Service Level Agreement Samen, dienend en betrouwbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Level Agreement Samen, dienend en betrouwbaar"

Transcriptie

1 Service Level Agreement Samen, dienend en betrouwbaar De klant En De Winter Logistics Deze Service Level Agreement (SLA) is een overeenkomst tussen u als klant en De Winter Logistics BV (DWL). Deze overeenkomst is van toepassing op de diensten die in dit document zijn beschreven. Zodra u een samenwerkingsrelatie met DWL aangaat, zijn alle betrekkingen tussen u en DWL onderworpen aan deze SLA, voorzover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken. Datum opgesteld:

2 Inhoud 1 Contactgegevens klant Algemene bedrijfsgegevens De Winter Logistics BV Dienstverlening Onze openingstijden Opdrachten Tijdstip van opgave Cargo Office Telefonisch ETO App Transportroutes Aanlevering depots Doorlooptijden Veilingfust Slotplaten Belading karren Temperatuurbeheersing Op- en overslag Account - en klachtenmanagement Schade-afhandelingsprocedure Tarieven en tariefaanpassingen Facturatie Betalingswijze en termijn Aansprakelijkheid Opzeggen

3 1 Contactgegevens klant Bedrijfsnaam Bezoekadres Postadres Postcode en plaats adres voor digitale factuur Algemeen telefoonnummer adres voor nieuwsbrieven Kamer van Koophandel nummer BTW-nummer Bankrekeningnummer IBAN-nummer SWIFT/BIC-code Naam bank Land bank Valuta Naam contactpersoon Direct telefoonnummer adres contactpersoon EUR 2 Algemene bedrijfsgegevens De Winter Logistics BV Bezoekadres Middelbroekweg 29 Postadres Postbus 520 Postcode en plaats 2675 ZT Honselersdijk Algemeen telefoonnummer Algemeen faxnummer Algemeen adres Kamer van Koophandel nummer BTW-nummer NL B01 Bankrekeningnummer IBAN-nummer NL53ABNA SWIFT/BIC-code ABNANL2A Naam bank ABN Amro Land bank Nederland Naam contactpersoon Peter Janssen Telefoonnummer adres contactpersoon 3 Dienstverlening 3.1 Onze openingstijden U vindt onze openingstijden per vestiging op onze website Rond de feestdagen kunnen afwijkende openingstijden gelden. Ook deze kunt u vinden op onze website. 3

4 3.2 Opdrachten Om u goed van dienst te kunnen zijn, dient de transportorder de volgende informatie te omvatten: Debiteur en debiteurnummer Laadadres Het tijdstip vanaf wanneer verlading mogelijk is Soort logistieke dragers Aantal logistieke dragers Bestemming van goederen Gewenste aflevertijdstip van de producten Eventuele benodigde logistieke middelen Eventuele bijzonderheden aan het transport 3.3 Tijdstip van opgave Maandag t/m vrijdag: Voor daghandel: Indien u zelf aanlevert: Voor nachthandel: Zaterdag: minimaal 1 uur vóór het laadtijdstip. minimaal een half uur voor aanlevering. vóór 17:00 uur. vóór uur Karren die niet tijdig worden aangemeld, lopen het risico niet te kunnen worden verladen. Indien u minder levert dan is opgegeven en de karren zijn niet of niet tijdig afgemeld, dan worden de opgegeven karren in rekening gebracht. Deze maatregel moeten we nemen in verband met de gereserveerde ruimte in de vrachtwagen. U kunt uw transportorder op verschillende manieren doorgeven: Cargo Office Cargo Office is een digitaal ordersysteem, waarbij u zelf rechtstreeks orders inbrengt. Dit systeem wordt bij u op uw computer geïnstalleerd. Voordelen van het zelf inboeken is dat u geen (eventuele) wachttijden meer heeft aan de telefoon en de foutmarge kleiner is. Er hoeft immers niets meer mondeling te worden afgestemd tussen u en de orderacceptatie Transportopdrachten per kunt u versturen naar 4

5 3.3.3 Telefonisch Het telefoonnummer van de orderacceptatie is U hoort een automatische telefoonstem met een keuzemenu. U kunt kiezen uit: 1. Het opgeven van transportopdrachten 2. Vragen over een lopende zending 3. Vragen over facturen, Deense containers en slotplaten 4. Vragen over personeelszaken en automatisering 5. Overige vragen ETO Wanneer u de mogelijkheid heeft om Elektronische Transport Opdrachten (ETO) te maken, kunnen wij deze direct inlezen in ons systeem App U kunt orders ook doorgeven via onze app. Deze app heeft dezelfde voordelen als ons digitaal ordersysteem. U kunt uw order elk moment invoeren, waar of wanneer u maar wilt. 3.4 Transportroutes Indien u opdracht geeft het transport te regelen, zorgen onze planners ervoor dat dit wordt ingepland in de diverse transportroutes. Hierbij houden we rekening met de doorlooptijden, efficiency en beladingsgraad van onze vrachtwagens. Dat houdt in dat orders vaak via een van onze vestigingen worden overgeslagen als lading naar een andere regio moeten worden vervoerd. 3.5 Aanlevering depots Maandag t/m vrijdag: tot uur Zaterdag: tot uur Zondag: vanaf uur tot uur Als u een aanleverklant bent, meldt u zich bij aankomst op het servicepunt of telefonisch wanneer u aanlevert op Fase G (Naaldwijk) of op de kleine aanvoer (Aalsmeer). Bij direct aanleveren op de vestiging krijgt u uw slotplaten NIET terug. Deze worden door de sleutelaar in de slotplatenkast gedeponeerd. De lading wordt door een medewerker van ons in ontvangst genomen dan wel opgehaald en voorzien van barcodestickers. U ontvangt een aanleverbon. Deze bon is belangrijk: Op de bon staan de dossiernummers. Bij vragen heeft u deze nummers nodig heeft antwoord te krijgen. De bon is nodig als u slotplaten uit de slotplatenkast wilt halen. Onze medewerker maakt een aanleverscan. Hiermee wordt in ons systeem zichtbaar dat uw lading op de betreffende vestiging aanwezig is. 5

6 3.6 Doorlooptijden We hanteren voor het transport diverse doorlooptijden zoals vermeld in onderstaande tabel. Routegebied Gebied Collectie (1) Aanleveren (2) Naaldwijk Aalsmeer 4,5 3 Bleiswijk 4 2,5 Rijnsburg 4,5 3 Herongen In onderling overleg afstemmen Aalsmeer Bleiswijk 4,5 2,5 Rijnsburg 4,5 2,5 Herongen In onderling overleg afstemmen Bleiswijk Rijnsburg In onderling overleg afstemmen Naaldwijk Naaldwijk 2,5 1 Aalsmeer Aalsmeer 2,5 1 Bleiswijk Bleiswijk 2,5 1 Herongen Herongen In onderling overleg afstemmen Rijnsburg Rijnsburg 2,5 1 (1) Collectie: het ophalen van uw lading op uw locatie (2) Aanleveren: u levert zelf uw lading aan op één van onze vestigingen en wij distribueren/transporteren deze verder voor u Wat uitlossen betreft kost het leveren van uw lading bij partijen die niet op de veiling zijn gevestigd u één uur extra. Beperkingen: Onder bepaalde omstandigheden kunnen we niet garanderen dat we de afgesproken doorlooptijden halen: extreme verkeersdrukte; weersomstandigheden waarvan het verkeer ernstige hinder ondervindt; stakingen van personeel (zowel eigen als personeel van FloraHolland). Daarnaast zijn we ook afhankelijk van uw medewerking om doorlooptijden te realiseren. Dit geldt in grote mate als u aan de voorwaarden voldoet, zoals beschreven bij orderprocedure (hoofdstuk 1). Dit houdt in dat u bij winterweer de laadkuilen vrij van sneeuw en ijs houdt. Onze chauffeurs (en eventuele charters) mogen bij sneeuw, hagel en gladheid geen laadkuilen inrijden die niet schoongemaakt zijn. 3.7 Veilingfust Veilingfust is fust dat nodig is om te veilen. Dit kan via de reguliere aanmelding worden doorgegeven. Veilingfust wordt met de eerstvolgende verlading uitgeleverd. 6

7 3.8 Slotplaten Voor het vervoer van stapelwagens is de huur van slotplaten noodzakelijk. Hiervoor berekenen we de prijzen die gelden voor FloraHolland stapelwagens (zie verder offerte). 3.9 Belading karren Karren mogen tot een maximale hoogte van 2,60 m worden beladen. Let erop dat de producten binnen de buitenmaten van de kar blijven. Losse dozen of colli op een kar, die kunnen gaan schuiven, dienen te worden ingeseald. Dit voorkomt in veel gevallen transportschade Temperatuurbeheersing Al onze auto s zijn geconditioneerd om uw producten op de juiste temperatuur te houden. Om producten zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van temperatuurwisselingen in transportproces, bent u zelf verantwoordelijk voor het op de juiste temperatuur aanleveren en/of aanbieden van producten Op- en overslag Een opdracht voor overslag geeft u door aan onze orderacceptatie onder vermelding van ladingdragers, aantallen, wie het op komt halen en op welke dag. De ladingdrager moet duidelijk voorzien zijn van een A4 met daarop de tekst OVERSLAG. Bij aankomst voorzien we de ladingdrager met een barcodesticker. Vervolgens wordt deze op de voor overslag toegewezen plaats in onze box gezet. Zodra de door u aangewezen vervoerder zich meldt bij het servicepunt, wordt de lading gehaald en afgeleverd bij het desbetreffende dock. 4 Account - en klachtenmanagement Door onze processen zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk te maken, kunnen wij u optimaal bedienen. We vinden contact met u daarbij belangrijk: we zijn immers een logistiek verlengstuk van uw bedrijf. Natuurlijk kan dit betekenen dat u vragen heeft over de uitvoering. Voor dagelijkse zaken kunt u deze melden bij onze orderacceptatie (telefoonnummer ). Daarnaast heeft u een eigen contactpersoon /accountmanager. Heeft u een klacht over onze dienstverlening (bijvoorbeeld over doorlooptijden, werkwijze, gedrag van onze medewerkers etc.)? Meld deze dan bij de orderacceptatie of bij uw eigen contactpersoon (en niet bij onze chauffeurs). We zorgen ervoor dat uw klacht wordt geregistreerd en garanderen dat deze naar tevredenheid wordt afgehandeld. Volledige en consequente registratie van klachten draagt bij aan de kwaliteit van de klachtafhandeling. Bovendien is het een bijdrage aan het lerend vermogen van onze organisatie. Zo kunnen we gelijksoortige klachten in de toekomst voorkomen. 5 Schade-afhandelingsprocedure Schade of (kwaliteits)verlies aan producten of eigendommen dient u direct maar uiterlijk binnen 24 uur te melden bij onze schadeafdeling. Dit kan zowel telefonisch (keuzenummer 3) of via worden doorgegeven Ook voor eventuele klachten over de kwaliteit en/of hoeveelheid geleverde of afgehaalde stapelwagens en/of slotplaten kunt u contact opnemen. We vragen u uw klacht schriftelijk en gemotiveerd bij ons in te leveren, binnen 12 uur nadat het mutatiebericht door Verkoper. Vervoerder of Koper is ontvangen. Als u 7

8 kunt aantonen dat u om gegronde redenen niet eerder kon reageren, zijn we bereid deze termijn te verlengen tot maximaal één week (conform Algemene Voorwaarden Stapelwagens artikel 9 lid. 6 Tarieven en tariefaanpassingen De tarieven zijn niet toegevoegd aan deze SLA. Eventuele tariefaanpassingen vinden jaarlijks plaats per 1 maart. 7 Facturatie We factureren conform de algemene betalingsvoorwaarden van Transport en Logistiek Nederland, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage op 1 oktober 1992, aktenummer 238. Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. We factureren elke week in principe op vrijdag. U ontvangt uw factuur digitaal op het door uw opgegeven adres. 8 Betalingswijze en termijn Onze betalingsvoorwaarden zijn te vinden op onze website In principe incasseren we de vrachtkosten via uw administratienummer bij de veiling naar keuze. U ontvangt wekelijks een specificatie van de vrachtkosten. Daarnaast is het mogelijk om te verrekenen via automatische incasso. U ontvangt wekelijks een specificatie van de vrachtkosten. Als betalingstermijn hanteert De Winter Logistics de Europese Richtlijn (2011/7/EU), waarbij we uitgaan van een betalingstermijn van dertig dagen. Bij overschrijding van deze termijn zijn wij volgens deze richtlijn gerechtigd buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen volgens een bepaalde staffel. U kunt eventueel schriftelijk reclameren, binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur. 9 Aansprakelijkheid Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing (afhankelijk van de aard van de werkzaamheden) de algemene vervoerscondities (AVC), het CMR-verdrag en de algemene voorwaarden Transport en Logistiek. Voor alle bovengenoemde voorwaarden geldt dat steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing is. De voorwaarden sturen we u op verzoek toe. U kunt deze ook vinden op onze website 10 Opzeggen De Winter Logistics hanteert een wederzijdse opzegtermijn van één maand. We verzoeken u uw opzegging (eventueel digitaal) te melden aan uw contactpersoon of accountmanager. 8

Werken met Sandd maart 2015

Werken met Sandd maart 2015 Werken met Sandd maart 2015 1 Inleiding Re-integratieprotocol Algemeen Sandd is de Zakelijke Postbezorger van Nederland en richt zich onder andere op de bezorging van geadresseerd drukwerk, zoals (relatie)magazines,

Nadere informatie

De website www.ontwerpjedroomtaart.nl is 100% eigendom van YourDesign en valt onder de volledige aansprakelijkheid van YourDesign.

De website www.ontwerpjedroomtaart.nl is 100% eigendom van YourDesign en valt onder de volledige aansprakelijkheid van YourDesign. 1. Definitie In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: YourDesign v.o.f. is de handelsnaam van de vennootschap met volledige aansprakelijkheid en wordt in deze Algemene

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten Max ICT BV volgt de algemene leveringsvoorwaarden welke voor consumenten en bedrijven/overheidsinstellingen zijn bepaald. Als lid van ICT Waarborg is Max ICT BV verplicht om de algemene voorwaarden welke

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING I N H O U D S O P G A V E S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T Inleiding... 3 Onderhoud op uw Software - Standaard Software onderhoudsovereenkomst...

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MAGAZIJN DE BIJENKORF B.V.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MAGAZIJN DE BIJENKORF B.V. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MAGAZIJN DE BIJENKORF B.V. A HOOFDSTUK A: ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze Algemene Inkoop- en Leveringsvoorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2online

Algemene voorwaarden 2online Algemene voorwaarden 2online 1. Definities 1. 2online (voorheen ook wel Gamesnel / IT on Request): de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Zet ons voor u aan het werk

Zet ons voor u aan het werk Dienstenwijzer 2014 Zet ons voor u aan het werk INLEIDING U bent van plan de zorg voor uw hypotheek, verzekeringen of krediet toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Versie 1 januari 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Handleiding. Webwinkel. Inhoud

Handleiding. Webwinkel. Inhoud Welkom in de webwinkel van Theunissen Technical Trading BV (TTT). Hier kunt u in vier simpele stappen een bestelling plaatsen. Dankzij de ruime voorraden in het eigen magazijn is een snelle levering vrijwel

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Classic Car Auctions (CCA) Inhoud --

Veelgestelde vragen Classic Car Auctions (CCA) Inhoud -- Veelgestelde vragen Classic Car Auctions (CCA) Inhoud -- Wat doet CCA / Wie is CCA? Wat zijn de openingstijden van CCA? Hoe vind ik een kavel terug op internet? Hoe kan ik meer halen uit de zoekfunctie?

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Verlies of diefstal van uw mobiele telefoon Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

LOGISTIEKE DIENSTVERLENING 2012. Onze diensten

LOGISTIEKE DIENSTVERLENING 2012. Onze diensten LOGISTIEKE DIENSTVERLENING 2012 Onze diensten Vinologix heeft momenteel ruim 800 wijnhandelaren in Nederland en ruim 200 in België als klant, die wijn en andere dranken verzenden in de breukvrije Vinologix

Nadere informatie

Voorwaarden Robeco Rekening

Voorwaarden Robeco Rekening Robeco juli 2014 Voorwaarden Robeco Rekening De Robeco Rekening is een internetrekening. Hierop kunt u zelfstandig sparen en beleggen. U gebruikt de Robeco Rekening via onze website www.robeco.nl. In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014

ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014 ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014 Artikel 1. Definities 1. TheWebLab: ABinteractive EZ gevestigd te Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Van Dijk Lease & Financiering

Van Dijk Lease & Financiering Let op! Geld lenen kost geld DIENSTENWIJZER Van Dijk Lease & Financiering Noorderstraat 24 1621 HV HOORN telefoon (0229) 24 88 97 fax (0229) 24 66 37 info@vandijk-financiering.nl www.vandijk-financiering.nl

Nadere informatie