Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010"

Transcriptie

1 Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme VOORWOORD Het toeristisch beleid is de laatste acht jaar consistent uitgebouwd. We hebben ons met name gericht op de ontwikkeling van een volwaardige en diverse toeristische infrastructuur in Utrecht. En met succes. Het meerjarenprogramma Zet m op Toerisme, waarin diverse ontwikkelingsprojecten worden benoemd, is vrijwel volledig uitgevoerd dan wel in uitvoering. Zo heeft de zuidelijke oude binnenstad de laatste jaren een metamorfose ondergaan tot het Utrecht Museumkwartier, is bij de Weerdsluis een haven aangelegd voor de Utrechtse rederijen en voor de recreatievaart, zijn de Utrechtse forten ontwikkeld dan wel in ontwikkeling tot trekpleisters, en is er een nieuw evenemententerrein aangelegd in Park Transwijk. Dit zijn slechts voorbeelden. Binnen de traditionele aandachtsvelden cultuurhistorie, zakelijk toerisme, water en evenementen zijn er talloze fysieke ontwikkelingen verspreid over de hele stad mogelijk gemaakt. Maar ook de niet-fysieke infrastructuur had onze aandacht, namelijk het samengaan van VVV, Utrechts Bureau voor Toerisme en cultuurhistorisch bezoekerscentrum RonDom. Goede samenwerking met betrokken partijen en de provincie heeft geleid tot de vorming van UTR (Utrecht Toerisme & Recreatie) per 1 januari Deze organisatie zal zich de komende tijd bewijzen als dé organisatie voor de marketing en sales van en informatievoorziening over de stad en de provincie Utrecht. Internet wordt de komende jaren een steeds belangrijker medium, zeker in de reiswereld. Met hebben we een vernieuwend platform voor toeristische bedrijven tot onze beschikking, waarop de bezoeker een arrangement op maat kan samenstellen. Hieraan is een toeristenpas gekoppeld die voordelen biedt op verblijf en vermaak. Hiermee is ook de virtuele infrastructuur een feit. De basis is gelegd. Dat betekent dat we voor de jaren andere keuzes kunnen en zullen maken. Dat kan nu, omdat het toeristisch product in Utrecht meer dan volwaardig is en we dus op het gebied van infrastructuur de komende tijd minder hoeven te investeren. Dat kan nu, omdat we met UTR een nieuwe en goede organisatie hebben die in samenwerking met de gemeente en met partners dat toeristische product in de markt kunnen zetten. En dat kan nu, omdat onze stedelijke (inter)nationale ambities op het gebied van evenementen en stadspromotie goed aansluiten bij het ontwikkelingsstadium van het toerisme in Utrecht. Om Utrecht echt op de kaart te zetten in binnen- en buitenland kiezen we. Dat betekent dus ook dat we dingen niet meer doen. Die keuzes kunnen we niet alleen onderbouwen met ervaringsgegevens maar nu ook met onderzoeksgegevens over het functioneren van Utrecht als toeristische bestemming. Met deze visie maken we strategische keuzes, gericht op actuele en toekomstige kansen en ontwikkelingen. Hopelijk inspireren wij u tot een actieve bijdrage aan de realisatie van dit programma. CONCEPT

2 INHOUDSOPGAVE Wat gaan we wel doen en wat gaan we niet doen 3 Keuzes zijn dus 4 Waarom maken we die keuzes 5-11 Wat willen we ermee bereiken 12 Hoe gaan we de keuzes uitvoeren Hoe gaan we dat betalen 18 Bijlagen & noten 19 2

3 WAT GAAN WE WEL DOEN? WAT GAAN WE NIET DOEN? Actieve initiërende rol van de gemeente Wachten op initiatieven uit de markt Internationaal bezoek aantrekken Nadruk op binnenlands toerisme (zakelijk en recreatief) Investeren in marketing & sales Investeren in toegankelijkheid Investeren in bakstenen Inzet op spreiding van bezoekers Toerisme op drukke dagen aanmoedigen Een oud decor nieuw leven inblazen; herijking van ons toeristisch imago De stad verkopen als 2e monumentenstad van Nederland Keuzes in promotie en acquisitie van evenementen Alles willen Uitvoering gezamenlijke projecten/collectieve promotie honoreren die aanhaken bij de doelstellingen en uitgangspunten van het toeristisch beleid Individuele toeristische partijen subsidiëren Internationale bezoeker verleiden tot verblijf in Utrecht, met de mogelijkheid van een uitstapje naar Amsterdam. Utrecht is een unieke toeristische bestemming en een uitvalsbasis voor vele bestemmingen in Nederland en buurlanden. Internationale bezoeker van Amsterdam verleiden tot een dagje Utrecht 3

4 KEUZES ZIJN DUS Van reactief naar actief Van nationaal naar internationaal Van bakstenen naar marketing & sales en toegankelijkheid Van concentratie naar spreiding Van cultuur EN historie naar creativiteit IN historie Van willekeur naar selectie Van veel partijen naar één partij Van een dagje Utrecht naar een dagje Amsterdam 4

5 WAAROM MAKEN WE DEZE KEUZES? Van reactief naar actief. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat vele partijen in de stad van de gemeente verwachten te komen met ideeën, uitwerking van ideeën, sponsorwerving. Stedelijke partners haken aan als het initiatief goed valt. Een recent voorbeeld van het succes van deze werkwijze is de viering van 750 jaar Domkerk in Mede door bijdragen van het bedrijfsleven waren we in staat het door de storm van 1674 weggeblazen middenschip te herbouwen met steigermateriaal, een unieke constructie die weer even Domtoren en Domkerk met elkaar verbond. Bovendien vonden er verschillende evenementen, educatieve programma's en exposities plaats op en rond het Domplein. Samen met het toeristisch-culturele veld, de universiteit en het bedrijfsleven zijn we erin geslaagd met dit evenement circa Nederlandse dagbezoekers naar Utrecht te trekken 1. Daarbij komen nog de vele buitenlanders die het middenschip en/of de evenementen aanschouwd hebben. Met name vanuit Italië, Spanje en Frankrijk mochten we veel bezoekers verwelkomen 2. En natuurlijk hebben veel bewoners en (toekomstige) studenten het stalen schip en de evenementen bezocht. De ervaring van 750 jaar Domkerk leert dat een eerste stap en een coördinerende rol van de gemeente kan leiden tot een sneeuwbaleffect, zowel binnen als buiten de gemeente. Wat begon als een idee om het 750 jarig bestaan van de Domkerk te vieren met een activiteitenbudget van , groeide uit tot een spektakel waarvoor niet alleen de gemeente haar totale investering minimaal vervijfvoudigde, maar waarvoor ook ruim 70 bedrijven een financiële bijdrage leverden. De totale begroting voor het stadsfeest werd op deze wijze verveertigvoudigd tot 1 miljoen. En mede daarom kon het feest ook groter worden: niet alleen de kerk en de gemeente organiseerden het feest, maar tientallen culturele en educatieve instellingen zorgden voor een inspirerend programma gedurende 7 maanden. 5

6 Van nationaal naar internationaal. In de periode hebben we geprobeerd met name de binnenlandse bezoeker te stimuleren tot een bezoek aan Utrecht. Het dagbezoek is een blijvend succes. Jaarlijks trekt de stad miljoenen dagjesmensen. Daarnaast vindt een groot deel van de landelijke dagvergaderingen plaats in de regio Utrecht. Het meerdaags verblijf in Utrecht blijft echter achter. Dat heeft te maken met onze centrale ligging in het land. Wat ook je vertrekpunt is in Nederland, je bent binnen maximaal twee uur weer thuis. Juist het verblijfstoerisme is interessant voor Utrecht. Voordelen van het verblijfstoerisme ten opzichte van het dagtoerisme zijn het hogere bestedingsniveau en het feit dat de verblijfstoerist zich makkelijker spreidt over de stad. Daar waar de dagtoerist over het algemeen de drukke toeristische route neemt, heeft de verblijfsbezoeker meer tijd om op ontdekking te gaan in andere delen van de stad. De verblijfstoerist is dus een minder grote belasting voor de al drukke delen van de stad. Voor de zakelijke toerist geldt dat bij een meerdaags verblijf meer ruimte is voor het bezoeken van de stad, daar waar bij dagvergaderingen vaak slechts het congrescentrum wordt bezocht. Ook dit levert bestedingen voor de stad op. Uit onderzoek blijkt dat van de bestedingen van de buitenlandse meerdaagse congresbezoeker ruim 2/3 in de lokale economie terechtkomt van de plaats waarin de congresaccommodatie is gelegen 3. Holland is sterk gestegen op de ladder van internationale congresdestinaties van de veertiende plaats in 2002, tiende plaats in 2003 naar de zesde plaats in Ten opzichte van 2003 gaat het om een stijging van het aantal internationale congressen van 60%. Ons land behoort hierdoor weer tot de toppers van internationale congresdestinaties. Utrecht moet met onder andere haar unieke stad, Jaarbeurs en Universiteit hier een graantje van mee kunnen pikken. Zeker gezien de toekomstige ontwikkelingen in het stationsgebied (extra hotelcapaciteit, extra congrescapaciteit, aanvullende leisurefuncties). Daarbij is samenwerking tussen betrokken partijen (o.a. Jaarbeurs, Universiteit en gemeente) op de langere termijn onontbeerlijk. De inspanningen om binnenlands meerdaags toerisme naar de stad te trekken hebben vooralsnog niet tot grote resultaten geleid. Zoals gezegd is onze centrale ligging in Nederland niet bevorderlijk voor meerdaags verblijf. Wij denken dan ook dat we onze investeringen in toeristische promotie moeten richten op het buitenland: de bezoeker van over de grens is eerder geneigd langer in de stad te verblijven. Uit de overnachtingcijfers blijkt dat in de periode het aantal buitenlandse overnachtingen tegen de landelijk trend in fors toeneemt. In tegenstelling tot het aantal binnenlandse overnachtingen. Dit sterkt ons in de gedachte dat we onze internationale potenties nog veel beter kunnen benutten. Het bewerken van de buitenlandse markt is zeer kostbaar. Dat kan een overweging zijn om de keuze voor internationaal te laten rusten. Echter de tijd is nu rijp, een kans die we niet laten lopen. We hebben een product dat internationaal aanslaat. Dat blijkt uit de reacties van onze buitenlandse bezoekers, zoals die ten gehore worden gebracht bij de VVV, RonDom en de Utrechtse hotels. Bovendien kunnen de investeringen in internationale toeristische promotie worden gebundeld met internationale investeringen uit andere sectoren, als volgt: 6

7 De afdeling Economische Zaken en haar partners zullen de komende jaren proberen meer buitenlandse bedrijven voor Utrecht te interesseren. De internationale acquisitie zal in het buitenland tevens leiden tot meer bekendheid van Utrecht. Dat kunnen we ruimer benutten Gemeente en provincie hebben zich ten doel gesteld in 2013 met een groots internationaal cultureel programma de ondertekening van het verdrag van Utrecht in 1713 te herdenken. Niet alleen met die herdenking maar ook met een ambitieus programma op weg naar 2013 willen wij de internationale positie van de stad en provincie verstevigen. Dat doen we met onder andere door het programmeren van minimaal één groot internationaal evenement per jaar. Op sportgebied zijn er ambities grote internationale evenementen en toernooien naar Utrecht te halen, met als meest aansprekend voorbeeld de Grand Depart van de Tour de France. Universiteit en Jaarbeurs trekken gezamenlijk op in de acquisitie van meerdaagse internationale congressen Het ministerie van Economische Zaken heeft met haar Vernieuwde Toeristische Agenda een duidelijke koers gezet naar versterking van het inkomend toerisme, onder andere het stedentoerisme. Voor het stimuleren van internationaal stedenbezoek heeft het ministerie acht steden benoemd met autonome toeristische aantrekkingskracht, waaronder Utrecht. Ter versterking van de economie van grote steden stelt het ministerie Grote Steden Beleid (GSB) gelden ter beschikking die op verschillende fronten kunnen worden ingezet, onder andere op het toerisme. Aansluitend op de doelstelling van het ministerie hebben wij ervoor gekozen een aanzienlijk deel van onze bijdrage GSB economische infrastructuur ( ) in te zetten op toerisme, en meer specifiek op het vergroten van onze internationale aantrekkingskracht. Dat betekent concreet dat er middelen beschikbaar komen om die doestelling te realiseren. De komende jaren zullen we ons met het sinds 1 april 05 bestaande UtrechtSE, netwerk voor Stadspromotie en Evenementen, inzetten voor een goede coördinatie en planning van evenementen. Het UtrechtSE heeft als doel alle sleutelspelers rond evenementen binnen de stad Utrecht op een effectieve manier met elkaar te verbinden. Het netwerk heeft tevens tot taak een juiste koppeling te maken met stadspromotie, zodat de kwaliteit van Utrecht als evenementenstad optimaal benut wordt. Ook dit zal internationaal zijn weerslag hebben. Focus op de internationale markt (dichtbij en verder weg) betekent niet dat we binnenlands toerisme niet meer belangrijk vinden. We hebben de afgelopen jaren vanuit de toeristische sector flink geïnvesteerd in de infrastructuur: Stenen (musea, podia enz.), organisatiestructuur (UTR) en ICT (www.utrechtyourway.nl). Het is met name aan het toeristische bedrijfsleven en instanties met eigen investeringen die infrastructuur te benutten voor het aantrekken van -indien gewenst- de binnenlandse toerist. Hier gaat het immers om het korte termijnbelang, dat zich direct terugverdient. 7

8 Van bakstenen naar marketing en sales De afgelopen jaren hebben we onze toeristische budgetten vrij fors ingezet op de vernieuwing en verbouwng van de stenen toeristische en culturele infrastructuur, met name in het Museumkwartier maar ook elders in Utrecht. Om een indruk te geven: er is vanuit de toeristische sector onder andere een bijdrage geleverd aan de verbouwing van Museum van Speelklok tot Pierement, BAK (voorheen Begane Grond), Huis aan de Werf, de Rijksmunt (Geld en Bankmuseum), Fort aan de Klop, de Sterrenwacht, de kassen van het Universiteitsmuseum en atelier Pieter d Hondt. Verder hebben we de aanleg van de Weerdhaven mogelijk gemaakt, evenals het Dick Brunahuis. Vanuit toerisme zullen we onze aandacht verleggen naar de verkoop van ons vernieuwde en vergrote toeristische product. Natuurlijk moet dit product zich constant vernieuwen en is het nooit af. We kiezen er echter voor vol in te zetten op promotie waarmee we de bekendheid van en de bezoekersaantallen naar Utrecht en de Utrechtse instellingen willen vergroten. We draaien het om: van investeringen in de infrastructuur om meer bezoek te stimuleren, naar het aantrekken van bezoekers om voldoende inkomsten en draagvlak te genereren voor eventuele toekomstige vernieuwingen. Uit een toeristisch imago-onderzoek blijkt dat Utrecht in Nederland geen slecht imago heeft. Bezoekers van Utrecht zijn wel een stuk positiever over Utrecht dan diegenen die de stad nog nooit bezocht hebben. Daaruit valt de concluderen dat er nog veel te winnen is. Conclusie van het onderzoek is dat het toeristisch product van Utrecht een stuk breder is dan veel (potentiële) bezoekers denken, en dat er nog volop kansen voor Utrecht zijn om het toeristische imago te versterken en daarmee onder andere de verblijfsduur van de bezoeker te verlengen 5. We zullen ons toeristisch imago dan ook moeten versterken, en inhoud moeten geven aan de stadsslogan je vindt t pas echt in Utrecht. Uit onderzoek van het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) blijkt dat de buitenlander vrijwel niets weet van het toeristisch aanbod van Nederlandse steden, ook niet van Utrecht. In samenwerking met het NBTC valt ook hier dus nog veel winst te behalen. En naar toegankelijkheid Verkoop is één, bereikbaarheid is twee. Wanneer we mensen verleiden tot een verblijf in Utrecht, moeten ze er ook daadwerkelijk kunnen komen en weten dat ze er kunnen komen. Uit toeristische onderzoeken blijkt dat men de bereikbaarheid van Utrecht als goed beoordeelt 6. Dat moeten we zo houden en waar mogelijk verbeteren. Om het belang van een goede bereikbaarheid aan te geven: de Michelin organisatie beloont toeristische aantrekkelijke steden met sterren. Utrecht doet het goed met twee toeristische Michelin sterren, wat staat voor een omweg waard. Het maximum is drie sterren (het bezoek waard). Duidelijk is dat bereikbaarheid een grote rol speelt in het verkrijgen van de derde Michelin ster. Zeker ten tijde van de verbouwingen in het stationsgebied moeten we er dus hard aan werken de stad bereikbaar te houden en waar mogelijk de bereikbaarheid te verbeteren. 8

9 Van concentratie naar spreiding De stad zit behoorlijk vol op zaterdag, althans de binnenstad. We moeten voorkomen dat bewoners van Utrecht niet meer op zaterdag naar de binnenstad gaan omdat ze het te druk vinden met (regio) bezoekers. Uit een peiling onder bezoekers van de binnenstad blijkt dat met name de zaterdag druk bezocht is, maar dat er op andere dagen nog voldoende ruimte lijkt te zijn voor extra bezoekers. Bovendien concentreert de drukte in de binnenstad zich op een paar (winkel)straten als de Steenweg en de Oudegracht. De gemiddelde bezoeker ziet slechts 18% van het totale winkelfront 7. Het percentage dat de rest van de stad ziet zal zonder twijfel vele malen lager uitvallen. Dat betekent dat we de bezoeker moeten attenderen op andere mooie en leuke plekken in de stad. Zo kunnen we de verblijfsduur te verlengen en de drukte spreiden. Ook moeten we ervoor zorgen dat we ook bezoekers op de minder drukke dagen trekken. We zullen de komende jaren dan ook inzetten op spreiding van bezoekers in tijd en plek. Totnogtoe is het draagvlak voor de bevordering van toerisme groot onder bewoners en bedrijven. Slechts 3% van de bewoners en 2% van de bedrijven heeft een negatief oordeel over het toerisme, getuige een recent onderzoek 8. Om dat zo te houden moeten we er goed op letten dat bepaalde delen van de binnenstad niet overbelast raken. De behoefte aan spreiding gaat ook op voor evenementen: ondanks de vele evenementen benutten we lang niet alle locaties die we hebben voor evenementen. De Neude blijft de meest favoriete locatie, andere (potentiële) locaties binnen en buiten de binnenstad blijven relatief onbenut. We gebruiken ook niet het gehele evenementenseizoen; in juli en augustus zijn er nauwelijks evenementen in de buitenruimte. Dat is een gemis voor de thuisblijvers maar ook voor de toeristen die onze stad in de zomervakantie bezoeken. 9

10 Van cultuur EN historie naar creativiteit IN historie. Uit toeristisch imago-onderzoek blijkt dat het toeristisch product veel breder is dan veel (potentiële) bezoekers denken. Het beeld van Utrecht blijft hangen op met name de Domtoren en Hoog Catharijne. Zelfs de bekendheid van de unieke historische grachten en werven steekt daar mager bij af. Opvallend is daarbij het verschil tussen mensen die de afgelopen drie jaar onze stad bezocht hebben, en de mensen die de stad niet bezocht hebben. De eerste groep waardeert Utrecht positiever en weet ander aanbod van Utrecht te benoemen 9. Hier valt dus nog veel te winnen. Het blijkt dat als Utrecht eenmaal bezocht is, herhalingsbezoek in vele gevallen volgt. De gemiddelde binnenlandse toerist bezoekt Utrecht bijna drie keer per jaar 10. Tot op heden heeft de stad met name haar bijzondere historie en de zichtbare getuigenis daarvan in de strijd gegooid. De uniekheid van Utrecht in dat opzicht is wel degelijk een feit maar blijkt moeilijk over te brengen op een groter publiek. Dat betekent dat we het over een andere boeg moeten gooien. Ons imago is toe aan verdieping, aan een nieuwe inhoud. Bij herijking van ons imago denken we met name aan cultuur en creativiteit. Creativiteit is de sterke kracht van Utrecht. De Atlas voor gemeenten heeft niet voor niets Utrecht uitgewezen als de stad met de grootste creatieve klasse in opeenvolgend 2004, 2005 en doet dat hopelijk ook voor de daaropvolgende jaren. Ook partners in de stad bevestigen dat cultuur en creativiteit een onderscheidende kwaliteit is om de stad mee te verkopen. Het culturele imago van Utrecht is nog redelijk diffuus. De (potentiële) bezoekers verwachten wel een aantrekkelijk cultuuraanbod, maar noemen relatief weinig concrete culturele trekkers 11. Daar gaan we wat aan doen. Verdieping van ons imago levert een vernieuwende blik op Utrecht en dus nieuwe of hernieuwde interesse Utrecht te ontdekken. Niet alleen de culturele publiekstrekkers, maar ook het prachtige historische decor waarin evenementen plaatsvinden: creativiteit in een cultuurhistorische setting. Van willekeur naar selectie Evenementen te over. Het een volgt het ander op in het evenementenseizoen (met name mei en juni). Jaarlijks komen er honderden aanvragen binnen voor evenementenvergunningen. En jaarlijks vinden er honderden evenementen plaats, van groot tot klein. Degenen die zich laten informeren over ons evenementenaanbod hebben constant het gevoel iets gemist te hebben. Voor evenementenorganisatoren betekent het een forse concurrentie met evenementen die (ongeveer) gelijktijdig plaatsvinden. Juist evenementen zijn een grote motor voor stadspromotie. Ze hebben de potentie vele bezoeker (nationaal en internationaal) naar Utrecht te trekken. Maar we moeten dan wel kiezen voor die evenementen die aansluiten bij onze identiteit en die ons gewenst imago versterken. Gerichte promotie van een select aantal evenementen, geplaatst in het kader van stadspromotie, leidt naar verwachting tot een meer eenduidig en positief beeld van Utrecht en daarmee tot meer bezoekers van de stad. 10

11 Van veel naar één Collectieve verkoop van Utrecht is krachtiger, het heeft meer effect voor de stad dan de promotie van losstaande evenementen of attracties. Zo moeten we ervoor zorgen dat niet alleen een evenement wordt verkocht, maar ook de mogelijkheden die de stad verder nog te bieden heeft. Door collectieve verkoop kunnen we ervoor zorgen dat mensen langer in de stad blijven, en door het gebruik van het beeldmerk toeristische stadspromotie is de afzender Utrecht duidelijker herkenbaar. Een duidelijk voorbeeld van het succes van collectieve verkoop is de website van 750 jaar Domkerk, waarop alle evenementen waren geplaatst die binnen dat thema plaatsvonden. Deze site was een van de meest bezochte sites binnen In de maanden april-augustus 2004 waren er gemiddeld bijna 8000 pageviews per maand, dat is ruim 250 per dag. Van een dagje Utrecht naar een dagje Amsterdam Uit ervaring blijkt dat de internationale bezoeker van Amsterdam die een dagje Utrecht aandoet, zeer blij verrast is. En wel om onze kernkwaliteiten: cultuur, historie maar zeer zeker ook om de ontspannen sfeer en de overzichtelijkheid. Amsterdam blijkt voor deze toeristen te druk, te toeristisch, te groot en/of te onoverzichtelijk. Waarom draaien we het niet om? Een weekendje of midweek Utrecht met een uitstapje naar Amsterdam. Tot op heden is onze centrale ligging reden voor veel dagbezoek uit Nederland; je kunt makkelijk op dezelfde dag naar huis. Utrecht zal dan ook altijd sterk blijven in het binnenlands dagtoerisme. De internationale gast pakt in veel gevallen Utrecht mee met een dagje Nederland vanuit een verblijfsaccommodatie in Amsterdam. Maar juist die centrale ligging kan hier een sterke troef zijn voor versterking van het internationaal verblijfstoerisme: Utrecht als uitvalsbasis. Je bent zo in Amsterdam, maar ook in Antwerpen, Gent, Brussel, Keulen.. 11

12 WAT WILLEN WE ERMEE BEREIKEN? Algemeen Het toerisme heeft een positieve invloed op de economie van Utrecht. Bezoekers geven geld uit in de stad, en dat kan weer vertaald worden in banen. Uit onderzoek blijkt dat het toerisme in Utrecht leidt tot een extra bestedingsimpuls van zo n 534 miljoen. Omgerekend betekent dat ongeveer 8700 personen hun baan aan het toerisme te danken hebben 12. Toerisme heeft ook een positief effect op het voorzieningenniveau van de stad: zonder (de bestedingen van) bezoekers zouden we in de stad een veel minder ruim en divers aanbod hebben. Dat geldt niet alleen voor de culturele voorzieningen maar ook voor recreatieve voorzieningen als winkels en horeca. Hoofddoelstelling van het toeristisch beleid blijft daarmee het genereren van werkgelegenheid en het behoud en verdere versterking van het voorzieningenniveau. Positief ten opzichte van andere economische sectoren is het feit dat het toerisme een relatief minder grote aanslag is op de bereikbaarheid van de stad. Hoogtijdagen van het toerisme spelen zich grotendeels af op andere tijden en dagen dan de spits van regulier woonwerkverkeer. Dat geldt voor bezoekers en voor werknemers in de sector. Belangrijke ingrediënten om de genoemde hoofddoelstellingen te realiseren worden duidelijk uit de gemaakte keuzes. Hieruit blijkt dat we ons de komende jaren met name zullen richten op: Internationaal toerisme. Door onze pijlen internationaal te richten kunnen we het verblijfstoerisme versterken. En verblijfstoerisme is weer een manier om spreiding van het toerisme in plaats en tijd te realiseren. Marketing & sales Actieve initiërende rol van de gemeente bij grote evenementen We kiezen ervoor deze doelstellingen niet te kwantificeren. Het toerisme is in hoge mate afhankelijk van externe factoren, zoals de economische conjunctuur. Zo hebben we er de afgelopen jaren van minder gunstig economisch tij hard aan moeten trekken om de bezoekersaantallen op vergelijkbaar niveau te houden. Alleen een kwantitatieve indicator zou een verkeerd beeld geven van de inspanningen. Wel zullen we ons spiegelen aan landelijke ontwikkelingen in het toerisme, en zullen we de komende jaren proberen gelijke tred te houden met de andere grote en middelgrote steden. We zullen dan kijken naar procentuele stijgingen en onverhoopt- dalingen in bezoekersaantallen. Belangrijk is wel te realiseren dat met aantallen bezoekers en inkomsten niet alles gezegd is. We kiezen voor een duurzame groei van het toerisme. Dat betekent dat draagvlak onder bewoners en bedrijven uiterst belangrijk is; zonder draagvlak is bevordering van het toerisme op de langere termijn een onhaalbaar streven. Een snelle groei van het toerisme hoeft dus niet altijd positief te zijn op de langere termijn. 12

13 HOE GAAN WE DE KEUZES UITVOEREN? We hebben er in dit hoofdstuk voor gekozen niet al te expliciet dan wel volledig te benoemen hoe we de keuzes willen uitvoeren. We willen hier ruimte laten voor inspringen op actualiteiten, nieuwe ontwikkelingen en innovatieve inbreng: de noodzakelijke ingrediënten om als creatieve stad te boek te blijven staan. Dit hoofdstuk zal echter wel een indruk geven van de inspanningen die de komende jaren zullen worden verricht om de doelstellingen te realiseren. Van reactief naar actief De komende jaren maken we duidelijke keuzes. Binnen die keuzes zullen we zelf een actieve initiërende rol spelen in de ontwikkeling en promotie van het toeristisch aanbod, met de nadruk op het evenementenaanbod. Daarnaast ondersteunen we partijen in de stad die een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van die keuzes. Dat doen we door het bij elkaar brengen van partijen, door coördinatie in sponsor- en fondsenwerving, door communicatie en collectieve promotie. Ook gaan we ons richten op acquisitie van die evenementen en projecten die binnen onze keuzes en bij onze identiteit en ons gewenst imago passen. Om de collectieve toeristische promotie extra kracht bij te zetten, zullen we themajaren benoemen gekoppeld aan een grote meerdaagse evenementen met internatonale allure. Daaraan verbinden we naast andere grote en kleinere evenementen ook ons overige toeristische aanbod. Zoveel mogelijk initiatiefnemers moeten kunnen aanhaken en hun eigen inhoud geven aan het thema. Op die manier willen we Utrecht duidelijker positioneren in binnen- en buitenland. Het is noodzakelijk ruim van tevoren de belangrijkste internationale evenementen en daaraan gekoppelde themajaren vast te stellen, zodat budget en menskracht kan worden georganiseerd. Ook moeten we voldoende tijd hebben om vruchtbare samenwerking met partijen in de stad te zoeken, en om Utrecht aan de hand van het thema nationaal en internationaal te verkopen. Met name aan persbewerking en het plaatsen van artikelen in landelijke en internationale tijdschriften zijn deadlines verbonden die ver voor publicatie zijn gesteld. Het is dus van belang een meerjarige kalender van themajaren op te stellen, waar mogelijk gekoppeld aan grote internationale evenementen. Bij het bepalen van themajaren wordt ondermeer gekeken naar actualiteiten in de stad: welke grote evenementen of gebeurtenissen vinden er de komende tijd plaats die verder kunnen worden uitgebouwd de grote evenementen die in het kader van het programma Vrede van Utrecht plaatsvinden de thema- en evenementenjaren van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), waarmee het bureau zich ten doel stelt meer buitenlandse toeristen te interesseren Nederland. Verder is van belang de mate waarin deze evenementen daadwerkelijk meer toeristisch bezoek aan de stad kunnen opleveren, en meer specifiek dat ze: het internationaal toerisme aanzienlijk bevorderen (en daarmee het meerdaags toerisme, en daarmee spreiding in tijd en plek) aansluiten bij de identiteit van Utrecht en ons gewenst toeristisch imago de samenwerking met en tussen toeristische partijen in de stad bevorderen (draagvlak vanuit de toeristische sector) voor een breed publiek interessant zijn 13

14 Van nationaal naar internationaal Selectie inzet tijd en middelen op projecten en evenementen van internationale allure Waar voor Utrecht zinvol en effectief aanhaken bij themajaren NBTC Inzet middelen op met name internationale promotie en sales Onderzoek op welke nieuwe buitenlandse markten we ons het beste kunnen richten (de meeste effectieve inzet van onze EURO om die toeristen te trekken die bij onze stad passen). Samenwerking waar mogelijk en effectief met die sectoren waar ook internationaal gemikt wordt. Voldoende meertalig informatiemateriaal over Utrecht Stimuleren meerdaagse internationale congressen door Gerichte ondersteuning UCB (Utrechts Congres Bureau, onderdeel van UTR) Vaststellen van een incentive voor internationale meerdaagse congressen die in Utrecht plaatsvinden met een aanzienlijke hoeveelheid bezoekers. Bij het bepalen van de quota maken we onderscheid tussen congressen die aansluiten bij ons gewenst toeristisch imago, en overige congressen. > 1000 bezoekers (algemeen) > 500 bezoekers (aansluitend bij gewenst toeristisch imago) NB: bij de Jaarbeurs is een incentive in ontwikkeling, de universiteit hanteert reeds een incentive, voor de gemeente is vorm en inhoud van het incentive in overleg met partners nader te bepalen. Gebruik maken van internationale evenementen voor de acquisitie van internationale congressen 14

15 Van bakstenen naar promotie en sales Inhoud geven aan de stedelijke stadsslogan 'je vindt 't pas echt in Utrecht'. We moeten duidelijk maken wat je er pas echt vindt. Voor de doelgroep bezoekers zullen we ons promotiemateriaal vormgeven aan de hand van het volgende beeld: Ik ben Utrecht. Een stad van ruim 1200 jaar oud. Wie mij kent, weet dat ik niet vaak op de voorgrond treed. Toch ben ik opvallend. Niet omdat ik een grote mond heb, maar om wat ik heb te zeggen. Ik ben bescheiden. Ook in omvang. Daardoor bied ik rust en geborgenheid. Je mag bij mij zijn wie je bent. Ik laat je in je waarde. Studenten, kunstenaars, ondernemers, bewoners en bezoekers. Ik heb ruimte genoeg voor jullie creativiteit en ben inspirerend genoeg voor jullie groei. Je kan hier je eigen weg gaan en vinden. Ik ben oud en wijs, ik heb de tijd. We benoemen daarbij enkele basis kernwaarden: 1. creatief: Utrecht biedt tijd, ruimte en plaats aan creatieve geesten die dankzij hun scheppingskrachten deze historische stad jong en dynamisch houden. 2. ontspannen: Utrecht laat je in je waarde. We verwachten niet veel van je en je mag zijn wie je bent. 3. veelvormig: Utrecht heeft al 2000 jaar veel te zeggen. De rijkdom, de historie, de authenticiteit inspireren. 4. geborgen: Utrecht is overzichtelijk. Je kunt je eigen weg vinden. Utrecht is gelukkig niet de grootste stad. Duidelijke profilering van Utrecht aan de hand van de keuzes voor jaarlijkse thema's/evenementen. Bewerken van buitenlandse markten door persbewerking, distributie van promotiemateriaal over Utrecht, onze evenementen en bezienswaardigheden. Keuze van de buitenlandse markten hangt mede samen met actuele ontwikkelingen. Zo is de opening van het Dick Brunahuis aanleiding voor een campagne in Japan en New York, waar Nijntje hoge ogen gooit. En naar toegankelijkheid Goede internationale bewegwijzering Goed actueel meertalig informatiemateriaal over de bereikbaarheid van Utrecht per boot, trein, auto, touringcar, fiets, te voet en te water. Niet alleen foldermateriaal, maar zeker ook informatie op internet en via andere moderne communicatiemiddelen Relatieve onbereikbaarheid tijdens werkzaamheden stationsgebied ombouwen tot een attractie: bouwputtoerisme. We doen dit door culturele programmering in de bouwput, internationale promotie en informatie over de werkzaamheden. Optimaliseren van parkeervoorzieningen voor touringcars (in- en uitstaphaltes en mogelijkheden voor lang parkeren) 15

16 Van concentratie naar spreiding Inzet op meerdaags (internationaal) toerisme Gerichte promotie en informatievoorziening om bezoekers te attenderen op bezienswaardigheden en evenementen in de minder druk bezochte gebieden en op minder drukke tijden Arrangementen en programmering van evenementen in de 'slappe tijd' voor de Utrechtse hotels (weekenden, jan/feb/maart en juli/augustus) De Neude is het meest populaire evenemententerrein van Utrecht. Prachtige plek, maar we zouden meer gebruik moeten maken van andere mogelijkheden, zoals park Transwijk vanaf Ook het decor van de Utrechtse wateren (niet alleen grachten en singels, maar ook Merwedekanaal, Amsterdam Rijnkanaal, Lage Weide..) biedt meer kansen dan we benutten. Dat gaan we vanaf 2005 meer doen Van cultuur en historie naar creativiteit in historie Nieuwe creatieve uitstraling en inhoud promotie- en informatiemiddelen Actieve stimulering van culturele en toeristische evenementen in historische panden of met als decor de middeleeuwse stad. Van willekeur naar selectie Selectie door heldere inhoudelijke toetsingscriteria voor subsidieverstrekking. Op basis van dit actieprogramma: Wijziging toetsingskader meeropbrengsten toeristenbelasting Wijziging toetsingskader casinofonds (voor ambtelijk advies aan het Holland Casino) Beperkte keuzes goed in de markt zetten Boven alles uittillen van één bestaand jaarlijks terugkerend meerdaags internationaal festival dat het gewenste imago en de toeristische doelstellingen van de stad onderstreept (kracht en kostenefficiëntie van de herhaling). Dit festival staat voor het Utrecht van nu. Inzet op collectieve promotie van het aanbod gekoppeld aan (toeristische) evenementenjaren Actieve acquisitie en promotie van evenementen die aansluiten bij het imago van de stad. Dat geldt ook voor programmering op nieuwe permanente of tijdelijke evenemententerreinen buiten de binnenstad, en voor programmering in de zomermaanden. Van veel naar één Initiërende rol in toeristische stadspromotie en evenementen; aanzuigende werking Inzet op goede collectieve promotie en informatievoorziening Aanpassing subsidievoorwaarden toeristische budgetten 16

17 Van een dagje Utrecht naar een dagje Amsterdam Internationale promotie/sales van Utrecht met in het pakket een dagje Amsterdam, dan wel op andere manieren Utrecht als uitvalsbasis voor Nederland en België profileren. De internationale dagbezoeker attenderen op de mogelijkheden voor langer verblijf in geval van herhalingsbezoek. Zorgen voor een goede bereikbaarheid voor individuele gasten en touringcars Zorgen voor actueel informatiemateriaal over bereikbaarheid, verblijfsmogelijkheden en attracties in en rond Utrecht aan individuele gasten en touroperators. Ook digitaal! 17

18 HOE GAAN WE DAT BETALEN? Met het realiseren van dit actieprogramma zijn naast de inzet van uren ook kosten gemoeid. De kosten zijn des te hoger omdat wij onze aandacht willen verleggen van nationaal naar internationaal. Om dit te kunnen financieren hebben we meerdere mogelijkheden: Budget Meeropbrengsten Toeristenbelasting; 1/3 van de inkomsten toeristenbelasting wordt beschikbaar gesteld voor toeristische stadspromotie. Dat betekent dat er jaarlijks ruim ingezet wordt aan projecten die voldoen aan de toetsingscriteria die zijn vastgelegd in de beleidsregel Subsidieverstrekking Stimulering Toerisme. Deze beleidsregel zal worden aangepast aan het nieuwe actieprogramma. De hotelwereld heeft vanwege de herkomst van de middelen een adviserende rol bij de beoordeling van projecten en subsidieaanvragen. Flexgelden toerisme; voor overige relevante investeringen in het kader van toerisme is jaarlijks ruim beschikbaar. Casinofonds; het Holland Casino stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor stimulering van projecten in de vrijetijdssector. De hoogte van dit bedrag is wisselend en wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. De gemeente heeft een adviserende rol in de inzet van deze middelen. UTR; het UTR ontvangt jaarlijks een budgetsubsidie van in totaal circa De unit marketing en sales wordt jaarlijks op projectbasis gesubsidieerd voor een bedrag van ruim Wij benoemen in overleg met UTR projecten die uitvoering geven aan het gemeentelijk toeristisch beleid. De unit informatievoorziening en bemiddeling (VVV Utrecht) ontvangt jaarlijks een subsidie van circa op basis van hun activiteitenprogramma. Dit programma moet aansluiting hebben op het toeristisch beleid. GSB stadseconomie; het rijk heeft voor de periode een budget beschikbaar gesteld van 2,5 miljoen ter bevordering van het internationale toerisme in Utrecht. Wij hebben ons ten doel gesteld hiermee minimaal twee internationale projecten te realiseren, inclusief internationale promotie. Bovendien: zetten we onze middelen zo efficiënt mogelijk in (onderzoek buitenlandse markt, collectieve promotie, themajaren) En last but nog least: verwachten we van onze partners in de stad een bijdrage om de doestellingen te kunnen realiseren. 18

19 BIJLAGEN evaluatie MJP samenvatting monitoringsresultaten NOTEN 1. CVO binnenlands dagbezoek aan steden Informatie van de infokar van RonDom op het Domplein 3. Lagroup Jaarlijks overzicht ICCA (International Congress and Convention Association), non corporate internationale congressen 5. LAgroup Toeristisch imago-onderzoek, CVO binnenlands dagbezoek aan steden Locatus, winkelpassantentellingen Bureau BUITEN Onderzoek Toerisme en Leefbaarheid Utrecht 9. LAgroup Toeristisch imago-onderzoek, CVO binnenlands dagbezoek aan steden Lagroup Toeristisch imago onderzoek Ecorys G4 monitor toerisme Lagroup, Jaarlijks overzicht ICCA (International Congress and Convention Association) 19

Strategische visie toerisme 2005-2010. Utrecht Experience Toerisme over grenzen

Strategische visie toerisme 2005-2010. Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010 Utrecht Experience Toerisme over grenzen Dienst Stadsontwikkeling 2 Strategische visie toerisme 2005-2010 Voorwoord Het toeristisch beleid is de laatste acht jaar

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Fact sheet. Groei toerisme zet door. Toename gasten komt door Nederlanders. Hotels hebben het druk in het derde kwartaal. nummer 6 juli 2007

Fact sheet. Groei toerisme zet door. Toename gasten komt door Nederlanders. Hotels hebben het druk in het derde kwartaal. nummer 6 juli 2007 Fact sheet nummer 6 juli 2007 Groei toerisme zet door Het gaat goed met het toerisme in Amsterdam. Het aantal hotelgasten is nog nooit zo groot geweest als in 2006: 4,7 miljoen. Ook bleven de gasten iets

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

open mind sharp business

open mind sharp business open mind sharp business De kracht van Amsterdam als (inter)nationale congresstad foto Siebe Swart Investeren in congresmarketing is goed voor de economische en maatschappelijke waarde van de metropool

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014 Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting 2013 maart 2014 Inleiding Het aanjaagprogramma Recreatie & Toerisme is in november 2009 van start gegaan. Om het effect van de werkzaamheden te meten wordt jaarlijks

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

Potentieel en positionering van Holland in de buitenlandse markten

Potentieel en positionering van Holland in de buitenlandse markten Potentieel en positionering van Holland in de buitenlandse markten SESSIE ZUID-EUROPA FRANKRIJK, ITALIË EN SPANJE Jeannette Varela Noordwijk, 24 juni 2014 Thema en Doelstelling van vandaag 14,5 miljoen

Nadere informatie

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 125 ste sterfdag 29 juli, Auvers-sur-Oise Promoting partners Van Gogh 2015: Contributing partners Van Gogh Europe: Doelstellingen

Nadere informatie

FACTS & FIGURES

FACTS & FIGURES FACTS & FIGURES - 2016 Toerisme in de stad TOERISTISCH DAGBEZOEK DAGBEZOEK VAN NEDERLANDSE BEZOEKERS AAN UTRECHT 2015 NBTC NIPO TOERISTISCH BEZOEK AAN STEDEN 2013 aantal bezoeken: 4.528.000 (positie 4

Nadere informatie

Toch is er een echte marktvergroting nodig om 1 miljoen bezoekers te kunnen trekken, denk hierbij aan zaken als;

Toch is er een echte marktvergroting nodig om 1 miljoen bezoekers te kunnen trekken, denk hierbij aan zaken als; Memo aan onderwerp van datum gemeenteraad Op weg naar 1 miljoen BenW 10 juni 2016 Stand van zaken toeristisch bezoek aan Gouda 2015 Van 707.000 in 2012 naar 1 miljoen in 2017 is de toeristische ambitie

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant positief

Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant positief Samenvatting Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant 2013-2016 positief geëvalueerd. Zij zijn een nieuw convenant 2017-2020 overeengekomen. Centraal staan toeristische marketing

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Utrechtse Vrijetijdsconferentie

Utrechtse Vrijetijdsconferentie 30 oktober 2014, TivoliVredenburg, beeldverslag (be)leven als een local uitvoeringsprogramma toerisme nieuw toeristisch perspectief Utrecht Circa 120 gasten Een divers gezelschap: horeca, hotels, winkels,

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Toerisme Utrecht. Toeristische informatie promotie en marketing voor de stad Utrecht: Gemeente Utrecht Programmabureau Stadspromotie

Toerisme Utrecht. Toeristische informatie promotie en marketing voor de stad Utrecht: Gemeente Utrecht Programmabureau Stadspromotie Toeristische informatie promotie en marketing voor de stad Utrecht: Toerisme Utrecht Gemeente Utrecht Programmabureau Stadspromotie Postbus 16200 citymarketing@utrecht.nl 3500 CE Utrecht www.utrecht.nl/toerisme

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Projectplan Fruitrijk Fase 2

Projectplan Fruitrijk Fase 2 Projectplan Fruitrijk Fase 2 Ontwikkeling van een gebiedseigen attractie voor Rivierenland 1) Inleiding Uit de Monitor Vrijetijdseconomie, in opdracht van het RBT Rivierenland, is gebleken dat de economische

Nadere informatie

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Toeristische agenda 2016-2023 Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Waar we vandaan komen; visie uit 2005 De Bevelanden recreëert Thematische regiovisie (Wonen,

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Bijlage 6b: Aanvraagformulier gebruik voorzieningen voor evenementenbanieren en locatieoverzicht

Bijlage 6b: Aanvraagformulier gebruik voorzieningen voor evenementenbanieren en locatieoverzicht Bijlage 6b: Aanvraagformulier gebruik voorzieningen voor evenementenbanieren en locatieoverzicht Naam evenement: Website: Naam organisatie: Contactpersoon: Functie: Adres: Telefoon: Bank / gironummer:

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD 2014-2018 Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 MOTIVATIE DEN HAAG BESTE BINNENSTAD (IN 250 WOORDEN) Den Haag werkt al vijftien jaar met hart

Nadere informatie

FACTSHEET BEZOEK AAN ROTTERDAM 2013

FACTSHEET BEZOEK AAN ROTTERDAM 2013 213 UITGAVE: GEMEENTE ROTTERDAM ROTTERDAM MARKETING ONDERNEMERSFEDERATIE ROTTERDAM CITY DE ROTTERDAMSE VRIJETIJDSSECTOR Een sterke vrijetijdssector is voor Rotterdam heel belangrijk. Deze sector draagt

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Toerisme in Vlaanderen

Toerisme in Vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2011 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2011) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaams Gewest 23.466.371 65% 8.041.529

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010.

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1201 SUBSIDIEVERLENING CITY MONDIAL 2010 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien: - het belang van de versterking van de economische vitaliteit van Stationsbuurt,

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring Geheim van Soest April 2013 Lex Bergers Pauline Maring Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Wat doen wij? 3. Waar ligt onze kracht? 4. Waar hebben we behoefte aan? 2 Wie zijn wij? Óók in Soest woonachtig en belangeloos

Nadere informatie

Amsterdam Toerisme & Congres Bureau. Samenvatting rapport februari 2004

Amsterdam Toerisme & Congres Bureau. Samenvatting rapport februari 2004 Amsterdam Toerisme & Congres Bureau Samenvatting rapport februari 24 Inhoud Toerisme in Amsterdam Huidige situatie en prognose Verdeling binnen- en buitenlandse bezoekers Trends in vraag en aanbod Locatieonderzoek

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2014 2 Monitor Toerisme en Recreatie Aanleiding en doel Deze

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016.

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016. Subsidieregeling voor evenementen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; overwegende dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidies nadere regels te stellen dan wel specifieke

Nadere informatie

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Activiteit Doelstelling Samenwerking Prestatie-Indicatoren 2012-2015 1) Campagne Algemene imagocampagne waarbij het betere landleven, kwaliteit

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk en concurrerend klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren.

Nadere informatie

Economische betekenis recreatie en toerisme monitor

Economische betekenis recreatie en toerisme monitor Economische betekenis recreatie en toerisme 2006 monitor Nulmeting uitgevoerd monitor Hoe sterk is de provincie Utrecht als trekpleister voor recreatie en toerisme? Om een beeld te krijgen van de economische

Nadere informatie

De winst van een sterk merk Case Oostvaardersplassengebied

De winst van een sterk merk Case Oostvaardersplassengebied De winst van een sterk merk Case Oostvaardersplassengebied www.businessopeners.nl Aanleiding Initiatiefvoorstel Provinciale Staten Flevoland Oostvaardersplassen status Nationaal Park Versterken Toeristisch

Nadere informatie

Toeristische infrastructuur 29 oktober 2012

Toeristische infrastructuur 29 oktober 2012 Toeristische infrastructuur 29 oktober 2012 Welkom 1. Opening 2. Voorstelrondje en toelichting doel van de avond 3. Workshop 1 e deel 1. USP s en kernkwaliteiten 2. Leefstijlen 4. Pauze (20 min.) 1. Op

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A. Scholtens BP Lie. Nota Vrijetijdseconomie Werk en inkomen

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A. Scholtens BP Lie. Nota Vrijetijdseconomie Werk en inkomen SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200208 408760 / 408760 ONDERWERP Nota Vrijetijdseconomie. A. Scholtens BP Lie AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Analyse aankomsten en overnachtingen

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Analyse aankomsten en overnachtingen Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2014 Analyse aankomsten en overnachtingen Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2014 Bron: FOD Economie_ ADSEI Aankomsten en overnachtingen in hotels, kampeerlogies (exclusief

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar. Regioavond in het teken van ambities en dromen

Toeristische visie Regio Alkmaar. Regioavond in het teken van ambities en dromen Toeristische visie Regio Alkmaar Regioavond in het teken van ambities en dromen Programma 1. Inleiding: doel en proces (10 minuten) 2. Workshop dromen en ambities (1,5 uur) Presentatie Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Strategisch plan 2016-2020

Strategisch plan 2016-2020 Strategisch plan 2016-2020 2 Amsterdam Marketing Strategisch Plan 2016-2020 1. INLEIDING Amsterdam Marketing bestaat drie jaar. Door de fusie van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

programma Veluwse Hanze

programma Veluwse Hanze programma Veluwse Hanze Naar een aanvraag gebiedsopgave De Veluwe Elburg Harderwijk Hattem PILOT 2016/2017 De Veluwe GEBIEDSOPGAVE VELUWE Doel: de Veluwe op nummer 1 Opgave 1: Natuur, landschap & erfgoed

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Burgemeester en Wethouders van Schiedam; Overwegende dat het gewenst is activiteiten, die bijdragen aan een sterker imago van

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

VVV

VVV Commissie Omgeving op 17 december 2012 Factsheet recreatie en toerisme in de gemeente Deurne Doelstellingen recreatie en toerisme Het gemeentelijke programma Vrije tijd en Toerisme streeft naar het verzilveren

Nadere informatie

Toeristisch Breda in 2030

Toeristisch Breda in 2030 Toeristisch Breda in 2030 NHTV internationaal hoger onderwijs Breda Albert van Schendel Hogeschooldocent Vrijetijdsmanagement Breda, maart 2013 Toeristisch Breda in 2030 Pagina 1 1. Inleiding In zijn hoedanigheid

Nadere informatie

BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Feitenblad Toeristisch bezoek aan Leiden 2007-2015 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Klooster Groot Bijstervelt

Klooster Groot Bijstervelt Klooster Groot Bijstervelt Groepsaccommodatie in 2016 Mogen wij ons voorstellen? Bart van Knegsel en Paul Nagels, geheel of gedeeltelijk eigenaar van: De Nieuwe Klasse groepsaccommodaties; Beukenhof, Biezenmortel

Nadere informatie

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 Geen bedreiging voor koopcentrum Winschoten Nieuw bloed voor de Winschoter bloedsomloop WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 WINSCHOTER WERELDBAZAR Overdekte markt 550 units inpandig van 30, 40 en 50m2

Nadere informatie

De recreatieve verblijfs- en dagtoerist in Brussel

De recreatieve verblijfs- en dagtoerist in Brussel Kunststedenonderzoek De recreatieve verblijfs- en dagtoerist in 17 oktober 2012 Onderzoek: samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse kunststeden regionale economie lokale economie centrumbeheer

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 www.utrecht.nl Aan de raadsleden van de commissie stad en ruimte Behandeld door D.S.M. van de Ven Datum 12 juni 2015 Doorkiesnummer 030-28

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

De recreatieve verblijfs- en dagtoerist in Leuven

De recreatieve verblijfs- en dagtoerist in Leuven Kunststedenonderzoek De recreatieve verblijfs- en dagtoerist in 3 december 2012 @CentNijs Onderzoek: samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse kunststeden regionale economie lokale economie

Nadere informatie

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Visitor Management Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Persconferentie 8 april 2015 Opvolging bezoekerscijfers WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN: via tellers Forse

Nadere informatie

Water ontmoet DrechterLAND. Beleidsplan toerisme en recreatie

Water ontmoet DrechterLAND. Beleidsplan toerisme en recreatie Water ontmoet DrechterLAND Beleidsplan toerisme en recreatie 2015 2020 Visie: Water ontmoet DrechterLAND In 2020 is Drechterland een plek waar de recreant en toerist een kwalitatief goed aanbod vinden

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie Toerisme en Recreatie Wat speelt er? De vraagstukken over toerisme en recreatie zijn divers. Er zijn vraagstukken met betrekking tot de routestructuur, de kwaliteiten in het gebied en nieuwe functies.

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Kerncijfers Toerisme Waasland

Kerncijfers Toerisme Waasland Kerncijfers Toerisme - 2015 Situering Gemeenten Beveren Kruibeke Lochristi Lokeren Moerbeke Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas Stekene Temse Waasmunster Wachtebeke Logiesaanbod - 2015 Aantal logiesuitbatingen:

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing LEIDEN MARKETING Presentatie 30 september 2010 John Kroes, directeur Leiden Marketing Wat is Leiden Marketing? Stichting Stadspartners Stichting Visitor Center Leiden Stichting Leiden Congresstad Leids

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie Hoofdstuk 8 Toerisme en recreatie 8.1 Inleiding Toerisme en recreatie zijn belangrijke sectoren in een stad als. Mensen uit binnen- en buitenland bezoeken de stad om de historische sfeer te proeven, een

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

MELD UW (IDEE VOOR EEN) EVENEMENT

MELD UW (IDEE VOOR EEN) EVENEMENT MELD UW (IDEE VOOR EEN) EVENEMENT DEZE OPROEP IS BESTEMD VOOR ALLE ORGANISATOREN DIE IN 2015 EEN PUBLIEKS- EVENEMENT WILLEN ORGANISEREN. IN DEZE OPROEP VINDT U BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET EVENEMENTENPROGRAMMA,

Nadere informatie

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD 2016 Voorwoord Laat de kunst stromen! Onder dit motto gaan we in 2016 aan de slag. Het komende jaar zal in het teken staan van de kunstmanifestatie Kunststroming. Een kunstproject

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Visie Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen

Visie Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen Visie Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen Agenda Opening Uitgangspunten visie Analyse van markt, trends, organisatie Thema s en uitwerkingen Conclusie Planning Het doel Economisch rendement en vitaliteit

Nadere informatie