rapport Juridische helpdesk Min Berghmans 9 maart 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rapport Juridische helpdesk Min Berghmans 9 maart 2009"

Transcriptie

1 rapport 9 maart 2009 Juridische helpdesk Min Berghmans

2 Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg - Fiche Doelstelling 26 Het informeren van jeugdhulpverleners over de juridische aspecten van hun werk in relatie tot minderjarigen en hun (gezins)context Actie(s) Via de juridische helpdesk (telefonisch, , website) versterken van de professionaliteit van de hulpverleners door informatie te verstrekken over juridische regels in hun relatie tot de cliënten en over juridische procedures. Indicatoren - aantal vragen: 347 vragen van jeugdhulpverleners, 35 diverse vraagstellers, 48 studenten, 18 particulieren = 448 in totaal - aantal vragen dat binnen de vooropgestelde termijn van twee weken beantwoord is: 443 (99%) Motivering met betrekking tot de 5 antwoorden buiten termijn: 3 vragen werden binnen 17, 20 en 26 dagen beantwoord. Deze kwamen toe op een adres van een stafmedewerker in verlof (niet via het helpdeskformulier van de website waarvoor een permanentieregeling geldt) en werden niet herhaald op een andere wijze ondanks het out of office bericht. 1 vraag werd binnen 18 dagen beantwoord. Het betrof een vraag rond toestemming en andere formaliteiten bij buitenlandse reizen door minderjarigen wat een advies van vereiste. 1 vraag werd binnen 49 dagen beantwoord. Het betrof een vraag over enkele kwaliteitsdocumenten (o.a. agressieprocedure, afzondering) die werden nagelezen, tussen meerdere OSBJ-medewerkers besproken en uitgebreid becommentarieerd. Het betrof aldus een meer-dan-gewone helpdeskvraag en valt in feite buiten categorie. Besluit: de indicator werd naar behoren verwezenlijkt. - juridische FAQ-lijst op de website van OSBJ Verantwoordelijke stafmedewerker(s) Min Berghmans Sofie Van Rumst i

3 Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg - I. Samenvatting In 2008 werden er 448 vragen geregistreerd op de juridische helpdesk, waarvan 308 uit de sectoren Algemeen Welzijnswerk en Bijzondere Jeugdzorg, 35 door professionelen uit diverse aanbelendende sectoren, 48 door studenten en 18 door particulieren. Zij werden met uitzondering van 5 allen binnen een periode van 14 dagen beantwoord. Het gebruik van de juridische FAQ op de website stijgt jaarlijks: meer dan gebruikers vinden hier een antwoord op hun vraag. De beide vormen van juridische dienstverlening beantwoorden duidelijk aan een nood uit de sector. 1

4 Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg - II. Inhoudelijk rapport 1. Proces Ondersteuning aan de Bijzondere Jeugdzorg houdt onder andere een leren omgaan met de juridische manier van kijken in. Een professionele hulpverlening kent en houdt rekening met de juridische wereld. OSBJ neemt hierin een vertaalfunctie op door bij concrete vragen het regelgevend kader te duiden. Soms kan enkel een knelpunt worden gesignaleerd of bevestigd. De helpdeskfunctie wordt bekendgemaakt via de website en op vormingen. uitvoering De vragen bereiken ons via het helpdeskformulier op de OSBJ-website, via het helpdeskformulier op de Jeugdrecht-website, via mail of telefonisch. De jeugdhulpsectoren BJB en AWW zijn de primaire doelgroep. Vragen van externen over de bijzondere jeugdbijstand worden eveneens beantwoord. Particulieren worden doorverwezen. 2. Inhoudelijke bespreking en adviezen 2.1. Welke sectoren stellen vragen? Sector Aantal vragen Algemeen Welzijnswerk 35 Bijzondere Jeugdzorg algemeen 166 Sector pleegzorg 85 HCA-diensten 42 Agentschap Jongerenwelzijn (oa. Jolijn, consulenten 15 en gemeenschapsinstellingen) Andere Integrale Jeugdhulp 2 Kabinetten en politici 3 Onderwijs 4 CLB s 5 Parketcriminoloog: 3 Schadebemiddelaar meerderjarigen 1 Anderen (VAD, NICC, universiteiten, 17 kinderrechtencommissariaat, Icoba, MPI, OCMW,..) Onbekend 4 Studenten 48 Particulieren/hulpvragers 18 Totaal vragen Waarover stelt men vragen? a) Informatie Onder deze categorie horen de vragen over beroepsgeheim, verslaggeving en dossier, informatie doorgeven. 57 vragen gingen hierover. - Over het beroepsgeheim vroegen de hulpverleners bijvoorbeeld. 2

5 Wij hebben volgende week overleg met het CLB over een betere samenwerking mbt. de jongeren. Een vraag die we ons vooraf stelden is of er (geen) sprake kan zijn van gedeeld beroepsgeheim tussen de hulpverleners in onze voorziening en het CLB mbt. de testresultaten van IQ-tests die door het CLB worden afgenomen. In de praktijk krijgen wij die resultaten nu soms wel en soms niet te zien. Wij zouden hieromtrent graag een soort conventie afsluiten met het CLB waarin duidelijk gesteld wordt wie wel en wie niet toegang heeft tot de resultaten. Onder welke voorwaarden kan dit? Graag wou ik even informeren hoe mijn wettelijke positie er in volgende casus uitziet: Gezin met 5 jonge kindjes(1-7 jaar) waar reeds langer signaalgedrag als vermoedens leven rond intra-familiaal geweld. Recentelijk gingen de 2 oudste kindjes er openlijk een gesprek met me over aan. Moeder en vader bevinden zich in de negatie en zijn niet aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. We hebben deze bezorgdheid gemeld bij de consulente van de Sociale Dienst Jeugdrechtbank en vroegen consult aan de cel intra-familiaal-geweld van slachtofferhulp. Zij gaven aan dat ze wensen dat we in naam van onze dienst (gezien de jonge leeftijd van de kinderen) P.V. laten opmaken bij de politie. Deze vraag leidde tot een discussie op de teamvergadering. Zijn er in de wet richtlijnen rond hoe ik hierin als gezinsbegeleidster dien te handelen? Ik heb een vader in begeleiding die onder elektronisch toezicht staat. Hij heeft mij deze week heeft gebeld om te zeggen dat hij terug naar de gevangenis moet omdat hij zich niet aan de afspraken houdt. Hij heeft daarop besloten om onder te duiken. Hij zou graag contact blijven hebben met zijn dochter af en toe. Kunnen wij ons beroepen op het beroepsgeheim? Of hebben wij meldingsplicht? Kan de politie ons om informatie vragen en moeten wij die dan geven? En hoe zit dat met de consulente van de jeugdrechtbank? Een 16+ meisje liep weg. Van bij de start van de fugue werd politie op de hoogte gebracht. De politie voert een onderzoek en op basis van getuigenissen wenst ze de pc te scannen om haar chat-correspondenten na te gaan. De pc is een groeps-pc met aansluiting op internet die door alle jongeren gebruikt wordt, in zeer beperkte mate ook door sommige medewerkers (met aparte login). De politie eist de pc op om deze te scannen. Dit wordt door ons geweigerd om wille van het beroepsgeheim, in de eerste instantie mbt de niet weggelopen jongeren. De hoofdinspecteur wordt ingeschakeld en deze verklaart de pc op te eisen in 'mondelinge' opdracht van en na contact met de procureur. Hij zegt me tevens dat hij mijn toestemming als verantwoordelijke niet nodig heeft. Ik viel over het feit dat er geen schriftelijk mandaat was. De politiemensen die ter plaatse waren hebben dan een ondertekende verklaring geschreven waarin staat dat zij in opdracht van de procureur handelden,dat ze de pc in beslag namen, deze enkel gingen onderzoeken ivm het verdwenen meisje, en dat ze op de hoogte waren dat de directie geen formele toestemming geeft om de pc mee te nemen. Graag uw reactie hier op. Geldt een mondelinge opdracht voor inbeslagname? Volstaat ons verweer in het kader van beroepsgeheim en privacy? Hoe handelen we volgende keer het best? Een begeleider die opgeroepen is als getuige op een assisenproces vraagt wat hij tegen de pers mag zeggen? -Heel wat vragen gingen over het dossier volgens het decreet rechtspositie. Vallen evolutieverslagen en handelingsplannen die wij opmaken voor de consulenten van de sociale dienst onder "stukken opgesteld ten behoeve van de gerechtelijke overheid"? Wat is precies een afschrift? Gaat het om een kopie? Wat is een rapport? Wie stelt dat op? Wie vat alles samen? Hoe vermijdt men dat dat terug gefilterd wordt? Hoe moet men omgaan met de verslaggeving van therapeuten die in het hulpverleningsdossier terechtkomen? Heeft de minderjarige hier onbeperkte inzage, moet men dit eerst met de therapeut overleggen, of is deze informatie onderworpen aan de Wet op de Patiëntenrechten (en waarbij de jongere dus voor dat deel van het dossier bij de therapeut terecht kan)? Wie mag er allemaal als bijstandspersoon optreden in het kader van het decreet rechtspositie? kunnen deze personen ook aanwezig zijn op handelingsplan en evolutie besprekingen,individuele 3

6 gesprekken..? Onze voorziening telt 2 locaties: mag iemand van de ene locatie optreden als bijstandspersoon voor een jongere van de andere locatie? Een 10jarige verblijft na de echtscheiding bij zijn ma en wordt begeleid door ons dagcentrum. Pa wil informatie van het dagcentrum, jongen wil niet dat pa iets weet. Hoe zit dat? -Hulpverleners willen ook graag de krijtlijnen kennen over welke informatie aan wie mag worden doorgegeven. Ik werk in een OOOC. Vorig jaar zijn er 2 minderjarige meisjes opgenomen in ons centrum. Vandaag belt de politie met de vraag om de meisjes hun telefoonnummer op te zoeken en door te geven. En nog enkele data waarop de jongeren ontvlucht zijn in ons centrum. Mag ik deze informatie doorgeven aan de politie? Een meisje uit onze voorziening heeft net herpes, waarschijnlijk opgelopen op kamp tengevolge van sexueel contact. Hebben wij enige meldingsplicht? Wat als een ouder of een pleegouder naar een hulpverlener stapt en een dagboek (of andere) toont met bezwarende of strafbare zaken? Kan, mag of moet de hulpverlener daar dan iets mee doen? Of moet de ouder iets doen? b) Privacy Onder deze categorie horen vragen over de privacy van de minderjarigen en over pers en privacy. E verblijft op dit moment bij ons in de voorziening. Zij is op zoek naar haar natuurlijke moeder en broer. Zij zijn van vreemde afkomst. Via een bevriende familie heeft zij een man leren kennen die voor de buitenlandse TV werkt. Hij zou een soort opsporingsbericht kunnen opnemen waarin hij een oproep doet naar de moeder van E. Hiervoor dient zij gefilmd te worden en op de TV van het betreffende land verschijnen. Is dit wettelijk? Dienen wij nog stappen te ondernemen alvorens dit kan doorgaan? Is dit in strijd met wetgeving op privacy en jeugdbescherming? Mogen jongeren zelf foto's publiceren op de website, van henzelf, ook als zij rechtbankjongeren zijn? Een dienst voor pleegzorg geeft haar pleegmoeders voor moederdag een bloemeke. Ze hebben er ook persaandacht voor. De pleegkinderen zullen niet in beeld worden gebracht, maar moeten hun stemmen ook onherkenbaar worden gemaakt? c) Jeugddelinquentie Onder deze categorie horen de vragen over het onderzoek naar misdrijven, schade en slachtofferschap, herstelbemiddeling, gemeenschapsdienst en leerprojecten, de wet op de jeugdbescherming Vanuit onze dienst hadden wij een vraag betreffende de aanwezigheid van ouders tijdens een politieverhoor. Op de introductiecursus herstelbemiddleing heeft u gezegd dat de politie ouders kan weigeren om aanwezig zijn op het verhoor. We kregen van het Comité P een ander verhaal. Daarom wilden wij graag weten hoe de situatie juist zit om zo de mensen op een correcte manier te kunnen informeren. Een cliënt van mij was vorig jaar het slachtoffer van pesterijen, voornamelijk via msn, gsm, chat, ,... De zaak werd doorverwezen naar computercrime en ondertussen is de dader bekend. De politie wil mijn cliënt echter niet vertellen wie de dader is omdat deze minderjarig is. Kan dit? Is er een mogelijkheid dat mijn cliënt te weten kan komen wie de dader is? In een dossier waar een jongere een andere jongere duwt en slaat, valt het slachtoffer in de struiken op een gebroken glazen fles. Hij heeft snijwonden op de zijkant van zijn gezicht. De bemiddeling is prima verlopen (twee gezamenlijke gesprekken). De familie van de benadeelde wil het geld niet laten storten op een rekening op naam van de jongere (15 jaar), maar maandelijks op 4

7 de rekening van de mama. De advocaat (van de familie) wenst dit niet en stelt dat er geen juridisch correcte overeenkomst kan afgesloten worden als het geld niet op een rekening van de jongere wordt gestort. Kan ik als bemiddelaar een overeenkomst voorstellen en opmaken die tegemoet komt aan de wens van de familie en niet van de advocaat? Onlangs kwam op een vergadering de rechtsplegingsvergoeding aan bod. Volgens wat ik ervan heb begrepen is dit pas begin 2008 in werking getreden en wordt het al toegepast op o.a. correctioneel niveau. We vroegen ons af of dit ook toegepast wordt bij de jeugdrechtbank en hoe dit eigenlijk werkt (gaat dit enkel over de advocaat die slachtoffers via hun rechtsbijstand kunnen krijgen, welk bedrag kunnen slachtoffers vragen, wat met meerdere daders en meerdere slachtoffers,...). Onze bemiddelingsdienst heeft een verwijzing gekregen voor een Hergo. Bij huisbezoek aan de dader blijkt dat de zaak reeds de volgende week voor de rechtbank komt. De Jeugdrechter verklaart dat de verwijzing door vervanger gebeurd is, dat de maatregel herzien is naar een berisping. De zaak is dus afgesloten en de Jeugdrechter wil niet dat de bemiddelingsdienst nog contact opneemt met het slachtoffer. Het slachtoffer kon zich burgerlijke partij stellen en heeft dit niet gedaan. Kan de jeugdrechter dit zomaar verbieden? Is het nog opportuun om contact op te nemen met het slachtoffer? In een dossier herstelbemiddeling met als kwalificatie "inbreuk op de bescherming van het privéleven", werd mij gevraagd naar de verjaring van dergelijke feiten. Kan u mij hiermee helpen? In een bemiddeling heeft de dader het kaakbeen van het slachtoffer gebroken. Het slachtoffer zelf heeft geen slag gegeven. De dader vindt dan ook dat het hier om wettige zelfverdediging gaat. Dit willen ze ook zo vertellen aan de jeugdrechter. Als wettige zelfverdediging betekent dat er geen schuld is, kan er dan nog een uitspraak volgen over een schadevergoeding of is dat dan ook uitgesloten? Stel dat deze jongen en zijn ouders wel een overeenkomst omtrent de schadevergoeding willen bereiken in het kader van de bemiddeling: welke invloed heeft die op de schulduitspraak? Een begeleidster van gemeenschapsdienst heeft een overleg met een grote stad, die mogelijk verschillende tewerkstellingsplaatsen heeft. De stad wil de persoonsgegevens van de jongeren in kwestie voordat zij worden toegewezen aan een bepaalde afdeling/dienst. De stad zegt dus principieel JA, en kijkt dan waar de jongere terecht kan. Dat verloopt via de dienst preventie, dan dienst personeel, en die leggen het voor aan het schepencollege. De stad zegt dat ze de persoonsgegevens nodig hebben om te vermijden dat jongere terecht komt bij een slachtoffer. Hoe zit dat juridisch? d) Bijzondere Jeugdzorg Onder deze categorie komen de vragen over de werking van de bijzondere jeugdzorg, gerechtelijk en buitengerechtelijk, financiële aspecten en dagelijkse werking (huisregels). Binnen het AWW zijn er een aantal afdelingen die met jongeren werken en zij vragen aan vrijwilligers die daar meewerken dat ze een uittreksel uit het strafregister voorleggen (= een bewijs van goed gedrag en zeden). Is dat een gebruikelijk iets? Wij hadden de afgelopen dagen problemen met een jongere die grensoverschrijdend gedrag vertoonde tav. begeleidsters en die bij agressie-incidenten betrokken waren. Omdat een spoedprocedure voor de bemiddelingscommissie niet mogelijk bleek, de politie de jongere niet wou voorleiden voor het parket omdat er geen (ernstige) letsels aan personen waren toegebracht en het Comité geen crisisplaatsing wou zoeken omdat er voor hen geen vrijwilligheid meer was, vroegen wij de wettelijke vertegenwoordiger om de jongere te komen halen. Dit heeft dan toch nog tot een incident geleid en de politie is tussenbeide moeten komen. Mijn vraag is nu in hoeverre wij juridisch: - een jongere buiten kunnen zetten - de ouders opdracht kunnen geven een jongere te komen halen. In onze voorziening verblijft een meisje van 16. Zij heeft een seksuele relatie met een ex-bewoner van 17. Wij staan toe dat dit koppeltje op de kamer van het meisje is zonder toezicht. De vraag werd gesteld of we dit mochten toestaan? 5

8 Een meisje werd begeleid in Begeleid Zelfstandig Wonen bij S van oktober 2005 tot augustus Ondertussen is zij 7 maanden in stad X. Eind oktober 2007 meldde zij zich aan bij Vluchtelingenwerk. Wij trachten haar zo goed mogelijk te begeleiden, maar we merken dat ze nog veel moeilijkheden heeft op verschillende levensdomeinen. Voorziening S deelt ons mee dat het voor hen onmogelijk is om de begeleiding te herstarten. Het meisje zou eerst contact moeten opnemen met het Comité Bijzondere Jeugdzorg. Voorziening S zei dat er een 'spijt-periode' is van 6 maanden. Moest betrokkene zich bedacht hebben binnen de 6 maanden na de stopzetting, dan zou er wel de mogelijkheid geweest zijn om de begeleiding te herstarten. We zitten nu echter 7 maanden na de stopzetting van de begeleiding. Kan u ons meer informatie geven over deze 'spijtperiode'? Eén van de meisjes op kamertraining zal binnenkort bevallen. Mag het baby tje in de voorziening blijven wonen? Moet dit al onmiddellijk onder verwijzing van het CBJ? Hoe worden de extra kosten gesubsidieerd? Hebben minderjarigen het recht de rapportage in te kijken mbt een opgelegde maatregel zoals tijdelijke afzondering? Jongen van 17 jaar doet aan studiowonen. Het CBJ heeft onderhoudsbijdrage van de ouders bepaald op 3 euro per dag. De inning zou moeten gebeuren door registratie en domeinen, maar de ouders horen daar niks van en intussen is de jongen daar al 4 maanden. Dat loopt op, de ouders zouden dat maandelijks willen betalen (90 ), maar hoe moet dat dan. Registratie en domeinen kon ons niet verder helpen, zij zeggen dat ze geen onderhoudsbijdragen innen. Welke stappen kunnen ondernomen worden? We hebben een vraag over de positie van de consulenten van het comité en van de jeugdrechtbank. Enerzijds mogen zij het cliëntoverleg niet gebruiken om hun gewone coördinerende taak door anderen te laten oplossen, anderzijds is hun juridische positie nogal delicaat. Zij zouden kunnen deelnemen aan het cliëntoverleg als ze optreden in het kader van een hulpverlenende opdracht binnen een vertrouwensrelatie en mits de toestemming van de cliënt. Zij zien daarbij af van hun toezicht- of controle-opdracht. Mijn vraag: is het voldoende dat zij dat zo zeggen bij het begin van het overleg? En kunnen zij dat zomaar, zonder toestemming van Bureau of Jeugdrechter? Moeten zij het beroepsgeheim dan enkel doorbreken in het kader van de bepalingen van de spreekplicht? Is er nog een verschil tussen de positie van de consulent van het comité en die van de jeugdrechtbank? De verwachting is dat omwille van de focus op de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt dit overlegmodel eerder ingang zal vinden in de nietgerechtelijke hulpverlening. Zie je dat ook zo, of zijn er geen juridische redenen om dit aan te nemen? Wij begeleidden tot begin deze maand het gezin van K, op verwijzing van het CBJ. Gedurende de thuisbegeleiding merkten we dat de noden van K de draagkracht van moeder en haar partner oversteeg. K. verblijft momenteel in een internaat en de begeleiding is dan ook gestopt. Thans werd een kind van stiefvader afgezet in dit gezin. De moeder van dit kind A reageert niet op zijn vraag om in te stemmen met thuisbegeleiding of een andere hulpverleningsvorm. Op welke manier kan het gezin toch de nodige hulpverlening inschakelen? Moet de moeder van A hier ten allen tijde mee instemmen? Via welke juridische wegen kunnen wij onze bezorgdheid uiten tov het welzijn van de betrokken kinderen? Het CBJ deelt onze bezorgdheid volledig, en vroeg ons om verdere stappen te ondernemen In hoeverre kan/moet een thuisbegeleidingsdienst een controlefunctie (bv slaapkamers controleren op hygiëne, verloedering, enz hetgeen zou kunnen wijzen op verwaarlozing) opnemen, al dan niet vanuit een expliciete opdracht door de jeugdrechter? Binnen welk juridisch kader dienen wij dan te handelen? En wat als het gezin zelf hiervoor geen expliciete toestemming geeft of hiervan niet op de hoogte is? Zijn er wettelijke bepalingen vastgelegd rond domiciliëring van jongeren die in een residentiële voorziening verblijven binnen de bijzondere jeugdzorg. Maw kan het wettelijk niet dat een jongere zijn domicilie-adres overeenstemt met het adres van de voorziening? 6

9 e) Pleegzorg Hierin hoort uitleg over de specifieke regels voor pleegzorg thuis. Twee meisjes zijn geplaatst in een pleeggezin. De maternale oma van de kinderen is psychiatrisch patiënt en was voor de kinderen geruime tijd onveilig. Het C.B.J. heeft beslist om voorlopig geen bezoeken voor oma te installeren. Nu kreeg het pleeggezin een brief van de advocaat van oma waarin bezoek geëist wordt, zoniet start zij een proces. Er staat ook in dat indien oma dit bezoekrecht krijgt de pleegouders voor alle gerechtelijke- en advocatenkosten moeten instaan. Pleegouders krijgen van ons echter de opdracht om zich te houden aan de afspraken gemaakt met het CBJ. Kan het dat zij de kosten van oma's advocaat moeten betalen? Kunnen pleegouders in beroep gaan tegen een beslissing van de jeugdrechter om de kinderen terug naar huis of naar een voorziening te laten gaan? Een meisje van 12 jaar verblijft al heel lang in haar pleeggezin. Ze moet nu naar een MPIinternaat gaan. De pleegplaatsing zou dan moeten stoppen, want er is geen combinatie van 2 residentiële maatregelen (meer) mogelijk. Nu wil iedereen (ook de jeugdrechtbank, pleegouders, het kind zelf, ) dat het meisje gedomicilieerd blijft bij de pleegouders. Het MPI is daar niet mee akkoord, zij zeggen dat adres van het kind bij hen moet staan. Hoe zit dat? De laatste tijd krijgen we steeds meer dagvaardingen van jeugdrechters voor pleegouders. We krijgen nu ook de vraag of werknemers hiervoor klein verlet kunnen vragen? Een werkgever antwoordde bv; dat dit niet de dagvaarding is die de wet bedoelde..., dat het niet zou kunnen voor dagvaardingen door jeugdrechters? Wij stellen ons de vraag of er een correcte manier zou zijn om met een soort zwarte lijst te werken van pleegouders met wie we niet meer wensen samen te werken. Criteria hiervoor zijn vooral gebaseerd op schending van kinderrechten en een weigering om met ouders samen te werken. Een negatieve samenwerking met de dienst tellen we hier dus niet mee. We gaan er ook vanuit dat we steeds de mensen zelf informeren. Binnen één selectieteam denken we dat we een gedeeld beroepsgeheim hebben en dat het dus geen probleem vormt om deze ex-pleegouders te vermelden. Maar wat doen we bijvoorbeeld als we vermoeden dat mensen ook bij diensten uit andere provincies of niet aangesloten diensten zouden gaan shoppen? Graag wat advies. Onlangs ging ik naar de rva om meer info te vragen omtrent ouderschapsverlof voor pleegouders. Ze gaven me een document mee waarop nadrukkelijk staat dat pleegouders ook recht hebben op ouderschapsverlof. Nu las ik net in de Echo van december 2008 op p7 dat pleegouders geen aanspraak kunnen maken op "gewone" ouderschapsverloven. Hoe zit het nu precies? Kan u me er meer info over geven? Een pleegmoeder vroeg of haar pleegzoon op de zitting van de jeugdrechtbank kan aankaarten dat hij geen contact meer wil met zijn vader. Op welke wetgeving is de vereiste van een medisch attest als voorwaarde om pleegouder te worden, gebaseerd? f) Ouders/vertegenwoordiging Rechten en plichten van ouders horen hierin thuis alsook de vragen over afstamming en echtscheiding Ik begeleid een alleenstaande mama samen met haar zoontje van 1 jaar. Dat zoontje gaat 1 x/week naar een steungezin voor enkele uren. De biologische vader is op de hoogte van het bestaan van het jongetje, maar heeft het kind ook niet erkend en wil dit in de toekomst ook niet doen. De mama vraagt zich af wat er gebeurt wanneer haar iets overkomt en zij zou overlijden. Wanneer kan er een voogd aangesteld worden? Indien zij weinig of geen netwerk heeft die voogd kan/wil worden, wie kan dan aangesteld worden? 7

10 In de voorziening verblijft een 17-jarig meisje dat op woensdagnamiddag en in het weekend werkt in een horecazaak. Haar loon wordt echter door moeder ontvangen (moeder besliste dit eenzijdig en krijgt het geld cash van de werkgever van haar dochter). Moeder geeft soms een derde, soms heel weinig van dat loon aan haar dochter. Het andere deel zou volgens moeder op een spaarrekening gezet worden waar het meisje maar aan kan op haar 21 jaar, maar volgens onze info staat deze rekening niet op naam van de minderjarige. Verder heeft moeder ook een volmacht over de zichtrekening van haar dochter. Ik vraag mij af of dit allemaal wel kan en welke stappen wij kunnen zetten om de belangen van deze minderjarige te verdedigen. In onze voorziening verblijft een jongen van bijna 18 jaar. Hij heeft zijn vader voor het laatst gezien toen hij vier was. Moeder is tevreden over het feit dat vader op afstand blijft, want hij heeft hun heel wat ellende bezorgd (schulden, criminaliteit,...) De jongen vraagt zich af welke juridische verantwoordelijkheid hij heeft als hij meerderjarig is ten aanzien van zijn vader.stel dat zijn vader komt te overlijden, moet hij dan opdraaien voor zijn schulden of als hij zorgbehoevend wordt en naar een bejaardetehuis moet... Daarnaast is het dragen van de naam van zijn vader erg belastend voor de jongen. Kan hij een procedure starten? Via welke rechtbank kan dit? Kan via die procedure ook zijn naam gewijzigd worden of is dit een ander zaak? Vanuit Begeleid Wonen Jongeren vragen wij ons af of wij aan ouders van minderjarigen een attest van toestemming voor alleen wonen moeten laten tekenen. De meeste jongeren die wij begeleiden zijn meerderjarig, maar heel uitzonderlijk (wanneer de jongere zelf of via de ouders een eigen inkomen heeft) is alleen wonen mogelijk. Ontwerpen wij best zo'n document, en indien ja, wat moet daar dan instaan? Wij zijn een dienst binnen het Algemeen Welzijnswerk. Als een (pleeg)kind van 4 jaar niet erkend is door de biologische vader en op naam staat van de moeder, maar de moeder trouwt volgende maand met de biologische vader hoe zit het dan met de gevolgen voor het kind? Bv- wordt hij dan automatisch de wettelijke vader? - indien niet, wat moet er gebeuren vooraleer hij dit kind kan erkennen? - wat als moeder overlijdt? - wat met schulden, erfenis? Hebben ontzette ouders nog steeds een recht op informatie in verband met de opvoeding van hun kinderen? Ik zoek informatie over omgangsregeling bij echtscheiding en meer bepaald over het recht van minderjarigen om zelf de bezoekregeling te veranderen. Meisje 16 jaar is uit huis en woont bij oudere broer.ze is zichzelf gaan inschrijven in het 4 e jaar fotografie.vader laat weten via advocaat dat zijn dochter zich enkel kan inschrijven met zijn instemming. Hij wil die kosten niet betalen. Moeder stemt wel toe met inschrijving. Wat zijn de rechten van het kind? Wij hebben een jongen in begeleiding die binnenkort 18 jaar wordt. Ouders vrezen echter dat dit binnen de kortste keren uit de hand zal lopen, aangezien zijn karakter nogal moeilijk is. Deze jongen staat op de wachtlijst voor een tehuis voor volwassen mentaal gehandicapten aangezien hij van een lager niveau is. Is verlengde minderjarigheid hier een optie? Wat houdt dit juist in en welke gevolgen heeft dit op de verschillende levensdomeinen? Wat houdt dit in voor de ouders en wat voor de jongen zelf? Hoe moet dit worden verkregen en hoe lang duurt dit vooraleer dit in orde komt? Zijn er ander mogelijkheden voor de ouders om een veiligheid in te bouwen? Want wat als hij tekent voor aankopen of leningen e.d., wie wordt dan aansprakelijk gesteld? Voor pleegkinderen die reizen naar het buitenland willen ondernemen, welke formaliteiten moeten vervuld worden?.voor plaatsingen door het CBJ: Wat moeten wij doen indien de ouders afwezig zijn (adres onbekend)?indien de ouders gescheiden zijn, is toestemming van beide ouders dan nodig? Wat moeten wij doen indien een ouder weigert toestemming te geven? Wij menen dat in dat geval het kind zich kan richten tot de Procureur des Konings met de bedoeling toestemming van de jeugdrechter te bekomen. Anderen zijn de mening toegedaan dat een bemiddelingsverzoek moet ingediend worden. Kunt u voor duidelijkheid zorgen? 8

11 g) Leefomgeving van de jongere Familie, gezondheid, onderwijs, geloof, vrije tijd, weglopen, sancties, brengen we onder deze categorie. De voorziening werkt samen met een arts die werkt aan terugbetalingstarief. De meisjes gaan 1x per jaar bij de arts op controle, waarbij deze de pil voorschrijft en een uitstrijkje neemt. Een meisje van 16j weigert naar deze arts te gaan omdat ze niet wil dat dergelijk intiem onderzoek gebeurt. Kan het meisje dit weigeren? In een nieuw samengesteld gezin werden de 15jarige dochter en de 23jarige stiefbroer verliefd. De ouders durven zoon en dochter niet alleen thuis laten. Zij zitten met volgende vragen waar ze graag een antwoord op willen: - Mogen zij een seksuele relatie met elkaar hebben wanneer het meisje 16 wordt? - Mogen zij hand in hand lopen in de stad? - De mama en papa zouden graag langsgaan bij een Comité Bijzondere Jeugdzorg om te horen hoe ze best met deze situatie omgaan, maar dan liefst anoniem. Kan dit? Wij zijn een organisatie die kampen organiseert voor jongeren uit Bijzondere Jeugdzorg. Deze zomer gaan wij voor het eerst op buitenlands kamp met 17 tot 21-jarigen. We vroegen ons af of - indien het met één van die jongeren zou foutlopen- het toegelaten is om deze jongere alleen de trein terug te laten namen vanuit Spanje naar België. Natuurlijk is het de bedoeling om het kamp met de hele groep uit te doen, maar we willen graag op zoveel mogelijk voorbereid zijn. Ouders mogen op zaterdag de kinderen ophalen voor een dagbezoek thuis. Bij het ontvangen van de ouders werd door de leefgroepbegeleiding meermaals een alcoholgeur waargenomen. Dit werd besproken, maar de ouders waren zeer boos en ontkenden dat ze dronken. De jeugdrechter verbood de leefgroepbegeleiding om de kinderen aan de ouders mee te geven als er een alcoholgeur waarneembaar is. Er werd afgesproken dat, wanneer de begeleider alcohol ruikt, terwijl de ouders ontkennen, de kinderen niet worden meegegeven. De ouders hebben dan het recht om de politie te vragen een alcoholtest te komen afnemen. De ouders voegden er aan toe dat als uit de alcoholtest zou blijken dat ze (of diegene die de wagen bestuurt) niet gedronken hebben, een proces verbaal zullen laten opmaken tegen de begeleiding. Stel dat dit zich voordoet, kan de begeleider in kwestie (of de voorziening) dan aansprakelijk gesteld worden? Heeft de begeleiding het recht om te weigeren de kinderen mee te geven aan de ouders op grond van de (subjectieve) waarneming van een alcoholgeur en is het voldoende zich te baseren op een schriftelijke mededeling van de jeugdrechter? We maakten een checklist waarmee begeleiders een beter zicht hebben op de informatie waarop jongeren recht hebben. Zo kunnen ze aan de hand van de checklist in het oog houden over welke rechten ze de jongere al dan niet geïnformeerd hebben of welke rechten ze best nog eens kunnen herhalen. Bijv. het recht op privacy wordt vertaald naar: In het pleeggezin heeft de minderjarige: o Recht op een eigen overtuiging over politiek, filosofie, ideologie of godsdienst o Recht op een eigen seksuele geaardheid o Recht op een ruimte om zich terug te trekken, een eigen kamer o Recht op respect voor zijn persoonlijke levenssfeer o Recht op bescherming van zijn persoonsgegevens o Recht om te gaan met vrienden van eigen keuze, pleegouders kunnen echter niet verplicht worden bepaalde personen thuis te ontvangen Ook het pleeggezin en de ouders behouden voorgaande rechten i.v.m. privacy. Onze vraag is of deze checklist ook kan dienen als 'bewijskracht' ten opzichte van de inspectie? Wij hebben centraal in onze leefgroep een computer staan die op internet is aangesloten. Sinds enige tijd hebben we het vermoeden dat (een van de) meisjes die bij ons verblijft, via het internet sterk sexueel getinte contacten onderhoudt met verschillende mensen. Vandaag heeft een ander meisje ons dit vermoeden bevestigd door op hun computer foto's te laten zien waarop het meisje schaars gekleed afgebeeld staat. Deze foto's worden verstuurd. De twee betrokken meisjes hebben een conflict met elkaar. Mochten we deze 'klacht' benoemen, is voor iedereen duidelijk dat deze klacht maar van één meisje kan komen. We vragen ons af op welke wijze wij hierin kunnen/mogen/moeten ingrijpen, gezien het om een minderjarig meisje gaat dat zichzelf op deze 9

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1 RECHT OP informatie voor ouders kinderen, drugs en de wet ANTWOORD recht op antwoord 1 Auteur Filip Van Hende, advocaat Redactie Mia De Bock, stafmedewerker VAD Werkgroep Consult: Anja Michiels (VAGGA/Altox),

Nadere informatie

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1 RECHT OP informatie voor ouders kinderen, drugs en de wet ANTWOORD recht op antwoord 1 Auteur Filip Van Hende, advocaat Redactie Mia De Bock, stafmedewerker VAD Werkgroep Consult: Anja Michiels (VAGGA/Altox),

Nadere informatie

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 Deel I: Theoretisch kader. 6 1.1. Een confrontatie

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN Inhoud 3 Inleiding 4 Algemeen uitgangspunt: co-ouderschap 11 Wat bij conflicten tussen ouders? 19 De positie van minderjarige kinderen wanneer ouders

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 HVC Informatiebrochure SWEET SIXTEEN Verzekeringskantoor hvc assur bvba Oude Baan 2 2550 WAARLOOS-KONTICH Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 Minderjarig Meerderjarig:

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Verloop en verslag Roppovdag 8 juni 2007

Verloop en verslag Roppovdag 8 juni 2007 Verloop en verslag Roppovdag 8 juni 2007 p. 2: uitnodiging/programma p. 3: gebruikte gedichten p. 6: inhoud powerpoint presentatie met aanvullingen p. 16: tekst van de bundel Werkwijze en bedoeling teksten

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251 Rapport Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/251 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Groningen hem vanaf maart 2009

Nadere informatie

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij Inhoudsopgave Pleegzorgwijzer Hoofdstuk 1 Visie Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 3.1 Bestandspleegzorg 3.2 Netwerkpleegzorg Hoofdstuk 4 Vormen van pleegzorg Het traject tot pleegouder Hoofdstuk 5 Algemeen 5.1 Algemene

Nadere informatie

De jungle van de jeugdzorg

De jungle van de jeugdzorg De jungle van de jeugdzorg 091 Jeugdzorg jungle BW 2.indd 1 27-11-2009 14:05:20 091 Jeugdzorg jungle BW 2.indd 2 27-11-2009 14:05:20 Ouders Online De jungle van de jeugdzorg Truus Barendse 091 Jeugdzorg

Nadere informatie

Rouwbegeleiding binnen slachtofferhulp na traumatisch overlijden : een praktijkverhaal

Rouwbegeleiding binnen slachtofferhulp na traumatisch overlijden : een praktijkverhaal Rouwbegeleiding binnen slachtofferhulp na traumatisch overlijden : een praktijkverhaal Sarah Barbé Vooraleer de focus te leggen op de rouwbegeleidingen binnen de dienst Slacht offer hulp Brussel-Halle-Vilvoorde,

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Een kind adopteren. Informatie over (interlandelijke) adoptie en de adoptieprocedure

Een kind adopteren. Informatie over (interlandelijke) adoptie en de adoptieprocedure Een kind adopteren Informatie over (interlandelijke) adoptie en de adoptieprocedure Voorwoord < Deze brochure is bedoeld voor mensen die overwegen een kind uit het buitenland te adopteren. Adopteren is

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel JAARVERSLAG 200 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel kindinnood@uzbrussel.be www.kindinnood.be Laarbeeklaan 0 090 Jette Inhoud I. VOORWOORD p. 3 II. HET VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING BRUSSEL

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Beheerder: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Maatschappelijke zetel: Stropstraat 119-9000 Gent Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Dit charter een overeenkomst - geeft

Nadere informatie

Zin&Onzin rond Pesten

Zin&Onzin rond Pesten Zin&Onzin rond Pesten Samen spelen Samen leren Samen werken Daar hoort pesten niet bij! w w w. pest br i ef j e. com 1 Zin en onzin rond pesten Wat is pesten? Pesten laat zich niet zo eenvoudig omschrijven.

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Juridische aspecten van huiselijk geweld

Juridische aspecten van huiselijk geweld Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Margreet de Boer TransAct, 2005 Voorlopige uitgave TransAct ondersteunt beleidsmakers, managers, opleiders, artsen,

Nadere informatie

en hun kleinkinderen... ook een juridische relatie

en hun kleinkinderen... ook een juridische relatie Grootouders en hun kleinkinderen... ook een juridische relatie Grootouders Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat,

Nadere informatie

Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor.

Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor. !" #$!" % #$&' INLEIDING Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor. U zult merken dat we dit jaar voor een iets andere aanpak hebben gekozen. We willen

Nadere informatie

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 V&VN i.s.m. NU 91 Hoe ga je om met het beroepsgeheim? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden i.s.m. Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Het beroepsgeheim 3 Wat houdt

Nadere informatie

kinderen in afzondering

kinderen in afzondering checklist kinderen in afzondering Kinderrechtencommissariaat dossier Hoe gaan voorzieningen om met het afzonderen van kinderen en jongeren? Welke vragen en bekommernissen leven er? Is er een juridisch

Nadere informatie