Vooruitblik GBIdag 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vooruitblik GBIdag 2015"

Transcriptie

1 GBI nieuws Nr.7 Voorjaar 2015 Vooruitblik GBIdag 2015 Risicogestuurd beheer opent nieuwe deuren Open data, GBI & beheer: een veelbelovende relatie! Nieuw Benchmark openbare ruimte van start Volgende stap Kennisbank Interview nieuwe voorzitter GVAG

2 In dit nummer Voorwoord Nieuws Kennis en inspiratie GBIdag 19 maart 2015 Column Klanten en projecten GVAG Visie op beheer GBIsoftware GBIuitgelicht Rondom GBI GBIpartnerprogramma pagina 11 pagina 14 pagina 21 GBInieuws voorjaar 2015 pag 2

3 Voorwoord Waardevol De eerste houtskoolschetsen van GBI 6 dateren van december Nu is het echt, 6 is waar geworden! Het product GBI staat als een huis. De muren en de fundatie hebben wij verder verstevigd met klantgerichte advisering en een groeiend GBI platform. GBI 6 krijgt daarmee een significante betekenis in het managen van kapitaalgoederen; het registreren, analyseren en doorrekenen van alle mogelijke toepassingen met gevalideerde kennis. Ik heb in het afgelopen jaar mooie en warme klantcontacten ervaren. Ook zag ik dat deze klantcontacten soms onder druk staan, omdat het werken aan nieuwe ontwikkelingen veel tijd vergt. Laten wij elkaar hierdoor niet vergeten! Mijn wens is dat we de contacten waarderen door er belang aan te hechten, er tijd voor te nemen. Laten we elkaar ontmoeten en relaties verstevigen. Inmiddels staat er een GBI productielijn om trots op te zijn. Maar zoals dat gaat in onze wereld zijn wij nooit echt klaar. Het kan en moet altijd beter, optimaler en LEANer. Elke keer bewerkstelligen wij dit toch maar weer en ik heb grote waardering voor onze eigen GVAG. Samen met de GVAG en u als dagelijkse gebruiker creëren wij nóg meer waarde. In 2015 verandert de beheeropgave. Nog niet zo heel lang geleden ging het om schoon, heel en veilig. Anno 2015 gaat het om het invullen van brede, strategische en integrale doelen voor het sociale domein, voor welzijn, het bedrijfsleven en de industrie. Om hierbij van iedereen commitment te krijgen, moeten we toe naar meervoudige waardecreatie. Daarbij gaat het niet alleen om het uitvoeren van beheerplannen, maar ook om financieringsstrategieën, proces- en organisatievraagstukken. Met GBI, ICT en deze nieuwe beheeropgave als uitgangspunt én met de kennis en kunde vanuit alle domeinen maken we het buiten beter; 2015 wordt een waardevol jaar! Iepe Soet adviesgroepmanager Antea Group GBInieuws voorjaar 2015 pag 3

4 Nieuws Zeven nieuwe GBI 6-klanten De afgelopen periode hebben wij weer zeven nieuwe GBI-klanten mogen verwelkomen. We zijn blij dat de gemeenten Enschede, Heeze-Leende, Leudal, Losser, Noordoostpolder, Velsen en Zwartewaterland zich aansluiten bij de GBI-familie. Allemaal klanten die om verschillende redenen op zoek waren naar een nieuw beheersysteem. Toen Arcadis aangaf te stoppen met hun beheersysteem zocht de gemeente Leudal een alternatief. GBI bleek naadloos aan te sluiten op de behoefte. De gemeenten Enschede, Losser en Velsen hadden allemaal verschillende systemen, die ze naar één integraal en modern systeem wilden brengen. Voor de gemeente Heeze-Leende gaf vooral de BGT-oplossing in GBI 6 de doorslag. De gemeente Noordoostpolder wil als ambitieuze gemeente meer met data doen. Dat de GBIapps taakgericht en persoonsgebonden zijn, sprak deze gemeente enorm aan. Daarnaast betekent de overstap naar GBI meer samenwerking in de regio, omdat ook alle omliggende gemeenten GBI hebben. Enschede Heeze-Leende Leudal Losser Noordoostpolder Velsen Zwartewaterland Start benchmark beheer openbare ruimte De benchmark beheer openbare ruimte is weer gestart. Afgelopen maanden kregen we van verschillende gemeenten het verzoek om hun beheersituatie te vergelijken met andere gemeenten, vertelt Marc de Jong, senior adviseur beheer. De eerdere benchmarks wegbeheer en groenbeheer waren al wat ouder. Alle reden dus om de benchmark te updaten. Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen vormen aanzienlijke posten in de gemeentebegroting. Marc: Het is logisch dat kritisch wordt gekeken naar de verhouding tussen kwaliteit en kosten. Daarnaast is er behoefte aan inzicht in de eigen situatie vergeleken met andere soortgelijke gemeenten. Recent gaf CROW op het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte in Zwolle ook aandacht aan benchmarken. Marc: We bespreken nu de mogelijkheden om met CROW samen te werken. De benchmark beheer openbare ruimte staat open voor alle gemeenten. Marc: Met deze benchmark van Antea Group krijgen gemeenten inzicht in hun eigen beheerprestaties ten opzichte van andere gemeenten. De benchmark richt zich primair op wegen en groen, maar ook andere disciplines en beleidsthema s komen aan bod. In de update van dit jaar bundelen we het tot één benchmark beheer openbare ruimte. De benchmark omvat het gehele beheerproces: van arealen tot kosten, van bestuurlijke doelen tot participatie en duurzaamheid, van kwaliteitsdoelen tot resultaten en van budget tot actualiteit van beheergegevens. In de vorige benchmark bleek dat het jaarlijkse onderhoudsbudget voor wegbeheer minder dan twee kwartjes bedraagt en ongeveer één euro per m 2 voor groen. En dat was niet voldoende, gaf toen zestig procent van de wegbeheerders aan. Kortom, de benchmark geeft waardevolle inzichten om professioneel te sturen op prestaties en efficiëntie. In een volgende editie komen we terug op de bevindingen. Ook meedoen? Deelnemende gemeenten vullen een digitale vragenlijst in. Deze vragenlijsten zijn net verzonden, dit voorjaar worden de resultaten opgeleverd. Wilt u ook meedoen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Marc de Jong. Meer informatie: GBInieuws voorjaar 2015 pag 4

5 Nieuwe partners Wave en Innofra GBI ontwikkelt zich continu. Samenwerking tussen Antea Group en partners is daarbij cruciaal. We wisselen kennis en ervaringen uit én versterken elkaar, zodat een stevig GBI-platform ontstaat. Eind 2014 verwelkomden we twee nieuwe specialisten in ons GBIpartnerprogramma: Wave Weed Control en Innofra. Deze nieuwe partners leveren waardevolle expertise voor alle GBI-gebruikers. Kennispartner Wave Weed Control Wave Weed Control is gespecialiseerd in duurzame onkruidbestrijding met behulp van sensorgestuurde heet watertechnologie. Ze heeft veel kennis en expertise opgebouwd wat betreft onkruidbestrijding in de openbare ruimte. Vanaf november 2015 geldt een verbod op chemische onkruidbestrijding. Veel gemeenten en uitvoerders moeten hun beleid daarom aanpassen. Met de waardevolle kennis van Wave in de GBIkennisbank, krijgen beheerders meer inzicht in kosten, milieubelasting, risico s en effecten van methodes. Dit helpt bij het maken van slimme keuzes. Datapartner Innofra Inrichting & beheer van de buitenruimte én waterhuishouding & watersystemen; dat is de corebusiness van InnoFra. Ze adviseert en ondersteunt gemeenten en deelt haar kennis op deze gebieden. InnoFra heeft unieke software ontwikkeld, die is toegevoegd aan het GBI-platform. Deze GBIaddon-BORG (Beheer Openbare Ruimte Geborgd) helpt bij de opzet van een slimme en nieuwe vorm van transparante bedrijfsvoering. Flexibel en toekomstgericht. Met een koppeling naar GIS ontstaat ook samenhang tussen visie, beleid en uitvoering. Alle documenten worden herleidbaar, op het juiste niveau en de juiste plek opgeborgen. Op een makkelijke en toegankelijke manier, waardoor draagvlak ontstaat bij alle betrokkenen. Kennis en inspiratie Kennismiddag Watertaken Op 3 maart 2015 organiseert Antea Group een (gratis) kennismiddag Watertaken in de vestiging Heerenveen. Een optimaal werkend rioolstelsel is een voorwaarde voor gezondheid en leefbaarheid. De rioleringsopgave is voor gemeenten, waterschappen en private partijen uitdagend. Praat, denk en discussieer deze middag mee over optimale keuzes in het brede speelveld, het verbinden van belangen en hoe het hoogst mogelijke rendement is te behalen. Karla Peijs: De besparing is bijna gehaald De waterorganisaties van gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben de besparing van 450 miljoen euro vanaf 2020 bijna gehaald. Daardoor blijven de kosten voor drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering ook in de toekomst binnen de perken. Dit concludeert Karla Peijs, voorzitter van de Visitatiecommissie Waterketen. Het is nu tijd voor de volgende stap: de uitvoeringsfase. Het programma van de kennismiddag Brainstorm over de uitkomsten van de Visitatiecommissie. Highlights uit recente onderzoeken naar levensduurverlenging, besparingen en innovaties. Discussie over systeemkunde riolering : - hoe kun je leefbaarheid vergroten zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het stelsel? - hoe werk je samen met alle betrokken partijen aan duurzame oplossingen? - hoe behaal je het hoogst mogelijke rendement gekoppeld aan de strategische doelen van jouw organisatie? - hoe haal je meer (besparing) uit jouw systeem? Meer informatie: Erik Bretveld van Wave Weed Control (links) en Tonie Speelman van Antea Group Agenda 3 maart Heerenveen Kennismiddag Watertaken 19 maart Ede GBIdag 2015: Leren van elkaar GBInieuws voorjaar 2015 pag 5

6 GBIdag 19 maart 2015 Programma Plenair uur Leren van elkaar Leren van elkaar. Zodat we de buitenruimte samen nog mooier, gezonder en leefbaarder kunnen maken. Dit is het thema van onze jaarlijkse GBIdag op donderdag 19 maart 2015 bij de Reehorst in Ede. U bent van harte uitgenodigd! De buitenruimte verbeteren is de drijfveer van Antea Group. Deze passie zit ook achter GBI 6. Ons ideaal is dat we steeds van elkaar blijven leren. Want zo komen we samen verder. De GBIdag is een ideaal moment om kennis te maken en kennis te verbinden. Opening: Leren van elkaar Tonie Speelman, Antea Group Leren van elkaar is het thema van deze GBidag Door kennis te delen, te luisteren naar elkaar bij de presentaties en door rond te lopen op het infoplein. Maar vooral door ons met elkaar te verbinden! Succesvolle implementatie GBI 6 Joris Jan de Vries, gemeente Haarlem / Iepe Soet, Antea Group Veel gemeenten werken hard aan de implementatie van GBI 6. Beheerders, ICT-ers en Geo-specialisten verkennen en benutten de mogelijkheden. We leren van elkaar en dit leidt tot mooie en verrassende toepassingen. Maar nog niet alles loopt gestroomlijnd. De stap naar het écht goed benutten van GBI 6 door de hele beheerorganisatie blijkt een uitdaging. Wat zijn de ingrediënten voor succesvolle implementatie? Een praktijkvoorbeeld, waaruit blijkt: implementeren is maatwerk. Plenair uur Leanmanagement: iets voor beheer? Onze keynote speaker: Frits de Vries, LeanENT Efficiënt, effectief en klantgericht werken; het zijn eisen die steeds vaker worden gesteld aan beheerafdelingen. Stel dat het lukt om de doorlooptijden van al onze processen te halveren. Wat betekent dit voor onze organisatie, onze burgers en voor onszelf? Hoe zit t met onze paradigma s, manier van werken en spelregels? Een scherpe, verrassende lezing die je zeker aan het denken zet. Algemene ledenvergadering GVAG Wim Groeneweg, gemeente Vianen, voorzitter GVAG GBInieuws voorjaar 2015 pag 6

7 GBIdag 2015 Parallelsessie ronde 1 Antea Group uur 1. Verbeteringen GBI 6 in beeld Cor Leenstra & Edward van Dijk, Antea Group Na jaren van bouwen en ontwikkelen staat er een GBI-productielijn om trots op te zijn. Maar de ontwikkeling gaat verder, het kan immers altijd beter en optimaler. Deze workshop geeft een bondig overzicht van alle verbeteringen die zijn doorgevoerd ten opzichte van de vorige versie. Welkom in onze Betasessie! 2. Do s en don ts voor succesvolle implementatie GBI 6 Gert Jan de Blois, gemeente Goeree-Overflakkee / Ruud van Hoek, Antea Group Na de installatie is GBI 6 klaar voor gebruik, maar dan begint pas het echte werk. Wat komt er allemaal op je af in de implementatiefase, wat zijn de succesfactoren en wat zijn de valkuilen? Laat je inspireren door het verhaal van gemeente Goeree-Overflakkee en wissel kennis en ervaringen uit. 3. Hoe benut je BGT optimaal in GBI? Emiel Huizinga, Antea Group Efficiënt gebruik van GEO-informatie, lastenverlichting, samenwerking en kostenbesparing; ze worden genoemd als voordelen van de BGT. Het is vanzelfsprekend om GBI te koppelen aan objecten in de BGT. Wat moet je daarvoor allemaal regelen? Deze workshop geeft praktische antwoorden. 4. Informatiemanagement Adri Wiersma, Antea Group Ben je informatiemanager en/of benieuwd hoe GBI eruit ziet op ICT gebied? Dan mag je deze workshop niet missen. Voorkom problemen of pech en weet hoe het zit: neem een kijkje onder de ICT-motorkap van GBI 6! 5. Benchmark openbare ruimte: waar staat jouw gemeente? Marc de Jong, Antea Group Antea Group organiseerde begin 2015 een integrale benchmark openbare ruimte. Hoe presteert jouw gemeente vergeleken met andere Nederlandse gemeenten? In deze workshop staan de benchmark en belangrijkste resultaten centraal. 6. Lean, wat is de kern en wat zijn de uitdagingen? Frits de Vries, LeanENT Een razend interactieve workshop, die dieper ingaat op Lean. Efficiënt, effectief en klantgericht werken; het zijn eisen die steeds vaker worden gesteld aan beheerafdelingen. Stel dat het lukt om de doorlooptijden van al onze processen te halveren. Wat betekent dit voor onze organisatie, onze burgers en voor onszelf? Hoe zit t met onze paradigma s, manier van werken en spelregels? GBInieuws voorjaar 2015 pag 7

8 Partners uur GBIdag 2015 Parallelsessie ronde 2 1. DataQuint: desktop- en online omgeving live! Jan-Peter Reumerman, DataQuint / Cor Leenstra, Antea Group DataQuint demonstreert GBI 6.3! Tijdens deze sessie worden de desktop- én online omgeving live aan u getoond. De tien grootste verbeteringen en (nieuwe) functionaliteiten passeren de revue. Deze sessie mag je als (toekomstige) gebruiker van GBI niet missen. 2. MOOR: transparant samenwerken in de ondergrond Rene Nelissen, MOOR / Sjaak Verkerk, Antea Group Accurate data over wegwerkzaamheden zijn belangrijk voor doelmatig beheer van de openbare ruimte. Hoe kun je deze gegevens slim inzetten bij de (integrale) planning van beheeractiviteiten om hinder en overlast voor burgers en klanten te beperken? MOOR en Antea Group pakken dit gezamenlijk op. 3. Succesvolle verbinding GBI en NedBGT Wouter Botman, NedGraphics / Jeroen Vos, Antea Group Hoe kun je GBI en NedBGT succesvol verbinden? Onze koplopers hebben positieve ervaringen opgedaan met BGT/IMGeo bestanden aan GBI-zijde. In deze workshop delen we aandachtspunten en handige tips. 4. Vicrea GBI en Neuron: optimaal beheer van jouw objectregistratie Harmen Tjeerdsma & Flip van der Valk, Vicrea Solutions / Bas Boonstra, Antea Group GBI en Neuron sluiten eenvoudig op elkaar aan. Dit maakt integraal beheer van jouw objectregistratie niet alleen makkelijker maar ook leuker. Hoe het werkt? Ontdek het in onze sessie. 5. WAVE: Kennisdeling onkruidbeheer op verharding Huub Hiddema, Wave Europe / Dirk Nuus, Antea Group Vanaf november 2015 geldt een verbod op chemische onkruidbestrijding op (half)verhardingen. Veel gemeenten en uitvoerende partijen moeten hun beleid en strategie aanpassen, want de goedkoopste manier van onkruidbestrijding verdwijnt uit de maatregelpakketten. Wave Weed Control deed de afgelopen jaren veel onderzoek naar onkruidbestrijding in de openbare ruimte. Laat je in deze presentatie bijpraten over alternatieve technieken en mogelijkheden. 6. Lean, wat is de kern en wat zijn de uitdagingen? Frits de Vries, LeanENT Een razend interactieve workshop, die dieper ingaat op Lean. Efficiënt, effectief en klantgericht werken; het zijn eisen die steeds vaker worden gesteld aan beheerafdelingen. Stel dat het lukt om de doorlooptijden van al onze processen te halveren. Wat betekent dit voor onze organisatie, onze burgers en voor onszelf? Hoe zit het met onze paradigma s, manier van werken en spelregels? GBInieuws voorjaar 2015 pag 8

9 GVAG uur GBIdag 2015 Parallelsessie ronde 3 1. Gegevenswoordenboek Stedelijk Water en Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte Ceciel van Iperen, CROW / Eric Oosterom, RIONED / Niels Heijboer, gemeente Roosendaal / Frank Zwiers, Antea Group Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water is een open standaard voor gegevensuitwisseling in de rioleringszorg. De basis is nu ontwikkeld, wordt geïmplementeerd (ook in GBI6) en is vrij te gebruiken (zie: CROW ontwikkelt het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR), dat de afspraken over beheergegevens van objecten in de openbare ruimte gaat bevatten. Het IMBOR is de schakel tussen de BGT en de beheersystemen van beheerders openbare ruimte. In deze workshop praten deskundigen je bij. 2. Apps beheer: cocreatie alternatief plannen Bé de Winter, GVAG / Dirk Peeters & Marc de Jong, Antea Group In deze tijd van krimpende budgetten en nieuwe taken is het voor gemeenten dé uitdaging om de openbare ruimte leefbaar en veilig te houden. Een opgave die vraagt om een nieuwe kijk op beheer: prestatiegericht, integraal, risicogestuurd en op basis van (realtime) data. Samen met jou creëren we graag nieuwe oplossingen voor GBI Welke invloed heb jij op data en daaruit te distilleren informatie? Wilma Theunissen, gemeente Venray / Jeroen Vos, Antea Group Welke data zijn binnen GBI juist wel en niet beschikbaar? Hoe zit het met de kwaliteit, volledigheid en combinatiemogelijkheden? In deze workshop krijg je sprekende voorbeelden van echte gebruikers en laten we zien hoe jij als gebruiker invloed hebt op de data en daaruit te distilleren informatie. Keywords: Koppelvlak, StUF-Geo, Data, Informatie, Woordenboek, Standaarden, Klantwaarden. 4. Innovatie ICT: Wat zou het toch mooi zijn als. Bram Brouwers, gemeente Valkenswaard / Adri Wiersma, Antea Group ICT staat niet stil. GBI 6 is al een webbased systeem dat altijd en overal met mobiele apparaten bereikbaar en beschikbaar is. Any place, any time, any device. Wat kan er nog meer? Welke (r)evolutie vraagt modern beheren morgen? In deze workshop dromen we graag met je over nieuwe technieken. 5. Risicogestuurd rioolbeheer opent nieuwe deuren Michel Megens, gemeente Druten / Gerlof Huisman, Antea Group Beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn de afgelopen decennia flink geprofessionaliseerd. Van ad hoc en sectoraal naar goed onderbouwde kwaliteitsplannen die met de gemeenteraad worden besproken. Toch blijft het in deze tijd van toenemende beheerinspanning, verouderende infrastructuur en krimpende budgetten dé uitdaging om de openbare ruimte leefbaar en veilig te houden. De grenzen van wat met kwaliteitsgestuurd beheer mogelijk is, worden regelmatig bereikt. Een stap naar risicogestuurd beheer opent nieuwe deuren, om de uitdaging het hoofd te bieden. 6. Lean, wat is de kern en wat zijn de uitdagingen? Frits de Vries, LeanENT Een razend interactieve workshop, die dieper ingaat op Lean. Efficiënt, effectief en klantgericht werken; het zijn eisen die steeds vaker worden gesteld aan beheerafdelingen. Stel dat het lukt om de doorlooptijden van al onze processen te halveren. Wat betekent dit voor onze organisatie, onze burgers en voor onszelf? Hoe zit het met onze paradigma s, manier van werken en spelregels? GBInieuws voorjaar 2015 pag 9

10 Column Linken en Liken Dat waren mijn voornemens aan het begin van het nieuwe jaar. Meer linken en meer liken. Mits bewust en welgemeend kun je dat niet vaak genoeg doen. Het geeft ook energie! Op vele gebieden. In eerste instantie natuurlijk in het persoonlijk contact. Met collega s en klanten, met vrienden en familie. Maar zeker ook op het gebied van social media. En hier valt voor mij nog heel wat te leren! Linken tussen mensen en organisaties, van adviseur tot adviseur en van (vak)inhoudelijke kennis en informatie. Het leggen van verbindingen is leuk en levert voor beide kanten waarde, als het de juiste verbindingen zijn. Het is ook niet voor niets dat bij Antea Group ketenintegratie centraal staat in de dienstverlening. Daar zit onze meerwaarde. Kennis van inspectie en inwinning, gegevensbeheer en informatiemanagement verbinden met kennis van beheer, kapitaalgoederen en assetmanagement. Dat geeft nieuw en noodzakelijk inzicht voor onze opdrachtgevers. Verbindingen leggen in de keten. Ook op het gebied van BGT en uw beheerproces. I like this! Daarnaast hebben wij als groot en breed ingenieurs- en adviesbureau de mogelijkheid kennis van vele werkvelden met elkaar te verbinden. Van milieu en veiligheid tot duurzaam advies; van beheer, informatie en risicomanagement tot assetmanagement; van open data, mobiliteit en omgevingsinformatie tot projectgebonden ontwerp- en beheeradvies. Kortom, het verbinden van kennis en kunde om hoogwaardig advies te kunnen geven. I like it! Door te linken, te verbinden en te delen, verrijken wij niet alleen de informatie, onze kennis en het inzicht, maar zeker ook onszelf en elkaar. Als we verbinding hebben, leren wij van elkaar. Dat is dit jaar ook het thema van de GBIdag. Horen hoe het de ander vergaat in zijn of haar gemeente, luisteren naar experts met nieuwe inzichten of het opdoen van ideeën van Antea Group en haar vele partners tijdens de informatiebeurs. Maar vooral door het ontmoeten en het leggen van de juiste verbindingen. I like it! Ik hoop veel verbindingen te leggen tijdens de GBI-dag op 19 maart 2015! Tonie Speelman Directeur Beheer & Data Antea Group GBInieuws voorjaar 2015 pag 10

11 Klanten en projecten Implementatie GBI 6 De weg naar succes Veel gemeenten werken hard aan de implementatie van GBI 6. Beheerders, ICT-ers en Geo-specialisten verkennen en benutten de mogelijkheden. Veel dingen gaan goed. We leren van elkaar en dit leidt tot mooie en verrassende toepassingen. Maar nog niet alles loopt gestroomlijnd. De stap naar het écht goed benutten van GBI 6 door de hele beheerorganisatie blijkt een uitdaging. Wat zijn de ingrediënten voor succesvolle implementatie? Een selectie van praktijkvoorbeelden, waarbij steeds weer blijkt: implementeren is maatwerk. GBInieuws voorjaar 2015 pag 11

12 Stappen in het implementatietraject Voordat GBI 6 tot de standaard uitrusting van een gemeente behoort, moet het een en ander gebeuren. Dit is schematisch weergegeven in onderstaande figuur. Het proces heeft twee belangrijke fases: de meer technisch getinte installatiefase, gevolgd door de gebruiksgerichte implementatiefase. Op vier belangrijke terreinen is actie nodig; beheer, data en software liggen voor de hand, organisatie en informatie krijgen soms minder aandacht. Succesvol van stap 1 naar 2 In fase 1 gaat het om aanschaf en installatie van GBI met conversie van de bestaande data. De focus van de gemeente en Antea Group ligt vaak op het succesvol afronden van deze fase. Men gaat (meestal in kleine groep) enthousiast aan de slag en is terecht blij met het afronden ervan: GBI 6 staat! Maar daarna wordt het rustig. Terwijl het echte werk pas begint: GBI 6 als dagelijkse, vanzelfsprekende tool voor iedere medewerker. Dat is het doel van fase 2. > Functioneren van GBI 6 GBI 6 komt als ruwe diamant uit fase 1. De aanwezige functionaliteiten zijn bij aankoop bepaald. De data is samengesteld vanuit oudere datasets. De kennisbank is gevuld met de standaard van Antea Group. Er is een inschatting gemaakt van de benodigde hardware. Het is echter de vraag of deze elementen passen bij het gewenste gebruik. En of ze blijven voldoen aan nieuwe mogelijkheden en wensen. Diverse scans (bijvoorbeeld de datamanagementscan) en instrumenten (bijvoorbeeld Use your GBI ) staan de applicatiebeheerder ter beschikking om GBI 6 helemaal aan te passen aan de eisen van zijn of haar beheerorganisatie. > Organisatie en communicatie Om de actualiteit en bruikbaarheid van GBI 6 langere tijd te garanderen, moeten de taken en bevoegdheden rondom GBI 6 benoemd worden. Wie bepaalt welke gegevens in de databank komen? Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor het bijhouden van de prijzentabel en wie adviseert daarover? Wie moet worden geïnformeerd bij updates? Met methoden als RASCI vullen we taken en verantwoordelijkheden precies in. Meerdere wegen naar Rome De gedetailleerde invulling van de implementatie (fase 2) kan verschillen per organisatie. We geven hiernaast enkele voorbeelden van recente succesvolle trajecten. Meer informatie: > Beheren met GBI 6 Voor het gebruik van GBI 6 is het goed om een groeimodel of beheerambitie op te stellen. Bijvoorbeeld de ambitie om integrale beheerplannen te gaan maken of uiteindelijk assetmanagement door te voeren. Dit maakt helder waarvoor je GBI 6 wilt gebruiken en wat het pakket en de gebruikers moeten kunnen. Stapsgewijs en gestructureerd werkt de beheerorganisatie dan naar het einddoel. > Bijhouden van GBI 6 Tijdens de eerste fase is veel energie gestopt in de conversie en het opwerken van data. De periode daarna komt het aan op consciëntieus bijhouden. Gezien de ontwikkelingen rond BGT, IMGeo en IMBOR is de samenwerking met Geo hierin onvermijdelijk. Meestal zijn hierover nog geen sluitende afspraken gemaakt. Wie is verantwoordelijk voor welke geografische objecten, wanneer muteren we, welke administratieve kentekens sturen we mee? Verschillende modellen zijn denkbaar voor verdere uitwerking. De implementatiestappen voor GBI 6 GBI 6 komt als GBInieuws voorjaar 2015 pag 12

13 Gemeente Nunspeet Werkplekbegeleiding Gemeente Súdwest-Fryslân Uitroldagen per discipline Gemeente Almelo BOR-lab met vakspecialisten We hebben al heel lang een goede beheerrelatie met de gemeente Nunspeet, zegt Marc van Scherpenzeel, adviseur GBI bij Antea Group, Bij vragen van de gemeente werkten de beheerders altijd al nauw samen met onze beheeradviseurs. Vandaar dat de gemeente Nunspeet koos voor werkplekbegeleiding om GBI 6 te implementeren. Ik ben regelmatig een dag bij de gemeente en help dan de verschillende beheerders met hun taken en vragen. Tegelijkertijd kan ik ze wijzen op nieuwe mogelijkheden en kom ik ook zelf op nieuwe ideeën. Dit wordt beaamd door Jan de Vogel, technisch medewerker bij de gemeente: Zeer prettig om in deze vorm alle kennis op te doen over GBI 6 en alle beheervragen te kunnen stellen. Eind 2014 moet GBI goed draaien, zei Marco de Vries, teammanager ruimtelijk beheer en duurzaamheid bij Súdwestfryslân (GBInieuws juni 2013). In de zomer van 2014 kon het systeem uitgerold worden. In een gezamenlijke kick-off werden de opgaves van beheer bepaald en de bijdrages van de disciplines riolering, wegen, groen, kunstwerken en gebouwen besproken. Op basis hiervan werden vijf uitroldagen georganiseerd, om per discipline de beheerstrategie uit te werken en met GBI 6 een eerste planning en begroting te maken. Groot voordeel was dat we alle beheerders, van beleid tot toezicht, per discipline bij elkaar hadden en allemaal hetzelfde beeld kregen. De uitroldagen waren ook een goede check voor ons en Antea Group of alle applicaties en data bij ons draaiden. Verbeterpunten konden we meteen concreet benoemen en acties binnen de organisatie en bij Antea Group uitzetten, aldus Marco de Vries. Na installatie van GBI 6 wilde het management van de gemeente Almelo de meerwaarde van het werken met een integraal systeem vormgeven. Samen met Antea Group is hiervoor een werkvorm gevonden: het BOR-lab(oratorium). Zo kun je met elkaar sparren over gebruik van GBI6, even los van de waan van de dag. Niet vrijblijvend, want elke specialist bereidt zich grondig voor en heeft een actieve rol. Het was even wennen om op deze wijze met elkaar aan de slag te gaan, maar na de eerste sessie bleek juist de horizontale en verticale afstemming van disciplines in GBI 6 van toegevoegde waarde. Na de tweede sessie heeft men de ambitie omarmd om via sectorale beheerplannen te komen tot een gezamenlijke integrale programmering en vervangingsstrategie. Peter Leferink, manager Beheer Almelo: Mooi om te zien hoe de groep echt als team aan de slag is gegaan. Na zo n BORlab zie je meteen nieuwe energie op de werkvloer. De resultaten kon ik direct gebruiken in mijn MARAP over het beheer van onze kapitaalgoederen. ruwe diamant uit fase 1 GBInieuws voorjaar 2015 pag 13

14 Gemeente Noordoostpolder maakt prestatiebestek met GBI 6 Dit is duidelijk een nieuwe generatie beheerprogrammatuur GBInieuws voorjaar 2015 pag 14

15 In 2015 zet de gemeente Noordoostpolder het onderhoud van groen en het verwijderen van onkruid op verharding met een nieuw contract op de markt. De gemeente wilde een modern contract dat goed aansluit op de mogelijkheden van GBI 6; in 2014 stapte ze over naar deze beheersoftware. En dit is gelukt. Antea Group maakte het contract samen met de gemeente, de uitvoerende partij én met waardevolle hulp van GBI 6. Een kijkje in de keuken van gemeente Noordoostpolder. Zorgvuldige route naar het contract Het hele proces van het opstellen van een prestatiecontract bestond uit de volgende werkstappen: Een bijeenkomst met een risicosessie en het bepalen van de scope van het contract. Het prestatiecontract opstellen. Het contract bespreken en definitief maken. De gemeente bracht samen met Antea Group de mogelijke risico s van beheer en onderhoud in beeld. Bij het opstellen van de scope stonden we stil bij de omvang van de te onderhouden categorieën, de locaties en de bijzondere beheerafspraken. Een voorbeeld betreft de sportgazons; welke vallen straks onder het contract en welke worden door verenigingen zelf onderhouden? Iedereen betrokken Noordoostpolder koos ervoor om iedereen die vanaf 2015 met het contract aan de slag gaat, vanaf het begin bij het project te betrekken. Dit betekent dat naast de werkvoorbereiders en toezichthouders van de gemeente ook de uitvoerder en contractdeskundige van het Concern voor Werk hun inbreng hebben geleverd. Ze zijn door Antea Group meegenomen en begeleid in de nieuwe wereld van de prestatiecontracten. Antea Group is eind oktober 2014 gestart met de eerste bijeenkomst van de medewerkers van de gemeente en het Concern voor Werk. Het contract was rond de jaarwisseling gereed. In januari 2015 is de gemeente gestart met de aanbestedingsprocedure. Noordoostpolder koos voor een prestatiecontract op basis van de UAV-GC Het werkvoorzieningsschap Concern voor Werk gaat het werk vanaf dit jaar uitvoeren. Meerwaarde GBI 6 Bij het opstellen van het contract heeft Antea Group optimaal gebruikt gemaakt van de beschikbare gegevens en mogelijkheden van GBI 6. Antea Group heeft de software en de geconverteerde beheergegevens in augustus 2014 bij de gemeente geïnstalleerd. Na controle en aanvulling van de gegevens zijn met GBldata-raadplegen de contractkaarten gemaakt. De directieraming is met behulp van de GBIapps en de GBIkennisbank opgesteld. Positieve indruk Ger Bovendeur is groenbeheerder van de gemeente. Zijn eerste ervaringen met de gebruikte software zijn zeer positief. Het hele proces van implementatie van de nieuwe software, het overzetten van beheerdata naar GBI 6, de controles en het opstellen van het UAV-GC contract zijn zeer voortvarend verlopen. Ger: GBI 6 is veel gebruiksvriendelijker dan het beheerpakket dat hiervoor in gebruik was. Het handboek is niet meer nodig om een lijst met hoeveelheden te genereren. We kunnen nu ook veel makkelijker tekeningen plotten. Dit is duidelijk een nieuwe generatie beheerprogrammatuur. Meer informatie: GBInieuws voorjaar 2015 pag 15

GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow.

GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow. GBI nieuws Nr.4 Februari 2014 GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow. Een integrale beheeromgeving voor gemeente Leiden GBI as a service Meer gemeenten kiezen voor hosting Nieuw GBIapp-CROW

Nadere informatie

nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart GVOW en Oranjewoud App Burgerschouw samenwerking in De Friese Meren nieuw convenant, nieuwe structuur

nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart GVOW en Oranjewoud App Burgerschouw samenwerking in De Friese Meren nieuw convenant, nieuwe structuur BI nr.3 nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart samenwerking in De Friese Meren GVOW en Oranjewoud nieuw convenant, nieuwe structuur App Burgerschouw leuker en sneller schouwen Nieuw GBIaddon-maatregeltoets

Nadere informatie

nieuws Programmaboek GBInieuws met de vertrouwde inhoud GBIdag maart 2013 GVOW vergadering Een volledig vernieuwd Co-creatie kamer en presentaties

nieuws Programmaboek GBInieuws met de vertrouwde inhoud GBIdag maart 2013 GVOW vergadering Een volledig vernieuwd Co-creatie kamer en presentaties BI nr.1 nieuws maart 2013 Programmaboek dag met keynotespeaker Cees Hamers van KING GVOW vergadering Co-creatie kamer en presentaties Een volledig vernieuwd nieuws met de vertrouwde inhoud Samenwerking

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering CIP-post Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering Mei 2014 nummer 5 in deze uitgave o.a. Het CIP Cyber Security Platform (CSP) werd in augustus vorig jaar opgericht. Sinds de kick off

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

samen denken & samen doen!

samen denken & samen doen! VOORJAAR 2012 samen denken & samen doen! IN DIT MAGAZINE O.A.: Mainplus special over onderhoud GROENWEST QUAWONEN HAVENSTEDER WONEN ZUID Dynamics Wonen Dé ERP-oplossing van Cegeka voor woningcorporaties!

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value Jaargang 2012, editie 8 Delivering Business Value Cooling Down Magazine 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Bert Kersten...3 Anton Molleman Leiderschap: de verbindende factor... 4 Josje van Inzen-Van IJsseldijk

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 De helicopterview van STABU: Van bestekschrijven naar slim specificeren Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen VOORWOORD INHOUD voorwoord inhoud

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie