Inhoud. 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 2"

Transcriptie

1

2 Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting Organisatie gegevens Stichting Sinar Maluku Organisatiestructuur Projectgroep 60 jaar Molukkers in Woerden Dagelijks Bestuur Commissie Activiteiten Commissie programmering & accommodatie PR & Communicatie Projectgroep Foto & Verhalenboek Technische punten Marketing Doelgroep beschrijving Marketing instrumenten Product/ dienst Prijs Plaats Promotie Personeel Financiën Plan van aanpak Bijlagen j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 2

3 Inleiding Begin jaren '50 kwamen Molukkers (destijds nog Ambonezen genoemd) naar Nederland. Het eerste schip "Kota Inten" kwam met Molukkers uit Indonesië in het voorjaar op 21 maart 1951 aan in Nederland. Tot en met juni van hetzelfde jaar volgden nog elf schepen met Molukkers. In totaal zijn ongeveer Molukkers, waaronder militairen van het Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL), marine Molukkers in dienst van de Koninklijke Marine, politiemensen, burgers met hun gezinnen of alleen, voor een tijdelijk verblijf naar Nederland overgebracht. Na aankomst in Nederland gingen de meeste Molukkers voor een medische controle naar het demobilisatiecentrum in Amersfoort. Daar aangekomen kregen zij een ontslagbrief dat zij ontslagen waren als militair. Dat sloeg in als een bom! Vanuit het demobilisatiecentrum werden de Molukkers met bussen naar verschillende woonoorden in Nederland werden vervoerd. In totaal waren er 90 woonoorden, die bestonden uit voormalige DUW (Dienst voor de Uitvoering van Werken)- en concentratiekampen, leegstaande kazernes, villa's en kloosters, die allen als voorlopige woningen werden ingericht voor de Molukkers. In Woerden werden de Molukse militairen en hun gezinnen in 3 kampen onder gebracht te weten: het barakkenkamp aan de Utrechtsestraatweg (kamp Utrechtsestraatweg); het barakkenkamp aan de Singel (kamp Singel) en de voormalige militaire kazerne (de Kazerne) in de binnenstad. Toen bleek dat Molukkers langer in Nederland zouden verblijven, werd een werkgroep samengesteld onder voorzitterschap van dr. Hilde Verwey-Jonker, die de situatie van de Molukse gemeenschap in Nederland zou onderzoeken. Het resultaat van het onderzoek is beschreven in het rapport Ambonezen in Nederland. Hierin werd benadrukt dat het beleid ten aanzien van Molukkers gericht moest zijn op integratie in de Nederlandse samenleving met behoud van de eigen identiteit. Op grond hiervan moesten de Molukkers de woonoorden verlaten en naar de speciaal voor hen ingerichte Molukse open woonwijken verhuizen. In het begin van de jaren '60 werd met de bouw van de woonwijken begonnen. Er zouden ongeveer 62 kleine en grote Molukse woonwijken komen in de zogenoemde Molukkersgemeenten, gemeenten met concentraties van Molukkers. In Woerden heeft de gemeente toentertijd gekozen voor verspreide huisvesting. Door middel van dit project willen we, op een inspirerende wijze, laten zien hoe de Molukse gemeenschap zich een plaats heeft weten te verwerven in de Woerdense samenleving, waar het nu 60 jaar deel van uitmaakt met behoud van eigen identiteit en cultuur. Het aantal generaties Molukkers is in de loop der jaren gegroeid tot vijf. Getracht wordt ook een blik op de toekomst te richten: hoe ontwikkelt zich een nieuwe identiteit met behoud van culturele waarden. Wat wordt aan komende generaties doorgegeven van wat de eerste generatie Molukkers heeft nagelaten en hoe kunnen deze waarden bijdragen aan het verwerven van een plek in een steeds sneller veranderende samenleving? Een verhaal van verleden, heden en toekomst wordt in dit project uitgebeeld door middel van een grote culturele manifestatie. Hierin wordt aandacht besteed aan onder anderen zang, dans, muziek, cultuur en informatie. Tevens zal er, ter gelegenheid van het 60 jarig verblijf van de Molukse gemeenschap in Woerden, een historisch document van de 1 e (ouderen) en andere generaties worden uitgebracht. De projectgroep 60 jaar Molukkers in Woerden zal dit historisch jaar onder de aandacht brengen door o.a. een manifestatie met culturele activiteiten. Hiervoor worden verschillende generaties Molukkers van uiteenlopende disciplines betrokken, niet alleen om de eigen gemeenschap maar juist ook om de Woerdense samenleving te tonen en met hen te delen hoe een migrantengroep haar geschiedenis heeft doorstaan. Woerden, 9 februari 2011 Theo Papilaja Voorzitter projectgroep 60 jaar Molukkers in Woerden 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 3

4 Samenvatting De projectgroep 60 jaar Molukkers in Woerden valt onder stichting Sinar Maluku. Deze stichting heeft als visie een bijdrage te willen leveren aan de emancipatie en participatie van de Molukse gemeenschap in de gemeente Woerden. De doelgroep waar stichting Sinar Maluku zich primair op richt is de Molukse gemeenschap binnen de gemeente Woerden e.o. De projectgroep 60 jaar Molukkers in Woerden zal zich echter ook richten op secundaire doelgroepen zoals in paragraaf 2.1 is beschreven. Om ook in Woerden te herdenken dat het reeds 60 jaar geleden is dat de Molukse gemeenschap voet aan wal zette in Nederland, wordt er op 3 September 2011 in Sporthal de Snellerpoort een manifestatie georganiseerd. Deze bijeenkomst met culturele activiteiten zal geheel in het teken zal staan van het verleden, heden en toekomst van de Molukse gemeenschap in een snel veranderende samenleving. De organisatie van deze bijeenkomst ligt in handen van de projectgroep 60 jaar Molukkers in Woerden. Zij is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van de bijeenkomst, de promotie en communicatie en natuurlijk de invulling van de dag zelf. Hiervoor zijn diverse werkgroepen in het leven geroepen welke elk verantwoordelijk zijn voor hun eigen deelgebied. Middels fondswerving, subsidieaanvragen, eigen activiteiten en kaartverkoop wordt getracht aan de benodigde inkomsten te komen om deze manifestatie met haar diverse onderdelen te bekostigen. Via de website (digitale) nieuwsbrieven, persberichten, brieven, posters en flyers e.d. zal aandacht worden gevraagd voor dit project. 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 4

5 1. Organisatie gegevens 1.1 Stichting Sinar Maluku Stichting Sinar Maluku is de plaatselijke Molukse welzijnstichting voor de Molukse gemeenschap in Woerden en omstreken. Zij heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de emancipatie en participatie van de Molukse gemeenschap in Woerden. Dit doet zij door faciliteiten te verlenen aan de diverse lokale Molukse zelfhulpgroepen en organisaties. Daarnaast beheert zij een deel van het wijkcentrum Molenvliet van waaruit activiteiten van de diverse (werk)groepen worden ontplooid. Ook wijkbewoners en diverse andere (werk)groepen/organisaties uit de wijk Molenvliet maken gebruik van het wijkcentrum wanneer dit niet in gebruik is van de stichting. Het beheer hiervan is in handen van de penningmeester van de stichting. Gegevens Naam Stichting Sinar Maluku Adres p/a Akkerwinde veld 39 PC + Plaats 3448 EJ Woerden KvK nr Tabel 1. Gegevens Stichting Sinar Maluku 1.2 Organisatiestructuur Het bestuur van Stichting Sinar Maluku bestaat momenteel uit 2 bestuursleden. De functie van secretaris is gedurende het schrijven van dit projectplan vacant. Dit dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stichting en een deel van het wijkcentrum. Dagelijks Bestuur Voorzitter Dhr. R. Pattikawa Secretaris Vacant Penningmeester Dhr. W. Amahorseya Tabel 2. Dagelijks bestuur Stichting Sinar Maluku Verder vallen er verschillende (werk)groepen en zelfhulpgroepen onder de paraplu van de stichting welke onderstaand kort uiteen zijn gezet. Werkgroep SIMA 50+ SIMA 50 plus is een Molukse ouderengroep in Woerden. Het is in 2002 opgericht en verenigd in een werkgroep. SIMA is een afkorting afgeleid van de twee eerste letters van SInar MAluku. Het doel van deze werkgroep is het organiseren van sociaal en culturele activiteiten. Werkgroep MIO MIO staat voor Molukse Indische Ouderen. Deze werkgroep heeft als doel het geven van aandacht en, indien nodig, ondersteuning aan zorg- en hulpbehoevende Molukse en Indische Ouderen. Werkgroep Jongeren Deze werkgroep bestaat uit 8 vrijwilligers welke als doel heeft het organiseren van muziek, sport, voorlichtings- en culturele activiteiten voor Molukse jongeren. Werkgroep Kinderactiviteiten De werkgroep kinderactiviteiten heeft als doel het organiseren van sport en spel activiteiten voor zowel Molukse en niet Molukse kinderen. 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 5

6 Werkgroep HNBR HNBR staat voor Hulp aan Nabestaanden bij Rouwdienst en is de grootste werkgroep van Stichting Sinar Maluku en tevens de werkgroep welke het langst bestaat, reeds 25 jaar. Zij bestaat uit vrijwilligers welke hulp bieden aan nabestaanden bij rouwdiensten. Deze werkgroep heeft ook seperate kookgroep van 8 vrijwilligers welke de maaltijd voorbereiden en uitserveren aan gasten na een begrafenis. DDMW Dana Duka Maluku Woerden is een "begrafenisfonds" welke beheerd wordt door 5 vrijwilligers. Dit fonds is opgericht opdat er een eenmalige financiële bijdrage aan de nabestaanden ten tijde van een sterfgeval kan worden aangeboden. De verschillende werkgroepen functioneren autonoom binnen het verband van de stichting. Samenwerking en afstemming geschied wanneer dat nodig is. Alle activiteiten vinden, in principe, plaats in het wijkgebouw van wijkcentrum Molenvliet te Woerden. Onderstaand een grafische weergave van de organisatiestructuur van de stichting. Figuur 1. Organogram Stichting Sinar Maluku 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 6

7 1.3 Projectgroep 60 jaar Molukkers in Woerden Aan de organisatiestructuur van Sinar Maluku is eind 2010 een projectgroep toegevoegd genaamd Projectgroep 60 jaar Molukkers in Woerden. Deze projectgroep heeft als doel dit historisch jaar onder de aandacht te brengen in de regio Woerden middels een culturele manifestatie. Voor het uitbeelden van het verleden, heden en toekomst worden verschillende generaties Molukkers van uiteenlopende disciplines betrokken, niet alleen om de eigen gemeenschap maar juist ook om de Woerdense samenleving te tonen en met hen te delen hoe een migrantengroep haar geschiedenis heeft doorstaan. Ten behoeve van deze projectgroep heeft het bestuur van Stichting Sinar Maluku haar volledig mandaat gegeven om uit haar naam en onder haar paraplu deze manifestatie te organiseren. De projectgroep valt uiteen in een aantal commissies welke in een organogram uiteen zijn gezet. 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 7

8 1.3.1 Dagelijks Bestuur Dagelijks Bestuur Doelstelling Taken Controleren en aansturen van de projectgroep. Voorzitter Periodieke communicatie naar Stichting Sinar Maluku Aanvragen van subsidies bij diverse instanties 1 e Contactpersoon/aanspreekpunt voor projectgroep t.a.v. derden Samen met secretaris agenda samenstellen,vergaderingen leiden, bewaken en begeleiden uitgaande correspondentie, bewaken van financiële zaken. Leiden van de projectgroep Secretaris Verslag legging van de vergaderingen Bijhouden en bewaken van actielijst(en) Bijhouden en bewaken van planning Beantwoorden / verdelen inkomende mail op de website Maken van periodieke maandelijkse nieuwsbrief per mail Penningmeester Maken en bewaken van de begroting Opzetten van de boekhouding tbv de projectgroep o Debiteuren- en crediteuren administratie o Facturering fondswerving en sponsoren Ism penningmeester Sinar Maluku projectbankrekening openen Aanstellen kassamedewerkers tbv de algehele verkoop entreekaarten (voorverkoop alsmede op de dag zelf) o Aansturen van deze kassamedewerkers o Zorg dragen voor genoeg wisselgeld op de dag van de manifestatie o Zorg dragen voor het afromen van gelden op de dag van de manifestatie Aanstellen van een kascommissie tbv de financiële controle van de gehele financiële administratie van de projectgroep eind september Tabel 3. Dagelijks bestuur projectgroep Commissie Activiteiten Commissie Activiteiten Doelstelling Taken Organiseren van maandelijkse activiteiten welke toegankelijk zijn voor zowel Molukse als Nederlandse gasten, vanaf Januari 2011 tot en met Juli 2011, met als doel gelden te verkrijgen om bij te dragen aan inkomsten voor de begroting. Organisatie van maandelijkse activiteiten Zorg dragen voor content van de website o Activiteiten agenda o Voor aankondigingen (wat gaan we die dag doen?) o Verslag van de dag en/of foto s Tabel 4. Commissie activiteiten 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 8

9 1.3.3 Commissie programmering & accommodatie Programmering Samenstellen van de inhoud van het programma ten behoeve van de manifestatie 60 jaar Molukkers in Woerden van de ochtend tot en met het einde van de dag. Tevens het werven en begeleiden van vrijwilligers voor en gedurende de dag van de manifestatie. Tevens het benaderen en contracteren van derden waarvoor betaald dient te worden door de projectgroep. Taken Programmering o Samenstellen ochtend/ middag/avond programma met de Molukse cultuur als leidraad o Realisatie workshops aangaande de Molukse zang, dans, muziek o Bestellen van attributen Coördinatie van vrijwilligers o Inventarisatie van hoeveelheid benodigde vrijwilligers per post o Beleid aangaande de vrijwilligers (Als je vrijwilliger bent dan (rechten en plichten )) o Werven van vrijwilligers o Organisatie informatie avond voor vrijwilligers voorafgaande aan het evenement o Aansturen van de vrijwilligers op de dag van het evenement o Organisatie evaluatie avond / bedank avond na het evenement o Maken van badges voor de vrijwilligers o Draaiboek vrijwilligers o Eventueel verkrijgen/realiseren van speciale vrijwilligers T-shirts Derden o Inhuren van een professioneel bedrijf voor foto s en/of video Accommodatie Zoeken naar een geschikte accommodatie voor de dag van het evenement. Nadat deze locatie gevonden is verantwoordelijk voor de gehele contact met de uitbater(s) en gedurende de dag van het evenement het accent zal leggen op een goede ontvangst en service tijdens het verblijf van de gasten/gebruikers Taken Accommodatie o Contact / afstemming met gemeente Woerden o Overeenkomst sportcomplex afsluiten o Contact / afstemming met uitbater bar o Aankleding Snellerpoort o Opruimen zaal o Vergunningen (evenementen, horeca) o Inhuren Beveiliging / bewaking (in overeenstemming met werkgroep vrijwilligers) o Bestellen van attributen Coördinatie marktkramen o Huren marktkramen o Aanschrijven huurders marktkramen o Realisatie tv hoek tbv non-stop dvd s omtrent de Molukken Fotohoek o Fotograaf aanschrijven voor fotohoek o Molukse kleding voor kinderen regelen o Realisatie Photowall met achtergrondinformatie middels foto's over de Molukkers in Woerden/Nederland en over de Molukken in het algemeen Coördinatie Tempat Makan / terras o Huren tafels + stoelen o Afhankelijk van het weer zowel binnen als buitengebeuren Derden (beveilging) Voor de manifestatie dienen derden ingehuurd te worden. Met name de beveiliging is een belangrijk aandachtspunt. Deze personen moeten toezien op veiligheid tijdens de culturele manifestatie. Zij staan garant voor de veiligheid van de bezoekers en men zorgt ervoor dat bezoekers zorgeloos kunnen genieten. 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 9

10 Klantvriendelijkheid en servicegerichtheid staan hierbij centraal. Men handelt pro-actief, grijpt in bij problemen, maar blijft altijd gastvrij. Taken Inhuren gecertificeerde EHBO Inhuren gecertificeerde beveiliging / bewaking (in overeenstemming met werkgroep dagprogrammering / accommodatie) Contact met de wijkagent i.v.m. mogelijkheden parkeren auto s in wijk etc. Tabel 5. Programmering & Accomodatie PR & Communicatie De commissie Communicatie & PR valt uiteen in een aantal verschillende deelgebieden/verantwoordelijkheden: Sponsoring Communicatie o Website o Media o Reclame PR o Huisstijl Sponsoring Door middel van het werven van sponsors gelden en goederen genereren om de begroting opgesteld door de werkgroep tenminste kostendekkend te krijgen en de te houden loterij op de dag van het evenement invulling te kunnen geven. Taken Kader Werven van sponsoren in gelden Uiteen zetten sponsor middelen (pakketten) in overeenstemming met de andere verantwoordelijken van de deelgebieden onder de subwerkgroep Communicatie & PR Opzetten en opvolgen sponsorlijst Realisatie wervingsbrief Goederen aanleveren bij de werkgroep Dagprogrammering tbv de loterij op de dag van het evenement Communicatie met sponsoren Verkrijgen van een aanbevelingsbrief van de gemeente Woerden Realisatie sponsorbord op de dag van het evenement Digitaal aanleveren van logo s voor diverse middelen Opvangen van sponsoren op de dag van het evenement Eventuele realisatie van een apart sponsorprogramma op de dag van het evenement Het aanvragen van subsidies valt niet binnen de verantwoordelijkheden van deze werkgroep Het primair genereren van verwerving goederen t.b.v. de loterij op de dag van de manifestatie valt niet binnen de verantwoordelijkheden van deze werkgroep Communicatie Middels de diverse communicatiemiddelen de manifestatie aan de man brengen. Taken Informatievoorziening middels media (massa communicatie) o Internet Realisatie van een eigen website Opzetten van een website in de gekozen huisstijl Web hosting (afname van een dienst bij een webhost welke ruimte aanbiedt waar de website kan staan. Zij dragen zorg voor snelheid, veiligheid en 24/7 beschikbaarheid) Minimale menu opties; publiceren van artikelen en foto s, contactformulier, zoekfunctie, sitemap, , mogelijkheid om logo s te plaatsen van sponsoren. Wekelijks updaten van de website met de aangeleverde content uit 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 10

11 de diverse (sub)werkgroeps o (Regionaal) Geschreven media Buurtkranten Huis aan huis kranten Regionale kranten o (Regionale) televisie RTV Utrecht Nader te bepalen o (Regionale) radio Nader te bepalen Schrijven van persberichten PR Het opzetten en bewaken van de huisstijl van projectgroep 60 JMIW Taken Realisatie van sjablonen conform huisstijl voor: o Briefpapier o Badges o Consumptiebonnen o Nieuwsbrief Realisatie van de volgende zaken conform huisstijl o Venster enveloppen o Entreekaarten o Affiches o Visitekaartjes o Verwijsborden voor de dag van het evenement Toiletten Kassa Tempat makan Bar Nader te bepalen o Programmaboekje (inhoud nader te bepalen) Nader te bepalen activiteiten. Tabel 6. PR & Communicatie 1.4 Projectgroep Foto & Verhalenboek De verhalen van 1 e generatie ouderen en de daarop volgende generaties worden geportretteerd middels interview en foto s. Dit alles zal gebundeld worden in een speciaal boek. Hiervoor wordt een aparte projectgroep in het leven geroepen. De intentie is om dit foto- en verhalenboek te presenteren op de manifestatie. 1.5 Technische punten Er zijn een aantal vergunningen en verzekeringen welke afgesloten/aangevraagd dienen te worden door Stichting Sinar Maluku voor de projectgroep. Dit zijn de volgende: Vrijwilligers verzekering Verzekering voor alle vrijwilligers welke voor de projectgroep onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Evenementen- /WA verzekering Verzekering voor financiële risico s bij het organiseren van het evenement zoals o.a. uitstel, aflasting maar eventueel ook organisator risico s welke financiële gevolgen kunnen hebben zoals bijvoorbeeld een ongevallen- & aansprakelijkheidsdekking. Evenementen vergunning Bij de gemeente Woerden dient een vergunning aangevraagd te worden minimaal 8 weken voor het evenement. Details zijn te vinden middels het volgend van bijgevoegde link. 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 11

12 https://www.woerden.nl/secure/storefront/producten/leefomgevingveiligheid/evenementorgani serenvergunning/id_24563 Horeca papieren Dienen aanwezig te zijn 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 12

13 2. Marketing 2.1 Doelgroep beschrijving De doelgroep waarop dit project zich richt zijn: De huidige Molukse gemeenschap in Woerden; De voormalige bewoners van de 3 Ambonezen- kampen in Woerden De Nederlandse burgers uit Woerden die veel binding hebben en betrokken zijn met de Molukkers in Woerden 2.2 Marketing instrumenten In deze paragraaf worden de marketing instrumenten besproken middels de marketing mix; Product/ dienst, Prijs, Plaats, Promotie en Personeel Product/ dienst Ten tijde van het schrijven van dit projectplan is het volgende grove concept programma voor de manifestatie voor handen. Manifestatie 10:00-12:00 Opbouwen accommodatie 12:00 14:00 Ontvangst en opbouw stands 14:00 14:15 Officiële opening van de middag 14:15 16:30 Culturele workshops 16:30 18:00 Herindelen accommodatie & ontvangst, opbouw en soundcheck band/dj 18:00 18:15 Officiele opening van de avond 18:15 0:00 Avondprogramma met o.a. diverse demonstraties traditionele dans, muziek en modeshow Tabel 7. Concept Programmering Prijs De prijs van de manifestatie is ten tijde van het schrijven van dit projectplan nog niet bekend Plaats Locatie / Accomodatie De vereisten aan de locatie waar de manifestatie gehouden diende te worden zijn de volgende: Locatie in of om Woerden Goede bereikbaarheid Capaciteit om en nabij de 600 personen Kleedkamer(s) voor de optredende acts (Genoeg) facilitaire voorzieningen Genoeg parkeergelegenheid nabij de locatie Mogelijkheid om een bar te plaatsen Na het inventariseren van de diverse opties is besloten dat de manifestatie gehouden zal worden in: Sportcentrum Snellerpoort Steinhagenseweg 3b 3446 GP Woerden 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 13

14 Dit sportcentrum wordt beheerd door de gemeente Woerden, is rolstoelvriendelijk en geheel rookvrij. Het is goed bereikbaar per auto vanaf de snelweg de A12 en ook het openbaar vervoer is in nabije gelegenheid. In overeenstemming met de gemeente Woerden is de volgende datum vast gesteld ten behoeve van de manifestatie; zaterdag 3 september Opbouw van deze accommodatie zal geschieden op vrijdag 2 september 2011 na 16:00 uur. Indien de opbouw van de accommodatie vrijdag niet af zal komen kan dit op de dag van het evenement zaterdag 3 September vanaf 8:00 worden vervolgd Indeling accommodatie & distributie De indeling van de accommodatie alsmede de distributie van de diverse zaken is ten tijde van het schrijven van dit projectplan nog niet voor handen Promotie De promotiemiddelen welke ingezet gaan worden ten behoeve van de dag van de manifestatie zijn de volgende: Affiches & Flyers Website Kleding Direct Mailings Eventueel premiums Website Stichting Sinar Maluku heeft de wens een website te lanceren als online communicatiemiddel. Om een website te maken heeft men 3 opties: 1. Zelf een website maken vanaf scratch 2. Zelf een website maken met behulp van standaard programma s en templates 3. Een website laten maken vanaf scratch Ten tijde van het schrijven van dit document heeft zij, Stichting Sinar Maluku, geen personen in huis om dit op te zetten. Binnen de projectgroep 60 JMIW is er ook niemand die de kennis heeft om een website te bouwen. Derhalve is er gekozen voor optie 2. Dit geeft, binnen de kaders, het meeste voordelen. Op basis hiervan heeft Stichting Sinar Maluku de website ondergebracht bij hostingprovider Alphamega. Zij zijn tevens leverancier van het all-in pakket genaamd Swiftysite welke voorziet van een domeinnaam, en webhosting. De domeinnaam welke gekozen is door Stichting Sinar Maluku is 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 14

15 Sponsor mogelijkheden Sponsoren hebben de mogelijkheid op diverse manieren te sponsoren, in geld en in natura. De volgende middelen, combinaties zijn hierin mogelijk. De prijzen ten tijde van het schrijven van dit projectplan in concept. Middelen 1. Naamsvermelding in/op: programmaboekje 3 september '11 + website (sponsorpagina) + sponsorpagina krant 2. Logo in/op: (zw/w logo) /programmaboekje 3 september '11 + website (sponsorpagina/kleur) + sponsorpagina krant (zw/w logo) 3. 1/2 pagina zw/w advertentie programmaboekje 3 september '11 + website (sponsorpagina/middels logo (kleur) doorlink naar bedrijfwebsite + sponsorpagina krant (zw/w logo) + logo (kleur) op sponsorbord Snellerpoort (uitgangspunt is A0- formaat opdelen in gelijke vakken tbv logo's) Tabel 8. Sponsormogelijkheden 50,- 100,- 350, Personeel Onder personeel wordt verstaan, iedereen buiten stichting Sinar Maluku alsmede de projectgroep 60 jaar Molukkers in Woerden. Ten tijde van het schrijven van dit projectplan zijn de volgende posten voorzien. Posten Minimaal aantal personen Aankleding accommodatie 4 Parkeerwachters 4 Coordinatie marktkramen 1 Kassa medewerkers (ism kascommissie) 4 Beveiliging / Bewaking (olv gecertificeerden) 4 Garderobe bezetting 2 Toiletten 1 Coordinatie kleedruimten 2 Coordinatie tribune 2 Gecertificeerde EHBO 2 Gecertificeerde Beveiliging 2 Totaal j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 15

16 3. Financiën De details omtrent de financiering van de culturele manifestatie kunt u opvragen bij het dagelijks bestuur van projectgroep 60 JMIW via het volgende mailadres 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 16

17 4. Plan van aanpak Onderstaand de belangrijkste speerpunten van het plan van aanpak. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website. Projectplan verder uitwerken (nader te bepalen zaken en detaillering) Voorbereiding van de deelactiviteiten en programma onderdelen Aanschrijven van subsidies/fondsen Benaderen van sponsoren Opzetten van website Realisatie van sjablonen obv huisstijl Actief promoten en realiseren van activiteiten vóór 3 september Werven vrijwilligers Werven van standhouders Evaluatie en nazorg 4.1 Bijlagen De bijlagen van deze projectplan kunt u opvragen bij het dagelijks bestuur van projectgroep 60 JMIW via het volgende mailadres 6 0 j a a r M o l u k k e r s i n W o e r d e n Pagina 17

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

\ I / r "J 1 Telefoon 074-2504020 1 I D G H llcjeiose E S info@de-hengelose-es.nl

\ I / r J 1 Telefoon 074-2504020 1 I D G H llcjeiose E S info@de-hengelose-es.nl Uitslagsweg 47 n T7 Wijkcentrum 7556 /000 LN u, Hengelo nengeio (o) w \ I / r "J 1 Telefoon 074-2504020 1 I D G H llcjeiose E S info@de-hengelose-es.nl imiiuiini Aan: College van B & W Postbus 18 7550

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Handboek voor Thuisfrontcommissies

Handboek voor Thuisfrontcommissies Handboek voor Thuisfrontcommissies Interserve Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Interserve en de zendende gemeente 5 1.1 Interserve bemiddelt en begeleidt 5 1.2 Zendende gemeente of thuisgemeente?

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B

Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B Portefeuillehouder Fackeldey Openbaar Programma Benutten en profileren van kernkwaliteiten Directie Financiële paragraaf Aan College Bijlagen Raadsvoorstel

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 VOORWOORD Almelo profileren als aantrekkelijke stad met kwalitatief hoogwaardige, attractieve en opvallende evenementen, zo luidt de missie van Stichting

Nadere informatie