NIEUWSBRIEF nummer 1, januari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF nummer 1, januari 2010"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF nummer 1, januari 2010 Het herstel zet door Kwartaalbericht 1

2 Nodig in woelige tijden: een vermogensbeheerder met richtinggevoel KWARTAALBERICHT Wat is er nodig om uw vermogen door het huidige economische tij te loodsen? Meer dan ooit heeft u behoefte aan een koersvaste beheersaanpak. Aan vermogensbeheerders met een feilloos richtinggevoel. En dat biedt u Stroeve & Lemberger; vertrouwde namen voor generaties van vermogende particulieren. Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer is een gerenommeerd huis met een eigen beheerstijl. Gebaseerd op behoud waar nodig en gericht op groei waar mogelijk. Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer combineert ouderwetse persoonlijke service met een state of the art beleggingsproces en een transparante kostenstructuur. Zonder aan enige financiële instelling gebonden te zijn, maar in nauwe samenwerking met gespecialiseerde banken. Wilt u weten welk houvast Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer ù kan bieden? Bel ons voor een oriënterend gesprek. En kijk alvast even op Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer N.V. Nesland 1-v, 1382 MZ Weesp T +31 (0) Posthoornstraat 69, 6219 NV Maastricht T +31 (0)

3 Geachte lezer, Wij hebben een bijzonder jaar afgesloten. Een jaar met twee gezichten. Begin 2009 vreesden velen een depressie. Het vertrouwen op de financiële markten was totaal weg en de aandelenbeurzen verkeerden nog in een vrije val, maar geleidelijk aan keerde het vertrouwen terug. Een depressie kwam er niet, de recessie bleek van een kortere duur te zijn dan velen verwachtten. Onder aanvoering van de China en andere Emerging Markets zagen wij vanaf maart 2009 een opmerkelijk herstel van de internationale aandelenmarkten. De laatste maanden worden de ramingen van de verwachte economische groei in 2010 voortdurend opwaarts bijgesteld. Inhoud Vorig jaar om deze tijd schreven wij: Wat wij in elk geval weten is dat aandelenmarkten historisch gezien extreem goedkoop zijn, dat de obligatiemarkt inmiddels volop het depressiescenario inprijst en dat het vertrouwen van consumenten en producenten op historische dieptepunten staan. Hoe tegenstrijdig dit ook lijkt, op zich zijn dat goede fundamenten voor herstel in de toekomst. Herstel dat moet komen als vertrouwen geleidelijk aan terugkeert. Een aantal zaken die begin vorig jaar nog een vraag waren, kregen een antwoord. Wij zullen in de toekomst langer moeten (mogen) werken voordat wij AOW krijgen. De verwachtingen ten aanzien van pensioenen zijn blijvend neerwaarts bijgesteld. Het jaar 2009 was een jaar van voortschrijdend inzicht met betrekking tot de veiligheid van onze beleggingen. Je kunt in dit vak vaak gelijk hebben, maar gelijk krijgen in de tijd die daarvoor staat is een ander verhaal. Wij doen voor het komend jaar in elk geval een poging in de volgende pagina s waarin wij u onze visie voor 2010 voorleggen. Voor ons bedrijf was 2009 een cruciaal jaar. Zelfstandigheid en een naamsverandering in dramatische marktomstandigheden. Wij zijn het jaar, na een moeilijk begin, goed doorgekomen met een toegewijd team. Dat kon alleen door het vertrouwen dat u in ons hebt gesteld, óók in de moeilijke tijden die achter ons liggen. Wij danken u zeer voor het vertrouwen dat u in ons hebt gesteld Namens alle medewerkers wens ik u een persoonlijk en zakelijk heel voorspoedig 2010 toe. Met vriendelijke groet, Hans Stroeve Inhoud De vooruitzichten voor beleggen in 2010 Herstel uw vermogen Focus op beleggen in China En verder Beursvloer

4 KWARTAALBERICHT De vooruitzichten voor beleggen in 2010 De beurzen hebben het afgelopen jaar 2009 een sterke stijging achter de rug dankzij de economische stimuleringspakketten van overheden, de miljardeninjecties van centrale banken en de opluchting van beleggers dat het zwartste scenario geen werkelijkheid is geworden. De schade van de kredietcrisis bleef in 2009 beperkt tot een recessie. Ramingen voor de economische groei in 2010 worden steeds vaker naar boven toe bijgesteld. Wim Zwanenburg Beleggingsstrateeg Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Amerika groeit! De Amerikaanse economie is al halverwege 2009 uit de recessie gekomen. Na het enorme verlies van meer dan 8 miljoen banen sinds de start van de recessie in december 2007 en een werkloosheid die opliep tot meer dan 10% beginnen de laatste banencijfers mee te vallen. Het verlies van werkgelegenheid lijkt tot staan te komen. Het herstel op de Amerikaanse huizenmarkt houdt eveneens aan. Ook de bestuurders van de Federal Reserve kijken onder leiding van Fed-president Ben Bernanke met wat meer vertrouwen naar de Amerikaanse economie, maar de Fed zal naar eigen zeggen haar beleidsrente nog geruime tijd op het historisch lage niveau van bijna 0% handhaven. De zwakke arbeidsmarkt, de voortdurende afname van bedrijfsinvesteringen, de oplopende wanbetalingen op zakelijk vastgoed en de strikte leenvoorwaarden van de banken blijven de monetaire autoriteiten echter zorgen baren. Economische Groei en Inflatie Euroland USA Japan Latijns- Oost- Azië Amerika Europa Pacific GDP ,8-2,5-5,7-2,2-5,7 1, ,2 2,7 1,4 3,4 2,3 5,1 CPI (Inflatie) ,3-0,3-1,2 5,9 7,2 0, ,3 2,0-0,9 6,7 6,2 1,9 Bron: Bloomberg, IMF, Consensus Economics, Bank Degroof, ultimo november 2009 Met een inflatie van nog geen 2% voor het consumptieprijspeil is er voor de Fed ook vanuit het inflatieperspectief nog geen noodzaak de rente fors te verhogen. De relatief hoge werkloosheid zorgt ervoor dat werknemers in 2010 geen looneisen kunnen stellen die de prijzen kunnen opdrijven. De bezettingsgraad van de industrie in de VS ligt nog maar net boven de 70% dus ook daar zitten nog geen forse prijsverhogingen in de pijplijn. Wij verwachten dat de Fed pas ver in de tweede helft van 2010 tot renteverhoging over zal gaan. Stoppen met stimuleren Wereldwijd zijn door de stimuleringspakketten, andere overheidsuitgaven en tegenvallende belastinginkomsten de begrotingstekorten snel opgelopen. In veel landen is daarom de staatschuld torenhoog opgelopen. Er wordt daarom vaak gesproken over forse bezuinigingen en een einde aan de steunmaatregelen van regeringen in de westerse lan-den. Verschillende beleidsadviseurs, waaronder het IMF en in Nederland president Wellink van DNB, wijzen echter op de broosheid van het economisch herstel en waarschuwen tegen te vroeg ingezette bezuinigingen die het economisch herstel in de kiem kunnen smoren. Het is afwachten of het gekochte herstel zich organisch zal doorzetten en of de private sector het stokje overneemt als de regeringen zich terugtrekken. Het probleem van de hoge leverage of schuldfinanciering is nog niet helemaal opgelost. Een deel van de schulden is afgeschreven, een deel is verplaatst naar de overheid. De hoge schuldgraad en afbouw van schulden staat een hoge economische groei in de weg. Mede daarom zal in landen als China en India de groei beduidend hoger liggen dan in de VS en Europa. 4

5 Na sterk herstel vertraging In Europa bevestigen verschillende indicatoren het beeld dat ook daar de motor van de economie weer aanslaat. Wereldwijd nemen de vertrouwensindicatoren van producenten, consumenten en van beleggers toe. Wanneer we de Leading Indicators voor zowel de OESO-landen als de niet-ledenlanden 3 maanden vooruitschuiven in de tijd dan laat onderzoek zien dat de samenhang met de ontwikkeling van de wereldwijde industriële productie erg hoog is en dat de indicatoren momenteel wijzen op een sterk herstel van de productie. Een dergelijk herstel is op zijn minst aannemelijk omdat er nog een aanzienlijke herbevoorrading moet plaatsvinden. Ondernemingen hebben in de tweede helft van 2009 hun voorraden nog verder afgebouwd naar ongekend lage niveaus. Maar na een korte intensieve herstelfase zien we de groei toch weer wat vertragen en zal het herstel waarschijnlijk niet zo sterk doorzetten. Hoewel een grote terugval in de conjunctuurcyclus nooit geheel kan worden uitgesloten, is een double dip -scenario zeker niet ons meest waarschijnlijke scenario. Sinds 9 maart 2009 zijn de aandelenmarkten sterk hersteld, maar een overweging van het belang van aandelen in de beleggingsportefeuille achten wij nog steeds gerechtvaardigd. Hoewel wij ook oog hebben voor de risico s zijn voor onze optimistische visie op aandelen tal van redenen aan te voeren. beter dan verwacht. Beleggingsanalisten rekenen gemiddeld voor de groter Europese beursgenoteerde bedrijven op een stijging van de winst per aandeel met gemiddeld 28% in 2010, voor de VS rekenen analisten gemiddeld met 25%. De dividendrendementen zijn nog steeds aantrekkelijk. Hoewel je in de pers regelmatig kanttekeningen leest dat de aandelenbeurzen al ver op een economisch herstel zijn vooruitgelopen zijn aandelen volgens de meeste waarderingsmaatstaven niet te duur. De beweeglijkheid van aandelenmarkten (volatiliteit) is aanmerkelijk afgenomen. Aankondigingen zoals die van Dubai World dat het voor zes maanden niet in staat is om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen, of de toekenning van een lagere kredietstatus aan landen zoals Griekenland, leidden wel tot Waarderingen nog aantrekkelijk enige nervositeit in de financiële markten. In vergelijking met het effect van de val Lehman Brothers in september 2008 zorgden deze slechts voor een rimpeling en bleef een groter drama uit. De woestijnstorm uit Dubai was snel uitgeraasd en vooralsnog bleek dit geen voorbode van problemen elders. kwartaalbericht Rooskleurig 2010 De bedrijfswinsten zullen fors gaan groeien, nu na de snelle hevige kostenreducties ook omzetherstel in het verschiet ligt. De omstandigheden zijn gunstig voor stevig winstherstel. De bedrijfswinsten waren in het derde kwartaal van 2009 al Het bedrijfsleven en met name het midden- en kleinbedrijf klaagt wereldwijd nog steeds over de strakke voorwaarden voor nieuwe kredieten en de hoge risico-opslagen, maar toch hebben de banken hun kredietverlening al uitgebreid. Van een wereldwijde kredietschaarste is beslist geen sprake, 5

6 KWARTAALBERICHT te meer daar de bedrijfsobligatiemarkt draait als een lier en bedrijven buiten de banken om nieuw geld kunnen aantrekken. Het beursklimaat is duidelijk verbeterd, er zijn weer beursintroducties (in Nederland bijvoorbeeld Delta Lloyd in oktober 2009) en aandelenemissies die goed worden geplaatst. Als de economische groei doorzet zullen we volgend jaar meer beursintroducties krijgen. Het risico van nieuwe grote schokken in financiële sector, van bankfaillissementen is aanmerkelijk afgenomen, omdat kapitaalbuffers al fors zijn versterkt. De paniek over systeemrisico s dat banken zullen omvallen is volledig verdwenen. Veel banken zijn al weer sterk genoeg om op eigen benen te staan, hebben de stresstests doorstaan, hebben emissies gedaan om nieuw kapitaal aan te trekken en zijn overgegaan tot terugbetaling van de van de overheden ontvangen noodkredieten. Twijfelaars nog niet over de streep De renteniveaus zijn nog steeds erg laag; zowel de geldmarktrente door de ruime monetaire politiek van de centrale banken, als ook de rente op Staatsleningen. De risicobereidheid van beleggers en investeerders is weer toegenomen en het consumentenvertrouwen zit wereldwijd ook weer in de lift, maar nog niet alle twijfelaars zijn al over de streep getrokken. In oktober bleek uit het Bank of America Merrill Lynch Fund Managers Survey, een wereldwijde enquête, dat slechts 38% van de institutionele beleggers overwogen posities in aandelen aanhoudt. Weliswaar het hoogste in twee jaar, maar nog steeds is 72% onderwogen ten opzichte van de lange termijn richtlijnen voor de beleggingsstrategie. Wellicht zijn particuliere beleggers al op hun institutionele collega s vooruitgelopen, maar aandelenmarkten zijn zeker nog niet oververhit en de instroom in beleggingsfondsen van particulieren is ook tamelijk defensief gebleven. In september 2009 overtrof de instroom in obligatiefondsen de instroom in aandelenbeleggingsfondsen voor de 20e achtereenvolgende maand, terwijl dit in 2007 nog steeds andersom was. Conclusie Met de lage rente en verbeterende perspectieven voor bedrijfswinsten hebben aandelenbeleggers de wind in de zeilen. Beurzen stijgen nooit in één rechte lijn omhoog, maar na de gigantische financiële schokken, de paniek eind 2008 en een eerste herstel in 2009 menen wij dat 2010 voor aandelenbeleggers per saldo opnieuw een gunstig jaar zal worden. 6

7 Herstel uw Vermogen Het mondiale herstel van de beurzen in 2009 geeft menig beleggers wat tijd om op adem te komen van de turbulente naweeën van de financiële crisis. Herstel gloort, maar ook in uw portefeuille? seminar Met dit thema organiseert Stroeve & Lemberger in januari en februari voor bestaande en nieuwe relaties een inspirerend seminar met aansprekende onderwerpen. Garantiecertificaten toen en nu? Autoriteit Marcel Tak ( de 10 van Tak IEX) behandelt op inzichtelijke wijze de diffuse markt van garantieproducten, notes en clickfondsen. Lopen uw bestaande notes mee bij een oplopende beurs, of blijft het dood geld? Welke notes hebben de beste voorwaarden voor substantieel herstel en hoe ruil ik het best? Timing in Trading and Trends Tien jaar lang heeft een Buy and Hold -strategie geen significante bijdrage aan het rendement van uw portefeuille geleverd, alle goed onderbouwde adviezen ten spijt. Dwingt het nieuwe financiële speelveld ons tot een actievere beleggingshouding? Wat wordt de toegevoegde waarde van timing in uw beleggingsportefeuille? Een kennismaking met de wereld van de Dynamische Asset Allocatie en de Core and Satellite -strategie. Beursveteraan Jan Heeremans brengt dit alles helder in beeld onder het thema: Begin eenvoudig, het wordt vanzelf ingewikkeld! Markant 2010 Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg ventileert zijn visie op het beursklimaat 2010 in een onderscheidende dialoog. Losjes, maar vastberaden markeert hij de meest onderscheidende gezichtspunten van Stroeve & Lemberger ten opzichte van de collega-analisten bij de grootbanken. 26 januari en 9 februari 2010, Amsterdam Interesse? Kijk voor nadere info op 7

8 Over- of onderwaardering van de dollar beursvloer zweedse kroon Britse pond Japanse Yen Canadese dollar Noorse kroon Zwitserse frank Nieuw-Zeelandse dollar Euro Deense Kroon Australische dollar -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% De Amerikaanse dollar is ten opzichte van de meeste valuta ondergewaardeerd (Gebaseerd op verschil in koopkrachtontwikkeling ) De ontwikkeling van de Euro, in Amerikaanse dollars Spoorwegen en steenkool De euro werd in 2009 sterker t.o.v. de Amerikaanse dollar. Eind 2009 was er echter een trendomkeer. Gaat de dollar in 2010 van 1,40 naar 1,20? De tijd van stoomlocomotieven ligt lang achter ons, maar met de overname van de Amerikaanse spoorwegmaatschappij Burlington Northern Santa Fe zet de superbelegger Warren Buffett in op het herstel van de economie, maar vooral ook op het toenemende vervoer van steenkool voor het gebruik in elektriciteitscentrales. Met innovatieve technieken als steenkoolvergassing en carboncapture and storage technology (CCS) die de uitstoot van roet en zwavel beperken zal ook gewerkt worden aan een beter milieurendement. Peabody Energy, één van s wereld grootste mijnbouwondernemingen, is in dat opzicht ook een aantrekkelijke belegging. Chinezen in een Volvo Vlak voor kerstmis 2009 verkocht Ford Volvo aan de Chinese autofabrikant Geely voor ongeveer 1,4 miljard dollar, nog geen derde van wat Ford zelf 10 jaar eerder voor Volvo betaalde. Ondanks deze afwaardering krijgt Geely wel een van de meest robuuste en betrouwbaarste Europese automerken in bezit. Volvo produceerde in 2008 ongeveer auto's (met in totaal personeelsleden). Het aandeel Geely steeg op de Chinese aandelenbeurs in 2009 meer dan 575 procent! De Chinese automarkt is in aantallen nu groter dan de Amerikaanse automarkt. 8

9 Focus op beleggen in China In 2009 hebben de aandelenmarkten van de opkomende landen en met name China twee tot driemaal sterker gepresteerd dan de westerse aandelenmarkten. China bleek na de val van Lehman Brothers in september 2008 niet immuun voor de wereldwijde recessie, maar kon sneller herstellen vanwege de sterke uitgangspositie. Wim Zwanenburg Beleggingsstrateeg Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer A nders dan de probleemlanden tijdens de Azië-crisis in 1997 en 1998 is China een schuldeiser van de wereld. Het land beschikt over een overschot op de betalingsbalans en oplopende deviezenvoorraden. Indien de Chinezen hun valuta vrij gaan laten zweven ligt een hogere muntkoers in het verschiet. Bovendien lijkt daar ook de inflatie steeds beter onder controle. Eind 2008 vreesden veel risico-averse internationale beleggers voor tegenvallende exportcijfers, maar China bleek sterk te kunnen groeien door binnenlandse impulsen. middenklasse heeft zich niet zoals de consumenten in de VS dik in de schulden gestoken. Er wordt juist te veel gespaard! Ook de demografische ontwikkeling is in China relatief nog steeds gunstig, daar waar in het westen de vergrijzing doorzet en de verhouding tussen actieven en inactieven verder verslechterd. In China is ondanks de één-kind-politiek 65% van de bevolking nog jonger dan 45. Analisten bleken in 2009 tijdig oog te hebben voor de betere fundamenten van veel beursgenoteerde ondernemingen in China; de winstramingen van bedrijven uit China werden als eerste opwaarts bijgesteld. De bedrijfswinsten in China zullen in 2010 een sterk voortgezet cyclisch herstel laten zien, waarbij de banken en technologie tot de leidende sectoren behoren. kwartaalbericht De bankensector in China stond er in 2009 ook veel beter voor dan die in de VS of in Europa want deze banken hadden niet of nauwelijks giftige ( subprime ) leningen voor de financiering van Amerikaans vastgoed op hun balans. De opkomende China blijft groeien! Een jaar geleden zou vrijwel niemand het voor mogelijk hebben gehouden dat de Chinese economie met meer dan 8% zou groeien in Maar na een dip naar 6,1% in het 9

10 KWARTAALBERICHT eerste kwartaal wordt voor het vierde kwartaal van 2009 zelfs een groei van meer dan 10% verwacht. Het stimuleringsprogramma van de Chinese overheid van USD 586 miljard werpt duidelijk zijn vruchten af hoewel ook van dat programma nog lang niet alles is besteed. Investeringen in infrastructuur vergen ook in China een langere voorbereiding. China is vergelijkbaar met de VS in de jaren 50 waar de aanleg van de autosnelwegen structureel bijdroeg aan de groeicapaciteit van het land. In China zijn meer dan 100 steden met meer dan 1 miljoen inwoners. Sommige economen vrezen dat in China de nieuwste zeepbel wordt geblazen. De Shanghai Composite-index behaalde in 2009 tot medio december een rendement van meer dan 75%. Wij menen echter dat van oververhitting en een zeepbel nog geen sprake is. De groei van China kan nog wel 20 jaar bovengemiddeld blijven, al willen we niet veronderstellen dat de groei op hetzelfde hoge niveau blijft als de afgelopen decennia. Tijd om eens te kijken naar de structurele veranderingen in de Chinese economie. In de afgelopen 20 jaar leverde de export de voornaamste bijdrage aan de economische groei in China. Van 1989 tot en met 2008 groeide de export met gemiddeld 19%. In de jaren 90 groeide de Chinese export met gemiddeld 15% per jaar, maar de groei fluctueerde sterk. In 2001 trad China toe tot de WTO (Wereldhandelsorganisatie); van 2002 tot en met 2008 steeg de export met een duizelingwekkend tempo van 27% per jaar, zonder een enkele conjuncturele terugslag. In 2009 daalde de export volgens verwachtingen echter met circa 15%, de eerste daling sinds de economische hervormingen 30 jaar geleden begonnen. Zelfs bij een sterk herstel van de wereldeconomie zal de Chinese export gemiddeld niet meer harder dan 8% tot 10% per jaar gaan groeien, veel minder dan de laatste twee decennia. Structurele verandering Maar China is gelukkig in een overgangsfase waarbij de koopkracht van de beroepsbevolking en de binnenlandse Hoge Chinese groei houdt aan! consumptie toeneemt. In oktober 2009 stegen de Chinese detailhandelsverkopen met 16,2%. In China is het dus ook niet alleen de overheid die stimuleert en besteedt! De sterke bestedingen vertaalden zich ook in een sterke groei van de industriële productie en zo nam bijvoorbeeld in oktober ook de elektriciteitsproductie met meer dan 17% op jaarbasis sterk toe. China is nu s werelds grootste automarkt. In de eerste 11 maanden van 2009 werden meer dan 12 miljoen auto s verkocht, 42% Goudvoorraden van de centrale banken in miljoenen Troy ounce laatste laatste toename/ percentage van de rapportage rapportage afname t.o.v. wereldvoorraad datum jaar geleden bij centrale banken World 968,288 sep-09 1,43 100,0% Euro Area 347,197 okt-09-0,81 35,9% US 261,499 okt-09 0,00 27,0% Germany 109,559 okt-09-0,14 11,3% Italy 78,829 okt-09 0,00 8,1% France 78,301 okt-09-2,92 8,1% China 33,890 sep-09 75,69 3,5% Switzerland 33,440 sep-09 0,00 3,5% Japan 24,602 okt-09 0,00 2,5% Netherlands 19,691 okt-09-1,45 2,0% Russia 19,537 okt-09 19,88 2,0% India 11,502 sep-09 0,00 1,2% UK 9,975 okt-09 0,00 1,0% Landen als China zijn bezig hun internationale deviezenvoorraden te diversificeren. Naast de US dollar is er een vraag naar euro s en ook naar goud. De laatste transactie van India, de aankoop van 200 ton goud van het IMF in november 2009, is nog niet in bovenstaande is nog niet in deze statistieken verwerkt. Wat opvalt is dat China in 2008 zelfs nog minder goud aanhield dan Nederland maar dat is aan het veranderen. Bron: Bloomberg 10

11 meer dan in dezelfde periode in 2008 en veel meer dan in de VS. Het stimuleringsprogramma en diverse subsidieregelingen droegen daaraan bij, maar dat gold ook voor de VS waar het cash-for-clunkers -program ook een impuls gaf aan de autoverkopen. Dat zich in de Chinese economie structurele veranderingen voltrekken is ook te zien aan de snelle groei van de dienstensector, waar nu ongeveer 20% van de Chinese beroepsbevolking werkzaam is. Beheersbare groei Nadat in de eerste vijf maanden van 2009 de kredietverlening al sterker toenam dan in heel 2008 is het groeitempo van de kredietverlening sindsdien duidelijk afgenomen. In feite was er niet veel meer aan de hand dan een seizoenspatroon dat door het stimuleringspakket van de overheid versterkt werd. De banken in China krijgen quota voor de kredietverlening toegemeten en die werden zo snel mogelijk vol getrokken. Critici hebben overigens wel een punt dat met te snelle groei van de kredietverlening oververhitting van de Chinese economie dreigt, maar dat beseffen de monetaire autoriteiten in China zelf ook en zij zijn zeker bereid om op de rem te trappen door verhoging van de beleningstarieven en de reserveverplichtingen voor de banken. De reële economische groei bedroeg de afgelopen 30 jaar gemiddeld meer dan 10%. Zeer waarschijnlijk zal de groei van het reële BBP terugvallen naar zo n 8% per jaar. Zodra de Chinese economie een omvang bereikt heeft van circa driekwart van de Amerikaanse economie zal de groei waarschijnlijk vertragen naar een tempo van zo n 5%. Maar wat zal dat betekenen voor beleggers? Afgezien van de rendementen in 2006, 2007 en 2009 waren de rendementen op Chinese aandelen voor op de langere termijn gerichte beleggers ( buy and hold ) tamelijk teleurstellend. Sinds het voor buitenlanders in 1994 mogelijk werd om in Chinese in Hong Kong genoteerde H-aandelen te beleggen bleven de rendementen verrassend genoeg cumulatief zelfs achter bij de rendementen op de AEX-index. Uitgaande van de aanhoudend hogere economische groei in China valt echter niet te verwachten dat Nederlandse aandelen het nog eens 20 jaar beter zullen doen dan Chinese aandelen. In het perspectief van de structureel hogere economische groei in China achten wij de Chinese beurs nog niet overgewaardeerd. Het is dan ook niet voor niets dat wij in ons beleggingsbeleid in 2009 zwaar op opkomende landen en in het bijzonder op China. Ook in 2010 zal dat onverminderd het geval zijn. Zie ook en zie daar bij Publicaties voor artikelen van de hand Wim Zwanenburg kwartaalbericht 400 Chinese aandelen-index (H-shares) vergeleken met AEX (1 januari 1994 is 100) Chinese H-aandelen in HKD Chinese H-aandelen in euro's AEX Index 0 De Chinese beurs is pas na het jaar 2000 gaan stijgen, terwijl de groei al meer dan 30 jaar gemiddeld meer dan 10% bedraagt. 11

12 Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Weesp Nesland 1-V 1382 MZ Weesp T +31 (0) F +31 (0) Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Maastricht Posthoornstraat NV Maastricht T +31 (0) F +31 (0)

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Roads to recovery. George Gelauff, Debby Lanser, Albert van der Horst, Adam Elbourne. Centraal Planbureau 1

Roads to recovery. George Gelauff, Debby Lanser, Albert van der Horst, Adam Elbourne. Centraal Planbureau 1 Roads to recovery George Gelauff, Debby Lanser, Albert van der Horst, Adam Elbourne 1 De Grote Recessie 2008: Financiële crisis subprime hypotheken crisis 15 september: Lehman Brothers bankroet stilstand

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I Opgave 1 Hoge druk op de arbeidsmarkt Gedurende een aantal jaren groeide de economie in Nederland snel waardoor de druk op de arbeidsmarkt steeds groter werd. Het toenemende personeelstekort deed de vrees

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Visie op de Nederlandse economie in 2014

Visie op de Nederlandse economie in 2014 Visie op de Nederlandse economie in 2014 De economie lijkt in de tweede helft van 2013 de bodem te hebben bereikt. Het is sinds 2008 niet de eerste keer dat dit gebeurt. Na het aanvankelijke herstel gedurende

Nadere informatie

Examen VWO. Economie 1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Economie 1 (nieuwe stijl) Economie 1 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 17 mei 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen; het examen bestaat uit

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

VVMA Congres 18 mei 2010

VVMA Congres 18 mei 2010 VVMA Congres 18 mei 2010 Jan Klaver, VNO-NCW Verwachtingen over Nederlandse economie, 2010-2015 1 Lijn van mijn verhaal 1. Impact economische crisis op Nederlandse economie en bedrijfsleven 2. Het herstel

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel Na de snelle daling van de bedrijfswinsten door de kredietcrisis, is er recentelijk weer sprake van winstherstel. De crisis heeft echter geen gat geslagen in de grote financiële buffers van bedrijven.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Samenvatting cijfers per 30 september 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,7% Beleidsdekkingsgraad: 99,1% Belegd vermogen: 24,3 miljard Rendement 2016 t/m

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk 2 Wat is het geheim en de essentie van goed beleggen? Je moet anticiperen op de werkelijkheid van morgen en wat die voor gevolgen heeft voor

Nadere informatie

Het 1 e kwartaal van 2015.

Het 1 e kwartaal van 2015. 1 Het 1 e kwartaal van 2015. Achteraf bezien was het eerste kwartaal van 2015, vooral in Europa, uiterst vriendelijk voor beleggers. Hoewel door Invest4You, ondanks de jubelverhalen in de pers een zekere

Nadere informatie

CEP 2009 Oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis

CEP 2009 Oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis Persconferentie CEP CEP Oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis Coen Teulings Opzet Persconferentie CEP I II III Oorzaken en gevolgen kredietcrisis Gevolgen voor NL Wat betekent dit voor beleid? Persconferentie

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug Het Nederlandse bedrijfsleven is in sterke mate afhankelijk van bancaire kredietverlening. De groei van de zakelijke kredietverlening is in de tweede helft van 28 vertraagd. Dit hangt grotendeels samen

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? De Rabobank verwacht een moeizaam derde kwartaal voor de Nederlandse varkenssector. Aan het einde

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 The problem with patience and discipline is that it requires both of them to develop each of them - Thomas Sterner - Opvallend Quantitative Easing (het maandelijks opkopen

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 Korte terugblik 2013 Ben Bernanke, de voorzitter van het Amerikaanse stelsel van Centrale Banken (de Fed ), was in 2013 voor het tweede jaar op rij één van de blikvangers

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 Rapportage 2e kwartaal 2016 Economische ontwikkelingen Inleiding Markten worden geregeerd door de uitkomst van het referendum in Groot Brittannië (VK) eind juni. De keuze om de Europese Unie te verlaten

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Hieronder vindt u de belangrijkste sheets uit de presentatie van Mr. Drs. J. Wijn, zoals deze zijn vertoond tijdens de 'ABN AMRO blikt

Hieronder vindt u de belangrijkste sheets uit de presentatie van Mr. Drs. J. Wijn, zoals deze zijn vertoond tijdens de 'ABN AMRO blikt Hieronder vindt u de belangrijkste sheets uit de presentatie van Mr. Drs. J. Wijn, zoals deze zijn vertoond tijdens de 'ABN AMRO blikt vooruit'-bijeenkomsten, gehouden tussen 21 en 28 september 2010. Een

Nadere informatie

Persbijeenkomst jaarverslag ABP 2008. Amsterdam, 11 mei 2009

Persbijeenkomst jaarverslag ABP 2008. Amsterdam, 11 mei 2009 Persbijeenkomst jaarverslag ABP 20 Amsterdam, 11 mei 2009 20: een bijzonder jaar Sterke positie begin 20 met dgr van 140% Volledige indexatie en volledige na-indexatie Halfjaarcijfers al minder rooskleurig

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2015-1 oktober 2015 t/m 31 december 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 103,7% naar 106,3%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Update april 2014 Beleggen

Update april 2014 Beleggen Update april 2014 Beleggen Is China het nieuwe Japan? De Chinese economie groeit al tientallen jaren heel erg hard. De grote vraag is of dat zo door kan gaan. De groei lijkt op dit moment namelijk serieus

Nadere informatie

Persbericht ABP, tweede halfjaar 2007

Persbericht ABP, tweede halfjaar 2007 Persbericht ABP, tweede halfjaar Het beleggingsresultaat over het 2 e halfjaar bedroeg 0,7%, waarmee het totale rendement over uitkomt op 3,8%. Het belegd vermogen groeide met bijna 8 miljard. De financiële

Nadere informatie

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009.

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Sheet 1: Opening Het CBS publiceert vandaag het eerste cijfer van de economische groei over het vierde kwartaal en de voorlopige

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Hoe nu verder? Economische vooruitzichten

Hoe nu verder? Economische vooruitzichten Hoe nu verder? Sinds onze nieuwsbrieven van juni en september jongsleden is er helaas wederom veel gebeurd in de financiºle sector. Met name de aandelenmarkten daalden weer verder. Vandaar dat wij u door

Nadere informatie

Wall Street of niet, dat is de vraag

Wall Street of niet, dat is de vraag Wall Street of niet, dat is de vraag 1. Beleggers hebben geen leuke tijd achter de rug. 2011 was een moeilijk beleggingsjaar. Het begon goed, alsof het ingezet herstel na het bloedbad van 2008/2009 zich

Nadere informatie

Nederland en de crisis. Kees van Paridon

Nederland en de crisis. Kees van Paridon Nederland en de crisis Kees van Paridon Overzicht Vergelijking met crisis jaren 30 Belangrijkste oorzaken crisis nu Beleidsreacties en gevolgen Toekomstperspectief Ontwikkeling economische groei 4 2 0-2

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie