Geen aftrek ziektekosten meer vanaf Plan uw ziektekosten!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geen aftrek ziektekosten meer vanaf 2009. Plan uw ziektekosten!"

Transcriptie

1 Juni 2008 Beste lezer, Op het moment dat deze zomereditie van onze periodieke nieuwsbrief verschijnt, zullen velen van u ongetwijfeld in de ban zijn van het EK voetbal, of bent u met uw gedachten al bij de zomervakantie. Ondanks deze drukke tijden vragen wij toch graag uw aandacht voor de artikelen uit deze nieuwsbrief. Hierin leest u bijvoorbeeld wat wel en niet mag tijdens de proeftijd, welke arbo-regels er gelden voor vakantiewerkers en hoe u nog in 2008 op uw ziektekosten kunt besparen. Mocht u naar aanleiding van de artikelen in deze nieuwsbrief vragen hebben of meer informatie willen, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij wensen u goede zaken, veel plezier bij alle sportieve evenementen en alvast een fijne zomervakantie. Geen aftrek ziektekosten meer vanaf Plan uw ziektekosten! Vanaf 2009 is de aftrek voor ziektekosten niet meer mogelijk. Dit betekent dat u de kosten voor een bril, gehoorapparaat, tandarts, bepaalde medicijnen en de premie voor de ziektekostenverzekering niet meer op uw belastbaar inkomen in mindering kunt brengen. Velen zullen dit ongetwijfeld in hun portemonnee gaan merken. Bent u binnenkort toe aan een nieuwe bril of is uw gebit aan renovatie toe, maak dit dan in 2008 in orde. Dit kan u nog een hoop geld besparen. Voor het belastingjaar 2008 geldt al de beperkende maatregel dat de basispremie van de ziektekostenverzekering en de inkomensafhankelijke bijdrage niet meer aftrekbaar zijn. Naast de overige ziektekosten is alleen de premie voor de aanvullende ziektekostenverzekering nog aftrekbaar. Daartegenover staat dat de drempel waarboven de kosten aftrekbaar zijn, verlaagd is van 11,5% van het inkomen naar 1,65%. Als inkomen geldt het inkomen van u en uw partner in box 1, 2 en 3 vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrek. Vanaf 2009 is geen aftrek voor ziektekosten meer mogelijk. Het kabinet heeft besloten om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren door middel van een toeslag. Ook ouderen en arbeidsongeschikten zullen worden gecompenseerd. Vergoeding door werkgever In plaats van aftrek op het belastbaar inkomen, kan ook gekozen worden voor een onbelaste vergoeding door de werkgever. Het moet gaan om vergoeding van rechtstreeks gemaakte bijzondere ziektekosten voor de werknemer en zijn gezinsleden. Premies of bijdragen ingevolge een ziektekostenregeling kunnen niet als bijzondere ziektekosten worden aangemerkt. Bent u in dienst van uw eigen BV, dan mag u ook de BV de ziektekosten laten vergoeden. Als u met de ziektekosten niet de drempel overschrijdt waarboven aftrek in de IB-sfeer mogelijk is, dan ligt de keuze voor vergoeding door de BV voor de hand. Overschrijdt u de drempel wel, dan kan aftrek in de IB-sfeer aantrekkelijker zijn, met name door de verhogingsfactoren die hierbij kunnen gelden. Vanaf 2009 is ook de vergoeding door de werkgever niet meer mogelijk. Dus ook hier geldt: haal ziektekosten die in 2009 gepland zijn zoveel mogelijk naar voren en vergoed ze nog in kijk ook eens op

2 Successiewet wordt Wet Schenk- en erfbelasting Staatssecretaris De Jager vergelijkt de huidige Successiewet met een oud gebouw: Er zitten scheuren in de muren. Als je er naar binnen gaat, verdwaal je in een onoverzichtelijk stelsel van kamers, gangen en trappenhuizen. Tijd voor verandering dus. Vakantiewerk en de Arbo-wet Inderdaad, de inmiddels 150 jaar oude Successiewet is dringend aan onderhoud toe. De wet staat bol van moeilijke fictiebepalingen en alleen de echte specialist weet er zijn weg nog te vinden. Daarom wordt op dit moment gewerkt aan herziening van de belasting op schenkingen en nalatenschappen. Een tipje van de sluier is al opgelicht. Het tarief bij verkrijgingen door partners en kinderen zal omlaag gaan. Zoals het er nu naar uitziet, daalt het toptarief voor deze groep van 27% naar 20%. Voor andere verkrijgers zal het toptarief maximaal 50% gaan bedragen. Nu is dat nog 68%. Verder wil de staatssecretaris de wet vereenvoudigen door het aantal tariefgroepen drastisch te verminderen. Ook voor ondernemers is er goed nieuws: de bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt vereenvoudigd. In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris: De doelstelling van de nieuwe wet is dat het familiebedrijf kan worden voortgezet. Het mag niet langer tot een gedwongen verkoop komen door de Successiewet. Door het tegengaan van allerlei trucs die zijn gericht op belastingontduiking denkt de staatssecretaris voldoende middelen binnen te halen om de tariefsverlagingen te compenseren. Want vergis u niet, vereenvoudiging is een mooi uitgangspunt, maar het mag er niet toe leiden dat er minder geld in de schatkist stroomt. Zoals gewoonlijk dient de hele operatie budgetneutraal uit te pakken. Het streven is om het wetsvoorstel medio 2009 bij de Tweede kamer in te dienen. Wij zijn benieuwd! Veel werkgevers maken in de zomerperiode gebruik van vakantiewerkers. Niet alleen om verlof bij de vaste medewerkers op te vangen, maar vaak ook om het extra seizoensgebonden werk aan te kunnen. Om jonge vakantiekrachten te beschermen, controleert de arbeidsinspectie op de werkomstandigheden. Het afgelopen jaar werd bij 31% van die controles een overtreding van de Arbo-wet geconstateerd. Hoe zit het ook al weer met de regels voor jonge vakantiewerkers? In onderstaand schema is kort aangegeven wat wel en niet is toegestaan. Dit schema is niet volledig. Neemt u vakantiewerkers in dienst en twijfelt u over het soort werk of de arbeidstijden, laat u hierover dan goed informeren. De boete bij een overtreding kan hoog zijn en de arbeidsinspectie kan zelfs het werk laten stilleggen. Nieuwe Handelsregisterwet Op 1 juli 2008 wordt de nieuwe Handelsregisterwet van kracht. Vanaf dat moment gelden er nieuwe regels voor het inschrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Ondernemingen die voorheen niet verplicht waren zich in te schrijven, zijn dat vanaf 1 juli wel. Dit zijn onder meer: eenmanszaken in de land- en tuinbouw en visserij maatschappen vrije beroepsbeoefenaren bijv. notarissen, advocaten, architecten en artsen publiekrechtelijke rechtspersonen zoals gemeenten en andere overheidsorganisaties kerkgenootschappen verenigingen van eigenaren en vestigingen van verenigingen en stichtingen. Bestaande bedrijven die onder de inschrijvingsplicht gaan vallen krijgen van zelf bericht van de KvK. Het Handelsregister gaat fungeren als centrale aanmelding voor alle overheidsorganisaties. Startende eenmanszaken, vennootschappen onder firma (VOF S) en commanditaire vennootschappen (CV s) hoeven zich dus niet aanvullend bij de Belastingdienst aan te melden. Binnen een week is de ondernemer opgenomen in de administratie van de Belastingdienst en ontvangt hij een BTW-nummer. Op alle uitingen van de onderneming dient het Handelsregisternummer te worden vermeld. Dit geldt dus ook voor berichten! Leeftijd 13 en 14 jaar 15 jaar 16 en 17 jaar Arbeidstijden in de vakantieperiode tot uur tot uur tot uur Krantbezorgers vanaf uur Maximaal aantal uren per dag (inclusief de schooluren) Rustperiode tussen werkdagen 14 uur 12 uur 12 uur Maximaal aantal uren per week (in 4 aaneengesloten weken maximaal 160 uur) Werken op zondag Nee Ja, mits de zaterdag daarvoor niet Ja, mits de zaterdag daarvoor niet is gewerkt en met instemming van is gewerkt en met instemming van de ouders. Maximaal 11 zondagen de ouders. Minimaal 13 vrije per 4 weken. zondagen per jaar. Max. aantal werkweken per jaar, 3 weken 4 weken waarvan maximaal aaneengesloten 4 weken 6 weken Minimum jeugdloon van toepassing? Nee Ja Ja Soort werk Niet gevaarlijk of schadelijk Eenvoudig niet industrieel werk. Alle soorten niet gevaarlijk of werk van eenvoudige aard Geen volledige verantwoordelijkheid schadelijk werk. onder toezicht van een voor het werk. Risicowerk uitsluitend onder toezicht. volwassen medewerker. Geen overwerk of continudienst. 2 voor meer informatie over deze artikelen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon via tel: (076)

3 De proeftijd. Wat mag wel en wat mag niet? Wettelijke vereisten Indien u personeel in dienst neemt, kunt u in de arbeidsovereenkomst een proeftijd overeenkomen. Dit is een kennismakingsperiode waarin zowel u als de werknemer de arbeidsovereenkomst op ieder moment kunnen opzeggen. Let u er wel op dat dit zogenaamde proeftijdbeding aan de wettelijk voorgeschreven vereisten voldoet. Is dit namelijk niet het geval, dan is het proeftijdbeding nietig en wordt de arbeidsovereenkomst geacht zonder proeftijd overeengekomen te zijn. Dit kan voor u als werkgever financieel zeer onvoordelig uitpakken, indien u het arbeidscontract tijdens de vermeende proeftijd opzegt. Wat zijn nu vereisten waaraan het proeftijdbeding moet voldoen? de proeftijd moet schriftelijk overeengekomen worden; de proeftijd dient voor werkgever en werknemer gelijk te zijn; de proeftijd mag niet langer zijn dan de wettelijke termijn. Duur van de proeftijd Bij een contract voor een bepaalde tijd van twee jaar of minder mag de proeftijd maximaal een maand bedragen. Alleen bij CAO kan van deze maximale proeftijd worden afgeweken. De proeftijd mag echter nimmer meer dan twee maanden bedragen. Bij een contract voor de duur van een project is de maximale proeftijd een maand. Bij een contract voor onbepaalde tijd of van meer dan twee jaar mag de werkgever maximaal een proeftijd van twee maanden afspreken. Let op: begint de werknemer met de werkzaamheden op een eerder moment dan in het arbeidscontract is overeengekomen, dan begint de proeftijd ook op dat eerdere moment. Opzegging In de proeftijdperiode kan de arbeidsovereenkomst door zowel werkgever als werknemer worden opgezegd, zonder opgave van redenen. Wel dient u als werkgever (schriftelijk) een reden op te geven als de werknemer hierom vraagt. Andersom geldt dit overigens ook. Zorgt u ervoor dat u op tijd opzegt (dus binnen de officieel gestelde termijnen, maximaal 1 of 2 maanden afhankelijk van het contract) en dat ook de schriftelijke bevestiging binnen deze termijnen bij de werknemer aangekomen is. Om hiervan zeker te zijn, kunt u tijdens het mondelinge gesprek de medewerker laten tekenen voor ontvangst van de brief waarin de inhoud van het gesprek beschreven staat. Opzegging tijdens ziekte of zwangerschap In geval van ziekte of zwangerschap bepaalt het Burgerlijk Wetboek in het algemeen dat de zieke of zwangere werknemer niet kan worden ontslagen tijdens de ziekte- of zwangerschapsperiode. Deze ontslagbescherming geldt echter niet tijdens de proeftijd. De arbeidsovereenkomst met de zieke of zwangere werknemer kan dus, in afwijking van de hoofdregel, met onmiddellijke ingang worden beëindigd. In het Burgerlijk Wetboek is echter bepaald dat ziekte of zwangerschap op zich geen geldige reden is om een werknemer tijdens de proeftijd te ontslaan. Anders gezegd: u mag het arbeidscontract met een werknemer tijdens de proeftijd opzeggen als de werknemer ziek of zwanger is, maar niet omdat deze ziek of zwanger is. Ingeval van ziekte mag u de proeftijd niet verlengen met de duur van de ziekteperiode. Het is goed mogelijk dat u onvoldoende tijd hebt gehad om een goede beoordeling te geven van de werkinhoudelijke kennis en kunde en het eventueel passen van de werknemer binnen het team. Dit, gevoegd bij de toch al gerezen twijfel over de geschiktheid van de werknemer, is dan ook het argument dat u in geval van ziekte als ontslagreden kunt aangeven. Bij zwangerschap is de gebleken ongeschiktheid van de werknemer een goede reden voor opzegging. U doet er als werkgever goed aan om dit schriftelijk aan de werknemer te bevestigen, om zo eventuele procedures te voorkomen. Nieuw tarief bijtelling auto van de zaak Staatssecretaris De Jager van Financiën wil leaserijders verder aanmoedigen om te kiezen voor relatief schonere en zuinigere auto s. Dit wil hij bereiken door het invoeren van een derde fiscale bijtellingstarief voor auto s die niet in aanmerking komen voor het predikaat zuinige auto (waarvoor het 14% tarief geldt), maar die toch schoner en zuiniger zijn dan de overige auto s. Het nieuwe tarief voor de fiscale bijtelling dat per 1 januari 2009 zou moeten gaan gelden, is 20% en gaat gelden voor benzineauto s met een uitstoot van 111 tot 140 gram van het broeikasgas kooldioxide (CO2) per kilometer. Voor dieselwagens moet dit een uitstoot tussen de 96 en 116 gram CO2 zijn. Is de uitstoot minder, dan geldt een bijtelling van 14%. Is de uitstoot meer, dan is het tarief voor de fiscale bijtelling 25%. Met de nieuwe tussencategorie auto s kan de leaserijder een iets grotere zuinige en schone auto rijden tegen een relatief lage fiscale bijtelling. In de tussencategorie vallen benzinewagens als de Volkswagen Golf 1.4, de Mini Cooper en de BMW 116i en dieselauto s als de Seat Ibiza en de Volkswagen Polo. Momenteel vallen deze auto s nog onder het tarief van 25%. Het zou de automobilist enkele honderden euro s per jaar moeten opleveren. 3

4 Werkgever, wel eens gedacht aan een brugbaan? Brugbanen zijn een nieuw fenomeen en bedoeld voor mensen met een WAO-, Waz- of Wajong- uitkering die bij een herbeoordeling gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn verklaard. Neemt u als werkgever een herbeoordeelde in dienst, dan ontvangt u een loonkostensubsidie ter grootte van maximaal de helft van het minimum loon. Bij een fulltime brugbaan ontvangt de werkgever dus ruim 8.000,- subsidie per jaar. De regering hoopt op deze manier de toetreding op de arbeidsmarkt voor deze groep te stimuleren. Om in aanmerking te komen voor de loonkostensubsidie dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: de werknemer komt voor minimaal een jaar in dienst; de werkgever heeft de intentie om de werknemer na het eerste jaar minimaal nog eens zes maanden in dienst te houden; de werknemer is herbeoordeeld voor de WAO, WAZ of Wajong; de werknemer is al langere tijd op zoek naar werk en heeft de afgelopen vijf jaar geen brugbaan of proefplaatsing gehad; de werknemer is ná in dienst gekomen. De loonkostensubsidie kan worden aangevraagd tot drie maanden nadat de werknemer in dienst is getreden. De helft wordt bij aanvang uitbetaald en de andere helft aan het einde van het eerste jaar. Naast de loonkostensubsidie kunt u als werkgever korting krijgen op de af te dragen premies voor de WAO/WIA en de WW-premie. Deze korting kan maximaal oplopen tot 2.042,- per jaar. Neemt u een jonggehandicapte in dienst, dan wordt nog een extra premiekorting gegeven van maximaal 1.360,-. Bij ziekte van een arbeidsgehandicapte werknemer gedurende de eerste vijf jaar van het dienstverband neemt het UWV de loondoorbetaling tijdens de eerste twee ziektejaren over. Proefplaatsing Twijfelt u of de kandidaat werknemer de baan wel aankan, dan kunt u ook kiezen voor een proefplaatsing. De werkgever moet dan wel de intentie uitspreken om na afloop van de proefplaatsing een dienstverband van minimaal een half jaar aan te bieden. De kandidaat werkt tijdens de proefplaatsing drie maanden met behoud van uitkering. Het dienstverband gaat officieel pas in na afloop van die drie maanden. Op dat moment moet ook de eerstedagsmelding worden gedaan. Een dergelijke proefplaatsing is ook mogelijk voor iemand met een WW-uitkering. Na de proefplaatsing kunt u voor deze werknemer geen loonkostensubsidie meer aanvragen. Stamrechtuitkering niet meer gekort op de IOAW De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW) is een inkomensregeling voor oudere of arbeidsongeschikte werknemers. Een werknemer die op oudere leeftijd (vanaf 50 jaar) werkloos is geworden, ontvangt onder voorwaarden een IOAW- uitkering als aanvulling op het gezinsinkomen. De hoogte van de uitkering is maximaal gelijk aan de bijstandsuitkering. Hierbij wordt rekening gehouden met het inkomen, pensioen- en lijfrente-uitkeringen van de werknemer én zijn partner. In tegenstelling tot bij de bijstand, kent de IOAW geen vermogenstoets. Maar wat nu als de oudere werknemer een gouden handdruk heeft ontvangen en deze is omgezet in een stamrechtuitkering? Worden deze uitkeringen dan gekort op de IOAW? In april 2005 heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat deze uitkeringen volledig moesten worden gekort op de IOAW. In praktijk bleek echter dat de ene gemeente deze maatregel strikter toepaste dan de andere gemeente. Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken heeft nu duidelijkheid gebracht in deze zaak. Stamrechtuitkeringen mogen vanaf 1 april 2008 niet meer worden gekort op de IOAWuitkering. Diegenen bij wie de uitkering in het verleden wel is gekort (of die door de korting in het geheel geen uitkering hebben gekregen), kunnen bij de gemeente om herziening van de uitkering vragen over de periode vanaf 1 april Dit verzoek dient vóór 1 april 2009 te worden ingediend. Ontvangt u een stamrechtuitkering en wilt u meer weten, neemt u dan even contact op. 4 voor meer informatie over deze artikelen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon via tel: (076)

5 Werknemers uit het buitenland halen? Veel werkgevers hebben moeite om hun vacatures vervuld te krijgen door vakkundig personeel. Daarom overwegen steeds meer werkgevers om personeel uit het buitenland aan te trekken. Door het vrije verkeer van werknemers binnen de landen van de Europees Economische Ruimte (EER) zijn veel obstakels, zoals de tewerkstellingsvergunning, weggenomen. De EER bestaat uit de EU landen aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Let op, voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië is nog wel een tewerkstellingsvergunning nodig. Een werkgever die overweegt om personeel uit het buitenland te halen, kan zich wenden tot het Centrum voor Werk en Inkomen. Het CWI is aangesloten bij de Eures, een internationale organisatie voor arbeidsbemiddeling. Een van de voorwaarden voor bemiddeling door de Eures is dat het om een baan van minimaal zes weken gaat. Bij inschakeling van het CWI dient de vacature zes weken voor aanvang van het dienstverband te worden aangemeld. Zoekt u personeel buiten de EER, houdt u er dan rekening mee dat altijd een tewerkstellingsvergunning nodig is. Het is ook mogelijk om een buitenlandse ZZP er in te schakelen die opdrachten voor de werkgever uitvoert. Ook hier geldt dat bij ZZP ers van binnen de EER, wederom met uitzondering van Bulgarije en Roemenië, geen tewerkstellingsvergunning nodig is. Net als voor Nederlandse ZZP ers is het voor buitenlanders mogelijk om een VARverklaring aan te vragen. Hiermee wordt voorkomen dat de Belastingdienst de werkzaamheden van de ZZP er als een dienstverband beschouwt en loonbelasting en premies werknemersverzekeringen inhoudt bij de werkgever. In tegenstelling tot de VAR-verklaring voor Nederlandse ZZP ers geldt de verklaring voor buitenlandse ZZP ers niet voor een jaar. De verklaring dient per opdracht te worden aangevraagd onder overlegging van een afschrift van de opdrachtovereenkomst. Kostuum van de zaak? Modezaken willen nog wel eens het personeel verplichten om tijdens de werktijd kleding van het bedrijf te dragen. Wellicht geldt dit meer voor damesmodezaken dan herenmodezaken. De bedoeling hiervan is om met name nieuwe collecties van het bedrijf te showen en daardoor sneller aan de man (vrouw) te brengen. Het personeel mag dan de kleding aanschaffen tegen een zeer gereduceerde prijs. Een korting van 60% is hierbij niet ongebruikelijk. De vraag rijst natuurlijk onmiddellijk: mag de werkgever deze korting wel onbelast geven? Naar aanleiding van een concreet geval is deze vraag recentelijk door de belastingrechter beantwoord. Deze oordeelde dat de korting onder het systeem van de loonbelasting dat gold vóór 1 januari 2001 in ieder geval belast was en dat de nieuwe wet inkomstenbelasting 2001 hierin geen verandering heeft gebracht. De verleende korting mag niet beschouwd worden als een zogenaamde vrije verstrekking. Dit betekende alsnog naheffing van loonbelasting over de verleende korting. Welke kleding mag dan wel vrij worden verstrekt? Werkkleding: dit is kleding die naar haar aard werkkleding is en kleding die door middel van een logo werkkleding is. Kleding als arbo-verstrekking: dit betreft kleding met bijzondere eigenschappen, zoals isolerende of beschermende kleding. De werkgever kan dergelijke kleding onder omstandigheden vrij verstrekken. Kleding op de werkplek: dit betreft kleding die de werkgever verstrekt en die blijft op een arbeidsplaats buiten de woning van de werknemer. Kleding als product uit eigen bedrijf: als de kleding een zogenoemd product uit eigen bedrijf is, kan de werkgever de kleding onder voorwaarden gedeeltelijk vrij verstrekken. Voor overige kleding geldt dat de werkgever deze niet vrij kan verstrekken. Hierbij is het niet van belang of de werknemer verplicht is de kleding al dan niet tijdens zijn werkzaamheden te dragen. In het voorgelegde geval was de naheffing wellicht achterwege gebleven als op elk kledingstuk een logo gestaan had van tenminste 70 cm 2. Noot: Mogelijk kan een deel van de korting onbelast worden verstrekt op basis van de onder punt 4 genoemde regeling voor verstrekking van producten uit het eigen bedrijf. Wellicht dat de belastinginspecteur bij de vaststelling van de hoogte van de naheffingsaanslag hiermee rekening heeft gehouden. 5

6 Geen studiefinanciering door erfenis Hebt u een studerende zoon of dochter, dan heeft deze recht op studiefinanciering. Er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Een van die voorwaarden is dat uw kind niet te veel mag bijverdienen. In 2008 ligt de grens op ,17. Heeft uw kind meer inkomen, dan moet het meerdere worden terugbetaald aan de IB-groep tot maximaal het bedrag van de ontvangen studiefinanciering. Onder inkomen wordt verstaan loon, winst uit een eigen bedrijfje, een sociale uitkering, maar ook bijvoorbeeld een wezenpensioen. Wat echter ook als inkomen geldt, is het inkomen in box 3, het zogenaamde inkomen uit sparen en beleggen. Dit betekent dat een erfenis ook kan bijdragen tot inkomen. Dat dit wel eens zeer verrassende en onaangename gevolgen kan hebben voor de studiefinanciering, ondervond onlangs een student van wie een van de ouders was overleden met nalating van een vruchtgebruiktestament. Bij een vruchtgebruiktestament krijgt de partner van de overledene het recht om alle goederen in de nalatenschap te gebruiken. Het kind heeft slechts recht op de blote eigendom. De Belastingdienst veronderstelt dat dit blote eigendom een forfaitair rendement oplevert van 4%. Voorbeeld: Waarde nalatenschap van vader (60) ,- Waarde vruchtgebruik moeder (60) ,- Bloot eigendom kind ,- Fiscaal inkomen over bloot eigendom ,- (4% over ) Het fiscale inkomen van het kind ligt in dit geval dus ruim boven de bijverdiengrens van de studiefinanciering. Het wrange in deze situatie is dat moeder het recht kan hebben om het vruchtgebruik te verteren, dat wil zeggen dat zij alles mag opmaken. Het kind betaalt dus belasting over de blote eigendom, terwijl het nog helemaal niet zeker is dat het kind ooit iets krijgt. (Vaak wordt daarom in testamenten opgenomen dat moeder deze belasting voor het kind dient te betalen). De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak bepaald dat ook in deze situatie het fiscale inkomen over de blote eigendom van het kind meetelt voor de bijverdiengrens van de studiefinanciering. In deze zaak moest een groot deel van de ontvangen studiefinanciering en de kosten van de OV-jaarkaart worden terugbetaald. Hebt u studerende kinderen, dan kunt u uw testament eens laten toetsen op dit voor uw studerende kinderen vervelende gevolg. Eindloonpensioen en gouden handdruk topinkomens extra belast De hoge beloning van directeuren en bestuurders is menigeen een doorn in het oog. Ook een gouden handdruk zet kwaad bloed. Waarom moet slecht functioneren zo goed beloond worden? is een veelgehoorde klacht. Ook de Tweede Kamer heeft het Kabinet regelmatig verzocht om iets te doen aan de excessief hoge gouden handdrukken en pensioenpremies. Tijdens Prinsjesdag 2007 werd gesproken over het aanpakken van topinkomens van per jaar en meer. In het nu gepresenteerde wetsvoorstel is deze grens verhoogd naar ,- per jaar en meer. Voor deze inkomens worden de volgende maatregelen voorgesteld: Indien de vertrekpremie meer bedraagt dan eenmaal het jaarinkomen, dan is de werkgever een pseudo eindheffing van 30% verschuldigd over het meerdere bedrag. Heeft de werknemer een pensioenregeling volgens het eindloonstelsel, dan is de werkgever over de backservicepremie een eindheffing verschuldigd van 15%. Deze backservicepremie wordt bepaald op vier maal de salarisstijging. Deze eindheffing kan worden voorkomen door het pensioengevend salaris te beperken tot ,-. Ook andere vormen van beloning onder de naam carried intrest worden aangepakt. Dit zijn beloningsvormen die met name voorkomen bij de beleidsbepalers van een onderneming en zich kunnen voordoen bij de verkoop van een onderneming. Te denken valt hierbij aan beloningen in de vorm van aandelen en optiepakketten. Deze zullen worden bevroren zodra bestuurders onderhandelen over de verkoop van hun bedrijf. 6 voor meer informatie over deze artikelen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon via tel: (076)

7 Vaste onkostenvergoeding? Zorg voor een specificatie! Geeft u uw personeel een vaste onkostenvergoeding, zorg er dan voor dat u vastlegt waarvoor deze vergoeding dient. Dit geldt ook voor de DGA die een dergelijke vergoeding ontvangt. Door de kostenvergoeding te specificeren naar soort en hoogte van de vergoeding, kan worden voorkomen dat de Belastingdienst de vergoeding als loon aanmerkt. Is dat namelijk wel het geval, dan is de werkgever verantwoordelijk voor de af te dragen loonheffing en de eventuele premies werknemersverzekeringen. Dit kan aardig in de papieren lopen. De Hoge Raad heeft uitgesproken dat de specificatie niet alsnog achteraf kan worden gemaakt. Welke kosten mogen in de vergoeding worden opgenomen? Dit zijn kleine, regelmatig voorkomende kosten die nodig zijn voor een goede vervulling van de dienstbetrekking. De vergoeding is niet bedoeld voor grote uitgaven of kosten die niet regelmatig voorkomen, zoals die voor congressen, hotelkosten, vliegtuigtickets enz. Hiervoor dient de werknemer een declaratie in te dienen. Voor de vaste onkostenvergoeding komen onder andere de volgende kosten in aanmerking: contributies, lidmaatschapskosten en vakliteratuur; kosten ter beschikking gestelde auto zoals parkeerkosten e.d.; representatiekosten; zakelijke lunches en diners; werkkleding en reinigingskosten daarvan; zakelijke telefoonkosten; kosten van het broodje onderweg etc.; reiskosten. Bij langdurige ziekte van de werknemer dient de vaste vergoeding te worden aangepast. De werknemer maakt dan immers geen kosten meer voor reizen, lunches onderweg e.d. De kosten van contributies en abonnementen op vakliteratuur lopen daarentegen wel door en mogen nog steeds worden vergoed. Op welk moment de onkostenvergoeding wordt aangepast, kan mede bepaald worden door de voor de bedrijfstak geldende CAO. Naast het specificeren van de vergoeding controleert u bij voorkeur of de kosten ook feitelijk worden gemaakt. Een periodieke controle onder een aantal representatieve werknemers en indien nodig periodieke aanpassing van de vergoeding, kunnen u veel narigheid besparen. Krijgt u een looncontrole, dan zal de Belastingdienst zeker naar de onkostenvergoeding kijken. U kunt zich dan niet beroepen op een afspraak in de CAO. Ook indien de vaste onkostenvergoeding in de CAO is opgenomen, moet deze schriftelijk zijn onderbouwd. DGA: ken uw pensioenvermogen Menig DGA bouwt zijn pensioen op binnen de eigen BV. Hiertoe wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd dat samen met rente voldoende moet zijn om op de pensioendatum het pensioen uit te keren. De pensioenvoorziening zoals die op de fiscale balans staat is echter veel lager dan de werkelijke waarde van de pensioenregeling. De fiscus heeft namelijk allerlei regels gesteld die moeten Voorbeeld: DGA (m) leeftijd 50 Partner (v) leeftijd 47 Pensioenleeftijd 65 Marktrente 4,1% Stijging pensioen na ingang 2% Jaarlijks ouderdomspensioen Partnerpensioen na overlijden Fiscale balansvoorziening Commerciële waarde pensioen voorkomen dat er op de fiscale balans een te hoge fiscale voorziening wordt gecreëerd. Zo mag bijvoorbeeld geen rekening worden gehouden met toekomstige waardevastheid van het pensioen en met het risico dat de DGA langer leeft dan gemiddeld. Dit zogenaamde langlevenrisico is zeer reëel. De levensverwachting in de sterftetafels is gebaseerd op alle inwoners onder wie dus ook de minder gezonden. Daarnaast wordt de levensverwachting bepaald door de welstand. Het is niet voor niets dat sommige verzekeraars voor overlijdensverzekeringen een gunstiger tarief hanteren voor hoger gesalarieerden. Het voorbeeld laat zien dat de fiscale waarde van de pensioenvoor- ziening substantieel lager is dan het werkelijk benodigde kapitaal om het pensioen in de toekomst te kunnen uitkeren. Bij de waardering van de onderneming bijvoorbeeld in verband met verkoop van de aandelen of bij echtscheiding, dient rekening te worden gehouden met de commerciële waarde. Ook bij de overdracht van het pensioenkapitaal naar de holding, een pensioen-bv of verzekeraar vormt de commerciële waarde het uitgangspunt. Maar ook al blijft het pensioen gewoon in de BV staan, dan dient de DGA zich te realiseren dat de BV meer vermogen nodig heeft om het pensioen te kunnen uitkeren dan dat er fiscaal op de balans gereserveerd staat. 7

8 Boekhoudplicht van de Besloten Vennootschap De BV is een van de vormen waarin een onderneming kan worden opgezet. De keuze voor een BV kent vele voordelen. Zo kunnen bijvoorbeeld derden door het besloten karakter van de BV niet gemakkelijk zeggenschap krijgen in de vennootschap en is het aandelenkapitaal eenvoudig over te dragen. Het belangrijkste motief zal voor velen toch de beperking van de aansprakelijkheid zijn. Dit houdt in dat schuldeisers in beginsel slechts verhaal kunnen halen op het vermogen van de BV en niet op het privévermogen van de bestuurder(s). Er is echter een uitzondering. Indien het bestuur van de BV zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, kunnen de bestuurders ook met hun privévermogen aansprakelijk gesteld worden. De BV heeft een zogenaamde boekhoudplicht. Dit is de verplichting van het bestuur om een behoorlijke administratie te voeren waaruit op ieder moment de vermogenspositie van de BV blijkt. Om externe belanghebbenden inzicht te geven in de vermogenspositie, heeft de BV een publicatieplicht; de jaarrekening dient openbaar gemaakt te worden door deze te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Wanneer niet is voldaan aan deze verplichtingen, dan wordt aangenomen dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Bij faillissement van de BV wordt automatisch vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Uit onderzoek is gebleken dat veel (grotere) ondernemingen het niet zo nauw nemen met de regels voor de publicatieplicht. Sommige kiezen er zelfs bewust voor om uit concurrentie-overwegingen niet of niet tijdig te publiceren. Eventuele boetes worden voor lief genomen en het risico van een faillissement wordt kennelijk als niet reëel gezien. Dat het voeren van een deugdelijke administratie en het tijdig deponeren van de jaarrekening voor de doorsnee BV niet licht moet worden opgevat, blijkt wel uit een recente uitspraak van de Rechtbank Den Bosch. Wat was het geval. Een BV ging failliet en de curator probeerde verhaal te halen op het privévermogen van de bestuurder. De Rechtbank oordeelde dat de bestuurder (en enig aandeelhouder) van de BV niet voldaan had aan de boekhoudplicht en ook niet aan de publicatieplicht. Daarmee stond onbehoorlijk bestuur vast en werd automatisch vermoed dat dit de reden was van het faillissement. Het was vervolgens aan de bestuurder om aan te tonen dat het faillissement een andere oorzaak had. Deze kon de Rechtbank niet overtuigen, waarna hij veroordeeld werd het tekort in het faillissement van de BV te betalen, met een maximum van anderhalf miljoen euro. Een zware straf die betrekkelijk gemakkelijk voorkomen had kunnen worden door het voeren van een deugdelijke administratie en tijdige publicatie. Onbelaste personeelskorting op bedrijfsproducten Als werkgever mag u aan uw personeel een belastingvrije korting geven bij de aankoop van producten uit uw eigen bedrijf. Natuurlijk stelt de Belastingdienst hieraan voorwaarden, want anders zou een deel van het loon verkapt uitgekeerd kunnen worden in de vorm van belastingvrije kortingen. Onder welke voorwaarden mag u een belastingvrije korting geven? de korting geldt voor eigen producten en voor branche-eigen producten die bij andere bedrijven zijn ingekocht; de korting mag niet hoger zijn dan 20% van de waarde van het product in het economisch verkeer (meestal de winkelprijs); de korting mag per jaar niet meer dan 500,- bedragen (bedrag 2008). Dit geldt overigens ook voor parttime medewerkers. Wanneer de werknemer de voorgaande twee kalenderjaren (mits deze bij u in dienst was) de korting niet of niet geheel heeft benut, dan mag de maximale korting ver - hoogd worden met het niet benutte deel. Voor 2007 en 2006 bedroeg de maximale korting 475,-. De onbelaste korting mag u ook geven aan voormalige werknemers met wie de dienstbetrekking wegens pensionering of arbeidsongeschiktheid is geëindigd. Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is uitgegaan van de per 26 mei 2008 bekende wet-en regelgeving. Takkebijsters 13c 4817 BL Breda T F E I Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

HR Salarisservice Juli 2014

HR Salarisservice Juli 2014 HR Salarisservice Juli 2014 Inhoud Wettelijk minimumloon per 1 juli 2014... 3 Werkkostenregeling: Per 1 januari 2015 definitief van toepassing... 4 Premiekorting jongere werknemer... 6 Vakantiemedewerker

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen Beleidsregels activeringspremies gemeente Best Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 4 Welke

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER INFORMATIEBRIEF WERKGEVER Werkzoekenden die begeleid worden door JobC hebben zijn Statushouder zonder beperking of iemand met een arbeidsbeperking waardoor zij soms meer moeite hebben om zelfstandig een

Nadere informatie

ONTSLAGEN of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

ONTSLAGEN of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen? ONTSLAGEN of baan opgezegd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Ontslagen of baan opgezegd? 3 2. Wat betekent ontslag voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U bouwt geen ouderdomspensioen meer op 3

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel!

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Jo Weerts Directeur - Eigenaar JWinfotainment minder loonbelasting / premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Betreft: cao Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen 2017/2018

Betreft: cao Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen 2017/2018 Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Vereniging Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Postbus 93002 2509 AA Den Haag Midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor werkgevers, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een nadere toelichting?

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011 De sportvereniging & werkgeverschap Heerenveen 25 november 2011 INHOUD PRESENTATIE LOONDIENST WERKGEVERSCHAP ZELFSTANDIGHEID / FREELANCER VRIJWILLIGERSREGELING LOONDIENST - DIENSTBETREKKING Altijd drie

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in.

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in. Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de opdrachtnemer. Dit is

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus Telefoon Telefax Kennisgroep CAO-adoptie Doorkiesnummer Datum 7 juni 2010 Uw kenmerk Kenmerk Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Een extra reden om mij aan te nemen De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Checklist - Aangaan van een Arbeidsovereenkomst

Checklist - Aangaan van een Arbeidsovereenkomst Checklist - Aangaan van een Arbeidsovereenkomst 1. Zorg voor een arbeidsovereenkomst Conflicten tussen werkgever en een nieuwe werknemer zijn te voorkomen door alle afspraken op papier te zetten en te

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 zijn de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van de

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer

Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in eigen beheer wil zeggen dat een pensioenregeling niet is onder gebracht bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds. Ten aanzien van het opbouwen in eigen beheer zijn

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+) U hebt recht op dit voordeel als u een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+) U hebt recht op dit voordeel als u een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden: Betreft: loonkostenvoordelen per 1-januari 2018 Wezep, december 2017 Loonkostenvoordelen (gaat in per 1-1-2018) Loonkostenvoordelen (LKV s) zijn een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op

Nadere informatie

BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat;

BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat; BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat; het college het bevorderen van uitstroom van uitkeringsgerechtigden ten doel heeft gesteld in het kader van haar taken op grond van de Wet Werk en

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling

Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling Verricht iemand als vrijwilliger dat wil zeggen niet voor zijn beroep werkzaamheden voor een sportorganisatie, dan kan de vrijwilligersregeling worden

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2012

Nieuwsbrief juli 2012 Nieuwsbrief juli 2012 Tijdig voorbereid op de werkkostenregeling? De overheid heeft het voornemen om de werkkostenregeling (WKR) met ingang van 2014 definitief in te voeren. Dat lijkt nog ver weg, maar

Nadere informatie

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014 s kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat 04 voor Nieuwsbrief met actuele praktische artikelen, speciaal klanten van BPV Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisa.es WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS Werkgeverschap Vormen Vrijwilligersregeling IB 47 ZZP-er Loondienst Payroll-, detachering-, uitzendbureaus, accountantskantoren

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft

Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie Infokaart voor en door professionals Flexwet Een product van De Unie De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) is indertijd ingesteld met als doel: de werkgever de mogelijkheid te bieden meer flexibiliteit

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, oktober 2016

INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, oktober 2016 INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, oktober 2016 Westerveld en Vossers l Accountants en Adviseurs Inhoud 1. Einde pensioen in eigen beheer! Wat moet u nu doen?... 2 2. Bijtelling auto van de zaak ondanks

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek NVS 519 Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag,

Nadere informatie