JUNI 2009 TAK NIEUWSBRIEF. De economische crisis is een probleem voor diverse ondernemers. Wat kunt u doen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JUNI 2009 TAK NIEUWSBRIEF. De economische crisis is een probleem voor diverse ondernemers. Wat kunt u doen:"

Transcriptie

1 1 JUNI 2009 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Zwaar weer voor ondernemers De economische crisis is een probleem voor diverse ondernemers. Wat kunt u doen: zorg voor goede controle op uitstaande facturen: werk met termijnbetalingen, factureer en maan eerder aan. neem annuleringsvoorwaarden op in uw overeenkomsten voer scherpe onderhandelingen als u zelf inkoopt. Doe dit niet alleen bij duurzame goederen, maar ook bij advertenties en diensten. check de reserveringen voor uw oude dag. overweeg alsnog een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, dat is voor de korte termijn zeker goedkoper dan reserveren voor tegenvallers op dit gebied. contracten aanpassen c.q. doornemen. betaaltermijnen aanpassen. meerdere activiteiten ontplooien. geen concessie aan de prijs (kwaliteit). let op louche kredietverstrekkers. betaalgedrag c.q. gedrag van kleine bedrijven op de voet volgen. rangschik klanten naar betalingsgedrag (tbv incasso). denk na over een kredietverzekering. vermeld de exacte datum waarop het door de debiteur verschuldigde bedrag uiterlijk moet zijn overgemaakt. Vaak staat er onder een factuur een regel als betaling binnen 14 dagen. een veelvoorkomende fout is dat een bedrag zonder BTW wordt overgemaakt. Vermeld dus duidelijk het totaalbedrag inclusief BTW, bijvoorbeeld vet gedrukt. Regeling via de gemeente: Bbz = Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 is onderdeel van de Wet Werk en Bijstand. U krijgt via deze regeling een steuntje in de rug in de vorm van: een rentedragend krediet of borgstelling. professionele begeleiding en advies. een beperkte eenmalige kapitaalinjectie. aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau. De Ioaz regeling = Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen. Via deze regeling kunt u aanspraak maken op een uitkering tijdens en na bedrijfsbeëindiging. U kunt de beeindiging op een verantwoorde manier voorbereiden en

2 2 uitvoeren. Bijvoorbeeld lopende opdrachten afmaken, of uw voorraden verkopen. En ook na de beëindiging kunt u via deze regeling in uw onderhoud blijven voorzien. Site: Regelingen via de Kamer van Koophandel: Zij hebben een crisismeldpunt ingericht om ondernemers de mogelijkheid te bieden te klankborden over de diverse onderwerpen die ten gevolge van de huidige economische situatie ontstaan. De adviseurs van het meldpunt kijken met u naar (eventuele) vervolgactie, dit kan zijn dat zij zelf de oplossing hebben of dat zij u in verbinding brengen met personen en/of instellingen die deskundigheid hebben op dit gebied. Aan dit persoonlijk spreekuur zijn geen kosten verbonden. Anoniem bellen kan ook. Contact opnemen met crisismeldpunt. Heeft u vragen over de gevolgen van de huidige economische situatie? Neem dan contact op met: T van maandag t/m vrijdag van uur Regeling voor starters, dus voor mensen die geen werk meer hebben (o.a. WW ers): BMKB: Besluit Borgstelling MKB Kredieten Doel van de regeling is het stimuleren van de kredietverlening aan het midden - en kleinbedrijf (MKB). De borgstelling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot EUR 50 miljoen. Verreweg de meeste mkb ers kunnen er gebruik van maken, waaronder ook veel vrije beroepers. Een beperkt aantal mkb-bedrijven is van de regeling uitgesloten. In een aantal situaties kunt u rekenen op extra steun: als u starter bent, als uw investering zich richt op technologische innovatie en als u een krediet wilt afsluiten voor de bodemsanering van uw bedrijfsterrein. Vergroot uw kans op een lening U wilt een onderneming starten of ben al ondernemer en wilt bijvoorbeeld uitbreiden. Hiervoor heeft u geld nodig. Het kan zijn dat de bank geen lening verstrekt voor het starten van een onderneming. Denk dan aan de borgstellingsregeling. De overheid staat dan garant voor een deel van de lening. De bank zal daardoor eerder bereid zijn om u krediet te verlenen. Duizenden mkb ers maken er gebruik van. Site: Indien u ook een probleem hebt maak dan meteen gebruik van deze regelingen en wacht niet tot het te laat is!!!! Belastingvrij schenken in 2009 Jaarlijks. Ieder jaar kunnen ouders belastingvrij een bepaald bedrag schenken aan hun kinderen. Voor het jaar 2009 zijn schenkingen die ouders aan kinderen doen tot een bedrag van 4.556,- (was in 2008: 4.479,-) vrijgesteld van belasting. Eenmalige hogere vrijstelling gebruiken. Weet dat voor kinderen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar dit jaar (2009) een eenmalig verhoogde vrijstelling van ,- geldt (was in 2008: ,-) Hoe benutten? Om gebruik te kunnen maken van deze verhoogde vrijstelling geldt de eis dat u in de aangifte schenkingsrecht een beroep op deze verhoogde vrijstelling moet doen. Voor het jaar 2009 zijn schenkingen die ouders aan kinderen doen tot een bedrag van 4.556,- vrijgesteld van belasting.

3 3 Offertes in- of exclusief btw Denk eraan dat u als ondernemer bij offertes aan particulieren moet vermelden of de geoffreerde prijs in- of exclusief btw is. Als u niets vermeldt, mag de particulier er van uitgaan dat de btw in de prijs is inbegrepen. U kunt dan achteraf niet alsnog een rekening met btw sturen. U moet dan zelf voor de belasting opdraaien! Geachte klant! Willen jullie de administratie echt op tijd aanleveren (zie begeleidende brief. Dus eind juni / begin juli). De administraties worden verwerkt op binnenkomst. Dus degene die het eerst inlevert heeft het eerste de administratie weer terug. Het kan voorkomen dat u ooit langer dan een week moet wachten op ons telefoontje om de administratie op te komen halen. Kasboek niet meer aanleveren op diskette maar op stick aub (indien uiteraard mogelijk) Motorrijtuigenbelasting voor zakelijke auto s met grijs kenteken Hiervoor geldt het lager tarief voor de MRB. Kijk na of u ook het zakelijke lage tarief betaald, anders kunnen wij dit voor u regelen!!!!! Dit kan alleen als uw bedrijfsauto van de onderneming is. Schattingsformulier Let op. Iedereen heeft een schattingsformulier inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting binnen gekregen. AFGEVEN BIJ ONS KANTOOR AUB!!!! Binnenkort gaan minimumlonen weer omhoog Net zoals altijd wijzigen de bruto minimumlonen ook nu weer per 1 juli. De bedragen worden aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Het zal u dan ook niet verbazen dat de bedragen minder hard stijgen dan begin dit jaar, namelijk 1,26% tegenover 1,81%.

4 4 Wettelijk minimum (jeugd)loon per 1 juli 2009 Leeftijd % minimumloon Per maand Per week jaar 100,00% 1.398,60 322,75 22 jaar 85,0% 1.188,81 274,34 21 jaar 72,5% 1.013,99 234,00 20 jaar 61,5% 860,14 198,49 19 jaar 52,5% 734,27 169,45 18 jaar 45,5% 636,36 146,85 17 jaar 39,5% 552,45 127,49 16 jaar 34,5% 482,52 111,35 15 jaar 30,0% 419,83 96,83 Pak die woekerpolis aan Dit zijn polissen waarbij de kosten hoger blijken te zijn dan de opbrengsten. Bv. Beleggingshypotheken en lijfrentepolissen. Als de berekende kosten hoger zijn dan 3,5% van de inleg, bestaat de kans dat u uw geld terugkrijg. U kunt zich melden bij een stichting die voor uw belangen opkomt als blijkt dat u zo n polis heeft.(stichting Woekerpolis Claim/Stichting Verliespolis) De verjaringstermijn is 5 jaar. Stuur een brief naar de bank en het verjaringstermijn begint opnieuw te lopen (brief kun je downloaden Boete 300%? Staatssecretaris De Jager wil de boete voor belastingplichtigen die geld in het buitenland uit het zicht van de fiscus proberen te houden verhogen naar minimaal 300%. Op dit moment is deze boete nog maximaal 100%. Belastingplichtigen die gebruik maken van de inkeerregeling voordat de fiscus hen op het spoor is, kunnen de boete en strafrechtelijke vervolging voorkomen. Inkomstenbelasting Hokken wordt fiscaal nadelig Ongehuwd samenwonen zonder samenlevingscontract: fiscale kater. Nieuwe wetgeving zet hun hypotheekrente aftrek, de algemene heffingskorting (2007 euro) en andere aftrekposten op losse schroeven. Dit in verband met de successiewet die per 1 januari 2010 ingevoerd zal worden. Niet alleen betaald dan de achterblijvende partner ingeval van overlijden meer successierecht, ook in de sfeer van inkomstenbelasting krijgt deze groep er hard van langs. De hypotheekrente, ziektekosten en andere aftrekmogelijkheden worden opgegeven bij diegene die het hoogste inkomen hebben, zodat er daadwerkelijk ook iets valt af te trekken. Een belastingkorting voor iemand die nauwelijks belasting betaalt levert immers niets op. Partners met weinig of geen inkomen mogen daarom ook bijvoorbeeld de algemene heffingskorting bij hun partner te gelde maken. Als ze die op de eigen aangifte moeten opvoeren, houden ze er niets aan over. Al die persoonsgebonden

5 5 aftrekmogelijkheden worden dus ernstig beperkt als je elkaar niet mag aanwijzen als fiscaal partner. Oldtimer wordt minder leuk Velen kopen een oldtimer op naam van de zaak. Er is dan belasting verschuldigd over de bijtelling die u in aanmerking moet nemen. Maar door de gunstige regeling waar een oldtimer gebruik van kan maken is het niet zo n dure hobby. Er is echter een verandering op komst. Op dit moment mag u voor de bijtelling van een auto van de zaak ouder dan 15 jaar nog uitgaan van de dagwaarde van de auto. Met ingang van 2010 wordt deze regel gewijzigd. De leeftijd wordt dan 25 jaar om voor de dagwaarderegeling in aanmerking te komen. Voor auto s die jonger zijn geldt dan dus ook de cataloguswaarde als basis voor de bi jtelling. Zorg voor urenadministratie Bent u zelfstanding ondernemer en wilt u profiteren van de ondernemersaftrek? Houd dan een administratie bij van de uren die u aan de onderneming besteedt. Dus niet alleen de declarabele uren, maar ook reistijd, overleg met de boekhouder, administratie. Dit kan nodig zijn om aan te tonen dat u voldoet aan het urencriterium, van 1225 uur per jaar. Run op deposito s Vorig jaar rond deze tijd stond er een enorme run op deposito s. Velen zetten hun geld voor één of twee jaar vast vanwege de aantrekkelijke rente. Wie zijn geld voor een jaar heeft vastgezet, krijgt daar nu weer de vrije beschikking over. Sommige banken storten het geld automatisch op uw spaarrekening, maar pas op! Er zijn ook banken die het geld opnieuw vastzetten voor eenzelfde periode, als u niets laat horen. Check dus wanneer uw deposito vrijvalt, op welke manier uw bank u informeert en wat u moet doen om te voorkomen dat het geld automatisch opnieuw wordt vastgezet. Spaargarantie Vanaf 31 december 2010 zijn EU-landen verplicht om voor spaartegoeden een dekking te bieden van een ton in euro s. Om die reden heeft onze minister van Financiën onlangs bekend gemaakt dat deverhoging van het garantiebedrag voor spaartegoeden van per depositohouder per bank-die oorspronkelijk op 7 oktober 2009 zou terugvallen naar die van de oude regeling-ook na 7 oktober van kracht blijft. De tijdelijk verhoogde garantie wordt dus permanent. Site:

6 6 Ziektekosten De aftrek van ziektekosten is in 2009 veranderd. Een aantal kosten kunt u niet meer van de belasting aftrekken. Voor sommige van deze kosten kunt u op een andere manier een vergoeding krijgen. Site: www. Veranderingenindezorg.nl Niet meer aftrekbaar in 2009: premie voor uw aanvullende zorgverzekering. het eigen risico van uw zorgverzekering. uw eigen bijdrage AWBZ of Wmo. brillen, contactlenzen, ooglazerbehandelingen en andere behandelingen en andere uitgaven om uw gezichtsvermogen te ondersteunen. adoptie. begrafenis of crematie. bevalling. vaste aftrek ouderdom. vaste aftrek arbeidsongeschiktheid. vaste aftrek voor chronische ziekte. vaste aftrek huisapotheek. Meer informatie: Aftrek ziektekosten 2009 / Strenge controle op auto van de zaak Iemand die meer dan één verkeersboete per jaar krijgt met de auto van de zaak, blijkt ook geneigd te zijn om het niet al te nauw te nemen met de regels over privékilometers. Dat blijkt uit risicoanalyses van de Belastingdienst. Wie minder dan 500 privékilometers per jaar rijdt met de auto van de zaak, betaalt minder belasting. Heel wat mensen denken dat de fiscus niet op een kilometertje kijkt. Dat blijkt tegen te vallen. Sinds het begin van het jaar heeft de Belastingdienst al miljoenen aan boetes en naheffingen opgelegd. Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft besloten dat ze nóg strenger gaan controleren. Dus zorg dat de rittenadministratie correct is. Zeker op dit moment! Eisen van kilometeradministratie: beginadressen, tussenadressen en eindadressen noteren overeenstemming kilometerstanden met beginstand, eindstand en afstand woon-werkplek overeenstemming kilometerstanden met garagenota s en bekeuringen Advies, indien u last heeft van slechte betalers Als één van uw afnemers een factuur na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet heeft betaald, kunt u en of twee betalingsherinneringen versturen. Als hij dan nóg niet betaalt, heeft een derde aanmaning weinig zin. Wat dan? Aanmaningen. Reageer snel als een factuur langer onbetaald blijft dan de bedoeling is. Verstuur binnen een week na het overschrijden van de betalingstermijn een aanmaning, waarin u vriendelijk doch dringend verzoekt om de factuur alsnog te voldoen. Nog geen betaling. Stuur dan

7 7 binnen 14 dagen een tweede herinnering. Verwijs naar uw 1 e aanmaning en dring met klem aan op een snelle betaling. Nog geen beweging? Betaalt men nog niet, geef dan de vordering uit handen aan een deurwaarder. Dit is een laatste waarschuwing om de niet betalende afnemer formeel in gebreke te stellen. Dit is een sommatie. (Gerechtsdeurwaarder van Seggelen & Partners, Postbus 365, 5700 AJ Helmond telefoon: ) Dit leidt vaak tot betaling omdat men niet zit te wachten op een deurwaarder of rechter omdat dit leidt tot hogere kosten. Een sommatie is juridisch noodzakelijk als u naar de rechter moet stappen omdat men nog steeds niet betaald (in de praktijk komt dit zelden voor) BV Besloten vennootschap Aansprakelijkheid in uw BV! Als directeur- grootaandeelhouder bent u in beginsel niet in privé aansprakelijk voor schulden van uw BV. Banken proberen dit bij financieringen te doorbreken. Tekenen bij het kruisje svp. Hoe vervelend dit op zich ook is, als het slecht gaat met de onderneming van uw BV, kunt u zich betrekkelijk veilig wanen omdat u in beginsel niet aansprakelijk kunt worden gesteld voor de schulden van uw BV. De laatste jaren is er hier en daar overigens wel een bres geslagen in de verdedigingslinie die de BV u biedt in het geval van rampspoed. Onbehoorlijk bestuur. Zo kan onbehoorlijk bestuur tot gevolg hebben dat u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van uw BV. Hiervan is bijvoorbeeld al sprake als u niet tijdig voldoet aan de verplichting om publicatiestukken de deponeren bij de Kamer van Koophandel. Tip. Zorg er dus voor dat de cijfers van uw BV tijdig gepubliceerd worden, ook als deze er niet zo fraai uitzien. Juist dan is dit extra van belang. Financiering. Het is in de praktijk gebruikelijk dat banken bij het verstrekken van een nieuwe of aanvullende financiering aan uw BV van u verlangen dat u privé meetekent voor de lening van uw BV. Het beste advies dat wij u kunnen geven, is natuurlijk om dit niet te doen. Maar als de nood erg hoog is, heeft u die keuze wellicht niet eens!vaak willen banken ook de echtgenoot of samenwonende partner mee laten tekenen. Tip. Onder de huidige economische omstandigheden, terwijl de gevolgen van de crisis overal voelbaar zijn, is dit wellicht niet het juiste moment, maar zet bij een komende bespreking met uw bank de persoonlijke aansprakelijkheid van uw echtgenoot of partner op de agenda. Aftrekpost in box 1. Komt het toch zo ver dat u zou moeten meetekenen voor de schulden van uw BV, dan kunt u overwegen om daarvoor in de plaats een zakelijke lening aan uw eigen BV te verstrekken. Deze lening valt fiscaal onder de terbeschikkingstellingsregeling. Als u de lening dan moet afwaarden, kunt u het verlies als negatieve inkomsten uit overige werkzaamheden ten laste van uw inkomen brengen. Deze aftrekpost in box 1 is in ieder geval een pleister op de wonde. Als u uw BV met privémiddelen moet redden, kunt u overwegen een lening te verstrekken. Een eventuele afboeking kunt u in box 1 als aftrekpost opvoeren.

8 8 Dubbel voordeel bij lenen van BV Salaris of dividend? Uw BV extra dividend aan u als DGA laten uitkeren, is fiscaal niet voordelig omdat dat 25% inkomstenbelasting kost. Dit geld ook over salaris dat u als DGA uitbetaald krijgt (max. 52% inkomstenbelasting betalen) Wel fiscaal voordelig: Bij koop, verbouwing of onderhoud van uw eigen woning mag u als DGA renteloos van uw BV lenen. Daarnaast heeft u dubbel voordeel: geen inkomstenbelastingbijtelling eigen woning! (Mist uw BV middelen om u te kunnen lenen? Praat eens met de bank of dat opgelost kan worden door de BV bij de bank te laten lenen. De hiervoor verschuldigde rente is voor uw BV aftrekbaar) VAR regels Als u samenwerkt met mensen op grond van een VAR verklaring dan moet u wel blijven opletten. De VAR kent een geldigheidsduur en dus een datum waarop hij verloopt. De VAR omschrijft de werkzaamheden waarvoor deze is afgegeven. U moet een kopie van een identiteitsbewijs bewaren. Dit mag geen rijbewijs zijn. Daarnaast bestaan er nog verschillende vormen van een VAR. Let goed op welke soort VAR u heeft. Er is ook een VAR die u als werkgever er juist toe verplicht om loon uit te betalen. Deze nieuwsbrief is met zorg samengesteld, voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Seminar Belastingen Financiering in de creatieve industrie. 18-03-2010 MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Administratie Financiële administratie Eisen van

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS

FISCALE EINDEJAARSTIPS FISCALE EINDEJAARSTIPS BIJHOUDEN ONDERNEMINGSUREN (ZEER BELANGRIJK) Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek (zoals zelfstandigenaftrek), moeten in 2009 minimaal 1225 uren besteed zijn aan werkzaamheden

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 1.1. Is een boekhouding verplicht?... 1 1.1.1. Waarom een boekhouding?... 1 1.1.2. Wat zit in een

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond

Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond Wilt u een onderneming starten of beëindigen of bent u als ondernemer

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Besluit bijstandverlening zelfstandigen; De Bbz-regeling

Besluit bijstandverlening zelfstandigen; De Bbz-regeling Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Besluit bijstandverlening zelfstandigen; De Bbz-regeling Betreft informatie voor: de gevestigde ondernemer de startende ondernemer de oudere

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Welkom bij Tentoo TENTOO

Welkom bij Tentoo TENTOO Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF

Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF ALGEMEEN Wilt u alle brieven, aanslagen etc. die u van de Belastingdienst krijgt naar ons zenden, e- mailen, faxen of afgeven, zodat we alles kunnen controleren en, indien nodig,

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co.

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 5. Toekomstperspectief Werken als zzp-er Verschillen

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF)

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LONEN, NOVEMBER 2006.

NIEUWSBRIEF LONEN, NOVEMBER 2006. NIEUWSBRIEF LONEN, NOVEMBER 2006. Kunt u alle correspondentie van de belastingdienst, uwv, pensioenfondsen etc welke u in december ontvangt bij ons afgeven. Houdt altijd rekening met de regels van een

Nadere informatie

BBBrief.nl. Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. 1 Afgezien van uw eigen telefoonkosten

BBBrief.nl. Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. 1 Afgezien van uw eigen telefoonkosten BBBrief.nl Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl Hierbij de nieuwste uitgave van BBBrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl, met daarin

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

e-mail: secretariaat@vandolder.nl

e-mail: secretariaat@vandolder.nl e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING -1-

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING -1- CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2009-1- 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam Straat en huisnummer Postcode en woonplaats BSN* Geboortedatum Bankrekeningnummer tbv teruggaaf belasting DIGID (indien

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Module 2 Administratie op orde

Module 2 Administratie op orde Geleerd in vorige presentaties Module 2 Administratie op orde Les 2. Btw-administratie en urenen kilometerregistratie Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief Optimale DGA-salaris Papieren en

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

inkomstenbelasting 2012

inkomstenbelasting 2012 1 inkomstenbelasting 2012 checklist aangifte Inkomstenbelasting 2012 Hieronder een lijst om de benodigde gegevens voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2012 overzichtelijk en volledig aan te

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

Financiële ondersteuning voor ondernemers. Bbz-regeling

Financiële ondersteuning voor ondernemers. Bbz-regeling Financiële ondersteuning voor ondernemers Bbz-regeling De Bbz-regeling Bbz is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen uit 2004, dat starters en gevestigde ondernemers ondersteuning biedt in bijzondere

Nadere informatie

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan 1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan Voorkom discussies met de belastingdienst over uw salaris; stel uw salaris niet te laag vast. Als u uw salaris te laag vaststelt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSS Het einde van het jaar komt in zicht. Graag willen wij van Administratiekantoor Janse BV u informeren wat u echt nog dit najaar moet doen (of juist

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Support voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting op

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

ROZ Startersdag (6 november 2014) Juridische aandachtspunten voor startende ondernemers

ROZ Startersdag (6 november 2014) Juridische aandachtspunten voor startende ondernemers ROZ Startersdag (6 november 2014) Juridische aandachtspunten voor startende ondernemers Onderwerpen Zo maar een paar juridische onderwerpen die voor starters van belang kunnen zijn: Rechtsvorm onderneming

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

Een auto aanschaffen zakelijk of privé?

Een auto aanschaffen zakelijk of privé? Een auto aanschaffen zakelijk of privé? De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is. Bovendien is

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Oktober 2008 TAK NIEUWSBRIEF

Oktober 2008 TAK NIEUWSBRIEF Oktober 2008 TAK NIEUWSBRIEF Geachte cliënten, Vanaf 1 juli zijn we gestart met een nieuw incasso systeem, hieronder een korte uitleg hoe wij vanaf die datum gaan werken voor onze cliënten. Door het ontzettend

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN BELASTINGPLAN 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN door Henk Bosman AA - INKOMSTENBELASTING/ VENNOOTSCHAPSBELASTING door Bennie Wijnne AA SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 door Kees Westeneng AA/Fb

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

TIPS EINDEJAAR accountants & belastingadviseurs

TIPS EINDEJAAR accountants & belastingadviseurs TIPS EINDEJAAR 2017 accountants & belastingadviseurs WWW.EUREGIOHR.NL TIP 1 NIEUWE PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD PER 1 JANUARI 2018 Met ingang van 1 januari 2018 wordt de pensioenleeftijd verhoogd van 67

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Financiële steun voor ondernemers

Financiële steun voor ondernemers Financiële steun voor ondernemers Inkomenssteun en bedrijfskapitaal ondersteuning 55-plussers ondersteuning bij bedrijfsbeëindiging Financiële steun voor ondernemers Als ondernemer kunt u te maken krijgen

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte particulieren 2015

Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Hieronder geven wij u een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw belastingaangifte 2015. Wat heeft u allemaal nodig en welke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2006

NIEUWSBRIEF. November 2006 NIEUWSBRIEF November 2006 BTW voor privé- gebruik bestelauto s Een bestelauto die doorlopend wisselend wordt gebruikt door twee of meer van uw werknemers, dan hoeft u voor de BTW-correctie wegens privé-gebruik

Nadere informatie

Bbz-regeling. Ondersteuning voor uw bedrijf

Bbz-regeling. Ondersteuning voor uw bedrijf Bbz-regeling Ondersteuning voor uw bedrijf Bbz-regeling: ondersteuning voor uw bedrijf 1 Bbz-regeling: ondersteuning voor uw bedrijf Wat, waar, wie, wanneer? WAT? Bbz is het Besluit bijstandverlening

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Herziening aftrek voorbelasting Auto van de zaak Werkkostenregeling

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 15 december 2016

Nieuwsbrief van 15 december 2016 Nieuwsbrief van 15 december 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Minimumloon per 1 januari 2017 WOZ-waarde nu openbaar Klein pensioen niet meer afkoopbaar Lage-inkomensvoordeel (LIV) start

Nadere informatie

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40 Inhoud Voorwoord 11 1 Het starten van een onderneming en de administratie 13 1.1 Algemeen 13 1.2 Inschrijven in het Handelsregister 13 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst 15 1.4 Het opzetten van een

Nadere informatie

Financiële steun voor ondernemers

Financiële steun voor ondernemers Financiële steun voor ondernemers Inkomenssteun en bedrijfskapitaal ondersteuning 55-plussers ondersteuning bij bedrijfsbeëindiging Financiële steun voor ondernemers Als ondernemer kunt u te maken krijgen

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?)

Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?) Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?) Uit onderzoek blijkt dat mensen er regelmatig geen gebruik van maken, omdat ze denken dat ze er geen recht op hebben. En dat is weggegooid geld!

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

OKTOBER 2009 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2009 TAK NIEUWSBRIEF 1. OKTOBER 2009 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen VAR- verklaring De VAR-verklaring voor zzp-ers is nogal een administratieve rompslomp. Ieder jaar een var-verklaring aanvragen slaat natuurlijk nergens op. De belastingdienst

Nadere informatie

Aanslagen Indien aanwezig meesturen: Werk en overige inkomsten

Aanslagen Indien aanwezig meesturen: Werk en overige inkomsten Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2009 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier)

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier) Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2005 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 2011 zijn veel gegevens nodig. Aan de hand van deze checklist stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL B.V. Denk aan gebruikelijk loon Denkt u, dga, er aan dat u voor iedere B.V. waarvoor u werkzaamheden verricht rekening moet houden met het gebruikelijke loon? Als u denkt voor

Nadere informatie

CATEGORIEEN/VASTE TARIEVEN

CATEGORIEEN/VASTE TARIEVEN CATEGORIEEN/VASTE TARIEVEN Hieronder treft u het overzicht van de tarifering van de verschillende categorieën aangiften. De genoemde bedragen zijn inclusief btw. Daarna volgt een toelichting per categorie.

Nadere informatie