Conjunctuurklok Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conjunctuurklok Amsterdam"

Transcriptie

1 Conjunctuurklok Amsterdam versie 3.0 Tanja Fedorova Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon Postbus 658, 1000 AR Amsterdam Amsterdam, juni 2013

2 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Inhoud Inleiding 3 Wat laat de klok zien? 5 Conjunctuurklok versie Laatste revisie klokindicatoren in juni Basis van conjunctuurklok 7 Selectie klokindicatoren

3 Conjunctuurklok Amsterdam Inleiding Vier jaar geleden heeft O+S een conjunctuurklok gemaakt voor Amsterdam, geïnspireerd door de conjunctuurklok van het CBS voor heel Nederland. De aanleiding was de kredietcrisis in 2009 en de onzekerheid hoe dit de Amsterdamse economie zou beïnvloeden. De conjunctuurklok brengt de ontwikkeling van de Amsterdamse economie in beeld. De landelijke conjunctuurklok bestaat uit 15 indicatoren, waaronder vertrouwens-, macroeconomische en arbeidsmarktindicatoren. De Amsterdamse klok bestaat uit 7 indicatoren, die met name regionale ontwikkelingen weergeven, typerend voor de economie van Amsterdam (hotelovernachtingen, passagiers op Schiphol en havenoverslag). In juli 2013 presenteert O+S een nieuwe (derde) versie van de Amsterdamse conjunctuurklok. De samenstelling van indicatoren is aangepast aan de veranderingen van de economische situatie in Amsterdam en de beschikbaarheid van nieuwe data (zie hoofdstuk Conjunctuurklok versie 3.0). Figuur 1 Vernieuwde conjunctuurklok Amsterdam, juni 2013 Huidige stand conjunctuurklok In 2013 bevindt Nederland zich in de derde recessieperiode binnen vier jaar. Op de landelijke conjunctuurklok ligt het zwaartepunt van de indicatoren in juni 2013 in de fase van laagconjunctuur: 11 van de 15 indicatoren staan in het rode kwadrant. De Amsterdamse conjunctuurklok vertoont een iets ander beeld met 3 indicatoren in het rode 3

4 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek en 3 indicatoren in het oranje kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarig gemiddelde en de groei neemt af. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant neemt de groei af, maar ligt boven hun langjarig gemiddelde. Alleen bij indicator Vracht Schiphol neemt de groei toe (geel kwadrant). Op de landelijke klok staan 4 indicatoren in het gele kwadrant. 4

5 Conjunctuurklok Amsterdam Wat laat de klok zien? De conjunctuurklok geeft op basis van de positie van een set indicatoren weer in welke fase de Amsterdamse economie zich begeeft: oplopend naar hoogconjunctuur of neerwaarts naar laagconjunctuur. In aanvulling op de richting van de conjunctuurbeweging laat de klok zien of deze beweging boven de trend of onder de trend plaats vindt. Zowel een oplopende als een neerwaartse beweging kan plaats vinden boven of onder de trend. Figuur 2 toont de conjunctuurcycli: hoogconjunctuur (groen), afname (oranje), laagconjunctuur (rood) en herstel (geel). In een periode van hoogconjunctuur zal de meerderheid van de indicatoren zich in het groene kwadrant bevinden, in een periode van laagconjunctuur in het rode kwadrant. Figuur 2 Conjunctuurcyclus afname hoogconjunctuur laagconjunctuur herstel Focus op omslagmomenten De focus bij de conjunctuurklok ligt op de omslagmomenten, die signaleren wanneer economie (of een aparte indicator) van bijvoorbeeld hoogconjunctuur omslaat naar een periode van recessie. Op de klok vertaalt dit zich in de omslag van een groei boven de trend naar een daling boven de trend, oftewel wanneer indicatoren bewegen van het groene naar het oranje kwadrant. En omgekeerd wanneer economie omslaat van laagconjunctuur naar een periode van hoogconjunctuur, bewegen indicatoren op de klok van een daling onder de trend naar een groei onder de trend, oftewel van het rode naar het gele kwadrant. Leading en lagging indicators In de Amsterdamse conjunctuurklok zijn de AEX-index, vracht op Schiphol en hotelovernachtingen de leading indicatoren (blauwe symbolen). De omslagpunten van deze vooroplopende indicatoren kunnen gezien worden als early warning voor de economische veranderingen. Passagiers op Schiphol, havenoverslag, ww-uitkeringen en het aantal starters zijn de lagging indicatoren (oranje symbolen). Deze indicatoren volgen de omslagmomenten van de economie met een kleine vertraging. Samen met de leading indicatoren maken ze het beeld van de Amsterdamse economie compleet. 5

6 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Variabele met omgekeerde ontwikkeling (in het rood) Een toename van het aantal ww-uitkeringen (in de legenda weergegeven in rood) wordt als een negatieve ontwikkeling gepresenteerd. Een afname van het aantal ww-uitkeringen staat op de klok voor een verbetering van de economische situatie. 6

7 Conjunctuurklok Amsterdam Conjunctuurklok versie 3.0 Laatste revisie klokindicatoren in juni 2013 De Amsterdamse conjunctuurklok werd in 2009 opgezet door O+S. Sindsdien heeft zowel de Nederlandse, als de Amsterdamse economie een aantal conjunctuuromslagen meegemaakt. Ook werden de gegevens die de basis van de oorspronkelijke klok vormden herzien en zijn er nieuwe ramingen gepubliceerd. Dit gaf aanleiding om de adequaatheid van de Amsterdamse conjunctuurklok regelmatig te controleren en aan de veranderende situatie aan te passen. De eerste revisie van de klok vond plaats in november De huidige conjunctuurklok is aangepast in juni 2013 (tweede revisie sinds 2009). Basis van conjunctuurklok De Amsterdamse klok is geïnspireerd door de landelijke klok van het CBS. De essentie van de conjunctuurklok is het volgen van een set indicatoren die economische ontwikkelingen weergeven. 1 Om de economische ontwikkelingen adequaat en interpreteerbaar te kunnen weergeven moet de set indicatoren voldoen aan een aantal voorwaarden. Methode De belangrijkste eis is dat indicatoren dezelfde conjunctuuromslagpunten hebben als de toegevoegde waarde 2 in Amsterdam, hetgeen zich uit in een sterke correlatie. De conjunctuurklok is gebaseerd op de businesscycle methode. 3 Dit houdt in dat er wordt gekeken naar de correlatie tussen de cyclus van de toegevoegde waarde en de cycli van de beschikbare indicatoren (zie figuur 3 en figuur 4). De correlatiecoëfficiënten staan in tabel 5 beschreven. Voor het berekenen van de correlatiecoëfficiënten is van belang dat de tijdreeksen van de indicatoren zo lang mogelijk zijn. Indicatoren kunnen precies dezelfde omslagpunten als de toegevoegde waarde hebben (gelijklopende indicatoren). Ze kunnen ook iets vooruitlopen (leading indicatoren) of iets achterblijven (lagging indicatoren) bij de omslagpunten van de toegevoegde waarde. Een voorwaarde is dat ze niet te ver vooruit- of achteruit lopen op de toegevoegde waarde. O+S gebruikt een maximale uitloopmarge van twee kwartalen. Voor het evenwicht van de klok is het belangrijk dat de indicatoren verschillende kanten van economie weergeven. Daarom zijn er zowel leading, als lagging indicatoren opgenomen op het gebied van arbeidsmarkt, vertrouwen en andere aspecten van de 1 Economische ontwikkelingen worden hier voorgesteld door de toegevoegde waarde van Amsterdam. 2 De ontwikkelingen van de Amsterdamse economie worden gevolgd aan de hand van de toegevoegde waarde van Amsterdam gepubliceerd in Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam. De laatste publicatie vond plaats in Bij het berekenen van de businesscycli wordt de Christiano-Fitzgerald filter toegepast. 7

8 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek economie. Op dit moment laten de data dit niet volledig toe (lees meer in paragraaf Selectie klokindicatoren 2013). Figuur 3 Tijdreeks en cyclus toegevoegde waarde in Amsterdam Figuur4 Voorbeeld leading indicator vracht, (trendcycli toegevoegde waarde en vracht) Selectie klokindicatoren 2013 In totaal zijn er 7 indicatoren gevonden die een sterk band (correlatiecoëfficiënt > 0,5) met de Amsterdamse toegevoegde waarde vertonen (zie tabel 5). Deze indicatorenset geeft verschillende dimensies van de Amsterdamse economie weer: arbeidsmarkt, vertrouwen en typisch Amsterdamse sectoren, die Amsterdam onderscheiden van de rest van 8

9 Conjunctuurklok Amsterdam Nederland (toerisme, haven en Schiphol). Van deze indicatoren zijn er drie leading en vier lagging. Tabel 5 Klokindicatoren en correlatiecoëfficiënten met de toegevoegde waarde correlatie periode met cycli leading/ dimensie lagging/ toegevoegde lagging leading waarde data op kw of mnd basis vertrouwen aex 0,70 leading 2 kw mnd economie hotelovernachtingen 0,60 leading 2 kw mnd Amsterdam havenoverslag 0,58 lagging 2 kw kw vracht Schiphol 0,55 leading 1 kw mnd passagiers Schiphol 0,52 lagging 1 kw mnd arbeidsmarkt ww-uitkeringen -0,84 lagging 2 kw mnd starters vestigingen 0,53 lagging 1 kw mnd bijstandsuitkeringen <0,5 vacatures <0,5 opheffingen vestigingen <0,5 opheffingen banen <0,5 starters banen <0,5 faillissementen <0,5 faillissementen banen <0,5 woningmarkt verkochte woningen <0,5 Methodeverantwoording De verschillen ten opzichte van de vorige klokversie zijn in tabel 6 samengevat. Tabel 6 Samenstelling klokindicatoren na de revisie in juni 2013 en daarvoor klok juli 2013 klok november 2011-juni 2013 toelichting aex aex hotelovernachtingen hotelovernachtingen havenoverslag havenoverslag in gelijklopende indicator, in 2013 lagging vracht Schiphol vracht Schiphol passagiers Schiphol passagiers Schiphol starters vestigingen banen van starters indicator banen van starters voldoet niet meer aan voorwaarde correlatie>0,5 ww-uitkeringen bijstandsuitkeringen indicator bijstandsuitkeringen voldoet niet meer aan voorwaarde correlatie>0,5 verkochte woningen Indicator verkochte woningen voldoet niet meer aan voorwaarde correlatie>0,5 Nieuwe raming toegevoegde waarde De belangrijkste reden waarom de indicatorenset in 2013 anders is dan in 2011 is dat de correlatiecoëfficiënten tussen indicatoren en de toegevoegde waarde zijn berekend op basis van andere data. In 2011 werd gekeken naar correlatiecoëfficiënten op basis van de toegevoegde waarde in constante prijzen 2009 (bron: Economische verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2011). De periode was toen een prognose. In 2013 worden 9

10 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek correlatiecoëfficiënten berekend op basis van de toegevoegde waarde in constante prijzen 2008 met prognoseperiode (bron: Economische verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2012). De volgende publicatie van Economische Verkenningen wordt begin 2014 verwacht. Dit zal een aanleiding zijn om de adequaatheid van de huidige indicatorenset opnieuw te testen. Geen gelijklopende indicator en geen indicator woningmarkt in 2013 De correlatiecoëfficiënten tussen de nieuwe raming van de toegevoegde waarde en de Amsterdamse indicatoren zijn anders dan toen de raming 2011 werd getest. Het verband met de cycli van verkochte woningen, banen van starters en bijstandsuitkeringen is zwakker geworden. Voor twee van deze drie indicatoren is een vervanging gevonden. In plaats van bijstandsuitkeringen wordt gebruik gemaakt van ww-uitkeringen en in plaats van banen van de vestigingen van starters. Voor de indicator verkochte woningen is geen vervanging gevonden. In tegenstelling tot de vorige klok is er geen gelijklopende indicator in klokversie 3.0. Een gelijklopend indicator is wenselijk voor het evenwicht van de klok, maar dit is geen absolute voorwaarde (bron: CBS). De omslagmomenten van de businesscycli van havenoverslag en de toegevoegde waarde liepen in de voorgaande jaren gelijk. Volgens de nieuwe ramingen lopen de businesscycli van de havenoverslag achter op de businesscycli van de toegevoegde waarde. Conclusie De inhoud van de Amsterdamse conjunctuurklok wordt regelmatig afgestemd op de veranderingen van de economische situatie en de beschikbaarheid van de nieuwe data. De Amsterdamse conjunctuurklok is in 2013 voor de tweede keer in vier jaar aangepast. De meeste indicatoren zijn dezelfde als op de vorige klokversie en voor twee indicatoren is een vervanging gevonden. De woningmarktindicator is komen te vervallen aangezien deze geen sterke correlatie meer vertoont met de toegevoegde waarde. Er is geen vervangende indicator beschikbaar. Ook is er geen gelijklopende indicator op de klok in Of deze situatie in 2014 hetzelfde blijft moet blijken. De nieuwe raming van de toegevoegde waarde in Amsterdam wordt begin 2014 verwacht. Op basis van deze raming zal de klok opnieuw worden afgestemd. 10

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard juni 29 Economische recessie Na een zeer plotselinge en heftige verslechtering eind vorig jaar, die tot uiting kwam in een scherpe daling van de

Nadere informatie

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken.

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken. Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard Economische recessie augustus 29 Samenvatting op hoofdlijnen Amsterdam Sinds de factsheet dashboard van juni is er weinig veranderd in het conjunctuurbeeld

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag. Raming van vraag en aanbod

Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag. Raming van vraag en aanbod Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag Raming van vraag en aanbod Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Talent telt in de top Monitor Talent naar de Top 2013

Talent telt in de top Monitor Talent naar de Top 2013 Talent telt in de top Monitor Talent naar de Top 2013 Commissie monitoring Talent naar de top VanDoorneHuiskes en partners Talent telt in de top Monitor Talent naar de top 2013 Babette Pouwels, Wilma Henderikse

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012 11 Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 212 J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 16-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Havenmonitor. De economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2002-2013. December 2014 (Update maart 2015)

Havenmonitor. De economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2002-2013. December 2014 (Update maart 2015) Havenmonitor De economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2002-2013 December 2014 (Update maart 2015) Opgesteld voor: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Opgesteld door: Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten

Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten November 2012 Continuïteit in ontwikkeling woningmarkt, stabilisatie inkomens Centraal in het onderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de

Nadere informatie

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch

Nadere informatie

Monitor Woningbouw 2012

Monitor Woningbouw 2012 Monitor Woningbouw 2012 Directie Beleid: Sector Kennis & Beleidsevaluatie Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 5 1. Gegevensbronnen... 6 1.1 Woningbouwproductie... 6 1.2 Inventarisatie woningbouwplannen...

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Een leven lang leren in Nederland

Een leven lang leren in Nederland Opdrachtgever SZW Een leven lang leren in Nederland Doel en vraagstelling Opdrachtnemer ROA Onderzoek Leven lang leren enquête 2010 Startdatum 1 september 2010 Einddatum 1 mei 2011 Categorie Arbeidsmarkt

Nadere informatie

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018 UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 1. Inleiding en leeswijzer 10 2. Landelijke ontwikkelingen arbeidsmarkt

Nadere informatie

Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting

Nadere informatie

Toerisme Monitor 2012

Toerisme Monitor 2012 Toerisme Monitor 2012 Onderzoek naar de ontwikkelingen van de toeristische sector in de provincies Fryslân en Groningen in het jaar 2012 European Tourism Futures Institute exploring opportunities Colofon

Nadere informatie

Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam

Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstel Amsterdam Financiële effecten van voorstel vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam Auteur Antoinette Kemper Bert-Jan Karrenbeld Koen Mulder Datum

Nadere informatie

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168 Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l kantoorruimte in Amstel III en mogelijke oplossingen Jasper Breugelmans 0240168 Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen Masterthesis Economische

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen

Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen faculteit ruimtelijke wetenschappen planologie Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen Een vergelijkend onderzoek in drie woonbuurten

Nadere informatie