Toeristische Inlichtingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toeristische Inlichtingen"

Transcriptie

1 g r a t i s Toeristische Inlichtingen w w w. c r o a t i a. h r

2 WELkOM! We heten u van harte welkom en verheugen ons dat u besloten heeft ons land te bezoeken. Ieder volk houdt van zijn vaderland en vindt dat land het allermooist. Kroaten noemen hun vaderland al in de eerste strofe van hun volkslied ons mooie vaderland. De Republiek Kroatië is een Europese parlementaire staat en maakt deel uit van de Europese politieke en culturele geschiedenis. Qua grootte behoort Kroatië tot de groep middelgrote Europese landen als Denemarken, Ierland, Slowakije en Zwitserland. Kroatië is een land met open grenzen en eenvoudige douaneformaliteiten, een land van vrede en met eerbied voor zijn gasten. Wij streven ernaar dat bezoekers ons mooie vaderland net zo mooi vinden als wij, en dat zij met de mooiste herinneringen naar hun eigen vaderland terugkeren. Welkom in Kroatië! ALGEMENE INFORMATIE Geografische ligging Kroatië beslaat het grootste deel van de oostelijke kust van de Adriatische zee, het deel van de Middellandse zee dat het diepst het Europese vasteland binnendringt. Bij Kroatië hoort dan ook de hoofdmoot van Adriatische kust met bijna alle daaraan liggende eilanden. De nauwe bergpas van Dinara gebergte scheidt de kust van het Midden-Europese binnenland dat zich uitstrekt van de meest oostelijke hellingen van de Alpen in het noordwesten tot de oever van de Donau in het oosten, met daarin de vruchtbare Pannonische laagvlakte. Oppervlakte De landoppervlakte bedraagt km 2 en de oppervlakte van de territoriale wateren km 2. Bevolkingsdichtheid Kroatië heeft inwoners. Nationale samenstelling De meeste bewoners zijn Kroaten; tot de grootste minderheden behoren Serviërs, Bosniakken, Slovenen, Hongaren, Tsjechen, Italianen en Albanezen. Staatsbestel Kroatië is een parlementaire republiek met meerdere politieke partijen. Hoofdstad Zagreb is met inwoners het economische, culturele en academische centrum van het land, en het belangrijkste verkeersknooppunt. Lengte van de kust km, waarvan km rond eilanden, kliffen en klippen. 2

3 Aantal eilanden, kliffen en klippen 1.244, waarvan er 50 bewoond zijn. De grootste eilanden zijn Krk en Cres. Hoogste bergtop Dinara, m boven de zeespiegel. Klimaat Kroatië heeft drie klimaatzones: in het binnenland heerst een overwegend gematigd warm regenachtig klimaat, op de hoogste bergtoppen heerst een bosklimaat met sneeuw, terwijl er in de kustgebieden langs de Adriatische Zee een aangenaam mediterraan klimaat heerst met veel zonuren. De zomers zijn droog en heet, de winters zacht en vochtig. De gemiddelde temperatuur in het binnenland: in januari 2 tot 0 C en iets lager op de hoogste toppen in augustus rond de 20 C en rond 12 C op de hoogste bergtoppen. De gemiddelde temperatuur in de kustgebieden: in januari 5-9 C en in augustus C. De gemiddelde temperatuur van het zeewater is in de winter 12 C en in de zomer rond de 25 C. Munteenheid De officiële munteenheid van Kroatië is de kuna (1 kuna = 100 lipa s). Vreemde valuta kunnen worden gewisseld bij banken, wisselkantoren, postkantoren en de meeste reisbureaus, hotels en campings. Doorgaans worden in alle hotels, jachthavens, restaurants en winkels creditcards geaccepteerd (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express en Diners). Hetzelfde geldt voor de meeste geldautomaten. NUTTIGE INFORMATIE Reisdocumenten Een geldig paspoort of ander internationaal erkend document; voor sommige landen voldoet een identiteitskaart (een document dat de identiteit en nationaliteit van de houder weergeeft). Inlichtingen Diplomatieke vestigingen en consulaire vertegenwoordigingen van de Republiek Kroatië in het buitenland of het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Europese Integratie van de Republiek Kroatië. Telefoon: Website: Douaneformaliteiten De douaneformaliteiten van Kroatië komen vrijwel volledig overeen met de voorschriften en normen van de Europese Unie. Voorwerpen tot een maximale waarde van kuna, voor persoonlijk, dus niet commercieel gebruik, zijn vrijgesteld van invoerrechten en BTW. Vreemde en inheemse valuta, contant of in cheques, mogen zowel door Kroatische staatsburgers als door personen met verblijf in het buitenland vrij worden in- en uitgevoerd. Daarbij geldt de verplichting om elk bedrag boven een waarde van euro bij de douane aan te geven, waarbij de waarde in kuna moet worden aangegeven. Waardevolle professionele en technische apparatuur dient ook aan de grens te worden aangegeven. Personen die in Kroatië geen permanente of tijdelijke verblijfplaats hebben, kunnen de door hen betaalde BTW terugkrijgen indien zij in Kroatië goederen hebben 3

4 gekocht met een waarde van minimaal 740,00 kuna. Dit kan op basis van een zogenaamd BTW-P formulier (Tax cheque formulier) dat door een douanebeambte wordt bekrachtigd op het moment dat de goederen de grens worden overgebracht, op z n laatst drie maanden na de datum van aankoop. De buitenlandse staatburger dient het verzoek tot teruggave van de betaalde BTW uiterlijk zes maanden na de aankoopdatum te doen. Voor meer inlichtingen gelieve contact op te nemen met het douanebestuur: Het over de grens vervoeren van huisdieren is alleen toegestaan indien men in het bezit is van de benodigde veterinaire documenten betreffende de gezondheidstoestand van de dieren; honden en katten dienen te zijn voorzien van een microchip. De invoer van maximaal vijf huisdieren kan geschieden bij grensovergangen die bevoegd zijn op het gebied van vervoer van bepaalde huisdieren, bij een groter aantal dieren dient de invoer te geschieden bij een grensovergang waar een veterinaire grenscontrolepost aanwezig is. Wanneer u met uw huisdieren reist, bent u verantwoordelijk voor ze Als u uw huisdier meeneemt naar Kroatië, bent u er volledig verantwoordelijk voor dat aan alle voorwaarden voor de invoer is voldaan. Ga bijvoorbeeld na of uw huisdier op tijd is ingeënt, dan wel opnieuw is ingeënt (revaccinatie), of de antistoffentest is uitgevoerd en of het een geldig reisdocument of veterinair certificaat heeft. Als uw huisdier bij aankomst bij de grensovergang die bevoegd is voor de invoer van uw huisdier niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan u de toegang tot Kroatië ontzegd worden, of het dier kan worden teruggestuurd naar het land van herkomst dan wel in quarantaine geplaatst worden. U als eigenaar van het dier draagt alle kosten die voortvloeien uit het uitvoeren van bovengenoemde maatregelen. Onder huisdieren worden, volgens het Reglement betreffende de veterinaire voorwaarden voor niet-commercieel vervoer van huisdieren (Pravilnik o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca), de volgende diersoorten verstaan: honden, katten, tamme fretten (Mustela putorius) uit de familie van de marterachtigen (Mustelidae), ongewervelden (behalve bijen en kreeften), tropische siervissen, amfibieën, reptielen, alle soorten vogels (behalve pluimvee) en knaagdieren en konijnen. Maximaal aantal dieren Onder de niet-commerciële invoer van huisdieren wordt verstaan het binnenbrengen van vijf of minder huisdieren op het grondgebied van Kroatië. Zowel de veterinaire documenten als de identiteit van het huisdier moeten door een douanebeambte aan een onderzoek worden onderworpen op de plek waar men Kroatië binnenkomt. Dit soort huisdieren wordt niet als goederen beschouwd en dient dus altijd onder begeleiding te staan van de eigenaar of een door de eigenaar aangewezen persoon die de verantwoording draagt voor het dier tijdens de gehele reis. Voorwaarden Algemene vereisten aangaande de invoer van honden, katten en tamme fretten (ook genoemd fret, huisfret, witte bunzing, fis, Amerikaanse bunzing, tamme bunzing, gewone bunzing - Mustela putorius) die afkomstig zijn uit een lidstaat van de 4

5 Europese Unie en lage-risicolanden buiten de Europese Unie: Honden, katten en tamme fretten dienen te zijn voorzien van een microchip. In het geval dat de dieren zijn voorzien van een microchip die niet voldoet aan ISOstandaard of maar van een chip van een ander type, is de eigenaar, dan wel de bezitter, verplicht te zorgen voor een bijbehorend uitleesapparaat nodig voor het aflezen van de microchip. Het moet op ieder moment mogelijk zijn de naam en het adres van de eigenaar van het dier vast te stellen. Het nummer van de microchip dient door de dierenarts te worden genoteerd in het reisdocument of op het certificaat dat de eigenaar of bezitter voor het dier bij zich heeft. Het vergezellende reisdocument of certificaat dient te zijn afgegeven door een bevoegde dierenarts. De dieren dienen tegen hondsdolheid te zijn ingeënt. Het vervoer van diersoorten afkomstig uit lidstaten van de Europese Unie of uit lagerisicolanden buiten de Europese Unie, die jonger zijn dan drie maanden en niet ingeënt, is toegestaan indien de eigenaar of bezitter een reisdocument of certificaat voor de dieren bij zich heeft en de dieren vanaf hun geboorte op dezelfde plek hebben verbleven en niet in aanraking zijn geweest met wilde dieren die kunnen zijn blootgesteld aan een infectie, of indien ze worden vervoerd samen met de moeder waarvan ze nog afhankelijk zijn. Honden, katten en tamme fretten die komen uit hoge-risicolanden dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden: Ze dienen te zijn voorzien van een microchip. Ze dienen te worden vergezeld door een certificaat afgegeven door een bevoegde dierenarts, of een reisdocument bij hernieuwde binnenkomst in de Republiek Kroatië (honden uit Kroatië). Ze moeten ingeënt zijn tegen hondsdolheid Ze dienen een test te hebben ondergaan waarbij de aanwezigheid van antistoffen minimaal gelijk is aan 0,5 IJ/ml in een monster dat genomen is door een bevoegde dierenarts, op zijn vroegst 30 dagen na de inenting en drie maanden voor het transport, uitgevoerd in een daartoe bevoegd laboratorium. De bevoegde laboratoria zijn te vinden op: ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/ approval_en.htm. De voorgeschreven periode van drie maanden geldt niet bij hernieuwde binnenkomst van de huisdieren op het Kroatische territorium, wanneer er in het reisdocument vermeld staat dat de test op antistoffen met een positief resultaat is uitgevoerd voordat het dier Kroatië heeft verlaten. Dieren die met een commercieel doel worden ingevoerd, of dieren die als vracht worden vervoerd, dienen voor vervoer door een dierenarts te worden onderzocht. * Voor extra informatie over deze landen kunt u contact opnemen met het Ministerie van Landbouw, Visserij en Plattelandsontwikkeling Veterinair bestuur. Telefoon: , en Website: 5

6 Geneeskundige dienst Er zijn ziekenhuizen en klinieken in alle grotere steden. In kleinere plaatsen zijn er poliklinieken en apotheken. Buitenlandse toeristen die verplicht verzekerd zijn in landen waarmee Kroatië een conventie betreffende de gezondheidszorg heeft, hoeven tijdens hun privé-verblijf in Kroatië niet te betalen voor spoedeisende medische ingrepen, onder de voorwaarde dat zij het in de conventie afgesproken bewijs betreffende het recht op medische hulp kunnen overleggen. De medische zorg wordt in urgente gevallen (dit geldt ook voor het transport) op dezelfde manier en volgens dezelfde regels als voor Kroatische gebruikers verleend. Hierbij wordt ook op dezelfde manier bijgedragen in de kosten van de medische zorg (participatie). Personen die afkomstig zijn uit landen waar Kroatië geen conventie mee heeft, of uit landen waarmee in de conventie niet is voorzien in het gebruik van medische diensten, dienen alle kosten van medische zorg persoonlijk te dragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kroatische ziekenfonds. Telefoon: Website: Dierenambulances In Kroatië bestaat een netwerk van veearts en dierenartspraktijken. Ministerie van Landbouw, Visserij en Plattelandsontwikkeling - Veterinair bestuur Website: Feestdagen: 1 januari - Nieuwjaarsdag 6 januari - Driekoningen Pasen en paasmaandag 1 mei - Dag van de Arbeid Sacramentsdag 22 juni - Dag van de Antifascistische Strijd 25 juni - Nationale feestdag 5 augustus - Dag van de Overwinning en Nationale Dankzegging 15 augustus - Maria Hemelvaart 8 oktober - Onafhankelijkheidsdag 1 november - Allerheiligen 25 en 26 december - Kerstmis Openingstijden van winkels en openbare diensten In het toeristische seizoen zijn de meeste winkels op werkdagen van 8 tot 20 uur geopend, en veel winkels zijn ook in het weekend geopend. Openbare diensten en kantoren werken over het algemeen van maandag t/m vrijdag tussen 8 en 16 uur. Post en telecommunicatie Postkantoren zijn gedurende werkdagen geopend van 7 tot 19 uur; in kleinere plaatsen van 7 tot 14 uur, en sommige zijn alleen s ochtends en aan het eind van de middag geopend. In grotere steden en toeristische plaatsen zijn de dienstdoende postkantoren ook op zaterdag en zondag open. Bij alle openbare telefoons kunnen telefoonkaarten worden gebruikt, die verkocht worden op het postkantoor en bij krantenkiosken. Vanaf elke telefoon kan direct naar het buitenland worden gebeld. Website: 6

7 Stroomvoorziening 220 V met een frequentie van 50 Hz Water uit de kraan is overal in Kroatië drinkbaar. Bij een ongeval belt u 112! U kunt dit nummer 24 uur per dag bellen, ongeacht waar u zich in Kroatië of in de Europese Unie bevindt. Het telefoonnummer is gratis. U kunt bellen via alle operators en met alle telefoontoestellen door 112 te kiezen. Bij een ongeval kunt u uw gesprek met de 112-alarmcentrale in één van de volgende vreemde talen voeren: Engels Duits Italiaans Hongaars Slowaaks Tsjechisch Bel 112 voor: urgente medische hulp brandweer politie bergreddingsdienst hulp van andere nooddiensten en diensten op het gebied van redding en bescherming. Bel ook 112 bij: brand; het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, vervuiling van drinkwater, beekjes, rivieren of zeewater; andere situaties die een gevaar vormen voor het leven en de gezondheid van mensen en dieren, cultuurmonumenten en het milieu. Als u belt, vermeld dan het volgende: wat er precies is gebeurd; waar het is gebeurd; wanneer het is gebeurd; of er gewonden zijn; om wat voor verwondingen het gaat; wat voor hulp u nodig heeft; uw naam. PRAKTISCHE TIPS Activiteiten in de natuur Laat vrienden of familie weten waar u van plan ben heen te gaan. Loop over de uitgezette paden en routes. Zorg dat u genoeg drinkwater bij zich heeft. Zorg voor passende kleding en passend schoeisel. Zorg voor een werkende mobiele telefoon. Let op de weerberichten. Wees voorzichtig met open vuur en houdt u aan de voorschriften. Gooi geen sigarettenpeuken en licht ontvlambare voorwerpen in de natuur. Brandbeveiliging Controleer of u alles heeft gedaan om brand te voorkomen! Laat geen brandende of licht ontvlambare voorwerpen in de natuur achter! Houdt u aan het verbod vuur te stoken waar dat wordt aangegeven! Pas op dat uw geparkeerde voertuig niet de toegang voor brandweerwagens blokkeert. 7

8 Wat te doen bij brand? licht onmiddellijk de brandweer in door 112 te bellen; gebruik een handblusapparaat voor het blussen van de brand, maar blus de brand alleen als u daarmee uzelf of anderen niet in gevaar brengt; informeer de mensen in uw omgeving over de brand; VOLG DE INSTRUCTIES VAN DE BRANDWEER OP! LET OP: Tegen degenen die de brandbeveiligingsvoorschriften niet in acht nemen wordt door het MInisterie van Binnenlandse zaken aangifte gedaan bij de politierechter dan wel bij de strafrechter. Op wegen vermijd tijdens het toeristisch seizoen verkeersdrukte: bijvoorbeeld in het weekend en op feestdagen; ga goed uitgerust de weg op; pas de snelheid aan de omstandigheden op de weg aan en houdt u aan de snelheidsbeperkingen; wees geduldig in het geval van verkeersdrukte en zorg ervoor dat u voldoende drinkwater op voorraad heeft. Aan zee bij een ongeval op zee of in het geval van vervuiling van de zee kunt u bellen met 155 (Nationale Reddingsbrigade), of 112; zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de weersverwachting voordat u afvaart, dit geldt in het bijzonder voor de Adriatische Zee; wanneer u gaat zwemmen, blijf dan binnen het gezichtsveld van andere zwemmers; laat een familielid of kennis weten waar u ongeveer gaat duiken en noteer het ook ergens kijk uit dat u niet teveel in de zon zit en gebruik bescherming tegen de zon; zorg ervoor dat u genoeg drinkwater op voorraad heeft. Milieubescherming De bescherming van de natuurlijke verscheidenheid voldoet aan de geldende voorschriften van de Europese Unie. Het zeewater aan de Kroatische kant van de Adriatische Zee is van zeer hoge kwaliteit en voldoet aan de criteria van de Europese Unie. In geval van een ernstige milieuverontreiniging belt u 112. Belangrijke telefoonnummers Landnummer van Kroatië: +385 Ambulance: 194 Brandweer: 193 Politie: 192 Wegenwacht: 1987 (indien u uit het buitenland belt of met een mobiele telefoon, bel dan ) Nationale Reddingsbrigade: 155 Alarmnummer voor alle noodgevallen: 112 Bergreddingsbrigade: Algemene informatie: Inlichtingen binnenland: Inlichtingen buitenland: Weersverwachting en verkeersinformatie: Kroatische Autoclub (HAK) Telefoon: Website: 8

9 Nieuwsberichten op de radio in vreemde talen gedurende het toeristische seizoen De Kroatische radio zendt verschillende programma s uit in vreemde talen voor toeristen in Kroatië. Op de Kroatische zender Radio 1 wordt dagelijks om uur een circa 10 minuten durend programma in het Engels uitgezonden. Tijdens het zomerseizoen zal de Kroatische zender Radio 2 (98,5 Mhz voor Noordwest-Kroatië en de kust bij Dubrovnik, 105,3 Mhz voor Istrië, 96,1 voor Split, 98,9 voor Makarska en kustomgeving, 93,3 voor Gorski Kotar) naast het gebruikelijke nieuws en meldingen van de Kroatische wegenwacht (HAK) in Kroatisch het, ook buitenlands nieuws, verkeersinformatie en andere belangrijke informatie in het Engels en Duits gaan uitzenden en in augustus ook in het Italiaans. Bijzondere informatie over verkeersopstoppingen worden ook door de Kroatische Wegenwacht in het Kroatisch en Engels uitgezonden. Bovendien worden op de Kroatische zender Radio 2 gedurende deze periode in de zomer op het hele uur ook nieuwsberichten en verkeersinformatie uitgezonden direct vanuit de studio s van de Oostenrijkse Radio 3, Bayern 3 in het Duits, RAI Uno in het Italiaans, Radio Praga in het Tsjechisch, Absolute radio in het Engels en uit het internationale programma van de Kroatische radio "De stem van Kroatië", ook in het Engels, Duits en Spaans. Journalisten van Radio Praag houden in de zomerperiode één keer per dag de Tsjechische toeristen op de hoogte van het nieuws via de regionale radiostations Radio Split, Radio Dubrovnik en Radio Rijeka. KROATIË MET DE AUTO Documenten Voor toegang tot Kroatië zijn een rijbewijs en kentekenbewijs nodig en een bewijs dat het voertuig verzekerd is. Een internationaal rijbewijs is gewenst voor zover men gebruik wil maken van autoverhuur (renta-car). Dit rijbewijs wordt in Nederland verstrekt door de ANWB. Een bestuurder die met een voertuig met een buitenlands kenteken het territorium van de Republiek Kroatië betreedt, dient in het bezit te zijn van een geldig internationaal autoverzekeringsbewijs dat in de Europese Unie erkend wordt, of een ander bewijs dat men een dergelijke autoverzekering heeft afgesloten. Tot een internationaal bewijs rekent men een officiële kentekenplaat bevestigd op een voertuig dat afkomstig is uit een land waarmee een multilateraal verdrag gesloten is, een geldige groene kaart uitgegeven voor een voertuig dat afkomstig is uit een land waar geen verdrag mee bestaat, of andere documenten en bewijzen waarvan de geldigheid wordt erkend door het Kroatisch verzekeringsbureau. Snelheidsbeperkingen voor voertuigen in de bebouwde kom 50 km/u; buiten de bebouwde kom 90 km/u; op wegen die uitsluitend voor gemotoriseerd verkeer bestemd zijn en op autowegen 100 km/u op auto(snel)wegen 130 km/u; motorvoertuigen met een niet-geremde aanhangwagen 80 km/u; bussen met of zonder lichte aanhangwagen 80 km/u, op snelwegen 100 km/u, behalve bussen die op georganiseerde basis kinderen vervoeren. 9

10 Tijdens wintertijd is het verplicht om dimof stadslicht te voeren. Tijdens het rijden is het gebruik van een mobiele telefoon zonder handsfree-set verboden. Gebruik van de veiligheidsgordel is verplicht voor de bestuurder en alle inzittenden van het motorvoertuig. Een reflecterend veiligheidsvest waarvan de bestuurder gebruik dient te maken als hij op of aan de weg aan het voertuig bepaalde handelingen verricht (een wiel wisselen, kleine reparaties, bijtanken als de brandstof op is, hulp zoeken bij overige weggebruikers) is een verplicht onderdeel van de auto-uitrusting. Tips voor veilig rijden: Houdt u aan de verkeersregels en de snelheidsbeperkingen, neem tijdens lange reizen pauze op de daarvoor ingerichte rustplaatsen en pas bij een nat wegdek uw snelheid aan aan de omstandigheden, zodat u veilig op uw bestemming aankomt. Benzinestations Benzinestations in de grotere steden en langs de snelwegen zijn non-stop open. Alle benzinestations verkopen Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel en Diesel. In de grotere steden en bij benzinestations langs de snelwegen wordt tevens LPG verkocht. Inlichtingen over benzineprijzen en een overzicht van de pompen die LPG verkopen zijn te vinden op de volgende websites: en Tolwegen Snelwegen A1 Zagreb - Bosiljevo - Zadar - Šibenik - Split - Šestanovac - Ravča, A2 Zagreb - Zaprešić - Krapina - Macelj, A3 Bregana - Zagreb -Slavonski Brod - Županja - Lipovac, A4 Zagreb - Varaždin - Goričan, A5 Osijek - Đakovo - Sredanci, A6 Bosiljevo - Vrbovsko - Rijeka en A7 Rijeka - Rupa, A9 Kanfanar - Pula Semi-snelwegen De Istrische Y met de tolhuisjes Tunnel Učka in de richting van de A8 Kanfanar - Matulji en viaduct Mirna in de richting van de A9 Kanfanar - Kaštel. De brug van het vastland naar Krk en Elementaire verplichtingen bij een verkeersongeval Bij een verkeersongeval dient u eerst de politie te waarschuwen (telefoonnummer 192), of u kunt het Europese alarmnummer 112 voor spoedeisende gevallen kiezen; als er slechts sprake is van materiële schade aan de voertuigen, is dat niet verplicht. Indien er gewonden zijn, belt u een ambulance (telefoonnummer 194). Verzeker de plaats waar het ongeluk heeft plaatsgevonden, trek een reflecterend veiligheidsvest aan, plaats een gevarendriehoek en neem maatregelen om verdere ongevallen te voorkomen. Wacht tot de politie komt. Als uw voertuig op welke manier dan ook is beschadigd, dient u een schadeformulier van de politie te krijgen, zonder welke u het land niet kunt verlaten. Indien 10

11 er reparatie nodig is of de auto naar een garage moet worden gesleept, dient u de wegenwacht te bellen op telefoonnummer 1987 (wanneer u uit het buitenland belt, bel dan ). Hoe kan drukte op de wegen worden vermeden Om een langere reisduur en files te vermijden raden wij het volgende aan: plan uw reis met behulp van de reisplanner in de Toeristische brochure waarin precies staat aangegeven op welke dagen en in welke richtingen de grootste verkeersdrukte wordt verwacht. Vermijd indien mogelijk reizen op zaterdag. Informeer voor vertrek bij de HAK (Kroatische wegenwacht) (Inlichtingencentrum HAK: , of op na naar de situatie in het weg- en scheepvaartverkeer, of luister naar de Kroatische zender Radio 2 (98,5 Mhz). DOOR DE LUCHT Luchthavens voor civiel luchtverkeer Luchthaven Brač Telefoon: Website: Luchthaven Dubrovnik Telefoon: Website: Luchthaven Mali Lošinj Telefoon: Website: Luchthaven Osijek Telefoon: Website: Luchthaven Pula Telefoon: Website: Luchthaven Rijeka Telefoon: Website: Luchthaven Split Telefoon: Website: Luchthaven Zadar Telefoon: Website: Luchthaven Zagreb Telefoon: Website: Luchthaven Varaždin, een vliegveld voor vliegverkeer met algemene doeleinden en incidenteel taxivervoer Vliegvelden voor vliegtoestellen en gemotoriseerd vliegverkeer dat niet zelfstandig kan opstijgen waarvan het gebruik kan worden uitgebreid voor andere soorten vliegtuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vliegverkeer (artikel 2, paragraaf 1, punt 32 van de Wet op het luchtverkeer. Staatsblad nummer 69/09): Priblislavec (Čakovec), Koprivnica, Lučko (Zagreb), Slavonski Brod, Čepin (Osijek), Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Medulin, Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Unije en Sinj. Internationale luchthavens Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač en Mali Lošinj. Zagreb , Split , , Dubrovnik , Pula , Rijeka , Zadar , Osijek , , Brač , Mali Lošinj

12 Croatia Airlines Croatia Airlines is de nationale luchtvaartmaatschappij, lid van de luchtvaartvereniging Star Alliance, en verbindt Kroatië rechtstreeks met tal van Europese bestemmingen: Amsterdam, Wenen, Brussel, Frankfurt, Londen, München, Parijs, Rome, Sarajevo, Skopje, Zürich, Kopenhagen, Podgorica en Priština. Gedurende het hoogseizoen is de Kroatische kust verbonden met extra bestemmingen in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Door samenwerking met haar partners zorgt Croatia Airlines ervoor dat haar passagiers bestemmingen over de hele wereld kunnen bereiken. Contact center: Website: Andere luchtvaartmaatschappijen met vluchten naar Kroatië Aeroflot, Air France, Austrian Airlines, ČSA, Lufthansa, LOT, Malev, Germanwings, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Air Bosna, Air One, British Airways, Hapag Lloyd, Norwegian Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian Air, EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/Sun Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways, Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin Airline, Skyeurope Slovakian, SN Brussels Airlines. OVER ZEE Bureau voor veerdiensten langs de kust Telefoon: Fax: Website: Internationale veerdiensten Zadar Ancona; Split Ancona; Split Stari Grad Pescara; Ancona Split Pescara en Rijeka Split Stari Grad (Hvar) Korčula Sobra (Mljet) Dubrovnik Bari; Dubrovnik Bari (rechtstreeks); Vis Ancona, Stari Grad Ancona. Naast veerdiensten, zijn er tussen Kroatië en Italië ook verbindingen per draagvleugelboot. Veerdiensten langs de kust Rijeka Split Stari Grad/Hvar Korčula Dubrovnik. Lokale veerdiensten verbinden de volgende eilanden met het vasteland: Cres, Lošinj, Rab, Pag, Ugljan, Pašman, Olib, Silba, Premuda, Ist, Molat, Sestrunj, Rivanj, Žirje, Kaprije, Zverinac, Rava, Zlarin, Dugi otok, Iž, Šolta, Brač, Hvar, Vis, het schiereiland Pelješac, Korčula, Lastovo, Mljet en Šipan, en lokale veerdiensten en verbindingen per draagvleugelboot verbinden andere bewoonde eilanden waarop geen autoverkeer is. Verbindingen per draagvleugelboot (met het vasteland of tussen eilanden) Regio Rijeka Lošinj, Susak, Unije, Cres, Ilovik, Pag, Rab. Regio Zadar Ist, Molat, Dugi Otok. Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba, Premuda. Regio Split Brač, Hvar, Šolta, Lastovo, Korčula, Vis. 12

13 Regio Dubrovnik Mljet, Šipan, Korčula, Lastovo. Regio Šibenik Žirje, Kaprije. Seizoensverbinding: Pula Unije Mali Lošinj Ilovik Zadar. Veerdiensten (met het vasteland of tussen eilanden) Regio Rijeka Lošinj, Srakane, Unije, Ilovik, Susak. Regio Zadar Dugi otok, Iž, Rava, Vrgada. Regio Šibenik Prvić, Zlarin. Regio Split Drvenik Veli en Mali, Čiovo, Biševo. Regio Dubrovnik Šipan, Lopud, Koločep. Jadrolinija Jadrolinija is de belangrijkste Kroatische scheepvaartmaatschappij voor personenen vrachtvervoer, met het grootste aantal regelmatige, internationale en nationale veerdiensten en verbindingen per draagvleugelboot. Het hoofdkantoor bevindt zich in Rijeka. Telefoon: , Website: Overige scheepvaartmaatschappijen Rapska plovidba d.d.: Mediteranska plovidba d.d.: Linijska nacionalna plovidba d.d.: G & V Line d.o.o.: Miatours: Kapetan Luka: SNAV: Venezia lines: Blue Line International: Emilia Romagna Lines: Douanehavens voor het afmeren van buitenlandse schepen Permanent: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša/Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli en Dubrovnik. Tijdelijk (gedurende het zomerseizoen): ACI jachthaven Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis, Komiža en Cavtat. SCHEEPVAARTVERKEER IN DE REPUBLIEK KROATIË De kapitein van een vaartuig dat via de zee de territoriale wateren van Kroatië bereikt is verplicht via de kortste route te varen naar de dichtstbijzijnde haven voor internationaal scheepvaartverkeer voor het afhandelen van de douaneformaliteiten, om een vignet aan te schaffen en om de bemannings- en passagierslijst of de personenlijst bij de Havendienst of een dependance daarvan te laten legaliseren. De kapitein van een vaartuig dat Kroatië over land heeft bereikt, of dat in een haven of een andere daarvoor goedgekeurde plaats in Kroatië is ondergebracht, is verplicht voor hij uitvaart een vignet aan te schaffen en de bemannings- en passagierslijst en personenlijst bij de Havendienst of een dependance daarvan te laten legaliseren. Vaartuigen die 3 meter of langer zijn, evenals vaartuigen korter dan 3 meter, die een totale stuwkracht hebben van 5 kw of meer, dienen te zijn voorzien van een vignet. Roeiboten (bijv. een kajak, kano of waterfiets), hoeven niet te zijn voorzien van een vignet, ongeacht hun lengte. Vaartuigen hoeven niet te zijn voorzien van een vignet wanneer ze zijn onder- 13

14 gebracht in een haven of een andere daarvoor bestemde plaats in Kroatië. Bijbootjes en jetski s vallen onder dezelfde regels wat betreft het vignet. Het vignet moet op een zichtbare plek op het vaartuig worden aangebracht en is een jaar geldig vanaf de dag dat het is afgegeven. Het vignetstrookje dient op de personenlijst te worden geplakt. Vaartuigen die in Kroatië varen moeten de volgende originele documenten bezitten: een vignet; een gelegaliseerde lijst van de bemanning en passagiers; een gelegaliseerde lijst van personen die op het vaartuig mogen verblijven (voor vaartuigen die gedurende de vaart in Kroatië van bemanning wisselen); een betalingsbewijs van veiligheidstoeslag voor de vaart, lichtheffing, gedetailleerde zeekaart en administratieve leges een betalingsbewijs van vaste toeristenbelasting voor vaartuigen met een lengte van meer dan 5 meter met vaste slaapplaatsen een bewijs dat het vaartuig zeewaardig is; een bewijs dat de kapitein van het vaartuig in staat is het vaartuig te besturen; een bewijs van een WA-verzekering van het vaartuig; een bewijs van eigendom of volmacht om het vaartuig te gebruiken. Bemannings- en passagierslijst De bemannings- en passagierslijst bevat de namen van de bemanning en de passagiers die zich in het vaartuig bevinden en wordt gelegaliseerd door de Havendienst of een dependance daarvan met een handtekening en stempel. Indien de kapitein van een vaartuig gedurende zijn verblijf in de Kroatische wateren niet van plan is van bemanning te wisselen tijdens de geldigheidsperiode van het vignet, hoeft hij zich niet meer te melden bij de Havendienst of een dependance daarvan. Vaartuigen zonder mogelijkheid tot langer verblijf (vaartuigen zonder slaapplaatsen) hoeven geen bemannings- en passagierslijst te hebben. De bestuurder van het vaartuig mag in Kroatië de bemanning (of een deel daarvan) waarmee hij uit het buitenland aankomt, aan land laten gaan en nieuwe bemanningsleden aan boord laten komen. In dat geval dient hij de wisseling van bemanning aan de Havendienst te melden, en met deze gewisselde bemanning uit Kroatië te vertrekken. Personenlijst De kapitein van een vaartuig dat gedurende zijn vaart in Kroatië van plan is van bemanning te wisselen, is verplicht een lijst te voeren met personen die gedurende de geldigheidsperiode van het vignet op het vaartuig zullen verblijven. Het totale aantal personen op deze lijst mag niet groter zijn dan de dubbele capaciteit vermeerderd met 30% van de enkelvoudige capaciteit van het vaartuig. De capaciteit van het vaartuig wordt bepaald conform de documenten van het vaartuig, uitgegeven door de bevoegde organen van het land waarvan zich de vlag op het vaartuig bevindt. Mochten er in de documenten van het vaartuig geen gegevens over de capaciteit staan, dan wordt die bepaald conform het Reglement voor boten en jachten (Pravilnik o brodicama i jahtama) en het Reglement voor het statutair certificeren van boten en jachten (Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti). De personenlijst wordt gelegaliseerd door het vignetstrookje. 14

15 Deze personenlijst kan volledig worden ingevuld tijdens het verkrijgen van het vignet, maar kan ook later worden in- c.q. aangevuld, maar wel voordat de op de lijst vermelde afzonderlijke personen voor het eerst aan boord van het vaartuig komen. Wanneer de lijst op een later tijdstip wordt in- of aangevuld, moet hij elke keer bij de Havendienst of een dependance daarvan worden gelegaliseerd. Het aantal wisselingen van personen die vermeld staan op de personenlijst is onbeperkt. Op deze lijst worden geen personen vermeld die alleen op het vaartuig verblijven wanneer het in een haven, of bij een ankerplaats ligt. Op de lijst worden geen personen vermeld die jonger zijn dan 12 jaar en zij worden niet meegeteld bij het maximale aantal personen. De personenlijst van een vaartuig dat over zee aankomt, hoeft niet te worden opgesteld bij het aanschaffen van het vignet, maar kan ook naderhand, bij de wisseling van de bemanning in Kroatië, ingevuld en geverifieerd worden. Verblijf aanmelden Buitenlanders die Kroatië met buitenlandse plezier- of sportvaartuigen binnenkomen en gebruik maken van de accommodatie op deze vaartuigen, melden hun verblijf alléén aan in de haven of aanmeerplaats waar, na hun binnenkomst in Kroatië, de douanecontrole plaats vindt. Indien een buitenlander de staatsgrens door middel van een grensovergang over de weg passeert en hij het vaartuig waarop hij zal verblijven zelf vervoert, verricht de jachthaven waar dit vaartuig te water gaat de aanmelding. Indien hij het vaartuig in één van de haventjes zelf te water laat, dient de buitenlander zelf naar het plaatselijke bevoegde politiebureau te gaan om zijn verblijf aan te melden. Dit geldt uitsluitend voor buitenlanders die op hun vaartuigen willen verblijven. Buitenlanders wier vaartuig op een ligplaats in één van de Kroatische jachthavens ligt, dienen hun aankomst bij de jachthaven te melden. Toeristenbelasting Het afdragen van vaste toeristenbelasting is verplicht voor eigenaars en/ of gebruikers van vaartuigen met een lengte van meer dan 5 meter met vaste slaapplaatsen. De toeristenbelasting moet worden voldaan in het hoofdkantoor of een bijkantoor van de havendienst in de vastgestelde bedrage voor een periode van 8, 15, 30, 90 dagen of voor een heel jaar. Een bewijs van de betaling van toeristenbelasting moet altijd op het vaartuig aanwezig zijn en de kapitein van het vaartuig is verplicht om het te tonen op verzoek van een bevoegde persoon. Uitvaren van het vaartuig uit de Republiek Kroatië De kapitein van het vaartuig is verplicht om voor het uitvaren uit Kroatië: zich te onderwerpen aan een grenscontrole in één van de havens open voor internationaal zeeverkeer; de bemannings- en passagierslijst te laten legaliseren bij de Havendienst of een dependance daarvan. De kapitein van het vaartuig is verplicht om na het voltooien van zijn verplichtingen de binnenwateren en de territoriale wateren van Kroatië via de kortste route te verlaten. 15

16 Besturing van Kroatische boten en jachten door buitenlandse schippers. Door een fundamentele aanpassing aan en aanvulling op het Reglement aangaande kleine boten en jachten (Pravilnik o brodicama i jahtama), die van kracht is geworden op 11 februari 2009, erkent Kroatië eenzijdig de bevoegdheid van personen uit andere landen tot het besturen van Kroatische kleine boten en jachten. Gegevens over de buitenlandse bevoegdheden die door Kroatië worden erkend kunt u vinden op de website van het Ministerie voor Zee, Verkeer en Infrastructuur, PER TREIN Kroatië onderhoudt directe treinverbindingen met Slovenië, Bosnië en Herzegovina, Hongarije, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en Servië. Verder zijn er indirecte verbindingen met vrijwel alle andere Europese landen. Eurocity-, Intercity- en Euronight-treinen EC Mimara : Zagreb Siegen Zagreb; EC Croatia : Zagreb Wenen Zagreb (via Slovenië) EN Venezia : Venetië Zagreb Boedapest (Moskou, Kiev, Boekarest) Venetië EN Lisinski : Zagreb - München - Zagreb IC Zagreb : Zagreb Wenen (via Hongarije) Zagreb; IC Sava : Belgrado - Zagreb Villach München Belgrado IC Kvarner : Zagreb Boedapest Zagreb IC Drava : Boedapest Osijek Sarajevo Boedapest Sneltreinen Maestral : Zagreb Boedapest Zagreb Zagreb Villach Zagreb Belgrado Zagreb Zürich Belgrado Nikola Tesla : Zagreb Belgrado Zagreb Sarajevo- Vinkovci Beograd - Sarajevo Zagreb Sarajevo Ploče Zagreb Zagreb Sarajevo Zagreb (nachttrein) Ploče Sarajevo Ploče Villach Zagreb Belgrado Villach (nachttrein) Opatija : Rijeka Ljubljana Rijeka (München) Ljubljana : Rijeka Ljubljana (Wenen) Rijeka Seizoenstreinen Ljubljana Pula Ljubljana Boedapest Zagreb Split Boedapest (nachtrein) Speciale treinen: Belgrado Knin Split Belgrado (juni-september, tijdens het weekend, nachttrein) Telefoon: Telefoon: Website: 16

17 PER BUS Er zijn regelmatige busdiensten tussen Kroatië en haar buurlanden en de meeste Midden-Europese en West-Europese landen. Inlichtingen binnenland: Inlichtingen buitenland: Internationaal busverkeer (kassa): Binnenlands busverkeer (kassa): Busstation Rijeka Telefoon: , Website: Busstation Split Telefoon: , Website: Busstation Šibenik Telefoon: Busstation Zadar Telefoon: Busstation Zagreb Telefoon: Website: Busstation Dubrovnik Telefoon: , Website: Busstation Osijek Telefoon: Busstation Pula Telefoon: TAXI EN RENT-A-CAR Taxidiensten zijn beschikbaar in alle steden en toeristische plaatsen. Autoverhuur (rent-a-car) is mogelijk in alle steden, toeristische plaatsen en bij iedere luchthaven. BELANGRIJke MUSEA Čakovec - Museum van Međimurje Dubrovnik - Stadsmuseum Dubrovnik - Vorstenpaleis, Etnografisch Museum - Rupe, Stadsmuren, Dominicaans kloostermuseum, Scheepvaartmuseum, Schatkamer van de kathedraal, Woonhuis van Marin Držić, Aquarium Instituut voor biologie in Dubrovnik, Museum van het Franciscanenklooster Mala braća, Museum van de orthodoxe kerk Gornja Stubica - Museum van de Boerenopstand Gospić - Museum van Lika, in het nabijgelegen Smiljan bevindt zich ter herinnering aan Nikola Tesla het centrum Nikola Tesla Hlebine Galerie Hlebine en museumcollectie van Ivan Generalić Karlovac - Stadsmuseum Karlovac, Oude stad Dubovac Klanjec - Galerie van de beeldhouwer Antun Augustinčić Krapina - Museum van de Neanderthaler uit Krapina, Museum Ljudevit Gaj Kumrovec - Staro selo ( Oud dorp ) - uniek etnografisch museum met originele boerenhuisjes; het geboortehuis van Josip Broz Tito Makarska - Malacologisch museum vissen-, kreeften- en schelpenmuseum, Stadsmuseum Našice - Streekmuseum in het kasteel Pejačević Osijek - Museum van Slavonië Pazin - Etnografisch Museum van Istrië, Stadsmuseum Pazin Pula - Archeologisch Museum, Historisch Museum van Istrië, Arena Rijeka Maritiem en Historisch Museum van het Kroatische kustgebied, Natuurhistorisch Museum 17

18 Poreč Streekmuseum van de regio Poreč Split - Museum van Kroatische archeologische monumenten, Archeologisch Museum Split, Kunstgalerie Ivan Meštrović, Stadsmuseum, Etnografisch Museum, Natuurhistorisch Museum, Kunstgalerie, Scheepvaartmuseum, Schatkamer van de kathedraal Trakošćan - Kasteel Trakošćan - museum in een kasteel met een grote collectie oude wapens Varaždin - Stadsmuseum Varaždin in de oude stadskern - historische afdeling, entomologische verzameling De wereld van insecten en Galerie van oude en nieuwe meesters Zadar - Archeologisch Museum - permanente tentoonstelling van sacrale kunst, Volksmuseum Zadar, Museum Antiek Glas Zagreb - Archeologisch Museum, Etnografisch Museum, Kroatisch Museum voor Naïeve Kunst, Moderne Galerie, Stadsmuseum Zagreb, Museum Mimara, Museum voor Kunst en Nijverheid, Museum voor Moderne Kunst, Kroatisch Natuurhistorisch Museum, Strossmayer s kunstgalerie van oude meesters, Technisch Museum, Kunstgalerie Klovićevi dvori, Kroatisch Historisch Museum, Herinneringsmuseum Dražen Petrović, Kunstpaviljoen BELANGRIJke BEDEVAARTPLAATSEN Marija Bistrica: de Heilige Moeder Gods van Bistrica; Trsat: Onze Lieve Vrouwe van Trsat; Sinj: de Wonderdoende Heilige Moeder van Sinj; Aljmaš: de Heilige Moeder van de Toevlucht; Krasno: Onze Lieve Vrouwe van Krasno; Karlovac-Dubovac: St. Joseph; Lobor: de Heilige Moeder Gods van de Bergen; Ludbreg: het Kostbaar Bloed van Christus; Remete: de Heilige Moeder Gods van Remete; Solin: Onze Lieve Vrouwe van het Eiland; Trški Vrh: de Heilige Moeder Gods van Jeruzalem; Vepric: de Heilige Moeder Gods van Lourdes; Voćin: de Heilige Moeder Gods van Voćin. Cultuur- en natuurmonumenten die op de lijst van Werelderfgoed van de UNESCO staan In Kroatië zijn talloze culturele en natuurmonumenten te vinden. In het bijzonder moeten worden genoemd de oude stad Dubrovnik, het paleis van Diocletianus te Split, de historische stadskern van Trogir, het vroeg-christelijke complex van de St. Euphrasiusbasiliek te Poreč, de kathedraal van St. Jacob in Šibenik, de stad Dubrovnik en Starigradsko polje op Hvar. Op de Representatieve UNESCO-lijst van immaterieel cultureel werelderfgoed van de mensheid vindt men het feest ter ere van St. Blasius (Sv. Vlah), het maken van kantwerk in Lepoglava, op Hvar en op Pag, de jaarlijkse carnavalsoptocht van zvončari (kabaalmakers) in de regio Kastav, de processie Achter het kruis op het eiland Hvar, het zingen en spelen met tweestemmige korte intervallen in de muziek van Istrië en Primorje, de jaarlijkse lenteprocessie "Kraljica" of "Ljelja" in Gorjani, en de vervaardiging van traditioneel houten speelgoed in de regio Hrvatsko zagorje, het riddertoernooi Alka in Sinj en de kunst van het maken van ambachtelijke honinghartjes in noordelijk Kroatië. Kroatië hoort bij de landen met de 18

19 meeste beschermde immateriële erfgoederen op de lijst van UNESCO ter wereld. Het muziekfenomeen ojkanje (zingen met trillende stemmen) staat op de lijst van bedreigd immaterieel cultureel erfgoed, dat met spoed beschermd dient te worden. NATIONALE PARKEN Brijuni een eilandengroep bestaande uit twee grotere en twaalf kleinere eilandjes langs de westkust van Istrië. Adres: NP Brijuni Brionska 10, Fažana Telefoon: Fax: Website: Kornati - de grootste eilandengroep in het Middellandse Zeegebied bestaande uit 89 eilanden, eilandjes en rotspunten. Adres: NP Kornati Butina 2, Murter Telefoon: Fax: Website: Krka - de mooiste karstrivier van Kroatië. Adres: NP Krka Trg Ivana Pavla II nr.5, Šibenik Telefoon: Fax: : Website: Mljet een eiland ten zuidoosten van Dubrovnik. Adres: NP Mljet Pristanište 2, Goveđari Telefoon: , Fax: Website: Paklenica een nationaal park aan de zuidkant van het grootste Kroatische bergmassief Velebit. Adres: NP Paklenica Dr. Franje Tuđmana 14a, Starigrad-Paklenica Telefoon: , Fax: Website: Plitvička jezera (Plitvice-meren) - het oudste en bekendste Kroatische nationale park, deel van het Wereldnatuurerfgoed van UNESCO. Adres: NP Plitvička jezera Plitvička jezera Telefoon: , Fax: Website: Risnjak een bosrijk bergmassief ten noorden van Rijeka met een hydrologisch natuurmonument de bron van de rivier de Kupa. Adres: NP Risnjak Bijela Vodica 48, Crni Lug Telefoon: , Fax: Website: 19

20 Sjeverni (Noord) Velebit - wat natuur betreft het meest aantrekkelijke en waardevolle deel van de bergkam van de noordelijke Velebit. Adres: NP Sjeverni Velebit Krasno 96, Krasno Telefoon: Fax: Website: NATUURPARKEN Biokovo het gebergte boven de Rivièra van Makarska. Adres: PP Biokovo Marineta mala obala 16, Makarska Telefoon/Fax: Website: Kopački rit één van de grootste bewaard gebleven moerasgebieden in Europa, aan de monding van de Drava in de Donau. Adres: PP Kopački rit Titov dvorac 1, Lug Telefoon: Fax: Website: Lonjsko polje het grootste beschermde overstromingsgebied van de Donau. Adres: PP Lonjsko polje Krapje 16, Krapje Telefoon: , Fax: Website: Medvednica een bergmassief bij Zagreb. Adres: PP Medvednica Bliznec BB, Zagreb Telefoon: Fax: Website: Papuk het mooiste deel van de Slavonische bergen; lid van het netwerk van Europese Geoparken en UNESCO s wereldwijde geoparknetwerk. Adres: PP Papuk Trg Gospe voćinske bb, Voćin Telefoon: Fax: Website: Telašćica gelegen aan de zuidoostelijke kant van Dugi otok, in de buurt van Nationaal Park Kornati. Adres: PP Telašćica Ulica D. Grbin bb, Sali Telefoon/Fax: Website: Učka een berg in oostelijk Istrië, uitkijkend op de Rivièra van Kvarner. Adres: PP Učka Liganj 42, Lovran Telefoon: Fax: Website: 20

Toeristische Inlichtingen

Toeristische Inlichtingen g r a t i s Toeristische Inlichtingen w w w. c r o a t i a. h r Welkom! We heten u van harte welkom en verheugen ons dat u besloten heeft ons land te bezoeken. Kroatië is een land met open grenzen en eenvoudige

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 Introductie 11 Dobro došli u Dalmacija! Welkom in Dalmatië 15

INHOUD. Voorwoord 9 Introductie 11 Dobro došli u Dalmacija! Welkom in Dalmatië 15 INHOUD Voorwoord 9 Introductie 11 Dobro došli u Dalmacija! Welkom in Dalmatië 15 ACHTERGRONDEN 17 Land en volk 17 Inleiding 17 Geografie 17 Klimaat 20 Flora en fauna 21 Natuurlijke rijkdommen 23 Inleiding

Nadere informatie

Meeneemboten. Kroatië. Watersport informatie 2009

Meeneemboten. Kroatië. Watersport informatie 2009 Meeneemboten Kroatië - 1 - Kroatië Een lange kustlijn met veel grote en kleinere eilanden, veel zonuren, weinig regen en een grillige wind. Ook een kust met toeristencentra, grote hotels, netjes weggebouwd

Nadere informatie

Verkeerstips voor populaire vakantielanden

Verkeerstips voor populaire vakantielanden Allianz Global Assistance Verkeerstips voor populaire vakantielanden Juni 2017 1 Ben je van plan om deze zomer met de auto te reizen naar een van onderstaande populaire vakantiebestemmingen? Dan is het

Nadere informatie

2017: Dit is nieuw in Kroatië!

2017: Dit is nieuw in Kroatië! 2017: Dit is nieuw in Kroatië! Amsterdam, 24 februari 2017 De eerste voorzichtige lentezon komt te voorschijn en dus is een nieuw vakantieseizoen op komst. 2017 brengt ook voor Kroatië tal van nieuwigheden!

Nadere informatie

Reis- en landeninformatie Tsjechie

Reis- en landeninformatie Tsjechie Zie de website www.reisvormen.nl voor meer informatie. Feiten Tsjechie: Reis- en landeninformatie Tsjechie Oppervlakte: 78.866 km2 Hoofdstad: Praag Inwonertal: 10,26 miljoen Bevolkingsdichtheid: 129 inwoners

Nadere informatie

Ritgegevens (steeds gemiddele waarden en bedragen) Huurauto steeds af te halen en in te leveren op de luchthaven van aankomst / vertrek.

Ritgegevens (steeds gemiddele waarden en bedragen) Huurauto steeds af te halen en in te leveren op de luchthaven van aankomst / vertrek. Croatia Experience Van den Nestlaan 32 2520 Broechem Tel: +32 (0)492 40 63 06 Mail: info@croatiaexperience.be Traject: Pula luchthaven (Hr) Rovinj (Hr) Veli Losinj (Hr) Krk (Hr) Zadar (Hr) Split (Hr) Dubrovnik

Nadere informatie

Zomerse verkeerstips. populaire Europese vakantielanden

Zomerse verkeerstips. populaire Europese vakantielanden Zomerse verkeerstips populaire Europese vakantielanden Ben je van plan om deze zomer met de auto te reizen binnen Europa? Dan is het verstandig om je vooraf goed te verdiepen in de verkeersregels en voertuigeisen.

Nadere informatie

11/10/2013 18h00 Croatia BELGIUM Maksimir Stadium - ZAGREB

11/10/2013 18h00 Croatia BELGIUM Maksimir Stadium - ZAGREB 11/10/2013 18h00 Croatia BELGIUM Maksimir Stadium - ZAGREB Index Ter informatie! - 1 Situering Kroatië & Zagreb - 2 Algemene informatie over Kroatië - 4 Praktische informatie voor de supporters - 5 Af

Nadere informatie

verkrijgbaar via www.nmbs.be

verkrijgbaar via www.nmbs.be verkrijgbaar via www.nmbs.be Waar hang jij dit jaar uit? Wachten op de zon in Belgenland, op uitstap naar zee of de Ardennen? Of zoek je toch liever het avontuur op? Komt mooi uit, want met je eigen InterRail

Nadere informatie

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel 1 ECC-Net: Travel app Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland Een gezamenlijk project van het Netwerk van Europese Consumentencentra Naam van de APP ECC-Net:

Nadere informatie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie Hulp bij pech in het buitenland Audi Mobiliteitsgarantie Audi Mobiliteitsgarantie, hulp bij pech Bij iedere nieuwe Audi hoort een gratis Mobiliteitsgarantie. Mocht u ooit stranden met uw Audi dan helpen

Nadere informatie

Ondanks dat er op sommige landen geen rijverbod van toepassing is op feestdagen kunnen deze wel invloed hebben op de looptijden van een zending.

Ondanks dat er op sommige landen geen rijverbod van toepassing is op feestdagen kunnen deze wel invloed hebben op de looptijden van een zending. RIJVERBODEN & RIJVERBODEN Europese feestdagen en rijverboden 2014 Onderstaande feestdagen / rijverboden zijn van toepassing voor het jaar 2014. Eventuele wijzigingen zullen tijdig kenbaar gemaakt worden

Nadere informatie

De Blauwe Vogel 1609 KROATIE. Reisfamilie Carlier. ELEGANTE CRUISE vanuit Split met ons nieuw schip M/S ATLANTIC 5 *

De Blauwe Vogel 1609 KROATIE. Reisfamilie Carlier. ELEGANTE CRUISE vanuit Split met ons nieuw schip M/S ATLANTIC 5 * De Blauwe Vogel 1609 Reisfamilie Carlier KROATIE ELEGANTE CRUISE vanuit Split met ons nieuw schip M/S ATLANTIC 5 * split omis brac bol Makarska 38 deelnemers per vertrekdatum Het nieuwe deluxe schip M/S

Nadere informatie

Vlieg-busrondreis Het mooiste van Kroatië BRHR03

Vlieg-busrondreis Het mooiste van Kroatië BRHR03 Vlieg-busrondreis Het mooiste van Kroatië BRHR03 Pagina 1 van 5 / 16-01-2015 De meest actuele prijzen van deze reis vind u op de website via de volgende link: http://www.oad.nl/core.sym/fe/aanbod/pakket.php?pakket_id=524

Nadere informatie

De Kroatische Magische Zeven

De Kroatische Magische Zeven De Kroatische Magische Zeven Van de wereldberoemde UNESCO Plitvicemeren tot de onontdekte Karst meren in Dalmatië: in Kroatië geniet je van veel natuurschoon. Amsterdam, 15 Juli 2016 De zomer is begonnen

Nadere informatie

Kroatische Jachthavens

Kroatische Jachthavens Kroatische Jachthavens GRATIS Kroatische Jachthavens De oostkust van de Adriatische Zee, die overwegend Kroatisch is en strekt zich uit van het meest westelijk gelegen punt van Istrië tot aan het meest

Nadere informatie

De Blauwe Vogel 1609 KROATÏE. Reisfamilie Carlier. ELEGANTE CRUISE vanuit Dubrovnik aan boord van de M/S ATLANTIC 5 * & M/S APOLON 5 *SUP

De Blauwe Vogel 1609 KROATÏE. Reisfamilie Carlier. ELEGANTE CRUISE vanuit Dubrovnik aan boord van de M/S ATLANTIC 5 * & M/S APOLON 5 *SUP De Blauwe Vogel 1609 Reisfamilie Carlier KROATÏE ELEGANTE CRUISE vanuit Dubrovnik aan boord van de M/S ATLANTIC 5 * & M/S APOLON 5 *SUP SPLIT OMIS BRAC BOL MAKARSKA 38 deelnemers per vertrekdatum Vaar

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE

PRAKTISCHE INFORMATIE PROGRAMMA FANS PRAKTISCHE INFORMATIE REISDOCUMENTEN: Identiteitskaart. TIJDZONE: In Zagreb geldt dezelfde tijdzone als in België. VALUTA: U kunt in Kroatië betalen met de Kuna. 1 euro is ongeveer 7,45

Nadere informatie

HANDLEIDING TOMATO SIM KAART KROATIE

HANDLEIDING TOMATO SIM KAART KROATIE HANDLEIDING TOMATO SIM KAART KROATIE Copyright 2015. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500 Mobiliteitsservice Gratis SEAT-pechhulp SEAT SERVICE 0800-0242500 SEAT houdt je mobiel Bij een nieuwe SEAT krijg je gratis Mobiliteitsservice. Die helpt je bij pech snel weer op weg, 24 uur per dag en

Nadere informatie

SEAT MOBILITEITSSERVICE

SEAT MOBILITEITSSERVICE SEAT SERVICE SEAT MOBILITEITSSERVICE Hulp bij pech onderweg Bel gratis 0800-0242500 24 uur per dag, 7 dagen per week Buiten Nederland: bel +31 70 3145375 (gratis) SEAT MOBILITEITS SERVICE WAT IS SEAT MOBILITEITSSERVICE?

Nadere informatie

Zomerse verkeerstips. populaire Europese vakantielanden

Zomerse verkeerstips. populaire Europese vakantielanden Zomerse verkeerstips populaire Europese vakantielanden Ben je van plan om deze zomer met de auto te reizen binnen Europa? Dan is het verstandig om je vooraf goed te verdiepen in de verkeersregels en voertuigeisen.

Nadere informatie

koop nu je s InterRail Pasbs.be www.nmbs.be Bestemming beter van 01.01.2010 t/m 31.12.2010 Realisatie : Euro RSCG Brussels Griekenland Italië Portugal

koop nu je s InterRail Pasbs.be www.nmbs.be Bestemming beter van 01.01.2010 t/m 31.12.2010 Realisatie : Euro RSCG Brussels Griekenland Italië Portugal V.U. : Michel Jadot NMBS Europe Hallepoortlaan 40 1060 Brussel Realisatie : Euro RSCG Brussels Griekenland Italië Portugal Ierland Grootbrittannië Spanje belgië frankrijk turkije van 01.01.2010 t/m 31.12.2010

Nadere informatie

Europese Regelgeving voor Winter uitrusting op vrachtwagens en bussen. Winter 2013/2014

Europese Regelgeving voor Winter uitrusting op vrachtwagens en bussen. Winter 2013/2014 ALBANIË Sneeuwkettingen voor de aandrijfas dienen aan boord te zijn. Hun gebruik wordt BELGIË Geen plicht. Er wordt symmetrie vereist bij uitrusting met M+S of BOSNIË HERZEGOVINA Winterbandenplicht van

Nadere informatie

Land Bijzonderheden. Denemarken tussen file rijden NIET toegestaan alcohol limiet 0,5 autowegen tolvrij

Land Bijzonderheden. Denemarken tussen file rijden NIET toegestaan alcohol limiet 0,5 autowegen tolvrij Motor uitrusting buitenland Het is niet altijd even duidelijk welke uitrustingsregels er voor motoren gelden in de diverse landen in Europa. Op de forums doen dan ook de meest vreselijke verhalen de ronde.

Nadere informatie

ŠKODA MOBILITEITSSERVICE HULP BIJ PECH ONDERWEG

ŠKODA MOBILITEITSSERVICE HULP BIJ PECH ONDERWEG ŠKODA MOBILITEITSSERVICE HULP BIJ PECH ONDERWEG Bel gratis 0800-023 00 24 24 uur per dag, 7 dagen per week. Buiten Nederland: bel +31 800 023 00 24 (gratis) of +31 33 4949600 (niet gratis). ŠKODA MOBILITEITSSERVICE

Nadere informatie

SAARBRUCKEN Basis Informatie

SAARBRUCKEN Basis Informatie SAARBRUCKEN Basis Informatie De mooie rivier de Saar waaraan onze vertrekhaven haar naam ontleent, baant zich een weg door het bosgebied van de Hondsrug. Dit Duitse middelgebergte biedt zowel aan beginners

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW i Service Card De houder van een geldige BMW i Service Card, hierna de houder, en de gevolmachtigde gebruiker

Nadere informatie

Retail Tour Kroatië Bezoekverslag bloemen en planten bij Kroatische retailers

Retail Tour Kroatië Bezoekverslag bloemen en planten bij Kroatische retailers Retail Tour Kroatië Bezoekverslag bloemen en planten bij Kroatische retailers PT 2011-02 Januari 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Kroatië Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE

PRAKTISCHE INFORMATIE PROGRAMMA VIP PRAKTISCHE INFORMATIE REISDOCUMENTEN: Identiteitskaart. TIJDZONE: In Zagreb geldt dezelfde tijdzone als in België. VALUTA: U kunt in Kroatië betalen met de Kuna. 1 euro is ongeveer 7,45 Kuna

Nadere informatie

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

Verkeerstips voor de zomer

Verkeerstips voor de zomer Verkeerstips voor de zomer Europese vakantielanden Gaat u deze zomer met de auto op reis? Dan is het belangrijk om goed te weten welke verkeersregels en voertuigeisen in bepaalde landen gelden. Voor uw

Nadere informatie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie Hulp bij pech in het buitenland Audi Mobiliteitsgarantie Audi Mobiliteitsgarantie, hulp bij pech Bij iedere nieuwe Audi hoort een gratis Mobiliteitsgarantie. Mocht u ooit stranden met uw Audi dan helpen

Nadere informatie

Mercedes-Benz MobiloVan. Uw mobiliteit is onze drijfveer.

Mercedes-Benz MobiloVan. Uw mobiliteit is onze drijfveer. Mercedes-Benz MobiloVan. Uw mobiliteit is onze drijfveer. Wij houden u mobiel. 30 jaar lang. Met uw Citan, Sprinter of Vito blijft u altijd mobiel dankzij de standaard mobiliteitsgarantie Mercedes-Benz

Nadere informatie

Vinkeveen Basis Informatie

Vinkeveen Basis Informatie Vinkeveen Basis Informatie Gelieve deze tekst af te drukken om naar te verwijzen vóór en tijdens uw reis naar onze basis Het bevat tal van belangrijke en nuttige informatie om u te helpen bij het plannen

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

Kroatië. Proef het pure mediterrane leven. gratis nederlands. www.croatia.hr BEELDCATALOGUS

Kroatië. Proef het pure mediterrane leven. gratis nederlands. www.croatia.hr BEELDCATALOGUS Kroatië Proef het pure mediterrane leven. www.croatia.hr BEELDCATALOGUS gratis nederlands Kroatië D it is een verhaal over een land met duizend eilanden, over wonderschone natuur, rijk cultureel erfgoed

Nadere informatie

PRECENICCO Basis Informatie

PRECENICCO Basis Informatie PRECENICCO Basis Informatie U kunt nu de Noordelijke Venetiaanse lagune ontdekken richting Trieste en ontdek het echte Italië vanaf onze basis in Precenicco. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een plek is

Nadere informatie

Reizen met honden, katten of fretten binnen de Europese Gemeenschap. Regels van toepassing vanaf 3 juli 2004

Reizen met honden, katten of fretten binnen de Europese Gemeenschap. Regels van toepassing vanaf 3 juli 2004 Reizen met honden, katten of fretten binnen de Europese Gemeenschap Regels van toepassing vanaf 3 juli 2004 Laatste nieuws : de datum van inwerkingtreding van het reglement is uitgesteld geworden naar

Nadere informatie

13-daagse busreis naar Kroatië/Dalmatië en Montenegro maandag 5 t/m zaterdag 17 juni 2017

13-daagse busreis naar Kroatië/Dalmatië en Montenegro maandag 5 t/m zaterdag 17 juni 2017 Reisgroep Veldhoven 13-daagse busreis naar Kroatië/Dalmatië en Montenegro maandag 5 t/m zaterdag 17 juni 2017 Maandag 5 juni 2017 - Heenreis Na het vertrek vanuit Veldhoven worden onderweg diverse tussenstops

Nadere informatie

BE SUPPORTTEAM. Belgische atleten hebben uw steun nodig!

BE SUPPORTTEAM. Belgische atleten hebben uw steun nodig! BE SUPPORTTEAM Belgische atleten hebben uw steun nodig! 11-14 Juli 2013 Hotel Stadion TAMPERE Praktisch! Paspoort / Identiteitskaart Een geldig paspoort of identiteitskaart. Inwoners van de Europese Unie

Nadere informatie

Programma. Kroatië. 20 mei 3 juni 2014

Programma. Kroatië. 20 mei 3 juni 2014 Programma Kroatië 20 mei 3 juni 2014 Tijdens deze rondreis ziet u de Kroatische kust en schilderachtige plaatsjes. Het zuidelijke deel van Kroatië is verreweg het mooiste dat dit prachtige land te bieden

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H7 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 7 Europese grenzen? Paragraaf 7.1 Wat

Nadere informatie

In welk land ligt Oslo? Noorwegen. Welk land is een eiland in de Noordelijke IJszee? IJsland Welke letter heeft die zee op de kaart?

In welk land ligt Oslo? Noorwegen. Welk land is een eiland in de Noordelijke IJszee? IJsland Welke letter heeft die zee op de kaart? N O P Thuistopo. Noem de letter en zeg welk land, welke zee of welke plaats het is. A = IJsland, B = Noorwegen, = Zweden, = inland, E = Rusland, = enemarken, G = Oslo, H = Stockholm, I = Helsinki, J =

Nadere informatie

C. Kan ik het toeristenvisum voor 2 maanden, drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen?

C. Kan ik het toeristenvisum voor 2 maanden, drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen? A. Waarin verschilt de Toeristenkaart van het visum? De Toeristenkaart kan slechts voor 1 (één) reis gebruikt worden. De Toeristenkaart is een los kaartje. Voor de Toeristenkaart hoeft u geen visumformulier

Nadere informatie

DFDS Seaways Algemene Voorwaarden voor Vervoer Huisdieren Volgens het reglement van PETS (Pet Travel Scheme Dieren Reis Schema)

DFDS Seaways Algemene Voorwaarden voor Vervoer Huisdieren Volgens het reglement van PETS (Pet Travel Scheme Dieren Reis Schema) DFDS Seaways Algemene Voorwaarden voor Vervoer Huisdieren Volgens het reglement van PETS (Pet Travel Scheme Dieren Reis Schema) Boekingsvoorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op -en moeten

Nadere informatie

De Blauwe Vogel Reisfamilie Carlier. ELEGANTE CRUISE vanuit Dubrovnik met ons nieuw schip M/S ATLANTIC 5 *

De Blauwe Vogel Reisfamilie Carlier. ELEGANTE CRUISE vanuit Dubrovnik met ons nieuw schip M/S ATLANTIC 5 * De Blauwe Vogel 1609 Reisfamilie Carlier K R O A T I E ELEGANTE CRUISE vanuit Dubrovnik met ons nieuw schip M/S ATLANTIC 5 * 38 deelnemers per vertrekdatum Het nieuwe deluxe schip M/S ATLANTIC gebouwd

Nadere informatie

Nederlandse. Website: I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via:

Nederlandse. Website:  I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via: Paspoort Nederlandse I d e n t i t e i t s k a a r t Website: www.bunschoten.nl volg ons via: Spoedprocedure Als u met spoed een reisdocument nodig heeft, zijn hier extra kosten aan verbonden. Aanvragen

Nadere informatie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie Hulp bij pech in het buitenland Audi Mobiliteitsgarantie Audi Mobiliteitsgarantie, hulp bij pech Bij iedere nieuwe Audi hoort een gratis Mobiliteitsgarantie. Mocht u ooit stranden met uw Audi dan helpen

Nadere informatie

15- daagse Combinatiereis

15- daagse Combinatiereis 15- daagse Combinatiereis Istrië - eiland Krk Wij zijn erg trots op onze combinatiereizen. Tijdens je vakantie 2 bestemmingen ontdekken. De routes die wij voor je hebben uitgezet brengen je langs indrukwekkende

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

Verkeerstips voor populaire vakantielanden

Verkeerstips voor populaire vakantielanden Verkeerstips voor populaire vakantielanden Juni 2016 Ben je van plan om deze zomer met de auto te reizen naar een van onderstaande populaire vakantiebestemmingen? Dan is het verstandig om je vooraf goed

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 11 Introductie 13 Dobro doæli u Hrvatsku! Welkom in Kroatië 15

INHOUD. Voorwoord 11 Introductie 13 Dobro doæli u Hrvatsku! Welkom in Kroatië 15 INHOUD Voorwoord 11 Introductie 13 Dobro doæli u Hrvatsku! Welkom in Kroatië 15 ACHTERGRONDEN 17 Land en volk 17 Geografie 17 Klimaat 20 Flora en fauna 21 Natuurlijke rijkdommen 25 Inleiding 25 Nationale

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden 1/ In welke mate gelden de identificatievoorschriften uit het koninklijk besluit van 16 juni 2005 voor uit het buitenland afkomstige paarden? Wat wordt

Nadere informatie

Vinkeveen Basis Informatie

Vinkeveen Basis Informatie Vinkeveen Basis Informatie ALGEMENE INFORMATIE Le Boat Vinkeveen Jachthaven De Wilgenhoek Groenlandsekade 9 13 3645 BA Vinkeveen Base Manager: Remco de Vries Telefoon: +316 53 12 24 79 Email: Vinkeveen@leboat.com

Nadere informatie

Week 1. Het noorden van een windroos wijst naar boven. Het zuiden wijst naar beneden. Het oosten naar rechts. Het westen naar links.

Week 1. Het noorden van een windroos wijst naar boven. Het zuiden wijst naar beneden. Het oosten naar rechts. Het westen naar links. Week 1 Info: Europa Er zijn zeven werelddelen: Noord-Amerika, Zuid Amerika, Afrika, Europa, Azië, Australië en Antarctica. Europa bestaat uit 45 landen. Nederland hoort bij Europa. Het noorden van een

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Uw vertrekbasis : LE BOAT 17 rue du quai 22 100 Dinan Frankrijk

Uw vertrekbasis : LE BOAT 17 rue du quai 22 100 Dinan Frankrijk Uw vertrekbasis : LE BOAT 17 rue du quai 22 100 Dinan Frankrijk WIJ VRAGEN U OM ONDERSTAANDE PRAKTISCHE INFORMATIE MET BETREKKING TOT UW VERTREKBASIS GOED DOOR TE LEZEN Deze informatie zal de meeste vragen

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 2.9.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 370/2000, ingediend door de heer Özkan Nissen (met de Duitse, Turkse en Albanese nationaliteit),

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 NOTA van: aan: Betreft: de Belgische delegatie de Groep Visa Ontwerp-beschikking van de Raad

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

van t/m Koop nu je InterRail Pass op

van t/m Koop nu je InterRail Pass op van 01.01.2013 t/m 31.12.2013 Koop nu je InterRail Pass op www.nmbs-europe.com! Met InterRail beweeg je zoals jij het wil. Je houdt van beweging, ontdekking en avontuur? Je vindt het formidabel Europa

Nadere informatie

Nieuw. Vanaf 17 januari kan men via Waterski Vlaanderen een immatriculatieplaat en/of vlaggenbrief aanvragen of hernieuwen.

Nieuw. Vanaf 17 januari kan men via Waterski Vlaanderen een immatriculatieplaat en/of vlaggenbrief aanvragen of hernieuwen. Nieuw Vanaf 17 januari kan men via Waterski Vlaanderen een immatriculatieplaat en/of vlaggenbrief aanvragen of hernieuwen. Vlaggenbrief Pleziervaartuigen die varen in volle zee, vreemde wateren en Belgische

Nadere informatie

Wat te doen bij pech in het buitenland?

Wat te doen bij pech in het buitenland? Reiswijzer Bron: ANWB zomer 2012 Wat te doen bij pech in het buitenland? De zomervakantie komt er aan, tijd om te ontspannen en zorgeloos te genieten! Zorg daarom voor een goede voorbereiding en voorkom

Nadere informatie

Andalusië Spanje 5 okt - 12 okt 2017

Andalusië Spanje 5 okt - 12 okt 2017 Andalusië Spanje 5 okt - 12 okt 2017 Als in Nederland de herfst z n intrede doet, vieren wij nog even de Spaanse zomer. Met gemiddeld 23 graden is Andalusië een heerlijke najaarsbestemming. We gaan 8 dagen

Nadere informatie

Boofzheim Basis Informatie

Boofzheim Basis Informatie Boofzheim Basis Informatie Boofzheim is een mooi dorpje in de Elzas met veel vakwerkhuisjes. De vertrekhaven ligt aan het Rijn- Rhone kanaal in een rustige en landelijke omgeving en ongeveer 1,5 km van

Nadere informatie

13- daagse Autorondreis/Flydrive

13- daagse Autorondreis/Flydrive 13- daagse Autorondreis/Flydrive Istrië- Omgeving Zadar- Binnenland- eiland Krk Wij zijn erg trots op onze rondreizen. Tijdens je vakantie 4 of meer bestemmingen ontdekken. De routes die wij voor je hebben

Nadere informatie

Instructie: Wat weet je van de landen van de EU?

Instructie: Wat weet je van de landen van de EU? Instructie: Wat weet je van de landen van de EU? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen gaan in tweetallen aan de slag en krijgen een werkblad. Welk land hoort bij de omschrijving? Elke lidstaat van

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

REDENEN OM EEN WERELDERFGOED STAD TE BEZOEKEN

REDENEN OM EEN WERELDERFGOED STAD TE BEZOEKEN REDENEN OM EEN WERELDERFGOED STAD TE BEZOEKEN FEITEN EN CIJFERS Hoofdstad van het district Porto, stad die door UNESCO sinds 1996 als werelderfgoed erkend is Ligging:: zuidwesten van Europa, aan de Atlantische

Nadere informatie

JARNAC Basis Informatie

JARNAC Basis Informatie JARNAC Basis Informatie Jarnac ligt aan de oevers van de Charente en herinnert aan tijden dat de haven een en al activiteit was vanwege de wijn- en zouthandel. Het stadje groeide al snel uit tot een groot

Nadere informatie

informatie met kaart van Kroatië

informatie met kaart van Kroatië Toeristische informatie met kaart van Kroatië gratis NL www.croatia.hr 9 1 2 7 3 4 3 8 10 Kroatië. 1. ISTRIЁ. ROUTES LANGS DE KLEINSTE STEDEN TER WERELD. 6 12 2. KVARNER. BLOEMRIJKE ROUTES DOOR DE RIVIÈRA

Nadere informatie

Natuur- en cultuurreis naar Georgië 2015

Natuur- en cultuurreis naar Georgië 2015 Programma 15-daagse reis Natuur- en cultuurreis naar Georgië 2015 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8 Vlucht Amsterdam Tbilisi, transfer; overnachting bij particulieren. s Ochtends een stadsexcursie

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

BE SUPPORTTEAM. Belgische atleten hebben uw steun nodig!

BE SUPPORTTEAM. Belgische atleten hebben uw steun nodig! BE SUPPORTTEAM Belgische atleten hebben uw steun nodig! 10-18 Augustus 2013 Hotel Stadion Praktisch! Paspoort Een geldig nationaal paspoort, met minimum twee lege bladzijden voorbehouden voor visa, met

Nadere informatie

Toerisme in Vlaanderen

Toerisme in Vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2011 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2011) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaams Gewest 23.466.371 65% 8.041.529

Nadere informatie

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING Nr. INLO.AO-2013-019-LUX-UTB-02 DIENSTVERLENING

Nadere informatie

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA GRATIS HET WONDERBAARLIJK NATUURSCHOON VAN KROATIЁ Hoewel Kroatië een relatief klein land is, is het zowel mediterraan, als Midden-Europees, zowel bergachtig, als vlak en heeft het zowel een prachtig

Nadere informatie

WOUDSEND Basis Informatie

WOUDSEND Basis Informatie WOUDSEND Basis Informatie Het gebied en landschap is rustig en bestaat uit groene velden en bossen waar kanalen, meren en waterwegen doorkruisen. Schrik niet als u witte zeilen van een kleine zeilboot

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

JARNAC Basis Informatie

JARNAC Basis Informatie JARNAC Basis Informatie Jarnac ligt aan de oevers van de Charente en herinnert aan tijden dat de haven een en al activiteit was vanwege de wijn- en zouthandel. Het stadje groeide al snel uit tot een groot

Nadere informatie

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV Verkeersreglement E.M. Treur en Zn. BV Versie 1 Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doel/toepassingsgebied 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Maatregelen 4.1 Algemeen 4.2 Toelating tot het besturen van

Nadere informatie

KROATIË OBOROVO. Leeftijd: 18+

KROATIË OBOROVO. Leeftijd: 18+ KROATIË OBOROVO Leeftijd: 18+ 1 Kroatië Oborovo Periodes - Maandag 30 juni - 12 juli 2014. Max. 8 Nederlandse en 2 Oostenrijkse vrijwilligers. - Maandag 14 juli - 26 juli 2014. Max. 8 Nederlandse en 2

Nadere informatie

BELANGRIJK: De consulaire afdeling is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

BELANGRIJK: De consulaire afdeling is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. BELANGRIJK: 1). Cheques worden niet geaccepteerd 2). Vergeet niet het betalingsbewijs bij uw aanvraag in te dienen 3). Dien visumaanvragen van 3 maanden of langer (iedere categorie) op tijd in aangezien

Nadere informatie

Lustrumrit juni 2 juli

Lustrumrit juni 2 juli Welkom op deze informatie-bijeenkomst Cultureel erfgoed video13 2 Het weer in juni: -Tussen de 20 en 30 graden 3 Lustrumrit 2017 17 juni 2 juli Uitgangspunten: * 16 dagen / 15 nachten * concept 5*3 * mooie

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

EASY LANGUAGES. Engels in Melbourne - Lyceum. Bestemming. - Leeftijd: 18+

EASY LANGUAGES. Engels in Melbourne - Lyceum. Bestemming. - Leeftijd: 18+ EASY LANGUAGES Engels in Melbourne - Lyceum - Leeftijd: 18+ Minimaal 2 weken Australië's meest levendige stad Studeren tussen de Australische studenten Standaard Engels & IELTS voorbereiding Warm welkom

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Lokale Coloplast kantoren

Lokale Coloplast kantoren Afrika Azië Australië Europa Noord Amerika Zuid Amerika Afrika Algerije (Frans, Arabisch) (gratis nummer*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 dzconsumerservice@coloplast.com Congo, Egypte, Kenia, Marokko,

Nadere informatie

Mandarijn in Shanghai, Hutong School

Mandarijn in Shanghai, Hutong School EASY LANGUAGES Mandarijn in Shanghai, Hutong School Programma overzicht: Intensieve Mandarijnse cursus Vanaf 18 jaar Accommodatie in modern appartement 2 weken tot 1 jaar Alle niveaus Bestemming Taalcursus

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE

PRAKTISCHE INFORMATIE PROGRAMMA FAN PRAKTISCHE INFORMATIE REISDOCUMENTEN: Identiteitskaart. TIJDZONE: In Spanje geldt dezelfde tijdzone als in België. VALUTA: In Spanje wordt betaald met de Euro. KLIMAAT: Vigo heeft een gematigd

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

Reisprogramma Wit-Rusland 10 dagen via Praag (groep min. van 8 persoon).

Reisprogramma Wit-Rusland 10 dagen via Praag (groep min. van 8 persoon). Reisprogramma Wit-Rusland 10 dagen via Praag (groep min. van 8 persoon). 1 dag (woensdag) 09.15-14.30 uur. Vlucht Amsterdam Praag - Minsk (excl.). 15.30-16.30 uur. Transfer vliegveld Minsk - hotel «Planeta»***

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie