Relatiemagazine Bol Adviseurs feb 2012 editie 02. vier kant boi. Buiten piekperiode ook laten zien dat je bezig bent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Relatiemagazine Bol Adviseurs feb 2012 editie 02. vier kant boi. Buiten piekperiode ook laten zien dat je bezig bent"

Transcriptie

1 Relatiemagazine Bol Adviseurs feb 2012 editie 02 vier kant boi Buiten piekperiode ook laten zien dat je bezig bent

2 Voorwoord Zwaar weer met af en toe zon De carnaval heeft het even doen vergeten, maar we voelen de impact van de verschillende bezuinigsmaatregelen die sinds dit jaar van kracht zijn inmiddels wel degelijk. De koopkracht van iedereen in Nederland is achteruit gegaan. Toch is er ook goed nieuws. Zo verdwijnen de komende tijd verschillende bestaande rijksbelastingen; de verpakkingenbelasting wordt bijvoorbeeld afgeschaft per 2013 en het is over en uit voor de afvalstoffenheffing en de grondwaterbelasting. Daarnaast komt er een Research & Development-aftrek in de vennootschapsbelasting die innovatie aantrekkelijker maakt. Ook de giftenaftrek is aantrekkelijker gemaakt. Via de vennootschapsbelasting kan er een hoger bedrag als gift van de winst worden afgetrokken en ook het geven aan een culturele instelling wordt in de toekomst zelfs nog aantrekkelijker. Verder is de zelfstandigenaftrek niet langer gekoppeld aan de winst. Er komt een vast aftrekbedrag. Bij een winst vanaf ,- gaat u erop vooruit. Bedraagt de winst minder dan ,- dan gaat u er helaas wel op achteruit. Kortom: het zware economische weer wordt gelukkig wel afgewisseld met af en toe wat zon. In de rubriek Actueel van deze editie van Vierkant Bol leest u meer over de verschillende nieuwe (positieve en negatieve) maatregelen. Daarnaast leest u interviews met ondernemers, die hun rug recht houden in deze tijd. Mijn advies voor nu: houd uw paraplu paraat en benut de zonnestralen die ons ten deel vallen! Nicole Daemen-Den Haan, Marketing Manager 2

3 Vierkant Bol Inhoud 4 Actueel Frank Hubers 6 9 Ivan Maes Over fiscale zaken 6 Bedrijf in beeld Zorgeloze doorstart 8 Actueel Over Bol Adviseurs 9 Mijn inspiratie Doceren in Maastricht 10 Opinie Wat als? Peter van den Elzen Huub Fransen Sven Janssen Colofon Vierkant Bol is een uitgave van Bol Adviseurs. De uitgave verschijnt 4 keer per jaar met een oplage van 2500 exemplaren. Het magazine wordt per post verspreid onder zakelijke relaties van Bol. Met Vierkant Bol informeert Bol ondernemers over belangrijke ontwikkelingen waarmee zij te maken krijgen. Daarnaast wil Bol middels het magazine ondernemerschap stimuleren en ondernemers inspireren. Uitgever: Bol Adviseurs, Postbus 142, 5830 AC Boxmeer; Eindredactie: Nicole Daemen; Redactioneel contact: (t ); Teksten: Bol Adviseurs, SRA en Crossings.nU; Ontwerp: DplusM (Oeffelt/Eindhoven). Druk: Drukkerij Weemen (Haps). Niets uit deze uitgave mag worden gekopiëerd en/of vermenigvuldigd zonder afstemming vooraf met de uitgever. Bol Adviseurs, Actueel Over diverse ontwikkelingen 12 Koopmanschap Nieuwsgierigheid wekken 14 Actueel Over diverse ontwikkelingen 15 Actueel 16 Goed doen Maatschappelijke betrokkenheid 18 Actueel Over zakelijk en privé 19 Actueel 3

4 Actueel Belastingaftrek voor onderzoek en ontwikkeling Het kabinet heeft de regeling Research & Development Aftrek (RDA) in het Belastingplan 2012 uitgewerkt. Wat houdt de RDA regeling in? De RDA regeling De RDA regeling is een nieuw fiscaal instrument, waarmee de overheid bedrijven vanaf 2012 extra willen stimuleren om te innoveren. Dit houdt in dat u een belastingaftrek kunt krijgen welke is gericht op investeringen en kosten die betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. U kunt in aanmerking komen voor een aftrek van 40%. Deze regeling geldt zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. De loonkosten vallen niet onder deze regeling, omdat de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) dit al fiscaal stimuleert. Hoe verwerkt u de RDA in uw aangifte? U neemt de RDA over van de door het Agentschap NL afgegeven beschikking in uw winstaangifte voor de inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting. De Belastingdienst controleert vervolgens of de hoogte van de door u in de aangifte ingevulde RDA overeenkomt met het bedrag op de door het Agentschap NL afgegeven beschikking. Aanvraag via Agentschap NL De RDA wordt vastgesteld door het Agentschap NL. U ontvangt dus van het Agentschap NL een beschikking die de hoogte van de RDA weergeeft. Deze beschikking is gebaseerd op de door u aangegeven schatting van de kosten en investeringen over een bepaald jaar of een periode binnen dat jaar. U krijgt een correctie mogelijkheid wanneer blijkt dat uw kosten en investeringen meer dan een bepaalde marge afwijken van uw schatting vooraf. 4

5 Actueel Er valt met de fiscus te praten over de bewaarplicht! Iedere administratieplichtige is wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren. Het gaat hier om boeken, bescheiden en andere gegevensdragers die fiscaal belangrijk kunnen zijn. De Belastingdienst hanteert afhankelijk van de afspraken en situaties soms kortere of langere bewaartermijnen. Hoe lang u de administratie moet bewaren, hangt af van het belang dat de Belastingdienst hecht aan de verschillende onderdelen van de administratie. Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Deze moet u in ieder geval zeven jaar bewaren. Denk aan de grootboek-, voorraad-, crediteuren-, debiteuren-, inkoop-, verkoop- en loonadminstratie. Vergeet daarbij niet de kassabonnen en -rollen! Maar ook andere specifieke gegevens, bijvoorbeeld de notulen van de bestuursvergadering, moet u zeven jaar bewaren. De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma s en bestanden. Wanneer u besluit om digitale bestanden in een andere vorm te gaan bewaren, dan stelt de Belastingdienst hieraan bijzondere eisen. Afspraken met de belastinginspecteur U kunt met de inspecteur afspraken maken over welke basisgegevens u nu precies moet bewaren en tot op welk detailniveau dat dan moet. Daarnaast kunt u afspraken maken over hoe lang en tot op welk detailniveau u de overige gegevens moet bewaren. Ook de vorm, op papier of elektronisch, kan een onderdeel zijn van de afspraken. Met name in de volgende situaties is het maken van afspraken belangrijk: 1. bij een faillissement; 2. bij het staken van een onderneming; 3. na een belastingcontrole. De afspraken kunnen van geval tot geval verschillend zijn. Dit zal onder meer afhangen van de aard en de omvang van de bedrijfsactiviteiten. 5

6 Bedrijf in beeld Een bedrijf opstarten is in tijden van recessie niet eenvoudig. Laat staan als je net als directeur betrokken was bij een faillissement. Toch kreeg Frank Hubers van SSEB het voor elkaar. En hoe! In november 2011 nam deze ondernemer uit Beugen de Startersprijs van het Land van Cuijk in ontvangst. Wat een verdienste! Zorgeloze doorstart Frank: De jury noemde het een vliegende start, waarin ik passie met vakkennis combineer. Dat doe ik inderdaad. Toch spelen in dit succes meer factoren een rol. Waaronder keihard werken en een prettige portie geluk. Maar ook een goede bedrijfsondersteuning. Functioneel, creatief én maakbaar In april 2010 startte hij SSEB en inmiddels heeft Frank al acht medewerkers in dienst. Smart Solutions & Engineering Beugen (SSEB) ontwikkelt technische concepten voor functionele metalen producten. Van specifieke onderdelen voor straalvliegtuigen tot bijzondere taxistoelen. Onze kracht ligt in de toepassing. Klanten komen met fantastische ideeën, maar bij maatwerk moet je ook het productieproces en de kosten kunnen overzien. Dan is ervaring minstens zo belangrijk als kennis en inzet. Wij komen met een functioneel en creatief concept, maar zorgen ook dat het maakbaar is. In overleg komen we tot het gewenste product en zoeken ook een producent voor ze uit. Online registratie, realtime coaching Frank heeft een technische achtergrond en een creatieve geest. Maar voor bedrijfskundige zaken loopt hij niet meteen warm. Ik ben dan ook erg blij met Bol. Net als elke andere ondernemer wil hij wekelijks inzicht hebben in de stand van zaken. Daarom werkt SSEB met B-OnLine, de online administratietools van Bol Adviseurs. Minstens zo interessant is de dienst die Bol daarbij levert: ze kijken realtime mee in de cijfers van mijn bedrijf. Daardoor wijzen ze me op afwijkingen en coachen me op basis van trends. De ene keer omdat ik erom vraag, de andere keer omdat zij iets zien wat ik niet weet, of gewoonweg niet in de gaten heb. Dat geeft me enorm veel rust. Big brother is watching you Frank vertelt hoe ze per geattendeerd werden op een onbekende boekingscode. Of dat Bol naar de ontbrekende belastingaangifte vroeg. We hadden de belasting al keurig betaald, maar nog niet ingevoerd. Jazeker, big brother is 6

7 Bedrijf in beeld watching us, maar dit is wel een prettige controle. Ook als Frank zelf met iets zit, en hij zijn adviseur belt, kijkt deze realtime mee. Ik vind het zo comfortabel dat we het dan meteen over mijn probleem kunnen hebben. Ik hoef nu niet eerst allerlei bedrijfsinformatie aan te leveren. Proactief meedenken Er is altijd wel een stuk dat een ondernemer zelf niet overziet of kent. Hoe prettig als dat actief voor je bewaakt wordt! aldus Frank. Zo zag mijn adviseur dat de maandinkomsten laatst nogal afwijkend waren. Ik had inderdaad net materiaal ingekocht, want we wilden zélf een onderdeel voor de klant vervaardigen. Sterker nog, ik dacht erover om naast conceptontwikkeling ook structureel te gaan produceren. Alsof hij het rook, vroeg mijn adviseur proactief naar mijn toekomstplannen. De rest van het gesprek ging over risicospreiding en andere bedrijfsstrategische zaken. Het fundament van mijn uitbreidingsplannen was gelegd. Dat professionals op de achtergrond realtime meekijken, geeft veel rust Regeren is vooruitzien Inmiddels heeft SSEB een tweede werkmaatschappij. Dat had ik nooit durven dromen. En dan te bedenken dat ik eigenlijk als een BV had willen starten. Gelukkig heb ik destijds op advies van Bol een Holding opgericht. Frank voelt zo alle ruimte om zich op zijn hoofdtaak concentreren. Ondanks alles heb ik eigenlijk wel een zorgeloze start gemaakt. Het feit dat professionals op de achtergrond realtime meekijken, ervaar ik als heel ondersteunend. Wat ik productinhoudelijk bij mijn klanten overzie, overziet Bol bij mij bedrijfsinhoudelijk. 7

8 Actueel over Bol Samenwerking met Vereniging Register Belastingadviseurs Bol Juristen (de juridische afdeling van Bol Adviseurs) heeft met de Vereniging Register Belastingadviseurs een overeenkomst gesloten voor het opzetten van een databank met juridische modelovereenkomsten. Deze vereniging is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van ruim aangesloten belastingadviseurs. Bol Juristen zal in het kader van de samenwerking met de Vereniging Register Belastingadviseurs diverse juridische model-overeenkomsten vormgeven. Deze kunnen door de aangesloten belastingadviseurs gebruikt worden in hun fiscale adviespraktijk. Daarnaast zullen onze juristen de databank van de vereniging up-to-date te houden. Ook fungeren zij als klankbord voor de belastingadviseurs als het gaat om de uitleg of het gebruik van de juridische modelovereenkomsten. Vernieuwde website van Bol Adviseurs in de lucht Sinds kort heeft Bol Adviseurs een volledig vernieuwde website. Deze nieuwe website biedt alle inhoudelijke informatie die Bol Adviseurs wil delen met ondernemers op een zeer toegankelijke manier aan. We willen dat de bezoeker heel eenvoudig kan zoeken en browsen naar informatie die er voor ondernemers echt toe doet. Ook de toegang tot alle online tools van B-OnLine is op een simpele manier mogelijk vanuit de website. Vanzelfsprekend biedt de vernieuwde website biedt ook alle basis-informatie over de diensten en werkwijze van Bol Adviseurs en alle specialistische afdelingen. Nieuwsgierig naar dit nieuwe online platform? Kijk op of scan de nevenstaande QR-code met uw smartphone. Bol bestaat 60 jaar In april 1952 startte Louis Bol zijn accountancy praktijk, die uitgroeide tot het Bol Adviseurs van vandaag. Dit betekent dat 2012 het jaar is waarin Bol haar 60-jarig bestaan viert. Dit doen we intern met het personeel, maar zeker ook met onze klanten, waaraan we ons bestaan te danken hebben. Het plan is om in het najaar een feestelijke avond te organiseren, waarbij (naast een hapje en een drankje) een interessant inhoudelijk programma wordt geboden voor ondernemers. Zodra de plannen meer concrete vorm hebben aangenomen, hoort u vanzelfsprekend meer hierover. 8

9 Mijn inspiratie Die gedreven jonge mensen houden me vakinhoudelijk scherp Doceren in Maastricht collega s bij in de controle-aanpak, aldus Ivan. Hij ontdekte zijn affiniteit met het onderwijs. In overleg met Bol benaderde hij daarop de Economische Faculteit van Maastricht. Ik heb daar zelf gestudeerd en bij de postdoctorale opleiding tot registeraccountant wilden ze me graag hebben. De kracht van praktijkverhalen Om de vrijdag geeft hij nu met veel plezier college. Binnen de accountancy is sprake van een veelvoud aan regels en voorschriften. Maar de toepassing is minstens zo belangrijk. Elke week legt hij ze daarom een situatie uit zijn werk voor, of uit de actualiteit. Zo speelde in de politiek onlangs het ethische vraagstuk in hoeverre je de controle op cijfers mag combineren met het geven van advies. Dat zijn pittige discussies. Ik wil mijn studenten ervan bewust maken dat elke situatie om een eigen interpretatie vraagt. De praktijk ligt soms ver van de theorie. Ivan Maes is registeraccountant bij Bol Adviseurs, maar doceert ook aan de Universiteit van Maastricht. Hij is enthousiast over deze waardevolle combinatie. Met zijn praktijkverhalen zet hij studenten aan denken. En de nieuwe theoretische kennis die hij opdoet, koppelt hij terug naar de praktijk bij Bol. Een ware lemniscaat. Bij mijn vorige werkgever, één van de Big Four kantoren, kreeg ik de kans om intern les te geven. Ik spijkerde mijn Inspireren en geïnspireerd worden Zelf doet hij ook weer nieuwe kennis op. Wat ik in Maastricht leer, pas ik vervolgens binnen de controlepraktijk bij Bol toe en geef ik door aan collega s. Daarmee worden we nog deskundiger en efficiënter naar onze klanten. En de studenten? Heerlijk, die dynamische jonge mensen. Ze houden mij vakinhoudelijk scherp en door de helikopterview verbreed ik mijn perspectieven. Wat niet verandert, is mijn passie voor het vak. Iedere keer opnieuw denk ik: wat een boeiende job! 9

10 Opinie Wat als? Waarschijnlijk besteedt u als ondernemer veel zorg en aandacht aan uw klanten. Dat is een goede zaak, want alles wat aandacht krijgt, groeit. En tevreden klanten leiden tot continuïteit. Maar hoe zit het met de continuïteit als ú iets overkomt? Hoeveel zorg en aandacht heeft u voor de toekomst van uw naasten en uw medewerkers? U vindt het misschien een dooddoener. Maar als het je echt overkomt, zijn de rapen gaar: een scheiding, een ongeluk of een veel te vroege dood. Als er niets geregeld is, dan is dat ronduit schrijnend voor het thuisfront en personeel. Naar mijn overtuiging heb je als ondernemer ook te anticiperen op hún toekomst. Natuurlijk is een en ander afhankelijk van de persoonlijke situatie. Hoe dan ook borgen goede huwelijkse voorwaarden de continuïteit van een onderneming bij echtscheiding. En zorgt een goede arbeidsongeschiktheids- of overlijdensdekking dat het gezin de levensstandaard kan behouden. Maar verzekeringen alleen zijn niet voldoende. Als u wegvalt of niet meer wilsbekwaam bent, moet iemand à la minute de scepter in uw bedrijf kunnen overnemen. Door in een levenstestament procedures vast te leggen, vermijdt u stuurloosheid. Ook kunt u aangeven wie uw volmacht krijgt. Of eventueel, wie de meest geschikte koper kan zijn. Niet alleen omdat u met ziel en zaligheid in uw bedrijf en product gelooft, maar omdat u ook goed voor uw personeel wilt zorgen. Zelfs na uw aanwezigheid. Alles wat u vastlegt dient u overigens regelmatig opnieuw te bekijken en eventueel aan te passen. Situaties veranderen immers voortdurend. Stel uzelf daarom regelmatig de Wat als -vragen en manage ook het ongewenste. Want mocht u wat overkomen, zullen uw naasten het er emotioneel al moeilijk genoeg mee hebben. Alles waar ú nu aandacht aan geeft, hoeven zij dan niet meer te regelen. Door Peter van den Elzen, partner bij Bol 10

11 Actueel Twee nieuwe aanscherpingen in de vennootschapsbelasting Voor bedrijven die vanaf 1 januari 2012 op overnamepad zijn, moeten oppassen voor een belangrijke fiscale beperking. Wanneer de overname wordt gefinancierd met vreemd vermogen, zoals een geldlening, bankkrediet of een obligatielening, kan de overnameholding de rente alleen nog aftrekken van de eigen winst. Een tweede beperking betreft winsten en verliezen van buitenlandse filialen. Renteaftrekbeperking overnameholding De renteaftrekbeperking geldt alleen wanneer de overnameholding en de overgenomen vennootschap een fiscale eenheid vormen voor de vennootschapsbelasting. De rente over de overnameschuld kan dan alleen nog in aftrek komen op de eigen winst van de overnameholding. Er zijn twee verzachtende maatregelen. Heeft de fiscale eenheid na overname gemiddeld niet meer schuld dan tweemaal het eigen vermogen, dan is er niets aan de hand. De rente kan volledig worden afgetrokken. Bovendien is er goed nieuws voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf: tot blijft de rente in ieder geval aftrekbaar. Is er meer dan rente en is er ook te veel vreemd vermogen, dan geldt de laagste van de twee berekende aftrekbeperkingen. De overnameholding kan de niet-aftrekbare rente overigens wel meenemen naar het volgende jaar. Is er in dat jaar voldoende eigen winst, dan mag de rente alsnog in aftrek worden gebracht. Buitenlandse filialen Vanaf 2012 komen zowel winsten als verliezen van de buitenlandse vaste inrichting niet meer ten gunste of ten laste van de Nederlandse winst. Er wordt een uitzondering gemaakt voor verliezen bij staking of overdracht. Deze verliezen worden nog wel in aftrek toegelaten. Het kabinet wil met deze maatregel de behandeling van vaste inrichtingen gelijk trekken met de behandeling van een bedrijf met dochters ( deelnemingen ). Op deze manier hoopt het kabinet verliesimport zo veel mogelijk tegen te gaan. Nieuwe vakantiedagenregeling De regeling voor vakantie en verlof van werknemers is 1 januari 2012 gewijzigd. De regeling in vogelvlucht: werknemers die langdurig ziek zijn, krijgen recht op hetzelfde aantal wettelijke vakantiedagen als werknemers die niet ziek zijn. Daarnaast moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen opnemen gedurende het jaar van opbouw plus aansluitend zes maanden. De wettelijke dagen die een werknemer in 2012 opbouwt, komen dus te vervallen per 1 juli Dit geldt niet voor bovenwettelijke vakantiedagen. Deze houden een verjaringstermijn van vijf jaar. 11

12 Koopmanschap Sven Janssen wil zijn gasten laten genieten en zet daar hoog op in. Hij is de trotse eigenaar van twee goed draaiende etablissementen in hartje Boxmeer: Brasserie de Bock en Hotel-Restaurant Riche, annex zalencomplex. We vragen hem hoe hij meerdere ondernemingen gestaag in beweging houdt, onder deze conjunctuur, en in een branche waar het rennen of stilstaan is. Zijn strategie is simpel en doeltreffend. Nieuwsgierigheid wekken In Boxmeer is gezelligheid troef. Zijn dienstverlening gaat van een kopje koffie tot een lekker biertje. En van een dagmenu in de Bock tot een culinaire happening in Riche. Hij verwent zijn gasten graag. Je kan ook blijven slapen in één van de 21 hotelkamers of uit je dak gaan in één van de zalen (voor evenementen van 20 tot 1000 gasten). Eigenlijk heb ik met Riche alleen al vier zaken in één. Dat is voor mij dan ook de grootste uitdaging. Stress ken ik niet, alleen als ik gasten te lang zie wachten op hun drankje. Dan doen we namelijk iets niet goed, aldus Sven. Eerst investeren, dan oogsten Op zijn vijftiende begon hij als afwashulp in De Bock. Via de Hogere Hotelschool in Leeuwarden leerde hij het vak en werd in 2001 eigenaar van deze zaak. Na drie jaar kreeg ik kriebels naar meer. Kort daarop kon ik Riche overnemen en in de afgelopen zeven jaar hebben we hier hard aan de weg getimmerd. Ondernemen is voor Sven eerst investeren, en dan oogsten. Systematisch heb ik hier dan ook alles verbouwd. Van de zalen hierachter, tot de serre hiervoor. De laatste tijd vielen door de crisis wat grote bedrijfsfeesten uit. Dan moet je weer wat anders verzinnen. Onlangs heb ik de hotelkamers laten opknappen en ook dat werpt nu zijn vruchten af. Zo zorgt Sven ervoor dat zijn aanbod blijft passen bij de wensen van zijn gasten. Laat je vooral zien en horen Sven is van mening dat je moet laten zien dat je bezig bent. 12

13 Koopmanschap Dat maakt de mensen nieuwsgierig. Waar ben je toch zo druk mee? hoor ik dan voortdurend. En daarmee ben ik al weer in the picture, allemaal free publicity. Juist als het minder gaat, doet hij er een schepje bovenop. Crisis of geen crisis, blijf investeren in mensen, middelen en activiteiten. Ik netwerk vooral in de omgeving van Boxmeer, via borrels, serviceclubs en omgang met collega s uit de middenstand. Naamsbekendheid is erg belangrijk. Sinds kort zet hij evenementen op Facebook. En ook via zoover.nl is hij te vinden. Voor groupon.com of booking.com zijn ze te klein. Die vragen zulke enorme marges. Maar we gaan in 2012 wel actiever met Facebook aan de slag, want we willen meer jongeren bereiken. Tot nu toe was onze doelgroep 25+. Buiten piekperiode ook laten zien dat je bezig bent Onder de aandacht blijven De kersttijd en de Carnaval zijn dé piekmomenten. Afgelopen winter had ik een schaatsbaan naast De Bock staan en hebben we met elf cafés in Boxmeer een alternatieve Elfstedentocht - kroegentocht - georganiseerd. Maar Carnaval is echt wel ons hoogtepunt. Zijn oogjes beginnen te glimmen. Door een megatent naast de zaal, kunnen we op vrijdagavond mensen en op zaterdagavond mensen herbergen. Alle omliggende dorpen komen dan zo n beetje hierheen. De dalen - in de rest van het jaar - vallen wel mee. Als hij een rustige plek in zijn agenda ziet, gaat Sven een bandje regelen en adverteren. Ik zorg hoe dan ook dat we onder de aandacht blijven. Eigenlijk is zijn strategie heel simpel: als het druk is, zijn ze hard aan het werk en als het rustig is zijn ze hard aan het verzinnen of voorbereiden. Wanneer ik me ontspan? Als we gewoon lekker draaien! 13

14 Actueel over zakelijk rijden Bestelauto zonder rittenadministratie Ook bestuurders van een bestelauto van de zaak krijgen te maken met een bijtelling voor het privégebruik. Om dit te voorkomen, zullen ook zij een sluitende rittenadministratie moeten bijhouden waaruit blijkt dat ze minder dan 500 km privé hebben gereden. Als alternatief introduceert het kabinet met ingang van 2012 de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. Een digitaal formulier is dan te downloaden via de site van de Belastingdienst. Met deze verklaring kunnen werkgevers en werknemers gezamenlijk aangeven dat de bestelauto uitsluitend zakelijk wordt gebruikt. De werknemer die deze verklaring afgeeft, geeft hiermee aan dat hij met de bestelauto geen enkele kilometer privé rijdt. Hij hoeft dan geen rittenadministratie meer bij te houden. Let op: op verzoek van de Belastingdienst moet u het zakelijk gebruik nog wel aannemelijk kunnen maken! Nieuwe btw-regels voor privégebruik zakelijke auto Gebruikt u of uw werknemer de auto van de zaak ook privé? Tot 1 juli kon u in dat geval alle btw op de gemaakte autokosten in aftrek brengen, mits u belaste prestaties leverde. In de laatste aangifte van het jaar gaf u dan de btw aan over het privégebruik. De regels voor deze jaarlijkse correctie zijn aangepast. Omdat de regels zijn gewijzigd op 1 juli, krijgt u dit jaar te maken met twee verschillende berekeningsmethodes om de verschuldigde btw vast te stellen over het privégebruik. Regels tot 1 juli De meeste bedrijven maken gebruik van de autokostenfictie. Kort gezegd komt dit erop neer dat u voor het privégebruik van uzelf of uw werknemers 12% btw betaalt over een bepaald percentage van de waarde van de auto. De waarde van de auto is afhankelijk van de zuinigheid en bedraagt 25%, 20%, 14% of zelfs 0% (auto zonder C02-uitstoot) van de catalogusprijs van de auto. Is de auto ouder dan 15 jaar, dan geldt een afwijkend percentage en wordt uitgegaan van de waarde die de auto in het economisch verkeer heeft. Regels vanaf 1 juli Vanaf 1 juli moet u over het werkelijke privégebruik 19% btw gaan betalen. Ook het woon-werkverkeer valt voortaan onder de privé gereden kilometers. U kunt het werkelijke privégebruik berekenen door een kilometeradministratie bij te houden. Uw werknemers zullen dit dan ook moeten doen. U mag de verschuldigde btw over het privégebruik echter ook forfaitair berekenen. Dat betekent dat u voor de btw-heffing over het privégebruik uitgaat van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM) van de auto. Let op! De nieuwe regels kunnen voor u ongunstig uitpakken. Ook is nog niet alles even duidelijk en zijn er vanuit de praktijk knelpunten gesignaleerd. Het kan dus verstandig zijn om bezwaar te maken tegen de laatste btw-aangifte van het jaar. Neem hiervoor contact op met uw adviseur. 14

15 Actueel 30%-regeling onder de loep De 30%-regeling is een faciliteit in de loonbelasting waarbij u als werkgever - onder voorwaarden - maximaal 30% van het loon onbelast mag vergoeden aan een werknemer die u in het buitenland heeft geworven. De faciliteit wordt in de praktijk steeds vaker gebruikt in situaties waarvoor de regeling eigenlijk niet bedoeld is. Ook is het gebruik vele malen groter dan oorspronkelijk voorzien. Het kabinet heeft daarom plannen om de 30%-regeling aan banden te leggen. Specifieke deskundigheidscriterium Dit criterium is de belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor de regeling. Het betekent kortweg dat de vanuit het buitenland ingekomen werknemer over specifieke deskundigheid moet beschikken die niet of schaars aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit criterium wordt getoetst op werkervaring en opleiding van de ingekomen werknemer. Boven op deze voorwaarde introduceert het kabinet een salarisnorm, waarbij de ingekomen werknemer minimaal (2011) bruto per jaar moet verdienen. Grensarbeiders binnen straal van 150 km De laatste belangrijke wijziging is de geografische definitie van een ingekomen werknemer. Wanneer de plannen allemaal doorgaan, komen werknemers die binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens wonen niet langer in aanmerking voor de 30%-regeling. Noot: er is ook een 30%-regeling voor Nederlandse werknemers die naar het buitenland worden uitgezonden. Op deze groep zijn de wijzigingen niet van toepassing. Voor buitenlanders jonger dan 30 jaar die hier promoveren en die na hun promotie in Nederland gaan werken, geldt dat zij nu ook onder de 30%-regeling kunnen vallen. Voor hen geldt een verlaagde salarisnorm. Kortingsregeling Verder wordt de kortingsregeling aangescherpt. Nu is het zo dat als een buitenlandse werknemer in de afgelopen tien jaar eerder in Nederland heeft gewerkt of gewoond, deze periode in korting wordt gebracht op de maximale looptijd van tien jaar. De toetsingsperiode wordt straks 25 jaar. Dat betekent dat elke eerdere periode van verblijf of tewerkstelling in Nederland in die 25 jaar, in mindering komt op de maximale looptijd van de 30%-regeling. 15

16 Goed doen Als kind mocht hij al mee op de vrachtwagen om voer naar de boeren te brengen. En nog steeds is hij zeer betrokken bij de veehouderij. Onlangs werd zijn onderneming tweede bij de MVO-prijsuitreiking Veghel-Uden-Schijndel. Huub Fransen, mede eigenaar van het mengvoerbedrijf Fransen Gerrits te Erp, vertelt ons over zijn visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Maatschappelijke betrokkenheid Trots wijst Huub naar het schilderij met de molen. In 1897 maalde mijn overgrootvader daarmee het graan voor de bakkers. Nu mengen we granen met andere grondstoffen en zijn we een voerspecialist. Ons familiebedrijf is inmiddels vier generaties oud en we willen nog steeds het gewone buitengewoon goed doen. Meer dan voerleverancier In 2008 is Fransen samengegaan met de familiebedrijven Gerrits en Van Haren. Inmiddels is Fransen Gerrits een toonaangevend mengvoerbedrijf in Zuid-Nederland, met een jaarproductie van zo n ton mengvoer voor varkens, rundvee en pluimvee. Als diervoederproducent staan ze hiermee op de vijfde plaats van Nederland. Elk ras heeft zijn eigen receptuur, want een optimale voedingswaarde vereist maatwerk. In nauwe samenwerking met de dierenarts geven ze daarnaast adviezen. Onder andere op het gebied van hygiëne, stalinrichting en fokprogramma s. We zoeken op alle fronten actief mee naar bedrijfsoplossingen voor vraagstukken in de hedendaagse veehouderij. Als onze klant een optimaal rendement uit zijn bedrijf haalt, hebben wij dat ook. Zoektocht naar duurzame sojaboer Eén van de grondstoffen die Fransen Gerrits gebruikt, is het laagwaardige sojameel (bijproduct uit de productie van soja-olie). Uiteindelijk moet het mengvoer leiden tot hoogwaardig vlees. Eigenlijk bevinden we ons dus midden op die lijn van akkerbouwer tot slager. Samen met de veehouders trachten we die twee met elkaar te verbinden. Een paar jaar terug is Huub naar Brazilië afgereisd, samen met Solidaridad, op zoek naar duurzame sojaproductie. Voor de sojateelt vindt namelijk vaak houtkap plaats, met ontbossing tot gevolg. Helaas bleek het logistiek niet haalbaar om deze soja hier te krijgen. Hij is dan ook blij dat de Nederlandse Mengvoer Industrie een convenant heeft afgesloten met NGO s, supermarkten en LTO, om zich gezamenlijk sterk te maken voor duurzame productie. Efficiënt en innovatief produceren Voor mij als ondernemer heeft duurzaamheid met efficiency te maken. Ik wil met zo min mogelijk middelen, een maximaal rendement halen. Zo zit 80% van onze klanten binnen een 16

17 Goed doen straal van 30 km rond de fabriek. Lokale distributie betekent minder diesel of uitstoot. Maar Fransen Gerrits probeert ook de voerconversie naar beneden te brengen. Ze streven ernaar om met minder voer tot dezelfde hoeveelheid kwaliteitsvlees te komen. Als we dit verhoudingsgetal door betere recepturen naar beneden krijgen, betekent dat ook forse besparingen op grondstofverbruik, mest, energie- en transportkosten, etcetera. Daarnaast hecht Fransen Gerrits grote waarde aan innovatie. Van de 125 medewerkers zijn er zes bezig met R&D. Ze passen gefundeerde wetenschappelijke kennis uit o.a. Wageningen toe. Het mooie is overigens dat Bol dit onlangs voor ons wist te vertalen naar een behoorlijk belastingvoordeel, via de WBSO en de innovatiebox-regeling. Zij wezen ons op deze innovatie stimulerende maatregelen, en hielpen ons bij de uitvoering. In ons bedrijf telt niet alleen profit, maar vooral ook people en planet People, planet and profit Persoonlijk is Huub maatschappelijk erg actief. Wij steunen veel lokale verenigingen. Zelf zit ik in de besturen van de Ondernemersvereniging, Branchevereniging en het Productschap Diervoeding. Verder ben ik ook betrokken bij Milieukeur Varkensvlees. Hij kan daar met zijn bedrijfskundige achtergrond veel betekenen. Ook is hij lid van het Brabantse Familiebedrijven Genootschap. Ik vind het een groot goed om als familiebedrijf meer dan 100 jaar te bestaan, en meer dan 100 gezinnen van werk te kunnen voorzien. En ik merk dat onze medewerkers waarderen dat niet alleen profit, maar zeer zeker ook people en planet bij ons tellen. 17

insigt Maak ruimte in uw werkgeheugen! Insigt is een uitgave van Lansigt accountants en belastingadviseurs december 2011 Jaargang 18 Nummer 75

insigt Maak ruimte in uw werkgeheugen! Insigt is een uitgave van Lansigt accountants en belastingadviseurs december 2011 Jaargang 18 Nummer 75 Insigt is een uitgave van Lansigt accountants en belastingadviseurs december 2011 Jaargang 18 Nummer 75 Maak ruimte in uw werkgeheugen! Ga er maar aan staan: zo n 50 druk bezette ondernemers ervan overtuigen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS SRA TIPS RSW INFO DECEMBER 2011 werkgever WERKGEVER SNELLER GECON- FRONTEERD MET LOONDOOR- BETALINGSVERPLICHTING Als werkgever heeft u een re-integratieverplichting. U moet er samen met uw zieke werknemer

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs mei 2012 editie 03. vier kant boi. In de functionele toepassing krijgen producten betekenis

Relatiemagazine Bol Adviseurs mei 2012 editie 03. vier kant boi. In de functionele toepassing krijgen producten betekenis Relatiemagazine Bol Adviseurs mei 2012 editie 03 vier kant boi In de functionele toepassing krijgen producten betekenis Bol viert 60-jarig bestaan Deze editie van Vierkant Bol valt in uw brievenbus, op

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs okt 2013 editie 08. vier kant boi. We wilden het werk van de mensen veilig stellen. Prinsjesdagspecial

Relatiemagazine Bol Adviseurs okt 2013 editie 08. vier kant boi. We wilden het werk van de mensen veilig stellen. Prinsjesdagspecial Relatiemagazine Bol Adviseurs okt 2013 editie 08 vier kant boi We wilden het werk van de mensen veilig stellen Prinsjesdagspecial Voorwoord Hoge bergen Het ondernemerschap is in zekere zin afzien. Persoonlijk

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs feb 2015 editie 13. vier kant boi. Betrouwbaarheid ligt in onze organisatiestructuur verankerd

Relatiemagazine Bol Adviseurs feb 2015 editie 13. vier kant boi. Betrouwbaarheid ligt in onze organisatiestructuur verankerd Relatiemagazine Bol Adviseurs feb 2015 editie 13 vier kant boi Betrouwbaarheid ligt in onze organisatiestructuur verankerd Voorwoord Een nieuw jaar met nieuwe regels Aan het begin van elk jaar lijkt het

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Loyaliteit is niet vanzelfsprekend!

Loyaliteit is niet vanzelfsprekend! Insigt is een uitgave van Lansigt accountants en belastingadviseurs april 2012 Jaargang 19 Nummer 76 Loyaliteit is niet vanzelfsprekend! Natuurlijk zijn uw producten en diensten van goede kwaliteit. Maar

Nadere informatie

Van de voorzitter. VOB Magazine Pagina 01 VOB. Magazine

Van de voorzitter. VOB Magazine Pagina 01 VOB. Magazine VOB december 2011 VOBa MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN DE Magazine VERENIGING ONDERNEMERSBELANGEN HOOGEZAND-SAPPEMEER NIEUWS ONDERNEMEN OPINIE THEMA: Social-Media In deze uitgave: pagina Van de voorzitter

Nadere informatie

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juli 2011 2 Geslaagde PrixTDi 3 Congres Register Belastingadviseurs in teken van Horizontaal Toezicht 3 Accountancy iets voor jou? De

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS SRA TIPS RSW INFO JULI 2012 werkgever FLEXIBELE WERKTIJDEN NA OUDERSCHAPSVERLOF Een baan in combinatie met de zorg voor jonge kinderen blijft soms ook na het ouderschapsverlof moeilijk. Sinds kort kan

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS SRA TIPS RSW INFO JULI 2013 werkgever VERANDERINGEN IN PREMIE- KORTINGEN alle belastingplichtigen VRIJE RUIMTE WERKKOSTEN- REGELING OMHOOG alle belastingplichtigen SCHENKEN IN 2013 Dit jaar mag u een maximumbedrag

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. NIEUWSBRIEF Maart 2013 Jaargang 17 Nr. 54 In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. Inhoud Voorwoord 2 Hoe nu verder met de levensloopregeling?

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Ook in 2011 kwartaalaangifte btw

Ook in 2011 kwartaalaangifte btw jaargang 21 nummer 6 juni 2010 Koste wat het kost 4 Kapitaal in beheer 16 In de aap gelogeerd 19 Ontevreden klant 26 Het systeem voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers gaat op de schop. U kunt

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? jaargang 13 - juni 2012 - nummer 3 lorraine vesterink over passievitaliteit PEILING ZELFSTANDIGEN INDEX 2012 aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser.

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Vraag en antwoord Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Overzicht van laatst gestelde vragen: Waardering van geërfde woning in box 3

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juni 2013 Jaargang 17 Nr. 55. In gesprek met Gerlof Bouma over de ontwikkeling van Engelsma Wijnia Autogroep. Lees verder op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. Juni 2013 Jaargang 17 Nr. 55. In gesprek met Gerlof Bouma over de ontwikkeling van Engelsma Wijnia Autogroep. Lees verder op pagina 9. NIEUWSBRIEF Juni 2013 Jaargang 17 Nr. 55 In gesprek met Gerlof Bouma over de ontwikkeling van Engelsma Wijnia Autogroep. Lees verder op pagina 9. Inhoud Voorwoord 2 Voorwaarden voor afstempelen van uw

Nadere informatie