Basiscursus Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Nederlands - Koerdisch (Kurmançi)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basiscursus Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Nederlands - Koerdisch (Kurmançi)"

Transcriptie

1 Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands - Koerdisch (Kurmançi) Boom Amsterdam isbn

2 les 1-1 ders hoe çawa 2. heet navê te 3. je te 4. ik ez 5. mijn min 6. naam navê min 7. is -e 8. woon rûtinim 9. in li nav 10. adres navnîşan 11. stationsstraat stationsstraat 12. nummer hejmar, reqem 13. telefoonnummer hejmara telefonê 14. jij te, tu 15. wat çî ye 16. jouw ya te 17. waar li ku 18. nationaliteit hevwelatî 19. ben -im 20. duitse Elman, Alman les 1-2 ders dag silav 22. meneer beg 23. uw yê we, ya we 24. komt hevwelatî 25. u hun 26. uit ji ku 27. Nederland Holend 28. nee na 29. kom hatin 30. niet ne, nine 31. Denemarken Danîmarka 32. woont lê rûniştin 33. welke kîjan 34. stad bajar 35. vlakbij nêzîke 36. straat kûçe, kolan 37. de telefoon telefon 39. heb heye 40. geen tune 41. pas hê, hêj les 1-3 ders hij wî, wê 43. het van yê/ya wê (vrouwelijk) 45. zijn yê/ya wî 46. zij ewa (jin) 47. haar ya/yê wê 48. ook jî les 2-1 ders familie malbat, mal 50. kijk binêre 51. dit ev 52. een yek 53. foto wêne 54. het oude kevn 56. tien deh 57. jaar sal 58. geleden borî 59. helemaal bi tevayî, bi temamî 60. links çep 61. ziet hun dibînin 62. vader bav 63. naast cem 64. staat disekine 65. moeder dê,dayîk, dayê 66. ouders welî

3 67. hebben hene 68. drie sisê, sê 69. kinderen zarokên 70. twee dido, du 71. jongens lawan, kuran 72. en û 73. één yek 74. meisje keç, qîz 75. zonen lawan 76. dochter keçik 77. jongen kur 78. dat ku 79. achter di pişta 80. mij min 81. broer bira, kek 82. rechts alîyê rastê 83. zus xwişka mezin les 2-2 ders wie kê, kî 85. oudste her ê mezine 86. jongste her ê ciwane 87. ouder mezintir 88. dan jê 89. kind zarok les 2-3 ders wonen rûtinin 91. je te 92. ze ew, wan 93. Frankrijk Frensa 94. misschien belkî, dibe ku 95. ze ewana 96. naar ber bi 97. mag dikare 98. hier li vir 99. komen bê 100. hoop hêvî 101. dat ku 102. lukt bi qede 103. mis bêrî /birî kirin 104. erg zêde, pir, zehf 105. lieve dilovan, xweşik, şerîn 106. vorig borî 107. getrouwd zewicî 108. sinds ji pê va 109. kort kurt 110. heeft heye 111. dus ki yanî 112. oom xal,mam, zava 113. vrouw jin, jinik 114. tante xaltî,jinbir, met les 3-1 ders hoe laat saet çende 116. negen neh 117. uur saet 118. half nîv 119. kwart çarîk 120. over dibore 121. voor divê 122. vijf pênc 123. minuten deqîqe les 3-2 ders ochtend sibê, beyan 125. 's ochtends danê sibê 126. zeven heft 127. sta (- op) radibim 128. nog hêj, hinga 129. vroeg zû 130. soms carcar, carcaran, hinde car 131. eerder berî, pêşî 132. om li 133. acht heşt

4 134. neem siwar dibim 135. bus otobos 136. school xwendegeh, dibistan 137. les ders 138. begint dest pê dike 139. pauze navber, tenefus 140. drink vedixwim 141. koffie qehwe 142. praat xeber didim 143. vriendin hevala jin/keçik 144. elf yanzdeh 145. we em 146. gaan diçin 147. weer dîsa 148. twaalf danzdeh 149. afgelopen xilas bû 150. middag nîvro 151. 's middags nîvro 152. thuis li mal 153. eet dixwim 154. bel telefon vedikim 155. vriend heval 156. of yan jî 157. tv televîzyon 158. doe dikim 159. boodschappen danûstandin 160. vier çar 161. leer fêr dibim, hîn dibim 162. luister guh didim 163. tekst nivîs 164. lees dixwînim 165. maak çêdikim 166. oefening ceribandin dikim 167. deel beşekî, şaxekî 168. Nederlandse holendî 169. krant rojname 170. zes şeş 171. eten xwarin 172. maak klaar hazir kirin, amade kirin les 3-3 ders avond êvar 174. 's avonds êvaran 175. nieuws xeber, nûçe 176. ga diçim 177. café qehwexane 178. huis mal 179. moe westiyayî 180. bed cî, nivîn 181. slaap radizêm 182. nacht şev 183. 's nachts bi şev 184. tot heya 185. stil bêdenge 186. donker tarî 187. bijna pirranî 188. iedereen herkes, hemû kes 189. slaapt radize 190. niemand kesî 191. wakker şîyar 192. behalve ji dervayî 193. mensen mirovên 194. die ku 195. werken dixebitin 196. wordt licht ronahî dibe 197. worden dibin les 4-1 ders maand meh 199. eén yek 200. maanden mehin 201. weken hefte 202. dagen roj 203. januari çileyê paşîn 204. eerste yekem

5 205. dan wî çaxî 206. echt bi rastî 207. koud sare 208. winter zivistan 209. februari sibat 210. maart adar 211. eind dawîyê 212. lente bihar 213. al hedî hedî 214. minder kêmtir 215. wel hej jî 216. regent baran dibare 217. vaak gelek 218. er heye 219. veel zehf, pir 220. wind ba 221. vanaf - ji... pêy va 222. april nîsanê 223. steeds cardin, dîsa 224. warmer germtir 225. mei di gulanê 226. juni hezîran 227. zomer havîn 228. juli tirmeh 229. augustus tebax 230. sluiten digirin 231. scholen xwendegehan, dibistan 232. op ê 233. vakantie tatîl 234. september îlon 235. alweer dîsa 236. herfst payîz 237. zon tav 238. verdwijnt hunda dibe 239. oktober çirîya pêşîn 240. november çirîya paşîn 241. december befirbar les 4-2 ders week hefte 243. telt dijmêre 244. noemen nav didin 245. werkdagen rojên xebatê 246. maandag duşem 247. dinsdag sêşem 248. woensdag çarşem 249. donderdag pêşem 250. vrijdag în 251. zaterdag şemî 252. zondag yekşem 253. weekend dawîya hefte 254. op kîjan 255. vandaag îro 256. morgen sibê 257. beginnen dest pê dike 258. lessen ders 259. keer cara 260. tweede dûyemîn 261. lang dirêj 262. duurt dikşîne 263. meestal pirranî 264. laatste ya dawî 265. eindigen diqedînin les 4-3 ders hetzelfde jî ji 267. land welat 268. als wek 269. vorige berî 270. maar hema 271. net hej 272. wanneer kengê 273. zag dît 274. hem wî 275. voor cara 276. het laatst dawî 277. maar lê belê 278. gisteren do, duhî

6 279. bij ba 280. geweest çûm 281. volgende piştê 282. ver dûr 283. elkaar hev 284. zien dibînin 285. binnen nava 286. weet dizane 287. paar çend les 5-1 ders drinken vexwarin 289. ontbijt taştê sibê 290. brood nan 291. kaas penîr 292. jam rîçal 293. thee çay 294. zonder bê 295. suiker şekir 296. melk şîr 297. lunch taştê nîvro 298. eerst berî 299. kop kase tas 300. soep şorbe 301. daarna paşî 302. opnieuw dîsa 303. vlees goşt 304. tijdens di 305. glas şûşe, îskan 306. avondeten şîv 307. warm germ 308. rijst birinc 309. vis masî 310. aardappelen kartol 311. natuurlijk lipêy 312. groenten zêrzewat, sewze 313. water av 314. wijn şerab 315. bier bîra les 5-2 ders per eda 317. rond nezîkê 318. drinkt vedixwe 319. bord senik 320. vervolgens paşî 321. tenslotte li dawî yeda 322. in plaats van di dewsa, di şûna 323. markt bazar, batargeh 324. waarom çima 325. omdat ji ber ku 326. daar li wê 327. zo ev qas 328. duur biha les 5-3 ders dorst tên bûme 330. zullen vexwin (zullen drinken) 331. ja erê, belê 332. laten herin (laten we gaan) 333. tegenover li hemberê 334. o ha 335. dat ew 336. kerk dêr 337. sterke tarî 338. zwart reş 339. beetje hinek 340. erbij li balê, di navda 341. druk tijîye 342. alle hemû 343. andere mahîn 344. cafés qehvexane 345. zijn nin 346. open vekirî 347. enige bitenê

7 348. kun yapabilme dikare 349. iets tiştek 350. dat ki ew 351. mogelijk dibe, mimkine 352. waarover li ser çi 353. praten xeber didin 354. jullie hun 355. gesprekken xeberdan 356. sport spor 357. vooral bi taybetî 358. voetbal futbol 359. vrouwen jinik 360. eigenlijk bi rastî les 6-1 ders mevrouw xatûn 362. station îstasyon 363. loopt dimeşî 364. rechtdoor rast 365. neemt dizivirî 366. aan dawîya(aan het eind) 367. die wê 368. lopen meşîn 369. ongeveer texmînen 370. kwartier çarik 371. deze wî 372. kant alî 373. weg rê 374. die ew 375. vertrekt radibe 376. om li 377. bedoelt dixwazî bêjî 378. bedoel dixwazim bêjim 379. elke her 380. vijftien panzdeh 381. langs dervaz dibe 382. dan wî çaxî 383. loop dimeşim 384. liever tercîh dikim 385. anders wisa nekim 386. moet mecbûr 387. wachten rawestim, bisekinim 388. dank u wel spas dikim 389. graag gedaan bi kêfxweşî les 6-2 ders tram tramvay 391. gaat diçe 392. heen we derê 393. buurt nezikê 394. kunt dikarî 395. het beste herê baş 396. lijn xîça, xêzê 397. nemen hildî 398. stopt disekine 399. op li 400. hoek quncê 401. staan disekinin 402. op (wacht -) benda 403. vóór peşîya 404. raam camê 405. stap (- uit) peya dibim 406. vraagt pirs bi ke 407. aan (vraagt -) ji 408. conducteur konduktor les 6-3 ders bezoek (op -) zîyaretê 410. vrienden hevalan 411. ze wan 412. toe cem 413. auto bi erebe 414. trein bi trenê 415. te zêf 416. overal her derê 417. intercity nabenîya bajaran

8 418. nergens li tû derê 419. tussen nabenîya 420. overstappen xitim 421. welk kîjan 422. perron peronê 423. hal halê 424. ingang ketinê 425. tijden wext 426. perrons peronan 427. daarop li ser wî les 7-1 les werkt dixebitî 429. hebt heye 430. werk kar 431. baan xebat 432. waarvan ji çi 433. leeft dijî 434. toch dîsaji 435. geld perê 436. nodig lazime 437. gemeente beledîye 438. geeft dide 439. uitkering tehsîsat 440. hoeft hewce nake 441. te doen bikin 443. wilt dixwazin 444. zoek digerim 445. probeer dicerbînim 446. vinden bibînim 447. trouwens jixwe 448. zodra gava 449. gevonden dît les 7-2 ders supermarkt supermarkt 451. afdeling caxa 452. groente sewze 453. verkoop difroşim 454. fruit fikî 455. leg datînim 456. juiste rastî 457. plaats cîyê 458. lijkt bawer dikim 459. me ez 460. leuk xweşe 461. lekker zef 462. om derdorê 463. centrum merkezê 464. parttime nîvê wextê 465. volle temamê wextê 466. hele temamê 467. hoeveel çiqas 468. verdien kezenç 469. als eger 470. vragen pirs bikim 471. euro euro 472. netto net 473. dat wil zeggen yanê 474. meer zêdetir 475. krijg digirim 476. door ji ber ku 477. belasting salyane, malyane 478. premie prîm 479. ziekenfonds sîgortayê les 7-3 les gemakkelijk bi rehetî 481. moeilijk zehmete 482. ogenblik wî demê da 483. nederlands Holendî 484. kent nezane 485. vindt bibîne 486. in elk geval her car 487. daarom ji ber wî qasê 488. bezig met meşqulî 489. leren fêr bunîra 490. inderdaad raste 491. zeer gelek

9 492. belangrijk girînge 493. ken dizanî 494. nu niha 495. voer (-een gesprek) dikarim xeberdim 496. klein hinek 497. gesprek xeberdan 498. buiten derve 499. iedere her 500. aantal çend 501. nieuwe ya nû 502. woorden peyvan, gotinan 503. moeten gelekî ixebitin 504. hard zef 505. zeker belê 506. manier bi wî awayî 507. snel zû 508. vind dibinî les 8-1 ders kost îmalat 510. prijs bihayewî 511. bedrag heqdest 512. betalen perê bidim 513. alstublieft rica dikim 514. krijgt distînin 515. terug paşwe 516. ober garson 517. mogen dikarin bigrin 518. wij em 519. rekening hesabê 520. willen dixwazin 521. betaalt perê dide 522. betaal perê didim 523. portemonnee kîskê pera, cizdan 524. vergeten bîr kirye 525. pinpas kartê pînê 526. kan dikarim 527. pinnen pîn bikim 528. ja hoor belê 529. momentje deqîkekî 530. pincode kodê pînê 531. intoetsen tûş bikin 532. groene ya kesk 533. knop pişkov 534. drukken lêdin 535. okee temam 536. betaald heqdest da les 8-2 ders gas gas 538. licht ronahî 539. huur deman, kîre 540. telefoonrekening hesabê telefonê 541. eens carek 542. energiebedrijf merkezê enerjî 543. betaling heqdestî 544. gebeurt çedibe 545. automatisch ji ber xwe ve 546. machtiging cîgirî, wekalet 547. af... gaat tête kişandin 548. zelf bi xwe 549. niets qet tiştek 550. bedrijf şîrket 551. acceptgirokaart çek 552. vult (-... in) dinivisî 553. zet datinî 554. handtekening îmze 555. doet dexî 556. envelop zêrfekîda 557. verstuurt dişeynî 558. post postê les 8-3 ders contant hişkepere 560. munten pereyê metal 561. biljetten pereyê kaxiz

10 562. bijvoorbeeld nimûne, mînak 563. eurocent eurocent 564. kleine piçûk 565. dingen tiştên 566. weinig hindik 567. altijd her car 568. gepast bi temamî 569. biljet pereyê kaxiz 570. teveel zêde 571. men zilam, însan 572. kleiner piçûktir 573. zoekt digerî 574. probeert diceribînî 575. alleen tine 576. heel zefê les 9-1 ders ligt li 578. West-Europa Awrûpayê rojava 579. noord bakûr 580. zuid başûr 581. kilometer kîlometre 582. oost rojhilat 583. groter mezintire 584. wordt di be 585. verdeeld parî 586. provincies bajarên 587. liggen li 588. noorden bakûrê 589. zuiden başurê 590. westen rojhilatê 591. gebied herêm, mintiqe 592. helft nîvê 593. Nederlanders Holendî 594. grootste herê mezin 595. steden bajarên 596. dichte zef, gelek 597. bevolking xelk 598. oosten li rojhilat 599. bijzondere taybetî 600. er wê 601. vroeger berî 602. was hebû 603. zee behr, derya 604. God xwedê 605. maakte çekir 606. wwereld cîhan 607. vormden pêk anîn 608. tenminste yanî 609. sommigen hinekan 610. Nederlandse Antillen Antîlle Holend 611. paspoort paseport les 9-2 ders vlak yekawa, rast 613. betekent tê wî manê 614. bergen çîya 615. slechts tenê 616. berg çîyayek 617. meter metro 618. hoog bilinde 619. gevolg netîce 620. kunnen dikarin 621. plaats cîh 622. makkelijk rihet 623. bereiken digehe 624. gebruiken di emilînin 625. onder andere mesele 626. o.a zoveel ev qas 628. dichtste en tîr 629. hoger bilind dir les 9-3 ders laag nizm 631. dezelfde wekhev 632. hoogte bilindayî

11 633. rivieren çem 634. meren gol 635. grote mezin 636. stukken perçeye 637. zelfs bi ser de 638. lager nizmtir 639. rijk aan dewlemendê 640. gebrek kemasî 641. om ji ber 642. reden wî qasê 643. grond erd 644. gebruik di emilandin 645. bang ditirsin 646. hoge bilind 647. dijken avbirên 648. beschermen diparêzin 649. lage nizm 650. houden... tegen disekînin 651. slecht xirab 652. weer hewa 653. ontstaat çedibe 654. gevaar talûke 655. toen wî çaxê 656. liep bin avê ma --- les 10-1 ders dokter tixtor 658. huisarts tixtorê malê 659. spreekuur wextê dîtinê 660. telefonisch bi telefonê 661. afspraak civan 662. maken çekî 663. ziek nexweş 664. bent dibî 665. om (- te) ku nikarî 666. zorg eyar bike ervoor eyar bike wacht nesekine 669. tot heya les 10-2 ders oog çav 671. nek pişta stû 672. hand dest 673. borst sing 674. hart dil 675. neus poz 676. hals stû 677. vinger tilî 678. been çîm, çîq 679. knie ejnû 680. mond dev 681. schouder sermil 682. rug pişt 683. voet pê 684. pols zend 685. oor guh 686. arm mil 687. buik zik 688. teen tilya pê 689. koorts agir 690. gebeld telefon kir 691. zal tixtorê 692. onderzoekt miayene, venêrin 693. voelt dest dide 694. kijkt difekire 695. keel qirrik 696. zegt dibêje 697. griep grîp 698. blijft bimîne 699. voorlopig niha pêve 700. recept reçete 701. man mêreke (uw man) 702. hiermee bi wî 703. apotheek dermanxane 704. haalt bîne 705. medicijn derman 706. helpt alîkarî 707. tegen hemberê 708. pijn eşê

12 les 10-3 ders hun li 710. last acizin 711. vreemd ecêp 712. nou niha 713. oorzaken sedemê 714. problemen probleman 715. bekend tê dizanîn 716. zitten rûdinin 717. verkeerd xelet 718. fietst bîsikletê 719. tegenwoordig niha 720. doe... aan aktîf dikî 721. voldoende têra xwe 722. regelmatig bidem bidem 723. sporten spor bikî 724. kans şens 725. ziekte nexweşî 726. leef dijî 727. wél di 728. gezond tendurust 729. word dibî les 11-1 ders koop distînim 731. alles her tiştê 732. want çunkî, lewra 733. hoewel dîsa ji 734. sluit digire 735. terwijl gawa 736. goed baş 737. korting kêmkirin, daxistin les 11-2 ders lijst lîste 739. schrijf dinivîsim 740. stuk perçe kî 741. papier kaxiz 742. voorkom pêşî digirim 743. vergeet bîrkim 744. kilo kîlo 745. fles şûşe 746. olie rûn 747. witte spî 748. broden nan 749. eieren hêk 750. frisdrank vexwarina sar 751. enz hwd (herwekî din) 752. anderhalve yek û nîv 753. paprika îsot 754. gekocht hat kirîn 755. rode sor 756. gele zer 757. verschillende cûda 758. kleuren rengan 759. houden (- van) (jê) hez kirin 760. kopen kirîn 761. kleren cil û libas 762. schoenen sol 763. zulke ev qas, wekê wan 764. groot mezin 765. warenhuis sûk 766. betere baştir 767. kwaliteit qalîte 768. goede yê baş les 11-3 ders ligt eraan li gor rewşê 770. verschillend cuda 771. appels sêv 772. waren hebûn 773. soort cure 774. harde hişk 775. lekkerder xweştir 776. genoeg têra xwe 777. duurder bihatir 778. goedkoper erzantir

13 779. prijzen biha, nerx 780. veranderen dıguherin 781. liggen vast wek xwe dimînin (naguherin) 782. winkel dikan 783. eens wextên berê 784. vergelijken danîn ber hev 785. voordeliger erzantir (caziptir) les 12-1 ders postkantoor postexane 787. brief name 788. versturen şandin 789. postzegels pûl 790. gewone normal 791. postzegel pûl 792. cent sent 793. zware giran 794. wegen kişandin 795. weegt dikêşe 796. strippenkaart bilêtê otopês, metro û hwd krijgen girtin, standin 798. papieren belge 799. daarvoor ji bona vê qasê 800. storten pere razandin, pere şandin 801. overmaken pere razandin, pere şandin 802. eigen yê xwe 803. opnemen girtin, pere kişandin 804. pakje paket 805. telegram têlgiraf 806. express ekpres 807. sturen şandin 808. terecht biheqî les 12-2 ders helpen alîkarî kirin 810. berichtje xeber 811. pakketje paketa biçûk 812. moment dem, şop 813. openen vekirin 814. minimaal qet nebe 815. salaris mehanî, maeş 816. formulier form, belga ku bê tije kirin 817. aanvragen daxwazî kirin 818. invullen tije kirin 819. klaar amade les 12-3 ders begrijp fêm bike 821. beantwoordt bersîv dide 822. enkele çend, hinek 823. algemene giştî 824. uzelf hun bi xwe 825. personen kesan 826. bankpas qarta banqê 827. sparen pere civandin, danîn ser hev 828. speciale taybetî 829. persoonlijke şexsî 830. gegevens malumat 831. achternaam bernav 832. voornamen nav 833. geslacht zayend (jin an mêr) 834. huisnummer hejmara xanî (di navnişanê da) 835. postcode koda postê 836. woonplaats bajara ku tê da dimînî 837. even ka 838. kijken nêrîn (ka binêrim)

14 839. ingevuld tije kirî 840. bericht xeber 841. orde rêz 842. via bi rîya 843. zo'n wekê 844. gratis herwe, belaş 845. fijn xweşik 846. tot ziens xatirê te les 13-1 ders tas çente 848. mee (neem... -) bi xwe ra anîn 849. lopend bi meş 850. bakker nanpêj, nanfiroş 851. slager goştfiroş 852. draag hıldigrim 853. aardig epêy, gellek 854. vol tije 855. fiets çerxe, bisiklet les 13-2 ders metro metro 857. wijk mintiqe 858. nieuw nû 859. gedeelte beş 860. straks paşîna 861. afstand mesafe 862. mooi delal 863. rijden ajotin les 13-3 ders vliegtuig balafir 865. ons ya me, yê me 866. vertrek rabûn 867. aanwezig derek da bûn 868. bovendien ser da 869. parkeren park kirin 870. probleem pirsgirek 871. vanuit ji ha va 872. nooit tu caran 873. later paşîna 874. komen... aan tên, digihêjin 875. sneller zûtir les 13-4 ders kaartje bilêt 877. vertel bêje 878. als volgt bi vî awayî 879. stapt gav tavêje 880. stempelautomaat otomata demge avêtinê 881. korte kurt 882. rit tûr 883. stempel (-... af) demge avêtin 884. strippen strip (her malkokek li ser bilêta otobêsê) 885. hoe (-... hoe) çawa 886. verder dom, dewam 887. reist digere 888. reis ger 889. zonekaart mintiqe 890. boven li jor 891. loket gîşe 892. automaat otomat les 14-1 ders huurhuis xanîyê kirî 894. zoon kur, law 895. studeert diçe dibistanê/ zanîngehê 896. kamers ode 897. onze ya me 898. flat dayîre, mal 899. oma dapîr 900. oud kal, pîr

15 les 14-2 ders kamerflat xanîya sê ode kamerflats xanîyên du ode 903. lift asansor 904. omhoog ber bi jor 905. verdiepingen qat 906. derde sêyemîn 907. woning xanî, mal 908. door ji nav 909. deur derî 910. woonkamer odê rûniştinê 911. badkamer hemam, serşo 912. slaapkamer odê razanê 913. slaapkamers odên razanê 914. keuken mitbaq 915. balkon balqon les 14-3 ders zij ewana 917. beneden di bin e (= eerste) ya ewil 919. etage qat 920. trap pêlekan 921. samen bi hev ra 922. net ancax 923. huren kirî kirin 924. kamer odê les 15-1 ders zit diçe 926. basisschool dibistana ewlîn 927. groep grûp 928. zitten henin 929. oudsten şagirtên herê mezin 930. kleinsten şagirtên herê biçûk 931. spelen leyistin 932. zingen stran gotin 933. tekenen wêne çêkirin 934. oudere jê mezintir 935. leerlingen şagirtan 936. lezen xwendin 937. schrijven nivîsandin 938. rekenen matematik 939. woensdagmiddag roja çarşemê piştî nîvro 940. vrij betal 941. brengt dibe (birin) 942. zusje xwûşk 943. crêche qreş 944. halen hildan les 15-2 ders na piştê 946. kiest dibijêre 947. opleiding perwerdeyî 948. keuze tercîh 949. toets imtîhan 950. bepaalt kifşe dike 951. resultaat encam 952. kiezen dibijêrin 953. sommige hinek kes 954. direkt pê ra 955. beroep kar, şixul 956. beroepsonderwijs perwerdeyîya kar hînbûnê 957. vmbo perwerdeyîya navîn ya kar hînbûnê 958. anderen kesên din 959. algemeen giştî 960. onderwijs perwerdeyî 961. havo perwerdeyîya bilind ya giştî (lîse)

16 962. vwo perwerdeyîya bilind ya zanistî (lîse) 963. opleidingen dibistan 964. volg diwxînim; bixwîne 965. klas sinif 966. politieschool dibistana polîsan 967. politieagent polîs les 16-1 ders bedoelen qest kirin 969. bepaald kifşe 970. dorp gund 971. dorpen gundan 972. bestuur rêvebirî 973. trouwen zewicandin 974. gekregen girtin, standin 975. iemand yekî 976. overleden çû ber rehma Xwedê 977. inwoners ew kesên ku derek da rutinin (gundi, bajarî hwd) 978. weten zanîn 979. allerlei cûrbecûr 980. informatie malûmat 981. huurwoning xanîyê kirî 982. waarvoor ji bo 989. allemaal hemû 990. gemeentelijke şaredarî 991. belastingen bac, nerx, xerc 992. politie polîs 993. brandweer agirkuj, itfaye 994. horen (- bij) yê/ya yekî/derekî bûyîn 995. burgemeester serokê şaredarîyê 996. daarvan ya/yê wê/wî 997. hoofd serok 998. samen (- met) bi hev ra 999. wethouders endamên rêvebirîyê şaredarîyê bestuurt rêvedibe gemeenteraad meclisa rêvebirên şaredarîyê parlement parlamento raad meclîs les 16-2 ders zorgt voor pêk tîne 984. woningen xanîyan, malan 985. cultuur çand, kultur 986. hulp alîkarî 987. sportclubs komelên sporê 988. afval qirş

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Lets 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam LES 1-1 1 hoe kā 2 heet sauc 3 je tavs, tevi 4 ik es 5 mijn mans 6 naam vārds 7 is ir 8 woon dzīvoju

Nadere informatie

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Litouws 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam LES 1-1 1 hoe kaip 2 heet vadiniesi 3 je tu 4 ik aš 5 mijn mano 6 naam vardas 7 is yra 8 woon

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Duits. nieuwe woorden per les

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Duits. nieuwe woorden per les Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst Nederlands - Duits nieuwe woorden per les Technische Universiteit Delft Uitgeverij Boom Nederlands Duits deel

Nadere informatie

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Frans. nieuwe woorden per les

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Frans. nieuwe woorden per les Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst Nederlands - Frans nieuwe woorden per les Technische Universiteit Delft Uitgeverij Boom Nederlands Frans deel

Nadere informatie

verschillen: die & deze // dit & dat...

verschillen: die & deze // dit & dat... verschillen: die & deze // dit & dat... ROC van Amsterdam educatie ROC van Amsterdam verschillen: die & deze // dit & dat... mooi lelijk snel langzaam groot klein winter zomer aan uit kort lang zoet zuur

Nadere informatie

Delftse methode ². Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Portugees. nieuwe woorden per les

Delftse methode ². Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Portugees. nieuwe woorden per les Delftse methode ² Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst Nederlands - Portugees nieuwe woorden per les Technische Universiteit Delft Uitgeverij Boom Nederlands Portugees

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren Interview 5-5-2009 met een gehuwde vrouw met 5 kinderen: Int: Hoe gaat het met je? A: Ja, een beetje druk, tijd voor de kinderen, ik heb vijf dochters. Ja, eh, ja eh, mijn oudste dochter is bijna 8, ik

Nadere informatie

Antwoorden Grammatica De sprong

Antwoorden Grammatica De sprong Antwoorden Grammatica De sprong Oefening 1 1. Studeer jij aan de universiteit van Maastricht? 2. Ik vind dat ik een mooi beroep heb. 3. Simone geeft zaterdagavond een feestje. 4. De prijs voor een liter

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

Kinderen en posttraumatische dystrofie

Kinderen en posttraumatische dystrofie Kinderen en posttraumatische dystrofie Dit boekje is tot stand gekomen met de medewerking van Sander Keppel, mevr. W. Hagenbeek, prof. dr. W. Kuis, fysiotherapeute mevr. E. de Bont, mevr. J. Stor-Luijmes

Nadere informatie

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem E LEMMATICA E 1 de EE van Eduard De Ee is ook de naam van een riviertje../ e.a. ± en andere(n)..\ en de Wijde Ee van een meertje. e.e.a. ± een en ander, samenvattend e.d. ± en dergelijke, en meer van dat

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Les 22. De rekening. Wat leert u in deze les? Advies vragen. Advies geven. Waarom-vragen beantwoorden met omdat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht

Nadere informatie

99 TIPS Voor het lopen van :

99 TIPS Voor het lopen van : 99 TIPS Voor het lopen van : Een Marathon Eelco de Boer 2007 Eelco de boer. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgestuurd/doorverkocht zonder toestemming van de schrijver.

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

TOTAAL. Docentenhandleiding. Basiscursus. Nederlands. voor. anderstaligen. door. drs. Anneke van den Broek

TOTAAL. Docentenhandleiding. Basiscursus. Nederlands. voor. anderstaligen. door. drs. Anneke van den Broek TOTAAL Basiscursus Nederlands voor anderstaligen Docentenhandleiding door drs. Anneke van den Broek Inleiding De opzet, structuur en thema's in Totaal zullen voor docent en cursist voor zich spreken. Deze

Nadere informatie

In het westen van Nederland worden de huizen Vroeger heiden ze boomstammen de grond in, tegenwoordig

In het westen van Nederland worden de huizen Vroeger heiden ze boomstammen de grond in, tegenwoordig P LEMMATICA P 1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie # = andere relaties../..\

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 28. Geld lenen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met een bank over geld lenen. Woorden en zinnen gebruiken die gaan over het

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

http://www.edusom.nl Sterlessen Les 6. Een hypotheek aanvragen

http://www.edusom.nl Sterlessen Les 6. Een hypotheek aanvragen http://www.edusom.nl Sterlessen Les 6. Een hypotheek aanvragen Pedro wil een huis kopen. Hij heeft drie offertes voor een hypotheek. Hij praat met zijn taalmaatje over hoe hij de offertes het beste kan

Nadere informatie

Lesbrief 1. Een verzekering afsluiten

Lesbrief 1. Een verzekering afsluiten http://www.edusom.nl Sterlessen Lesbrief 1. Een verzekering afsluiten Hassan heeft een nieuwe auto gekocht. Hij belt naar zijn verzekeringsmaatschappij om zijn verzekering aan te passen. Hij spreekt met

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek www.edusom.nl Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Daarna laat Soumiya

Nadere informatie

Digilemma. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem

Digilemma. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem Digilemma L1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1

Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1 Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1 1 2 Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers

Nadere informatie

Lezen 3a tekst 1 Geslaagd!

Lezen 3a tekst 1 Geslaagd! OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Beginnerslessen Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over vakantie. Een gesprek voeren over vrije tijd. Een vakantiehuisje huren Informatie vinden op het vliegveld.

Nadere informatie

Winkelen, shoppen, kopen, verkopen, het winkeltje, de kiosk, de markt, de galerij: waar hebben we allemaal centen voor nodig? En waar halen we wat?

Winkelen, shoppen, kopen, verkopen, het winkeltje, de kiosk, de markt, de galerij: waar hebben we allemaal centen voor nodig? En waar halen we wat? TINGELINGELING! Winkelen, shoppen, kopen, verkopen, het winkeltje, de kiosk, de markt, de galerij: waar hebben we allemaal centen voor nodig? En waar halen we wat? Tingelingeling! doet de bel van de winkel.

Nadere informatie

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2)

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) Dag & tijd VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) MODULE 13: DEZE MODULE IS ONDERDEEL VAN EEN VIJFTIENDELIGE SERIE bekijk foto/plaatje praat samen wijs aan Dag & tijd luister naar je

Nadere informatie