Medisch maatschappelijk werk Praktische regelingen en vergoedingsmogelijkheden voor nierpatiënten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medisch maatschappelijk werk Praktische regelingen en vergoedingsmogelijkheden voor nierpatiënten"

Transcriptie

1 Medisch maatschappelijk werk Praktische regelingen en vergoedingsmogelijkheden voor nierpatiënten U heeft gehoord dat uw nieren niet goed meer functioneren en dat u zich moet voorbereiden op een nierfunctievervangende behandeling. In overleg met u wordt een keuze gemaakt voor één van de nierfunctievervangende behandelingen. Bij deze keuze wordt ook rekening gehouden met uw sociale situatie. De sociale gevolgen van een dergelijke behandeling kunnen ingrijpend zijn voor zowel u als uw omgeving. Er kunnen vragen bij u opkomen over uw ziekte met betrekking tot bijvoorbeeld de situatie thuis, uw gezin, uw partner of uw werk. De behandelend arts verwijst u hiervoor naar één van de medisch maatschappelijk werkers van de afdeling Nefrologie. Zij bieden ondersteuning door met u te praten over uw ziekte, behandeling, beperkingen en de gevolgen hiervan voor u in de toekomst. Ook adviseert de medisch maatschappelijk werker bij diverse praktische problemen die het gevolg zijn van uw ziekte. In deze folder vindt u informatie over praktische regelingen en vergoedingsmogelijkheden voor nierpatiënten.

2 Predialyse In deze eerste fase van behandeling zult u spreken met het behandelend team bestaande uit een nefroloog, dialyseverpleegkundige, medisch maatschappelijk werker en diëtist. De medisch maatschappelijk werker zal een kennismakingsgesprek met u houden en starten met voorlichting gericht op de voorbereiding en inpassing van de nierziekte in uw leven. Vergoedingsmogelijkheden Als predialysepatiënt kunt u geen beroep doen op specifieke vergoedingsmogelijkheden. Bekijk eventueel de algemene vergoedingsmogelijkheden. Peritoneaaldialyse Wanneer uw voorkeur uitgaat naar peritoneaaldialyse en deze behandeling medisch gezien haalbaar is, zal de medisch maatschappelijk werker een huisbezoek met u afspreken. Tijdens dit bezoek worden alle noodzakelijke aanpassingen met u doorgenomen en wordt u voorgelicht over de procedure van declareren van deze aanpassingen bij uw ziektekostenverzekeraar. Vergoedingsmogelijkheden Huisaanpassingen De kosten die u moet maken voor de woningaanpassingen worden grotendeels vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Onkostenvergoeding Vanaf het moment dat u start met peritoneaaldialyse heeft u via uw ziektekostenverzekeraar recht op een dagvergoeding. Het doel van deze vergoeding is dat het de extra kosten als gevolg van de dialyse dekt (bv. meer stroomverbruik). De medisch maatschappelijk werker kan deze vergoeding voor u aanvragen. Hemodialyse Wanneer uw voorkeur uitgaat naar hemodialyse en deze behandeling medisch gezien haalbaar is, zal de medisch maatschappelijk werker bij de start van uw behandeling u bezoeken op de hemodialysezaal. Vergoedingsmogelijkheden Vervoer U kunt voor uw hemodialysebehandeling gebruik maken van de regeling zittend ziekenvervoer. U wordt dan thuis opgehaald met een taxi of een 2

3 busje en na de behandeling weer thuis gebracht. Voor deze regeling geldt een wettelijke eigen bijdrage. Het secretariaat van het dialysecentrum kan een vervoersmachtiging voor u aanvragen bij uw ziektekostenverzekeraar. Niertransplantatie Wanneer u er voor kiest om het voorbereidingstraject in te gaan voor een relatietransplantatie zal een screening door het medisch maatschappelijk werk onderdeel hiervan zijn. Bij medische geschiktheid kunt u vanaf het moment van dialyse geplaatst worden op de wachtlijst van Eurotransplant voor een postmortale transplantatie. Vergoedingsmogelijkheden Voor kosten die de donor maakt in verband met een nierdonatie bestaan regelingen en vergoedingsmogelijkheden. U leest hier meer over in de VUmc-folder Nierdonatie bij leven. 3

4 Algemene vergoedingsmogelijkheden Een nierziekte brengt extra kosten met zich mee. In sommige situaties kunt u deze kosten, ongeacht de fase van behandeling waarin u zich bevindt, vergoed krijgen. Hieronder worden verschillende instanties vermeld waar u een aanvraag kunt doen voor een vergoeding. De ziektekostenverzekeraar Uw nierfunctievervangende behandeling wordt geheel vergoed door uw zorgverzekering. Ook voor sommige bijkomende kosten (bv. reiskosten of lidmaatschap van een patiëntenvereniging) kunt u een beroep doen op uw ziektekostenverzekering. De mate van vergoeding die wordt toegekend is afhankelijk van uw zorgverzekering en uiteraard van de soort polis die u hebt afgesloten. De ziektekostenverzekeraar is in ieder geval de eerst aangewezen organisatie om declaraties bij in te dienen. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Dit is een landelijke regeling die is bedoeld ter ondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten. U krijgt mogelijk via deze wet elk jaar een tegemoetkoming voor de extra kosten. De hoogte van de tegemoetkoming is gebaseerd op de gegevens die de zorgverzekeraar en het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) van u hebben. De uitbetaling gebeurt automatisch door het Centraal Administratiekantoor (CAK) in het laatste kwartaal van het jaar. Compensatie eigen risico zorgverzekeringswet (CER) Dit is ook een landelijke regeling die een compensatie biedt voor het eigen risico aan mensen met hoge zorgkosten, chronisch zieken en gehandicapten. Het CAK krijgt gegevens van alle zorgverzekeraars, onderzoekt of u voor de regeling in aanmerking komt en stort het bedrag automatisch op uw rekening. Dienst Werk en Inkomen (DWI) Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) Deze Amsterdamse regeling geeft bovenop de landelijke regeling mogelijk een extra vergoeding. De regeling is bestemd voor chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. De kostensoorten waarvoor u extra vergoeding kunt aanvragen zijn: bewassing, dieet, energie, kledingslijtage, maaltijdvergoeding, pedicure, (tele)communicatie en wettelijke eigen bijdragen. 4

5 Individuele bijzondere bijstand Bijzondere bijstand houdt in dat de gemeente financiële steun geeft bij bijzondere kosten. Voorwaarde is dat de uitgaven absoluut noodzakelijk zijn en u een inkomen op of rond het minimum heeft. De kosten die u via de bijzondere bijstand vergoed hebt gekregen, kunt u niet meer als specifieke zorgkosten voor de belasting aftrekken. Belastingdienst Is er geen enkele regeling die uw kosten voor ziekte of handicap vergoedt? Sommige kosten worden beschouwd als specifieke zorgkosten en komen derhalve in aanmerking voor belastingaftrek. Om geld terug te krijgen of een extra tegemoetkoming te ontvangen is het nodig voor 1 april van desbetreffend jaar aangifte te doen over het voorgaande jaar. De Nierstichting geeft ieder jaar rond maart voorlichtingsfolders uit waarin uitleg wordt gegeven over deze buitengewone uitgaven en aftrekposten. De folders zijn op de dialyseafdeling te verkrijgen. Als u van de belastingdienst een aangifteformulier heeft ontvangen, kunt u dat gebruiken. Ook als u geen aangifte hoeft te doen, kunt u soms toch geld terugkrijgen. U kunt een zogenaamd T-biljet aanvragen bij de Belastingdienst ( ) of via de website: U kunt ook informatie inzien op de website: Afdeling sociaal beleid Nierstichting In bepaalde situaties kan de Nierstichting aanvullende financiële of maatschappelijke steun bieden. Daarvoor moet eerst een beroep worden gedaan op de bestaande voorliggende wettelijke voorzieningen en regelingen zoals hierboven beschreven. Pas wanneer deze niet toereikend blijken te zijn, kunt u financiële steun aanvragen bij de Nierstichting. U leest hier meer over in de folder Financiële steun van de Nierstichting. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Het doel van deze regeling is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en zoveel mogelijk mobiel is. Om dit te kunnen realiseren kunt u een beroep doen op de gemeente waar u woont. Voorbeelden van voorzieningen die onder de WMO vallen zijn huishoudelijke hulp, aanpassingen in uw woning (bv. een traplift) of aangepaste vervoersvoorzieningen (bv. aanvullend openbaar vervoer). Om te weten of u recht heeft op een voorziening kunt u contact opnemen met de WMO-helpdesk van uw gemeente. 5

6 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) In bepaalde zorgsituaties kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de AWBZ. Het betreft persoonlijke verzorging (hulp met douchen/aankleden enz.), begeleiding, behandeling en verblijf (bijvoorbeeld in een verpleeghuis). Ook voor deze zorg onderzoekt het CIZ of u in aanmerking komt. 6

7 Belangrijke instanties Nierstichting Nederland De Nierstichting is een instelling die fondsen werft en hiermee veel zaken bekostigt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar onder andere het voorkomen van nierziekten, naar verbetering van de niertransplantatiemogelijkheden en dialysebehandelingen. De Nierstichting geeft brochures, boeken en dvd s uit met voorlichting voor patiënten, huisartsen en specialisten. De Nierstichting biedt ook financiële ondersteuning aan individuele patiënten. Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN) De NVN is een organisatie voor en door mensen met een nierziekte of mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan. De NVN werkt voor patiënten, hun ouders en hun partners. Daarnaast geeft de NVN ondersteuning aan zelfstandige regionale dialyseverenigingen. De NVN geeft zes keer per jaar het magazine Wisselwerking uit, een informatief magazine voor mensen met een nierziekte en hun omgeving. Patiënten Desk Het hebben van een nierziekte kan betekenen dat u (tijdelijk) niet kunt werken zoals u dat gewend bent. Afhankelijk van uw nierfunctievervangende behandeling zullen er aanpassingen binnen uw werksituatie nodig zijn. Wanneer u zich ziek moet melden krijgt u te maken met regels rond ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast lukt het nierpatiënten niet altijd (betaald) werk te vinden of hun werk of uitkering te behouden. De Patiënten Desk van de NVN kan hierin ondersteuning bieden. Bij de Patiënten Desk werken arbeidsdeskundigen die kennis hebben over de gevolgen van nierziekten voor arbeid en uitkering. De Patiënten Desk biedt advies, ondersteuning en begeleiding aan nierpatiënten op het gebied van arbeid, reïntegratie, uitkeringen, (om) scholing en werksituaties. De Patiënten Desk is een gespecialiseerd en erkend reïntegratiebedrijf. Luistertelefoon De luistertelefoon van de NVN is een gratis telefoonnummer voor nierpatiënten en hun omgeving die op zoek zijn naar informatie en ondersteuning. Bij de luistertelefoon werken mensen die uit eigen ervaring weten waar zij het over hebben. 7

8 Belangrijke adressen Medisch maatschappelijk werk van het VU Medisch Centrum: (020) Nierstichting Nederland Postbus DA Bussum Groot Hertoginnelaan EE Bussum Telefoon (035) Nierpatiënten Vereniging Nederland Postbus AG Bussum Groot Hertoginnelaan EE Bussum Telefoon (035) Patiënten Desk, telefoon (035) Maandag t/m donderdag van 9.30 tot uur Luistertefeloon NVN Telefoon Werkdagen tot16.00 uur Maandagavond tot uur Belangrijke websites VU medisch centrum april

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

Voordeel via de belastingaangifte Informatie voor nierpatiënten.

Voordeel via de belastingaangifte Informatie voor nierpatiënten. Nierstichting Antwoordnummer 533 1400 VB Bussum 1400VB533 Nierstichting Postbus 2020 1400 DA Bussum Algemeen 035 697 80 00, Informatie nieren en nierziekten: 0800 388 00 00 (gratis) infonierziekten@nierstichting.nl

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Belangenbehartiger Volmacht, onderbewindstelling en mentorschap

Belangenbehartiger Volmacht, onderbewindstelling en mentorschap Centrum voor Neuropsychiatrie Ouderenpsychiatrie Belangrijk genoeg om te lezen... Maarsheerd Handige tips bij al uw administratieve en financiële zaken Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Informatie

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wtcg wat hebt u daar mee?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wtcg wat hebt u daar mee? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Wtcg wat hebt u daar mee? De Wtcg wat hebt u daar mee? 1 Inleiding Sinds januari 2009 geldt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen 10 5. Woningaanpassingen

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! intwente nieuwe zorgverzekeraar in Twente 3. Wat biedt intwente? 4

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! intwente nieuwe zorgverzekeraar in Twente 3. Wat biedt intwente? 4 Welkom Inhoudsopgave intwente nieuwe zorgverzekeraar in Twente 3 Wat biedt intwente? 4 Onze aanvullende verzekeringen in vogelvlucht 5 De premies 6 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

zittend ziekenvervoer nodig?

zittend ziekenvervoer nodig? zittend ziekenvervoer nodig? Zo regelt u dat bij Menzis Zittend ziekenvervoer Moet u voor behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan heeft u misschien wel recht op (vergoeding van

Nadere informatie

NIERDONATIE BIJ LEVEN. Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan

NIERDONATIE BIJ LEVEN. Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan NIERDONATIE BIJ LEVEN Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan NIERDONATIE BIJ LEVEN Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 4 Nieren

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie