REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013"

Transcriptie

1 Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari Pagina 1 van 11

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement Farmacie Algemeen Geneesmiddelen van Bijlage 2 Regeling zorgverzekering Lijst met geneesmiddelen die zijn overgeheveld naar het ziekenhuis Lijst Voorkeursgeneesmiddelen Pagina 2 van 11

3 Reglement Farmacie 2013 Algemeen Farmaceutische zorg omvat levering van geneesmiddelen of advies en begeleiding zoals apotheekhoudenden plegen te bieden voor verantwoord gebruik van geneesmiddelen en door o.a. het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Advies en begeleiding bij het leveren van geneesmiddelen omvat tenminste: - Extra begeleiding bij een eerste en een tweede uitgifte van een geneesmiddel of als u een geneesmiddel langer dan 12 maanden niet gebruikt hebt; In het eerste uitgifte gesprek vertelt de apotheker u hoe en hoe vaak u het geneesmiddel moet gebruiken, wat de mogelijke bijwerkingen kunnen zijn, of het geneesmiddel met andere geneesmiddelen gebruikt kan worden en of het de rijvaardigheid beinvloedt. In het tweede uitgifte gesprek vraagt de apotheker u of u het geneesmiddel hebt gebruikt, en hoe het is bevallen. - Instructie patiënt geneesmiddel - gerelateerd hulpmiddel; uitleg bij het gebruik als u een geneesmiddel gebruikt waarvoor ook een hulpmiddel nodig is; dan dient de zorgverlener uitleg te geven hoe dit hulpmiddel samen met het geneesmiddel gebruikt moet worden. Indien u vragen hebt dan dient de zorgverlener opnieuw deze uitleg te geven. - Farmaceutische begeleiding bij poliklinisch bezoek, ziekenhuisopname of - ontslag; schriftelijke vastlegging van uw huidige geneesmiddelengebruik en uw geneesmiddelengebruik bij ontslag na opnameindien u naar de polikliniek gaat of in het ziekenhuis wordt opgenomen is het belangrijk dat de geneesmiddelen die u op dat moment gebruikt schriftelijk worden vastgelegd door de behandelende hulpverlener. Ditis van belang om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt. Ook als u ontslagen wordt uit het ziekenhuis geldt dat de geneesmiddelen die u op dat moment gebruikt schriftelijk worden doorgeven aan de huisarts en de apotheker. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt welke farmaceutische zorg onder welke voorwaarden en bij welke medische indicaties voor vergoeding in aanmerking komt. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet en aanverwante regelgeving. U kunt deze regelgeving raadplegen via de website Zorgverzekeraars kunnen op grond van de wet aanvullende voorwaarden stellen aan de vergoeding van farmaceutische zorg. In dit Reglement zijn deze aanvullende voorwaarden opgenomen. Dit Reglement maakt onderdeel uit van uw verzekeringsvoorwaarden bij artikel B.15. en B.16. Het Reglement bevat Lijsten die tussentijds kunnen worden gewijzigd. Als we dat doen plaatsen wij een nieuw Reglement met de gewijzigde Lijst op internet Pagina 3 van 11

4 1. Geneesmiddelen van Bijlage 2 Regeling zorgverzekering Voor de vergoeding van een aantal geneesmiddel(groep)en heeft de overheid voorwaarden gesteld. Deze geneesmiddelen en voorwaarden staan in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering (Rzv). Ook de groep dieetpreparaten is in Bijlage 2 opgenomen. Bijlage 2 wordt regelmatig gewijzigd. U kunt de actuele Bijlage 2 vinden op internet: (u zoekt via zoekvenster: Regeling zorgverzekering, u klikt deze aan en ziet links onderaan Hoofdstuk 8 Bijlage 2). Voor de onderstaande middelen van Bijlage 2 Rzv is een artsenverklaring* en/of beoordeling en/of akkoordverklaring nodig. Hebt u een aandoening die niet op de artsenverklaring staat vermeld, dan kan de behandelend specialist een gemotiveerde aanvraag bij ons indienen. U krijgt dan bericht of het middel wordt vergoed. In onderstaand overzicht kunt u per geneesmiddel (werkzaam bestanddeel) zien of er een artsenverklaring ingevuld moet worden, en wie de controle uitvoert. Wij kunnen deze lijst tussendoor aanpassen. Als we dit doen, wijzigt het Reglement en plaatsen wij een nieuw Reglement met de gewijzigde Lijst op internet. (Genees)middel Artsenverklaring Beoordeling door Ambrisentan Ja apotheek Benzodiazepinereceptor-agonist in Nee, de voorschrijvend arts apotheek enterale toedieningsvorm maakt op het recept duidelijk of er aan de voorwaarden wordt voldaan. Boceprevir Ja apotheek Bosentan Ja apotheek Dabigatran Ja apotheek Pradaxa 150mg capsules komen niet voor vergoeding in aanmerking. Darbepoëtine-alfa Ja apotheek Dornase alfa Ja apotheek Eltrombopag Ja apotheek Epoprostenol Nee Zorgverzekeraar Erytropoëtine Ja apotheek Exenatide Ja apotheek Iloprost voor inhalatie Ja apotheek Imiglucerase Ja apotheek Interferon-alfa Ja apotheek Ivabradine Ja apotheek Liraglutide Ja apotheek Maagzuurremmers Nee, de voorschrijvend arts apotheek maakt op het recept duidelijk of er aan de voorwaarden wordt voldaan. Miglustat Ja apotheek Parathyroïd hormoon Ja apotheek G-CSF ofwel Recombinant granulocyt-(macrofaag- )koloniestimulerende faktor Ja apotheek Pagina 4 van 11

5 (Genees)middel Artsenverklaring Beoordeling door Rivaroxaban Ja Xarelto 15mg en 20mg tabletten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Romiplostim Ja apotheek Rufinamide Ja apotheek Saxagliptine Nee apotheek Sildenafil Ja apotheek Viagra en Revatio injecties komen niet voor vergoeding in aanmerking. Sitagliptine Nee apotheek Tafamidis Ja apotheek Tadalafil Cialis komt niet voor Ja apotheek vergoeding in aanmerking. Telaprevir Ja apotheek Teriparatide Ja apotheek Ticagrelor Ja apotheek Topotecan capsules Ja apotheek Treprostinil subcutaan Nee Zorgverzekeraar Vildagliptine Nee apotheek Zelfzorggeneesmiddelen: laxeermiddelen, kalktabletten, middelen bij allergie, middelen tegen diarree, middelen om de maag te legen en middelen tegen droge ogen. Nee, de voorschrijvend arts maakt op het recept duidelijk of er aan de voorwaarden wordt voldaan. apotheek Alle actuele informatie kunt u ook vinden op de website Uw arts of diëtist vindt daar ook de in te vullen verklaringen. * Dit is een standaard verklaring die uw arts of diëtiste invult. Wij nemen formeel de beslissing of het middel wordt vergoed, maar in veel gevallen kan uw apotheker of leverancier op basis van de verklaring meteen beoordelen of u recht op vergoeding hebt of niet. Hebt u bezwaar tegen beoordeling door uw apotheker of leverancier, dan kunt u, met deze vermelding, de verklaring rechtstreeks naar ons sturen Pagina 5 van 11

6 2. Lijst met geneesmiddelen die zijn overgeheveld naar het ziekenhuis Bepaalde geneesmiddelen uit Bijlage 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering zijn zodanig specialistisch dat terhandstelling (verstrekking) en/of toediening altijd moet plaatsvinden in, of door een ziekenhuis of onder directe verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Deze geneesmiddelen zijn door Minister van VWS overgeheveld naar het ziekenhuis. Dit betekent dat de kosten aan het ziekenhuis vergoed worden, niet aan uw apotheek. Krijgt u toch een nota van uw apotheek, neem dan contact op met uw behandelend specialist of met ons. De volgende geneesmiddelen worden alleen vergoed als onderdeel van artikel B.4. Medisch specialistische zorg: Overgehevelde geneesmiddelen vanaf 1 januari 2012 TNF- alfaremmers Abatacept Adalimumab Anakinra Certolizumab pegol Etanercept Golimumab Infliximab Ustekinumab Overgehevelde geneesmiddelen vanaf 1 januari 2013 Vruchtbaarheids hormonen Groeihormonen Geneesmiddelen bij kanker Choriongonadotrofine Choriogonadotropine alfa Mennopauzegonadotrofine Urofollitropine Follitropine (alfa) Follitropine (beta) Clomifeen Gonadoreline Nafareline Ganirelix Cetrorelix Somatropine Mecasermine Imatinib Gefitinib Erlotinib Sunitinib Sorafenib Dasatinib Lapatinib Nilotinib Everolimus (alleen afinitor en Votubia) Pazopanib Pagina 6 van 11

7 Mitotaan Bexaroteen Abirateron Lenalidomide Vemurafenib Pagina 7 van 11

8 3. Lijst Voorkeursgeneesmiddelen Binnen een groep onderling vervangbare geneesmiddelen wijzen wij op basis van de laagste prijs één of meerdere middelen aan als voorkeursgeneesmiddel. U hebt dan binnen deze groep alleen recht op dat voorkeursgeneesmiddel. Er is altijd minstens één geneesmiddel met de voorgeschreven werkzame stof, in de gewenste sterkte en toedieningsweg beschikbaar voor u. Wij kunnen deze lijst tussendoor aanpassen. Als we dit doen, wijzigt het Reglement en plaatsen wij een nieuw Reglement met de gewijzigde Lijst op internet. Werkzame stof Manier van toedienen Sterkte ZI-nr Product verantwoordelijke datum ingang Amlodipine Oraal 5mg Accord Healthcare B.V. 1 jan 2013 Amlodipine Oraal 10mg Accord Healthcare B.V. 1 jan 2013 Anastrozol Oraal 1mg Accord Healthcare B.V. 1 jan 2013 Atorvastatine Oraal 10mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Atorvastatine Oraal 20mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Atorvastatine Oraal 20mg Pfizer B.V. 1 jan 2013 Atorvastatine Oraal 40mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Atorvastatine Oraal 40mg Pfizer B.V. 1 jan 2013 Bicalutamide Oraal 50mg Sun Pharmaceutical 1 jan 2013 Clopidogrel Oraal 75mg Aurobindo Pharma Bv 1 jan 2013 Clopidogrel Oraal 75mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Colchichine Oraal 0,5mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Colchichine Oraal 0,5mg Sandoz Bv 1 jan 2013 Cyproteron Met Ethinylestradiol Oraal 2mg/ 35ug Mylan B.V. 1 jan 2013 Cyproteron Met Ethinylestradiol Oraal 2mg/ 35ug Focus Care Pharmaceuticals B.V. 1 jan 2013 Desmopressine Oraal 0,1mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Desmopressine Oraal 0,1mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Diclofenac Oraal 50mg Centrafarm B.V. 1 jan 2013 Diclofenac Oraal 50mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Diltiazem Oraal 200mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Diltiazem Oraal 300mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Enalapril/Enalaprilaat Oraal 10mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Enalapril/Enalaprilaat Oraal 10mg Sandoz Bv 1 jan 2013 Enalapril/Enalaprilaat Oraal 20mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Enalapril/Enalaprilaat Oraal 20mg Sandoz Bv 1 jan 2013 Esomeprazol Oraal 20mg Sandoz Bv 1 jan 2013 Esomeprazol***** Oraal 20mg Focus Farma B.V. 1 jan 2013 Esomeprazol Oraal 40mg Sandoz Bv 1 jan 2013 Esomeprazol***** Oraal 40mg Focus Farma B.V. 1 jan 2013 Exemestaan Oraal 25mg Accord Healthcare B.V. 1 jan 2013 Fentanyl *** Transdermaal 12mcg/Uur Sandoz Bv 1 jan 2013 Fentanyl *** Transdermaal 25mcg/Uur Sandoz Bv 1 jan 2013 Fentanyl *** Transdermaal 50mcg/Uur Sandoz Bv 1 jan 2013 Fentanyl *** Transdermaal 75mcg/Uur Sandoz Bv 1 jan 2013 Fentanyl *** Transdermaal 100mcg/Uur Sandoz Bv 1 jan Pagina 8 van 11

9 Werkzame stof Manier van toedienen Sterkte ZI-nr Product verantwoordelijke datum ingang Fexofenadine Oraal 120mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Fexofenadine Oraal 180mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Fluticason Nasaal 50mcg/Dosis Focus Care Pharmaceuticals B.V. 1 jan 2013 Fluticason Nasaal 50mcg/Dosis Sandoz Bv 1 jan 2013 Fluvastatine Oraal 20mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Fluvastatine Oraal 40mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Fluvastatine Oraal 80mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Fluvastatine Oraal 80mg Centrafarm B.V. 1 jan 2013 Gabapentine*** Oraal 100mg Aurobindo Pharma Bv 1 jan 2013 Gabapentine*** Oraal 300mg Aurobindo Pharma Bv 1 jan 2013 Gabapentine*** Oraal 400mg Aurobindo Pharma Bv 1 jan 2013 Gabapentine*** Oraal 600mg Aurobindo Pharma Bv 1 jan 2013 Gabapentine*** Oraal 800mg Aurobindo Pharma Bv 1 jan 2013 Galantamine*** Oraal 8mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Galantamine*** Oraal 16mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Galantamine*** Oraal 24mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Hydrochloorthiazide Oraal 12,5mg Nnb Mylan B.V. 1 jan 2013 Hydrochloorthiazide Oraal 12,5mg Nnb Mylan B.V. 1 jan 2013 Hydrochloorthiazide Oraal 25mg Nnb Mylan B.V. 1 jan 2013 Hydrochloorthiazide Oraal 25mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Hydrochloorthiazide Oraal 25mg Apotex Europe Bv 1 jan 2013 Lactulose** Oraal 1000ml Focus Care Pharmaceuticals B.V. 1 jan 2013 Lansoprazol Oraal 15mg Centrafarm B.V. 1 jan 2013 Lansoprazol Oraal 15mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Lansoprazol Oraal 30mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Letrozol Oraal 2,5mg Sun Pharmaceutical 1 jan 2013 Levocetirizine Oraal 5mg Focus Care Pharmaceuticals B.V. 1 jan 2013 Losartan Oraal 50 Mg Accord Healthcare B.V. 1 jan 2013 Losartan Oraal 100 Mg Focus Care Pharmaceuticals B.V. 1 jan 2013 Losartan Oraal 100 Mg Accord Healthcare B.V. 1 jan 2013 Losartan Met Hydrochloorthiazide Oraal 50/12,5mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Losartan Met Hydrochloorthiazide Oraal 50/12,5mg Apotex Europe Bv 1 jan 2013 Losartan Met Hydrochloorthiazide Oraal 100/12,5mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Losartan Met Hydrochloorthiazide Oraal 100/25mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Methylfenidaat Oraal 5mg Rubio 1 jan 2013 Methylfenidaat Oraal 10mg Sandoz Bv 1 jan 2013 Methylfenidaat Oraal 10mg Rubio 1 jan 2013 Metoprolol Mga Oraal 25mg Sandoz Bv 1 jan 2013 Metoprolol Mga Oraal 50mg Sandoz Bv 1 jan 2013 Metoprolol Mga Oraal 100mg Sandoz Bv 1 jan 2013 Metoprolol Mga Oraal 200mg Centrafarm B.V. 1 jan 2013 Oestrogeen Met Levonorgestrel Oraal 20/100ug Sandoz Bv 1 jan 2013 Oestrogeen Met Levonorgestrel Oraal 20/100ug Focus Care Pharmaceuticals B.V. 1 jan 2013 Oestrogeen Met Levonorgestrel Oraal 30/150ug Focus Farma B.V. 1 jan 2013 Olanzapine*** Oraal 2,5mg Accord Healthcare B.V. 1 jan Pagina 9 van 11

10 Werkzame stof Manier van toedienen Sterkte ZI-nr Product verantwoordelijke datum ingang Olanzapine*** Oraal 5mg Accord Healthcare B.V. 1 jan 2013 Olanzapine*** Oraal 10mg Accord Healthcare B.V. 1 jan 2013 Olanzapine*** Oraal 15mg Accord Healthcare B.V. 1 jan 2013 Olanzapine*** Oraal 20mg Accord Healthcare B.V. 1 jan 2013 Omeprazol Oraal 10mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Omeprazol Oraal 20mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Omeprazol Oraal 40mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Ondansetron Oraal 4mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Ondansetron Oraal 4mg Centrafarm B.V. 1 jan 2013 Ondansetron Oraal 8mg Sandoz Bv 1 jan 2013 Ondansetron Oraal 8mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Pantoprazol Oraal 20mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Pantoprazol Oraal 40mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Pantoprazol Oraal 40mg Sandoz Bv 1 jan 2013 Paracetamol, Combinatiepreparate ****** Oraal 500/10mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Paracetamol, Combinatiepreparate ****** Oraal 500/10mg Sandoz Bv 1 jan 2013 Paroxetine Oraal 20mg Aurobindo Pharma Bv 1 jan 2013 Paroxetine Oraal 20mg Sandoz Bv 1 jan 2013 Perindopril* Oraal 4 (En 5)Mg Aurobindo Pharma Bv 1 jan 2013 Perindopril* Oraal 4 (En 5)Mg Focus Care Pharmaceuticals B.V. 1 jan 2013 Glenmark Generics Europe Perindopril* Oraal 8 (En 10)Mg Limited 1 jan (En Perindopril Met Diuretica* Oraal 5)/1,25mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Pioglitazon Oraal 30mg Aurobindo Pharma Bv 1 jan 2013 Pioglitazon Oraal 30mg Accord Healthcare B.V. 1 jan 2013 Pioglitazon Oraal 45mg Aurobindo Pharma Bv 1 jan 2013 Pramipexol Oraal 0,125mg Accord Healthcare B.V. 1 jan 2013 Pramipexol Oraal 0,125mg Accord Healthcare B.V. 1 jan 2013 Pramipexol Oraal 1mg Aurobindo Pharma Bv 1 jan 2013 Prednisolon Oraal 5mg Apotex Europe Bv 1 jan 2013 Risedroninezuur Oraal 35mg Aurobindo Pharma Bv 1 jan 2013 Simvastatine Oraal 20mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Simvastatine Oraal 40mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Sumatriptan Oraal 50mg Aurobindo Pharma Bv 1 jan 2013 Sumatriptan Oraal 100mg Aurobindo Pharma Limited 1 jan 2013 Sumatriptan Subcutaan 12mg/Ml Sun Pharmaceutical 1 jan 2013 Tamsulosine Oraal 0,4mg Focus Farma B.V. 1 jan 2013 Temozolomide *** En **** Oraal 5mg Sun Pharmaceutical 1 jan 2013 Temozolomide *** En **** Oraal 20mg Sun Pharmaceutical 1 jan 2013 Temozolomide *** En **** Oraal 100mg Sun Pharmaceutical 1 jan 2013 Temozolomide *** En **** Oraal 140mg Sun Pharmaceutical 1 jan 2013 Temozolomide *** En **** Oraal 250mg Sun Pharmaceutical 1 jan 2013 Valsartan Oraal 80mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Valsartan Oraal 160mg Actavis B.V. 1 jan Pagina 10 van 11

11 Werkzame stof Manier van toedienen Sterkte ZI-nr Product verantwoordelijke datum ingang Temozolomide *** En **** Oraal 180mg Sun Pharmaceutical 1 jan 2013 Valsartan Oraal 320mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Valsartan Met Diuretica Oraal 80/12,5mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Valsartan Met Diuretica Oraal 160/12,5mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Valsartan Met Diuretica Oraal 160/25mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Valsartan Met Diuretica Oraal 320/12,5mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Valsartan Met Diuretica Oraal 320/25mg Actavis B.V. 1 jan 2013 Venlafaxine Oraal 37,5mg Mylan B.V. 1 jan 2013 Venlafaxine Oraal 37,5mg Focus Care Pharmaceuticals B.V. 1 jan 2013 Venlafaxine Oraal 75mg Focus Care Pharmaceuticals B.V. 1 jan 2013 Zolmitriptan Oraal 2,5mg Mylan B.V. 1 jan 2013 * Bij de aanwijzing worden de sterktes 2 en 2,5 mg als één dosering beschouwd. Dit geldt eveneens voor 4 en 5 mg als ook 8 en 10 mg. ** De volgende orale toedieningsvormen worden als gelijkwaardig beschouwd: 667/670 mg/ml, 500 mg/ml en de sachets van 6 en 12 g. *** Bij de aanwijzing wordt om farmaceutisch inhoudelijke redenen één label aangewezen per stofnaam op basis van de laagste totaalkosten. **** De aanwijzing geldt alleen voor nieuwe patiënten. ***** De aanwijzing geldt alleen in het geval van medische noodzaak voor de tabletsvorm ****** De aanwijzing geldt alleen wanneer dit middel wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet Pagina 11 van 11

Reglement farmaceutische zorg 2015

Reglement farmaceutische zorg 2015 N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Reglement farmaceutische zorg 2015 algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg BeterDichtbij 2015. 1. Algemeen

Reglement Farmaceutische zorg BeterDichtbij 2015. 1. Algemeen Reglement Farmaceutische zorg BeterDichtbij 2015 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Zorgverzekering BeterDichtbij welke weer een uitwerking is van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Overheveling orale oncolytica en groeihormonen

Overheveling orale oncolytica en groeihormonen Handboek Overheveling orale oncolytica en groeihormonen per 1 januari 2013 26 september 2012 VOORWOORD 5 1. INLEIDING 6 1.1 Over te hevelen geneesmiddelen per 2013 6 1.2 Indicaties 7 1.3 Omzet en patiëntaantallen

Nadere informatie

Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars

Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars stand per 1 januari 2012 Een rapport van: STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR LEGALE CANNABIS EN HAAR STOFFEN ALS MEDICATIE Inhoudsopgave

Nadere informatie

De wijzigingen in 2015

De wijzigingen in 2015 De zorgverzekering voor universitair medische centra De wijzigingen in 2015 Goed dat ik zelf kan kiezen welke zorg bij mij past. Edith Berry, Officemanager KNO en Urologie B301-201410 Goede zorg kies je

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2013 ZorgZó Voorwoord Wat krijg ik precies vergoed? Hoe weet ik wat goede zorg is? En hoe

Nadere informatie

Uitgezonden naar het buitenland? Denk aan uw zorgverzekering!

Uitgezonden naar het buitenland? Denk aan uw zorgverzekering! Uitgezonden naar het buitenland? Denk aan uw zorgverzekering! Tips en informatie voor medewerkers van de Dienst Internationale Politie-informatie (KLPD/IPOL) over zorg en de zorgverzekering in het buitenland

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

Wijzigingen in uw zorgverzekering

Wijzigingen in uw zorgverzekering IAK Zorgverzekeringen 2012 Wijzigingen in uw zorgverzekering Samen voor een perfect verzekerde toekomst Iedereen perfect verzekerd Uw gezondheid is niet iets waarop u wilt bezuinigen. Een verzekering met

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Afleveren van het goedkoopste geneesmiddel bij

Afleveren van het goedkoopste geneesmiddel bij Afleveren van het goedkoopste geneesmiddel bij - Voorschrijven op stofnaam - Antibiotica en antimycotica brochure voor de arts, tandarts en apotheker Inhoud 1 Inhoud Inleiding... 2 I. VOS voorschrift...

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Informatie over uw zorgverzekering

Informatie over uw zorgverzekering Wijzigingen 2015 Informatie over uw zorgverzekering 2015 B102-201410 Zorgen dat u zeker bent van goede zorg Wij zijn er al mee bezig Als u zorg nodig hebt, dan wilt u goed geholpen worden. De zorg in Nederland

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Juist voor Jou T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Ander merk, zelfde werkzame stof! Preferentiebeleid Geneesmiddelen

Ander merk, zelfde werkzame stof! Preferentiebeleid Geneesmiddelen Ander merk, zelfde werkzame stof! Preferentiebeleid Geneesmiddelen De zorgverzekeraars van Achmea (Zilveren Kruis Achmea, OZF Achmea, Interpolis, Avéro Achmea, FBTO, Agis Zorgverzekeringen, Pro Life Zorgverzekeringen

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Zeker Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Zeker. Dit is een combinatiepolis. Deze

Nadere informatie

Het betalen van ziekenhuiszorg

Het betalen van ziekenhuiszorg Het betalen van ziekenhuiszorg Universitair Medisch Centrum Groningen Met deze folder willen we u informeren over het betalen van ziekenhuiszorg. Dit is belangrijk als u patiënt bent van het UMCG of als

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Budget Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Budget. Dit is een Naturapolis. Dit

Nadere informatie

IZA Cura Zuid-Limburg

IZA Cura Zuid-Limburg IZA Cura Zuid-Limburg en aanvullende verzekering 2015 2 IZA Cura Zuid-Limburg vergoedingen aanvullende verzekering 2015 IZA Cura Zuid-Limburg vergoedingen aanvullende verzekering 2015 3 Inhoudsopgave IZA

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Uw gezondheid en de overlijdensrisicoverzekering. informatie over ons medisch acceptatieproces!

Uw gezondheid en de overlijdensrisicoverzekering. informatie over ons medisch acceptatieproces! Uw gezondheid en de overlijdensrisicoverzekering informatie over ons medisch acceptatieproces! Een woord vooraf... Geachte klant, Deze brochure is bestemd voor u als de (toekomstige) verzekerde.het doel

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen geldig vanaf

Nadere informatie

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie