MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK"

Transcriptie

1 MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

2 Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de gemeente haar inwoners met een laag inkomen uit werk, uitkering of pensioen zodat ook zij mee kunnen doen. In deze folder vindt u belangrijke informatie over de (financiële) regelingen die er zijn en de voorwaarden waar aan u moet voldoen. Lees deze goed voor u een aanvraag doet! Algemeen Aanvragen van regelingen Aanvraagformulieren voor de regelingen kunt u afhalen bij: Het Klantcontactcentrum (in het gemeentehuis) Koningsplein EA Ridderkerk Tel: Kijk voor de actuele openingstijden op Of telefonisch bestellen op nummer: Vragen over minimaregelingen U kunt elke werkdag tussen 9 en 12 uur met vragen terecht bij het telefonisch spreekuur van de klantmanagers Werk & Inkomen van uw gemeente. Tel: (alléén zes cijfers) Aandachtspunt Bij een aanvraag is het belangrijk dat u bewijsstukken kunt overleggen. De bewijsstukken die nodig zijn, worden op het aanvraag en/of informatieformulier vermeld. Een geldig legitimatiebewijs is altijd vereist. Zorg dat er kopieën van alle bewijsstukken zijn bijgevoegd. Indienen van de aanvraag U kunt uw aanvraag met alle bewijsstukken in een envelop afgeven aan de balie van het gemeentehuis. Zorg dat er op de envelop staat voor welke afdeling het is (zie hier onder) U kunt de aanvraag ook opsturen naar: Gemeente Ridderkerk Afdeling Verstrekkingen/Team Minima Antwoordnummer VB RIDDERKERK 2

3 Vergoeding bijzondere kosten Bijzondere bijstand Het kan gebeuren dat u door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken. Als u deze kosten niet kunt opbrengen, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is een bijdrage in niet-alledaagse kosten. De vergoeding geldt alleen voor noodzakelijke voorzieningen. Voor sommige kosten kan er een lening worden verstrekt, dat zijn de kosten waarvoor u had moeten reserveren. Iedereen met een laag inkomen uit werk, uitkering of pensioen kan bijzondere bijstand ontvangen. Om wat voor soort kosten kan het gaan? Eigen bijdrage voor advocaatkosten (met toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand); bijdrage kosten bewindvoerder; plotselinge kosten wooninrichting waarvoor u niet heeft kunnen sparen; reiskosten in verband met het bezoeken van een gezinslid. Voorwaarden: Kosten moeten bijzonder zijn, dus niet alledaags Er moet een noodzaak zijn De kosten moeten nergens anders (volledig) worden vergoed, zoals bijvoorbeeld via de zorgverzekering De voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op bijzondere bijstand verschillen per regeling. Uw persoonlijke omstandigheden en de aard van de kosten bepalen de vergoeding die wordt toegekend, waarbij meespeelt hoeveel u zelf (draagkracht) nog kunt betalen. Ook wordt er gekeken of er een voorliggende voorziening is. U kunt medische kosten en hulpmiddelen zoals een bril niet vergoed krijgen via de bijzonder bijstand. U kunt hiervoor een aanvullende (ziektekosten)verzekering afsluiten. Bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Het is verstandig de bijzondere bijstand aan te vragen vóór u de kosten maakt. Voor meer informatie kunt u elke dag tussen 9-12 uur contact opnemen met de klantmanagers Bijzondere bijstand tijdens het telefonisch spreekuur. Voor wie bedoeld? De bijzondere bijstand richt zich op mensen met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm. Dit kan een bijstandsuitkering zijn, maar ook een andere uitkering, laag salaris of pensioen. (zie blad 9) 3

4 Bijdrage bij een langdurig laag inkomen Langdurigheidstoeslag De toeslag dient om mensen die langdurig met een laag inkomen moeten rondkomen te ondersteunen. Voorwaarden: U bent tussen de 21 en AOW-gerechtigde leeftijd U leeft, zonder onderbreking, al minimaal 60 maanden van een laag inkomen. En er is ook geen vooruitzicht op verbetering van uw inkomen.(zie blad 9) Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens van de bijstand (zie blad 9) U heeft geen inkomen uit de Wet Studiefinanciering (WSF) of de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS) U heeft in de afgelopen 12 maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag ontvangen Uw partner voldoet ook aan de voorwaarden. Heeft u vermogen uit een eigen huis? Neem dan eerst contact op met de klantmanagers. Er gelden dan andere regels die de medewerkers aan u kunnen uitleggen. Wat heeft u nodig? Er zijn twee soorten aanvraagformulieren voor de langdurigheidstoeslag. Eén voor klanten van de gemeente (inwoners met een uitkering van de gemeente) en één voor niet klanten van de gemeente. Op de verschillende formulieren staat welke informatie u aan moet leveren. Een aanvraagformulier haalt u bij het loket in de gemeente. Hoe hoog is de vergoeding? Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2014 Gehuwden/samenwonende 514,72 Alleenstaande ouder 463,25 Alleenstaande 360,31 Hoogte van de langdurigheidstoeslag als u in een inrichting verblijft? Gehuwden (beiden partners verblijven in de inrichting) 209,32 Alleenstaande / alleenstaande ouder 128,88 4

5 Maatschappelijke participatiefonds Vergoeding voor sport- en sociale activiteiten en schoolkosten kinderen 4 18 jaar. Sport en sociale activiteiten voor kinderen 4 18 jaar De regeling voor maatschappelijk participeren geeft kinderen van 4 tot 18 jaar de kans om te sporten, een cursus te doen of lid te zijn van een vereniging. Hierbij kunt u denken aan: Abonnementen voor een (sport)vereniging Contributie voor de muzieklessen, scouting of cursus Lidmaatschap van een club Ook bijkomende kosten zoals (sport)kleding, instrument of materialen worden meegenomen in de vergoeding. Wat heeft u nodig? De kosten van deze activiteiten hoeft u niet aan te tonen, een lidmaatschap van club, sport of cursus is al voldoende. Hoe hoog is de vergoeding? De vergoeding bedraagt 200,- voor het lidmaatschap en 50,- voor de bijkomende kosten. Dit bedrag wordt altijd in 1 keer uitbetaald. U krijgt dus 250,- Schoolkosten schoolgaande kinderen 4 18 jaar Voor de schoolkosten die niet vergoed worden door het Rijk krijgt u een vast bedrag als ondersteuning voor de kosten die u maakt als u kind op school zit. Wat heeft u nodig? In het basisonderwijs is het tonen van de jaarlijkse brief van de vrijwillige ouderbijdrage voldoende. Voor de kinderen in het voortgezet onderwijs is een kopie van de leerlingenpas/ schoolpas van het kind voldoende. Hoe hoog is de vergoeding? Voor kinderen in het basisonderwijs is dat 100,- euro per jaar Voor kinderen in voortgezet onderwijs is dat 200,- euro per jaar 5

6 Maatschappelijke participatiefonds Vergoeding voor sport- en sociale activiteiten vanaf 18 jaar Volwassenen vanaf 18 jaar De regeling voor maatschappelijk participeren geeft een bijdrage in de kosten van o.a. Lidmaatschap van een sport, cursus, club of vereniging Abonnement van een dag-, week-, maandblad. Ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal Rotterdampas, museumjaarkaart e.d. Ook bijkomende kosten zoals (sport)kleding, instrument of materialen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Wat heeft u nodig? U dient de betaalbewijzen te tonen. Voor zowel de bijkomende kosten als voor de kosten van de activiteit. Hoe hoog is de vergoeding? De vergoeding is 100,- per jaar per persoon voor de activiteiten en 50,- per jaar per persoon voor de bijkomende kosten. U kunt de vergoeding niet overdragen aan een ander gezinslid. Ondersteuning bij ziekte of handicap Regeling chronisch zieken en gehandicapten De verplichte eigen bijdrage van uw zorgverzekering is in ,- per jaar per betalende deelnemer. Hiervan kunt u 100,- vergoed krijgen. Wat heeft u nodig? U hoeft alleen het overzicht van uw zorgverzekeraar te laten zien waarop staat dat u 100,- eigen risico heeft betaald. Hoe hoog is de vergoeding? De vergoeding is 100,- per jaar per betalend persoon. 6

7 Korting op de premie ziektekosten Regeling Collectieve zorgverzekering voor minima Mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen kiezen vaak uit kostenoogpunt voor een zorgverzekering zonder of met een beperkte aanvullende dekking voor medische kosten, waaronder tandartskosten. Om deze groep tegemoet te komen heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten bij CZ. Wat zijn de voordelen? De collectieve zorgverzekering is een basisverzekering met een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. Bovendien geeft de gemeente nog een tegemoetkoming (korting) op die premie voor de inwoners die een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm. Wat zijn de kosten? De premie bedraagt 122,91 per maand voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. De premie bedraagt 112,91 per maand voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Voor wie bedoeld? Iedereen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kan deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente (zie blad 10) Meedoen? Iedereen die al een zorgverzekering heeft bij CZ kan per maand overstappen op de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Heeft u nu uw zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u (pas) per 1 januari 2015 overstappen naar de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Moeite met het eigen risico? Weet u van te voren al dat u uw eigen risico dit jaar moet gaan opgebruiken? Of wilt u er zeker van zijn dat u uw eigen risico altijd kan betalen? CZ biedt u de mogelijkheid om uw eigen risico gespreid te betalen, in 10 termijnen. Heeft u uw eigen risico niet opgebruikt dit jaar? Dan krijgt u het restbedrag volgend jaar gewoon retour gestort. Wat vergoedt de collectieve zorgverzekering van CZ? Op kunt u alle vergoedingen nalezen. 7

8 Hulp bij schulden Schuldhulpverlening Er zijn inwoners die langdurig moeten leven van een laag inkomen of bij wie er een inkomen wegvalt, bijv. door werkeloosheid, overlijden of scheiding. Voor hen is het een uitdaging om elke maand weer aan alle financiële verplichtingen te voldoen. Soms ontstaan er in deze gevallen schulden, die in snel tempo oplopen. Is dit voor u herkenbaar? Trek dan snel aan de bel. Hoe eerder u hulp zoekt hoe makkelijker het vaak opgelost kan worden. Welke vormen van schuldhulp wordt er aangeboden? Thuisadministratie: Heeft u nog geen (grote) schulden maar wel moeite met het op orde houden van uw administratie? Bent u 55 jaar en ouder? Neem dan contact op met KARAAT voor hun hulp bij thuisadministratie. Tel: Schuldhulpmaatjes: Heeft u beginnende schulden, hulp nodig bij uw administratie, hulp nodig bij het aanvragen van schuldhulp of moeite met het invullen van een aanvraag voor schuldhulp? Dan kunnen de schuldhulpmaatjes u een handje helpen. Neem voor informatie contact op met Jim Kloos tel: of Krijn de Jong tel: Gemeentelijke schulphulpverlening: De gemeente heeft PLANgroep ingehuurd om voor zijn inwoners de schuldhulpverlening te regelen. Het eerste contact voor schuldhulp heeft u met de klantmanager schuldhulp-verlening. Zij kijkt welke hulp het beste bij u past en stuurt u door naar PLANgroep als u in aanmerking komt voor een schuldhulptraject. Ook kan zij u uitleggen wat schuldhulp-verlening inhoudt, geeft advies en tips en helpt u verder op weg. Heeft u (dreigende) schulden en komt u er zelf niet meer uit? Neem dan contact op met tel: Er vindt dan zo spoedig mogelijk een eerste gesprek met u plaats. Vragen kunnen ook via mail gesteld worden: Tip: Probeer op inzicht te krijgen in uw financiële huishouden en het regelen van je de schulden. Kijk op voor bezuinigings- en besparingstips. Hier kunt u ook een persoonlijk Budgetadvies maken om inzicht te krijgen in de eigen uitgaven. 8

9 Wanneer bent u een minima? Normbedragen 1 januari 2014 Bedragen per 1 januari 2014 De bedragen hangen samen met de hoogte van de bijstand (WWb). Deze bedragen wijzigen elk half jaar (1 januari en 1 juli). Doet u een aanvraag ná 1 juli 2014 en wilt u weten wat de normen dan zijn? Deze kunt u altijd na kijken op: Inkomen: Onder inkomen vallen o.a. uw netto uitkering, salaris, pensioen of lijfrente-uitkering; (kinder-)alimentatie, heffingskortingen van de belasting (de voorlopige teruggave, algemene heffing minstverdienende e.d.) Toeslagen vallen niet onder het mee te nemen inkomen. Genoemde bedragen zijn 110% van de bijstandsnorm. Genoemde bedragen zijn netto per maand en exclusief vakantietoeslag. Personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd: Alleenstaanden 990,85 Alleenstaande ouder 1273,94 Gezinnen/Samenwonenden 1415,49 Personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd: Alleenstaanden 1086,97 Alleenstaande ouder 1367,88 Gehuwden/Samenwonenden 1496,14 Vrij te laten vermogen: Uw vermogen bestaat uit al uw (spaar-)bankrekeningen, beleggingen, bezittingen (o.a. de auto) en uw partner en uw minderjarige inwonende kinderen. Wanneer uw totaal vermogen niet hoger is dan de onderstaande bedragen kunt u aanmerking komen voor de minimaregelingen. Alleenstaanden 5.850,00 Alleenstaande ouder / gezinnen ,00 Heeft u een eigen woning neem dan even contact op met de klantmanager of u in aanmerking komt voor de minimaregelingen. Tel: maandag-vrijdag tussen 09:00-12:00 uur 9

10 Hoe hoog mag uw inkomen zijn voor de Collectieve Zorgverzekering voor minima? De normbedragen voor de collectieve zorgverzekering zijn gebaseerd op de bijstandsnormen van 1 januari Alleenstaande Alleenstaande ouder Paar 21- AOW 110% 990, , ,49 130% 1171, , ,85 vanaf AOW 110% 1086, , ,14 130% 1284, , ,17 10

11 Organisaties ter ondersteuning van de minima vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Stichting Kledingbank De Kledingbank is er voor inwoners uit Ridderkerk met een inkomen op bijstandsniveau of lager. Dat kan inkomen uit werk zijn maar ook een uitkering. Stichting Kledingbank Ridderkerk ondersteunt inwoners uit Ridderkerk door het verstrekken van gratis tweedehands kleding. Wat heeft u nodig? Als u een bijstandsuitkering heeft van de gemeente kunt u direct bij de kledingbank terecht. Heeft een laag inkomen via werk of een andere uitkering? Dan heeft een doorverwijzing nodig van een organisatie. Welke organisaties kunnen doorsturen leest u op de website Adres en openingstijden: Dr. Colijnstraat 40, 2982 AC Ridderkerk tel: / Di/Do/Vr van 09:00 14:00 uur, elke laatste zaterdag van de maand van 13:00 16:00 uur Voedselbank Ridderkerk Voedselbank Ridderkerk is een initiatief van de gezamenlijke kerken Ridderkerk. Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad. Voedselpakketten zijn bedoeld als tijdelijke hulp voor mensen die voor korte of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. De voedselpakketten zijn een tijdelijke voorziening. Wat heeft u nodig? U heeft een doorverwijzing nodig van een organisatie of de gemeente. Op de locatie van de voedselbank is hulp aanwezig voor het invullen van een aanvraag. Voor de juiste informatie over het aanvragen van een pakket kunt u terecht op de website van de voedselbank Ridderkerk Voedselbank Rotterdam beoordeelt uw aanvraag voor een voedselpakket en geeft de goedkeuring of afkeuring door aan de voedselbank Ridderkerk. Adres en contactgegevens: Afhaalpunt voedselpakket: R.K. Parochie St. Joris Hovystraat PE RIDDERKERK elke vrijdagochtend van 10:30-11:30 Mailadres: 11

12 Burgerplatform voor de Minima Het burgerplatform voor de minima behartigt de belangen van alle minima in Ridderkerk. Zij doen dit o.a. door adviezen te schrijven en mee te denken met de gemeente over zaken die de minima in Ridderkerk raken. U kunt voor vragen, tips en adviezen altijd contact met hen opnemen. Het burgerplatform is ook de initiatiefnemer van het informatiekoffertje. Contact: Contact is mogelijk via mail: Of via de telefoon Website: Spreekuur: Het burgerplatform houdt elke week op dinsdag van 09:00-10:00 spreekuur voor al uw vragen, in de winkel van de kledingbank (zie blad 11) Bureau Sociaal Raadslieden Inwoners uit Ridderkerk kunnen de sociaal raadslieden vragen of problemen voorleggen op het gebied van: Uitkeringen en sociale voorzieningen Studiefinanciering Belastingen Echtscheiding en andere familierechtelijke zaken Arbeids-, consumenten- en vreemdelingenzaken Voorzieningencheck De sociaal raadslieden bieden ook hulp bij het invullen van bepaalde formulieren (behalve de aanvraag schuldhulpverlening, verzoekschrift WSNP en de belastingaangifte), het schrijven van brieven en het opstellen van een bezwaarschrift. De sociaal raadslieden bieden ook de mogelijkheid voor hulp bij het aanvragen van de toeslagen van de belastingdienst. Wat neemt u mee? Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat u alle informatie die op uw vraag betrekking heeft meeneemt naar het spreekuur. Kosten. De dienstverlening van de sociaal raadslieden is kosteloos en bedoeld voor de inwoners van Ridderkerk. Contact: De sociaal raadslieden houden elke woensdag en donderdag spreekuur (op afspraak) in het gemeentehuis van Ridderkerk, Koningsplein 1, 2981 EA RIDDERKERK. 12

13 Voor een afspraak belt u via de receptie van het gemeentehuis. Tel: (alléén deze cijfers). Afspraken zijn alleen mogelijk op woensdag en donderdag tussen 09:00 en 12:30 uur Vragen kunnen ook per of telefonisch worden gesteld. Telefonisch spreekuur: elke woensdag en donderdag tussen 14:00 en 15:30 uur. Telefoonnummer: (alléén deze cijfers) Buiten het spreekuur kunt u voor advies en informatie bellen met tel.nr: Formulierenbrigade De formulierenbrigade helpt inwoners met het invullen van formulieren, het schrijven en lezen van brieven en het aanvragen van gemeentelijke regelingen zoals het maatschappelijke participatiefonds, de bijzondere bijstand en de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Wat neemt u mee? Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat u alle formulieren of brieven die u voor uw hulp nodig heeft meeneemt naar de formulierenbrigade. Contact: De formulierenbrigade zit 4 dagen van de week in de hal van het gemeentehuis van Ridderkerk, Koningsplein 1, 2981 EA RIDDERKERK. ma. 11:00-16:00 uur di/wo. 09:00-14:00 uur don. 10:00-15:00 uur. De formulierenbrigade heeft een open spreekuur en werkt niet op afspraak. Website Kans voor mijn kind Op de website kunt u per gemeente kijken of u in aanmerking komt voor de gemeentelijke regelingen. Door het beantwoorden van een aantal vragen wordt er gekeken of het voor u zinvol is ook een aanvraag in te dienen. Verder staan er op deze website heel veel tips en informatie die te maken hebben met geld, geldzaken en het rondkomen van een laag inkomen. Het is de moeite waard om de website eens te bezoeken. Aandachtspunt: Alle minimaregelingen gaan in 2015 veranderen. Let op de publicaties in de plaatselijke krant voor de laatste informatie. 13

14 14

15 U kunt geen rechten ontlenen aan deze uitgave 15

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD Inleiding De gemeente Albrandswaard vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 BARENDRECHT

MINIMAREGELINGEN 2014 BARENDRECHT MINIMAREGELINGEN 2014 BARENDRECHT Inleiding De gemeente Barendrecht vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Hoge kosten - Laag inkomen?

Hoge kosten - Laag inkomen? Hoge kosten - Laag inkomen? Financiële tegemoetkomingen gemeente Olst-Wijhe juni 2017 Hoge kosten Eten en drinken, wonen en kleding. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Reg.nr. Werkprocesnr. Ontvangstdatum Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Leest u voor u dit formulier invult eerst de toelichting. De gemeente Oss, de gemeente Maasdonk en de zorgverzekeraars CZ

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

Deze folder is voor u

Deze folder is voor u 1 Deze folder is voor u Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

De Sportregeling 2009

De Sportregeling 2009 Werk, Inkomen en Zorg De Sportregeling 2009 Houdt sporten betaalbaar De Sportregeling Sporten is gezond en leuk. Voor jong en oud, voor het hele gezin. Aan sporten hangt echter ook een prijskaartje. Voor

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs.

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Financiële hulp voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Heeft u een laag inkomen en hebt u weinig vermogen? In deze folder leest u hoe de gemeente u kan helpen. Wie kan gebruik maken van

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen Iedereen doet mee inspiratiebundel Minimaregelingen Inhoudsopgave Minimaregelingen zijn regelingen voor mensen met een laag inkomen. Kijk voor de voorwaarden op www.geldermalsen.nl, zoek op minimaregelingen.

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard ^ Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

INKOMENSONDERSTEUNING. Maak er gebruik van

INKOMENSONDERSTEUNING. Maak er gebruik van INKOMENSONDERSTEUNING Maak er gebruik van Meedoen is voor iedereen belangrijk In Hellevoetsluis willen we dat iedereen mee kan doen. Toch is dit niet voor iedereen even makkelijk. Als mensen rond moeten

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bijzondere bijstand Als u als gevolg van bijzondere

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Informatiebulletin inkomensondersteunende regelingen van de. Gemeente Schinnen

Informatiebulletin inkomensondersteunende regelingen van de. Gemeente Schinnen Informatiebulletin inkomensondersteunende regelingen van de gemeente Schinnen. Jaargang 3, nummer 1 Oktober 2009 Afdeling Welzijn en Sociale Zaken Gemeente Schinnen Gemeente Schinnen wil extra aandacht

Nadere informatie

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011 brochure vindt u Minimabeleid 2011 In deze bijlage leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN DE REGELINGEN VOOR MINIMA OP EEN RIJ Heeft u bijzondere kosten waar u niet voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag Financiële tegemoetkomingen Iedereen heeft wel eens extra kosten. Vaak als gevolg van een bijzondere situatie.

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het aanvragen van een tegemoetkoming van 385,- voor personen die hoge zorgkosten hebben door een chronische

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Geld Terug Regeling november 2013

Geld Terug Regeling november 2013 Geld Terug Regeling november 2013 Geld Terug Regeling Wat is de Geld Terug Regeling? Wanneer u van een minimum inkomen moet rondkomen, blijft er weinig geld over voor sport, recreatie en culturele activiteiten.

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen. invullen iinvullen Aanvraag Participatiefonds Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kunt u een bijdrage uit het Participatiefonds

Nadere informatie

Werk, Inkomen en Zorg. De Sportregeling. Houdt sporten betaalbaar

Werk, Inkomen en Zorg. De Sportregeling. Houdt sporten betaalbaar Werk, Inkomen en Zorg De Sportregeling Houdt sporten betaalbaar De Sportregeling Sporten is gezond en leuk. Voor jong en oud, voor het hele gezin. Aan sporten hangt echter ook een prijskaartje. Voor een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Meedoenregeling minima 2016

Aanvraagformulier Meedoenregeling minima 2016 Aanvraagformulier Meedoenregeling minima 2016 Eenmaal per jaar aanvragen U kunt eenmaal per jaar een aanvraag indienen. Wij verzoeken u dan ook bewijsstukken van de gemaakte kosten van alle gezinsleden

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen Nieuwsbrief DECEMBER 2016 Alle medewerkers van de IASZ wensen u prettige feestdagen en een goed 2017! Wijzigingen beleid bijzondere bijstand Tevredenheidsonderzoek In dit nummer: Collectieve zorgverzekering

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN Naam : Adres : Telefoonnummer : Geboortedatum : BS-nummer : Burgerlijke staat : Let op: Wanneer u over het gehele jaar 2014 en 2015

Nadere informatie

Het Serviceplein Januari 2013 AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN

Het Serviceplein Januari 2013 AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN Het Serviceplein Januari 2013 AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN Wanneer vraagt u een minimaregeling aan? Als uw inkomen lager is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm en uw vermogen lager is dan

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder Voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul Minimaregelingen 2017 De

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND/TEGEMOETKOMINGEN MINIMA

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND/TEGEMOETKOMINGEN MINIMA In te vullen door de gemeente Clientnummer DSP: 1977 Gemeente Tiel Achterweg 2, 4001 MV Tiel Postbus 6325, 4000 HH Tiel Telefoon: (0344) 63 71 11 E-mail: bijzonderebijstand@tiel.nl Internet: www.tiel.nl

Nadere informatie

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen Het declaratiefonds van de gemeente Sporten, naar het theater of een dagje uit? Met een minimuminkomen is het vaak moeilijk om voldoende geld vrij te maken

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ; De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; gelet op de artikelen 8, eerste

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de Gemeente Albrandswaard met

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Nadere informatie

Extra geld. als u een laag inkomen heeft

Extra geld. als u een laag inkomen heeft Extra geld als u een laag inkomen heeft Inhoud Inleiding 4 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 5 Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 6 Bijzondere bijstand 7 Regeling sportieve en culturele

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken Ken uw rechten Informatiefolder van Sociale Zaken Er bestaan veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen. >ĂŶŐ ŶŝĞƚ ŝğěğƌğğŷ ĚŝĞ ƌğđśƚ ŚĞĞŌ ŽƉ ĚĞnjĞ voorzieningen, maakt hier gebruik

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Meer voor minder. Werkplein. Voor wie? Gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen uit werk of uitkering

Meer voor minder. Werkplein. Voor wie? Gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen uit werk of uitkering Meer voor minder Voor wie? Gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen uit werk of uitkering Waarom? Ondersteuning voor u en uw gezin voor deelname aan sport, cultuur en onderwijs Werkplein Hebt een

Nadere informatie

In Haarlem telt iedereen mee

In Haarlem telt iedereen mee maart 2013 Gemeente Haarlem In Haarlem telt iedereen mee Regelingen minima Inhoud Inleiding 3 Algemene regelingen 4 HaarlemPas 4 Bijzondere bijstand 4 Langdurigheidstoeslag 5 Woonkostentoeslag 5 Kwijtschelding

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

Geld Terug Regeling 2016

Geld Terug Regeling 2016 Wanneer u van een minimum inkomen moet rondkomen, blijft er weinig geld over voor sport, recreatie en culturele activiteiten. Ook extra ac tiviteiten op school, club of vereniging kosten vaak meer geld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10 1 Inhoudsopgave Woonkosten... 4 Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8

Nadere informatie

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW MET EXTRA GELD april 2017 Heeft u een laag inkomen en heeft u weinig geld? Kunt u af en toe een extraatje gebruiken? Dan kan de gemeente u misschien helpen met extra geld. Voor het extra geld gelden natuurlijk

Nadere informatie

brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE

brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE april 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE BIJZONDERE BIJSTAND, WAT IS DAT? 4 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 4 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Geld Terug Regeling 2017

Geld Terug Regeling 2017 Wanneer u van een minimum inkomen moet rondkomen, blijft er weinig geld over voor sport, recreatie en culturele activiteiten. Ook extra ac tiviteiten op school, club of vereniging kosten vaak meer geld

Nadere informatie