Toeristische Inlichtingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toeristische Inlichtingen"

Transcriptie

1 g r a t i s Toeristische Inlichtingen w w w. c r o a t i a. h r

2 WELkOM! We heten u van harte welkom en verheugen ons dat u besloten heeft ons land te bezoeken. Ieder volk houdt van zijn vaderland en vindt dat land het allermooist. Kroaten noemen hun vaderland al in de eerste strofe van hun volkslied ons mooie vaderland. De Republiek Kroatië is een Europese parlementaire staat en maakt deel uit van de Europese politieke en culturele geschiedenis. Qua grootte behoort Kroatië tot de groep middelgrote Europese landen als Denemarken, Ierland, Slowakije en Zwitserland. Kroatië is een land met open grenzen en eenvoudige douaneformaliteiten, een land van vrede en met eerbied voor zijn gasten. Wij streven ernaar dat bezoekers ons mooie vaderland net zo mooi vinden als wij, en dat zij met de mooiste herinneringen naar hun eigen vaderland terugkeren. Welkom in Kroatië! ALGEMENE INFORMATIE Geografische ligging Kroatië beslaat het grootste deel van de oostelijke kust van de Adriatische zee, het deel van de Middellandse zee dat het diepst het Europese vasteland binnendringt. Bij Kroatië hoort dan ook de hoofdmoot van Adriatische kust met bijna alle daaraan liggende eilanden. De nauwe bergpas van Dinara gebergte scheidt de kust van het Midden-Europese binnenland dat zich uitstrekt van de meest oostelijke hellingen van de Alpen in het noordwesten tot de oever van de Donau in het oosten, met daarin de vruchtbare Pannonische laagvlakte. Oppervlakte De landoppervlakte bedraagt km 2 en de oppervlakte van de territoriale wateren km 2. Bevolkingsdichtheid Kroatië heeft inwoners. Nationale samenstelling De meeste bewoners zijn Kroaten; tot de grootste minderheden behoren Serviërs, Bosniakken, Slovenen, Hongaren, Tsjechen, Italianen en Albanezen. Staatsbestel Kroatië is een parlementaire republiek met meerdere politieke partijen. Hoofdstad Zagreb is met inwoners het economische, culturele en academische centrum van het land, en het belangrijkste verkeersknooppunt. Lengte van de kust km, waarvan km rond eilanden, kliffen en klippen. 2

3 Aantal eilanden, kliffen en klippen 1.244, waarvan er 50 bewoond zijn. De grootste eilanden zijn Krk en Cres. Hoogste bergtop Dinara, m boven de zeespiegel. Klimaat Kroatië heeft drie klimaatzones: in het binnenland heerst een overwegend gematigd warm regenachtig klimaat, op de hoogste bergtoppen heerst een bosklimaat met sneeuw, terwijl er in de kustgebieden langs de Adriatische Zee een aangenaam mediterraan klimaat heerst met veel zonuren. De zomers zijn droog en heet, de winters zacht en vochtig. De gemiddelde temperatuur in het binnenland: in januari 2 tot 0 C en iets lager op de hoogste toppen in augustus rond de 20 C en rond 12 C op de hoogste bergtoppen. De gemiddelde temperatuur in de kustgebieden: in januari 5-9 C en in augustus C. De gemiddelde temperatuur van het zeewater is in de winter 12 C en in de zomer rond de 25 C. Munteenheid De officiële munteenheid van Kroatië is de kuna (1 kuna = 100 lipa s). Vreemde valuta kunnen worden gewisseld bij banken, wisselkantoren, postkantoren en de meeste reisbureaus, hotels en campings. Doorgaans worden in alle hotels, jachthavens, restaurants en winkels creditcards geaccepteerd (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express en Diners). Hetzelfde geldt voor de meeste geldautomaten. NUTTIGE INFORMATIE Reisdocumenten Een geldig paspoort of ander internationaal erkend document; voor sommige landen voldoet een identiteitskaart (een document dat de identiteit en nationaliteit van de houder weergeeft). Inlichtingen Diplomatieke vestigingen en consulaire vertegenwoordigingen van de Republiek Kroatië in het buitenland of het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Europese Integratie van de Republiek Kroatië. Telefoon: Website: Douaneformaliteiten De douaneformaliteiten van Kroatië komen vrijwel volledig overeen met de voorschriften en normen van de Europese Unie. Voorwerpen tot een maximale waarde van kuna, voor persoonlijk, dus niet commercieel gebruik, zijn vrijgesteld van invoerrechten en BTW. Vreemde en inheemse valuta, contant of in cheques, mogen zowel door Kroatische staatsburgers als door personen met verblijf in het buitenland vrij worden in- en uitgevoerd. Daarbij geldt de verplichting om elk bedrag boven een waarde van euro bij de douane aan te geven, waarbij de waarde in kuna moet worden aangegeven. Waardevolle professionele en technische apparatuur dient ook aan de grens te worden aangegeven. Personen die in Kroatië geen permanente of tijdelijke verblijfplaats hebben, kunnen de door hen betaalde BTW terugkrijgen indien zij in Kroatië goederen hebben 3

4 gekocht met een waarde van minimaal 740,00 kuna. Dit kan op basis van een zogenaamd BTW-P formulier (Tax cheque formulier) dat door een douanebeambte wordt bekrachtigd op het moment dat de goederen de grens worden overgebracht, op z n laatst drie maanden na de datum van aankoop. De buitenlandse staatburger dient het verzoek tot teruggave van de betaalde BTW uiterlijk zes maanden na de aankoopdatum te doen. Voor meer inlichtingen gelieve contact op te nemen met het douanebestuur: Het over de grens vervoeren van huisdieren is alleen toegestaan indien men in het bezit is van de benodigde veterinaire documenten betreffende de gezondheidstoestand van de dieren; honden en katten dienen te zijn voorzien van een microchip. De invoer van maximaal vijf huisdieren kan geschieden bij grensovergangen die bevoegd zijn op het gebied van vervoer van bepaalde huisdieren, bij een groter aantal dieren dient de invoer te geschieden bij een grensovergang waar een veterinaire grenscontrolepost aanwezig is. Wanneer u met uw huisdieren reist, bent u verantwoordelijk voor ze Als u uw huisdier meeneemt naar Kroatië, bent u er volledig verantwoordelijk voor dat aan alle voorwaarden voor de invoer is voldaan. Ga bijvoorbeeld na of uw huisdier op tijd is ingeënt, dan wel opnieuw is ingeënt (revaccinatie), of de antistoffentest is uitgevoerd en of het een geldig reisdocument of veterinair certificaat heeft. Als uw huisdier bij aankomst bij de grensovergang die bevoegd is voor de invoer van uw huisdier niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan u de toegang tot Kroatië ontzegd worden, of het dier kan worden teruggestuurd naar het land van herkomst dan wel in quarantaine geplaatst worden. U als eigenaar van het dier draagt alle kosten die voortvloeien uit het uitvoeren van bovengenoemde maatregelen. Onder huisdieren worden, volgens het Reglement betreffende de veterinaire voorwaarden voor niet-commercieel vervoer van huisdieren (Pravilnik o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca), de volgende diersoorten verstaan: honden, katten, tamme fretten (Mustela putorius) uit de familie van de marterachtigen (Mustelidae), ongewervelden (behalve bijen en kreeften), tropische siervissen, amfibieën, reptielen, alle soorten vogels (behalve pluimvee) en knaagdieren en konijnen. Maximaal aantal dieren Onder de niet-commerciële invoer van huisdieren wordt verstaan het binnenbrengen van vijf of minder huisdieren op het grondgebied van Kroatië. Zowel de veterinaire documenten als de identiteit van het huisdier moeten door een douanebeambte aan een onderzoek worden onderworpen op de plek waar men Kroatië binnenkomt. Dit soort huisdieren wordt niet als goederen beschouwd en dient dus altijd onder begeleiding te staan van de eigenaar of een door de eigenaar aangewezen persoon die de verantwoording draagt voor het dier tijdens de gehele reis. Voorwaarden Algemene vereisten aangaande de invoer van honden, katten en tamme fretten (ook genoemd fret, huisfret, witte bunzing, fis, Amerikaanse bunzing, tamme bunzing, gewone bunzing - Mustela putorius) die afkomstig zijn uit een lidstaat van de 4

5 Europese Unie en lage-risicolanden buiten de Europese Unie: Honden, katten en tamme fretten dienen te zijn voorzien van een microchip. In het geval dat de dieren zijn voorzien van een microchip die niet voldoet aan ISOstandaard of maar van een chip van een ander type, is de eigenaar, dan wel de bezitter, verplicht te zorgen voor een bijbehorend uitleesapparaat nodig voor het aflezen van de microchip. Het moet op ieder moment mogelijk zijn de naam en het adres van de eigenaar van het dier vast te stellen. Het nummer van de microchip dient door de dierenarts te worden genoteerd in het reisdocument of op het certificaat dat de eigenaar of bezitter voor het dier bij zich heeft. Het vergezellende reisdocument of certificaat dient te zijn afgegeven door een bevoegde dierenarts. De dieren dienen tegen hondsdolheid te zijn ingeënt. Het vervoer van diersoorten afkomstig uit lidstaten van de Europese Unie of uit lagerisicolanden buiten de Europese Unie, die jonger zijn dan drie maanden en niet ingeënt, is toegestaan indien de eigenaar of bezitter een reisdocument of certificaat voor de dieren bij zich heeft en de dieren vanaf hun geboorte op dezelfde plek hebben verbleven en niet in aanraking zijn geweest met wilde dieren die kunnen zijn blootgesteld aan een infectie, of indien ze worden vervoerd samen met de moeder waarvan ze nog afhankelijk zijn. Honden, katten en tamme fretten die komen uit hoge-risicolanden dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden: Ze dienen te zijn voorzien van een microchip. Ze dienen te worden vergezeld door een certificaat afgegeven door een bevoegde dierenarts, of een reisdocument bij hernieuwde binnenkomst in de Republiek Kroatië (honden uit Kroatië). Ze moeten ingeënt zijn tegen hondsdolheid Ze dienen een test te hebben ondergaan waarbij de aanwezigheid van antistoffen minimaal gelijk is aan 0,5 IJ/ml in een monster dat genomen is door een bevoegde dierenarts, op zijn vroegst 30 dagen na de inenting en drie maanden voor het transport, uitgevoerd in een daartoe bevoegd laboratorium. De bevoegde laboratoria zijn te vinden op: ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/ approval_en.htm. De voorgeschreven periode van drie maanden geldt niet bij hernieuwde binnenkomst van de huisdieren op het Kroatische territorium, wanneer er in het reisdocument vermeld staat dat de test op antistoffen met een positief resultaat is uitgevoerd voordat het dier Kroatië heeft verlaten. Dieren die met een commercieel doel worden ingevoerd, of dieren die als vracht worden vervoerd, dienen voor vervoer door een dierenarts te worden onderzocht. * Voor extra informatie over deze landen kunt u contact opnemen met het Ministerie van Landbouw, Visserij en Plattelandsontwikkeling Veterinair bestuur. Telefoon: , en Website: 5

6 Geneeskundige dienst Er zijn ziekenhuizen en klinieken in alle grotere steden. In kleinere plaatsen zijn er poliklinieken en apotheken. Buitenlandse toeristen die verplicht verzekerd zijn in landen waarmee Kroatië een conventie betreffende de gezondheidszorg heeft, hoeven tijdens hun privé-verblijf in Kroatië niet te betalen voor spoedeisende medische ingrepen, onder de voorwaarde dat zij het in de conventie afgesproken bewijs betreffende het recht op medische hulp kunnen overleggen. De medische zorg wordt in urgente gevallen (dit geldt ook voor het transport) op dezelfde manier en volgens dezelfde regels als voor Kroatische gebruikers verleend. Hierbij wordt ook op dezelfde manier bijgedragen in de kosten van de medische zorg (participatie). Personen die afkomstig zijn uit landen waar Kroatië geen conventie mee heeft, of uit landen waarmee in de conventie niet is voorzien in het gebruik van medische diensten, dienen alle kosten van medische zorg persoonlijk te dragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kroatische ziekenfonds. Telefoon: Website: Dierenambulances In Kroatië bestaat een netwerk van veearts en dierenartspraktijken. Ministerie van Landbouw, Visserij en Plattelandsontwikkeling - Veterinair bestuur Website: Feestdagen: 1 januari - Nieuwjaarsdag 6 januari - Driekoningen Pasen en paasmaandag 1 mei - Dag van de Arbeid Sacramentsdag 22 juni - Dag van de Antifascistische Strijd 25 juni - Nationale feestdag 5 augustus - Dag van de Overwinning en Nationale Dankzegging 15 augustus - Maria Hemelvaart 8 oktober - Onafhankelijkheidsdag 1 november - Allerheiligen 25 en 26 december - Kerstmis Openingstijden van winkels en openbare diensten In het toeristische seizoen zijn de meeste winkels op werkdagen van 8 tot 20 uur geopend, en veel winkels zijn ook in het weekend geopend. Openbare diensten en kantoren werken over het algemeen van maandag t/m vrijdag tussen 8 en 16 uur. Post en telecommunicatie Postkantoren zijn gedurende werkdagen geopend van 7 tot 19 uur; in kleinere plaatsen van 7 tot 14 uur, en sommige zijn alleen s ochtends en aan het eind van de middag geopend. In grotere steden en toeristische plaatsen zijn de dienstdoende postkantoren ook op zaterdag en zondag open. Bij alle openbare telefoons kunnen telefoonkaarten worden gebruikt, die verkocht worden op het postkantoor en bij krantenkiosken. Vanaf elke telefoon kan direct naar het buitenland worden gebeld. Website: 6

7 Stroomvoorziening 220 V met een frequentie van 50 Hz Water uit de kraan is overal in Kroatië drinkbaar. Bij een ongeval belt u 112! U kunt dit nummer 24 uur per dag bellen, ongeacht waar u zich in Kroatië of in de Europese Unie bevindt. Het telefoonnummer is gratis. U kunt bellen via alle operators en met alle telefoontoestellen door 112 te kiezen. Bij een ongeval kunt u uw gesprek met de 112-alarmcentrale in één van de volgende vreemde talen voeren: Engels Duits Italiaans Hongaars Slowaaks Tsjechisch Bel 112 voor: urgente medische hulp brandweer politie bergreddingsdienst hulp van andere nooddiensten en diensten op het gebied van redding en bescherming. Bel ook 112 bij: brand; het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, vervuiling van drinkwater, beekjes, rivieren of zeewater; andere situaties die een gevaar vormen voor het leven en de gezondheid van mensen en dieren, cultuurmonumenten en het milieu. Als u belt, vermeld dan het volgende: wat er precies is gebeurd; waar het is gebeurd; wanneer het is gebeurd; of er gewonden zijn; om wat voor verwondingen het gaat; wat voor hulp u nodig heeft; uw naam. PRAKTISCHE TIPS Activiteiten in de natuur Laat vrienden of familie weten waar u van plan ben heen te gaan. Loop over de uitgezette paden en routes. Zorg dat u genoeg drinkwater bij zich heeft. Zorg voor passende kleding en passend schoeisel. Zorg voor een werkende mobiele telefoon. Let op de weerberichten. Wees voorzichtig met open vuur en houdt u aan de voorschriften. Gooi geen sigarettenpeuken en licht ontvlambare voorwerpen in de natuur. Brandbeveiliging Controleer of u alles heeft gedaan om brand te voorkomen! Laat geen brandende of licht ontvlambare voorwerpen in de natuur achter! Houdt u aan het verbod vuur te stoken waar dat wordt aangegeven! Pas op dat uw geparkeerde voertuig niet de toegang voor brandweerwagens blokkeert. 7

8 Wat te doen bij brand? licht onmiddellijk de brandweer in door 112 te bellen; gebruik een handblusapparaat voor het blussen van de brand, maar blus de brand alleen als u daarmee uzelf of anderen niet in gevaar brengt; informeer de mensen in uw omgeving over de brand; VOLG DE INSTRUCTIES VAN DE BRANDWEER OP! LET OP: Tegen degenen die de brandbeveiligingsvoorschriften niet in acht nemen wordt door het MInisterie van Binnenlandse zaken aangifte gedaan bij de politierechter dan wel bij de strafrechter. Op wegen vermijd tijdens het toeristisch seizoen verkeersdrukte: bijvoorbeeld in het weekend en op feestdagen; ga goed uitgerust de weg op; pas de snelheid aan de omstandigheden op de weg aan en houdt u aan de snelheidsbeperkingen; wees geduldig in het geval van verkeersdrukte en zorg ervoor dat u voldoende drinkwater op voorraad heeft. Aan zee bij een ongeval op zee of in het geval van vervuiling van de zee kunt u bellen met 155 (Nationale Reddingsbrigade), of 112; zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de weersverwachting voordat u afvaart, dit geldt in het bijzonder voor de Adriatische Zee; wanneer u gaat zwemmen, blijf dan binnen het gezichtsveld van andere zwemmers; laat een familielid of kennis weten waar u ongeveer gaat duiken en noteer het ook ergens kijk uit dat u niet teveel in de zon zit en gebruik bescherming tegen de zon; zorg ervoor dat u genoeg drinkwater op voorraad heeft. Milieubescherming De bescherming van de natuurlijke verscheidenheid voldoet aan de geldende voorschriften van de Europese Unie. Het zeewater aan de Kroatische kant van de Adriatische Zee is van zeer hoge kwaliteit en voldoet aan de criteria van de Europese Unie. In geval van een ernstige milieuverontreiniging belt u 112. Belangrijke telefoonnummers Landnummer van Kroatië: +385 Ambulance: 194 Brandweer: 193 Politie: 192 Wegenwacht: 1987 (indien u uit het buitenland belt of met een mobiele telefoon, bel dan ) Nationale Reddingsbrigade: 155 Alarmnummer voor alle noodgevallen: 112 Bergreddingsbrigade: Algemene informatie: Inlichtingen binnenland: Inlichtingen buitenland: Weersverwachting en verkeersinformatie: Kroatische Autoclub (HAK) Telefoon: Website: 8

9 Nieuwsberichten op de radio in vreemde talen gedurende het toeristische seizoen De Kroatische radio zendt verschillende programma s uit in vreemde talen voor toeristen in Kroatië. Op de Kroatische zender Radio 1 wordt dagelijks om uur een circa 10 minuten durend programma in het Engels uitgezonden. Tijdens het zomerseizoen zal de Kroatische zender Radio 2 (98,5 Mhz voor Noordwest-Kroatië en de kust bij Dubrovnik, 105,3 Mhz voor Istrië, 96,1 voor Split, 98,9 voor Makarska en kustomgeving, 93,3 voor Gorski Kotar) naast het gebruikelijke nieuws en meldingen van de Kroatische wegenwacht (HAK) in Kroatisch het, ook buitenlands nieuws, verkeersinformatie en andere belangrijke informatie in het Engels en Duits gaan uitzenden en in augustus ook in het Italiaans. Bijzondere informatie over verkeersopstoppingen worden ook door de Kroatische Wegenwacht in het Kroatisch en Engels uitgezonden. Bovendien worden op de Kroatische zender Radio 2 gedurende deze periode in de zomer op het hele uur ook nieuwsberichten en verkeersinformatie uitgezonden direct vanuit de studio s van de Oostenrijkse Radio 3, Bayern 3 in het Duits, RAI Uno in het Italiaans, Radio Praga in het Tsjechisch, Absolute radio in het Engels en uit het internationale programma van de Kroatische radio "De stem van Kroatië", ook in het Engels, Duits en Spaans. Journalisten van Radio Praag houden in de zomerperiode één keer per dag de Tsjechische toeristen op de hoogte van het nieuws via de regionale radiostations Radio Split, Radio Dubrovnik en Radio Rijeka. KROATIË MET DE AUTO Documenten Voor toegang tot Kroatië zijn een rijbewijs en kentekenbewijs nodig en een bewijs dat het voertuig verzekerd is. Een internationaal rijbewijs is gewenst voor zover men gebruik wil maken van autoverhuur (renta-car). Dit rijbewijs wordt in Nederland verstrekt door de ANWB. Een bestuurder die met een voertuig met een buitenlands kenteken het territorium van de Republiek Kroatië betreedt, dient in het bezit te zijn van een geldig internationaal autoverzekeringsbewijs dat in de Europese Unie erkend wordt, of een ander bewijs dat men een dergelijke autoverzekering heeft afgesloten. Tot een internationaal bewijs rekent men een officiële kentekenplaat bevestigd op een voertuig dat afkomstig is uit een land waarmee een multilateraal verdrag gesloten is, een geldige groene kaart uitgegeven voor een voertuig dat afkomstig is uit een land waar geen verdrag mee bestaat, of andere documenten en bewijzen waarvan de geldigheid wordt erkend door het Kroatisch verzekeringsbureau. Snelheidsbeperkingen voor voertuigen in de bebouwde kom 50 km/u; buiten de bebouwde kom 90 km/u; op wegen die uitsluitend voor gemotoriseerd verkeer bestemd zijn en op autowegen 100 km/u op auto(snel)wegen 130 km/u; motorvoertuigen met een niet-geremde aanhangwagen 80 km/u; bussen met of zonder lichte aanhangwagen 80 km/u, op snelwegen 100 km/u, behalve bussen die op georganiseerde basis kinderen vervoeren. 9

10 Tijdens wintertijd is het verplicht om dimof stadslicht te voeren. Tijdens het rijden is het gebruik van een mobiele telefoon zonder handsfree-set verboden. Gebruik van de veiligheidsgordel is verplicht voor de bestuurder en alle inzittenden van het motorvoertuig. Een reflecterend veiligheidsvest waarvan de bestuurder gebruik dient te maken als hij op of aan de weg aan het voertuig bepaalde handelingen verricht (een wiel wisselen, kleine reparaties, bijtanken als de brandstof op is, hulp zoeken bij overige weggebruikers) is een verplicht onderdeel van de auto-uitrusting. Tips voor veilig rijden: Houdt u aan de verkeersregels en de snelheidsbeperkingen, neem tijdens lange reizen pauze op de daarvoor ingerichte rustplaatsen en pas bij een nat wegdek uw snelheid aan aan de omstandigheden, zodat u veilig op uw bestemming aankomt. Benzinestations Benzinestations in de grotere steden en langs de snelwegen zijn non-stop open. Alle benzinestations verkopen Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel en Diesel. In de grotere steden en bij benzinestations langs de snelwegen wordt tevens LPG verkocht. Inlichtingen over benzineprijzen en een overzicht van de pompen die LPG verkopen zijn te vinden op de volgende websites: en Tolwegen Snelwegen A1 Zagreb - Bosiljevo - Zadar - Šibenik - Split - Šestanovac - Ravča, A2 Zagreb - Zaprešić - Krapina - Macelj, A3 Bregana - Zagreb -Slavonski Brod - Županja - Lipovac, A4 Zagreb - Varaždin - Goričan, A5 Osijek - Đakovo - Sredanci, A6 Bosiljevo - Vrbovsko - Rijeka en A7 Rijeka - Rupa, A9 Kanfanar - Pula Semi-snelwegen De Istrische Y met de tolhuisjes Tunnel Učka in de richting van de A8 Kanfanar - Matulji en viaduct Mirna in de richting van de A9 Kanfanar - Kaštel. De brug van het vastland naar Krk en Elementaire verplichtingen bij een verkeersongeval Bij een verkeersongeval dient u eerst de politie te waarschuwen (telefoonnummer 192), of u kunt het Europese alarmnummer 112 voor spoedeisende gevallen kiezen; als er slechts sprake is van materiële schade aan de voertuigen, is dat niet verplicht. Indien er gewonden zijn, belt u een ambulance (telefoonnummer 194). Verzeker de plaats waar het ongeluk heeft plaatsgevonden, trek een reflecterend veiligheidsvest aan, plaats een gevarendriehoek en neem maatregelen om verdere ongevallen te voorkomen. Wacht tot de politie komt. Als uw voertuig op welke manier dan ook is beschadigd, dient u een schadeformulier van de politie te krijgen, zonder welke u het land niet kunt verlaten. Indien 10

11 er reparatie nodig is of de auto naar een garage moet worden gesleept, dient u de wegenwacht te bellen op telefoonnummer 1987 (wanneer u uit het buitenland belt, bel dan ). Hoe kan drukte op de wegen worden vermeden Om een langere reisduur en files te vermijden raden wij het volgende aan: plan uw reis met behulp van de reisplanner in de Toeristische brochure waarin precies staat aangegeven op welke dagen en in welke richtingen de grootste verkeersdrukte wordt verwacht. Vermijd indien mogelijk reizen op zaterdag. Informeer voor vertrek bij de HAK (Kroatische wegenwacht) (Inlichtingencentrum HAK: , of op na naar de situatie in het weg- en scheepvaartverkeer, of luister naar de Kroatische zender Radio 2 (98,5 Mhz). DOOR DE LUCHT Luchthavens voor civiel luchtverkeer Luchthaven Brač Telefoon: Website: Luchthaven Dubrovnik Telefoon: Website: Luchthaven Mali Lošinj Telefoon: Website: Luchthaven Osijek Telefoon: Website: Luchthaven Pula Telefoon: Website: Luchthaven Rijeka Telefoon: Website: Luchthaven Split Telefoon: Website: Luchthaven Zadar Telefoon: Website: Luchthaven Zagreb Telefoon: Website: Luchthaven Varaždin, een vliegveld voor vliegverkeer met algemene doeleinden en incidenteel taxivervoer Vliegvelden voor vliegtoestellen en gemotoriseerd vliegverkeer dat niet zelfstandig kan opstijgen waarvan het gebruik kan worden uitgebreid voor andere soorten vliegtuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vliegverkeer (artikel 2, paragraaf 1, punt 32 van de Wet op het luchtverkeer. Staatsblad nummer 69/09): Priblislavec (Čakovec), Koprivnica, Lučko (Zagreb), Slavonski Brod, Čepin (Osijek), Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Medulin, Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Unije en Sinj. Internationale luchthavens Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač en Mali Lošinj. Zagreb , Split , , Dubrovnik , Pula , Rijeka , Zadar , Osijek , , Brač , Mali Lošinj

12 Croatia Airlines Croatia Airlines is de nationale luchtvaartmaatschappij, lid van de luchtvaartvereniging Star Alliance, en verbindt Kroatië rechtstreeks met tal van Europese bestemmingen: Amsterdam, Wenen, Brussel, Frankfurt, Londen, München, Parijs, Rome, Sarajevo, Skopje, Zürich, Kopenhagen, Podgorica en Priština. Gedurende het hoogseizoen is de Kroatische kust verbonden met extra bestemmingen in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Door samenwerking met haar partners zorgt Croatia Airlines ervoor dat haar passagiers bestemmingen over de hele wereld kunnen bereiken. Contact center: Website: Andere luchtvaartmaatschappijen met vluchten naar Kroatië Aeroflot, Air France, Austrian Airlines, ČSA, Lufthansa, LOT, Malev, Germanwings, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Air Bosna, Air One, British Airways, Hapag Lloyd, Norwegian Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian Air, EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/Sun Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways, Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin Airline, Skyeurope Slovakian, SN Brussels Airlines. OVER ZEE Bureau voor veerdiensten langs de kust Telefoon: Fax: Website: Internationale veerdiensten Zadar Ancona; Split Ancona; Split Stari Grad Pescara; Ancona Split Pescara en Rijeka Split Stari Grad (Hvar) Korčula Sobra (Mljet) Dubrovnik Bari; Dubrovnik Bari (rechtstreeks); Vis Ancona, Stari Grad Ancona. Naast veerdiensten, zijn er tussen Kroatië en Italië ook verbindingen per draagvleugelboot. Veerdiensten langs de kust Rijeka Split Stari Grad/Hvar Korčula Dubrovnik. Lokale veerdiensten verbinden de volgende eilanden met het vasteland: Cres, Lošinj, Rab, Pag, Ugljan, Pašman, Olib, Silba, Premuda, Ist, Molat, Sestrunj, Rivanj, Žirje, Kaprije, Zverinac, Rava, Zlarin, Dugi otok, Iž, Šolta, Brač, Hvar, Vis, het schiereiland Pelješac, Korčula, Lastovo, Mljet en Šipan, en lokale veerdiensten en verbindingen per draagvleugelboot verbinden andere bewoonde eilanden waarop geen autoverkeer is. Verbindingen per draagvleugelboot (met het vasteland of tussen eilanden) Regio Rijeka Lošinj, Susak, Unije, Cres, Ilovik, Pag, Rab. Regio Zadar Ist, Molat, Dugi Otok. Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba, Premuda. Regio Split Brač, Hvar, Šolta, Lastovo, Korčula, Vis. 12

13 Regio Dubrovnik Mljet, Šipan, Korčula, Lastovo. Regio Šibenik Žirje, Kaprije. Seizoensverbinding: Pula Unije Mali Lošinj Ilovik Zadar. Veerdiensten (met het vasteland of tussen eilanden) Regio Rijeka Lošinj, Srakane, Unije, Ilovik, Susak. Regio Zadar Dugi otok, Iž, Rava, Vrgada. Regio Šibenik Prvić, Zlarin. Regio Split Drvenik Veli en Mali, Čiovo, Biševo. Regio Dubrovnik Šipan, Lopud, Koločep. Jadrolinija Jadrolinija is de belangrijkste Kroatische scheepvaartmaatschappij voor personenen vrachtvervoer, met het grootste aantal regelmatige, internationale en nationale veerdiensten en verbindingen per draagvleugelboot. Het hoofdkantoor bevindt zich in Rijeka. Telefoon: , Website: Overige scheepvaartmaatschappijen Rapska plovidba d.d.: Mediteranska plovidba d.d.: Linijska nacionalna plovidba d.d.: G & V Line d.o.o.: Miatours: Kapetan Luka: SNAV: Venezia lines: Blue Line International: Emilia Romagna Lines: Douanehavens voor het afmeren van buitenlandse schepen Permanent: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša/Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli en Dubrovnik. Tijdelijk (gedurende het zomerseizoen): ACI jachthaven Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis, Komiža en Cavtat. SCHEEPVAARTVERKEER IN DE REPUBLIEK KROATIË De kapitein van een vaartuig dat via de zee de territoriale wateren van Kroatië bereikt is verplicht via de kortste route te varen naar de dichtstbijzijnde haven voor internationaal scheepvaartverkeer voor het afhandelen van de douaneformaliteiten, om een vignet aan te schaffen en om de bemannings- en passagierslijst of de personenlijst bij de Havendienst of een dependance daarvan te laten legaliseren. De kapitein van een vaartuig dat Kroatië over land heeft bereikt, of dat in een haven of een andere daarvoor goedgekeurde plaats in Kroatië is ondergebracht, is verplicht voor hij uitvaart een vignet aan te schaffen en de bemannings- en passagierslijst en personenlijst bij de Havendienst of een dependance daarvan te laten legaliseren. Vaartuigen die 3 meter of langer zijn, evenals vaartuigen korter dan 3 meter, die een totale stuwkracht hebben van 5 kw of meer, dienen te zijn voorzien van een vignet. Roeiboten (bijv. een kajak, kano of waterfiets), hoeven niet te zijn voorzien van een vignet, ongeacht hun lengte. Vaartuigen hoeven niet te zijn voorzien van een vignet wanneer ze zijn onder- 13

Voorwoord. Goede reis! De minister van Buitenlandse Zaken

Voorwoord. Goede reis! De minister van Buitenlandse Zaken Voorwoord Reis Wijs! is opnieuw geactualiseerd en richt zich tot landgenoten die op reis gaan naar het buitenland, op vakantie, beroepshalve, of om nog andere redenen. Met deze brochure willen we antwoorden

Nadere informatie

REIZEN IN EUROPA 2013-14. Europese Unie

REIZEN IN EUROPA 2013-14. Europese Unie REIZEN IN EUROPA 2013-14 Europese Unie REIZEN IN EUROPA 2013-14 De Europese Unie strekt zich met haar 27 landen (28 vanaf 1 juli 2013, als Kroatië toetreedt) op het Europese continent uit van Lapland in

Nadere informatie

ALGEMENE REISINFORMATIE VLIEGVAKANTIES Pagina 1/12

ALGEMENE REISINFORMATIE VLIEGVAKANTIES Pagina 1/12 ALGEMENE REISINFORMATIE VLIEGVAKANTIES Pagina 1/12 INHOUDSOPGAVE: REIS ABC 2 Aankomst en vertrek 2 Aankomst of vertrek na 00.00 uur 2 Aansprakelijkheid t.a.v. gebruik accommodatie 2 Airconditioning 2 Algemene

Nadere informatie

Algemene informatie. Wat u moet weten

Algemene informatie. Wat u moet weten Wat u moet weten WELKOM ALGEMENE INFORMATIE Identificatievereisten 1 Telefoonnummers voor noodgevallen 3 Gasten jonger dan 21 jaar 4 Uw reisroute wijzigen 4 Informatie over douanereglementen 4 Gasten met

Nadere informatie

Speciale hulpverleningstelefoonnummers alleen voor leden van ANWB voor Bedrijven

Speciale hulpverleningstelefoonnummers alleen voor leden van ANWB voor Bedrijven Algemene Voorwaarden 2012 Adresgegevens Geef iedere (kenteken)wijziging altijd zo spoedig mogelijk door aan onze afdeling Customer Services via Mijn ANWB voor Bedrijven, e-mail, fax of post. Telefoon:

Nadere informatie

ANWB-lidmaatschap Wegenwacht Service

ANWB-lidmaatschap Wegenwacht Service Algemene voorwaarden 2014/2015 ANWB-lidmaatschap Wegenwacht Service Inhoudsopgave 1. Algemene voorwaarden lidmaatschap vereniging ANWB... 3 2. Wat bedoelen we met?...6 3. Algemene voorwaarden Wegenwacht

Nadere informatie

Speciale hulpverleningstelefoonnummers alleen voor leden van ANWB voor Bedrijven

Speciale hulpverleningstelefoonnummers alleen voor leden van ANWB voor Bedrijven Adresgegevens Geef altijd zo spoedig mogelijk (per brief, fax, e-mail of online via het selfservice kanaal) iedere (kenteken) wijziging door aan onze afdeling Customer Services. Telefoon: 088 269 73 73

Nadere informatie

Hongarije. 1.0 Hongarije in het algemeen.

Hongarije. 1.0 Hongarije in het algemeen. Inhoud. 1.0 Hongarije in het algemeen. 2.0 Hongarije als nieuwe lidstaat van de Europese Unie. 3.0 Iets over belastingen. 4.0 Plaatselijke belastingen. 5.0 Het weer in Hongarije 6.0 De taal in Hongarije.

Nadere informatie

Reiswijzer - Algemeen

Reiswijzer - Algemeen Uw vakantie voorbereiden Reisdocumenten Canvas Holidays campingvoucher Neem de campingvoucher die u van ons heeft ontvangen altijd mee naar de camping. Deze voucher dient als bewijs van uw reservering.

Nadere informatie

NEDERLAND TURKIJE. Benelux International Claim Services. Handleiding bij verkeersongevallen in Turkije

NEDERLAND TURKIJE. Benelux International Claim Services. Handleiding bij verkeersongevallen in Turkije NEDERLAND TURKIJE BULGARIJE GRIEKENLAND MAROKKO POLEN ROEMENIË Benelux International Claim Services Handleiding bij verkeersongevallen in Turkije Istanbul, 2005 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. BENELUX...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KNAC Breakdown Service 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden KNAC Breakdown Service 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 1/24 Algemene Voorwaarden KNAC Breakdown Service 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 KNAC Services B.V. heeft als verzekeringnemer ten behoeve van de Leden van de KNAC (verzekerden) een Hulpverleningsverzekering

Nadere informatie

Inhoud 1 Reisdocumenten pagina 4

Inhoud 1 Reisdocumenten pagina 4 Inhoud 1 Reisdocumenten pagina 4 2 Goed verzekerd pagina 7 Officiële documenten als een identiteitskaart, paspoort en visum heb je nodig op reis. Zorg vóór je vertrekt dat risico s zijn gedekt. 3 Geldzaken

Nadere informatie

De Verenigde Staten van Amerika

De Verenigde Staten van Amerika De Verenigde Staten van Amerika 1. Algemene informatie over de Verenigde Staten 1.1 Geografische ligging en klimaat 1.2 Tijdsverschil 1.3 Afwijkende maten, gewichten, temperatuur 1.4 Contacten met bevolking

Nadere informatie

Wegwijzer Seedorf. November 2003 INHOUDSOPGAVE. Toekomst legerplaats Seedorf pagina 2

Wegwijzer Seedorf. November 2003 INHOUDSOPGAVE. Toekomst legerplaats Seedorf pagina 2 Wegwijzer Seedorf November 2003 INHOUDSOPGAVE Toekomst legerplaats Seedorf pagina 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Waarom deze Wegwijzer Aanspreekpunt Andere informatiebronnen, intranet, wijzers Wonen

Nadere informatie

Dé autoverzekering Bij Vrieling

Dé autoverzekering Bij Vrieling Dé autoverzekering Bij Vrieling Polisvoorwaarden Dé Autoverzekering Inhoudsopgave Pagina 3 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Begrippenlijst

Nadere informatie

1. REIS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE; INFORMATIE OVER REISDOCUMENTEN

1. REIS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE; INFORMATIE OVER REISDOCUMENTEN 1. REIS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE; INFORMATIE OVER REISDOCUMENTEN 1.1 Gezondheidsinformatie Gezien de vele persoonlijk verschillende omstandigheden en ter plaatse veranderende omstandigheden is het verstandig

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

DE VOORWAARDEN REISVERZEKERING VAN INSHARED APRIL 2015

DE VOORWAARDEN REISVERZEKERING VAN INSHARED APRIL 2015 DE VOORWAARDEN REISVERZEKERING VAN INSHARED APRIL 2015 Voorwaarden Reisverzekering van InShared U heeft een Reisverzekering afgesloten bij InShared. En u heeft hierbij een of meer extra onderdelen gekozen.

Nadere informatie

Europese Unie. Europa. Een jongerenblad

Europese Unie. Europa. Een jongerenblad Europese Unie Europa. Een jongerenblad Deze brochure Europa. Een jongerenblad en de bijhorende docentenbijlage zijn ook op internet te vinden op: http://europa.eu/teachers-corner/index_nl.htm https://bookshop.europa.eu/nl/home/

Nadere informatie

Doorlopend Reis. Privé Pakket Online. Aanvullende Voorwaarden. Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 1.0

Doorlopend Reis. Privé Pakket Online. Aanvullende Voorwaarden. Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 1.0 Privé Pakket Online Doorlopend Reis Aanvullende Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 1.0 Uw bagage wordt gestolen tijdens uw vakantie in Spanje. U komt in het ziekenhuis terecht in Amerika.

Nadere informatie

Europa Het kennismagazine voor jongeren

Europa Het kennismagazine voor jongeren Europa Het kennismagazine voor jongeren Europese Unie Dit kennismagazine en de bijbehorende docentenbijlage zijn ook op internet te vinden op: europa.eu/teachers-corner/index_nl.htm bookshop.europa.eu

Nadere informatie

Hoe kunnen we Bosnië & Herzegovina als nieuw product in de Belgische markt plaatsen?

Hoe kunnen we Bosnië & Herzegovina als nieuw product in de Belgische markt plaatsen? Hoe kunnen we Bosnië & Herzegovina als nieuw product in de Belgische markt plaatsen? Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Bachelor in het Toerisme en het Recreatiemanagement Academiejaar

Nadere informatie

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com Emigreren of een tweede huis kopen in Amerika Amerika is een erg populair land om naar te emigreren of voor het kopen van een tweede huis of

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN KRAS.NL

ALGEMENE REISVOORWAARDEN KRAS.NL 1. DEFINITIES In deze Algemene Reisvoorwaarden KRAS hebben de volgende begrippen de daar achter vermelde betekenis: Baby: tenzij anders vermeld, een kind jonger dan twee jaar; Bemiddelde Diensten: Losse

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. ING Reisverzekering

Polisvoorwaarden. ING Reisverzekering Polisvoorwaarden ING Reisverzekering Maatschappij N.V., statutair gevestigd te Den Haag, handelsregister nr. 27023707, is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Neem voor informatie

Nadere informatie

Vietnam Journey. Voor vertrek. Reisinformatie Vietnam

Vietnam Journey. Voor vertrek. Reisinformatie Vietnam Voor vertrek Paspoort en visum Reizigers naar hebben altijd een geldig paspoort en visum nodig. Vanaf de dag dat u aankomt in, dient uw paspoort nog tenminste zes maanden geldig te zijn. Voor de meeste

Nadere informatie

EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL

EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL 0 EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL [Geef tekst op] 1 Inhoudsopgave 1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Nadere informatie

Vakantiegevoel. leuk én nuttig. het water op. Geniet van het FESTIVALSEIZOEN. Meer informatie en tips op www.bbadviseurs.nl

Vakantiegevoel. leuk én nuttig. het water op. Geniet van het FESTIVALSEIZOEN. Meer informatie en tips op www.bbadviseurs.nl Vakantiegevoel Heerlijk het water op Geniet van het FESTIVALSEIZOEN VAKANTIEplanning leuk én nuttig Meer informatie en tips op www.bbadviseurs.nl VOORWOORD Goed voorbereid op vakantie Wat zijn uw plannen

Nadere informatie

Griekenland - Grieks Macedonië, 12 dagen Ontdekking van Noord-Griekenland, wandelrondreis met (huur)auto langs hotels

Griekenland - Grieks Macedonië, 12 dagen Ontdekking van Noord-Griekenland, wandelrondreis met (huur)auto langs hotels Wandelreizen / Europa / Griekenland Code 822075 LA individuele reis Niveau Accommodatie Waardering GPS tracks aanwezig Griekenland - Grieks Macedonië, 12 dagen Ontdekking van Noord-Griekenland, wandelrondreis

Nadere informatie

Charkiv Oekraïne. 1. Metalist Stadion (zie pag. 40) 2. Team Ticket Point (zie pag. 58) 3. Fanzone (zie pag. 44) 4. Svobody square (zie pag.

Charkiv Oekraïne. 1. Metalist Stadion (zie pag. 40) 2. Team Ticket Point (zie pag. 58) 3. Fanzone (zie pag. 44) 4. Svobody square (zie pag. Samen naar het EK 2012 Charkiv Oekraïne 1. Metalist Stadion (zie pag. 40) 4 2. Team Ticket Point (zie pag. 58) Plekhanovs ka St. 77 3 3. Fanzone (zie pag. 44) 4. Svobody square (zie pag. 45) 1 2 COLOFON

Nadere informatie