KONTAKTBLAD. Verschijnt driemaandelijks Verantwoordelijke uitgever : Herman MAES le JAARGANG NR. 5 Kapellestraat '8 ' NOVEMBER 1981

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KONTAKTBLAD. Verschijnt driemaandelijks Verantwoordelijke uitgever : Herman MAES le JAARGANG NR. 5 Kapellestraat 104 .2'8 ' NOVEMBER 1981"

Transcriptie

1 van fi tin c &. van 1' et 1Lanb aan bit en si)et e KONTAKTBLAD Verschijnt driemaandelijks Verantwoordelijke uitgever : Herman MAES le JAARGANG NR. 5 Kapellestraat 104 NOVEMBER DEINZE/ASTENE tel. 091/ BELANGRIJK! GROOT NIEUWS.2'8 ' NOVEMBER 1981 OPENING VAN HET NI EUWE MUSEUM ZIE PROGRAMMA LAATSTE BLADZIJDE.

2 POPPO-HERINNERINGEN. Op vrijdag 27 maart 1981 had ik bij mevrouw Matthys, in haar appartement op de Markt, afspraak met pater VERSTRAETE om over het Poppo-spel van 1949 te praten. Zelf heb ik dat spel niet gezien. Deinze was me toen alleen bij naam bekend - ik was er ooit eens per fiets doorheen gereden. Op een novemberdag 1948 kreeg pater Verstraete, die sedert 1942 aan het college les gaf, een brief van Luc MATTHYS, die toen te Brussel op de Molièrelaan woonde. In die brief zat een berichtje, geknipt uit La Libre Belgique, over het feit dat men in Verdun Sint Poppo had herdacht, en bi,; dat berichtje zat een afspraak om te bespreken wat Deinze kon doen om Poppo te herdenken (Poppa is abt geweest te.verdun). De dag daarna kreeg de pater hetzelfde bericht nog eens toegestuurd, nu uit Leuven, van kanunnik MAERE (later mgr.). Luc Matthys en Pater Verstraete bespraken wat Deinze kan doen. Luc Matthys stelde een openluchtspel voor. Openluchtspelen waren toen. in de mode. In 1939 had men te Deinze Philippina van Vlaanderen in openluchtspel opgevoerd, een stuk van de Deinzenaar Désirê DELCROIX. Dat was oen het 10 jarig bestaan van K.O.K. te vieren. Na de oorlog was er het Heilig Bloedspel te Brugge, het Lam Gods spel te Gent. Pater Verstraete had in 1947 een grote driekoningenstoet georganiseerd. Hij zou, op voorstel van Luc Matthys, ook een Poppo-spel ontwerpen. Dat moest dan in augustus 1949 opgevoerd worden om te herdenken dat 900 jaar geleden in 1048 Poppo, de grote kloosterhervormer, gestorven was. Op 15 december waren Luc Matthys en pater Verstraete bij Arthur MEULEMANS op bezoek om hem te vragen de muziek voor dat stuk te schrijven. Bij burgemeester Jozef VERLEYE, schepenen HELEU en VYNCKE werd aangedrongen om financiële tegemoetkoming te krijgen. ALBERT SAVERYS werd aangesproken voor de enscenering en Staf BRUGGEN voor de regie. Maar er stond nog geen letter op papier. Pater Verstraete had wel, al stramien in het hoofd. Honderden mensen moesten meespelen. De katholieke fanfare, de katholieke toneelkring, de katholieke scholen, die kon de pater wel meekrijgen. Maar dat was onvoldoende. Saverys kreeg de Vooruit mee. En dat was een grote doorbraak - zo kon heel Deinze meespelen, zonder na te gaan of men katholiek was of niet. K.O.K. had er altijd voor gezorgd mensen uit alle richtingen in het bestuur te hebben. Zo had men dan ook Jules BRUNEEL mee, die met Saverys de deelname van de liberaal georiënteerden verzekerde. Ook RENE SAVERYS, die in Vooruit veel invloed had, was voor zo een onderneming bij voorbaat gewonnen. De socialisten werden door Marcel HEYERICK bijgebracht, die ook in het K.O.K.-bestuur zat. De turnbonden deden mee; kortom alle verenigingen waren bereid; van op het stadhuis regisseerde Luc Matthys de samenwerking en beïnvloedde hij de nogal afstandelijkheid van de stadsbestuurders. Werner MALFAIT, stadssecretaris en goede vriend van Luc Matthys, deed natuurlijk ook mee om de stadssteun in gewenste banen te leiden, al was Malfait vaak erg bezorgd om de financiële implicaties. Terwijl Luc Matthys voor de contacten zorgde moest de pater zijn tekst schrijven. De eerste tekst werd geschreven op 17 januari; op 10 maart was de tekst klaar. Arthur Meulemans, die in december had toegezegd, meende die tekst onmiddellijk te hebben, was nogal eens onhebbelijk en grillig over het u 4b i e van de tekst. Maar alles kwam toch klaar.

3 41. Hij schreef heel nieuwe muziek; alleen twee fragmenten, het Onze Vader en de Volksmars had hij als het ware liggen. Hiervoor gebruikte hij klaarliggend werk; de rest is allemaal speciaal voor Poppo geschreven. Meulemans was wel nogal eens grillig. Zo weigerde hij soms naar Deinze te komen -het was hem wat klein- om de repetities van het koor en het orkest te leiden, en moesten koor en orkest (400 á 500 man?!) naar Gent komen. Dat gebeurde dan met speciaal ingelegde treinen (weinig mensen hadden een auto in 1949). Hij was zeer veeleisend voor de repetities en vaak teleurgesteld. Maar hij was kinderlijk enthousiast als het vlot begon te lopen en het peil bereikte, qua uitvoering, dat aan zijn hooggesteide eisen voldeed. Met Staf BRUGGEN werken was aangenamer en vlotter. Die voelde zich t Deinze vlug thuis; Meulemans niet. Dirigent, regisseur, ensceneur, tekstschrijver enz. werden samen uitgenodigd ten huize van Jozef VERMEERSCH voor een stafbespreking. Naar Dense gewoonte zou dat met eten en drinken gebeuren. Meulemans kwam de laatste toe. De anderen aperitiefden al. Toen Vermeersch, beleefdheidshalve, aan de componist-dirigent vroeg wat hij wou drinken was het korte antwoord dat hij gekomen was om te werken, niet om te drinken noch om te eten. Maar er werd gewerkt. Alle firma's die iets konden bijdragen zouden bijdragen. Het hout voor de grote scène kwam van de houtzagerij MAERE. Pater Verstraete en Luc Matthys kwamen de paar organisatie-maanden lang dagelijks naar het stadhuis om van daar uit, vanuit hun "hoofdkwartier" rici: lijnen en organisatie-maatregelen te nemen. Die twee kenden mekaar reeds var, in Ze hadden mekaar leren kennen bij Joris VANDEVEIRE thuis. Het is een vriendschap voor een heel leven geworden; Joris Vandeveire was in die vriendschap mee opgenomen. Er moet hier toen een golf van geestdrift door de stad gewaaid hebben, bij groot en klein; een geestdrift over de politieke tegenstellingen heen. Pater Verstraete herinnert zich tioe Jules BRUNEEL op een avond in café SINT CECILIA plots op de stoel sprong om aan die geestdrift uiting te gever, en om zijn vreugde te verkondigen dat men op cultureel vlak te Deinze kon samenwerken. De pater herinnert zich de toewijding aan het spel van de man die materieel misschien wel de ondankbaarste rol had : de man die ongeveer twee bedrijven lang daar boven op de toren als torenwacht moest staan "de fidele REMI CARTON". En die naam noemend, kwamen de Deinse krachttermen van Remi hem weer in herinnering, ook de gespierde vloeken van Albert en René SAVERYS : ruwe mannen met ruwe woorden om hun teerhartigheid te verbergen. Die hele Poppo-organisatie is iets groots geweest en is een mooie blijvende herinnering voor de velen die meewerkten. Ik heb al veel Deinzenaars over die Poppo-belevenis horen vertellen. En als ik dat allemaal samenleg, dan kan ik alleen maar spijt hebben dat ik toen nog niet te Deinze woonde. Maar waar heeft pater Verstraete de inhoud gehaald? Luc MATTHYS bezorgde hem een boekje -het enige dat ze kenden- over Sint Poppo. En CASSIMAN vertelde hem wat hij wist en gevonden had over de periode van 880 tot moest erbij om de Noormannen- scène tot een kijkspel te maken. Al de rest is historisch aanvoelen in de stijl en de geest van het massaspel. Deinze leeft nog met die herinnering. Wie vertelt ons de zijne?

4 D1;.MOGRAFISCHE ONTWIKKELING VAN ZULTE. Hierover noteerde dokter Luc Goeminne ons enkele gegevens : Einde 19b0 had groot-zulte inwoners. Dit is 107 meer dan in 197,E en 310 meer dan in Zulte zelf treeft nu een bevolking van inwoners, Machelen en Olsene In vergelijking met 1974 is dit voor Zulte een aangroei met 6,8,?`, Y^.^>r Olsene een aangroei met 0,9 % en voor Machelen met 1 %. De snellere toename van Zulte zelf is veroorzaakt door een actieve sociale woningbouw en door de bouw van verscheidene appartementsgebouwen in net dorpscentrum. In groot-zulte waren er in 1979, 176 geboorten (13,8 %o), 139 overlijden. (10,9 %.) en 97 huwelijken (7,6 Er waren ook 11 echtscheidingen. Zulte telt slechts 10 vreemdelingen. In de deelgemeente Zulte wonen slechts 11,6 % pensioengerechtigden, in Machelen is dat 15,9 Z en in Olsene 16,4 %. De bevolkingsdichtheid is te Zulte 602 per km2, te Machelen 264 per km2 en te Olsene 350 per km2. De oppervlakte van Zulte is 10,1 km2, deze van Machelen 12,86 km2, en deze van Olsene 9,61 km2. Deze cijfers wijzen erop dat de deelgemeente Zulte een actieve jonge groeikern vormt, met tekens van een toenemende verstedelijking. 37. WINDMOLEN TE ZEVEREN. De houten korenwindmolen op de Kerkkouter te Zeveren was in 1793 eigendom van Pieter BEYENS, die griffier was te Deinze (gehuwd met ene Maria Joanna CAIIBERTIJN). Molenaar-pachter op deze molen was Lodewijk de JONGHE fs. Michiel Servaes. (fs. = filius = zoon van) In december 1791 was de molen hersteld ( geheel of gedeeltelijk ten.laste van de molenaar zelf? ) door twee molenbouwers uit de streek, nl. Jozef DESEYN fs. Frans uit Olsene en Jozef DESEYN fs. Jan uit Deinze. De rekening van 24 december 1791 was in maart 1793 nog altijd niet helemaal betaald. Om het restant te kunnen betalen krijgt de molenaar van zijn eigenaar de som van 175 pond geleend, zulks bij notariële akte verleden voor Notaris Jan Baptist GELDOLF te Deinze. Molenmaker Jozef Deseyn uit Deinze, geboren omstreeks 1759, is sinds 1788 te Deinze gevestigd; in 1796 woont hij er nog, alsdan 37 jaar oud, vader van twee kinderen beneden de 12 jaar. Pieter Beyens heeft de molen later verkocht. In juni 1823 was de molen reeds in het bezit van de kinderen GOETHALS (blijkens uittreksel uit het proces-verbaal van afpaling der gemeente Zeveren, voor opmaak van het kadaster ). De molen werd totaal afgebroken omstreeks het eeuweinde (1900). Volgens de provinciale moleninventaris van 1961 telde Zeveren in de 19e eeuw slechts één enkele molen. Bronnen : Vlaamse Stam, 17e jrg. nr. 7-8 (juli- aug 1981 ), blz Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster, Tweede aflevering : De Arrondissementen Eeklo en Gent, in : Kultureel Jaarboek Vlaanderen, jrg (Gent, 1962), Deel II, blz Paul Huys.

5 MOLENAARS TE DEINSE IN De Deinze molenaars waren, in het jaar 1796, toevallig allemaal jonge mensen van omstreeks 35 jaar oud, generatiegenoten dus. Twee van hen waren geboren Deinzenaars, de andere twee waren zich kort voordien te Deinze komen vestigen. 1. Jean Francois CLAEYS, 36 jaar oud, sinds 1792 te Deinze gevestigd, bemaalde de molen op Tusschen Brugghe (Tolpoortstraat). Hij werkte met twee knechten, Pierre BRUNGIER, 40 j., en Francois DHUYGELAERE, 29 j. 2. Joseph GERNAEY, 37 jaar oud, woont sinds 1789 te Deinze en bemaalt de molen bij de Brugsche Poorte. Caroline VERMEEREN, 37 j., is zijn vrouw. Hij werkte met twee knechten, Jean CLAEYSSENS, 26 j., en Francois VERSCHUERE, 27 j., en er was ook een meid, Thérèse AELVOET, 21 j. 3. Jean Baptiste VANDEGENACHTE, 33 jaar oud, is een geboren Deinzenaar. Hij bemaalde de zgn. "Vraukensmolen" op de Klepkouter. Hij is in 1795 gehuwd met Fernandine DESMET, 28 j. Zijn moeder, Marie Jeannette MAES, 77 j., woont bij hem in. Er zijn twee knechten, Joseph WAEPENAERE, 37 j., en Joseph VAN DEN BOSSCHE, 20 j. 4. Laurent VANDEMOERE, 35 jaar oud, is eveneens geboren Deinzenaar en bemaalt de zgn. "Nieuwe molen" op de Klepkouter. Thérêse HINCK, 27 j., is zijn vrouw. Ilij is de enige molenaar die zonder knechten werkt, maar er is wel een meid, Anna VERCRUYSSE. Bron : Bevolkingslijst van het Kanton Deinze op 9 juli 1796 (Rijksarchief Gent, Fonds Scheldedepartement, nr. 1690). Paul Huys. 39. DEINSE UURWERKMAKERS IN DE 18E EEUW. liet magistrale boek "Volkshuisraad in Vlaanderen" van Jozef Weyns (1974) geeft in deel IV, blz , in de Bijlage VII een "'-_+jst ve-. :werkmakers uit het Vlaamse Land" (tot 1830 ongeveer). Ofschoan -!ie 1i_' niet minder dan 270 namen van uurwerkmakers bevat, is er geer..,it Deinze. Zou het kunnen, dat er eeuwen lang in een stadje ^o ils x: i..zc geen uurwerkmakers aktief zouden geweest zijn? Vanzelfsprekend moeten er geweest zijn! De moeilijkheid is echter uurwerken (staanklokken) te vinden met gesigneerde en gedateerde wijzerplaat en/of klokkenkast. Misschien kunnen andere (archief-) bronnen ons op het spoor brengen... In een bevolkingslijst van Deinze, opgemaakt op 21 me8t LL,^,r -er Franse Republiek (- 9 juli 1796) vinden we niet minder dan drie "hoilc;;ers" vermeld (de lijst is in het Frans opgesteld) : 43 : Michiel DOLPHYN, 22 jaar oud, geboren Deinzenaar, ongehuwd. 57 : Jean Baptiste MOERMAN, 32 jaar oud, sinds 1789 te Deinze gevestigd; gehuwd met een geboren Deinse, Scholastine KETELS, 27 j.; geen kinderen : Pierre DHAENENS, 58 jaar oud, sinds 1766 te Deinze gevestigd; gehuwd met Marie ELSTRAETE; het gezin telt twee kinderen beneden 12 jaar.

6 44. Zouden er van deze uurwerkmakers geen genaamtekende klokken meer bestaan, bijvoorbeeld in privé-bezit van Deinse families? Wie er mocht kennen, mag het ons signaleren. Alle informatie is welkom. Bron : R.A.G., Fonds Scheldedepartement, reg Paul Huys. 40. EEN VERDWENEN BEROEP. De heer W. VERLEYEN bezorgde ons een bijdrage over een verdwenen beroep. Maar ook bijdrage nr. 33 was van hem ; bij vergissing is zijn naam onder "De Meizanger " niet vermeld geworden. Van de heer J. VAN DE CASTEELE kregen we een aanvulling bij het artikeitj:. over dat verdwenen beroep; hij schreef ons : "Als filoloog was ik geinteresseerd in het woord "étreindelles". Het toestel bestaat niet meer en de benaming ervan is dan ook niet meer te vinden in recente woordenboeken. De LAROIJSSE DU XXe SIECLE, dl. 2, ( ) vermeldt het volgende étendelle : sac de crin dans lequel on renferme les graines oléagineuse concassées, pour les soumettre a la presse. (On dit aussi éteindrelle). In LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dl. 20, p. 380, komt in het artikel over de fabricage van olie het woord étreindelle voor, wellicht is die r een zetfout Het WOORDENBOEK VAN DE NEDERLANDSE TAAL, dl. 14, p. 1111, vermeldt schroo, schrooi : een paardenhaar gevoerde omslag, waarin een zak met lijnmeel in oliemolens wordt uitgeperst. Gewestelijk in Zd.-Ndl. (Corn.-Vervl.)." J. Van de Casteele, Rodenbachstraat 48, Sint-Amandsberg. 41. DE BRIELPOORT )einze had vijf poorten : de Holpoort, de Gentpoort en de Brugse poort, de drie grote poorten voor het gewon e verkeer, en de Brielpoort en de Oostmeerspoort voor de aangelande boeren en veehouders. Jan VAN DER MEULEN had op eigen houtje de Brielpoort op slot gedaan. Het slot had hij zelf aangebracht en de sleutel had hij alleen. Zowel "insetenen " d.w.z. mensen die binnen de muren woonden, als "uytsetene" d.w.z. mensen die buiten ( de muren ) woonden deden daarover hun beklag bij het stadsbestuur. Te voren immers stond die poort altijd open, of was dicht met een klink of een grendel, maar vrij voor iedereen. Het stadsbestuur besliste op 10 mei 1728 dat een smid dat slot zou verwijderen en dat het aan Jan Van der Meulen verboden was nog een slot aan t brengen. Indien hij een slot zou aanbrengen, zou het verbeurd worden en zou hem een boete van 10 schellingen grote opgelegd worden.

7 HAAS IN DE KERK. In het register van de kerkgoederen verwacht men geen anekdoten; en toch. Op 1 maart 1648 staat genoteerd dat onder het luiden van het lof op de eerste vastenzondag een haas de kerk kwam binnen gelopen. De kinderen die voor de Catechismusles in de kerk aanwezig waren hebben de haas gevangen en hij werd "door den pastor opgesmuld" - ja, ook dat staat er bij. Het was nochtans vastentijd!? Wie was die pastoor? zie K.O.K.-Jaarboek LEONCE HEYERICK. In 1927 vierde de firma Van Coppenolle -Vaernewyck het 50-jarig bestaan van de Deinsche Burger, weekblad dat 1877 begon te verschijnen. Bij die gelegenheid huldigde men Leonce Heyerick, de eerste letterzetter bij de firma ; men vierde hem voor 50 jaar onafgebroken trouwe dienst in het bedrijf. Dat gebeurde met een maaltijd : oxtailsoep bijgerecht Brusselsche Kiekens met salade Deinsche Taart ijsroom fruit dessert op 3 juli OVERSPEL IN 1688 TE DEINZE. Jan Baptist CATTELEN had overspel gepleegd met Catharina COURCELLES. Ze werden gestraft. Hij moest gekleed worden in zijn wijd lijnwaeden kleed en moest net een gele waskaars van het stadhuis (stadskalle midden de markt ter hoogte van de Ramstraat ) naar de "prochiekercke " OLV gaan om daar die kaars te offeren. Hij moest een boete betalen van 5 pond gr. "s heeren profijtte". De vrouw onderging dezelfde straf. 45. KINDERMOORD IN 1691 TE DEINZE. Marie VAN BEVERSLUYS had zich aan kindermoord bezondigd. Ze werd " gehangen met de coorde " en haar goederen werden verbeurd verklaard.

8 DEINZENAARS OP HET CAMPO SANTO TE ST. AMtuNDSBERG. Een van de bekendste (of net bekendste) kerkhof in ons land is wel het Campo Santo van Sint- Amandsberg, waar heel wat bekende figuren liggen. Deinzenaars waren er aanwezig bij de inhuldiging van het graf van Jan Frans Willems en ook bij dat van Karel Lodewijk Ledeganck. 1 Ook Dr. Adriaan Herman MARTENS ( ) is er begraven. Hij was geen geboren Deinzenaar maar kwam zich hier vóór 1914 als geneesheer vestigen en was hier o.a. ondervoorzitter van "Vooruit". Vóór 1940 (nadat aan de aktivisten amnestie was verleend) vestigde hij zich te Astene in het huis Landing, naast de herberg Halifax. Landing werd gebouwd naar een plan van architect Van de Velde. 2 Ook de Deinzenaar, priester Joris EECKHOUT, bekend essayist ( ` ligt daar begraven. Dr. Jozef GOOSSENAERTS ( ) van Sint-Amandsberg die te Astene in de kliniek van zijn vriend Dr. Martens overleed, ligt op het Carnpo Santo ; hij overleed te Astene, maar is geen Astenaar. Deze graven staan onder bescherming van een speciaal beschermcomité. Zowel Dr. Martens als Joris Eeckhout hebben te Deinze een straat die naar hen genoemd is. Joris Eeckhout was een vriend van Karel VAN DE WOESTYNE. In de litterair Profielen VIII ( 1939) geeft priester Eeckhout een reconstructie van een les van Karel Van de Woestyne. Deze laatste gaf sommige lessen thuis omwille van zijn gezondheidstoestand (hij stierf 1929). Eeckhout was een vriend van den huize en kon zo enkele lessen bijwonen (Prof. Van Elslande Spieghel Historiaal, Bond Gentse Germanisten, 1980 blz. 48). Ook over deze Deinzenaar moet nog een monografie gemaakt worden voor ons Jaarboek. 47. ZULTE X FIRTEL. Zulte heeft ook een Geschied - en Heemkundige Kring. Luc Levrau en Maurits Vandeputte, die in ons K.O.K.-Jaarboek reeds publiceerden, zijn er stumulans van. Ook Dr. Luc Goeminne staat er achter ; ook Daniël Vanquickelberge staat er achter en André De Poorter e.a. In 1981 gaven ze een boek uit Bijdragen tot de geschiedenis en de folklore van Zulte. Het is een heel boek (134 blz.) gewijd aan de vlasbewerking en de vlasbewerkers in de streek. Een folkloristisch gebeuren is er de Firtel die in 1981 voor de 124ste keer uitging. André De Poorter schreef ^ 1973 de geschiedenis van de Firtel te Zulte. in In 1957 ging de Firtel voor de 1OOste maal uit. Geert Beirlaen dichtte er toen een lied voor en niemand minder dan Armand Preudhomme schreef er de muziek bij. We verheugen ons over het feit dat er nu te Zulte ook een geschied- en heemkundige kring is, zoals er een is voor Nevele, voor Deurle, Latem, Nazareth enz. We wensen hen succes en goede moed.

9 47. 4t. HET RICARDPLEIN. 1) In de jaren was er te Deinze, zoals in de rest van Vlaanderen, grote armoe. Op de koop toe brak ook nog een cholera - epidemie uit. We schreven er al over in de K.O.K.-Jaarboeken. Om uit die nood te geraken nam de toen nog jonge Belgische regering, enkele maatregelen. Er werd er een genomen voor Deinze : de regering kwam tussen om nieuwe industrieën of bedrijven te vestigen. Een Lyonees- zake.- man, Ricard, kreeg subsidies om te Deinze een zijdeweverij op te rictten. Hugo Vanden Abeele heeft daar uitvoerig over geschreven. Ricard stic `.htte zijn fabriek te Deinze maar verwaarloosde ze. Hij hield meer van vuurwerkmakerij en hij stichtte te Deinze ook een Franse toneelvereniging "Union et Progres ". Zowel zijn fabriek als zijn toneel hielden "tiet niet lang uit. Om Frans toneel te spelen waren er te Deinze amper een p aar rriesen die wat schoolfrans kenden en was er zeker geen publiek. Na drie jaar verdween de vereniging. En de zijdeweverij? Enkele Deinzenaars hadden intussen het vak geleerd en konden de kwijnende zaak van Ricard overnemen. Dat deed de familie Lagrange. Anderen hadden er een nieuw beroep geleerd en er ook brood ingezien en Deinze werd een centrum van zijdeweverij. 2) Hoe komt het dat Lyon een centrum van zijdeweverij was? Dat is toe te schrijven aan de koning - zakenman, Lodewijk XI, koning van Frankrijk. Frankrijk was in de 15e eeuw veel kleiner dan nu : Bretagne, Bourgondië, Picardië, Normandië, Artesië e. a. delen waren er nog niet bij. Lodewijk XI, "1' universelle araigné", verbleef meer ten zuiden van de Loire dan in Parijs. Hij had veel geld nodig want had in alle landen agenten zitten die hij moest betalen. Daarom wou hij dat de "poorters " veel geld verdienden, dan kon hij veel binnenrijven. Hij vond dat Frankrijk te veel goederen invoerde, d.w.z. te veel geld uitvoerde. "Wat we invoeren kunnen we ook zelf fabriceren, dan verdienen de Fransen eraan en dan verdient Frankrijk ( d.w.z. de kas van de koning) er ook aan " zo redeneerde hij. Daarom stelde hij in december 1466 aan Lyon voor een paar deskundigen inzake zijdeweverij te laten overkomen eu zelf te produceren. Starten kost geld en daarom stelde hij pond tournois beschikbaar vanaf 1 januari De Lyonezen waren echter niet erg happig op die investering. Ze waren ook niet erg vlijtig en de nieuwe industrie lag weldra op sterven. Maar Lodewijk XI was een geslepen en dynamisch man. Hij nam de nodige (dwang-) maatregelen om zijn initiatief niet te laten stranden. En met succes. Lyon voer er wel bij. Hij zorgde niet alleen voor de produktie maar voerde ook publiciteit voor het nieuwe produkt. Als relatiegeschenken en als o>htoop-goed gaf hij vele meters stof, vooral aan buitenlanders. Hij bevorderde de afzet (door zelf te bestellen ) direct ; hij bevorderde de verkoop ook indirect door de buitenlanders en zijn agenten aan te zetten zijde ( die in Lyon gemaakt was) te verkopen in hun land. 49. JULES LOWIE. De wielerwedstrijd Parijs-Nice werd in 1933 voor het eerst gereden. In 1938 won Jules Lowie (vader van Tony en Willy) die wedstrijd.

10 48. U hebt, als K.O.K.-lid, Uw uitnodiging al gekregen? 28 NOVEMBER AKADEMISCHE ZITTING in het nieuwe museum om 17 uur. Muzikale omlijsting door het trio M. Lequeux. daarna RONDGANG in het nieuwe museum. daarna RECEPTIE in het nieuwe museum. Dit alles slechts voor wie de kaart, die bij de uitnodiging zat, inzendt. 2 KAASAVOND in de Brielpoort om uur. Voor wie bij voorbaat inschrijft. Prijs 200 F per persoon. Dat moet een gezellige avond worden 1 29 NOVEMBER ARTIESTENMIS in de O.L.Vrouwkerk om 10 uur. Voor de overleden kunstenaars en begiftigers van ons museum. Voor de overleden leden van K.O.K. Opgeluisterd door het instrumentaal ensemble en gemengd Cantabile koor Gent o.l.v. J. Van den Borre. De muziek is van een onbekende Gentse renaissance-componist Alexander Utendal, die juist 400 jaar geleden overleden is. Het gaat hier dus om een wereldpremière 1 Gelegenheidshomilie door Prof. Dr. P. Thomas. 2 daarna OPENDEURDAG in het nieuwe museum voor alle Deinzenaars. (een gelegenheid om uw jaarboek op te halen indien U dat nog niet in orde hebt gebracht)

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

DEINZE: Archiefbestand Familiekunde Deinze

DEINZE: Archiefbestand Familiekunde Deinze DEINZE: Archiefbestand Familiekunde Deinze Microfilm DEINZE (Onze-Lieve-Vrouweparochie): 48, 50, 51, 52, 53 en 54. Microfilm DEINZE (Sint-Martinus): 48, 50, 51 en 52. BR1.1 BR 1.2 BR 1.3 BR 1.4 BR 1.5

Nadere informatie

AANGIFTEN VAN NALATENSCHAP

AANGIFTEN VAN NALATENSCHAP AANGIFTEN VAN NALATENSCHAP 1796-begin 20 ste eeuw Inleiding Terug te vinden in de archieven van de registratiekantoren Registratiekantoren Deinze (Fonds F399) en Kruishoutem(F453) (en in vroege Franse

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

Lei en griffel: Kinderen schreven met een griffel op een lei. Soms leerden ze lezen met een ABC-boekje.

Lei en griffel: Kinderen schreven met een griffel op een lei. Soms leerden ze lezen met een ABC-boekje. Onderwijs Schooltje Lhee in het Openluchtmuseum Het schoolgebouwtje dat in het Openluchtmuseum staat, is een dorpsschooltje uit Lhee (Drenthe). De inwoners van Lhee hadden die speciaal gebouwd in de 18e

Nadere informatie

Hij heeft een muts aan

Hij heeft een muts aan Hij heeft een muts aan Johan Mathieu Dekemper schreef dit liedje als ode aan de "gewone werkman" of als aanklacht tegen de hautaine "beau monde" als u wil. Een protestlied van rond WOI dus, waarbij in

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Deinze

Uw gemeente in cijfers: Deinze Inleiding Deinze : Deinze is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Aalter, Dentergem, Gent, Kruishoutem, Nazareth, Nevele, Sint-Martens-Latem,

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Stadswandeling. Kruispoort

Stadswandeling. Kruispoort Brugge Brugge is de hoofdstad van de provincie West-Vlaanderen. De gemeente telt bijna 117.000 inwoners. Ongeveer 20.000 daarvan wonen in het historisch centrum. In 2002 was Brugge Culturele hoofdstad

Nadere informatie

Van Buggenhout-Opstal to the States

Van Buggenhout-Opstal to the States Van Buggenhout-Opstal to the States Ons verhaal begint ergens in de jaren 1800 in de Broekstraat bij de familie Annaert. Het bevolkingsregister uit de Franse tijd (1818) vermeldt hen in het huis nr. 33.

Nadere informatie

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT Wie zei: Het is mijn taak om dit land goed te besturen. Maar al die ministers moeten zich er niet mee bemoeien. 1. koning Willem I 2. koning Willem II 3. koning

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Zulte

Uw gemeente in cijfers: Zulte Inleiding Zulte : Zulte is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Deinze, Dentergem, Kruishoutem, Waregem en Wielsbeke. Zulte heeft een

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Nazareth

Uw gemeente in cijfers: Nazareth Inleiding Nazareth : Nazareth is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn De Pinte, Deinze, Gavere, Kruishoutem, Sint-Martens-Latem en Zingem.

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Abonnees op het tijdschrift Leiestam betalen door overschrijving van 8,00 Euro op rekening nummer van FV - Deinze: BE BIC: GKCCBEBB

Abonnees op het tijdschrift Leiestam betalen door overschrijving van 8,00 Euro op rekening nummer van FV - Deinze: BE BIC: GKCCBEBB België-Belgique P.B. 9800 Deinze 1 3/9282 P 806155 Tijdschrift - Verschijnt tweemaandelijks (niet in juni) Uitgiftekantoor: Deinze 1 Jaargang 22 nr. 5 december 2014 Hoofdredactie: Guido Demuynck, Pachtgoeddreef

Nadere informatie

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was Het Kompas kijkt binnen in Het Kompas keek binnen bij Vincent-Jan de Jong in aan de Molendijk. Een woonhuis dat rond 1886 gebouwd is in opdracht van zijn overgroot- was ouders. Erachter een hoepels-, biezen-,

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Lodewijk II van Nevers: Nevers, ± 1304 Slag bij Crécy, 26 augustus 1346

Lodewijk II van Nevers: Nevers, ± 1304 Slag bij Crécy, 26 augustus 1346 Lodewijk II van Nevers: Nevers, ± 1304 Slag bij Crécy, 26 augustus 1346 Lodewijk II van Nevers of Lodewijk I van Vlaanderen, ook Lodewijk van Crécy genoemd, was graaf van Vlaanderen en van Nevers (1322-1346),

Nadere informatie

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren.

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt van Rijn Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt is op 15 juli 1606 in Leiden geboren. Rembrandt zijn vader was eigenaar van een molen. Die molen was niet bewoonbaar. Hun huis stond

Nadere informatie

Werkgroep Bouwhistorie Zutphen. Informatiekaart St. Janskerk. St. Janskerk

Werkgroep Bouwhistorie Zutphen. Informatiekaart St. Janskerk. St. Janskerk Informatiekaart St. Janskerk St. Janskerk De spits van deze lange slanke toren staat al eeuwen scheef. Hoe dat komt weten we niet, maar het zal tot in lengte van dagen wel zo blijven. De toren heeft niet

Nadere informatie

Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665

Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665 Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665 Hij was koning van Spanje van 1621 tot 1665, landsheer van de Zuidelijke Nederlanden en koning van Portugal (als Filips III) tot

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Maria van Bourgondië: Brussel, 13 februari 1457 Wijnendale, 27 maart 1482

Maria van Bourgondië: Brussel, 13 februari 1457 Wijnendale, 27 maart 1482 Maria van Bourgondië: Brussel, 13 februari 1457 Wijnendale, 27 maart 1482 Zij was hertogin van Bourgondië, Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelre, gravin van Vlaanderen, Artesië, Holland, Zeeland, Henegouwen,

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Sint-Martens-Latem

Uw gemeente in cijfers: Sint-Martens-Latem Inleiding Sint-Martens-Latem : Sint-Martens-Latem is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn De Pinte, Deinze, Gent en Nazareth. Sint-Martens-Latem

Nadere informatie

Sittard, dominicanen en Sint Rosa

Sittard, dominicanen en Sint Rosa Sint Rosa Sittard, dominicanen en Sint Rosa Wanneer de Amerikaanse dominicanessen naar Sittard komen, treden zij in de voetsporen van eerdere dominicanen en dominicanessen, die voor Sittard heel veel betekend

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Maxima Inleiding Ik hou mijn werkstuk over Máxima, omdat je erg vaak iets over Máxima hoort en ik dacht dat je daar veel informatie van hebt. Maar ik weet ook nog niet echt de rol van Máxima en ik hoop

Nadere informatie

Wat een vreemde bromfiets!

Wat een vreemde bromfiets! Wat een vreemde bromfiets! Waarom rijden er nu geen paarden meer met karren? Reed er vroeger een tram in ons dorp?! Met die bus zou ik ook wel eens willen rijden! 1. Voetgangers baas! Opdracht Lees het

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

De vorm van het verhaal

De vorm van het verhaal Over dit boek Het verhaal van Reinaart de vos is een van de oudste verhalen in het Nederlands. Het is geschreven in de 13 de eeuw door Willem. Wie die Willem precies was, weten we niet. Willem heeft het

Nadere informatie

Gent 14a. St Lievenspoortstr

Gent 14a. St Lievenspoortstr St Lievenspoortstr Gent 14a In 1708 kon Lodewijk de XIV het maar niet laten. Eerst de stad goed bombarderen en dan zich een gewelddadige toegang verschaffen om de stad in te nemen langs de St Lievenspoort.

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden? Frans. Waar en wanneer heb jij een taalcursus gevolgd? Ik heb geen taalcursus gevolgd.

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden? Frans. Waar en wanneer heb jij een taalcursus gevolgd? Ik heb geen taalcursus gevolgd. Erasmusbestemming: Toulouse, Frankrijk. Academiejaar: 2015 2016. Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De universiteit is zeer centraal

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Dentergem

Uw gemeente in cijfers: Dentergem Inleiding Dentergem : Dentergem is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Deinze, Oostrozebeke, Tielt (Tielt), Wielsbeke en Zulte. Dentergem

Nadere informatie

Middeleeuwen. door: Joshua Murray Vogelenzang groep 6 2013

Middeleeuwen. door: Joshua Murray Vogelenzang groep 6 2013 Middeleeuwen door: Joshua Murray Vogelenzang groep 6 2013 Inhoud blz 1. Voorpagina blz 2. Inhoud blz 7. Sint Willibrord blz 8. De Landheer blz 3. De Middeleeuwen blz 9. Munten blz 4. Carcassonne blz 10.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Aalter

Uw gemeente in cijfers: Aalter Inleiding Aalter : Aalter is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beernem, Deinze, Knesselare, Nevele, Ruiselede, Tielt (Tielt) en Zomergem.

Nadere informatie

Les 1: Kinderarbeid. Bedelende jongen

Les 1: Kinderarbeid. Bedelende jongen Les 1: Kinderarbeid Les 1: Kinderarbeid Het fenomeen kinderarbeid Kinderarbeid bestaat al net zolang als de mensheid bestaat. In de prehistorie gingen kinderen vaak mee op jacht of hielpen ze bij het verzamelen

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

L ang geleden zag de Achterhoek er. De geschiedenis van Doetinchem, Wehl en Gaanderen

L ang geleden zag de Achterhoek er. De geschiedenis van Doetinchem, Wehl en Gaanderen Vuurstenen werktuigen steentijd [Stadsmuseum] L ang geleden zag de Achterhoek er heel anders uit dan tegenwoordig. Er waren uitgestrekte heidevelden, moerassen en veel bossen. Kortom, een ruig en onherbergzaam

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 44 (09-11)

De Bijbel open 2013 44 (09-11) 1 De Bijbel open 2013 44 (09-11) Als ouders zondigen, dan worden hun kinderen daarvoor gestraft. Is dat zo? Dat kan toch niet waar zijn. Toch lijkt dat wel zo te staan in Deut. 5:9 en Ex. 20:5. In deze

Nadere informatie

NIEUW Project Pillavandathai, Tamil Nadu India Afwerking renovatie kindertehuis Budget 9.000 euro

NIEUW Project Pillavandathai, Tamil Nadu India Afwerking renovatie kindertehuis Budget 9.000 euro NIEUW Project Pillavandathai, Tamil Nadu India Afwerking renovatie kindertehuis Budget 9.000 euro Van: Stichting Thomas Bouwprojecten www.thomasbouwprojecten.nl secretariaat@thomasbouwprojecten.nl IBAN:

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 02 dd 08-01-2014 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 12 januari: Doopsel van de Heer: Jezus doop in de Jordaan: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 3 Op weg met Jezus. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 3 Op weg met Jezus. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 3 Op weg met Jezus Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 3 blz. 1 Hieronder zie je een lammetje dat op zoek

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Jan zonder Vrees (hertog): Dijon, 28 mei 1371 Montereau, 10 september 1419

Jan zonder Vrees (hertog): Dijon, 28 mei 1371 Montereau, 10 september 1419 Jan zonder Vrees (hertog): Dijon, 28 mei 1371 Montereau, 10 september 1419 Hij was hertog van Bourgondië. Hij werd geboren in Dijon en was de oudste zoon van Filips de Stoute, hertog van Bourgondië en

Nadere informatie

Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384

Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384 Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384 Kasteel van Male, geboorteplaats van Lodewijk van Male Hij was enig kind en alzo opvolger van Lodewijk

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Over het toneelstuk Gijsbrecht van Amstel

Over het toneelstuk Gijsbrecht van Amstel Voorwoord Gijsbrecht van Amstel leefde rond 1300. Hij was de belangrijkste man van de stad Amsterdam in die tijd. Gijsbrecht was geliefd bij de bevolking van Amsterdam, maar hij had ook veel vijanden.

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

De straat van toen. Kerkstraat Naaldwijk

De straat van toen. Kerkstraat Naaldwijk De straat van toen Kerkstraat Naaldwijk 1910; de woningen in de Kerkstraat tot de Kerklaan, nrs. 1 t/m 4 1933; op de hoek van het Wilhelminaplein en de Kerkstraat was in deze tijd de eerste Naaldwijkse

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

Welke les wilde God aan Jozef leren?

Welke les wilde God aan Jozef leren? Een levensles voor Jozef. Welke les wilde God aan Jozef leren? Maar in de voorzienigheid van God zou zelfs dit voorval voor Jozef een zegen zijn. Hij had in enkele uren geleerd wat hij anders in jaren

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Janusz Korczak. door Renée van Eeken

Janusz Korczak. door Renée van Eeken Janusz Korczak door Renée van Eeken Hoofdstukken 1. Inleiding 2. Wie was Janusz Korczak? 3. Zijn levensverhaal 4. Janusz Korzcak in deze tijd 5. Waarom ik hem gekozen heb 6. Nawoord 7. Bronvermelding 1

Nadere informatie

1. MOMENTEN DIE HET LEVEN DWARSBOMEN.

1. MOMENTEN DIE HET LEVEN DWARSBOMEN. 1. MOMENTEN DIE HET LEVEN DWARSBOMEN. Een grens is een moment om nooit meer te vergeten. Grenzen zijn momenten die jouw leven of dat van anderen ingrijpend veranderen. Daardoor ga je vaak nadenken over

Nadere informatie

10. Gebarentaal [1/3]

10. Gebarentaal [1/3] 10. Gebarentaal [1/3] 1 Gebarentalen Stel, je kunt niets horen. Je bent doof. Hoe praat je dan met andere mensen? Je kunt liplezen, maar dat is moeilijk en je mist dan toch nog veel van het gesprek. Bovendien

Nadere informatie

Tijd van regenten en vorsten 1600 1700. 6.2 Wie heeft de macht? Deel 2. Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht?

Tijd van regenten en vorsten 1600 1700. 6.2 Wie heeft de macht? Deel 2. Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Onderzoeksvraag: Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Kenmerkende aspect: Het streven van vorsten naar absolute macht. De bijzondere plaats in staatskundig opzicht

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz Gent 24b Onderbergen. Het pand van de Dominicanen Predikherenlei Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen Onderbergen nr 57 in 1940 Tweede gedeelte

Nadere informatie

Het verhaal van onze kerststal

Het verhaal van onze kerststal Het verhaal van onze kerststal In dit boekje wordt het verhaal van onze kerststal verteld. Het verhaal gaat over wat er gebeurde toen Jezus geboren werd. Op onze internetpagina is iets meer te zien. Ook

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: De Pinte

Uw gemeente in cijfers: De Pinte Inleiding De Pinte : De Pinte is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Gavere, Gent, Merelbeke, Nazareth en Sint-Martens-Latem. De Pinte

Nadere informatie

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk).

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk). Jeanne d'arc Aan het begin van de 15de eeuw slaagden de Fransen er eindelijk in om de Engelsen uit hun land te verdrijven. De strijd begon met een vrouw die later een nationale heldin werd, van de meest

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 De Kerk Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 2 1. Geschiedenis De grote bevolkingsgroei in de tweede helft van de 14de eeuw maakte het noodzakelijk nieuwe kerken

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Elk jaar op de ochtend van 14 augustus is er een korte plechtigheid in de ontvangsthal van de oude Tweede Kamer. Een kleine groep

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie

Sint-Nicolaas Hanna Meyers 4HUW1

Sint-Nicolaas Hanna Meyers 4HUW1 Sint-Nicolaas Hanna Meyers 4HUW1 1)Inleiding Hier in België staat Sint-Nicolaas betekent als Sinterklaas. De man die op de nacht van 5 naar 6 december door alle schoorstenen kruipt om alle kinderen gelukkig

Nadere informatie

Lodewijk XIV van Frankrijk: Saint-Germain-en-Laye, 5 september 1638 Versailles, 1 september 1715

Lodewijk XIV van Frankrijk: Saint-Germain-en-Laye, 5 september 1638 Versailles, 1 september 1715 Lodewijk XIV van Frankrijk: Saint-Germain-en-Laye, 5 september 1638 Versailles, 1 september 1715 Ook bekend als Lodewijk de Grote (Frans: Louis le Grand) of de Zonnekoning (Frans: le Roi-Soleil), was koning

Nadere informatie

KACHTEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

KACHTEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG KACHTEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog De kerk van Kachtem, toen alles nog rustig was. 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat het dorp in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

WANNEER IS JE LAATSTE KAART GELEGD?

WANNEER IS JE LAATSTE KAART GELEGD? WANNEER IS JE LAATSTE KAART GELEGD? We leven in een samenleving waar alles steeds sneller gaat, en als je niet aan dit tempo kunt voldoen, dan val je helaas uit de boot. En om het deze keer niet over jongeren

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Destelbergen

Uw gemeente in cijfers: Destelbergen Inleiding Destelbergen : Destelbergen is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Gent, Laarne, Lochristi, Melle en Wetteren. Destelbergen

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Op de vlucht. Oorlogsverhalen uit Geluwe en Gooik. Frans Peetermans. Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik

Op de vlucht. Oorlogsverhalen uit Geluwe en Gooik. Frans Peetermans. Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik Op de vlucht Oorlogsverhalen uit Geluwe en Gooik Frans Peetermans Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik Op de vlucht - Oorlogsverhalen uit Geluwe en Gooik Frans Peetermans Uitgave van de Heemkundige

Nadere informatie

De renaissance!! Waarschijnlijk heb je al eens van deze term gehoord bij het bezoeken van museums of tijdens lessen geschiedenis.!

De renaissance!! Waarschijnlijk heb je al eens van deze term gehoord bij het bezoeken van museums of tijdens lessen geschiedenis.! De renaissance Waarschijnlijk heb je al eens van deze term gehoord bij het bezoeken van museums of tijdens lessen geschiedenis. Deze term betekent letterlijk de wedergeboorte, en is een kunststroming uit

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk B I J L A G E B I J J A A R B Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in

Nadere informatie