BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009"

Transcriptie

1 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 12 en 13 november 2009 Deel 2 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van Amstel, vice-voorzitter Eindredactie: N. Smeyers

2 VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN Deze uitgave bevat de paperbijdragen van de Vervoerslogistieke Werkdagen De stichting Vervoerslogistieke Werkdagen stelt zich tot taak het periodiek organiseren van de Vervoerslogistieke Werkdagen teneinde daarmee een platform te scheppen waar vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke groeperingen zoals het bedrijfsleven en de onderzoekswereld, het onderwijs en de overheid elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen over de mogelijkheden, behoeften en knelpunten van goederenbehandeling en distributie. De nadruk wordt hierbij gelegd op de relatie tussen het bedrijfsleven enerzijds en de overige genoemde disciplines anderzijds. Deelname aan de Vervoerslogistieke Werkdagen staat open voor allen die een schriftelijke bijdrage hebben geleverd, alsmede aan hen die actief hebben meegewerkt aan de organisatie. Het auteursrecht berust bij de auteurs. ISBN: XXXXXXX Deze uitgave is verkrijgbaar bij: Secretariaat Vervoerslogistieke Werkdagen p/a Universiteit Gent Vakgroep Geografie Krijgslaan 281, S8 B-9000 Gent Prijs 90,-- (inclusief verzendkosten, excl. 6% BTW) Copyright voor deze uitgave, Nautilus Academic Press, Zelzate De VLW 2009 werden georganiseerd in samenwerking met de stichting Transumo (TRansition SUstainable MObility). Transumo is een platform van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk kennis ontwikkelen op het gebied van duurzame mobiliteit (www.transumo.nl).

3 VOORWOORD Op donderdag 12 en vrijdag 13 november 2009 worden voor de zestiende keer de Vervoerslogistieke Werkdagen (VLW) georganiseerd. Plaats van het gebeuren is het conferentiehotel Willibrordhaeghe (Deurne, Nederland). Nadat we vorig jaar met groot succes onze kristallen editie hebben doorstaan, gaan we verder op de ingeslagen weg. Zoals steeds blijft ons doel natuurlijk het stimuleren van een intensieve gedachtewisseling tussen gelijkgestemden door middel van ingediende papers en discussiebijdragen voorgesteld in parallelsessies. Die gelijkgestemden zijn personen afkomstig uit het onderwijs, onderzoeksinstituten, de overheid en het bedrijfsleven uit zowel Vlaanderen en Nederland met een voorliefde voor transport, mobiliteit en logistiek. De werkdagen kennen ook een vast publiek. Ieder jaar keert ongeveer een derde van de deelnemers van vorig jaar terug, bereiken we ongeveer een derde van de oudgedienden die af en toe eens schrikkelen, en verwelkomen we ongeveer een derde nieuwelingen. Uiteraard zijn we ook dit jaar opnieuw zeer verheugd om op een stabiele belangstelling te mogen rekenen, zeker in tijden van financiële en economische crisis, en eens te meer omwille van (ongelukkige) dubbele boeking met die andere hoogmis van de logistiek. Sinds de VLW 2008 zijn er bestuurlijk wel wat veranderingen gebeurd: we hebben een nieuwe penningmeester(es) Babiche van de Loo (en zeggen bij deze dank aan Dirk Cattrysse voor het geleverde werk). Olaf Cornielje, Michel Haenen en Alex van Breedam hebben ons verlaten, en Liesbeth Geysels (VIL) en Peter van der Sterre (EVO) hebben ons vervoegd. Maar er zijn ook nog zekerheden: de bundeling van de bijdragen in twee (tastbare) boeken blijft een troef van de VLW. Vele gelijkaardige conferences opteren voor enkel digitale proceedings, maar voor ons blijft een boek een grote meerwaarde én een essentieel onderdeel van de VLW. Daarnaast kan via onze website ook nog ander digitaal materiaal worden gedownload: neem gerust een kijkje op Uiteraard past het om in dit voorwoord enkele organisaties en personen uitdrukkelijk te danken. Zonder de enthousiaste medewerking van de leden, en oudleden (en hun organisaties) van de raad van bestuur zijn er geen werkdagen. Elkeen bedankt voor hun bijdrage(n), en voor het aanleveren van potentiële geïnteresseerde deelnemers. Een speciaal woord van dank gaat traditiegetrouw naar Nina Smeyers die inzake organisatie en klaarmaken van de proceedings het levende draaiboek is van de VLW. Zoals steeds kan de organisatie van de VLW nog verbeteren. Suggesties zijn dan ook van harte welkom. We vernemen het graag via We wensen u aangename en leerrijke werkdagen toe. Oktober 2009 Namens het bestuur van de Vervoerslogistieke werkdagen. Prof. Dr. Frank Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. Walther Ploos van Amstel, vice-voorzitter

4 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inhoudsopgave Samenstelling bestuur Vervoerslogistieke Werkdagen 2008 Samenvattingen Vervoerslogistieke Werkdagen 2008 Auteursregister DEEL 1 De impact van binnenstadservice.nl : het begin van een nieuw type stadsdistributiecentrum H.J. Quak, B.M. Hendriks D-via : duurzame stadsdistributie in Vlaanderen F. Witlox, M. Schepers, K. Devriendt, M. Heuvelman, E. Huyghebaert, M. Salens, P. Vanderschaeghe, S. Verlinde, E. Vranken Discussiebijdrage: E. Vranken Samenwerking in de logistiek : de rol van de overheid K. Martens, J. Beekmans Goedvervoer : AMFI-onderzoek naar de mode logistiek in Nederland H. Jordaan, R. Spijkerman Sustainable use of biomass waste flows in Flanders D. Inghels, W. Dullaert, B. Verbist, R. Heuts Ophaling van industrieel afval in containers : een uitdagend rittenplanningsprobleem K. Sörensen, J. Raucq, D. Cattrysse Transporttijd, versnelling en transportkosten : mechanismen en effecten voor periodieke en niet-periodieke transportdiensten in de 8-uur- en 24-uur-economie E.D. Kreutzberger Dryports : from theory to practice J. Gille, J. Bozuwa To be or not to be, a typical City Distribution Centre question. Research on success and failures in ten European CDC-cases J.H.R. van Duin Praktijkexperiment regelgeving : zonder regels meer orde F. Steijn Night-time delivery as a potential option in Belgian urban distribution : a stakeholder approach S. Verlinde, W. Debauche, C. Macharis, A. Heemeryck, E. Van Hoeck, F. Witlox Discussiebijdrage: L. Geysels

5 Tank allocation for liquid bulk vessels using a hybrid constraint programming approach R. Van Schaeren, W. Dullaert, B. Raa, P. Schaus, P. Van Hentenryck Internal and external co-loading of outbound flows to increase the sustainability of transport : a case study T. van Lier, C. Macharis, A. Caris, H. Vrenken De mogelijkheden van intermodaal vervoer in de praktijk : een case study A. Heemeryck, C. Macharis, T. van Lier, E. Pekin Benchmarking transport chains : the BE LOGIC approach R.A.M. Jorna, J. Bozuwa FREIGHTVISION : vision and action plan for European freight transport until 2050 R. Jorna, H. Zuiver Discussiebijdrage: K. Vleugels Benefits of the FREIGHTWISE framework. An overview of the FREIGHTWISE framework and its potential benefits for the actors in the transport chain R.A.M. Jorna, J.T. Pedersen De ontwikkeling van een methodiek voor de risicobepaling van transporten van gevaarlijke stoffen. Een eerste toepassing voor Vlaanderen G. Reniers, B. Gorrens, K. De Jongh, M. Van Leest, D. Lauwers, F. Witlox De mobiliteitsgenererende werking van bedrijfslocaties M. van den Berg, B. Immers, J. Stada, D. Cattrysse A look into the likely consequences of adapting weights and dimensions of heavy commercial vehicles in Europe T. Breemersch, G. De Ceuster, M. Bereni De benuttingsgraad in de binnenvaart M.A.G. Duijnisveld, M.W.J. Bus, M. Mulder Discussiebijdrage: M. Mulder Het streven naar robuuste supply chains vraagt om een herdefinitie van het gegeneraliseerde kostenbegrip C.J. Ruijgrok Korte termijn voorspeller goederenvervoer Nederland. Waar zitten we in de tunnel? A. Burgess Hoe omvangrijk is de donkere materie van de logistiek? A.J. van Binsbergen Roadmap strategisch goederenvervoermodel N. Schmorak, M. Duijnisveld, M. van den Berg Instrumenten voor vernieuwing van Europese goederentransportnetwerken R. Pieters, E. Koekebakker, N. Lamers, A. Stelling, G.J.L. Vos, S.J.C.M. Weijers ViaDirect : de nieuwe Europese intermodale rekentool van het project Europese

6 netwerken A. Stelling, E. Koekebakker, S.J.C.M. Weijers ViaDirect : de scenarioplanning tool van het project Europese netwerken G.J.L. Vos, R. Pieters, S.J.C.M. Weijers ViaDirect : de partnerselectie- en samenwerkingstool van het project Europese netwerken E. Koekebakker, A. Stelling, S.J.C.M. Weijers

7 DEEL 2 Sense en respond in logistiek Niet zonder predict en prepare W. Ploos van Amstel, H. van Rijswijck, G. Zomer De mens in de logistiek : resilience, beschikbaarheid en kwaliteit E. Guis, B.R.H. Lammers, B. Schoonderwoerd Discussiebijdrage: G. Sannen Smart trade lanes for air freight J. De Kegel, H. Hilders Chinese logistics in Europe. Is there a difference? A.G.M. van den Hanenberg Regierol mainports : kans of bedreiging voor MKB? Onderzoeksprogramma als breekijzer innovatie D.A. van Damme, B. Kuipers, H.J. Quak, O.W. de Graaf Lange termijn bereikbaarheid en leefkwaliteit van het Rotterdams havengebied J. van Meijeren, D. Vonk Noordegraaf, L.A. Tavasszy Holonische besturingen in vervoerslogistieke systemen J. Van Belle, B. Saint Germain, P. Verstraete, P. Valckenaers, O. Ali, H. Van Brussel, D. Cattrysse Impacts of intelligent cargo systems in the transport logistics industry D. Mans, J. Bozuwa, R. Piers Is a supply chain a system of systems? M. Ludema Integrated container berth allocation, quay crane assignment and workforce scheduling B. Raa, W. Dullaert Effect van een stijging van de brandstofprijs op de modal split van het goederenvervoer in België E. Van Hoeck, C. Macharis, T. van Lier, E. Pekin Op weg naar het spoor : huidige situatie en toekomst van het transport van break bulk goederen over het spoor R. van den Berg, H.-H. Glöckner, B. Holth

8 SAMENSTELLING BESTUUR VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 Prof. dr. F.J.A. (Frank) Witlox (voorzitter) Jhr. Prof. dr. W. (Walther) Ploos van Amstel (vice-voorzitter) Drs. ing. B. (Babiche) van de Loo (penningmeester) Drs. M. (Machteld) Leijnse (relatieverantwoordelijke) Universiteit Gent TNO Mobiliteit en Logistiek Transport en Logistiek Nederland Connekt Prof. dr. ir. D. (Dirk) Cattrysse Prof. dr. W. (Wout) Dullaert Mevr. L. (Liesbeth) Geysels Prof. ir. L.H. (Ben) Immers Drs. M.M. (Martin) Kraan Drs. B.R.H. (Bart) Lammers Prof. Dr. C. (Cathy) Macharis Drs. M. (Maarten) Mulder Prof. drs. C.J. (Cees) Ruijgrok Ing. J. (Jan) Scheffer Dr. ir. A.J. (Arjan) van Binsbergen Ing. P.J. (Peter) van der Sterre Prof. dr. ir. J.G.A.J. (Jack) van der Vorst Drs. S. (Stef) Weijers Katholieke Universiteit Leuven Universiteit Antwerpen-ITMMA, HZS VIL Katholieke Universiteit Leuven TRAIMCO TNO Mobiliteit en Logistiek Vrije Universiteit Brussel Ministerie van Verkeer en Waterstaat TiasNimbas - Universiteit van Tilburg Gnothi Sauton TRAIL Onderzoekschool EVO Wageningen Universiteit Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Prof. em. dr. H.B. (Hugo) Roos A.J.H. (Antoon) Weenink Erelid Erelid Drs. N. (Nico) Anten Ir. J.Ch.M. (Jan) Besselink Prof. dr. Ir. P.H.L. (Piet) Bovy Drs. P.F. (Peter) Colon Drs. J. (Hans) Goedvolk Ir. S.J.C. (Simon) Huiberts Drs. J.F. (Hans) Jeekel J.T. (Jan) Jetten Ir. A.L. (Albert) Kruse Drs. M. (Martin) Muller Ir. R.H.J. (Ruud) Rodenburg Drs. F.P.A. (Frank) Steijn Prof. dr. P. (Paul) van Beek Prof. dr. A. (Alex) Van Breedam oud-bestuurslid oud-bestuurslid oud-bestuurslid oud-bestuurslid oud-bestuurslid oud-bestuurslid oud-bestuurslid oud-bestuurslid oud-bestuurslid oud-bestuurslid oud-bestuurslid oud-bestuurslid oud-bestuurslid oud-bestuurslid

9 SAMENVATTINGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009

10 DEEL 1 De impact van binnenstadservice.nl : het begin van een nieuw type stadsdistributiecentrum Binnenstadservice.nl (BS.nl) is in april 2008 van start gegaan in Nijmegen. BS.nl is een nieuw type stadsdistributiecentrum; de klanten van BS.nl zijn de lokale winkeliers, die hun adresgegevens bij de hun leveranciers wijzigen in die van BS.nl. In dit paper geven we inzicht in de lokale effecten BS.nl op de luchtkwaliteit geluidsoverlast, de hinder van lossende wagens na 1 jaar BS.nl in Nijmegen. Het aantal deelnemende winkeliers is in een jaar gegroeid van 20 naar 98; door BS.nl zijn er na 1 jaar minder (zware) voertuigen in het centrum van Nijmegen. De effecten op luchtkwaliteit zijn beperkt, door de geringe bijdrage van bevoorradend verkeer in de concentratie lokale emissies. Er zijn al BS.nl filialen gestart in drie andere steden. Als er meer steden een BS.nl filiaal hebben wordt dit ook een interessant concept voor vervoerders, zoals blijkt uit het tweede deel van dit paper. Als een groot deel van de afleveradressen van de vervoerder zich aansluiten bij BS.nl zijn er voor de vervoerder aanzienlijke besparingen te halen in het aantal te rijden kilometers, de benodigde tijd en kosten en de uitgestoten CO 2 emissies. De besparingen verschillen per vervoerder afhankelijk van het aantal afleveradressen, het aantal bespaarde stops, het type leveringen en het wagentype dat gebruikt wordt. H.J. Quak, TNO (Business Unit Mobiliteit en Logistiek) B.M. Hendriks, Binnenstadservice.nl D-via : duurzame stadsdistributie in Vlaanderen Welke mogelijkheden biedt het bundelen van de goederenstromen naar de verschillende handelaars in Vlaamse steden? Dat is de onderzoeksvraag van D-via, een project rond stedelijke distributie dat eind april 2009 van start ging. In deze paper wordt beschreven met welke aanpak dit project de kansen van een meer efficiënte stedelijke distributie in Vlaanderen ernstig wil afwegen. De doelstelling van D- via is tweeledig: (i) het opstellen van een logistieke digitale kaart Vlaanderen (monitor stedelijke distributie) en (ii) het uitvoeren van twee pilootprojecten rond vraaggestuurd bundelen (één in Gent, één in Hasselt). De monitor stedelijke distributie moet een duidelijk beeld schetsen van de stand van zaken op het vlak van stedelijke distributie in Vlaanderen en de geldende reglementeringen voor vrachtvervoer bundelen. Daarnaast staan de twee pilootprojecten waarin een haalbaar distributieconcept wordt ontwikkeld, dat geënt is op het bundelingidee. Beide aspecten worden in deze paper nader toegelicht. F. Witlox, Universiteit Gent, Vakgroep Geografie M. Schepers, Vlaams Instituut voor de Mobiliteit K. Devriendt, TRITEL M. Heuvelman, RebelGroup E. Huyghebaert, MÖBIUS

11 M. Salens, TRITEL P. Vanderschaeghe, MÖBIUS S. Verlinde, Universiteit Gent (Vakgroep Geografie) E. Vranken, MÖBIUS Samenwerking in de logistiek : de rol van de overheid De noodzaak tot een transitie naar duurzame mobiliteit, ook in het goederenvervoer, wordt breed onderschreven. Dat betekent dat logistieke ketens zich, meer dan in het verleden, moeten kenmerken door: innovatieve, flexibele, logistieke organisatievormen, die een adequaat antwoord geven op de snel veranderende marktwensen ( people ); duurzame, milieuvriendelijke, wijzen van productie, distributie en transport ( planet ); bijdragen aan de veranderingen in de relatie tussen vraag en aanbod als prikkel voor een competitieve economie, in eerste instantie van Nederland binnen Europa ( profit ). De dynamiek van de markt draagt tot op zekere hoogte zorg voor de people en profit doelstellingen. De crux voor een duurzaam logistiek systeem ligt dan ook in het realiseren van de planet doelstelling: een duurzame, milieuvriendelijke logistiek. Deze planet doelstelling kan op verschillende wijzen worden geconcretiseerd. Tegen de achtergrond van de toenemende aandacht voor klimaatsverandering ligt het voor de hand de aandacht te richten op het energieverbruik van de sector. Het energieverbruik staat niet op zich, maar is in sterke mate gekoppeld aan drie cruciale negatieve milieueffecten: (lokale en boven-lokale) luchtvervuiling, het broeikaseffect, en de uitputting van niet-vernieuwbare energiebronnen. De aandacht kan zich met andere woorden richten op de energie-efficiëntie van de sector. De crux voor een duurzaam logistiek systeem is om de groei in vervoerde tonkilometers veelal voorwaarde voor de realisatie van de people doelstelling in de logistiek los te koppelen van het energieverbruik van de sector (vgl. het begrip decoupling; zie bijvoorbeeld Lehtonen 2006). Het realiseren van een hogere energie-efficiëntie kan, gegeven de marktomstandigheden, op verschillende manieren worden bereikt. Maatregelen kunnen variëren van technische innovaties (energie-efficiëntie van voertuigmotoren) tot een efficiëntere inzet van voertuigen door retourvrachten. Ook kunnen hele logistieke ketens anders worden opgezet, bijvoorbeeld met het doel om grondstoffen lokaal te produceren en gebruiken. In deze paper wordt de aandacht gericht op de mogelijke bijdrage van horizontale samenwerking aan het realiseren van de planet-doelstelling. Allereerst zal worden beargumenteerd dat horizontale samenwerking een mogelijk efficiënte strategie is om decoupling te bereiken (Sectie 2). Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat horizontale samenwerking, door uiteenlopende oorzaken, slechts mondjesmaat van de grond komt. Tegen deze achtergrond zal worden nagegaan welke rol de overheid in een aantal cases heeft gespeeld in het stimuleren en/of ondersteunen van horizontale samenwerking (Sectie 3-5). Vervolgens zullen de resultaten op een rij worden gezet van een expertmeeting over de mogelijke rol van de overheid in het bevorderen van samenwerking in de logistiek (Sectie 6). De paper sluit af met een conclusie en discussie. K. Martens, Radboud Universiteit Nijmegen (Institute for Management Research)

12 J. Beekmans, Radboud Universiteit Nijmegen (Institute for Management Research) Goedvervoer : AMFI-onderzoek naar de mode logistiek in Nederland In 2004 heeft de organisatie "Nederland Distributieland (NDL) een congres over mode logistiek in Nederland gehouden. In de fashion retail is mode logistiek het laatste deel van de distributie en van cruciaal belang voor de "vervulling" van de belofte aan de consument: modieuze kleding (stijl en kleur) van ruime keuze die net op tijd in de winkel ligt. Tientallen deelnemers uit de modesector erkenden de noodzaak van oplossingen voor het probleem van de fijndistributie in de mode beleveringen (bijv. files, binnenstad problemen en om kleinere hoeveelheden en drop-formaat). Eerdere studies over binnenstad distributie beschreven verschillende probleemgebieden en mogelijke oplossingsrichtingen. Uit alle studies bleek dat de samenwerking tussen kleding retailers, dienstverleners en lokale overheden essentieel is om voorgestelde oplossingen ook uit te voeren. Het is duidelijk dat alle partijen (stakeholders) worden geconfronteerd met gelijkaardige problemen, dus is er een gemeenschappelijk belang. H. Jordaan, Jordaan Business Development R. Spijkerman, SCM HvA, AMFI Sustainable use of biomass waste flows in Flanders In the 2008 submission for the Vervoerslogistieke Werkdagen (Inghels & Dullaert, 2008), the waste management policy in Flanders was discussed and a conceptual model was presented to study the dynamic effects of the Flemish waste management policy on prevention, re-use and recycling. The current paper presents an extension of this System Dynamics model of the household waste policy in Flanders. It is extended with the main biomass flows of industrial waste in Flanders. This biomass waste can be used as secondary raw material like e.g. compost or as source for energy valorisation. The System Dynamics approach can assist in understanding the dynamic relationships that are related to the production and use the organic-biological waste in Flanders. This paper presents preliminary results of a SBO pre-trajectory project called BIOMase. BIOMase focuses on optimising the biomass supply and demand for sustainable conversion to energy and secondary raw material from an ecological, economical and social point of view. D. Inghels, University of Antwerp - ITMMA W. Dullaert, University of Antwerp - ITMMA and Antwerp Maritime Academy B. Verbist, Katholieke Universiteit Leuven R. Heuts, Katholieke Universiteit Leuven

13 Ophaling van industrieel afval in containers : een uitdagend rittenplanningsprobleem In deze paper onderzoeken we een rittenplanningsprobleem uit de sector van industriële afvalophaling, waarbij afval wordt opgehaald in containers door speciaal daartoe uitgeruste voertuigen. We ontwikkelen voor dit probleem een kolomgeneratie-methode. K. Sörensen, Universiteit Antwerpen (Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen) J. Raucq, Routing International D. Cattrysse, Katholieke Universiteit Leuven (Centrum voor Industrieel Beleid) Transporttijd, versnelling en transportkosten : mechanismen en effecten voor periodieke en niet-periodieke transportdiensten in de 8-uur- en 24-uur-economie Transporttijd is van groot belang voor de concurrentiepositie van een transportsysteem, aangezien die effect heeft op de transportkosten en transportkwaliteit. Hieruit leiden vele onderzoekers en practici af dat de transporttijd geminimaliseerd moet worden. Van vergelijkbare strekking is het idee dat de handlingstijd op knooppunten kort moet zijn, dat je beter treinen in directe dan in complexe bundelingsnetwerken laat rijden, of dat nieuwe techn(olog)ische concepten die de transporttijd verkorten aanbeveling verdienen. In deze paper wordt dit automatisme in denken en handelen ter discussie gesteld. Er zijn situaties waarin wij te weinig doen aan transportversnelling, maar ook vele andere situaties, waar versnelling geen effect heeft en verspilde moeite is. Deze stelling is gebaseerd op het onderscheid dat bestaat tussen operationele en kosteneffectieve transporttijd. Transportversnelling wordt zichtbaar door verandering van de operationele transporttijd. De concurrentiepositie van een transportsysteem hangt echter af van de kosteneffectieve tijd. Kosteneffectief wil zeggen dat de transportprijs verandert en/of dat de overige transportkosten, bijvoorbeeld rentekosten voor goederen in omloop, veranderen. De kosteneffectieve tijd is een functie van de operationele tijd, maar in vele situaties is de functie niet lineair. Deze paper gaat in op de mechanismen tussen operationele en kosteneffectieve tijd, hierbij verschil makend tussen periodieke en niet-periodieke transportdiensten, en tussen de 24-uur en 8-uureconomie. De strekking van deze uitwerkingen is algemeen geldig. De effecten worden uitgewerkt voor intermodal railvervoer. De uitwerking van de kosteneffectieve tijd voor de 8-uurs economie is naar kennis van de auteur nieuw. Het inzicht in het verloop van de kosteneffectieve tijd wordt gebruikt om eerste conclusies te trekken voor het ontwerp van dienstennetwerken. E.D. Kreutzberger, Technische Universiteit Delft (Onderzoeksinstituut OTB) Dryports : from theory to practice Terminals and inland ports provide an important contribution in the improvement of the accessibility of seaports. By shipping larger volumes of freight from the seaports to the hinterland by rail or barge, and only there arranging the transhipment to road transport, the congested roads in the seaport areas can be relieved. Conventional terminals and inland ports used to be aimed at the handling of cargoes as a basic service. By expanding this with services that would normally take place in the seaport (think

14 of customs facilities, handling of information logistics), a conventional hinterland terminal can grow into a dryport. In this paper, first the concept of a dryport is elaborated. Then, on the basis of a case study on South East Drenthe, it is described how the concept can be developed in practice. J. Gille, ECORYS Nederland BV J. Bozuwa, ECORYS Nederland BV To be or not to be, a typical City Distribution Centre question. Research on success and failures in ten European CDC-cases The objective of this research is to determine factors that caused the success or failure of City Distribution Centres (in practice) based on a detailed survey of 10 cases in Europe. Identified factors of success seems to be the number of users evidently, type of CDC, the organisation of CDC, subsidies, the type of distribution vehicle and the location of a CDC. These insights can help us in starting and implementing new city distribution based concepts. J.H.R. van Duin, Delft University of Technology Praktijkexperiment regelgeving : zonder regels meer orde De logistiek heeft veel last van de regelgeving in binnensteden. Althans dat wordt altijd beweerd. De schade zou oplopen tot 450 miljoen euro. Maar is dit wel zo? Tot nog toe zijn de berekeningen van de schade vooral gebaseerd op modelberekeningen. De gemeente Utrecht en Amersfoort staan open om als experiment een aantal regels af te schaffen die een optimale logistieke prestatie in de weg staan. Welke vervoerders en verladers gaan daar gebruik van maken? En wat is hun logistieke winst? F. Steijn, VNM Night-time delivery as a potential option in Belgian urban distribution : a stakeholder approach The lack of suitable infrastructure for deliveries, noise emissions, conflicts with other road users during delivery operations, jammed trucks in pedestrian zones or historic centres, traffic disruption in the inner city, and environmental pollution. According to 43 European urban governments, these are the main problems concerning urban freight transport in their cities (Ruesch and Glücker, 2001). Despite the fact that these problems are well-established, they are very difficult to resolve because having goods delivered frequently and efficiently is essential for a liveable city. A liveable city is more than just a place to live. It has to accommodate several other functions, such as working, public services, shopping, entertainment, education and tourism (De Munck and Vannieuwenhuyse, 2008; Witlox, 2006). For each of these functions, tons of goods have to be brought into the city. But the way these deliveries are done nowadays puts a strain on the quality of life because of the negative impact on the environment, on traffic safety and on urban mobility. S. Verlinde, Ghent University W. Debauche, Belgian Road Research Centre

15 C. Macharis, Vrije Universiteit Brussel A. Heemeryck, Vrije Universiteit Brussel E. Van Hoeck, Vrije Universiteit Brussel F. Witlox, Ghent University Tank allocation for liquid bulk vessels using a hybrid constraint programming approach Transport of liquid chemicals in bulk is an important market segment of the maritime industry. As the load planning and routing of chemical or parcel tankers is known to be NP-hard, real-life problem instances are often beyond the scope of exact solution methods. This paper proposes a hybrid constraint programming mixed integer programming approach for the load planning of a chemical tanker taking into account cargo and tank characteristics together with the stability criteria of vessels. As such, the model incorporates the main operational load planning constraints. For a given assignment of cargoes to cargo tanks generated by constraint programming, stability constraints of the vessels are optimized using mixed integer programming. This work is a first step towards a comprehensive model for the operational planning of chemical tankers that encompasses both the load planning and routing of chemical tankers. Computational testing shows that the proposed approach is capable of solving real-life problems within operational acceptable solution times and that it can be a valid approach for simultaneously creating capacity plans and routes for chemical tankers. R. Van Schaeren, Antwerp Maritime Academy W. Dullaert, University of Antwerp - ITMMA and Antwerp Maritime Academy B. Raa, Ghent University P. Schaus, Dynadec P. Van Hentenryck, Dynadec Internal and external co-loading of outbound flows to increase the sustainability of transport : a case study This paper calculates the potential for reducing internal and external transport costs for a company with three neighboring distribution centers (DC s), each specialized in a specific product category and each using a separate planning system. Most of the outbound flows are transported by truck, with only a marginal portion transported by rail and Short Sea Shipping. One way to achieve more sustainable logistics, besides implementing a further modal shift, is through aiming for further, more systematic bundling of outbound freight flows, both internally within the company and externally with

16 other shippers. In this study, two options for increased co-loading are therefore investigated. First, internal co-loading within the company by bringing together the outbound product flows in a crossdock located next to the three DC s in an attempt to increase the fill level of the trailers/containers was studied. Secondly, the potential for external logistic cooperation with another shipper was analysed. T. van Lier, Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep MOSI-Transport en Logistiek) C. Macharis, Vrije Universiteit Brussel (vakgroep MOSI-Transport en Logistiek) A. Caris, Universiteit Hasselt (IMOB) H. Vrenken, Vrenken Transport & Economics De mogelijkheden van intermodaal vervoer in de praktijk : een case study In deze paper wordt nagegaan of het voor een bedrijf strategisch interessant is om te kiezen voor intermodaal transport. Dit wordt nagegaan aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek voor het bedrijf Colruyt. Colruyt is één van de grootste warenhuisketens in België. Voor verschillende stromen goederen werd de transportkost berekend van de Haven van Antwerpen naar de verschillende distributiecentra van Colruyt, via unimodaal en via intermodaal vervoer. Deze kosten worden vervolgens vergeleken en op basis daarvan wordt bepaald welke transportmodus het voordeligst is voor elk distributiecentrum. Deze haalbaarheidsstudie werd aangevuld met een analyse aan de hand van het LAMBIT-model (Location Analysis Model for Belgian Intermodal Terminals) om de locatie van de optimale intermodale terminal te bepalen voor de verschillende distributiecentra (Halle en Ghislenghien) van Colruyt. Tenslotte wordt er ook een externe kosten berekening uitgevoerd waarbij de externe kosten van unimodaal wegtransport vergeleken worden met die van intermodaal transport. Hiermee wordt berekend hoe groot de kostenbesparing is in externe kosten wanneer er wordt overgeschakeld van unimodaal wegtransport naar intermodaal transport. A. Heemeryck, Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep MOSI-Transport en Logistiek) C. Macharis, Vrije Universiteit Brussel (vakgroep MOSI-Transport en Logistiek) T. van Lier, Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep MOSI-Transport en Logistiek) E. Pekin, Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep MOSI-Transport en Logistiek) Benchmarking transport chains : the BE LOGIC approach At the Vervoerslogistieke Werkdagen in 2008 the BE LOGIC project was presented. Since at that time the project had only just started, we promised to come back one year later to present the first results. In this paper first a short introduction into the BE LOGIC project will be given. This will be followed by a detailed description of the first year results of the project. The focus in this paper will be on the benchmarking of transport chains, and the description of the tool that has been developed by the BE

17 LOGIC project. The benchmarking tool will give a rating to various transport alternatives (road, rail, water, intermodal), based on the weighing of six main indicators and numerous sub-indicators. The tool should be used by small and medium sized transport companies and shippers, in order to trigger them to think about other than road alternatives. R.A.M. Jorna, MOBYCON J. Bozuwa, ECORYS FREIGHTVISION : vision and action plan for European freight transport until 2050 To influence the European transport system of the future, it is necessary to develop a shared vision what the desirable future is and how freight transport should be shaped. That s why the European Commission funds the project FREIGHTVISION Vision and Action Plan for European Freight Transport until 2050 within the 7th Framework Programme ( ). The project brings together various stakeholders to develop a consolidated action plan for a sustainable, efficient and environmental friendly freight transport system. What is with regards to freight transport the desirable future and how can this be reached? This is the central question in the project FREIGHTVISION. For this purpose various stakeholders involved in long-distance freight transport (LDFT) come together at four meetings to discuss status (technology, policy and trends), forecasts, scenarios and the action plan. In these FORESIGHT meetings and discussions a common understanding about future development and sphere of influence is being developed. The final objective of the project is to propose an action plan both for transport and technology policy, which is supported by the stakeholders. This action plan should ensure a sustainable freight transport system with special emphasis on GHG emissions, dependency on fossil fuels, congestion and accidents. R.A.M. Jorna, Mobycon H. Zuiver, Mobycon Benefits of the FREIGHTWISE framework. An overview of the FREIGHTWISE framework and its potential benefits for the actors in the transport chain FREIGHTWISE is a European project that builds on the Norwegian ARKTRANS system framework architecture for the transport sector. One of the main objectives in FREIGHTWISE is to establish a framework for efficient co-modal freight transport. The aim is to simplify (or remove the barriers influencing) the interaction between stakeholders, by defining the main roles that need to interact and the information to be exchanged between them - in order for such activities to be as efficient as possible. The main roles are: Transport User and Transport Service Provider, supported by the Traffic Manager and the transport regulator. FREIGHTWISE has also defined a generic specification of a transport service (a Transport Service Description) and a small set of information objects that need to be exchanged between the four main roles. Between the transport User and the Transport Service Provider, only four information packages are defined: Transport Service, Transport Execution Plan, Transport Service Status and Goods Item Itinerary. The main focus in FREIGHTWISE is the information exchange between the Transport User and the Transport Service Provider. ebxml and UBL are two initiatives that are widely used for information exchange in transport. Surprisingly enough, all current efforts have not contributed to taking cargo from road transport to other modes.

18 The use of the FREIGHTWISE results should remedy this. R.A.M. Jorna, Mobycon NL J.T. Pedersen, BMT Group UK De ontwikkeling van een methodiek voor de risicobepaling van transporten van gevaarlijke stoffen. Een eerste toepassing voor Vlaanderen Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een methodiek die moet toelaten om op een eenvoudige en gestructureerde manier de risico s van het vervoer van gevaarlijke stoffen in Vlaanderen in te schatten voor de verschillende transportmodi (weg, spoor, binnenvaart en buisleiding). Het resultaat van de methodiek geeft een indicatie van het risico op een zwaar ongeval ten gevolge van een transport van gevaarlijke stoffen langs een traject. Op termijn kan deze methode onder andere gebruikt worden om een doorlichting van het Vlaams transportnet te houden (gericht op transporten van gevaarlijke substanties) en een inschatting te verkrijgen van waar de zwakke plekken binnen het infrastructuurnet zich bevinden. G. Reniers, Universiteit Antwerpen en Hogeschool-Universiteit Brussel (CEDON) B. Gorrens, SGS Belgium NV K. De Jongh, SGS Belgium NV M. Van Leest, Vlaamse Overheid (Dienst Veiligheidsrapportering) D. Lauwers, Universiteit Gent (Vakgroep Civiele Techniek) F. Witlox, Universiteit Gent (Vakgroep Geografie) De mobiliteitsgenererende werking van bedrijfslocaties Deze bijdrage beschrijft een onderzoek dat tot doel had methoden te ontwikkelen waarmee de mobiliteitsgenererende werking van een toekomstige bedrijfslocatie in Vlaanderen of Brussel kan worden voorspeld. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen personenmobiliteit en vrachtmobiliteit. Op het vlak van personenmobiliteit, zowel via de weg als met het openbaar vervoer, wordt onderzocht wat de invloed is van de locatie en van het soort bedrijf. Voor de voorspelling van vrachtmobiliteit wordt gebruik gemaakt van bestaande, in de literatuur gerapporteerde, resultaten. Het onderzoek werd voorafgegaan door een uitvoerige literatuurstudie en het verslag van een veldonderzoek op een bestaand bedrijventerrein. Het eindresultaat is een methodiek, voorzien van empirisch afgeleide formules, die overheden in staat stelt de toekomstige mobiliteit te voorspellen die zal ontstaan bij de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein of bij de uitbreiding van een bestaand bedrijventerrein. M. van den Berg, KU Leuven

19 B. Immers, KU Leuven J. Stada, KU Leuven D. Cattrysse, KU Leuven A look into the likely consequences of adapting weights and dimensions of heavy commercial vehicles in Europe Observing the birth of a debate on the weights and dimensions of heavy goods vehicles, the European Commission through its Directorate General for Transport and Environment commissioned in 2007 a study to investigate the possible effects of changing the directive to allow for longer and/or heavier vehicles in international transport. Within a six-month-period, the consortium in charge of this study performed an evaluation, of which the methodology and some results will be presented in this paper. All major effects have been investigated in order to assist the Commission in determining whether it would be sensible to adapt the directive and if yes, in fixing the optimal weights and dimensions of heavy vehicles. The results of the cost-benefit analysis provided in the paper enable the comparison of the output of the various scenarios. The consortium was formed of five entities: TML (BE), TNO (NL), LCPC (FR), RWTH Aachen University (DE) and SETRA (FR). T. Breemersch, Transport & Mobility Leuven (TML) G. De Ceuster, Transport & Mobility Leuven (TML) M. Bereni, Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (Sétra) De benuttingsgraad in de binnenvaart De benuttingsgraad wordt gebruikt als meetinstrument om de efficiency van een modaliteit uit te drukken. De landelijk gehanteerde methode om de benuttingsgraad uit te rekenen geeft voor de binnenvaart een waarde van 0,25 in het jaar Maar wat betekent dit eigenlijk? Wordt driekwart nog niet benut of is een benuttingsgraad van 0,25 maximaal. Welke methodieken zijn voorhanden om de benuttingsgraad uit te rekenen. De verschillende methodieken worden toegelicht aan de hand van enkele (vereenvoudigde) voorbeelden en vervolgens toegepast op het basisbestand goederenvervoer Hierbij wordt aangegeven welke variabelen nu nog niet meegenomen zijn omdat er te weinig informatie beschikbaar over is. Tot slot wordt gekeken waarvoor de benuttingsgraad gebruikt kan worden. M.A.G. Duijnisveld, TNO M.W.J. Bus, NEA Transportonderzoek en opleiding M. Mulder, DVS

20 Het streven naar robuuste supply chains vraagt om een herdefinitie van het gegeneraliseerde kostenbegrip In deze paper wordt aangegeven wat het belang is van robuuste supply chains en hoe bij het ontwerp van logistieke ketennetwerken met dit nastrevenswaardige kenmerk kan worden rekening gehouden. Dit kan door de capaciteit van netwerken niet te krap te dimensioneren, door de transparantie van het proces te vergroten en/of door het spreiden van risco s over meerdere alternatieven. Bij het optimaliseren van deze netwerken dient echter ook het gangbare integrale of gegeneraliseerde kosten begrip te worden aangepast. Bij de formulering ervan dient expliciet rekening te worden gehouden met vraag- en aanbodonzekerheid. Hiervoor worden in dit paper suggesties gedaan. Verder wordt aangegeven wat de consequenties van dit soort ontwerprichtlijnen kunnen zijn voor de vormgeving van logistieke netwerken en het realiseren van dit soort principes in de dagelijkse praktijk. C.J. Ruijgrok, TiasNimbas en Universiteit van Tilburg Korte termijn voorspeller goederenvervoer Nederland. Waar zitten we in de tunnel? Een korte termijn voorspeller in het goederenvervoer is een enorme uitdaging. Het heeft zoiets van: if you re so smart, why ain t you rich. Iedereen is op de hoogte van de regelmatig bijgestelde economische ramingen van het Centraal Plan Bureau (CPB). Ook andere instituten zoals het International Monetary Fund (IMF) hebben hun voorspellingen regelmatig geactualiseerd omdat de omstandigheden in de markt veranderd waren. De laatste maanden is door diverse toonaangevende experts regelmatig herstel gepredikt. Uit eigen onderzoek blijkt dat ondernemers in de transportsector nog niet overtuigd zijn van dit herstel en dit zelfs in twijfel trekken. NEA wordt veel benaderd met vragen uit de markt over wat op de korte termijn de verwachtingen zijn voor de ontwikkeling van de goederenstromen. Om antwoord op deze vragen te kunnen geven, hebben wij besloten op eigen initiatief de Korte Termijn Voorspeller te ontwikkelen. A. Burgess, NEA Transport onderzoek en opleiding Hoe omvangrijk is de donkere materie van de logistiek? Modellen die logistiek en logistieke keuzeprocessen beschrijven, zijn gebaseerd op rationele economische theorie en waarneembare empirische gegevens. Hoe belangrijk is het deel van de logistiek dat zich aan de formele waarneming onttrekt? Welke invloed heeft het grijze gebied van de economie op logistieke keuzes? De paper concludeert op basis van een kwalitatief betoog dat de invloed significant kan zijn - maar gelukkig niet zo groot als het effect van onbegrepen en onverklaarbare ''zwarte materie'' in de natuurkunde (90%!). A.J. van Binsbergen, Technische Universiteit Delft en TRAIL Onderzoekschool Roadmap strategisch goederenvervoermodel In deze paper beschrijven we de roadmap voor het ontwikkelen van een strategisch goederenvervoermodel. Dit model is bedoeld om op strategisch niveau uitspraken te kunnen doen over het goederenvervoer, met name over de effecten van beleidsmaatregelen op dit vervoer en de

21 resulterende vervoersvraag en vervoerskeuzes. De roadmap voor het ontwikkelen van dit model beschrijft het proces waarin een overzicht van alle aanwezige en benodigde kennis wordt verkregen, met daarbij een onderzoeks- en ontwikkelingsplan dat de uiteindelijk leidt tot een compleet strategisch goederenvervoermodel. N. Schmorak, Rijkswaterstaat - DVS M. Duijnisveld, TNO Bouw en Ondergrond M. van den Berg, Rijkswaterstaat - DVS Instrumenten voor vernieuwing van Europese goederentransportnetwerken Hoe krijg je een doorbraak in de opbouw van Europese Netwerken in het goederentransport? Dat was de vraag waar we voor stonden in het project Europese Netwerken. Op basis van de kennis die we in een inventariserende fase hadden ontwikkeld hebben we drie geheel verschillende tools ontwikkeld die elk op hun manier transporterende bedrijven kunnen helpen met succes een vernieuwende aanpak te ontwikkelen bij de opzet van hun Europese Netwerken. Juist middelgrote transporterende bedrijven hebben vaak niet de tools om noodzakelijke samenwerking goed te volbrengen, tot duurzame oplossingen te komen van strategische transportvragen, en opereren vrijwel altijd in een onzekere omgeving. In dit paper beschrijven we de achtergronden van de vraag waarom en hoe we gekomen zijn tot de ontwikkeling van deze tools die juist op deze drie vraagstukken ingaan. De drie tools zijn onderdeel van de ViaDirect tool-set. R. Pieters, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen E. Koekebakker, Buck Consultants International N. Lamers, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen A. Stelling, Stelling Consulting G.J.L. Vos, Buck Consultants International S.J.C.M. Weijers, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ViaDirect : de nieuwe Europese intermodale rekentool van het project Europese netwerken Hoe krijg je een doorbraak in de opbouw van Europese Netwerken in het goederentransport? Dat was de vraag waar we voor stonden in het project Europese Netwerken. Op basis van de kennis die we in een inventariserende fase hadden ontwikkeld hebben we drie geheel verschillende tools ontwikkeld die elk op hun manier transporterende bedrijven kunnen helpen met succes een vernieuwende aanpak te ontwikkelen bij de opzet van hun Europese Netwerken. Dit paper beschrijft één van de drie tools uit

22 de ViaDirect toolset een rekentool bestaande uit een multimodale Europese routeplanner en een bundelingstool AB-transporten ontwikkeld in één van de twee kennisprojecten van het Europese Netwerken project van Transumo. A. Stelling, Stelling Consulting E. Koekebakker, Buck Consultants International S.J.C.M. Weijers, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ViaDirect : de scenarioplanning tool van het project Europese netwerken Een scenario-aanpak kan bedrijven helpen weloverwogen om te gaan met onzekerheden. Transportbedrijven hebben, als partij die in principe volgend is, per definitie te maken met veel onzekerheden. Toch maakt men daar maar beperkt gebruik van scenario s. Een scenario-aanpak kan een welkome aanvulling zijn in het proces van het opbouwen van een Europees Netwerk in het goederentransport. In het project Europese Netwerken (EN) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen, Buck Consultants International en het Euregionaal Platform Logistiek, was scenariobouw een van de onderzoeks- en ontwikkelonderwerpen. Voor een beschrijving van het EN-project zie Pieters en anderen (2009). G.J.L. Vos, Buck Consultants International R. Pieters, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen S.J.C.M. Weijers, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ViaDirect netwerken : de partnerselectie- en samenwerkingstool van het project Europese Het realiseren van verbeteringen in Europese netwerken vereist een sterke mate van samenwerking. Logistieke bedrijven zijn bij de ontwikkeling van deze nieuwe netwerken doorgaans sterk gefocused op harde feiten zoals optimalisatieberekeningen en kostenvoordelen terwijl aandacht voor partnerselectie en het samenwerkingsproces zeer beperkt is. Vanuit deze achtergrond is voor de Viadirect-tool-set een tool ontworpen die zich richt op het ondersteunen van samenwerking. De partnerselectie- en samenwerkingstool van het model bestaat uit vier verschillende onderdelen: een procesgericht vijf stappenplan om te komen tot samenwerking, een SWOT & Need for partnership module, een Partnership setup scan en een Cooperation scan. De partnerselectie en samenwerkingstool is daarbij onderdeel van de ViaDirect-tool-set die tevens ondersteuning biedt bij scenarioplanning, multimodale routeplanning en bundeling van ABtransportstromen. E. Koekebakker, Buck Consultants International A. Stelling, Stelling Consulting

23 S.J.C.M. Weijers, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

24 DEEL 2 Sense en respond in logistiek Niet zonder predict en prepare Samenwerken met leveranciers en afnemers en fabrieken die voor de hele wereld produceren zijn aan de orde van de dag bij logistiek, productontwikkeling en verkoop. Het verzamelen van informatie uit dit complexe netwerk om de juiste beslissingen te nemen is niet eenvoudig. Gelukkig zorgt de ICT-sector voor steeds betere informatieverwerkingscapaciteit. Nieuwe mogelijkheden voor het met 'sense and respond' beheersen van logistieke netwerken. De nieuwe buzz in slimme logistiek is 'situational awareness'. In gewone mensentaal: omgevingsbewustzijn. Dit houdt in dat elke medewerker informatie heeft om zijn of haar situatie beter te kunnen beoordelen en dus beter kan beslissen en sturen/regisseren. Het nieuwe credo is 'Sense and Respond Logistics' (S&R- Logistiek); voelen en reageren. W. Ploos van Amstel, TNO Mobiliteit en Logistiek H. van Rijswijck, TNO Mobiliteit en Logistiek G. Zomer, TNO Mobiliteit en Logistiek De mens in de logistiek : resilience, beschikbaarheid en kwaliteit Wij richten ons in dit stuk op de veerkracht (resilience) van de mens, in de logistiek. Een snelle blik op het logistieke nieuws leert dat dit zeer actueel is, en dat naar onze verwachting altijd zal blijven. Tijd voor een verkennende paper over dit onderwerp. De paper is beschouwend van aard met hier en daar wat voorbeelden. We gaan in op de volgende zaken: de golven van de arbeidsmarkt, de menselijke maat, bescherming van medewerkers, automatisering en mechanisering, complexiteit en sociale aspecten en doelgroepenbeleid. Steeds kijken we naar de gevolgen voor de beschikbaarheid en kwaliteit van menselijk handelen, en dus het verhogen van de mate van de menselijke resilience in de logistiek. E. Guis, Centraal Boekhuis B.R.H. Lammers, TNO Mobiliteit en Logistiek B. Schoonderwoerd, Technische Unie Smart trade lanes for air freight Security gets increasingly more attention those recent days, in particular for air transport. On the air freight side, there is still a lot to do to remove all non-secure situations, while nobody is interested in having a security system, that seriously impacts efficiency. Today, we can state that solutions are available to overcome that issue. J. De Kegel, IBM

25 H. Hilders, Cargobox Chinese logistics in Europe. Is there a difference? In time of recession in the Western world, the economy of a number of countries is still growing. The Chinese economy is one of them. Although, after a long time of growing container traffic to the Western European harbours from China, there has been a container downfall of 20 percent last year, their production is still growing. The consequences of this growth are not easy to predict. The European countries are more occupied with getting their own economies at steam again. For ports and airports and a services-oriented society like the Netherlands, import flows are as important as export flows. Historically, import flows from China use the port of Hamburg as their gateway. Second is Rotterdam, followed by Antwerp (CBS, 2008). But:Will China, with an expected growth in export in the future, still use the existing infrastructure? For instance: in former East Germany, in the town of Parchim, situated between Hamburg and Berlin, an ex-military airport has been bought by a Chinese logistics firm in This firm intends to operate the airport as a hub for incoming airfreight from China. Value added services and a bonded area are established. Traffic is still small (35000 tons and aircraft movements in 2008), but growing. There is a direct connection with Zhengzhou, in the province of Henan, China. What will be the consequences for the existing infrastructure and logistic service providers in Western Europe in the near future? A.G.M. van den Hanenberg, Rotterdam University (Department of logistics management) Regierol mainports : kans of bedreiging voor MKB? Onderzoeksprogramma als breekijzer innovatie In dit artikel wordt ingegaan op een voorgenomen onderzoeksprogramma van een consortium rond de mainports van Nederland. Het betreft het RAAK-PRO-voorstel Keten- en Netwerkstrategieën voor MKB-ondernemingen in Mainports van het lectoraat Logistiek dat deel uitmaakt van het domein Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. RAAK PRO staat voor Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie PRraktijkgericht Onderzoek en is een initiatief van de HBO-raad. Met dit onderzoeksprogramma beoogt het lectoraat Logistiek de toegepast-onderzoekspraktijk aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een impuls te geven. Daarbij wordt enerzijds aangesloten bij de kennisbehoefte van MKB-ondernemingen die opereren binnen de dynamische context van Nederlandse mainports en anderzijds bij de innovatiethema s van het nationale Topinstituut Supply Chain Management. In het programma wordt samengewerkt met Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), TNO, Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Hogeschool Rotterdam (HRO). Met het programma Keten- en Netwerkstrategieën voor MKB-ondernemingen in Mainports speelt het lectoraat Logistiek in op toenemende onzekerheid en dynamiek van mainports en op de daaruit resulterende vragen. Samen met de onderzoekspartners en het consortium zijn de drie volgende hoofdvragen bepaald. Wat is de huidige keten- en netwerkpositie van het MKB binnen de Nederlandse mainports? Wat zijn de actuele ontwikkelingen in de logistiek van de Nederlandse mainports en bieden deze ontwikkelingen innovatiekansen voor het MKB? Wat zijn kritische succesfactoren/prestatie-indicatoren van MKB-ers bij de nieuwe ontwikkelingen in de logistiek van de mainports en op welke wijze kan het MKB die kansen benutten? Het doel van deze bijdrage is aanleiding te geven tot een discussie over twee vragen: 1. Is de regierol van mainports een kans of een bedreiging voor het logistieke MKB?

26 2. Is een hbo-onderzoeksprogramma het geëigende middel om innovatie van het MKB te stimuleren? Welke vragen zullen moeten worden beantwoord? En welke instrumenten zijn daarbij nodig? D.A. van Damme, Hogeschool van Amsterdam en TNO B. Kuipers, Erasmus Universiteit Rotterdam H.J. Quak, TNO O.W. de Graaf, Hogeschool van Amsterdam Lange termijn bereikbaarheid en leefkwaliteit van het Rotterdams havengebied De bereikbaarheid van de Mainport Rotterdam is van groot belang voor de regionale en nationale economie. Om de bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied op peil te houden, investeert Rijkswaterstaat in de periode onder andere 1,3 miljard euro in de verbetering van de A15. Of deze investeringen voldoende zullen zijn om de verwachte verkeersgroei op te vangen en congestie te verminderen is onzeker. Als de groei zich doorzet en andere maatregelen uitblijven zijn extra maatregelen noodzakelijk (Transumo A15, 2009). Dit paper richt zich op de vraag: Welke maatregelen zijn er nodig om het Rotterdamse havengebied ook op lange termijn ( ) bereikbaar te houden en de leefkwaliteit te verbeteren?. In het paper wordt ingegaan op de ontwikkeling van een maatregelenpakket dat in samenwerking met een groot aantal stakeholders in het havengebied Rotterdam tot stand is gekomen. Dit maatregelenpakket is vervolgens doorgerekend om te onderzoeken wat de verwachte impact is op verkeer, lucht, geluid en externe veiligheid. Hiertoe zijn een aantal verschillende scenario s uitgewerkt. Hierna zijn een aantal kansrijke maatregelen verder uitgewerkt. Voor deze maatregelen is onderzocht wat de haalbaarheid van invoering van de maatregel en de plausibiliteit van het verwachte effect is. In dit paper wordt als voorbeeld een aantal maatregelen gericht op de containerlogistiek besproken. Op basis van de analyses van het gehele maatregelenpakket is geconcludeerd dat het voor de regio Rotterdam noodzakelijk is zich voor te bereiden op de invoering van maatregelen uit het maatregelenpakket die in het kader van het Transumo A15 zijn ontwikkeld. Ten eerste omdat vanuit een risicobenadering aanvullende maatregelen nodig zijn om knelpunten te voorkomen of op te lossen omdat voorziene maatregelen niet genomen worden, te weinig effect hebben of pas later worden ingevoerd. Ten tweede vanwege de ambitie om de bereikbaarheid en leefbaarheid van het havengebied maximaal te verbeteren, waarbij verder gegaan wordt dan het voldoen aan de wettelijke normen. J. van Meijeren, TNO D. Vonk Noordegraaf, TNO en TU Delft L.A. Tavasszy, TNO en TU Delft

27 Holonische besturingen in vervoerslogistieke systemen Holonische productiebesturingssystemen beheren de interne logistiek en aanverwante activiteiten in een fabriek. Het HMES besturingssysteem ontwikkeld aan de KU Leuven heeft een extreem schaalbaar ontwerp. Dit systeem werkt bottom-up en blijkt in staat door te groeien naar transport en logistiek. Dit artikel beschrijft hoe de concepten en principes van dit holonisch besturingssysteem kunnen gebruikt worden om ook de goederenstromen buiten de fabriek te beheren. Het bespreekt hoe een HMES evolueert naar een HLES voor een crossdocksysteem dat coördinatie met de vrachtwagens, die goederen aan- en afvoeren, ondersteunt. J. Van Belle, K.U. Leuven (Departement Werktuigkunde) B. Saint Germain, K.U. Leuven (Departement Werktuigkunde) P. Verstraete, K.U. Leuven (Departement Werktuigkunde) P. Valckenaers, K.U. Leuven (Departement Werktuigkunde) O. Ali, K.U. Leuven (Departement Werktuigkunde) H. Van Brussel, K.U. Leuven (Departement Werktuigkunde) D. Cattrysse, K.U. Leuven (Departement Werktuigkunde) Impacts of intelligent cargo systems in the transport logistics industry This paper presents the results of the study Impact Assessment on the introduction of intelligent cargo systems in transport logistics industry. This study has been carried out by PTV (Germany) and ECORYS Transport & Mobility for the European Commission (DG Information Society and Media). The study consisted of the following four tasks: (i) Task 1 General approach and user perception ; (ii) Task 2 Scenario development ; (iii) Task 3 Impact assessment ; (iv) Task 4 Migration path and recommendations. In this paper the main results of each of the four tasks are presented. D. Mans, ECORYS Transport & Mobiliteit J. Bozuwa, ECORYS Transport & Mobiliteit R. Piers, ECORYS Transport & Mobiliteit

28 Is a supply chain a system of systems? Supply chains are the life-lines of society. Quite different definitions on the concept of supply chain management, strategic management, operations management, logistics management exist. Several disciplines tend to have dedicated approaches towards supply chain management and how it relates to concepts more common in respective disciplinary fields. Value adding processes in the supply chain take place at different supply chain locations and at different times under different business responsibilities. To govern these processes good communication between the many separate disciplines is necessary. More proficient less mono-disciplinary associated understanding of the concept of supply chain is contributing to the effectiveness and efficiency of operations in supply chains. This research identifies the supply chain as a system and as a system of systems. Were systems approaches are already quite common in many fields; the system of systems approach is a relative new research discipline. Both systems engineering and system of systems engineering are methodologies for defining, abstracting, modeling, analyzing and synthesis of systems and system of systems for research and design problems. The phenomenon of the supply chain is discussed and analyzed on its most common aggregation levels. Next the supply chain is composed on higher and decomposed on lower aggregation levels. On each of the addressed aggregation levels and between aggregation levels systems and systems of systems are identified. The main result of this research is a first descriptive view (framework) of supply chains from both a system and a system of systems perspective. The framework contributes to a robust understanding of a system and the system of systems approach for supply chain management. As next step an agenda for the assessment of this framework is suggested as is further research regarding the consequences of a possible application of this framework in the professional world. M. Ludema, Delft University of Technology (Faculty or Technology, Policy & Management) Integrated container berth allocation, quay crane assignment and workforce scheduling The availability and cost structure of the workforce for loading and unloading vessels has an important influence on the feasibility and cost efficiency of plans for berth allocation and assignment of quay cranes on container terminals. However, it is often overlooked in existing solution approaches. This paper is amongst the first to develop an integrated optimization model for the berth allocation, quay crane assignment and workforce scheduling at a container terminal. Computational testing on real-life data shows that by balancing the work over the different work shifts, the model is capable of better supporting terminal management decision making and achieving significant labor cost savings. B. Raa, Ghent University (Faculty of Economics and Business Administration) W. Dullaert, University of Antwerp-ITMMA and Antwerp Maritime Academy Effect van een stijging van de brandstofprijs op de modal split van het goederenvervoer in België In deze paper wordt nagegaan wat een toename in de brandstofprijs teweeg brengt op de modale verdeling van het goederenvervoer dat momenteel grotendeels wordt ingenomen door het wegvervoer. Ter inleiding worden de huidige situatie en verwachte trends naar de toekomst toe voorgesteld. In de paper wordt de totale logistieke kostenconcept berekeningsmethode gehanteerd om het aandeel van de brandstofkost in de totale transportkosten te bepalen. Aan de hand van het Locatie Analyse Model voor Belgische Intermodale terminals (LAMBIT-model) (Macharis et al., 2008) worden drie scenario s gebruikt die gebaseerd zijn op de wereldwijde verwachte energievooruitzichten

29 opgesteld door het Energy Information Administration (AEO2009). De onderzoeksresultaten uit het LAMBIT-model geven een stijging in het marktgebied weer van en naar de verschillende gemeenten vanuit de haven van Antwerpen waarvoor het intermodaal binnenvaart- en/of spoorvervoer goedkoper is dan het unimodaal wegvervoer. E. Van Hoeck, Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep MOSI-Transport en Logistiek) C. Macharis, Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep MOSI-Transport en Logistiek) T. van Lier, Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep MOSI-Transport en Logistiek) E. Pekin, Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep MOSI-Transport en Logistiek) Op weg naar het spoor : huidige situatie en toekomst van het transport van break bulk goederen over het spoor Als gevolg van de verwachte groei in goederenoverslag in de Rotterdamse haven en de daarmee verbonden groeiende congestie- en milieuproblemen staat het transport naar het achterland de laatste jaren wederom in het middelpunt van de belangstelling. Een van de mogelijkheden om de te verwachten problemen te voorkomen is, om meer break bulk goederen van en naar het achterland op het spoor te vervoeren in plaats van transport over de weg. In de paper inventariseren we omvang van de break bulk goederenstroom, gaan we in op de betrokken marktpartijen in de haven, hun motivatie wel of niet voor spoortransport te kiezen en de bevorderende en belemmerende factoren voor meer spoortransport uit het oogpunt van de partijen in het haven. Conclusies uit het onderzoek zijn dat zonder maatregelen van de betrokken marktpartijen in de Rotterdamse haven de doelstelling om in % van de break bulk transporten van en naar het achterland via het spoor te realiseren niet haalbaar is. Het blijkt dat er onvoldoende markt is, tenzij partijen met elkaar samenwerken. Betere informatievoorzieningen voor en communicatie tussen alle marktpartijen, bereidheid tot samenwerking bij consolidatie van de goederenstroom en investeringen in bottleneck capaciteit zijn voorwaarden om de doelstelling te kunnen realiseren. Hierbij kan het Havenbedrijf een ondersteunende rol spelen als bemiddelaar tussen overheid en bedrijfsleven, coördinator van een betere samenwerking tussen de verschillende marktpartijen, in de bevordering van projecten voor de uitbreiding van de havenfaciliteiten en in het verzamelen en beschikbaar stellen van betere informatie over de transportstromen en betrokken marktpartijen bij break bulk transporten van en naar de Rotterdamse haven. R. van den Berg, Havenbedrijf Rotterdam H.-H. Glöckner, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen B. Holth, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

30 AUTEURSREGISTER Ali O. Holonische besturingen in vervoerslogistieke systemen Beekmans J. Samenwerking in de logistiek : de rol van de overheid Bereni M. A look into the likely consequences of adapting weights and dimentions of heavy commercial vehicles in Europe Bozuwa J. Benchmarking transport chains : the BE LOGIC approach Bozuwa J. Dryports : from theory to practice Bozuwa J. Impacts of intelligent cargo systems in the transport logistics industry Breemersch T. A look into the likely consequences of adapting weights and dimentions of heavy commercial vehicles in Europe Burgess A. Korte termijn voorspeller goederenvervoer Nederland. Waar zitten we in de tunnel? Bus M.W.J. De benuttigsgraad in de binnenvaart Caris A. Internal and external co-loading of outbound flows to increase the sustainability of transport : a case study Cattrysse D. De mobiliteitsgenererende werking van bedrijfslocaties Cattrysse D. Holonische besturingen in vervoerslogistieke systemen Cattrysse D. Ophaling van industrieel afval in containers : een uitdagend rittenplanningsprobleem De Ceuster G. A look into the likely consequences of adapting weights and dimentions of heavy commercial vehicles in Europe de Graaf O.W. Regierol mainports : kans of bedreiging voor MKB? Onderzoeksprogramma als breekijzer innovatie De Jongh K. De ontwikkeling van een methodiek voor de risicobepaling van transporten van gevaarlijke stoffen. Een eerste toepassing voor Vlaanderen

31 De Kegel J. Smart trade lanes for air freight Debauche W. Night-time delivery as a potential option in Belgian urban distribution : a stakeholder approach Devriendt K. D-Via : duurzame stadsdistributie in Vlaanderen Duijnisveld M.A.G. De benuttigsgraad in de binnenvaart Duijnisveld M.A.G. Roadmap strategisch goederenvervoermodel Dullaert W. Integrated container berth allocation, quay crane assignment and workforce planning Dullaert W. Sustainable use of biomass waste flows in Flanders Dullaert W. Tank allocation for liquid bulk vessels using a hybrid constraint programming approach Gille J. Dryports : from theory to practice Glöckner H.-H. Op weg naar het spoor : huidige situatie en toekomst van het transport van break bulk goederen over het spoor Gorrens B. De ontwikkeling van een methodiek voor de risicobepaling van transporten van gevaarlijke stoffen. Een eerste toepassing voor Vlaanderen Guis E. De mens in de logistiek : resilience, beschikbaarheid en kwaliteit Heemeryck A. De mogelijkheden van intermodaal vervoer in de praktijk : een case study Heemeryck A. Night-time delivery as a potential option in Belgian urban distribution : a stakeholder approach Hendriks B.M. De impact van binnenstadservice.nl : het begin van een nieuw type stadsdistributiecentrum Heuts R. Sustainable use of biomass waste flows in Flanders Heuvelman M. D-Via : duurzame stadsdistributie in Vlaanderen

32 Hilders H. Smart trade lanes for air freight Holth B. Op weg naar het spoor : huidige situatie en toekomst van het transport van break bulk goederen over het spoor Huyghebaert E. D-Via : duurzame stadsdistributie in Vlaanderen Immers B. De mobiliteitsgenererende werking van bedrijfslocaties Inghels D. Sustainable use of biomass waste flows in Flanders Jordaan H. Goedvervoer : AMFI-onderzoek naar de mooie logistiek in Nederland Jorna R.A.M. Benchmarking transport chains : the BE LOGIC approach Jorna R.A.M. Benefits of the FREIGHTWISE framework Jorna R.A.M. Freightvision : vision and action plan for European freight transport until 2050 Koekebakker E. Instrumenten voor vernieuwing van Europese goederentransportnetwerken Koekebakker E. ViaDirect : de nieuwe Europese intermodale rekentool van het project Europese netwerken Koekebakker E. ViaDirect : de partnerselectie- en samenwerkingstool van het project Europese netwerken Kreutzberger E.D. Transporttijd, versnelling en transportkosten : mechanismen en effecten voor periodieke en niet-periodieke transportdiensten in de 8-uur- en 24-uur-economie Kuipers B. Regierol mainports : kans of bedreiging voor MKB? Onderzoeksprogramma als breekijzer innovatie Lamers N. Instrumenten voor vernieuwing van Europese goederentransportnetwerken Lammers B.R.H. De mens in de logistiek : resilience, beschikbaarheid en kwaliteit Lauwers L. De ontwikkeling van een methodiek voor de risicobepaling van transporten van gevaarlijke stoffen. Een eerste toepassing voor Vlaanderen

33 Ludema M. Is a supply chain a system of systems? Macharis C. De mogelijkheden van intermodaal vervoer in de praktijk : een case study Macharis C. Effect van een stijging van de brandstofprijs op de modal split van het goederenvervoer in België Macharis C. Internal and external co-loading of outbound flows to increase the sustainability of transport : a case study Macharis C. Night-time delivery as a potential option in Belgian urban distribution : a stakeholder approach Mans D. Impacts of intelligent cargo systems in the transport logistics industry Martens K. Samenwerking in de logistiek : de rol van de overheid Mulder M. De benuttigsgraad in de binnenvaart Pedersen J.T. Benefits of the FREIGHTWISE framework Pekin E. De mogelijkheden van intermodaal vervoer in de praktijk : een case study Pekin E. Effect van een stijging van de brandstofprijs op de modal split van het goederenvervoer in België Piers R. Impacts of intelligent cargo systems in the transport logistics industry Pieters R. Instrumenten voor vernieuwing van Europese goederentransportnetwerken Pieters R. ViaDirect : de scenarioplanning tool van het project Europese netwerken Ploos van Amstel W. Sense en respond in logistiek Niet zonder predict en prepare Quak H.J. De impact van binnenstadservice.nl : het begin van een nieuw type stadsdistributiecentrum Quak H.J. Regierol mainports : kans of bedreiging voor MKB? Onderzoeksprogramma als breekijzer innovatie Raa B. Integrated container berth allocation, quay crane assignment and workforce planning

34 Raa B. Tank allocation for liquid bulk vessels using a hybrid constraint programming approach Raucq J. Ophaling van industrieel afval in containers : een uitdagend rittenplanningsprobleem Reniers G. De ontwikkeling van een methodiek voor de risicobepaling van transporten van gevaarlijke stoffen. Een eerste toepassing voor Vlaanderen Ruijgrok C.J. Het streven naar robuuste supply chains vraagt om een herdefinitie van het gegeneraliseerde kostenbegrip Saint Germain B. Holonische besturingen in vervoerslogistieke systemen Salens M. D-Via : duurzame stadsdistributie in Vlaanderen Schaus P. Tank allocation for liquid bulk vessels using a hybrid constraint programming approach Schepers M. D-Via : duurzame stadsdistributie in Vlaanderen Schmorak N. Roadmap strategisch goederenvervoermodel Schoonderwoerd B. De mens in de logistiek : resilience, beschikbaarheid en kwaliteit Sörensen K. Ophaling van industrieel afval in containers : een uitdagend rittenplanningsprobleem Spijkerman R. Goedvervoer : AMFI-onderzoek naar de mooie logistiek in Nederland Stada J. De mobiliteitsgenererende werking van bedrijfslocaties Steijn F. Praktijkexperiment regelgeving : zonder regels meer orde Stelling A. Instrumenten voor vernieuwing van Europese goederentransportnetwerken Stelling A. ViaDirect : de nieuwe Europese intermodale rekentool van het project Europese netwerken Stelling A. ViaDirect : de partnerselectie- en samenwerkingstool van het project Europese netwerken

35 Tavasszy L.A. Lange termijn bereikbaarheid en leefkwaliteit van het Rotterdamse havengebied Valckenaers P. Holonische besturingen in vervoerslogistieke systemen Van Belle J. Holonische besturingen in vervoerslogistieke systemen van Binsbergen A.J. Hoe omvangrijk is de 'donkere materie' van de logistiek? Van Brussel H. Holonische besturingen in vervoerslogistieke systemen van Damme D.A. Regierol mainports : kans of bedreiging voor MKB? Onderzoeksprogramma als breekijzer innovatie van den Berg M. De mobiliteitsgenererende werking van bedrijfslocaties van den Berg M. Roadmap strategisch goederenvervoermodel van den Berg R. Op weg naar het spoor : huidige situatie en toekomst van het transport van break bulk goederen over het spoor van den Hanenberg A.G.M. Chinese logistics in Europe. Is there a difference? van Duin J.H.R. To be or not to be, a typical City Distribution Centre question. Research on success and failures in ten European CDC-cases Van Hentenryck P. Tank allocation for liquid bulk vessels using a hybrid constraint programming approach Van Hoeck E. Effect van een stijging van de brandstofprijs op de modal split van het goederenvervoer in België Van Hoeck E. Night-time delivery as a potential option in Belgian urban distribution : a stakeholder approach Van Leest M. De ontwikkeling van een methodiek voor de risicobepaling van transporten van gevaarlijke stoffen. Een eerste toepassing voor Vlaanderen van Lier T. De mogelijkheden van intermodaal vervoer in de praktijk : een case study van Lier T. Effect van een stijging van de brandstofprijs op de modal split van het goederenvervoer in België

36 van Lier T. Internal and external co-loading of outbound flows to increase the sustainability of transport : a case study van Meijeren J. Lange termijn bereikbaarheid en leefkwaliteit van het Rotterdamse havengebied van Rijswijck H. Sense en respond in logistiek Niet zonder predict en prepare Van Schaeren R. Tank allocation for liquid bulk vessels using a hybrid constraint programming approach Vanderschaeghe P. D-Via : duurzame stadsdistributie in Vlaanderen Verbist B. Sustainable use of biomass waste flows in Flanders Verlinde S. D-Via : duurzame stadsdistributie in Vlaanderen Verlinde S. Night-time delivery as a potential option in Belgian urban distribution : a stakeholder approach Verstraete P. Holonische besturingen in vervoerslogistieke systemen Vonk Noordegraaf D. Lange termijn bereikbaarheid en leefkwaliteit van het Rotterdamse havengebied Vos G.J.L. Instrumenten voor vernieuwing van Europese goederentransportnetwerken Vos G.J.L. ViaDirect : de scenarioplanning tool van het project Europese netwerken Vranken E. D-Via : duurzame stadsdistributie in Vlaanderen Vrenken H. Internal and external co-loading of outbound flows to increase the sustainability of transport : a case study Weijers S.J.C.M. Instrumenten voor vernieuwing van Europese goederentransportnetwerken Weijers S.J.C.M. ViaDirect : de nieuwe Europese intermodale rekentool van het project Europese netwerken Weijers S.J.C.M. ViaDirect : de partnerselectie- en samenwerkingstool van het project Europese netwerken

37 Weijers S.J.C.M. ViaDirect : de scenarioplanning tool van het project Europese netwerken Witlox F. De ontwikkeling van een methodiek voor de risicobepaling van transporten van gevaarlijke stoffen. Een eerste toepassing voor Vlaanderen Witlox F. D-Via : duurzame stadsdistributie in Vlaanderen Witlox F. Night-time delivery as a potential option in Belgian urban distribution : a stakeholder approach Zomer G. Sense en respond in logistiek Niet zonder predict en prepare Zuiver H. Freightvision : vision and action plan for European freight transport until 2050

38 VLW BEST PAPER AWARD Sinds de VLW 2007 editie wordt er door een vakjury onder de ingezonden papers een Best Paper gekozen. De VLW Best Paper Award is een gratis deelname aan de eerstvolgende VLW en een oorkonde. De jury houdt bij de toekenning van de prijs rekening met drie criteria: (i) wetenschappelijke kwaliteit, (ii) relevantie voor de praktijk, en (iii) helderheid van het betoog, leesbaarheid, en overtuigingskracht. VLW Best Paper Award 2007 : Scanning inventory levels and policies for postal retail E. Vreys, UA-ITMMA W. Dullaert, UA-ITMMA & HZS VLW Best Paper Award 2008 : Resilience in de praktijk E. Guis, Centraal Boekhuis B. Schoonderwoerd, Technische Unie B.V. B.R.H. Lammers, TNO (Mobiliteit en Logistiek)

39 PAPERBIJDRAGEN

40 SENSE EN RESPOND IN LOGISTIEK... NIET ZONDER PREDICT EN PREPARE W. Ploos van Amstel, TNO Mobiliteit en Logistiek H. van Rijswijck, TNO Mobiliteit en Logistiek G. Zomer, TNO Mobiliteit en Logistiek

41 Samenwerken met leveranciers en afnemers en fabrieken die voor de hele wereld produceren zijn aan de orde van de dag bij logistiek, productontwikkeling en verkoop. Het verzamelen van informatie uit dit complexe netwerk om de juiste beslissingen te nemen is niet eenvoudig. Gelukkig zorgt de ICTsector voor steeds betere informatieverwerkingscapaciteit. Satellieten zorgen voor wereldwijde communicatie en de mobiele techniek samen met RFID-tags zorgen voor een netwerk van allemaal minicomputers die constant met elkaar in verbinding staan. Nieuwe mogelijkheden voor het met sense and respond beheersen van logistieke netwerken. De nieuwe buzz in slimme logistiek is situational awareness. In gewone mensentaal: omgevingsbewustzijn. Dit houdt in dat elke medewerker informatie heeft om zijn of haar situatie beter te kunnen beoordelen en dus beter kan beslissen en sturen/regisseren. Het nieuwe credo is Sense and Respond Logistics (S&R-Logistiek); voelen en reageren. De communicatie begint bij de onderdelen van het netwerk en niet bij een centrale computer. Of het nou een pakketje, pallet of container is: ze geven aan wat ze zijn, hoe zwaar ze zijn, waar ze naartoe moeten en hoe laat ze daar moeten zijn. De situational awareness is ook niet meer een scherm vol cijfertjes en lettertjes! Het zijn dashboards en virtuele verkeerstorens die zichtbaar maken wat er in de wereldwijde goederenstromen gebeurt. Betere logistieke prestaties vereisen samenwerking Logistiek gaat vooral over goederenstromen. Bijvoorbeeld de TomTom s die vanuit fabrieken in China hun weg vinden naar de consument, bakstenen die van de producent naar de bouwplaats gaan, kapotte iphone die klanten voor reparatie terugbrengen naar Mediamarkt en wanneer Bol.com het favoriete games thuis aflevert. Soms gaat het daarbij om een harde goederenstroom. Maar, steeds vaker gaat het daarbij ook een zachte gegevensstroom, zoals een DJ die zijn nieuwste tracks koopt op Beatport. En de combinatie van die twee, zachte en harde, stromen bepaalt of UPC uiteindelijk beeld en geluid geeft. Logistiek is van alle tijden. Juist vandaag met steeds veranderende individuele klanteneisen, elke keer meer nieuwe producten en combinatie van diensten, die steeds sneller op de markt worden gelanceerd, en de noodzaak om de kosten in de onderneming zo laag mogelijk te houden is logistiek een krachtig wapen om de positie van een onderneming te versterken. Logistiek beperkt zich niet meer alleen tot de goederenstroom. Ook overheden, serviceorganisaties, ziekenhuizen, luchtvaartmaatschappijen, evenementorganisatoren en banken omarmen logistiek om hun klanten nog beter te kunnen bedienen tegen de juiste kosten. Logistiek gaat dan over documentstromen, personenstromen en informatiestromen.

42 Ondernemingen die hun logistiek goed hebben geregeld zijn een stap voor op hun concurrenten en mede daarom marktleider geworden. Zij hebben minder logistieke kosten en zijn winstgevender. Apple stond in 2009 bovenaan de lijst van tien ondernemingen die het beste presteren met logistiek. Op deze top 10 van het Amerikaanse onderzoeksbureau AMR Research wordt Apple gevolg door Dell en Procter&Gamble. Apple wordt geroemd voor de pioniersrol bij innovatieve logistieke ideeën, goede samenwerking met leveranciers, verkoop- en productieplanning, productontwikkeling en niet in de laatste plaats een perfecte match tussen hun marketing en hun logistiek. Deze ondernemingen hebben hun logistiek naadloos afgestemd met hun strategie, wat zich vertaalt in een sterke positie in de markt. Maar, ook Benelux ondernemingen als Philips, Heineken en van Drie Groep laten zien dat een sterke logistiek leidt tot een sterke positie in de markt en lokale aanbieders van ICT als TomTom, Ortec, Slimstock en Quintiq zijn wereldspelers geworden. Wereldwijde goederenstromen... Concurrentie en markten worden niet langer begrensd door landsgrenzen. Nieuwe concurrenten kunnen overal in de hele wereld opstaan. Overal kunnen nieuwe markten ontstaan. De internationale concurrentie neemt toe door grotere wereldwijde vrijhandel en deregulering en harmonisatie van producten. Veel ondernemingen werken vanuit een wereldwijd perspectief. Op wereldschaal worden besluiten genomen over de ondernemingsstrategie, de ontwikkeling van nieuwe producten en de productievestigingen. Internationale ondernemingen moeten elk onderdeel van de logistieke keten op de juiste schaal en op de juiste locatie in de wereld uitbouwen en hun niet-kernactiviteiten uitbesteden. Daarbij houdt het management rekening met de vorming en uitbreiding van de Europese Unie, wisselende wisselkoersen, belastingtarieven, handelsblokkades, olieprijzen en operationele (veiligheids)risico s. Logistiek moet globaal denken. Er zijn steeds meer mogelijkheden om in te kopen of te laten produceren op wereldwijde inkoopmarkten. Ondernemingen besteden niet-kernactiviteiten als transport, logistiek en soms zelfs productie, uit aan gespecialiseerde ondernemingen. Het kan zijn dat in de assemblage-industrie op grond van schaalgrootte bepaalde onderdelenfabrieken voor wereldwijde toelevering zorgen, terwijl de assemblage meer marktgericht kan plaatsvinden in diverse geografische gebieden, dicht bij de markt. Van een enkele schakel naar cross chain control Aanpassingen in een logistieke netwerk zijn niet eenvoudig. Je pakt niet zomaar een fabriek of distributiecentrum op en verplaatst die, of je snijdt er de helft vanaf. Nog lastiger dan bakstenen is het verplaatsen, ontslaan, en mogelijk zelfs, het aannemen van personeel. Hoe verdien je dat ook

43 weer terug? Op korte termijn is dan de enige mogelijkheid het slimmer plannen en besturen van de goederenstromen die door dat distributienetwerken lopen. Het concept van Cross Chain Control Centers (Commissie van Laarhoven, 2008) speelt op deze gedachte in. Cross Chain Control Centers (ook wel 4C) is een regiecenter waarvandaan meerdere supply chains gecoördineerd en geregisseerd worden; op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het streven is naar intensieve logistieke samenwerking met leveranciers, klanten en logistiek dienstverleners om stromen te bundelen; ketenregie. SCA, Hak en Hero, met dienstverleners Bakker en Nabuurs, laten in Breda zien dat samenwerking loont. Ook het Centraal Boekhuis is een voorbeeld van samenwerking dat al meer dan honderd jaar laat zien dat het kan. Maar, hoe zorg je voor een goede beheersing van deze samenwerkende logistieke netwerken? Logistieke netwerken vergen een betere planning en besturing Goederenstromen worden steeds complexer door uitbesteding en samenwerking, globalisering, verdienstelijking van producten, de inzet van andere modaliteiten en steeds kortere productlevenscycli. Daarmee wordt het steeds moeilijker de goederenstromen naadloos op elkaar te laten aansluiten. Assortimenten groeien, productlevenscycli worden korter, producten worden complexer, de klant verwacht meer service bij de levering van het product en producten worden in verre regio s geproduceerd. Dat vereist een nauwkeurige planning en besturing en een volledige transparantie van die logistieke keten. Transparantie betekent dat je precies weet waar de voorraad zit, wat de actuele vraag van klanten is en wat de vraag van klanten wordt in de komende dagen of zelfs uren. Integratie en coördinatie De coördinatie in de onderneming, maar ook in het totale logistieke netwerk, moet steeds nauwkeuriger. De speelruimte die voorheen aanwezig was in wachttijden en voorraden is verdwenen. Processen in het logistieke netwerk zijn direct aan elkaar gekoppeld en het management van die processen wordt grenzeloos. Logistiek krijgt er een dimensie bij; het samenwerken in netwerken. Zo n netwerk is overigens geen vaststaand gegeven. Afhankelijk van de dynamiek van de markt zal het logistieke netwerk opnieuw samengesteld en gevormd moeten worden.

44 Het concept achter logistiek Voor het formuleren van logistiek beleid is een ontwerpmodel uitgewerkt (Van Goor, 1992); integraal logistiek concept. Hiervan is sprake als er op een samenhangende wijze beslissingen worden genomen over (zie figuur 1): de logistieke strategie, de logistieke doelstellingen, het logistieke netwerk en de processen, de logistieke beheersing, de logistieke ICT en de logistieke organisatie. Figuur 1 : Integraal logistiek concept (naar van Goor, 1992) Logistieke beheersing Voorraden waren voorheen het elastiek tussen de dynamiek in de vraag van klanten en de (on)mogelijkheden van de leveranciers of het eigen proces. Ketenomkering betekent vaak dat die elastiek verdwijnt en de schakels in het netwerk een-op-een aan elkaar wordt gekoppeld. Dat vereist een nauwkeurige planning en besturing van het netwerk en een volledige transparantie van die netwerk; waar zit de voorraad, waar zijn de monteurs, wat is de actuele vraag en wat wordt de vraag in de komende dagen. Het aloude begrip voorraadbeheer is eigenlijk ook een slecht begrip. In essentie gaat het om het nauwkeurig plannen en besturen van aan de ene kant de vraag van klanten en andere kant de leveranciers. Voorraden zijn daarvan het resultaat. De 5 P s van elke logistiek manager moeten daarom luiden: perfect preparation prevents poor performance.

45 Vanuit een gekozen netwerk moet de vraag worden beantwoord hoe de goederen en diensten in lijn met de logistieke doelstellingen door het netwerk een weg naar de klant vinden. Logistieke beheersing is de organisatie, de planning en de besturing van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling, de inkoop, via productie en distributie naar de eindafnemer met als doel tegen lage kosten en een beheerst kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van afnemers. Logistieke beheersing heeft drie doelstellingen: het zo goed mogelijk voldoen aan de wensen van afnemers over levertijd, productspecificaties, installaties, after sales service, informatievoorziening en flexibiliteit, het zo goed mogelijk benutten van de capaciteiten in het netwerk, zodat de logistieke inspanningen zo laag mogelijk zijn en het zo snel en betrouwbaar mogelijk laten stromen van goederen, mensen en diensten door het logistieke netwerk. Het onderscheid in drie niveaus van beslissingen dat Bertrand (1988) maakt biedt een goede basis bij het inrichten van de logistieke beheersing op het niveau van de onderneming, maar ook voor de logistiek keten: 1. Op strategisch niveau: Het vaststellen van de basisregels en doelstellingen van het logistieke beleid. Voorbeelden zijn: de gewenste capaciteitsbelading, de vereiste doorlooptijden, het niveau van de veiligheidsvoorraden in het netwerk, de levertijden en de vereiste leverbetrouwbaarheid. Hiermee legt men vast aan welke randvoorwaarden de orders moeten voldoen, wil men in staat zijn de overeengekomen kwaliteit, prijs en leverafspraken na te komen en welke speelruimte individuele partijen in het netwerk hebben bij de logistieke beheersing. 2. Op tactisch niveau: Hier wordt de toekomstige stroom van werkorders voor de partijen in het logistieke netwerk in overeenstemming gebracht met de beschikbare capaciteiten in het netwerk. 3. Op operationeel niveau: Gegeven het op tactische niveau overeengekomen volume van de goederenstromen en diensten en de vastgestelde basisregels zijn operationele, uitvoerende, afdelingen verantwoordelijk voor de acceptatie en de realisatie van de gegenereerde werkorders. Hierbij gaat het om de dagelijkse scheduling van orders, prioriteiten stellen aan de klantorders, planning van de distributie faciliteiten, het bepalen van de ritvolgorde, de inzet van monteurs en het voorstellen van een levertijd aan klanten. Technologische innovaties We behandelen een aantal belangrijke innovaties die van belang zijn voor de beheersing van goederenstromen (Connekt/TNO, 2009) zoals, tracking en tracing, RFID, sensoren, Network Enabled Capabilities om vervolgens de brug te slaan naar S&R-logistiek en intelligente agenten.

46 Tracking en tracing is het proces waarmee kan worden vastgesteld wat de huidige en voorafgaande plaatsbepaling is van voertuigen of lading. Dit geschiedt op basis van satellietplaatsbepaling, zoals Global Positioning System (GPS) of straks GALILEO, waarbij de lading of het voertuig een GPS navigatie device bevat. In combinatie met satellietcommunicatie kan dergelijke informatie worden verstuurd en overal ter wereld worden ontvangen. Tracking en tracing maakt het niet alleen mogelijk om fleetmanagement toe te passen, maar kan ook gebruikt worden om vooraad- of transportplanning bij te sturen in geval van vertraging of andere verstoringen. Bovendien biedt het opslaan van dergelijke statusinformatie de mogelijkheid om effectief producten te recallen (food traceability). Radio Frequency Identification (RFID) is een technologie om van een afstand informatie op te slaan en te lezen van zogenaamde RFID- tags die op of in objecten zitten. Er is dus geen fysiek contact nodig en de afstand waarop de informatie kan worden gelezen varieert van enkele centimeters to zelfs een paar kilometer, afhankelijk van de frequentie. RFID kent vele toepassingen in de logistiek en door de lagere kosten voor het gebruik van de technologie zijn steeds meer toepassingen commercieel haalbaar om geïmplementeerd te worden. Een greep uit de vele RFID-toepassingen: voorradenbeheersing en supply chain besturing, Vendor Managed Inventory (VMI), diefstalpreventie, identificatie van personen (paspoort), patiënten en dieren/vee identificatie, RFID in productie- en assemblage processen, tegengaan van vervalsing (medicijnen, bankbiljetten en merkprodukten), toegangscontrole (boarding pass, entry ticket, vervoerbewijs), registratie van containers in havens en RFID op boeken en sleutels. En ondertussen komen er steeds meer toepassingen bij. Met sensoren wordt de omgeving waargenomen of wordt informatie verzameld waarmee in industriële en logistieke processen bestuurd kunnen worden. Sensoren meten grootheden, zoals straling, druk, temperatuur, magnetisme, chemie. Sensoren worden ook steeds kleiner. De Micro Electronic Mechanical Systems (MEMS) sensoren hebben een grootte van micrometer. Hiermee kan de efficiëntie in transport en logistiek worden verbeterd. MEMS sensoren worden gebruikt om de bandenspanning van auto s, brandstofpeil en oliepeil te controleren. Voor transportbedrijven geven ze inzicht in de toestand van het materieel. In de Maintenance, Repair en Operations (MRO) sector kan met behulp van sensoren een enorme efficiencyslag worden gemaakt in gepland en gebruiksafhankelijk regulier onderhoud. Machines en onderdelen geven zelf signalen af dat ze onderhoud nodig hebben en de benodigde processen worden automeatisch in gang gezet. Door de ontwikkelingen in de nanotechnologie is de toepassing van Nano Electric Mechanical Systems (NEMS) sensoren niet ver meer weg, hetgeen de weg opent voor nog meer toepassingen. Bij Netwerk Enabled Capabilities (NEC) wordt alle informatie die nodig en beschikbaar is op alle niveaus in de organisatie ter beschikking gesteld met behulp van computers en draadloze

47 netwerkverbindingen. Op technologisch vlak is de afgelopen decennia namelijk enorme vooruitgang geboekt. Computercomponenten worden sneller, kleiner en degelijker, waardoor ze breder toepasbaar zijn. Computers werken meer in netwerken met snellere verbindingen, waardoor de informatieverwerkingscapaciteit toeneemt. Meer en betere satellieten zorgen voor een wereldwijd draadloos communicatienetwerk. We spreken daarbij van Network Enabled Capabilities (NEC). De opkomst van kleine genetwerkte RFID-tags is daarvan een voorbeeld. S&R-logistiek Het nieuwe credo is Sense and Respond Logistics. Voelen en reageren. De communicatie begint bij de onderdelen van het netwerk en niet bij een centrale computer. Of het nou pakketjes, pallets, containers of vers geplukte rozen uit Afrika zijn: ze geven aan wat ze zijn, hoe zwaar ze zijn, waar ze naartoe moeten en hoe laat ze daar moeten zijn. Stel je voor: een vrachtauto is onderweg en rijdt in de buurt van een van de magazijnen. Een pakket in het magazijn vraagt of het mee mag. De vrachtauto bekijkt vervolgens of de reeds ingeladen pakketten door deze ophaalactie niet te laat arriveren; voelen en reageren. De bedoeling van NEC is de zogenoemde Situational Awareness (SA) te vergroten. Dit houdt in dat elke medewerker informatie heeft om zijn of haar situatie beter te kunnen beoordelen en dus beter kan beslissen en sturen/regisseren. SA is ook niet meer een scherm vol cijfertjes en lettertjes. Het zijn dashboards en virtuele verkeerstorens, of cockpits, die zichtbaar maken wat er in de wereldwijde goederenstromen gebeurt; visualisering. En met die enorme hoeveelheid informatie moet de logistieke beslisser snel en trefzeker de juiste beslissingen kunnen nemen. Het KLM Operations Control Center is daarvan een aansprekend, en in de praktijk werkend voorbeeld. SA houdt in dat op operationeel niveau, tot op de individuele medewerker, informatie beschikbaar moet zijn, die hem de mogelijkheid geeft de situatie beter te beoordelen. Dit is dus informatie die niet zelf waargenomen kan worden, maar wel van belang is voor de situatie. Met de superioriteit op informatiegebied wordt een voordeelpositie in de concurrentiestrijd verkregen. NEC ondersteunt de beslissingssnelheid bij het omzetten van informatieoverwicht in actie. Dit alles heeft als doel sneller te reageren op veranderingen in de markt, minder risico s, lagere kosten en een uiterst effectieve logistiek. Gegevens kunnen worden gekoppeld, informatie hoeft alleen bij de bron verzameld te worden en kan vervolgens in het netwerk gedeeld worden. Door op de hoogte te zijn van klantenwensen, concurrenten en hun strategieën, en de marktomgeving kunnen organisaties beter begrijpen waaraan hun producten of diensten moeten voldoen. Bij virtuele netwerken kan flexibel van het ene naar het andere samenwerkingsverband geschakeld kan worden. Zodra de taak voorbij is kunnen materieel en mensen worden vrijgegeven voor andere taken. Kern van de ICT bij

48 snel veranderende logistieke ketens vormen software oplossingen waarmee de meest actuele data uit de logistieke keten en gebeurtenissen en de gevolgen voor de voortgang van orders kunnen worden geregistreerd. Actuele data-verzameling met RFID en mobiele communicatie zijn belangrijke enablers. De toepassing van Network Enabled Capabilities (NEC) biedt voor de logistiek nieuwe mogelijkheden. ILC en NEC vragen om het snel kunnen schakelen en daarmee om een veel grotere flexibiliteit van partners in de keten. In de literatuur wordt dat, zoals eerder gezegd, Sense and Respond Logistics genoemd. De achterliggende intelligente logistieke concepten zijn innovatieve concepten waarbij door het vergroten van de transparantie in de keten mogelijkheden ontstaan voor het verbeteren van de ketenlogistieke processen. Zelforganisatie, synchronisatie en proactiviteit zijn sleutelwoorden bij deze concepten. Centraal daarbij staat de toepassing van op Intelligent Agents (IA) gebaseerde softwarecomponenten. Intelligent Agents (IA) zijn software-programmaatjes die zelfstandig opdrachten uitvoeren, én die daarbij beslissingen nemen door te onderhandelen. Naast efficiënter administreren en organiseren kunnen straks ook menselijke onderhandelingsprocessen worden vervat in software. In de logistiek lijkt een grote rol weggelegd voor Intelligent Agents-technologie. Vooral als snel reageren belangrijker is dan het nemen van de optimale (maar te late) beslissing. IA wordt bijvoorbeeld al toegepast in op elektronische marktplaatsen voor vrachtuitwisseling. De Intelligent Agents hebben het mandaat om te kiezen uit de beschikbare opties, beslissingen te nemen en dus ook transacties te verrichten. Door integratie van RFID en IA-technologie moet het in de toekomst mogelijk worden dat pallets, bakken en dozen zelf hun weg door het magazijn zoeken en zelf conveyors, sorters, kranen en robots aansturen om verplaatst te worden naar de juiste locatie. Dat maakt de weg vrij voor volledig geautomatiseerde material handling systemen en magazijnen waar geen mensenhand meer aan te pas komt; een revolutie in opslag en distributie. Voorbeeld : Toepassing van intelligente agenten In 2000 ontdekte het Amerikaanse Southwest Airlines een vreemd probleem bij vrachtvervoer. Hoewel de vliegtuigen niet meer dan zeventig procent van hun laadruimte vulden stonden sommige distributiecentra op luchthavens vol met pakketten die niet mee konden. Als pakketten niet met het juiste vliegtuig meekonden, laadde het grondpersoneel die in het eerstvolgende vliegtuig in globaal de goede richting. Bij aankomst wist het Southwest-personeel vaak niet welke pakketten in het laadruim stonden, omdat voortdurend van de vrachtschema s werd afgeweken. En het verplaatsen van pakketten naar vliegtuigen die nog wel ruimte vrij hadden, leidde tot veel extra werk. Rond dezelfde tijd braken managers bij Procter&Gamble zich het hoofd over de 3,8 miljard dollar aan producten die in hun distributiecentra stonden, terwijl in supermarkten 11% van de Procter & Gamble

49 (P&G) producten waren uitverkocht. Was hun distributie een zwart gat waarin complete vrachten verdwenen? Southwest en P&G vonden hun oplossing bij mieren. Uit het gedrag van mieren ontstonden methoden om logistiek te verbeteren. Southwest Airlines ontdekte dat het effectiever is om vracht niet in de meest rechtstreekse lijn naar zijn bestemming te sturen. Als een lading vroeger van New York naar Dallas moest werd die in Atlanta uitgeladen en in het volgende vliegtuig naar Dallas weer ingeladen. Het bleek veel beter de lading te versturen met een vliegtuig dat eerst naar LA en vervolgens naar Dallas vloog. Dat kostte minder tijd dan uitladen en wachten op het volgende vliegtuig. De kosten van overslag daalden daardoor met 50 tot 85%. P&G ontdekte ook dat hun regel dat winkels alleen volle vrachtauto s konden bestellen averechts werkte. Winkeliers bestelden pas goederen als ze een vrachtauto konden vullen, waardoor sommige producten allang waren uitverkocht. Bij P&G daalde het percentage uitverkochte producten van 11% naar 2 tot 3%. Ontleend aan Ploos van Amstel (2008) In beide gevallen werd via een soort vraag- en antwoordspel door Intelligent Agents afgetast wat de meest verstandige routering en capaciteitsbenutting was. Toepassing van S&R-logistiek in containerlogistiek Ook in de containerlogistiek worden intelligente logistieke concepten ontwikkeld om enerzijds de douane-afwikkeling in import- en exportprocessen te faciliteren en anderzijds om door middel van ketentransparantie de zichtbaarheid in de keten (supply chain visibility) te verbeteren en daarmee de logistieke efficiency en de betrouwbaarheid in de keten te vergroten. Intelligente containerlogistiek integreert verschillende technologieën zoals satellietplaatsbepaling, RFID en sensortechnologie (temperatuur, trillingen). De electronic container device ofwel e-seal, die aan de container wordt bevestigd speelt daarbij een belangrijke rol. In het Europese onderzoeksproject SMART-CM (waarbij CM staat voor Container Management), waarin TNO de Nederlandse partner is, wordt dit intelligente concept voor innovatieve containerlogistiek ontwikkeld en gedemonstreerd. Met douane autoriteiten en belangrijke logistieke ketenpartijen zoals Cosco, DP World, DHL, Kuehne & Nagel wordt een standaard ontwikkeld om zogenaamde secure trade lanes of green lanes te ontwikkelen. Dat zijn transportlijnen tussen gecertificeerde partners, zogenaamde Authorised Economic Operators (AEO, of CT-PAT in de USA), waardoor douanecontroles tot een minimum kunnen worden beperkt. Het informatieplatform dat wordt ontwikkeld in SMART-CM, gebaseerd op e-seals en andere informatiebronnen, automatiseert de documentenuitwisseling met de douane en minimaliseert douanecontroles. Het e-seal registreert

50 namelijk ongeauthoriseerde handelingen aan de container, zoals het openmaken van de deuren. Voor de logistieke ketenpartijen levert het platform daarnaast de mogelijkheid om het berichtenverkeer tussen de verschillende ketenpartijen te automatiseren en allerlei statusinformatie en alert berichten automatisch te versturen naar de ketenpartijen die belang hebben bij dergelijke informatie. Dit wordt ook wel event management genoemd. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan alert berichten wanneer een schip vertraging oploopt, waardoor de verwachte aankomsttijd geactualiseerd kan worden. Ook is sprake van situational awareness, bijvoorbeeld doordat de temperatuur of schokgevoeligheid van de container door het e-seal wordt gemonitord. Afwijkingen worden automatisch in de vorm van standaardberichten via het platform naar de juiste ketenpartijen gestuurd. De mogelijkheden die het platform biedt als gevolg van verbeterde supply chain visibility levert allerlei interessante business cases op. De business modellen hiervoor worden in SMART-CM ontwikkeld en getoetst. Voorbeeld : Sense and respond in de sierteelt Wie aan tradities vasthoudt, komt niet vooruit. Ook agrologistieke ontwikkelingen danken hun waarde vaak aan onconventioneel en vernieuwend denken. Flowerwatch helpt bedrijven in de sierteeltsector om telkens weer onbevangen naar hun keten te kijken en met innovaties de kwaliteit van het eindproduct te verhogen. Flowerwatch ontwikkelde zich de afgelopen jaren van de eenmanszaak van Jeroen van der Hulst (directeur van Flowerwatch) tot een bedrijf met zes medewerkers, actief op het gebied van kwaliteitsbeheersing van bloemen en planten in binnen- en buitenland. Het bedrijf wil grip krijgen op de keten, met extra aandacht voor het optimaliseren van koelketens en uiteindelijk voor de kwaliteit van bloemen en planten. Van der Hulst: Voor alle betrokkenen, van teler tot bloemenstal, is die kwaliteit essentieel voor de winst. Iedere schakel in de keten profiteert immers financieel van betere bloemen. Met Flowerwatch ontwikkelt Van der Hulst in samenwerking met zijn opdrachtgevers onder andere nieuwe transportmethoden waarin de kwaliteitszorg beter is gegarandeerd. Flowerwatch werkt aan de hand van een stappenplan, waarin signaleren, verbeteren en duurzaam controleren de hoofdstukken vormen. Eerst worden de knelpunten opgespoord en in kaart gebracht. Vervolgens komen de technische aanpassingen en andere middelen die de procedure kunnen verbeteren aan bod. En ten slotte worden afspraken gemaakt over de verbeterde technieken en procedures om de vooruitgang vast te houden. Bij die inventarisatie en nieuwe opzet worden de medewerkers van de opdrachtgever nauw betrokken en getraind om voortaan zelfstandig de kwaliteit hoog te blijven houden. Jeroen van der Hulst: Je kunt wel vertederd naar die mooie, traditionele bloemenhandel blijven kijken, maar als je onnodig kwaliteitsverlies constateert en alle partijen geld verliezen, moet je out of the box denken. En als hij uitlegt wat er aan de hand is, krijg je waardering voor zijn revolutionaire

51 zienswijze. Er heerst een koelketencrisis, die steeds heviger wordt. De ketens worden langer, het transport intensiever. We willen snel en just in time leveren en vanuit alle delen van de wereld aanvoeren en overal afzetten. Dus blijf je bij dure vliegtuigen voor de lange afstand en heel veel kleinschalige wegtransporten op de kortere afstanden. Denk je daarover na, dan kom je op het idee om temperatuur tegen snelheid af te zetten. Als je bij de eerste schakel meteen al de temperatuur rond de bloem laat dalen tot 1-2 graden Celsius, breng je de bloem in een biologische rustfase die lang mag duren. Denk aan bloemen in een soort winterslaap. Met aangepaste dozen in speciale koelcontainers is vervolgens het vervoer per schip een haalbare, economische oplossing. Dat mag allemaal langer duren, mits je de temperatuur constant laag houdt. Over de grote afstanden kies je dus voor lagere temperatuur en langere transporttijd. In die voor sierteelt revolutionaire transportketen zijn wel grote aanpassingen nodig. Voor de eerste overslag van teler naar veiling en vervolgens naar de transporteur moeten grotere depots op lagere temperaturen gaan functioneren. Meteen koelen, dat is het geheim. Dat vraagt veel van de nieuwe (onder andere Afrikaanse) teeltlanden. Maar omdat die landen in opkomst zijn en nu nog alle ruimte hebben om zich op de toekomst te richten, moeten dergelijke voorzieningen daar nú worden aangelegd. Een advies dat overigens in veel landen goed wordt opgevolgd. Vervolgens moet het arsenaal van geschikte schepen en koelcontainers worden uitgebreid. Je voert grotere voorraden en sorteringen bloemen in één keer gekoeld aan, en dus dient de overslag in de haven van aankomst weer op gegarandeerd lage temperatuur plaats te vinden. Nieuwe, grootschalige distributiecentra moeten de bloemen op het niveau van een groothandels-cashand-carry aanbieden. Wie in zo n nieuwe transportketen durft te investeren, weet zich voor de komende decennia verzekerd van commercieel succes. Want zo ziet de toekomst van de mondiale bloemenhandel eruit, besluit Van der Hulst zijn verhaal. Gelooft de markt zijn baanbrekende idee of is hij een donquichot? Ik weet alleen dat de kenners van verschillende Universiteiten het traditionele traject hanteren en dat nog altijd proberen te verbeteren. Volgens mij biedt dat geen perspectief. Oudendijk Import is gespecialiseerd in bloemen en importeerde in 2008 ruim tweehonderd zeecontainers uit drie verschillende continenten. Dit resultaat is goed genoeg voor een beginfase, maar het kan volgens Flowerwatch nog veel beter. Om te beginnen is de inhoud van een klein percentage van de containers bij aankomst volledig onbruikbaar. Een verlies van twee procent is acceptabel, maar kan ook worden voorkomen als de oorzaken duidelijk worden. De gewenste A1- kwaliteit is voor dertig procent van de lading niet haalbaar. En omdat A2-kwaliteit nauwelijks meer wordt geaccepteerd, is dat een onverteerbaar verlies. De verliezen zijn een harde leerschool, maar tegelijkertijd een extra stimulans om de kwaliteit van de keten tot in detail te verbeteren. Het principe staat als een huis. Maar de afnemers van het nieuwe concept moeten enthousiast blijven en dus mag je geen zwakke momenten tonen en moet je doorgaan op de ingeslagen weg. Verlies accepteer je stilletjes. Met voornamelijk retail- en groothandelklanten heeft Oudendijk de ambitie om

52 zich te ontwikkelen tot ketenregisseur. Vanuit agrologistiek oogpunt blijkt dat het verlies van kwaliteit niet optreedt gedurende de relatief lange zeereis, maar juist bij de processen ervoor en erna. Het ontbreekt aan de juiste voorschriften om de kwaliteit van de bloemen te waarborgen aan het begin van de rit ze moeten voorgekoeld worden en aan het eind: het onderkoeld houden bij de aankomst. Voorbehandeling, het tijdig sluiten van zeecontainers voor lokaal transport en bij overladen, het instellen van de temperatuur op het containerschip, het handhaven van de juiste temperatuur bij uitladen en overladen, daar gaat het bij de bloemenexport om. Simpel beschreven, maar niet al te gemakkelijk op te waarderen tot een succesvolle mondiale handel. Er zijn tal van mensen die onzorgvuldig met de gewenste procedures kunnen omgaan. Flowerwatch richt zich als partner van Oudendijk Import op het ontwikkelen van een protocol om elke schakel te dwingen de ideale omstandigheden in de hele keten hoog te houden. Door middel van monitoring moet de handhaving in het oog worden gehouden. Dat de internationale bloemenhandel toe is aan vernieuwende concepten, mag blijken uit de toename van de containervaart met bloemen. Latitud, partner van Oudendijk, zette in 2008 ruim honderd containers met bloemen op de boot naar Nederland. Bergflora, sinds 1973 de grootste exporteur van protea s, leukospermums, leukadendrons en andere snijbloemen vanuit Zuid-Afrika, heeft de bulk van het transport al van het vliegtuig naar het containerschip overgeladen. Mondial Flower International (MFI) heeft vestigingen in Europa, Afrika, Zuid- en Noord-Amerika en verzorgt de inkoop voor meer dan bloemisten in het midden- en hoge segment. Containertransport per schip is een dagelijkse routine. Flowerwatch heeft de afgelopen periode veel geïnvesteerd in geautomatiseerde kwaliteitssystemen, om zo met de meetresultaten in de hand te kunnen adviseren over verbetering van keten en kwaliteit. Hoewel het transport per schip een grote toekomst wordt toebedacht, richt Jeroen van der Hulst zich ook op ander transport. Kwaliteitsverbetering met het oog op een beter rendement kun je met elk transportmiddel bereiken. Waarom zou je de temperatuur in de laadruimte van een vliegtuig niet benutten? Die koeling in de lucht is gratis en laag genoeg om bloemen langdurig te conserveren. Laad ze dan wel zo snel mogelijk van de kweker over in het vliegtuig of zorg dat ze in een gekoelde ruimte blijven. Elke keer dat je de temperatuur verhoogt, verliest de bloem aan kwaliteit. Temperatuur is de oorzaak van kwaliteitsverlies. Langdurig transport onder te warme omstandigheden resulteert in opengaan, gebogen stelen, meer botrytis (grauwe schimmel) en zelfs oververhitting van de dozen. Met controlesystemen kan Flowerwatch analyseren waar de zwakke plekken in de keten optreden. Van kweker tot winkel liggen tal van gevaren op de loer. Loggers meten de temperatuur gedurende het transport. De koelketen wordt grafisch in beeld gebracht, en aan de hand van die gegevens wordt voor het management een lijst met actiepunten opgesteld. Vandaag kan het nog misgaan, maar voor morgen moet de temperatuur continu laag worden gehouden. Dan kun je de tijd nemen voor economisch verantwoord transport en een concurrerend uitgangspunt voor de toekomst.

53 Bron: Beheersing op tactisch niveau : predict and prepare De geleerde les van just-in-time en S&R-logistiek, voor de beheersing op operationeel niveau, was dat je kunt plannen tot je een ons weegt, maar als de capaciteiten in het logistieke netwerk gewoonweg niet voldoende zijn, je toch niet tijdig kunt leveren. Het gaat er dus om vooraf enige tijd na te denken over robuuste scenario s en alternatieven als er iets onverwachts gebeurt. Het is zinvol kritieke capaciteiten in het logistieke netwerk te onderkennen en je daarop voor te bereiden. De 5 P s van iedere logisticus zijn immers: perfect preparation prevents poor performance. Sense and respond kijkt vooral naar de huidige, actuele stand van zaken in de supply chain en reageert vervolgens. Predict en Prepare gaat een stap verder door vooraf de beste, alternatieve, contingency plannen voor het logistieke netwerk uit te werken. Je kunt sneller en beter beslissen als de situatie echt verandert. Daarmee legt P&P de basis voor S&R-logistiek, door vooraf, wanneer er nog voldoende opties zijn, na te denken wat de beste response is. P&P bundelt concepten uit diverse wetenschappelijke domeinen; operations research, logistieke simulatie, risicomanagement, intelligente agenten, poortwachters die alle signalen uit het logistieke netwerk beoordelen en proces mining. Stof tot nadenken Situational awareness biedt ook stof tot nadenken. Joep Hoe word ik een rat Schrijvers schreef in Vrij Nederland zich zorgen te maken: Medewerkers kunnen, nee moeten, elk moment van de dag en nacht weten hoe de vlag van de organisatie erbij hangt. Via geavanceerde bedrijfscockpitten op de intranetten zijn zij permanent op de hoogte van de omzetten, de marges, de nieuwste producten, de kooplust van de klanten. Het gaat om zelfsynchronisatie. Je moet als accountmanager, logistiek planner, supply chain manager niet wachten tot je baas opdracht geeft, maar proactief zijn en zelf initiatieven ontplooien. Je baas doet dat dus niet meer en daarmee hebben die genetwerkte, voelende en signalerende netwerken iets engs. Of reageert jouw baas straks zoals de bad guy in Live free or die hard zei: Don t ever hesitate like that again! Werkelijk alles kan. Wie is er niet sportief met zijn Nintendo Wii, chat met zijn vrienden via MSN, gamet met een XBox, luistert zijn geliefde podcast op zijn ipod, handelt op secondlife.com of maakt stiekeme afspraakjes met Olllo-bluetoothdating? De nieuwe snufjes gaan de logistiek verbeteren. Maar, met al die wondermiddelen moeten we ons blijven afvragen waar het echt om gaat. De samenwerking tussen de mensen in het bedrijf, met afnemers en klanten en juiste keuzes over

54 processen en procedures. Het logistieke netwerk mag nog zo slim zijn bedacht, de ICT geavanceerd, maar de beslissingen die mensen nemen bepalen of we winnen of verliezen. Nader onderzoek is nodig De beheersing van alle processen in een logistiek netwerk speelt een bepalende rol in het succes van dat netwerk. Die smarte aanpak combineert innovaties in bijvoorbeeld serious gaming, virtual reality (en supply chain cockpits), augmented reality, robotica, human interfaces, media, entertainment, communicatie, tele maintenance, design, software-ontwikkeling, ergonomie, agent-based software, rapid prototyping, spraaktechnologie en natuurlijk een naadloze ICT-snelweg voor al die data. In de creatieve sector zijn voor B2C markten onder meer innovatieve games ontwikkelt met toepassing van deze componenten.tomtom heeft met TomTom Work ook de brug weten te slaan naar de toepassing van deze componenten in de zakelijke, logistieke markt (nu ook in samenwerking met Ortec). Pasklare oplossingen zijn er nog niet. Juist in de ontwikkelingen van die oplossingen moet dit onderzoek, als eerste stap, voorzien. Het netwerk mag nog zo mooi zijn bedacht, de ICT geavanceerd, maar de beheersing bepalen uiteindelijk de effectiviteit en de efficiëntie. De organisatievraag mag hierbij niet uit de weg worden gegaan. Vaak is de eerste gedachte: centraal organiseren. Er is veel meer nuance nodig. De centrale logistieke organisatie van een netwerk kent nog meer voetangels dan de centrale logistieke organisatie binnen de onderneming alleen al kent. Decentraal organiseren heeft de voorkeur. Dat bepaalt de slagkracht. Maar dat vereist wel dat op strategisch en tactisch niveau eerst, gezamenlijk in het logistieke netwerk, de logistieke complexiteit en voorspelbaarheid worden verbeterd. Als de operationele, dag-dagelijkse, complexiteit hoog is en de voorspelbaarheid slecht, dan lijkt een centrale logistieke organisatie onvermijdelijk, met alle risico s van dien. Kortom, ook de organisatiekundige invalshoek is relevant bij het evalueren van het succes en falen van logistieke netwerken. In dit lijkt vooralsnog de blind spot van veel nieuwe ICT-concepten. Werk aan de winkel! Literatuur Ashkenas, R., D. Ulrich, T. Jick, en S. Kerr (1995), The boundaryless organization, Jossey-Bass Inc., San Francisco. Bertrand, J.W.M. (1988), Logistieke beslissingen in de bedrijfsvoering, Bedrijfskunde, jrg. 60, 1988/1, pp. 4-10, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer.

55 Commissie van Laarhoven (2008), Rapport Logistiek en Supply Chains: visie en ambitie voor Nederland, Connekt, Delft. Connekt/TNO (2009), De toekomst van het goederenvervoer: integratie met ITS en slimme logistiek, Connekt, Delft. Immers, L.H., (2008), Mobiliteit met een beetje sense and respond, in: Ben Immers et al, de Logistieke Familie van Kees Ruijgrok, TNO Bouw en Ondergrond, Delft pp Galbraith, J.R. (2000), Designing the global corporation, Jossey-Bass, San Francisco, Cal. Goor, A.R. van (1992), Integraal customer service concept, Tijdschrift voor Inkoop & Logistiek, jrg. 7, 1991/10, pp , Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer. Goor, A.R. van (2003), M.J. Ploos van Amstel, W. Ploos van Amstel, European distribution and supply chain logistics, Educatieve Partners, Groningen. Nationaal Platform Anders Betalen voor Mobiliteit (2005), Nationaal Platform Anders Betalen voor Mobiliteit, Den Haag. Ploos van Amstel, W. (2008), Logistiek, Pearson Education, Amsterdam. Ploos van Amstel, W. (2002), Het organiseren van logistieke beheersing, Lemma, Utrecht. Vries, J. de (1999), Logistiek organiseren, Van Denderen, Groningen. Wit, P. de (2001), en T. Verduijn, Intelligente logistieke concepten: concepten, mogelijkheden, implementatie en ervaringen, TNO Inro/NDL, Delft.

56 DE MENS IN DE LOGISTIEK : RESILIENCE, BESCHIKBAARHEID EN KWALITEIT E. Guis, Centraal Boekhuis B.R.H. Lammers, TNO Mobiliteit en Logistiek B. Schoonderwoerd, Technische Unie

57 Samenvatting Wij richten ons in dit stuk op de veerkracht (resilience) van de mens, in de logistiek. Een snelle blik op het logistieke nieuws leert dat dit zeer actueel is, en dat naar onze verwachting altijd zal blijven. Tijd voor een verkennende paper over dit onderwerp. De paper is beschouwend van aard met hier en daar wat voorbeelden. We gaan in op de volgende zaken: de golven van de arbeidsmarkt, de menselijke maat, bescherming van medewerkers, automatisering en mechanisering, complexiteit en sociale aspecten en doelgroepenbeleid. Steeds kijken we naar de gevolgen voor de beschikbaarheid en kwaliteit van menselijk handelen, en dus het verhogen van de mate van de menselijke resilience in de logistiek. Aanleiding Onze vorige paper voor de Vervoerslogistieke Werkdagen was getiteld resilience in de praktijk en ging over de veerkracht (=resilience) van logistiek en logistieke ketens. Het ging over risico s en hoe je deze kunt inschatten, analyseren en welke maatregelen je kunt nemen. Wij richten ons deze keer op de veerkracht van de mens in de logistiek. Bij resilience wordt in de literatuur gesproken over faalwijzen, zogenoemde plekken in de keten of thema s waar verstoringen kunnen aangijpen. Eén van die faalwijzen is de factor arbeid. Een snelle blik op het logistieke nieuws leert dat dit zeer actueel is, en dat naar onze verwachting altijd zal blijven. We lezen op

58 Logistieke sector bereidt zich voor op mexicaanse griep Mocht de Mexicaanse griep echt toeslaan dan zijn grote logistiek dienstverleners als Ceva, TNT en DHL daar op voorbereid. DHL heeft op zijn hoofdkantoor zelfs een speciale afdeling die zich bezighoudt met pandemieën. Kleinere dienstverleners zijn er minder mee bezig, zegt TNO. "Bedrijven moeten hun meest kritische processen in kaart brengen" (9 juli 2009). FNV wil strafrechtelijk onderzoek tegen Flextronics FNV Bondgenoten heeft aangifte gedaan tegen Flextronics. De logistiek dienstverlener zou rijp zijn voor een strafrechtelijk onderzoek omdat het zich volgens FNV niet houdt aan de Arbowet en het personeel onvoldoende beschermt tegen giftige gassen uit containers (30 juli 2009). Chauffeurstekort oplossen met leer- en werkplekken TLN meldt dat er tot 2014 maar liefst chauffeurs nodig zijn. Nu is er allerminst een tekort; bedrijven met eigen chauffeurs hebben moeite met het vinden van werk. Transporteurs kunnen de loonkosten niet ophoesten, bedrijven gaan failliet. Er is dus al helemaal geen geld voor leerwerkplekken (24 augustus 2009). Als je naar aanleiding van deze voorbeelden eens gaat brainstormen over risico s die verbonden zijn aan de factor arbeid dus die betrekking hebben op voldoende beschikbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit kom je al schrikbarend snel tot een lange lijst: ziekte, overlijden, pandemie, te weinig aanwas op de arbeidsmarkt, stakingen, aanslagen, fraude, ruzie, ontslag, vrijwillig vertrek, fouten, mismanagement, desinteresse, gebrekkige kennis, gebrekkige communicatie, culturele verschillen en vergrijzing. Tijd voor een verkennende paper over dit onderwerp. De paper is beschouwend van aard met hier en daar wat voorbeelden. We hebben niet de illusie dit vraagstuk in één keer in zijn breedheid aan de orde te stellen, en pakken dus een paar deelonderwerpen. We hopen daarmee de discussie over dit onderwerp te stimuleren. We gaan in op de volgende zaken: De golven van de arbeidsmarkt De menselijke maat Bescherming van medewerkers Automatisering en mechanisering Complexiteit Sociale aspecten en doelgroepenbeleid

59 De golven van de arbeidsmarkt November 1999 waren er onder aan de sorteerinstallatie van het DC in Alphen aan den Rijn bijzondere medewerkers te vinden. Elke avond kwamen ongeveer 20 collega s uit het hoofdkantoor en de verkoopkantoren helpen om de goederen op tijd bij de klanten te krijgen. Managers, binnendienstmedewerkers, secretaresses: iedereen werkte mee. Een ludieke actie? Een project ter verbetering van de interne samenwerking? Nee: bittere noodzaak. In 1998 had er een grote verandering plaatsgevonden in de structuur van het logistieke proces van Technische Unie. De sorteerslag (het groeperen van orderregels tot klantenorders) die tot dan toe lokaal werd uitgevoerd in de 26 overslagpunten, werd gecentraliseerd in het DC in Alphen. Dit betekende dat er bijna van de ene op de andere dag 70 extra medewerkers nodig waren in Alphen. Het bleek een ingewikkeld project en het gevolg was dat gedurende lange tijd de beoogde eindtijd (23.00 uur) niet gerealiseerd kon worden. Soms werd het half 12, soms 12 uur, soms 2 uur. De arbeidsmarkt was overspannen, en ook de lokale uitzendbureaus konden niet meer aan de vraag voldoen. Er werden nog pogingen gedaan om studenten vanuit Leiden en zelfs Den Haag op te halen, maar dit bood onvoldoende soelaas. Gevolg was een negatieve spiraal die zich maar heel moeizaam liet doorbreken: doordat er te weinig mensen waren werd het laat, en hierdoor raakten mensen oververmoeid en ziek waardoor er de volgende dag weer minder mensen beschikbaar waren en het nog later werd Gelukkig nam de druk in de loop van december af en kon de spiraal worden omgebogen. Achteraf bleken er nog de nodige positieve spin-offs te ontdekken: de medewerkers in Alphen voelden zich zeer gesteund door hun collega s en andersom kregen mensen uit het hoofdkantoor en de verkoopkantoren veel meer begrip voor de logistieke werkzaamheden die dagelijks door hun collega s werden uitgevoerd. De sfeer was hierdoor sterk verbeterd. Maar toch had het incident wederom duidelijk gemaakt dat logistieke operaties (en zij natuurlijk niet alleen) erg afhankelijk zijn van de factor mens. Die factor mens is niet passief. Deze factor kan zelfs onderhandelen. Wellicht hoort of leest u het ook wel eens: de directeur van een bedrijf die in het licht van een discussie over ondernemingsrisico s verzucht: ons kapitaal loopt elke dag op twee benen het pand uit. Gelukkig komen ze ook elke dag weer terug maar je moet er niet aan denken als ze dat niet doen! Dan is het over! Dat verklaart ook de overspannen medewerkersmacht in tijden van schaarste als arbeidscontracten in de showroom van een of ander automerk worden getekend. Het klopt: mensen zijn het belangrijkste kapitaal, maar als je ze teveel verwent, worden het mensen die in tijden van genoeg aanbod van arbeid onbruikbaar

60 blijken te zijn (te duur en ondeskundig). Maar hoe kom je er dan weer vanaf? Heb je eindelijk genoeg personeel, is het ook weer niet goed! Nee, de kwaliteit en de motivatie zijn essentieel. De reputatie van de verlader of logistieke dienstverlener wordt grotendeels bepaald door de persoon die de service verleent. In de logistiek de customer service medewerker, de chauffeur achter het stuur of de planner die klanten belt om af te stemmen. Het gaat om de vent en niet om de tent. Marketingcampagnes, slogans en visies ten spijt. Op dit moment lijkt de druk over het algemeen van de ketel: door de recessie zijn er voldoende logistieke medewerkers te vinden en zijn de personeelsproblemen ogenschijnlijk beperkt tot enkele specialistische functies (o.a. technische dienst medewerkers). Het behoeft geen betoog dat dit ongetwijfeld weer gaat veranderen en dat de problematiek van beschikbaarheid zal terugkeren. De eerste signalen worden al gegeven zoals de zorg over het beschikbare aantal chauffeurs op middellange termijn. Het blijkt lastig de golvende arbeidsvraag in balans te brengen met het golvende arbeidsaanbod. Hoe we hier mee om moeten gaan is niet alleen een zaak van de uitzendbureaus die hun brood verdienen met de (mis)match tussen vraag en aanbod van arbeid. Bedrijven doen zelf ook het een en ander op dit vlak. Op logistiek.nl stond eind 2008 een verhaal over toeleverancier UPS Norma. Ze plaatsten mensen van de ene vestiging waar het rustig was over naar de fabriek waar het juist druk was. De aankoop van bedrijfsonderdelen was de laatste tijd mede bepaald door het feit dat de bedrijfsonderdelen onderling anti-cyclisch waren. In de productie streeft UPS Norma verder naar multi-inzetbaarheid van medewerkers zodat deze snel kunnen bijspringen waar knelpunten ontstaan. Tevens onderzoekt het bedrijf de mogelijkheid van detachering van mensen naar andere bedrijven buiten de eigen groep. Een actieve aanpak om niet alleen maar als speelbal meegezogen te worden op de golven van de arbeidsmarkt. De centralisatie van distributie-activiteiten kan ook een averechts effect hebben. Om de piek in vakantietijd af te vlakken is in Nederland de vakantiespreiding ingevoerd. Een centraal DC is echter gelegen in één regio, dus terwijl in sommige weken de andere regio s weer aan het werk gaan (of nog zijn) is het personeel in de DC-regio op vakantie: Wie gaat nu de orders lopen? Ook lokale uitzendbureaus bieden geen oplossing voor dit probleem. Webboekwinkels willen het liefst tot zo laat mogelijk nog orders van consumenten kunnen accepteren om de volgende dag uit te leveren. Bij Centraal Boekhuis schuiven de tijden waarop de orders verwerkt worden met de markt mee, maar het vraagt wel om creatieve oplossingen ten aanzien van de inzet van de medewerkers. Tijdens de reguliere dagdienst werd het rustiger en er ontstond wachttijd tussen de laatste dagorders en de avondorders. Maar om nu deze mensen naar huis te

61 sturen en later voor 1 uur rond etens- en kinderbedtijd weer veel mensen op te roepen om snel de laatste orders te verwerken? De oplossing is gevonden in het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers en het combineren van meerdere taken in één dienst. Leuker en leerzaam! De arbeidsmarkt kent dus golven, maar ook de sectordynamiek leidt tot onevenwichtige spreiding van de inzet van arbeid. Veel bedrijven kunnen hier actiever mee omgaan, vermoeden wij. De menselijke maat Een bedrijf is op zoek naar een netwerk van dienstverleners voor het uitvoeren van vrij specifieke activiteiten die aan de wensen van wisselende afnemers moeten voldoen. Een grote partner zou ogenschijnlijk efficiënter en effectiever invulling kunnen geven aan zijn wensen. De ervaring leert echter dat de service die geboden wordt vaak net niet voldoet omdat elke situatie toch weer wat anders is en klanttevredenheid hoog in het vaandel staat. Daardoor ontstaat een voorkeur voor een netwerk van kleine dienstverleners die bestaan uit een team van vakmensen, zo groot dat nog net geen manager nodig is want dan gaat het fout. Inhoudelijke vakmensen maar ook local hero s die de juiste contacten hebben, de taal en cultuur van de lokale omgeving volledig beheersen. Je ziet het ook bij vrachtwagenchauffeurs die voor zichzelf beginnen. Dat is vaak heel leuk. Hard werken, klanten verwennen en veel verdienen. En altijd op een gegeven moment de ambitie om te groeien, meestal door een goede vriend mee te gaan laten doen. In een later stadium zelf wat minder rijden en klanten (be)zoeken en de planning en administratie te doen. Bij de vijfde medewerker start de onvrede. Die loopt de kantjes er van af, is vaak ziek, heeft niet hetzelfde hart voor het bedrijf en ga zo maar door. Er komt een planner bij, een administrateur en zo gaat het vaak vanzelf fout. Sommigen redden het nog wat langer en worden directeur maar hebben er geen idee van hoe een bedrijf te leiden, vooral in het aansturen van mensen en delegeren van verantwoordelijkheden. Meer in het algemeen heeft een organisatie die groeit last van groeistuipen en het kunnen managen van deze groeistuipen van de ene fase naar de andere is bepalend voor het succes. Naast groei in systemen en gebouwen is het vooral de kunst om mensen mee te krijgen van de ene naar de andere fase waarbij de werkwijze, onderlinge (functionele) verhouding en sfeer veranderen en er nieuwe collega s bijkomen. De werkdruk en beleefde chaos kunnen juist tijdens deze groeistuip erg groot zijn. In zo n onzekere fase gaan mensen zich ook ineens anders gedragen: vluchten of vechten. Vrijwel hetzelfde geldt voor teruggang. Ook het kunnen managen van een krimpfase - met name op het menselijk vlak - is bepalend voor het succes van de transitie van de ene naar de andere fase. De meeste processen van uitbesteding of verhuizing 20 kilometer verderop, zijn rationeel niet zo moeilijk

62 en op managementniveau snel beklonken. Maar de timing, de behoedzame omzichtige aanpak, de uitloop, de concessies en dus uiteindelijk het succes werd voornamelijk bepaald door de irrationele factor mens. Gedreven door managers die omzichtig proberen te voorkomen dat er stakingen uitbreken, dure sociale plannen nodig zijn, of mensen gedemotiveerd raken. Wat is de menselijke maat? Wanneer is een organisatie groot genoeg? Heel soms maak je het nog wel eens mee. Een organisatie die ervoor kiest niet te groeien. Omdat de directeur het gewoon wel mooi vindt zo. Het zijn vaak dezelfde organisaties die goed kijken welke mogelijke klanten echt bij hun eigen werkwijze en netwerk passen. Bedrijven die weten wat hun kracht is, en zich realiseren dat gewoon maar doorgroeien ook kan betekenen dat ze weer uit hun kracht schieten. Overigens is het heel goed mogelijk om in grote organisaties de menselijke maat aan te brengen. Dit moet echter een zeer bewust en gestuurd proces zijn, want het gaat niet vanzelf. Het verdient in ieder geval meer aandacht. Bescherming van medewerkers Het past niet in de cultuur van Centraal Boekhuis om persoonlijke prestaties meetbaar te maken en te presenteren. Bij een collega in de VS hangen de lichtborden echter wel aan de muur waarop continu te zien is welke medewerker de meeste orders heeft verwerkt, het minst ziek is geweest of de meeste fouten heeft gemaakt. Wat je er ook van vindt, het werkt wel: de goede medewerkers worden moreel beloond en de kantjeslopers worden ontmaskerd. Het is erg slecht voor de motivatie van een goede medewerker als hij denkt dat zijn baas niet ziet dat hij heel goed werk levert, maar het is nog erger dat die baas niet ziet dat zijn collega niets presteert. De goede wordt gedemotiveerd en gaat weg, de slechte heeft het naar zijn zin en daar kom je nooit vanaf. Uitgaande van een verhouding goed:meelopers:slecht van 1:6:1 betekent dit dat bij het aanpakken van de slechten de goeden nog beter worden en de meelopers op de goeden proberen te lijken. Het niet aanpakken van de falers betekent dat de goeden weggaan en de meelopers op de falers gaan lijken. Maar ja, individuele prestatiemeting is niet zo heel erg populair. En als dit toch gebeurt, is het eigenlijk not-done in Nederland om dit te gebruiken om publiekelijk mensen met elkaar te vergelijken. Het arbeidsrecht helpt natuurlijk niet mee om iets aan falende medewerkers te doen. Het ontslagrecht is heftig, bescherming van bepaalde groepen (ouderen, vrouwen, allochtonen, herintreders, reïntegratie, zieken) is hoog. Als je niet uitkijkt, mag je andersom niet eens meer de beste kandidaat aannemen omdat je rekening moet houden met al die emanciperende groepen.

63 Automatisering en mechanisering Goederen in tegenstelling tot informatie - kunnen nog steeds niet elektronisch worden verzonden en dus zullen handelingen als tillen, stapelen, verplaatsen, sorteren en rijden onlosmakelijk verbonden zijn met de fysieke distributie van goederenstromen. Een directe koppeling met de factor arbeid lijkt evident. Een oplossing voor het probleem van de koppeling tussen fysieke distributie en menselijke arbeid wordt de afgelopen decennia gezocht in de automatisering en mechanisering van logistieke processen. Computers zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven en ook binnen de logistiek sturen zij de processen aan en zorgen ervoor dat fysieke handelingen beperkt worden tot de absoluut noodzakelijke. Op het vlak van de mechanisering is er heel wat uitgevonden. Tractietoestellen als heftrucks, stapelaars, reachtrucks en dergelijke zijn een vast onderdeel van elke magazijninrichting geworden. Daarnaast worden steeds meer specifieke processen ondersteund met allerlei mechanisch equipment: kabelsnijmachines, tilhulpen, heftafels, et cetera. Een bijzondere tak van sport wordt gevormd door de combinatie van beide technologieën: automatisering én mechanisatie. In magazijnen openbaart deze combinatie zich onder andere in de vorm van volautomatische hoogbouwmagazijnen voor palletgoederen, en in de zogenaamde miniloadsystemen voor kleiner materiaal. Met beiden hebben Technische Unie en Centraal Boekhuis inmiddels ervaring opgedaan en hoewel er natuurlijk grote voordelen behaald zijn, valt er in relatie tot resilience nog wel het een en ander op te merken. Evident is dat door de toepassing van elektrisch aangedreven techniek de betrouwbaarheid van het proces sterk gekoppeld wordt aan de beschikbaarheid van deze apparatuur. Mechanische storingen, maar ook computerstoringen of stroomuitval leiden direct tot stagnatie. Het dubbel uitvoeren van processen, het installeren van no-break apparatuur en noodstroom aggregaten, en het tot beschikking hebben van fall-back scenario s zijn mogelijke oplossingen voor deze resilience-problematiek. Vreemd genoeg wordt ook de menselijke resilience niet alleen maar positief beïnvloed door de toepassing genoemde systemen. Eerst het positieve nieuws. De recente ingebruikname van het Dynamic Picking System bij Technische Unie in Alphen aan den Rijn heeft geleid tot een stijging van de menselijke resilience zowel in kwantitatieve (minder medewerkers) als in kwalitatieve (betere ergonomische omstandigheden) zin. Doordat de processen orderpicking en sorteren in het nieuwe systeem in één keer plaatsvinden zijn er tientallen medewerkers minder nodig om de dagelijkse orders te verzamelen. Daarnaast betekent het principe goederen naar de mens in plaats van mens naar de goederen een sterke reductie van het aantal afgelegde meters en de te tillen lasten per dag (metingen toonden aan dat de medewerkers in

64 het oude proces vaak tussen de 10 en 20 kilometer per dag moesten lopen). Maar er zijn ook aspecten die een negatief effect hebben op de resilience. Meer techniek betekent een sterkere afhankelijkheid van diegenen die deze techniek in de lucht moeten houden: de technische dienst medewerkers. Zoals gezegd, een segment van de arbeidsmarkt dat sterk onder druk staat. Daarnaast leidt een toenemende marktvraag naar rond de klok dienstverlening tot arbeidstijden die niet voor elke technische dienst medewerker aantrekkelijk zijn. Curatief onderhoud vindt steeds vaker s avonds en s nachts plaats, terwijl preventief onderhoud meer en meer tot weekenden is veroordeeld als de systemen (nog?) niet gebruikt worden. Hoewel er minder medewerkers nodig zijn voor het orderpickproces doen zich ook hier problemen voor. Toepassing van geautomatiseerde processen wordt soms ervaren als repetitief en daarmee saai werk. Dit zou ertoe kunnen leiden dat er steeds minder mensen bereid zijn dit werk te verrichten. Ook kan er door deze saaiheid een bepaalde routine sluipen in het werk waarmee foutkansen worden verhoogd. Een aspect dat minder duidelijk zichtbaar is maar wel zeer essentieel, is het feit dat door de toepassing van techniek de flexibiliteit van het totale proces afneemt en de afhankelijkheid van de individuele prestatie van een medewerker juist sterker wordt. Indien in de oude situatie de procestijd dreigde te ontsporen, kon dit worden gecorrigeerd door meer medewerkers aan het proces toe te wijzen. In het nieuwe proces is dit niet langer mogelijk: niet de hoeveelheid medewerkers maar de totale systeemcapaciteit bepaalt de doorlooptijd. Waar in handmatige processen de prestatie van de ene medewerker gecompenseerd kan worden door die van een ander, leidt in het nieuwe systeem een te lage prestatie van een individuele medewerker tot een bottleneck in het systeem en daarmee tot een stagnatie van het totale proces. Centraal Boekhuis verkent de mogelijkheden van een nieuw stuk mechanisering. Op de vraag aan een referentieklant van een potentiële leverancier naar de bepalende kritische succesfactor: opleiding van de medewerkers meneer, daar kunt u niet teveel tijd insteken. Die machine doet het wel, maakt u zich geen zorgen. Zorg dat ze de ins en outs kennen, het leuk vinden om er mee te werken, weten wat ze moeten doen als er een storing is, het niet eng vinden om dan in te grijpen want dan komt het er op aan. Opleiding dus. Nu had een andere collega in een ander kader net toevertrouwd dat hij nooit meer dan 2 punten onthoudt van zijn opleiding Complexiteit En dan nog wat anders. Maken we het niet te complex voor mensen om alles te vatten? Bij het

65 optimaliseren van logistiek in netwerken in plaats van in ketens ontstaan mooie concepten waarbij iedereen wint. Als je dan vervolgens aan een planner gaat uitleggen dat hij een rit niet zelf moet doen maar moet uitbesteden aan een partner hoewel dat iets duurder is, maar dat die partner daardoor een voordeel heeft waardoor hij bereid is een andere partner een andere vracht te geven die dan waarschijnlijk weer iets teruggeeft wat heel goed bij ons past waardoor iedereen per saldo toch een voordeel heeft Kunt u het nog volgen? De gemiddelde planner niet. Ergens wordt de menselijke maat fors overschreden waardoor het mooie concept niet gaat werken. We vergeten soms dat het nog steeds mensen zijn die dingen moeten snappen, mensen die beslissingen nemen. Je kan nog zo n slimme transportplanning maken, maar als de chauffeur denkt dit lijkt me slimmer of komt me beter uit, dan gebeurt het gewoon zo. In het transportnetwerk van Centraal Boekhuis zijn veel serviceafspraken impliciet. Probeer dat maar eens expliciet te krijgen als je van een handmatige planning over wilt gaan op een automatische planning. We zijn te rade gegaan bij een collegabedrijf die van vervoerder is gewisseld en ook onverwacht aanliep tegen het expliciet maken van impliciete kennis en dat nu achter de rug heeft. Wat gebeurde daar? Verlader constateerde uit interne, op scanning gebaseerde rapportage dat de nieuwe vervoerder zich niet aan de levertijdvensters (gebaseerd op hoofdkantoor visie ( al onze winkels voor x-uur bevoorraden, dat wil de klant )) hield. Klachten. Overleg. Lijstjes met levertijdventers vergelijken, check dubbel check of de afspraken wel correct in het planningspakket waren vastgelegd. Uiteindelijk bleken de chauffeur en de filiaalhouder op het losadres zelf onderling een levertijdvenster overeengekomen te zijn dat voor hen beiden het beste uitkwam, want: wat begrijpt het hoofdkantoor / de planner nu van onze lokale situatie? En misschien herkent u onderstaande voorbeelden van mensen die te goeder trouw de verkeerde dingen doen, omdat niet alles zo simpel is als het lijkt. Medewerkers die denken dat ze een nieuw contract goed invoeren omdat ze denken te weten welke vinkjes allemaal aan en uit moeten. Zo komt het voor dat er contracten niet afgerekend worden of juist dubbel betaald worden (en ook die laatste klanten merken het zelf soms niet eens!). Of medewerkers die denken te weten op welke knop ze moeten drukken als een sorter een foutmelding geeft waardoor het logistieke proces door gaat, maar de goederen niet administratief afgemeld worden. Sociale aspecten en doelgroepenbeleid Vergrijzing Een zeer actueel onderwerp is de verhoging van de pensioenleeftijd van 65 tot 67 jaar. Niet alleen op politiek vlak maar ook op het terrein van HRM brengt de discussie rond de pensioenleeftijd veel teweeg en er is zelfs een nieuw begrip geïntroduceerd: leeftijdsfasebewust personeelbeleid (LFBP).

66 Gezien het feit dat ouderdom vaak met fysieke problemen komt, is het interessant deze problematiek eens vanuit logistiek (resilience)oogpunt te bekijken. Het verhogen van de pensioenleeftijd betekent dat logistieke medewerkers langer zullen moeten doorgaan met het verrichten van fysieke arbeid. De hoeveelheid niet-fysiek werk binnen de logistieke operatie is door de jaren heen verder afgenomen. Administratieve processen zijn grotendeels geautomatiseerd; activiteiten als kwaliteitsmanagement en voorraadbeheersing zijn geïntegreerd in het primaire logistieke proces. Hierdoor zijn de mogelijkheden om oudere medewerkers te laten doorstromen in fysiek minder belastend werk afgenomen Er moet naar andere oplossingen worden gezocht. Enerzijds betekent dit dat wordt getracht de fysieke inspanningen te reduceren door mechanisering van het logistieke proces; automatische hoogbouwmagazijnen en miniloadsystemen zijn hier sprekende voorbeelden van. Anderzijds wordt binnen Technische Unie veel energie gestoken in het beter bewust maken van de medewerkers van de beperkingen van- hun lichaam. In samenwerking met het Bureau voor Fysieke Arbeid is de training TU-prof(essional) ontwikkeld. Alle logistieke medewerkers van Technische Unie volgen deze training en daarnaast zijn een twintigtal medewerkers in de DC s en één op elk overslagpunt opgeleid tot TU-prof coach. Zij begeleiden de medewerkers dagelijks op de werkplek en zorgen voor directe coaching specifiek gericht op de diverse deeltaken. Binnen de TU-prof training worden medewerkers bekend gemaakt met het lichaam als arbeidsmiddel en worden naast een beknopte uitleg over de diverse lichaamsfuncties- uitgebreide til- en bewegings-instructies gegeven. Een bijzondere groep medewerkers binnen de logistiek wordt gevormd door de chauffeurs. Hiervan is algemeen bekend dat dit fysiek zwaar belastend werk betreft. Internationale chauffeurs brengen vele uren achtereen zittend door; (nationale) distributie-chauffeurs rijden weliswaar minder, maar moeten per rit vele afleveringen verrichten waarbij vaak behoorlijk moet worden getild. Een gemiddelde distributie-rit bij Technische Unie bestaat uit stops (afleveringen), maar er zijn ook ritten tot 60 stops. Het rijden van vaste routes betekent dat de workload per dag sterk kan verschillen wat tot jachtige spanningen bij de chauffeur kan leiden. Momenteel vinden er in het kader van LFBP diverse pilots plaats waarbij het gebruikmaken van een (jeugdige) bijrijder om de oudere chauffeur te ontlasten bij het tilwerk een hele concrete is. Het beleid is er dus op gericht oudere medewerkers te ontzien op het vlak van fysieke belasting door mechanisering, training, begeleiding en ondersteuning. Er wordt getracht ouderen niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief te ontzien: vanaf 55 jaar ontvangen medewerkers extra vakantiedagen en behoeven zij ook geen ploegendiensten meer te draaien. Het is overigens nog

67 maar de vraag of deze laatste maatregelen de juridische toets der kritiek kunnen doorstaan in het kader van de (leeftijd-)discriminatie wetgeving. Multicultureel managen De samenstelling van de groep DC-medewerkers van Technische Unie beslaat meer dan 20 verschillende nationaliteiten. Ook dit feit brengt de nodige uitdagingen met zich mee op het gebied van menselijke resilience. Goede samenwerking tussen de diverse culturen is lang geen vanzelfsprekende zaak. Verschillende culturen hebben verschillende opvattingen over begrippen als kwaliteit, tempo, samenwerking en leiding. Zo wordt er in islamitische mannelijke kring geen leiding geaccepteerd van vrouwen, erg lastig in een DC waar meer dan de helft van de leidinggevenden uit vrouwen bestaat. Tussen verschillende culturen ontstaan bij tijd en wijle ook binnen een DC moeilijkheden die tijdig moeten worden gesignaleerd en opgelost. Ook genoemd dient de ramadan, waarbij niet alleen profvoetballers problemen hebben om fysieke topprestaties te leveren. Natuurlijk biedt de multiculturele samenstelling van DC s ook vele mogelijkheden, maar het vereist net als met het voorkomen en oplossen van mogelijke problemen - een juist inzicht in de kenmerken van de diverse culturen om deze kansen te benutten. Dit betekent dat de leidinggevende laag die het dichtst bij de werkvloer opereert geacht wordt deze kennis te bezitten, hetgeen lang niet altijd (voldoende) het geval is (overigens: net als bij de managementlagen daarboven). Momenteel is juist voor de direct leidinggevenden bij Technische Unie een opleiding/training in voorbereiding waarbij men de verschillen tussen de culturen leert kennen, en tevens de wijze waarop deze verschillen positief in het logistieke proces kunnen worden ingezet. Tot slot We hebben geprobeerd de risico s die verbonden zijn aan de factor arbeid in de logistiek te duiden en kunnen niet anders dan vaststellen dat de veerkracht van de mens groot is. Het is alleen niet altijd voorspelbaar wanneer en welke kant hij op veert. Alle reden om terdege met de mens rekening te houden en de menselijke maat niet uit het oog te verliezen want zolang mensen het nog overzien, na blijven denken en handelen als dat nodig is, zijn ook heel veel andere risico s bijzonder goed afgedekt! We hebben het vooral gehad over het risico van de factor arbeid in de vorm van medewerkers. Een interessante vervolgvraag is hoeveel risico medewerkers lopen door de veerkracht van hun baas. Hoe resilient is het management eigenlijk?

68 Hopelijk is het ons in ieder geval gelukt de afhankelijkheid van logistieke processen van de factor arbeid in hoofdlijnen te beschrijven en met enkele voorbeelden te verduidelijken. Het laatste woord is er vast nog niet over gezegd gezien het feit dat de problematiek eerder een toenemende dan een afnemende trend laat zien.

69 DISCUSSIEBIJDRAGE G. Sannen, Vlaams Instituut voor de Logistiek - VIL Discussiebijdrage bij: De mens in de logistiek : resilience, beschikbaarheid en kwaliteit, door B.R.H. Lammers, E. Guis en B. Schoonderwoerd. De paper geeft terecht aandacht aan de afhankelijkheid van logistieke processen van de factor arbeid. Het VIL heeft binnen het domein supply chain organisatie eveneens een programma gedefinieerd rond Arbeid en Logistiek. Een efficiënte tewerkstelling en de beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerde medewerkers zijn immers essentieel voor goede logistieke prestaties. Een belangrijke uitdaging bestaat er in om de instroom en de inzet van voldoende beschikbare en competente medewerkers in de logistieke sector vandaag en naar de toekomst toe duurzaam te verzekeren. De uitdagingen rond het beantwoorden aan de hoge eisen van flexibiliteit en het organiseren van een effectieve arbeidsorganisatie op de logistieke vloer, alsook het verzekeren van de instroom in de logistieke sector door beroep te doen op minder traditionele doelgroepen, komen voldoende aan bod in de paper. Wat ik echter mis, is de aandacht voor de nodige competenties van logistieke profielen. De paper gaat uit van de risico s die verbonden zijn aan de factor arbeid. Maar waarom bekijken we de veerkracht van de logistieke medewerker niet eerder als een opportuniteit? De beperkingen van de mens o.m. op vlak van complexiteit en organisatiegrootte worden in de paper aangegeven. Loont het echter niet de moeite om ons de vraag te stellen hoe de sterktes van de mens optimaal kunnen ingepast worden in het organisatiemodel van een magazijn? Welke structuur van hiërarchische niveaus, gekoppeld aan de verantwoordelijkheden en kerncompetenties van de logistieke profielen op elk van deze niveaus, leidt tot de meest efficiënte arbeidsorganisatie en resultaten? Uiteraard noodzaakt dit aangepaste opleidingen, coachingprogramma s en een permanente opvolging van de medewerkers. De centrale vraag luidt hierbij: Worden de competenties van elk van onze medewerkers optimaal ingezet?. Door de eigenheid van de mens blijft deze een risicofactor, maar indien we er in slagen om die eigenheid (flexibiliteit, reactievermogen, multi-inzetbaarheid, leidinggevende capaciteiten, enz.) optimaal aan te wenden, leiden menselijke competenties mee tot hét onderscheidend vermogen van een logistieke speler. Vanuit de filosofie Ask more & get more! kunnen de kerncompetenties van een logistieke medewerker ten volle benut worden met succesvolle resultaten tot gevolg. Het wordt bijgevolg een risico wanneer je dergelijke topcompetenties niet in huis hebt of er niet in slaagt deze op de juiste manier in te schakelen

70 SMART TRADE LANES FOR AIR FREIGHT J. De Kegel, IBM H. Hilders, Cargobox

71 Introduction Security gets increasingly more attention those recent days, in particular for air transport. On the air freight side, there is still a lot to do to remove all non-secure situations, while nobody is interested in having a security system, that seriously impacts efficiency. Today, we can state that solutions are available to overcome that issue. Smart trade lanes For many years already, together with several customers, IBM has demonstrated that container transport can be made secure, while the efficiency of the trade lane is by no means negatively impacted. One of those pilot projects was the EU FP6 funded project ITAIDE Beer Living Lab, lead by Vrije Universiteit Amsterdam. At the IBM Zürich research lab, a device has been developed that allows a permanent tracking of sea containers. This device, which can be mounted within seconds on the door of a container, contains several sensors, which, once mounted, are at the inner side of the container, while at the same time, the radio part is at the outer side of the container. Different radio s are available and a built-in intelligence allows the device to look for the network that requires the least energy, since battery lifetime is key for such a device. As this device is not based on RFID, an RFID reader or gate is not required. Indeed, the container is tracked all the time, be it via satellite communication, GPRS, UMTS, WiFi,. Those containers, equipped with these devices, become instrumented, interconnected and are able to make intelligent decisions as to how they will connect with back office applications and interact with supply chain solutions. Hence, we call it Smart Trade Lane solutions. The middleware platform, that operates all the transactions, coming from those containers, has been designed and is operated by the IBM La Gaude (France) solutions lab. It is fully compliant with the EPC Global standards and as such really future proof. Note that this middleware platform can handle all kind of signals, even those coming from RFID gates, provided one wants to trace RFID equipped goods as well.

72 Cargobox Cargobox is a Dutch company, created by its CEO Henk Hilders, and at the same time, it is also the name of the core product of the company, an airborne container. The design of the Cargobox is based on high-grade composite sandwich panels, which are extremely resistant to wear and tear. It can be assembled / disassembled without any tooling and contains a closing strip, the Lockbar, with an electro-mechanical lock. In the Lockbar embedded information system including an RFID tag are installed, which in combination with the ICT System provides real-time tracking and tracing. Only with the designated one-time security code that can be activated after authentication by the consignee, the Cargobox can be unlocked and opened. The dimensions of the Cargobox are chosen such that the box can be transported without any problem by traditional air freighter. Full size measurements are 104 cm (41 ) x 122 cm (48 ) x 160 cm (63 ), half size measurements are 104 cm (41 ) x 122 cm (48 ) x 80 cm (31.5 ) and collapsed, ready for return flight, it measures only 104 cm (41 ) x 122 cm (48 ) x 23 (9 ). This means that 7 collapsed cargobox containers can be stored at the same location, where 1 full size container can be placed.

73 Business driver Actually, more than ULDs (Unit Loading Devices) circulate in the Airline Industry. The majority (>90%) is occupied for carrying passenger s baggage, so they typically function as an airport-to-airport luggage container. Virtually all air cargo is loaded onto special flat pallets, wrapped with plastic and then lashed under a special cargo restraint net. Safety and security is not guaranteed at any time with this way of doing.

74 The Cargobox strength, weight, stiffness, capacity, durability and other properties remove all these issues. In addition, the Cargobox advanced features such as Security enhancing Lockbar, RFID electronics and ICT Visibility are totally unique, and not embedded in any other ULD. International Patents and Patent applications protect the Cargobox and its advanced features. With these Cargobox containers, augmented with the IBM back office, finally a secure door-to-door approach can be promoted and implemented, while before, only an airport-to-airport handling option was left. Authorized Economic Operator (AEO) When at both ends of this cargobox based Smart Trade Lane solution, handling of the container is done by an Authorized Economic Operator (AEO), then, for the first time ever, one has created a fully secured trade lane, that by no means is compromising the efficiency. On the contrary, such a Smart Trade Lane will significantly reduce the handling time of the many documents, that have to be handled for an airborne shipment. Conclusions Air freight has an increasing need for security, while within the actual economic environment, it cannot afford to become less efficient than today. The Cargobox based Smart Trade Lane solution, operated by IBM, finally offers the tools to comply with these stringent requirements.

75 CHINESE LOGISTICS IN EUROPE. IS THERE A DIFFERENCE? A.G.M. van den Hanenberg, Rotterdam University (Department of logistics management)

76 Introduction In time of recession in the Western world, the economy of a number of countries is still growing. The Chinese economy is one of them. Although, after a long time of growing container traffic to the Western European harbours from China, there has been a container downfall of 20 percent last year, their production is still growing. The consequences of this growth are not easy to predict. The European countries are more occupied with getting their own economies at steam again. For ports and airports and a services-oriented society like the Netherlands, import flows are as important as export flows. Historically, import flows from China use the port of Hamburg as their gateway. Second is Rotterdam, followed by Antwerp (CBS, 2008). But : Will China, with an expected growth in export in the future, still use the existing infrastructure? For instance: in former East Germany, in the town of Parchim, situated between Hamburg and Berlin, an ex-military airport has been bought by a Chinese logistics firm in This firm intends to operate the airport as a hub for incoming airfreight from China. Value added services and a bonded area are established. Traffic is still small (35000 tons and aircraft movements in 2008), but growing. There is a direct connection with Zhengzhou, in the province of Henan, China. What will be the consequences for the existing infrastructure and logistic service providers in Western Europe in the near future? Facts and figures : import from China The EU is the largest trade-partner of China (330 million euro s, 2006). The USA is second largest. (Source: PRC general Administration of customs). Within the EU, Germany is the number one trade partner and The Netherlands hold a second position.

77 Import from China through the harbours in tons (CBS/Eurostat, 2008) China goes global The government policy of China, stated in 2005, is, that among the Chinese multinational firms there must be 30 to 50 of them to have their own world famous brand in the year (Source: Europe China Institute, 2008). This means Chinese firms, supported by the government, want to expand and export worldwide. To penetrate the market in Europe, quality products had to be made. Galanz and Haier, both manufacturers of consumer goods, have been the first to come. Huawei, hardware in the telecom sector, is already active on the European market. Telfort, which is part of KPN, is one of their clients. A lot of capital is available to invest in foreign companies. In Holland, retailer Kruidvat and Container terminal ECT are already in Chinese hands (Hutchinson Whampoa).

78 Chinese brands, already active on the European market (Hanenberg, 2009) Culture and the influence on business strategy For exporting firms there are several strategies to penetrate a new market. Do it on your own. Work together with a local party. Buy a local party. Or do it all step by step. For the organisation of the supply chain there are also several possibilities. Leave the logistics to the party with whom you are working. Just set a target for the turnover. Depending on the culture (and other factors) a certain business strategy is chosen. Differences between Asian countries are analysed. The cultural dimensions of Geert Hofstede are a framework of five dimensions that describes differences in value perspectives between national cultures (Hofstede, 2005): Power Distance Index (PDI) that is the extent to which the less powerful members of organizations and institutions (like the family) accept and expect that power is distributed unequally. This represents inequality (more versus less), but defined from below, not from above. It suggests that a society's level of inequality is endorsed by the followers as much as by the leaders. Power and inequality, of course, are extremely fundamental facts of any society and anybody with some international experience will be aware that 'all societies are unequal, but some are more unequal than others'. Individualism (IDV) on the one side versus its opposite, collectivism, that is the degree to which individuals are integrated into groups. On the individualist side we find societies in which the ties

79 between individuals are loose: everyone is expected to look after him/herself and his/her immediate family. On the collectivist side, we find societies in which people from birth onwards are integrated into strong, cohesive in-groups, often extended families (with uncles, aunts and grandparents) which continue protecting them in exchange for unquestioning loyalty. The word 'collectivism' in this sense has no political meaning: it refers to the group, not to the state. Again, the issue addressed by this dimension is an extremely fundamental one, regarding all societies in the world. Masculinity (MAS) versus its opposite, femininity, refers to the distribution of roles between the genders which is another fundamental issue for any society to which a range of solutions are found. The IBM studies revealed that (a) women's values differ less among societies than men's values; (b) men's values from one country to another contain a dimension from very assertive and competitive and maximally different from women's values on the one side, to modest and caring and similar to women's values on the other. The assertive pole has been called 'masculine' and the modest, caring pole 'feminine'. The women in feminine countries have the same modest, caring values as the men; in the masculine countries they are somewhat assertive and competitive, but not as much as the men, so that these countries show a gap between men's values and women's values. Uncertainty Avoidance Index (UAI) deals with a society's tolerance for uncertainty and ambiguity; it ultimately refers to man's search for Truth. It indicates to what extent a culture programs its members to feel either uncomfortable or comfortable in unstructured situations. Unstructured situations are novel, unknown, surprising, different from usual. Uncertainty avoiding cultures try to minimize the possibility of such situations by strict laws and rules, safety and security measures, and on the philosophical and religious level by a belief in absolute Truth; 'there can only be one Truth and we have it'. People in uncertainty avoiding countries are also more emotional, and motivated by inner nervous energy. The opposite type, uncertainty accepting cultures, are more tolerant of opinions different from what they are used to; they try to have as few rules as possible, and on the philosophical and religious level they are relativist and allow many currents to flow side by side. People within these cultures are more phlegmatic and contemplative, and not expected by their environment to express emotions. Long-Term Orientation (LTO) versus short-term orientation: this fifth dimension was found in a study among students in 23 countries around the world, using a questionnaire designed by Chinese scholars It can be said to deal with Virtue regardless of Truth. Values associated with Long Term Orientation are thrift and perseverance; values associated with Short Term Orientation are respect for tradition, fulfilling social obligations, and protecting one's 'face'. Both the positively and the negatively rated values of this dimension are found in the teachings of Confucius, the most influential Chinese philosopher who lived around 500 B.C.; however, the dimension also applies to countries without a Confucian heritage.

80 Using this framework, the scores of China, Japan and Korea are shown here. PDI IDV MAS UAI LTO China Japan Korea 71 PDI = Power Distance Index; IDV = Individualism; MAS = Masculinity;UAI = Uncertainty Avoidance Index; LTO = Long-Term Orientation You can see that the power distance in China is much bigger than in Japan and Korea. Chinese consider this to be quite normal. It is a hierarchic society. On individualism Japan has a relative high score. This can be considered as part of the western orientation for more than 30 years now. Japan also has a high score on masculinity. There is a small role for women in organizations. A strict and structured country leads to a lower uncertainty avoidance index. With more freedom man can feel safe, if there is a higher prosperity and healthiness, as you see in Japan and Korea. Long term orientation is part of all these three cultures (higher savings per income than in the western countries is a result of that attitude). Chinese and Western companies and their logistic operations During the first half of 2009, a number of students from the Rotterdam University, - from the department of logistic management -, worked on a project to find out how Chinese companies in the Netherlands organise their logistic operations. They compared Chinese and Western companies, which produce in China, for the Western market (Buitendijk c.s., 2009). This field-research revealed that Chinese companies prefer to concentrate on all elements of production and distribution within their own company. Preferably, they do not source out. Western companies do source out their logistic operations and concentrate on their core business.

81 By chance it appeared that Chinese companies like to produce close to their (western) market. Thus, production by Chinese companies in Eastern Europe is growing. Western companies, with their production in China, are also looking for other opportunities in Asia, for instance in India. They work step by step, to build up a network. Chinese companies are more focussed on control, by buying other companies, which can serve their purposes. Logistic operations by Chinese and other Asian companies This year, two students from the department Trade Management Asia of the Rotterdam University devoted their thesis to the differences in logistic operations between Chinese and (other) Asian companies. One student examined the differences in logistic operations from shipping companies and logistic service providers based in China, Japan, South Korea and Hong Kong (Zheng, 2009). It appeared that the logistic operations from the companies in these four countries do not differ much. In all the companies the management is formed by Asiatic people. Although this is less visible in the Japanese and Korean firms. They have been operating in Western countries for a longer time, with more Europeans in middlemanagement. As partners, they prefer Asian companies. Hamburg is preferred as headquarter in Europe by Chinese and Korean companies. Firms from Japan and Hong Kong chose London as a basis for their headquarter. The other student compared the logistic operations between firms producing consumer electronics in Japan, South-Korea and China (Shen, 2009). It appeared that the company in China transported their products by sea, whereas the companies in Japan and South-Korea transported them by air. China in the European harbours When you look at the investment in port terminals there are investments in Rotterdam, Antwerp and Piraeus (Greece), generally in container handling. No research has been found about the influence of this on the operations and on the management style of these firms.

82 Summary Chinese firms organize their logistic operations just like other Asiatic and Western firms. They differ from Western companies in the way that they prefer to keep control over the logistic operations and that they are strongly cost-driven. For Asia as a whole, firms that have been on the European market for a longer time, are more integrated and look more like Western firms, although they are controlled from Asia. Japanese firms are more concentrated on quality of the product. Chinese firms operate like any other commercial firm outside Asia and look for opportunities in the market. They are cost- and control-driven. For example: the buying of the airport in Parchim, Germany. It is clear that Chinese firms like to expand, so it is likely that Western markets will experience an increasing competition in the near future. The scale on which Chinese firms will penetrate the Western market will be much bigger than the Japanese firms did twenty years ago. Time for a clear view on how to anticipate this development. More research should be done by seaports and airports and logistic service providers in The Netherlands and Europe to get a clearer view on what to expect in the near future from the expansion of Chinese companies. References Hofstede, G., Hofstede, G.J., Allemaal andersdenkenden; omgaan met cultuurverschillen. Uitgeverij Contact. Amsterdam, Antwerpen. Zheng, J., Logistieke organisatie en Azië. Thesis Rotterdam University. Shen, Y., Logistieke keten van Aziatische bedrijven. Thesis Rotterdam University. Buitendijk, H., van der Jagt, M., de Jong, C., Kok, D., Vlasblom, R., Chinese distributie in Europa. Final report, Rotterdam University.

83 REGIEROL MAINPORTS : KANS OF BEDREIGING VOOR MKB? ONDERZOEKSPROGRAMMA ALS BREEKIJZER INNOVATIE D.A. van Damme, Hogeschool van Amsterdam en TNO B. Kuipers, Erasmus Universiteit Rotterdam H.J. Quak, TNO O.W. de Graaf, Hogeschool van Amsterdam

84 Samenvatting In dit artikel wordt ingegaan op een voorgenomen onderzoeksprogramma van een consortium rond de mainports van Nederland. Het betreft het RAAK-PRO-voorstel Keten- en Netwerkstrategieën voor MKB-ondernemingen in Mainports van het lectoraat Logistiek dat deel uitmaakt van het domein Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. RAAK PRO staat voor Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie PRraktijkgericht Onderzoek en is een initiatief van de HBO-raad. Met dit onderzoeksprogramma beoogt het lectoraat Logistiek de toegepast-onderzoekspraktijk aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een impuls te geven. Daarbij wordt enerzijds aangesloten bij de kennisbehoefte van MKB-ondernemingen die opereren binnen de dynamische context van Nederlandse mainports en anderzijds bij de innovatiethema s van het nationale Topinstituut Supply Chain Management. In het programma wordt samengewerkt met Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), TNO, Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Hogeschool Rotterdam (HRO). Met het programma Keten- en Netwerkstrategieën voor MKB-ondernemingen in Mainports speelt het lectoraat Logistiek in op toenemende onzekerheid en dynamiek van mainports en op de daaruit resulterende vragen. Samen met de onderzoekspartners en het consortium zijn de drie volgende hoofdvragen bepaald. Wat is de huidige keten- en netwerkpositie van het MKB binnen de Nederlandse mainports? Wat zijn de actuele ontwikkelingen in de logistiek van de Nederlandse mainports en bieden deze ontwikkelingen innovatiekansen voor het MKB? Wat zijn kritische succesfactoren/prestatie-indicatoren van MKB-ers bij de nieuwe ontwikkelingen in de logistiek van de mainports en op welke wijze kan het MKB die kansen benutten? De eerste vraag is een inventarisatie van de huidige situatie van de MKB-ondernemingen in de drie onderscheiden mainports (Schiphol, Amsterdam en Rotterdam) en resulteert in een longitudinale logistieke marktscan. De tweede vraag legt de nadruk op de kansen voor veranderingen innovatie, en de derde op de mogelijkheid voor het MKB een meer proactieve positie in de keten of het netwerk in te nemen met behulp van ontwikkelde kennis en instrumenten. Binnen het programma wordt uitgegaan van drie mainportlokaties: luchthaven Schiphol en de zeehavens Amsterdam en Rotterdam. Samenwerking tussen vertegenwoordigende organisaties van de drie locaties vindt voor het eerst plaats binnen dit RAAK-PRO onderzoeksprogramma. Het lectoraat Logistiek van de Hogeschool van Amsterdam beoogt met het onderzoeks- en

85 innovatieprogramma aanwezige kennis en ervaring van de kennisinstellingen en van de praktijk te consolideren en te verwerken opdat het voor MKB-ondernemingen eenvoudiger wordt hun positie in hun netwerk te versterken. Door versterking van de innovatie- en concurrentiekracht van de individuele ondernemingen zal de innovatie- en concurrentiekracht van Dutch Mainports als geheel ook worden versterkt. Het doel van deze bijdrage is aanleiding te geven tot een discussie over twee vragen: 1. Is de regierol van mainports een kans of een bedreiging voor het logistieke MKB? 2. Is een hbo-onderzoeksprogramma het geëigende middel om innovatie van het MKB te stimuleren? Welke vragen zullen moeten worden beantwoord? En welke instrumenten zijn daarbij nodig? Hogeschool als aanjager innovatie MKB Hogescholen hebben vanuit het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een rol toegewezen gekregen in kennisontwikkeling en kennisuitwisseling met name om de innovatie van het MKB te helpen ontwikkelen. In aansluiting daarop heeft het domein Techniek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zich uitgesproken voor ontwikkeling van nieuwe praktijkgerichte kennis op basis van de onderzoeksagenda s van lectoraten (AHT, 2006). Het lectoraat Logistiek is sinds 2003 actief. Vanaf de start heeft het thema Logistieke Knooppunten centraal gestaan (Van Damme, 2005). In 2005 is het lectoraat logistiek een van de initiatiefnemers van de werkgroep Smart Cargo Hub, een regionaal samenwerkingsverband ten behoeve van logistieke innovatie 1. Sinds 2006 kent het domein Techniek de minor Airport Seaport Logistics waar studenten in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven vraagstukken van verladende ondernemingen en logistiek dienstverleners binnen de context van luchthaven en zeehaven uitwerken en oplossen. In 2009 heeft de minor geresulteerd in een benchmark over Airport Seaport regio s in West-Europa (Hogeschool van Amsterdam, 2009). In 2006 heeft het lectoraat Logistiek met behulp van een RAAK-programma de kennisbrug Duurzame Logistiek in een Veilige Omgeving ontwikkeld. Binnen dit programma is samen met de brancheorganisatie op Schiphol Air Cargo Netherlands (ACN) en Syntens via studenten geholpen bij de implementatie van het Documentloos Goederen Volg Systeem (DGVS). Tevens zijn de besparingen 1 Andere initiatiefnemers zijn: Haven Amsterdam, Kamer van koophandel Amsterdam, KLM Cargo, Nederland Distributie Land (NDL), Amsterdam Airport Schiphol en Schiphol Airport Development Company (SADC). Later zijn er de volgende leden aan toegevoegd: Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), Ondernemersvereniging ORAM, Flora Holland, AIM Amsterdamse Innovatie Motor en Syntens.

86 van de invoering gemonitord. De kennisbrug heeft bij MKB-ondernemingen een behoefte aangeboord naar ondersteuning bij implementatie van innovaties in de luchtvracht. Sinds 2006 heeft de opleiding Logistiek van de HvA een samenwerkingovereenkomst met de opleiding Transport, Distributie en Logistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goede studenten die dat willen, kunnen in een verkort traject de masters opleiding aan de VU volgen. Sinds 2007 kent de opleiding Logistiek vier uitstroomprofielen, waaronder Airport Seaport Logistics en Global Supply Chain & Networks. Onderzoek krijgt een steeds grotere rol in het onderwijs. Het is daarbij de ambitie vanaf het studiejaar een honours programme ontwikkeld te hebben. De opleiding Logistiek kent een eigen Raad van Advies waarin ondermeer topmanagers van Schiphol Group, Haven Amsterdam, Amsterdam Container Terminal en Nederland Distributie Land zitting hebben. De Raad geeft advies aan de opleiding over de strategie ten aanzien van onderwijs, onderzoek en werkveld. In 2009 was het lectoraat Logistiek betrokken bij de aanbieding van de Metropoolregio Amsterdam voor het Nederlands Topinstituut voor Supply Chain Management. Dit Topinstituut geeft sturing aan het innovatieprogramma en de bijbehorende R&D opgesteld door de Commissie Van Laarhoven. Perspectief bedrijfsleven Mainports zijn enorm in ontwikkeling waardoor steeds meer gevergd wordt van MKB-ondernemingen die erin actief zijn. Dit onderzoeksprogramma is erop gericht de concurrentiepositie van deze MKBondernemingen te versterken. Via onderzoeksresultaten worden aan het MKB, ontwikkelingen, innovaties, kansen en uitdagingen getoond. De doelstelling van het onderzoeksprogramma is het MKB een oriëntatie en handvatten te geven waardoor zij proactief kan omgaan met de dynamiek binnen de mainports. Dit vindt plaats via individuele netwerkanalyses, clusteranalyses, rondetafeldiscussies, workshops en seminars. Tevens worden instrumenten ontworpen die de MKB-ondernemingen zelf kunnen gebruiken, zoals een netwerkmonitor, scans, stappenplannen en checklists. Sterkere internationale concurrentie De economie globaliseert, wat betekent dat logistieke ketens internationaler worden en de positie van grote lucht- en zeehavens (mainports) belangrijker wordt. Zowel logistiek ondernemingen als mainports hebben in toenemende mate te maken met internationale concurrentie. Dit betekent dat MKB-ondernemingen in mainports moeten opereren in een zeer dynamische context.

87 Veel MKB-bedrijven zijn kwetsbaar Het MKB heeft, in ieder geval in de logistiek, veelal de neiging zich te concentreren op de dagelijkse operaties, met een korte termijn oriëntatie. Voor zover MKB ondernemingen zich expliciet oriënteren op de lange termijnstrategie van hun onderneming, doen zij dat op basis van jarenlange persoonlijk opgebouwde ervaring en een subjectief gevoel voor de markt. De ondernemer realiseert zich de kwetsbaarheid van zijn onderneming juist vanwege de afhankelijkheid van persoonlijke ervaring en inschatting. Deze kwetsbaarheid kan de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Ken je positie in de keten MKB-onderenemingen moeten zich in toenemende mate onderscheiden van hun concurrenten. De vraag is: hoe doe je dat? Dit kan ondermeer door beter gebruik te maken van de commerciële mogelijkheden van algemene factoren, zoals infrastructuur en locatie. De uitdaging voor een MKB er is om op het juiste moment met de juiste partij om tafel te zitten. Voorwaarde daarvoor is dat je een juist beeld hebt van de positie die je onderneming inneemt in de keten of het netwerk. Door mee te doen aan dit programma staat het MKB strategisch sterker Een belangrijke reden van het MKB om mee te doen aan het onderzoeksprogramma is de behoefte om de strategische oriëntatie structureel in de organisatie ingebed te krijgen en minder afhankelijk te zijn van subjectieve waarnemingen van hun directeuren en/of eigenaren. Een belangrijke bijdrage daaraan is gesystematiseerde kennis van de dynamiek van logistieke ketens en netwerken. Ondernemingen kunnen daarmee sneller en structureler inspelen op marktontwikkelingen en slimmere en beter onderbouwde keuzes maken om effectief en efficiënt te werken door bijvoorbeeld nieuwe vormen van samenwerking met andere ondernemingen in de sector aan te gaan. Een voorbeeld van zo n vorm van samenwerking is het initiatief van Schiphol Express om met drie collega-ondernemingen een samenwerking aan te gaan in het traject van aanleverprocedures van luchtvracht op Schiphol. De ondernemingen vonden elkaar in afspraken met betrekking tot integratie van ict-diensten en planningssytemen. Op die manier zou het mogelijk zijn efficiënter te werken door gebruik te maken van dezelfde ICT-diensten en planningssystemen. De ruimtelijke ontwikkelplannen van de luchthaven houden de bouw van een gemeenschappelijk vrachtafhandelcentrum vooralsnog tegen. Dit programma helpt MKB-ondernemers beter strategisch te worstelen MKB-ondernemingen binnen de logistiek in een mainport context worstelen ondermeer met de volgende vragen: Hoe kan ik op een efficiënte wijze waarde toevoegen aan mijn opdrachtgevers, in concurrentie met de grote integrators van deze wereld, zoals DHL en UPS? Hoe kan ik mijn strategische positie behouden en versterken binnen een internationale moordende concurrentie en toenemende eisen van douane en overheden?

88 Hoe kan mijn management team zich structureel bezinnen op haar marktpositie in een hectische day-to-day omgeving die veel tijd en aandacht vergt? MKB : welkom in de netwerkeconomie! Toenemende en hogere eisen van consumenten en zakelijke afnemers leiden tot meer specialisatie en uitbesteding in het bedrijfsleven, wat weer leidt tot een zogenaamde netwerkeconomie (Rifkin, 2001) waarin toeleveranciers, afnemers, concurrenten, overheden en burgers/consumenten steeds nauwer aan elkaar zijn verbonden. Internationalisering, concurrentie en netwerkeconomie hebben twee gevolgen: Ondernemingen zijn in toenemende mate afhankelijk van elkaar; Ondernemingen dienen zich in toenemende mate te onderscheiden van elkaar. Dit programma laat MKB-ondernemers een pro-actieve rol spelen in de netwerkeconomie Logistieke ondernemingen opereren in een sector waar de concurrentie hoog is en waar diezelfde partijen in de keten afhankelijk zijn van elkaar. Dit alles in een context waar de vraag naar transparantie vanuit onder andere de overheid een steeds grotere rol speelt. Kleine partijen kunnen weliswaar flexibel en snel reageren, maar hebben niet altijd de mogelijkheid om structureel aan innovatie te werken. Bovendien beschikken ze lang niet altijd over de financiële middelen om de noodzakelijke investeringen te doen. Het risico van niet tijdig anticiperen op ontwikkelingen wordt snel groter en de opgelopen achterstand is niet eenvoudig in te lopen. In de geschetste internationale netwerkeconomie is (achteraf) reageren niet meer toereikend, maar is een structurele keten- of netwerkoriëntatie wenselijk en nodig. MKB-ondernemingen en consortiumpartijen geven aan dat MKBondernemingen dat veelal niet zelfstandig structureel doen. Ontwikkeling naar sustainable, safe, secure & clean lanes & havens Verladers en logistieke dienstverleners worden geconfronteerd met veranderende en scherpere eisen op het gebied van snelheid, betrouwbaarheid, efficiency, flexibiliteit, transparantie, veiligheid en duurzaamheid. Dit vertaalt zich in toenemende en scherpere eisen aan lucht en zeehavens. Bovendien hebben ondernemingen steeds meer te maken met (internationale) wet- en regelgeving. Deze ontwikkeling is ook relevant voor internationale knooppunten, die een belangrijke schakel vormen in logistieke ketens. De ontwikkelingen voor ketens en knooppunten kan worden samengevat met de ontwikkeling naar sustainable, safe, secure & clean lanes & havens. Vanuit overheden en douaneorganisaties wordt in toenemende mate geeist dat ketens ( lanes ) gegarandeerd veilig zijn. Dat betekent ondermeer dat deze ketens volledig transparant zijn. Overheden moeten exact weten welke producten worden vervoerd, welke processtappen zijn gevolgd en welke partijen daarbij zijn betrokken. Ook logistieke knooppunten/mainports ( havens ) zullen met elkaar een netwerk vormen, waardoor veiligheid en transparantie van de ketens kan worden ondersteund.

89 Heroriëntatie op personeelsbeleid nodig Mede in het licht van toenemende eisen van afnemers en overheden is er bij ondernemingen in de logistieke sector een groeiende behoefte aan geschoold personeel. Een deel van het personeel vergrijst en zal moeten worden vervangen. Er is personeel nodig voor de verwachte (maar recent door de economische crisis stagnerende) groei. Dit vraagt van bedrijven een heroriëntatie op het thema innovatie in de dienstverlening en daarmee in samenhang competentieontwikkeling van bestaand en nieuw personeel. Het vraagt tevens om nieuwe logistieke concepten en vormen van samenwerking die de effectiviteit en efficiency verhogen, waardoor er meer gedaan kan worden met dezelfde hoeveelheid of minder personeel. Perspectief onderwijs Op dit moment ontbreekt een structurele inbedding van de onderzoekspraktijk in het hoger beroepsonderwijs. Doelstellingen van dit programma zijn: opbouw van een onderzoeksinfrastructuur waarmee het curriculum continue geactualiseerd wordt en de deskundigheid van het personeel wordt bevorderd. Nauw verweven relatie onderwijs, onderzoek en beroepenveld Binnen het programma zijn onderwijs, onderzoek en beroepenveld nauw met elkaar verweven. Via onderzoek worden onderwijs en werkveld aan elkaar verbonden (zie figuur 2). Figuur 2 : Relatie onderwijs, onderzoek en beroepenveld Onderwijs Curriculum ontwikkeling 1 Onderzoek Lector Kenniskring Docenten Studenten 2 Beroepenveld Kennisontwikkeling 3 4 Kenniscirculatie Ontwikkelingen bedrijfsleven

90 Het curriculum biedt ruimte aan onderzoek (1), de thema s worden samen met het bedrijfsleven vastgesteld en het onderzoek wordt gezamenlijk uitgevoerd (2). De resultaten van het onderzoek hebben consequenties voor de kennisinhouden van het onderwijs (3) en worden gedeeld met het werkveld (4). Via kennisontwikkeling en kenniscirculatie wordt de opleiding op een natuurlijke wijze up-to-date gehouden in samenspraak met het bedrijfsleven. Ambitie : kennisuitwisseling versterken en uitbreiden De strategische onderzoeksagenda van het lectoraat Logistiek (Van Damme, 2008) kent onder meer het thema: Internationale logistieke ketens en netwerken. De centrale vraag daarbij is: hoe kunnen de prestaties van logistieke ketens en netwerken van bijvoorbeeld tijdkritische producten worden geoptimaliseerd? Van belang is na te gaan wat verschillende ketens en netwerken daarbij van elkaar kunnen leren als het om verbeteren van de processen gaat. Twee functies staan centraal : opbouw (1) onderzoeksinfrastructuur en (2) kennisnetwerk rond logistiek MKB-bedrijfsleven Binnen de opleiding Logistiek wordt gewerkt aan een ontwerp van het curriculum waarbinnen onderzoeksprojecten een structureel onderdeel vormen. Dit onderzoeksprogramma stelt het domein Techniek in staat om op het specifieke thema keten- en netwerkstrategieën systematisch en structureel toegepaste kennis te verzamelen. Het onderzoeksprogramma heeft twee belangrijke functies: 1. Het ontwikkelen en opbouwen van een onderzoekspraktijk en infrastructuur binnen het reguliere onderwijs van de opleidingen Logistiek, Technische Bedrijfskunde en Aviation; Het onderzoeksprogramma sluit goed aan bij de kennisdomeinen van de uitstroomprofielen Airport Seaport Logistics en Global Supply Chains & Networks van de opleiding Logistiek en bij het uitstroomprofiel Aviation Management van de opleiding Aviation; 2. Het komen tot een structureel kennisnetwerk van hogescholen, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven met als kernopdracht voor de Hogeschool van Amsterdam: het opzetten en uitvoeren van toegepast onderzoek ten behoeve van MKB-ondernemingen binnen de mainport context. Samenwerking met veel externe partijen Om bovenstaande doelstellingen te realiseren wordt samengewerkt met andere kennisinstellingen, brancheorganisaties en ondernemingen. In figuur 3 is de projectstructuur, met de betrokken partijen weergegeven.

91 Figuur 3 : Projectstructuur Raad van Advies opleiding Logistiek Leden ondermeer: Schiphol Group Haven Amsterdam Amsterdam Container Terminals Nederland Distributie Land Mainportorganisaties Schiphol Group Haven Amsterdam Havenbedrijf Rotterdam Consortium MKB/branche-organisaties Air Cargo Netherlands (ACN) Ondernemersvereniging Regio AMsterdam (ORAM) Deltalinqs Overige Hogeschool van Amsterdam Douane West TNO Vrije Universiteit Programmasecretarisaat Kenniscentrum Techniek HvA Expertteam AF KLM Cargonaut PortBase EVO TLN Vrije Universiteit Air Cargo Netherlands Havenbedrijf Rotterdam ORAM Programmaleider: Onderzoeksleider: Projectmanager: Projectleider R dam: Luchthaven Schiphol Programateam Hogeschool van Amsterdam (HvA) Erasmus Universiteit Rotterdam TNO Delft Hogeschool Rotterdam (HRO) Zeehaven Amsterdam Zeehaven Rotterdam Deelproject 1 Deelproject 2 Deelproject 3 TNO HvA Schiphol Group ACN Douane TNO HvA Haven Amsterdam ORAM Douane HRO HvA Havenbedrijf Rotterdam Deltalinqs Douane Gegeven de context van het onderzoeksprogramma, namelijk de randstedelijke Mainports, wordt bij de opzet en uitvoering van het programma nauw samengewerkt met de Hogeschool Rotterdam (lectoraten Logistics en Ideale Haven) en het Havenbedrijf Rotterdam. Tevens zal worden samengewerkt met Erasmus Universiteit Rotterdam (Port Economics, Erasmus School of Economics), TNO (Business Unit Mobiliteit en Logistiek, Delft) en de Vrije Universiteit Amsterdam (faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, vakgroep Informatiekunde en Logistiek). Perspectief onderzoek Onderzoek in de logistiek is sterk gericht op schakels en ketens en minder op netwerken. Optimaliseren en regisseren over ketens heen is een nieuw thema dat door een innovatiecommissie in de logistiek (Commissie van Laarhoven) op de agenda is gezet. De rol van het MKB is daar vooralsnog niet expliciet in genoemd. Ook in de eerdergenoemde onderzoeksagenda van het lectoraat Logistiek wordt regiefunctie mainports als één van de vier hoofdthema s beschouwd. Doel van het onderzoeksprogramma is te voorzien in het kennishiaat op het terrein van de rol van het MKB in de context van de toenemende regierol van mainports. In het onderzoek wordt samengewerkt met enkele belangrijke kennisinstellingen, zoals Vrij Universiteit Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, TNO en Hogeschool Rotterdam.

92 Programma sluit aan actuele onderzoeksthema s De afdeling Informatiekunde en Logistiek van de faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de VU, doet sinds enige jaren onderzoek naar netwerkvorming van ondernemingen die actief zijn in de logistiek. De Erasmus School of Economics (EUR) heeft een lange traditie opgebouwd in onderzoek naar mainportontwikkeling. De business unit Mobiliteit & Logistiek van TNO heeft veel ervaring opgedaan met innovatieprogramma s ten behoeve van het MKB. Een voorbeeld daarvan is een innovatieproject bij transportondernemingen in de sierteeltsector. Recent heeft de Commissie van Laarhoven (december 2008) haar visie en ambitie voor logistiek Nederland bekend gemaakt, waarbij het denken in ketenregie van mainports en configuratie van activiteiten een belangrijke plaats innemen. Twee belangrijke thema s in het innovatie programma zijn Regierol van knooppunten/mainports en Cross Chain Control Centre (4-C). Ten aanzien van het eerste thema bepleit de commissie een ontwikkeling waarbij vanuit de knooppunten/mainports een sterke coördinatie plaatsvindt met betrekking tot overslag en distributie. Dit zou op termijn de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven kunnen handhaven en verbeteren. Vermindering van het aantal transporten, het stimuleren van multimodaal transport en verbetering van de bereikbaarheid (en tegengaan van congestie) zijn hierbij de sleutelwoorden. Een 4-C is een gezamenlijk regiecenter over meerdere ketens. De ambitie is het ontwikkelen van unieke capaciteiten en tools (ICT, financiën, planning, regie) voor de gezamenlijke aansturing van meerdere supply chains en het verankeren daarvan in Nederland om hiermee de Nederlandse positie in ketenregie en - configuratie te versterken. Positie MKB in ketenoverstijgende regievoering nog niet duidelijk Het gemeenschappelijke aan beide thema s is dat de regie in logistieke ketens en netwerken verschuift van onafhankelijke ondernemingen naar gezamenlijke organisatievormen die boven een keten uitstijgen. De positie van en de gevolgen voor MKB-ondernemingen daarin zijn onduidelijk. Hoe moet MKB anticiperen? Binnen het onderzoeksprogramma Keten- en Netwerkstrategieën voor MKB-ondernemingen in Mainports is deze context uitgangspunt om te onderzoeken of en zo ja, in hoeverre MKBondernemingen anticiperen op bovengenoemde ontwikkelingen? De regierol van mainports is nog geen feit, vast staat wel dat de rol van mainports ter discussie staat en dat de kans groot is dat hun rol zal veranderen. Enkele vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Wat zijn de ontwikkelingen en wat is de dynamiek binnen een logistiek knooppunt waardoor een regierol van belang wordt? Wat moet worden geregisseerd, hoe kan de regierol het best worden ingevuld en door wie? Wat betekent dit voor MKB-ondernemingen?

93 Naar proactief handelen door MKB Binnen bovenstaande context zullen MKB-ondernemingen in de logistieke sector worden geconfronteerd met ontwikkelingen en eisen waar ze moeilijk aan kunnen voldoen in de hectiek van de dagelijkse operatie. Voor deze MKB-bedrijven is het van belang deze wat passieve positie te veranderen in een meer pro-actieve positie, van reageren naar anticiperen. Hoe kunnen zij door een meer proactieve houding profiteren van geschetste ontwikkelingen en voordeel behalen ten opzichte van internationale concurrenten? Drie hoofdvragen programma Er zijn drie hoofdvragen binnen het programma. Wat is de huidige keten- en netwerkpositie van het MKB binnen de Nederlandse mainports? Deze vraag levert kennis op van de positie van het MKB in ketens en netwerken binnen de mainports en de behoefte aan verbetering. Subvragen hierbij zijn: o Hoe ziet de totale keten of netwerk van (een selectie van) logistieke ondernemingen eruit? Wat zijn de leveranciers, klanten, klanten van klanten, leveranciers van leveranciers en (andere) leveranciers van de klanten? o Zijn ondernemingen zich bewust van de logistieke keten of het netwerk waar zij deel van uitmaken en van hun positie in die keten of dat netwerk? (welke keten- of netwerkoriëntatie hebben zij?) o Is er bij MKB-ondernemingen behoefte aan verbetering van hun keten- en netwerkpositie binnen mainportcontext? Wat zijn de actuele ontwikkelingen in de logistiek van de Nederlandse mainports en bieden deze ontwikkelingen innovatiekansen voor het MKB? Deze vraag geeft antwoord op de actuele stand van zaken op het gebied van logistieke concepten, mainportontwikkelingen en de innovatiekansen van het MKB binnen deze context. Subvragen hierbij zijn: o Wat zijn nieuwe concepten binnen de logistiek, in het bijzonder nieuwe concepten van de rol van de mainports? o Wat zijn actuele ontwikkelingen binnen de logistiek op de verschillende niveau s? o Bieden nieuwe concepten en ontwikkelingen innovatiekansen voor het MKB die actief zijn binnen nederlands mainports? Wat zijn kritische succesfactoren/prestatie-indicatoren van MKB-ers bij de nieuwe ontwikkelingen in de logistiek van de mainports en op welke wijze kan het MKB die kansen benutten? Deze vraag legt de nadruk op de mogelijkheid een meer proactieve positie in de keten of het netwerk in te nemen. Subvragen hierbij zijn: o Wat kan de onderneming zelfstandig en wat kan hij met andere partijen samen doen om de concurrentiepositie in keten of netwerk te verbeteren?

94 o o Van wie en hoe kunnen MKB- bedrijven leren te anticiperen om hun positie in de keten, het netwerk en knooppunt te versterken? Wat zijn de opties die ervoor kunnen zorgen dat MKB-ondernemingen hun positie handhaven of versterken en wat zijn de instrumenten binnen deze opties? In figuur 4 worden de verschillende deelonderzoeken die in het verlengde staan van de drie hoofdvragen schematisch weergegeven. Figuur 4 : Structuur onderzoeksprogramma Mainportlokaties Praktijkonderzoek Luchthaven Schiphol 1 MKB-positiebepaling Zeehaven Amsterdam Zeehaven Rotterdam Keten- en netwerkpositie MKB: 5 showcases per mainportlokatie resultaat: logistieke clusters MKB per mainportlokatie Vervolg: obv. logistieke clusters nieuwe cases per mainportlokatie Nagaan/ creëren behoeften MKB versterking keten- en netwerkstrategie Resultaat: inzicht in positie en potentie tot verbetering MKB Ontwerp 3 MKB-strategie en implementatie Ontwerp keten- en netwerkstrategieën MKB per logistiek cluster Innovatie organisatie: Mainport Network Innovatiecentrum (MNI), Dutch Mainport Lunch, seminars & workshops Mainport MKB-network Monitor (obv. Onderzoek 1 en 2) resultaat: benchmark individueel MKB met cluster, mainportlokatie en totaal Overige instrumenten: scans, checklists, stappenplannen, etc. Implementatie keten- en netwerkstrategieën MKB in mainports 2 Omgevingsanalyse Regierol mainports Inventarisatie logistieke concepten, vormen van regie, praktijkvoorbeelden, voor-en nadelen Ontwikkelingen logistiek Structureel onderzoek naar kenmerken en trends op vijf niveaus Fysieke infrastructuur Netwerkstructuur Goederenstromen Informatiestromen Geldstromen Deskresearch Resultaat: overzicht innovatiekansen voor MKB in ketens en netwerken binnen mainportcontext Resultaat: middelen ter verbetering keten- en netwerkpositie MKB Te ontwikkelen instrumentarium maakt pro-actieve rol mogelijk voor MKB De doelstelling van het programma is naast inzicht in de kennispositie ook intrumentarium te ontwikkelen dat het MKB-ondernemingen in staat stelt zichzelf meer in een pro-actieve rol te plaatsen, hen in staat stelt structureel te anticiperen op ontwikkelingen in de mainports. Vijf keten- en netwerkoriëntaties voor MKB In verschillende vragen komt de keten- of netwerkoriëntatie naar voren die het management van een onderneming kan hebben. Er zijn vijf oriëntaties die in figuur 5 worden weergegeven. Iedere volgende oriëntatie heeft een breder perspectief dan de vorige.

95 1. Schakel-oriënatie (intern): de onderneming is intern, op de eigen onderneming (schakel) binnen de keten gericht. De externe gerichtheid is zeer beperkt; 2. Keten-oriëntatie (kort): de onderneming is gericht op haar positie in de keten, met name op de directe leveranciers en klanten. Het is een korte-keten oriëntatie; 3. Keten-oriëntatie (lang): de onderneming is niet uitsluitend gericht op de directe leveranciers en klanten, maar ook op de leveranciers van de leveranciers en de klanten van de klanten. Het is een lange-keten oriëntatie; 4. Netwerk oriëntatie (branche intern): de onderneming is naast een gerichtheid op klanten, klanten van klanten, leveranciers en leveranciers van leveranciers, ook gericht op de keten(s) van concurrerende ondernemingen(en); 5. Netwerk-oriëntatie (branche extern): binnen deze oriëntatie is de onderneming tevens gericht op ondernemingen uit een andere branche. Zo kan een onderneming in de high-tech zich vergelijken met een onderneming uit de voedingsmiddelen. Figuur 5 : Keten- en netwerkoriëntaties Mainport Binnen keten of netwerk 3 stromen: Goederenstromen Informatiestromen Geldstromen Faciliterende organisaties Lucht en zeehaven Douane authoriteiten Overheid Inspectiediensten Oriëntatie 1 Schakel MKB 2 Keten - kort Leverancier MKB Klant 4/5 Netwerk Leverancier van leverancier Leverancier MKB Klant Klant van klant 3 Keten - lang Leverancier van leverancier Leverancier MKB Klant Klant van klant

96 De mainport is de context van het pro-actief handelen door MKB De genoemde oriëntaties van ondernemingen vinden plaats binnen de context van een mainport. In een mainport kruisen meerdere ketens en netwerken elkaar. Bovendien zijn er organisaties actief die voorwaarden stellen aan activiteiten binnen de mainport en/of deze activiteiten faciliteren. Voorbeelden daarvan zijn lucht- en zeehaven autoriteiten en de douane. Tevens opereren binnen een mainport vele dienstverleners/leveranciers die het logistieke en commerciële proces mede vormgeven. Voorbeelden hiervan zijn financiële en juridische dienstverleners. Een veelheid van eisen aan MKB binnen de netwerkoriëntatie De complexiteit voor een MKB-onderneming actief binnen een mainport zit hem dus in de combinatie van partijen (schakels), ketens en netwerken. Zowel de afzonderlijke schakels, ketens en netwerken veranderen doorlopend, als de verhoudingen ertussen, waardoor een zeer turbulente en veeleisende context bestaat. MKB-ondernemingen worden gedwongen om zich van een schakel- of (korte) keten oriëntatie te ontwikkelen naar een (lange) keten of netwerkoriëntatie. Binnen een netwerk worden zij geconfronteerd niet uitsluitend met logistieke eisen, maar in toenemende mate met eisen op het gebied van financieel management, marketing, transparantie en duurzaamheid. Focus : 3-5 dominante ketens/netwerken Het onderzoeksprogramma richt zich op MKB-ondernemingen die actief zijn in drie tot vijf dominante goederenstromen (in termen van volume, volumegroei en/of waarde) in elk van de Randstedelijke knooppunten Schiphol, Amsterdam en Rotterdam. Het programma zal de voor elke locatie dominante goederenstromen nader preciseren. Zo zijn bijvoorbeeld voor Schiphol de goederenstromen rond Fresh (sierteelt), Fashion en Aerospace (onderdelen) van belang, voor Rotterdam zijn dat bijvoorbeeld de stromen met betrekking tot de Petrochemie en het containervervoer en voor de Amsterdamse havens onder meer de aan- en afvoer van bulkgoederen en de visafslag in de IJmond. In het onderzoek zullen de typisch voor deze locaties kenmerkende clusters van MKB-bedrijven worden beschreven en geanalyseerd. Om de positie van MKB-ondernemingen binnen het netwerk van ketens goed te begrijpen zal in het onderzoek ook de rol van dominante logistieke partijen van de mainports worden meegenomen. Uitdagingen Het onderzoeksprogramma beoogt de kennis op het gebied van keten en netwerkstrategieën te systematiseren en te verdiepen. Ook wordt kennis en ervaring opgedaan in het implementeren van innovatieve logistieke concepten in het MKB. De focus van het programma zal liggen op de innovatiekansen van MKB-bedrijven binnen de logistieke ketens en netwerken van de afzonderlijke

97 mainportlocaties. Het onderzoek is ambitieus op twee manieren. De eerste ambitie heeft betrekking op de inhoud en het doel van het onderzoeksprogramma, het tweede op het proces en het middel van het programma. 1. Is de regierol van mainports een kans of een bedreiging voor het logistieke MKB? Het doel van het onderzoeksprogramma is de positie van het MKB te versterken, MKB dat werkzaam is in de zeer dynamische omgeving van mainports. Aan de ene kant kan het MKB een enorme vitaliteit toegekend worden en is het zeer belangrijk ten behoeve van een gezonde economie. Aan de ander kant kan worden betoogd dat door toenemende consolidering van het bedrijfsleven het MKB steeds kleiner en minder belangrijk wordt. 2. Is een hbo-onderzoeksprogramma het geëigende middel om innovatie van het MKB te stimuleren? In de tweede plaats kan de vraag worden gesteld of hogescholen of kennisinstellingen een zo actieve rol moeten spelen bij het versterken van het innovatievermogen van het MKB. Betoogd kan worden dat hogescholen niet gewend zijn aan het uitvoeren van onderzoek en dat zij zich beter kan richten op versterking van het onderwijs. In deze bijdrage en onderzoeksprogramma wordt ervan uitgegaan dat MKB-ondernemingen kansen hebben om een rol van betekenis te spelen in de regievoering van mainports. Enige urgentie om die rol te ontwikkelen is er wel. Nieuwe structuren worden gevormd, daar zal het MKB de komende jaren alert op in moeten spelen. Het voorgestelde programma is erop gericht een onderzoeksinfrastructuur op te bouwen binnen de Hogeschool van Amsterdam. Dit wordt gedaan samen met gerenommeerde kennisinstellingen zoals EUR, TNO en VU. Door onderzoek met het onderwijs te verweven wordt het curriculum bijna als vanzelf up-to-date gehouden. Dit is een belangrijk voordeel voor hogescholen zelf en voor (MKB-) ondernemingen die beter voorbereide afgestudeerden als werknemer kunnen plaatsen. Door ook een kennisuitwisselinginfrastructuur op te bouwen wordt ervoor gezorgd dat het MKB op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen. Tevens wordt via het ontwerpen van instrumentarium het MKB geholpen zichzelf te helpen bij het innoverend opereren in een zeer dynamische en competitieve context. Literatuur Amsterdamse Hogeschool voor Techniek (AHT), Nieuwe wegen met techniek, Strategisch Plan , Damme, D.A. van, Naar een grenzeloze logistiek. Amsterdam, logistiek knooppunt in beweging, HvA, 27 januari 2005.

98 Hogeschool van Amsterdam, Airport Seaport Logistics, Benchmark knooppunten West-Europa, Rifkin, Jeremy, The Age of Access, London: Penguin Books, Damme, D.A. van, Onderzoeksagenda Lectoraat Logistiek , Hogeschool van Amsterdam, domein Techniek, Commissie Van Laarhoven, Logistiek en Supply Chains: Visie en ambitie voor Nederland, december 2008.

99 LANGE TERMIJN BEREIKBAARHEID EN LEEFKWALITEIT VAN HET ROTTERDAMSE HAVENGEBIED J. van Meijeren, TNO D. Vonk Noordegraaf, TNO en TU Delft L.A. Tavasszy, TNO en TU Delft

100 Samenvatting De bereikbaarheid van de Mainport Rotterdam is van groot belang voor de regionale en nationale economie. Om de bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied op peil te houden, investeert Rijkswaterstaat in de periode onder andere 1,3 miljard euro in de verbetering van de A15. Of deze investeringen voldoende zullen zijn om de verwachte verkeersgroei op te vangen en congestie te verminderen is onzeker. Als de groei zich doorzet en andere maatregelen uitblijven zijn extra maatregelen noodzakelijk (Transumo A15, 2009). Dit paper richt zich op de vraag: Welke maatregelen zijn er nodig om het Rotterdamse havengebied ook op lange termijn ( ) bereikbaar te houden en de leefkwaliteit te verbeteren?. In het paper wordt ingegaan op de ontwikkeling van een maatregelenpakket dat in samenwerking met een groot aantal stakeholders in het havengebied Rotterdam tot stand is gekomen. Dit maatregelenpakket is vervolgens doorgerekend om te onderzoeken wat de verwachte impact is op verkeer, lucht, geluid en externe veiligheid. Hiertoe zijn een aantal verschillende scenario s uitgewerkt. Hierna zijn een aantal kansrijke maatregelen verder uitgewerkt. Voor deze maatregelen is onderzocht wat de haalbaarheid van invoering van de maatregel en de plausibiliteit van het verwachte effect is. In dit paper wordt als voorbeeld een aantal maatregelen gericht op de containerlogistiek besproken. Op basis van de analyses van het gehele maatregelenpakket is geconcludeerd dat het voor de regio Rotterdam noodzakelijk is zich voor te bereiden op de invoering van maatregelen uit het maatregelenpakket die in het kader van het Transumo A15 zijn ontwikkeld. Ten eerste omdat vanuit een risicobenadering aanvullende maatregelen nodig zijn om knelpunten te voorkomen of op te lossen omdat voorziene maatregelen niet genomen worden, te weinig effect hebben of pas later worden ingevoerd. Ten tweede vanwege de ambitie om de bereikbaarheid en leefbaarheid van het havengebied maximaal te verbeteren, waarbij verder gegaan wordt dan het voldoen aan de wettelijke normen. Inleiding De bereikbaarheid van de Mainport Rotterdam is van groot belang voor de regionale en nationale economie. Het Havenbedrijf Rotterdam voorziet, mede door de komst van de Tweede Maasvlakte, een groei van de containeroverslag van 11 miljoen TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) in 2008 tot 33 miljoen TEU in Hierdoor zal de verkeersvraag toenemen en komt de bereikbaarheid en de

101 kwaliteit van de leefomgeving (luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid) van het Rotterdamse havengebied onder druk te staan. Goede achterlandverbindingen zijn cruciaal voor het functioneren van de Mainport Rotterdam. Er zijn diverse maatregelen gepland om de bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied op peil te houden. Zo investeert Rijkswaterstaat in de periode onder andere 1,3 miljard euro in de verbetering van de A15 op de corridor Maasvlakte Vaanplein, de centrale as door het Rotterdamse havengebied (Scheerder en Schrijnen, 2009; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009). Er worden ook andere maatregelen ingezet zoals Spitsscoren en dynamisch verkeersmanagement. Verder zijn er plannen voor de aanleg van de A4-Zuid en een tweede westelijke oeververbinding (Verkeersonderneming, 2009). Het is echter nog onzeker of deze maatregelen (op tijd) worden ingevoerd. Steeds vaker wordt in de praktijk duidelijk hoe lastig het is om (infrastructurele) maatregelen te realiseren. Verder is het net als de geprojecteerde groei (Schrijver et. al., 2008), onzeker of de voorgestelde maatregelen voldoende effect sorteren om de verkeersgroei op te vangen en congestie te verminderen. De stakeholders in het Rotterdamse havengebied verwachten dat op lange termijn (periode 2020 tot 2033 wanneer de Tweede Maasvlakte naar verwachting volledig in gebruik is) de problemen zonder ingrijpende maatregelen niet zijn opgelost. De verwachte verkeerskundige en maatschappelijke problemen waren aanleiding op zoek te gaan naar integrale oplossingen voor bereikbaarheid en leefkwaliteit. Daarvoor startte eind 2006 het Transumo A15 project Van Maasvlakte naar Achterland; duurzaam vervoer als uitdaging (Transumo A15 project, 2009). Aanpak Het Transumo A15 project was gericht op het ontwikkelen van breed gedragen, innovatieve en duurzame oplossingen om de lange termijn bereikbaarheid en leefbaarheid van het havengebied te verbeteren. De maatregelen zijn specifiek gericht zich op het gebied rond de A15 van en naar het Rotterdamse havengebied. Een belangrijk deel van het goederen- en personenverkeer van en naar het havengebied gaat via de A15. In het project speelt het wegvervoer vanwege zijn directe hinder voor de omgeving een belangrijke rol, maar er is nadrukkelijk gekozen voor een integrale aanpak waarin alle modaliteiten van transport voor zowel goederen- als personenverkeer zijn beschouwd. In het project is samen met een groot aantal stakeholders (in totaal ongeveer 250 partijen) een maatregelenpakket ontwikkeld om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren (Saveneije et. al., 2006). Dit maatregelenpakket heet 3D: Duurzaam, Dynamisch en gedurfd.

102 o Duurzaam Duurzaamheid is de belangrijkste randvoorwaarde voor de maatregelen die de haven ook in de toekomst bereikbaar moeten houden. Het gaat hierbij in de eerste plaats om het verbeteren van de leefkwaliteit. Bovendien worden duurzaamheidsaspecten als strategische kans voor de toekomstige ontwikkeling van de haven gezien. o Dynamisch Als belangrijk knooppunt moet de haven van Rotterdam inspelen op onvoorspelbare en dynamische ontwikkelingen in de wereldeconomie. De infrastructuur naar het achterland moet garanderen dat de haven uitstekend bereikbaar blijft, ook als zich onvoorziene omstandigheden voordoen. o gedurfd Er is behoefte aan opzienbarende en aansprekende maatregelen, gegoten in een ambitieuze en samenhangende langetermijnvisie. Het maatregelenpakket 3D bestaat uit meer dan dertig deelmaatregelen geclusterd in de volgende tien categorieën: Maatregelen met een traditioneel karakter 1. De Oranjetunnel 2. Maatregelen personenvervoer 3. Modal-shift 4. Aparte doelgroepstrook vrachtverkeer 5. Nachtdistributie Maatregelen met een meer innovatief karakter 6. Duurzame doorvoer 7. Transportpreventie 8. Ruimtelijke ordening 9. Duurzaamheidsmarkt 10. Organisatorisch innovatief Voor het berekenen van de effecten is eerst een referentiesituatie voor het jaar 2033 bepaald. Hierbij gelden dezelfde uitgangspunten als in de Milieu Effect Rapportage voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte (MER MV2 het voorkeursalternatief). De uitgangspunten bevatten aannames over de groei van de verkeersvraag en maatregelen die naar verwachting in 2033 zijn gerealiseerd, zoals de aanleg van de A4-Zuid. De situatie met maatregelenpakket 3D bevat zowel de maatregelen uit de MER als de maatregelen uit 3D. Daarnaast is een alternatief scenario ontwikkeld. Uit analyses en interviews met stakeholders bleek namelijk dat verschillende aannames en uitgangspunten in de

103 referentiesituatie en de situatie met maatregelenpakket 3D onzeker waren. Het kan bijvoorbeeld gebeuren, dat maatregelen uit de MER en 3D in 2033 (nog) niet gerealiseerd zijn omdat besloten wordt de maatregel niet of later in te voeren. Het uitstellen van de invoering van de kilometerprijs is daarvan een goed voorbeeld. Ook kan het gebeuren dat ingevoerde maatregelen om verschillende redenen een lager effect hebben dan verwacht. En de mogelijkheid bestaat dat in 2033 de wettelijke normen of ambities op het vlak van de leefkwaliteit zijn aangescherpt. Door al deze onzekerheden kan de toekomst er heel anders uitzien. Om rekening te houden met deze onzekerheden is naast het oorspronkelijke scenario een alternatief scenario ontwikkeld. In het alternatieve scenario zijn twee aanvullende situaties doorgerekend: één voor de referentiesituatie en één voor maatregelenpakket 3D. Dit scenario houdt rekening met alle onzekerheden door voorzichtiger aannames en uitgangspunten te hanteren. Voor de referentiesituatie gaat het alternatieve scenario ervan uit dat een aantal MER-maatregelen (nog) niet zijn gerealiseerd in 2033, zoals de aanleg van de A4-Zuid. Hetzelfde geldt voor maatregelenpakket 3D, waarvoor in het alternatieve scenario bijvoorbeeld van een beperkter effect van het beprijzen van het personenvervoer wordt uitgegaan. Het oorspronkelijke scenario is zeer optimistisch: alle maatregelen uit de MER en maatregelenpakket 3D zijn tijdig ingevoerd én hebben de verwachte impact. Het aangepaste scenario is minder optimistisch en gaat ervan uit dat niet alle maatregelen zijn ingevoerd en hun impact minder groot is dan verwacht. De combinatie van twee scenario s (oorspronkelijk en alternatief) met twee pakketten aan maatregelen (referentiesituatie MER en referentiesituatie MER plus 3D) levert uiteindelijk vier situaties op. Deze vier situaties zijn weergegeven in Figuur 1. Figuur 1 : Onderscheiden situaties in de effectberekeningen

104 Resultaten De scenario s zijn met behulp van het Urban Strategy model van TNO doorgerekend om na te gaan wat het effect is op verkeer, lucht, geluid en externe veiligheid (Transumo A15 project Meijeren et. al., 2008). Resultaten verkeerseffecten Ten eerste zijn de verkeerseffecten voor de vier onderscheiden situaties berekend. De verkeerseffecten zijn uitgedrukt in I/C-waarden (Intensiteit/Capaciteit) tijdens de ochtendspits. Uit de doorrekening blijkt dat de verkeersdrukte op de A15 tijdens de ochtendspits in de oorspronkelijke referentiesituatie (zie Figuur 2, groen = gering en rood=groot) niet erg groot is. Het aantal fileknelpunten op de A15 blijft beperkt tot een enkel wegvak. Wel komen (ernstige) knelpunten voor op wegvakken van omliggende wegen. Figuur 2 : Overzicht I/C-waarden op de A15 in de ochtendspits referentiesituatie 2033 (oorspronkelijke scenario) Figuur 3 geeft een overzicht van de I/C waarden voor de A15 tijdens de ochtendspits in de referentiesituatie plus maatregelenpakket 3D van het oorspronkelijke scenario. De impact van maatregelenpakket 3D blijkt zeer groot: de drempelwaarden waarbij fileknelpunten ontstaan worden in de ochtendspits lang niet gehaald (Vergelijk Figuur 2 en Figuur 3). Ook op de wegvakken van omliggende wegen zijn nagenoeg alle fileknelpunten opgelost. De 3D-maatregelen die in het oorspronkelijke scenario de grootste impact hebben op de filereductie zijn de A4-Zuid, de Oranjetunnel, beprijzing van het personenvervoer en innovatieve maatregelen.

105 Figuur 3 : Overzicht I/C-waarden op de A15 in de ochtendspits referentiesituatie plus 3D 2033 (oorspronkelijke scenario) Zoals eerder aangegeven geldt het oorspronkelijke scenario als een best case -situatie waarbij een zeer groot aantal maatregelen wordt genomen die allemaal het verwachte effect zullen hebben. Vanwege verschillende toekomstige onzekerheden kan de situatie er in 2033 wel eens minder gunstig uitzien. Het alternatieve scenario houdt rekening met de onzekerheden. In de resultaten van de aangepaste referentiesituatie komen dan ook aanzienlijk meer locaties met congestie voor dan in de oorspronkelijke referentiesituatie (zie Figuur 4). Figuur 4 : Overzicht I/C-waarden op de A15 in de ochtendspits aangepaste referentiesituatie 2033 (alternatief scenario) Figuur 5 geeft een overzicht van de I/C-waarden voor de A15 tijdens de ochtendspits in de aangepaste referentiesituatie plus het aangepaste maatregelenpakket 3D van het alternatieve scenario. De impact van het aangepaste maatregelenpakket 3D is aanzienlijk lager. Hoewel het verkeersbeeld op de A15 er minder gunstig uitziet dan in Figuur 3, zijn de fileknelpunten opgelost. Wel komen op omliggende wegen nog steeds knelpunten voor. In het alternatieve scenario hebben de innovatieve maatregelen de grootste impact.

106 Figuur 5 : Overzicht I/C waarden op de A15 in de ochtendspits aangepaste referentiesituatie plus aangepast 3D 2033 (alternatief scenario) Resultaten robuustheid wegennet Naast de mate van congestie in de ochtendspits is de robuustheid van het wegennet ook een belangrijke indicator voor de bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied. De belangrijkste functie van een wegennet is het mogelijk maken van verplaatsingen. Een robuust wegennetwerk behoud in verschillende situaties, zoals tijdens de spits of tijdens incidenten, zijn functie. De robuustheid van het wegennet in het oorspronkelijke en alternatieve scenario is geanalyseerd met het verkeersmodel INDY van TNO. In het model is een aantal incidenten op verschillende locaties op de A15 gesimuleerd. Er is aangenomen dat een incident leidt tot het afsluiten van 3 van de vijf rijstroken in de ochtendspits gedurende 45 minuten. Bovendien is de capaciteit van de open rijstroken verlaagd. Vervolgens is berekend wat het totale reistijdverlies als gevolg van het incident is voor de weggebruikers op de A15. Het totale reistijdverlies is vertaald in de gemiddelde kosten per incident. In de referentiesituatie van het oorspronkelijke scenario bedragen de kosten van een gemiddeld incident euro in 2033 (prijspeil 2009). De kosten in de referentiesituatie plus maatregelenpakket 3D van het oorspronkelijk scenario vallen aanzienlijk lager uit. De kosten bedragen in deze situatie euro. In het alternatief scenario zijn de kosten in de aangepaste referentiesituatie 1,33 miljoen euro en in de aangepaste referentiesituatie plus aangepast maatregelenpakket 3D euro. De kosten van het reistijdverlies vallen het laagst uit wanneer maatregelenpakket 3D aan de referentiesituatie wordt toegevoegd (oorspronkelijk scenario). De belangrijkste maatregelen die de robuustheid verbeteren zijn de A4-Zuid en de Oranjetunnel. Resultaten luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid De verkeerseffecten zijn van grote invloed op de luchtkwaliteit (NO2 en PM10), geluid (decibel) en externe veiligheid (Plaatsgebonden Risico -contouren) in het gebied. Uit de doorrekening van de

107 referentiesituatie van het oorspronkelijke scenario blijkt dat er gegeven de huidige wettelijke normen in 2033 geen problemen met betrekking tot luchtkwaliteit worden verwacht. Voor geluid en externe veiligheid liggen de contouren op enkele locaties over de bebouwing, maar zijn er geringe problemen. In het algemeen heeft maatregelenpakket 3D een grote impact op een reductie van de emissies en een beperkte impact op de reductie van geluid en de verbetering van externe veiligheid. De maatregel containerlogistiek Voor diverse maatregelen is onderzocht wat de haalbaarheid van invoering van de maatregel en de plausibiliteit van het verwachte effect is (Transumo A15 project, Kuipers, 2008). Als voorbeeld wordt in deze paragraaf een aantal maatregelen op het vlak van containerlogistiek besproken. De transitie in het containertransport is gericht op duurzame achterlandlogistiek. De Rotterdamse haven heeft al maatregelen genomen om deze transitie in gang te zetten. Twee maatregelen springen het meest in het oog. Ten eerste het initiatief om een containertransferium te ontwikkelen. De tweede belangrijke maatregel is de contractueel vastgelegde modal split voor het transport van de bedrijven die zich willen vestigen op de Tweede Maasvlakte, waarbij binnenvaart en spoor respectievelijk 45 en 20 procent van het containertransport voor hun rekening moeten nemen. Onderzocht is welke andere maatregelen in de containerlogistiek mogelijk zijn. Dit is onder andere gedaan door een aantal experts in de containerlogistiek te raadplegen. De maatregelen die genomen worden moeten voldoen aan drie criteria: (1) ze moeten haalbaar zijn, (2) ze moeten no regrets -maatregelen zijn die later niet betreurd worden en: (3) ze moeten het kenmerk hebben van quick wins/laaghangend fruit. In feite gaat het hierbij om maatregelen waarvan de geconsulteerde experts zeggen dat ze zowel haalbaar zijn als veel effect hebben. Een aantal maatregelen die de geconsulteerde experts noemen zijn: IT-infrastructuur binnen de haven naar een hoger niveau brengen Met name gericht op het creëren van meer transparantie - tracking & tracing - voor de terminallogistiek richting achterlandvervoerwijzen en op het verplichten van partijen om meer transparant te werken en informatie ketenbreed ter beschikking te stellen. Ontwikkel haven IT-netwerken/Port Infolink op het Europese schaalniveau Neem hierbij de behoeften van grote importerende/exporterende verladers/expediteurs als uitgangspunt. Een dergelijke infrastructuur maakt het mogelijk om een Europabreed ketenperspectief

108 te initiëren en om intermodaliteit een stap verder te brengen. De kosten/baten van een dergelijke opschaling moeten helder in beeld worden gebracht. Innovatieslag containerbinnenvaart : ontwikkeling nieuwe technisch-logistieke concepten De binnenvaart krijgt sterk toenemende containervolumes te verwerken in de komende decennia. Tegelijkertijd worden de eisen die aan de binnenvaart worden gesteld in het kader van duurzaamheid en logistieke complexen strenger. Dit vraagt om een innovatieslag. Voer een meer actief en stringenter vrachtwagenbeleid Concepten als het containertransferium moeten in dienst staan van een krachtig en overkoepelend vrachtwagenbeleid-inclusief milieuzones. Benoem een bereikbaarheidsregisseur/-marinier Mainport Rotterdam Net zoals er een bereikbaarheidsmarinier in de binnenstad van Rotterdam is, moet een dergelijke manager actief worden rond de haven. Geconstateerd wordt dat de Verkeersonderneming een te beperkt mandaat heeft. Deze regisseur/marinier moet ook zorgen voor de afstemming tussen de landelijke en mainportproblematiek. Vergroot de flexibiliteit van het spoor : start een overleg met spoorpartijen Verladers en reders zoeken naar mogelijkheden om de flexibiliteit te vergroten van spooroperaties. Nu is het vaak de keuze tussen een hele trein of één wagen aan een bonte trein koppelen, er zou actief gezocht moeten worden naar nieuwe, creatieve combinaties. Implementeer het advies van de Commissie Elverding De commissie Elverding heeft geconcludeerd dat de tijd die is gemoeid met de besluitvorming rond grote infrastructurele projecten kan worden teruggebracht met de helft. Dit is een belangrijk gegeven bij investeringen in Containertransferia. Het DC van de toekomst Initieer een onderzoek/pilot naar het DC van de toekomst gericht op mogelijkheden om containers 24- uur per dag te ontvangen om zo betere mogelijkheden tot nachtdistributie te genereren.

109 Conclusies Maatregelenpakket 3D heeft een zeer grote impact op de bereikbaarheid én op de leefbaarheid van de Rotterdamse haven op lange termijn ( en verder). Investeren in infrastructuur, zoals de aanleg van de A4-Zuid en de Oranjetunnel, en de invoering van beprijzen van het personenvervoer, levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de bereikbaarheid en robuustheid van het verkeerssysteem op en rond de A15. De belangrijkste maatregelen (waaronder containerlogistiek) zijn haalbaar en plausibel, maar er kan niet zondermeer worden aangenomen dat ze ook worden ingevoerd. Daarom is op basis van de analyses geconcludeerd dat het nodig is dat de regio Rotterdam zich voorbereid op de invoering van maatregelen uit maatregelenpakket 3D: Ofwel vanuit een risicobenadering waarin aanvullende maatregelen knelpunten moeten voorkomen of oplossen, omdat andere maatregelen niet of pas later worden genomen of te weinig effect hebben; Ofwel vanuit de ambitie om de bereikbaarheid en leefbaarheid van het havengebied verder te verbeteren dan de wettelijke normen voorschrijven. Literatuurlijst Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2009) Ontsluiting Mainport Rotterdam (A15 MaVa) Randstand Urgent: Savenije, W., L.A.Tavasszy, H. Geerlings (2006), Hand in hand, kameraden! Samen op weg naar een duurzaam bereikbare haven, Proceedings van het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, 2006 Scheerder, E. en L. Schrijnen (2009) De Verkeersonderneming: multicultureel huwelijk tussen Verkeersmanagement en Mobiliteitsmanagement. DVM congres: Schrijver, J. et al (2008) Tweede Maasvlakte. Visies op verkeer en vervoer tussen 2020 en 2033, Delft: TNO Bouw en Ondergrond. Transumo A15 project Van Maasvlakte naar Achterland Duurzaam vervoer als uitdaging, Kuipers, B. (2008) Deliverable D21 Uitwerking thema Containerlogistiek. Transumo A15 project Van Maasvlakte naar Achterland Duurzaam vervoer als uitdaging, Van Meijeren, J., Vonk Noordegraaf, D.M. en Van Rooijen, T. (2008) Deliverable D17 Resultaten maatregelenpakket 3D voor het zichtjaar 2033.

110 Transumo A15 project (2009) Van Maasvlakte naar Achterland Duurzaam vervoer als uitdaging. Rotterdam: Consortium Transumo A15 project. Verkeersonderneming (2009) De Verkeersonderneming Voor een Bereikbare Haven, Jaarplan 2009, maart 2009 conceptversie 5: ng_2009.pdf.

111 HOLONISCHE BESTURINGEN IN VERVOERSLOGISTIEKE SYSTEMEN J. Van Belle, K.U. Leuven (Departement Werktuigkunde) B. Saint Germain, K.U. Leuven (Departement Werktuigkunde) P. Verstraete, K.U. Leuven (Departement Werktuigkunde) P. Valckenaers, K.U. Leuven (Departement Werktuigkunde) O. Ali, K.U. Leuven (Departement Werktuigkunde) H. Van Brussel, K.U. Leuven (Departement Werktuigkunde) D. Cattrysse, K.U. Leuven (Departement Werktuigkunde)

112 Abstract Holonische productiebesturingssystemen beheren de interne logistiek en aanverwante activiteiten in een fabriek. Het HMES besturingssysteem ontwikkeld aan de K.U.Leuven heeft een extreem schaalbaar ontwerp [1]. Dit systeem werkt bottom-up en blijkt in staat door te groeien naar transport en logistiek. Dit artikel beschrijft hoe de concepten en principes van dit holonisch besturingssysteem kunnen gebruikt worden om ook de goederenstromen buiten de fabriek te beheren. Het bespreekt hoe een HMES evolueert naar een HLES voor een crossdocksysteem dat coördinatie met de vrachtwagens, die goederen aan- en afvoeren, ondersteunt. Inleiding De controle van de goederenstroom in vervoerslogistiek is een complex en dynamisch probleem. Dit komt door het sterk niet-lineaire karakter van het onderliggende systeem, onzekerheden en storingen in de omgeving en de combinatorische groei van de beslissingsruimte. Soortgelijke uitdagingen in het domein van de productiebesturing werden reeds aangepakt door het HMES ( Holonic Manufacturing Execution System ) beschreven door Valckenaers [1]. Het besturen van fysische activiteiten in logistiek en transport stelt nieuwe uitdagingen maar voldoet wel aan de intrinsieke vereisten voor het toepassen van dit HMES-ontwerp. Het HMES is bottom-up ontworpen en is extreem schaalbaar. Het HMES realiseert een besturing grotendeels door de onderliggende realiteit (de productiemiddelen, de producttypes en de productieactiviteiten) te modelleren. De besturing is in hoge mate zelforganiserend zodra de nodige uitvoerbare modellen beschikbaar zijn. Dit is analoog aan een navigatiesysteem dat kaarten benut. Dit HMES-ontwerp laat zich uitbreiden tot een HLES ( Holonic Logistic Execution System ) wanneer de middelen en taken op gepaste wijze gemodelleerd worden. Dit artikel bespreekt een eerste stap in dit HLES-ontwikkelingsproces waarin een industriële toepassing wordt beschouwd die bestaat uit een crossdockdistributiecentrum, uitgerust met een kettingbaansysteem, met inbegrip van de aan- en afrijdend vrachtwagens [2]. Kettingbanen worden vaak gebruikt voor het interne transport van goederen in fabrieken, magazijnen, enz. In veel gevallen wordt een complex transportnetwerk gevormd door meerdere kettingen met elkaar te verbinden. Het besturingssysteem van een dergelijk netwerk beslist over de routes die de producten volgen en wanneer deze producten worden vervoerd. Bovendien moet er gereageerd worden als er storingen optreden (bv. uitval van een ketting). De kettingbanen vormen een belangrijke technische uitdaging doordat controleacties moeilijk in te schatten gevolgen kunnen hebben elders en later in het systeem. In de volgende sectie worden kettingbaansystemen meer in detail beschreven en worden de uitdagingen om deze systemen te controleren verduidelijkt. Daarna volgt een kort overzicht van het

113 holonisch productiebesturingssysteem. In een volgende sectie wordt de huidige besturingsaanpak besproken. Ook wordt een alternatieve aanpak op basis van een planningsalgoritme beschreven en wordt de holonische aanpak geïntroduceerd. Ter verduidelijking van de holonische aanpak wordt het resultaat van een gevalstudie van een crossdockdistributiecentrum gepresenteerd. Vervolgens wordt de uitbreiding naar het aan- en afvoerende vrachtvervoer besproken. Ten slotte worden de conclusies weergegeven. Kettingbaansystemen Een kettingbaan is een soort transportband die bestaat uit een ketting aangedreven door een motor. De ketting vormt een lus en beweegt voortdurend om producten te transporteren. In de industrie worden verschillende types kettingenbanen gebruikt. Dit artikel beschouwt een vloerkettingbaansysteem; de ontwikkelde concepten en principes kunnen echter ook worden toegepast op andere types kettingbanen. De belangrijkste onderdelen van een vloerkettingbaansysteem zijn 1 : Transportketting. Een transportketting zorgt ervoor dat de productdragers continu circuleren. De ketting beweegt in een U-vormig spoor dat is verankerd in de vloer. Op regelmatige afstanden bevat de ketting speciale schakels - de zogeheten meenemers - die de pennen van de productdragers voortduwen. De ketting beweegt aan een constante snelheid, doorgaans langzaam genoeg om het personeel veilig toe te laten productdragers op de ketting te plaatsen of van de ketting te halen. De ketting vormt een gesloten lus en heeft een eigen aandrijving. De transportketting kan worden in- en uitgeschakeld wanneer nodig (bv. tijdens pauzes). Transfer. Een transfer is heel gelijkaardig aan een transportketting, behalve dat de lus wordt gevormd in het verticale vlak. Hierdoor kunnen productdragers alleen langs één helft van de lus vervoerd worden. Een transfer wordt gebruikt om een verbinding te maken tussen twee transportkettingen. Productdrager. Verschillende types van productdragers worden vaak gebruikt, bv. rolcontainers en handpallettrucks. Elke productdrager heeft een pen die kan worden voortgeduwd door de ( meenemer van de) ketting. Doorgaans zijn de dragers voorzien van een barcode of een RFID-tag zodat elke productdrager een unieke (elektronische) ID heeft. Wissel. Een wissel wordt gebruikt om een productdrager te verplaatsen van een ketting naar een transfer. Wanneer een productdrager een ingeschakelde wissel passeert, wordt de pen van deze productdrager opgetild en verplaatst boven de gekoppelde transfer. Wanneer de volgende 'meenemer' 1 Hier wordt een typische hardware-implementatie besproken, andere implementaties zijn echter ook mogelijk.

114 aan de wissel komt, wordt deze pen losgelaten en wordt de productdrager meegenomen door de transfer. Accumulatiestop. Productdragers die getransporteerd worden door een transfer moeten op het juiste moment op de gekoppelde ketting geplaatst worden (d.w.z. het moment waarop een vrije meenemer passeert) om een botsing te vermijden. Daarom zijn er aan het einde van elke transfer één of meerdere accumulatiestops geïnstalleerd. De accumulatiestop is verantwoordelijk om de productdragers voor een bepaalde tijd tegen te houden en dan op het juiste moment los te laten. Accumulatiestops kunnen de productdragers ook voor een bepaalde tijd bufferen. Sensor. In een kettingbaansysteem worden verschillende types van sensoren gebruikt om een nauwkeurig overzicht van de situatie te bekomen. Op bepaalde plaatsen kunnen ID-lezers worden geïnstalleerd. Deze zijn in staat om de barcode of RFID-tag van een passerende productdrager te lezen. Doorgaans zijn de ID-lezers op een kleine afstand voor elke transfer gepositioneerd. Op basis van de input van deze sensoren kan het besturingssysteem beslissen of de volgende wissel moet worden ingeschakeld. Een ander type sensor is een productdragerdetector. Deze detector is in staat om te zien of een meenemer een productdrager voortduwt of niet. Dit soort sensoren worden typisch geïnstalleerd op een kleine afstand voor de koppeling van een ketting met een transfer. Het besturingssysteem kan van deze informatie gebruik maken om te beslissen of een accumulatiestop aan het einde van de transfer een productdrager kan vrijgeven. Besturingssysteem. Een centraal of gedistribueerd besturingssysteem is verantwoordelijk voor de werking van en het toezicht op het kettingbaansysteem. Het kan de verschillende wissels en accumulatiestops aansturen om de goederenstroom te controleren. De informatie van de sensoren wordt gebruikt om deze beslissingen te nemen. Het besturingssysteem heeft ook informatie over de toestand van het systeem en is in staat om producten op te volgen ( tracking & tracing ). Door de hierboven genoemde onderdelen te combineren kan een complex netwerk van kettingbanen gevormd worden. Een dergelijk netwerk kan gebruikt worden voor het interne transport van goederen, bijvoorbeeld in magazijnen, distributiecentra en fabrieken. Meestal moeten er ook bewerkingen worden uitgevoerd op de producten (bv. diensten met toegevoegde waarde, zoals etikettering en verpakking). Een kettingbaansysteem kan worden gebruikt voor het transport van goederen tussen de verschillende werkstations die de activiteiten uitvoeren. Het besturingssysteem is verantwoordelijk voor het management van het kettingbaansysteem. Het moet garanderen dat de nodige performantie wordt behaald om aan de voorafgestelde eisen te voldoen (bv. alle vrachtwagens moeten geladen zijn op het einde van de dag, de werkstations moeten op tijd worden beleverd). De controle van een groot en complex netwerk is echter een moeilijk taak. Er zijn veel beslissingen die moeten worden genomen (de stand van de accumulatiestops en wissels, de snelheid van de kettingen en transfers, enz.) om de goederenstroom te controleren. Deze beslissingen moeten worden gemaakt op basis van onvolledige informatie, bv. de (exacte) positie van een productdrager is enkel gekend wanneer de drager wordt gedetecteerd door een sensor. De

115 omgevingen waarin kettingbaansystemen worden gebruikt o.a. de distributie- en logistieke sector zijn onderhevig aan onzekerheden en storingen (bv. variabele bewerkingstijden, storingen, vertragingen, enz.). Ook kunnen beslissingen gevolgen op lange termijn hebben. Bijvoorbeeld, wanneer een productdrager moet worden vervoerd naar een zwaar belast deel van het netwerk, kan het besturingssysteem besluiten om de productdrager niet naar dat deel te vervoeren, maar het op zijn huidige ketting te laten. In dat geval moet de productdrager één extra lus maken voordat het kan worden doorgestuurd naar zijn bestemming. Omdat de tijd om een volledige lus te maken aanzienlijk kan zijn, hebben de gevolgen van dergelijke beslissingen een ernstige impact op de transporttijd. Andere productdragers worden ook beïnvloed doordat de belasting van de ketting wordt verhoogd. Holonisch productiebesturingssysteem In deze sectie wordt het holonisch productiebesturingssysteem (HMES) kort beschreven. Een inleiding tot dit systeem werd gegeven door Valckenaers in [1]. Een gedetailleerde beschrijving van de softwarearchitectuur kan worden gevonden in [3]. Het holonisch productiebesturingssysteem is een softwaresysteem geïmplementeerd als een multiagent systeem. Een agent kan worden beschreven als een computersysteem dat onafhankelijk acties kan uitvoeren voor zichzelf of vanwege zijn gebruiker of eigenaar [4]. Een multi-agent systeem bestaat dan uit verschillende agenten die met elkaar reageren, typisch door het uitwisselen van boodschappen. De rollen en verantwoordelijkheden van de agenten worden bepaald in de PROSAreferentiearchitectuur [5]. De afkorting PROSA staat voor Product-Resource-Order-Staff Architecture en verwijst naar de types holonen van het systeem. Elke holon heeft een overeenkomstige agent. Een hulpmiddelagent komt overeen met een hulpmiddel uit het onderliggende systeem. Deze agent is verantwoordelijk voor het beheer van dit hulpmiddel en om het te vertegenwoordigen tegenover de rest van het multi-agent systeem. Een productagent komt overeen met een type product. Hij bevat de kennis over hoe producten van dit type kunnen worden geproduceerd door de hulpmiddelen (maar heeft geen kennis specifiek over deze gemaakte producten). Een orderagent komt overeen met een taak die moet worden uitgevoerd. Hij behandelt de vereiste hulpmiddeltoewijzingen om zijn product geproduceerd te krijgen. De orderagent raadpleegt hiervoor de productagent om te weten welke bewerking hij als volgende moet uitvoeren en zoekt de juiste hulpmiddelen om die activiteit uit te voeren. De coördinatie tussen de agenten is geïnspireerd door natuurlijke systemen, namelijk de coördinatieen controlemechanismen van mierenkolonies [1]. In een mierenkolonie plaatsen mieren informatie (feromonen) in hun omgeving en informeren zo andere mieren over niet-lokale feiten (bv. waar voedsel te vinden is). De PROSA-agenten maken lichtgewicht agenten - mieragenten - aan voor soortgelijke doeleinden (d.w.z. systeemcoördinatie). Het besturingssysteem maakt gebruik van twee

116 soorten mieragenten: verkennermieren en intentiemieren. Elke orderagent maakt op regelmatige tijdstippen verkennermieren die op zoek gaan naar mogelijke oplossingen. De verschillende gevonden oplossingen worden door de orderagent geëvalueerd en de meest aantrekkelijke oplossing wordt als intentie gekozen. Dan stuurt de orderagent een intentiemier uit om de benodigde capaciteit van de hulpmiddelen die de gekozen oplossing omvat te reserveren. Merk op dat verkennermieren op regelmatige tijdstippen worden gecreëerd, zelfs nadat de orderagent een intentie heeft gekozen. Op die manier kan de orderagent zich aanpassen aan storingen (bv. een defecte machine) of nieuwe opportuniteiten (bv. een herstelde machine is opnieuw beschikbaar). De holonen weerspiegelen een deel van de werkelijkheid. Ze moeten in staat zijn om wat-als-vragen over hun overeenkomstige realiteit te beantwoorden. Bijvoorbeeld, wanneer een verkennermier een oplossing zoekt, vraagt hij de hulpmiddelholonen wat de eindtijd van de bewerking zal zijn als die bewerking op een bepaalde tijd start. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten de hulpmiddelholonen het dynamisch gedrag van hun overeenkomstige hulpmiddel kennen. Daarom bevat elke holon een model van de overeenkomstige werkelijkheid. Om het dynamisch gedrag te modeleren wordt er gebruik gemaakt van multimodellen [6,7]. Multimodellen maken gebruik van diverse modellen met een verschillend formalisme en verschillende niveaus van detail. Controle van een kettingbaansysteem Zoals hierboven uiteengezet is de controle van een kettingbaansysteem een moeilijke taak. De volgende drie secties beschrijven respectievelijk de huidige aanpak, mogelijke verbeteringen door een planningsalgoritme en de holonische multi-agent aanpak. Huidige situatie : statische routering Momenteel worden kettingbaansystemen op een statische manier gecontroleerd. Elke wissel heeft een routeringtabel die voor elk producttype bepaalt of de productdrager van de ketting moet worden genomen of mag passeren. Alle producten uit dezelfde categorie volgen dus dezelfde route door het systeem. De routeringtabellen worden handmatig gemaakt en worden enkel aangepast indien er ernstige veranderingen gebeuren, bijvoorbeeld wanneer de productmix een grote verandering ondergaat. De accumulatiestops aan het einde van een transfer worden enkel gebruikt om te synchroniseren met de verbonden ketting. Tegengehouden productdragers worden losgelaten zodra er een vrije meenemer van de ketting beschikbaar is. De goedereninstroom op het kettingbaansysteem wordt gecontroleerd door een dispatching -regel. Wanneer de kettingen zwaar belast zijn (bv. 90 % van alle meenemers zijn bezet), dan wordt de instroom gestopt totdat de belasting is verminderd tot onder een bepaald niveau.

117 De huidige aanpak is kortzichtig. Het besturingssysteem heeft geen idee over de gevolgen van, bijvoorbeeld, de beslissing van een wissel op andere delen van het kettingbaansysteem. Toch kan deze beslissing gevolgen hebben op lange termijn. Door deze kortzichtigheid is de besturing niet in staat om te profiteren van alle mogelijke opportuniteiten. Het zou bijvoorbeeld beter kunnen zijn om de routeringtabellen aan te passen gebaseerd op de huidige belasting van de transportkettingen en de producten die moeten worden getransporteerd in de volgende tijdsspanne. Wanneer de kettingen zwaar belast zijn, kan het beter zijn om enkel te stoppen met het vrijgeven van de producten met een latere tijdslimiet in plaats van de volledige goedereninstroom te stoppen. Deze kortzichtigheid maakt het ook moeilijk om adequaat om te gaan met onzekerheden en verstoringen. Bijvoorbeeld, een defecte kettingbaan blokkeert alle producten die moeten worden gerouteerd langs deze ketting, zelfs indien een omweg mogelijk is. Anderzijds kunnen de gebruikte dispatching -regels worden toegepast in (bijna) alle omstandigheden. Bovendien zijn deze regels niet kwetsbaar voor fouten in de gekende informatie (bv. de huidige situatie van het systeem, de verwachte orders en leveringen, enz.), simpelweg omdat ze het meeste van deze informatie negeren. Dit maakt de huidige aanpak robuust. Andere (minder bijziende) dispatching -regels kunnen ook worden gebruikt. Echter, elk kettingbaansysteem vereist ad-hocregels en intensief onderhoud van deze regels indien de situatie verandert (bv. een gewijzigde productmix of een andere lay-out). Dynamische routering Een alternatieve aanpak vervangt de statische routeringtabellen van de wissels door dynamische routeringtabellen. Deze tabellen worden op geregelde tijdstippen bijgewerkt door een planningsalgoritme. Dit algoritme brengt meer elementen in rekening, bijvoorbeeld de goederen die moeten worden verwerkt in het volgende tijdsinterval, de tijdslimiet van de verschillende producten, enz. Deze dynamische routeringtabellen kunnen regelmatig aangepast worden, afhankelijk van, onder andere, de performantie van het planningsalgoritme. Deze aanpak houdt met meer informatie rekening en verwacht wordt dat het hierdoor betere resultaten oplevert, afhankelijk van het gekozen tijdsinterval en het planningsalgoritme. Indien het algoritme snel kan herberekenen is de dynamische routering reactief en kan het adequaat omgaan met onzekerheden en storingen. In vergelijking met de statische routering is deze benadering minder robuust omdat het algoritme gebruik maakt van informatie die mogelijk onvolledig of zelfs onjuist is. Het aanpassen van de routeringtabellen kan geautomatiseerd worden door het planningsalgoritme. Er is echter nog steeds onderhoud nodig. Het algoritme zelf heeft regelmatig onderhoud nodig om de vereiste performantie te bereiken. Een ander nadeel van deze aanpak is dat elk kettingbaansysteem een eigen specifiek algoritme vereist.

118 Holonisch kettingbaanbesturingssysteem Een derde aanpak past de concepten en principes van het holonisch productiebesturingssysteem (zie hoger) toe. De productdragers worden voorgesteld door orderagenten die verkennermieren uitsturen om oplossingen te zoeken. De verschillende transportkettingen, wissels, accumulatiestops, enz. worden vertegenwoordigd door hulpmiddelagenten waar de intentiemieren capaciteit voor de orderagent kan reserveren. In tegenstelling tot de huidige aanpak is het holonische besturingssysteem niet kortzichtig. De intenties van de verschillende productdragers worden als kortetermijnvoorspellingen doorheen het systeem verspreid en zo worden de gevolgen van beslissingen zichtbaar. Eén van de voordelen van het HMES is het aanpassingsvermogen en reactiviteit. Omdat de orderagent voortdurend verkenneren intentiemieren uitzendt, ook nadat hij zijn intentie heeft gekozen, ontdekt hij snel veranderingen en verstoringen. De orderagent houdt ook up-to-date alternatieve oplossingen bij en kan overschakelen naar een van die oplossingen als zijn huidige intentie niet meer uitvoerbaar is. In tegenstelling tot de andere aanpakken vereist deze aanpak geen specifieke oplossing voor elke kettingbaansysteem. Bovendien is er minder onderhoud nodig om met dit besturingssysteem de vereiste performantie te behalen. Toepassing : een crossdockdistributiecentrum Om de voorgestelde holonische aanpak te valideren wordt een implementatie van het holonisch kettingbaanbesturingssysteem toegepast (in simulatie) op een crossdockdistributiecentrum dat een kettingbaansysteem gebruikt. De lay-out en de onderdelen van het beschouwde distributiecentrum worden in de volgende sectie beschreven. Dan worden multimodellen uitgelegd en hoe deze modellen worden gebruikt in het holonisch besturingssysteem. Daarna volgt een gedetailleerde beschrijving van het gedrag van het kettingbaanbesturingssysteem wanneer een storing optreedt. Crossdockdistributiecentrum Het beschouwde distributiecentrum (zie figuur 1) bestaat uit twee inkomende en drie uitgaande laadperrons. Vrachtwagens die toekomen aan de inkomende laadperrons (In1 en In2) worden gelost en de goederen worden op productdragers geplaatst. Deze productdragers worden vervolgens (handmatig) op een transportketting geplaatst (Ketting1). Deze transportketting heeft een lengte van ca. 83 m en heeft 10 meenemers gelijkmatig verdeeld over de lengte van de ketting. Drie transfers (Transfer1, Transfer2 en Transfer3) zijn met deze ketting verbonden door middel van een wissel. Voor elke wissel leest een sensor de ID van de passerende productdrager. Aan het einde van elke transfer is een accumulatiestop geïnstalleerd met een productdragerdetector. Deze accumulatiestop houdt de productdragers bij totdat ze worden verwijderd door een werknemer en de goederen in een

119 vrachtwagen van één van de uitgaande laadperrons (Uit1, Uit2 en Uit3) worden geladen. Zowel de transportkettingen als de transfers bewegen aan een constante snelheid (1 m/s). Figuur 1 : Lay-out van het crossdockdistributiecentrum Multimodellen Zoals hierboven uiteengezet bevat elk holon een model van zijn werkelijkheid. De overeenkomstige agent maakt gebruik van dit model om wat-als-vragen te beantwoorden. De hulpmiddelagent van een ketting gebruikt dit model bijvoorbeeld om te bepalen wat de transporttijd van een productdrager is. Deze duur hangt onder andere af van het startpunt en de bestemming van de productdrager. Voor het beschouwde crossdockdistributiecentrum zijn modellen van het gedrag van de kettingen, transfers, wissels, accumulatiestops, werknemers en productdragers vereist. De hier beschreven werkwijze maakt gebruik van multimodellen om het gedrag van de verschillende componenten te modelleren [6,7]. Het Petrinetformalisme wordt gebruikt voor het hoogste niveau van de multimodellen. Een transitie kan echter een submodel vormen en kan een in en een uit randvoorwaarde hebben. Deze randvoorwaarden definiëren wanneer het submodel geldig is. Een in randvoorwaarde bepaalt wanneer het submodel actief is en uitgevoerd kan worden. De uit randvoorwaarde bepaalt wanneer het submodel klaar is en opnieuw inactief wordt. Een transitie kan vuren wanneer er een token in alle invoerplaatsen aanwezig is en wanneer de in randvoorwaarde

120 waar is. Vervolgens wordt het bijbehorende submodel uitgevoerd totdat de uit randvoorwaarde waar is en dan wordt een token geplaatst in alle uitvoerplaatsen. Figuur 2 toont het hoogste niveau model dat de wissels gebruiken. Het model bestaat uit vier plaatsen en vijf transities (waarvan er vier een submodel hebben). Wanneer dit model is uitgevoerd, kan de transitie T1 vuren aangezien de plaats Start een token bevat en er geen in randvoorwaarde gedefinieerd is. Het submodel Wachten wordt vervolgens uitgevoerd totdat de Ingeschakeld randvoorwaarde waar is. Dit submodel stelt het gedrag van de wissel voor wanneer deze niet wordt gebruikt. Aan de uit randvoorwaarde wordt voldaan indien de wissel ingeschakeld is en een productdrager moet overzetten van de huidige ketting naar een andere. Vervolgens wordt een token geplaatst in Ingeschakeld en kan transitie T2 kan vuren. Het bijbehorende submodel (Wachten) wordt uitgevoerd totdat de uit randvoorwaarde waar is. Aan deze voorwaarde is voldaan wanneer de wissel uitgeschakeld is of wanneer er een productdrager aankomt bij de wissel. Als Uitgeschakeld waar wordt, zal transitie T3 vuren en wordt er terug een token in Start geplaatst. Als ProductdragerAangekomen waar is, zullen transities T4 en T5 achtereenvolgens vuren. Eerst en vooral wordt Loskoppelen uitgevoerd. Dit model stelt het loskoppelen van de productdrager van zijn huidige ketting voor. Vervolgens wordt de productdrager op de andere ketting geplaatst in het submodel Plaatsen. Daarna wordt een token geplaatst in Ingeschakeld en Wachten wordt opnieuw uitgevoerd totdat de wissel uitgeschakeld wordt of een volgende productdrager aan de wissel toekomt. Figuur 2 : Model van een wissel

121 Simulatie In deze sectie worden de resultaten van de simulatie kwalitatief besproken. De focus van de simulatie ligt op de reactie van het holonisch kettingbaanbesturingssysteem wanneer een specifieke storing optreedt, namelijk de te late aankomst van een vrachtwagen. Hiertoe worden twee specifieke scenario s gesimuleerd, waarbij in het eerste scenario geen problemen optreden en in het tweede scenario één van de vrachtwagens later dan verwacht aankomt. In scenario 1 komen vijf vrachtwagens aan op het moment 0, één op elk laadperron. De twee vrachtwagens op de inkomende laadperrons, die gelost moeten worden, bevatten elk 12 palletten. De drie vrachtwagens op de uitgaande laadperrons zijn leeg en moeten worden geladen met acht palletten, vier palletten van elke inkomende vrachtwagen. De productdragers kunnen telkens één pallet transporteren. Het resultaat van de simulatie toont aan dat de palletten voor de verschillende uitgaande vrachtwagens door elkaar op Ketting1 worden geplaatst. De simulatie laat ook zien dat het laatste pallet aankomt op de plaats van bestemming na ongeveer 330 s. Het gedrag van het holonisch besturingssysteem tijdens de simulatie is als volgt. Wanneer de inkomende vrachtwagens aankomen wordt er een orderagent gecreëerd voor elke pallet. Deze orderagenten sturen dadelijk verkennermieren uit om naar mogelijke oplossingen te zoeken. Nadat de agenten verschillende oplossingen hebben verzameld, kiezen zij één van deze oplossingen als hun intentie en sturen ze een intentiemier uit om de benodigde capaciteit op de verschillende hulpmiddelen te reserveren (bv. het gebruik van een meenemer op een transportketting). Het volgende voorbeeld verduidelijkt het gedrag van de verkennermieren. De orderagent die verantwoordelijk is voor een pallet dat moet worden vervoerd van In1 naar Uit3 creëert een verkennermier die zoekt naar een oplossing te beginnen op moment t 0. Deze verkennermier bezoekt eerst de hulpmiddelagent die overeenkomt met de werknemer op laadperron In1 en vraagt of het mogelijk is om op Ketting1 te worden geplaatst op moment t 0. De hulpmiddelagent antwoordt met de aankomsttijd t 1 als dit mogelijk is. Vervolgens gaat de verkennermier naar de hulpmiddelagent die overeenkomt met Ketting1 en vraagt om getransporteerd te worden naar wissel W3 vanaf t 1. De hulpmiddelagent controleert of het de taak kan uitvoeren en antwoordt met de eindtijd t 2 van de taak. Op een analoge manier bezoekt de verkennermier vervolgens wissel W3, Transfer3, accumulatiestop A3 en de werknemer aan laadperron Uit3. De verschillende hulpmiddelagenten zijn in staat om deze wat-als-vragen te beantwoorden door middel van hun multimodel dat het gedrag van hun overeenkomstige hulpmiddel beschrijft. Wanneer een orderagent zijn intentie probeert te boeken is het mogelijk dat dit mislukt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een andere orderagent net ervoor een overlappende oplossing geboekt heeft. In dit geval selecteert de orderagent een andere intentie en probeert hij opnieuw om een boeking te doen. Zo is het mogelijk dat de orderagent verschillende pogingen moet ondernemen om een intentie te kunnen boeken.

122 Scenario 2 is gelijkaardig aan scenario 1, maar nu komt één van de uitgaande vrachtwagens later dan verwacht. De vrachtwagen aan laadperron Uit3 arriveert met een vertraging van 300 s 2. De uitkomst van de simulatie toont dat de instroom van palletten wordt beperkt; de palletten voor laadperron Uit3 worden niet onmiddellijk vrijgegeven. In het begin van de simulatie worden alleen de palletten voor laadperrons Uit1 en Uit2 vervoerd. De laatste van deze palletten bereikt zijn bestemming al na ca. 210 s. De palletten die Uit3 als bestemming hebben worden na ongeveer 250 s vrijgegeven. Dan komen ze aan Uit3 na ca. 300 s, kort nadat de vrachtwagen is aangekomen. De laatste pallet bereikt zijn bestemming na 410 s. Door de instroom van de productdragers te controleren reduceert het holonisch besturingssysteem de belasting van de transportkettingen. Dit gewenste effect is te wijten aan het gedrag van de verkennermieren als ze ontdekken dat een hulpmiddel niet (meer) beschikbaar is. Om dit gedrag te verduidelijken wordt het voorbeeld van de verkennermier uit scenario 1 hier hervat. Als de verkennermier nu aankomt bij Uit3 zal de bijbehorende hulpmiddelagent de mier informeren dat de vrachtwagen pas beschikbaar is vanaf tijdstip 300 s. De verkennermier zal deze informatie (over de onbeschikbaarheid) dan verspreiden langs het pad dat hij heeft gevolgd. De informatie wordt aan elk hulpmiddel gecorrigeerd om het tijdsinterval te weerspiegelen waarin het nutteloos is om toe te komen. Op die manier gaat de verkennermier dus terug naar de werknemer bij Uit3, vervolgens naar de accumulatiestop A3, dan naartransfer3 enzovoort. De mier keert terug totdat hij aankomt op een hulpmiddel waar het product voor enige tijd kan worden gebufferd (in dit geval bij de ingang van het systeem, In1) 3. De volgende verkennermieren die vanaf In1 vertrekken zien deze informatie en besluiten (probabilistisch) om op een later tijdstip te starten, zodat ze niet zullen worden geblokkeerd aan Uit3. Bottom-up uitbreiding naar vrachtvervoer Coördinatie met vrachtwagentransport De orderagenten voor de ladingseenheden (e.g. europaletten) stoppen niet aan de grenzen van het crossdocksysteem. Dynamische transportondernemingen rusten hun vrachtwagens uit met telematica waardoor real-time informatie-uitwisseling mogelijk wordt. Het volstaat de nodige modellen voor dit vrachtvervoer te ontwikkelen opdat het HLES zijn zelforganiserende coördinatie uitbreidt en de aanen afrijdende voertuigen observeert, beïnvloedt en instrueert. 2 Deze vertraging lijkt niet groot, maar omdat de nodige tijd om een pallet te transporteren van In2 naar Uit3 in normale omstandigheden slechts ca. 80 s bedraagt, is deze vertraging toch aanzienlijk. 3 Als het is toegestaan om Ketting1 te gebruiken om producten te bufferen, dan keert de verkennermier slechts terug tot Ketting1. Productdragers kunnen tijdelijk worden gebufferd door een kettingbaan door ze meerdere lussen te laten maken.

123 De orderagenten van ladingen in de inkomende vrachtwagens sturen verkenner- en intentiemieren uit. Die mieragenten houden het distributiesysteem continu op de hoogte van hun verwachte aankomst met de vrachtwagen. De mieragenten stoppen niet maar vervolgen (virtueel) hun traject tot ze op een geschikte uitgaande vrachtwagen terecht komen. Elke variatie in de aankomsttijd van de inkomende vrachtwagens wordt hierdoor zo snel mogelijk kenbaar gemaakt met inbegrip van de gevolgen. Omgekeerd ziet een invoerende vrachtwagen de voorspelde congesties op het verwachte aankomsttijdstip. Verkennermieren ontdekken alternatieven waarbij de inkomende vrachtwagen eerst brandstof tankt of een rustpauze voor de bestuurder inlast alvorens de goederen af te leveren. De uitgaande vrachtwagens informeren de orderagenten (via de mieragenten) over hun toestand en de verwachte toestand (aankomsttijd, beschikbare laadruimte, verwachte laadvolgorde en laadtijdstippen). Als de vrachtwagen een vertraging oploopt, een afgekeurde lading niet kwijtraakt, etc. worden de inkomende goederenstromen daarvan op de hoogte gebracht wanneer de intentiemieren hun reservaties herbevestigen (en de gevolgen zien). Als de inkomende lading vroeger of later komt, van samenstelling verandert (bvb. als de weging een afwijking aangeeft), etc. kan de bestuurder op basis van die informatie zijn aankomst en/of route aanpassen. Het voortzetten van de basisconcepten en principes resulteert in een coördinatie over de grenzen van de subsystemen heen. Merk op dat het niet nodig is de interne werking van een subsysteem aan de buitenwereld vrij te geven. Het volstaat het eindresultaat van de virtuele uitvoering kenbaar te maken. Kruisbestuiving met HMES Wanneer de aanvoer vanuit een productiesysteem met een HMES komt, dan kunnen mieragenten de coördinatie nog verder laten reiken. HMES en HLES schalen mee met de onderliggende werkelijkheid. De actieve rol van de orderagenten is hierbij cruciaal. Als uitsluitend de intelligente hulpmiddelen initiatief kunnen nemen, dan vergt ieder nieuw type opdracht een bijscholing voor die hulpmiddelagenten. Zonder orderagenten wordt een MES of LES onderhoudsintensief. Door de aanwezigheid van orderagenten kunnen hulpmiddelagenten zich beperken tot het aanbieden van diensten (met inbegrip van de modellering ervan). Daardoor blijven hulpmiddelagenten onderhoudsvrij zolang het overeenkomstige hulpmiddel onveranderd blijft. In een HMES is er nood aan beslissingsmechanismes die buffercapaciteiten intelligent benutten. In transportsystemen bevinden zich eveneens buffers om onzekerheden op te vangen, goederen op gepaste wijze te groeperen, goederen snel te kunnen leveren. De oplossingen uit het HMES leveren hier een startoplossing (of meer). In productiesystemen komen batching en matching geregeld voor alsook de omgekeerde bewerkingen (uiteenhalen). Tegenhangers in vervoerslogistieke systemen vinden hier opnieuw startoplossingen (of beter). Bovendien zullen verbeteringen in het ene domein vaak ook nuttig zijn in het andere domein. Met andere woorden, het vertalen van de oplossingen in een HMES naar een HLES geniet van synergie op meerdere manieren. Het laat een verregaande samenwerking tussen HMES en HLES toe.

124 Het zorgt voor oplossingen die in beide domeinen nuttig zijn. En, oplossingen die voor het ene domein noodzakelijk zijn leveren nuttige diensten in het andere domein, waar die oplossingen onvoldoende prioritair kunnen zijn en er nooit zouden komen. Besluit Dit artikel beschrijft eerst een holonische aanpak voor de besturing van een kettingbaansysteem door de concepten en principes van het holonisch productiebesturingssysteem toe te passen. Een gevalstudie laat zien dat deze holonische aanpak geschikt is om de goederenstroom te controleren en dat ze kan omgaan met storingen. Daarna bespreekt het artikel hoe de aanpak een bottom-up uitbreiding ondersteunt waardoor het aan- en afvoerend vrachtvervoer eveneens gecoördineerd wordt. De besproken onderzoeksresultaten zijn een eerste stap in een bottom-up coördinatie van logistieke stromen en activiteiten waarin intelligente producten het initiatief nemen. Doordat de orderagenten initiatief nemen kunnen de intelligente hulpmiddelen zich toespitsen op de diensten die zij verlenen terwijl ze agnostisch (= onderhoudsvrij) blijven aangaande die orders. En, door middel van virtuele uitvoering wordt tracking & tracing uitgebreid met een zelforganiserend voorspellingsmechanisme. Bibliografie [1] Valckenaers, P., Van Brussel, H.: Holonic manufacturing execution system. CIRP Annals - Manufacturing Technology 54(1) (2005) [2] Van Belle, J., Saint Germain, B., Verstraete, P., Valckenaers, P., Ali, O., Van Brussel, H., Cattrysse, D.: A holonic chain conveyor control system: An application. In: Holonic and Multi-Agent Systems for Manufacturing, 4th International Conference on Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems, HoloMAS 2009, Proceedings, Linz, Austria. (2009) [3] Wooldridge, M.: An Introduction to MultiAgent Systems. 2 nd edn. John Wiley & Sons, Chichester (2009). [4] Van Brussel, H., Wyns, J., Valckenaers, P., Bongaerts, L., Peeters, P.: Reference architecture for holonic manufacturing systems: PROSA. Computers in Industry 37(3) (1998) [5] Fishwick, P.A., Zeigler, B.P.: A multimodel methodology for qualitative model engineering. ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation (TOMACS) 2(1) (1992) [6] Verstraete, P., Valckenaers, P., Van Brussel, H., Saint Germain, B., Hadeli: Engineering environments for flexible and easy to maintain multi-agent manufacturing control systems. In: 8th

125 International Conference on The Modern Information Technology in the Innovation Processes of the Industrial Enterprises (MITIP 2006), Budapest, Hungary. (2006) [7] Verstraete, P., Saint Germain, B., Valckenaers, P., Van Brussel, H., Van Belle, J., Hadeli: Engineering manufacturing control systems using PROSA and delegate MAS. International Journal of Agent-Oriented Software Engineering 2(1) (2008)

126 IMPACTS OF INTELLIGENT CARGO SYSTEMS IN THE TRANSPORT LOGISTICS INDUSTRY D. Mans, ECORYS Transport & Mobiliteit J. Bozuwa, ECORYS Transport & Mobiliteit R. Piers, ECORYS Transport & Mobiliteit

127 Abstract This paper presents the results of the study Impact Assessment on the introduction of intelligent cargo systems in transport logistics industry. This study has been carried out by PTV (Germany) and ECORYS Transport & Mobility for the European Commission (DG Information Society and Media). The study consisted of the following four tasks: Task 1 General approach and user perception Task 2 Scenario development Task 3 Impact assessment Task 4 Migration path and recommendations In this paper the main results of each of the four tasks are presented. Introduction In the past years the Commission has supported a range of research activities addressing different aspects of ICT use in freight transport and several research projects are currently running to develop and demonstrate innovative intelligent cargo solutions. The strategic research agenda on ICT for Mobility, updated by the esafety Forum in December 2007, endorses the need for additional efforts to be made in research and deployment of ICT with respect to clean, efficient and secure freight transport. Now there is a need to clearly address the consequences of the introduction and deployment of autonomous, more decentralised information and communication systems in freight transport. In order to further investigate this issue a study was launched by the European Commission. The main objective of the study was to: perform an analysis of information and communication technologies (ICT) potential to increase efficiency of freight transport. The results of the study will support the decision processes on relevant European policies in the area of ICT for freight transport by providing independent assessment of direct and indirect impacts of intelligent cargo systems. This paper presents the main results of the study Impact Assessment on the introduction of intelligent cargo systems in transport logistics industry. This study has been carried out by PTV

128 (Germany) and ECORYS Transport & Mobility for the European Commission (DG Information Society and Media). Overview Study The figure below shows the approach which has been followed to carry out the study. Figure 1 : Study approach Task 1 General approach and user perception Task 2 Scenario development Task 3 Assessment of impacts Task 4 Migration path and recommendations In the first task general approach and user perception a state of the art overview of intelligent cargo applications and technologies has been made, using a combination of desk research and interviews. This task has resulted in a structured overview of intelligent cargo applications and stakeholders view on their development, their singular effects and their impacts. In the second task scenario development two scenarios of future transport logistics systems based on intelligent cargo technologies have been developed. One scenario describes a future transport logistics system based on intelligent cargo concepts. It gives clear references to the currently running projects and the addressed technologies. Also a reference scenario has been made, which describes the current situation including the actual trends and ongoing transformation processes. The reference scenario is needed in order to estimate the impacts of the two future scenarios in task three.

129 Task three assessment of impacts concerned an analysis of the impacts of intelligent cargo systems. where the two future scenarios were both compared with the reference scenario. These impacts concerned impacts in efficiency, sustainability, safety and security. Task four migration path and recommendation has provided a migration path from the current situation to the two future scenario s, and recommendations for policy makers. Task 1 General approach and user perception Task 1 has resulted in the identification of 35 relevant intelligent cargo applications and/or projects. These applications have been grouped into the following eight categories: 1. Dangerous goods applications (applications with a focus on tracking, monitoring, an paperless documentation of dangerous goods); 2. Intelligent loading units (cargo loading unit related tracking and tracing applications enhancing loading unit chain management); 3. Intelligent agents & mesh network applications (network applications for logistic management); 4. Freight/cargo architectures and frameworks (conceptual frameworks and architectures for management of global multi-modal logistics networks); 5. RFID applications (enhanced RFID applications for tracking & tracing and monitoring in different sectors); 6. Sensor related applications (Sensor technologies for better tracking and data transfer on cargo level); 7. Web based applications and platforms (platforms for data exchange and cooperation); 8. Other applications (mainly elogistics applications with focus on specific areas and/or modes). In order to provide the stakeholders view on intelligent cargo systems, 15 interviews have been held with experts from transport, logistics and IT. The results of both the literature review and the interviews have been used as a basis to carry out the other tasks. Task 2 Scenario development In this task the reference scenario has been described and two future scenarios have been developed. These scenarios are the following: Reference scenario (This scenario is based on the current situation, meaning typical and implemented ICT infrastructure and transport operations as of today. It can be observed that the development of enhanced technologies which are useful to increase transport and energy efficiency and to reduce environmental impacts slowly proceeds. Yet, the integration among different stakeholders still faces several obstacles. For some branches, or part of the transport chain there are

130 paperless business transactions. Bar code is dominating, and only on a limited scale RFID is used to replace bar codes.) Realistic future scenario (This scenario is referring to the input from the experts of whom a majority have given the statements that some of the main criteria for intelligent cargo systems will be fully adopted in near future. These criteria are mainly on using standard formats and interfaces as well as paperless documentation in the logistics sector. Main characteristic of the realistic future scenario is that planning, monitoring and steering are done at a central level for the whole supply chain. Standard formats and interfaces as well as fully paperless documentation are given.) Visionary future scenario (In this scenario it is assumed that intelligent cargo applications are implemented in the European logistics sector at a large scale. Core of this scenario are intelligent tags equipped with computation power accompanying the full process from ordering to fulfilment. In a typical process a consignee schedules an order to a producer. Immediately an intelligent tag is produced starting transmitting information on the identification and status of the cargo from production to the actual delivery. This means that material flow related data and transport related data are more and more integrated. The information flow between supply chain partners is now complemented by a cargo related data hosting with the generation of information right on the intelligent tag.) Task 3 Impact assessment In this task an assessment of the impacts of the two future scenarios has been made, where the two scenarios were both compared with the reference scenario. These impacts concerned impacts in efficiency, sustainability, safety and security. The approach to carry out the impact assessment consisted of the following two steps: Step 1 Impact chain development (The first step was to develop a qualitative description of the impacts mechanism of the scenarios. The stakeholders affected have been indicated and sit is described how these stakeholders were affected by the scenario. This description was visualised by developing impact chains. Such impact chains provide a comprehensive view on how a certain scenario may eventually lead to a certain outcome). Step 2 Further assessment of the impact (In the second step the impacts have been described and estimated. Regarding the impact on efficiency and sustainability, the impacts on business processes (company internal), and on the transport process are distinguished. For both a qualitative description of the impacts and where possible a quantitative estimate was given. This has been done by exemplary effect calculation and key figure analysis. Based on the scenarios these calculations were extrapolated to EU level. The impact on safety and security were described largely qualitatively. When possible a quantitative scope of the impacts has been indicated).

131 Impact chains and use cases The scenarios have been used as a basis to define some key use cases. These key use cases cover the main aspects of the scenarios and clearly differentiate from each other. The use cases consolidate overlapping issues and developments and make a detailed impact analyses possible. The following use cases have been developed: Realistic scenario: UC1: Standard formats, interfaces for systems, data and documentation, paperless; UC2: Semi-autonomous intelligent cargo units with bi-directional communication in specific market segments; UC3: Integrated planning over supply chains. Visionary scenario: UC4: Autonomous intelligent cargo units with bi-directional communication; UC5: Decentralized planning at cargo level, and decentralized IT infrastructure on cargo/ node and actor level. For each of these five use cases impact chains have been developed. An overview and description of the impact chain is given; a summary of impacts per stakeholder is provided; and the main technologies which are needed are described. Impacts on efficiency and sustainability The impact chains have been used to estimate the impacts on efficiency and sustainability for the two scenarios. The impacts have been described qualitatively. If possible the impacts have been quantified, and extrapolated to EU level. In order to estimate the impacts general inputs have been used, like transport statistics of DG TREN and EUROSTAT, enterprise statistics of EUROSTAT, etc. Also a number of assumptions had to be made in order to estimate the impacts. Both general assumptions and specific assumptions per use case have been made. The results are presented separately for the two future scenarios.

132 Results realistic scenario The next table provides an overview of the main impacts for the realistic scenario. The table indicates the impacts that are expected for the year Table 1 : Overview main impacts realistic scenario (2020) Results Realistic scenario (2020) UC1 Values (min max) UC2 Values (min max) UC3 Values (min max) KM reduction (Billion kms) Emissions: CO2 (Million tonnes) Emissions: NOx (Thousand tonnes) Emissions: PM (Thousand tonnes) Time savings (in Billion minutes) Total monetarized impacts (in Billion euro) Source: ECORYS/PTV, From the table above it becomes clear that for UC1 and UC3 similar kilometre reductions and emission reductions are expected. The kilometre reductions and emission reductions for UC2 are zero, mainly because a part of the impacts of UC2 could not be quantified and are only described qualitatively. Concerning time savings and total monetarized impacts it can be seen that these are mainly realized in UC1. Results visionary scenario The next table provides an overview of the main impacts for the visionary scenario.

133 Table 2 : Overview main impacts visionary scenario (2035) Results Visionary scenario (2035) UC4 Values (min max) UC5 Values (min max) KM reduction (Billion kms) Emissions: CO2 (Million tonnes) Emissions: NOx (Thousand tonnes) Emissions: PM (Thousand tonnes) Time savings (in Billion minutes) Total monetarized impacts (in Billion euro) Source: ECORYS/PTV, The table above shows that for UC5 the most kilometre reductions and emission reductions are expected. Concerning time savings it is just the opposite and most time savings are expected in UC4. regarding total monetarized impacts for both use cases significant monetarized impacts are expected. Impacts on safety and security The impacts on safety and security have been mainly described qualitatively. Only very few quantitative impacts could be estimated. The impacts which could be quantified are mainly related to safety and concern estimated reductions of fatalities, slight injuries and serious injuries related to accidents with Heavy Good Vehicles (HGV) in Europe. These impacts are presented in the next table.

134 Table 3 : Overview quantified safety and security impacts Total results Realistic scenario (in Visionary scenario (in 2020) 2035) Reduction fatalities attributable to HGV Reduction slight injuries attributable to HGV Reduction serious injuries attributable to HGV Source: ECORYS/PTV, It can be seen that for the realistic scenario already a significant reduction of fatalities is expected in For the visionary scenario an even higher reduction of fatalities is expected in Conclusions impact assessment It can be concluded that both the realistic scenario and the visionary scenario are expected to generate substantial impacts. These impacts accrue both to businesses in the transport and logistics sector and to shippers, as well as to the society in the form of reduced kilometres driven and the subsequent reduced emissions. The realistic scenario is expected to generate impacts that are already significant. When looking in detail, the analysis shows, that the three main aspects of the scenario (paperless transport, the use of semi-autonomous intelligent cargo units, and integrated planning) each contribute significantly to the overall total of the impacts anticipated. In addition, there are a number of impacts that have not been quantified. The impacts accrue both to the business sector and to the society as a whole. Additionally, the visionary scenario is expected to generate benefits as well, on a higher level than the realistic scenario. Again, both aspects of the scenario, autonomous intelligent cargo units and decentralized planning, both contribute significantly. Additionally, the impact of the shift to decentralized planning is expected to lead to a multiplier effect in terms of a reduction of the amount of capital needed for supply chains. Also in this scenario, the impacts accrue to businesses and society. For safety and security some significant impacts could be quantified based on assumptions. Yet other impacts are difficult to assess, especially regarding the security issues. It is clear however that

135 optimized and more reliable transport planning and monitoring systems will contribute to an enhanced security of supply chains in general. Finally, it has to be mentioned once more that the scenarios that have been developed contain a series of uncertainties. Many aspects of the scenarios are still of an uncertain character, also in the realistic scenario. Therefore, in order to make a quantitative estimate of the impacts, a set of assumptions have been made. The quantitative impacts presented in this paper are completely related to the assumptions that have been made. Task 4 Migration path and recommendations In task 4 a migration path has been developed which can be used to reach the visionary scenario. The migration path consists of 3 phases. Each phase will cluster activities at different development stages starting from present (2009). The three phases are as follows: The first period of 8 to 12 years is characterised by development and progress in different ICT fields applied in either the efreight domain or in the wider Internet of Things domain. With regard to the realisation of the visionary scenario the first phase focuses on the development of the necessary concepts and technologies demonstrating the feasibility of decentralized decision mechanism in autonomous cargo systems and its effects. The second phase of the migration path will last 7 to 10 years. In the second phase results and developments towards the visionary scenario are integrated and implemented in such a way, that first solutions appear. The third phase will last 5 to 8 years and offers a full implementation of the visionary scenario in the European logistics economy. All transport processes are carried out on an intelligent and autonomous level. The next figure presents the three phase of the migration path.

136 Figure 2 : Migration path to visionary scenario Level of implementation VS RS 2009 Phase I Phase II Phase III 30years 30 years Source: ECORYS/PTV, Recommendations Finally recommendations for policy makers have been provided: Following the first phase of the suggested migration path, it can be recommended to stimulate and to support the transfer of innovative ICT developed in computer science into the transport logistics domain. Still, the actors and owners in the freight transport and logistics business must be recognized as a comparative conservative user group. Best practice approaches, training measures, and other means targeting at an increased penetration of advanced ICT in this domain are to be installed. In research it is recommended to start experiments with intelligent cargo where cargo can use either own computational power or services via local mobile interfaces. These experiments should not be restrained by current limitations of current practices but should rather follow a forward strategy assuming the availability of more local cargo intelligence, local services and respective infrastructures and environments. These experiments will first be laboratory experiments but their results will very much help to further anticipate the future and to formulate expectations. In parallel to the mentioned experiments it is recommended also for the research policy to push the development of innovative concepts for decentralized planning and control solutions for

137 freight transport based on intelligent cargo. There could be common rules for decentralized transport decisions and for realising monitoring and control requirements. A new name like INTERCARGONET could underline these efforts and an idea contest could honour the best approaches European wide. The best concepts should be simulated and assessed in order to judge their future potential. There is more clarity and structure needed in the ICT for mobility services for goods domain in order to improve the focus of research and of supporting measures. The recommendation is to structure this domain in three sub-domains: in a vehicle and traffic oriented sub-domain, a transport logistics processes and intelligent cargo oriented sub-domain and in a city logistics and society oriented domain. Research in the past often focussed on the first sub-domain vehicle and traffic, while the migration path towards the visionary scenario requires much more engagement in the second sub-domain transport logistics processes and intelligent cargo. It is finally recommended to assess the European interest groups and political departments whether there is enough attention on the subject of ICT for mobility services for goods and on the developments and the progress towards a visionary scenario. If the assessment reveals fragmentary attention and responsibility then the appointment of an observer and advisory group should be considered. Observing the worldwide developments in standardising ebusiness, efulfilment and the document exchange in freight transport is important in order to regularly judge on the European market position and to provide recommendations for corrective actions in an early state. Bibliography Freight vision, Freight transport foresight 2050, Management summary on policy, technology & external factors, March Impact assessment study on the introduction of intelligent cargo systems in transport logistics industry, Inception Report, PTV and ECORYS, Impact assessment study on the introduction of intelligent cargo systems in transport logistics industry, Interim Report, PTV and ECORYS, Impact assessment study on the introduction of intelligent cargo systems in transport logistics industry, Final Report, PTV and ECORYS, 2009.

138 IS A SUPPLY CHAIN A SYSTEM OF SYSTEMS? M. Ludema, Delft University of Technology (Faculty or Technology, Policy & Management)

139 Summary Supply chains are the life-lines of society. Quite different definitions on the concept of supply chain management, strategic management, operations management, logistics management exist. Several disciplines tend to have dedicated approaches towards supply chain management and how it relates to concepts more common in respective disciplinary fields. Value adding processes in the supply chain take place at different supply chain locations and at different times under different business responsibilities. To govern these processes good communication between the many separate disciplines is necessary. More proficient less mono-disciplinary associated understanding of the concept of supply chain is contributing to the effectiveness and efficiency of operations in supply chains. This research identifies the supply chain as a system and as a system of systems. Were systems approaches are already quite common in many fields; the system of systems approach is a relative new research discipline. Both systems engineering and system of systems engineering are methodologies for defining, abstracting, modeling, analyzing and synthesis of systems and system of systems for research and design problems. The phenomenon of the supply chain is discussed and analyzed on its most common aggregation levels. Next the supply chain is composed on higher and decomposed on lower aggregation levels. On each of the addressed aggregation levels and between aggregation levels systems and systems of systems are identified. The main result of this research is a first descriptive view (framework) of supply chains from both a system and a system of systems perspective. The framework contributes to a robust understanding of a system and the system of systems approach for supply chain management. As next step an agenda for the assessment of this framework is suggested as is further research regarding the consequences of a possible application of this framework in the professional world. Introduction Systems thinking (hard and soft) and the subject of system aspire to the status of a serious academic discipline. [1] Systems engineering is based combining several disciplines as were necessary building on the great projects that can be found in this world, like large bridges, the pyramids and large dams. Project in the old days build under the responsibility of often only one architect. But in a sense all of these projects were created by humans and human societies. Sometimes grown step by step, but it can also be said that humans have created these societies by adding in due time and for several different reasons societal parts to the overall societal system. Often this creation process was not planned upfront but more the result of a process that evolved step by step. Institutions are subsystems of these societal systems also added by humans to perform certain functions that fulfill specific demands. Some of these institutions are clusters of industries that in their decomposition are

140 businesses that contain production-lines that facilitate the production of products that fulfill the needs a wide range of customers. A supply chain connects parts of several production lines of several firms (business to business) till finally the customer can be served (business to consumer). Supply chains can be seen as connectors between elements of several larger nested systems. Of course these systems are far more complex than shown in this introduction containing also many other parts that are relevant for the functioning of these systems. In this paper we ll focus on the elements that are relevant in understanding supply chains. First the systems approach is discussed. Next systems engineering and system of systems engineering are explained. After this some general supply chain characteristics are discussed on several aggregation levels. After this Systems Engineering and System of Systems Engineering are confronted with the concept of the supply chain and discussed. Finally conclusions and recommendations for further research are given. System Approaches, Systems Engineering and Systems-of-Systems Engineering Human and the many organizations they play a role in add parts to the socioeconomic system they are part of. These added parts are systems (businesses and institutions) with the purpose to facilitate bringing services and products to other parts within these societies and finally to the inhabitants of these societies. Our focus is towards institutions and companies, the large scale systems they build and maintain and the service and products that are needed to sustain these systems as by means of that sustain these societies. As the previous text shows things that we observe in our society and the systems that are part of it can be seen from several perspectives, layers or levels. What a level is and what can be seen is in the eyes of the beholder. What can be seen on a certain level and how many levels can be distinguished is not always clear at first sight. Statement is that composition and decomposition is a powerful concept that can be used as dominant concept in many fields as will be done in this work. The systems within systems that related to the approach discussed above can be seen as the Russian Babushka Dolls or Verpleegsterjes effect viewpoint. You can start at the Universe and go all the way down towards quarks (and maybe beyond that) or from the quarks level all the way to the Universe level. This systems approach is a model that we see as right at this moment and can be transferred to our thinking about man-made systems like an international or national socioeconomic system, industry clusters, separate industries, businesses, and production lines within these businesses. But if we see these systems as human activity systems we can look at the systems as such or the packages of activities that go on within each of these systems on the several levels. Whether there is difference between what is considered a system and a system-of-systems in under

141 debate. A system can be defined as: a construct or collection of different elements that together produce results not obtainable by the elements alone.[1] This is a very generic definition and looking at several application areas several different elements can be identified, like: people (operators and maintenance personnel), information (sub)-systems (hardware, software but also documents (manuals) and or schemes including operational instructions), facilities (for the main purpose of the system or for the support of it), strategies and policies (what guides the systems to produce its intended results), and many more things that contribute to system-level results. As indicated in the introduction society can be visualized as a system that consists out of many subsystems e.g. cities but also industries and or individual companies that make it their business to facilitate bringing a wide set of products to a often wider set of markets. Taking this composition versus decomposition perspective and the different aggregation levels one can see the use of Systems Engineering from each of these aggregation levels or layers. The following layers where systems engineering can be applied can be identified [2]: Layer 5 : Socio-Economic, where regulation and governmental control takes place. Layer 4 : Industrial Systems Engineering, or engineering of complete supply chain/circles. Many industries together form a socio-economic system. Layer 3 : Business Systems Engineering many businesses together form an industry. At this level, systems engineering focuses on the optimization of performance often independent of other businesses within the industry. Layer 2 : Project or System Level. Many projects together form a Business. Design and development and utilization of production lines or designing, developing and constructing complex artifacts falls under this layer. Layer 1 : Product Level. Many products together form a system. This is the tangible artifact level. For many disciplines and their engineers this is considered real systems engineering. Hitchins [2] emphasize that this 5 layers model is a "nested" model. A set of products make a project, a set of projects make a business, a set of businesses make an industry and a set of industries make a socio-economic system. Kasser and Massie clearly state that the assumption of the 5-layer model are only approximate since a socioeconomic system has more in it than just industries, a business has more in it than just projects, actual organizations may divide the work in different ways resulting in either sub-layers, or different logical break points.. [3] System of Systems (SoS) are dedicated goal oriented systems that is a compilation of other dedicated goal oriented systems on a lower aggregation level. The SoS shares capabilities and resources on its lower aggregation level to achieve 'meta-system' capabilities and resources on a higher aggregation level. The SoS offers more functionality and performance than the sum of its component systems. Systems of systems is a serious and evolving research discipline with a set of incomplete frames of

142 reference, thought processes, quantitative analysis, tools, and design methods are incomplete. [4] A number of SoSs can be identified in this study. First the system durable systems that exist or are under design, second the engineering process that facilitates the creation of these system, third the decision making process that takes place during the engineering process. Fourth the knowledge creation and facilitation process that takes place during the decision making process that guides the engineering process of the systems. Another issues that is taken as a grounding principle is one that can be identified as a continuous lifecycle, cradle to cradle or closed loop (supply chains). This can be named the through life management or through life principle of systems and system of systems, it is the philosophy that brings together the behaviors, systems, processes and tools to deliver and manage projects through the acquisition lifecycle. [5]. The following five characteristics to distinguishing very large and complex but monolithic systems from systems-of-systems can be identified [6]: 1. Operational Independence of the Elements : If the system-of-systems is disassembled into its component systems the component systems must be able to usefully operate independently. The system-of-systems is composed of systems which are independent and useful in their own right. 2. Managerial Independence of the Elements : The component systems not only can operate independently, they do operate independently. The component systems are separately acquired and integrated but maintain a continuing operational existence independent of the system-of- systems. 3. Evolutionary Development : The system-of-systems does not appear fully formed. Its development and existence is evolutionary with functions and purposes added, removed, and modified with experience. 4. Emergent Behavior : The system performs functions and carries out purposes that do not reside in any component system. These behaviors are emergent properties of the entire system-of-systems and cannot be localized to any component system. The principal purposes of the systems-of-systems are fulfilled by these behaviors. 5. Geographic Distribution : The geographic extent of the component systems is large. Large is a nebulous and relative concept as communication capabilities increase, but at a minimum it means that the components can readily exchange only information and not substantial quantities of mass or energy. Minimum it means that the components can readily exchange only information and not substantial quantities of mass or energy. As we can engineer systems following a systems engineering approach humans and its institutions also engineer system of systems following a system of system engineering approach. Both approaches are elaborated on: scope, policy, socio-technical, stakeholders, engineering processes and practitioners, and summarized in table 1. [7]

143 Table 1 : Comparion of SE and Systems Perspective [7] Systems Engineering versus Engineering Systems Perspective Scope Policy Socio-technical Stakeholders Engineering Processes Practitioners Goal Systems Engineering Perspective May be applied to small scale to large scale efforts including subsystems, systems, system of systems Policies are viewed as fixed and a constraint in the system solution Socio-technical aspects of the system are viewed as considerations in engineering Primary focus on the customer and the end-users of the product system Engineering processes are applied to the product system Practitioners are systems architects, systems engineers, and related specialists performing systems engineering process Predictably develop systems with optimal performance for value to satisfy primary stakeholders Engineering Systems Perspective Applies to very large-scale, complex open systems which are technologically enabled and have extensive social implications Policies are viewed as variables (at appropriate points in lifecycle) that can be created/adapted for overall system solution Socio-technical aspects of the system are viewed as primary drivers in an overall system solution Balanced focus on all stakeholders impacted by engineering system including product system, enterprise, environment Engineering processes are applied to both the product system and the enterprise Practitioners include systems architects, enterprise architects, systems engineers, specialty engineers, operations analysts, project managers, policy makers, environmental scientists, social scientists, and others Predictably develop evolvable, sustainable engineering systems with value to society as a whole So systems engineering and system of systems (engineering) are powerful concept that are getting more and more attention as a general research discipline the field of supply chain management can possibly benefit from. So let s have a closer look at supply chains and its related concepts.

144 Supply chains and supply chain concepts A supply chain can be defined as: "A network of collective business entities responsible for procurement, manufacturing and distribution activities associated with one or more series of related products" [8]. Supply chains are networks of supply units, production units that follow a broad set of paths to in the end sell (end)-products on several markets. The infrastructure of supply chains is a collection of nodes and linkages to facilitate physical flows in such a way that several fulfillment alternatives are possible. Physical nodes are: points from where raw materials are sourced, factories and transfer centers like sea and inland ports, airports, warehouses, distribution centers and retail outlets. Physical linkages reflect the various modalities that can used to transport physical items between the nodes. Besides physical nodes and linkages supply chains contain informational and financial nodes and linkages that interrelate with the physical nodes and linkages. Traditionally supply chain management has it focus on the physical flows of services and goods either pushed or pulled. More often it is the informational and financial flows that play an important role in the effectiveness and efficiency of supply chains. Without agreed orders and payment arrangements nothing goes in the world of supply chain management. Logistics can also be seen as a system of different types of logistics build on lower systems that must be in place to offer functionality on the higher aggregation level. Subsistence, operational and systems logistics are different types of logistics that are pyramidal related [9] (fig. 1). Subsistence logistics deals with the necessities of daily life like basic food, water and shelter. It is quite easy to predict. Subsistence logistics is always the foundation for the more complex types. Operational logistics deals with the niceties of live; making and selling all kinds of things that are consumed day-to-day but depending on the circumstances things humans could life without. Depending on the type of good this is a little harder to estimate and more and more determined by demand driven processes. The items of this type of subsistence and operational logistics are often indicated as consumables. Systems logistics relates to durable systems that have a long life cycle and high investment. It also needs updates and maintenance of its functionalities, although determined during the design process, might be used or interpreted in a different manner. The need for systems logistics is quite hard to predict and acquires several analysis techniques and information gathering.

145 Figure 1 : Logistics Pyramid [9] Systems Logistics Operational Logistics Subsistence Logistics Porter s value chain/system/network (fig. 2) is always a good way of communicating the value-adding process. [10] This value-adding process is based on four utilities, each are in need of a different set of security measures. Transformation is transforming raw materials into assembly parts and assembly parts into final products. Developing products that are modular in nature and that can be assembled at several locations makes the supply chain less vulnerable for disturbances and destructions. Stability is keeping and storing goods in facilities. In case of fast movers it is wise to stabilize goods in smaller quantities close to the point of consumption and in the case of slow movers it is wise to stabilize goods in larger quantities at centralized locations. Translation means goods in transition during transport between two locations. This is almost always done in a multi-modal manner, outsourced, and with a large number of parties involved. INCO-terms are the leading measures to identify responsibility and ownership of the goods and the information that relates to it. Possession is the exchange of ownership of goods and services. Sometime goods are at the location of the potential buyer but not yet in the possession of this buyer. Very common forms that need special attention to supply chain security are Supplier and Vendor Managed Inventory. In every supply chain a focal company is controlling the customer decoupling point; this is the point where the demand is dictated by the customer against a supplier organizing a fulfillment structure [11], figure 2.

146 Forecast-Driven Activities Customer-Order-Driven Activities Figure 2 : Customer order decoupling point (adapted from [11]) Manufacturing Suppliers Purchased Goods Sub-Assemblies Assembly Finshed Products / Market Finished Products Installation Supply Center Customers Make & Ship to Stock DP-1 Make to Stock DP-2 DP-3 Assemble to Order DP-4 Make to Order DP-5 Purchase & Make to Order The customer order decoupling point dictates the coordination of the supply chain and at the same time is the most fragile part of the supply chain and the physical, informational/administrative and the financial flow, though the decoupling points of these three flows do not necessarily have to collide. A supply chain can be decomposed on several levels [12]. Value can be added in several ways. More and more companies outsource non-core business activities. Often these activities are part of the physical layer of the value pyramid (figure 3). While outsourcing they concentrate on those activities that generate the most value and less on those that do not. They find that innovation in how to bring services to the market (virtual layer) is more important that selling products alone. New combinations are made and knowledge of how to bring service to the market becomes the crucial business activity. Finally these companies make the value creation of using knowledge of using services of using products as their business. Within the design of supply chains these relationships need to be understood to understand where the real value is located and how several layers are interrelated.

147 Figure 3 : Multi-layer perspective on supply networks Confrontation To understand if supply chains are systems of systems the characteristics as discussed before [6] have to be confronted with some characteristics of the supply chain. First it can be seen that systems engineering can be applied to the domain of the supply chain because the supply chain is clearly operating at all of the level of the 5-layer model of systems engineering. [2]. Operational Independence of the Elements : The supply chain can be disassembled into its component systems the component systems the part can operate independently but to created value they should be connected to other parts (in other systems). Within a supply chain network the independent supply chains can operate independently. Managerial Independence of the Elements : Components of the supply chain can operated independently. One can buy elements like transportation or warehousing and suppliers and customers that can function as before or can be integrated in the overall supply chain. But also making the supply chain operate on the virtual level adds value to the supply chain. Evolutionary Development : The supply chain is not fully formed. Its development and existence is evolutionary with functions and purposes added, removed, and modified with experience. The supply chain is operating in a dynamic environment has to adapt continuously and many example exist that it does. Emergent Behavior : The supply chain provides functions that are more than the functions of its parts. The sum of all value adding activities provides a higher value than that of its components. These behaviors are emergent

148 properties of the entire supply chain and cannot be localized to any component of the supply chain. The principal purposes of the systems-of-systems are fulfilled by these behaviors. Geographic Distribution : The geographic extent of the component systems is large, transportation carries the supply chain globally and communication between the many components between the many supply chains are frequent. Often communication between a sales and a purchasing department of different companies can be more frequent that the communication within the company itself. Conclusions This paper showed that the supply chain management can learn a great deal from the new and growing research discipline of system of systems and that further research and attention seems worthwhile. Systems of systems proves a valuable analysis approach to understand supply chain and learning from the qualities of system of systems can benefit the design of future supply chains. It seems that the answer of the question: Is a supply chain a system of systems?, should be answered by yes but more research is necessary to show the value of this answer. References 1. Checkland, P., Systems Thinking, Systems Practice, John Wiley & Sons, Chichester, Hitchins, D.K., Systems Engineering; A 21 st Century Systems Methodology, Kasser, J. and A. Massie, A Framework for a Systems Engineering Body of Knowledge, 11 th International Symposium of the INCOSE, Melbourne, Australia, July Popper, S., Bankes, S., Callaway, R., and DeLaurentis, D., System-of-Systems Symposium: Report on a Summer Conversation, July 21-22, 2004, Potomac Institute for Policy Studies, Arlington, VA. 5. UK MOD Defence Acquisition Community, retrieved 5 th October 2009, 6. Maier, M.W., "Architecting Principles for System of Systems," Systems Engineering, Vol. 1, No. 4, 1998, pp Rhodes, D.H., D.E. Hastings, The Case for Evolving Systems Engineering as a Field within Engineering Systems, SEAri Working Paper WP , September Coyle, J., Edward J. Bardi, C. John Langley Jr., The Management of Business Logistics, A Supply Chain Perspective, 7th Edition, Hutchinson, N.E, An integrated approach to logistics management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J, 1987.

149 10. M.E. Porter, Strategy and the Internet, Harvard Business Review, March 2001, pp Hoekstra, J.B., and Romme, J.H.J.M., Integral Logistic Structures, Developing Customer-oriented Goods Flow, Industrial Press, New York, NY, Peck H., Abley J., Christopher M., Haywood M.M., Saw R., Rutherford C., Strathern M., Creating Resilient Supply Chain, A Practical Guide, 2002, Cranfield University som/research/centres/lscm/downloads/57081_report_aw.pdf, last visit on February 2004.

150 INTEGRATED CONTAINER BERTH ALLOCATION, QUAY CRANE ASSIGNMENT AND WORKFORCE SCHEDULING B. Raa, Ghent University (Faculty of Economics and Business Administration) W. Dullaert, University of Antwerp-ITMMA and Antwerp Maritime Academy

151 Abstract The availability and cost structure of the workforce for loading and unloading vessels has an important influence on the feasibility and cost efficiency of plans for berth allocation and assignment of quay cranes on container terminals. However, it is often overlooked in existing solution approaches. This paper is amongst the first to develop an integrated optimization model for the berth allocation, quay crane assignment and workforce scheduling at a container terminal. Computational testing on real-life data shows that by balancing the work over the different work shifts, the model is capable of better supporting terminal management decision making and achieving significant labor cost savings. Keywords: container terminal; berth allocation; quay cranes; mathematical modeling. Introduction The productivity and profitability of a container terminal depends on management skills devoted to its strategic, tactical and operational planning. At the strategic level, alliances with shipping lines are to be discussed and infrastructure decisions are taken. Moorthy (2006) considers the allocation of container and feeder services to the terminals to be a strategic decision, but it can in our view equally be considered to be of a mid-term or tactical nature. Tactical planning also encompasses the development of a berthing template and a yard template. Although this mid-term planning offers some structure to terminal operators, the inherent uncertainty with respect to the call size (number of containers, origin and destination, ), the arrival of the ship and the availability of resources (quay cranes, prime movers and workforce) at the terminal, the required level of detail and real-life side constraints, turn operational container terminal planning into a challenging, highly integrated optimization problem (see e.g. Psaraftis 1998 and Dorndorf et al. 2007). The speed at which extensive literature reviews on terminal optimization are updated in established OR/MS and logistics journals (see e.g. Vis and De Koster 2003, Steenken et al. 2004, Stahlbock and Voss 2008, Bierwirth and Meisel 2009), testifies of a growing research interest inspired by real-life challenges. Indeed, also in practice, there is an increasing interest in optimizing container handling operations. Initially, improved planning was necessary to handle rapidly increasing container volumes with limited container capacity, currently it is essential to remain profitable or limit losses during the recession. Based on the academic literature devoted to them, the best-known terminal processes are probably berth planning (which allocates vessels at the available quays) and quay crane planning (which assigns the available cranes to the vessels alongside the quays). Other important, but less studied

152 processes are yard planning (for allocating all the containers handled by the terminal on a yard), vessel planning (positioning of the containers on board of vessels) and workforce planning (assigning people to all the jobs to be carried out). This paper will focus on the berth planning and quay crane planning processes, the most studied container terminal processes from the academic literature. In previous research, we these processes were successfully integrated and tested on real-life data (Raa et al., 2009). As the availability and cost structure of the workforce for loading/unloading the vessels affects the assignment of the quay cranes, workforce planning is considered as well. As such, the model presented in Section 2 is amongst the first to integrate three major terminal processes. Section 3 contains computational results and conclusions. Model In the development of this model, we assume that all vessels approaching the berth need to be scheduled at minimum cost. We assume moreover that draft restrictions and quay crane restrictions (reach and height) are not an issue since all vessels have been assigned to a compatible preferred berthing area on a terminal with movable quay cranes. The best place to moor a vessel is as close as possible to the dedicated storage location of the containers to be loaded and unloaded on the yard. If the vessel is moored too far from its preferred berthing location, the prime movers (e.g. straddle carriers) that bring the containers from the yard to the quay cranes or vice versa have to cover too much distance. Deviations from the preferred berthing location are therefore to be minimized. Once a vessel is moored at the quay, it will stay in that position until the end of operations. The arrival of each vessel is given but the departure is determined by the model. If the maximum allowable number of quay cranes is assigned in the period in which a ship arrives, the number of containers that need to be handled (its workload) will drop to zero after a number of periods referred to as the ship s minimum service time. As the time spent at the quay constitutes an important cost to the ship operator, deviations from the minimum service time are to be minimized as well. The service time of a ship does not only depend on when service starts, but also on how many quay cranes with their corresponding gang of workers are being assigned. As these fixed-size gangs are to be hired or deployed on a shift basis with varying labor costs, the labor costs related to deploying a given number of cranes in a shift constitutes the last component of the objective function.

153 To be able to formulate the problem as a mixed integer linear program, the time horizon of the model is split up into discrete intervals for the assignment of the quay cranes. The mathematical model In the mixed integer linear programming (MILP) model, parameters are indexed between brackets and variables are indexed in subscript. The following parameters are used: V the set of vessels to be planned (indexed by i) T the number of periods in the time horizon (indexed by t) S the set of work shifts (indexed by s) arr(i) period in which vessel i arrives pbl(i) Preferred berthing location of vessel i along the quay l(i) length of vessel i, including space in front of and behind the vessel for safe mooring wl(i) workload of vessel i (number of containers) maxcr(i) the maximum number of cranes that can be assigned to vessel i at any time mst(i) the minimum service time of vessel i = wl ( i) max Cr( i) π(i) δ σ(s) L P totalcranes ddl(i) A(s,t) intervalsize Hourly cost of vessel i Distance cost Labor cost per gang for the entire duration of shift s total available quay length crane productivity the total number of cranes available at the terminal at any time deadline for vessel i, given by arr(i)+max(24h;2*mst(i)) A(s,t)=1 if period t is part of shift s number of hours in one period Further, the following decision variables are used: delay i busy it nrcr it rw it pl i dl i dr i y ij gangs s service delay of vessel i (#periods between arrival and departure in excess of mst(i)) binary variable stating whether vessel i is being served in period t number of cranes assigned to vessel i in period t remaining workload of vessel i in period t planned position of vessel i deviation to the left of the preferred berthing location for vessel i deviation to the right of the preferred berthing location for vessel i binary variable stating whether vessel i is positioned completely in front of vessel j number of gangs in shift s

154 Minimize s.t. i V ( i) delay wl( i) i dl dr s delay i t arr( i) mst( i) 1 busyit i V, t arr( i) mst( i).. ddl( i) 1 rwit busyit busyi( t 1) 1 i V, t arr( i) 1.. ddl( i) 1 wl( i) busy 1 i V rw i, arr( i) i, arr( i) i i V wl i i s S gangs s 1 i V i V 2 T t arr( i) ( i) busy it (1) (2) (2') (3) rw rw rw i, ddl( i) 1 nrcranes i S : arr( i) t ddl( i) s it gangs i, t 1 nrcranes nrcranes it nrcranes maxcr( i) busy A pli l( i) L pli l( i) L 1 y busyit busyjt s dli, dri, pli, nrcranes y {0,1} 1 y i, t 1 i, ddl( i) 1 totalcranes pli pbl( i) dli dri startit {0,1} busyit {0,1} ij st it s ij gangs plj ij it y s ji 0 P P it A st max max i V, t arr( i) 1.. ddl( i) 1 i V \ V i V, t arr( i).. ddl( i) 1 t 1.. T t 1.. T i V i V i S, j V \{ i}: arr( i), arr( j) min ddl( i), ddl( j) i V, j V \{ i}, t max i 1.. N, t arr( i).. ddl( i) 1 arr( i), arr( j)..min ddl( i), ddl( j) i V, t arr( i).. ddl( i) mst( i) i V, t arr( i).. ddl( i) 1 i V, j S \{ i}: arr( i), arr( j) min ddl( i), ddl( j) 2 1 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14a) (14b) (14) The objective function is a minimization of four components. The first component is related to the time vessels spend at the quay. Time deviations related to a late start of service and/or the deployment of quay cranes below the maximum allowable number of quay cranes for that particular ship, are multiplied by the hourly cost of the vessel. The second component of the objective function is related to the berthing position of the vessels and includes a penalty term for deviating from a vessel s preferred berthing location. This deviation is first multiplied by the workload wl(i) of the vessel, because the prime movers need to travel this extra distance for each of the containers being loaded or discharged. This way, the berthing location of a small vessel with many containers to be handled is more important than a long vessel with only a few containers to be handled. The first objective function component is further weighted with δ, reflecting the two-way per meter travel cost of the prime movers. The third component of the objective function reflects the labor costs of operating cranes s number of cranes in shift s. As the cost difference between the night and the early shift is

155 significant (a factor 1.5 versus 1.05 compared to the cost of the day shift), the model needs to decide whether it is necessary to start the service of a vessel in the more expensive night shift or whether taking into account time and distance related costs- it can be postponed to the cheaper morning or day shifts. At any one moment, the set of vessels V to be considered for a planning contains two subsets of special cases. First, there are the vessels who are already along the quay and whose service has already started. This subset of vessels is denoted V 1. For vessels in this subset, the position cannot be changed anymore, but the allocation of cranes to this vessel for the upcoming periods can of course be adjusted. In terms of the model, the values of the variables pl i, dl i and dr i are fixed beforehand for these vessels and the workload wl(i) has to be updated. The second subset of special-case vessels, which will be denoted V 2, consists of the vessels whose service cannot be finished within the current time horizon, i.e. arr(i) + mst(i) T. In the current model structure, a delay is only visible when the end of service of a ship is within the current time horizon. Therefore, it is impossible for vessels in V 2 to have a delay within the current planning. E.g. consider a 10-period planning horizon and a vessel arriving in period 9 with a minimum service time of 3 periods. For this vessel, a delay within the current horizon of 10 periods is impossible in our model structure. The consequence is that there is no reason to berth this vessel and start its service, because this could only hamper other vessels who then end up having a delay or positioning penalty. We know that leaving this vessel unplanned in the current plan could, when replanning in later periods, result in an actual delay for this vessel or in possibly large planning adjustments to avoid this possible delay. However, the objective function as it is now does not detect this anomaly. Therefore, we have added a fourth term to the objective function, T ( i) i V t arr( i 2 ) busy it. This extra term encourages an early planning of vessels from V 2 by rewarding the service of these vessels. This is done by, instead of assigning a penalty cost π(i) for every period of delay (which is impossible for vessels in V 2 ), rewarding with a profit π(i) for every period that the vessel is being served within the current horizon. In our example, immediately starting the service of the vessel arriving in period 9 then is rewarded with two times its priority, only starting the service in period 10 results in a reward of one time the priority (and an opportunity loss of one time the priority), and leaving the vessel unplanned gives no reward (and an opportunity loss of two times the priority). Without the extra term in the objective function, the model would be indifferent between these options and would therefore probably select the last one, since that least disturbs the other vessels in the planning. Constraint (1) of the mathematical model defines the service delay as the number of periods the vessel is still in service beyond its minimum service time. The cargo of a ship can only be handled (busy it = 1) after handling has started (2) and, once started,

156 handling continues for as long as the remaining workload has not reached zero (3). Constraint (5) defines the initial workloads while Constraint (6) defines the remaining workload on vessel i for the following intervals, being the remaining workload of the previous interval minus the number of cranes assigned to the vessel times their productivity. Constraint (7) ensures that no more than the maximum number of cranes is assigned to a vessel at any time, while Constraint (8) enforces that, in any period, no more than the maximum number of cranes assigned to the shifts can be deployed. The total number of cranes available for each period in the shift is limited to the amount of cranes present along the quay. The position that a vessel gets alongside the quay is defined in Constraint (9) as the deviation to the left or right from its preferred berth/location. Constraint (10) ensures that all vessels are positioned within the available quay length. Constraints (11) and (12) avoid overlaps by ensuring that no two vessels are being serviced at the same place at the same time. Non-negativity is enforced in Constraint (13), while Constraints (14) and (15) define the binary variables. It is important to note that the variable nrcranes it is a continuous variable. E.g. nrcranes it = 2.4 indicates that 2 cranes will work on vessel i during the whole time interval t, while a third crane is only needed during 40% of the time interval. This third crane is then available to work on other vessels for the remaining 60% of the same time interval. The output of our model, with possibly some fractional values for nrcranes it, can subsequently be used by a planner to determine precisely what crane will handle which vessel and when each crane should move from one vessel to the next. This quay crane scheduling aspect is not included in our model. For our berth allocation and quay crane assignment model to be useful in a practical setting, it has to be embedded in a rolling horizon framework. This means that after solving the model with a 48 hour scheduling horizon at a given moment (say at 6 am), the solution of the model is implemented for the first period (e.g. the 2 hours between 6 and 8 am if a 2 hour time interval is used). By the end of that period (8 am), the same model is reused (with updated information) and a new schedule is generated for the same number of periods as before (i.e. the 48 hour scheduling horizon is shifted one 2 hour period ahead in time). As ships cannot receive service during periods t prior to the arrival of vessel i, the variables busy it, nrcranes it and rw it only need to be defined starting from period arr(i). Also the lifespan of these variables can be limited. We assume that, even when the terminal is highly congested, every vessel i can still be feasibly and fully serviced within two times its minimum service time mst(i), or within 24 hours if the minimum service time is less than 12 hours. In other words, for each vessel i, we define a

157 deadline ddl(i) defined as ddl(i) = arr(i)+max(24h; 2*mst(i)). As a result, the index t for all variables busy it, nrcranes it and rw it only ranges over periods arr(i) to ddl(i)-1 as period ddl(i)-1 is the last one in which the ship can receive service. By limiting the number of variables, also the number of overlap variables y ij is reduced. These measures significantly limit the number of variables and side constraints in the model. If it turns out that offering a service time window of two times the minimum service time, with a minimum of 24 hours, is not enough for serving all vessels, i.e. if there are infeasibilities when solving the model, this deadline can be extended and the model resolved until a feasible solution is found. However, these infeasibilities also serve as a warning signal to the container operator, because they indicate that at certain moments, the container terminal is really overloaded, and that the assignment of ships to that terminal, or the schedule of shipping lines visiting the terminal has to be revised in order to spread the load more evenly over time. Computational results and conclusions The model was implemented in C++ using ILOG Concert Technology and solved using ILOG CPLEX 11 on an Intel T GHz processor with 2 GB of RAM. To validate the model, a three-month data set on container handling operations at an important container terminal in the port of Antwerp from Raa et al. (2009) is used. The container terminal has a quay length of 2,000 m and hosts 18 quay cranes. Because the data set includes a large number of barges with a workload which is usually smaller than a quay crane s handling capacity for a given time interval (e.g. 4 hours), the barges are aggregated to avoid barges with a small workload claiming a quay crane s productivity for an entire time interval. Therefore, all barges for a given interval are first consolidated into a minimal number of aggregated barges whose cumulative workload is not more than a quay crane s productivity. Once moored alongside the quay, vessel locations are assumed to be fixed as no relocation of vessels is allowed. At the terminals under consideration, deviations from the preferred berthing location are considered to be more important for vessels than for barges. In fact, for the barges, no preferred berthing location was specified. This is reflected in setting two values for δ, for vessels and for barges. These small values guarantee that the impact of the place deviation on the objective function is small relative to handling time delays. A quay crane productivity of 35 containers per hour is assumed. The actual quay crane productivity is higher than that, but we lowered it to 35 containers per hour to take into account the fact that quay cranes lose time every now and then to move from one vessel to the next (remember that nrcranes it is a continuous variable and that quay crane scheduling is not included in the model). The length of a

158 6:00 10:00 14:00 18:00 22:00 2:00 6:00 10:00 14:00 18:00 22:00 2:00 6:00 10:00 14:00 18:00 22:00 2:00 6:00 10:00 14:00 18:00 22:00 2:00 6:00 10:00 14:00 18:00 22:00 2:00 6:00 time period is set to 4 hours and 3 different shifts are considered: an early shift starting at 6:00, a late shift starting at 14:00 and a night shift starting at 22:00. The late shift and especially the night shift are more expensive than the early shift. These cost differences are explicitly taken into account through the parameters σ(s). The optimization model of Raa et al. (2009) integrates berth allocation and quay crane assignment, but ignores differences in labor costs between shifts and is incapable of balancing the workload over the time periods constituting an 8 hour shift. The number of gangs per shift that are needed to implement the suggested solution of that model can easily be determined in a postprocessing step. E.g. on the first day, 8.21 quay cranes were active from 14:00 to 18:00 and 5.99 quay cranes were scheduled from 18:00 to 22:00. This means that 9 gangs are to be hired for the entire shift between 14:00 and 22:00. Over the 3 month period, this yielded a labor cost index of for that model The current model which does take labor cost into account, reports a labor cost index of only , corresponding to a 9% labor cost saving. The benefits of integrating workload scheduling with the berth and quay crane processes is not limited to avoiding the need for manual load balancing within a shift (as could have easily been performed in this case). As shown in Figure 1, the model also balances the shift labor costs (preferring the cheaper morning shift) taking into account possible effects on the vessel s time at the quay and on deviations from the preferred berthing location. As such, the proposed model offers significant value as a decision support tool for terminal management: it automates and optimizes a decision that has to be made several times a day at a modern container terminal, leaving more time for planners to adjust the schedule to handle exceptional situations. Figure 1 : Number of gangs deployed per shift over a 5 day period nrgangs_unbalanced nrgangs_balanced

159 References Bierwirth, C. and F. Meisel (2009). A Survey of Berth Allocation and Quay Crane Scheduling Problems in Container Terminals, European Journal of Operational Research, DOI /j.ejor Dorndorf, U., Herbers, J, Panascia; E. and H.-J. Zimmermann (2007). Ports o' Call for O.R. Problems: from stacking containers in seaports to staff planning at airports, optimization opportunities abound. OR/MS Today. April Moorthy R. and Teo C. (2006), Berth management in container terminal: the template design problem, OR Spektrum, 28, pp Psaraftis, H.N. (1998) When a PORT CALLS... an operations researcher answers. OR/MS Today. April Raa, B., Dullaert, W. and R. Van Schaeren (2009). An enriched model for the integrated berth allocation and quay crane assignment problem. Paper submitted to Transportation Research E. Stahlbock, R. and S. Voss (2008). Operations research at container terminals: a literature update. OR Spektrum, 30, pp Steenken, D., Voß, S. and R. Stahlbock (2004). Container Terminal Operation and Operations Research - a classification and literature overview. OR Spectrum, 26, pp Vis, I.F.A. and R. De Koster (2003). Transshipment of containers at a container terminal: an overview, European Journal of Operational Research 147(1), pp

160 EFFECT VAN EEN STIJGING VAN DE BRANDSTOFPRIJS OP DE MODAL SPLIT VAN HET GOEDERENVERVOER IN BELGIË E. Van Hoeck, Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep MOSI-Transport en Logistiek) C. Macharis, Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep MOSI-Transport en Logistiek) T. van Lier, Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep MOSI-Transport en Logistiek) E. Pekin, Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep MOSI-Transport en Logistiek)

161 Abstract In deze paper wordt nagegaan wat een toename in de brandstofprijs teweeg brengt op de modale verdeling van het goederenvervoer dat momenteel grotendeels wordt ingenomen door het wegvervoer. Ter inleiding worden de huidige situatie en verwachte trends naar de toekomst toe voorgesteld. In de paper wordt de totale logistieke kostenconcept berekeningsmethode gehanteerd om het aandeel van de brandstofkost in de totale transportkosten te bepalen. Aan de hand van het Locatie Analyse Model voor Belgische Intermodale terminals (LAMBIT-model) (Macharis et al., 2008) worden drie scenario s gebruikt die gebaseerd zijn op de wereldwijde verwachte energievooruitzichten opgesteld door het Energy Information Administration (AEO2009). De onderzoeksresultaten uit het LAMBIT-model geven een stijging in het marktgebied weer van en naar de verschillende gemeenten vanuit de haven van Antwerpen waarvoor het intermodaal binnenvaart- en/of spoorvervoer goedkoper is dan het unimodaal wegvervoer. Inleiding Door onder andere de globalisering, neemt de vraag naar goederenvervoer alsmaar toe. Uitgedrukt in tonkilometer wordt voorspeld dat de vervoersprestaties tussen 2000 en 2020 met de helft zullen toenemen op Europees vlak (Europese Commissie, 2006). Voor België wordt een gelijkaardige trend voorspeld (Hertveldt, Hoornaert en Mayeres, 2009). De totale vervoerde tonnage voor het nationaal vervoer zou voor de periode met 37% toenemen. Het aantal tonkilometer zal tussen 2005 en 2030 met 40% toenemen. De groei is echter groter voor internationaal transport dan voor nationaal transport. Volgens Mayeres (2008), in opdracht van het Federaal Planbureau, zou het wegvervoer tussen 2005 en 2030 licht aan belang verliezen maar zeker dominant blijven binnen het volledige aanbod aan transportmodi. In 2005 werd 75% van het totale goederenvervoer over de weg getransporteerd. Men verwacht dat in 2030 het aandeel wegvervoer zal dalen tot 71% binnen het totale goederenvervoer. Er worden dus verschuivingen voorzien van het unimodaal wegvervoer naar het intermodaal vervoer (binnenvaart en spoorvervoer). Zowel het binnenvaart- als het spoorvervoer zouden hun aandeel samen in totaal aantal tonkm verhogen van 25% in 2005 tot 30% in Doordat het aantal vervoerde tonnage zal toenemen en dus een stijging in de goederenstromen zal teweeg brengen, zal dit in de eerste plaats een stijging van het verkeer over de weg met zich meebrengen, waardoor de gemiddelde snelheid op de weg daalt. Hierdoor wordt een overschakeling naar binnenvaart en spoorvervoer aangemoedigd, hoewel het wegvervoer de voornaamste transportmodus blijft. Bij de keuze van de geschikte transportmodi baseren verladers zich vooral op de transportkosten. De grootste kostenposten binnen deze transportkosten zijn de arbeidskosten en de brandstofkosten. De brandstofkosten worden gecategoriseerd onder de variabele kosten aangezien

162 zij afhankelijk zijn van de werking van het bedrijf. Bij de prijsberekening houden de meeste bedrijven ook enkel rekening met hun variabele kosten. Het doel van deze paper is om na te gaan of deze verhoging van de brandstofkost een modal shift kan bewerkstelligen van het dominante unimodale wegvervoer naar de alternatieve modi spoor- en binnenvaartvervoer onder de vorm van intermodaal vervoer. In sectie 2 wordt uitgelegd hoe het effect van de brandstofprijs op het goederenvervoer precies kan worden berekend met behulp van het totale logistieke kostenconcept. In sectie 3 wordt vervolgens de werkwijze voor het gebruik van de LAMBIT-methode toegelicht. De resultaten van de berekening worden weergegeven en besproken in sectie 4. Tot slot wordt het besluit geformuleerd in de laatste sectie. Effect van de brandstofprijs op de totale logistieke kosten In een studie uitgevoerd door ECORYS voor de Europese Commissie (DGTREN) vermeld door Groot en van Mournik (2008, p. 15) ging men na wat het effect is van een verdubbeling van de ruwe aardolieprijs op de transportkosten. In de studie halen ze het belang aan van twee factoren. Enerzijds de gevoeligheid van de energiekosten voor een verandering van de olieprijs waarbij vooral belastingen en distributiekosten een rol spelen. Anderzijds is het belangrijk om het aandeel van de energiekosten in de totale transportkosten te bestuderen. Uit de studie blijkt dat de dieselkosten in de binnenvaart het meest gevoelig zijn voor een verandering in de prijs van ruwe olie. Naast deze factor houdt men er rekening mee dat de totale transportkost voor ongeveer 10% tot 25% uit brandstofkosten bestaat (Groot, Van Mournik, 2008; ITLB, 2009). Dit maakt dat wanneer de prijs van ruwe olie zou verdubbelen, de totale transportkosten in de binnenvaart zouden toenemen met 10% tot 25%. De brandstofkosten in het wegtransport kennen een lagere gevoeligheid voor een verandering van de ruwe aardolieprijs. Het aandeel van de brandstofkosten in de totale kostenstructuur bedraagt volgens ECORYS 20% tot 30%, wat overeenkomt met 17% volgens het Instituut voor Wegtransport en Logistiek België (ITLB, 2009). De totale transportkost in het wegvervoer zou slechts met 10% stijgen wanneer de prijs voor ruwe olie zou verdubbelen. Het ITLB geeft in een economische studie 1 weer dat wanneer de brandstofkosten stijgen met 30%, zoals dit in 1999 het geval was, de transportkosten slechts met 4% toenemen. Ten slotte zijn er ook studies bekend over het spoorvervoer. Hier dient een opsplitsing gemaakt te worden volgens tractie. Ongeveer 15% tot 25% van de totale transportkosten bestaat uit energiekosten. Wanneer de olieprijs echter verdubbelt, zal het spoorvervoer op diesel een transportkostenverhoging kennen van 10%. Bij geëlektrificeerde wagons zal deze verhoging een zeer kleine invloed hebben op de kostenstructuur. 1 ITLB, s.a., Economische analyse van het goederenvervoer over de weg, economische studie, <http://www.itlb.be/uploads/documents/analyse_eco_fr.pdf>.

163 Bij een vergelijking tussen de verschillende transportmodi houden we niet alleen rekening met de transportkosten maar ook met alle andere kosten binnen de logistieke keten waarop de transportbeslissingen een invloed uitoefenen. Het totale kostenconcept tracht het volledige logistieke kostenplaatje weer te geven. Volgens Blauwens et al. (2001), Vernimmen et al (2004) vermeld in Van Mierlo en Macharis (2005, p. 456) bestaat de totale logistieke kostprijs uit: Transportkosten Kosten van goederenbehandeling Voorraadkosten waaronder: o Intrestkosten o Verzekeringskosten of -risico s o Ontwaarding van de goederen o Magazijnkosten Kosten van voorraadtekort Verpakkingskosten Orderbehandelingskosten Administratiekosten Instelkosten Kosten van klantenservice Kosten van vestigingsplaats Volgens een studie 2 bleek dat in 1987 ongeveer 12% van de totale kosten binnen een bedrijf bestond uit logistieke kosten. In 2003 bedroeg het aandeel logistieke kost slechts 8% meer. Er wordt verwacht dat de logistieke kosten opnieuw in aandeel gaan stijgen. De transportkosten binnen de totale kosten zijn ook doorheen de beschreven jaren gedaald. In 1987 bestond 5,9% van de bedrijfskosten nog uit transportkosten terwijl in 2003 dit percentage was verminderd tot 2,6%. In 1987 bedroegen de transportkosten nog 50% van de totale logistieke kosten, maar deze zijn echter gedaald tot een aandeel van ongeveer één derde in In deze studie wordt tevens vermeld dat wanneer de dieselprijs zou stijgen met 40%, de transportkosten hierdoor zouden toenemen met 8% tot 12%. Ze veronderstellen hierbij dat ongeveer 20% tot 30% van de totale transportkosten uit brandstofkosten bestaat. Het aandeel van de transportkosten in de totale logistieke kosten zal hierdoor verhogen maar niet meer dan 3% bedragen. Het effect op de totale logistieke kost zal dus verwaarloosbaar zijn. Een toename van de brandstofprijs zal slechts een zeer klein effect teweeg brengen op de transportkosten en een bijna te verwaarlozen effect hebben op de totale bedrijfskosten. Er kan nu 2 ELA / A.T. Kearney, insight to impact 1999, vermeld in Ecorys (2006, p. 84).

164 reeds gezegd worden dat een modal shift moeilijk tot uiting zal komen. Het effect nagegaan aan de hand van de LAMBIT-methode : de werkwijze Het model geeft een Locatie-Analyse weer van Belgische Intermodale Terminals (LAMBIT) voor zowel binnenvaart- als spoornetwerken (Macharis et al., 2008, p.91). Aan de hand van het LAMBIT-model kunnen we dan verschillende ex-ante en ex-post analyses uitvoeren. Men vertrekt van een basisscenario met de bestaande terminals en de huidige marktprijzen. De analyses die men kan aangaan zijn van allerlei aard (Macharis et al., 2008, p.95): Locatiebepaling van nieuwe terminals; Subsidies; Prijsscenario s. In deze paper zullen drie prijsscenario s uitgewerkt worden. De scenario s zijn afgeleid van de toekomstvooruitzichten gemaakt door het EIA in hun Annual Energy Outlook Zij voorspellen de evolutie van de ruwe aardolieprijs aan de hand van drie scenario s. Deze voorspellingen zullen dan worden omgezet naar de dieselprijs in België. Het LAMBIT-model is een GIS (geographic information system) - based model dat bestaat uit vier verschillende soorten netwerken: het wegennet, het binnenvaartnet, het spoornet en het wegennet voor het eind-/natransport om een deur-aan-deur dienst aan te bieden. Naast deze netwerken bestaat het model uit de geografische locatie van de intermodale terminals, die dienen als overslagplaatsen, en uit de geografische locatie van de verschillende gemeenten, die gezien worden als eindbestemming van de vervoerde goederen. (Macharis en Pekin, 2008) In Macharis en Pekin (2008) worden de verschillende soorten netwerken en knooppunten weergegeven, inclusief negen binnenvaartterminals en vier Narcon 3 spoorterminals. De benoemde gemeenten geven het marktgebied van elke terminal weer. Hoe verder ze verwijderd zijn van de haven van Antwerpen, hoe groter hun marktgebied. Door de grote af te leggen afstand worden de extra overslagkosten in de terminal gecompenseerd door de lagere variabele kosten van intermodaal transport. Het LAMBIT-model baseert zich op twee concepten: de intermodale kostenstructuur en de kritische drempelafstand of het break-even point. Vanaf een bepaalde transportkost en een bepaalde korte afstand is het unimodaal wegtransport goedkoper dan het intermodaal transport. Eens de kritische drempelafstand bereikt is, biedt het intermodaal transportsysteem een goedkoper alternatief. 3 National Rail Container Network: deze verbindt de haven van Antwerpen met verschillende binnenlandse terminals (Macharis et al., 2008, p. 3).

165 De transportprijzen worden berekend op basis van de werkelijke marktprijs voor elke transportmodus. De variabele kosten worden aangepast aan de verschillende netwerken en de vaste kosten worden aan de verschillende knooppunten gehecht (Macharis et al., 2008, p. 94). De totale intermodale transportprijs is samengesteld uit de overslagkost in de haven van Antwerpen op een binnenvaartschip of goederentrein, de kost van het hoofdtransport (schip of trein), de overslagkost op een vrachtwagen en de kost van het natransport (vrachtwagen). Volgende formule geeft de berekening van de totale transportprijs weer: (Pekin, Macharis, 2007a, p. 11) IT = PH + TH + MH Waar: IT: intermodale transportprijs PH: prijs voor voor-/natransport over de weg TH: overslagprijs in de terminals MH: prijs van het hoofdtransport door een binnenvaartschip of een trein Om tot betrouwbare gegevens te komen, werden verscheidene transportbedrijven (wegtransport en binnenvaartvervoer) gecontacteerd om de gemiddelde marktprijs te kunnen berekenen. Voor het spoorvervoer zijn de prijzen gebaseerd op de marktprijs van de spooroperator. Hun prijzen worden echter bepaald op basis van de prijs van de lokale transportbedrijven en zijn dus verschillend voor elke terminal en niet gerelateerd aan de kostprijs en afstand tot de haven van Antwerpen (Macharis et al., 2008, p. 94). Verder is het belangrijk om te weten dat naast de transportprijzen er andere criteria zijn die eveneens een grote invloed kunnen hebben op de modale keuze. Voorbeelden van andere criteria zijn betrouwbaarheid, snelheid, veiligheid, flexibiliteit en klantentevredenheid (Pekin, Macharis, 2007b, p. 4). Evolutie van de brandstofprijs volgens drie scenario s De drie volgende scenario s zijn gebaseerd op voorspellingen van het EIA. In hun Annual Energy Outlook 2009 spreken zij van een reference case, een low price case en een high price case. De voorspelling uitgedrukt in $/vat werd omgezet naar de dieselprijs in België. Dit gebeurde op basis van het effect van een verhoging van de ruwe aardolieprijs op de brandstofprijs dat reeds nagegaan werd door Petrolfed 4. In deze cijferanalyse veronderstellen we dat een verhoging in de ruwe aardolieprijs 4 PETROLFED, 2009, Uitleg over de evolutie van de prijs van de ruwe aardolie en de maximumprijs van motorbrandstoffen aan de pomp, website, <http://www.petrolfed.be/dutch/factsheets/ fs_uitleg_evolutie_brent_max_prijs_pomp.htm>.

166 ongeveer voor 30% wordt doorgerekend in de dieselprijs. Tabel 1 geeft deze berekeningen weer. Tabel 1 : Effect verhoging ruwe aardolieprijs op dieselprijs volgens 3 scenario s Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 = low price = reference = high price case case case Prijs ruwe aardolie ($/vat) 50$ 130$ 200$ Toename t.o.v. huidige prijs Toename in dieselprijs 30% 160% 300% 10% 50% 90% Bron: Eigen bewerking. Het effect nagegaan aan de hand van de LAMBIT-methode : de resultaten Basisscenario Figuur 1 : Het huidige terminallandschap volgens het basisscenario Bron: ArcInfo. Het basisscenario vertrekt van negen binnenvaartterminals en vier spoorwegterminals. Er wordt van

167 en naar 195 gemeenten getransporteerd via intermodale terminals en van en naar 67% gemeenten via het wegtransport. Het wegvervoer heeft dus een dominante rol. Scenario 1 Wanneer de brandstofprijs verhoogd zou worden met 10%, heeft dat enkel een impact op de variabele kost. We veronderstellen dus dat de andere kosten ongewijzigd blijven. Figuur 2 : De situatie bij een dieselprijsstijging van 10% Bron: ArcInfo. De variabele kost wordt slechts voor een klein deel beïnvloed aangezien de brandstofkost hierin maar met 10% toeneemt. Indien we de impact op het terminallandschap nagaan, zien we enkele kleine verschuivingen weergegeven in figuur 2. De intermodale binnenvaartterminals in Genk en Renory verliezen transport respectievelijk vanuit 3 en 5 gemeenten. De marktgebieden voor de intermodale terminals in Brussel en Meerhout nemen toe met elk 1 gemeente. De spoorwegterminals in Charleroi en Athus winnen eveneens aan belang, hun marktgebied wordt uitgebreid. Indien de brandstofprijs met 10% zou toenemen, leiden we af uit de resultaten dat deze toename vooral in het voordeel is van het spoorwegvervoer. Er vindt een lichte modale verschuiving plaats van het unimodaal wegvervoer naar het intermodaal binnenvaart-/spoorwegtransport. Scenario 2 In het tweede scenario wordt de ruwe olieprijs verhoogd met 160% wat een toename van ongeveer 50% in de dieselprijs teweeg brengt. De variabele kost zal hierdoor toenemen.

168 Figuur 3 : De situatie bij een dieselprijsstijging van 50% Bron: ArcInfo. Wanneer de dieselprijs zou toenemen met 50% zien we ten opzichte van het basisscenario duidelijke modale verschuivingen. Het unimodaal wegvervoer verliest het transport van en naar 23 gemeenten in België. Het binnenvaartvervoer wint bijna in alle terminals aan vervoer. Ook de marktgebieden voor de spoorterminals in Charleroi en Athus zijn duidelijk vergroot. De binnenvaartterminal in Gent kan echter nog steeds niet concurreren met de transportprijzen over de weg. Het unimodaal wegvervoer blijft hiervoor de goedkoopste oplossing. Vanuit alle andere terminals stijgt het transport van en naar de gemeente via de binnenvaart en het spoor. Theoretisch gezien zal er dus een modal shift plaatsvinden bij een brandstofprijsverhoging van 50%. Scenario 3 Het laatste scenario geeft een stijging van 90% weer in de brandstofprijs. Opnieuw wordt de variabele kost verhoogd. Onderstaande figuur 4 geeft de output weer wanneer scenario 3 wordt toegepast.

169 Figuur 4 : De situatie bij een dieselprijsstijging van 90% Bron: ArcInfo. Uit de output kunnen we vaststellen dat het unimodaal wegvervoer transport verliest van en naar 35 gemeenten vanuit de haven van Antwerpen. Het intermodaal vervoer wint in aandeel. Er wordt getransporteerd vanuit alle spoor/wegterminals van en naar de gemeenten. Het is eveneens visueel waar te nemen dat de spoor/wegterminal in Charleroi haar marktgebied voor een zeer groot deel uitbreidt. De binnenvaartterminals in Wielsbeke, Renory en Brussel bereiken respectievelijk 29, 66, en 46 gemeenten als gevolg van de toename in de brandstofprijs met 90%. Het unimodaal wegvervoer verliest nog meer transport maar blijft nog steeds de meest gebruikte vervoersmodaliteit. Conclusie van de 3 scenario s In het algemeen merken we duidelijk op dat bij een dieselprijstoename van 50% en 90% er een duidelijke modal shift zal plaatsvinden. Bij een lichte dieselprijsstijging van 10% kan het intermodaal vervoer niet concurreren met het unimodaal wegvervoer. Concreet kunnen we stellen dat ongeveer 67,91% van het transport van en naar de gemeenten goedkoper is via unimodaal wegvervoer. In het geval dat de dieselprijs stijgt met 90%, zal het unimodaal wegtransport de goedkoopste oplossing zijn voor ongeveer 54% van de gemeenten. Hieruit concluderen we dat het unimodaal wegvervoer aan belang verliest maar nog steeds haar dominante positie behoudt. Besluit Een stijging van de brandstofprijs wordt veroorzaakt door een toename van de olieprijs. Toch wordt

170 een olieprijsstijging slechts voor 30% à 40% doorgerekend in de dieselprijs. Deze laatste wordt ondermeer beïnvloed door belastingen opgelegd door de overheid zoals accijnzen en BTW. De brandstofprijs zit vervat in de transportkosten die op hun beurt een deel uitmaken van de totale logistieke kost. De totale logistieke kosten beschikken over een aandeel van 8% in de totale bedrijfskosten. Binnen deze totale logistieke kosten bestaat 2,6% uit transportkosten. Het aandeel van de brandstofprijs in de totale transportkosten is echter verschillend per vervoersmodus. Doch zou een toename van de brandstofprijs slechts een zeer klein effect teweeg brengen op de transportkosten en een bijna te verwaarlozen effect hebben op de totale bedrijfskosten. Een modal shift zal hierdoor moeilijk tot uiting komen. Het wegtransport zal een toename in kosten vooraleerst intern proberen te compenseren aan de hand van efficiëntere bedrijfsvoering (grotere voertuigen inzetten, sensibiliseringsacties naar de chauffeurs). Dit maakt het wegvervoer licht olieprijsongevoelig of inelastisch. Het binnenvaartvervoer daarentegen reageert zeer gevoelig op een stijging in de dieselprijs. Het gebruik van grotere vloten is een mogelijk oplossing maar vraagt een hoge investeringen en is slechts rendabel op langere termijn. Het spoorvervoer ten slotte, dat in België reeds voor 80% geëlektrificeerd is, zal prijsinelastisch reageren op een dieselprijsstijging. Het LAMBIT-model geeft het marktgebied weer van en naar de verschillende gemeenten vanuit de haven van Antwerpen waarvoor het intermodaal binnenvaart- en spoor/-wegvervoer goedkoper is dan het unimodaal wegvervoer. Aan de hand van drie toekomstscenario s i.v.m. de mogelijk evolutie van de brandstofprijs, werd nagegaan of een eventuele modale verschuiving plaats zal vinden. Uit het eerste scenario (toename van de brandstofprijs met 10%) bleek dat het unimodaal wegvervoer licht in aandeel verliest. Bij het tweede (stijging brandstofprijs met 50%) en derde (verhoging van de dieselprijs met 90%) scenario konden we vaststellen dat er een verschuiving plaatsvindt van het unimodaal wegvervoer naar het intermodaal binnenvaart-/spoorwegvervoer. Hier zien we wel degelijk een effect op de modal split maar er moet rekening gehouden worden dat het om een theoretisch model gaat en een modal shift mede bepaald wordt door andere factoren zoals de locatie van het bedrijf en de vraag van de klant. Bibliografie - BLAUWENS, G., DE BAERE, P., VAN DE VOORDE, E., 1996, Vervoerseconomie, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 480 blz. - ECORYS, 2006, Analysis of the impact of oil prices on the socio-economic situation in the transport sector, economische studie voor de Europese Commissie (DG TREN), Rotterdam, 27 april 2006, 123 blz. - ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (EIA), 2009a, Annual Enery Outlook 2009: Early release overview, report, Office of Integrated Analysis and Forecasting, U.S. Department of Energy,

171 Washington DC januari 2009, <http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/pdf/overview.pdf>. - EUROPESE COMMISSIE, 2006, Tussentijdse evaluatie van het Witboek Vervoer van 2001 van de Commissie: Europa duurzaam in beweging Duurzame mobiliteit voor ons continent, Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 39 blz. - GROOT, W., VAN MOURIK, H., 2008, Olieprijzen, economische groei en mobiliteit, Den Haag, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), mei 2008, 36 blz. - HERTVELDT, B., HOORNAERT, B., MAYERES, I., 2009, Langetermijnvooruitzichten van transport in België: Referentiescenario, planning paper 107, Federaal Planbureau, <http://www.plan.be/admin/uploaded/ pp107_nl.pdf>. - INSTITUUT WEGTRANSPORT EN LOGISTIEK BELGIË (ITLB), 2009, Enkele kerncijfers van het goederenvervoer over de weg, economische studie, januari 2009, <http://www.itlb.be/uploads/documents/kerncijfers%202009_i_%20nl.pdf>. - MACHARIS, C., PEKIN, E., CARIS, A., JOURQUIN, B., 2008, A decision support system for intermodal transport policy, Brussel, VUBPRESS, 151 blz. - MACHARIS, C., PEKIN, E., 2008, Assessing policy measures for the stimulation of intermodal transport: a GIS-based policy analysis, Journal of Transport Geography, article in press, 9 blz. - MAYERES, I., 2008, Langetermijn vooruitzichten van transport in België: Referentiescenario en twee beleidsscenario s, working paper 12-08, Federaal Planbureau, <http://www.plan.be/admin/uploaded/ wp200812_nl.pdf>. - PEKIN, E., MACHARIS, C., 2007a, A GIS based location analysis model for the Belgian intermodal terminal landscape, research paper, manuscript draft for Transportation Research Part A: Policy and Practice. - PEKIN, E., MACHARIS, C., 2007b, A GIS-based location analysis for intermodal terminals, paper, International Logistic and Supply Chain Congress 2007, Istanbul, Turkey, 8-9 November VAN MIERLO, J., MACHARIS, C., 2005, Goederen- en personenvervoer: Vooruitzichten en breekpunten, Garant, Antwerpen, 579 blz. - VERNIMMEN, B., 2004, Een logistieke analyse van de modale keuze in het goederenvervoer in: BLAUWENS, G., D HAENS, P., VAN BREEDAM, A. (eds.), Logistiek. Laatste front in de concurrentieslag, 26e Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Antwerpen, Garant, 25 en 25 maart, p

172 OP WEG NAAR HET SPOOR : HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMST VAN HET TRANSPORT VAN BREAK BULK GOEDEREN OVER HET SPOOR R. van den Berg, Havenbedrijf Rotterdam H.-H. Glöckner, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen B. Holth, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

173 Achtergrond van dit onderzoek De haven van Rotterdam ondervindt sterke concurrentie van de havens binnen de Hamburg Le Havre range. Een belangrijke factor voor de concurrentiepositie van havens zijn de verbindingen en hun capaciteit naar het achterland. Snelheid en efficiency van overslag in de haven en in het transport naar de bestemmingen in het achterland zijn van groot belang. De geografische ligging van de Rotterdamse haven maakt transport per vrachtwagen en binnenvaartschip aantrekkelijk. Met de bouw van de Betuwelijn zijn de voorwaarden gecreëerd om meer goederen per spoor te vervoeren. In de jaren 90 werd veel aandacht geschonken aan goede achterlandverbindingen van en naar de Rotterdamse haven. Daarna kreeg de vergroting van de haven en het industriële complex meer aandacht. Als gevolg van de verwachte groei in goederenoverslag en de daarmee verbonden groeiende congestie- en milieuproblemen staat het transport naar het achterland de laatste jaren wederom in het middelpunt van de belangstelling. De verwachte ontwikkelingen maken het noodzakelijk om alternatieven te zoeken die leiden tot structurele veranderingen in het gebruik van de verschillende transportmodaliteiten. Een van de mogelijkheden om dit te bereiken is om meer break bulk goederen op het spoor te vervoeren in plaats van transport over de weg. Hiervoor is in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam een onderzoek uitgevoerd. Probleemstelling van het onderzoek Het probleem was dat beperkte inzicht was in de break bulk goederenstromen en de potentie om deze per spoor van en naar de achterlandbestemmingen te vervoeren. Daarom was onderzoeken of en hoe het transport van break bulk goederen per spoor in de toekomst uitgebreid zou kunnen worden wenselijk. Vanuit de situatie dat weinig over de actuele situatie van dit marktsegment bekend is, was het doel van het onderzoek het formuleren van een antwoord op de volgende vragen: 1. Wat zijn de huidige break bulk goederenstromen van de haven naar het achterland? 2. Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren voor break bulk transporten via spoor? 3. Wat zijn de beslissingsstructuren voor de keuzen voor transportmodaliteiten ten aanzien van dit marktsegment? 4. Wat zijn mogelijke strategieën om het transport van break bulk goederen over het spoor te bevorderen.

174 Methode van onderzoek Voor het onderzoek werden bronnen binnen het havenbedrijf en extern materiaal waaronder statistische gegevens geanalyseerd. Daarnaast zijn interviews gevoerd met experts binnen het havenbedrijf en met vertegenwoordigers van haventerminals en spoorbedrijven. Logistieke kenmerken van break bulk Het Havenbedrijf Rotterdam rekent individueel verpakte goederen (stukgoed) en roll on roll off (roro) tot het segment van break bulk goederen. Stukgoed valt vervolgens onder te verdelen in vijf categorieën: voedsel, houtproducten, zware & project lading, staal en non-ferro metalen. Onder roro verstaat men ladingen die compleet met oplegger aan of van boord van schepen worden gereden. In deze paper worden alle genoemde categorieën als onderdeel van het break bulk segment gezien. Logistieke kenmerken van stukgoed zijn: - productspecifieke handling, inclusief bijbehorende expertise; - op de haventerminal kunnen waardetoevoegende activiteiten verricht worden, zoals kwaliteitscontrole, ompakken, consolidatie. Kenmerk van roro is dat het beladen en lossen van de schepen in relatief korte tijd gerealiseerd kan worden. Voor roro zijn er drie varianten: 1) met begeleiding, d.w.z. met trekker, oplegger en bestuurder, 2) zonder begeleiding waarbij alleen de oplegger op het schip wordt gereden en 3) goederen op zogenaamde MAFI s. MAFI s zijn productspecifieke trailers die met speciale trekkers op of van het schip worden gereden. 98 % van de in- en uitgaande RoRo transporten gaan naar of komen uit Groot Brittannië. Vertrek- en aankomsttijden zijn vast. Dit maakt RoRo transport aantrekkelijk voor bijvoorbeeld het transport van versproducten. Roro transport is duur. Een prijsverschil van enkele euro s per truck kan al aanleiding zijn om van roro carrier te wisselen. Daarnaast worden in het algemeen door de haventerminal geen waardetoevoegende activiteiten uitgevoerd. Echter niet alle soorten break bulk goederen zijn geschikt voor transport per trein. Beperkingen zijn er vooral bij: 1. Producten met een hoge waarde, in verband met de veiligheid van de goederen en het risico op diefstal; 2. Zware goederen wegens de maximale belasting van het spoor per as; 3. Vracht met groot volume in verband met de maximale afmetingen van de wagons; 4. Tijdskritische goederen, zoals voedingsproducten.

175 Huidige situatie De statistieken over break bulk transporten zijn niet eenduidig omdat er door het CBS en het Havenbedrijf verschillende systematieken worden gehanteerd. Volgens het CBS gingen in mln. ton break bulk door de Rotterdamse haven, volgens het Havenbedrijf 26 mln. ton. De statistieken van het Havenbedrijf van het volume van break bulk zijn preciezer omdat zij uitgaan van het soort lading terwijl de CBS statistieken berusten op het type schip dat de goederen vervoert. Op een RoRo schip kan men echter ook andere goederen dan break bulk transporteren. De statistiek van het Havenbedrijf zegt echter niets over de bestemmingen van het transport. Daarom zijn de volgende overzichten gebaseerd op de CBS statistieken. In 2007 vertoonde de in- en uitgaande break bulkgoederenstroom van en naar het achterland de volgende verdeling over de transportmodaliteiten: Figuur 1 : In- en uitgaande break bulkgoederenstroom van en naar het achterland van de Rotterdamse haven naar transportmodaliteit Het vervoerde volume per spoor was ten opzichte van het wegvervoer en de binnenvaart zeer laag. Op de oorzaken gaan we later in. De ingaande goederenstroom vanuit de zee omvatte in ton break bulk goederen. Het grootste deel kwam uit Groot Brittannië en van dit volume was 98 % RoRo cargo. In figuur 2 is de herkomst van de break bulkgoederen in 2007 te zien.

176 Figuur 2 : Herkomstlanden van de ingaande break bulk goederenstroom Volgens een schatting had 15 % van het geïmporteerde volume zijn bestemming in de regio Rotterdam. Deze goederen komen vooral terecht bij de circa 9000 ondernemingen in de sectoren industrie en transport en warehousing. Hoeveel van deze stroom goederen later naar het achterland wordt getransporteerd, is niet bekend. 85 % van het geïmporteerde volume, vooral RoRo, staal, nonferro metalen en HLPC wordt rechtstreeks naar het achterland getransporteerd: 38 % via de binnenvaart, 57 % over de weg en 5 % via het spoor. In 2007 zijn rond ton goederen per trein naar 11 verschillende landen in het achterland getransporteerd. Figuren 3 en 4 geven een overzicht van de procentuele verdeling tussen de 4 grootste bestemmingen en de dominerende categorieën break bulkgoederen voor deze landen. Figuur 3 : Spoorbestemmingen breakbulkgoederen

177 Figuur 4 : Belangrijkste break bulk lading per bestemmingsland In omgekeerde richting omvatte de goederenstroom vanuit het achterland naar de Rotterdamse haven ton break bulk goederen. Rond 5 % hiervan kwam uit de regio van Rotterdam en 95% uit het achterland. Van de uit het achterland afkomstige goederen kwamen 58 % per binnenvaartschip, 40 % met het wegvervoer en 3 % met de trein. In figuur 5 zijn de 10 meest belangrijke bestemmingen te zien, in figuur 6 de percentuele verdeling over de landen van herkomst en in figuur 7 de meest belangrijke categorieën goederen voor de vier landen met het grootste volume. Figuur 5 : Ontvangstlanden van de uitgaande break bulkgoederenstroom

178 Figuur 6 : Herkomst landen van break bulkgoederen per spoor Figuur 7 : Belangrijkste break bulk lading per herkomstland Uit de gegevens blijkt dat slechts een klein deel van break bulk goederen via het spoor vervoerd wordt. Duitsland, Italië en Oostenrijk zijn de landen met het grootste volume aan break bulk transporten vanuit en naar het achterland per rail. Spelers op de markt van transport per spoor Wil men het volume aan break bulk transporten via het spoor uitbreiden dan is de kennis van de rol van de verschillende betrokken marktpartijen belangrijk. Wie zijn de meest belangrijke spelers? 1. Verladers : bepalen als klant in principe met welke modaliteit de goederen getransporteerd worden; 2. Terminals : beladen en lossen de schepen in de haven in opdracht van de verladers of logistieke dienstverleners. Tegenwoordig zijn in de haven van Rotterdam 25 break bulk terminals actief. 3. Logistieke dienstverleners : zijn gespecialiseerd in het organiseren van complexe transportopdrachten. In veel gevallen consolideren zij break bulk goederen van verschillende verladers, voeren transporten zelf uit of organiseren het vervoer. De focus ligt voornamelijk op

179 het wegtransport, maar maken, indien wenselijk, ook gebruik van andere modaliteiten. 4. Rederijen : zijn de eigenaren van de schepen en verzorgen het zeetransport. Daarnaast kunnen zij ook transporten vanuit de haven naar de eindbestemming in het achterland organiseren, waarbij het vervoer per spoor een gelijkwaardige is ten opzicchte van weg en binnenvaart. 5. Railexpediteurs : boeken in opdracht van de verlader of logistiek dienstverlener het spoorvervoer of kopen capaciteit in op een shuttle. Voor het vullen van een trein consolideren de railexpediteurs veelal vracht van meerdere verladers. 6. Railoperators : veelal in opdracht van verladers of terminals organiseren railoperators, voor eigen risico, de transporten door capaciteit (tractie en wagons) bij de railgoederenvervoerders in te kopen. In principe hebben zij geen eigen materieel, enkele railoperators beschikken wel over eigen wagons. In Nederland zijn er zes railoperators actief. 7. Railgoederenvervoerders : voeren nationale en internationale transporten via het spoor uit. Op de Nederlandse markt zijn er 14 spoorbedrijven actief: zes van hen kunnen break bulk transporteren, vier bedrijven transporteren vooral containers waaronder in het roro verkeer en de overgebleven vier zijn gespecialiseerd in bulk en/of chemische producten. 8. Wagonverhuurders : zij stellen de benodigde wagons beschikbaar. Er zijn twee manieren waarop goederentransporten vanuit de Rotterdamse haven naar het achterland georganiseerd worden: 1. Transport georganiseerd door logistieke dienstverleners, zoals transportbedrijven, terminals of rederijen; 2. Transport georganiseerd door de verladers of andere lading belanghebbende. Het grote aantal betrokken partijen bij het transport van break bulk goederen naar het achterland en de verschillende manieren waarop het transport georganiseerd wordt maken beïnvloeding van het transportvolume dat over het spoor naar het achterland vervoerd wordt tot een complexe aangelegenheid. Invloedfactoren op de keuze voor vervoer per spoor Voor inventarisatie van de factoren die een keuze voor of tegen spoor beïnvloeden, zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van acht terminals en drie spoorbedrijven - waarvan twee railgoederenvervoerders en één railoperator. Uit de interviews met vertegenwoordigers van de terminals kwamen de volgende factoren naar voren: 1. De klant kiest voor de meest betrouwbare, goedkope en snelle modaliteit. Hierbij is de prijs vaak de uitslaggevende factor. Als de prijs voor transport met trein niet gelijk of lager is

180 vergeleken met wegtransport zal de klant niet voor vervoer over het spoor kiezen. Trein wordt door klanten vaak als een dure modaliteit ervaren. 2. Een beslissende factor is de aanwezigheid van een spooraansluiting op de locatie van de klant. Als die niet aanwezig is, kiest de klant vrijwel altijd voor een andere transportmodaliteit. 3. De omvang van de voor spoortransport geschikte volumes break bulk goederen die per klant aan de terminals voor transport naar het achterland worden aangeboden. Wanneer deze relatief klein zijn, valt de keuze vaak niet op transport per spoor. 4. Beschikbaarheid van materieel. Deze blijkt niet altijd betrouwvaar. Verschillende break bulk goederen kunnen alleen met specifiek materieel vervoerd worden. Deze wagons moeten bij behoefte beschikbaar zijn. Dit wordt door de terminals zowel voor specifieke wagons, maar ook voor standaardmaterieel als probleem ervaren. Dit gaat ten koste van de betrouwbaarheid van de transportdienst. 5. De communicatielijnen tussen klant en de verschillende partijen die bij de planning, organisatie en uitvoering van het transport per spoor betrokken zijn. Deze voldoet niet aan de verwachtingen (snelheid en betrouwbaarheid) van alle betrokken partners en dat kan tot inefficiency leiden. 6. De flexibiliteit van het transport. Wegvervoer is vele malen flexibeler dan van het spoorvervoer. Dit heeft veel te maken met de factoren 4 en De transporttijd. Transport over het spoor kost vaak meer tijd in beslag dan wegtransport. Dit geldt met name voor single-wagon (voor uitleg zie verderop) transporten; die krijgen onderweg op rangeerstations geregeld oponthoud hebben. Daarnaast blijkt de aankomst en het vertrek van zeeschepen niet afgestemd met het vertrek en de aankomst van treinen, en de vraag is of dit voor break bulk transporten bij de huidige volumes überhaupt mogelijk is. Maar ook factor 4 heeft hierop invloed. 8. Imago. Transporten naar het achterland met de trein zijn interessant voor bedrijven die een groen imago willen hebben. Samenvattend moet men constateren dat uit oogpunt van de terminals meer belemmerende factoren genoemd werden dan factoren die het gebruik van de trein bevorderen. Uit de interviews werd tevens duidelijk dat de terminals op één vervoerder gefocust zijn en te weinig geïnformeerd zijn over andere (met name nieuwe) potentiële partners in de organisatie en uitvoering van het transport per spoor. Met in het achterhoofd de beperkte spoorkennis kan men zich afvragen waarom terminals überhaupt hun klanten het organiseren van transport per spoor aanbieden. Het antwoord is dat men bij de terminalbedrijven vindt dat men: - een volledig pakket van transportmodaliteiten, dus inclusief vervoer per spoor, aan de klant moet kunnen bieden; - in het geval dat de prijsverhouding tussen weg en spoor in de toekomst verandert, de infrastructuur en expertise voor vervoer per spoor wil bezitten om te kunnen concurreren.

181 De interviews met de railbedrijven leverde een aantal specifieke problemen op waarmee zij geconfronteerd worden: 1. Gemis aan kennis over (potentiële) verladers die break bulk goederen van en naar het Rotterdamse haven (willen) transporteren; 2. Problemen met het vinden van partners in andere Europese landen die een groot netwerk met het single wagon systeem bedienen zonder dat zij op weg van of naar de klant (te) veel stops inplannen; 3. Het lage en wisselvallige aanbod aan te transporteren break bulk goederen; 4. De lage capaciteit van de infrastructuur van de terminals qua aantal en lengte van de sporen wat negatieve gevolgen heeft voor de flexibiliteit, en, indien met meerdere vervoerders gewerkt wordt, tot extra wachttijden kan leiden; 5. Te weinig spoorcapaciteit om wagons binnen de haven op te stellen; dit is niet voor elk bedrijf mogelijk, waardoor voor locaties op het openbare spoornet gekozen moet worden wat tot langere handlingstijden, hogere transportprijzen en minder flexibiliteit leidt. Doelen voor de toekomst Het Havenbedrijf Rotterdam streeft naar een modal split in 2035 voor wat betreft het vervoer van containers van en naar het achterlandvoor containers van 35 % weg, 20 % spoor en 45 % binnenvaart. In het kader van deze doelstelling streeft het havenbedrijf naar het gebruik van 15 % spoor voor het totale break bulk volume. Hiervoor ziet het havenbedrijf op de korte termijn twee mogelijkheden: 1. Informatie van de betrokken partijen (verladers, terminals e.a.) over het product goederentransport over het spoor en selectie van bedrijven die in break bulk segment geïnteresseerd zijn. 2. Promotie van gemengde treinen, d.w.z. treinen die bulk, containers en break bulk samen vervoeren. Factoren die uitbreiding van break bulk goederen vervoer per spoor van belang (kunnen) zijn Samenwerkingsverbanden tussen terminals Tijdens de interviews gaven een aantal terminal managers aan dat zij bereid waren tot samenwerking met andere terminals om het volume aan break bulk goederen dat per trein vervoerd wordt te verhogen. Zij zien voordelen van deze samenwerking in:

182 - Meer flexibiliteit van inzet middelen; - Betere bereikbaarheid van locaties in het achterland; - Meer macht in hun onderhandelingen met de spoorbedrijven m.b.t. prijzen, contractvoorwaarden e.d. Belemmeringen in de samenwerking van terminals liggen in: - Delen van risico s bijvoorbeeld van niet benutte treincapaciteit; - Het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie tussen de terminals. Keuze van het juiste treindistributiemodel Er zijn drie denkbare modellen voor het transport van break bulk goederen per trein: A. Single wagon systeem Bij dit systeem worden wagons van verschillende locaties op een knooppunt verzameld. Hiermee wordt een trein gevormd die op verschillende treinknooppunten weer opgesplitst wordt om de wagons naar de diverse eindbestemmingen te vervoeren. Het single wagon systeem vereist een compact netwerk van knooppunten en een private of publieke spooraansluiting bij de klant. Het voordeel van het single wagon systeem is dat het een hoge volumeflexibiliteit heeft en goederen in vaste of flexibele frequenties getransporteerd kunnen worden. Nadelen van dit concept zijn lange transittijden, hoge kosten door veel handling en lage betrouwbaarheid. B. Blok trein concept Kenmerk van dit concept is dat een complete trein tussen een terminal en ontvanger/verzender rijdt. Randvoorwaarden voor dit concept is een eigen spooraansluiting van de klant omdat anders te hoge handlingkosten ontstaan. Daarnaast moet de ontvanger van de goederen over voldoende opslagruimte beschikken. Een derde voorwaarde is dat er voldoende te transporteren volume beschikbaar is, d.w.z. ± 20 wagons. Voordelen van dit concept zijn de korte transittijden en de lage kosten vergeleken met de andere concepten. Nadeel is de geringe flexibiliteit ten opzichte van frequentie en aankomst- en vertrektijden. Het vergt een stabiele vraag naar transportdienst. C. Shuttle systeem Een shuttle trein is een trein die rijdt tussen vaste bestemmingen, op vaste tijden, tegen vaste prijzen, zonder tussenstops met een vaste combinatie van wagons (dus gekoppeld aan een bepaalde soort goederen) voor verschillende klanten. Randvoorwaarden voor dit systeem is een stabiel aanbod van vracht in volume, maar ook in structuur van te transporteren goederen van en naar de haven. Voordelen van het shuttle systeem zijn korte transittijden. Nadelen liggen in de kosten door lage bezettingsgraad, inflexibiliteit t.o.v. de structuur van de te transporteren goederen en de verliezen die in de startfase van een nieuw shuttle verbinding door onvoldoende bezetting van de trein optreden. In tabel 1 is een samenvattend overzicht over de kenmerken van de verschillende concepten te

183 vinden. Concluderend kan men vaststellen dat het shuttle systeem minder geschikt is voor break bulk vervoer omdat het aanbod van het volume en de bestemmingen fluctueren en daardoor een grote kans dat de opdrachtgever niet gebruik kan maken van de ingekochte treincapaciteit. Block trains en het single wagon systeem zijn wel geschikt voor transport van break bulk goederen: Block trains onder de voorwaarde dat er een minimum aan volume gerealiseerd moet worden en single wagon systeem onder de voorwaarde dat transittijd en betrouwbaarheid niet de meest belangrijke eisen van de klant zijn. Tabel 1 : Vergelijking van treindistributiemodellen

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 12 en 13 november 2009 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 13 en 14 november 2008 Deel 2 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 13 en 14 november 2008 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007 Conferentiecentrum Aldhem**** Hotel te Grobbendonk (België) 15 en 16 november 2007 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Prof. Drs. C.J. Ruijgrok,

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven (Noord-Brabant) 17 en 18 november 2005 Deel 2 Redactie: Prof. drs. C.J. Ruijgrok, voorzitter Prof. dr. F.J.A. Witlox,

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer. Acroniem: Mobilo

MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer. Acroniem: Mobilo MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer Acroniem: Mobilo Promotor-coördinator: Prof. Dr. H. Meersman Publicatiedatum: 15/12/2011 Contents 1 Jaarplanning 2012... 4 1.1 De werkpaketten...

Nadere informatie

THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL FREIGHT TRANSPORT AS A RESULT OF DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL TRADE, LOGISTICS AND EUROPEAN INTEGRATION

THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL FREIGHT TRANSPORT AS A RESULT OF DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL TRADE, LOGISTICS AND EUROPEAN INTEGRATION THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL FREIGHT TRANSPORT AS A RESULT OF DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL TRADE, LOGISTICS AND EUROPEAN INTEGRATION C.J. Ruijgrok, TNO Mobility and Logistics & TIAS Business School

Nadere informatie

EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE

EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE Carel J.J. Eijgenraam* Carl C. Koopmans* Paul J.G. Tang* A.C.P. (Nol) Verster** * Centraal Planbureau ** Nederlands Economisch Instituut

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

NetwerkNieuws. Alumnus aan het woord De keuzes van Erik Oostwegel. Industriële ontwikkelingen Winnaar NLP 2013: ASML

NetwerkNieuws. Alumnus aan het woord De keuzes van Erik Oostwegel. Industriële ontwikkelingen Winnaar NLP 2013: ASML NetwerkNieuws. DISPUUT TRANSPORTKUNDE PANDORA JAARGANG 23 NUMMER 1 FEBRUARI 2014 Alumnus aan het woord De keuzes van Erik Oostwegel Industriële ontwikkelingen Winnaar NLP 2013: ASML Vanaf Maasvlakte 2

Nadere informatie

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Betreft: Master thesis Aangenaam kennismaken Auteur: R.M. (Robin) Koster Kennisinstelling:

Nadere informatie

TRANSUMO ECO: Effective Closed loop supply chain Optimization

TRANSUMO ECO: Effective Closed loop supply chain Optimization TRANSUMO ECO: Effective Closed loop supply chain Optimization De Logistiek van hergebruik Eindrapportage ECO; november 2009 Auteur: Erwin van der Laan THEMA LOGISTIEKE KETENINTEGRATIE Samenvatting Door

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT DOORBRAAKPROJECT ENERGIE EN ICT Routekaart doorbraakproject Energie en ICT Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-11-18 Projectnaam: Doorbraakproject Energie en ICT DNV GL -

Nadere informatie

Dutch Requirements Engineering And Management

Dutch Requirements Engineering And Management DREAMagazine Dutch Requirements Engineering And Management www.dreamevent.nl lean MAART 2010 WWW.ATOSORIGIN.COM Requirements Hoofdsponsor DREAM10 Het nut, de noodzaak en praktische benaderingen van Lean

Nadere informatie

Trends in Energy: De consument bepaalt...

Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Utrecht, maart 2012 Energy

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY M.W. Ludema, Delft University of Technology (Technology, Policy & Management) J. van der Leur, Ricoh NRG Direct

Nadere informatie

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Auteurs: Dr. ir. Peter W. de Vries Dr. Mirjam Galetzka Dr. Jan M. Gutteling De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ]

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] [ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] BIM NU en BIM MORGEN ii Het resultaat van de effecten versus de investeringen in BIM Personalia: Naam: Jeffrey

Nadere informatie

Toekomstbeelden en Europese trends op het gebied van verkeer en vervoer met gevolgen voor de verkeersveiligheid

Toekomstbeelden en Europese trends op het gebied van verkeer en vervoer met gevolgen voor de verkeersveiligheid Toekomstbeelden en Europese trends op het gebied van verkeer en vervoer met gevolgen voor de verkeersveiligheid Ir. R.G. Eenink & dr. W.P. Vlakveld R-2013-16 Toekomstbeelden en Europese trends op het

Nadere informatie

Distrivaart Netwerkontwikkeling De weg naar een volwaardig netwerk in de binnenvaart

Distrivaart Netwerkontwikkeling De weg naar een volwaardig netwerk in de binnenvaart TNO Inro rapport 2003-014 Schoemakerstraat 97 Postbus 6041 2600 JA Delft www.tno.nl De weg naar een volwaardig netwerk in de binnenvaart T 015 269 68 61 F 015 269 68 54 inro@inro.tno.nl Datum 18 februari

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

TRANS FORMATIE STUREN OP. Een handreiking voor publieke en private partijen, teneinde transformatie van leegstaande kantoren te bevorderen

TRANS FORMATIE STUREN OP. Een handreiking voor publieke en private partijen, teneinde transformatie van leegstaande kantoren te bevorderen STUREN OP TRANS FORMATIE Een handreiking voor publieke en private partijen, teneinde transformatie van leegstaande kantoren te bevorderen Leandra Rodenhuis Januari 2012 Master Thesis Technische Universiteit

Nadere informatie

Voorwoord Arjan Apperlo

Voorwoord Arjan Apperlo Voorwoord Voor u ligt het eindrapport van het onderzoek ter afronding van de Masteropleiding Construction Management & Engineering aan de Universiteit Twente. Dit onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling EOS LT 03029, werkpakket 2 Datum Juni 2012 Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw, ECN, TNO, IVAM, Erasmus Universiteit (DRIFT), TU

Nadere informatie