AANMANING. Aanmaning gemeente Den Haag. Aanmaning gemeente Leeuwarden. Aanmaning gemeente Leiden. Aanmaning Breda (komt nog)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANMANING. Aanmaning gemeente Den Haag. Aanmaning gemeente Leeuwarden. Aanmaning gemeente Leiden. Aanmaning Breda (komt nog)"

Transcriptie

1 Aanmaning gemeente Den Haag Aanmaning gemeente Leeuwarden Aanmaning gemeente Leiden Aanmaning Breda (komt nog)

2 Gemeente 's-gravenhage Gemeentelijke Belastingdienst gemeentelijke belastingen Internet: Telefoon: Bezoekadres: Laan van Nieuw Oost Indië 127 Postadres: Postbus 19924, 2500 CX Den Haag Biljetnummer Belastingjaar Dagtekening Vervaldag van de betaaitermijn(en) : Datum aanmaning : Te betalen voor Belaslingsoort{en): Bedrag van de aanslag GEMEENTELIJKE BELASTING Bedrag 219,60 Bedrag betaald 0,00 Achterstand op Kosten aanmaning 219,60 6,00 Totaal te betalen (exclusief eventueel nog te betalen invorderingsrente): 225,60 U krijgt een aanmaning als u een aanslag niet op tijd betaalt Het openstaande bedrag wordt hierdoor verhoogd met een ext bedrag aan aanmaningskosten. Het totale bedrag vermeld op deze acceptgiro moet u binnen veertien dagen betalen. U hoe de aanmaningskosten niet te betalen als uw betaling inmiddels (voor de datum van de aanmaning) is ontvangen. Als u niet betaalt, worden er kostenverhogende maatregelen getroffen. CBD-AC deze strook niet meezenden over te stiirijven/te storten GEMEENTELIJKE BELASTING AANSLAGNUMMER iro et AANSLAGNUMMER 3p rekening 6927 DIR.GEM.BEL DEN HAAG ^ 225 Uu 60 U«M A A VN A } V_J\LJ van girorekening of bankreitening / V V V V V V V ^~v \ L _ ^ A A A A rs^^j\^ K.J van/door edres pleats op rekening 6927 van DIRECTEUR DER GEMEENTEBELASTINGEN POSTBUS CX "S-GRAVENHAGE ) + handtekening zijn alle rode rubrieken ingevuld? voor betaling in euro's S3QQ fonnuiier met blauwe of zwarte inkt invull Acceptgiro B.V. [ nadruk verbodan I betalingskenmerk de ruimte hierondar niat beichrlfven [ 1x1 van rekening \ niai irauiwan euro I et jxl diversen X naar rekening pdl] 478 B >

3 Betaling Als u het bedrag overmaakt of stort, geldt als datum van betaling de dag waarop het is bijgeschreven op onze rekening. Houdt u rekening ' met enige dagen verwerkingstijd bij banken. Het is niet meer'mogelijk om contant te betalen op het kantoor van de Gemeentelijke Belastingdienst. Betalingen worden automatisch verwerkt. Het heeft dus geen zin om mededelingen te schrijven op een acceptgiro. Als u niet op tijd kunt betalen, dan kunt u schriftelijk of via een betalingsregeling aanvragen. U moet hierbij aangeven waarom u niet kunt betalen. Met uw betaling worden eerst eventuele invorderingskosten of -rente verrekend. Het bedrag dat overblijft, wordt afgeboekt op de aanslag. Als u betaalt vanuit het buitenland, dan moet u een BIC (swift)code en IBAN-nummer vermelden (ABN AMROBANK, BIC (swift)code: ABNANL2A, IBAN-nummer; IBANNL09ABNA ). De betaling moet u meteen eigen (internationale) overschrijving verrichten. De acceptgiro kunt u hiervoor niet gebruiken. Informeer bij uw bank naar de overschrijving die u moet gebruiken. Zorgt u er in ieder geval voor dat u bij de betaling het aanslagbiljetnummer vermeldt. Bezwaar Als u bezwaar heeft tegen de in rekening gebrachte aanmaningskosten of invorderingsrente, dan kunt u dit kenbaar maken met een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet u opsturen naar de directeur der Gemeentebelastingen. Zie de voorzijde van dit biljet voor het adres. Een bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de datum van de aanmaning opsturen. Het moet ondertekend zijn en voorzien zijn van: - naam en adres - het type belasting, het jaar en het aanslagnummer - de reden(en) van uw bezwaar - een datum (dagtekening). Meer informatie Op kunt u meer informatie vinden. U kunt ons natuurlijk ook bellen via telefoonnummer (tussen 8.00 en uur). Verder kunt u op werkdagen tussen 8.00 en uur terecht op het hoofdkantoor van de Gemeentelijke Belastingdienst, Laan van Nieuw Oost-lndië 127. deze ruimte niet beschrijven Gebiiiiïtsaanwijzing Met dit formulier kunt i het verschuldigde bedi betalen. D'/ersciirijven Plaats altijd uwhendtekenitïg en zo nodig h nummer van uw bankgirorekening, het bedr; uw naam en volledig adres. Stuur dit formul zonder de aangehechtt sirook naar uw bank. de ruimte hieronder nist beschrijven Storten Dit is mogelijk bij bank en postkantoren met e ItoSbaUe; tiiervoor zijn i het algemeen storting; kosten verscliuidigcl. De 3trooi< 'sat u aan h( formulier zitten; na afstem pel ing ontvangt deze terug als bewijs v storting.

4 Gemeente leeuwa j Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus JA Leeuwarden Telefoon Telefax 0S BIC: BNGHNL2G IBAN code: NLIO BNGH BTW-identiflcatienuinmer NL B01 fe','11 kr A3.1UÏ Hg gemeentelijke heffingen f Uit 0526 administratie is gebleken dat onderstaande belastlngaanslag(en) niet (volledig) % is/zijn voldaan. Daarom wordt u gesommeerd, binnen 10 dagen na de dagtekening van deze aanmaning, alsnog te voldoen. Mocht u hieraan geen gevolg geven, dan ben Ik verplicht. Ingevolge artikel 11 Invorderingswet 1990, u tot betaling te dwingen. De kosten die hieruit voortvloeien zullen op u worden verhaald. Mocht u intussen reeds betaald hebben, dan kunt u deze aanmaning als niet verzonden beschouwen. ^n^agnumrr^ Openstaande bedrag Kosten van deze aannnanlng Voor meer Informatie zie acbteizijde. 2gf deze strook niet meezendeo 'Betreft Aanmaning gemeentelijke heffingen Vordering nummer Belastingjaar " i et l/ordering nummer _y « voor betbüng in euro's oprekenine " oprefcening Gemeente Leeuwarden van Gemeente Leeuwarden l^^^a V Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden «KXJ JA Leeuwarden rutdruk vïrtwdan de rulmis hieronder niet beschrijven ixl ysn rekening" formulier met blauwe of zwarte Inkt Envulien (D Acceptgiro B.V. niet vouwen euro I ct 1x1 Idiversenl x naar rekening»a» voor o^bruiksaanwifzing z.o.z. D >

5 Belastingen Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Website Gemeente Leiden Stadhuis Stadhuisplein l Postbus PC Leiden AM266 Gironummer 6155 Kantoor open op werkdagen maandag van uur en di-vr van uur Dagtekening: BurgerservicenrVclientnr.: Aanslagnummer: Betreft: Volgens mijn administratie is er achterstand in de betaling van bovengenoemde belastingaanslag. In mijn administratie zijn de betalingen verwerkt tot en met: Als u inmiddels hebt betaald, is deze aanmaning niet van toepassing. bedrag van de aanslag: het openstaande belastingbedrag: de kosten van deze aanmaning: 150,12 150, verleend uitstel van betaling: het nu ie betalen bedrag: 0,00 156,12 Het nu te betalen bedrag moet binnen tien dagen na datum van deze aanmaning in mijn bezit zijn. Gebruik voor de betaling de aangehechte acceptgiro. Als u niet op tijd betaau, moet ik verdere invorderingsmaatregelen treffen. U ontvangt dan een dwangbevel waarbij het te betalen bedrag verhoogd wordt met de kosten van betekening en eventueel invorderingsrente. Deze kosten zijn afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag, maar zullen ten minste 35,00 euro bedragen. Inlichtingen en kasbetalingen: Atrium Stadhuis, Stadhuisplein 1, open op maandag van uur en op dinsdag tot en met vrijdag van uur. Telefoon: Het hoofd Belastingen. deze strook niet meezenden Aanmaning Dagtekening op rekening 0155 gemeente Leiden over te schrijven/ie storten BIC 156 leuro van girorekening of bankrekening \ / " V ' " ' ^ l A A /v f\ /\^ van/door naam adres pleats op rekening 6155 van " V V V \ ^N A A A / gemeente Leiden Postbus PC Leiden dagtekening: tiundtukeni ng zijn alle rode rubrieken ingevuld? voor betaling in euro's S987 formulier met blauwe of zwarte inkt invullen gezamenlijke banken en postbank H nadruk v*>lm>d«n I betalirtqskenmerk I [XI van rekening niet vouwan euro I ct Ixl jdiversenl X[ naar rekening" f^^ a < > voor gebruiksaanwijzing Z.Q.Z.

Als u een belastingaanslag

Als u een belastingaanslag Als u een belastingaanslag Het kan gebeuren dat u uw belastingaanslag niet kunt betalen. Wat komt er dan allemaal op u af? Mag u nog even wachten met betalen? Kunt u helemaal niet betalen? Krijgt u een

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

Vragen aan de financiële administratie

Vragen aan de financiële administratie Vragen aan de financiële administratie Inclusief vragenformulier IJsselland Ziekenhuis Geachte patiënt, In deze folder staan de meest gestelde vragen over nota s en de daarbij behorende antwoorden. Als

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

dat ik met een medewerker van de bank een afspraak kan maken om bijvoorbeeld een rekening te openen of andere geldzaken te regelen.

dat ik met een medewerker van de bank een afspraak kan maken om bijvoorbeeld een rekening te openen of andere geldzaken te regelen. Cp4 Bankzaken De meeste banken in Nederland hebben automaten waar u veel geldzaken kunt regelen. U kunt bij een automaat geld opnemen en geld storten. U kunt ook een afspraak maken met iemand van de bank

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten Referentienummer Ref. nr.: 1022639 Reden contractovername Wat is de reden van de contractovername? Bedrijf neemt producten/diensten over van privé persoon Huidige contractant Contactgegevens (Bedrijfs)naam

Nadere informatie

Motoren. Motorrijtuigenbelasting

Motoren. Motorrijtuigenbelasting Motoren Motorrijtuigenbelasting Zodra het kentekenbewijs van een motor op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u niet met uw motor op de weg rijdt. In deze brochure leest u alles

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Huur betalen en huurachterstand. waar je thuis bent...

Huur betalen en huurachterstand. waar je thuis bent... Huur betalen en huurachterstand waar je thuis bent... Manieren van betalen Bij HEEMwonen betaalt u de huur vooruit. Dat betekent dus dat u de huur op de 1e van de maand aan ons betaalt. Dat kan op verschillende

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Rabo StudentenPakket. 'Daarmee bankier ik goedkoop en gemakkelijk'

Rabo StudentenPakket. 'Daarmee bankier ik goedkoop en gemakkelijk' Studeer je, of ben je van plan dat te gaan doen, dan kun je met het Rabo StudentenPakket voordelig en gemakkelijk bankieren. Je moet wel je studiefinanciering op deze rekening storten 1, maar dan is zo'n

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

AEGON VermogensRekening. Handleiding

AEGON VermogensRekening. Handleiding AEGON VermogensRekening Handleiding Handleiding bij de AEGON VermogensRekening Inleiding Gefeliciteerd met uw AEGON VermogensRekening, een beleggingsrekening waarmee u eenvoudig een vermogen kunt vormen.

Nadere informatie

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding AEGON Eigen stijl Sparen Handleiding Inleiding In deze handleiding leest u informatie over AEGON Eigen stijl Sparen. De internetspaarrekening waarmee u voor verschillende doelen kunt sparen. En met het

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming voor loonheffingen bij onderaanneming Ketenaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u werk uitbesteedt aan onderaannemers. Want als de onderaannemer de loonheffingen niet afdraagt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername consumenten

Aanvraagformulier contractovername consumenten Aanvraagformulier contractovername consumenten Aansluitadres 1. Wat is het adres van de over te nemen aansluitingen(en)? Huidige contractant 2. Wie is de huidige contractant? Naam en voorletters Geboortedatum

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Classic Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Huurkoop... 4 Artikel

Nadere informatie