NIEUWSBRIEF nummer 1, januari 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF nummer 1, januari 2010"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF nummer 1, januari 2010 Het herstel zet door Kwartaalbericht 1

2 Nodig in woelige tijden: een vermogensbeheerder met richtinggevoel KWARTAALBERICHT Wat is er nodig om uw vermogen door het huidige economische tij te loodsen? Meer dan ooit heeft u behoefte aan een koersvaste beheersaanpak. Aan vermogensbeheerders met een feilloos richtinggevoel. En dat biedt u Stroeve & Lemberger; vertrouwde namen voor generaties van vermogende particulieren. Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer is een gerenommeerd huis met een eigen beheerstijl. Gebaseerd op behoud waar nodig en gericht op groei waar mogelijk. Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer combineert ouderwetse persoonlijke service met een state of the art beleggingsproces en een transparante kostenstructuur. Zonder aan enige financiële instelling gebonden te zijn, maar in nauwe samenwerking met gespecialiseerde banken. Wilt u weten welk houvast Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer ù kan bieden? Bel ons voor een oriënterend gesprek. En kijk alvast even op Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer N.V. Nesland 1-v, 1382 MZ Weesp T +31 (0) Posthoornstraat 69, 6219 NV Maastricht T +31 (0)

3 Geachte lezer, Wij hebben een bijzonder jaar afgesloten. Een jaar met twee gezichten. Begin 2009 vreesden velen een depressie. Het vertrouwen op de financiële markten was totaal weg en de aandelenbeurzen verkeerden nog in een vrije val, maar geleidelijk aan keerde het vertrouwen terug. Een depressie kwam er niet, de recessie bleek van een kortere duur te zijn dan velen verwachtten. Onder aanvoering van de China en andere Emerging Markets zagen wij vanaf maart 2009 een opmerkelijk herstel van de internationale aandelenmarkten. De laatste maanden worden de ramingen van de verwachte economische groei in 2010 voortdurend opwaarts bijgesteld. Inhoud Vorig jaar om deze tijd schreven wij: Wat wij in elk geval weten is dat aandelenmarkten historisch gezien extreem goedkoop zijn, dat de obligatiemarkt inmiddels volop het depressiescenario inprijst en dat het vertrouwen van consumenten en producenten op historische dieptepunten staan. Hoe tegenstrijdig dit ook lijkt, op zich zijn dat goede fundamenten voor herstel in de toekomst. Herstel dat moet komen als vertrouwen geleidelijk aan terugkeert. Een aantal zaken die begin vorig jaar nog een vraag waren, kregen een antwoord. Wij zullen in de toekomst langer moeten (mogen) werken voordat wij AOW krijgen. De verwachtingen ten aanzien van pensioenen zijn blijvend neerwaarts bijgesteld. Het jaar 2009 was een jaar van voortschrijdend inzicht met betrekking tot de veiligheid van onze beleggingen. Je kunt in dit vak vaak gelijk hebben, maar gelijk krijgen in de tijd die daarvoor staat is een ander verhaal. Wij doen voor het komend jaar in elk geval een poging in de volgende pagina s waarin wij u onze visie voor 2010 voorleggen. Voor ons bedrijf was 2009 een cruciaal jaar. Zelfstandigheid en een naamsverandering in dramatische marktomstandigheden. Wij zijn het jaar, na een moeilijk begin, goed doorgekomen met een toegewijd team. Dat kon alleen door het vertrouwen dat u in ons hebt gesteld, óók in de moeilijke tijden die achter ons liggen. Wij danken u zeer voor het vertrouwen dat u in ons hebt gesteld Namens alle medewerkers wens ik u een persoonlijk en zakelijk heel voorspoedig 2010 toe. Met vriendelijke groet, Hans Stroeve Inhoud De vooruitzichten voor beleggen in 2010 Herstel uw vermogen Focus op beleggen in China En verder Beursvloer

4 KWARTAALBERICHT De vooruitzichten voor beleggen in 2010 De beurzen hebben het afgelopen jaar 2009 een sterke stijging achter de rug dankzij de economische stimuleringspakketten van overheden, de miljardeninjecties van centrale banken en de opluchting van beleggers dat het zwartste scenario geen werkelijkheid is geworden. De schade van de kredietcrisis bleef in 2009 beperkt tot een recessie. Ramingen voor de economische groei in 2010 worden steeds vaker naar boven toe bijgesteld. Wim Zwanenburg Beleggingsstrateeg Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Amerika groeit! De Amerikaanse economie is al halverwege 2009 uit de recessie gekomen. Na het enorme verlies van meer dan 8 miljoen banen sinds de start van de recessie in december 2007 en een werkloosheid die opliep tot meer dan 10% beginnen de laatste banencijfers mee te vallen. Het verlies van werkgelegenheid lijkt tot staan te komen. Het herstel op de Amerikaanse huizenmarkt houdt eveneens aan. Ook de bestuurders van de Federal Reserve kijken onder leiding van Fed-president Ben Bernanke met wat meer vertrouwen naar de Amerikaanse economie, maar de Fed zal naar eigen zeggen haar beleidsrente nog geruime tijd op het historisch lage niveau van bijna 0% handhaven. De zwakke arbeidsmarkt, de voortdurende afname van bedrijfsinvesteringen, de oplopende wanbetalingen op zakelijk vastgoed en de strikte leenvoorwaarden van de banken blijven de monetaire autoriteiten echter zorgen baren. Economische Groei en Inflatie Euroland USA Japan Latijns- Oost- Azië Amerika Europa Pacific GDP ,8-2,5-5,7-2,2-5,7 1, ,2 2,7 1,4 3,4 2,3 5,1 CPI (Inflatie) ,3-0,3-1,2 5,9 7,2 0, ,3 2,0-0,9 6,7 6,2 1,9 Bron: Bloomberg, IMF, Consensus Economics, Bank Degroof, ultimo november 2009 Met een inflatie van nog geen 2% voor het consumptieprijspeil is er voor de Fed ook vanuit het inflatieperspectief nog geen noodzaak de rente fors te verhogen. De relatief hoge werkloosheid zorgt ervoor dat werknemers in 2010 geen looneisen kunnen stellen die de prijzen kunnen opdrijven. De bezettingsgraad van de industrie in de VS ligt nog maar net boven de 70% dus ook daar zitten nog geen forse prijsverhogingen in de pijplijn. Wij verwachten dat de Fed pas ver in de tweede helft van 2010 tot renteverhoging over zal gaan. Stoppen met stimuleren Wereldwijd zijn door de stimuleringspakketten, andere overheidsuitgaven en tegenvallende belastinginkomsten de begrotingstekorten snel opgelopen. In veel landen is daarom de staatschuld torenhoog opgelopen. Er wordt daarom vaak gesproken over forse bezuinigingen en een einde aan de steunmaatregelen van regeringen in de westerse lan-den. Verschillende beleidsadviseurs, waaronder het IMF en in Nederland president Wellink van DNB, wijzen echter op de broosheid van het economisch herstel en waarschuwen tegen te vroeg ingezette bezuinigingen die het economisch herstel in de kiem kunnen smoren. Het is afwachten of het gekochte herstel zich organisch zal doorzetten en of de private sector het stokje overneemt als de regeringen zich terugtrekken. Het probleem van de hoge leverage of schuldfinanciering is nog niet helemaal opgelost. Een deel van de schulden is afgeschreven, een deel is verplaatst naar de overheid. De hoge schuldgraad en afbouw van schulden staat een hoge economische groei in de weg. Mede daarom zal in landen als China en India de groei beduidend hoger liggen dan in de VS en Europa. 4

5 Na sterk herstel vertraging In Europa bevestigen verschillende indicatoren het beeld dat ook daar de motor van de economie weer aanslaat. Wereldwijd nemen de vertrouwensindicatoren van producenten, consumenten en van beleggers toe. Wanneer we de Leading Indicators voor zowel de OESO-landen als de niet-ledenlanden 3 maanden vooruitschuiven in de tijd dan laat onderzoek zien dat de samenhang met de ontwikkeling van de wereldwijde industriële productie erg hoog is en dat de indicatoren momenteel wijzen op een sterk herstel van de productie. Een dergelijk herstel is op zijn minst aannemelijk omdat er nog een aanzienlijke herbevoorrading moet plaatsvinden. Ondernemingen hebben in de tweede helft van 2009 hun voorraden nog verder afgebouwd naar ongekend lage niveaus. Maar na een korte intensieve herstelfase zien we de groei toch weer wat vertragen en zal het herstel waarschijnlijk niet zo sterk doorzetten. Hoewel een grote terugval in de conjunctuurcyclus nooit geheel kan worden uitgesloten, is een double dip -scenario zeker niet ons meest waarschijnlijke scenario. Sinds 9 maart 2009 zijn de aandelenmarkten sterk hersteld, maar een overweging van het belang van aandelen in de beleggingsportefeuille achten wij nog steeds gerechtvaardigd. Hoewel wij ook oog hebben voor de risico s zijn voor onze optimistische visie op aandelen tal van redenen aan te voeren. beter dan verwacht. Beleggingsanalisten rekenen gemiddeld voor de groter Europese beursgenoteerde bedrijven op een stijging van de winst per aandeel met gemiddeld 28% in 2010, voor de VS rekenen analisten gemiddeld met 25%. De dividendrendementen zijn nog steeds aantrekkelijk. Hoewel je in de pers regelmatig kanttekeningen leest dat de aandelenbeurzen al ver op een economisch herstel zijn vooruitgelopen zijn aandelen volgens de meeste waarderingsmaatstaven niet te duur. De beweeglijkheid van aandelenmarkten (volatiliteit) is aanmerkelijk afgenomen. Aankondigingen zoals die van Dubai World dat het voor zes maanden niet in staat is om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen, of de toekenning van een lagere kredietstatus aan landen zoals Griekenland, leidden wel tot Waarderingen nog aantrekkelijk enige nervositeit in de financiële markten. In vergelijking met het effect van de val Lehman Brothers in september 2008 zorgden deze slechts voor een rimpeling en bleef een groter drama uit. De woestijnstorm uit Dubai was snel uitgeraasd en vooralsnog bleek dit geen voorbode van problemen elders. kwartaalbericht Rooskleurig 2010 De bedrijfswinsten zullen fors gaan groeien, nu na de snelle hevige kostenreducties ook omzetherstel in het verschiet ligt. De omstandigheden zijn gunstig voor stevig winstherstel. De bedrijfswinsten waren in het derde kwartaal van 2009 al Het bedrijfsleven en met name het midden- en kleinbedrijf klaagt wereldwijd nog steeds over de strakke voorwaarden voor nieuwe kredieten en de hoge risico-opslagen, maar toch hebben de banken hun kredietverlening al uitgebreid. Van een wereldwijde kredietschaarste is beslist geen sprake, 5

6 KWARTAALBERICHT te meer daar de bedrijfsobligatiemarkt draait als een lier en bedrijven buiten de banken om nieuw geld kunnen aantrekken. Het beursklimaat is duidelijk verbeterd, er zijn weer beursintroducties (in Nederland bijvoorbeeld Delta Lloyd in oktober 2009) en aandelenemissies die goed worden geplaatst. Als de economische groei doorzet zullen we volgend jaar meer beursintroducties krijgen. Het risico van nieuwe grote schokken in financiële sector, van bankfaillissementen is aanmerkelijk afgenomen, omdat kapitaalbuffers al fors zijn versterkt. De paniek over systeemrisico s dat banken zullen omvallen is volledig verdwenen. Veel banken zijn al weer sterk genoeg om op eigen benen te staan, hebben de stresstests doorstaan, hebben emissies gedaan om nieuw kapitaal aan te trekken en zijn overgegaan tot terugbetaling van de van de overheden ontvangen noodkredieten. Twijfelaars nog niet over de streep De renteniveaus zijn nog steeds erg laag; zowel de geldmarktrente door de ruime monetaire politiek van de centrale banken, als ook de rente op Staatsleningen. De risicobereidheid van beleggers en investeerders is weer toegenomen en het consumentenvertrouwen zit wereldwijd ook weer in de lift, maar nog niet alle twijfelaars zijn al over de streep getrokken. In oktober bleek uit het Bank of America Merrill Lynch Fund Managers Survey, een wereldwijde enquête, dat slechts 38% van de institutionele beleggers overwogen posities in aandelen aanhoudt. Weliswaar het hoogste in twee jaar, maar nog steeds is 72% onderwogen ten opzichte van de lange termijn richtlijnen voor de beleggingsstrategie. Wellicht zijn particuliere beleggers al op hun institutionele collega s vooruitgelopen, maar aandelenmarkten zijn zeker nog niet oververhit en de instroom in beleggingsfondsen van particulieren is ook tamelijk defensief gebleven. In september 2009 overtrof de instroom in obligatiefondsen de instroom in aandelenbeleggingsfondsen voor de 20e achtereenvolgende maand, terwijl dit in 2007 nog steeds andersom was. Conclusie Met de lage rente en verbeterende perspectieven voor bedrijfswinsten hebben aandelenbeleggers de wind in de zeilen. Beurzen stijgen nooit in één rechte lijn omhoog, maar na de gigantische financiële schokken, de paniek eind 2008 en een eerste herstel in 2009 menen wij dat 2010 voor aandelenbeleggers per saldo opnieuw een gunstig jaar zal worden. 6

7 Herstel uw Vermogen Het mondiale herstel van de beurzen in 2009 geeft menig beleggers wat tijd om op adem te komen van de turbulente naweeën van de financiële crisis. Herstel gloort, maar ook in uw portefeuille? seminar Met dit thema organiseert Stroeve & Lemberger in januari en februari voor bestaande en nieuwe relaties een inspirerend seminar met aansprekende onderwerpen. Garantiecertificaten toen en nu? Autoriteit Marcel Tak ( de 10 van Tak IEX) behandelt op inzichtelijke wijze de diffuse markt van garantieproducten, notes en clickfondsen. Lopen uw bestaande notes mee bij een oplopende beurs, of blijft het dood geld? Welke notes hebben de beste voorwaarden voor substantieel herstel en hoe ruil ik het best? Timing in Trading and Trends Tien jaar lang heeft een Buy and Hold -strategie geen significante bijdrage aan het rendement van uw portefeuille geleverd, alle goed onderbouwde adviezen ten spijt. Dwingt het nieuwe financiële speelveld ons tot een actievere beleggingshouding? Wat wordt de toegevoegde waarde van timing in uw beleggingsportefeuille? Een kennismaking met de wereld van de Dynamische Asset Allocatie en de Core and Satellite -strategie. Beursveteraan Jan Heeremans brengt dit alles helder in beeld onder het thema: Begin eenvoudig, het wordt vanzelf ingewikkeld! Markant 2010 Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg ventileert zijn visie op het beursklimaat 2010 in een onderscheidende dialoog. Losjes, maar vastberaden markeert hij de meest onderscheidende gezichtspunten van Stroeve & Lemberger ten opzichte van de collega-analisten bij de grootbanken. 26 januari en 9 februari 2010, Amsterdam Interesse? Kijk voor nadere info op 7

8 Over- of onderwaardering van de dollar beursvloer zweedse kroon Britse pond Japanse Yen Canadese dollar Noorse kroon Zwitserse frank Nieuw-Zeelandse dollar Euro Deense Kroon Australische dollar -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% De Amerikaanse dollar is ten opzichte van de meeste valuta ondergewaardeerd (Gebaseerd op verschil in koopkrachtontwikkeling ) De ontwikkeling van de Euro, in Amerikaanse dollars Spoorwegen en steenkool De euro werd in 2009 sterker t.o.v. de Amerikaanse dollar. Eind 2009 was er echter een trendomkeer. Gaat de dollar in 2010 van 1,40 naar 1,20? De tijd van stoomlocomotieven ligt lang achter ons, maar met de overname van de Amerikaanse spoorwegmaatschappij Burlington Northern Santa Fe zet de superbelegger Warren Buffett in op het herstel van de economie, maar vooral ook op het toenemende vervoer van steenkool voor het gebruik in elektriciteitscentrales. Met innovatieve technieken als steenkoolvergassing en carboncapture and storage technology (CCS) die de uitstoot van roet en zwavel beperken zal ook gewerkt worden aan een beter milieurendement. Peabody Energy, één van s wereld grootste mijnbouwondernemingen, is in dat opzicht ook een aantrekkelijke belegging. Chinezen in een Volvo Vlak voor kerstmis 2009 verkocht Ford Volvo aan de Chinese autofabrikant Geely voor ongeveer 1,4 miljard dollar, nog geen derde van wat Ford zelf 10 jaar eerder voor Volvo betaalde. Ondanks deze afwaardering krijgt Geely wel een van de meest robuuste en betrouwbaarste Europese automerken in bezit. Volvo produceerde in 2008 ongeveer auto's (met in totaal personeelsleden). Het aandeel Geely steeg op de Chinese aandelenbeurs in 2009 meer dan 575 procent! De Chinese automarkt is in aantallen nu groter dan de Amerikaanse automarkt. 8

9 Focus op beleggen in China In 2009 hebben de aandelenmarkten van de opkomende landen en met name China twee tot driemaal sterker gepresteerd dan de westerse aandelenmarkten. China bleek na de val van Lehman Brothers in september 2008 niet immuun voor de wereldwijde recessie, maar kon sneller herstellen vanwege de sterke uitgangspositie. Wim Zwanenburg Beleggingsstrateeg Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer A nders dan de probleemlanden tijdens de Azië-crisis in 1997 en 1998 is China een schuldeiser van de wereld. Het land beschikt over een overschot op de betalingsbalans en oplopende deviezenvoorraden. Indien de Chinezen hun valuta vrij gaan laten zweven ligt een hogere muntkoers in het verschiet. Bovendien lijkt daar ook de inflatie steeds beter onder controle. Eind 2008 vreesden veel risico-averse internationale beleggers voor tegenvallende exportcijfers, maar China bleek sterk te kunnen groeien door binnenlandse impulsen. middenklasse heeft zich niet zoals de consumenten in de VS dik in de schulden gestoken. Er wordt juist te veel gespaard! Ook de demografische ontwikkeling is in China relatief nog steeds gunstig, daar waar in het westen de vergrijzing doorzet en de verhouding tussen actieven en inactieven verder verslechterd. In China is ondanks de één-kind-politiek 65% van de bevolking nog jonger dan 45. Analisten bleken in 2009 tijdig oog te hebben voor de betere fundamenten van veel beursgenoteerde ondernemingen in China; de winstramingen van bedrijven uit China werden als eerste opwaarts bijgesteld. De bedrijfswinsten in China zullen in 2010 een sterk voortgezet cyclisch herstel laten zien, waarbij de banken en technologie tot de leidende sectoren behoren. kwartaalbericht De bankensector in China stond er in 2009 ook veel beter voor dan die in de VS of in Europa want deze banken hadden niet of nauwelijks giftige ( subprime ) leningen voor de financiering van Amerikaans vastgoed op hun balans. De opkomende China blijft groeien! Een jaar geleden zou vrijwel niemand het voor mogelijk hebben gehouden dat de Chinese economie met meer dan 8% zou groeien in Maar na een dip naar 6,1% in het 9

10 KWARTAALBERICHT eerste kwartaal wordt voor het vierde kwartaal van 2009 zelfs een groei van meer dan 10% verwacht. Het stimuleringsprogramma van de Chinese overheid van USD 586 miljard werpt duidelijk zijn vruchten af hoewel ook van dat programma nog lang niet alles is besteed. Investeringen in infrastructuur vergen ook in China een langere voorbereiding. China is vergelijkbaar met de VS in de jaren 50 waar de aanleg van de autosnelwegen structureel bijdroeg aan de groeicapaciteit van het land. In China zijn meer dan 100 steden met meer dan 1 miljoen inwoners. Sommige economen vrezen dat in China de nieuwste zeepbel wordt geblazen. De Shanghai Composite-index behaalde in 2009 tot medio december een rendement van meer dan 75%. Wij menen echter dat van oververhitting en een zeepbel nog geen sprake is. De groei van China kan nog wel 20 jaar bovengemiddeld blijven, al willen we niet veronderstellen dat de groei op hetzelfde hoge niveau blijft als de afgelopen decennia. Tijd om eens te kijken naar de structurele veranderingen in de Chinese economie. In de afgelopen 20 jaar leverde de export de voornaamste bijdrage aan de economische groei in China. Van 1989 tot en met 2008 groeide de export met gemiddeld 19%. In de jaren 90 groeide de Chinese export met gemiddeld 15% per jaar, maar de groei fluctueerde sterk. In 2001 trad China toe tot de WTO (Wereldhandelsorganisatie); van 2002 tot en met 2008 steeg de export met een duizelingwekkend tempo van 27% per jaar, zonder een enkele conjuncturele terugslag. In 2009 daalde de export volgens verwachtingen echter met circa 15%, de eerste daling sinds de economische hervormingen 30 jaar geleden begonnen. Zelfs bij een sterk herstel van de wereldeconomie zal de Chinese export gemiddeld niet meer harder dan 8% tot 10% per jaar gaan groeien, veel minder dan de laatste twee decennia. Structurele verandering Maar China is gelukkig in een overgangsfase waarbij de koopkracht van de beroepsbevolking en de binnenlandse Hoge Chinese groei houdt aan! consumptie toeneemt. In oktober 2009 stegen de Chinese detailhandelsverkopen met 16,2%. In China is het dus ook niet alleen de overheid die stimuleert en besteedt! De sterke bestedingen vertaalden zich ook in een sterke groei van de industriële productie en zo nam bijvoorbeeld in oktober ook de elektriciteitsproductie met meer dan 17% op jaarbasis sterk toe. China is nu s werelds grootste automarkt. In de eerste 11 maanden van 2009 werden meer dan 12 miljoen auto s verkocht, 42% Goudvoorraden van de centrale banken in miljoenen Troy ounce laatste laatste toename/ percentage van de rapportage rapportage afname t.o.v. wereldvoorraad datum jaar geleden bij centrale banken World 968,288 sep-09 1,43 100,0% Euro Area 347,197 okt-09-0,81 35,9% US 261,499 okt-09 0,00 27,0% Germany 109,559 okt-09-0,14 11,3% Italy 78,829 okt-09 0,00 8,1% France 78,301 okt-09-2,92 8,1% China 33,890 sep-09 75,69 3,5% Switzerland 33,440 sep-09 0,00 3,5% Japan 24,602 okt-09 0,00 2,5% Netherlands 19,691 okt-09-1,45 2,0% Russia 19,537 okt-09 19,88 2,0% India 11,502 sep-09 0,00 1,2% UK 9,975 okt-09 0,00 1,0% Landen als China zijn bezig hun internationale deviezenvoorraden te diversificeren. Naast de US dollar is er een vraag naar euro s en ook naar goud. De laatste transactie van India, de aankoop van 200 ton goud van het IMF in november 2009, is nog niet in bovenstaande is nog niet in deze statistieken verwerkt. Wat opvalt is dat China in 2008 zelfs nog minder goud aanhield dan Nederland maar dat is aan het veranderen. Bron: Bloomberg 10

11 meer dan in dezelfde periode in 2008 en veel meer dan in de VS. Het stimuleringsprogramma en diverse subsidieregelingen droegen daaraan bij, maar dat gold ook voor de VS waar het cash-for-clunkers -program ook een impuls gaf aan de autoverkopen. Dat zich in de Chinese economie structurele veranderingen voltrekken is ook te zien aan de snelle groei van de dienstensector, waar nu ongeveer 20% van de Chinese beroepsbevolking werkzaam is. Beheersbare groei Nadat in de eerste vijf maanden van 2009 de kredietverlening al sterker toenam dan in heel 2008 is het groeitempo van de kredietverlening sindsdien duidelijk afgenomen. In feite was er niet veel meer aan de hand dan een seizoenspatroon dat door het stimuleringspakket van de overheid versterkt werd. De banken in China krijgen quota voor de kredietverlening toegemeten en die werden zo snel mogelijk vol getrokken. Critici hebben overigens wel een punt dat met te snelle groei van de kredietverlening oververhitting van de Chinese economie dreigt, maar dat beseffen de monetaire autoriteiten in China zelf ook en zij zijn zeker bereid om op de rem te trappen door verhoging van de beleningstarieven en de reserveverplichtingen voor de banken. De reële economische groei bedroeg de afgelopen 30 jaar gemiddeld meer dan 10%. Zeer waarschijnlijk zal de groei van het reële BBP terugvallen naar zo n 8% per jaar. Zodra de Chinese economie een omvang bereikt heeft van circa driekwart van de Amerikaanse economie zal de groei waarschijnlijk vertragen naar een tempo van zo n 5%. Maar wat zal dat betekenen voor beleggers? Afgezien van de rendementen in 2006, 2007 en 2009 waren de rendementen op Chinese aandelen voor op de langere termijn gerichte beleggers ( buy and hold ) tamelijk teleurstellend. Sinds het voor buitenlanders in 1994 mogelijk werd om in Chinese in Hong Kong genoteerde H-aandelen te beleggen bleven de rendementen verrassend genoeg cumulatief zelfs achter bij de rendementen op de AEX-index. Uitgaande van de aanhoudend hogere economische groei in China valt echter niet te verwachten dat Nederlandse aandelen het nog eens 20 jaar beter zullen doen dan Chinese aandelen. In het perspectief van de structureel hogere economische groei in China achten wij de Chinese beurs nog niet overgewaardeerd. Het is dan ook niet voor niets dat wij in ons beleggingsbeleid in 2009 zwaar op opkomende landen en in het bijzonder op China. Ook in 2010 zal dat onverminderd het geval zijn. Zie ook en zie daar bij Publicaties voor artikelen van de hand Wim Zwanenburg kwartaalbericht 400 Chinese aandelen-index (H-shares) vergeleken met AEX (1 januari 1994 is 100) Chinese H-aandelen in HKD Chinese H-aandelen in euro's AEX Index 0 De Chinese beurs is pas na het jaar 2000 gaan stijgen, terwijl de groei al meer dan 30 jaar gemiddeld meer dan 10% bedraagt. 11

12 Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Weesp Nesland 1-V 1382 MZ Weesp T +31 (0) F +31 (0) Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Maastricht Posthoornstraat NV Maastricht T +31 (0) F +31 (0)

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen 2. Kwartaalvisie, terugblik en te verwachten beleggingsbeleid 1 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II AANDACHT VOOR...... het jongste fonds van Finles! Op 1 oktober jongstleden vierde het Finles Alternative Bond Fund (FABF) zijn eerste verjaardag. Het behaalde rendement, zowel absoluut als in vergelijking

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 13, april 2013. Kwartaalbericht SINDS 1818

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 13, april 2013. Kwartaalbericht SINDS 1818 NIEUWSBRIEF nummer 13, april 2013 Kwartaalbericht 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds 1818 Onafhankelijk, no-nonsense en resultaat gericht Door professionals met liefde voor hun vak Die hun cliënten

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 11, oktober 2012. Kwartaalbericht SINDS 1818

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 11, oktober 2012. Kwartaalbericht SINDS 1818 NIEUWSBRIEF nummer 11, oktober 2012 Kwartaalbericht 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds 1818 Onafhankelijk, no-nonsense en resultaat gericht Door professionals met liefde voor hun vak Die hun cliënten

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014 Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 214 grafiek 2 grafiek 3 34 1.4 33 32 3 3 1.38 1.36 1.34 George Raven 29 28 27 26 1.32 1.3 1.28 25 1.26 Jan Wirken Eurostoxx5 index Eurodollarkoers Samenvatting

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen april 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen april 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen april 2015 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2015 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009 9 april 20 Geen geld en de oude sok De laatste paar maanden zijn er vele miljarden aan vermogen verdampt. Het thema laat niemand onberoerd. Kenmerkend is dat deze crisis de bijl legt aan veel vermeende

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 20, januari 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 20, januari 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 NIEUWSBRIEF nummer 20, januari 2015 Kwartaalbericht 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds 1818 Onafhankelijk, no-nonsense en resultaat gericht Door professionals met

Nadere informatie

Rentevisie 2009-10. 23 oktober 2009

Rentevisie 2009-10. 23 oktober 2009 Rentevisie 20-10 23 oktober 20 Economen van ING voorspellen einde van recessie in Nederland De Nederlandse economie is in het derde kwartaal waarschijnlijk uit de recessie gekomen. Het Economisch Bureau

Nadere informatie

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009 Rentevisie 20-5 14 mei 20 Langzame verbetering? De wereldeconomie beeft nog steeds na van de schok die de conjunctuur in de laatste maanden van vorig jaar te verwerken kreeg. Vanaf september 20 daalde

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office

Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office Disclaimer Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep

Nadere informatie

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken voor staatsobligaties die wij de afgelopen maanden zagen, was volgens de statistische risicomodellen die banken gebruiken vrijwel onmogelijk.,, George Raven Jan Wirken Insinger de Beaufort Beleggingsvisie

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 2 e Kwartaalbericht 2013 Datum publicatie : 10 juli 2013 Redactie : Ad Maas Inhoud: 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Augustus 2015

Maandbericht Beleggen Augustus 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 28 juli 2015 Maandbericht Beleggen Augustus 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

MarketUpdate Weekend Editie - 47 1

MarketUpdate Weekend Editie - 47 1 MarketUpdate Weekend Editie - 47 1 Inhoudsopgave Special: GFMS: Rapport zilvermarkt november 2012... 3 Binnenlands nieuws... 11 Kwartaalbericht woningmarkt: Prijzen gaan 7% omlaag in 2013... 11 Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug

De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug Asset Backed Securities in de schijnwerpers Jaargang 16 - februari 2013 Colofon Redactie Justin Boers, David van Bragt, Lieuwe Jousma, Menso van Leeuwen,

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Threadneedle Macro Trading Fund 8 Financiële Planning

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Threadneedle Macro Trading Fund 8 Financiële Planning inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie ir. Yvo J.E. Dahmen mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel drs. John P.N. Res prof. dr. Jacques J. Sijben drs. Jacqueline B.M. van der Voort

Nadere informatie

Op naar evenwicht. Uitgave 1 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Op naar evenwicht. Uitgave 1 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Op naar evenwicht Uitgave 1 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Vooruitzichten eerste kwartaal 2014 Op naar evenwicht In een overgangsperiode zoals we die nu meemaken, is het moeilijk om met zekerheid

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De financiële markten in het tweede kwartaal van 2014 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie