MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK"

Transcriptie

1 MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

2 Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de gemeente haar inwoners met een laag inkomen uit werk, uitkering of pensioen zodat ook zij mee kunnen doen. In deze folder vindt u belangrijke informatie over de (financiële) regelingen die er zijn en de voorwaarden waar aan u moet voldoen. Lees deze goed voor u een aanvraag doet! Algemeen Aanvragen van regelingen Aanvraagformulieren voor de regelingen kunt u afhalen bij: Het Klantcontactcentrum (in het gemeentehuis) Koningsplein EA Ridderkerk Tel: Kijk voor de actuele openingstijden op Of telefonisch bestellen op nummer: Vragen over minimaregelingen U kunt elke werkdag tussen 9 en 12 uur met vragen terecht bij het telefonisch spreekuur van de klantmanagers Werk & Inkomen van uw gemeente. Tel: (alléén zes cijfers) Aandachtspunt Bij een aanvraag is het belangrijk dat u bewijsstukken kunt overleggen. De bewijsstukken die nodig zijn, worden op het aanvraag en/of informatieformulier vermeld. Een geldig legitimatiebewijs is altijd vereist. Zorg dat er kopieën van alle bewijsstukken zijn bijgevoegd. Indienen van de aanvraag U kunt uw aanvraag met alle bewijsstukken in een envelop afgeven aan de balie van het gemeentehuis. Zorg dat er op de envelop staat voor welke afdeling het is (zie hier onder) U kunt de aanvraag ook opsturen naar: Gemeente Ridderkerk Afdeling Verstrekkingen/Team Minima Antwoordnummer VB RIDDERKERK 2

3 Vergoeding bijzondere kosten Bijzondere bijstand Het kan gebeuren dat u door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken. Als u deze kosten niet kunt opbrengen, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is een bijdrage in niet-alledaagse kosten. De vergoeding geldt alleen voor noodzakelijke voorzieningen. Voor sommige kosten kan er een lening worden verstrekt, dat zijn de kosten waarvoor u had moeten reserveren. Iedereen met een laag inkomen uit werk, uitkering of pensioen kan bijzondere bijstand ontvangen. Om wat voor soort kosten kan het gaan? Eigen bijdrage voor advocaatkosten (met toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand); bijdrage kosten bewindvoerder; plotselinge kosten wooninrichting waarvoor u niet heeft kunnen sparen; reiskosten in verband met het bezoeken van een gezinslid. Voorwaarden: Kosten moeten bijzonder zijn, dus niet alledaags Er moet een noodzaak zijn De kosten moeten nergens anders (volledig) worden vergoed, zoals bijvoorbeeld via de zorgverzekering De voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op bijzondere bijstand verschillen per regeling. Uw persoonlijke omstandigheden en de aard van de kosten bepalen de vergoeding die wordt toegekend, waarbij meespeelt hoeveel u zelf (draagkracht) nog kunt betalen. Ook wordt er gekeken of er een voorliggende voorziening is. U kunt medische kosten en hulpmiddelen zoals een bril niet vergoed krijgen via de bijzonder bijstand. U kunt hiervoor een aanvullende (ziektekosten)verzekering afsluiten. Bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Het is verstandig de bijzondere bijstand aan te vragen vóór u de kosten maakt. Voor meer informatie kunt u elke dag tussen 9-12 uur contact opnemen met de klantmanagers Bijzondere bijstand tijdens het telefonisch spreekuur. Voor wie bedoeld? De bijzondere bijstand richt zich op mensen met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm. Dit kan een bijstandsuitkering zijn, maar ook een andere uitkering, laag salaris of pensioen. (zie blad 9) 3

4 Bijdrage bij een langdurig laag inkomen Langdurigheidstoeslag De toeslag dient om mensen die langdurig met een laag inkomen moeten rondkomen te ondersteunen. Voorwaarden: U bent tussen de 21 en AOW-gerechtigde leeftijd U leeft, zonder onderbreking, al minimaal 60 maanden van een laag inkomen. En er is ook geen vooruitzicht op verbetering van uw inkomen.(zie blad 9) Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens van de bijstand (zie blad 9) U heeft geen inkomen uit de Wet Studiefinanciering (WSF) of de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS) U heeft in de afgelopen 12 maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag ontvangen Uw partner voldoet ook aan de voorwaarden. Heeft u vermogen uit een eigen huis? Neem dan eerst contact op met de klantmanagers. Er gelden dan andere regels die de medewerkers aan u kunnen uitleggen. Wat heeft u nodig? Er zijn twee soorten aanvraagformulieren voor de langdurigheidstoeslag. Eén voor klanten van de gemeente (inwoners met een uitkering van de gemeente) en één voor niet klanten van de gemeente. Op de verschillende formulieren staat welke informatie u aan moet leveren. Een aanvraagformulier haalt u bij het loket in de gemeente. Hoe hoog is de vergoeding? Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2014 Gehuwden/samenwonende 514,72 Alleenstaande ouder 463,25 Alleenstaande 360,31 Hoogte van de langdurigheidstoeslag als u in een inrichting verblijft? Gehuwden (beiden partners verblijven in de inrichting) 209,32 Alleenstaande / alleenstaande ouder 128,88 4

5 Maatschappelijke participatiefonds Vergoeding voor sport- en sociale activiteiten en schoolkosten kinderen 4 18 jaar. Sport en sociale activiteiten voor kinderen 4 18 jaar De regeling voor maatschappelijk participeren geeft kinderen van 4 tot 18 jaar de kans om te sporten, een cursus te doen of lid te zijn van een vereniging. Hierbij kunt u denken aan: Abonnementen voor een (sport)vereniging Contributie voor de muzieklessen, scouting of cursus Lidmaatschap van een club Ook bijkomende kosten zoals (sport)kleding, instrument of materialen worden meegenomen in de vergoeding. Wat heeft u nodig? De kosten van deze activiteiten hoeft u niet aan te tonen, een lidmaatschap van club, sport of cursus is al voldoende. Hoe hoog is de vergoeding? De vergoeding bedraagt 200,- voor het lidmaatschap en 50,- voor de bijkomende kosten. Dit bedrag wordt altijd in 1 keer uitbetaald. U krijgt dus 250,- Schoolkosten schoolgaande kinderen 4 18 jaar Voor de schoolkosten die niet vergoed worden door het Rijk krijgt u een vast bedrag als ondersteuning voor de kosten die u maakt als u kind op school zit. Wat heeft u nodig? In het basisonderwijs is het tonen van de jaarlijkse brief van de vrijwillige ouderbijdrage voldoende. Voor de kinderen in het voortgezet onderwijs is een kopie van de leerlingenpas/ schoolpas van het kind voldoende. Hoe hoog is de vergoeding? Voor kinderen in het basisonderwijs is dat 100,- euro per jaar Voor kinderen in voortgezet onderwijs is dat 200,- euro per jaar 5

6 Maatschappelijke participatiefonds Vergoeding voor sport- en sociale activiteiten vanaf 18 jaar Volwassenen vanaf 18 jaar De regeling voor maatschappelijk participeren geeft een bijdrage in de kosten van o.a. Lidmaatschap van een sport, cursus, club of vereniging Abonnement van een dag-, week-, maandblad. Ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal Rotterdampas, museumjaarkaart e.d. Ook bijkomende kosten zoals (sport)kleding, instrument of materialen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Wat heeft u nodig? U dient de betaalbewijzen te tonen. Voor zowel de bijkomende kosten als voor de kosten van de activiteit. Hoe hoog is de vergoeding? De vergoeding is 100,- per jaar per persoon voor de activiteiten en 50,- per jaar per persoon voor de bijkomende kosten. U kunt de vergoeding niet overdragen aan een ander gezinslid. Ondersteuning bij ziekte of handicap Regeling chronisch zieken en gehandicapten De verplichte eigen bijdrage van uw zorgverzekering is in ,- per jaar per betalende deelnemer. Hiervan kunt u 100,- vergoed krijgen. Wat heeft u nodig? U hoeft alleen het overzicht van uw zorgverzekeraar te laten zien waarop staat dat u 100,- eigen risico heeft betaald. Hoe hoog is de vergoeding? De vergoeding is 100,- per jaar per betalend persoon. 6

7 Korting op de premie ziektekosten Regeling Collectieve zorgverzekering voor minima Mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen kiezen vaak uit kostenoogpunt voor een zorgverzekering zonder of met een beperkte aanvullende dekking voor medische kosten, waaronder tandartskosten. Om deze groep tegemoet te komen heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten bij CZ. Wat zijn de voordelen? De collectieve zorgverzekering is een basisverzekering met een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. Bovendien geeft de gemeente nog een tegemoetkoming (korting) op die premie voor de inwoners die een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm. Wat zijn de kosten? De premie bedraagt 122,91 per maand voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. De premie bedraagt 112,91 per maand voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Voor wie bedoeld? Iedereen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kan deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente (zie blad 10) Meedoen? Iedereen die al een zorgverzekering heeft bij CZ kan per maand overstappen op de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Heeft u nu uw zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u (pas) per 1 januari 2015 overstappen naar de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Moeite met het eigen risico? Weet u van te voren al dat u uw eigen risico dit jaar moet gaan opgebruiken? Of wilt u er zeker van zijn dat u uw eigen risico altijd kan betalen? CZ biedt u de mogelijkheid om uw eigen risico gespreid te betalen, in 10 termijnen. Heeft u uw eigen risico niet opgebruikt dit jaar? Dan krijgt u het restbedrag volgend jaar gewoon retour gestort. Wat vergoedt de collectieve zorgverzekering van CZ? Op kunt u alle vergoedingen nalezen. 7

8 Hulp bij schulden Schuldhulpverlening Er zijn inwoners die langdurig moeten leven van een laag inkomen of bij wie er een inkomen wegvalt, bijv. door werkeloosheid, overlijden of scheiding. Voor hen is het een uitdaging om elke maand weer aan alle financiële verplichtingen te voldoen. Soms ontstaan er in deze gevallen schulden, die in snel tempo oplopen. Is dit voor u herkenbaar? Trek dan snel aan de bel. Hoe eerder u hulp zoekt hoe makkelijker het vaak opgelost kan worden. Welke vormen van schuldhulp wordt er aangeboden? Thuisadministratie: Heeft u nog geen (grote) schulden maar wel moeite met het op orde houden van uw administratie? Bent u 55 jaar en ouder? Neem dan contact op met KARAAT voor hun hulp bij thuisadministratie. Tel: Schuldhulpmaatjes: Heeft u beginnende schulden, hulp nodig bij uw administratie, hulp nodig bij het aanvragen van schuldhulp of moeite met het invullen van een aanvraag voor schuldhulp? Dan kunnen de schuldhulpmaatjes u een handje helpen. Neem voor informatie contact op met Jim Kloos tel: of Krijn de Jong tel: Gemeentelijke schulphulpverlening: De gemeente heeft PLANgroep ingehuurd om voor zijn inwoners de schuldhulpverlening te regelen. Het eerste contact voor schuldhulp heeft u met de klantmanager schuldhulp-verlening. Zij kijkt welke hulp het beste bij u past en stuurt u door naar PLANgroep als u in aanmerking komt voor een schuldhulptraject. Ook kan zij u uitleggen wat schuldhulp-verlening inhoudt, geeft advies en tips en helpt u verder op weg. Heeft u (dreigende) schulden en komt u er zelf niet meer uit? Neem dan contact op met tel: Er vindt dan zo spoedig mogelijk een eerste gesprek met u plaats. Vragen kunnen ook via mail gesteld worden: Tip: Probeer op inzicht te krijgen in uw financiële huishouden en het regelen van je de schulden. Kijk op voor bezuinigings- en besparingstips. Hier kunt u ook een persoonlijk Budgetadvies maken om inzicht te krijgen in de eigen uitgaven. 8

9 Wanneer bent u een minima? Normbedragen 1 januari 2014 Bedragen per 1 januari 2014 De bedragen hangen samen met de hoogte van de bijstand (WWb). Deze bedragen wijzigen elk half jaar (1 januari en 1 juli). Doet u een aanvraag ná 1 juli 2014 en wilt u weten wat de normen dan zijn? Deze kunt u altijd na kijken op: Inkomen: Onder inkomen vallen o.a. uw netto uitkering, salaris, pensioen of lijfrente-uitkering; (kinder-)alimentatie, heffingskortingen van de belasting (de voorlopige teruggave, algemene heffing minstverdienende e.d.) Toeslagen vallen niet onder het mee te nemen inkomen. Genoemde bedragen zijn 110% van de bijstandsnorm. Genoemde bedragen zijn netto per maand en exclusief vakantietoeslag. Personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd: Alleenstaanden 990,85 Alleenstaande ouder 1273,94 Gezinnen/Samenwonenden 1415,49 Personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd: Alleenstaanden 1086,97 Alleenstaande ouder 1367,88 Gehuwden/Samenwonenden 1496,14 Vrij te laten vermogen: Uw vermogen bestaat uit al uw (spaar-)bankrekeningen, beleggingen, bezittingen (o.a. de auto) en uw partner en uw minderjarige inwonende kinderen. Wanneer uw totaal vermogen niet hoger is dan de onderstaande bedragen kunt u aanmerking komen voor de minimaregelingen. Alleenstaanden 5.850,00 Alleenstaande ouder / gezinnen ,00 Heeft u een eigen woning neem dan even contact op met de klantmanager of u in aanmerking komt voor de minimaregelingen. Tel: maandag-vrijdag tussen 09:00-12:00 uur 9

10 Hoe hoog mag uw inkomen zijn voor de Collectieve Zorgverzekering voor minima? De normbedragen voor de collectieve zorgverzekering zijn gebaseerd op de bijstandsnormen van 1 januari Alleenstaande Alleenstaande ouder Paar 21- AOW 110% 990, , ,49 130% 1171, , ,85 vanaf AOW 110% 1086, , ,14 130% 1284, , ,17 10

11 Organisaties ter ondersteuning van de minima vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Stichting Kledingbank De Kledingbank is er voor inwoners uit Ridderkerk met een inkomen op bijstandsniveau of lager. Dat kan inkomen uit werk zijn maar ook een uitkering. Stichting Kledingbank Ridderkerk ondersteunt inwoners uit Ridderkerk door het verstrekken van gratis tweedehands kleding. Wat heeft u nodig? Als u een bijstandsuitkering heeft van de gemeente kunt u direct bij de kledingbank terecht. Heeft een laag inkomen via werk of een andere uitkering? Dan heeft een doorverwijzing nodig van een organisatie. Welke organisaties kunnen doorsturen leest u op de website Adres en openingstijden: Dr. Colijnstraat 40, 2982 AC Ridderkerk tel: / Di/Do/Vr van 09:00 14:00 uur, elke laatste zaterdag van de maand van 13:00 16:00 uur Voedselbank Ridderkerk Voedselbank Ridderkerk is een initiatief van de gezamenlijke kerken Ridderkerk. Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad. Voedselpakketten zijn bedoeld als tijdelijke hulp voor mensen die voor korte of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. De voedselpakketten zijn een tijdelijke voorziening. Wat heeft u nodig? U heeft een doorverwijzing nodig van een organisatie of de gemeente. Op de locatie van de voedselbank is hulp aanwezig voor het invullen van een aanvraag. Voor de juiste informatie over het aanvragen van een pakket kunt u terecht op de website van de voedselbank Ridderkerk Voedselbank Rotterdam beoordeelt uw aanvraag voor een voedselpakket en geeft de goedkeuring of afkeuring door aan de voedselbank Ridderkerk. Adres en contactgegevens: Afhaalpunt voedselpakket: R.K. Parochie St. Joris Hovystraat PE RIDDERKERK elke vrijdagochtend van 10:30-11:30 Mailadres: 11

12 Burgerplatform voor de Minima Het burgerplatform voor de minima behartigt de belangen van alle minima in Ridderkerk. Zij doen dit o.a. door adviezen te schrijven en mee te denken met de gemeente over zaken die de minima in Ridderkerk raken. U kunt voor vragen, tips en adviezen altijd contact met hen opnemen. Het burgerplatform is ook de initiatiefnemer van het informatiekoffertje. Contact: Contact is mogelijk via mail: Of via de telefoon Website: Spreekuur: Het burgerplatform houdt elke week op dinsdag van 09:00-10:00 spreekuur voor al uw vragen, in de winkel van de kledingbank (zie blad 11) Bureau Sociaal Raadslieden Inwoners uit Ridderkerk kunnen de sociaal raadslieden vragen of problemen voorleggen op het gebied van: Uitkeringen en sociale voorzieningen Studiefinanciering Belastingen Echtscheiding en andere familierechtelijke zaken Arbeids-, consumenten- en vreemdelingenzaken Voorzieningencheck De sociaal raadslieden bieden ook hulp bij het invullen van bepaalde formulieren (behalve de aanvraag schuldhulpverlening, verzoekschrift WSNP en de belastingaangifte), het schrijven van brieven en het opstellen van een bezwaarschrift. De sociaal raadslieden bieden ook de mogelijkheid voor hulp bij het aanvragen van de toeslagen van de belastingdienst. Wat neemt u mee? Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat u alle informatie die op uw vraag betrekking heeft meeneemt naar het spreekuur. Kosten. De dienstverlening van de sociaal raadslieden is kosteloos en bedoeld voor de inwoners van Ridderkerk. Contact: De sociaal raadslieden houden elke woensdag en donderdag spreekuur (op afspraak) in het gemeentehuis van Ridderkerk, Koningsplein 1, 2981 EA RIDDERKERK. 12

13 Voor een afspraak belt u via de receptie van het gemeentehuis. Tel: (alléén deze cijfers). Afspraken zijn alleen mogelijk op woensdag en donderdag tussen 09:00 en 12:30 uur Vragen kunnen ook per of telefonisch worden gesteld. Telefonisch spreekuur: elke woensdag en donderdag tussen 14:00 en 15:30 uur. Telefoonnummer: (alléén deze cijfers) Buiten het spreekuur kunt u voor advies en informatie bellen met tel.nr: Formulierenbrigade De formulierenbrigade helpt inwoners met het invullen van formulieren, het schrijven en lezen van brieven en het aanvragen van gemeentelijke regelingen zoals het maatschappelijke participatiefonds, de bijzondere bijstand en de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Wat neemt u mee? Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat u alle formulieren of brieven die u voor uw hulp nodig heeft meeneemt naar de formulierenbrigade. Contact: De formulierenbrigade zit 4 dagen van de week in de hal van het gemeentehuis van Ridderkerk, Koningsplein 1, 2981 EA RIDDERKERK. ma. 11:00-16:00 uur di/wo. 09:00-14:00 uur don. 10:00-15:00 uur. De formulierenbrigade heeft een open spreekuur en werkt niet op afspraak. Website Kans voor mijn kind Op de website kunt u per gemeente kijken of u in aanmerking komt voor de gemeentelijke regelingen. Door het beantwoorden van een aantal vragen wordt er gekeken of het voor u zinvol is ook een aanvraag in te dienen. Verder staan er op deze website heel veel tips en informatie die te maken hebben met geld, geldzaken en het rondkomen van een laag inkomen. Het is de moeite waard om de website eens te bezoeken. Aandachtspunt: Alle minimaregelingen gaan in 2015 veranderen. Let op de publicaties in de plaatselijke krant voor de laatste informatie. 13

14 14

15 U kunt geen rechten ontlenen aan deze uitgave 15

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND MINIMABELEID en BIJZONDERE BIJSTAND Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg KANSBRIEF Kansen in crisistijd De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor steeds meer mensen voelbaar. En die bezuinigingen

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Budgetgids versie december 2013

Budgetgids versie december 2013 Budgetgids versie december 2013 Als u minder te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat een inkomen wegvalt, is het goed om uw uitgaven tegen het licht te houden. Schulden zijn immers zo gemaakt. Denk maar

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau Rondkomen in Almere Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau De gemeente Almere vindt het belangrijk dat al haar inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom zijn er ondersteunende

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 11, nummer 2 gemeente Ede, november 2013 2 Digitaal aanvragen 3 Wijzigingen langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5 November 2011 Naam Adres Woonplaats In deze nieuwsbrief hebben we u weer veel te melden. Sinds kort is er bijvoorbeeld een nieuwe ontmoetingsruimte, speciaal voor u. We bieden u daar trainingen, zoals

Nadere informatie

Kinderopvang. Amersfoort. De opleiding tot gastouder. ondersteunt. Er is heel veel mogelijk. Stad met een hart. jaargang 2 nr.

Kinderopvang. Amersfoort. De opleiding tot gastouder. ondersteunt. Er is heel veel mogelijk. Stad met een hart. jaargang 2 nr. is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort jaargang 2 nr. 1 > februari 2010 Er is heel veel mogelijk Kinderopvang De opleiding tot gastouder Amersfoort ondersteunt Stad met een hart Amersfoort ondersteunt

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 12, nummer 2 Gemeente Ede, september 2014 2 Wijzigingen WWB 2015 5 Vraag uw vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2 Oktober 2014 Voorwoord Solliciteren is een baan. Deze stelling horen we binnen de gemeente regelmatig terug van klanten en daar kunnen we ons zeker bij aansluiten. Effectief solliciteren kost tijd en vergt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie