Er was ook een goede verkeerstoegankellijkheid (snelwegen) Nml N25: N4:Namen-Brussel E411: Namen-Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er was ook een goede verkeerstoegankellijkheid (snelwegen) Nml N25: N4:Namen-Brussel E411: Namen-Brussel"

Transcriptie

1 Louvain la neuve Inleiding Ontstaan Recent ontstaan van een nieuwe stad en universiteit (normaal ontstaat een stad wanneer er vraag is naar een stad hier gebeurde dit echter niet) 1968 Scheiding van de Universiteit in Leuven De walen moesten verdwijnen en op zoek gaan naar een nieuwe universiteit. Er waren echter beperkingen van plaats. o wet op de uitbreiding van de universiteit o In Namen en Luik waren reeds universiteiten gevestigd Dan bleven er nog 2 mogelijkheden over Opbouw van de stad Waver (maar was soccialistisch) Ottignies Er waren daar alleen maar grote percelen grond aanwezig en wanneer men land wou verwerven ging dit door een beperkt aantal onderhandelingen. Er was ook een goede verkeerstoegankellijkheid (snelwegen) Nml N25: N4:Namen-Brussel E411: Namen-Brussel - een grote ring rond LLN - 4 verkeersassen richting centrum - verdeling in 4 wijken en een stadscentrum - in elke wijk een soort kleine ring De wegenconstructie van LLN maakt deze stad een stad voor voetgangers. Men moet hier met de auto immers te veel rondrijden. Er is ook een treinspoor gebouwd richting Ottignies (een van de belangrijkste stations). De universitaire gebouwen hebben geen dominante functie. Behalve Les Halles vinden weverder geen andere gebouwen in het stadscentrum. Het stadscentrum heeft vooral een Commerciële functie. De kleine commerciële centra in elke wijk verhinderen autogebruik. Volgorde van de bouw van de wijken en de bewoning: Wijk ZO: studenten en universitaire gebouwen Wijk NW: studenten en residentiële woningen

2 Wijk ZW en NO: residentiële gebieden Bevolkingsaantal In LLN zijn er meer niet studenten (9000) dan studenten (8000), dit geeft een totaal van slapers. Het aantal niet slapers wordt als veel belangrijker aspect aanzien, dit zijn er om en bij de Het stadcentrum van LLN bevindt zich in een valleitje, om het makkelijk te maken heeft men LLN gebouwd op een dek van beton. 1 e halte: perron We stellen hier de uitbreiding (1) van het dal naar het westen vast. Er komt een winkelcomplex met bureaus en 3 niveaus parking (commerciële functie naast universitaire functie). Het bestaande deel werd gebouwd door de unif. Het nieuwe deel is een privé onderneming en het wordt gebouwd op het dal, waar de gronden drie keer zo duur zijn. Dit heeft als invloed dat er geen appartementen kunnen gebouwd worden omdat dit niet veel opbrengt. 2 e halte: winkelcentrum Verschillende handelszaken - cafés en kopiecentra: studenten - schoenen, kleding: rijkere walen. 3 e halte: grand place We stellen hier weer een uitbreiding (2) vast namelijk het doortrekken van een straat naar la place d université. En tevens nog een uitbreiding(3), namelijk de bouw van een bioscoop (privé) zowel voor studenten als mensen uit andere dorpen. Men heeft hier immers een grote parking die s avonds niet gebruikt wordt. Tevens is er de bouw van een grote aula (unif). Deze aula was zeer duur en verhindert nu de renovatie van oudere universitaire gebouwen. Deze beiden geven aan LLN een culturele functie. Men kan hier dus spreken van een stad en niet meer van een universitaire campus. Om het de voetgangers makkelijk te maken heeft men de straten aangelegd volgens middeleeuws patroon. - gn lange rechte straten - marktplein met specifieke vorm en zonder monument - overdekte doorgangen - geen trotoirs - riolen in het midden van de straat

3 4 e halte: studentenresidenties 9000 fr per maand 4-12 kamers per gemeenschap 1 keuken, douche 10 m2 verder treffen we hier ook nog oude gebouwen - oorsponkelijke hoeves -aan die men in de oorspronkellijke staat bewaard heeft. 5 e halte: residenties voor niet studenten (meer) recentere logementen ruimtelijke scheiding tussen de verschillende typen: studentenresidenties appartementen 8miljoen Woningen voor gezinnen 7 miljoen - erg kleine huisjes met 4 kamers De universiteit heeft dit gebied aangekocht en verkoop het niet maar verhuurt de gronden. Wanneer je wil bouwen moet je een grond huren (99 jaar). Wanneer je deze grond weer verkoopt krijgt de koper een nieuw contract voor 99 jaar. Dit systeem is goed voor beide partijen. Unif houdt een overbevolking tegen en de koper moet geen al te dure grond kopen maar kan deze huren. Meer is een artificieel meer - recreatieve functie - opvang voor overtollig regenwater probleem: alles wat in LLN op de grond beland (beton) gaat naar het meer en polueert dit zeer sterk. Nu plaatst men een afwateringssysteem waarbij het vuile water in een betonnen bak buiten de stad terechtkomt 6 e halte: Parc scientifique belangrijk visueel aspect Dit park heeft vooral een onderzoeksfunctie en bijna geen productiefunctie. De universiteit is weer bezittter van de grond en verhuurt deze voor 25 jaar. De nabijheid van de unif zorgt voor de vestiging van verschillende laboratories. Deze wisselen info uit met bedrijven verbonden aan de unif. Studenten die de universiteit verlaten kunnen in dergelijke bedrijven gaan werken. Unif zet tevens een gebouw en verhuurt het dan voort (vele ondernemingen in een gebouw zort voor informatieuitwisseling). Elk bedrijf moet ook 2-5% van zijn kostprijs investeren in kunst.

4 St. Genesius Rode Taal faciliteitengemeente W Beersel (eentalig Nederlands) N Brussel (officieel tweetalig) Z Waterloo (eentalig Frans) Bouwpolitiek vooral invloed na WO II Evolutie in bebouwing in St Genesius Rode 1. Normaal verwachten we van SGR dat hier grote villa s staan. Hier zien we echter kleine marginale woningen (cfr. Kattem en opperstraat Liedekerke slechte gronden (bos)). In 1777 lag deze buurt aan de rand van het Zoniënwoud (slechte gronden) en werd deze buurt bewoond door keuterboertjes die aan bezembinderij deden en spaanderboeren genoemd werden. Hier leefden de oorspronkelijk vlaamse inwoners van SGR (oorspronkelijke vlaamse kern). 2. Onder het bestuur van Willem II kwamen er belangrijke veranderingen in infrastructuur (kanaal Brussel-Charleroi (Molenbeek)). Om deze te finnancieren werd een privé venootschap (Societé générale) opgericht die in ruil voor geld het Zoniënwoud toegewezen kregen (=maatschappij moet een dotatie starten aan de staatskas). In 1830 wordt België onafhankelijk verklaart en komt de SG in te staan andere kapitaalintensieve ondernemingen (industrie). Hiervoor is weer geld nodig en zij gaan daarom bepaalde delen van het Zoniënwoud verkopen. De Brusselse burgerij koopt deze gronden om er een 2 e verblijf op te plaatsen (kleine kasteendomeintjes). Deze nieuwe franstalige burgerij staat los van de bevoking van de kern (die toen aan meubelmaken en papiermaken deden). Opm. De mensen die hier nu verblijven hebben topfuncties in bedrijven of zijn ambassadeurs (gn Brusselse Burgerij meer). In 1930 komt er dan de eerste nationale talentelling. In SGR hebben we 15% franssprekenden en 85% vlaamssprekenden. Dit geeft problemen wanneer in 1932 een taalwet volgt die 30% als tweetaligheid beschouwt en de gemeente dan laat aansluiten bij het Brussels Gewest (SGR wil heel graag tot het Brussels gewest behoren maar heeft maar 15% franssprekenden). 3. In 1947 volgt er een tweede talentelling. Er is veel heisa omtrent deze talentelling. Men beslist dan ook dat het de laatste is en men maakt de resultaten pas in 1954 bekend. SGR heeft nu reeds 25,2 % franssprekenden maar dit is nog niet genoeg om de gevraagde 30% te behalen. De gemeente hoopt op de volgende taaltelling (die er niet meer komt) wel de gevraagde 30% te behalen en begint na WOII de gemeente volledig uit te bouwen. Zo komt er de Zoniënwoudlaan, een as vanuit Brussel tot Beersel en komen er nieuwe verkavelingen (voornamelijk buitenlanders en franssprekenden). In 1962 wordt de taalgrens vastgelegd en 1963 wordt SGR een faciliteitengemeente.

5 (Dus geen onderdeel van het Brussels Hoofdstedelijk gewest). 4. In de jaren 60 krijgen we een verfransing van de gemeente (extra verkavelingen). Van 1970 tot 1976 zetelt er een gemeenteraadslid van de volksunie in de gemeensteraad. Deze streefde naar het bouwen van sociale woningen voor de Vlamingen. Zijn plannen werden in de ijskast gestopt. In 1976 kreeg men de splitsing van de nationale parijen ( verschil tussen franstaligen en nederlandstalingen). Tijdens de verkiezingen behalen de nederlandstaligen een meerderheid en komt er op die manier een vlaamse koers in het beleid (plannen worden uitgevoerd). Dit leidt tot de realisatie van sociale woningen. Het zijn koopwoningen in een niet kapitaalkrachtig gebied (privéeigendom met een sociaal karakter, nederlandse taal). Ten W van de spoorweg treffen we nu grote bevokingsdichtheden aan en een zeer kleine opp per bewoner. De straatnamen zijn zo gemaakt dat ze niet te vertalen zijn naar het frans (vb. krechtenbroek). Maar in 77 komt er een gewestplan dat toelaat aan vastgoedmakelaars grote vastgoedprojecten op te starten wat leidt tot een grootschalige verkaveling en een strategische strijd. 5. In de jaren komt er een franstalige burgemeester aan het bewind (Franstalige bevolking?). Er komen grootschalige nieuwbouwprojecten voor frans-en andertaligen. De druk op de gemeenten wordt zeer groot. Er bevinden zich nu ook verkavelingen ten Oosten van de Waterlosesteenweg (golfe wijk). Deze woningen zijn gebouwd in de 2 e helft van de jaren 80 en zijn de PLACE TO BE voor de franse Jetsets. Deze wijk is gebouwd na de economische crisis, wanneer het economisch vertrouwen hersteld was en heeft gelijkenissen met de Brusselse kantoorwijk.

6 Le Logis-Floréal Inleiding In het begin van de 19 e eeuw zagen we 2 belangrijke fenomenen in en rond Brussel. 1. Suburbanisatie (naar SGR) 2. huisvestingsprobleem voor de arbeiders: a. men wil een verbetering van de hygiëne b. men wil dat geschoolde arbeiders verder van elkaar wonen omdat ze anders sneller onderhandelen over opstanden c. men wil het tekort op de woningmarkt behouden Bouwen van woonkazernes voor de opgeleide arbeiders (liberale en katholieke systemen) In Engeland kende men rond deze tijd het ontstaan van de Golden Citys (tuinwijken) waarbij aandacht werd gegeven aan de kwaliteit van de woning en men de positieve punten van stad (functioneel geheel) en platteland (groen gelegen, gemeenschapsideaal) wilde verenigen. In Watermaal-Bosvoorde ontstonden de eerste Belgische tuinwijken. Le Logis Floréal We zien duidelijke verschillen tussen de tuinwijk en de suburbane villabouw. In de tuinwijk hebben we meer een gemeenschapsgevoel, er is publieke ruimte tussen de huize (invloed van architectuur en stedebouwkundige ordening). In de villawijken van SGR ligt de nadruk meer op het individuele. In de 19 e eeuw werden de ideën van de golden citys in het Frans vertaald, men legde echter een grote nadruk op het Esthetische en niet op het gemeenschappelijke. De gemeenschap werd onderdrukt en de arbeiders werden opgesloten in hun eigen woning om opstanden te vermijden. (liberalen en katholieken). In het begin van de 20 e eeuw kregen we echter alleen maar op het esthetische aspect steunende villabouw. Na WOI wanneer de socialistische en communistische invloeden binnensijpelden begon men aan de bouw van tuinwijken waarbij ook nadruk gelegd werd op het gemeenschapsgevoel en niet alleen het zuiver esthetische. Men sloot huurderscoöperatieven, dit zijn verenigingen van mensen met gelijkend inkomen die subsidies (nationale maatschappij voor goedkope woningen) kregen voor de bouw van tuinwijken. Ze moesten een tiende van de prijs van de woning zelf betalen en men huurde dan tegen een extreem lage huur. Op deze manier kwam er een gemeenschapsideaal. Dit had echter twee nadelen. Ten eerste hadden de zelfstandige huurderscoöperatieven vaak meningsverschillen met de gemeente en ten tweede ging het gemeenschapsideaal in tegen de wil van de katholieke kerk waarbij het gezin de hoeksteen vormde van de maatschappij. In 1922 werd er een wet gestemd die de invloed van de coöperatieven zou verminderen.

7 De modernistische structuur van de Tuinwijken beïnvloedde de SIAM (Societé International de l Architecture Moderne) die hun hoogbouw baseerden op de modernistische tuinwijk architectuur. In de jaren 60 werden er sociale woonblokken gebouwd volgens dezelfde architectuur. Dergelijke bouwwerken vinden we ook terug in Watermaal Bosvoorde.

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost A2 Maastricht / Speciale bijlage bovengrondse (her)inrichting / juni 2015 Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost 2 Ontwikkeling vastgoed is Anno 2015 moeten grote gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

Mijn cité. Met de mijncités naar de 21 ste eeuw 1

Mijn cité. Met de mijncités naar de 21 ste eeuw 1 Mijn cité Met de mijncités naar de 21 ste eeuw 1 Mijn cité Voor al degenen die de mijncités in hun hart dragen, ze willen leren kennen en waarderen en ze een lange boeiende toekomst toewensen 2 De Limburgse

Nadere informatie

art. 23 DE WOONBONUS VOOR EIGENAARS : # 56 04-05-06 een slecht goed idee

art. 23 DE WOONBONUS VOOR EIGENAARS : # 56 04-05-06 een slecht goed idee art. 23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Renée Feenstra Yassine Nacro Stella Geraerts Tessa Kramer Tom de Jong Niels de Boer CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Atelier Stedelijke Vernieuwing & Duurzame Gebiedsontwikkeling Renee Feenstra Niels de Boer

Nadere informatie

VERSTEDELIJKING IN VLAANDEREN: PROBLEMEN, KANSEN EN UITDAGINGEN VOOR HET BELEID IN DE 21E EEUW

VERSTEDELIJKING IN VLAANDEREN: PROBLEMEN, KANSEN EN UITDAGINGEN VOOR HET BELEID IN DE 21E EEUW VERSTEDELIJKING IN VLAANDEREN: PROBLEMEN, KANSEN EN UITDAGINGEN VOOR HET BELEID IN DE 21E EEUW Task Force stedelijk beleid: theoretisch kader Christian Kesteloot Instituut voor Sociale en Economische Geografie

Nadere informatie

Organische Groei Naar een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling

Organische Groei Naar een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling Naar een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling VERENIGING DELTAMETROPOOL PM PRE MEMO 09 2011 VERENIGING DELTAMETROPOOL VERKENT OP ONREGELMATIGE BASIS ACTUELE METROPOLI- TANE VRAAGSTUKKEN OM MET HAAR

Nadere informatie

ETNISCH ONDERNEMERSCHAP EN DE STADSVERNIEUWING PLANOLOGISCH MEMORANDUM 1984-3. Stevinweg 1, Postbus 5048, 2600 GA Delft, tel. 015-783952/4678.

ETNISCH ONDERNEMERSCHAP EN DE STADSVERNIEUWING PLANOLOGISCH MEMORANDUM 1984-3. Stevinweg 1, Postbus 5048, 2600 GA Delft, tel. 015-783952/4678. ETNISCH ONDERNEMERSCHAP EN DE Max Jeleniewski STADSVERNIEUWING PLANOLOGISCH MEMORANDUM 1984-3, Technische Hogeschool Delft, Afdeling der Civiele Techniek, Vakgroep Civiele. Planologie, Stevinweg 1, Postbus

Nadere informatie

Verslag detectives van het wonen

Verslag detectives van het wonen Verslag detectives van het wonen Datum: Dinsdag 12 Maart Dinsdag 12 maart gingen ca. 20 Detectives van het wonen op zoek naar interessante informatie voor de nieuwe woonvisie van Achtkarspelen. Ze voerden

Nadere informatie

Betrokken Bewoners. Hoe zelfregie het woonplezier verandert

Betrokken Bewoners. Hoe zelfregie het woonplezier verandert Betrokken Bewoners Hoe zelfregie het woonplezier verandert Opdrachtgever Interne begeleider Naam student Studentnummer Scriptiebegeleider : Woningcorporatie Nijestee : Ynskje van Meurs : Hans Ritsema :

Nadere informatie

Vastgoedkunde colleges

Vastgoedkunde colleges College 1: inleiding Vastgoedkunde colleges Definitie van vastgoed: Juridisch: grond en hetgeen waar het op gebouwd is Delfstoffen Molens Bomen en veldgewassen, inclusief ongeplukte vruchten Buizen en

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief Jack Burgers Sanne van de Pol Erik Snel Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert

Nadere informatie

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur P309941 ORDE VAN DEN PRINCE vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur 2 WOORD VOORAF 3 IK HOU VAN ALLE ZES 5 VERSLAG VAN HET SYMPOSIUM OVER DE BRUSSELSE RAND 9 WELK BELEID IS NODIG IN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Randsymposium van de Orde van den Prince

Randsymposium van de Orde van den Prince Randsymposium van de Orde van den Prince Dilbeek 18 november 2006 De problematiek van de rand is een oud zeer waar reeds vele colloquia, studies en publicaties werden aan gewijd. Het blijft een actueel

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

9 Volksvestiging in België

9 Volksvestiging in België 9 Volksvestiging in België Sociale huisvesting terrein van Fm ers In Nedl. Is de sector véél uitgebreider dan in België 9.1 Geschiedenis huisvesting in Belgie 19 e eeuwse situatie van de arbeiders Franse

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

HET COMMUNITY LAND TRUST MODEL Innovatief financieringsinstrument voor duurzaamheidstransities in Vlaanderen?

HET COMMUNITY LAND TRUST MODEL Innovatief financieringsinstrument voor duurzaamheidstransities in Vlaanderen? HET COMMUNITY LAND TRUST MODEL Innovatief financieringsinstrument voor duurzaamheidstransities in Vlaanderen? Kris Bachus HIVA KU Leuven Promotor: Prof. dr. Hans Bruyninckx Onderzoekspaper 3 Leuven, april

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleid voor de private huur: een vergelijking van zes landen

Beleid voor de private huur: een vergelijking van zes landen Marja Elsinga Marietta Haffner Joris Hoekstra Pieter Vandenbroucke Erik Buyst Sien Winters Beleid voor de private huur: een vergelijking van zes landen Onderzoeks uitgevoerd in opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis)

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Nieuw perspectief voor het Maison Descartes te Amsterdam 1 2 Inhoud 1. Een betekenisvolle toekomst voor het Maison Descartes (Hospice Wallon)

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand Frank Vandenbroucke Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 13 - JAN.- JAARGANG 2014

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 13 - JAN.- JAARGANG 2014 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 13 - JAN.- JAARGANG 2014 De inhoud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt worden voor publicaties en onderricht, mits bronvermelding en de

Nadere informatie

De diversificatie van woningcorporaties. portfolio s en strategieën.

De diversificatie van woningcorporaties. portfolio s en strategieën. De diversificatie van woningcorporaties in Europa: profielen, portfolio s en strategieën. Taco Brandsen Richard Farnell Teresa Cardoso Ribeiro Rex Groep De diversificatie van woningcorporaties in Europa:

Nadere informatie

Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België

Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België SOCIAAL-ECONOMISCHE ENQUÊTE 2001 MONOGRAFIEËN Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België Etienne Van Hecke Jean-Marie Halleux Jean-Michel Decroly Bernadette Mérenne-Schoumaker Met medewerking

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

voorstudies De eeuw van de stad Over stadsrepublieken en rastersteden

voorstudies De eeuw van de stad Over stadsrepublieken en rastersteden voorstudies De eeuw van de stad Over stadsrepublieken en rastersteden De eeuw van de stad Over stadsrepublieken en rastersteden VOORSTUDIEBOEK: DE LANGE WEG NAAR HET WITBOEK 11 5 VERSTEDELIJKING IN VLAANDEREN:

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Dossier Trends in wonen

Dossier Trends in wonen Dossier Trends in wonen adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres

Nadere informatie