Valincidenten bij ouderen en (problematisch) alcoholgebruik FACTSHEET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Valincidenten bij ouderen en (problematisch) alcoholgebruik FACTSHEET"

Transcriptie

1 Valincidenten bij ouderen en (problematisch) alcoholgebruik FACTSHEET

2 Factsheet: 35 Projectnummer Marloes Martens (ResCon), Arlette Hesselink (ResCon) en Judith Kuiper (VeiligheidNL) April 2014

3 Valincidenten bij ouderen en (problematisch) alcoholgebruik Inleiding Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. In 2012 zijn in Nederland plussers na een val behandeld op een afdeling voor Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis: ofwel elke 5 minuten is één 55-plusser gevallen waarvoor er een behandeling noodzakelijk is 1. Er wordt vaak aangenomen dat alcohol een belangrijke risicofactor is voor vallen bij ouderen. In deze factsheet wordt op basis van de meest recente literatuur inzicht gegeven in de stand van zaken met betrekking tot valincidenten ten gevolge van (problematisch) alcoholgebruik. Cijfers over alcohol in relatie tot vallen Uit het Letsel Informatie Systeem 2012 blijkt dat mensen na een valongeval met letselschade waarbij alcohol een rol heeft gespeeld op de Spoedeisende Hulp behandeld zijn. Hiervan was 46% (2.300) 55 jaar 4 of ouder. Uit vervolgonderzoek blijkt dat dit een onderschatting is. Er wordt geschat dat van alle valongevallen bij ouderen 7 tot 11% (mogelijk) is gerelateerd aan alcoholgebruik 2. Dit komt neer op ongeveer tot ouderen. In de hiervoor beschreven gevallen is bekend dat men alcohol had genuttigd maar het is niet met zekerheid bekend of dat de reden was van het ontstaan van het ongeval Alcohol en ouderen Het alcoholgebruik onder ouderen is fors 5,6. In Nederland drinkt meer 70% van de 65- plussers alcohol 5. Van de 55-plussers drinken ouderen in de leeftijdscategorie 55 tot 64 jaar het meest. Zij drinken gemiddeld 1,2 per dag. Verder is 13,6% een zware 1 en 12,3% een overmatige 2 drinker 6. Ook lijkt de alcoholproblematiek onder 55-plussers toe te nemen. Dit blijkt onder andere uit de stijging van het aantal 55-plusses dat hulp vraagt vanwege alcoholproblemen. Tussen 2002 en 2011 is het aantal hulpvragen met 136% gestegen 7,8. Daar komt bij dat de lichaamssamenstelling van mensen verandert met de leeftijd waardoor ouderen kwetsbaarder zijn voor alcohol 9. Het ouderwordingsproces zorgt voor een afname van lichaamsvocht, een relatieve toename van vet en een verminderde werking van de lever en nieren. Hierdoor leidt dezelfde hoeveelheid alcohol bij ouderen tot hogere bloedsuikerspiegels, lagere tolerantie en snellere intoxicatie en orgaanschade. Ouderen wordt daarom aangeraden om niet meer zeven alcohol per week te drinken en maximaal twee tot drie per gelegenheid Een man is een zware drinker hij minstens 1 keer per week 6 of meer alcohol op één dag Een vrouw wordt zware drinker geclassificeerd zij minstens 1 keer per week 4 of meer alcohol op 1 dag 1 Een man is een zware drinker hij minstens 1 keer per week 2 6 Voor of meer een man geldt alcohol dat op hij een één overmatige dag Een drinker vrouw is wordt zware drinker geclassificeerd zij minstens 1 keer per week hij meer 4 of meer 21 alcohol per week op 1 dag Een vrouw 2 Voor een man geldt dat hij een overmatige drinker is hij meer wordt 21 overmatig per drinker week geclassificeerd Een vrouw wordt zij meer overmatig drinker geclassificeerd zij meer 14 per week 14 per week

4 Directe relatie tussen (problematisch) alcoholgebruik en vallen De literatuur is tegenstrijdig over de relatie tussen (problematisch) alcoholgebruik en vallen. Omdat er in de literatuur verschillende definities van problematisch alcoholgebruik worden gehanteerd is het lastig om de studies goed te kunnen vergelijken 11. Bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten dient hiermee rekening gehouden te worden. In diverse studies is gevonden dat er een verhoogd risico is op vallen en letsel gevolg van vallen wanneer er dagelijks alcohol wordt gebruikt of wanneer er gemiddeld 21 per week worden genuttigd 12,13. Daarnaast blijkt uit een onderzoek naar de invloed van alcohol op obstakel vermijdingsreacties dat zelfs lage concentraties alcohol een negatief effect hebben op de snelheid waarmee men kan reageren op een obstakel 14. Het niet adequaat kunnen reageren op een obstakel brengt vermoedelijk een verhoogd valrisico met zich mee. Er zijn echter ook studies die vonden dat er geen relatie is tussen (problematisch) alcoholgebruik en het valrisico 12,15 of dat alcohol zelfs een beschermend effect heeft op vallen 16,17. Zo blijkt uit een longitudinaal onderzoek uit Australië, waarin data van vijf verschillende cohorten zijn opgenomen, dat het valrisico kleiner is wanneer men minstens 1 keer per week alcohol drinkt 16,17. Voor zover bij ons bekend zijn er geen onderzoeken uitgevoerd om te bestuderen of het verminderen van alcohol bij ouderen leidt tot een afname van het aantal valincidenten. Indirecte relatie tussen (problematisch) alcoholgebruik en vallen Naast een directe relatie kan alcohol ook indirect van invloed zijn op vallen. Zo is bekend dat er een relatie is tussen (problematisch) alcoholgebruik en depressie, de kwaliteit van spier- en bindweefsel en andere aandoeningen die de kwaliteit van de hersenen of het beweegapparaat verminderen 10,18. Uit onderzoek blijkt dat deze aandoeningen geassocieerd zijn met vallen 16. Verder gebruikt een groot deel van de ouderen medicatie zo kalmeermiddelen, slaapmiddelen en antidepressiva. In Nederland gebruikt ongeveer 45% van de 65-plussers vijf of meer medicijnen 19. Alcohol en medicatie kunnen elkaar negatief beïnvloeden. Zo kan alcohol de (bij)werking van kalmeermiddelen, slaapmiddelen en antidepressiva versterken. Voorbeelden van deze bijwerkingen die een relatie met vallen hebben, zijn minder controle over bewegingen en een verminderd coördinatievermogen. Conclusie en aanbevelingen Of (problematisch) alcoholgebruik leidt tot een verhoogd valrisico is op basis van de literatuur niet goed vast te stellen. Ook kan niet worden vastgesteld dat er valpreventie gerealiseerd kan worden door het reduceren van alcoholconsumptie bij ouderen. Omdat voor andere factoren zo mobiliteit, spierkracht, balans en medicatie wel directe relaties en deels preventiemogelijkheden bekend zijn om het aantal valincidenten te reduceren, wordt geadviseerd om daar de focus op te leggen. 2

5 Geraadpleegde bronnen 1 Letsel Informatie Systeem 2012, VeiligheidNL. 2 Continu LIS Vervolg Onderzoek , VeiligheidNL 3 Vitale S. A trip to the emergency room: Substance abuse among the emergency patients in The Netherlands: prevalence rates and methodological considerations Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam. 4 VeiligheidNL. Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol. Februari Amsterdam: VeiligheidNL. 5 Laar MW van, Cruts AAN, Ooyen-Houben MMJ van, Meijer RF, Croes EA, Ketelaars APM, et al Nationale Drugsmonitor. Jaarbericht Trimbos-Instituut, Utrecht/WODC, Den Haag. 6 CBS Statline. geraadpleegd in februari Trimbos Instituut. Alcohol en ouderen in de verslavingszorg Factsheet mei Trimbosinstituut, Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie en IVZ. 8 Wisselink DJ, Kuijpers WGT, Mol A. Kerncijfers Verslavingszorg 2012: Landelijk alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Houten: Stichting Informatie Voorziening Zorg. 9 Vestal R, McGuire E, Tobin JD, Andres R, Norris AH, en Mezey E. Aging and alcohol metabolism. Clinical Pharmacology and Therapeutics , NIGZ. Factsheet alcohol en ouderen Woerden: NIGZ. 11 Baarsen C van. Ouderen, alcohol en valincidenten: Literatuurstudie Zeist: Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie. 12 Reid MC, Boutros NN, O Conner PG, Cadariu A, en Concato J. The Health-Related Effects of Alcohol Use in Older Persons: A Systematic review. Substance Abuse. 2002; 23 (3), Mukamal KJ, Mittleman MA, Longstreth WT, Newman AB, Fried LP, en Siscovick DS. Self-Reported Alcohol Consumption and Falls in Older Adults: Cross-Sectional and Longitudinal Analyses of the Cardiovascular Health Study. Journal of the American Geriatrics Society. 2004; 52, Hegeman J, Weerdesteyn V, Bemt BJF van den, Nienhuis B, Limbeek J van, Duysens J. Even low alcohol concentrations affect obstacle avoice reactions in healthy senior individu. BMC Research Notes. 2010; 3: Stel VS, Pluijm SMF, Deeg DJH, Smit JH, Bouter LM, en Lips P. A Classification Tree for Predicting Recurrent Falling in Community-Dwelling Older Persons. Journal of the American Geriatrics Society. 2003; 51, Coutinho E, Fletcher A, Bloch K, en Rodrigues L. Risk factors for falls with severe fracture in elderly people living in a middle-income country: a case control study. BMC Geriatrics. 2008; 8, Tait RJ, French DJ, Burns RA,,Byles JE, en Anstey KJ. Alcohol, hospital admissions, and falls in older adults: a longitudinal evaluation. International Psychogeriatrics. 2013; 25:6, Blow FC. Late-life depression and alcoholism. Current Psychiatry Reports. 2007; 9, Dijk C van, Verheij R, Schellevis F. Huisartsenzorg in cijfers: polyfarmacie bij ouderen. Huisarts en Wetenschap: 2009, 52(7),315. VeiligheidNL wil Dr. Vivian Weerdesteyn beken voor het verstrekken van inhoudelijke input bij het opstellen van deze factsheet. Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden. Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn. 3

Contact Voor vragen over deze factsheet of extra informatie kunt u contact opnemen met: NIGZ-Alcoholvoorlichting

Contact Voor vragen over deze factsheet of extra informatie kunt u contact opnemen met: NIGZ-Alcoholvoorlichting Colofon Tekst Jan Huige, Trudy van Boxtel (NIGZ). Inhoudelijke bijdrage door Ton Mol (Stichting Informatievoorziening Zorg) en Gerard van Liesdonk (Novadic-Kentron) Contact Voor vragen over deze factsheet

Nadere informatie

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren In 211 kwamen 35 jongeren van 14 jaar in de verslavingszorg terecht door hun alcoholgebruik. Het gaat om pubers die gedurende langere tijd zo veel

Nadere informatie

Alcoholproblematiek bij ouderen

Alcoholproblematiek bij ouderen Wilma Noteborn, Rolf Sanderson, Hanka Zwanikken, Kay Deckers, Bas van Alphen Beschouwing Alcoholproblematiek bij ouderen Samenvatting Noteborn MWJ, Sanderson RAM, Zwanikken H, Deckers K, Van Alphen SPJ.

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Ouderen

Alcoholgebruik onder Ouderen Wetenschap voor Beleid LASA-rapport 2009 Alcoholgebruik onder Ouderen door: Dr. H.C. Comijs Maart 2010 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 3 2 Woord vooraf... 4 3 Introductie LASA... 5 3.1 Steekproef...

Nadere informatie

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder)

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Samenvatting De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH), het hoge aandeel opname na SEH-behandeling,

Nadere informatie

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007)

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007) in Nederland (1998-2007) Juni 2009 In het kort Het aantal 55-plussers met een alcoholhulpvraag is sinds 1998 met 130% gestegen (89% gecorrigeerd voor vergrijzing). Het aandeel alcoholcliënten van 55 jaar

Nadere informatie

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007)

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007) Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007) Juni 2009 In het kort Het aantal 55-plussers met een alcoholhulpvraag is sinds 1998 met 130% gestegen (89% gecorrigeerd voor vergrijzing).

Nadere informatie

Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen

Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Carola

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel Traumatisch hersenletsel Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen naar schatting 85. mensen traumatisch hersenletsel op. Gemiddeld bezochten lijks 3. personen de SEH-afdeling van een ziekenhuis met

Nadere informatie

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015 Ongevalscijfers J.A. Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam April 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren

Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren Onder redactie van Ninette van Hasselt Utrecht, augustus 2010 Colofon Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder

Nadere informatie

Richtlijnen voor aanvaardbaar alcoholgebruik & definitie bingedrinken

Richtlijnen voor aanvaardbaar alcoholgebruik & definitie bingedrinken Richtlijnen voor aanvaardbaar alcoholgebruik & definitie bingedrinken Inleiding Alcohol drinken is nooit risicovrij. We willen een richtlijn geven voor aanvaardbaar alcoholgebruik om de schadelijke gevolgen

Nadere informatie

Vroegsignalering en korte interventies: een vragenlijststudie onder medisch specialisten, verpleegkundigen en afdelingshoofden

Vroegsignalering en korte interventies: een vragenlijststudie onder medisch specialisten, verpleegkundigen en afdelingshoofden [Geef tekst op] Vroegsignalering en korte interventies: een vragenlijststudie onder medisch specialisten, verpleegkundigen en afdelingshoofden Drs. Myrna Keurhorst Drs. Ellen Keizer Drs. Juliette Cruijsberg

Nadere informatie

Richtlijn. Preventie van valincidenten bij ouderen

Richtlijn. Preventie van valincidenten bij ouderen Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen Colofon Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen ISBN 90-8523-026-8 2004, Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Beesel

Alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Beesel Rapportage Alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Beesel November 2011 Vincent van Gogh Afdeling Preventie en Informatie Verslavingspreventie Bert Vinken Dennis Sanders Suzanne Brugman Opdrachtgever:

Nadere informatie

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel RIVM Rapport 260801003/2007 Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel M.T. van Meeteren-Schram C.A. Baan Contact: M.T. van Meeteren-Schram Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek miranda.van.meeteren@rivm.nl

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

Ontwikkelingen in alcoholgerelateerde sterfte in Nederland

Ontwikkelingen in alcoholgerelateerde sterfte in Nederland Jacqueline Verdurmen 1), Anouschka van der Meulen 2) en Margriet van Laar 1) Overmatig alcoholgebruik gaat gepaard met verhoogde sterfte. Cijfers over alcoholgerelateerde sterfte worden gepresenteerd in

Nadere informatie

Onderzoek aantal verslaafden

Onderzoek aantal verslaafden Directie Strategie en Projecten Afdeling Onderzoek en Statistiek mei 2002 Inhoudsopgave 1 Probleemstelling 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Probleemstelling 3 1.4 Aanpak van het onderzoek 3 2 Bevindingen

Nadere informatie

Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie.

Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie. Dr. Reinout W. Wiers; Drs. Nicole Theunissen Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie. Referentie: Wiers, R. W., Theunissen, N. (2002). Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik,

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

De sociale gevolgen van verslaving

De sociale gevolgen van verslaving De sociale gevolgen van verslaving Een state of the art studie naar verstoring van sociale relaties, schooluitval, dakloosheid, schulden en huiselijk geweld als gevolg van alcohol- of drugsverslaving Alice

Nadere informatie

GGD Amsterdam Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering

GGD Amsterdam Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering Alcoholmonitor 2012 1 Joanne Ujcic-Voortman Wilco Schilthuis Johan Osté Marcel Buster Foto s: GGD Amsterdam en Stockexchange Grafische vormgeving: Dagmar van Schaik Amsterdam, augustus 2013 GGD Amsterdam

Nadere informatie

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein G32 Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein Auteurs: Drs. A.(André) J.J. van der Kwartel, Drs. W.(Willem) van der Windt Datum: 15 april 2013 Kiwa Carity is hét

Nadere informatie

Preventie van problematisch alcoholgebruik

Preventie van problematisch alcoholgebruik Rapport Preventie van problematisch alcoholgebruik Op 29 juni 2009 uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320

Nadere informatie

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: het ministerie van VWS Samenstelling: Jacqueline Verdurmen

Nadere informatie

Het werkelijk aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol R-2014-32

Het werkelijk aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol R-2014-32 Het werkelijk aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol R-2014-32 Het werkelijk aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol Aanpassing schattingsmethodiek R-2014-32 Dr. S. Houwing, dr. F.D. Bijleveld,

Nadere informatie

Hoe gezond is Noord-Holland Noord? Het gezondheidsprofiel van Noord-Holland Noord

Hoe gezond is Noord-Holland Noord? Het gezondheidsprofiel van Noord-Holland Noord Hoe gezond is NoordHolland Noord? Het gezondheidsprofiel van NoordHolland Noord Gezondheidsprofiel 2011 NoordHolland Noord In een oogopslag NoordHolland Noord is qua leeftijdsopbouw vergelijkbaar met landelijk.

Nadere informatie

Guus Cruts, Margriet van Laar, Marcel Buster. Aantal en kenmerken van problematische opiatengebruikers in Nederland

Guus Cruts, Margriet van Laar, Marcel Buster. Aantal en kenmerken van problematische opiatengebruikers in Nederland Guus Cruts, Margriet van Laar, Marcel Buster Aantal en kenmerken van problematische opiatengebruikers in Nederland Guus Cruts Margriet van Laar Marcel Buster Met medewerking van Caroline Schaap John-Peter

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie