JUNI 2009 TAK NIEUWSBRIEF. De economische crisis is een probleem voor diverse ondernemers. Wat kunt u doen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JUNI 2009 TAK NIEUWSBRIEF. De economische crisis is een probleem voor diverse ondernemers. Wat kunt u doen:"

Transcriptie

1 1 JUNI 2009 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Zwaar weer voor ondernemers De economische crisis is een probleem voor diverse ondernemers. Wat kunt u doen: zorg voor goede controle op uitstaande facturen: werk met termijnbetalingen, factureer en maan eerder aan. neem annuleringsvoorwaarden op in uw overeenkomsten voer scherpe onderhandelingen als u zelf inkoopt. Doe dit niet alleen bij duurzame goederen, maar ook bij advertenties en diensten. check de reserveringen voor uw oude dag. overweeg alsnog een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, dat is voor de korte termijn zeker goedkoper dan reserveren voor tegenvallers op dit gebied. contracten aanpassen c.q. doornemen. betaaltermijnen aanpassen. meerdere activiteiten ontplooien. geen concessie aan de prijs (kwaliteit). let op louche kredietverstrekkers. betaalgedrag c.q. gedrag van kleine bedrijven op de voet volgen. rangschik klanten naar betalingsgedrag (tbv incasso). denk na over een kredietverzekering. vermeld de exacte datum waarop het door de debiteur verschuldigde bedrag uiterlijk moet zijn overgemaakt. Vaak staat er onder een factuur een regel als betaling binnen 14 dagen. een veelvoorkomende fout is dat een bedrag zonder BTW wordt overgemaakt. Vermeld dus duidelijk het totaalbedrag inclusief BTW, bijvoorbeeld vet gedrukt. Regeling via de gemeente: Bbz = Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 is onderdeel van de Wet Werk en Bijstand. U krijgt via deze regeling een steuntje in de rug in de vorm van: een rentedragend krediet of borgstelling. professionele begeleiding en advies. een beperkte eenmalige kapitaalinjectie. aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau. De Ioaz regeling = Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen. Via deze regeling kunt u aanspraak maken op een uitkering tijdens en na bedrijfsbeëindiging. U kunt de beeindiging op een verantwoorde manier voorbereiden en

2 2 uitvoeren. Bijvoorbeeld lopende opdrachten afmaken, of uw voorraden verkopen. En ook na de beëindiging kunt u via deze regeling in uw onderhoud blijven voorzien. Site: Regelingen via de Kamer van Koophandel: Zij hebben een crisismeldpunt ingericht om ondernemers de mogelijkheid te bieden te klankborden over de diverse onderwerpen die ten gevolge van de huidige economische situatie ontstaan. De adviseurs van het meldpunt kijken met u naar (eventuele) vervolgactie, dit kan zijn dat zij zelf de oplossing hebben of dat zij u in verbinding brengen met personen en/of instellingen die deskundigheid hebben op dit gebied. Aan dit persoonlijk spreekuur zijn geen kosten verbonden. Anoniem bellen kan ook. Contact opnemen met crisismeldpunt. Heeft u vragen over de gevolgen van de huidige economische situatie? Neem dan contact op met: T van maandag t/m vrijdag van uur Regeling voor starters, dus voor mensen die geen werk meer hebben (o.a. WW ers): BMKB: Besluit Borgstelling MKB Kredieten Doel van de regeling is het stimuleren van de kredietverlening aan het midden - en kleinbedrijf (MKB). De borgstelling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot EUR 50 miljoen. Verreweg de meeste mkb ers kunnen er gebruik van maken, waaronder ook veel vrije beroepers. Een beperkt aantal mkb-bedrijven is van de regeling uitgesloten. In een aantal situaties kunt u rekenen op extra steun: als u starter bent, als uw investering zich richt op technologische innovatie en als u een krediet wilt afsluiten voor de bodemsanering van uw bedrijfsterrein. Vergroot uw kans op een lening U wilt een onderneming starten of ben al ondernemer en wilt bijvoorbeeld uitbreiden. Hiervoor heeft u geld nodig. Het kan zijn dat de bank geen lening verstrekt voor het starten van een onderneming. Denk dan aan de borgstellingsregeling. De overheid staat dan garant voor een deel van de lening. De bank zal daardoor eerder bereid zijn om u krediet te verlenen. Duizenden mkb ers maken er gebruik van. Site: Indien u ook een probleem hebt maak dan meteen gebruik van deze regelingen en wacht niet tot het te laat is!!!! Belastingvrij schenken in 2009 Jaarlijks. Ieder jaar kunnen ouders belastingvrij een bepaald bedrag schenken aan hun kinderen. Voor het jaar 2009 zijn schenkingen die ouders aan kinderen doen tot een bedrag van 4.556,- (was in 2008: 4.479,-) vrijgesteld van belasting. Eenmalige hogere vrijstelling gebruiken. Weet dat voor kinderen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar dit jaar (2009) een eenmalig verhoogde vrijstelling van ,- geldt (was in 2008: ,-) Hoe benutten? Om gebruik te kunnen maken van deze verhoogde vrijstelling geldt de eis dat u in de aangifte schenkingsrecht een beroep op deze verhoogde vrijstelling moet doen. Voor het jaar 2009 zijn schenkingen die ouders aan kinderen doen tot een bedrag van 4.556,- vrijgesteld van belasting.

3 3 Offertes in- of exclusief btw Denk eraan dat u als ondernemer bij offertes aan particulieren moet vermelden of de geoffreerde prijs in- of exclusief btw is. Als u niets vermeldt, mag de particulier er van uitgaan dat de btw in de prijs is inbegrepen. U kunt dan achteraf niet alsnog een rekening met btw sturen. U moet dan zelf voor de belasting opdraaien! Geachte klant! Willen jullie de administratie echt op tijd aanleveren (zie begeleidende brief. Dus eind juni / begin juli). De administraties worden verwerkt op binnenkomst. Dus degene die het eerst inlevert heeft het eerste de administratie weer terug. Het kan voorkomen dat u ooit langer dan een week moet wachten op ons telefoontje om de administratie op te komen halen. Kasboek niet meer aanleveren op diskette maar op stick aub (indien uiteraard mogelijk) Motorrijtuigenbelasting voor zakelijke auto s met grijs kenteken Hiervoor geldt het lager tarief voor de MRB. Kijk na of u ook het zakelijke lage tarief betaald, anders kunnen wij dit voor u regelen!!!!! Dit kan alleen als uw bedrijfsauto van de onderneming is. Schattingsformulier Let op. Iedereen heeft een schattingsformulier inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting binnen gekregen. AFGEVEN BIJ ONS KANTOOR AUB!!!! Binnenkort gaan minimumlonen weer omhoog Net zoals altijd wijzigen de bruto minimumlonen ook nu weer per 1 juli. De bedragen worden aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Het zal u dan ook niet verbazen dat de bedragen minder hard stijgen dan begin dit jaar, namelijk 1,26% tegenover 1,81%.

4 4 Wettelijk minimum (jeugd)loon per 1 juli 2009 Leeftijd % minimumloon Per maand Per week jaar 100,00% 1.398,60 322,75 22 jaar 85,0% 1.188,81 274,34 21 jaar 72,5% 1.013,99 234,00 20 jaar 61,5% 860,14 198,49 19 jaar 52,5% 734,27 169,45 18 jaar 45,5% 636,36 146,85 17 jaar 39,5% 552,45 127,49 16 jaar 34,5% 482,52 111,35 15 jaar 30,0% 419,83 96,83 Pak die woekerpolis aan Dit zijn polissen waarbij de kosten hoger blijken te zijn dan de opbrengsten. Bv. Beleggingshypotheken en lijfrentepolissen. Als de berekende kosten hoger zijn dan 3,5% van de inleg, bestaat de kans dat u uw geld terugkrijg. U kunt zich melden bij een stichting die voor uw belangen opkomt als blijkt dat u zo n polis heeft.(stichting Woekerpolis Claim/Stichting Verliespolis) De verjaringstermijn is 5 jaar. Stuur een brief naar de bank en het verjaringstermijn begint opnieuw te lopen (brief kun je downloaden Boete 300%? Staatssecretaris De Jager wil de boete voor belastingplichtigen die geld in het buitenland uit het zicht van de fiscus proberen te houden verhogen naar minimaal 300%. Op dit moment is deze boete nog maximaal 100%. Belastingplichtigen die gebruik maken van de inkeerregeling voordat de fiscus hen op het spoor is, kunnen de boete en strafrechtelijke vervolging voorkomen. Inkomstenbelasting Hokken wordt fiscaal nadelig Ongehuwd samenwonen zonder samenlevingscontract: fiscale kater. Nieuwe wetgeving zet hun hypotheekrente aftrek, de algemene heffingskorting (2007 euro) en andere aftrekposten op losse schroeven. Dit in verband met de successiewet die per 1 januari 2010 ingevoerd zal worden. Niet alleen betaald dan de achterblijvende partner ingeval van overlijden meer successierecht, ook in de sfeer van inkomstenbelasting krijgt deze groep er hard van langs. De hypotheekrente, ziektekosten en andere aftrekmogelijkheden worden opgegeven bij diegene die het hoogste inkomen hebben, zodat er daadwerkelijk ook iets valt af te trekken. Een belastingkorting voor iemand die nauwelijks belasting betaalt levert immers niets op. Partners met weinig of geen inkomen mogen daarom ook bijvoorbeeld de algemene heffingskorting bij hun partner te gelde maken. Als ze die op de eigen aangifte moeten opvoeren, houden ze er niets aan over. Al die persoonsgebonden

5 5 aftrekmogelijkheden worden dus ernstig beperkt als je elkaar niet mag aanwijzen als fiscaal partner. Oldtimer wordt minder leuk Velen kopen een oldtimer op naam van de zaak. Er is dan belasting verschuldigd over de bijtelling die u in aanmerking moet nemen. Maar door de gunstige regeling waar een oldtimer gebruik van kan maken is het niet zo n dure hobby. Er is echter een verandering op komst. Op dit moment mag u voor de bijtelling van een auto van de zaak ouder dan 15 jaar nog uitgaan van de dagwaarde van de auto. Met ingang van 2010 wordt deze regel gewijzigd. De leeftijd wordt dan 25 jaar om voor de dagwaarderegeling in aanmerking te komen. Voor auto s die jonger zijn geldt dan dus ook de cataloguswaarde als basis voor de bi jtelling. Zorg voor urenadministratie Bent u zelfstanding ondernemer en wilt u profiteren van de ondernemersaftrek? Houd dan een administratie bij van de uren die u aan de onderneming besteedt. Dus niet alleen de declarabele uren, maar ook reistijd, overleg met de boekhouder, administratie. Dit kan nodig zijn om aan te tonen dat u voldoet aan het urencriterium, van 1225 uur per jaar. Run op deposito s Vorig jaar rond deze tijd stond er een enorme run op deposito s. Velen zetten hun geld voor één of twee jaar vast vanwege de aantrekkelijke rente. Wie zijn geld voor een jaar heeft vastgezet, krijgt daar nu weer de vrije beschikking over. Sommige banken storten het geld automatisch op uw spaarrekening, maar pas op! Er zijn ook banken die het geld opnieuw vastzetten voor eenzelfde periode, als u niets laat horen. Check dus wanneer uw deposito vrijvalt, op welke manier uw bank u informeert en wat u moet doen om te voorkomen dat het geld automatisch opnieuw wordt vastgezet. Spaargarantie Vanaf 31 december 2010 zijn EU-landen verplicht om voor spaartegoeden een dekking te bieden van een ton in euro s. Om die reden heeft onze minister van Financiën onlangs bekend gemaakt dat deverhoging van het garantiebedrag voor spaartegoeden van per depositohouder per bank-die oorspronkelijk op 7 oktober 2009 zou terugvallen naar die van de oude regeling-ook na 7 oktober van kracht blijft. De tijdelijk verhoogde garantie wordt dus permanent. Site:

6 6 Ziektekosten De aftrek van ziektekosten is in 2009 veranderd. Een aantal kosten kunt u niet meer van de belasting aftrekken. Voor sommige van deze kosten kunt u op een andere manier een vergoeding krijgen. Site: www. Veranderingenindezorg.nl Niet meer aftrekbaar in 2009: premie voor uw aanvullende zorgverzekering. het eigen risico van uw zorgverzekering. uw eigen bijdrage AWBZ of Wmo. brillen, contactlenzen, ooglazerbehandelingen en andere behandelingen en andere uitgaven om uw gezichtsvermogen te ondersteunen. adoptie. begrafenis of crematie. bevalling. vaste aftrek ouderdom. vaste aftrek arbeidsongeschiktheid. vaste aftrek voor chronische ziekte. vaste aftrek huisapotheek. Meer informatie: Aftrek ziektekosten 2009 / Strenge controle op auto van de zaak Iemand die meer dan één verkeersboete per jaar krijgt met de auto van de zaak, blijkt ook geneigd te zijn om het niet al te nauw te nemen met de regels over privékilometers. Dat blijkt uit risicoanalyses van de Belastingdienst. Wie minder dan 500 privékilometers per jaar rijdt met de auto van de zaak, betaalt minder belasting. Heel wat mensen denken dat de fiscus niet op een kilometertje kijkt. Dat blijkt tegen te vallen. Sinds het begin van het jaar heeft de Belastingdienst al miljoenen aan boetes en naheffingen opgelegd. Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft besloten dat ze nóg strenger gaan controleren. Dus zorg dat de rittenadministratie correct is. Zeker op dit moment! Eisen van kilometeradministratie: beginadressen, tussenadressen en eindadressen noteren overeenstemming kilometerstanden met beginstand, eindstand en afstand woon-werkplek overeenstemming kilometerstanden met garagenota s en bekeuringen Advies, indien u last heeft van slechte betalers Als één van uw afnemers een factuur na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet heeft betaald, kunt u en of twee betalingsherinneringen versturen. Als hij dan nóg niet betaalt, heeft een derde aanmaning weinig zin. Wat dan? Aanmaningen. Reageer snel als een factuur langer onbetaald blijft dan de bedoeling is. Verstuur binnen een week na het overschrijden van de betalingstermijn een aanmaning, waarin u vriendelijk doch dringend verzoekt om de factuur alsnog te voldoen. Nog geen betaling. Stuur dan

7 7 binnen 14 dagen een tweede herinnering. Verwijs naar uw 1 e aanmaning en dring met klem aan op een snelle betaling. Nog geen beweging? Betaalt men nog niet, geef dan de vordering uit handen aan een deurwaarder. Dit is een laatste waarschuwing om de niet betalende afnemer formeel in gebreke te stellen. Dit is een sommatie. (Gerechtsdeurwaarder van Seggelen & Partners, Postbus 365, 5700 AJ Helmond telefoon: ) Dit leidt vaak tot betaling omdat men niet zit te wachten op een deurwaarder of rechter omdat dit leidt tot hogere kosten. Een sommatie is juridisch noodzakelijk als u naar de rechter moet stappen omdat men nog steeds niet betaald (in de praktijk komt dit zelden voor) BV Besloten vennootschap Aansprakelijkheid in uw BV! Als directeur- grootaandeelhouder bent u in beginsel niet in privé aansprakelijk voor schulden van uw BV. Banken proberen dit bij financieringen te doorbreken. Tekenen bij het kruisje svp. Hoe vervelend dit op zich ook is, als het slecht gaat met de onderneming van uw BV, kunt u zich betrekkelijk veilig wanen omdat u in beginsel niet aansprakelijk kunt worden gesteld voor de schulden van uw BV. De laatste jaren is er hier en daar overigens wel een bres geslagen in de verdedigingslinie die de BV u biedt in het geval van rampspoed. Onbehoorlijk bestuur. Zo kan onbehoorlijk bestuur tot gevolg hebben dat u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van uw BV. Hiervan is bijvoorbeeld al sprake als u niet tijdig voldoet aan de verplichting om publicatiestukken de deponeren bij de Kamer van Koophandel. Tip. Zorg er dus voor dat de cijfers van uw BV tijdig gepubliceerd worden, ook als deze er niet zo fraai uitzien. Juist dan is dit extra van belang. Financiering. Het is in de praktijk gebruikelijk dat banken bij het verstrekken van een nieuwe of aanvullende financiering aan uw BV van u verlangen dat u privé meetekent voor de lening van uw BV. Het beste advies dat wij u kunnen geven, is natuurlijk om dit niet te doen. Maar als de nood erg hoog is, heeft u die keuze wellicht niet eens!vaak willen banken ook de echtgenoot of samenwonende partner mee laten tekenen. Tip. Onder de huidige economische omstandigheden, terwijl de gevolgen van de crisis overal voelbaar zijn, is dit wellicht niet het juiste moment, maar zet bij een komende bespreking met uw bank de persoonlijke aansprakelijkheid van uw echtgenoot of partner op de agenda. Aftrekpost in box 1. Komt het toch zo ver dat u zou moeten meetekenen voor de schulden van uw BV, dan kunt u overwegen om daarvoor in de plaats een zakelijke lening aan uw eigen BV te verstrekken. Deze lening valt fiscaal onder de terbeschikkingstellingsregeling. Als u de lening dan moet afwaarden, kunt u het verlies als negatieve inkomsten uit overige werkzaamheden ten laste van uw inkomen brengen. Deze aftrekpost in box 1 is in ieder geval een pleister op de wonde. Als u uw BV met privémiddelen moet redden, kunt u overwegen een lening te verstrekken. Een eventuele afboeking kunt u in box 1 als aftrekpost opvoeren.

8 8 Dubbel voordeel bij lenen van BV Salaris of dividend? Uw BV extra dividend aan u als DGA laten uitkeren, is fiscaal niet voordelig omdat dat 25% inkomstenbelasting kost. Dit geld ook over salaris dat u als DGA uitbetaald krijgt (max. 52% inkomstenbelasting betalen) Wel fiscaal voordelig: Bij koop, verbouwing of onderhoud van uw eigen woning mag u als DGA renteloos van uw BV lenen. Daarnaast heeft u dubbel voordeel: geen inkomstenbelastingbijtelling eigen woning! (Mist uw BV middelen om u te kunnen lenen? Praat eens met de bank of dat opgelost kan worden door de BV bij de bank te laten lenen. De hiervoor verschuldigde rente is voor uw BV aftrekbaar) VAR regels Als u samenwerkt met mensen op grond van een VAR verklaring dan moet u wel blijven opletten. De VAR kent een geldigheidsduur en dus een datum waarop hij verloopt. De VAR omschrijft de werkzaamheden waarvoor deze is afgegeven. U moet een kopie van een identiteitsbewijs bewaren. Dit mag geen rijbewijs zijn. Daarnaast bestaan er nog verschillende vormen van een VAR. Let goed op welke soort VAR u heeft. Er is ook een VAR die u als werkgever er juist toe verplicht om loon uit te betalen. Deze nieuwsbrief is met zorg samengesteld, voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 Amersfoort, mei 2010 Hoewel aan de inhoud van deze brochure uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke onvolledigheid

Nadere informatie

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen Tips voor alle belastingplichtigen Interessante tips voor iedereen die belastingplichtig is. Ze gaan over lijfrente, zorgtoeslag en vermogen, beleggingen, schenken, AOW en de levensloopregeling. Tips voor

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

De Belastingdienst maakt hierbij onderscheid in directe en indirecte uren.

De Belastingdienst maakt hierbij onderscheid in directe en indirecte uren. Lodder Nieuws DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 4 KEER PER JAAR JAARGANG 8 NUMMER 2 - MEI 2010 WELKE UREN TELLEN MEE VOOR DE ONDERNEMERSAFTREK? Demissionair minister De Jager van Financiën heeft onlangs aangekondigd

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2014, alsmede een aantal fiscale en

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

Nog meer aftrek. Tot 75 procent aftrekbaar! Elektrische personenauto. pagina 2. Stap 1: inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen

Nog meer aftrek. Tot 75 procent aftrekbaar! Elektrische personenauto. pagina 2. Stap 1: inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen Kilometeradministratie Tot 75 procent aftrekbaar! Nog meer aftrek Elektrische personenauto Belasting nog strenger Deponeer vooral niet te laat Kilometerregistratie Vier handige tips pagina 2 pagina 4 pagina

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

OKTOBER 2011 NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2011 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2011 NIEUWSBRIEF ALGEMEEN Kunt u zomaar afscheid nemen van een slechte klant? Veel bedrijven besteden 80% van hun tijd aan hun bedrijf en 20% van hun tijd aan de klanten. Afscheid nemen van die

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

negentig In dit nummer: Werkkostenregeling: een doordachte keuze! Rittenregistratie om bijtelling te voorkomen Gehuwd in gemeenschap van goederen?

negentig In dit nummer: Werkkostenregeling: een doordachte keuze! Rittenregistratie om bijtelling te voorkomen Gehuwd in gemeenschap van goederen? Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 4 keer per jaar uit dertiende jaargang ZOMER 2010 N I E U W S 2 negentig In dit nummer: Werkkostenregeling: een doordachte keuze! Rittenregistratie

Nadere informatie

/ Tips voor ondernemers

/ Tips voor ondernemers / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers...2 Voorkom verliesverdamping...2 Wilt u winst uitstellen?...2 Willekeurige afschrijving...2 Houd in december uw werkkapitaal op peil...2

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie