Europese garantie- en ruilvoorwaarden voor Delta Solar stringgeneratoren (Versie: mei 2011)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europese garantie- en ruilvoorwaarden voor Delta Solar stringgeneratoren (Versie: mei 2011)"

Transcriptie

1 Europese garantie- en ruilvoorwaarden voor Delta Solar stringgeneratoren (Versie: mei 2011) Van toepassing voor de hieronder vermelde producten verkocht door: Delta Energy Systems (Duitsland) GmbH Tscheulinstr. 21 D Teningen DUITSLAND of Delta Electronics (Slowakije) s.r.o Priemyselna ulica 4600/1 SK Dubnica nad Vahom SLOWAKIJE Hierna Delta genoemd Fabrieksgarantie van Delta: 10 jaar geldig voor alle SOLIVIA EU stringmodellen vanaf 1 mei 2011: geldig voor eindklanten met aankoopbewijs vanaf 1 mei jaar geldig voor alle SI modellen en SOLIVIA EU stringmodellen, gekocht voor 1 mei 2011 Van toepassing op de volgende producten: SI 1900 / 2000 / 2200 / 2500 / 3300 / 5000 SOLIVIA 2.5 EU / 3.0 EU / 3.3 EU / 5.0 EU / 11 EU R / 15 EU TL / 20 EU TL Geldig in de volgende landen: Duitsland, Frankrijk (excl. DOM/TOM), Italië, Spanje, Portugal, Nederland, België, Tsjechië, Slowakije, Zwitserland, Griekenland 1. Garantie- en waarborgclaims De standaardgarantie duurt 24 maanden, te tellen vanaf de datum waarop de generator wordt aangekocht door de eindklant. Vanaf 1 mei 2011 kent Delta aan zijn eindklanten een standaardgarantie van 10 jaar toe voor alle SOLIVIA EU stringmodellen met aankoopbewijs vanaf 1 mei Om van deze verlengde 10-jarige garantie te kunnen genieten, dient de eindgebruiker zich te registreren op onze website 1

2 Aan klanten die een stringgenerator hebben gekocht voor 1 mei 2011, kent Delta een garantieperiode van 5 jaar toe. Deze periode is echter beperkt tot maximum 66 maanden vanaf de fabricatiedatum (volgens de datumcode van de generator). De fabrieksgarantie van Delta dekt alle kosten die u betaalt voor de reparatie of de vervangingsonderdelen tijdens de overeengekomen periode, te tellen vanaf de aankoopdatum van het toestel en volgens de onderstaande voorwaarden. De wettelijke garantieverplichting van de verkoper van uw toestel wordt niet beïnvloed door deze garantie en blijft volledig van kracht gedurende 24 maanden vanaf de leverdatum. In het geval van een garantieverlenging afgesloten door de klant, wordt de garantieperiode dienovereenkomstig verlengd. De garantieverlenging dient te worden afgesloten binnen de 12 maanden na aankoop van de generator. De ruildienst is enkel van toepassing voor stringgeneratoren binnen de garantieperiode, overeenkomstig deze voorwaarden. 2. Uitsluiting van aansprakelijkheid In het geval van directe of indirecte schade waar Delta niet verantwoordelijk voor is, worden garantie- of waarborgclaims niet aanvaard. In dergelijke gevallen wordt enige aansprakelijkheid vanwege Delta uitgesloten. Alle andere claims vallen onder onze Algemene handelsvoorwaarden en onder de voorwaarden van de garantieverlenging van Delta. Garantie- en waarborgclaims, evenals aansprakelijkheidclaims voor directe en indirecte schade, die worden gemeld wanneer de garantie- en waarborgperiode verstreken is, worden automatisch uitgesloten. Claims aangaande defecten veroorzaakt door de volgende factoren worden ook tijdens de garantie- en waarborgperiode uitgesloten: Overmacht (stormschade, blikseminslag, overspanning, brand, onweer, overstroming, enz.) Foutief gebruik of foutieve bediening Het niet in acht nemen van de handleiding, de installatiegids en de onderhoudsvoorschriften Onvoldoende ventilatie en koeling Zware vervuiling door vuil of stof Schade tijdens het vervoer Manipulatie en poging tot reparatie Verkeerde installatie en inwerkingstelling Veranderingen zonder voorafgaande goedkeuring Schade aan naamplaat (onleesbaar) of beschadigde garantiezegel Niet naleven van de toepasselijke veiligheidsvoorschriften (bijvoorbeeld VDE) (Dit is geen exhaustieve lijst.) De fabrieksgarantie dekt geen oppervlakkige defecten die de energieproductie niet aantasten. Claims die verder gaan dan de rechten vermeld in de garantievoorwaarden, in het bijzonder claims voor vergoeding van directe of indirecte schade ten gevolge van een defect toestel, voor vergoeding van kosten ten gevolge van demontage en installatie of winstverlies, zijn niet gedekt door de fabrieksgarantie, voor zover Delta niet wettelijk aansprakelijk is. In dergelijke gevallen dient u contact op te nemen met het bedrijf waar u het toestel heeft gekocht. 2

3 Delta is niet aansprakelijk voor schade, verlies of defecten geleden door klanten ten gevolge van het gebruik van de generator. 3. Garantieservice voor stringgeneratoren a. Aanvraag tot vervanging van generator (een defect stuk of toestel vervangen binnen de garantieperiode) Wanneer men een vervangingsgenerator aanvraagt, moet men een kopie van de aankoopfactuur en het garantiebewijs en eventueel het ontvangstbewijs van de garantieverlenging kunnen voorleggen, ten einde het recht op garantie te staven. Op vraag van Delta moeten de originele documenten worden verstrekt. De naamplaat van de defecte zonnegenerator moet leesbaar zijn en mag geen permanente schade hebben geleden. Indien niet wordt voldaan aan deze vereiste, behoudt Delta het recht voor om aanvragen te weigeren. Om de vervanging van een generator aan te vragen, moet het vervangingsformulier worden gebruikt. Dat kan worden gedownload op onze homepage en moet volledig ingevuld worden opgestuurd naar het Delta Solar Support Team. Indien dit voorschrift niet wordt nageleefd, behoudt Delta het recht voor om de eis tot vervanging te weigeren. Alle garantiediensten zijn kosteloos als de handelswijze op voorhand werd goedgekeurd door Delta. Gelieve eerst contact op te nemen met ons Solar Support Team voor u de vervanging van een generator aanvraagt, of vraag aan uw installateur om dat in uw naam te doen: Hotline Ondersteuning: +49 (0) SOLAR (76527) of Fax: +49 (0) of via Maandag tot vrijdag van 8.00u tot 17.00u (behalve op officiële feestdagen) (de contactgegevens van de regionale ondersteuningsteams zijn beschikbaar op onze website Wij hebben de volgende gegevens van de naamplaat van de defecte zonnegenerator nodig: Type generator SI / SOLIVIA. 6 tekens Nummer van het onderdeel D. of EOE. 8 of 11 tekens Inspectie XX 2 tekens Datumcode JJWW 4 tekens Serienummer LLLMMMXXYYWWZZZZZZ 18 tekens Foutberichten op het scherm van de zonnegenerator Algemene details over de opstelling van de installatie Om het ruilproces te kunnen opvolgen (ontvangst nieuwe generator, retour van defecte generator), verstrekken wij u een RMA-nummer (RMA = Return Material Authorisation = goedkeuring voor het retourneren van goederen). Vermeld dit RMA-nummer op alle documenten en pakketten die u naar Delta zendt. Delta verbindt zich er tegenover zijn klanten toe om de nieuwe generator zo snel mogelijk te verzenden. Uit ervaring is gebleken dat de nieuwe generator meestal twee werkdagen na de bevestiging van de ruil door Delta wordt geleverd. De generator moet door geschikt opgeleid personeel worden vervangen. 3

4 Zodra u het RMA-nummer en de nieuwe generator hebt ontvangen, dient u de defecte generator terug te zenden naar Delta. Gebruik daarvoor het retourlabel dat bij het afleveringsbewijs van de nieuwe generator zit. Gelieve de defecte generator binnen de 10 werkdagen te laten ophalen door DHL. Bel daarvoor naar het plaatselijke telefoonnummer van DHL (zie de lijst met telefoonnummers die samen met de nieuwe generator wordt opgestuurd). Zodra u de nieuwe generator heeft ontvangen, wordt Delta de eigenaar van de defecte generator. Om een generator die onderwerp is van een klacht, terug te zenden naar Delta, dient u contact op te nemen met het plaatselijke DHL-kantoor en een datum en tijdstip af te spreken voor de afhaling van de defecte generator. Geef daarbij alle nodige informatie, zoals het RMA-nummer/referentienummer en de afmetingen. Delta betaalt de transportkosten. De generator moet volledig en tijdig worden verpakt, vóór de afhaling door DHL. Om schade tijdens het vervoer te vermijden bij het retourneren van de defecte generator, vragen wij u om de originele verpakking van de nieuwe ontvangen generator te gebruiken en het pakket goed te sluiten. Vermeld het RMA/referentienummer op het pakket. De resterende garantieperiode van de originele generator wordt overgedragen op de nieuwe generator, met een minimale periode van 1 jaar. Aangezien de ruil van de generator gedocumenteerd is bij Delta, ontvangt u geen nieuw garantiebewijs. Opmerking: Bij de nieuwe generator vindt u een factuur voor de geldige handelsprijs van een nieuwe zonnegenerator. Dat gefactureerde bedrag wordt geannuleerd met een interne creditnota nadat u de defecte generator heeft teruggezonden. Als u de defecte generator niet binnen de 10 werkdagen laat afhalen, zullen wij u vragen om de factuur voor de nieuwe geleverde generator te betalen. b. Vaste vergoeding voor installateurs wanneer zij een toestel ruilen Als het toestel binnen de garantieperiode wordt geruild door een installateur, betaalt Delta een vaste vervangingsvergoeding van EUR 80,00 voor een gerechtvaardigde garantieclaim en EUR 20,00 extra voor een generator die tegelijkertijd en in dezelfde installatie wordt vervangen. Dit is een gratificatie op vrijwillige basis, waarvoor geen wettelijke claims worden aanvaard. De vaste vergoeding wordt enkel betaald nadat de defecte generator werd teruggezonden en geïnspecteerd. De vergoeding wordt niet betaald wanneer bij inspectie door Delta geen defecten worden vastgesteld in de generator of wanneer enige aansprakelijkheid vanwege Delta wordt uitgesloten. De vaste vergoeding wordt enkel betaald indien een geldige garantie voor het product kan worden voorgelegd en een correct opgestelde factuur met vermelding van het btw-nummer, het RMA-nummer en het type en het serienummer van de defecte generator wordt opgestuurd naar een van de volgende adressen, naargelang uw contact bij Delta: Delta Energy Systems (Germany) GmbH Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. Solar Support Team Department Solar Support Team Department Tscheulinstrasse 21 Priemyselna ulica 4600/1 D Teningen SK Dubnica nad Vahom Germany Slovakia 4

5 c. Vast tarief voor inspectie van niet-defecte stringgeneratoren Wanneer generatoren, die naar Delta werden teruggezonden in het kader van onze ruilservice en binnen de garantieperiode, defectvrij blijken te zijn bij de inspectie door onze serviceafdeling, rekenen wij een vast inspectietarief aan voor elke betrokken generator. Deze bedraagt momenteel EUR 100,00 plus btw. Als een uitsluiting van aansprakelijkheid, zoals vermeld in Punt 2, van toepassing is op de teruggezonden generator, houden wij het recht voor om u de vaste reparatiekosten aan te rekenen volgens Punt 4 van deze voorwaarden. Indien de generator na analyse niet onder de garantie blijkt te vallen en niet langer kan worden hersteld, behouden wij het recht voor om u de geldige handelsprijs van de generator aan te rekenen, zoals vermeld in onze meest recente prijslijst. 4. Vaste reparatiekosten voor stringgeneratoren na verloop van de garantieperiode Defecte toestellen waarvan de garantie verstreken is, kunnen worden gerepareerd door Delta in ruil voor een vast reparatietarief. De garantieperiode voor het gerepareerde deel van de eenheid bedraagt 12 maanden vanaf de reparatie. In dit geval is de normale procedure voor reparaties van toepassing: Aanvraag voor reparatie buiten garantie: Om een reparatie buiten garantie aan te vragen, moet het overeenkomstige formulier worden gebruikt. Dat kan worden gedownload op onze homepage en moet volledig ingevuld en ondertekend worden opgestuurd naar het Delta Solar Support Team. Indien dit voorschrift niet wordt nageleefd, behoudt Delta het recht voor om de eis tot reparatie te weigeren. Het defecte toestel moet worden teruggezonden naar Delta. Analyse van fout/informatie herstelbaar/onherstelbare schade Delta zal het gerepareerde toestel terugsturen naar de klant, samen met een handelsfactuur. Gelieve eerst contact op te nemen met ons Solar Support Team, voor u reparatie buiten garantie aanvraagt, met de informatie vermeld in deel 3.a. Reparatieprijzen: SI 1900, SI 2000, SI 2200, SI 2500, SI 3300 SOLIVIA 2.5 EU, SOLIVIA 3.0 EU SOLIVIA 3.3 EU SI 5000 SOLIVIA 5.0 EU SOLIVIA 11 EU R SOLIVIA 15 EU TL SOLIVIA 20 EU TL EUR 350,00 plus btw, incl verzending en verpakking EUR 400,00 plus btw, incl verzending en verpakking EUR 450,00 plus btw, incl verzending en verpakking EUR 550,00 plus btw, incl verzending en verpakking EUR 550,00 plus btw, incl verzending en verpakking 5

6 De hierboven vermelde vaste reparatiekosten zijn niet van toepassing op stringgeneratoren met onherstelbare schade, ten gevolge van overspanning of oorzaken waar de klant verantwoordelijk voor is. In dat geval worden de werkuren aangerekend in de factuur. Delta behoudt het recht voor om de reparatie te weigeren wanneer de analyse van de eenheid op onherstelbare schade wijst. De generator moet worden teruggezonden in een gepaste verpakking om schade tijdens het vervoer te vermijden. Delta houdt het recht voor om deze garantie- en ruilvoorwaarden te wijzigen. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van de aankoop van de generator en op het ogenblik van de garantieclaim, zijn de voorwaarden van toepassing die het gunstigste zijn voor de klant. 6

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave 1-Algemene voorwaarden Bij het betreden van de vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Eindhoven wordt indien gewenst de algemene verkoopvoorwaarden vanwitgoedshopper.nl / ROTA getoond.

Nadere informatie

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.1, 28-04-08 Pagina 1 van 8

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.1, 28-04-08 Pagina 1 van 8 Overzicht van de service Dell is verheugd (hierna genoemd de service of services ) aan te bieden voor bepaalde server-, opslag-, desktop- en notebooksystemen en printers (hierna genoemd de ondersteunde

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

CAREPAQ TM VOORWAARDEN

CAREPAQ TM VOORWAARDEN CAREPAQ TM VOORWAARDEN Gefeliciteerd met de aanschaf van uw CarePaq TM. In dit document leest u welke voorwaarden van toepassing zijn op deze serviceovereenkomst. Een beschrijving van de service die uw

Nadere informatie

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Garantieverklaring Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Ondersteuning en Veiligheidsinformatie Als u contact opneemt met HP-klantenondersteuning,

Nadere informatie

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Garantieverklaring Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Veiligheidsinformatie Ondersteuningsinformatie Als u contact opneemt met HP-klantenondersteuning,

Nadere informatie

ASSURANCEPROGRAM. Productgarantie Algemene voorwaarden. België Nederlands

ASSURANCEPROGRAM. Productgarantie Algemene voorwaarden. België Nederlands Algemene voorwaarden België Nederlands Algemene voorwaarden 3 1. Algemeen. Documentscanners van Fijutsu worden ontworpen, gefabriceerd, verkocht en ondersteund door PFU Limited en haar wereldwijde dochtermaatschappijen.

Nadere informatie

FileMaker EMEIA Winkel Algemene Voorwaarden

FileMaker EMEIA Winkel Algemene Voorwaarden FileMaker EMEIA Winkel Algemene Voorwaarden 1. Over deze algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden betekenen de woorden "wij" en "ons" Filemaker International, en "u" betekent u als klant. In deze

Nadere informatie

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 1. Algemene voorwaarden 1.1 Bij het betreden van een vestiging van Media Markt wordt aan een bezoeker door middel van een bord kenbaar gemaakt dat Media Markt beschikt over algemene verkoopvoorwaarden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT

Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Exellent IT/Electro hierna "Exellent" genoemd. Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge info@exellent.be Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Novalock b.v.

Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Dit zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van NovaLock B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten Max ICT BV volgt de algemene leveringsvoorwaarden welke voor consumenten en bedrijven/overheidsinstellingen zijn bepaald. Als lid van ICT Waarborg is Max ICT BV verplicht om de algemene voorwaarden welke

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens FJA-OEYEN MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België info@fja-oeyen.be Tel.: +32 (0)14 31 13 92 Fax: +32 (0)14 31 54 08 Ondernemingsnummer: 0444.678.682

Nadere informatie

Service Level Agreement. Volledige naam EINDGEBRUIKER. Magna Carta Chipcard Solutions bv. Elektronische Transactiesysteem

Service Level Agreement. Volledige naam EINDGEBRUIKER. Magna Carta Chipcard Solutions bv. Elektronische Transactiesysteem Service Level Agreement Tussen Volledige naam EINDGEBRUIKER en Magna Carta Chipcard Solutions bv Voor het onderhoud van het Elektronische Transactiesysteem In samenwerking met Volledige naam SERVICE PARTNER

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Algemene Verkoopsvoorwaarden Hierna tref je onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, BVBA Odette Lunettes, met jou sluiten.

Nadere informatie

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Deze garantie

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boogerd Chemisch Vertaalbureau (december 2007)

Algemene voorwaarden Boogerd Chemisch Vertaalbureau (december 2007) 1. Definities Bureau betekent Boogerd Chemisch Vertaalbureau, zijn werknemers en, indien van toepassing, door het Bureau ingeschakelde derden. Klant betekent de wederpartij van het Bureau ter zake van

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT DISCLAIMER

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT DISCLAIMER DISCLAIMER 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Connect IT Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge BE 0448.175.830 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Nadere informatie

Garantiebewijs. Wat is niet inbegrepen bij de garantie? Wat is inbegrepen bij de garantie?

Garantiebewijs. Wat is niet inbegrepen bij de garantie? Wat is inbegrepen bij de garantie? 25 JAAR GARANTIE Garantiebewijs COSENTINO, S.A.U. vrijwaart de geregistreerde eigenaar van het geplaatste SILESTONE by Cosentino product tegen mogelijke fabrieksfouten van het product voor een periode

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden SFS Consultancy BV Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SFS Consultancy BV: SFS Consultancy BV Nederland B.V., Edmond Jasparstraat 28, 6217 HP Maastricht,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van de klant (hierna te noemen "jij") met COS door H & M Hennes & Mauritz AB GBC ("COS", "ons" of "wij"), op COS Online (ook

Nadere informatie

Verlengde Fabrieksgarantie Polisvoorwaarden WILT U EEN DOCUMENT MET GROTERE LETTERS? BEL 0900 5552220, WE STUREN U GRAAG EEN EXEMPLAAR OP.

Verlengde Fabrieksgarantie Polisvoorwaarden WILT U EEN DOCUMENT MET GROTERE LETTERS? BEL 0900 5552220, WE STUREN U GRAAG EEN EXEMPLAAR OP. Inhoudsopgave Verlengde Fabrieksgarantie Polisvoorwaarden WILT U EEN DOCUMENT MET GROTERE LETTERS? BEL 0900 5552220, WE STUREN U GRAAG EEN EXEMPLAAR OP. 1. Uw Autotrust garantie p1 2. Onderhoudsvoorwaarden

Nadere informatie

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 t.b.v. de Benelux VOOR DISPLAYS: 55, 70 AND 82 nederlands V01.2-2014-4 Garantie en service voorwaarden Focus Touch voor Benelux Focus Touch P10 displays

Nadere informatie

RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN

RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN RENAULT ROUTE SERVICE GRATIS SERVICE ALGEMENE VOORWAARDEN PAGINA 1 VAN 9 1. ALGEMEEN Dit document geeft een beschrijving

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT

Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Expert Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge BE 0414.666.585 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Nadere informatie

Uw ACE Toestelverzekering of ACE Toestelverzekering PLUS Polisvoorwaarden TM0001 TM0002

Uw ACE Toestelverzekering of ACE Toestelverzekering PLUS Polisvoorwaarden TM0001 TM0002 Uw ACE Toestelverzekering of ACE Toestelverzekering PLUS Polisvoorwaarden TM0001 TM0002 Voorwaarden en condities We zijn blij dat u voor de ACE Toestelverzekering of de ACE Toestelverzekering PLUS heeft

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Tarieven

1. Algemeen. 2. Tarieven ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEET LOQATER BV, gevestigd aan de Linnewever 1 te Wateringen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56830882 1. Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie