Voorwoord ter inleiding. Les 1. Samenwoningsrelatie, gezin en familie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord ter inleiding. Les 1. Samenwoningsrelatie, gezin en familie"

Transcriptie

1 Voorwoord ter inleiding I. Overzicht van de cursus II. Waarschuwing Les 1. Samenwoningsrelatie, gezin en familie I. Terminologie A. Samenwoningsrelatie B. Gezinsrelatie C. Familie II. Huwelijk, wettelijke of feitelijke samenwoning A. Situering B. Samenwoningsvormen civielrechtelijk Huwelijk Wettelijke samenwoning Feitelijke samenwoning C. Samenwoningsvormen - fiscaal Directe belastingen Registratierechten op schenkingen Successierechten D.Samenwoningsvormen - sociaalzekerheidsrechtelijk Pensioenen Arbeidsongeval of beroepsziekte E. Conclusie? Over de keuze Over een overeenkomst tot modalisering van de relatievorm III. Bibliografie IV. Voorbeelden van examenvragen Les 2. Het opstellen van een notariële akte I. Algemeen over de notariële akte II. Opdracht van de notaris A. Voorbereiding B. De akte verlijden C. Na het verlijden van de akte februari 2014 KnopsBooks.com i

2 Academiejaar Prof. dr. Hélène Casman III. Algemene aanbevelingen voor het opstellen van een akte A. Geldigheidsvoorwaarden Een geldige wilsuiting Een geldig voorwerp Een geoorloofde oorzaak B. Vereisten voor de leesbaarheid Taalkeuze Taalgebruik Woordkeuze Zinsbouw C. Structuur Algemeen Het dispositief Wat? Hoe? IV. Modellen van akten V. Creativiteit in het notariaat VI. Redactieoefeningen Les 3. Huwelijksovereenkomsten I. Terminologie II. Hoofdkenmerk van het huwelijksstelsel A. Vermogensrechtelijk statuut van het echtpaar B. Niet langer onveranderlijk C. Contracten tussen echtgenoten D.Kenbaarheid III. Notariële tussenkomst vereist A. Algemene regel B. Wijziging vóór het huwelijk C. Conventionele wijziging tijdens het huwelijk Vrijheid om te wijzigen Notariële akte vereist Soms boedelbeschrijving vereist D.Bekendmakingsvereisten Tegenwerpelijkheid van de huwelijksovereenkomst Bekendmaking van het voorhuwelijks huwelijkscontract Bekendmaking van de wijziging van het huwelijkscontract vóór het huwelijk 79 ii KnopsBooks.com 1 februari 2014

3 4. Bekendmaking van de wijziging van het huwelijkscontract tijdens het huwelijk 79 E. Uitwerking Tussen echtgenoten Tegenover derden IV. Contractuele aspecten van de huwelijksovereenkomst A. Toelichting B. Toestemming C. Bekwaamheid D.Oorzaak E. Voorwerp F. Contractsvrijheid Het principe Geen strijdigheid met de goede zeden en de openbare orde Geen afwijking aan de regels van het primair stelsel Geen afwijking van de regels betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij Geen afwijking van de regels die de wettelijke orde van de erfopvolging bepalen Vereiste van eerbied voor de gelijkheid van de echtgenoten Vereiste van coherentie Rechten van schuldeisers V. Bespreking en voorbereiding van het contract A. Bespreking van het huwelijkscontract Leeftijd en leeftijdsverschil Familiale situatie Professionele situatie Vermogensplanning Successieplanning B. Adviesverlening over de keuze van het huwelijkscontract Hoe verloopt het gesprek hierover? Evolutieve benadering Waarschuwing tegen gevaar voor simplificatie De notaris adviseert, maar laat de keuze aan het (a.s.) echtpaar over 93 C. Opstellen van het huwelijkscontract Algemeen Opbouw Modellen Formaliteiten na het verlijden van de akte VI. Studiemateriaal over wijziging huwelijksstelsel VII. Voorbeelden van examenvragen februari 2014 KnopsBooks.com iii

4 Academiejaar Prof. dr. Hélène Casman Les 4. huwelijkscontract met keuze voor een gemeenschap I. Situering: kiezen voor een stelsel met gemeenschap? A. Het wettelijk stelsel, de zero-situatie B. De gemeenschap van aanwinsten als wettelijk stelsel C. Betekenis van de term gemeenschap D.Betekenis van de term aanwinsten E. Betekenis van de term gemeenschap van aanwinsten F. Waarom kiezen voor een gemeenschapsstelsel? II. Bij keuze voor een gemeenschap: welke opties? A. Actieve samenstelling van de vermogens - algemeen B. Tegenwoordige en toekomstige goederen C. Nog andere eigen goederen? Juwelen en collectievoorwerpen Inkomsten van eigen goederen Aandelen Professionele goederen Handelszaak Cliënteel vrij beroep Auteursrechten D.Oplijsting van eigen goederen? E. Levensverzekeringen en pensioenen: eigen of gemeenschappelijk? Individuele levensverzekering Groepsverzekeringen Aanvullende pensioenen Conventionele pensioencompensatie? F. Eigen goederen gemeenschappelijk maken? Inbreng van roerende zaken Inbreng van onroerend goed Inbreng van een toekomstig goed Afstand van het recht van natrekking Algehele gemeenschap Uitbreng uit gemeenschap? G.Met betrekking tot het passief H.Bescherming van de gezinswoning? I. Met betrekking tot het bestuur J. Met betrekking tot de ontbinding K. Met betrekking tot de vereffening Vereffeningsverrichtingen Principe van de vergoeding: standpunt van rechtspraak en rechtsleer. 134 iv KnopsBooks.com 1 februari 2014

5 3. Tijdstip waarop de vergoeding kan geëist of toegekend worden Vergoedingsgronden Omvang van de vergoeding Intresten op de vergoedingsrekening Vergoeding voor arbeidsprestaties? L. Met betrekking tot de verdeling III. Voorbeelden van examenvragen Les 5. Huwelijkscontracten met gemeenschap Successieplanning Overlevingsrechten I. Successieplanning A. Wat is successieplanning? B. Instrumenten van successieplanning C. Het huwelijkscontract als instrument van successieplanning Inbreng in gemeenschap - Uitbreng Vooruitmaking Ongelijke verdeling Verblijvingsbeding II. Civiel effect: huwelijksvoordelen A. Wat is een huwelijksvoordeel? B. Huwelijksvoordelen: soms, niet altijd overlevingsrechten C. Huwelijksvoordelen zijn niet-schenkingen Verantwoording van de regel Gevolgen van de regel Huwelijksvoordelen zijn in principe niet inkortbaar Volkomen en onvolkomen huwelijksvoordelen Als er bij overlijden van een echtgenoot, kinderen zijn Art BW Art BW Beperking van het risico van inkorting Clausulering D.Huwelijksvoordelen en successierechten Huwelijksvoordelen worden niet erfrechtelijk verkregen; toch zijn ze soms belastbaar Draagwijdte van art. 5 W. Succ Herleiding van de omvang van het belastbaar voordeel ter vermijding van de belastbaarheid februari 2014 KnopsBooks.com v

6 Academiejaar Prof. dr. Hélène Casman 4. Niet op grond van art. 5 belastbare huwelijksvoordelen Belastbaarheid van huwelijksvoordelen die inkortbaar zijn? Belastbaarheid van huwelijksvoordelen die geen overlevingsrechten bevatten Belastbaarheid van huwelijksvoordelen wanneer er geen gemeenschap is 162 III. Contractuele erfstellingen IV. Voorkinderen en Valkeniersbedingen A. Ter herinnering: erfrecht van de langstlevende echtgenote B. Valkeniersbeding V. Voordelen en echtscheiding: art. 299 BW A. Art. 299 BW B. Art BW C. Hoe de bedingen opstellen die een overlevingsrecht bevatten? D.Wat bij verstoorde verstandhouding tussen de echtgenoten? Verval bij feitelijke scheiding? Verval bij aangevangen echtscheidingsprocedure? Verval bij onterving? Verval bij onwaardig gedrag? VI. Bibliografie VII. Voorbeelden van examenvragen Les 6. Huwelijkscontracten met keuze voor het stelsel van scheiding van goederen I. Scheiding van goederen A. Keuze voor scheiding der goederen: slechte redenen Er zijn kinderen uit een vorig huwelijk Een van de echtgenoten oefent een zelfstandige beroepsactiviteit uit Minstens een van de echtgenoten is vermogend Vermogen bij de andere parkeren Uitsluiting van erfrecht B. Goede redenen om te kiezen voor scheiding der goederen II. Conventionele regeling A. Bevestiging van de wettelijke regels B. Verfijning van de wettelijke regels Activa Passiva Vermoeden van dagdagelijkse bijdrage in de gezinslasten vi KnopsBooks.com 1 februari 2014

7 4. Welke lasten of kosten vallen onder de proportionele bijdrage en dus onder het vermoeden van dagdagelijkse afrekening? Bestuur Vereffening-Verdeling C. Verrekenbeding D.Uitkeringsbeding E. Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen F. Kwalificatie van huwelijksvoordelen bij scheiding van goederen Civielrechtelijk Fiscaal III. Bibliografie IV. Voorbeelden van examenvragen Les 7. Samenwoningsovereenkomsten voor ongehuwd samenwonenden I. Terminologie II. Hoofdkenmerken III. Notariële tussenkomst vereist? IV. Uitwerking V. Contractuele aspecten van de samenwoningsovereenkomst A. Toelichting B. Toestemming C. Bekwaamheid D.Voorwerp VI. Waarom dan een samenwoningscontract sluiten? VII. Contractsvrijheid A. Wat zeker niet kan B. Geen gemeenschap bedingen C. Scheiding van goederen D.Het vermoeden van onverdeeldheid Het wettelijk vermoeden van onverdeeldheid voor wettelijk samenwonenden Het vermoeden van onverdeeldheid bij feitelijk samenwonen E. Mogelijke bedingen F. Correctiemechanismen invoeren G.Punctuele problemen oplossen februari 2014 KnopsBooks.com vii

8 Academiejaar Prof. dr. Hélène Casman VIII. Regeling voor de gezinswoning voor het geval van een breuk A. De woning is gehuurd Slechts één partner is huurder Ze huren samen B. De woning behoort toe C. Ze zijn samen eigenaar van de woning IX. Afrekeningen X. Uitkering na een breuk A. Of de partner die het nadat de relatie is verbroken nodig heeft om in zijn behoeften te voorwettelijke regeling met betrekking tot de gezinswoning B. Conventionele toekenning van aanspraken op de gezinswoning na overlijden? XI. Voorbeelden van examenvragen XII. Bibliografie Les 8. Schenkingen I. Actualiteit van de schenking in de notariële praktijk A. Invloed van de fiscaliteit op de ontwikkeling van schenkingen II. Definitie en essentiële elementen van een schenking A. Verarming en verrijking B. Dadelijke verarming C. Onherroepelijkheid De regel Nadere toelichting De uitzonderingen D.Soorten schenkingen Handgift Onrechtstreekse schenking Vermomde schenking E. Onderscheid met andere kosteloze handelingen Verzaking Aanwas en tontine Natuurlijke verbintenis III. Grondvoorwaarden van de schenking A. Toestemming B. Bekwaamheid van de schenker C. Bekwaamheid van de begiftigde D.Oorzaak viii KnopsBooks.com 1 februari 2014

9 E. Voorwerp Algemeen Schenking van onderneming IV. Schenking bij notariële akte A. Essentiële vormvoorwaarden B. Uitdrukkelijke aanvaarding C. Volmacht V. Enkele bijzondere bedingen en modaliteiten bij schenkingen bij notariële akte 260 A. Inbreng Schenking aan een wettelijke erfgenaam: voorschot op erfdeel of vrijstelling van inbreng? Inbreng van roerende goederen Inbreng van onroerende goederen Vrijstelling van inbreng in natura B. Schenking met termijnbepaling of onder voorwaarde Termijn Voorwaarde Potestatieve voorwaarde C. Schenking met terugkeer Wettelijke terugkeer Conventionele terugkeer D.Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik Algemeen Fiscale gevolgen van het voorbehoud van vruchtgebruik Civielrechtelijke gevolgen van het voorbehoud van vruchtgebruik Oneigenlijk vruchtgebruik Art. 918 BW Aanwas en terugval E. Schenking met last Begrip Fiscale gevolgen Civielrechtelijke gevolgen Niet toegelaten lasten Lasten vs. voorwaarden Enkele specifieke lasten en vragen die daaromtrent rijzen VI. Twee bijzondere schenkingen A. De ouderlijke boedelverdeling Begrip en nut Voorwaarden februari 2014 KnopsBooks.com ix

10 Academiejaar Prof. dr. Hélène Casman 3. Nadelen Alternatieven Dubbele akte B. De erfstelling over de hand Begrip en nut Voorwaarden Nadelen Alternatief: fidei-commis de residuo of doorgeefplicht VII. Schenking tussen echtgenoten A. Algemeen B. Schenkingen bij huwelijkscontract C. Schenking buiten huwelijkscontract D.Wederzijdse schenking met conventioneel beding van terugkeer VIII. Bibliografie IX. Examenvragen Les 9. Testamenten I. Algemeen A. Definitie en terminologie B. De geïnformeerde testator C. De onwetende testator Vermogensrechtelijke beschikkingen Andere beschikkingen Uitvaart Voogdij en opvoeding van kinderen II. Essentiële kenmerken van het testament A. Het testament is een gift Geestesgezondheid (art. 901 BW) Onbekwaamheid om te testeren Onbekwaamheid om te krijgen (art. 909 BW) B. Het testament is een eenzijdige, toekomstige, herroepelijke, persoonlijke, plechtige akte Eenzijdig Toekomstig Herroepelijk Persoonlijk Plechtig x KnopsBooks.com 1 februari 2014

11 III. Eigenhandig testament A. Geldigheidsvereisten Het geschrift Handtekening Datum B. Bewaring van het eigenhandig testament Bij leven van de testator Na de dood van de testator Sancties C. Voor- en nadelen van het eigenhandig testament IV. Authentiek testament A. Begrip B. Bijkomende voorschriften C. Bespreking van elk van deze formaliteiten Notaris Getuigen Dictee Geschrift Voorlezing Vermelding van de formaliteiten Handtekeningen Aansprakelijkheid van de notaris Opname in het centraal register van testamenten D.Voor- en nadelen van het authentiek testament V. Testament in internationale vorm A. Begrip B. Toepassingsgebied C. Wettelijke voorschriften D.Schriftelijke notariële verklaring E. Voordelen F. Opname in het CRT G.Voor- en nadelen van het internationaal testament VI. Herroeping van vorige wilsbeschikking VII. Legataris A. Vrijheid van de testator B. Voorwaarden in hoofde van de legataris C. Vereiste verduidelijkingen Wat als de legataris vooroverlijdt? Wat als de legataris verwerpt of onwaardig zou zijn? februari 2014 KnopsBooks.com xi

12 Academiejaar Prof. dr. Hélène Casman 3. Wat als er verschillende legatarissen zijn? D.Aanstelling bij wijze van onterving E. Erfgenamen als legatarissen VIII. Legaten A. Algemeen legaat Roeping tot het geheel Hoe wordt dit verwoord? B. Legaat onder algemene titel Begrip Hoe wordt dit verwoord? C. Bijzonder legaat Begrip Kenmerken Voorbeelden D.Belang van het onderscheid Aanwas Saisine of inbezitstelling Schulden en lasten van de nalatenschap Heling (art. 792 BW) Vruchten IX. Legaten met modaliteiten A. Legaat onder voorwaarde of met tijdsbepaling B. Legaat van andermans zaak C. Legaat van een toekomstige zaak D.Legaat van een onverdeeld aandeel E. Legaat van een zaak in onverdeeldheid F. Schuldvordering bij testament G.Legaat van het vruchtgebruik X. Bijzondere testamentaire clausules A. Strafbeding Omschrijving Doel Aandachtspunten Formulering B. Restlegaat of legaat de residuo Omschrijving Doel Aandachtspunten Formulering xii KnopsBooks.com 1 februari 2014

13 C. Bewindclausules Omschrijving Doel: het Ferrari-syndroom Minderjarigenbewind? Aandachtspunten bij meerderjarigenbewind Aandachtspunten bij minderjarigenbewind Formulering van mentorschap voor een meerderjarige erfgenaam D.Testamentuitvoerder XI. Elementaire successieplanning in extremis A. Spreiding over meerdere personen of generation skipping B. Ik-Opa testament en zijn varianten C. Voorrang voor rechte lijn of kinderloos vrijgezel testament D. Overslaan van een generatie E. Vermijding van dubbele heffing bij snel opvolgend overlijden XII. Nader over successierechten A. Bondige opmerking B. Betaling van successierechten C. Duo-legaat Omschrijving Doel Aandachtspunten Formulering D.Legaat van 99,5% van de gezinswoning? XIII. Bibliografie A. Algemeen B. Restlegaat of legaat de residuo C. Duo-legaat D.Strafbeding en alternatief beding XIV. Voorbeelden van examenvragen Les 10. Echtscheiding door onderlinge toestemming I. Echtscheidingswetgeving sedert A. Echtscheiding in het algemeen B. Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) en echtscheiding op gezamenlijk verzoek (EGV) EOT EGV Voorkeur voor EOT boven EGV? februari 2014 KnopsBooks.com xiii

14 Academiejaar Prof. dr. Hélène Casman II. Overzicht van de grondvoorwaarden voor een EOT A. Volgehouden toestemming? Oorsprong van dit vereiste Hoger beroep tegen echtscheidingsvonnis? Andere gevolgen van de inkorting van de procedure Geen overgang meer van EOT naar EOO B. Geen leeftijdsvoorwaarde noch voorwaarde in verband met de duur van het huwelijk 404 C. Geen boedelbeschrijving meer vereist D.Voorafgaande overeenkomsten Authentiek of onderhands? Stijl III. Overzicht van de procedure A. Verzoekschrift Verplichte vermeldingen Bijlagen Aantal exemplaren B. Advies van de procureur des Konings C. Eventuele (eenmalige) persoonlijke verschijning D.Hoger beroep E. Overschrijving in de registers van de burgerlijke stand F. Gevolgen van de echtscheiding IV. Het opstellen van de voorafgaande overeenkomsten A. Vermogensoverzicht Geen boedelbeschrijving verplicht Vergeten goederen Verzwegen goederen Onvermelde schulden B. Vermogensrechtelijke overeenkomst Dading Afstand van herroepbaarheid van schenkingen Uitwerking in de tijd Aankoop tijdens de procedure Roerende goederen Onroerende goederen Vergoedingsrekening Overdracht van een eigen goed Schenking van goederen aan de kinderen Schulden xiv KnopsBooks.com 1 februari 2014

15 11.Erfrecht en andere overlevingsrechten C. De overeenkomst tussen echtgenoten over alimentatie en verblijf De overeenkomst m.b.t. de verblijfplaats Onderhoudsuitkering tussen echtgenoten D.Regeling met betrekking tot de kinderen Welke kinderen? Welke regeling? Beheer over de goederen Gevolgen voor kinderbijslag Fiscale gevolgen V. Wijziging van de voorafgaande overeenkomsten A. Wijzigingen met betrekking tot de overeenkomsten tussen de echtgenoten Algemeen Wijziging tijdens de procedure Tegenbrief Wijziging na echtscheiding in onderling overleg Wijziging na echtscheiding op vordering van één gewezen echtgenoot? 457 B. Wijzigingen met betrekking tot de overeenkomsten t.a.v. kinderen Algemeen Wijziging tijdens de echtscheidingsprocedure Wijziging na echtscheiding in onderling overleg Wijziging na de echtscheiding op vordering van één van de ouders VI. Bibliografie VII. Voorbeelden van examenvragen februari 2014 KnopsBooks.com xv

Les 2. Het opstellen van een notariële akte

Les 2. Het opstellen van een notariële akte Voorwoord ter inleiding I. Overzicht van de cursus......................................... 3 II. Waarschuwing................................................ 4 Les 1. Samenwoningsrelatie, gezin en familie

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS... v FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK Walter PINTENS...1 I. Inleiding...3 II. Huwelijksvoordelen...4 1. Artikel

Nadere informatie

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord...

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... Inhoudstafel Handboek Estate Planning Bijzonder Deel..................... Voorwoord.............................................. i iii ALGEMEEN DEEL........................................... 1 Inleiding.................................................

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

Les 1. Inleiding. Les 2. De verzegeling

Les 1. Inleiding. Les 2. De verzegeling Les 1. Inleiding I. Begrippen en terminologie.................................. 3 A. Onverdeeldheid............................................... 3 B. Onverdeeldheid van een boedel (onverdeelde boedel)....................

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Inhoud HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Afdeling I. Inleiding...... 3 1. Algemeen...... 3 2. Omschrijving.... 3 3. Bewijskracht.... 4 A. Het oude recht... 4 B. Het huidige recht.....

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES

INHOUD. Woord vooraf... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES INHOUD Woord vooraf.......................................................... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES A. Relatievermogensrecht.............................................. 3 Grondwettelijk Hof Grondwettelijk

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT INHOUD Woord vooraf.................................................................... v Over de auteurs................................................................. vii Algemene bibliografie.............................................................

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i echtscheiding_toestemmingtoc.fm Page iii Tuesday, November 8, 2005 9:43 AM iii Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier................ i Hoofdstuk I Voorwaarden.................................

Nadere informatie

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W. INHOUDSTAFEL A. FEITELIJKE SCHEIDING VO O R ECHTSCHEIDING 1 Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts...

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts... INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh.............................. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... De auteurs... Verkrijgingen door de langstlevende echtgenoot via huwelijkcontract...

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... De auteurs... Verkrijgingen door de langstlevende echtgenoot via huwelijkcontract... Inhoudsopgave Handboek Estate Planning Bijzonder Deel..................... Voorwoord.............................................. De auteurs............................................... i iii v DEEL

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze Samenlevingsvormen : inhoud Enkele cijfers Inleiding : welke vormen van samenleven zijn er Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen Huwen Enkele beschouwingen

Nadere informatie

ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN. Natalie VANDEBEEK Advocaat

ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN. Natalie VANDEBEEK Advocaat ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN Natalie VANDEBEEK Advocaat 2010 ISBN 978 90 4652 864 8 D 2010 2664 096 BP/RNPS-BI10041 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat

Nadere informatie

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2 HOOFDSTUK 1 DE WISSELWERKING TUSSEN SCHENKINGEN EN UITERSTE WILSBESCHIKKINGEN Annelies Wylleman Hoofddocent Vakgroep Burgerlijk Recht Universiteit Gent Notaris Lise Voet Assistent Vakgroep Burgerlijk Recht

Nadere informatie

Huwelijksvermogensstelsels: hoofdlijnen

Huwelijksvermogensstelsels: hoofdlijnen Editie 2015 Huwelijksvermogensstelsels: hoofdlijnen auteurs: Prof. Hélène Casman, Ere Notaris, hoogleraar emerita (VUB en ULB) Me Philippe De Page, Avocat au barreau de Bruxelles. Chargé de cours à l Université

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1 voorwerk.fm Page vii Monday, October 11, 2004 3:26 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF....................................... v CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT.........................

Nadere informatie

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3 voorwoord Samenleven met een partner, een broer, een beste vriend, de ouders... kan verschillende vormen aannemen. Het huwelijk is enkel mogelijk binnen een partnerrelatie, maar men kan ook opteren om

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap...

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap... Inhoudstafel I Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle II De burgerlijke maatschap 1 Wat is een maatschap wettelijk kader 2 2 Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN BOEDELBESCHRIJVING 1 INHOUD Zaakregister................................................................. 17 Table alphabétique............................................................ 23 Tabel van

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

Structuur van het volume Schenking

Structuur van het volume Schenking Voorwoord Inbedding Dit boek is het tweede volume van het Handboek Estate Planning, Algemeen Deel. In de voorgaande pagina s kon u nadere uitleg en toelichting vinden bij het globale concept van dit handboek.

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

ERFRECHT EN SCHENKING

ERFRECHT EN SCHENKING MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT ERFRECHT EN SCHENKING BEWERKT DOOR MR. S. PERRICK ADVOCAAT EN NOTARIS TE AMSTERDAM DERTIENDE DRUK KLUWER - DEVENTER - 2002

Nadere informatie

Inhoud MARCEL STORME, ONZE LEERMEESTER FRANS BOUCKAERT, OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

Inhoud MARCEL STORME, ONZE LEERMEESTER FRANS BOUCKAERT, OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT Inhoud MARCEL STORME, ONZE LEERMEESTER V FRANS BOUCKAERT, OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT l I. Inleiding 3 II. De schuldenregeling in het nieuwe huwelijksvermogensrecht 4 A. Contributio

Nadere informatie

Seminarie Estate Planning

Seminarie Estate Planning Seminarie Estate Planning Uw Vermogen, mooi gestructureerd Wat is Estate Planning? Vermogensbeheer in de ruime zin van het woord > beleggingsadvies (banken), >pure successieplanning (louter fiscaal), Planning

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Introductie... 2 Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning 1. Wat is het?... 5 2. Hoe doet u het correct?... 5 3. Wat zijn de voordelen?... 7 4. Wat zijn de nadelen?...

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk DE GROOT intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied 1 1. Kenmerken 1 1.1. Indirecte belasting 1 1.2. Belasting

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. De reserve

HOOFDSTUK 4. De reserve HOOFDSTUK 4 De reserve 35. Grondbeginsel De wet (BW, art. 913 en volgende) legt een reserve vast ten gunste van sommige wettelijke erfgenamen (de wettige bloedverwanten in opgaande lijn, de bloedverwanten

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Oefening 5: de aangifte van nalatenschap inbreng van schenkingen

Oefening 5: de aangifte van nalatenschap inbreng van schenkingen 201501 - Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen.book Page i Tuesday, January 20, 2015 1:28 PM Woord vooraf...................................................... 1 Inleiding...........................................................

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort Concubinaat De buitenhuwelijkse tweerelatie Patrick Senaeve (ed.) Met bijdragen van: Eric Dirix Jacques Herbots Walter Pintens Jan Roodhooft Patrick Senaeve Acco Leuven / Amersfoort INHOUD Patrick Senaeve

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

VEERTIG JAAR INSTITUUT VOOR FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Em. ROGER DILLEMANS... xi

VEERTIG JAAR INSTITUUT VOOR FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Em. ROGER DILLEMANS... xi VEERTIG JAAR INSTITUUT VOOR FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Em. ROGER DILLEMANS... xi DE WET VALKENIERS, EEN GEMISTE KANS? Prof. MIEKEN PUELINCKX-COENE...1 I. De bedoeling van de wet...1 II. Betekenis van

Nadere informatie

INHOUD. xiii. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix DEEL 1. KERNBEGRIPPEN RELATIEVERMOGENSRECHT

INHOUD. xiii. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix DEEL 1. KERNBEGRIPPEN RELATIEVERMOGENSRECHT INHOUD Woord vooraf........................................................................ v Over de auteurs...................................................................... vii Algemene bibliografie................................................................

Nadere informatie

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1 INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied............................ 1 1. Kenmerken..................................................... 1 1.1. Indirecte belasting.........................................

Nadere informatie

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

Vormingplus heet u welkom

Vormingplus heet u welkom Vormingplus heet u welkom Geen testament? de wet regelt alles Wel een testament? u kiest zelf wat er met uw bezit gebeurt soms beperkt familie en vrienden goed doel komen eerst aan bod: kinderen en kleinkinderen

Nadere informatie

1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1

1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1 Inhoudstafel Inleiding 1. Meer flexibiliteit voor u als erflater... 1 1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1 2. Meer maatwerk mogelijk... 1 Deel

Nadere informatie

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013 Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Vraag 1: Waaruit bestaat uw nalatenschap? Vraag 2: Welke wettelijke regels zijn hierop van toepassing? Vraag 3: Hoe kan

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

AFKORTINGEN... HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT... 1

AFKORTINGEN... HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT... 1 INHOUD VOORWOORD...v AFKORTINGEN... xxxi BIBLIOGRAFIE... xxxii INLEIDING... 1 HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT... 1 HOOFDSTUK II. KENMERKEN, ONTWIKKELINGEN EN PERSPECTIEVEN VAN HET

Nadere informatie

3. DE SCHENKING VAN ROERENDE GOEDEREN ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN VOOROVERLIJDEN VAN DE SCHENKER 12

3. DE SCHENKING VAN ROERENDE GOEDEREN ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN VOOROVERLIJDEN VAN DE SCHENKER 12 HOOFDSTUK 1 INTERGEWESTELIJKE AANDACHTSPUNTEN INZAKE SCHENKINGSRECHTEN BIJ SCHENKING VAN ROERENDE GOEDEREN Tim CARNEWAL Master in het notariaat, jurist Berquin notarissen cvba, Brussel 1. SITUERING 1 2.

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM I Inhoudstafel Hoofdstuk 1. De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht: de echtscheiding op grond van onherstelbare

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Derde editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Derde editie Dirk De Groot 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0725-3

Nadere informatie

Titel VII. (...) Afstamming... 26

Titel VII. (...) Afstamming... 26 Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804....................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.. 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 Basisbibliografie...1 1. Grondslag en karakter...2 A. De onderhoudsuitkering tijdens de echtscheidingsprocedure:

Nadere informatie

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET.

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. R. KUMPEN Wanneer in erfrechtelijke dossiers het woord vruchtgebruik (VG) opduikt ontstaat vaak de grootste verwarring, vandaar deze nota voor enige toelichting.

Nadere informatie

12 Huwelijksvermogensrecht

12 Huwelijksvermogensrecht Monografieën Privaatrecht 12 Huwelijksvermogensrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Elfde druk Kluwer - Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Enige verkort aangehaalde werken / XV I.

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1 INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden.....................................

Nadere informatie

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer Inhoud Lijst van afkortingen/verklaring van Symbolen Enig verkort aangehaalde

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Tweede editie Dirk De Groot 2014 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud Inhoud 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 1.1. INLEIDING.................................................... 1 1.1.1. Welke vorm van samenleven past bij u?..................... 1 1.1.2. Dat speelt

Nadere informatie

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting Estate planning Stichting RB studiekring Utrecht, 11 november 2014 Mr. C.G.C. Engelbertink, Van Ewijk Estate Planning te Bussum Definitie van estate planning Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie

RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT 1 Renate Barbaix Alain Laurent Verbeke Elise Goossens Ariadne Van den Broeck (eds.) Antwerpen Cambridge Rechtspraakfiches

Nadere informatie

Erfrecht en schenking

Erfrecht en schenking Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Erfrecht en schenking Veertiende druk Bewerkt door: Mr. S. Perrick Advocaat te Amsterdam Voorheen deel 6A en 6B a Wolters

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave Voorwoord................................................. XIII Introductie................................................. XIV Wat is van wie? 1. U bent gehuwd...........................................

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Fiscaal misbruik in vermogensstructurering en successieplanning Brussel, 20 oktober 2012 J. Ruysseveldt 2 Agenda Nieuwe fiscale misbruikbepaling inzake registratie- en successierechten

Nadere informatie

Inhoud. Hfdst. I. Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2011-2012 Renate Barbaix... 3. I. Inleiding... 3

Inhoud. Hfdst. I. Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2011-2012 Renate Barbaix... 3. I. Inleiding... 3 Voorwoord...v DEEL I. Actuele ontwikkelingen... 1 Hfdst. I. Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2011-2012 Renate Barbaix... 3 I. Inleiding... 3 1. Opzet... 3 2. Recht in beweging... 3 II. Tendensen

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

Inhoud. 2.1 Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen 69 2.1.1 Het karakter van de uiterste wilsbeschikking 69. Maklu 5

Inhoud. 2.1 Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen 69 2.1.1 Het karakter van de uiterste wilsbeschikking 69. Maklu 5 Inhoud Hoofdstuk 1 Versterferfrecht 13 1.1 Inleiding 13 1.1.1 Achtergrond 13 1.1.2 Terminologie 15 1.1.3 Geschiedenis 16 1. 2 Algemene bepalingen 20 1.2.1 Erfopvolging 20 1.2.2 Commoriënten 20 1.2.3 Onwaardigheid

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENÉ DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels Erfrecht Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HÉLÈNE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar

Nadere informatie

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK INHOUD Voorwoord xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK FREDERIK SWENNEN 1 INLEIDING 3 DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT IN ESSENTIE

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT IN ESSENTIE IN ESSENTIE FAMILIAAL VERMOGENSRECHT IN ESSENTIE RENATE BARBAIX Antwerpen Cambridge Familiaal vermogensrecht in essentie Renate Barbaix 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia-educatief.be ISBN 978-94-000-0674-4

Nadere informatie