COOKBOOK Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COOKBOOK Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector"

Transcriptie

1 COOKBOOK Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector Versie 2.2 VAZG

2 INHOUD 1 DOCUMENTBEHEER Historiek van het document Documentreferenties Doel van het document 5 2 INLEIDING 6 3 ICT IN DE ZORG EN WELZIJN Visie Historiek 7 4 VITALINK Doelstelling Vitalink Wat is Vitalink Kerngedachten van Vitalink Waarom Vitalink Geplande projecten Gegevensdeling tussen 1ste en 2de lijn via Vitalink en het hub/ metahub-systeem Uitwisselen van het Sumehr tussen artsen Consulteren van vaccinatiegegevens door de actoren in de zorg Toekomstige evoluties Koepelorganisaties als aanspreekpunt 10 5 TOEGANG TOT OMGEVINGEN VAN VITALINK Toegang tot de acceptatie-omgeving Toegang tot de productie-omgeving 11 6 VITALINK-OPLOSSING Overzicht van de Vitalink oplossing Voorstelling van de technische oplossing Samenwerking met andere services en initiatieven Integratie met Vitalink door externe software Gebruik van de Vitalink Connector Welke diensten levert de Vitalink Connector? Welke verantwoordelijkheden heeft de eindgebruiker van een softwaretoepassing? Welke documentatie is beschikbaar? Versiebeheer en wijzigingen aan de Vitalink Connector 18 7 BELANGRIJKE VITALINK CONCEPTEN Veiligheid Authenticatie en autorisatiemodel Versleutelde opslag van gevoelige gegevens Gedetailleerde audit en security logging Organisatie van gegevens Algemene structuur Data element Unieke identificatie van gegevens binnen Vitalink: URI Versiebeheer VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

3 7.3 Weergave van gegevens (Diepe) integratie in de eindgebruiker software toepassing Eenvoudige weergave Identificatie van de patiënt Paginatie Illustratie van paginatie a.h.v. enkele voorbeelden 27 8 GEBRUIK EN INTEGRATIE VAN DE VITALINK CONNECTOR Introductie Inhoud van de Vitalink Connector release distributie Aandachtspunten en stappenplan Pre-requisites Java Pre-requisites.NET Runtime configuratie Logging Certificaten Overzicht ondersteunde certificaten per profiel Gebruik en configuratie van certificaten in de Vitalink Connector Toelichting m.b.t. het gebruik van certificaten in de test (acceptatie) omgeving Aanvraagprocedure ehealth-platform certificaten Sessie management 39 9 STATUSCODES EN FOUTBOODSCHAPPEN AANBEVELINGEN EN RICHTLIJNEN VOOR INTEGRATIE EN GEBRUIK VITALINK IN SOFTWARETOEPASSINGEN Basisprincipes Herkenbaarheid van Vitalink Data Afdrukbare versie van gegevens uit Vitalink Richtlijnen ivm communicatie en logo Vitalink Richtlijnen ivm privacy van de zorggebruiker (patiënt/cliënt) De wet verwerking persoonsgegevens (WVP) De wet patiëntenrechten (WPR) Beraadslagingen Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Wetgevin g en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens VERKLARENDE WOORDENLIJST VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

4 1 DOCUMENTBEHEER 1.1 Historiek van het document Versie Datum Beschrijving van de wijzigingen / opmerkingen /01/2012 Initiële (draft) versie van het cookbook, gebaseerd op template /02/2012 Update op basis van input VAZG (Wim Van Slambrouck, Thomas Van Langendock) /04/2012 Update van cookbook /05/2012 Update van cookbook /06/2012 Update cookbook n.a.v. release van de Vitalink Connector: Toevoeging paragraaf 6.2.1; Toevoeging gebruik Vitalink Connector, invulling hoofdstuk 8; Update lijst statuscodes en foutboodschappen in paragraaf Fout! erwijzingsbron niet gevonden /07/2012 Geen wijziging aan dit document, enkel aanpassing van versienummer in lijn met de andere cookbooks /08/2012 Update cookbook: Precisering van de te gebruiken certificaten (paragraaf 4.6.1); Lijst statuscodes en foutboodschappen (paragraaf 5) /09/2012 Update cookbook: Update lijst statuscodes en foutboodschappen in paragraaf 5; Verduidelijking bij paragraaf 4.4 en /11/2012 Update cookbook: Update lijst statuscodes en foutboodschappen in paragraaf /11/2012 Update cookbook: Toevoegen van hulpmethoden voor paginatie (paragraaf 3.4); Toevoegen van central platform endpoint (paragraaf 4.4); Update lijst statuscodes en foutboodschappen in paragraaf /12/2012 Update cookbook: Toevoegen property encryption.certificate (paragraaf 4.4) /07/2013 Update cookbook: Bijwerken naar nieuwe context (beëindiging pilootfase); Uitbreiding van de documentatie in functie van het aangepaste autorisatiemodel: geïnformeerde toestemming en uitsluitingen (paragrafen 6.1.2, en 7.1.1); Uitbreiding van de documentatie n.a.v. de toegevoegde toegangslijst voor software-toepassingen (paragrafen 7.1.1, en 8.4); Uitbreiding van de documentatie n.a.v. de toegevoegde controle op connector versie (paragraaf 7.1.1); Uitbreiding van versiebeheer met versiebeheer op node-niveau (paragraaf 7.2.4); Toelichtingm.b.t. de optioneel beschikbare functie voor de weergave van gegevens (paragraaf 7.3); Verduidelijking van de runtime configuratie i.f.v. het meegeven van de NIS-code van de eindgebruiker (paragraaf 8.4); Update van de statuscodes en foutboodschappen gebruikt binnen de Vitalink oplossing (hoofdstuk 9). 20/06/2013 Lay-out en opmaak herstellen 4 49 VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

5 Informatie toevoegen zie track-changes Verklarende woordenlijst /08/2013 Update cookbook: Update lijst statuscodes en foutboodschappen gebruikt binnen de Vitalink oplossing (hoofdstuk 9) /10/2013 Update cookbook: Toelichting bij UTF-8 encoding van de business data (paragraaf 7.2.2). 1.2 Documentreferenties Niet van toepassing. 1.3 Doel van het document Als onderdeel van de set van documenten die aan softwareontwikkelaars ter beschikking wordt gesteld geeft dit document een algemeen overzicht van de Vitalink oplossing. Het bevat functionele en technische informatie met betrekking tot de gebruikte concepten, gegevensstromen en werking. De informatie opgenomen in dit document, samen met alle andere technische informatie die aangeboden wordt, moet een software ontwikkelaar of IT-afdeling van een organisatie in staat stellen om een integratie met de Vitalink oplossing te realiseren. Dit document is geen volledige handleiding voor de ontwikkeling of aanpassing van een softwaretoepassing, maar geeft alle informatie om zulke implementatie te analyseren en uit te voeren VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

6 2 INLEIDING Vitalink is het Vlaamse platform van de zorg- en welzijnssector voor het veilig delen van gezondheids- en welzijnsgegevens. Het platform wordt uitgebouwd met partners uit de zorg- en welzijn en uit de privésector. Producenten van software voor zorggebruikers (patiënten/cliënten), zorg- en hulpverleners en voorzieningen kunnen aan de hand van deze cookbook Vitalink integreren in hun software. De cookbook bestaat uit volgende delen: Safe_Cookbook_Algemeen_v2.0.pdf: dit document met een algemene beschrijving Safe_Cookbook_API_v2.0.pdf: document met technische informatie van de connector Safe_Cookbook_Medicatieschema_v2.0.pdf: document met technische informatie over het medicatieschema Safe_Cookbook_Vaccinaties_v2.0.pdf: document met technische informatie over vaccinaties Safe_Cookbook_Sumehr_v2.0.pdf: document met technische informatie over het Sumehr Deze tekst geeft de nodige achtergrondinformatie over wat Vitalink is, het algemene architectuurmodel en een aantal procedures VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

7 3 ICT IN DE ZORG EN WELZIJN 3.1 Visie 3.2 Historiek In het Vlaamse zorg- en welzijnsbeleid neemt de inzet van informatie- en communicatietechniek een belangrijke plaats in. Het is immers de overtuiging van Vlaanderen dat de inzet van ICT nodig is om de enorme uitdagingen in de sector aan te kunnen. Binnen het ruime domein van ICT in de zorg wordt er gefocust op gegevensdeling. Een goede multidisciplinaire gegevensdeling kan namelijk zorgen voor een grotere verbetering op verschillende vlakken: - de samenwerking tussen zorgverleners - de efficiëntie van de zorg (vermijden van dubbele onderzoeken) - administratieve vereenvoudiging - grotere participatie van de patiënt / cliënt Voor de zorgactoren is het belangrijk dat de overheid het kader schept dat effectieve gegevensdeling mogelijk maakt. Voor de zorggebruiker is het belangrijk dat de overheid erover waakt dat die gegevensdeling voor hem een directe meerwaarde biedt en dat zijn gegevens veilig zijn en zijn privacy wordt gewaarborgd. Zowel op Vlaams als op federaal niveau werden er de laatste tijd heel wat initiatieven genomen om ICT in de zorg te stimuleren. Op 11 december 2010 organiseerde Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de Conferentie eerstelijnsgezondheidszorg. Daar werd een strategische visie voor de toekomst van de eerstelijnsgezondheidszorg uitgetekend. Tijdens de conferentie werd duidelijk dat er behoefte is aan een platform om veilig gegevens te kunnen delen. Deze nood werd daarna uitgewerkt tot Vitalink. Op 13 februari 2012 organiseerde Flanders Care een ViA Rondetafel rond ICT in de zorg waaraan meer dan 400 mensen deelnamen (zorgactoren, ondernemingen, kennisinstellingen en overheid). Samen werkten ze de visietekst 1 en bijhorende actieplan 2 (e)zorgzaam Vlaanderen uit. U kan de tekst nalezen op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Lees meer,... 3 In het najaar van 2012 had de Ronde Tafel ehealth plaats met vertegenwoordigers van de gewesten en gemeenschappen en van de federale overheid. Dit ruim overleg over de verdere ontwikkeling van informatisering in de gezondheidszorg legt de prioriteiten vast voor de komende vijf jaar en stroomlijnt de initiatieven van de verschillende overheden. Dit leidde tot het Actieplan voor de informatisering van de gezondheidszorg dat op 29 april 2013 door de bevoegde ministers werd goedgekeurd. Lees meer, VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

8 4 VITALINK 4.1 Doelstelling Vitalink Met behulp van ICT-toepassingen en -netwerken wil Vlaanderen er in slagen om de vlotte samenwerking tussen de verschillende actoren in de zorg binnen de eerstelijn te ondersteunen en te faciliteren door op een efficiënte manier onderling gegevens over de zorggebruiker (patiënt/cliënt) te delen, de kwaliteit en de beschikbaarheid van de gegevens te verhogen en zo de administratieve lasten te verminderen, waar de zorggebruiker ook verblijft. 4.2 Wat is Vitalink Vitalink is een digitaal platform van de eerstelijnsactoren in de gezondheidszorg voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens, ondersteund door de Vlaamse overheid. Op de Eerstelijnsgezondheidszorgconferentie (december 2010) werd duidelijk dat er oplossingen nodig waren om efficiënter met elkaar te kunnen samenwerken en om gegevens veilig en gemakkelijk te kunnen delen. Om aan die behoefte te beantwoorden werd er samen met de sector beslist om Vitalink te bouwen. Ook de verdere uitbouw van het platform wordt aangestuurd door de sector, via het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg 5. Via Vitalink kunnen zorg- en hulpverleners belangrijke informatie over de zorggebruiker delen. Zo werken ze beter samen en krijgt de zorggebruiker de beste begeleiding. Via toepassingen, aangeboden door ziekenfondsen en andere organisaties, kan de patiënt/cliënt de gegevens uit Vitalink consulteren en kan deze zijn zorg zelf mee opvolgen. Dankzij Vitalink, via een integratie in een softwaretoepassing, beschikt iedere zorg- en hulpverlener over correcte en volledige informatie. 4.3 Kerngedachten van Vitalink Vitalink is dus een digitaal platform voor het delen van informatie tussen zorg- en hulpverleners met een centrale rol voor de zorggebruiker (patiënt/cliënt). Maar wat zijn nog kenmerken van Vitalink? enkel voor gezondheids- en welzijnsinformatie 6 met een focus op delen van de meest recente informatie: uit 1 ste lijn en de 2 de lijn, die niet 24u/24 7d/7 beschikbaar zijn, uit authentieke bronnen, uit netwerken voor gezondheids- en welzijnsinformatie, met en tussen zorgverleners en patiënten/cliënten, verzorgingsinstellingen of welzijnsvoorzieningen (ziekenhuizen, residentiële ouderenvoorzieningen, woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, Centra Algemeen Welzijnswerk, thuiszorg, ouderenzorg, ) enkel mits voorafgaandelijke geïnformeerde toestemming van de patiënten/cliënten waarbij de zorgrelatie bepaalt wie wat mag zien 5 6 Gezondheids- en welzijnsinformatie: informatie met betrekking tot de zorg of welzijn, met inbegrip van persoonsgegevens in het kader van zorg en/of hulpverlening aan een patiënt/cliënt VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

9 4.4 Waarom Vitalink Vitalink wil naast kwalitatieve zorg via gegevensdeling - synoniem zijn voor efficiëntie. De elektronische gegevensuitwisseling en toegang tot databanken van de overheid kan immers ook de administratieve lasten voor de gebruikers, zorg- en hulpverleners en de voorzieningen verminderen. Papierstromen zullen, waar mogelijk, tot het verleden behoren en gegevens die door de zorg- of hulpverlener gegenereerd worden, kunnen hergebruikt worden in een administratieve context. Zo moet de gebruiker die ondersteuning en zorg aanvraagt, en daarbij dikwijls ook een beroep wil doen op allerlei rechten en vrijstellingen, niet telkens de administratieve molen doorlopen voor zaken die al in allerhande gegevensbanken zijn opgeslagen. Ook de zorg- en hulpverleners varen daar wel bij: gegevensuitwisseling en hergebruik van gegevens kunnen redundante infrastructuren en procedures overbodig maken, en dus de kwaliteit van werken van zorg- en hulpverlener verbeteren 4.5 Geplande projecten Voor de nabije toekomst staan een reeks projecten op stapel Gegevensdeling tussen 1ste en 2de lijn via Vitalink en het hub/ metahub-systeem De 2 de lijn beschikt over bronnen met informatie die 24u/24 en 7d/7 beschikbaar zijn. Het hub/metahub-systeem (lees meer, 7 ) laat zorgverleners toe om informatie die binnen ziekenhuizen beschikbaar is te consulteren, onafhankelijk van waar deze informatie zich bevindt. In België zijn er vijf hubs. Ze zijn regionaal georganiseerd vanuit Antwerpen, Gent, Leuven, Brussel en Wallonië. De mogelijkheid om gegevens uit te wisselen tussen de 1 ste lijn en 2 de lijn via Vitalink en het hub/ metahub-systeem wordt voorzien in de periode De gegevensuitwisseling tussen de 1 ste lijn en ziekenhuizen kan door Vitalink rechtstreeks te integreren in het softwarepakket van het ziekenhuis of de aangeboden diensten van een hub. De mogelijkheid wordt voorzien om een patiënt, die aanwezig is in Vitalink, te registeren in het verwijzingsrepertorium van de metahub. Hierdoor weten alle gebruikers binnen de metahub of er ook informatie voor een patiënt in Vitalink aanwezig is. De eerste gegevens die zullen worden uitgewisseld zijn het medicatieschema en de Sumehr 8. a. Medicatieschema De tweedelijnsarts kan het medicatieschema consulteren en aanpassen. Merk op: zolang de zorggebruiker (patiënt) binnen de muren van de tweedelijn blijft, is er geen noodzaak om in Vitalink het medicatieschema te actualiseren voor de actoren in de eerstelijn. Bij verlaten van het ziekenhuis van de zorggebruiker (patiënt) is de verwachting dat de tweede lijn in Vitalink het medicatieschema voor de eerstelijns- en extramurale actoren bijwerkt. b. Sumehr Elke arts kan en mag een Sumehr consulteren, maar enkel huisartsen kunnen Sumehrs aanmaken en op Vitalink plaatsen. Het zijn immers de huisartsen die een volledig beeld hebben van de gezondheidssituatie van een zorggebruiker (patiënt/cliënt). Voor de uitwisseling van de Sumehr via de hubs zullen er enkel Sumehrs staan in Vitalink of in een databank van Intermed/RSW. 7 https://www.ehealth.fgov.be/nl/zorgverleners/online-diensten/hubs-metahub 8 Summarized Electronic Health Record is een Kmehr-bericht, gebruikt voor de uitwisseling van medische informatie. Het bevat de minimale dataset die een arts nodig heeft om de medische toestand van de patiënt in enkele minuten te kunnen evalueren en zo continuïteit van zorg te kunnen garanderen VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

10 4.5.2 Uitwisselen van het Sumehr tussen artsen Het uitgangspunt is hier het delen van de Sumehr tussen de huisarts die de Sumehr aanmaakt met de intramurale tweedelijnsartsen en andere extramurale artsen-specialisten. De huisarts zal in zijn/haar software rechtstreeks kunnen communiceren met Vitalink om zo Sumehrs te lezen en nieuwe versies te schrijven. Artsen verbonden aan een ziekenhuis en extramurale specialisten krijgen de mogelijkheid om in hun bestaande software, rechtstreeks of via een hub, via Vitalink Sumehrs te lezen Consulteren van vaccinatiegegevens door de actoren in de zorg Vlaanderen beschikt over een elektronisch registratiesysteem voor vaccinaties. Via Vitalink ontstaat de mogelijkheid om vaccinatiegegevens te laten consulteren door de betrokken zorgen hulpverleners en de zorggebruiker (patiënt/cliënt) zelf. 4.6 Toekomstige evoluties In het Actieplan voor de informatisering van de gezondheidszorg krijgt Vitalink een belangrijke rol. Vitalink, en Inter-Med voor Franstalig België, is in vele actiepunten het sluitstuk om informatie te delen naar de eerstelijnsactoren en de patiënten. Lees meer, Koepelorganisaties als aanspreekpunt Diverse koepelorganisaties van zorg- en hulpverleners, voorzieningen en zorggebruikers hebben zich geëngageerd om elke voor hun specifieke doelgroep op te treden als een vertegenwoordiger van de gebruikers van software. De koepelorganisaties treden op als een centraal aanspreekpunt voor producenten van software van hun doelgroep. Deze organisaties weten welke de behoeften en verwachtingen zijn van de zorg- en hulpverleners, en zijn in staat om nodige prioriteiten te bepalen. Verder helpen ze bij het het creëren van een klimaat voor verandering & zorgen ze voor het draagvlak, ondersteunen, coördineren en sturen van de nodig acties, zoals het informeren van de zorg- en hulpverleners. Een koepelorganisatie, of een samenwerking van koepelorganisaties, per doelgroep zal in nauw onderling overleg met de producenten van software komen tot afspraken om een toegang te krijgen tot de productieomgeving van Vitalink. Hiermee willen de koepelorganisaties de kwaliteit van gegevensdeling, het respecteren van afspraken omtrent interpretaties en gebruiksvriendelijkheid van software bewaken. Een actueel overzicht van contactpersonen van koepelorganisaties per doelgroep vindt u terug op de website van Vitalink VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

11 5 TOEGANG TOT OMGEVINGEN VAN VITALINK 5.1 Toegang tot de acceptatie-omgeving Om nieuwe integraties van Vitalink in een gecontroleerde en veilige omgeving uit te proberen, voorziet het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid samen met het ehealth-platform in een acceptatieomgeving. De softwarebedrijven betrokken bij de pilootprojecten hebben reeds toegang tot deze omgeving. Andere softwareleveranciers en actoren en voorzieningen die toegang wensen, kunnen dit aanvragen door een te sturen naar In de aanvraag geeft uw volgende gegevens mee: Naam van de organisaties, KBO-nummer en adresgegevens Softwaretoepassing(en) waarvoor u de integratie wenst uit te voeren Doelgroep per softwaretoepassing (bv. huisartsen, kinesisten, ) Aantal gebruikers van de softwaretoepassing(en) bij het moment van de aanvraag Single point of contact voor de business-aspecten (bv. projectowner, ceo, ) Naam, Functie, , telefoonnummer Single point of contact voor de technische-aspecten (bv. technische projectleider, cio, ) Naam, Functie, , telefoonnummer Na uw aanvraag ontvangt u van de Vitalink Service Desk meer informatie over de technische toegang tot de acceptatieomgeving en de ondersteuning die het VAZG aanbiedt. Het ehealth-platform voorziet in testcertificaten voor producenten van software. Dit laat toe om de software uit te proberen en gebruik te maken van de ehealth-basisdiensten in een ontwikkelomgeving. Meer informatie vindt u op de website van het ehealth-platform, https://www.ehealth.fgov.be/nl/basisdiensten/ehealth-certificaten/presentatie. Voor ondersteuning bij de certificaten neemt u het best contact op met contactcenter ehealth, https://www.ehealth.fgov.be/nl/contact. 5.2 Toegang tot de productie-omgeving De toegang tot de productie-omgeving wordt strikt afgeschermd. Producenten van software werken samen met de koepelorganisatie(s) van een gebruikersgroep om de integratie van Vitalink in de software zowel technisch als kwalitatief te laten voldoen aan de verwachtingen. Gebruiksvriendelijkheid, beantwoorden aan behoeften/noden, respecteren van voorwaarden zijn kernelementen voor een oplossing. De softwarebedrijven betrokken bij de pilootprojecten hebben voor het medicatieschema reeds toegang tot deze omgeving. Andere softwareleveranciers en voorzieningen die toegang wensen, kunnen dit aanvragen door contact op te nemen de Vitalink Service Desk. De Vitalink Service Desk zal het software pakket van de softwareleverancier toevoegen aan een witte lijst van producenten van software. De Vitalink Service Desk bezorgt de softwareleverancier meer informatie over de technische toegang tot de productieomgeving en de aangeboden ondersteuning. De producent van software ontvangt een unieke identificatiecode die hij verplicht moet gebruiken bij de communicatie met het Vitalink-platform VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

12 6 VITALINK-OPLOSSING 6.1 Overzicht van de Vitalink oplossing Om te voldoen aan de verwachtingen en toekomstige uitdagingen is het Vitalink platform als IT oplossing uitgewerkt. Dit platform laat gegevensuitwisseling tussen actoren in de zorg rond een zorggebruiker (patiënt/cliënt) toe en maakt het mogelijk om een groeiend aantal aan businessprojecten (vb: het medicatieschema project) te ondersteunen. Belangrijk in dit concept is dat het Vitalink platform zelf geen eindgebruikerstoepassingen ter beschikking stelt. Er worden enkel services aangeboden die integratie met nieuwe of bestaande softwareoplossingen toelaten. Op deze wijze kunnen toepassingen ontwikkelt worden die specifiek zijn toegepast op maat van elk (type) zorgactor of andere gebruiker. Zoals verder in dit document wordt toegelicht laat Vitalink toe om verschillende soorten gegevens rond een patiënt uit te wisselen. In een eerste fase is dit beperkt tot het medicatieschema, consultatie van vaccinaties en het Sumehr, maar Vitalink als platform laat toe om dit via dezelfde concepten en integratiewijze uit te breiden naar andere business projecten en types van gegevens. Als uitwisselingsplatform slaat Vitalink de gegevens rond een zorggebruiker op een centrale plaats op om de beschikbaarheid ervan 24/7 te kunnen garanderen. Hierbij wordt er voldaan aan de strengste eisen op vlak van beveiliging om de nodige waarborgen te kunnen garanderen ter respect van de privacy van patiënten en het beroepsgeheim van zorgactoren. O.a. volgende maatregelen worden betroffen: Strikte regels m.b.t. authenticatie van eindgebruikers; Strikte autorisatieregels m.b.t. de toegang tot de opgeslagen gegevens; Versleutelde opslag van gegevens op het centrale platform, de gegevens zijn enkel leesbaar na decryptie door de eindgebruiker of geautoriseerde organisatie (d.m.v. gebruik van de Vitalink Connector); Beveiligde hosting van de infrastructuur. Eén van de belangrijkste principes van Vitalink is de beveiliging van de gevoelige gegevens door encryptie/decryptie op niveau van de eindgebruiker (of een geautoriseerde zorgorganisatie) Voorstelling van de technische oplossing Hieronder wordt een schematisch overzicht gegeven van de Vitalink oplossing. De verschillende onderdelen worden nadien kort toegelicht. Als ontwikkelaar van een softwaretoepassing die met Vitalink integreert is de volledige kennis van al deze onderdelen niet noodzakelijk. Een software library, de Vitalink Connector wordt aangeboden om de integratie te vereenvoudigen VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

13 Het Vitalink Centraal Platform Figuur 1: Globaal overzicht van de Vitalink oplossing Het Vitalink Centraal Platform is de centrale opslag engine waarop de geëncrypteerde data opgeslagen wordt voor uitwisseling met de zorgactoren. Het zorgt voor de nodige logica m.b.t. het opslaan en ophalen van de gegevens door gebruikers volgens een strikt authenticatie en autorisatie model. Diensten worden enkel ontsloten d.m.v. sterk beveiligde web services VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

14 Decryptor 1 en 2 In de Vitalink oplossing zijn 2 decryptoren aanwezig, deze spelen een cruciale rol tijdens het ontcijferen van de centraal opgeslagen geëncrypteerde gegevens. Na succesvolle evaluatie op vlak van authenticatie en autorisatie (afzonderlijk van het Vitalink Centraal Platform) ontcijferen ze elk één deel van sleutel die bij de eindgebruiker zelf samengesteld kan worden voor decryptie van de centraal opgehaalde gegevens. Elke decryptor biedt slechts 1 dienst aan voor het ontcijferen van een deel van de sleutel en dit via een sterk beveiligde web service. Beide decryptoren worden op een afzonderlijke plaats gehost en staan onder verschillende controle. De Vitalink Connector Om de gegevensdeling en consultatie via Vitalink op een eenvoudige en uniforme wijze mogelijk te maken wordt een software-library aangeboden. Deze library, de Vitalink Connector laat integratie in externe softwaretoepassingen toe. Meer informatie m.b.t. deze library wordt verder in dit document toegelicht. De actuele versie en nog ondersteunde andere versies van de Vitalink Connector zijn beschikbaar op de website van Vitalink. Na het invullen van een gegevensformulier komt u een terecht op een overzichtspagina van de Vitalink Connector die oa. de wijzigingen beschrijft bij een nieuwe versie (release note). De gegevens uit het formulier worden gebruikt om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen omtrent Vitalink en u uit te nodigen op informatiesessies Samenwerking met andere services en initiatieven Figuur 1 ( Globaal overzicht van de Vitalink oplossing ) geeft een overzicht van de Vitalink oplossing, naast de specifieke onderdelen die specifiek opgezet worden voor Vitalink wordt er ook gebruik gemaakt van bestaande services en initiatieven. Er wordt uitermate belang gehecht aan de opname van Vitalink in het algemene ehealth ecosysteem. Volgende ehealth-platform services worden geïntegreerd: Secure Token Service (STS) Het ehealth-platform laat eindgebruikers (individueel en/of via een organisatie) toe zich te identificeren. Daarbij wordt een SAML-token aangemaakt door ehealth-platform die gedurende een sessie van bepaalde duur kan gebruikt worden om te communiceren met Vitalink. De creatie van een SAML-token via STS dient uitgevoerd te worden vanuit de eindgebruiker (of geautoriseerde zorgorganisatie), maar de Vitalink connector zal toelaten om met behulp van de elektronische identiteitskaart en/of een ehealth-platform certificaat een dergelijk token aan te vragen. Indien er echter reeds een dergelijke token is aangemaakt op initiatief van een andere toepassing of dienst, dan kan ditzelfde token worden geïmporteerd en ook gebruikt worden voor communicatie met Vitalink. Meer informatie m.b.t. deze services is beschikbaar op de ehealth-platform website: https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/sts-secure-token-service Geïnformeerde toestemming Alvorens gegevens van een patiënt elektronisch mogen worden uitgewisseld tussen verschillende zorgverstrekkers, dient de patiënt hiervoor zijn geïnformeerde toestemming te VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

15 geven. Deze geïnformeerde toestemming dient te worden geregistreerd bij het ehealth platform (voor meer informatie: https://www.ehealth.fgov.be/nl/burgers/on-linediensten/ehealthconsent). Als onderdeel van het strikte Vitalink autorisatiemodel dat gehanteerd wordt om toegang te verkrijgen tot de opgeslagen gegevens, zal Vitalink controleren of deze geïnformeerde toestemming aanwezig is. Dit via een daarvoor aangeboden service van het ehealth-platform. Zonder een dergelijke geïnformeerde toestemming zal niemand toegang krijgen tot de gegevens van de patiënt in kwestie. Wat Vitalink (of de Vitalink connector) niet zal voorzien is de mogelijkheid om dergelijke geïnformeerde toestemming aan te maken. Dit is echter wel een functionaliteit die aanwezig zal moeten zijn binnen de software van de gebruiker. ehealth-platform stelt hiervoor een dienst ter beschikking Therapeutische/zorgrelatie Naast de controle van de geïnformeerde toestemming van een patiënt zal er ook gevalideerd worden of er een relatie bestaat tussen de zorg- of hulpverlener (die de actie uitvoert) en betrokken patiënt. Dit wordt de verificatie van het bestaan van een therapeutische/zorgrelatie genoemd. Hiervoor zal de desbetreffende service aangeboden via het ehealth-platform geïntegreerd worden. Het verifiëren van de therapeutische/zorg relatie tussen de zorgactor en de patiënt stelt Vitalink in staat om alleen die eindgebruikers toegang te geven die daartoe recht hebben. Vitalink zal dus nagaan of er een therapeutische/zorg relatie bestaat tussen de zorgactor en de patiënt. Deze validatie van de therapeutische/zorgrelatie via ehealth-platform is voorzien voor individuele/zelfstandige zorgactoren. Voor gebruikers via een organisatie zal er een controle plaatsvinden binnen Vitalink. Wat Vitalink (of de Vitalink connector) niet zal voorzien is de mogelijkheid om dergelijke therapeutische/zorgrelaties aan te maken. Dit is echter wel een functionaliteit die aanwezig zal moeten zijn binnen de software van de eindgebruiker ten einde een therapeutische/zorgrelatie aan te maken voor de eindgebruiker en zijn/haar patiënt. Het ehealth-platform stelt hiervoor een dienst ter beschikking, actueel gebaseerd op eid registratie of door gebruik te maken van de GMD 10 data Uitsluitingen (exclusies) Bij het elektronisch uitwisselen van gegevens over een patiënt, is het mogelijk voor de patiënt in kwestie om een uitsluiting te definiëren tussen hem en een individuele/zelfstandige zorg- of hulpverlener. Op deze manier geeft hij/zij aan dat de gespecifieerde zorgactor niet is toegelaten om zijn/haar medische gegevens te consulteren of aan te passen. Wanneer een individuele/zelfstandige zorg- of hulpverlener toegang vraagt tot de medische gegevens van een patiënt zal Vitalink controleren of er geen uitsluiting bestaat tussen de zorgof hulpverlener en de patiënt. Dit zal gebeuren door het aanroepen vanuit de Vitalink oplossing van de desbetreffende service aangeboden via het ehealth-platform. Wat Vitalink (of de Vitalink Connector) niet zal voorzien is de mogelijkheid om een dergelijke uitsluiting te definiëren. Het ehealth-platform stelt hiervoor een dienst ter beschikking. 10 GMD : Globaal Medisch Dossier VITALINK Versie 2.2 Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

COOKBOOK Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

COOKBOOK Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector COOKBOOK Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector Versie 2.1 VAZG INHOUD 1 DOCUMENTBEHEER 4 1.1 Historiek van het document 4 1.2 Documentreferenties 5 1.3 Doel van het

Nadere informatie

COOKBOOK Algemene introductie tot Vitalink

COOKBOOK Algemene introductie tot Vitalink COOKBOOK Algemene introductie tot Vitalink Versie 4.0 VAZG INHOUD 1 DOCUMENTBEHEER 4 1.1 Historiek van het document 4 1.2 Documentreferenties 5 1.3 Doel van het document 5 2 INLEIDING 6 3 ICT IN DE ZORG

Nadere informatie

COOKBOOK Algemene introductie tot Vitalink

COOKBOOK Algemene introductie tot Vitalink COOKBOOK Algemene introductie tot Vitalink Versie 5.1 VAZG INHOUD 1.1 Historiek van het document 3 1.2 Documentreferenties 4 1.3 Doel van het document 4 3.1 Visie 6 4.1 Doelstelling Vitalink 7 4.2 Wat

Nadere informatie

COOKBOOK Businessproject: Sumehr

COOKBOOK Businessproject: Sumehr COOKBOOK Businessproject: Sumehr Versie 3.0 VAZG INHOUD 1 DOCUMENTBEHEER 3 1.1 Historiek van het document 3 1.2 Documentreferenties 3 1.3 Doel van het document 3 2 INTRODUCTIE TOT HET SUMEHR-BERICHT 4

Nadere informatie

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011 Vitalink Concept en stand van zaken 19/11/2011 Agenda Concept Vitalink Vitalink in de praktijk Medicatieschema als eerste module Medicatieschema: pilootproject Vragen en suggesties CONCEPT VITALINK Concept

Nadere informatie

Vitalink Connector API

Vitalink Connector API COOKBOOK Vitalink Connector API Interface beschrijving van de Vitalink Connector Versie 2.0 VAZG INHOUD 1 DOCUMENTBEHEER 4 1.1 Historiek van het document 4 1.2 Documentreferenties 4 1.3 Doel van het document

Nadere informatie

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Inleiding De maatschappij confronteert ons met nieuwe uitdagingen. Een van de antwoorden is de uitbouw van ICT

Nadere informatie

COOKBOOK Businessproject: Sumehr

COOKBOOK Businessproject: Sumehr COOKBOOK Businessproject: Sumehr Versie 4.1 VAZG INHOUD 1 1 DOCUMENTBEHEER 2 1.1 Historiek van het document 3 1.2 Documentreferenties 3 1.3 Doel van het document 3 2 INTRODUCTIE TOT HET SUMEHR-BERICHT

Nadere informatie

Vitalink Connector API

Vitalink Connector API COOKBOOK Vitalink Connector API Interface beschrijving van de Vitalink Connector Versie 4. VAZG INHOUD DOCUMENTBEHEER 4. Historiek van het document 4.2 Documentreferenties 5.3 Doel van het document 5 2

Nadere informatie

COOKBOOK Gebruik en Integratie van de Vitalink Connector

COOKBOOK Gebruik en Integratie van de Vitalink Connector COOKBOOK Gebruik en Integratie van de Vitalink Connector Versie 3.0 VAZG INHOUD GEBRUIK EN INTEGRATIE VAN DE VITALINK CONNECTOR 1 1 DOCUMENTBEHEER 4 1.1 Historiek van het document 4 1.2 Documentreferenties

Nadere informatie

Business project: Vaccinaties

Business project: Vaccinaties COOKBOOK Business project: Vaccinaties Versie 2.0 VAZG INHOUD 1 DOCUMENTBEHEER 3 1.1 Historiek van het document 3 1.2 Documentreferenties 3 1.3 Doel van het document 3 2 INTRODUCTIE TOT HET VACCINATIESCHEMA

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw De e-huisarts : Inleiding Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw 2 3 Het ehealth-platform Federale openbare instelling met de missie - om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische

Nadere informatie

Gegevensdeling met externen, ehealth en Vitalink symposium Kind & Gezin

Gegevensdeling met externen, ehealth en Vitalink symposium Kind & Gezin Gegevensdeling met externen, ehealth en Vitalink symposium Kind & Gezin Wouter De Jonghe Business expert digitale gegevensdeling in de gezondheidszorg Inhoud Vitalink Gegevensdeling Gebruik Toekomst Vitalink

Nadere informatie

Patiëntengegevens delen via Vitalink. Thomas Van Langendonck

Patiëntengegevens delen via Vitalink. Thomas Van Langendonck Patiëntengegevens delen via Vitalink Thomas Van Langendonck Inhoud Wat is Vitalink? Waar staan we nu? Concreet Meebouwen aan Vitalink Wat is Vitalink? Kerngedachte Veilig delen van gegevens die niet 24u/24

Nadere informatie

EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING

EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING Samenvatting Deze nota beschrijft hoe je als patiënt je toestemming kan geven of weigeren voor de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens. EHealthConsent

Nadere informatie

Vitalink. 8 mei 2017

Vitalink. 8 mei 2017 Vitalink 8 mei 2017 Inhoud Vitalink Gegevensdeling Cijfers Klaar voor GDPR Toekomst Vitalink wat en waarom Wat is Vitalink? Veilig & beveiligd platform of eerstelijnskluis Zorg- en welzijnsgegevens Zorg-

Nadere informatie

Thuisverpleegkundigen en ehealth

Thuisverpleegkundigen en ehealth Thuisverpleegkundigen en ehealth Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Studiedag thuisverpleegkundigen - 19 maart 2013 TRENDS GEZONDHEIDSZORG meer chronische zorg i.p.v. louter acute zorg zorg op afstand

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/13/169 BERAADSLAGING NR. 12/081 VAN 18 SEPTEMBER 2012, GEWIJZIGD OP 16 JULI 2013, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/16/142 BERAADSLAGING NR. 12/081 VAN 18 SEPTEMBER 2012, LAATST GEWIJZIGD OP 21 JUNI 2016, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

een kort stukje Spoor 1... Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid

een kort stukje Spoor 1... Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid ICT- ondersteuning voor zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg een kort stukje Spoor 1... Doelstellingen ü ü ü ü Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren

Nadere informatie

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Huisarts, Go for IT Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Gezondheidszorg in 2020 Kwaliteit Betaalbaarheid Toegankelijkheid Continuïteit Accent op chronische zorg Integrale (horizontale) zorg Mobiliteit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/17/075 BERAADSLAGING NR. 11/046 VAN 17 MEI 2011, LAATST GEWIJZIGD OP 18 APRIL 2017, MET BETREKKING TOT DE NOTA

Nadere informatie

WST 1 AP 1 (DMG = EMD) Basis. Actiepunten

WST 1 AP 1 (DMG = EMD) Basis. Actiepunten WST 1 AP 1 (DMG = EMD) Basis Het EMD is de authentieke bron voor gegevensdeling door de huisarts. Deze gegevensdeling krijgt vorm door sumehr, medicatieschema en alle andere exportformaten voor gedeelde

Nadere informatie

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Inhoudsopgave: Wat is CoZo en ehealth? 1 Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent ) 2 Hoe uw Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/14/032 BERAADSLAGING NR. 14/016 VAN 18 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET REGLEMENT BETREFFENDE DE UITWISSELING VAN

Nadere informatie

Vaccinnet: registratieservices

Vaccinnet: registratieservices COOKBOOK Vaccinnet: registratieservices AddVaccinations en RemoveVaccination Versie 1.1 VAZG INHOUD VACCINNET: REGISTRATIESERVICES 1 1 DOCUMENTBEHEER 3 1.1 Historiek van het document 3 1.2 Documentreferenties

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/17/024 BERAADSLAGING NR. 14/016 VAN 18 FEBRUARI 2014, LAATST GEWIJZIGD OP 21 FEBRUARI 2017, BETREFFENDE HET REGLEMENT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Nota betreffende de geïnformeerde toestemming in het hub & metahub-project

Nota betreffende de geïnformeerde toestemming in het hub & metahub-project 1040 Brussel, 3 mei 2011 Nota betreffende de geïnformeerde toestemming in het hub & metahub-project 1. Inleiding De elektronische uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen (hierna gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/15/088 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011, GEWIJZIGD OP 9 JUNI 2015, MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE

Nadere informatie

Test Data Acceptatie Test omgeving

Test Data Acceptatie Test omgeving Test Data Acceptatie Test omgeving Versie 0.4 30-10-2013 VAZG 1 6 VITALINK 30-10-2013 Test Data: Acceptatie Test omgeving 1 INLEIDING Dit document geeft een overzicht van de test data die beschikbaar wordt

Nadere informatie

Vitalink Connector API

Vitalink Connector API COOKBOOK Vitalink Connector API Interface beschrijving van de Vitalink Connector Versie 4.2 VAZG INHOUD DOCUMENTBEHEER 4. Historiek van het document 4.2 Documentreferenties 5.3 Doel van het document 5

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid SCSZG/12/146 BERAADSLAGING NR 12/047 VAN 19 JUNI 2012 MET BETREKKING TOT DE GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING VAN EEN BETROKKENE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/16/085 BERAADSLAGING NR. 16/040 VAN 19 APRIL 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR EN AAN HET

Nadere informatie

Vitalink. Naam Voornaam. Inhoud. Wat is Vitalink? Waar staan we nu? Meebouwen aan Vitalink

Vitalink. Naam Voornaam. Inhoud. Wat is Vitalink? Waar staan we nu? Meebouwen aan Vitalink Vitalink Naam Voornaam Inhoud Wat is Vitalink? Waar staan we nu? Meebouwen aan Vitalink 1 Wat is Vitalink? Oorsprong Behoefte geuit tijdens de Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg van december 2010 Kerngedachte

Nadere informatie

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 ZORG IN EVOLUTIE 2 ZORG IN EVOLUTIE Professioneel gestuurde zorg Hospitalocentrisme Gezondheidszorg welzijn gescheiden Nadruk acute geneeskunde Aanbodgestuurde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 2.1 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 9 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 9 3.2 Algemene

Nadere informatie

Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg. link website FC

Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg. link website FC Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg link website FC Decreet organisatie netwerk gegevensdeling in de zorg Twee doelstellingen van het

Nadere informatie

wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid

wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid gent 06/06/2015 bvas academy twee en een half jaar geleden actieplan e gezondheid 2013-2018 de opportuniteit van elektronisch informatiebeheer

Nadere informatie

VITALINK GEGEVENSDELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN

VITALINK GEGEVENSDELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN VITALINK GEGEVENSDELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN Wouter De Jonghe (wouter.dejonghe@zorg-en-gezondheid.be) ACHTERGROND > agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaamse overheid) zorgen voor voldoende en kwaliteitsvol

Nadere informatie

Relatiebeheer en consentmanagement. Beheer van therapeutische relatie en toestemmingen

Relatiebeheer en consentmanagement. Beheer van therapeutische relatie en toestemmingen Relatiebeheer en consentmanagement Beheer van therapeutische relatie en toestemmingen Datum laatste aanpassing: Datum dat dit beleid het laatst door management is besproken: 1 Inhoudstafel 1 Inhoudstafel...

Nadere informatie

werkgroep 2 Beheer Vaccinatiegegevens Terugkoppelingsmoment Gezondheidsconferentie vaccinaties

werkgroep 2 Beheer Vaccinatiegegevens Terugkoppelingsmoment Gezondheidsconferentie vaccinaties werkgroep 2 Beheer Vaccinatiegegevens Terugkoppelingsmoment Gezondheidsconferentie vaccinaties Deelnemers werkgroep Co-voorzitters: Erwin Van Kerschaver (Kind en Gezin) Dominique Dejonckheere (Vlaams Agentschap

Nadere informatie

2014 2015 MediBridge ehealth Premium Services Pagina 1

2014 2015 MediBridge ehealth Premium Services Pagina 1 Algemene informatie on demand over de bestaande ehealth basisdiensten en de verschillende diensten met toegevoegde waarde, evenals andere ehealth initiatieven, hun functionaliteit, en hoe deze zich t.o.v.

Nadere informatie

Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e).

Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e). Pagina 1 van 5 Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e). Voor veel online diensten waarbij aan u dossiergegevens beschikbaar gesteld moet er een therapeutische link zijn tussen

Nadere informatie

UiJreksel roadmap 2013-2018. Actualisering Roadmap e- Gezondheid 2013-2018 Ac>epunt 6 Minimaal EPD Sessie 6 01 juni 2015 5/30/15

UiJreksel roadmap 2013-2018. Actualisering Roadmap e- Gezondheid 2013-2018 Ac>epunt 6 Minimaal EPD Sessie 6 01 juni 2015 5/30/15 Actualisering Roadmap e- Gezondheid 2013-2018 Ac>epunt 6 Minimaal EPD Sessie 6 01 juni 2015 UiJreksel roadmap 2013-2018 - - - - - - - - - - - - - Ontwikkelen en systema>sch gebruik van een minimaal EPD

Nadere informatie

COOKBOOK Businessproject: Vaccinaties

COOKBOOK Businessproject: Vaccinaties COOKBOOK Businessproject: Vaccinaties Versie 4.0 VAZG INHOUD 1 1 DOCUMENTBEHEER 2 1.1 Historiek van het document 3 1.2 Documentreferenties 3 1.3 Doel van het document 4 2 INTRODUCTIE TOT HET VACCINATIESCHEMA

Nadere informatie

Handleiding voor CTR-gebruikers

Handleiding voor CTR-gebruikers Handleiding voor CTR-gebruikers Inhoud 1. Inleiding 3 2. Basisbegrippen 3 3. Toegang 4 3.1. Technische vereisten 4 3.2. Hoe opent u CTR? 4 3.3. Keuze van het profiel 4 4. Algemeen overzicht 5 4.1. Hoofding

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/032 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 5.0 25/09/2015 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 10 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 10

Nadere informatie

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018. WST 4 AP 3 Medicatieschema

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018. WST 4 AP 3 Medicatieschema ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018 WST 4 AP 3 Medicatieschema Stand van zaken Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) is operationeel en uitgerold, maar slechts 40% van de voor het publiek geopende

Nadere informatie

Naar een transmurale communicatie en gestructureerde samenwerking tussen ziekenhuizen en WZC s. Symposium UZGent 23/09/2016

Naar een transmurale communicatie en gestructureerde samenwerking tussen ziekenhuizen en WZC s. Symposium UZGent 23/09/2016 Naar een transmurale communicatie en gestructureerde samenwerking tussen ziekenhuizen en WZC s Symposium UZGent 23/09/2016 Multidisciplinaire samenwerking ehealthbox binnen het e-health eco-systeem Ziekenhuizen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid SCSZG/12/292 BERAADSLAGING NR 12/046 VAN 19 JUNI 2012, GEWIJZIGD OP 18 SEPTEMBER 2012, MET BETREKKING TOT HET PILOOTPROJECT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/10/066 BERAADSLAGING NR 10/036 VAN 18 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING AAN HET EHEALTH-PLATFORM VAN EEN

Nadere informatie

ewzc - Naar een gestructureerde samenwerking met de WZC s via het ehealth Platform ZOROO UZGent 23/09/2016

ewzc - Naar een gestructureerde samenwerking met de WZC s via het ehealth Platform ZOROO UZGent 23/09/2016 ewzc - Naar een gestructureerde samenwerking met de WZC s via het ehealth Platform ZOROO UZGent 23/09/2016 Multidisciplinaire samenwerking ehealthbox binnen het e-health eco-systeem Ziekenhuizen naar Artsen

Nadere informatie

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018 Arabella D Havé 1 1 2 2 Actieplan e-gezondheid: Informatisering van de gezondheidszorg 2013-2018 Organisatie van een Rondetafelconferentie

Nadere informatie

COOKBOOK Business project: het medicatieschema

COOKBOOK Business project: het medicatieschema COOKBOOK Business project: het medicatieschema Versie 2.2 VAZG INHOUD 1 DOCUMENTBEHEER 4 1.1 Historiek van het document 4 1.2 Doel van het document 5 2 INTRODUCTIE TOT HET MEDICATIESCHEMA 6 2.1 Context

Nadere informatie

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Fedict 2012. All rights reserved ebirth Elektronische kennisgeving van geboorten ebirth 29/01/2013 Fedict.2013 All

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/170 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017 EN OP 19 SEPTEMBER 2017, BETREFFENDE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid SCSZG/15/227 BERAADSLAGING NR. 12/046 VAN 19 JUNI 2012, LAATST GEWIJZIGD OP 15 DECEMBER 2015, MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 6.0 09/05/2016 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 10 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 10

Nadere informatie

COOKBOOK Businessproject: Vaccinaties

COOKBOOK Businessproject: Vaccinaties COOKBOOK Businessproject: Vaccinaties Versie 3.3 VAZG INHOUD 1 DOCUMENTBEHEER 3 1.1 Historiek van het document 3 1.2 Documentreferenties 3 1.3 Doel van het document 3 2 INTRODUCTIE TOT HET VACCINATIESCHEMA

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Elektronisch Farmaceutisch Voorschrift Project Recip-e (R/-e) Apr. L. Baert MWS (23/04/2009) Scope van het Recip-e e systeem Elektronisch versturen van elektronische voorschriften van arts naar apotheker

Nadere informatie

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018 Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018 Arabella D Havé 1 1 2 2 Actieplan e-gezondheid: Informatisering van de gezondheidszorg 2013-2018 Organisatie van een Rondetafelconferentie

Nadere informatie

Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA )

Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA ) 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 70/2012 van 5 september 2012 Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA-2012-248) Het Sectoraal comité van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid SCSZG/13/199 BERAADSLAGING NR. 12/046 VAN 19 JUNI 2012, LAATST GEWIJZIGD OP 17 SEPTEMBER 2013, MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING

Nadere informatie

COOKBOOK Businessproject: het medicatieschema

COOKBOOK Businessproject: het medicatieschema COOKBOOK Businessproject: het medicatieschema Versie 4.1 VAZG INHOUD 1 DOCUMENTBEHEER 4 1.1 Historiek van het document 4 1.2 Doel van het document 5 2 INTRODUCTIE TOT HET MEDICATIESCHEMA 7 2.1 Context

Nadere informatie

Zorgzame e-communicatie. Dirk Dewolf Kabinet Vlaams minister Jo Vandeurzen

Zorgzame e-communicatie. Dirk Dewolf Kabinet Vlaams minister Jo Vandeurzen Zorgzame e-commnicatie Dirk Dewolf Kabinet Vlaams minister Jo Vanderzen Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg 11 december 2010 Doelstelling conferentie Kwaliteit van de eerstelijnszorg voor de patiënt

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid SCSZG/17/023 BERAADSLAGING NR. 12/046 VAN 19 JUNI 2012, LAATST GEWIJZIGD OP 21 FEBRUARI 2017, MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING

Nadere informatie

Test Data Acceptatie Test omgeving

Test Data Acceptatie Test omgeving Test Data Acceptatie Test omgeving Versie 0.5 16-05-2014 VAZG 1 6 VITALINK 16-05-2014 Test Data: Acceptatie Test omgeving 1 INLEIDING Dit document geeft een overzicht van de test data die beschikbaar wordt

Nadere informatie

Slotwoord. Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Slotwoord. Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Slotwoord Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Op een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie

Nadere informatie

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname OPNAMEVERKLARING VOOR KLASSIEKE OPNAME Identificatie van de patiënt of kleefvignet van het ziekenfonds 1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van

Nadere informatie

Toren van Babel & KLINISCHE INFORMATIESYSTEMEN. Netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015

Toren van Babel & KLINISCHE INFORMATIESYSTEMEN. Netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015 Toren van Babel & KLINISCHE INFORMATIESYSTEMEN Netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015 Apr. Lieven Zwaenepoel Brabants Apothekers Forum Vlaams Apothekers Netwerk ICT Ondersteuning voor de 1 ste lijn Wat

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Vitalink Kindrapport. Delen van gegevens uit het K&G kinddossier, voor een betere zorg. Jan Lenssen, Diensthoofd ICT-ontwikkeling

Vitalink Kindrapport. Delen van gegevens uit het K&G kinddossier, voor een betere zorg. Jan Lenssen, Diensthoofd ICT-ontwikkeling Vitalink Kindrapport Delen van gegevens uit het K&G kinddossier, voor een betere zorg Jan Lenssen, Diensthoofd ICT-ontwikkeling Doel van het project Vitalink Kindrapport Kind en Gezin heeft ikv. preventieve

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid SCSZ/12/212 BERAADSLAGING NR. 08/048 VAN 2 SEPTEMBER 2008, GEWIJZIGD OP 17 JULI 2012, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS

HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS /versie 1.0-8.08.2016 8.08.2016 Handleiding e-loket voor aanvragen inschrijvingsnummers 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot

Nadere informatie

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Gedeeld Farmaceutisch Dossier Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Lokaal Farmaceutisch dossier Wettelijke : apotheker moet voorgeschreven geneesmiddelen registreren Tenzij de patiënt bezwaar maakt mogen

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/070 BERAADSLAGING NR. 17/037 VAN 18 APRIL 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR HET

Nadere informatie

ebir th Controlelijst Ziekenhuizen ebirth web service voor de zorgverleners van ziekenhuizen Versie 2.0

ebir th Controlelijst Ziekenhuizen ebirth web service voor de zorgverleners van ziekenhuizen Versie 2.0 ebir th ebirth web service voor de zorgverleners van ziekenhuizen Ziekenhuizen Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 TE DOORLOPEN ETAPPES VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEB SERVICE EBIRTH... 4 3 BIJLAGE:

Nadere informatie

Bis-desk Dienst. Marc Borgers, Service Delivery Manager HFB ACM & IDM.

Bis-desk Dienst. Marc Borgers, Service Delivery Manager HFB ACM & IDM. Bis-desk Dienst Marc Borgers, Service Delivery Manager HFB ACM & IDM www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Betrokkenen ACM/IDM-team = het team dat verantwoordelijk is voor het Toegangs- en Gebruikersbeheer

Nadere informatie

eid in de zorg van concept tot gebruik

eid in de zorg van concept tot gebruik eid in de zorg van concept tot gebruik Prof. dr. Bart Sijnave CIO UZ Gent 7 april 2011 1 Agenda De elektronische identiteitskaart concepten De zorgketen eid in de zorg Q&A 2 2 Inhoud De elektronische identiteitskaart

Nadere informatie

ehealth in de praktijk

ehealth in de praktijk EE ehealth in de praktijk Wat is ehealth? Welke systemen zijn er momenteel in ontwikkeling? Welke systemen worden dagelijkse praktijkvoering in de nabije toekomst? Op welke manier kan ik als zorgverstrekker

Nadere informatie

2 Herinnering aan de engagementen Huidige Roadmap (RM) Actie 17 (samenvatting)

2 Herinnering aan de engagementen Huidige Roadmap (RM) Actie 17 (samenvatting) ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018 Project A17 Veralgemeend gebruik van de ehealthbox (en CoBHRA) Context document 1 CONTENTS 2 Herinnering aan de engagementen Huidige Roadmap (RM) Actie 17 (samenvatting)...

Nadere informatie

Starten met het Vitalink medicatieschema

Starten met het Vitalink medicatieschema Starten met het Vitalink medicatieschema ICT-ondersteuner 14 oktober 2015 - Halle 1 Agenda Kennismaking Wat is Vitalink en hoever staan we? Opzet van dit Vitalink Clusters project (met ondersteuning van

Nadere informatie

Raamakkoord SEL - Woonzorgcentra

Raamakkoord SEL - Woonzorgcentra Raamakkoord SEL - Woonzorgcentra Tussen (naam woonzorgcentrum).., vertegenwoordigd door (vertegenwoordiger woonzorgcentrum)... en het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (naam SEL).. met

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/100 BERAADSLAGING NR. 16/046 VAN 3 MEI 2016 OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN

Nadere informatie

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners:

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners: ACTUALISERING ROADMAP egezondheid 2013-2018 Actieplan A 14 Mycarenet 1 Aandachtspunten In het kader van dit actieplan worden de volgende aandachtspunten in aanmerking genomen Maatregel / Actie / verbintenis

Nadere informatie

Opzet en ontsluiten van kadasterdiensten op MAGDA

Opzet en ontsluiten van kadasterdiensten op MAGDA Opzet en ontsluiten van kadasterdiensten op MAGDA Voor kadasterdiensten www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Stap 1: vraag tot informatie Basisproces Vraag tot Business integratie Planning en Middelen

Nadere informatie

Werkgroep G19. Nota betreffende de doelstellingen en standaardfunctionaliteiten van een hub in de context van het project hubs-metahub

Werkgroep G19. Nota betreffende de doelstellingen en standaardfunctionaliteiten van een hub in de context van het project hubs-metahub Pagina: 1 Werkgroep G19 Nota betreffende de doelstellingen en standaardfunctionaliteiten van een hub in de context van het project hubs-metahub Pagina: 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 ALGEMENE DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/122 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

ehealth in België: waar staan we

ehealth in België: waar staan we ehealth in België: waar staan we 2 december 2016 Dr. Tom Fiers - Universitair Ziekenhuis Gent www.cozo.be ehealth een veelkoppig fabeldier Samenwerken en delen van informatie in kader continuïteit zorg

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN MOBILITEIT GEEFVOERTUIG 2.0. Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// /// Gebruikershandleiding

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN MOBILITEIT GEEFVOERTUIG 2.0. Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// /// Gebruikershandleiding /// Gebruikershandleiding GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN MOBILITEIT GEEFVOERTUIG 2.0 Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// 17-08-2017 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Auteur:

Nadere informatie

1. De dienst in het kort 3. 2. Voordelen 3. 3. Context 3. 4. Huidige en beoogde klanten 4. 5. Beschrijving van de dienst 4 5.

1. De dienst in het kort 3. 2. Voordelen 3. 3. Context 3. 4. Huidige en beoogde klanten 4. 5. Beschrijving van de dienst 4 5. DIENST: EID DSS Dienstcode: Dienstengroep: Infrastructuur Doelpubliek: Partners Documentversie: V 1.0 Inhoudsopgave 1. De dienst in het kort 3 2. Voordelen 3 3. Context 3 4. Huidige en beoogde klanten

Nadere informatie

Vitalink Medication Viewer Handleiding

Vitalink Medication Viewer Handleiding Versie 0.5 INHOUDSTAFEL 1 Context... 2 2 Installatie... 3 3 Toepassing... 9 4 Updates... 20 5 FAQ... 24 6 Bijkomende tips voor een goed gebruik... 25 1 CONTEXT De Vitalink Medication Viewer is een software

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/195 ADVIES NR 08/18 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN

Nadere informatie