Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland"

Transcriptie

1 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar de klant aan wie u de goederen verkoopt is gevestigd. Als het gaat om landen buiten de Europese Unie, hebt u te maken met andere regels dan bij verkoop aan klanten in EU-landen. In deze brochure leest u aan welke regels u zich moet houden bij verkoop van goederen aan klanten in het buitenland en hoe u deze verkopen op de aangifte verwerkt. 1 Algemeen U vindt in deze brochure informatie over de verkoop van goederen aan klanten in het buitenland. Hiervoor gelden speciale regels. De regels voor afnemers binnen de Europese Unie (EU) verschillen van de regels voor afnemers buiten de EU. In de hoofdstukken 2 tot en met 4 vindt u infor matie over de verkoop van goederen aan afnemers binnen de EU. Hoe u deze leveringen moet verwerken in uw aangifte leest u in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 geeft u informatie over de verkoop van goederen aan afnemers buiten de EU. Hoe u deze verkopen in uw aangifte omzet belasting moet verwerken leest u in hoofdstuk 7. De EU-landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. OB 204-1Z*10FD 1 Deze brochure gaat niet over het verlenen van diensten aan klan ten in het buitenland. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de BelastingTelefoon of op de internetsite van de Belastingdienst. In Nederland en in andere landen van de Europese Unie (EU) wordt de omzetbelasting geheven volgens het btw-systeem. Net als in het gewone taalgebruik wordt in deze brochure de term btw gebruikt in plaats van omzet belasting.

2 Voor de omzetbelasting moet u elektronisch aangifte doen. Dat kan op 3 manieren: via de internetsite van de Belastingdienst met uw aangifte- of administratiesoftware via een fiscaal intermediair, zoals een accountants- of administratie kantoor Voor de voorbeelden in deze brochure is gebruik gemaakt van de aangifte op de internetsite van de Belastingdienst. 2 Goederen verkopen aan klanten binnen de EU Binnen de EU is sprake van vrij goederenverkeer. U komt daarom aan de binnengrenzen van de EU geen Douane meer tegen. Als u goederen verkoopt aan klanten in andere landen binnen de EU, gelden er speciale regels voor de btw. Hierdoor wordt er altijd in één land omzetbelasting betaald: of in het land van herkomst of in het land van bestemming van de goederen. 2.1 Wat zijn intracommunautaire leveringen? Als u goederen verkoopt aan een klant in een ander EU-land, kan sprake zijn van een zogenoemde intracommunautaire levering. U verricht een intracommunautaire levering als: u goederen vervoert of laat vervoeren naar een ander EU-land én de afnemer btw is verschuldigd voor de intracommunautaire verwerving van de goederen. Het vervoer naar een EU-land moet samenhangen met de levering van de goederen. Als aan deze voorwaarden is voldaan, is op de levering het 0%-tarief van toepassing. Ook als u eigen goederen naar een andere lidstaat hebt overgebracht, kan er sprake zijn van een intracommu nautaire levering. Voorbeeld Een Nederlandse ondernemer verkoopt meubilair aan een Engelse meubelzaak. De Nederlander brengt de Engelsman 0% btw in rekening. De Engelse ondernemer verricht in Engeland een intracommunautaire verwerving en moet daar Engelse omzetbelasting aangeven. Als u goederen levert aan een klant in een ander eu-land en er is niet voldaan aan de voorwaarden, is er dus geen sprake van een intracommunautaire levering. In dat geval moet u uw klant Nederlandse btw in rekening brengen. 2.2 Voorwaarden voor toepassing van het 0%-tarief Op intracommunautaire leveringen is het 0%-tarief van toepassing als aan de volgende voorwaarden is voldaan: Voorwaarde 1: de goederen worden daadwerkelijk naar een ander EU-land vervoerd U moet aan de hand van uw administratie aantonen dat de goederen naar een ander EU-land zijn vervoerd. Aan een enkel document hebt u in het algemeen niet voldoende. Belangrijk is het geheel aan docu menten en de samenhang daartussen. Het gaat bijvoorbeeld om: bestelformulieren orderbevestigingen bewijzen van betalingen uit het buitenland transportverzekeringen vervoersbewijzen facturen op naam van de buitenlandse koper

3 Het is ook mogelijk dat de goederen worden afgehaald door uw klant. Dan is sprake van een zogenoemde afhaaltransactie. Vaak worden de goederen in die situatie contant afgerekend. Bij een afhaaltransactie is het lastig om te bewijzen dat de goederen zijn vervoerd naar een ander EU-land. Als het om een vaste klant gaat, kunt u een vervoersverklaring laten maken door degene die de goederen ophaalt. Uw klant verklaart dan dat hij de goederen naar een ander EU-land vervoert en dat hij bereid is om aan de Belastingdienst inlichtingen te verstrekken over dat vervoer. Hierna is een voorbeeld van een vervoersverklaring opgenomen. Op de vervoersverklaring Op de vervoersverklaring moeten de volgende moeten gegevens de staan: volgende gegevens staan: 1 de naam en het adres van uw onderneming 2 het nummer van de factuur waarop de goederen staan 3 de naam en het adres van uw klant 4 het BTW-identificatienummer van de klant 5 het kenteken van het vervoermiddel waarmee de goederen worden vervoerd 6 de plaats en het land van bestemming Extra voorwaarde bij verkoop van motorrijtuigen Als u motorrijtuigen verkoopt aan een klant in een ander EU-land, geldt voor toepassing van het 0%-tarief een extra voorwaarde. U moet dan het Nederlandse kenteken ongeldig laten verklaren. Hiervoor kunt u terecht bij een van de kantoren van de Rijksdienst voor het wegverkeer (de RDW). U heeft daarbij de volgende documenten nodig: een geldig legitimatiebewijs; het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs van het kentekenbewijs. 6 BTW BIJ VERKOOP VAN GOEDEREN AAN HET BUITENLAND

4 Extra voorwaarde bij verkoop van motorrijtuigen Als u motorrijtuigen verkoopt aan een klant in een ander EU-land, geldt voor toe passing van het 0%-tarief een extra voorwaarde. U moet dan het Nederlandse kenteken ongeldig laten verklaren. Hiervoor kunt u terecht bij een van de kantoren van de Dienst Wegverkeer (RDW). U hebt daarbij de volgende documenten nodig: een geldig legitimatiebewijs het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs van het kentekenbewijs Na het invullen van een zogenoemde uitvoerverklaring ontvangt u van de RDW: het ongeldig gemaakte Tenaamstellingsbewijs een uitvoerverklaring Deze documenten moet u bewaren bij uw administratie. Bel voor het dichtstbijzijnde kantoor van de RDW: Informatie over export van motorrijtuigen vindt u ook op Voorwaarde 2: uw klant is btw verschuldigd in het andere EU-land Bij een intracommunautaire levering mag u het 0%-tarief alleen toe passen als uw klant in zijn land btw verschuldigd is wegens een intracommunautaire verwerving. In het algemeen is dat het geval als uw klant zijn btw-identificatienummer aan u opgeeft. U kunt de juistheid van het nummer laten nagaan bij de BelastingTelefoon. De Belastingdienst stuurt u op verzoek een bevestiging of de naam en het nummer bij elkaar horen. Het btw-identificatienummer van uw afnemer moet u in uw administratie bewaren. 2.3 Als op het moment van factureren niet aan de voorwaarden wordt voldaan Op het moment dat u de factuur uitschrijft, moet duidelijk zijn of aan de voorwaarden voor intracommunautaire leveringen wordt voldaan. Als u daaraan twijfelt, moet u uw klant gewoon btw in rekening brengen en mag u dus niet het 0%-tarief toepassen. Uw klant kan de btw terug vragen bij: Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland Postbus DJ Heerlen telefoon Hiervoor kan hij in zijn land een formulier aanvragen bij de Belastingdienst. 3 Bijzondere leveringen binnen de EU Voor bepaalde leveringen naar andere EU-landen gelden speciale regels. De meest voorkomende situaties vindt u in dit hoofdstuk. 3.1 Goederen vervoeren naar een ander EU-land zonder dat u een koper hebt Het kan zijn dat u uw goederen naar een ander EU-land vervoert, terwijl u voor de goederen nog geen koper hebt. Het gaat dan bijvoorbeeld om goederen die u op een markt of een beurs wilt verkopen. Het overbrengen van deze goederen naar een ander EU-land wordt voor de btw als een levering beschouwd, een zogenoemde fictieve intracommunautaire levering. U moet in Nederland het overbrengen dus behandelen als een intracommunautaire levering. In het land waar u de goederen naartoe vervoert, verricht u een intracommunautaire verwerving. U moet zich daar laten registreren als ondernemer en u bent daar omzetbelasting verschuldigd. Dit geldt niet als u goederen slechts tijdelijk naar een ander EU-land brengt, bijvoorbeeld voor een tentoonstelling of voor dienstverlening in het buitenland.

5 3.2 U verkoopt nieuwe vervoermiddelen Als u nieuwe vervoermiddelen verkoopt zoals een nieuwe auto of motor, is altijd sprake van een intracommunautaire levering waarvoor het 0%-tarief geldt. Het maakt niet uit of u aan een particulier of aan een ondernemer met een btw-identificatienummer levert. De koper betaalt altijd de btw over de aankoop in zijn eigen land. Vervoermiddelen waarvoor de regeling geldt De regeling voor nieuwe vervoermiddelen is van toepassing op de volgende vervoermiddelen: 1 Landvoertuigen, bijvoorbeeld auto s, tractoren en bromfietsen, die: een motor hebben met een cilinderinhoud van meer dan 48 cc of met een vermogen van meer dan 7,2 kw, en zes maanden of minder in gebruik zijn of hoogstens 6000 kilometer hebben gereden. 2 Schepen die: langer zijn dan 7,5 meter, bestemd voor het vervoer van personen of goederen en drie maanden of minder in gebruik zijn of hoogstens 100 uur hebben gevaren. Zeeschepen vallen niet onder het begrip vervoermiddelen. Zee waardige plezierjachten langer dan 7,5 meter zijn echter wel een vervoermiddel. 3 Luchtvaartuigen die: een opstijggewicht hebben van meer dan kg, en drie maanden of minder in gebruik zijn of hoogstens 40 uur hebben gevlo gen. Luchtvaartuigen die worden gebruikt door luchtvaartmaat schappijen die zich hoofdzakelijk bezighouden met het betaalde internationale vervoer, vallen niet onder het begrip vervoermiddel. 3.3 U verkoopt goederen aan personen zonder btw- identificatienummer Als u goederen verkoopt aan iemand zonder btw-identificatie nummer, bijvoorbeeld een particulier, is er geen sprake van een intra communautaire levering. U brengt dan aan uw klant Nederlandse btw in rekening. Als u de goederen echter zelf vervoert of laat vervoeren naar particulieren in een ander EU-land, kan er een bijzondere regeling gelden: de regeling voor afstandsverkopen. Deze regeling geldt alleen als de verkopen boven een bepaald drempel bedrag uitkomen. Het drempelbedrag verschilt per land. Op de internetsite van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) kunt u de drempel bedragen per land vinden. De regeling voor afstandsverkopen houdt in dat, als u de drempel voor dat land hebt overschreden, u buitenlandse omzetbelasting bent verschuldigd in het land waar de goederen naartoe gaan. U moet uw klant in deze situatie omzetbelasting in rekening brengen volgens de regels en het tarief van dat land. De buitenlandse omzet belasting die u in rekening brengt, moet u aan de belastingdienst in het andere EU-land betalen. U moet zich hiervoor bij de belastingdienst in dat land als ondernemer laten registreren. Kijk voor meer informatie op of bel de BelastingTelefoon: Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. 3.4 U monteert of installeert goederen in een ander EU-land Als u de verkochte goederen ook monteert of installeert, is er voor de btw geen sprake van een intracommunautaire levering. Dit is bijvoorbeeld het geval als u keukens installeert. Als u goederen installeert bij een klant in een ander EU-land, wordt dat gezien als een levering in het land waar u de goederen installeert. U moet dan omzetbelasting betalen aan de belastingdienst van dat land volgens de regels die daar gelden.

6 3.5 U verkoopt gebruikte goederen Als u handelt in gebruikte goederen, kunst, antiek en verzamel voorwerpen, kunt u voor de btw een speciale regeling toepassen, de zogenoemde margeregeling. Als u de margeregeling toepast, dan bere kent u de btw niet over uw omzet, maar over het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs, de zogenoemde winstmarge. Als u gebruikte goederen verkoopt aan klanten in andere EU-landen kunt u de margeregeling op dezelfde manier toepassen als in Nederland. In dat geval is er dus geen sprake van een intracommunautaire levering waarvoor het 0%-tarief geldt. U bent in Nederland wel btw verschuldigd over de winstmarge. Ook als uw klant ondernemer is, verricht hij geen intracommunautaire verwerving in zijn land. U kunt er per levering voor kiezen de margeregeling niet toe te passen. Als aan de voorwaarden voor intracommunautaire leveringen is voldaan, mag u het 0%-tarief toepassen. Uw klant moet dan in zijn land over de volledige aankoopprijs omzetbelasting betalen. Zie voor meer infor matie de brochure Btw bij handel in gebruikte goederen. 4 Administratieve verplichtingen voor intracommunautaire leveringen Voor intracommunautaire leveringen gelden de algemene administratieve verplichtingen. In dit hoofdstuk leest u welke extra eisen de Belastingdienst aan uw administratie stelt. Zie voor de algemene administratieve verplichtingen de brochure Uw bedrijf en de btw. 4.1 Leveringen afzonderlijk registreren U moet intracommunautaire leveringen in uw administratie apart registreren. U registreert de bedragen per klant afzonderlijk, dus per btw-identificatienummer. In veel boekhoudprogramma s is hier rekening mee gehouden. Doordat u de leveringen apart registreert, kunt u deze heel gemakkelijk overnemen op de Aangifte omzetbelasting en de Opgaaf ICL. Zie voor meer informatie hoofdstuk Factureren Naast de gegevens die u normaal gesproken op een factuur vermeldt (zoals uw eigen btwidentificatienummer), moet u op facturen van intracommunautaire leveringen altijd het btw-identificatienummer van uw klant vermelden. Bovendien moet uit de factuur blijken dat sprake is van een intracommunautaire levering. Hoe bepaalt u uw btw-identificatienummer? Uw btw-identificatienummer is afgeleid van uw omzetbelastingnummer (btw-nummer). U kunt uw btw-identificatienummer als volgt bepalen: U plaatst vóór uw btw-nummer de landcode NL. U verwijdert de punten uit het btw-nummer. Zo nodig plaatst u na de letters NL één of twee nullen, zodat het vol ledige nummer uit 14 posities bestaat. Voorbeeld Omzetbelastingnummer: B01 Bijbehorend btw-identificatienummer: NL B01 U kunt uw btw-identificatie nummer ook opvragen bij het belastingkantoor waar u onder valt.

7 5 Aangifte doen van leveringen binnen de EU Intracommunautaire leveringen moet u op twee manieren opgeven aan de Belastingdienst: via uw Aangifte omzetbelasting en via de Opgaaf ICL. 5.1 Aangifte omzetbelasting Intracommunautaire leveringen vult u in bij vraag 3b van uw Aangifte omzetbelasting. U vult de levering in op de aangifte over het tijdvak waarin de datum van de factuur valt. Dit geldt ook als u vooruit hebt gefactureerd. Voorbeeld U hebt in een bepaald kwartaal voor aan goederen verkocht aan twee Duitse ondernemers en één Belgische ondernemer. Op deze leveringen hebt u het 0%-tarief toegepast. Bij de inkoop van deze goederen is u aan btw in rekening gebracht. Deze btw is aftrekbaar als voorbelasting. U vult uw aangifte als volgt in: Rubriek 3: Leveringen naar het buitenland Bedrag waarover 1 Omschrijving omzetbelasting wordt berekend 3a. Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer) 3b. Leveringen naar landen binnen de EU 3c. Installatie/afstandverkopen binnen de EU Rubriek 5: Voorbelasting, kleineondernemersregeling, schatting en eindtotaal 1 Omschrijving Omzetbelasting 5a. Verschuldigde omzetbelasting (rubrieken 1a t/m 4b) 5b. Voorbelasting c. Subtotaal: (rubriek 5a min 5b) 5d. Vermindering volgens de kleineondernemersregeling 5e. Schatting vorige aangifte(n) 5f. Schatting deze aangifte(n) Totaal Te betalen 5.2 Opgaaf intracommunautaire leveringen De lidstaten van de EU wisselen onderling gegevens uit over intra communautaire transacties. Met de Opgaaf ICL verstrekt u gegevens over intracommunautaire leveringen die u hebt verricht in het tijdvak waarover de opgaaf gaat. De Belastingdienst wisselt deze gegevens uit met de andere EU-landen. De gegevens in de opgaaf mogen uitsluitend gaan over leveringen van goederen. Diensten moet u niet in de opgaaf vermelden. De Opgaaf ICL heeft altijd betrekking op een kalenderkwartaal, ook als u per maand aangifte omzetbelasting doet. U moet alleen Opgaaf ICL over een bepaald kwartaal doen als u in dat tijdvak intracommunautaire leveringen hebt verricht of eigen goederen hebt overgebracht. Als dat niet het geval is, hoeft u geen opgaaf te doen. De Opgaaf ICL moet binnen een maand na afloop van het kalenderkwartaal door de Belastingdienst zijn ontvangen. Als u een opgaaf ten onrechte niet, niet tijdig, niet juist of niet volledig indient, kunt u daarvoor een boete krijgen.

8 De Opgaaf ICL kunt u op dezelfde manieren indienen als de aangifte omzetbelasting (zie hoofdstuk 1). In de meeste gevallen kunt u de Opgaaf ICL doen via de internetsite van de Belastingdienst. Als u in de afgelopen 15 maanden bij vraag 3b van de aangifte omzetbelasting een bedrag hebt ingevuld, staat in het beveiligde gedeelte van de internetsite meestal een elektronisch formulier voor u klaar. Staat het elektronische formulier niet klaar, dan kunt u een blanco exemplaar vinden onder de knop Overige formulieren. Meer informatie over de elektronische Opgaaf ICL vindt u op de internetsite van de Belastingdienst. Voorbeeld U hebt in een kwartaal voor aan goederen verkocht aan twee Duitse ondernemers en één Belgische ondernemer aan de eerste Duitse ondernemer, aan een andere Duitse ondernemer en aan de Belgische onderne mer. U vult uw Opgaaf ICL als volgt in: Rubriek 3a: Intracommunautaire leveringen BTW-identificatienummer afnemer Totaalbedrag leveringen landcode nummer per afnemer in dit tijdvak DE DE BE Bijzondere leveringen verwerken op uw aangifte en opgaaf Goederen vervoerd naar een ander EU-land zonder dat u een koper had Als u eigen goederen vervoert naar een ander EU-land zonder dat u een koper hebt, verricht u ook een (fictieve) intracommunautaire levering. U moet daarvoor geregistreerd zijn bij de belastingdienst van dat andere EU-land. U krijgt dan een btw-identificatienummer toegekend. Dit btw-identificatienummer vult u in bij vraag 3b van uw Opgaaf ICL. Als bedrag neemt u de kostprijs van de goederen. Nieuwe vervoermiddelen Als u een nieuw vervoermiddel levert aan een particulier in een andere lidstaat, verricht u ook een intracommunautaire levering. Het bedrag van de levering vult u in bij vraag 3b van de Aangifte omzetbelasting. De levering kunt u niet in de Opgaaf ICL verwerken. U moet in dat geval een kopie van de verkoop factuur sturen naar: Belastingdienst/Central Liaison Office Postbus AJ Almelo Goederen geleverd aan personen zonder btw-identificatienummer: afstandsverkopen Afstandsverkopen moet u op uw aangifte invullen bij vraag 3c. U vult deze verkopen niet in op uw Opgaaf ICL. Zie paragraaf 3.3. Gemonteerde of geïnstalleerde goederen U moet het monteren of installeren van goederen invullen op uw aangifte bij vraag 3c. U mag deze leveringen niet invullen op de Opgaaf ICL. Zie paragraaf 3.4. Gebruikte goederen: margeregeling Als u gebruikte goederen met gebruik van de margeregeling verkoopt aan klanten in andere landen, dan past u de margeregeling op dezelfde manier toe als in Nederland. U vult deze leveringen dus op dezelfde manier op uw aangifte in als bij binnenlandse verkopen onder de margeregeling. U vult deze leveringen niet in op uw Opgaaf ICL. Zie paragraaf Fiscale eenheden en opgaaf Voor fiscale eenheden moet u per onderdeel een afzonderlijke opgaaf doen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de internetsite van de Belastingdienst.

9 5.5 Opgaaf aan het Centraal Bureau voor de Statistiek Als de waarde van uw intracommunautaire leveringen per jaar meer bedraagt dan , moet u maandelijks een statistiekopgave doen aan het CBS. Informatie vindt u op (zoekterm Intrastat). U kunt ook contact opnemen met: Centraal Bureau voor de Statistiek Antwoordnummer WC Heerlen Telefoon: (045) Goederen verkopen aan klanten buiten de EU Als u goederen verkoopt aan klanten in landen buiten de EU is sprake van uitvoer. U krijgt dan te maken met de Douane omdat u aangifte ten uitvoer moet doen. In dit hoofdstuk leest u wat het uitvoeren van goederen voor gevolgen heeft voor de btw. 6.1 Leveringen belast met 0% btw Als u goederen verkoopt aan klanten buiten de EU is die levering met 0% btw belast. U brengt uw klant dus 0% btw in rekening. Om het 0%-tarief te mogen toepassen, moet u wel kunnen aantonen dat de goederen daadwerkelijk worden uitgevoerd (zie paragraaf 6.2). Of u de goederen aan een particulier of ondernemer levert, maakt niet uit. U geeft de levering aan op uw Aangifte omzetbelasting. De btw die u bij aankoop van de goederen hebt betaald, kunt u als voorbelasting aftrekken. Hoe doet u aangifte ten uitvoer bij de Douane? U kunt zelf aangifte ten uitvoer doen, maar u kunt de aangifte ook laten indienen door een douane-expediteur. Als de Douane de aangifte heeft afgehandeld, mogen de goederen worden uitgevoerd. U kunt ook aangifte ten uitvoer doen bij een douanekantoor aan de buitengrens van de EU. Bel voor meer informatie over uitvoer naar de BelastingTelefoon Douane: Voorwaarde om het 0%-tarief toe te passen Om het 0%-tarief te kunnen toepassen, moet u kunnen aantonen dat de goederen daadwerkelijk de EU hebben verlaten. Dit moet u doen aan de hand van uw administratie. Aan een enkel document hebt u in de regel niet voldoende. Belangrijk is het geheel van documenten en de samenhang daartussen. Het gaat bijvoorbeeld om: een aangifte ten uitvoer vervoersbewijzen facturen van vervoersondernemers invoerbewijzen van het land waar de goederen naartoe gaan correspondentie met buitenlandse klanten transportverzekeringen bewijzen van betalingen uit het buitenland Als u de goederen door TNT Post laat vervoeren: een douane verklaring. Dit formulier is verkrijgbaar bij TNT Post of bij het Postkantoor. Let op! Als u niet kunt aantonen dat u het 0%-tarief mag toepassen, moet u uw klant Nederlandse btw in rekening brengen. Extra voorwaarde bij verkoop van motorrijtuigen Als u een motorrijtuig uitvoert, moet u het Nederlandse kenteken ongeldig laten verklaren. Hiervoor kunt u terecht bij een van de kan toren van de Dienst Wegverkeer (de RDW).

10 U hebt daarbij de volgende documenten nodig: een geldig legitimatiebewijs het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs van het kentekenbewijs. Na het invullen van een zogenaamde uitvoerverklaring ontvangt u van de RDW: het ongeldig gemaakte Tenaamstellingsbewijs een uitvoerverklaring. Deze documenten moet u bij uw administratie bewaren. Bel voor het dichtstbijzijndekantoor van de RDW: Informatie over export van motorrijtuigen vindt u ook op internet: Uw afnemer haalt de goederen zelf op Als uw klant de goederen zelf afhaalt, kan het voor u lastig zijn om aan te tonen dat de goederen zijn uitgevoerd. U mag dan toch het 0%-tarief toepassen als uw klant een ondernemer is én u aan de hand van de hierboven genoemde documenten kunt aantonen dat de goederen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Als u twijfelt, breng dan btw in rekening. Uw klant kan de btw terugvragen bij: Belastingdienst/ Limburg/kantoor Buitenland Postbus DJ Heerlen telefoon Voorwaarden bij verkoop aan particulieren die goederen meenemen Als u goederen verkoopt aan particulieren uit landen buiten de EU en die afnemers nemen de goederen zelf mee, mag u het 0%-tarief toe passen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: De klant woont buiten de EU. U kunt dit bijvoorbeeld aantonen met een kopie van het paspoort van uw klant. De klant voert de goederen uit in dezelfde staat als waarin u ze hebt geleverd. De klant voert de goederen binnen drie maanden na de maand van aankoop uit. De klant neemt de goederen mee als persoonlijke bagage. Het factuurbedrag is minimaal 50, inclusief de btw die normaal verschuldigd is. In de praktijk weet u bij het uitschrijven van de factuur meestal niet zeker of aan deze voorwaarden wordt voldaan. Pas als u van uw afnemer een door de Douane voor uitvoer uit de EU afgetekende (kopie)factuur of certificaat van uitvoer hebt terugontvangen, weet u dat de uitvoer daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. U kunt de uitvoer ook aantonen aan de hand van een bewijsstuk dat u van uw klant krijgt waaruit blijkt dat de door u geleverde goederen in een land buiten de EU definitief zijn ingevoerd. Een voorbeeld van zo n bewijsstuk is een kopie van een in het land van de afnemer gedane definitieve aangifte ten invoer.in dat geval kunt u het 0%-tarief beter pas achteraf toepassen. Dat betekent dat u bij de verkoop van de goederen Nederlandse btw laat betalen. Als u het bewijs van uitvoer van de klant hebt gekregen, betaalt u de btw terug aan uw klant. 7 Administratieve verplichtingen en aangifte doen van leveringen buiten de EU 1 Als u goederen verkoopt aan klanten in landen buiten de EU, gelden de algemene administratieve verplichtingen. In dit hoofdstuk leest u welke extra eisen de Belastingdienst aan uw administratie stelt als u handelt met een afnemer in een niet-eu-land. Verder leest u in dit hoofdstuk hoe u deze leveringen in uw Aangifte omzetbelasting moet verwerken.

11 7.1 Leveringen afzonderlijk registreren U moet leveringen aan klanten buiten de EU in uw administratie apart registreren. In de meeste boekhoudprogramma s wordt hier rekening mee gehouden. 7.2 Aangifte doen van leveringen buiten de EU Leveringen aan klanten buiten de EU waarbij u het 0%-tarief hebt toegepast, vult u in op uw Aangifte omzetbelasting bij vraag 3a. U vult de levering in op de aangifte over het tijdvak waarin de datum van de factuur valt. Dat geldt ook als u vooruit hebt gefactureerd. Voorbeeld U hebt in een bepaalde maand voor aan goederen verkocht aan twee Russische ondernemers en op de levering het 0%-tarief toegepast. Bij de inkoop van deze goederen is aan btw in rekening gebracht. Deze btw is aftrekbaar als voorbelasting. U vult uw aangifte als volgt in: Rubriek 3: Leveringen naar het buitenland Bedrag waarover 1 Omschrijving omzetbelasting wordt berekend 3a. Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer) 3b. Leveringen naar landen binnen de EU 3c. Installatie/afstandverkopen binnen de EU Rubriek 5: Voorbelasting, kleineondernemersregeling, schatting en eindtotaal 1 Omschrijving Omzetbelasting 5a. Verschuldigde omzetbelasting (rubrieken 1a t/m 4b) 5b. Voorbelasting c. Subtotaal: (rubriek 5a min 5b) 5d. Vermindering volgens de kleineondernemersregeling 5e. Schatting vorige aangifte(n) 5f. Schatting deze aangifte(n) Totaal Te betalen 8 Meer informatie Informatie over de btw en andere belastingen kunt u vinden op de internetsite van de Belastingdienst. Daar vindt u ook diverse brochures en folders die u kunt downloaden. Het adres is Voor algemene vragen kunt u ook bellen met de BelastingTelefoon: Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Voor algemene vragen over douanezaken kunt u op dezelfde tijden terecht bij de BelastingTelefoon Douane: Hebt u specifieke vragen over uw eigen bedrijf, dan kunt u terecht bij het belastingkantoor waar u onder valt. 11 Dit is een uitgave van: Belastingdienst mei 2009

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land

Nadere informatie

BTW bij handel in gebruikte goederen

BTW bij handel in gebruikte goederen BTW bij handel in gebruikte goederen De margeregeling Bent u een handelaar in gebruikte goederen, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen? Dan kunt u gebruikmaken van de margeregeling. Volgens deze regeling

Nadere informatie

Btw bij handel in gebruikte goederen

Btw bij handel in gebruikte goederen De margeregeling Bent u een handelaar in, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen? Dan kunt u gebruikmaken van de margeregeling. Volgens deze regeling berekent u de btw niet over uw omzet, maar over het verschil

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8 Uw bedrijf en de BTW Als u ondernemer bent, heeft u te maken met de BTW. Over vrijwel alle producten en diensten bent u BTW verschuldigd. De BTW die u zelf heeft betaald over uw inkopen, mag u daar weer

Nadere informatie

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. Over vrijwel alle producten en diensten bent u btw verschuldigd. De btw die u zelf hebt betaald over uw inkopen, mag u daar weer vanaf trekken. In deze

Nadere informatie

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. Over vrijwel alle geleverde producten en diensten bent u btw verschuldigd. De btw die u zelf hebt betaald over uw inkopen en kosten, mag u daar weer vanaf

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Explanatory notes

Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Belastingdienst 2015 Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting Voor binnenlandse ondernemers Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. In sommige situaties is het

Nadere informatie

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel De verleggingsregeling Bent u ondernemer in de bouw, de scheepsbouw, de metaalconstructie of de confectie-industrie? Dan hebt u waarschijnlijk regelmatig

Nadere informatie

Handel in gebruikte goederen

Handel in gebruikte goederen Handel in gebruikte goederen Wanneer u (mede) handelt in gebruikte goederen kunt u voor de BTW de margeregeling toepassen. U betaalt dan BTW over de winstmarge en niet over de omzet. De margeregeling geldt

Nadere informatie

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen.

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Stappenplan teruggave btw In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Let op: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen en de inhoud is onder voorbehoud van de

Nadere informatie

DISCLAIMER... 6 INLEIDING... 7 HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL VOORDEEL BIJ ZELFIMPORT... 8 Inleiding... 8. Algemeen... 18

DISCLAIMER... 6 INLEIDING... 7 HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL VOORDEEL BIJ ZELFIMPORT... 8 Inleiding... 8. Algemeen... 18 DISCLAIMER... 6 INLEIDING... 7 HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL VOORDEEL BIJ ZELFIMPORT... 8 Inleiding... 8 Algemeen... 8 Berekening financieel voordeel... 8 Catalogusprijs en netto catalogusprijs... 8 Berekening

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

Belasting van personen auto s en motor rijwielen (bpm)

Belasting van personen auto s en motor rijwielen (bpm) Belastingdienst Belasting van personen auto s en motor rijwielen (bpm) Als u zelf aangifte moet doen Hebt u in het buitenland een auto of motor gekocht? Of hebt u een bestelauto omgebouwd tot personenauto

Nadere informatie

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Inhoud 1 Algemene informatie 3 2 Introductie 4 3 Aan de slag 5 3.1 Inloggen 5 3.2 Instellingen beheerder 7 4 Het verzoek om teruggaaf van

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen. Omzetbelasting

SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen. Omzetbelasting SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen Omzetbelasting Januari 2003 1. Voor wie is deze brochure? Op 1 maart 1999 is op Bonaire en Curaçao de omzetbelasting (OB)

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS BTW 2010

EINDEJAARSTIPS BTW 2010 EINDEJAARSTIPS BTW INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 MELD VERBREKING/WIJZIGING FISCALE EENHEID BTW 3 ONROEREND GOED 4 BELASTE LEVERING 4 BELASTE VERHUUR 4 HERZIENING AFTREK BIJ LEEGSTAND 4 AFTREK VOORBELASTING

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

gravita Notitie Elektronische aangifte omzetbelasting Bijlage 1 bij de handleiding PSU Boekhouden Light Versie 25 januari 2005 INHOUD

gravita Notitie Elektronische aangifte omzetbelasting Bijlage 1 bij de handleiding PSU Boekhouden Light Versie 25 januari 2005 INHOUD gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Notitie Elektronische

Nadere informatie

Motoren. Motorrijtuigenbelasting

Motoren. Motorrijtuigenbelasting Motoren Motorrijtuigenbelasting Zodra het kentekenbewijs van een motor op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u niet met uw motor op de weg rijdt. In deze brochure leest u alles

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken

Uw voertuig en het kenteken RDW Uw voertuig En het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa

Nadere informatie

Inhoud. 2.1 Wat is een personenauto? 5 2.2 Wat is een kampeerauto? 5 2.3 Wat is een motorrijwiel? 5 2.4 Eisen voor bestelauto s 5

Inhoud. 2.1 Wat is een personenauto? 5 2.2 Wat is een kampeerauto? 5 2.3 Wat is een motorrijwiel? 5 2.4 Eisen voor bestelauto s 5 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 Wat zijn personenauto s en motorrijwielen? 4 2.1 Wat is een personenauto? 5 2.2 Wat is een kampeerauto? 5 2.3 Wat is een motorrijwiel? 5 2.4 Eisen voor bestelauto

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2014 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie