2de SYMPOSIUM INFORMATIE VEILIGHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2de SYMPOSIUM INFORMATIE VEILIGHEID"

Transcriptie

1 2de SYMPOSIUM INFORMATIE VEILIGHEID 11 DECEMBER 2014

2

3 Programma Coffee Welcome Electronic archiving in hospitals. How far can we go and how? Philippe VRAY (Inami/Riziv), Gery MOLLERS (UCL St Luc) Time stamping, electronic orders and digital signatures (Medicines, Lab, imaging, procedures..): conditions for a legal implementation. Olivier NAEYAERT (UZ VUB) Beleid van discussie door Philippe VRAY (Inami) en Luc Nicolas (SPF) Coffee break The cloud in practice Luc NICOLAS (SPF SP/FOD VG): Inleiding en begeleiding Peter BERGHMANS (GZA): Models for transmural care Jef POFFYN (Emmaus): Reasons for choice- key technical and organizational aspects Pierre-Michael MAZARS & Pierre BOIRON: The French cloud implementation and regulatory framework in practice: Région sans film (Ile de France): PACS en SaaS (GCSD-SISIF) BREAK Walking Lunch Short presentation of posters (5 min/poster) Operational management of ethical committees Hans VINCKE (FAGG/AFMPS) Ehealth ROADMAP Update on some key elements Claude MICHEL (St Pierre, Bruxelles): Ehealth box use in Hospitals: Constraints and solutions Marc VRANCKS: (CHU Charleroi) Challenges to system to system communication : the UREG example Luc Nicolas (SPF SP/FOD VG): Hubs-metahub and other related actions. Update Drink and closure 1

4 09.10 Electronic archiving in hospitals. How far can we go and how? Philippe VRAY (Inami/Riziv) Philippe Vray is attaché-jurist bij de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV. Hij is er meer in het bijzonder belast met de verzorgingsinstellingen en het recht inzake nieuwe technologieën die aangewend worden in de gezondheidszorg. Begin jaren 2000 is het RIZIV samen met de FOD Volksgezondheid, de KSZ en de verzekeringsinstellingen een proces gestart om de uitwisselingen in de sector van de gezondheidszorg te moderniseren, te vereenvoudigen en te informatiseren. In dat perspectief zijn sinds 2002 verschillende projecten opgestart en verbintenissen aangegaan in het kader van bestuursovereenkomsten met het RIZIV: Carenet, e-healthplatform, My Carenet, elektronisch voorschrift, elektronisch patiëntendossier. Deze uiteenzetting geeft u een beeld van de wettelijke en reglementaire situatie van de archivering in de ziekenhuizen wat bewijskracht betreft. Er zal specifiek aandacht worden besteed aan de verschillende voorschriften die in de ziekenhuizen gebruikt worden 2

5 Electronic archiving in hospitals. How far can we go and how? Gery MOLLERS (UCL St Luc) Gery Mollers werkt sinds 1987 in de Cliniques Universitaires Saint- Luc in Brussel. Sinds 2009, na gelijktijdig functies van projectleider en verantwoordelijke informaticaontwikkeling te hebben vervuld, is hij er veiligheidsadviseur voor het informatiesysteem. Daarnaast is hij sinds 2012 veiligheidsadviseur voor het informatiesysteem van het Hôpital Psychiatrique du Beau Vallon. Diploma INFOSAFE - certificaat management van de veiligheid van de informatiesystemen (UNamur - ICHEC). Neemt deel aan de werkgroepen veiligheidsadviseur van de FOD Volksgezondheid en het e-health-platform. Elektronische archivering binnen de Cliniques Univ. Saint-Luc ervaringen uitwisselen. Doordat er interdisciplinair gewerkt wordt binnen het ziekenhuis en de zorg tussen verschillende instellingen gecoördineerd wordt, staat informatie nog centraler als men kwaliteitszorg wil verzekeren. Hierdoor is het bewaren en uitwisselen van informatie een strategisch doel en een permanente uitdaging teneinde de informatie een blijvend karakter te geven in een domein dat constant evolueert. Vanaf de jaren 80 hebben de Cliniques Univ. Saint-Luc oplossingen gezocht om archieven optimaal te kunnen beheren. Sinds 2002 werd een beleid van dematerialisatie van medische dossiers gevoerd. Om dit concreet uit te voeren werden interne middelen ingezet maar werd er ook uitbesteed. Omdat het beheer van digitale archieven op basis van ISOnormen gebeurt (ISO14721, 15489, 27799) en er bovendien geopteerd wordt voor een HIPAA-gecertificeerde architectuur, vereist dit soort beheer een beveiligde aanpak, zowel technisch als organisatorisch. Dit gebeurt via een efficiënt en performant logisch toegangsbeheer, dat toegepast wordt in overeenstemming met het beleid inzake informatieveiligheid van de instelling en geïntegreerd wordt in de oplossingen voor het beheer van het medisch dossier. 3

6 10h00 Time stamping, Electronic orders and digital signatures (Medicines, Lab, imaging, procedures..): conditions for a legal implementation. Olivier NAEYAERT (UZ VUB) 1997: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica Universiteit Antwerpen : Arthur Andersen: Consultant in beheer en organisatie ICT : Deloitte Manager «Enterprise Risk Services» : VIVAQUA: verantwoordelijke ICT afdeling : UZ Brussel: CIO Het UZ Brussel heeft reeds enige jaren het systeem van timestamping in zijn EPD geïntegreerd en gebruikt het vooral in het kader van de medicatievoorschriften. Na een inleiding over de opzet van het systeem, het implementatietraject, de gebruikte infrastructuur en de voornaamste hindernissen bij de implementatie, wordt er vooral naar de toekomst gekeken. Waar wil het UZ Brussel Timestamping nog verder introduceren en welke hindernissen merken we op deze weg? Beleid van discussie door Philippe VRAY (Inami) en Luc Nicolas (SPF) 4

7 The cloud in practice Peter BERGHMANS (GZA): Models for transmural care Peter Berghmans is een Security & Privacy specialist. Als veiligheidsconsulent voor GZA ziekenhuizen adviseert hij het ziekenhuis om hun informatieveiligheid te optimaliseren. Hij doceert onder andere het topic Informatieveiligheid aan de Thomas More Hogeschool en bouwt er als onderzoeker mee aan het Business Intelligence Competence Center en het Mobilab platform. Daarbuiten is hij betrokken bij de uitbouw van informatieveiligheid bij Vlaamse steden en OCMW s, onder meer als auditor samen met Audio. In de loop van 2014 werd het nieuwe decreet gegevensdeling goedgekeurd. Bovendien worden ziekenhuizen vandaag meer en meer geconfronteerd met transmurate zorgprocessen en zorgnetwerken. In deze presentatie wordt deze trend bekeken vanuit informatieveiligheid. 5

8 The cloud in practice Jef POFFYN (Emmaus): Reasons for choice- key technical and organizational aspects Sinds september 1997 medewerker van vzw Emmaüs na een parcours in de zorgsector en commerciële ICT in binnen- en buitenland. Tot september 2000 diensthoofd informatica voor de regio Mechelen/Duffel en vervolgens tot januari 2013 stafmedewerker informatisering voor PZ Duffel. In die periode werd o.a. de overstap gemaakt van papieren dossier naar EPD. Sinds februari 2013 lid van het managementteam van ICT-Emmaüs als sectormanager voor de sector Geestelijke Gezondheidszorg. Sinds november 2014 bovendien sectormanager voor de sector Welzijn. Actief in een samenwerkingsverband van 22 PZ s en hun traject naar EPD in SaaS. Werkgroepen: Zorgnet Vlaanderen ICT voor GGZ, FOD action 7 psy EPD. Uitgangspunt van de keuze om software as a service cloud based te gaan gebruiken is geïnitieerd door de leverancier. De niet- Belgische leverancier heeft zijn applicatie volledig gemigreerd naar een cloud based model. Deze keuze heeft impact op verschillende niveaus van de organisatie: Technische aspecten: Beveiligde verbinding naar de oplossing Connecties naar andere partners (Software, Overheid, Zorgpartners) Scheiding van gegevens binnen de oplossing OTAP omgeving (Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie) Organisatorische aspecten: Zowel binnen het eigen bedrijf als bij de partner: Hoe omgaan met een SLA voor Cloud computing STOA Samenwerking met andere voorzieningen (instellingen) wegens gebruik zelfde platform Juridische aspecten: Moeilijkheid van een niet aangepaste Belgische Ziekenhuis wetgeving De weerslag op de technische en organisatorische aspecten door een niet wettelijk kader Aanpassing van de wetgeving en aanbevelingen van de (Europese) overheid 6

9 The cloud in practice Pierre-Michael MAZARS & Pierre BOIRON: The French cloud implementation and regulatory framework in practice: Région sans film (Ile de France): PACS en SaaS (GCSD-SISIF) Pierre-Boiron, directeur van de GCS D-SISIF sinds Leidde tussen 2009 en 2010 het contracteren van het programma Région Sans Film. Pierre-Mickael MAZARS, projectleider van de GCS D-SISIF. Sinds 2011 verantwoordelijk voor de RSF-implementaties: heeft de instellingen geleid en begeleid gedurende de 4 jaren waarin het programma geïmplementeerd werd. Het programma Région Sans Film (RSF), de eerste Franse regionale Cloud in de medische beeldvorming, biedt private en openbare instellingen van het Île-de-France diensten aan op het vlak van RIS, PACS en Archivering in de vorm van Saas. Dankzij dit initiatief, dat mogelijk is gemaakt door de evolutie van de regelgeving, kon de regio sinds april 2010 de instellingen van het Île-de-France die over een technisch plateau voor beeldvorming beschikten voorstellen om zich toe te rusten via een overeenkomst, aan de voorwaarden onderhandeld door de GCS D-SISIF. Nu de balans na 4 jaar project wordt opgemaakt, hebben 39 instellingen ingetekend op de diensten voorgesteld in het kader van RSF en gebruiken zij die dagelijks. In een volledig jaar is dat goed voor 2 miljoen onderzoeken. 7

10 14h00 perational management of ethical committees Hans VINCKE (FAGG/AFMPS) H. Vincke werkt sinds juni 2013 voor de afdeling R&D van het FAGG, waar hij fungeert als contactpersoon voor de Belgische ethische comités. De interactieve website en het erkenningsproces van de Belgische ethische comités zijn twee projecten waaraan hij heeft meegewerkt sinds zijn indiensttreding bij de afdeling R&D. De interactieve website geeft sponsors de mogelijkheid om een aanvraag voor een klinische proef online in te geven. Ze biedt elke partij betrokken in de behandeling van de aanvraag (ethisch comité bevoegd voor het enkel advies, ethisch(e) comité(s) bevoegd voor het lokaal advies, FAGG) een unieke gebruikersinterface gebaseerd op diens verantwoordelijkheden in het behandelen van de aanvraag en rekening houdend met de wettelijk bepaalde deadlines. Daarnaast laten de gebruikersinterfaces ook uitwisseling van informatie toe tussen de verschillende betrokken partijen. De beoogde doelen zijn het beter respecteren van de wettelijke deadlines en een betere communicatie tussen de verschillende partijen. De presentatie zal worden aangevuld met de tussenkomst van het Bordet Instituut (E.Stanus) die de rol van de veiligheidsadviseur in deze kwestie zal toelichten. 8

11 14h20 Ehealth ROADMAP Update on some key elements Claude MICHEL (St Pierre, Bruxelles): Ehealth box use in Hospitals: Constraints and solutions. Dr. Claude MICHEL, doctor in de geneeskunde UCL (1984), licentiaat informatica UCL - Toegepaste Wetenschappen (1988). Beroepsloopbaan : verantwoordelijke van het team informaticaontwikkeling van de medische component van Defensie, in het militair hospitaal Koningin Astrid : consultant in de Cliniques Universitaires Saint- Luc (UCL); betrokken bij de interne ontwikkeling van tools voor het beheer van de minimale klinische gegevens, en nadien van medische documentatie (resultatenserver, daarna gestructureerde formulieren) : directeur informatica in het UMC Sint-Pieter. ziekenhuisvertegenwoordiger bij ABruMeT sinds 2008; in die hoedanigheid vertegenwoordiger van ABruMeT bij de G19, daarna van het Overlegcomité met de Gebruikers van het ehealth-platform. Voorzitter van de werkgroep van dat comité over de ehealthbox. In deze uiteenzetting zullen verschillende aspecten van de ehealthbox, de architectuur, de interfaces en de diensten ervan aan bod komen. De meest voorkomende scenario s zullen beschreven worden op basis van concrete voorbeelden. Ook zullen we een aantal opties bespreken die onlangs werden voorgesteld zodat het gebruik van deze tools kan worden uitgebreid tot niet-gecodeerde berichten, zoals de functies van overdracht/kennisgeving onder controle van de eindgebruiker. Tot slot zullen we het hebben over de functies die verbonden zijn aan een andere uitbreiding: een register van adressen die gekoppeld zijn aan de authentieke bronnen die gebruikt worden in het kader van ehealth. 9

12 Ehealth ROADMAP Update on some key elements Marc VRANCKS: (CHU Charleroi) Challenges to system to system communication : the UREG example Doctor in de genees-, heel- en verloskunde ULB 1991 Specialisatie in de inwendige geneeskunde en de urgentiegeneeskunde, geassocieerd diensthoofd van de diensten eerste opvang van spoedgevallen, de ambulancedienst en het hyperbare centrum van de CHU de Charleroi sinds 2010 Stagemeester ULB Master in Management des Institutions de Soins et de Santé Verantwoordelijke voor het parametriseren van het elektronisch patiëntendossier van de spoedgevallen Vanuit het specifieke voorbeeld van de UREG-registratie wordt in deze uiteenzetting beschreven hoe het WORM-principe (Write Once Read Many) ervoor zorgt dat de klinische gegevens die door de verschillende actoren in de behandeling van een patiënt verzameld worden, realtime geraadpleegd kunnen worden in een elektronisch patiëntendossier. Het betrekken van een clinicus bij de parametrisering en de S2S-implementering zijn de belangrijkste succesfactoren als men tegelijkertijd gegevens wil verwerven die gevraagd worden door een register buiten de instelling en de klinische aanpak en het datamanagement van zowel de spoedgevallendienst als de MZG wil verbeteren. De rol van de veiligheidsadviseur ter ondersteuning van deze processen zal ook worden onderzocht. 10

13 Ehealth ROADMAP Update on some key elements Luc Nicolas (SPF SP/FOD VG): Hubs-metahub and other related actions. Update. Luc Nicolas is licentiaat politieke wetenschappen en economie. Hij studeerde verschillende jaren Mandarijnen-Chinees in de Volksrepubliek China voordat hij 16 jaar lang voor Artsen Zonder Grenzen zou gaan werken. Hij vervulde er functies op het vlak van strategische en operationele coördinatie, zowel op het terrein als op kantoor. Sinds 2005 werkt hij als expert voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, waar hij belast is voor de implementering van projecten op het vlak van informatica en medische telematica. Twee jaar na het afsluiten van de werkzaamheden die de uitwerking van de Roadmap ehealth mogelijk gemaakt hebben zal dhr. Nicolas in deze uiteenzetting een eerste balans trachten op te maken van de zaken die tot op heden gerealiseerd zijn en van de vooruitgang die men op korte en middellange termijn zou willen boeken. Hij zal in het bijzonder focussen op de acties die in de eerste plaats betrekking hebben op de ziekenhuisinstellingen, namelijk acties 2 (patiëntendossier in ziekenhuizen), 5 (Hubs-metahub), 7 (psychiatrisch dossier), 10 (gezondheidsdossier personeel), 13 (terminologie) en 18 (registers). 11

14 Toegang 11 DECEMBER 2014 Adres: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ESPACE BARA Victor Hortaplein, 40, Bus Brussel N13 78 TEC 365a De Lijn 116, 117, 118, 134, 136, 137, 140, 144, 155, 170 et 171 L 2, Taxis L 2, 6 TEC 123 TEC W ICR 9, 9a, 9b Gratis parking op -6 van de Q-Park parking (Indienen ticket op -4) Simultaan vertaling is ter beschikking (Frans/Nederlands) 12

15 Contact Nicolas Luc Tel: +32 (0)

16 Victor Hortaplein, 40, Bus Brussel V.U. : Dr. Dirk Cuypers. Victor Hortaplein, 40 bus 10, Brussel Grafisch ontwerp: Thierry Sauvenière Copyright : OLEKSANDR MARYNCHENKO - 123rf.com

Het elektronisch patiëntendossier:

Het elektronisch patiëntendossier: Het elektronisch patiëntendossier: 15 juni 2012 welke rol voor de patiënt? Inhoudstafel Verwelkoming... 1 Programma... 2 Sprekers... 4 Ons bereiken... 9 Verwelkoming De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,

Nadere informatie

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE WELKE TRENDS BRENGEN ONZE GEZONDHEIDSZORG IN BEWEGING? 2015 HEALTHCARE DE TECHNOLOGIE IS KLAAR. NU MOETEN WE ERVOOR ZORGEN

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Informatiesessie Veiligheidsconsulenten 24/02/2012

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Informatiesessie Veiligheidsconsulenten 24/02/2012 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Informatiesessie Veiligheidsconsulenten 24/02/2012 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Agenda - Inleiding

Nadere informatie

Klinisch leiderschap, de cruciale stap naar excellentie

Klinisch leiderschap, de cruciale stap naar excellentie Klinisch leiderschap, de cruciale stap naar excellentie 26 november 2012 Inhoudstafel Verwelkoming... 1 Programma... 3 Moderatoren... 4 Sprekers... 5 Praktische informatie...16 Missie over kwaliteit

Nadere informatie

WST 5 AP 12 Opleiding en ICT-ondersteuning van Zorgverstrekkers. (Versie 7)

WST 5 AP 12 Opleiding en ICT-ondersteuning van Zorgverstrekkers. (Versie 7) WST 5 AP 12 Opleiding en ICT-ondersteuning van Zorgverstrekkers AP 12.1. egezondheid opnemen in de opleiding (Versie 7) Wanneer : TBD Wie : SPFSPSCAE/DG2 (lead) + Gemeenschappen, FOD + wetenschappelijke

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Situering. 13.1 Ontwikkelen en uitvoeren van een incrementeel ontwikkelingsplan, afgestemd op de verschillende gebruikers.

Situering. 13.1 Ontwikkelen en uitvoeren van een incrementeel ontwikkelingsplan, afgestemd op de verschillende gebruikers. ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018 SESSIE Nr 2 18/05/15 Project A13: Realisatie van een nationaal terminologiebeleid Situering Een goed uitgewerkt terminologiebeleid, als onderdeel van het invoeren

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen Ebola? P. 12

Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen Ebola? P. 12 Jaarverslag 2 014 " Namaak- en illegale geneesmiddelen duiken nog niet op in het Belgische legale circuit. Het fagg spant zich in om dat zo te houden." P. 11 Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen

Nadere informatie

ehealth-toepassingen en het gebruik van de Belgische elektronische identiteitskaart

ehealth-toepassingen en het gebruik van de Belgische elektronische identiteitskaart ehealth-toepassingen en het gebruik van de Belgische elektronische identiteitskaart Frank Robben Administrateur-generaal ehealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ehealth.fgov.be

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be INHOUD 2 3 Voorwoord 4 Focus op sociale zekerheid en gezondheid 5 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 In-house -dienstverlening binnen helder

Nadere informatie

TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN

TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN O5 TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN 5.1. Structuur van de business unit van de dienst ICT 5.1.1. Onderzoek, advies, opportuniteits- en haalbaarheidsstudies betreffende ICT-diensten en oplossingen Om vanaf het

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be 2 Voorwoord In het verkiezingsjaar 2014 lieten Smals en haar leden geen tijd verloren gaan. Ambitieuze programma s voor synergie, operationele verbetering en kostenbeheersing

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen Activiteitenrapport 2009 e-government voor iedereen Fedict Activiteitenrapport 2009 p. 3 Inhoud Voorwoord 6 1. Een organisatie in beweging 10 Fedict en e-government sinds 2001 10 Fedict vandaag 14 2. De

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Ontwerptekst ten behoeve van de discussie voor de Denkdag Hervorming van de Geestelijke

Nadere informatie

Voor vragen en suggesties, of indien u @ctua niet meer wenst te ontvangen, vragen wij u ons te contacteren via het mailadres comm@fagg-afmps.

Voor vragen en suggesties, of indien u @ctua niet meer wenst te ontvangen, vragen wij u ons te contacteren via het mailadres comm@fagg-afmps. 01.07.2011 Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, onze zorg Woord van de Administrateur-generaal DG PRE vergunning DG POST vergunning DG INSPECTIE ICT en personeelszaken binnen het FAGG Speerpunt ONCOLOGIE

Nadere informatie

Referenties Gezondheidszorg. procesverbetering. Your business technologists. Powering progress

Referenties Gezondheidszorg. procesverbetering. Your business technologists. Powering progress Referenties Gezondheidszorg Sstrategie procesverbetering & ict Your business technologists. Powering progress Wij zijn uw business technologists De huidige veranderingen en onzekerheden in de zorgmarkt

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006

ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006 ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006 Louis Collet Directeur Stafdienst ICT Inhoudstafel Deel 1: Inleiding...9 1. Terugblik op de vorige ICT ondersteuningsplannen... 9 2. De globale context

Nadere informatie

Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg

Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg AANBOD 2013-2014 Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN EERSTELIJNSZORG Welkomstwoord Het verlenen van hoogstaande kwalitatieve zorg

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

When IT gets closer to business

When IT gets closer to business When IT gets closer to business Jaarverslag 2012 Wie is M-team? M-team levert hooggespecialiseerde informaticadiensten voor de gezondheidsverzekeringen. Onze teams van analisten, ontwikkelaars, projectleiders

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2011

Activiteitenrapport 2011 Activiteitenrapport 2011 Voorwoord... 5 Een organisatie in beweging... 9 1. Naar een koepel met drie entiteiten... 10 1.1 De entiteit Fedict... 16 1.2 De entiteit Fedict Shared Services... 22 1.3 De entiteit

Nadere informatie

+""37&34-"( %FOJFVXFUFDIOPMPHJFqO UFOEJFOTUFWBOJFEFSFFO

+37&34-( %FOJFVXFUFDIOPMPHJFqO UFOEJFOTUFWBOJFEFSFFO +""37&34-"( %FOJFVXFUFDIOPMPHJFqO UFOEJFOTUFWBOJFEFSFFO Mission statement Het CIBG is de Instelling van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die verantwoordelijk is voor informatica. Het

Nadere informatie

Inventaris van databanken gezondheidszorg. KCE reports vol. 30A

Inventaris van databanken gezondheidszorg. KCE reports vol. 30A Inventaris van databanken gezondheidszorg KCE reports vol. 30A Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg Centre fédéral dêexpertise des soins de santé 2006 Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

Overzicht van internationale EPD oplossingen

Overzicht van internationale EPD oplossingen Overzicht van internationale EPD oplossingen Inhoud Wat volgt is een overzicht van verschillende internationale EPD oplossingen van de landen rondom Nederland. Van elk land is een overzicht gemaakt van

Nadere informatie