COOKBOOK Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COOKBOOK Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector"

Transcriptie

1 COOKBOOK Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector Versie 2.2 VAZG

2 INHOUD 1 DOCUMENTBEHEER Historiek van het document Documentreferenties Doel van het document 5 2 INLEIDING 6 3 ICT IN DE ZORG EN WELZIJN Visie Historiek 7 4 VITALINK Doelstelling Vitalink Wat is Vitalink Kerngedachten van Vitalink Waarom Vitalink Geplande projecten Gegevensdeling tussen 1ste en 2de lijn via Vitalink en het hub/ metahub-systeem Uitwisselen van het Sumehr tussen artsen Consulteren van vaccinatiegegevens door de actoren in de zorg Toekomstige evoluties Koepelorganisaties als aanspreekpunt 10 5 TOEGANG TOT OMGEVINGEN VAN VITALINK Toegang tot de acceptatie-omgeving Toegang tot de productie-omgeving 11 6 VITALINK-OPLOSSING Overzicht van de Vitalink oplossing Voorstelling van de technische oplossing Samenwerking met andere services en initiatieven Integratie met Vitalink door externe software Gebruik van de Vitalink Connector Welke diensten levert de Vitalink Connector? Welke verantwoordelijkheden heeft de eindgebruiker van een softwaretoepassing? Welke documentatie is beschikbaar? Versiebeheer en wijzigingen aan de Vitalink Connector 18 7 BELANGRIJKE VITALINK CONCEPTEN Veiligheid Authenticatie en autorisatiemodel Versleutelde opslag van gevoelige gegevens Gedetailleerde audit en security logging Organisatie van gegevens Algemene structuur Data element Unieke identificatie van gegevens binnen Vitalink: URI Versiebeheer VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

3 7.3 Weergave van gegevens (Diepe) integratie in de eindgebruiker software toepassing Eenvoudige weergave Identificatie van de patiënt Paginatie Illustratie van paginatie a.h.v. enkele voorbeelden 27 8 GEBRUIK EN INTEGRATIE VAN DE VITALINK CONNECTOR Introductie Inhoud van de Vitalink Connector release distributie Aandachtspunten en stappenplan Pre-requisites Java Pre-requisites.NET Runtime configuratie Logging Certificaten Overzicht ondersteunde certificaten per profiel Gebruik en configuratie van certificaten in de Vitalink Connector Toelichting m.b.t. het gebruik van certificaten in de test (acceptatie) omgeving Aanvraagprocedure ehealth-platform certificaten Sessie management 39 9 STATUSCODES EN FOUTBOODSCHAPPEN AANBEVELINGEN EN RICHTLIJNEN VOOR INTEGRATIE EN GEBRUIK VITALINK IN SOFTWARETOEPASSINGEN Basisprincipes Herkenbaarheid van Vitalink Data Afdrukbare versie van gegevens uit Vitalink Richtlijnen ivm communicatie en logo Vitalink Richtlijnen ivm privacy van de zorggebruiker (patiënt/cliënt) De wet verwerking persoonsgegevens (WVP) De wet patiëntenrechten (WPR) Beraadslagingen Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Wetgevin g en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens VERKLARENDE WOORDENLIJST VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

4 1 DOCUMENTBEHEER 1.1 Historiek van het document Versie Datum Beschrijving van de wijzigingen / opmerkingen /01/2012 Initiële (draft) versie van het cookbook, gebaseerd op template /02/2012 Update op basis van input VAZG (Wim Van Slambrouck, Thomas Van Langendock) /04/2012 Update van cookbook /05/2012 Update van cookbook /06/2012 Update cookbook n.a.v. release van de Vitalink Connector: Toevoeging paragraaf 6.2.1; Toevoeging gebruik Vitalink Connector, invulling hoofdstuk 8; Update lijst statuscodes en foutboodschappen in paragraaf Fout! erwijzingsbron niet gevonden /07/2012 Geen wijziging aan dit document, enkel aanpassing van versienummer in lijn met de andere cookbooks /08/2012 Update cookbook: Precisering van de te gebruiken certificaten (paragraaf 4.6.1); Lijst statuscodes en foutboodschappen (paragraaf 5) /09/2012 Update cookbook: Update lijst statuscodes en foutboodschappen in paragraaf 5; Verduidelijking bij paragraaf 4.4 en /11/2012 Update cookbook: Update lijst statuscodes en foutboodschappen in paragraaf /11/2012 Update cookbook: Toevoegen van hulpmethoden voor paginatie (paragraaf 3.4); Toevoegen van central platform endpoint (paragraaf 4.4); Update lijst statuscodes en foutboodschappen in paragraaf /12/2012 Update cookbook: Toevoegen property encryption.certificate (paragraaf 4.4) /07/2013 Update cookbook: Bijwerken naar nieuwe context (beëindiging pilootfase); Uitbreiding van de documentatie in functie van het aangepaste autorisatiemodel: geïnformeerde toestemming en uitsluitingen (paragrafen 6.1.2, en 7.1.1); Uitbreiding van de documentatie n.a.v. de toegevoegde toegangslijst voor software-toepassingen (paragrafen 7.1.1, en 8.4); Uitbreiding van de documentatie n.a.v. de toegevoegde controle op connector versie (paragraaf 7.1.1); Uitbreiding van versiebeheer met versiebeheer op node-niveau (paragraaf 7.2.4); Toelichtingm.b.t. de optioneel beschikbare functie voor de weergave van gegevens (paragraaf 7.3); Verduidelijking van de runtime configuratie i.f.v. het meegeven van de NIS-code van de eindgebruiker (paragraaf 8.4); Update van de statuscodes en foutboodschappen gebruikt binnen de Vitalink oplossing (hoofdstuk 9). 20/06/2013 Lay-out en opmaak herstellen 4 49 VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

5 Informatie toevoegen zie track-changes Verklarende woordenlijst /08/2013 Update cookbook: Update lijst statuscodes en foutboodschappen gebruikt binnen de Vitalink oplossing (hoofdstuk 9) /10/2013 Update cookbook: Toelichting bij UTF-8 encoding van de business data (paragraaf 7.2.2). 1.2 Documentreferenties Niet van toepassing. 1.3 Doel van het document Als onderdeel van de set van documenten die aan softwareontwikkelaars ter beschikking wordt gesteld geeft dit document een algemeen overzicht van de Vitalink oplossing. Het bevat functionele en technische informatie met betrekking tot de gebruikte concepten, gegevensstromen en werking. De informatie opgenomen in dit document, samen met alle andere technische informatie die aangeboden wordt, moet een software ontwikkelaar of IT-afdeling van een organisatie in staat stellen om een integratie met de Vitalink oplossing te realiseren. Dit document is geen volledige handleiding voor de ontwikkeling of aanpassing van een softwaretoepassing, maar geeft alle informatie om zulke implementatie te analyseren en uit te voeren VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

6 2 INLEIDING Vitalink is het Vlaamse platform van de zorg- en welzijnssector voor het veilig delen van gezondheids- en welzijnsgegevens. Het platform wordt uitgebouwd met partners uit de zorg- en welzijn en uit de privésector. Producenten van software voor zorggebruikers (patiënten/cliënten), zorg- en hulpverleners en voorzieningen kunnen aan de hand van deze cookbook Vitalink integreren in hun software. De cookbook bestaat uit volgende delen: Safe_Cookbook_Algemeen_v2.0.pdf: dit document met een algemene beschrijving Safe_Cookbook_API_v2.0.pdf: document met technische informatie van de connector Safe_Cookbook_Medicatieschema_v2.0.pdf: document met technische informatie over het medicatieschema Safe_Cookbook_Vaccinaties_v2.0.pdf: document met technische informatie over vaccinaties Safe_Cookbook_Sumehr_v2.0.pdf: document met technische informatie over het Sumehr Deze tekst geeft de nodige achtergrondinformatie over wat Vitalink is, het algemene architectuurmodel en een aantal procedures VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

7 3 ICT IN DE ZORG EN WELZIJN 3.1 Visie 3.2 Historiek In het Vlaamse zorg- en welzijnsbeleid neemt de inzet van informatie- en communicatietechniek een belangrijke plaats in. Het is immers de overtuiging van Vlaanderen dat de inzet van ICT nodig is om de enorme uitdagingen in de sector aan te kunnen. Binnen het ruime domein van ICT in de zorg wordt er gefocust op gegevensdeling. Een goede multidisciplinaire gegevensdeling kan namelijk zorgen voor een grotere verbetering op verschillende vlakken: - de samenwerking tussen zorgverleners - de efficiëntie van de zorg (vermijden van dubbele onderzoeken) - administratieve vereenvoudiging - grotere participatie van de patiënt / cliënt Voor de zorgactoren is het belangrijk dat de overheid het kader schept dat effectieve gegevensdeling mogelijk maakt. Voor de zorggebruiker is het belangrijk dat de overheid erover waakt dat die gegevensdeling voor hem een directe meerwaarde biedt en dat zijn gegevens veilig zijn en zijn privacy wordt gewaarborgd. Zowel op Vlaams als op federaal niveau werden er de laatste tijd heel wat initiatieven genomen om ICT in de zorg te stimuleren. Op 11 december 2010 organiseerde Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de Conferentie eerstelijnsgezondheidszorg. Daar werd een strategische visie voor de toekomst van de eerstelijnsgezondheidszorg uitgetekend. Tijdens de conferentie werd duidelijk dat er behoefte is aan een platform om veilig gegevens te kunnen delen. Deze nood werd daarna uitgewerkt tot Vitalink. Op 13 februari 2012 organiseerde Flanders Care een ViA Rondetafel rond ICT in de zorg waaraan meer dan 400 mensen deelnamen (zorgactoren, ondernemingen, kennisinstellingen en overheid). Samen werkten ze de visietekst 1 en bijhorende actieplan 2 (e)zorgzaam Vlaanderen uit. U kan de tekst nalezen op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Lees meer,... 3 In het najaar van 2012 had de Ronde Tafel ehealth plaats met vertegenwoordigers van de gewesten en gemeenschappen en van de federale overheid. Dit ruim overleg over de verdere ontwikkeling van informatisering in de gezondheidszorg legt de prioriteiten vast voor de komende vijf jaar en stroomlijnt de initiatieven van de verschillende overheden. Dit leidde tot het Actieplan voor de informatisering van de gezondheidszorg dat op 29 april 2013 door de bevoegde ministers werd goedgekeurd. Lees meer, VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

8 4 VITALINK 4.1 Doelstelling Vitalink Met behulp van ICT-toepassingen en -netwerken wil Vlaanderen er in slagen om de vlotte samenwerking tussen de verschillende actoren in de zorg binnen de eerstelijn te ondersteunen en te faciliteren door op een efficiënte manier onderling gegevens over de zorggebruiker (patiënt/cliënt) te delen, de kwaliteit en de beschikbaarheid van de gegevens te verhogen en zo de administratieve lasten te verminderen, waar de zorggebruiker ook verblijft. 4.2 Wat is Vitalink Vitalink is een digitaal platform van de eerstelijnsactoren in de gezondheidszorg voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens, ondersteund door de Vlaamse overheid. Op de Eerstelijnsgezondheidszorgconferentie (december 2010) werd duidelijk dat er oplossingen nodig waren om efficiënter met elkaar te kunnen samenwerken en om gegevens veilig en gemakkelijk te kunnen delen. Om aan die behoefte te beantwoorden werd er samen met de sector beslist om Vitalink te bouwen. Ook de verdere uitbouw van het platform wordt aangestuurd door de sector, via het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg 5. Via Vitalink kunnen zorg- en hulpverleners belangrijke informatie over de zorggebruiker delen. Zo werken ze beter samen en krijgt de zorggebruiker de beste begeleiding. Via toepassingen, aangeboden door ziekenfondsen en andere organisaties, kan de patiënt/cliënt de gegevens uit Vitalink consulteren en kan deze zijn zorg zelf mee opvolgen. Dankzij Vitalink, via een integratie in een softwaretoepassing, beschikt iedere zorg- en hulpverlener over correcte en volledige informatie. 4.3 Kerngedachten van Vitalink Vitalink is dus een digitaal platform voor het delen van informatie tussen zorg- en hulpverleners met een centrale rol voor de zorggebruiker (patiënt/cliënt). Maar wat zijn nog kenmerken van Vitalink? enkel voor gezondheids- en welzijnsinformatie 6 met een focus op delen van de meest recente informatie: uit 1 ste lijn en de 2 de lijn, die niet 24u/24 7d/7 beschikbaar zijn, uit authentieke bronnen, uit netwerken voor gezondheids- en welzijnsinformatie, met en tussen zorgverleners en patiënten/cliënten, verzorgingsinstellingen of welzijnsvoorzieningen (ziekenhuizen, residentiële ouderenvoorzieningen, woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, Centra Algemeen Welzijnswerk, thuiszorg, ouderenzorg, ) enkel mits voorafgaandelijke geïnformeerde toestemming van de patiënten/cliënten waarbij de zorgrelatie bepaalt wie wat mag zien 5 6 Gezondheids- en welzijnsinformatie: informatie met betrekking tot de zorg of welzijn, met inbegrip van persoonsgegevens in het kader van zorg en/of hulpverlening aan een patiënt/cliënt VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

9 4.4 Waarom Vitalink Vitalink wil naast kwalitatieve zorg via gegevensdeling - synoniem zijn voor efficiëntie. De elektronische gegevensuitwisseling en toegang tot databanken van de overheid kan immers ook de administratieve lasten voor de gebruikers, zorg- en hulpverleners en de voorzieningen verminderen. Papierstromen zullen, waar mogelijk, tot het verleden behoren en gegevens die door de zorg- of hulpverlener gegenereerd worden, kunnen hergebruikt worden in een administratieve context. Zo moet de gebruiker die ondersteuning en zorg aanvraagt, en daarbij dikwijls ook een beroep wil doen op allerlei rechten en vrijstellingen, niet telkens de administratieve molen doorlopen voor zaken die al in allerhande gegevensbanken zijn opgeslagen. Ook de zorg- en hulpverleners varen daar wel bij: gegevensuitwisseling en hergebruik van gegevens kunnen redundante infrastructuren en procedures overbodig maken, en dus de kwaliteit van werken van zorg- en hulpverlener verbeteren 4.5 Geplande projecten Voor de nabije toekomst staan een reeks projecten op stapel Gegevensdeling tussen 1ste en 2de lijn via Vitalink en het hub/ metahub-systeem De 2 de lijn beschikt over bronnen met informatie die 24u/24 en 7d/7 beschikbaar zijn. Het hub/metahub-systeem (lees meer, 7 ) laat zorgverleners toe om informatie die binnen ziekenhuizen beschikbaar is te consulteren, onafhankelijk van waar deze informatie zich bevindt. In België zijn er vijf hubs. Ze zijn regionaal georganiseerd vanuit Antwerpen, Gent, Leuven, Brussel en Wallonië. De mogelijkheid om gegevens uit te wisselen tussen de 1 ste lijn en 2 de lijn via Vitalink en het hub/ metahub-systeem wordt voorzien in de periode De gegevensuitwisseling tussen de 1 ste lijn en ziekenhuizen kan door Vitalink rechtstreeks te integreren in het softwarepakket van het ziekenhuis of de aangeboden diensten van een hub. De mogelijkheid wordt voorzien om een patiënt, die aanwezig is in Vitalink, te registeren in het verwijzingsrepertorium van de metahub. Hierdoor weten alle gebruikers binnen de metahub of er ook informatie voor een patiënt in Vitalink aanwezig is. De eerste gegevens die zullen worden uitgewisseld zijn het medicatieschema en de Sumehr 8. a. Medicatieschema De tweedelijnsarts kan het medicatieschema consulteren en aanpassen. Merk op: zolang de zorggebruiker (patiënt) binnen de muren van de tweedelijn blijft, is er geen noodzaak om in Vitalink het medicatieschema te actualiseren voor de actoren in de eerstelijn. Bij verlaten van het ziekenhuis van de zorggebruiker (patiënt) is de verwachting dat de tweede lijn in Vitalink het medicatieschema voor de eerstelijns- en extramurale actoren bijwerkt. b. Sumehr Elke arts kan en mag een Sumehr consulteren, maar enkel huisartsen kunnen Sumehrs aanmaken en op Vitalink plaatsen. Het zijn immers de huisartsen die een volledig beeld hebben van de gezondheidssituatie van een zorggebruiker (patiënt/cliënt). Voor de uitwisseling van de Sumehr via de hubs zullen er enkel Sumehrs staan in Vitalink of in een databank van Intermed/RSW. 7 https://www.ehealth.fgov.be/nl/zorgverleners/online-diensten/hubs-metahub 8 Summarized Electronic Health Record is een Kmehr-bericht, gebruikt voor de uitwisseling van medische informatie. Het bevat de minimale dataset die een arts nodig heeft om de medische toestand van de patiënt in enkele minuten te kunnen evalueren en zo continuïteit van zorg te kunnen garanderen VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

10 4.5.2 Uitwisselen van het Sumehr tussen artsen Het uitgangspunt is hier het delen van de Sumehr tussen de huisarts die de Sumehr aanmaakt met de intramurale tweedelijnsartsen en andere extramurale artsen-specialisten. De huisarts zal in zijn/haar software rechtstreeks kunnen communiceren met Vitalink om zo Sumehrs te lezen en nieuwe versies te schrijven. Artsen verbonden aan een ziekenhuis en extramurale specialisten krijgen de mogelijkheid om in hun bestaande software, rechtstreeks of via een hub, via Vitalink Sumehrs te lezen Consulteren van vaccinatiegegevens door de actoren in de zorg Vlaanderen beschikt over een elektronisch registratiesysteem voor vaccinaties. Via Vitalink ontstaat de mogelijkheid om vaccinatiegegevens te laten consulteren door de betrokken zorgen hulpverleners en de zorggebruiker (patiënt/cliënt) zelf. 4.6 Toekomstige evoluties In het Actieplan voor de informatisering van de gezondheidszorg krijgt Vitalink een belangrijke rol. Vitalink, en Inter-Med voor Franstalig België, is in vele actiepunten het sluitstuk om informatie te delen naar de eerstelijnsactoren en de patiënten. Lees meer, Koepelorganisaties als aanspreekpunt Diverse koepelorganisaties van zorg- en hulpverleners, voorzieningen en zorggebruikers hebben zich geëngageerd om elke voor hun specifieke doelgroep op te treden als een vertegenwoordiger van de gebruikers van software. De koepelorganisaties treden op als een centraal aanspreekpunt voor producenten van software van hun doelgroep. Deze organisaties weten welke de behoeften en verwachtingen zijn van de zorg- en hulpverleners, en zijn in staat om nodige prioriteiten te bepalen. Verder helpen ze bij het het creëren van een klimaat voor verandering & zorgen ze voor het draagvlak, ondersteunen, coördineren en sturen van de nodig acties, zoals het informeren van de zorg- en hulpverleners. Een koepelorganisatie, of een samenwerking van koepelorganisaties, per doelgroep zal in nauw onderling overleg met de producenten van software komen tot afspraken om een toegang te krijgen tot de productieomgeving van Vitalink. Hiermee willen de koepelorganisaties de kwaliteit van gegevensdeling, het respecteren van afspraken omtrent interpretaties en gebruiksvriendelijkheid van software bewaken. Een actueel overzicht van contactpersonen van koepelorganisaties per doelgroep vindt u terug op de website van Vitalink VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

11 5 TOEGANG TOT OMGEVINGEN VAN VITALINK 5.1 Toegang tot de acceptatie-omgeving Om nieuwe integraties van Vitalink in een gecontroleerde en veilige omgeving uit te proberen, voorziet het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid samen met het ehealth-platform in een acceptatieomgeving. De softwarebedrijven betrokken bij de pilootprojecten hebben reeds toegang tot deze omgeving. Andere softwareleveranciers en actoren en voorzieningen die toegang wensen, kunnen dit aanvragen door een te sturen naar In de aanvraag geeft uw volgende gegevens mee: Naam van de organisaties, KBO-nummer en adresgegevens Softwaretoepassing(en) waarvoor u de integratie wenst uit te voeren Doelgroep per softwaretoepassing (bv. huisartsen, kinesisten, ) Aantal gebruikers van de softwaretoepassing(en) bij het moment van de aanvraag Single point of contact voor de business-aspecten (bv. projectowner, ceo, ) Naam, Functie, , telefoonnummer Single point of contact voor de technische-aspecten (bv. technische projectleider, cio, ) Naam, Functie, , telefoonnummer Na uw aanvraag ontvangt u van de Vitalink Service Desk meer informatie over de technische toegang tot de acceptatieomgeving en de ondersteuning die het VAZG aanbiedt. Het ehealth-platform voorziet in testcertificaten voor producenten van software. Dit laat toe om de software uit te proberen en gebruik te maken van de ehealth-basisdiensten in een ontwikkelomgeving. Meer informatie vindt u op de website van het ehealth-platform, https://www.ehealth.fgov.be/nl/basisdiensten/ehealth-certificaten/presentatie. Voor ondersteuning bij de certificaten neemt u het best contact op met contactcenter ehealth, https://www.ehealth.fgov.be/nl/contact. 5.2 Toegang tot de productie-omgeving De toegang tot de productie-omgeving wordt strikt afgeschermd. Producenten van software werken samen met de koepelorganisatie(s) van een gebruikersgroep om de integratie van Vitalink in de software zowel technisch als kwalitatief te laten voldoen aan de verwachtingen. Gebruiksvriendelijkheid, beantwoorden aan behoeften/noden, respecteren van voorwaarden zijn kernelementen voor een oplossing. De softwarebedrijven betrokken bij de pilootprojecten hebben voor het medicatieschema reeds toegang tot deze omgeving. Andere softwareleveranciers en voorzieningen die toegang wensen, kunnen dit aanvragen door contact op te nemen de Vitalink Service Desk. De Vitalink Service Desk zal het software pakket van de softwareleverancier toevoegen aan een witte lijst van producenten van software. De Vitalink Service Desk bezorgt de softwareleverancier meer informatie over de technische toegang tot de productieomgeving en de aangeboden ondersteuning. De producent van software ontvangt een unieke identificatiecode die hij verplicht moet gebruiken bij de communicatie met het Vitalink-platform VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

12 6 VITALINK-OPLOSSING 6.1 Overzicht van de Vitalink oplossing Om te voldoen aan de verwachtingen en toekomstige uitdagingen is het Vitalink platform als IT oplossing uitgewerkt. Dit platform laat gegevensuitwisseling tussen actoren in de zorg rond een zorggebruiker (patiënt/cliënt) toe en maakt het mogelijk om een groeiend aantal aan businessprojecten (vb: het medicatieschema project) te ondersteunen. Belangrijk in dit concept is dat het Vitalink platform zelf geen eindgebruikerstoepassingen ter beschikking stelt. Er worden enkel services aangeboden die integratie met nieuwe of bestaande softwareoplossingen toelaten. Op deze wijze kunnen toepassingen ontwikkelt worden die specifiek zijn toegepast op maat van elk (type) zorgactor of andere gebruiker. Zoals verder in dit document wordt toegelicht laat Vitalink toe om verschillende soorten gegevens rond een patiënt uit te wisselen. In een eerste fase is dit beperkt tot het medicatieschema, consultatie van vaccinaties en het Sumehr, maar Vitalink als platform laat toe om dit via dezelfde concepten en integratiewijze uit te breiden naar andere business projecten en types van gegevens. Als uitwisselingsplatform slaat Vitalink de gegevens rond een zorggebruiker op een centrale plaats op om de beschikbaarheid ervan 24/7 te kunnen garanderen. Hierbij wordt er voldaan aan de strengste eisen op vlak van beveiliging om de nodige waarborgen te kunnen garanderen ter respect van de privacy van patiënten en het beroepsgeheim van zorgactoren. O.a. volgende maatregelen worden betroffen: Strikte regels m.b.t. authenticatie van eindgebruikers; Strikte autorisatieregels m.b.t. de toegang tot de opgeslagen gegevens; Versleutelde opslag van gegevens op het centrale platform, de gegevens zijn enkel leesbaar na decryptie door de eindgebruiker of geautoriseerde organisatie (d.m.v. gebruik van de Vitalink Connector); Beveiligde hosting van de infrastructuur. Eén van de belangrijkste principes van Vitalink is de beveiliging van de gevoelige gegevens door encryptie/decryptie op niveau van de eindgebruiker (of een geautoriseerde zorgorganisatie) Voorstelling van de technische oplossing Hieronder wordt een schematisch overzicht gegeven van de Vitalink oplossing. De verschillende onderdelen worden nadien kort toegelicht. Als ontwikkelaar van een softwaretoepassing die met Vitalink integreert is de volledige kennis van al deze onderdelen niet noodzakelijk. Een software library, de Vitalink Connector wordt aangeboden om de integratie te vereenvoudigen VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

13 Het Vitalink Centraal Platform Figuur 1: Globaal overzicht van de Vitalink oplossing Het Vitalink Centraal Platform is de centrale opslag engine waarop de geëncrypteerde data opgeslagen wordt voor uitwisseling met de zorgactoren. Het zorgt voor de nodige logica m.b.t. het opslaan en ophalen van de gegevens door gebruikers volgens een strikt authenticatie en autorisatie model. Diensten worden enkel ontsloten d.m.v. sterk beveiligde web services VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

14 Decryptor 1 en 2 In de Vitalink oplossing zijn 2 decryptoren aanwezig, deze spelen een cruciale rol tijdens het ontcijferen van de centraal opgeslagen geëncrypteerde gegevens. Na succesvolle evaluatie op vlak van authenticatie en autorisatie (afzonderlijk van het Vitalink Centraal Platform) ontcijferen ze elk één deel van sleutel die bij de eindgebruiker zelf samengesteld kan worden voor decryptie van de centraal opgehaalde gegevens. Elke decryptor biedt slechts 1 dienst aan voor het ontcijferen van een deel van de sleutel en dit via een sterk beveiligde web service. Beide decryptoren worden op een afzonderlijke plaats gehost en staan onder verschillende controle. De Vitalink Connector Om de gegevensdeling en consultatie via Vitalink op een eenvoudige en uniforme wijze mogelijk te maken wordt een software-library aangeboden. Deze library, de Vitalink Connector laat integratie in externe softwaretoepassingen toe. Meer informatie m.b.t. deze library wordt verder in dit document toegelicht. De actuele versie en nog ondersteunde andere versies van de Vitalink Connector zijn beschikbaar op de website van Vitalink. Na het invullen van een gegevensformulier komt u een terecht op een overzichtspagina van de Vitalink Connector die oa. de wijzigingen beschrijft bij een nieuwe versie (release note). De gegevens uit het formulier worden gebruikt om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen omtrent Vitalink en u uit te nodigen op informatiesessies Samenwerking met andere services en initiatieven Figuur 1 ( Globaal overzicht van de Vitalink oplossing ) geeft een overzicht van de Vitalink oplossing, naast de specifieke onderdelen die specifiek opgezet worden voor Vitalink wordt er ook gebruik gemaakt van bestaande services en initiatieven. Er wordt uitermate belang gehecht aan de opname van Vitalink in het algemene ehealth ecosysteem. Volgende ehealth-platform services worden geïntegreerd: Secure Token Service (STS) Het ehealth-platform laat eindgebruikers (individueel en/of via een organisatie) toe zich te identificeren. Daarbij wordt een SAML-token aangemaakt door ehealth-platform die gedurende een sessie van bepaalde duur kan gebruikt worden om te communiceren met Vitalink. De creatie van een SAML-token via STS dient uitgevoerd te worden vanuit de eindgebruiker (of geautoriseerde zorgorganisatie), maar de Vitalink connector zal toelaten om met behulp van de elektronische identiteitskaart en/of een ehealth-platform certificaat een dergelijk token aan te vragen. Indien er echter reeds een dergelijke token is aangemaakt op initiatief van een andere toepassing of dienst, dan kan ditzelfde token worden geïmporteerd en ook gebruikt worden voor communicatie met Vitalink. Meer informatie m.b.t. deze services is beschikbaar op de ehealth-platform website: https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/sts-secure-token-service Geïnformeerde toestemming Alvorens gegevens van een patiënt elektronisch mogen worden uitgewisseld tussen verschillende zorgverstrekkers, dient de patiënt hiervoor zijn geïnformeerde toestemming te VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

15 geven. Deze geïnformeerde toestemming dient te worden geregistreerd bij het ehealth platform (voor meer informatie: https://www.ehealth.fgov.be/nl/burgers/on-linediensten/ehealthconsent). Als onderdeel van het strikte Vitalink autorisatiemodel dat gehanteerd wordt om toegang te verkrijgen tot de opgeslagen gegevens, zal Vitalink controleren of deze geïnformeerde toestemming aanwezig is. Dit via een daarvoor aangeboden service van het ehealth-platform. Zonder een dergelijke geïnformeerde toestemming zal niemand toegang krijgen tot de gegevens van de patiënt in kwestie. Wat Vitalink (of de Vitalink connector) niet zal voorzien is de mogelijkheid om dergelijke geïnformeerde toestemming aan te maken. Dit is echter wel een functionaliteit die aanwezig zal moeten zijn binnen de software van de gebruiker. ehealth-platform stelt hiervoor een dienst ter beschikking Therapeutische/zorgrelatie Naast de controle van de geïnformeerde toestemming van een patiënt zal er ook gevalideerd worden of er een relatie bestaat tussen de zorg- of hulpverlener (die de actie uitvoert) en betrokken patiënt. Dit wordt de verificatie van het bestaan van een therapeutische/zorgrelatie genoemd. Hiervoor zal de desbetreffende service aangeboden via het ehealth-platform geïntegreerd worden. Het verifiëren van de therapeutische/zorg relatie tussen de zorgactor en de patiënt stelt Vitalink in staat om alleen die eindgebruikers toegang te geven die daartoe recht hebben. Vitalink zal dus nagaan of er een therapeutische/zorg relatie bestaat tussen de zorgactor en de patiënt. Deze validatie van de therapeutische/zorgrelatie via ehealth-platform is voorzien voor individuele/zelfstandige zorgactoren. Voor gebruikers via een organisatie zal er een controle plaatsvinden binnen Vitalink. Wat Vitalink (of de Vitalink connector) niet zal voorzien is de mogelijkheid om dergelijke therapeutische/zorgrelaties aan te maken. Dit is echter wel een functionaliteit die aanwezig zal moeten zijn binnen de software van de eindgebruiker ten einde een therapeutische/zorgrelatie aan te maken voor de eindgebruiker en zijn/haar patiënt. Het ehealth-platform stelt hiervoor een dienst ter beschikking, actueel gebaseerd op eid registratie of door gebruik te maken van de GMD 10 data Uitsluitingen (exclusies) Bij het elektronisch uitwisselen van gegevens over een patiënt, is het mogelijk voor de patiënt in kwestie om een uitsluiting te definiëren tussen hem en een individuele/zelfstandige zorg- of hulpverlener. Op deze manier geeft hij/zij aan dat de gespecifieerde zorgactor niet is toegelaten om zijn/haar medische gegevens te consulteren of aan te passen. Wanneer een individuele/zelfstandige zorg- of hulpverlener toegang vraagt tot de medische gegevens van een patiënt zal Vitalink controleren of er geen uitsluiting bestaat tussen de zorgof hulpverlener en de patiënt. Dit zal gebeuren door het aanroepen vanuit de Vitalink oplossing van de desbetreffende service aangeboden via het ehealth-platform. Wat Vitalink (of de Vitalink Connector) niet zal voorzien is de mogelijkheid om een dergelijke uitsluiting te definiëren. Het ehealth-platform stelt hiervoor een dienst ter beschikking. 10 GMD : Globaal Medisch Dossier VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

COOKBOOK Gebruik en Integratie van de Vitalink Connector

COOKBOOK Gebruik en Integratie van de Vitalink Connector COOKBOOK Gebruik en Integratie van de Vitalink Connector Versie 3.0 VAZG INHOUD GEBRUIK EN INTEGRATIE VAN DE VITALINK CONNECTOR 1 1 DOCUMENTBEHEER 4 1.1 Historiek van het document 4 1.2 Documentreferenties

Nadere informatie

Uitrol Medicatieschema

Uitrol Medicatieschema ACTIEPLAN Uitrol Medicatieschema FASE 1: CLUSTERS iminds Maart 2015 Copyright. UITROL MEDICATIESCHEMA 1 1 INTRODUCTIE 4 1.1 Vitalink 4 1.2 Medicatieschema 4 2 DOEL 5 2.1 Situatieschets 5 2.1.1 Pilootprojecten

Nadere informatie

ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN.

ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN. ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN. 2014-2015 Stijn Van Driessche, universiteit Gent PROMOTOR: Prof. Dr. Dirk Avonts,

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond Zorgportaal Rijnmond Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond 2013, Stichting RijnmondNet Uitgegeven in eigen beheer Marco Zoetekouw, Directeur Stichting RijnmondNet Wijnand

Nadere informatie

E-government: 1. E-government: een structureel hervormingsproces

E-government: 1. E-government: een structureel hervormingsproces E-government Frank ROBBEN Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Frank.Robben@ksz.fgov.be 1. E-government: een structureel hervormingsproces E-government heeft als doel de dienstverlening

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Ontwerptekst ten behoeve van de discussie voor de Denkdag Hervorming van de Geestelijke

Nadere informatie

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD?

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD? Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier DISCUSSIEDOCUMENT Welke toekomst voor het EMD? Prof. em. dr. Jan Van Damme jan.vandamme@med.kuleuven.be COPYRIGHT: alles van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Aanbevelingen en kwaliteitscriteria voor ziekenhuisinformatiesystemen

Aanbevelingen en kwaliteitscriteria voor ziekenhuisinformatiesystemen Aanbevelingen en kwaliteitscriteria voor ziekenhuisinformatiesystemen (versie 1 december 2002) Prof. Dr. Bart Van den Bosch Prof. Erwin Bellon André De Deurwaerder Mark Vanautgaerden Dr. Marc Bangels Inhoud

Nadere informatie

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening 2 3 Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Bert

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud

Privacy & security in de cloud 1 Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken 2 3 Samenvatting Dit document beschrijft een verkenning van tools en technieken die de beveiliging en privacy van clouddiensten ondersteunen.

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen Activiteitenrapport 2009 e-government voor iedereen Fedict Activiteitenrapport 2009 p. 3 Inhoud Voorwoord 6 1. Een organisatie in beweging 10 Fedict en e-government sinds 2001 10 Fedict vandaag 14 2. De

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

Eerstelijnskluis voor Vlaanderen Syntheserapport marktconsultatie

Eerstelijnskluis voor Vlaanderen Syntheserapport marktconsultatie Eerstelijnskluis voor Vlaanderen Syntheserapport marktconsultatie 1 / 8 Inhoudsopgave 1. Context... 3 2. Synthese van de antwoorden... 3 2.1. Functionele bouwstenen... 3 2.2. Technische bouwstenen... 4

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

Architectuur Centrale infrastructuur

Architectuur Centrale infrastructuur Architectuur Centrale infrastructuur Versie: 1.1 Status: definitief Datum: 20 december 2008 Management samenvatting Het project Parelsnoer beoogt binnen de academische centra een infrastructuur te realiseren

Nadere informatie

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR 1. INLEIDING Het e-government is sinds verschillende jaren in volle ontwikkeling. In de Belgische sociale sector

Nadere informatie

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera. VERA 3.0 Verkenning - Compliance Aanpak Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3

Nadere informatie

Knooppunt 3.0 RFI. Frank Salliau. 17 januari 2014 V1.1

Knooppunt 3.0 RFI. Frank Salliau. 17 januari 2014 V1.1 Knooppunt 3.0 RFI Frank Salliau 17 januari 2014 V1.1 1 Historiek V1.0 2 januari 2014 Eerste draft V1.1 9 januari 2014 Aanpassingen na feedback Deloitte 1 Over dit document... 4 2 Geheimhoudingsclausule...

Nadere informatie

ehealth-toepassingen en het gebruik van de Belgische elektronische identiteitskaart

ehealth-toepassingen en het gebruik van de Belgische elektronische identiteitskaart ehealth-toepassingen en het gebruik van de Belgische elektronische identiteitskaart Frank Robben Administrateur-generaal ehealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ehealth.fgov.be

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022)

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022) 1/265 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 08/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Aanvraag van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de mededeling van verschillende categorieën

Nadere informatie

Digital agenda Deel III. juli 2015

Digital agenda Deel III. juli 2015 Digital agenda Deel III juli 2015 Inhoudstafel Deel III - Digitalisering van de overheid... 1 III.1 Algemeen krachtlijnen voor de digitalisering van de overheid en de voordelen ervan 1 III.2 Digitalisering

Nadere informatie

NVLF-Richtlijn Logopedische Verslaglegging

NVLF-Richtlijn Logopedische Verslaglegging NVLF-Richtlijn Logopedische Verslaglegging Verantwoording en toelichting November 2009 NVLF, 2009 1 Inhoud Inleiding... 3 A. WET- EN REGELGEVING... 5 A.1. Wet- en regelgeving...5 A.2. Vast te leggen gegevens

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling

Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling Digitale beelduitwisseling, afspraken tussen zorginstellingen Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling REGIONAAL, RADIOLOGIE, PRIVACY Digitale beelduitwisseling, afspraken tussen zorginstellingen

Nadere informatie