KLACHTENREGELING Risk Control BV. Ierlandlaan HG Zoetermeer. Operationeel directeur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLACHTENREGELING Risk Control BV. Ierlandlaan 25 2713 HG Zoetermeer. Operationeel directeur"

Transcriptie

1 KLACHTENREGELING Risk Control BV Organisatie: Risk Control BV Contactpersoon: S.C. Bonofacio Operationeel directeur Datum: 17 juni 2013

2 Inhoudsopgave Voorwoord Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Definities Toepassingsgebied Wijze van indienen Indieningtermijn Kostenloze behandeling Ontvangstbevestiging Kopie klaagschrift Mondelinge behandelingsprocedure Schriftelijke behandelingsprocedure Artikel 10 Beslissing Artikel 11 Schriftelijke mededeling Artikel 12 Beroepschrift Artikel 13 Wijze van indienen Artikel 14 Ontvangstbevestiging Artikel 15 Wijze van behandelen Artikel 16 Beslissing Artikel 17 Verslaglegging Sluiting

3 Voorwoord De directie van Risk Control BV, Overwegende dat Risk Control streeft naar beveiliging en dienstverlening van optimale kwaliteit; dat zich niettemin situaties kunnen voordoen, waarin cliënten of bezoekers zich wensen te beklagen over gedragingen van personeel van Risk Control; dat het daarbij de voorkeur verdient dat cliënten of bezoekers en de directie van Risk Control trachten de levende onvrede tot een oplossing te brengen; stelt vast de klachtenregeling Risk Control BV.

4 Artikel 1 Definities Deze regeling verstaat onder: 1.1 Organisatie Risk Control BV, gevestigd aan de, 2713 HG te Zoetermeer, alsmede aan Risk Control gelieerde organisaties. 1.2 Klager Degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie. 1.3 Gedraging Het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers. 1.4 Beklaagde De organisatie tegen wiens gedragingen door een klager een klaagschrift is ingediend. 1.5 Klaagschrift Een schriftelijke klacht tegen een gedraging van beklaagde. 1.6 Klachtencommissie De commissie welke bevoegd is de klachtenschrift in tweede aanleg in behandeling te nemen 1.7 Beroepschrift Een schriftelijke klacht tegen de beslissing van de directeur, het uitblijven van een beslissing van een directeur of een gedraging van een directeur. Artikel 2 Toepassingsgebied Deze regeling is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van personeel van Risk Control, inzake alle soorten werkzaamheden, die door Risk Control zijn uitgevoerd. Artikel 3 Wijze van indienen 3.1 De plaats van indienen Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de directie van Risk Control 3.2 Inhoud Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens: - de naam en het adres van de klager; - de datum;

5 - een omschrijving van de klacht; - de gewenste maatregelen, zoals gesteld door de klager. 3.3 Onjuiste inhoud Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten, stelt de directie van Risk Control klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen één week te herstellen. 3.4 Niet in behandeling (1) Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet binnen genoemde termijn herstelt, wordt de klacht niet in behandeling genomen. 3.5 Niet in behandeling (2) Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Artikel 4 Indieningtermijn De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt één maand, te rekenen vanaf de datum, waarop de klacht welke de klager in het klaagschrift ter behandeling inbrengt heeft plaats gevonden. Artikel 5 Kostenloze behandeling Aan de behandeling van een klaagschrift en beroepschrift, zoals bedoeld in deze klachtenregeling, zijn geen kosten verbonden. Artikel 6 Ontvangstbevestiging De directie van Risk Control zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bericht van ontvangst. Artikel 7 Kopie klaagschrift De directie van Risk Control zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een kopie van het klaagschrift aan de Directie Bestuurszaken van het Ministerie van Veiligheid & Justitie, althans indien het een klacht betreft over beveiligingswerkzaamheden. Artikel Uitnodiging Mondelinge behandelingsprocedure De directie van Risk Control onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud. 8.2 Horen De directie hoort de klager en kan tevens inlichtingen inwinnen bij derden.

6 Artikel 9 Schriftelijke behandelingsprocedure 9.1 Verzoek schriftelijke behandeling Indien de klager niet gehoord wenst te worden, volgt een schriftelijke behandeling van de klacht. 9.2 Niet in behandeling (3) Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3, wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen. Artikel 10 Beslissing De directie van Risk Control beslist binnen acht weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht. Artikel 11 Schriftelijke mededeling De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld. Artikel 12 Beroepschrift Binnen vier weken na ontvangst van de beslissing van de directeur kan een beroepschrift ingediend worden bij de onafhankelijke klachtencommissie. Artikel 13. Wijze van indienen 13.1 Een klager of zijn gemachtigde kan een beroepschrift indienen bij de klachtencommissie Een beroepschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens: de naam en adres van de klager; de datum; een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt; de gronden waarop de klager bezwaar maakt Indien het beroepschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de klachtencommissie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen één week te herstellen Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen. Artikel 14 Ontvangstbevestiging De klachtencommissie zendt binnen twee weken na ontvangst van het beroepschrift een bericht van ontvangst.

7 Artikel 15 Wijze van behandelen 15.1 Indien een beroepschrift geen betrekking heeft op een van de onderwerpen genoemd in artikel 1, zevende lid dan verklaart de klachtencommissie uw beroepschrift niet-ontvankelijk Indien het beroepschrift ontvankelijk is worden de klager en de beklaagde uitgenodigd voor een hoorzitting De klachtencommissie kan tevens inlichtingen inwinnen bij derden. Artikel 16 Beslissing 16.1 De klachtencommissie neemt binnen acht weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan de klager en de beklaagde Een kopie van het beroepschrift en de beslissing wordt verzonden aan de directeur Bestuurszaken van het Ministerie van Justitie. Artikel 17 Verslaglegging De directie van Risk Control draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar het aantal en de aard van de klachten worden opgenomen in een register, dat kan worden ingezien door bevoegde ambtenaren van politie en/of Justitie. Sluiting Aldus opgesteld en getekend te Zoetermeer op 17 juni 2013, Risk Control BV Sherman C. Bonofacio Operationeel directeur

8 KLACHTFORMULIER Risk Control BV Ter attentie van de heer S.C. Bonofacio Operationeel Directeur Datum : Betreffende : Klacht Van : Adres : Postcode : Plaats : Telefoonnummer : Omschrijving Klacht : : Gewenste Maatregel(en) : Naam : Handtekening :

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Klachtenregeling. To The Point Expertise BV

Klachtenregeling. To The Point Expertise BV Klachtenregeling To The Point Expertise BV 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Samenstelling van de klachtencommissie 4 Artikel 3 Indiening van een klacht 4 Artikel 4 Doelstelling klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs.

De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs. Soort document Doel Doelgroep Middelen Reglement De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs. Leerlingen van

Nadere informatie

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

Regeling beroepen (privaatrecht)

Regeling beroepen (privaatrecht) Pagina : 1 van 6 Raad voor Accreditatie (RvA) Regeling beroepen (privaatrecht) Pagina : 2 van 6 Inhoudsopgave TOEPASSINGSGEBIED... 3 DEFINITIES... 3 COLLEGE VAN VOORZITTERS EN DE BEROEPENCOMMISSIE... 3

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

K L A C H T E N R E G E L IN G

K L A C H T E N R E G E L IN G KLACHTENREGELING Klachtenregeling Amnesty International, Afdeling Nederland, 2007 Inhoudsopgave I ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Definities Doelstellingen Geheimhouding II DE KLACHTENCOÖRDINATOR

Nadere informatie

VOORBEELD-KLACHTENREGELING BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE

VOORBEELD-KLACHTENREGELING BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE VOORBEELD-KLACHTENREGELING BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE Advies van de AOb Met de Kwaliteitswet is voor het primair- en voortgezet onderwijs de verplichting ontstaan om voor elke school een klachtenregeling

Nadere informatie

Stichting Peuterplein. Klachtenprocedure. Stichting Peuterplein

Stichting Peuterplein. Klachtenprocedure. Stichting Peuterplein Stichting Peuterplein Klachtenprocedure Stichting Peuterplein November 2013 Klachtenprocedure Stichting Peuterplein Artikel 1 Indienen van een klacht 1.1 Het recht tot het indienen van een klacht komt

Nadere informatie

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders (januari 2011) 1. Inleiding In deze regeling wordt verstaan onder: a. De school: het Petrus Canisius College - afgekort: het PCC b.

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie

Klachtenregeling klachtencommissie Klachtenregeling klachtencommissie Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten bemiddelingsorganisatie, zijnde een

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Klachtenregeling klachtencommissie BTN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten (thuiszorg- en/of kraamzorg)organisatie,

Nadere informatie

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen SIDN, 29 januari 2003 Preambule Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op een tussen een Domeinnaamhouder en SIDN gesloten Registratiecontract.

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012]

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012] reglement Sigma Zorg Versie 1.2 [1 februari 2012] Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers

Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers Inleiding Deel 1. Deel 2. Deel 3. Kerncode voor kennisintensieve dienstverlening Gedragsregels voor Interim Managers Reglement

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Artikel 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten [thuiszorg- en/of kraamzorg]aanbieder, zijnde een rechtspersoon of

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Revisie Datum: 06-11-13 Pagina 1 van 11 Klachtenreglement Zorgfront DH BV klachtencommissie BTN KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Een goed contact met uw bemiddelingsorganisatie is heel belangrijk Gelukkig

Nadere informatie

INTERNE KLACHTENREGELING

INTERNE KLACHTENREGELING INTERNE KLACHTENREGELING Plieger Training streeft naar een optimale dienstverlening. Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over één van de diensten van het instituut, dan horen we dat natuurlijk

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

Reglement klachtrecht Eleos

Reglement klachtrecht Eleos Reglement klachtrecht Eleos Datum vaststelling : 25 februari 2011 Datum invoering : Oktober 2001 eerste versie Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : de regelingen voor klachtenbehandeling

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie