Inhoud. 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 2"

Transcriptie

1

2 Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting Organisatie gegevens Stichting Sinar Maluku Organisatiestructuur Projectgroep 60 jaar Molukkers in Woerden Dagelijks Bestuur Commissie Activiteiten Commissie programmering & accommodatie PR & Communicatie Projectgroep Foto & Verhalenboek Technische punten Marketing Doelgroep beschrijving Marketing instrumenten Product/ dienst Prijs Plaats Promotie Personeel Financiën Plan van aanpak Bijlagen j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 2

3 Inleiding Begin jaren '50 kwamen Molukkers (destijds nog Ambonezen genoemd) naar Nederland. Het eerste schip "Kota Inten" kwam met Molukkers uit Indonesië in het voorjaar op 21 maart 1951 aan in Nederland. Tot en met juni van hetzelfde jaar volgden nog elf schepen met Molukkers. In totaal zijn ongeveer Molukkers, waaronder militairen van het Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL), marine Molukkers in dienst van de Koninklijke Marine, politiemensen, burgers met hun gezinnen of alleen, voor een tijdelijk verblijf naar Nederland overgebracht. Na aankomst in Nederland gingen de meeste Molukkers voor een medische controle naar het demobilisatiecentrum in Amersfoort. Daar aangekomen kregen zij een ontslagbrief dat zij ontslagen waren als militair. Dat sloeg in als een bom! Vanuit het demobilisatiecentrum werden de Molukkers met bussen naar verschillende woonoorden in Nederland werden vervoerd. In totaal waren er 90 woonoorden, die bestonden uit voormalige DUW (Dienst voor de Uitvoering van Werken)- en concentratiekampen, leegstaande kazernes, villa's en kloosters, die allen als voorlopige woningen werden ingericht voor de Molukkers. In Woerden werden de Molukse militairen en hun gezinnen in 3 kampen onder gebracht te weten: het barakkenkamp aan de Utrechtsestraatweg (kamp Utrechtsestraatweg); het barakkenkamp aan de Singel (kamp Singel) en de voormalige militaire kazerne (de Kazerne) in de binnenstad. Toen bleek dat Molukkers langer in Nederland zouden verblijven, werd een werkgroep samengesteld onder voorzitterschap van dr. Hilde Verwey-Jonker, die de situatie van de Molukse gemeenschap in Nederland zou onderzoeken. Het resultaat van het onderzoek is beschreven in het rapport Ambonezen in Nederland. Hierin werd benadrukt dat het beleid ten aanzien van Molukkers gericht moest zijn op integratie in de Nederlandse samenleving met behoud van de eigen identiteit. Op grond hiervan moesten de Molukkers de woonoorden verlaten en naar de speciaal voor hen ingerichte Molukse open woonwijken verhuizen. In het begin van de jaren '60 werd met de bouw van de woonwijken begonnen. Er zouden ongeveer 62 kleine en grote Molukse woonwijken komen in de zogenoemde Molukkersgemeenten, gemeenten met concentraties van Molukkers. In Woerden heeft de gemeente toentertijd gekozen voor verspreide huisvesting. Door middel van dit project willen we, op een inspirerende wijze, laten zien hoe de Molukse gemeenschap zich een plaats heeft weten te verwerven in de Woerdense samenleving, waar het nu 60 jaar deel van uitmaakt met behoud van eigen identiteit en cultuur. Het aantal generaties Molukkers is in de loop der jaren gegroeid tot vijf. Getracht wordt ook een blik op de toekomst te richten: hoe ontwikkelt zich een nieuwe identiteit met behoud van culturele waarden. Wat wordt aan komende generaties doorgegeven van wat de eerste generatie Molukkers heeft nagelaten en hoe kunnen deze waarden bijdragen aan het verwerven van een plek in een steeds sneller veranderende samenleving? Een verhaal van verleden, heden en toekomst wordt in dit project uitgebeeld door middel van een grote culturele manifestatie. Hierin wordt aandacht besteed aan onder anderen zang, dans, muziek, cultuur en informatie. Tevens zal er, ter gelegenheid van het 60 jarig verblijf van de Molukse gemeenschap in Woerden, een historisch document van de 1 e (ouderen) en andere generaties worden uitgebracht. De projectgroep 60 jaar Molukkers in Woerden zal dit historisch jaar onder de aandacht brengen door o.a. een manifestatie met culturele activiteiten. Hiervoor worden verschillende generaties Molukkers van uiteenlopende disciplines betrokken, niet alleen om de eigen gemeenschap maar juist ook om de Woerdense samenleving te tonen en met hen te delen hoe een migrantengroep haar geschiedenis heeft doorstaan. Woerden, 9 februari 2011 Theo Papilaja Voorzitter projectgroep 60 jaar Molukkers in Woerden 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 3

4 Samenvatting De projectgroep 60 jaar Molukkers in Woerden valt onder stichting Sinar Maluku. Deze stichting heeft als visie een bijdrage te willen leveren aan de emancipatie en participatie van de Molukse gemeenschap in de gemeente Woerden. De doelgroep waar stichting Sinar Maluku zich primair op richt is de Molukse gemeenschap binnen de gemeente Woerden e.o. De projectgroep 60 jaar Molukkers in Woerden zal zich echter ook richten op secundaire doelgroepen zoals in paragraaf 2.1 is beschreven. Om ook in Woerden te herdenken dat het reeds 60 jaar geleden is dat de Molukse gemeenschap voet aan wal zette in Nederland, wordt er op 3 September 2011 in Sporthal de Snellerpoort een manifestatie georganiseerd. Deze bijeenkomst met culturele activiteiten zal geheel in het teken zal staan van het verleden, heden en toekomst van de Molukse gemeenschap in een snel veranderende samenleving. De organisatie van deze bijeenkomst ligt in handen van de projectgroep 60 jaar Molukkers in Woerden. Zij is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van de bijeenkomst, de promotie en communicatie en natuurlijk de invulling van de dag zelf. Hiervoor zijn diverse werkgroepen in het leven geroepen welke elk verantwoordelijk zijn voor hun eigen deelgebied. Middels fondswerving, subsidieaanvragen, eigen activiteiten en kaartverkoop wordt getracht aan de benodigde inkomsten te komen om deze manifestatie met haar diverse onderdelen te bekostigen. Via de website (digitale) nieuwsbrieven, persberichten, brieven, posters en flyers e.d. zal aandacht worden gevraagd voor dit project. 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 4

5 1. Organisatie gegevens 1.1 Stichting Sinar Maluku Stichting Sinar Maluku is de plaatselijke Molukse welzijnstichting voor de Molukse gemeenschap in Woerden en omstreken. Zij heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de emancipatie en participatie van de Molukse gemeenschap in Woerden. Dit doet zij door faciliteiten te verlenen aan de diverse lokale Molukse zelfhulpgroepen en organisaties. Daarnaast beheert zij een deel van het wijkcentrum Molenvliet van waaruit activiteiten van de diverse (werk)groepen worden ontplooid. Ook wijkbewoners en diverse andere (werk)groepen/organisaties uit de wijk Molenvliet maken gebruik van het wijkcentrum wanneer dit niet in gebruik is van de stichting. Het beheer hiervan is in handen van de penningmeester van de stichting. Gegevens Naam Stichting Sinar Maluku Adres p/a Akkerwinde veld 39 PC + Plaats 3448 EJ Woerden KvK nr Tabel 1. Gegevens Stichting Sinar Maluku 1.2 Organisatiestructuur Het bestuur van Stichting Sinar Maluku bestaat momenteel uit 2 bestuursleden. De functie van secretaris is gedurende het schrijven van dit projectplan vacant. Dit dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stichting en een deel van het wijkcentrum. Dagelijks Bestuur Voorzitter Dhr. R. Pattikawa Secretaris Vacant Penningmeester Dhr. W. Amahorseya Tabel 2. Dagelijks bestuur Stichting Sinar Maluku Verder vallen er verschillende (werk)groepen en zelfhulpgroepen onder de paraplu van de stichting welke onderstaand kort uiteen zijn gezet. Werkgroep SIMA 50+ SIMA 50 plus is een Molukse ouderengroep in Woerden. Het is in 2002 opgericht en verenigd in een werkgroep. SIMA is een afkorting afgeleid van de twee eerste letters van SInar MAluku. Het doel van deze werkgroep is het organiseren van sociaal en culturele activiteiten. Werkgroep MIO MIO staat voor Molukse Indische Ouderen. Deze werkgroep heeft als doel het geven van aandacht en, indien nodig, ondersteuning aan zorg- en hulpbehoevende Molukse en Indische Ouderen. Werkgroep Jongeren Deze werkgroep bestaat uit 8 vrijwilligers welke als doel heeft het organiseren van muziek, sport, voorlichtings- en culturele activiteiten voor Molukse jongeren. Werkgroep Kinderactiviteiten De werkgroep kinderactiviteiten heeft als doel het organiseren van sport en spel activiteiten voor zowel Molukse en niet Molukse kinderen. 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 5

6 Werkgroep HNBR HNBR staat voor Hulp aan Nabestaanden bij Rouwdienst en is de grootste werkgroep van Stichting Sinar Maluku en tevens de werkgroep welke het langst bestaat, reeds 25 jaar. Zij bestaat uit vrijwilligers welke hulp bieden aan nabestaanden bij rouwdiensten. Deze werkgroep heeft ook seperate kookgroep van 8 vrijwilligers welke de maaltijd voorbereiden en uitserveren aan gasten na een begrafenis. DDMW Dana Duka Maluku Woerden is een "begrafenisfonds" welke beheerd wordt door 5 vrijwilligers. Dit fonds is opgericht opdat er een eenmalige financiële bijdrage aan de nabestaanden ten tijde van een sterfgeval kan worden aangeboden. De verschillende werkgroepen functioneren autonoom binnen het verband van de stichting. Samenwerking en afstemming geschied wanneer dat nodig is. Alle activiteiten vinden, in principe, plaats in het wijkgebouw van wijkcentrum Molenvliet te Woerden. Onderstaand een grafische weergave van de organisatiestructuur van de stichting. Figuur 1. Organogram Stichting Sinar Maluku 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 6

7 1.3 Projectgroep 60 jaar Molukkers in Woerden Aan de organisatiestructuur van Sinar Maluku is eind 2010 een projectgroep toegevoegd genaamd Projectgroep 60 jaar Molukkers in Woerden. Deze projectgroep heeft als doel dit historisch jaar onder de aandacht te brengen in de regio Woerden middels een culturele manifestatie. Voor het uitbeelden van het verleden, heden en toekomst worden verschillende generaties Molukkers van uiteenlopende disciplines betrokken, niet alleen om de eigen gemeenschap maar juist ook om de Woerdense samenleving te tonen en met hen te delen hoe een migrantengroep haar geschiedenis heeft doorstaan. Ten behoeve van deze projectgroep heeft het bestuur van Stichting Sinar Maluku haar volledig mandaat gegeven om uit haar naam en onder haar paraplu deze manifestatie te organiseren. De projectgroep valt uiteen in een aantal commissies welke in een organogram uiteen zijn gezet. 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 7

8 1.3.1 Dagelijks Bestuur Dagelijks Bestuur Doelstelling Taken Controleren en aansturen van de projectgroep. Voorzitter Periodieke communicatie naar Stichting Sinar Maluku Aanvragen van subsidies bij diverse instanties 1 e Contactpersoon/aanspreekpunt voor projectgroep t.a.v. derden Samen met secretaris agenda samenstellen,vergaderingen leiden, bewaken en begeleiden uitgaande correspondentie, bewaken van financiële zaken. Leiden van de projectgroep Secretaris Verslag legging van de vergaderingen Bijhouden en bewaken van actielijst(en) Bijhouden en bewaken van planning Beantwoorden / verdelen inkomende mail op de website Maken van periodieke maandelijkse nieuwsbrief per mail Penningmeester Maken en bewaken van de begroting Opzetten van de boekhouding tbv de projectgroep o Debiteuren- en crediteuren administratie o Facturering fondswerving en sponsoren Ism penningmeester Sinar Maluku projectbankrekening openen Aanstellen kassamedewerkers tbv de algehele verkoop entreekaarten (voorverkoop alsmede op de dag zelf) o Aansturen van deze kassamedewerkers o Zorg dragen voor genoeg wisselgeld op de dag van de manifestatie o Zorg dragen voor het afromen van gelden op de dag van de manifestatie Aanstellen van een kascommissie tbv de financiële controle van de gehele financiële administratie van de projectgroep eind september Tabel 3. Dagelijks bestuur projectgroep Commissie Activiteiten Commissie Activiteiten Doelstelling Taken Organiseren van maandelijkse activiteiten welke toegankelijk zijn voor zowel Molukse als Nederlandse gasten, vanaf Januari 2011 tot en met Juli 2011, met als doel gelden te verkrijgen om bij te dragen aan inkomsten voor de begroting. Organisatie van maandelijkse activiteiten Zorg dragen voor content van de website o Activiteiten agenda o Voor aankondigingen (wat gaan we die dag doen?) o Verslag van de dag en/of foto s Tabel 4. Commissie activiteiten 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 8

9 1.3.3 Commissie programmering & accommodatie Programmering Samenstellen van de inhoud van het programma ten behoeve van de manifestatie 60 jaar Molukkers in Woerden van de ochtend tot en met het einde van de dag. Tevens het werven en begeleiden van vrijwilligers voor en gedurende de dag van de manifestatie. Tevens het benaderen en contracteren van derden waarvoor betaald dient te worden door de projectgroep. Taken Programmering o Samenstellen ochtend/ middag/avond programma met de Molukse cultuur als leidraad o Realisatie workshops aangaande de Molukse zang, dans, muziek o Bestellen van attributen Coördinatie van vrijwilligers o Inventarisatie van hoeveelheid benodigde vrijwilligers per post o Beleid aangaande de vrijwilligers (Als je vrijwilliger bent dan (rechten en plichten )) o Werven van vrijwilligers o Organisatie informatie avond voor vrijwilligers voorafgaande aan het evenement o Aansturen van de vrijwilligers op de dag van het evenement o Organisatie evaluatie avond / bedank avond na het evenement o Maken van badges voor de vrijwilligers o Draaiboek vrijwilligers o Eventueel verkrijgen/realiseren van speciale vrijwilligers T-shirts Derden o Inhuren van een professioneel bedrijf voor foto s en/of video Accommodatie Zoeken naar een geschikte accommodatie voor de dag van het evenement. Nadat deze locatie gevonden is verantwoordelijk voor de gehele contact met de uitbater(s) en gedurende de dag van het evenement het accent zal leggen op een goede ontvangst en service tijdens het verblijf van de gasten/gebruikers Taken Accommodatie o Contact / afstemming met gemeente Woerden o Overeenkomst sportcomplex afsluiten o Contact / afstemming met uitbater bar o Aankleding Snellerpoort o Opruimen zaal o Vergunningen (evenementen, horeca) o Inhuren Beveiliging / bewaking (in overeenstemming met werkgroep vrijwilligers) o Bestellen van attributen Coördinatie marktkramen o Huren marktkramen o Aanschrijven huurders marktkramen o Realisatie tv hoek tbv non-stop dvd s omtrent de Molukken Fotohoek o Fotograaf aanschrijven voor fotohoek o Molukse kleding voor kinderen regelen o Realisatie Photowall met achtergrondinformatie middels foto's over de Molukkers in Woerden/Nederland en over de Molukken in het algemeen Coördinatie Tempat Makan / terras o Huren tafels + stoelen o Afhankelijk van het weer zowel binnen als buitengebeuren Derden (beveilging) Voor de manifestatie dienen derden ingehuurd te worden. Met name de beveiliging is een belangrijk aandachtspunt. Deze personen moeten toezien op veiligheid tijdens de culturele manifestatie. Zij staan garant voor de veiligheid van de bezoekers en men zorgt ervoor dat bezoekers zorgeloos kunnen genieten. 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 9

10 Klantvriendelijkheid en servicegerichtheid staan hierbij centraal. Men handelt pro-actief, grijpt in bij problemen, maar blijft altijd gastvrij. Taken Inhuren gecertificeerde EHBO Inhuren gecertificeerde beveiliging / bewaking (in overeenstemming met werkgroep dagprogrammering / accommodatie) Contact met de wijkagent i.v.m. mogelijkheden parkeren auto s in wijk etc. Tabel 5. Programmering & Accomodatie PR & Communicatie De commissie Communicatie & PR valt uiteen in een aantal verschillende deelgebieden/verantwoordelijkheden: Sponsoring Communicatie o Website o Media o Reclame PR o Huisstijl Sponsoring Door middel van het werven van sponsors gelden en goederen genereren om de begroting opgesteld door de werkgroep tenminste kostendekkend te krijgen en de te houden loterij op de dag van het evenement invulling te kunnen geven. Taken Kader Werven van sponsoren in gelden Uiteen zetten sponsor middelen (pakketten) in overeenstemming met de andere verantwoordelijken van de deelgebieden onder de subwerkgroep Communicatie & PR Opzetten en opvolgen sponsorlijst Realisatie wervingsbrief Goederen aanleveren bij de werkgroep Dagprogrammering tbv de loterij op de dag van het evenement Communicatie met sponsoren Verkrijgen van een aanbevelingsbrief van de gemeente Woerden Realisatie sponsorbord op de dag van het evenement Digitaal aanleveren van logo s voor diverse middelen Opvangen van sponsoren op de dag van het evenement Eventuele realisatie van een apart sponsorprogramma op de dag van het evenement Het aanvragen van subsidies valt niet binnen de verantwoordelijkheden van deze werkgroep Het primair genereren van verwerving goederen t.b.v. de loterij op de dag van de manifestatie valt niet binnen de verantwoordelijkheden van deze werkgroep Communicatie Middels de diverse communicatiemiddelen de manifestatie aan de man brengen. Taken Informatievoorziening middels media (massa communicatie) o Internet Realisatie van een eigen website Opzetten van een website in de gekozen huisstijl Web hosting (afname van een dienst bij een webhost welke ruimte aanbiedt waar de website kan staan. Zij dragen zorg voor snelheid, veiligheid en 24/7 beschikbaarheid) Minimale menu opties; publiceren van artikelen en foto s, contactformulier, zoekfunctie, sitemap, , mogelijkheid om logo s te plaatsen van sponsoren. Wekelijks updaten van de website met de aangeleverde content uit 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 10

11 de diverse (sub)werkgroeps o (Regionaal) Geschreven media Buurtkranten Huis aan huis kranten Regionale kranten o (Regionale) televisie RTV Utrecht Nader te bepalen o (Regionale) radio Nader te bepalen Schrijven van persberichten PR Het opzetten en bewaken van de huisstijl van projectgroep 60 JMIW Taken Realisatie van sjablonen conform huisstijl voor: o Briefpapier o Badges o Consumptiebonnen o Nieuwsbrief Realisatie van de volgende zaken conform huisstijl o Venster enveloppen o Entreekaarten o Affiches o Visitekaartjes o Verwijsborden voor de dag van het evenement Toiletten Kassa Tempat makan Bar Nader te bepalen o Programmaboekje (inhoud nader te bepalen) Nader te bepalen activiteiten. Tabel 6. PR & Communicatie 1.4 Projectgroep Foto & Verhalenboek De verhalen van 1 e generatie ouderen en de daarop volgende generaties worden geportretteerd middels interview en foto s. Dit alles zal gebundeld worden in een speciaal boek. Hiervoor wordt een aparte projectgroep in het leven geroepen. De intentie is om dit foto- en verhalenboek te presenteren op de manifestatie. 1.5 Technische punten Er zijn een aantal vergunningen en verzekeringen welke afgesloten/aangevraagd dienen te worden door Stichting Sinar Maluku voor de projectgroep. Dit zijn de volgende: Vrijwilligers verzekering Verzekering voor alle vrijwilligers welke voor de projectgroep onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Evenementen- /WA verzekering Verzekering voor financiële risico s bij het organiseren van het evenement zoals o.a. uitstel, aflasting maar eventueel ook organisator risico s welke financiële gevolgen kunnen hebben zoals bijvoorbeeld een ongevallen- & aansprakelijkheidsdekking. Evenementen vergunning Bij de gemeente Woerden dient een vergunning aangevraagd te worden minimaal 8 weken voor het evenement. Details zijn te vinden middels het volgend van bijgevoegde link. 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 11

12 https://www.woerden.nl/secure/storefront/producten/leefomgevingveiligheid/evenementorgani serenvergunning/id_24563 Horeca papieren Dienen aanwezig te zijn 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 12

13 2. Marketing 2.1 Doelgroep beschrijving De doelgroep waarop dit project zich richt zijn: De huidige Molukse gemeenschap in Woerden; De voormalige bewoners van de 3 Ambonezen- kampen in Woerden De Nederlandse burgers uit Woerden die veel binding hebben en betrokken zijn met de Molukkers in Woerden 2.2 Marketing instrumenten In deze paragraaf worden de marketing instrumenten besproken middels de marketing mix; Product/ dienst, Prijs, Plaats, Promotie en Personeel Product/ dienst Ten tijde van het schrijven van dit projectplan is het volgende grove concept programma voor de manifestatie voor handen. Manifestatie 10:00-12:00 Opbouwen accommodatie 12:00 14:00 Ontvangst en opbouw stands 14:00 14:15 Officiële opening van de middag 14:15 16:30 Culturele workshops 16:30 18:00 Herindelen accommodatie & ontvangst, opbouw en soundcheck band/dj 18:00 18:15 Officiele opening van de avond 18:15 0:00 Avondprogramma met o.a. diverse demonstraties traditionele dans, muziek en modeshow Tabel 7. Concept Programmering Prijs De prijs van de manifestatie is ten tijde van het schrijven van dit projectplan nog niet bekend Plaats Locatie / Accomodatie De vereisten aan de locatie waar de manifestatie gehouden diende te worden zijn de volgende: Locatie in of om Woerden Goede bereikbaarheid Capaciteit om en nabij de 600 personen Kleedkamer(s) voor de optredende acts (Genoeg) facilitaire voorzieningen Genoeg parkeergelegenheid nabij de locatie Mogelijkheid om een bar te plaatsen Na het inventariseren van de diverse opties is besloten dat de manifestatie gehouden zal worden in: Sportcentrum Snellerpoort Steinhagenseweg 3b 3446 GP Woerden 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 13

14 Dit sportcentrum wordt beheerd door de gemeente Woerden, is rolstoelvriendelijk en geheel rookvrij. Het is goed bereikbaar per auto vanaf de snelweg de A12 en ook het openbaar vervoer is in nabije gelegenheid. In overeenstemming met de gemeente Woerden is de volgende datum vast gesteld ten behoeve van de manifestatie; zaterdag 3 september Opbouw van deze accommodatie zal geschieden op vrijdag 2 september 2011 na 16:00 uur. Indien de opbouw van de accommodatie vrijdag niet af zal komen kan dit op de dag van het evenement zaterdag 3 September vanaf 8:00 worden vervolgd Indeling accommodatie & distributie De indeling van de accommodatie alsmede de distributie van de diverse zaken is ten tijde van het schrijven van dit projectplan nog niet voor handen Promotie De promotiemiddelen welke ingezet gaan worden ten behoeve van de dag van de manifestatie zijn de volgende: Affiches & Flyers Website Kleding Direct Mailings Eventueel premiums Website Stichting Sinar Maluku heeft de wens een website te lanceren als online communicatiemiddel. Om een website te maken heeft men 3 opties: 1. Zelf een website maken vanaf scratch 2. Zelf een website maken met behulp van standaard programma s en templates 3. Een website laten maken vanaf scratch Ten tijde van het schrijven van dit document heeft zij, Stichting Sinar Maluku, geen personen in huis om dit op te zetten. Binnen de projectgroep 60 JMIW is er ook niemand die de kennis heeft om een website te bouwen. Derhalve is er gekozen voor optie 2. Dit geeft, binnen de kaders, het meeste voordelen. Op basis hiervan heeft Stichting Sinar Maluku de website ondergebracht bij hostingprovider Alphamega. Zij zijn tevens leverancier van het all-in pakket genaamd Swiftysite welke voorziet van een domeinnaam, en webhosting. De domeinnaam welke gekozen is door Stichting Sinar Maluku is 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 14

15 Sponsor mogelijkheden Sponsoren hebben de mogelijkheid op diverse manieren te sponsoren, in geld en in natura. De volgende middelen, combinaties zijn hierin mogelijk. De prijzen ten tijde van het schrijven van dit projectplan in concept. Middelen 1. Naamsvermelding in/op: programmaboekje 3 september '11 + website (sponsorpagina) + sponsorpagina krant 2. Logo in/op: (zw/w logo) /programmaboekje 3 september '11 + website (sponsorpagina/kleur) + sponsorpagina krant (zw/w logo) 3. 1/2 pagina zw/w advertentie programmaboekje 3 september '11 + website (sponsorpagina/middels logo (kleur) doorlink naar bedrijfwebsite + sponsorpagina krant (zw/w logo) + logo (kleur) op sponsorbord Snellerpoort (uitgangspunt is A0- formaat opdelen in gelijke vakken tbv logo's) Tabel 8. Sponsormogelijkheden 50,- 100,- 350, Personeel Onder personeel wordt verstaan, iedereen buiten stichting Sinar Maluku alsmede de projectgroep 60 jaar Molukkers in Woerden. Ten tijde van het schrijven van dit projectplan zijn de volgende posten voorzien. Posten Minimaal aantal personen Aankleding accommodatie 4 Parkeerwachters 4 Coordinatie marktkramen 1 Kassa medewerkers (ism kascommissie) 4 Beveiliging / Bewaking (olv gecertificeerden) 4 Garderobe bezetting 2 Toiletten 1 Coordinatie kleedruimten 2 Coordinatie tribune 2 Gecertificeerde EHBO 2 Gecertificeerde Beveiliging 2 Totaal j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 15

16 3. Financiën De details omtrent de financiering van de culturele manifestatie kunt u opvragen bij het dagelijks bestuur van projectgroep 60 JMIW via het volgende mailadres 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 16

17 4. Plan van aanpak Onderstaand de belangrijkste speerpunten van het plan van aanpak. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website. Projectplan verder uitwerken (nader te bepalen zaken en detaillering) Voorbereiding van de deelactiviteiten en programma onderdelen Aanschrijven van subsidies/fondsen Benaderen van sponsoren Opzetten van website Realisatie van sjablonen obv huisstijl Actief promoten en realiseren van activiteiten vóór 3 september Werven vrijwilligers Werven van standhouders Evaluatie en nazorg 4.1 Bijlagen De bijlagen van deze projectplan kunt u opvragen bij het dagelijks bestuur van projectgroep 60 JMIW via het volgende mailadres 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 17

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan 1 Inhoudsopgave Organogram... 3 De oprichters... 3 Het bestuur... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 4 Penningmeester... 4 Algemeen bestuurslid 1... 5 Algemeen

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Functieomschrijving Voorzitter

Functieomschrijving Voorzitter Functieomschrijving Voorzitter A) Voorbereiden en leiden van bestuurs- en stafvergaderingen Agenda opstellen bestuursvergadering Bestuursvergadering leiden. Agenda opstellen en voorbereiden stafvergadering.

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Copyricht Schepers Audiotechniek 2014 Goudenregenstraat 10 9581 KS Musselkanaal +31 (0) 6 5229 8804 www.schepers-audiotechniek.nl

Copyricht Schepers Audiotechniek 2014 Goudenregenstraat 10 9581 KS Musselkanaal +31 (0) 6 5229 8804 www.schepers-audiotechniek.nl Checklist evenementen Een checklist voor evenementen helpt u om uw evenement succesvol te plannen, te organiseren en te evalueren. Om u te helpen uw evenement tot een succes te maken, bieden we u graag

Nadere informatie

Organisatie voorafgaande aan het event. - gedragen door de wijk of plaatselijke bevolking? - verenigingen en lokale initiatieven - lokale artiesten

Organisatie voorafgaande aan het event. - gedragen door de wijk of plaatselijke bevolking? - verenigingen en lokale initiatieven - lokale artiesten Evenementen en festival organisatie Voor een middelgroot evenement in de braderie, oude ambachten, dorp en wijkfestiviteiten, straattheater, muziekfestival sfeer. Algemeen In de voorbereidingfase dient

Nadere informatie

De evenementen checklist

De evenementen checklist De evenementen checklist #iedereenflyer FLYER.BE Drukwerk voor iedereen! Evenementen doe je zo! Of het nu de eerste of de honderdste keer is dat je een evenement organiseert, je wil steeds dat het resultaat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jeugddorp Leiden

Beleidsplan Stichting Jeugddorp Leiden Beleidsplan Stichting Jeugddorp Leiden September 2016 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Activiteiten voor kinderen Organisatie De stichting De Jeugddorpcommissie Commissies en werkgroepen Facilitaire

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Bergen 20-01-2015 1-13 Inhoud 1 Visie en Missie 3 1.1 Statement: 3 1.2 Visie 3 1.3 Missie 3 2 Ervaring 3 3 Evenement 2015 4 4 Toekomst. 4 5

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Wat staat er in?

PROJECTPLAN. Wat staat er in? PROJECTPLAN Er zijn heel veel manieren hoe je een projectplan (of plan van aanpak) maakt. Een projectplan hoeft echt niet uit heel veel pagina s te bestaan, als je maar over een aantal dingen goed hebt

Nadere informatie

Tijdsplan Evenementen

Tijdsplan Evenementen Categorie Activiteit Aantal weken voor begin toernooi 1. Algemeen 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 Lijst (eind)verantwoordelijken 1.2 Aandachtspunten Inventarisatie afbreukrisico s Tijdsplannen voor de toernooidagen

Nadere informatie

Stichting Utrecht Canal Pride Factsheet

Stichting Utrecht Canal Pride Factsheet Stichting Utrecht Canal Pride Factsheet Februari 2017 Onderwerp Rechtsvorm en naam Doelstelling Omschrijving Stichting Utrecht Canal Pride (non-profit) Het organiseren van een jaarlijks terugkerend evenement,

Nadere informatie

Zelfregulering: Checklist toernooien binnen BSVV

Zelfregulering: Checklist toernooien binnen BSVV Zelfregulering: Checklist toernooien binnen BSVV Een checklist voor toernooien helpt leiders/trainers van BSVV om een ieder van jullie je eigen georganiseerde voetbaltoernooi succesvol te plannen, te organiseren

Nadere informatie

STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007

STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007 STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007 Oorsprong Albin Ograjensek, de initiatiefnemer van de Stichting Muziek Jong voor Oud, is al jaren werkzaam in de ouderenzorg in Maastricht. Het viel hem

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

Checklist Beursdeelname

Checklist Beursdeelname Checklist Beursdeelname Waarom deelnemen aan een beurs? Er zijn verschillende redenen om deel te nemen aan een beurs. Het is belangrijk om voor jezelf op een rijtje te hebben wat je precies wilt bereiken

Nadere informatie

STICHTING MALUKU VIERT 50 jaar Molukkers in CUIJK. en 60 jaar Molukkers in Nederland BIJLAGE I - Informatie Pasar Maluku 29-10-2011

STICHTING MALUKU VIERT 50 jaar Molukkers in CUIJK. en 60 jaar Molukkers in Nederland BIJLAGE I - Informatie Pasar Maluku 29-10-2011 STICHTING MALUKU VIERT 50 jaar Molukkers in CUIJK en 60 jaar Molukkers in Nederland BIJLAGE I - Informatie Pasar Maluku 29-10-2011 1.0 Aanleiding Pasar Maluku komt dit jaar alweer met de vijfde editie

Nadere informatie

Evenementen Checklist

Evenementen Checklist Categorie Activiteit Check Categorie Activiteit Check 1. Algemeen 5. Drank en catering Lijst (eind)verantwoordelijken 5.2 Algemeen Aanwijzen verantwoordelijke. 1.2 Aandachspunten Inventarisatie afbreukrisico

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 Versie 7 april 2013 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 3

Nadere informatie

De evenementen checklist

De evenementen checklist De evenementen checklist Hey, Of het nu de eerste of de honderdste keer is dat je een evenement organiseert, je wil steeds dat het resultaat perfect is en dat er zo weinig mogelijk verrassingen zijn. Daarom

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008 Opzet Draaiboek Symposium Datum Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het ROC vanuit diverse gezichtspunten

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Project ABC Actief Betrokken Club

Project ABC Actief Betrokken Club Project ABC Actief Betrokken Club 2014-2015 Activiteiten voor ouderen met achterstand in bewegen en participatie korfbalvereniging NKC 51 in Nijverdal Colofon Dit format is gebaseerd op uitgaven van het

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD

WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD BETAALBARE WEBSITE MET MOGELIJKHEDEN VOOR DE TOEKOMST STABIEL, KWALITEIT, PROFESSIONEEL

Nadere informatie

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Waarom deze presentatie De gestage groei van onze club vraagt om meer structuur en betere, modernere

Nadere informatie

Korte omschrijving evenement Locatie evenemententerrein Plaats evenement Duur evenement Omschrijving doelgroep evenement

Korte omschrijving evenement Locatie evenemententerrein Plaats evenement Duur evenement Omschrijving doelgroep evenement DRAAIBOEK INLEIDING Ten behoeve van het evenement Tennis4life heeft Stichting Tennis4life dit draaiboek opgesteld. Het document is een weergave van de gemaakte afspraken en de benodigde informatie voor

Nadere informatie

Draaiboek. tips voor het organiseren van een uniek voetbaltoernooi.

Draaiboek. tips voor het organiseren van een uniek voetbaltoernooi. Draaiboek tips voor het organiseren van een uniek voetbaltoernooi Zorg voor een organisatiecomité (OC) en subcommissies die duidelijk weten wat ze gaan doen. Advies is om per commissie een specifiek stappenplan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Format checklist bijeenkomst

Format checklist bijeenkomst Format checklist bijeenkomst Betreft : Datum : Team : Taken Projectleider/Coördinator Projectplan schrijven Bepalen en verantwoordelijk voor budget Vergoeding (reiskosten) deelnemers? Projectgroep samenstellen

Nadere informatie

We zijn 2 zusjes Leah en Dika, we komen uit een gezin van 10 kinderen. We zijn in Teuge geboren en opgegroeid, waar we een geweldige jeugd hebben

We zijn 2 zusjes Leah en Dika, we komen uit een gezin van 10 kinderen. We zijn in Teuge geboren en opgegroeid, waar we een geweldige jeugd hebben Barakkenkampen In 1951 kwamen 12.000 Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen noodgedwongen in Nederland aan voor een tijdelijk verblijf. Ze werden opgevangen in kampen. Het woonoord in Lage Mierde was

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR Inleiding: Dit Huishoudelijk reglement is een korte en leesbare samenvatting van de statuten

Nadere informatie

Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed

Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed Beleidsplan 2014-2015 Inhoud blz. Gegevens Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed... 3 Doelstelling en inleiding... 4 Werkzaamheden... 5 Financiën...

Nadere informatie

Draaiboek bewonersactiviteit

Draaiboek bewonersactiviteit Draaiboek bewonersactiviteit Het organiseren van een bewonersactiviteit is voor de meesten geen dagelijkse bezigheid. Dit draaiboek kan u wellicht helpen bij de organisatie van een activiteit. Hierin vindt

Nadere informatie

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag in moeilijke tijden en alternatieven Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag Inhoud Sponsoring (bedrijven) Fondswerving (particulieren) Subsidies (overheden) Ontwikkelingen Overheden Consumenten Sponsoren Houden

Nadere informatie

Via Crucis. Terugblik

Via Crucis. Terugblik Via Crucis een nieuwe kijk op lijden Terugblik a. gegevens Op vrijdag 9 maart, dinsdag 3 april en vrijdag 6 april 2012 werd de voorstelling Via Crucis gespeeld. Achtereenvolgens was de voorstelling te

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort 2016 Huishoudelijk reglement Stichting Blokhuispoort Inhoud Algemeen... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 Artikel 3.... 2 Dagelijks bestuur... 2 Artikel 4.... 2 Artikel 5.... 2 Voorzitter... 2 Artikel

Nadere informatie

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707 INHOUD Ontstaan van de Stichting... 3 Activiteiten 2012... 3 Publiciteit... 4 Hulpvragers naar afkomst... 4 Vrijwilligers werkzaam in Vlissingen en Goes.... 4 Hulpvragen... 5 Tegenvallers in 2012... 5

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 5.0 1 januari 2018 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Sponsorbeleid. Stichting Groevenbeek Klassiek

Sponsorbeleid. Stichting Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek 19 november 2014 VOORWOORD Voor u ligt het Sponsorbeleid van Stichting Groevenbeek Klassiek. In dit beleid wordt

Nadere informatie

Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek

Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid VOORWOORD Voor u ligt het Sponsorbeleid van. In dit beleid wordt inzicht gegeven in wat is, de wijze waarop de activiteiten worden gefinancierd en de sponsormogelijkheden voor bedrijven,

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan Ouderen Samen 2017

Communicatieplan Ouderen Samen 2017 Communicatieplan Ouderen Samen 2017 Waarom een communicatieplan voor Ouderen Samen? Het communicatieplan heeft als doel Ouderen Samen meer bekendheid te geven, zodat Ouderen Samen een begrip wordt in de

Nadere informatie

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum 2016-2018 1 Inhoudsopgave 2 1. Aanleiding 1.1 Inleiding 3 1.2 Stifting Mei-inoar Spannum 3 2. Strategie 4 2.1 Kernprincipes van de stichting Statutaire doelstelling

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Maart 2008 Versie van 11 oktober 2007

Opzet Draaiboek Symposium Maart 2008 Versie van 11 oktober 2007 Opzet Draaiboek Symposium Versie van 11 oktober Datum 11 oktober Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle Tarieven Adverteren RTV Focus Zwolle P3. Wat is RTV Focus Zwolle? P4. Banners op nieuwssite P5. Nieuwspagina P6. Homepagina P7. Video commercial P9. Wekelijkse nieuwsupdate Zwolle P10. Radiocommercial

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

Stappenplan. Organiseer uw Zwem4daagse in 9 stappen

Stappenplan. Organiseer uw Zwem4daagse in 9 stappen Organiseer uw Zwem4daagse in 9 stappen 11 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Het stappenplan... 3 Algemene adviezen... 3 Stap 1: Een datum kiezen... 3 Stap 2: Wie zijn je deelnemers?... 4 Stap 3: Inschrijven

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Voorbeelddraaiboek Baanwielrennen

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Voorbeelddraaiboek Baanwielrennen PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Voorbeelddraaiboek Baanwielrennen Volgende pagina s tonen een voorbeeld van een draaiboek zoals gebruikt kan worden voor de organisatie van een baanwedstrijd. Dit

Nadere informatie

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing)

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) Stichting Week van de Chronisch Zieken 1 Algemeen... 2 2 Organisatiestructuur... 2 2.1 Projectmanagement... 2 2.2 Functiescheiding... 3 3 Richtlijnen...

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin.

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Doel van de vereniging T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. T.S.S.V. Spartacus tracht

Nadere informatie

Speelgoedbank Deventer

Speelgoedbank Deventer Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013 2014 Opgemaakt 02-01-2014 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013-2014 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Deventer 3 Missie

Nadere informatie

Doel Stichting ZwemSupport

Doel Stichting ZwemSupport Sponsorplan 2009-2011 Stichting ZwemSupport Alkemade Z&PC Alkemade Sponsorplan 2009-2011 Pagina 1 Doel Stichting ZwemSupport Het bieden van continuïteit aan de ontwikkeling en de beoefening van de zwemsport

Nadere informatie

Aanvraagformulier financiële bijdrage 2018 Indienen voor 1 december 2017

Aanvraagformulier financiële bijdrage 2018 Indienen voor 1 december 2017 Naam evenement Naam organisatie Naam contactpersoon Vraag 1: Is uw evenement ondergebracht in een rechtspersoon? Uw evenement komt helaas niet in aanmerking voor een financiële bijdrage. We raden u aan

Nadere informatie

Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010

Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010 Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010 ALV 26 februari 2007 Algemeen Olympia Enquete Focus Aanpak Doelstelling Waar willen we zijn in 2010? Waar staan we nu? Plan Organisatie Agenda Normen & Waarden

Nadere informatie

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Begin met het formeren van een werkgroep/projectteam en verdeel onderling de werkzaamheden. Inhoud 1. Planning en programma... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

PROJECTPLAN EASTEREIN ROCKS OPEN AIR

PROJECTPLAN EASTEREIN ROCKS OPEN AIR PROJECTPLAN EASTEREIN ROCKS OPEN AIR Februari 2011 Commissie Easterein Rocks INLEIDING Easterein is een dorp dat leeft. Er zijn veel muzikanten, zij spelen in bands of bij muziekverenigingen. In 2006 vond

Nadere informatie

sponsorbrochure Gepidae Wordt u onze nieuwe sponsor?

sponsorbrochure Gepidae Wordt u onze nieuwe sponsor? sponsorbrochure Gepidae Wordt u onze nieuwe sponsor? Gepidae? Gepidae! Waar staat Gepidae voor? T.S.V.V. Gepidae is opgericht in 1968. Opgericht door een paar jongemannen om af en toe te volleyballen,

Nadere informatie

58ste Visserijdagen Harlingen

58ste Visserijdagen Harlingen 58ste Visserijdagen Harlingen woensdag 30 augustus t/m zaterdag 2 september 2017 Stichting Visserijdagen Harlingen www.visserijdagenharlingen.nl info@visserijdagenharlingen.nl Postbus 132 8860 AC Harlingen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Wijkvereniging Westeinde

Wijkvereniging Westeinde 2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan Wijkvereniging Westeinde 23-3-2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan 2014/2015-2 - INHOUD Inhoud... - 2 - Bestuursorganisatie & vergaderingen... - 3 - Algemeen

Nadere informatie

2. Adverteren door middel van een Banner op Taart&Trends site.

2. Adverteren door middel van een Banner op Taart&Trends site. TT06 Adverteren en Exposure Taart&Trends 2015 1. Exposure: 1.1. Alle deelnemers krijgen (na betaling) standaard een naamsvermelding op de standhouderspagina van Taart en Trends-website. Wilt u een actieve

Nadere informatie

Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie

Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie De Pelikaan is een buurthuis in de wijk Rosarium in Krommenie. Een wijk van 18.000 mensen en een rijk verenigingsleven. Het gebouw stamt uit 1985 en heeft een

Nadere informatie

Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen. www.studiofont.nl

Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen. www.studiofont.nl Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen www.studiofont.nl Studio Font is een klein bureau voor grafische vormgeving, dat groots meedenkt. Of het nu gaat om een logo, huisstijl, website, flyer of een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

RIDE FOR THE ROSES TWENTE 2016 RIDE FOR THE ROSES TWENTE 4 SEPTEMBER 2016

RIDE FOR THE ROSES TWENTE 2016 RIDE FOR THE ROSES TWENTE 4 SEPTEMBER 2016 RIDE FOR THE ROSES TWENTE 4 SEPTEMBER 2016 RIDE FOR THE ROSES TWENTE 2016 1998 Amsterdam 1999 Amsterdam 2000 Westland 2001 Westland 2002 Landgraaf 2003 Waalwijk 2004 Oldenzaal 2005 Westland 2006 Utrecht

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Organogram. Taakomschrijvingen. Almere Bowls Club. Aangepast 1 maart 2006

Organogram. Taakomschrijvingen. Almere Bowls Club. Aangepast 1 maart 2006 Organogram En Taakomschrijvingen Almere Bowls Club Aangepast 1 maart 2006 Organisatiestructuur ABC Algemene Ledenvergadering kascommissie vertrouwenspersoon Bestuurslid Algemene Zaken Secretaris (DB) Voorzitter

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Biddocument NK Aangepast Badminton 2015

Biddocument NK Aangepast Badminton 2015 Hoofdstuk 1 Introductie Biddocument NK Aangepast 2015 Vorige evenementen 2014 Den Haag i.s.m. BC DKC 2013 Beek i.s.m. BCG Beek (Regio Limburg) 2012 Drachten i.s.m. BC Drachten (Regio Noord) 2011 Culemborg

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Mooie Plaatsys. Het kan voorkomen dat de volgorde van het projectplan in het worddocument afwijkt van de volgorde in de online Toolbox

Mooie Plaatsys. Het kan voorkomen dat de volgorde van het projectplan in het worddocument afwijkt van de volgorde in de online Toolbox Projectplan Mooie Plaatsys Artistiek 1. Wat is de naam die je aan het project geeft? 2. Geef een korte omschrijving van jouw project die als basis kan dienen voor aanvragen. Mooie Plaatsys Met het project

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Kosten en uren Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG)

Kosten en uren Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) Naam interventie: RealFit Naam interventie- eigenaar: Huis voor de Sport Limburg Doelgroep: 12-18 jarigen Leeswijzer In onderstaand kosten en uren overzicht wordt de volgende termen gehanteerd: Structurele

Nadere informatie

1. Ongeveer een half jaar van tevoren

1. Ongeveer een half jaar van tevoren 68 Er bestaat geen ideaal recept voor het organiseren van een concert. Er spelen immers honderden dingen mee in het welslagen van de avond en de moeilijkheidsgraad om dit te realiseren. Maar we doen toch

Nadere informatie

Openstaande vacatures bij de vereniging. Laatste update: 5 september Info:

Openstaande vacatures bij de vereniging. Laatste update: 5 september Info: Openstaande vacatures bij de vereniging Laatste update: 5 september 2017 Info: Overzicht vacatures (klik op de link voor meer info) SECRETARIS Administratie vacatures Coördinator senioren Coördinator Kick-off

Nadere informatie

Inventarisatielijst Wat gaan we doen (omschrijving activiteit): Gewenst aantal vrijwilligers: _ Waarvan nieuwe:

Inventarisatielijst Wat gaan we doen (omschrijving activiteit): Gewenst aantal vrijwilligers: _ Waarvan nieuwe: Draaiboek voorbereiding Promotie activiteiten Vrijwilligers of donateurs werven Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving wat u wilt bereiken met de promotieactiviteiten. Vrijwilligers werven,

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Vereniging: De Droom Makerij

Vereniging: De Droom Makerij Vereniging: De Droom Makerij Rockmusical: No Refugee KvK nummer: 66948401 IBAN: NL77 RABO0313084890 Datum:19-10-2016 Beleidsplan/projectplan Rockmusical no refugee - d.d. 15-12-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sponsor-informatiemap. SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014

Sponsor-informatiemap. SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014 Sponsor-informatiemap SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014 Voorwoord van onze voorzitter 30 jaar SIVO SIVO staat voor stichting internationale volksculturen Odoorn.

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Jera On Air wordt georganiseerd door stichting Jera On Air en vindt plaats in Ysselsteyn (Noord-Limburg). Jera On Air is

Jera On Air wordt georganiseerd door stichting Jera On Air en vindt plaats in Ysselsteyn (Noord-Limburg). Jera On Air is Jera On Air wordt georganiseerd door stichting Jera On Air en vindt plaats in Ysselsteyn (Noord-Limburg). Jera On Air is een sterk groeiend festival dat zich richt op de liefhebbers van alternatieve rock

Nadere informatie

58ste Visserijdagen Harlingen

58ste Visserijdagen Harlingen 58ste Visserijdagen Harlingen woensdag 30 augustus t/m zaterdag 2 september 2017 Stichting Visserijdagen Harlingen www.visserijdagenharlingen.nl info@visserijdagenharlingen.nl Postbus 132 8860 AC Harlingen

Nadere informatie

Hoofdlijnen Beleidskaders GRACELAND FESTIVAL 2017

Hoofdlijnen Beleidskaders GRACELAND FESTIVAL 2017 Hoofdlijnen Beleidskaders GRACELAND FESTIVAL 2017 INHOUDSOPGAVE GRACELAND FESTIVAL Missie Visie Kernwaarden Doelen 2017 ORGANISATIE STAKEHOLDERS DOELGROEPEN INKOMSTEN WWW.GRACELANDFESTIVAL.NL 2 GRACELAND

Nadere informatie

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014 De doelstelling van Almelo Promotie is om Almelo op de kaart te zetten als een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Om dit te bereiken willen we iedereen Almelo maximaal laten beleven.

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Renovatie Speeltuin. t Heksenpretje Heerlen

Renovatie Speeltuin. t Heksenpretje Heerlen Pilot Project in het kort: Renovatie Speeltuin t Heksenpretje Heerlen Een samenwerking van Pilot Project in het kort: Renovatie Speeltuin t Heksenpretje Heerlen Situatie Heerlen 2014: 11 speeltuinen in

Nadere informatie

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera Versie 3.0 (definitief), 2 september 2012 Werkplan Volvera 2012-2013 1. Werkplan 2012-2013 1.1. Inleiding Voor u ligt het tweede werkplan met activiteiten voor het seizoen 2012-2013. Dit werkplan bevat

Nadere informatie