Werken aan een veiliger Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan een veiliger Rotterdam"

Transcriptie

1 Vijfjarenprogramma Veilig Gemeente Rotterdam Werken aan een veiliger Rotterdam Geen woorden maar daden

2 Een veiliger Rotterdam, kan dat? Rotterdam moet veiliger worden. Daar is het iedereen het over eens. En daar gaat nu met volle kracht aan gewerkt worden. De hele gemeenteraad heeft ja gezegd tegen de plannen om van Rotterdam een veiliger stad te maken. Die plannen zijn gebundeld in het vijfjarenprogramma Versterking veiligheid Rotterdam. Centrale thema s daarin: Een wijkgerichte aanpak van de veiligheid en een stedelijke aanpak van drie thema s: jeugd en veiligheid, drugs en geweld. In Rotterdam werken we al sinds 93 aan het veiligheidsbeleid. Terugkijkend constateert het gemeentestuur dat de aanpak van de afgelopen jaren niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Er is wel hard gewerkt, maar het doel is niet bereikt. Integendeel, in de stad is sprake van een toenemend gevoel van onveiligheid. Bewoners protesteren steeds luider tegen onveiligheid en onleefbaarheid in hun wijk. Van de overheid worden geen woorden maar daden verwacht om de stad veiliger te maken. Mensen willen nu eindelijk resultaten zien. Is daar kans op, met het nieuwe vijfjarenprogramma? Ja, zegt het gemeentebestuur volmondig. Dit programma betekent een omslag in de aanpak van de veiligheid. Een omslag die resultaten op moet gaan leveren. Resultaten die snel voor de burgers zichtbaar worden. De leefbaarheid zal omhoog gaan en de verloedering omlaag. Daar mogen de Rotterdammers hun gemeentebestuur op afrekenen. Het belangrijkste verschil met de plannen uit het verleden zit m in de aanpak die nu gekozen is. Die is samen te vatten als: systematisch, structureel en integraal. Er is geen sprake meer van een project hier en een actie daar. 2

3 Veiligheid is topprioriteit nummer 1 en een gezamenlijke opdracht voor iedereen. Niet alleen justitie en politie. Zij zijn - en blijven - belangrijke partners in wat de veiligheids-keten heet, maar er zijn nog vele anderen. Alle activiteiten van diensten, organisaties en instellingen die van invloed zijn op veiligheid en leefbaarheid moeten elkaar versterken. Daarvoor is samenwerking en afstemming nodig, onder een strakke regie. Die regie komt te liggen bij de deelgemeenten. Zij worden de spil in het nieuwe beleid, zij staan immers het dichtst bij de bewoners. De deelgemeenten gaan samen met bewoners en met alle anderen die betrokken zijn bij veiligheid, werken aan veilige wijken en daarmee aan een veiliger Rotterdam. Dat is de opdracht en de uitdaging voor de komende jaren. Rotterdam moet weer veilig worden. Iedereen gaat daar aan werken. En iedereen zal dat merken. Hoe, dat wordt kort in deze brochure verteld. De leefbaarheid omhoog en de verloedering omlaag Om zeker te zijn van snelle resultaten heeft het gemeentebestuur extra geld beschikbaar gesteld, jaarlijks circa 6 miljoen (13 miljoen gulden). Het grootste deel van dit extra geld gaat naar de deelgemeenten. Daarmee kunnen zij hun plannen zo snel mogelijk uitvoeren. Zoals de gemeentelijke diensten. De RET, de GGD, de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de ROTEB en de dienst Stedelijk Onderwijs, om enkele belangrijke te noemen. Verder bedrijven en maatschappelijke organisaties. Veiligheid moet voortaan bovenaan hun agenda staan. We hopen dat u als bewoner, winkelier, werknemer, ondernemer, opbouwwerker of ambtenaar, kortom als Rotterdammer met hart voor de stad, mee gaat werken aan het verbeteren van de veiligheid. Veiligheid is immers een zaak van ons allemaal, en niet alleen van de overheid. Daarom: Neem uw verantwoordelijkheid, doe mee aan het uitwerken en uitvoeren van de plannen en let erop of het ook resultaat oplevert. Er gaat iets veranderen, dat is zeker. Maar daar zijn alle Rotterdammers bij nodig. U ook. 3

4 De wijk centraal Verbetering van de veiligheid in de wijken en in de stad. Dat is waar het om gaat in het nieuwe vijfjarenprogramma Versterking Veiligheid Rotterdam. Een veiliger Rotterdam vereist een allesomvattende en geen versnipperde aanpak. En een gezamenlijke inzet van iedereen die bij het verbeteren van de veiligheid is betrokken: stadsbestuur, deelgemeenten, stedelijke diensten, politie, justitie, bedrijven, maatschappelijke organisaties. En natuurlijk de bewoners van Rotterdam. Veiligheid wordt op wijkniveau aangepakt, dat is het meest effectief. Bovendien is de wijkgerichte aanpak volgens het gemeentebestuur de beste garantie dat bewoners en ondernemers meedoen. Alle deelgemeenten praten regelmatig met bewoners en ondernemers in de wijken over veiligheid en leefbaarheid. Er gebeurt al veel. Daar moet op worden aangesloten. De deelgemeenten gaan wijkveiligheidsplannen maken. Daarin staat wat er de komende jaren wordt gedaan om de veiligheid in de wijk te verbeteren. Daarbij gaat het om de toestand van de woningen, beheer en onderhoud van de buitenruimte, meer toezicht, het voorkomen en aanpakken van jeugdoverlast en geweld en bestrijding van drugsoverlast. Voor elke wijk van Rotterdam wordt een wijkveiligheidsplan opgesteld. Begonnen wordt met een aantal wijken waar de beste kansen zijn om snel tot zo n plan te komen: Hillesluis, Tussendijken, Nieuwe Westen en de Tarwewijk. Hillesluis had als eerste zo n wijkveiligheidsplan. Dat kan als voorbeeld voor de andere dienen. In de wijkveiligheidsplannen wordt vastgelegd wat voor prestaties zullen worden geleverd om de veiligheid te verbeteren. Door deelgemeente, gemeentelijke diensten, politie en justitie, woningbouwcorporaties, hulpverlenings- en welzijnsinstellingen. Dat zijn geen vrijblijvende afspraken. Alle betrokkenen hebben afgesproken prioriteit te geven aan het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid. Het gemeentebestuur mag hen daarop aanspreken. Nog een verandering met vroeger is dat over de aanpak elke vier maanden moet worden gerapporteerd. Dat betekent dat deelgemeenten en gemeentebestuur de vinger aan de pols houden. Loopt er iets niet zoals het zou moeten, dan kan snel worden bijgestuurd. Eind 2003 moet voor alle Rotterdamse wijken de veiligheidsaanpak nieuwe stijl gereed zijn. Belangrijk bij de totstandkoming van de wijkveiligheidsplannen is de rol van de bewoners. Om hen gaat het immers, om de manier waarop zij de veiligheid beleven. Daarom doet de gemeente een nadrukkelijk beroep op alle inwoners van Rotterdam, autochtoon en allochtoon, om niet aan de kant te blijven staan maar mee te doen. Waarom? Omdat iedereen mede verantwoordelijk is voor de veiligheid. 4

5 Stedelijke aanpak De wijk staat dus centraal in het nieuwe veiligheidsbeleid. Daarnaast is gekozen voor een stedelijke aanpak van drie thema s die in heel Rotterdam spelen. Het gaat om: jeugd & veiligheid, drugs & overlast en geweld. Op elk van deze drie stedelijke veiligheidsthema s gaan we hierna kort in. Wat kunt u doen? Bespreek met andere bewoners wat er in uw straat kan verbeteren Leg het plan voor aan de deelgemeente Sluit u, om sterker te staan, eventueel aan bij een bewonersorganisatie Doe mee aan de uitvoering van het plan, bijvoorbeeld door Opzoomeracties Kom met goede, eigen ideeën en kijk of daarvoor geld te krijgen is bij de deelgemeente Kortom, mogelijkheden genoeg. Jeugd & veiligheid Eerst iets over jeugd en veiligheid. Gelukkig gaat het met de meeste jongeren in Rotterdam gewoon goed. Dat weten we uit de jaarlijkse onderzoeken die door de GGD onder de (school)jeugd worden gehouden. Zo wordt de staat van de jeugd in beeld gebracht. Maar voor risico- of probleemjongeren zijn maatregelen nodig. Om problemen te voorkomen of om corrigerend op te kunnen treden. Bestrijding van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten - vaak het begin van overlast en jeugdcriminaliteit - is een van die maatregelen. Intensieve begeleiding van risicojongeren en jongeren met problemen en de aanpak van jeugdbendes een andere. Deelgemeenten krijgen ook op het gebied van jeugd en veiligheid een sleutelrol. Per deelgemeente wordt een jeugd- en veiligheidskaart opgesteld. Daarin worden de jeugdproblemen in de wijken geïnventariseerd. Daarmee ontstaat een scherp beeld van de aard en omvang van de jongerenoverlast. 5

6 Drugs & overlast Op grond van de gegevens in de jeugd- en veiligheidskaart worden concrete maatregelen opgenomen in de wijkveiligheidsplannen die alle deelgemeenten gaan maken. Zo kan de jeugdcriminaliteit in buurt en wijk gericht worden aangepakt. Een aantal scholen in Rotterdam heeft te maken met toenemende onveiligheid. Om daar iets aan te doen is een methode ontwikkeld om veiligheid en onveiligheid in en om de school in kaart te brengen. Veilig op school heet die methode. Scholen kunnen er mee werken aan het verbeteren van de veiligheid in en rond hun school. Dat komt dan te staan in een veiligheidsplan dat elke school gaat maken. Een aantal scholen voor voortgezet onderwijs is er al druk mee bezig. Bekeken wordt of deze aanpak ook voor de basisscholen nuttig is. De top 700 van overlastgevende verslaafden wordt hard aangepakt Ook op andere gebieden gebeurt er al veel. Zo wordt in de deelgemeente Noord geëxperimenteerd met een brede aanpak van de jeugdproblematiek zodat kinderen en jongeren op een veilige en gezonde manier kunnen opgroeien. Volgend jaar gaan twee andere deelgemeenten met deze aanpak aan de slag. Groepen jongeren die problemen of overlast veroorzaken, zoals hooligans, Marokkaanse of Antilliaanse jongeren en minderjarige asielzoekers, worden gericht aangepakt. In Katendrecht gebeurt dat al, in het project Lus di Trafico gericht op overlastgevende Antilliaanse jongeren. Vooral de oude wijken in Rotterdam hebben te maken met overlast als gevolg van alcohol- en drugsgebruik. Het nieuwe veiligheidsbeleid gaat de overlast gericht aanpakken en iets doen aan de concentratie van drugsproblemen op bepaalde plaatsen in de stad, zoals in Charlois en Delfshaven. Om effectief te kunnen optreden is in de eerste plaats goede informatie nodig over de drugsmarkt (waar gebeurt het?) en de drugsverslaafden (wie zijn ze?). 6

7 Er zijn in Rotterdam ongeveer 700 verslaafden die van geen hulp willen weten. Vaak zijn zij het die voor de meeste overlast zorgen. Zij worden nu geregistreerd. Verder worden overlastgevende panden in kaart gebracht. En wordt de informatie-uitwisseling tussen politie, justitie, Belastingdienst en sociale dienst over dealers, runners en eigenaars van dealpanden verbeterd. Doordat er regelmatig overleg plaatsvindt tussen hulpverleners, ambtenaren van de deelgemeenten, politie en justitie krijgen alle partijen actuele informatie over de drugsproblemen in de stad. Zo ontstaat er een steeds beter beeld van de drugsscene in Rotterdam. Dat is één ding. Daarnaast wordt het drugsprobleem zelf stevig aangepakt. Dealers en runners krijgen het steeds moeilijker. Evenals malafide huiseigenaren. De gemeente gaat werk maken van misstanden achter de voordeur en in illegale logementen. De top 700 van overlastgevende verslaafden wordt man voor man en vrouw voor vrouw aangepakt. Zonodig onder dwang worden ze van de straat gehaald. De politie krijgt de mogelijkheid om overlastgevende verslaafden voor veertien dagen de toegang tot een wijk of buurt te ontzeggen. En overlastgevende panden worden gesloten. Geweld Geweld vormt een ernstige bedreiging van de veiligheid, stelt het College van B en W in het vijfjarenprogramma Veilig. Zichtbaar geweld op straat tast onmiddellijk het veiligheidsgevoel van mensen aan. En het wordt steeds erger. De zwaarte van de geweldsmisdrijven neemt toe, de daders worden steeds jonger. Zichtbaar geweld op straat tast onmiddellijk het veiligheidsgevoel van mensen aan In buurten waar teveel dealpanden en gebruikersruimten zijn - en daarmee grote overlast - wordt hard ingegrepen. Handel wordt van de straat geweerd en de algemene politieverordening wordt zonder mankeren toegepast. Ook komt er een betere spreiding van gebruikersruimten en van de hulpverlening over de stad. Elke buurt moet alleen te maken krijgen met de eigen verslaafden. De aanpak van geweld richt zich op incidenten met vuurwapens, geweld op en rond scholen, op straat en in het openbaar vervoer. Afspraken hierover komen te staan in de wijkveiligheidsplannen van de deelgemeenten. Er komt een meldplicht voor instanties en een centrale registratie van daders. 7

8 Daarnaast wordt de deskundigheid van hulpverleners op het onderkennen van geweld vergroot. Instanties als jeugdhulpverlening, GGD, politie en horeca gaan op het gebied van geweld beter met elkaar samenwerken. Geweld op straat wordt aangepakt door extra politie-inzet, speciale straatroofteams van de politie (onder meer in het centrum en de deelgemeente Noord) en cameratoezicht. In de uitgaansbuurten gaat de politie extra surveilleren. In het openbaar vervoer komen tourniquets in de metro en conducteurs op de tram. De tramlijnen waarop vaak iets gebeurt krijgen extra toezicht. Justitie gaat geweldplegers met voorrang vervolgen. Metrostations worden veiliger gemaakt om de kans op geweld te verminderen. Geweld kan alleen maar uitgebannen worden door ander gedrag. Daarom zal de gemeente veel aandacht geven aan preventie, het voorkomen van geweld. De inspanningen richten zich vooral op de jeugd omdat geweld vooral onder jongeren voorkomt. De tramlijnen waarop vaak iets gebeurt krijgen extra toezicht

9 Informatie is belangrijk om de stad veiliger te maken Kenniscentrum Informatie is belangrijk om de stad veiliger te maken. Informatie over waar zich bijvoorbeeld drugshandel voordoet en wie de overlastgevende verslaafden zijn. Maar ook informatie-uitwisseling tussen instanties die met de veiligheid te maken hebben, zoals politie, justitie, GGD, hulpverlening, sociale dienst, onderwijs en volkshuisvesting. En informatie over de voortgang in de aanpak, met het oordeel daarbij van bewoners en ondernemers. Om de informatievoorziening op het gebied van veiligheid te verbeteren en het uitwisselen van informatie te bevorderen komt er een speciaal kenniscentrum. Dit kenniscentrum gaat met regelmaat aan het gemeentebestuur rapporteren over de veiligheid. Ook worden ervaringen en goede voorbeelden op het gebied van veiligheid verzameld en doorgegeven aan anderen. De deelgemeenten kunnen zich door het kenniscentrum laten ondersteunen. Zo kan het centrum helpen bij het uitvoeren van analyses voor de wijkveiligheidsplannen. Het kenniscentrum gaat werken in opdracht van het gemeentebestuur en de deelgemeenten. Het wordt voorlopig ondergebracht op het stadhuis, bij het Programmabureau Veilig. 9

10 AEX-index voor de veiligheid Duidelijk is geworden, dat de gemeente er alles aan is gelegen om het nieuwe veiligheidsbeleid tot een succes te maken. Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat de tijd ervoor rijp is. Nog nooit zijn de uitgangspunten voor een geslaagd veiligheidsbeleid beter geweest. Iedereen is doordrongen van de noodzaak en er is geld om de plannen te realiseren. Deelgemeenten krijgen de mogelijkheden om samen met bewoners aan de slag te gaan. Het moet daarom lukken, vindt het gemeentebestuur. Het oordeel van de Rotterdammers wordt gevoegd bij andere, feitelijke gegevens over de wijk. Die komen van de gemeente, politie, justitie en hulpverlening. Daar komt dan een cijfer uit rollen. Het cijfer geeft aan of de veiligheid in een bepaalde wijk hoger of lager is dan in andere wijken, de deelgemeente of de stad als geheel. Elk half jaar worden de cijfers bekendgemaakt. Op die manier ontstaat een goed beeld van de veiligheid in de stad. En voor de bewoners is zo n veiligheidsindex een prima handvat om hun deelgemeente aan te spreken. Waarom gaat het in een andere wijk beter dan hier? Wat gaat u daaraan doen? Hoe kan ik daarbij helpen? Om vast te stellen of Rotterdam met de veiligheidsaanpak op de goede weg is worden de resultaten gemeten. Er komt een soort AEX-index voor de veiligheid. Die index moet inzicht geven in de toestand van de stad. Voortaan worden de Rotterdammers twee keer per jaar ondervraagd. Ongeveer zo: Wat vindt u van de veiligheid en onveiligheid in uw wijk? Wat zijn de ernstigste problemen? Bent u misschien zelf slachtoffer van geweld of een misdrijf geworden? Hebt u aangifte gedaan? Hebt u verhuisplannen, of wilt u in uw wijk blijven wonen? Op de goede weg met de veiligheidsaanpak? 10

11 U kunt erop wachten Wat merkt de Rotterdammer nu in de praktijk van de nieuwe aanpak? Hoe snel gaat er iets veranderen? Een paar voorbeelden: Bewoners zullen niet meer jarenlang tegen dichtgetimmerde panden aan hoeven te kijken. Er zal snel worden gesloopt. En als er, in afwachting van nieuwbouw, ergens een stuk grond braak ligt, zal dat daar niet jarenlang ongebruikt blijven liggen, overwoekerd door onkruid. Het stuk grond zal, zo snel als maar kan, als speelveldje worden ingericht. Want dat heeft de deelgemeente dan afgesproken met de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting. En zo staat het ook in het wijkveiligheidsplan. U kunt erop wachten, als het ware. P.S. Met deze brochure hebben we u willen informeren over het nieuwe veiligheidsbeleid van de Gemeente Rotterdam. Het is vastgelegd in het vijfjarenprogramma Versterking Veiligheid Rotterdam. De gemeenteraad heeft er op 1 november 2001 zijn goedkeuring aan gehecht. Wilt u meer weten, dan kunt het programma opvragen bij het secretariaat van het Programmabureau Veilig, Stadskantoor kamer 522 Rode Zand AN Rotterdam, tel U kunt daar ook terecht met uw reacties of suggesties. Deze in opdracht van het Programmabureau Veilig geschreven brochure is een publieksversie van het door de gemeenteraad vastgestelde vijfjarenprogramma Versterking veiligheid Rotterdam. Tekst: Louis Weltens Eindredactie: Henny Strooij Vormgeving: Grafisch Bureau DUS, Linda Zoon Fotografie: Rick Keus, Joop Reyngoud Oplage: exemplaren Druk: Edauw & Johannissen Datum: december

12 Geen woorden maar daden De tekst van dit boekje over het veiligheidsbeleid in Rotterdam is ook beschikbaar in het Marokkaans, Turks en Engels. U kunt een exemplaar aanvragen bij het secretariaat van het Programmabureau Veilig: tel The text of this booklet on the safety policy in Rotterdam is also available in Turkish, Moroccan and English. You can obtain a copy from the Programma Veilig secretariat, tel: Rotterdam da Güvenlikle ilgili bu kitapçi n metni ngilizce, Türkçe ve Fasça olarak temin edilebilir. Ad geçen kitab, ayn zamanda Programma Veilig sekreterli inden isteyebilirsiniz. Telefon:

resultaten, knelpunten en condities

resultaten, knelpunten en condities Sturen op resultaat In de huidige discussies over de aanpak van maatschappelijke problemen staan resultaatgerichtheid en samenhang centraal. Het accent is verschoven van beleid naar uitvoering en van plan

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Veiligheidsindex Rotterdam. Voorjaar 2003

Veiligheidsindex Rotterdam. Voorjaar 2003 Veiligheidsindex Rotterdam Voorjaar 2003 Rapportage Bevolkingsenquête januari 2003 en feitelijke criminaliteitsgegevens en stadsgegevens over 2002 1e druk mei 2003 Colofon: 1 e druk mei 2003, oplage 1.000

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

DOELEN STELLEN & RESULTATEN TELLEN

DOELEN STELLEN & RESULTATEN TELLEN DOELEN STELLEN & RESULTATEN TELLEN Het publiek belang van een meetbaar openbaar bestuur Robert Mul Organigram gemeente Rotterdam Ombudsman Gemeenteraad Rekenkamer B&W Takken van dienst gemeentesecretaris

Nadere informatie

Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum

Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum Foto: Pieter Musterd - (cc) - Flickr Het Oude Centrum is een wijk die de potentie heeft om zich te ontwikkelen tot een moderne en levendige centrumwijk.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

behorend bij raadsstuk Rotterdam, 18 oktober 2001

behorend bij raadsstuk Rotterdam, 18 oktober 2001 Versterking veiligheid Rotterdam vijfjarenprogramma in samenwerking tussen stadsbestuur, deelgemeenten, stedelijke diensten, politie, justitie, bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven Rotterdam,

Nadere informatie

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam Evaluatie Cameratoezicht Roterdam SAMENVATTING EN CONCLUSIES In juni 2000 zijn in Rotterdam camera s geplaatst op het Stadhuisplein en in het Saftlevenkwartier. De locatie voor cameratoezicht in het Saftlevenkwartier

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Raadsadvies Jeugd en veiligheid - wordt gevolgd

Voorstel aan de raad. Raadsadvies Jeugd en veiligheid - wordt gevolgd Voorstel aan de raad Raadsadvies Jeugd en veiligheid - wordt gevolgd Opgesteld door Dienst Raadsorganen Rekenkamer Dienstkenmerk 09.099504 Vergaderdatum 3 december 2009 Jaargang en nummer 2009-139 De rekenkamer

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Rotterdam Veiligheidsindex 2012

Rotterdam Veiligheidsindex 2012 Rotterdam Veiligheidsindex 2012 Meting van de veiligheid in Rotterdam 2 Rotterdam Veiligheidsindex 2012 Meting van de veiligheid in Rotterdam Inhoud Woord vooraf 5 1. Inleiding 7 2. Rotterdam 9 3. Deelgemeenten

Nadere informatie

` Huisvesting Bijzonder Doelgroepen in Rotterdam - prioriteit voor eerlijke informatie naar burgers en eerlijke spreiding over de stad

` Huisvesting Bijzonder Doelgroepen in Rotterdam - prioriteit voor eerlijke informatie naar burgers en eerlijke spreiding over de stad 1 ` Huisvesting Bijzonder Doelgroepen in Rotterdam - prioriteit voor eerlijke informatie naar burgers en eerlijke spreiding over de stad Memo Aan: leden van de gemeenteraad Rotterdam Van: B.O.O.G. Bewoners-

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Gouda veilig; dat doen we samen Gouda is in de afgelopen jaren veiliger geworden. Op bijna alle vlakken is de geregistreerde criminaliteit in Gouda gedaald.

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Plan van aanpak Straatcoaches

Plan van aanpak Straatcoaches Plan van aanpak Straatcoaches Inleiding Het fenomeen dat jongeren op straat aanwezig zijn is van alle tijden. Als zij opgroeien krijgen ze steeds meer behoefte om leeftijdsgenoten te ontmoeten, zonder

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 1. Het wijkveiligheids-actieprogramma

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 1. Het wijkveiligheids-actieprogramma Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 1. Het wijkveiligheids-actieprogramma 1 Inleiding Alle 62 wijken in Rotterdam hebben of krijgen op de korte termijn een wijkveiligheidsactieprogramma. Veiligheid

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2012

Veiligheidsmonitor 2012 Veiligheidsmonitor 2012 O&S april 2012 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

ONTWIKKELING JEUGDOVERLAST

ONTWIKKELING JEUGDOVERLAST ONTWIKKELING JEUGDOVERLAST ONTWIKKELING JEUGDOVERLAST IN DE 22 GEMEENTEN VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND AANPAK MAROKKAANS- NEDERLANDSE RISICOJONGEREN Deelrapportage gemeente Eindhoven Colofon Van Montfoort/INTRAVAL

Nadere informatie

Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede

Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede Het is van belang bij woonvoorzieningen de relatie met de omgeving goed te regelen. In navolging van o.a. Utrecht is daarom dit Raamwerk Omgevingsbeheer opgesteld. Uitgangspunt

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding voorwoord Elke werknemer in Nederland heeft recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. En iedereen moet zijn werk op een veilige manier

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 6. De Zomeraanpak-methodiek

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 6. De Zomeraanpak-methodiek Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 6. De Zomeraanpak-methodiek 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is de hoogste prioriteit van de gemeente Rotterdam. In het nieuwe Collegeprogramma

Nadere informatie

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking Hein Roethofprijs 2007 veiligheid door samenwerking omslag: Stadsmarinierschap uit Rotterdam wint Hein Roethofprijs 2006 Het project Stadsmarinierschap is een van de maatregelen die Rotterdam neemt om

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug Integrale gebiedscan gemeente se Heuvelrug Colofon Uitgave Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de veiligheidspartners: de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Presentatie Raadsvergadering Pekela 29 november 2011 Erna Muntendam Doelstelling evaluatie In kaart brengen welke activiteiten de diverse instellingen verrichten

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

De maat is vol! Toolkit Openbare orde en Veiligheid

De maat is vol! Toolkit Openbare orde en Veiligheid De maat is vol! Toolkit Openbare orde en Veiligheid De maat is vol! Hoewel de misdaadcijfers al jaren een dalende trend laten zien, is het gevoel totaal anders. Sinds 2002 zijn in Nederland ieder jaar

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Burgemeesters: Kabinet, investeer in de politie

Burgemeesters: Kabinet, investeer in de politie Burgemeesters: Kabinet, investeer in de politie Het piept en het kraakt bij de politie. Dat baart ons zorgen. Er is fors bezuinigd op de politie en inmiddels is de bodem bereikt. Als burgemeesters zijn

Nadere informatie

Het leven in Brussel: wel of wee?

Het leven in Brussel: wel of wee? Het leven in Brussel: wel of wee? Een onderzoek naar het gevoel van leefbaarheid en veiligheid bij de Nederlandstalige inwoners van de Stad Brussel Els Ampe Brussels volksvertegenwoordiger Brussel, 7 oktober

Nadere informatie

Veiligheidsindex Meting van de veiligheid in Rotterdam

Veiligheidsindex Meting van de veiligheid in Rotterdam Veiligheidsindex 2010 Meting van de veiligheid in Rotterdam Meting van de veiligheid in Rotterdam Februari 2010 Inhoud Woord vooraf 1 1. Inleiding 2 Doel 2 Vijf veiligheidscategorieën 2 Opbouw Veiligheidsindex

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Commissie ABA Valkenburg

Commissie ABA Valkenburg Commissie ABA Valkenburg Inhoud Criminaliteit en leefbaarheid Woninginbraken Diefstal uit en vanaf motorvoertuigen Diefstal van auto s Overlast i.v.m. alcohol en drugs Overlast jeugd Nadere toelichting

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsschouwen. in kleur. Overlast terugdringen door kleur te bekennen

Veiligheidsschouwen. in kleur. Overlast terugdringen door kleur te bekennen Veiligheidsschouwen in kleur Overlast terugdringen door kleur te bekennen Bewoners, ondernemers, politie en stadsdeel Amsterdam-Centrum werken samen aan het veiliger maken van de beroemdste buurten van

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2014

Veiligheidsmonitor 2014 Veiligheidsmonitor 2014 O&S april 2014 Samenvatting s-hertogenbosch wordt steeds veiliger. De doelstelling van de coalitie voor het jaar 2014, geformuleerd in 2010, wordt in bijna alle wijken al gehaald.

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Bijlage 2: integrale monitor malberg

Bijlage 2: integrale monitor malberg 1 Bijlage 2: integrale monitor malberg INTEGRALE MONITOR MALBERG Doelstelling Indicator MALBERG Prettige wijk voor verschillende woonen leefculturen gemiddeld aantal reacties van woningzoekenden op vrijkomende

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Samenvatting. Van veiligheid als probleem naar veiligheid als resultaat

Samenvatting. Van veiligheid als probleem naar veiligheid als resultaat Samenvatting Van veiligheid als probleem naar veiligheid als resultaat De veiligheidsaanpak van Rotterdam werkt. Het veiligheidsniveau in de stad is gemiddeld naar een 7+ gegaan. Dat resultaat is het gevolg

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Veiligheid in het primair onderwijs

Veiligheid in het primair onderwijs Veiligheid in het primair onderwijs 1 april 2009 Maarssen 8 april 2009 Amsterdam 9 april 2009 Den Haag 21 april 2009 Eindhoven 22 april 2009 Assen Marij Bosdriesz, Cecile Godefrooy, Marina Moerkens Programma

Nadere informatie

Vijfjaren-actieprogramma Veilig Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak Methodiek voor de aanpak van problematische jeugdgroepen

Vijfjaren-actieprogramma Veilig Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak Methodiek voor de aanpak van problematische jeugdgroepen Vijfjaren-actieprogramma Veilig 7 Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak Methodiek voor de aanpak van problematische jeugdgroepen Inhoud 1 Naar veiliger wijken en een veilige stad 2 2 De groepsaanpak,

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Wijkplan Veenendaal-West Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Februari 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Analyse wijksterren 3 SPEERPUNTEN 4 Jeugd 4 Wijkteam 5 Vrijwilligers 5 AANDACHTSPUNTEN

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

1. De mobiele Jop (MJOP) 1.2 Plaatsing van de mobiele Joppen:

1. De mobiele Jop (MJOP) 1.2 Plaatsing van de mobiele Joppen: Eindevaluatie Mobiele Joppen Papesteeg en Park Groenedijk Juli 2015 1. De mobiele Jop (MJOP) De gemeente Tiel beschikt over twee mobiele joppen (MJOP) die in kunnen worden gezet op plaatsen waar noodzakelijke

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsindex Rotterdam

Veiligheidsindex Rotterdam Veiligheidsindex Rotterdam Voorjaar 2002 rapportage bevolkingsenquete januari 2002 en feitelijke criminaliteitsgegevens en stadsgegevens over 2001 RG07/halfjaarrapportage mei 2002 definitief p 2 Inhoud

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Passie voor jongeren Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Jongeren in Nijmegen 19.064 18 tot 23 jaar 9.543 12 t/m 17 jaar 3.107 10 en 11 jarigen 9.537 4 t/m 9 jaar 6.468 0 t/m 3 jaar

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen De gebiedsgebonden aanpak van overlast en criminaliteit krijgt steeds meer aandacht bij gemeenten en ook door de veiligheidshuizen is deze manier van werken

Nadere informatie