Jong Visie op 21: Allard Bruinshoofd Gelegenheid tot vragen en afsluitende borrel

Nadere informatie

Macro Focus. Top zes van risicovolle opkomende markten. september 2015

Macro Focus. Top zes van risicovolle opkomende markten. september 2015 Macro Focus Top zes van risicovolle opkomende markten Economisch Bureau Emerging Markets & Commodities Arjen van Dijkhuizen, + 31 68 85 Peter de Bruin, + 31 343 5619 september 15 Een zwaar jaar voor opkomende

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

Economic Developments

Economic Developments Economic Developments 11 juni 29 Han de Jong Economisch Bureau 1 Hoe is de kredietcrisis ontstaan? Forse deregulering financiële markten vanaf 198 Rentetarieven te lang te laag na IT-zeepbel Opwaartse

Nadere informatie

Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur

Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur Arabische Emiraten Dirham AED 3.9724 4.0224 Aruba Gulden AWG -0.0100 Australië Dollar AUD 1.4779 1.4979 Bahrein Dinar BHD 0.4140 0.4160 Bulgarije Lev BGN

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei Gematigde groei Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Gematigde groei De ontwikkeling in het afzetpotentieel van de belangrijkste afzetmarkten en potentiële groeimarkten. Focus op Europa,

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Macro Weekly. Redding Cyprus deel 2. 25 maart 2013. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Redding Cyprus deel 2. 25 maart 2013. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Redding Cyprus deel 2 Economisch Bureau Macro Research 25 maart 213 Big Picture: De Europese leiders hebben afgelopen weekeinde een herzien akkoord bereikt over een reddingsplan van EUR 1

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Vooruitzichten 6-7 Economisch Bureau Nederland december Nederlandse economie: groei houdt aan De Nederlandse economie groeide in met ongeveer % - tweemaal zoveel als in 4.

Nadere informatie

Macro Weekly. Is de koersval van goud een waarschuwing? 22 april 2013. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Is de koersval van goud een waarschuwing? 22 april 2013. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Economisch Bureau Macro Research Is de koersval van goud een waarschuwing? 22 april 213 Big Picture: De goudprijs daalde sterk vorige week. Volgens sommigen is dit een voorbode van een aanzienlijke

Nadere informatie

Macro Weekly. Maakt de markt zich te veel zorgen? 27 januari 2014. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Maakt de markt zich te veel zorgen? 27 januari 2014. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Maakt de markt zich te veel zorgen? Economisch Bureau Macro Research 27 januari 2014 Big Picture: Risicovolle beleggingen zijn vorige week massaal verkocht. De oorzaken moeten worden gezocht

Nadere informatie

Macro Weekly. Puzzelstukjes op zijn plaats. 26 november 2012. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Puzzelstukjes op zijn plaats. 26 november 2012. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Puzzelstukjes op zijn plaats Economisch Bureau Macro Research 26 november 212 Big Picture: Kenmerkend voor 212 is de afwisseling van hoogte- en dieptepunten, met grote onzekerheid aan het

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Macro Weekly. Einde in zicht?

Macro Weekly. Einde in zicht? Macro Weekly Einde in zicht? Economisch Bureau Macro Research 16 december 2013 Big Picture: Dit is onze laatste Weekly van 2013, maar de titel heeft betrekking op de Fed en dus niet op het kalenderjaar

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Miljoenennota Helmer Vossers

Miljoenennota Helmer Vossers Helmer Vossers Helaas niet helemaal waar 8 5 1/2 2010 2011 69,5 66,0 0 1 3/4 Groei Werkloosheid Saldo 2010 Saldo 2011 Schuld 2011 (% bbp) (% beroepsbevolking) (% bbp) (% bbp) (% bbp) -4,0-6,3-5,8-5,6

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

Economische visie op 2015

Economische visie op 2015 //5 Economische visie op 5 Nieuwjaarsbijeenkomst VNO-NCW regio Zwolle Björn Giesbergen januari 5 Inhoud Visie op 5 Europa: toekomstige koploper of eeuwige achterblijver? (conjunctuur/financiële markten)

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden

Centraal Bureau voor de Statistiek Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden 15 juli 2013 pagina 1 Inleiding Door de uitbraak van de kredietcrisis in 2008 en de daaropvolgende Europese schuldencrisis is het duidelijk geworden dat er

Nadere informatie

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Dick Sein

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Dick Sein Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Dick Sein Directeur Particulieren en Private Banking 5 februari 15 Welkom Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Voorstellen Tim Legierse Hoofd Nationaal Onderzoek 3 Visie

Nadere informatie

Verslag Antwerpen, februari Guy Quaden Gouverneur

Verslag Antwerpen, februari Guy Quaden Gouverneur Verslag 200 Antwerpen, februari 20 Guy Quaden Gouverneur Bbp-groei in de voornaamste economieën (veranderingspercentages naar volume t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld) 2008 2009 200 p.m.

Nadere informatie

Macro Weekly. Technische koerscorrectie? 14 april 2014. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Technische koerscorrectie? 14 april 2014. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Technische koerscorrectie? Economisch Bureau Macro Research 14 april 2014 Big Picture: In de ontwikkelde economieën vond vorige week een ingrijpende correctie van de aandelenkoersen plaats.

Nadere informatie

Macro Weekly. Cyprus een speciaal geval. 18 maart 2013. Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Cyprus een speciaal geval. 18 maart 2013. Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Cyprus een speciaal geval Economisch Bureau Macro Research 18 maart 2013 Big Picture: De Europese leiders zijn dit weekeinde een reddingspakket van EUR 10 miljard voor Cyprus overeengekomen.

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Statistieken ste Vierdaagse. Barometer 2017 alle

Statistieken ste Vierdaagse. Barometer 2017 alle Statistieken 2017 101 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2017 gesteld op 47.000. In totaal zijn 3.403 personen uitgeloot voor de 101 ste Vierdaagse. Barometer 2017 alle lopers

Nadere informatie

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld.

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld. Statistieken 2014 98 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2014 gesteld op 46.000. In totaal zijn 7.844 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2014 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Statistieken ste Vierdaagse. Barometer 2016 alle

Statistieken ste Vierdaagse. Barometer 2016 alle Statistieken 2016 100 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2016 gesteld op 50.000. In totaal zijn 4.325 personen uitgeloot voor de 100 ste Vierdaagse. Barometer 2016 alle lopers

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

Macro Weekly. Aanhoudende divergentie? 5 november Group Economics Macro Research

Macro Weekly. Aanhoudende divergentie? 5 november Group Economics Macro Research Macro Weekly Aanhoudende divergentie? Group Economics Macro Research 5 november 212 Big Picture: De economieën van de Verenigde Staten en de opkomende landen lijken te verbeteren, terwijl die van de eurozone

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Economische vooruitzichten

Economische vooruitzichten Economische vooruitzichten Joost Beaumont Economisch Bureau 31 oktober 211 Waar gaan we heen? Double-dip? Blijft de euro(zone)? 1 Wereldeconomie koelt af 8 4-4 -8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 5-5 -1-15 Mondiaal

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

Macro Weekly. Rentebeleid verankerd. 8 juli Economisch Bureau Macro Research

Macro Weekly. Rentebeleid verankerd. 8 juli Economisch Bureau Macro Research Macro Weekly Rentebeleid verankerd Economisch Bureau Macro Research 8 juli 2013 Big Picture: Vorige week signaleerde zowel de Europese als de Britse centrale bank dat de beleidsrentes voor een langere

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 1 ste kwartaal 2010 1 De buitenlandse handel van België na het eerste kwartaal van 2010 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Macro Weekly. Ietsjes beter

Macro Weekly. Ietsjes beter Macro Weekly Ietsjes beter Group Economics Macro Research oktober 1 Big Picture: Ons standpunt dat de wereldeconomie het dieptepunt bijna bereikt heeft, is in de afgelopen maanden niet altijd ondersteund

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Feb-16 8:51 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Feb-16 8:51 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Een uitspraak van een vertegenwoordiger van de Fed, waarbij de suggestie werd gewekt dat minder renteverhogingen

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Focus op Prinsjesdag 2017

Focus op Prinsjesdag 2017 Focus op Prinsjesdag 2017 Economisch Bureau Nederland 19 september 2017 Nico Klene Tel: +31 (0)20 628 4204 nico.klene@nl.abnamro.com Macro Economische Verkenning 2018 Het CPB verwacht 3,3% economische

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit voorlopige cijfers van het Britse onderzoeksbureau Markit blijkt dat de industrie binnen de eurozone

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht BBP-groei krijgt bredere basis Economisch Bureau Nederland 22 april 215 Aandeel flexibele arbeidscontracten groeit 1% 8% 6% 4% 2% % 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Werknemer vast

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 23-Feb-16 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 23-Feb-16 9:02 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit voorlopige cijfers van onderzoeksbureau Markit blijkt dat de activiteit van de Duitse industrie in februari

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Chinese economie is in het derde kwartaal van 215 minder sterk gegroeid dan in het voorgaande kwartaal.

Nadere informatie