Rapport. Groeihormonen Patient Intelligence Fase 1: interviews Fase 2: focus groepen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. Groeihormonen Patient Intelligence Fase 1: interviews Fase 2: focus groepen"

Transcriptie

1 Rapport Groeihormonen Patient Intelligence Fase 1: interviews Fase 2: focus groepen Nadine van Dongen T: (+44) Date

2 1. Research Objectives De primaire doelstelling van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in verwachtingen, ervaringen en behoeftes van kinderen en hun ouders die betrokken zijn in behandeling met groeihormonen. Om tot deze doelstelling te komen hebben we onderstaande aspecten meegenomen in het onderzoek; Prikbeleving Prikken vs Niet-prikken Informatie voorziening en zoekgedrag (waar zoekt men informatie over ziekte en geneesmiddelen) Input van artsen input van apothekers Tevredenheid medicatie (bijwerkingen, therapietrouw) Hoe ziet de ideal pen eruit? (kleur, gewicht, etc.) Waarom kiest u voor dit systeem? Is uw keuze beïnvloed door arts/verpleegkundige? Contact met patientenvereniging beleving ( NVGG, Turner Contact Nederland, Xpressie) Diagnose stelling van kinderen, kan dit beter? 3. Research Design Het onderzoek bestaat uit 2 fases. Fase 1 zal een observerend en informeren kwalitatief karakter hebben, fase 2 een sturend en toch observerend kwalitatief karakter. Dit rapport is de beschrijvende analyse van 6 interviews en 3 focusgroepen met ouders.

3 4. Fase 1: Bevindingen interviews Referentiekader Er hebben zes respondenten aan het onderzoek meegedaan: een stel (ouders), vier moeders en één vader. Van vier respondenten gebruiken de kinderen Zomacton, een gebruikt de injectiepen van Novo Nordisk. Het dochtertje van de zesde respondent is recent gediagnosticeerd, en als zodanig nog niet met de medicijnen begonnen. Zij hebben vooralsnog voorkeur voor de variant met naald, omdat het zoontje van een bekende slechte ervaringen heeft met het naaldloos toedienen (de kracht van ervaringen/adviezen van anderen). Naam ouders Leeftijd kind Groeihormoon Gebruikersduur Monique 3 jaar Nog niet ingesteld, Volgende maand Nog niet ingesteld Volgende maand Hannelore 13 jaar Zomacton 8 jaar Ben 9 jaar Zomacton 5 jaar Patty 8 jaar Zomacton 1,5 jaar Ineke 7 jaar Zomacton 2 jaar Bouma 11 jaar Norditropine 5 jaar Alle kinderen hebben meer dan alleen groeihormoondeficiëntie: hersenbeschadiging bij de geboorte (cerebrale parese): er lopen momenteel onderzoeken naar waar zij naast een groeiachterstand, nog meer last van heeft; onder andere tekort aan schildklier- en stresshormoon; syndroom van Turner; nierinsufficiëntie, ADHD en astma; PDD NOS; Een respondent wil niet zeggen waar het zoontje nog meer aan lijdt.

4 Diagnose: ouders signaleren, proces kan sneller De respondenten geven aan dat zij zelf vooral degenen zijn geweest, die de groeiachterstand bij het kind hebben gesignaleerd, en aangekaart bij het consultatiebureau of de kinderarts: Ik baal ervan dat ik steeds moest aangeven dat ze achterbleef in groei. De kinderarts had het er steeds maar over dat ze haar eigen lijntje volgde. Maar ja, als je dat afzet tegen de gemiddelde lijn, dan was ze gewoon echt heel klein en Ik heb verscheidene malen aan de kinderarts gevraagd of ze zijn groei in de gaten wilden houden. Enkele respondenten geven aan dat zij zich niet serieus genomen voelden door de artsen: Ze schilderden ons af als overbezorgde ouders. Als men terugkijkt op de beginperiode, dan ervaart men de tijd tussen signalering en definitieve constatering als lang, soms zelfs te lang. Men duidt met name op de onderzoeken die gedaan moeten worden, vaak met grote tussenpozen: Het gaat vrij bureaucratisch en Ik snap dat ze moeten uitsluiten dat het niet iets anders is, maar waarom er soms maanden tussen de onderzoeken moet zitten, dat is mij niet duidelijk. Informatievoorziening arts kan beter; behoefte aan advies en steun op maat Als duidelijk wordt dat het kind aan groeihormoondeficiëntie lijdt, en de ouders de keuze wordt gesteld om het kind wel of niet te laten behandelen, schiet de kinderarts op het gebied van informatieverschaffing en advisering in de ogen van sommige respondenten tekort. Wat zit hen met name dwars? De respondenten zitten boordevol vragen, maar krijgen maar mondjesmaat antwoorden als zij er zélf naar vragen. De respondenten verlangen een meer proactieve opstelling van de kinderarts als het gaat om informatievoorziening. De informatie komt er beetje bij beetje uit, erg moeizaam en ik moet zelf achter veel informatie aanlopen. Ik heb op een gegeven moment een ander kanaal ingeschakeld (vriendin die bij AMC werkt en toegang tot literatuurdatabase heeft). De kinderarts refereert vaak aan algemene informatie, maar men wil niet als standaard gezien worden. Zeker niet wanneer er meer met het kind aan de hand is: Het gaat wel om mijn kind, Er speelt meer bij mijn kind, dus ik wil graag weten wat de invloeden van de verschillende aandoeningen en bijhorende medicatie op elkaar zijn en Mijn kind is niet iedereen.

5 Een respondent heeft de kennis van (kinder)artsen in perifere ziekenhuizen en huisartsen als niet-toereikend ervaren. Het kind had niet alleen een groeihormoondeficiëntie, maar tevens last van enkele zeldzame aandoeningen. In een academisch ziekenhuis is dit uiteindelijk geconstateerd. Ondanks dat de respondent het de (huis)artsen niet direct kwalijk neemt: Dit gaat de kennis van een gemiddelde kinderarts waarschijnlijk te boven, vindt zij het toch erg vervelend dat de diagnosestelling lang geduurd heeft, en zij veel zelf heeft moeten uitzoeken. Kortom: de respondenten komen in een wereld terecht waar zij weinig van af weten, maar waar zij wel belangrijke beslissingen in moeten nemen. Zij hebben behoefte aan informatie inclusief steun en gedegen advies van de kinderarts: Waarom geeft de kinderarts niet een A4tje met de belangrijkste informatiebronnen en tevens van een patiënten- en lotgenotenvereniging?, Het zou fijn zijn als je door je arts gesteund wordt bij het maken van een keuze en met hem of haar kunt sparren, De informatie die ik op internet heb gevonden, wil ik wel door mijn kinderarts bevestigd zien en Ik heb het gevoel dat de arts mij een zeur vindt, omdat ik al die vragen stel. Maar ja, ik moet wel een beslissing nemen. Omdat de kinderarts op deze twee punten in de ogen van de meeste respondenten tekort schiet, gaan zij zelf op zoek naar informatie, voornamelijk via internet, en praten zij erover met familie vrienden en bekenden. Een enkeling heeft echter zeer positieve ervaringen met haar kinderarts, en vertrouwt blindelings op haar adviezen 1. De vragen die na de diagnose stelling bij de respondenten leven, zijn: Wat zijn de bijwerkingen van de medicijnen? Wat zijn de gevolgen van gebruik op lange termijn? Wat gebeurt er als ik besluit mijn kind niet te laten behandelen? Hoe lang moet je de medicijnen gebruiken? Wat zijn de effecten: Hoeveel gaat mijn kind bijvoorbeeld groeien? Hoe leg je je kind uit waarom hij/zij medicijnen moet gebruiken (wat het heeft?)? Wat zijn argumenten voort en tegen het gebruik van de medicijnen? Wat zijn de laatste ontwikkelingen in het ziektebeeld? Omdat de kinderen vaak ook last van andere aandoeningen hebben, vraagt men zich af hoe bepaalde therapieën/medicijnen samen gaan. 1 De redenen hiervoor zijn, dat de kinderarts al vanaf de geboorte bij het kind betrokken is, dat zij eerlijk (realistisch), helder en vriendelijk is: To the point en Zij hangt geen praatjes op.

6 De respondenten hebben veel informatie kunnen vinden, en missen niet zozeer iets. Wel leeft er bij sommige respondenten behoefte aan een site waar informatie over groeihormoondeficiëntie compact en geconcentreerd te vinden is. Keuze voor toedieningsvorm: goed over ingelicht 2 Als het gaat om informatie over de groeihormoonmedicijnen en de verschillende toedieningsvormen, is iedereen echter wel te spreken over de kinderarts. Men erkent dat de kinderarts hierin de expert is, en men vertrouwt hem of haar hier dan ook in: Ik vertrouw voor de medicijnen op de artsen, want ik heb daar uiteindelijk geen verstand van. Sommige respondenten geven expliciet aan dat zij in het ziekenhuis door een speciale verpleegkundige prettige en adequate uitleg hebben gehad over de verschillende toedieningsvormen en het oefenen hiermee: Er werd veel uitgelegd en overlegd. Het was ook erg kindgericht en Erg prettig dat we een instructievideo en naslagwerken meekregen. Naald versus naaldloos: keuze voor naaldloos De meeste kinderen van de respondenten die momenteel groeihormoonmedicijnen gebruiken, gebruiken Zomacton, en dus de naaldloze variant. De respondenten hebben allen voor deze variant gekozen, omdat zij deze kindvriendelijker vinden dan de variant met naald. Enkele ouders geven expliciet aan dat hun kinderen angstig voor naalden zijn in een enkel geval mede door de vele onderzoeken die het kind heeft moeten ondergaan als onderdeel van de diagnose stelling. Anderen geven aan dat het in hun ogen psychologisch prettiger is om een medicijn zonder naald toe te kunnen dienen. De respondent van wie het kindje de injectiepen met naald gebruikt, geeft aan dat dit door de arts is voorgeschreven en zij hiermee als vanzelfsprekend akkoord zijn gegaan. De arts heeft deze familie niet verteld dat er keuze was tussen een variant met en zonder naald: Wij zullen niet snel switchen hoor op de naaldloze variant, want dit bevalt ons en ons kind goed. Naaldloos: goede ervaringen De respondenten zijn in het algemeen tevreden over de Zomajet: Het is veel sneller toegebracht dan een naald, Het is ongelooflijk prettig om mijn zoontje pijnloos de medicijnen toe te kunnen dienen en Het is kindvriendelijk. 2 Let op alleen naaldloze systemen bij de ouders

7 Een enkeling geeft aan dat zij er goed op moet letten dat ze het medicijn diep genoeg toedient, omdat het kind anders een beurs gevoel krijgt. Een andere respondent merkt op dat haar kind soms angstig is voor de toediening. Dit heeft echter niet zozeer met de Zomajet te maken, als wel met angst die het kind als gevolg van PDD NOS ervaart. Het belang van zelf toedienen neemt toe, wanneer het kind een tijdje uit logeren gaat, bijvoorbeeld met een schoolreisje. Uitleggen in duidelijke taal aan kinderen De respondenten hebben allen op hun eigen manier aan hun kinderen verteld waarom zij groeihormonen moeten gebruiken. De ouders kiezen een positieve insteek: door het gebruik van medicijnen wordt je groter, sterker, minder moe et cetera: Je moet wat harder groeien, om zo een grote en sterke jongen te worden. Het is daarom belangrijk dat je medicijnen krijgt en Je kunt nu moeilijk meekomen met voetbal, maar als je de medicijnen gebruikt dan zal dat veel beter gaan. Eén respondent noemt de Zomajet tegen zijn zoontje een stempelapparaat: Wij noemen het toedienen van Zomacton stempelen op de huid. Tegen ons zoontje zeggen we dat hij om te groeien elke avond een stempeltje op zijn huid van ons krijgt. Het in woorden vertellen en uitleggen waarom het kind medicijnen moet gebruiken, is voor alle respondenten de belangrijkste mededelingsvorm geweest. De materialen van Ferring 3 waren handig ter ondersteuning en voor het verzachten van de pijn: Dat is leuk, dat doet iets voor kinderen en Positieve aandacht is altijd leuk, dat maakt het wat minder erg voor de kinderen. Tevreden over effect groeihormonen Alle respondenten zijn zeer positief over de werking van de groeihormonen. Niet alleen omdat de lengte van de kinderen toeneemt, maar ook omdat de organen zijn gegroeid, de kinderen weerbaarder zijn geworden en zich psychisch beter voelen: Hij was een klein kasplantje, maar durft zich nu veel beter te uiten, Hij zit veel beter in zijn vel, Hij is veel minder moe en Het is echt een jongen geworden. Daarnaast ervaart men het als positief dat het medicijn nauwelijks bijwerkingen heeft 4. 3 Men noemt: knuffel, poster, meetlat, pet, rugzak en pen. 4 De respondent met een dochter met het Syndroom van Turner ervaarde wel wat bijwerkingen.

8 NVGG: voor de een toegevoegde waarde, voor de ander niet Vier van de zes respondenten zijn lid van de NVGG. Een reden om niet lid te zijn is omdat het kind meer dan alleen groeihormoondeficiëntie heeft, en de ouders (een van) de andere aandoening(en) belangrijker vindt: Wij hebben meer behoefte aan contact met een instantie of ouders van kinderen die dezelfde nierproblematiek hebben en Mijn dochter heeft het syndroom van Turner en dat is meer dan een groeihormoonstoornis. Van de respondenten die wel lid zijn, maakt de een meer gebruik van het lidmaatschap dan de ander. De jaarlijkse bijeenkomst die georganiseerd wordt, wordt door iedereen gewaardeerd maar niet door iedereen bezocht. De afstand is hiervoor de grootste reden: De bijeenkomst is in Zeewolde en dat is voor mij echt te ver. Ik zou willen dat er vaker en meer bij ons in de buurt iets werd georganiseerd, want ik heb er wel behoefte aan. Een respondent geeft aan dat zij het raar vindt dat het ziekenhuis je niet op de NVGG attendeert als duidelijk is dat je kind aan groeihormoondeficiëntie lijdt: Daar heb je dan behoefte aan als ouder. Lotgenotencontact vooral interessant in beginfase Enkele respondenten hebben tijdens het nemen van de beslissing om het kind wel of geen groeihormonen toe te dienen behoefte aan contact met lotgenoten: zij hebben behoefte aan het horen van ervaringen, en aan argumenten voor en tegen. Ook zijn er respondenten die in de beginfase van de toediening behoefte hebben aan contact met lotgenoten. Hoe langer men het medicijn gebruikt, hoe minder de behoefte aan lotgenoten contact lijkt te zijn. Communicatie van artsen (en patientenvereniging) is key! Wanneer aan ouders verteld wordt wat het kind heeft, doe dit niet over de telefoon, maar face-to-face. Leg het tevens in heldere taal uit, en schets een realistisch/eerlijk scenario. Geef duidelijke uitleg over argumenten voor en tegen het gebruiken van groeihormonen. Draai geen standaardverhaal af, ieder kind is uniek, en zo willen ouders ook aangesproken worden.

9 Als het kind mee is bij een consult, betrek hem/haar erbij, praat er niet langs. Zeker niet als het kind al wat ouder is. Wees eerlijk en helder tegen het kind. Vertel hem of haar geen praatjes: Zeg niet dat met een naald prikken geen zeer doet, want dit doet het wel. Het resultaat is dat mijn dochter nu vaak denkt dat de arts liegt als hij iets tegen haar zegt. Attendeer ouders op de NVGG of andere patiëntenverenigingen waar de ouders hun voordeel mee kunnen doen. (Als een ouder tot twee keer toe mailt en geen reactie krijgt, zegt zij haar lidmaatschap op). Behoeften met betrekking tot ziekenhuis Een bijeenkomst met ouders van wie bij de kinderen net groeihormoondeficiëntie is geconstateerd: om gezamenlijk vragen te kunnen stellen en om angsten, vragen en ervaringen met elkaar te delen. Een update bijeenkomst eens in het jaar om nieuwe ontwikkelingen, therapieën, onderzoeken et cetera met belangstellende ouders te delen. Omdat de kinderen vaak meer dan alleen groeihormoondeficiëntie hebben, heeft men behoefte aan een coördinerend kinderarts: het is prettig als iemand planningstechnisch de regie heeft, maar ook inhoudelijk (invloed van verschillende ziektebeelden en medicijnen op elkaar). Na deze bevindingen is er een soortgelijke checklist gemaakt voor de discussiegroepen, dit om structuur aan de discussie te geven en dus tot een actiegerichte aanpak te komen.

10 5. Fase 2: bevindingen focusgroepen Drie focusgroepen zijn gehouden, twee in Amsterdam en een in Rotterdam. Zie hieronder de deelnemers informatie. Maandag Naaldloos 13-Sep Naam Leeftijd kind Groeihormoon Gebruiksduur Vivi 8 Zomacton 2 jaar Hannelore 13 Zomacton 8 jaar Patricia 6 en 8 jaar Zomacton 5 jaar Nico 6 en 8 jaar Zomacton 5 jaar Yvonne 17 Zomacton 10 jaar Woensdag Naaldgebruik Leeftijd kind Groeihormoon Gebruiksduur 15-Sep Carolijn 26 Norditropin 7 jaar Ybranda 6 Genotropin 9 maanden Alenca 8 Genotropin 5 jaar Hilda 13 Genotropin 10 jaar Peter 1 Humatropine 5 maanden Mevr Boksma 1 Humatropine 5 maanden

11 Donderdag Gemengd Leeftijd kind Groeihormoon Gebruiksduur 16-Sep Renate 4 Norditropin 6 maanden Anna 9 Zomacton 1 jaar Moniek 8 Zomacton 1 jaar Erik 8 Zomacton 1 jaar Sylvia 13 Zomacton 2 jaar Saskia 6 Zomacton 4 weken De groepen waren onderverdeeld aan de hand van toediening van groeihormoon. De eerste groep gebruikte naaldloze systemen, de tweede groep naaldsystemen en de laatste groep was gemengd. Vanuit de interview fase zijn we tot verschillende 6 categorieën gekomen die we in de focusgroepen behandelen om zo tot aanbevelingen kunnen komen die de zorg voor patiënt en ouders verbeteren. 1. Diagnose vaststellen 2. Keuzevrijheid toedieningsvorm / Prikangst 3. Informatievoorziening 4. Therapietrouw 5. Lotgenotencontact 6. Fabrikant In elke groep zijn deze categorieën voorbij gekomen en hieronder beschrijven we per categorie wat de focusgroepen hebben voortgebracht in de vorm van quotes. Hierna zullen we tot een conclusie komen. 1. Diagnose vaststellen We zijn lang bezig gehouden Arts in de lead Utrecht was als een warm bad Consultatie arts zei na een lange tijd: nu weet ik het zeker Toch maar even gewacht, voor het zelfde geld gaat hij ineens groeien Als het puur om lengte zou zijn gegaan dan laat maar, maar organen worden ook beinvloedt 5 2. Keuzevrijheid toedieningsvorm / Prikangst Ik ben bang dat naald afbreekt en erin blijft zitten als hij zo gespannen is bij de prik De keuze van de toediening ligt absoluut bij het kind zelf 5 Zoontje heeft verstandelijke beperking

12 Net voordat de naald erin gaat staat ze stijf van spanning Mijn zoon gaf het zelf aan, ik kan niet prikken en dan zolang als 20 tellen erin laten zitten, dat lukt niet en nu gebruikt hij naaldloos en ik kijk er niet meer naar om Naaldloos is perfect voor op schoolkamp Bij gebruik van een naald weet je wel zeker dat erin zit Misschien hebben wij naald gekregen omdat onze kinderarts weinig ervaring heeft met naaldloos Ik wacht af of er prikangst ontstaat en dan balletje opgooien voor naaldloos Naaldloos is moeilijker bereiden Wij hebben geen keuze gekregen Waarom zou ik switchen, dat vind ik moeilijk want het is 10 jaar perfect gegaan, maar nu kiest hij zelf want hij wil het zelf kunnen Hij doet het nu een half jaar zelf, dat voelt voor mij als vrijheid De arts moet je gewoon een keuze geven Bij prikangst helpt niets, de verpleegkundige zei dat ze alle trucjes had geprobeerd en nu wist ze het niet meer! De arts zei, ligt ze van de prikangst wakker, zo niet dan is het allemaal niet zo erg Ze heeft een trauma nav de onderzoeken, naaldloos is nooit aangeboden! De verpleegkundige vertelde dat naaldloos schijnt te branden op de huis Bizar dat ik hier de enige ben die nooit een keuze heeft gehad, zeker na het drama op het ziekenhuis met het prikken, ik wist niet eens dat er een naaldloos systeem was. En de verpleegkundige zegt ook niets.. Ik kan me niet voorstellen dat iemand naald boven naaldloos kiest, dat kan gewoon niet fout gaan De verpleegkundige had het naaldverstoppertje achter de hand gehouden! Belachelijk Prikangst is een grote belemmering, elke avond een strijd. We zetten pepermuntjes in om het voor elkaar te krijgen Hoe eerder mijn kind zichzelf kan prikken, des te beter. Maar het drukken 6 is best wel zwaar. Het zou fijn zijn als het makkelijker in te drukken is Nee ik vind het wel fijn om het te doen bij mijn kind, geeft een veilig gevoel 3. Informatievoorziening Wie geeft objectieve informatie In folders staat nooit iets over lange termijn gevolgen, het kan gewoon niet zo zijn dat het alleen positief is die groeihormonen ik heb veel gezocht en helemaal niets gevonden, dus als er iets zou zijn dan had ik het wel gevonden Ze zijn vaag over bijwerkingen en lange termijn effecten 6 Naaldloos

13 De Nederlandse websites over groeihormonen zijn zoveel negatiever dan de Amerikaanse De arts moet echt tijd voor je nemen en eerlijk zijn De arts moet direct met kind communiceren Waarom is er mij niet verteld dat er een naaldverstopper bestond, moest ik bij NVGG achterkomen Een computerspelletje zou goed zijn om informatie te geven In het begin was meer info wel goed geweest zijn om te zien of ik het wel goed deed 4. Therapietrouw Bij logeren dan slaan ze wel eens over, die keuze maak ik zelf in de puberteit wilde hij gewoon niet meer 1x per maand die ik een prikloze dag 1x in de maand missen is geen probleem Soms als ik laat thuis kom van werk dan denk ik er niet aan, ik mis soms wel 2-3 x in de maand De arts zegt dat hij zo gegroeid is, dat maakt hem zo enthousiast dat hij weer goed doorgaat Begeleiding zodat ze zich zelf kunnen prikken zou fijn zijn, ze nemen sneller aan van een buitenstaander 5. Lotgenotencontact Pas door andere ouders gerustgesteld rondom veiligeheid van groeihormonen Ik was gestopt omdat je als volwassenen het niet nodig had, maar in NVGG blad de Groeimeter stond dat het gezonder was Ik heb heel veel aan de NVGG dagen, daar gaan we met hele gezin heen Ik ben nergens lid van, de Turner vereniging website is zo negatief Mocht ik vragen hebben dan kan ik altijd bij NVGG terecht De Groeimeter is een goed blad De NVGG dagen zijn heel leuk voor de kinderen, er is een klimwand enzo De NVGG waren het enige aanspreekpunt in een moeilijke tijd Ik wist niet dat er een patiënten vereniging was? Ik ga toch eens kijken op de NVGG website om te zien hoe we het het beste kunnen doen, pedagogisch verantwoord 7 Het fijne van de NVGG is dat je praat met ook gewoon een moeder! Vooral in de beginperiode is lotgnotencontact interessant, misschien wel zelfs voor de start periode 7 Ging over of het verantwoord was om s nachts toe te dienen als de kinderen slapen

14 6. Fabrikant Dat zal bij Ferring niet gebeuren Thuisbezorgen is fantastisch, het kan zelfs op je werk bezorgd worden, echt een uitkomst Er zit vaak een kleinigheidje bij, dat is leuk voor de kinderen Kan er niets iets koelkastvrij gemaakt worden, of in een tabletvorm? Is er geen lange termijn afgifte systeem? Ik zie de rol van de fabrikant als technisch, niet sociaal Toverland was geweldig We hebben Hector vaak voorgelezen 9. Conclusie Ook de conclusies stellen we per categorie vast. 1. Diagnose vaststellen Iedereen is er over eens dat het proces voor de diagnose en behandeling lang duurt, en vaak is het door de ouders zelf geïnstigeerd. Toch lijkt het erop dat men dit niet als prioriteit ziet als het gaat om verbeterpunten in de gezondheidszorg. Misschien kan dit komen omdat men er ook allemaal over eens is dat de periode emotioneel belast is, dus heeft men die tijd nodig. Wat wel duidelijk naar voren komt is dat men direct het kind ziet groeien, en dat men dus wel liever had gehad dat ze eerder waren begonnen vanuit dat perspectief. Ouders zien dat de ontdekking van de groei deficiëntie van hun kind bij de ouders ligt MAAR dat de consultatie artsen toch scherper moeten zijn en niet moeten dralen om een diagnose. En ook vanuit een diagnose naar behandeling zou sneller moeten kunnen en angst/ onzekerheid kunnen wegnemen. Meer hierover bij de categorie informatie.

15 2. Keuzevrijheid toedieningsvorm/ Prikangst Rapport In elke groep was men er anoniem over eens dat men de keuzevrijheid moet hebben omtrent toedieningsvorm van het groeihormoon. Het ziet ernaar uit dat de ouders die naaldsystemen gebruiken en alibi zoeken voor naaldgebruik, ze noemen dan dat ze zeker weten dat het groeihormoon wordt toegediend en/of dat het makkelijker te bereiden is. Vooral die zekerheid lijkt belangrijk te zijn voor hen. Prikangst lijkt door de ouders als een soort onoverkoombaarheid te worden gezien, ze vinden het vreselijk voor de kinderen maar ze moeten er doorheen. De prikloze systemen zijn dan echt een uitkomst. Gezien het feit dat de artsen niet altijd de keuzevrijheid geven, en niet altijd vertellen over de prikloze variant, ligt hier een obstakel. Zeker aangezien de verpleegkundige aan huis van de fabrikant afkomstig is, komt het niet voor dat de naaldloos wordt voorgesteld aan de ouders als oplossing voor de prikangst. Daarbij komt ook nog dat de verpleegkundige als onafhankelijk door de ouders wordt gezien. Keuzevrijheid moet er zijn, in korte bondige informatie over de verschillende toedieningsvormen met alle voor-en nadelen. De ouders hebben in de beginperiode al genoeg aan hun hoofd, maar willen toch de keuze hebben. Switchen van behandelmethode is niet gewenst, zeker niet als de groei hard vooruit gaat. Toch lijkt bij prikangst of puberteit een switch naar naaldloos gewenst, dus dat zijn zeker de momenten waarop de ouders kennis zouden moeten hebben over de verschillende toedieningsvormen. 3. Informatievoorziening Er zijn verschillende aspecten van informatievoorziening die aandacht vragen. Zo is er behoefte aan compacte informatie net voor de diagnose of op de dag van diagnose. Men kan denken aan een A4tje met vraag en antwoord die de arts kan meegeven, ook met het nummer van de NVGG erop. Ook de verschillen tussen de toediening systemen past bij dit moment. Men wil namelijk alle basis informatie op papier en dan juist met de arts op maat over hun kind praten. Men krijgt best informatie mee, glossy folders en iedereen krijgt wat anders, dit geeft onzekerheid en onduidelijkheid. Een ander punt van informatievoorziening waar men naar op zoek is, is een onafhankelijk aanspreekpunt online. Bijvoorbeeld een arts waar een online vragenuurtje in de vorm van een chatsessie is. Ook werd er vaker genoemd dat de websites vaak of te positief zijn (fabrikant) of the negatief zijn (patiënten vereniging). Dit is ook een belangrijk punt net VOOR de diagnose, zodat ouders met krachtigere stem bij (consultatie) arts aan kunnen geven dat ze echt vermoeden dat hun kind niet hard genoeg groeit. Indien men hier een online informatie punt voor heeft dan heeft dat meerwaarde.

16 4. Therapietrouw Rapport We zien dat therapietrouw hoog is bij de ouders, zeker in de vroegere fase waarbij alles wat onzeker is. Men wordt wat soepeler wat toediening betreft met de jaren. Zeker als het gaat om logeerpartijtjes of weekendjes op kamp en men niet aan begeleiders willen vragen om het groeihormoon toe te dienen. Dit komt neer dat kinderen ongeveer 1 keer per maand een prik/toediening missen. Wat de therapietrouw zou kunnen verbeteren is op het punt dat een kind zelf de groeihormonen bij zichzelf kan toedienen op bijvoorbeeld kamp of bij logeerpartijtjes. Hierbij krijgt het kind het gevoel van verantwoordelijkheid en dit vergroot de therapietrouw. 5. Lotgenotencontact Lotgenotencontact is een vrij persoonlijk onderwerp, sommige deelnemers zien het als positief en andere als onnodig. Door de groepen wat te segmenteren kunnen we toch een ander zeggen over lotgenotencontact en mogelijke verbeterpunten. Lotgenoten contact zou in groepen verdeeld moeten worden met ouders met zelfde problematiek. Indien een kind groeihormonen gebruikt vanwege een andere aandoening/ ziekte dan ziet men lotgenoten contact binnen die aandoening/ziekte als prioriteit. Lotgenoten contact zou in fases verdeeld moeten worden met ouders in dezelfde fase wat gebruik groeihormonen betreft. Men kan denken aan de volgende groepen; ouders die net voor de start van behandeling staan, ouders die net zijn begonnen, ouders die langer bezig zijn en waarbij het kind misschien last krijgt van prikangst en ouders van pubers die groeihormonen gebruiken. Ouders zouden in de beginperiode aan de arts kunnen aangeven of men behoefte heeft aan lotgenoten contact. Indien de ouder dat aangeeft dan kan hij/zij zichzelf indelen in een groep. In iedergeval zouden drempels tot contact met lotgenoten verlaagd kunnen worden. Er zouden communities gecreerd kunnen worden waarbij ouders met elkaar kunnen communiceren, dat ze elkaar kunnen bellen. Ook pubers zouden bijvoorbeeld via een Facebook/ Hyves groep met elkaar moeten kunnen communiceren. De NVGG wordt hoog gewaardeerd en de meeste deelnemers zijn dan ook lid. Vooral het feit dat ouders met kinderen die groeihormonen gebruiken de NVGG besturen spreekt aan. De NVGG wordt gezien als partner en als makkelijk aanspreekpunt als het gaat om lotgenotencontact of onzekerheden.

17 6. Fabrikant Rapport De fabrikant wordt vooral gezien als technische partner, niet zozeer sociale partner. Toch waarderen ze de acties van de fabrikant, zo zijn de cadeautjes gewaardeerd, zeker als er naar de mensen geluisterd wordt wat betreft wat ze nodig hebben. Elke persoonlijke touch vanuit de verpleegkundige krijgt goede feedback. De thuisbezorg service is ook een fantastische optie, toch is het niet voor iedereen duidelijk wat er door de arts, apotheker of fabrikant geregeld wordt. Transparantie zou verduidelijking kunnen brengen. Ook zien we dat men de initiatieven en creativiteit van de fabrikant waardeert. Ouders zitten vaak met de machtiging en weten niet precies hoe en wat. Het zou goed zijn om een flow te maken en op de website te zetten over hoe de procedure gaat.

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1

Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1 Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1 1 2 Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE

BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE LOTGENOTEN Roland (59) Toch ongelofelijk hé, wat die pillen doen pag.4 An (38) Met de therapietrouw gaat het denk ik wel lukken pag.7 Pieter (28) Door de medicatie voel

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

Handleidingen voor ouders van jonge kinderen 0-3 jaar

Handleidingen voor ouders van jonge kinderen 0-3 jaar Stichting Eigen Gezicht Stichting Eigen Gezicht is op 17 maart 2006 opgericht, geïnspireerd door de Engelse organisatie Changing Faces. Eigen Gezicht wil de kwaliteit van leven van mensen met een gezichtsafwijking

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste. Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen

Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste. Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen Colofon: Gegevens auteur Naam: Kitty Wouthuysen BAP Adres: IJsvogel 99 3602 XM

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 Inhoud Voorwoord 3 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 2. Een positieve benadering 8 Openheid 8 Hechting 8 Communicatie en betrokkenheid 9 Zelfbeeld,

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Er bij horen. Vcfs Allemaal anders Er bij horen Lieve meiden en jongens Leven Vcfs Gewoon mens Toch een beperking Niemand die dat merkt Alleen

Er bij horen. Vcfs Allemaal anders Er bij horen Lieve meiden en jongens Leven Vcfs Gewoon mens Toch een beperking Niemand die dat merkt Alleen Wij en VCFS Er bij horen Vcfs Allemaal anders Er bij horen Lieve meiden en jongens Leven Vcfs Gewoon mens Toch een beperking Niemand die dat merkt Alleen Vcfs Goede vriendschap Er bij horen Wij zijn heel

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie