GBS de Calvijnschool. Meppel, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldingsformulier voor:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GBS de Calvijnschool. Meppel, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldingsformulier voor:"

Transcriptie

1 Onze school is onderdeel van: Meppel, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldingsformulier voor: Wilt u de formulieren zo volledig mogelijk en naar waarheid invullen en zo spoedig mogelijk retourneren in de bijgeleverde antwoordenvelop. Wanneer u vragen heeft over het invullen van het formulier kunt u zich altijd wenden tot onze school. tel: Onze dank en tot ziens op De Calvijnschool. Met vriendelijke groet, Werner Bouwmeester locatiedirecteur

2 In te vullen door school: Startdatum op school: Leerlinggegevens ingevoerd door: Datum: BRIN-nummer school: Aanmeldingsformulier Gegevens leerling Achternaam BSN-nummer *1 Voorvoegsels Voornamen Roepnamen Geslacht Straatnaam Postcode Geboortedatum Huisnummer Woonplaats Nationaliteit Geboorteplaats Indien van toepassing In Nederland per Afkomstig uit Geboorteland Thuistaal Onderwijs sinds Kerk Gedoopt *Psz. = Peuterspeelzaal Deelname psz. * ja/nee Adres Overige informatie

3 Gegevens verzorger 1 Achternaam Voorletters Adres Woonplaats Land Telefoon adres Geboortedatum Geboorteland Voorvoegsels Postcode Gemeente Burgerl. Staat Mobiel nummer Nationaliteit Kerk Gedoopt Beroep Telefoon werk Relatie tot kind Naam hoogst genoten opleiding *** Naam school waar diploma is behaald Diploma behaald Overige informatie

4 Gegevens verzorger 2 Achternaam Voorletters Adres Woonplaats Land Telefoon adres Geboortedatum Geboorteland Voorvoegsels Postcode Gemeente Burgerl. Staat Mobiel nummer Nationaliteit Kerk Gedoopt Beroep Telefoon werk Relatie tot kind Naam hoogst genoten opleiding Naam school waar diploma is behaald Diploma behaald Overige informatie

5 Achtergrondinformatie Indien van toepassing Naam vorige school Postcode Klas/groep Straat en huisnr. Woonplaats Ambulant begeleid Aantal uren Begindatum Einddatum Naam school Huisarts Zorgverzekering WA-verzekering Medicijngebruik op school Verz.-nummer Diagnose Overige informatie

6 Ontwikkeling van het kind (Medische gegevens) Waren er tijdens het verloop van de zwangerschap bijzonderheden? Deden zich tijdens de geboorte complicaties voor? Is er sprake (geweest) van bijzondere ziekten? Zo ja, wat moet de school daarvan weten? Is er sprake van allergieën? Zo ja, wat moet de school daarvan weten? Komen er in de familie leerproblemen voor (bv. dyslexie)? Zo ja, welke? Welbevinden Is uw kind - druk/ (erg) beweeglijk - makkelijk - driftig / snel boos - vrolijk / opgewekt - veeleisend (vraagt veel aandacht) - iemand die graag met anderen speelt - behulpzaam voor anderen - iemand die snel ruzie heeft - teruggetrokken / stil - open (vertelt spontaan) - verlegen / afwachtend - jaloers - een leiderstype - snel angstig / gekwetst - iemand die snel hulp vraagt - iemand die voor zichzelf opkomt Overige informatie

7 Opvoedings-/gezinsgegevens Is er sprake van een één-ouder gezin Indien ja: Het kind is toegewezen aan Gezinssamenstelling (broers en zussen) op dit moment: Naam: j/m geboortedatum Zijn er dingen in de opvoeding van uw kind die de school moet weten? Zo ja, welke? Vader/moeder Kan uw kind zelfstandig naar de w.c.? Taalontwikkeling Spreekt uw kind een andere taal dan de Nederlandse taal? Welke taal? Wordt er thuis een andere taal dan de Nederlandse taal met het kind gesproken? Welke taal? Vertelt u kind graag? Heeft uw kind logopedie gehad? Bewegen Heeft uw kind fysiotherapie (gehad)? Beweegt uw kind zich soepel? Tekent/knutselt uw kind graag? Is uw kind: Rechtshandig / linkshandig

8 Schoolbeleven Heeft uw kind zin om naar de basisschool te gaan? Zijn er bijzonderheden die de school moet weten? Zo ja: welke? Geeft u ons toestemming om relevante gegevens op te vragen bij de vorige school? Verwachtingen Denkt u dat uw kind aanpassingsproblemen zal hebben t.a.v. - de regels in de groep? - stilzitten? - het accepteren dat de leerkracht zegt wat er moet gebeuren? - het rekening houden met anderen? - het goed luisteren? Overige informatie

9 Toelichting bij de vragen: Door de overheid is vastgesteld dat bepaalde informatie bekend moet zijn op school en bij BRON (BasisRegister OnderwijsNummer). 1* BSN: het Burgerserv icenummer wordt door de ov erheid verstrekt en is uniek v oor iedereen. Het bestaat uit 9 cijfers. Wilt u een kopie v an de belastingdienst of zorgverzekering bijsluiten? 2* Het kan noodzakelijk zijn aan te geven dat een leerling op school medicijnen moet gebruiken. 3* De ov erheid vraagt uw opleidingsniv eau iv m de gewichtsbepaling. (Min. O en W)

10 Verklaring De heer/mevrouw verklaart, dat de hiervoor vermelde gegevens juist zijn ingevuld en dat bovengenoemde leerling niet staat ingeschreven bij een andere school. Verder gaat ondergetekende ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd. Bij het verwerken van deze gegevens zullen wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens houden. Foto s van mogen wel/niet op onze website geplaatst worden. * * deze foto s worden achter een beveiligd gebied opgeslagen en bewaart. Alleen ouders met een inlogcode hebben toegang tot de foto s. Plaats: Datum: Handtekening:

11 Gebruik fotomateriaal leerlingen Onze school maakt regelmatig foto s, waarmee een impressie wordt gemaakt van de vele (les-)activiteiten in en rond de school. Deze foto s zijn in de regel terug te vinden op het (ouderportaal) van onze website. Daarnaast worden er regelmatig diverse foto s gebruikt voor folders, posters, de schoolgids of andere pr-doeleinden. De foto s worden niet gebruikt door derden, maar puur voor schoolse zaken. Wanneer u niet wilt dat er foto s van uw kinderen worden gebruikt voor deze doeleinden, vernemen we dit graag van u. Wilt u dit dan doorgeven aan de directie van de school? Ik geef geen toestemming voor het gebruik van foto s van mijn kind voor pr-doeleinden van de Calvijnschool. Naam ouders/verzorgers: Naam leerling: Adres: Datum: Handtekening:

12 VGPO De Zevenster Postbus AB Meppel tel: Geachte ouders, De Zevenster is een Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs waar zeven scholen deel van uit maken. Deze scholen staan in Hasselt, Hoogeveen, Meppel, Nieuwleusen, Rouveen, Sint Jansklooster en Steenwijk. Voor 27,50 per kalenderjaar steunt u de vereniging. Wilt u lid worden? Vul dan onderstaand strookje in en stuur dit samen met het aanmeldingsformulier naar De lidmaatschapgelden worden jaarlijks lokaal op de scholen geïnd door de schoolraad. Hartelijk dank, VGPO De Zevenster Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: School: Plaats: Door middel van ondertekening verklaart ondergetekende lid te worden van VGPO De Zevenster en deze te steunen door de jaarlijkse contributie ( 27,50 per kalenderjaar). Datum: Handtekening:

Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl

Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl Aanmeldingsformulier (tevens wilsverklaring ouders/verzorgers) GEGEVENS VAN

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s) / verzorger(s) van. vragen

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s)

Nadere informatie

De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling vragen toelating tot: Achternaam Voorvoegsel(s) Voornamen Roepnaam

De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling vragen toelating tot: Achternaam Voorvoegsel(s) Voornamen Roepnaam Nico Bulderschool Zonneweg 4 9692 LN Hoogezand directie@nicobulderschool 0598-320091 Inschrijfformulier openbaar primair onderwijs De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER PEUTEROPVANG EN PEUTERSPEELZAAL

AANMELDINGSFORMULIER PEUTEROPVANG EN PEUTERSPEELZAAL AANMELDINGSFORMULIER PEUTEROPVANG EN PEUTERSPEELZAAL Locatie: Gasselte: t Kikkertje Gegevens kind Naam: Voornamen: Roepnaam: Burgerservicenummer (BSN)... Geslacht: 0 jongen 0 meisje Geboortedatum: Nationaliteit:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06 t/m 10 juli 2015

Nieuwsbrief 06 t/m 10 juli 2015 Nieuwsbrief 06 t/m 10 juli 2015 09-07 Kennismakingsochtend 13-07 Rapport 17-07 12:00 uur Start Zomervakantie 31-08 Eerste schooldag Er zijn geen nieuwe leerlingen deze week. Brabants VerkeersveiligheidsLabel

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFICHE. Noodtelefoon: Naam: Voornaam: Straat: Inschrijvingsdatum: Gezinshoofd: Fax/E-mail: Partner:

INSCHRIJVINGSFICHE. Noodtelefoon: Naam: Voornaam: Straat: Inschrijvingsdatum: Gezinshoofd: Fax/E-mail: Partner: INSCHRIJVINGSFICHE Naam: Voornaam: Straat: Nummer: Postnummer: Bus: Gemeente: Geboortedatum: Geboorteplaats: Inschrijvingsdatum: Niveau: Lager Onderwijs Geslacht: Nationaliteit: Klas: Gezinshoofd: Naam:

Nadere informatie

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Handleiding voor de toekomstige student - Vul het overdrachtsdossier (deel A tot en met C) zo volledig mogelijk in (vraag eventueel je ouders of mentor om te

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

REISAANMELDING PARASOLREIZEN. Radar-Parasolreizen IK WIL MIJ INSCHRIJVEN VOOR DE VAKANTIE: Wil je een annuleringsverzekering?

REISAANMELDING PARASOLREIZEN. Radar-Parasolreizen IK WIL MIJ INSCHRIJVEN VOOR DE VAKANTIE: Wil je een annuleringsverzekering? REISAANMELDING PARASOLREIZEN Radar-Parasolreizen Dit is een uitgebreid inschrijfformulier, met een aantal persoonlijke vragen. Door middel van deze vragenlijst kunnen we bij de inschrijving zo goed mogelijk

Nadere informatie

Vul in via de PC, daarna uitprinten en ondertekenen:

Vul in via de PC, daarna uitprinten en ondertekenen: Inschrijfformulier Vakantieganger Secretariaat Mensen voor Mensen Duinrooshof 53 1964 PB Heemskerk Tel.: 06-42475630 E-mail: info@mensenvoormensen.nl Website: www.mensenvoormensen.nl NL31 ABNA0 416603459

Nadere informatie

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015 Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015 U staat op het punt een of een van onze aanvullende verzekeringen aan te vragen. Of u wilt onze Tandartsverzekering of het VvAA privé zorgpakket. Wat u ook kiest,

Nadere informatie

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Aanvraag Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders* kunnen er soms voor zorgen dat ouders de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Peuterspeelzaal Vechtkroost

Inschrijfformulier. Peuterspeelzaal Vechtkroost IBAN rekeningnummer: NL70 INGB 0310 6241 26 Email: mail@vechtkroost.nl Website: www.vechtkroost.nl Inschrijfformulier (Per kind 1 formulier invullen) Voornaam Roepnaam Achternaam Geboortedatum Adres Postcode

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats 1. Verzekeringnemer (zie toelichting) Voorletters en achternaam O Man O Vrouw Straatnaam en huisnummer Postcode woonplaats Telefoon overdag Telefoon avond E-mail adres Ik geef ONVZ toestemming om mijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

FRANCHISE Applicatie Formulier

FRANCHISE Applicatie Formulier FRANCHISE Applicatie Formulier Noot: het invullen van dit formulier leidt tot geen enkele verplichting van de zijde van de kandidaat noch verplicht dit de franchisegever tot het verkopen van een franchise

Nadere informatie

een gesprek voeren met een medewerker van een verzekeringsmaatschappij over verzekeringen.

een gesprek voeren met een medewerker van een verzekeringsmaatschappij over verzekeringen. Cp5 Verzekeringen In Nederland kunt u verzekeringen afsluiten voor veel verschillende zaken. U kunt een verzekering afsluiten voor uw auto, uw huis, ziektekosten, de vakantie. Sommige verzekeringen zijn

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in.

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in. Kinderbijslag Wijziging doorgeven Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer Wijziging doorgeven Kinderbijslag Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten

Nadere informatie