Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB)"

Transcriptie

1 Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB) Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten beheve van uw gezndheidswinst, dichtbij huis in de Bllenstreek Nrdwijk Nrdwijkerhut Vrhut Duinrand Aptheek Aptheek aan Zee Aptheek Nrdwijk Binnen Aptheek de Schelft Aptheek Vrhut

2 Vrwrd Vr u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 en het jaarplan 2014 van de Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB). U vindt hier, naast een blik p nze aptheek een weergave van nze aptheekvisie en visie p farmaceutische patiëntenzrg, de resultaten van het afgelpen jaar en de delstellingen vr het kmende jaar. Wij verwachten in 2014 dr de invulling en uitvering van de plannen in dit kwaliteitsjaarplan, een gedegen en belangrijke bijdrage te leveren aan de farmaceutische patiëntenzrg met de zelfstandige aptheker als nafhankelijke medebehandelaar. Wij wensen u veel leesplezier, Namens de Samenwerkende Aptheken Bllenstreek, Duinrand Aptheek, Nrdwijk Sigrid van Daal, beherend aptheker Nitika Chuan, aptheker (vanaf 1 juni) Karin Beuning, aptheker Aptheek aan Zee, Nrdwijk aan Zee Wuter Dessing, beherend aptheker Iris Zuydgeest, aptheker Aptheek Nrdwijk Binnen Hans van Huijgevrt, beherend aptheker Aptheek de Schelft, Nrdwijkerhut Kees-Jan Smak, beherend aptheker Yuen San Au, aptheker Aptheek Vrhut, Evelyn Schuil-Vlassak, beherend aptheker

3 Leeswijzer De visie, de algemene gegevens en de kengetallen van de Samenwerkende Aptheken Bllenstreek kunt u vinden in hfdstuk 1. Vervlgens geven wij nze visie p de farmaceutische zrgverlening, en maken wij duidelijk waarm de patiënt centraal dient te staan in de zrg en aan welke dienstverlening de patiënt vlgens ns behefte heeft. In hfdstuk 2 wrden de bereikte resultaten mschreven met betrekking tt de geplande activiteiten p het gebied van farmaceutische patiëntenzrg beschreven. De activiteiten p het gebied van delmatigheid van de zrg wrden in hfdstuk 3 beschreven. In de hfdstuk wrdt k een samenvatting gegeven van de activiteiten die in FTO-verband zijn ndernmen. In hfdstuk 4 is terug te lezen welke ntwikkelingen plaats hebben gevnden in 2013 p het gebied van persneelszaken. Hfdstuk 5 beschrijft de activiteiten p het gebied van kwaliteitsmanagement. Ok wrdt in dit hfdstuk een verzicht gegeven van klachten die dr cliënten zijn ingediend bij de aptheken. In het zrgplan 2014 wrdt beschreven welke activiteiten gepland staan vr 2014 p het gebied van farmaceutische zrg, delmatigheid van zrg en p het gebied van de rganisatie van de 5 aptheken.

4 1 Prfielschets Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB) De Samenwerkende Aptheken Bllenstreek BV (SAB) is sinds 1 januari 2010 een samenwerkingsverband van de vrmalige Nrdwijkse Aptheken (aptheek Nrdwijk aan Zee, Duinrand Aptheek Nrdwijk en aptheek Nrdwijk Binnen) en het cnglmeraat van aptheek de Schelft en Aptheek Vrhut. 1.1 Purpse In 2013 is nder begeleiding van de heren Drs. Nanne Ddde (3ND) en Drs. P. de Beurs (de Beurs advies en bemiddeling) de bij het SAB-strategisch bedrijfsplan de P&Q-cyclus drlpen, waarmee we de strategische richting, pririteiten en structuur van de SAB aangepast hebben aan de ntwikkelingen van dit jaar. Naast het aanpassen van het bedrijfsplan, is er aandacht besteed aan het prces van strategische planning evenals aan het verder verbeteren van de kennis en vaardigheden van effectieve samenwerking. De purpse van de SAB bestaat uit: de bestaansreden, de kernwaarden met gedragsnrmen en het tekmstbeeld (2013). De bestaansreden is: Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten beheve van uw gezndheidswinst, dichtbij huis in de Bllenstreek. De uitgebreidere versie: Wie: Dichtbij huis vr inwners van de Bllenstreek, gedurende de gehele levenslp( van wieg tt graf ). In samenwerking met de andere betrkkenen zrgverleners. Wat: Bewust en veilig gebruik van aptheekprducten (geneesmiddelen, verbandmiddelen e.a.) dr deskundig en betruwbaar zrgadvies en zrgbegeleiding (cnsulent, klantbrd), afgestemd p de intrinsieke zrgvraag: van preventie en acute zrg tt chrnische en intensieve zrg. Waarm: Met elkaar het verschil maken p het gebied van reginale apthekerszrg (Bllenstreek), trts zijn p nze prfessie en zrgverlenerschap en bijdragen aan de SAB, gede naam en cntinuïteit van SAB. Dit alles in het teken van gezndheidswinst: uw gezndheidswinst. Telichting: De Purpse is geschreven vr en vanuit het perspectief van de cnsument (bewust, veilig, gebruik, uw gezndheidswinst) i.p.v. de meer instrumentele en technische insteek van aanbd van farmaceutische zrg (zrgverlening, geneesmiddel, kwaliteit). Vr het bewust gebruik is deskundigheid ndig vanuit klantgericht en cmmunicatief perspectief (zrgadvies en begeleiding), in samenwerking met de andere betrkken zrgverleners. Het veilig gebruik appelleert aan de deskundigheid vanuit functineel technisch perspectief (deskundigheid, betruwbaarheid). De bestaansreden is gericht p gezndheid en gedrag ( gg ) gedurende het gehele leven van de cnsument, i.p.v. een riëntatie p ziekte en zrg ( zz ), veelal later in het leven.

5 De kernwaarden van de SAB zijn achtereenvlgens: Mensgerichtheid, Deskundigheid, Betruwbaarheid,, Vruitstrevend. Elk van deze kernwaarden is vertaald in nrmatieve gedragsregels, die als richtlijn dienen vr het alledaags handelen. Mensgerichtheid Vriendelijk zijn. Waardering vr wie men is. Luisteren naar de ander. Klantgericht richten p de zrgvraag. Nn-verbale uitstraling cngruent. Open uitndigende huding. Managen van verwachtingen. Deskundigheid Prfessinele huding en bewuste uitstraling. Vakinhudelijke kennis en cmmunicatieve kunde. Op de hgte van relevante actuele zrg/vak ntwikkelingen. Leergierig zijn en de ander vragen stellen. (H)erkennen van persnlijke blinde vlekken. Betruwbaarheid Den wat je zegt en afspraken nakmen. Werk vrbereiden en afmaken. Meer denken in belangen dan in gelijk. Duidelijk aangeven van prfessinele grenzen. Gemtiveerd een ander standpunt innemen. Onberispelijk taalgebruik. Vruitstrevend Verbeteringen zeken in patrnen en systemen. Vertnen van mgevingsensitiviteit. Nieuwsgierig en pen staan vr het nieuwe. Out f the bx denken en ideeën ntwikkelen. Latente beheftes identificeren en creëren 1.2 Tekmstbeeld Cnsumenten weten en ervaren dat ze centraal staan in de SAB aptheken. Spntaan bevelen cnsumenten de SAB aptheken aan bij familie, vrienden en kennissen. Er is ruime aandacht en tijd vr een ieder en er wrdt ged en precht geluisterd. Cnsumenten kunnen desgewenst altijd terecht bij een SAB aptheek in de buurt. Cnsumenten weten dat ze bij de SAB aptheken altijd het vrdeel hebben van de laatste ntwikkelingen p het gebied van farmaceutische patiëntenzrg (vruitstrevend). De aptheken wrden gezien als expertise centrum p het gebied van gezndheid ( gezndheidscach ), vr jng en ud, k znder het gebruik van geneesmiddelen. De dienstverlening is afgestemd p de individuele cnsument (klant centraal); Chrnische patiënten krijgen een zrgprgramma aangebden dat met ketenpartners is ntwikkeld. In verleg met de individuele patiënt en de ketenpartners wrdt bepaald wat de beste manier van begeleiding is en he de patiënt het beste ver zijn/haar geneesmiddelen kan beschikken. Daarbij is gemak vr de klant net z belangrijk als medicatieveiligheid. De SAB aptheken zijn nderdeel van mderne reginale eerstelijns gezndheidszrg waar nauw wrdt samengewerkt met andere zrgverleners ( 1 lket functie ). De SAB speelt een actieve rl bij verdere invulling aan het zrgverlenerschap. Taakverschuiving van 2e naar 1e lijn treedt p, m aan extra berep p zrg te kunnen blijven vlden. De SAB neemt daarbij, in ged verleg, taken ver in de 1e lijn. De venntapthekers zijn binnen de SAB rganisatie verantwrdelijk vr het strategisch beleid en de financiële resultaten. Samen met de gevestigd apthekers in lndienst vrmen de vennt apthekers het management team, waar de aansturing van meer tactische en peratinele zaken plaatsvindt. De apthekers binnen de SAB hebben een aantal taken nderling verdeeld, daarbij gebruik makend van de diverse interesses en cmpetenties die bij hen aanwezig zijn. Het lcatie

6 team draagt de verantwrdelijkheid vr de farmaceutische zrgverlening in de betreffende SABvestiging. De SAB staat bekend als een gede werkgever, medewerkers velen zich verbnden met de rganisatie; de kernwaarden zijn bekend en wrden uitgedragen richting elkaar, de cnsumenten en de diverse ketenpartners. Cnsumenten zien en merken dat de medewerkers van SAB met plezier werken. De SAB heeft een hele gede naam en staat bekend als deskundig, betruwbaar, klantgericht en vruitstrevend. De vrtrekkersrl die de SAB vervult uit zich k in deelname in strategisch belangrijke verlegrganen met ketenpartners, zrgverzekeraars, en in de branche. Het strategisch bedrijfsplan vrziet in een duidelijke strategische richting alsmede een structurele basis vr gede en cnstructieve samenwerking. Het plan wrdt ieder jaar bijgewerkt met input van de medewerkers, klanten, diverse ketenpartners en andere stakehlders. De SAB rganisatie is z ingericht dat het snel kan inspelen p actuele ntwikkelingen in de zrg. Het kan cncurreren met alle distributiemdellen vr de lkale markt. Financieel staat de rganisatie er geznd bij.

7 1.3 Situatie Het verzrgingsgebied betreft vrnamelijk de pstcde gebieden 2201 t/m 2203 in de Nrdwijk, 2211 te Nrdwijkerhut en 2215 te Vrhut. In nderstaande tabel is het aantal huisartsen(praktijken) per gemeente terug te vinden. Aantal huisartsen/huisartsenpraktijken in SAB-gebied Nrdwijk Nrdwijkerhut Vrhut SAB Huisartsenpraktijken Aantal huisartsen Vr alle vestigingen van de SAB geldt dat de huisartsen waarmee samengewerkt wrdt, verantwrdelijk zijn vr een grt deel van de recepten. Middels een Pharmacm-Medicm wrdt gebruik gemaakt van een gezamenlijke patiëntendatabase vr huisarts en aptheken. Via deze kppeling kan k gegevensuitwisseling, zals recept drgifte, plaatsvinden. Daarnaast wrdt de meeste specialistenreceptuur aangebden uit de mliggende ziekenhuizen: Diacnessenhuis te Leiden LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) te Leiden Rijnland Ziekenhuis te Leiderdrp Spaarne Ziekenhuis Haarlem/Heemstede 1.4 Patiëntenpbuw SAB aptheken In nderstaande tabel is de leeftijdsverdeling van de ingeschreven cliënten weergegeven. Het percentage persnen van 65 jaar en uder ingeschreven bij de SAB aptheken bedreg in Nrdwijk 18 %, Vrhut 15.3% en in Nrdwijkerhut 16.5% (Nederland 16.8%) Leeftijdsverdeling van de Samenwerkende Aptheken Bllenstreek in vergelijking met de bevlking van Nederland vlgens het Centraal Bureau vr Statistiek (nv 2012) Leeftijd Nrdwijk Nrdwijkerhut Vrhut SAB CBS % 23.5% 25.0% 22.4% 23.1% % 25.3% 25.1% 24.0% 24.6% % 34.8% 34.6% 36.1% 35.5% % 13.4% 11.0% 13.1% 12.6% % 3.1% 4.3% 4.4% 4.2% Cnclusie: De patiënten samenstelling van de SAB is redelijk vergelijkbaar met die van de Nederlandse bevlking. Gemiddeld genmen is het aantal 65 +ers iets grter dan in Nederland. Het aantal allchtne inwners van de Samenwerkende Aptheken Bllenstreek is relatief gering.

8 1.5 Teamsamenstelling Eind 2013 heeft de SAB 84 medewerkers in dienst; waarvan er 12 (14,3%) man zijn. De gemiddelde leeftijd is 37 jaar. Het gemiddeld aantal dienstjaren is 10. Teamsamenstelling ultim 2013 Functie/FTE per lcatie ADS AVO BEZ BIN DUI MAK ZEE BEZ ttaal/functie Aptheker 2,17 1,56 1,11 3,17 2,17 10,18 Apthekersassistente 5,11 6,94 3,13 9,31 6,10 30,59 BBL-leerling 1,33 2,01 1,56 4,90 BOL-leerling 0,44 1,61 2,05 Lgistiek medewerker 0,58 1,33 0,67 1,76 0,58 4,92 Administratief 0,27 0,27 medewerker Cmmunicatie 0,16 0,16 medewerker P en O medewerker 0,56 0,56 Makers/bezrgers 0,57 2,89 1,55 5,01 Ttaal 9,46 12,28 0,57 6,52 14,80 2,89 10,57 1,55 58, Ketenpartners Stichting Rijncepel De SAB participeert in 3 van de 5 samenwerkingsverbanden binnen Rijncepel: Samenwerkingsverband Nrdwiijk Binnen, Samenwerkingsverband Wantveld en Samenwerkingsverband Herenstaete (Vrhut). Binnen deze samenwerkingsverbanden hebben de apthekers verschillende functies: zie nevenactiviteiten. De Rijncepel maakt zelf k een jaarverslag; zie: Op deze website is k het meerjarenbeleidsplan terug te vinden.

9 1.6.2 FTO De apthekers hebben regelmatig gestructureerd verleg met de huisartsen. Daarbij participeren we in 3 FTO grepen (FTO grep Nrdwijk, FTO grep Nrdwijkerhut en FTO-grep Vrhut). Alle 3 de grepen hebben niveau 4. 6 keer per jaar een FTO van minimaal 90 minuten Diverse malen per jaar verleg met huisartsen ver diverse nderwerpen, zals bijvrbeeld medicatiereviews en kwaliteitsindicatren Overige eerstelijns peridieke verleggen In Nrdwijk wrdt verlegd met de vlgende disciplines: Wnzrgcentrum Jeren Grt Hgwaak Grt Hgwaak Kleinschalig Wnen MOVIT Grt Hgwaak Het Raamwerk Eerstelijns zrgcentra dr cliënten bekeken (ECB) samen met Gezndheidscentrum Wantveld In Vrhut wrdt verlegd met de vlgende disciplines: Marente lcatie Gert Activite Agnesstaete Frensisch Centrum Teylingereind te Sassenheim Hrizn de Vaart te Oegstgeest Thuiszrgrganisatie Marente Marente lcatie Bler In Nrdwijkerhut wrdt verlegd met de vlgende disciplines: Diabetes verleg met de praktijkndersteuners Instelling Het Raamwerk. Wnzrgcentrum Munnekeweij FTO met AVG-artsen van s Heerenl Geneesmiddelcmmissie met artsen en medewerkers van s Heerenl Eerstelijns zrgverleners COPD Mvit MDO ver bewners Munnekeweij

10 1.6.4 Samenwerkingsverbanden en ketenpartners:: Vanuit de kerntaak Zrgverzekeraars werkt SAB Aptheken nauw samen met de vlgende ketenpartners: 1. NCntrl BV, waarnder de diensten NCass (declaratie), NCntract (database beheer cntracten zrgverzekeraars); 2. NFZ (Nederlandse Zrggrep Federatie BV): cntractering prestatiecntracten landelijk werkende zrgverzekeraars; 3. Rijncepel: cntractering prestatiecntracten met reginale zrgverzekeraar (multidisciplinair) 4. Vecz (COV en declaratie afwikkeling vr zrgverzekeraars) 5. Zrgmakelaar Elderman & Geerts Externe verlegvrmen: De apthekers nemen verder deel aan diverse externe verlegvrmen: Duinfarm industrie-verleg (12x per jaar) KNMP, district West Jaarvergadering DAB (Dienstaptheek Bllenstreek) Bijeenkmsten NFZ Overleg met thuiszrgrganisatie Activite Vr verdere nevenfuncties zie bijlage 1: nevenactiviteiten apthekers.

11 2 Farmaceutische zrg 2.1 SAB zrgmdules Inmiddels wrden in alle SAB-aptheken de zrgmdules p dezelfde wijze uitgeverd dr de medewerkers. Hiernder treft u een verzicht van de resultaten aan. 2.2 Mdule lngaandeningen Activiteiten 2013 Gestructureerde eerste uitgifte, vervlguitgifte, cntrle c-medicatie/therapietruw en infrmatievrziening vlgens de dr nszelf vrmgegeven mdules. Multidisciplinair samenwerking RijnCepel: starten met herziening van zrgprgramma COPD Deelname Special Interest Grup Lngaandeningen KNMP

12 2.2.2 Medicatiebegeleiding bij lngaandeningen Uit de literatuur blijkt dat de inhalatietechniek bij minimaal 40% van de patiënten met lngaandeningen te krt schiet. Bij patiënten met lngaandeningen kan therapientruw leiden tt exacerbaties en nndige pnamen in het ziekenhuis en veel ziekteverzuim. De schade die hierdr ntstaat aan de gezndheid is grt. Verbetering van de therapietruw leidt tt een betere cntrle van de lngaandening. Delstelling in 2013 was het cntinueren van de dr nszelf vrmgegeven mdule in alle vestigingen. Deze mdule bevat een gestructureerde eerste uitgifte, vervlguitgifte, cntrle c-medicatie/therapietruw en infrmatievrziening aan de patiënten. Deze delstelling is in 2013 gehaald. In 2013 zijn we k gaan werken met NCntrl via NFZ. Via deze database wrden zgenaamde frmulieren ingevuld, de NZa-prestaties. Daardr lijkt het alsf minder zrgactiviteiten uitgeverd zijn, echter in NCntrl zijn k activiteiten vastgelegd. Drdat prestaties (inhalatie-instructie) p meerdere plekken geregistreerd meten wrden, kan het zijn dat het in het EPD niet altijd vlledig is verwerkt. IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 AC_ Aptheek aan Zee Duinrand Aptheek Aptheek Nrdwijk Binnen Aptheek de Schelft Aptheek Vrhut SAB % IN1 Inhalatie-instructie bij eerste uitgifte IN2 Tweede uitgiftebegeleiding inhalatiemiddelen IN3 Cntrle c-medicatie IN4 Cntrle therapietruw IN5 Herhalingsinstructie (wrdt jaarlijks aangebden aan patient) IN Vervanging vrzetkamer (wrdt jaarlijks aangebden). Dit masker is vervangen dr de SFK indicatr uit de KISS-matrix:

13 AC_3: Dsisaersl met vrzetkamer. Deze indicatr is als vlgt mschreven: % gebruikers van dsisaerslen met een aflevering van een nieuwe vrzetkamer (binnen de vrafgaande 2 jaar) van alle gebruikers van dsisaerslen Uit de analyses blijkt dat een ndzaak bestaat m patienten met lngaandeningen blijvend te begeleiden. Bij elke stap wrden er weer bij meerdere patienten tekrtkmingen gecnstateerd in het juist gebruik van de inhalatren en van de vrgeschreven medicijnen. Een punt van zrg blijft k de therapietruw van patienten.

14 2.3 Plyfarmacie / medicatinreviews Medicatiereviews wrden gecntracteerd en ingeverd in de database van NFZ (NCntrl) Uitkmsten zijn hierin terug te vinden.

15 2.4 Therapietruw antidepressiva SFK heeft hierte een tweetal indicatren pgesteld m dit te meten en te vergelijken met landelijke cijfers. Omschrijving indicatren: DEP_2: Percentage gebruikers van antidepressiva langer dan 6 maanden DEP_2 antidepressiva niet vregtijdig gestpt nv-13 dec percentiel - NL percentiel - NL percentiel - NL SAB Uit bvenstaande tabel is te cncluderen dat de SAB beter scrt dan 50%-percentiel, d.w.z. beter dan gemiddeld in Nederland. DEP_4: Percentage patiënten dat niet langer dan 24 maanden nafgebrken een antidepressivum (SSRI) gebruikt. DEP_4 SSRI gebruik krter dan 24 maanden Vlgens de NHG-standaard Depressieve strnis (2003) en de NHG-standaard angststrnissen (2004) is met het g p effectiviteit en delmatigheid van belang te vrkmen dat nieuwe gebruikers vregtijdig stppen met het slikken van antidepressiva. In de aptheken wrdt een eerste uitgifte gegeven, evenals een tweede uitgifte vlgens SABprtcl. nv- dec percentiel - NL percentiel - NL percentiel - NL SAB Uit bvenstaande tabel is te cncluderen dat SAB tussen 10% en 50% percentiel scrt. 2.5 Herhaalmedicatie ptimaliseren De Samenwerkende Aptheken Bllenstreek heeft in 2013 de herhaalservice (verder genemd: HHservice) (verder) geïmplementeerd. Deze werkwijze heeft meerdere vrdelen nl.: 1) Service aan de patiënt: a. de patiënt krijgt hierdr p één mment alle geneesmiddelen vr dezelfde peride mee / bezrgd en heft p bestellingen niet te wachten. b. de synchrnisatie is bevrderlijk vr de therapietruw 2) Het mment van aanschrijven en afleveren ligt een paar dagen uit elkaar, zdat de aptheek en de huisarts tijdig kunnen interveniëren p medicatie 3) Het werk in de aptheek is efficiënter te rganiseren, wat kan bijdragen aan een afname van de werkdruk.

16 In nderstaande tabel zijn de resultaten per vestiging terug te vinden % van actieve patiënten die meer dan 2 middelen gebruiken en deelnemen aan HH-service % van actieve patiënten die meer dan 2 middelen gebruiken en deelnemen aan HH-service danwel een medicatierl gebruiken Nrdwijkse Aptheken 49.2% 62.3% Aptheek de Schelft 39.9% 61.7% Aptheek Vrhut 61.5% 75.7% Samenwerkende Aptheken 50 % 65.1% Bllenstreek (ttaal) In 2013 wrden m.b.t. % patiënten in de herhaalservice andere criteria gehanteerd dan in het verleden. Er wrdt nu gekeken naar het percentage van de ptentiele patiënten. Uit bvenstaande cijfers blijkt dat vr een grt deel van nze patiënten de herhaling van de chrnische medicatie p een patiënt vriendelijke en efficiënte wijze plaats vindt. Het verbeter ptentieel is dan k ng gering. Niet alle patiënten willen deelnemen aan de herhaalservice. De herhaalservice veren we vr 4 aptheken uit d.m.v. het Smartfilling cncept. Hiervr is in de Duinrand Aptheek een aparte unit geplaatst. Vr aptheek Nrdwijk Binnen lpt de herhaalservice via de rbt van Aptheek Nrdwijk Binnen. Het streven is m in 2014 de herhaalservice verder uit te breiden en de dienstverlening naar de deelnemers van de herhaalservice te verbeteren dr een afhaalbericht te versturen d.m.v. dat de herhaalservice klaar staat.

17 2.6 Lareb meldingen / Lareb Intensive Mnitring (LIM) Onbekende f ernstige bijwerkingen wrden in de Samenwerkende Aptheken Bllenstreek gemeld bij het LAREB. Aantal bijwerkingen gemeld SAB 2 Lareb Intensive Mnitring, een vrm van pstmarketing surveillance, lpt sinds Bij een eerste uitgifte van nderstaande geneesmiddelen wrdt de patiënt geattendeerd p het Lareb prgramma vr patiënten. Alleen patiënten met internet kunnen meewerken aan de mnitring. De Samenwerkende Aptheken Bllenstreek geven actief infrmatie mee bij de geneesmiddelen waarbij het LIM prgramma van tepassing is.

18 2.7 Activiteiten ten beheve van patiëntveiligheid Recalls/ veiligheidsinfrmatie Sinds 2013 wrden de activiteiten met betrekking recalls geregistreerd is Q-base. In nderstaande tabel staat vr welke fabrikanten er acties naar aanleiding van recalls zijn ndernmen. Q-base verzichten recall Overzicht: registraties Selectie: type registratie = Recall Meetperide: datum gecnstateerd vanaf tt en met Aantal registraties Type registratie Naam fabrikant Recall Ttaal Aptex 1 1 Braun Medical B.V. 1 1 Bristl-Meyers Squibb 6 6 B.V. Centrafarm 1 1 Ferring 1 1 GlaxSmithKline 1 1 Healthypharm 1 1 Lundbeck B.V. 1 1 MSD 1 1 Nv nrdisk 1 1 Pfizer 1 1 Sandz 5 5 TEVA 3 3 Ttaal CMR (Centrale Medicatie-Incidenten Registratie) De Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) is het landelijk meldpunt vr zrg-incidenten. Zrgverleners kunnen incidenten die zijn pgetreden in het prces van vrschrijven, bereiden, afleveren en tedienen van geneesmiddelen anniem melden aan deze databank. Het del van de CMR is zrgaanbieders te ndersteunen bij het reduceren van risic's in het gehele zrgprces. Dr incidenten niet alleen intern, maar k landelijk te registreren wrden grtere aantallen meldingen verkregen. Dr deze meldingen p unifrme wijze te classificeren, wrdt inzicht verkregen in de wijze waarp futen ntstaan en he deze leiden tt schade. De landelijke database biedt de mgelijkheid tt: het definiëren van risicvlle stappen in het medicatieprces het pstellen van gerichte verbeteracties het leveren van infrmatie en nderbuwing vr de ntwikkeling van landelijk beleid p het gebied van patiënt- en medicatieveiligheid De Samenwerkende Aptheken Bllenstreek melden ernstige incidenten bij CMR via de webdatabase. Daarnaast stuurt CMR alertmeldingen, waarbij de aanbevelingen geïmplementeerd wrden in alle lcaties in de aptheken. Vr 2013 was de ambitie m de CMR meldingen in Qbase te registreren, met een rechtstreekse kppeling naar CMR. Dit is gerealiseerd.

19 2.7.3 Deelname aan wetenschappelijk nderzek Begin nvember 2013 hebben 92 patiënten per brief een uitndiging ntvangen 1 m deel te nemen aan een nderzek waarin wrdt gekeken f SSRI s f methylfenidaat een andere uitwerking p de hersenen van jnge mensen heeft dan die van vlwassenen. Het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC), het PHARMO Instituut en de stichting Infrmatievrziening vr Zrg en Onderzek (STIZON) werken samen aan dit wetenschappelijk nderzek van het naar de invled van het medicijn SSRI s f methylfenidaat p de hersenntwikkeling. In dit nderzek wrden de effecten van SSRI s f methylfenidaat p de hersenen van kinderen en vlwassenen met behulp van Magnetic Resnance Imaging (MRI) bekeken. Daarnaast wrdt er neurpsychlgisch- en genetisch nderzek gedaan. 2.8 Incntinentiezrg De SAB aptheken streven er naar een ttaal pakket aan farmaceutische- en hulpmiddelen te leveren dicht bij huis van de cliënt. Incntinentiezrg, het leveren en begeleiden bij het gebruik van incntinentiemateriaal, past hierbij en wrdt sinds jaar en dag geleverd. Vanuit diverse zrgverzekeraar is er vanaf 2012 een verder sturende werking ingetreden. Waar vrheen het materiaal per stuk werd verged aan de aptheek, stappen steeds meer verzekeraars ver naar een dagprijs systematiek. Het aantal stuks te gebruiken was vr de vergeding aan maxima gebnden. Hierbij wrdt de aptheek een vergeding per dag gegeven, ngeacht de heveelheid materiaal die een cliënt verbruikt. Nu wrdt een vergeding gegeven per dat p basis van een via een zrgplan in categrieën in gedeelde cliënten. De aptheek kan niet anders dan in stuks inkpen en neemt hiermee het budget risic van de verzekeraar ver. CZ is in 2008 hiermee een experiment begnnen, dit had een relatief beperkte impact binnen SAB aptheken. In 2012 heeft Achmea dit vrbeeld gevlgd. Hiermee is het financiële risic vr een grte grep cliënten bij de aptheek kmen te liggen. Om cliënten z ged mgelijk van dienst te blijven zijn van alle bestaande gebruikers zrgbehandelplannen pgesteld. Vr 2013 is de aankndiging gedaan dat in ZN verband andere verzekeraars het vrbeeld van CZ en Achmea vlgen. De financiële risic s en administratieve lasten vr het aanmaken en bijhuden van zrgplannen vr SAB Aptheken nemen hierdr frs te bij afnemende winstgevendheid. De dagprijs systematiek kmt niet tegemet aan individuele maatwerk plssingen vr cliënten. Er is zrg f SAB Aptheken dit mdel in 2014 en de jaren erna ng ecnmisch verantwrd kunnen handhaven. Staken van deze activiteiten zal in dat geval gepaard meten gaan met sanering van het persneelsbestand. Dr samenwerking aan te gaan met ketenpartners zals NCare wrdt dr SAB aptheken geprbeerd m deze zrg dicht bij huis te kunnen blijven aanbieden. 1 In EPD van elk patiënt is pgenmen dat ze een brief hebben ntvangen, m evt. vragen van patiënten te kunnen plaatsen.

20 Welke activiteiten zijn er rndm Incntinentie zrg in 2013 gerganiseerd? Binnen de SAB aptheken zijn taakverantwrdelijke assistentes aangesteld die verantwrdelijk zijn vr de rganisatie en de administratie rndm de verstrekking van Incntinentie materiaal. Met name het mnitren en bijsturen van vermatig gebruik van incntinentie materiaal is tijdrvend. Binnen de SAB aptheken wrden prtcllen gehanteerd met betrekking tt de intake van patiënten die incntinentiemateriaal ndig hebben. Aan de hand daarvan wrdt bepaald welk materiaal geschikt is vr de patiënt en he vaak dit verwisseld mag wrden per dag. Met de diverse zrginstellingen zijn afspraken gemaakt m.b.t. het gebruik van incntinentiemateriaal. Er zijn in smmige tehuizen klinische lessen gerganiseerd m.b.t. het incntinentiemateriaal en er zijn p diverse plaatsen incntinentie spreekuren gepland m prbleem patiënten te bespreken met de verzrging. Vr de wijkverpleegkundigen van Marente is er een bijeenkmst geweest waarbij dr een aptheker uitleg is gegeven ver het zinnig en zuinig gebruik van incntinentie materiaal. In RijnCepel verband is er in Nrdwijk een zrgprgramma Incntinentie pgezet. Hierver is een FTO gerganiseerd waarbij een van de taakverantwrdelijke assistentes aan de aanwezige huisartsen, fysitherapeuten, apthekers uitleg heeft gegeven ver het zrgprgramma incntinentie dat dr de SAB aptheken wrdt gevlgd en zij heeft k krt uitleg gegeven ver de srten incntinentie materiaal die er zijn. In 2014 gaat dit zrgprgramma in Vrhut en in het SWV Wantveld k gestart wrden.

21 3 Delmatigheid van zrg 3.1 Farmactherapieverleg (FTO), afspraken en uitkmsten In 2013 is in alle drpen minimaal 6 maal een FTO gerganiseerd. In alle gemeenten wrdt een FTO p niveau 4 gehuden. Hiernder staan de nderwerpen: Vestiging Datum Onderwerp Aptheek aan Zee Aptheek Nrdwijk Binnen Duinrand aptheek Euthanasie NHG standaard Maagklachten Samenwerkingsafspraken Nrdwijk Pijnstilling Incntinentie Evaluatie-FTO Aptheek de Schelft Kleine kwalen Jeuk Brandwnden Evaluatie-FTO Antipsychtica Antibitica Kinderfrmuleringen Aptheek Vrhut Pijnbestrijding Diabetes Mellitus Antibitica Evaluatie-FTO TIA LUTS In 2014 zal het FTO in Nrdwijk wrden pgesplitst in 2 FTO-grepen; FTO Rijncepel Nrdwijk en FTO Nrdwijk. 3.2 Nieuwe geneesmiddelen Tijdens elk FTO wrden de kenmerken van nieuwe geneesmiddelen besprken. Indien mgelijk wrdt hierbij dan aangegeven wat de relevantie in de eerste lijn van een dergelijke intrductie kan zijn. In 2013 zijn besprken: Brilique (ticagrelr), Byduren (exenatide), Abstral (fentanyl), Breakyl (fentanyl), Palladn inj. (hydrmrfn), Onglyza (saxagliptine), Prcralan (ivrabradine),

22 Axanum (acetylsalicylzuur, esmeprazl) Xarelt (rivarxaban) Trajenta (linagliptine) Adenuric (febuxstat)

23 4 Persneel, rganisatie en schling In nze aptheken werken medewerkers die dr (naschling de bendigde kennis) en dr training de ndige ervaring hebben m de best mgelijke zrg te kunnen leveren. Dr de inrichting van de aptheken, de rganisatie van het werk, de werksfeer en de teamgeest vrmen we een zrgrganisatie. In 2013 is verder gewerkt aan de prfessinalisering van de afdeling HRM binnen de SAB. De aptheker, verantwrdelijk vr de kerntaak persneelszaken, neemt de verantwrdelijkheid vr het verzrgen van het beleid en cördinatie inzake persneel. De uitverende taken die daarbij hren, wrden steeds zelfstandiger uitgeverd dr de PenO-medewerker. In 2013 hebben de vrbereidende gesprekken met de Mare-grep plaatsgevnden m iemand vanuit hun delgrep (bijv. iemand met autisme) te plaatsen p het smartfillen in de Duinrandaptheek 4.1 Schling en bedrijfspleidingsplan (BOP) Sinds 2011 is er gewerkt aan de integratie van het schlingsbeleid. Daarte is een bedrijfspleidingsplan (BOP) vr de SAB en een intern schlingsbeleid gemaakt. Hierbij is de ambitieuze delstelling gefrmuleerd m in 2011 bij de tp 50% van de deelnemers aan AMP te behren en in 2012 bij de tp 25% en die psitie te behuden. Resultaten AMP: Ranglijstpsitie 2013 % 2012 % 2011 % 2010 % Aptheek Nrdwijk Binnen 10 1,5% % % % Duinrand Aptheek Nrdwijk % % % % Aptheek Nrdwijk aan Zee % % % % Aptheek de Schelft % % % % Aptheek Vrhut % 69 9,1% 14 2,0% 22 5,4% SAB gemiddeld 36,5% 41% 26% 36% Delstellingen zijn in 2013 niet behaald. In 2014 zullen we ns pnieuw inzetten m nze delstelling m bij de tp 25% te behren te behalen. 4.2 Interne verleggen, vergaderingen en cmmunicatie Intern: Werkverleg: 6-7 keer. Het werkverleg is gesplitst in 3-4 lcatie gebnden verleggen en 3 algemene verleggen met alle medewerkers. De lcatie gebnden werkverleggen zijn nderverdeeld in de vlgende lcaties: Aptheek de Schelft, Aptheek Vrhut, Aptheek aan Zee, Duinrand Aptheek, Aptheek Nrdwijk Binnen, bereiding en bezrgers. Het lcatie gebnden werkverleg wrdt vrbereid dr een medewerker en de lcatie aptheker. De algemene verleggen wrden vrbereid dr de persneelsaptheker en de persneelsmedewerker. Het verslag van iedere bespreking wrdt p intranet geplaatst. De nieuwsbrief is 26 keer verschenen.

Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten behoeve van uw gezondheidswinst, dichtbij huis in de Bollenstreek

Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten behoeve van uw gezondheidswinst, dichtbij huis in de Bollenstreek Kwaliteitsjaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten beheve van uw gezndheidswinst, dichtbij huis in de Bllenstreek Nrdwijk Nrdwijkerhut Vrhut Duinrand Aptheek Aptheek aan

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Genomineerde FPZ-prijs 2010, projectbeschrijving Focus op het verzorgingshuis, Escura Apotheek Centrum

Genomineerde FPZ-prijs 2010, projectbeschrijving Focus op het verzorgingshuis, Escura Apotheek Centrum Genmineerde FPZ-prijs 2010, prjectbeschrijving Fcus p het verzrgingshuis, Escura Aptheek Centrum Inleiding De aptheek beleeft hectische tijden. Niet alleen de zrgverzekeraars en de patiënten vragen steeds

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Menukaart ondernemer

Menukaart ondernemer Menukaart ndernemer Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Menukaart particulier

Menukaart particulier Menukaart particulier Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Amaris Thuis Teams Basismodel in tekst

Amaris Thuis Teams Basismodel in tekst Amaris Thuis Teams Basismdel in tekst Dr: N. van der Stelt, H. Dijkema, S. Perdk Iv: Raad van Bestuur Amaris Zrggrep Versie: 140416 Inhud 1 Amaris Thuis dit is wat wij bieden!... 1 1.1 Waar staan wij vr?...

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit WORKFLOW4U Vr transparante prcessen en vrspelbare kwaliteit U kunt zich er vast iets bij vrstellen: Bedrijfsprcessen l ijken een wirwar van afspraken en acties. W erkprcessen zijn vaak cmplexer dan ndig

Nadere informatie

Katholieke en Openbare Scholen. voor Praktijkonderwijs. Medicijnbeleid

Katholieke en Openbare Scholen. voor Praktijkonderwijs. Medicijnbeleid Kathlieke en Openbare Schlen vr Praktijknderwijs Medicijnbeleid 1. Inleiding De Kathlieke en Openbare Schl vr Praktijknderwijs bieden passend nderwijs aan vr het praktijknderwijs geïndiceerde leerlingen

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20079 Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Prtefeuillehuder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevruw K.J. Bij Onderwerp: De Kanteling Wm Vrstel: -

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

WIJZINGEN OVEREENKOMSTEN ZORGVERZEKERAARS 2015

WIJZINGEN OVEREENKOMSTEN ZORGVERZEKERAARS 2015 WIJZINGEN OVEREENKOMSTEN ZORGVERZEKERAARS 2015 ZORGVERZEKERAAR CZ REGIO Zuid-Nederland en Haaglanden REGIOMANAGERS Patricia Brands (ZWN), Cecile Kramer (ZON), Henriette Dekkers (Haaglanden) OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

ICT en privacy in de Mondzorg

ICT en privacy in de Mondzorg Klik p het pictgram als u een afbeelding wilt tevegen ICT en privacy in de Mndzrg De kansen en de risic s van het digitale tijdperk Martin Rzebm en The Gedendrp Klik p het pictgram als u een afbeelding

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie