Bestuurskosten. Periode Januari Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Totaalbedrag 547,40

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurskosten. Periode Januari 2014. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Totaalbedrag 547,40"

Transcriptie

1 Bestuurskosten Periode Januari 2014 Functionaris S.A. Blok Departement Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Totaalbedrag 547,40

2 2~ F1 ghafen Müncher~ Flughafen M~nchen GmbH Postfach München HughafônM~JscnCmbH PÔiZfeds M0ndi~n MINISTERIE.VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES FINANCIELE,ADMI N ISTRATIE DBO/I POSTBUS NL-2500 E A DEN HAAG NETHERLANDS VIPServices Tetefon ?21333 Fax089! ~ Réchnung Bitte bei Zahiung Kunden-.tg~ Rechnûngs-Nr. ~ngeben Kunden-Nr. Rechr~ings-Nr: Jahr Re:chnungs-Daturn Segment?013 Zahibar ohne Abzug bis:~ ~3. VIP-Servicesvom , Vorgang:9 Flug STEF BLOK Einheit VIP AN/AB 1 GAST VIP AN!AB PLUS GAST BEGLEITERJMEET AND GREET Summe Mehrwertsteuer 19.0 % Endbetrag PAX PAX PAX. Menge Eirizelpreis Gesamipreis MwSt 60Ô;00 114,00 714,00 Wit bedanken uns for Ihren Auftrag! 1/2 Vonltzrndee des Aufs5chwatei Staetwslnlgee ~. Mittu, Sôdes Ge3Vt~0hsung-. Ds. Michael Kerk~ Voisazender Thos~sasWeyes RG Mi~ndscrt.H9 Ne SllzdfGesellsch.aftMünd-,en Gerktnanand:Mündsen USI-fD-N,. DE ~euet-Nr. lt5ili5/ n~~ettlndungti UniCred~ BenE All M0ndsen stonwnier)585 BLL A EIC; HWEOEMMXBX WO Xrels-t~d Stadis e~jsse 9~ding. Dorfen. ErdIng ICOntonumrnes~ s 8L ISAI & I BIC OYLADOMIERD Bayedscie landesbonk M~srhen Knt0umn~475C6 BLZ IBAS6 0E C BYL*DEMMXxx weeamunichalepestde SivOfli 31~

3 Verdeling kosten VIP-ontvangst tijdens werkbezoek minwr aan Expo in Munchen op 7 oktober 2013 an budget min R: 290,00 140,00 30,00 460,00 87,40 547,40 totaal bugetregei:

4 Destu u rskosten Pehode Januari 2014 Functionaris R. van Zwol Departement Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konïnkrijksrelaties Totaalbedrag 68,92

5 ~7F17~1 ~ Ç v~di4~ 7 Debetfactuur NS-Business Card NS Reizigers Postbus DB Utrecht OB-nr NL B01 Ministerie van BZK DCB/Bestuursondersteuning Financiële administratie Postbus EA S-GRAVENHAGE Behandeld door Servicedesk NS Zakelijk Telefoonnr Faxnr Ons kenmerk Uw kenmerk Factuurnummer Debiteurnummer Datum Omschrijving Subtotaal Treinreizen BTW % 24december2013 Bedrag exclusief BTW 242,63 ETJR Treinreizen ,76 Correctietarieven treinen ,87 Bus, Tram en Metroreizen ,99 Correctietarieven Bus, Tram en Metro ,77 Bus, Tram en Metroreizen 9,76 ~O)y~-~- ~S& ~ly. Totaal BTW laag 15,14 Totaal BTW hoog 0,00 Totaal exclusief BTW Totaal BTW 15,14 Door u te betalen 267,53 Beta ing U wordt verzocht het factuurbedrag, binnen 30 dagen, te voldoen op onderstaand rekeningnummer Let op! Vermeld bij betaling altijd het bovenvermelde factuurnummer. Rekeningnummer NS Reizigers doet beroep op de wettelijke rente na het verstrijken van de betaaltermijn. NS Reizigers 8V/statutair gevestigd te Utrecht/Handeisregister

6 Bestuurskosten Periode Functionaris Departement DGBK BZK Totaalbedrag 7.982,00

7 NS9B e22l3l Nederlandse School voor Openbaar Bestuur J»YPK Lange Voorhout I7 Ministerie BZK 7L 2514 EB Den Haag (ozo) Postbus EA DEN HAAG Decaan Factuurdatum : Codering : Factuurnumrner Debiteurnummer : 11w referentie : geen Betreft : Leernetwerk3; e jaar deelnemer: de heerdrs ,00 Factuurbedrag C 7.500,00 Wilt u het factuurbedrag binnen veertien dagen overmaken op rekeningnummer: 65 6i (ING bank, Den Haag) ten name van de NSOB bv, onder vermelding van het factuurnummer IBAN: NL911NG Swift code: INGBNL2A BTW nummer: KVK:

8 Betreft: Factuur lunches en/of borrels en/of diners: brengen. 33,00 Ministerie van BZK Faktuumr.: 2500EADenHaag T.a.v. ç?;/ BTW NL BOl )7 j Swft Kvl( nternet J%._ CV Den Haag Lange Houtstraat 17 fax caçé avran 1ç frfrjj ScLçfrM / K1Ui vermelding van het factuumummer ten name van Ropeni B.V. herinnering een bedrag van 10,00 administratiekosten extra in rekening te Bij overschrijding van dit termijn zijn wij genoodzaakt bij een eventuele banlcrekeningnummer Rabobank te s-gravenhage onder Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op Volgens bijgaande specificatie(s) brengen wij u in rekening voor genoten s-gravenhage, 4 december 2013 avran Postbus : -. 1 L..Ji 4 1 l)l I?SI.T / tel IBAN NL98RA Rabobank b<

9 Declaratie algemeen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Personeel en Organisatie Declarant Doel en omschrijving datum bedrag 3 2S omschrijving d rzi-c ± (0 - ea_..\t C-SoQ totaalbedrag Ondertekening / Ondergetekende verklaart dat deze declaratie volledig en naar waarheid is ingevuld / Dato handtekening declaranl Datu andtekeni drachtgever Paraat lee Handt ïng budgethou Niet invullen. Financiële administratie illlllllll LLLLLLLLL TLLLL tttl-ll LELLLLLLLLLL L ÉIÉLLLLLL LLLLL ÊÊLLLLLLLLLLLL ÎÏLLLLL illl Werirbodgotregel Reoetbedmq Ornsctirtivlng LLLLL LLL.LLLLLLLL LLLLLLLLLLLbLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLiLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL To LLLLLLLLLL Datum en paraat verificatie Datum en paraat controle Eerste twee bladen voor uw financiële administratie, laatste blad voor uw eigen administratie

10 t.. t_s, t,t -t St St 5.5 -t 0 St d. Q.c- -- ILrY rçç GROS L,, 4mr&th**** I/tel DE I EMPER MAASTRICHT 1 - Factuur datum Folio Overzicht Referentie Datum Omschrijving Aantal Prijs Totaal () Gast Aankomst Vertrek Kamer Best Available Rate Toeristenbelasting 1. Totaal factuur Betalingen Euro/Mastercard Totaal betaald -93,55-93,55 Te betalen 0,00 In 0,00 BTW BTW BTW Totaal 6.00% BTW 600% BTW F&B 0,00/r Toeristenbelasting tncl. BTW BTW Exc BTW Stationsstraat 2, 6221 BP Maastricht, Tel. +31 (0) , Fax +31 (0) , Anirth Graixi I1ol de rempertur e orrdereei n Ainrâth Holde ABN AMRO )0, 81W N1003& B30, K.v IC. Amsterdam IRAN NL92A8NA , BID ABNANL2A Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de LJrritorme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassirrg. Deze liggen bij orrr ter inzage en worden, op verzoek. onverwijid kosrenloos toegezonden. All the agreemenrs se eerw i,,to are sub/ed to the STCH lsrandard rerms and Conditions for the Hotel and Datering Industry). These conditiot7s are avaüolrle for insperrion al our office and, uporr request, will be sent irnmediarely free of charge,

11 -a i i,iii i i...,. - %.% _ - _., Schiphol Group Factuur van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tav Financiele Administratie DCB!BO/IZ Postbus EA Den Haag Amsterdam Airport Schiphol Business Area Consumer5 Postbus 7501, postioc ZG Schiphol Telefoon 31 (0) Factuurnummer Debiteurnummer Factuurclatum W1r Pagina Uw referentie Onze referentie 1-1 L Omschrijving 1 Bedrag Gebruik faciliteiten VIP centrum (155869) :ieer vertrek naar: c Maarten Gebruik faciliteiten VIP Centrum (155870) aanxo:n uit.: per Ki = V. DG-frK BTW 21 h over Uw BTW nummer Bedrag exclusief BTW 870,00 TOTAALTEVOLDOEN Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatun, te zijn voldaan. Voer elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag. BANKREKENINGNUMMER: IBAN NL 69 ABNA Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: , BTW-nr: NL BIC ABNANL2A. TBAN NL 69 ABNA Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol

12 Federatie.j» w,tttwcrk! Ministerie van Binn Zaken en Koninkrijk T.a.v. Postbus EA DEN HMG FACTUUR Factuurnummer: Debiteurnummer: Factuurdatum: Omschrijving: 8januari2014 Bedrag: Contributie ,76 Subtotaal: 148,76 21 % BTW: 31,24 Totaal: 180,00 Wij verzoeken u deze factuur binnen 30 dagen ovv. debiteuren- en factuurnummer over te maken op onderstaand bankrekeningnummer. Federatie van Algemene Postbus 496 KvK Middelen Manager bij de 4200 AL GORINCHEM BTW nr. NL B014 Overheid Tel ABN Amro IBAN: NL76ABNA BIC: ABNANL2A

13 Bestuurskosten Periode Januari 2014 Functionaris R. Kuipers Departement Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Totaalbedrag 7500,00

14 lf\^^ ^1 ël'l'ill' '3"^"S' ^Wi^ ^^iï -3 SOB Nederlandse School voor Openbaar Bestuur ABD Dhr. R. Kuipers Postbus EA 's-gravenhage Lange Voorhout EB Den Haag (070) Decaan Factuurdatum Codering Factuurnummer Debileurnummer Uw referentie geen Betreft ; deelnemer: de heer drs. R.IJ.M. Kuipers 7.500,00 Factuurbedrag 7.500,00 Wilt u het factuurbedrag binnen veertien dagen overmaken op rekeningnummer: (ING bank, Den Haag) ten name van de NSOB bv, onder vennelding van het factuurnummer. IBAN: NLgiINGo656i75737 Swiftcode: INGBNL2A BTW nummer: KVK: un e^

15 Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris Ministerie van Binnenlandse Zaken R. Kuipers Datum Type bestuurskosten Opleidingskosten Bedrag 7.500,00 Datum Paraaf

verhuiskosten; buitenlandse reiskosten; verblijfkosten tijdens dienstreizen; cursussen, opleidingen, conferenties en congressen.

verhuiskosten; buitenlandse reiskosten; verblijfkosten tijdens dienstreizen; cursussen, opleidingen, conferenties en congressen. Bestuurskosten De Rijksoverheid gaat verantwoord met belastinggeld om en houdt haar uitgaven goed controleerbaar. Daarom maakt de Rijksoverheid met ingang van januari 203 de bestuurskosten van bewindspersonen

Nadere informatie

BZK. Lidmaatschappen en contributies

BZK. Lidmaatschappen en contributies BZK Lidmaatschappen en contributies Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ( V BZK) INTERNATIONAAL PERSCENTRUM Stichting Nieuwspoort Lange Poten 10 251 I CL Oen Haag T (+31)070-346 94 40

Nadere informatie

2 2 MEI 2012. 153 j, alt. Noord. Deelgemeente van Rotterdam. WD fractie Rotterdam Noord t.a.v. de heer S. Becker Postbus 1655 3000 BR ROTTERDAM

2 2 MEI 2012. 153 j, alt. Noord. Deelgemeente van Rotterdam. WD fractie Rotterdam Noord t.a.v. de heer S. Becker Postbus 1655 3000 BR ROTTERDAM 153 j, alt Noord Deelgemeente van Rotterdam Bezoekadres: EudokJaplein 35 3037 BT Rotterdam Postadres: Postbus 1655 3000 BR Rotterdam WD fractie Rotterdam Noord t.a.v. de heer S. Becker Postbus 1655 3000

Nadere informatie

Alles over Traject Vrij. Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement

Alles over Traject Vrij. Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement Alles over Traject Vrij Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement Omdat NS overstapt op de OV-chipkaart, bieden wij vanaf 9 juli het Maand- of Jaartrajectabonnement niet meer aan. Er is een alternatief

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

Het betalingsverkeer. in Nederland verandert. Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons?

Het betalingsverkeer. in Nederland verandert. Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer in Nederland verandert Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer in Nederland verandert SEPA komt eraan. Het is de nieuwe Europese manier van betalen. Iedereen

Nadere informatie

WONING VOORDEEL FINANCIERING

WONING VOORDEEL FINANCIERING Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. Onder de Toren 34 8302 BV Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 WONING VOORDEEL FINANCIERING Overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Proefexamen Computerboekhouden met AccountView

Proefexamen Computerboekhouden met AccountView Proefexamen met AccountView Beschikbare tijd: 90 minuten 15081 15081 1 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 6 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 5 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheden

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving

Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving Je wilt deelnemen aan een activiteit van Corael Opleidingen met open inschrijving omdat je jezelf als professional en/of als individu wilt

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd aanvraag

ZelfstandigVerzekerd aanvraag ZelfstandigVerzekerd aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) ZelfstandigVerzekerd aanvraag  1. aanvraag betreft (Er moet altijd een gezondheidsverklaring ingevuld

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen ABN AMRO Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen (in het kort)? 1. Met de Gouden Handdruk Opbouwrekening

Nadere informatie

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Bankspaarhypotheekrekening?

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon Tussenpersoonnummer 2 Persoonsgegevens Verzekeringnemer Verzekerde Premiebetaler Achternaam Voorletter(s) BSN Beroep De tussenpersoon

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour. INSCHRIJFFORMULIER Geachte heer, mevrouw, Bijgaand het inschrijfformulier. Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Nadere informatie

De betaling van uw Corporate Card rekeningoverzichten

De betaling van uw Corporate Card rekeningoverzichten De betaling van uw Corporate Card rekeningoverzichten Welkom Welkom bij het Corporate Card Programma van American Express Services Europe Limited. Deze handleiding bevat alle die u nodig hebt voor het

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde Zomeractie Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Contractuele informatie. 3 Uw tarieven 4

Nadere informatie

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B Bijlage 9a.5, behorende bij de artikelen 9a.13, eerste lid, en 9a.20, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

Nadere informatie

Vragen aan de financiële administratie

Vragen aan de financiële administratie Vragen aan de financiële administratie Inclusief vragenformulier IJsselland Ziekenhuis Geachte patiënt, In deze folder staan de meest gestelde vragen over nota s en de daarbij behorende antwoorden. Als

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Accountants- & Administratiekantoren regeling

Accountants- & Administratiekantoren regeling Accountants- & Administratiekantoren regeling Davilex Als onafhankelijk Nederlands software-uitgever ontwikkelt Davilex al meer dan 25 jaar administratieve software voor het Midden- en Kleinbedrijf. Door

Nadere informatie

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar.

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar. AANVRAAGFORMULIER Versie april 2012 Doelstelling De gemeente Utrecht stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen en stelt in het kader van de stimuleringsmaatregelen voor schoon vervoer een bedrage

Nadere informatie

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening):

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening): Inschrijfformulier Natuurlijke personen Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van MKBi Duurzaam B.V. (de Uitgevende

Nadere informatie

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB)

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) Beschikbare tijd 2½ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen, te worden

Nadere informatie