Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB)"

Transcriptie

1 Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB) Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten beheve van uw gezndheidswinst, dichtbij huis in de Bllenstreek Nrdwijk Nrdwijkerhut Vrhut Duinrand Aptheek Aptheek aan Zee Aptheek Nrdwijk Binnen Aptheek de Schelft Aptheek Vrhut

2 Vrwrd Vr u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 en het jaarplan 2014 van de Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB). U vindt hier, naast een blik p nze aptheek een weergave van nze aptheekvisie en visie p farmaceutische patiëntenzrg, de resultaten van het afgelpen jaar en de delstellingen vr het kmende jaar. Wij verwachten in 2014 dr de invulling en uitvering van de plannen in dit kwaliteitsjaarplan, een gedegen en belangrijke bijdrage te leveren aan de farmaceutische patiëntenzrg met de zelfstandige aptheker als nafhankelijke medebehandelaar. Wij wensen u veel leesplezier, Namens de Samenwerkende Aptheken Bllenstreek, Duinrand Aptheek, Nrdwijk Sigrid van Daal, beherend aptheker Nitika Chuan, aptheker (vanaf 1 juni) Karin Beuning, aptheker Aptheek aan Zee, Nrdwijk aan Zee Wuter Dessing, beherend aptheker Iris Zuydgeest, aptheker Aptheek Nrdwijk Binnen Hans van Huijgevrt, beherend aptheker Aptheek de Schelft, Nrdwijkerhut Kees-Jan Smak, beherend aptheker Yuen San Au, aptheker Aptheek Vrhut, Evelyn Schuil-Vlassak, beherend aptheker

3 Leeswijzer De visie, de algemene gegevens en de kengetallen van de Samenwerkende Aptheken Bllenstreek kunt u vinden in hfdstuk 1. Vervlgens geven wij nze visie p de farmaceutische zrgverlening, en maken wij duidelijk waarm de patiënt centraal dient te staan in de zrg en aan welke dienstverlening de patiënt vlgens ns behefte heeft. In hfdstuk 2 wrden de bereikte resultaten mschreven met betrekking tt de geplande activiteiten p het gebied van farmaceutische patiëntenzrg beschreven. De activiteiten p het gebied van delmatigheid van de zrg wrden in hfdstuk 3 beschreven. In de hfdstuk wrdt k een samenvatting gegeven van de activiteiten die in FTO-verband zijn ndernmen. In hfdstuk 4 is terug te lezen welke ntwikkelingen plaats hebben gevnden in 2013 p het gebied van persneelszaken. Hfdstuk 5 beschrijft de activiteiten p het gebied van kwaliteitsmanagement. Ok wrdt in dit hfdstuk een verzicht gegeven van klachten die dr cliënten zijn ingediend bij de aptheken. In het zrgplan 2014 wrdt beschreven welke activiteiten gepland staan vr 2014 p het gebied van farmaceutische zrg, delmatigheid van zrg en p het gebied van de rganisatie van de 5 aptheken.

4 1 Prfielschets Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB) De Samenwerkende Aptheken Bllenstreek BV (SAB) is sinds 1 januari 2010 een samenwerkingsverband van de vrmalige Nrdwijkse Aptheken (aptheek Nrdwijk aan Zee, Duinrand Aptheek Nrdwijk en aptheek Nrdwijk Binnen) en het cnglmeraat van aptheek de Schelft en Aptheek Vrhut. 1.1 Purpse In 2013 is nder begeleiding van de heren Drs. Nanne Ddde (3ND) en Drs. P. de Beurs (de Beurs advies en bemiddeling) de bij het SAB-strategisch bedrijfsplan de P&Q-cyclus drlpen, waarmee we de strategische richting, pririteiten en structuur van de SAB aangepast hebben aan de ntwikkelingen van dit jaar. Naast het aanpassen van het bedrijfsplan, is er aandacht besteed aan het prces van strategische planning evenals aan het verder verbeteren van de kennis en vaardigheden van effectieve samenwerking. De purpse van de SAB bestaat uit: de bestaansreden, de kernwaarden met gedragsnrmen en het tekmstbeeld (2013). De bestaansreden is: Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten beheve van uw gezndheidswinst, dichtbij huis in de Bllenstreek. De uitgebreidere versie: Wie: Dichtbij huis vr inwners van de Bllenstreek, gedurende de gehele levenslp( van wieg tt graf ). In samenwerking met de andere betrkkenen zrgverleners. Wat: Bewust en veilig gebruik van aptheekprducten (geneesmiddelen, verbandmiddelen e.a.) dr deskundig en betruwbaar zrgadvies en zrgbegeleiding (cnsulent, klantbrd), afgestemd p de intrinsieke zrgvraag: van preventie en acute zrg tt chrnische en intensieve zrg. Waarm: Met elkaar het verschil maken p het gebied van reginale apthekerszrg (Bllenstreek), trts zijn p nze prfessie en zrgverlenerschap en bijdragen aan de SAB, gede naam en cntinuïteit van SAB. Dit alles in het teken van gezndheidswinst: uw gezndheidswinst. Telichting: De Purpse is geschreven vr en vanuit het perspectief van de cnsument (bewust, veilig, gebruik, uw gezndheidswinst) i.p.v. de meer instrumentele en technische insteek van aanbd van farmaceutische zrg (zrgverlening, geneesmiddel, kwaliteit). Vr het bewust gebruik is deskundigheid ndig vanuit klantgericht en cmmunicatief perspectief (zrgadvies en begeleiding), in samenwerking met de andere betrkken zrgverleners. Het veilig gebruik appelleert aan de deskundigheid vanuit functineel technisch perspectief (deskundigheid, betruwbaarheid). De bestaansreden is gericht p gezndheid en gedrag ( gg ) gedurende het gehele leven van de cnsument, i.p.v. een riëntatie p ziekte en zrg ( zz ), veelal later in het leven.

5 De kernwaarden van de SAB zijn achtereenvlgens: Mensgerichtheid, Deskundigheid, Betruwbaarheid,, Vruitstrevend. Elk van deze kernwaarden is vertaald in nrmatieve gedragsregels, die als richtlijn dienen vr het alledaags handelen. Mensgerichtheid Vriendelijk zijn. Waardering vr wie men is. Luisteren naar de ander. Klantgericht richten p de zrgvraag. Nn-verbale uitstraling cngruent. Open uitndigende huding. Managen van verwachtingen. Deskundigheid Prfessinele huding en bewuste uitstraling. Vakinhudelijke kennis en cmmunicatieve kunde. Op de hgte van relevante actuele zrg/vak ntwikkelingen. Leergierig zijn en de ander vragen stellen. (H)erkennen van persnlijke blinde vlekken. Betruwbaarheid Den wat je zegt en afspraken nakmen. Werk vrbereiden en afmaken. Meer denken in belangen dan in gelijk. Duidelijk aangeven van prfessinele grenzen. Gemtiveerd een ander standpunt innemen. Onberispelijk taalgebruik. Vruitstrevend Verbeteringen zeken in patrnen en systemen. Vertnen van mgevingsensitiviteit. Nieuwsgierig en pen staan vr het nieuwe. Out f the bx denken en ideeën ntwikkelen. Latente beheftes identificeren en creëren 1.2 Tekmstbeeld Cnsumenten weten en ervaren dat ze centraal staan in de SAB aptheken. Spntaan bevelen cnsumenten de SAB aptheken aan bij familie, vrienden en kennissen. Er is ruime aandacht en tijd vr een ieder en er wrdt ged en precht geluisterd. Cnsumenten kunnen desgewenst altijd terecht bij een SAB aptheek in de buurt. Cnsumenten weten dat ze bij de SAB aptheken altijd het vrdeel hebben van de laatste ntwikkelingen p het gebied van farmaceutische patiëntenzrg (vruitstrevend). De aptheken wrden gezien als expertise centrum p het gebied van gezndheid ( gezndheidscach ), vr jng en ud, k znder het gebruik van geneesmiddelen. De dienstverlening is afgestemd p de individuele cnsument (klant centraal); Chrnische patiënten krijgen een zrgprgramma aangebden dat met ketenpartners is ntwikkeld. In verleg met de individuele patiënt en de ketenpartners wrdt bepaald wat de beste manier van begeleiding is en he de patiënt het beste ver zijn/haar geneesmiddelen kan beschikken. Daarbij is gemak vr de klant net z belangrijk als medicatieveiligheid. De SAB aptheken zijn nderdeel van mderne reginale eerstelijns gezndheidszrg waar nauw wrdt samengewerkt met andere zrgverleners ( 1 lket functie ). De SAB speelt een actieve rl bij verdere invulling aan het zrgverlenerschap. Taakverschuiving van 2e naar 1e lijn treedt p, m aan extra berep p zrg te kunnen blijven vlden. De SAB neemt daarbij, in ged verleg, taken ver in de 1e lijn. De venntapthekers zijn binnen de SAB rganisatie verantwrdelijk vr het strategisch beleid en de financiële resultaten. Samen met de gevestigd apthekers in lndienst vrmen de vennt apthekers het management team, waar de aansturing van meer tactische en peratinele zaken plaatsvindt. De apthekers binnen de SAB hebben een aantal taken nderling verdeeld, daarbij gebruik makend van de diverse interesses en cmpetenties die bij hen aanwezig zijn. Het lcatie

6 team draagt de verantwrdelijkheid vr de farmaceutische zrgverlening in de betreffende SABvestiging. De SAB staat bekend als een gede werkgever, medewerkers velen zich verbnden met de rganisatie; de kernwaarden zijn bekend en wrden uitgedragen richting elkaar, de cnsumenten en de diverse ketenpartners. Cnsumenten zien en merken dat de medewerkers van SAB met plezier werken. De SAB heeft een hele gede naam en staat bekend als deskundig, betruwbaar, klantgericht en vruitstrevend. De vrtrekkersrl die de SAB vervult uit zich k in deelname in strategisch belangrijke verlegrganen met ketenpartners, zrgverzekeraars, en in de branche. Het strategisch bedrijfsplan vrziet in een duidelijke strategische richting alsmede een structurele basis vr gede en cnstructieve samenwerking. Het plan wrdt ieder jaar bijgewerkt met input van de medewerkers, klanten, diverse ketenpartners en andere stakehlders. De SAB rganisatie is z ingericht dat het snel kan inspelen p actuele ntwikkelingen in de zrg. Het kan cncurreren met alle distributiemdellen vr de lkale markt. Financieel staat de rganisatie er geznd bij.

7 1.3 Situatie Het verzrgingsgebied betreft vrnamelijk de pstcde gebieden 2201 t/m 2203 in de Nrdwijk, 2211 te Nrdwijkerhut en 2215 te Vrhut. In nderstaande tabel is het aantal huisartsen(praktijken) per gemeente terug te vinden. Aantal huisartsen/huisartsenpraktijken in SAB-gebied Nrdwijk Nrdwijkerhut Vrhut SAB Huisartsenpraktijken Aantal huisartsen Vr alle vestigingen van de SAB geldt dat de huisartsen waarmee samengewerkt wrdt, verantwrdelijk zijn vr een grt deel van de recepten. Middels een Pharmacm-Medicm wrdt gebruik gemaakt van een gezamenlijke patiëntendatabase vr huisarts en aptheken. Via deze kppeling kan k gegevensuitwisseling, zals recept drgifte, plaatsvinden. Daarnaast wrdt de meeste specialistenreceptuur aangebden uit de mliggende ziekenhuizen: Diacnessenhuis te Leiden LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) te Leiden Rijnland Ziekenhuis te Leiderdrp Spaarne Ziekenhuis Haarlem/Heemstede 1.4 Patiëntenpbuw SAB aptheken In nderstaande tabel is de leeftijdsverdeling van de ingeschreven cliënten weergegeven. Het percentage persnen van 65 jaar en uder ingeschreven bij de SAB aptheken bedreg in Nrdwijk 18 %, Vrhut 15.3% en in Nrdwijkerhut 16.5% (Nederland 16.8%) Leeftijdsverdeling van de Samenwerkende Aptheken Bllenstreek in vergelijking met de bevlking van Nederland vlgens het Centraal Bureau vr Statistiek (nv 2012) Leeftijd Nrdwijk Nrdwijkerhut Vrhut SAB CBS % 23.5% 25.0% 22.4% 23.1% % 25.3% 25.1% 24.0% 24.6% % 34.8% 34.6% 36.1% 35.5% % 13.4% 11.0% 13.1% 12.6% % 3.1% 4.3% 4.4% 4.2% Cnclusie: De patiënten samenstelling van de SAB is redelijk vergelijkbaar met die van de Nederlandse bevlking. Gemiddeld genmen is het aantal 65 +ers iets grter dan in Nederland. Het aantal allchtne inwners van de Samenwerkende Aptheken Bllenstreek is relatief gering.

8 1.5 Teamsamenstelling Eind 2013 heeft de SAB 84 medewerkers in dienst; waarvan er 12 (14,3%) man zijn. De gemiddelde leeftijd is 37 jaar. Het gemiddeld aantal dienstjaren is 10. Teamsamenstelling ultim 2013 Functie/FTE per lcatie ADS AVO BEZ BIN DUI MAK ZEE BEZ ttaal/functie Aptheker 2,17 1,56 1,11 3,17 2,17 10,18 Apthekersassistente 5,11 6,94 3,13 9,31 6,10 30,59 BBL-leerling 1,33 2,01 1,56 4,90 BOL-leerling 0,44 1,61 2,05 Lgistiek medewerker 0,58 1,33 0,67 1,76 0,58 4,92 Administratief 0,27 0,27 medewerker Cmmunicatie 0,16 0,16 medewerker P en O medewerker 0,56 0,56 Makers/bezrgers 0,57 2,89 1,55 5,01 Ttaal 9,46 12,28 0,57 6,52 14,80 2,89 10,57 1,55 58, Ketenpartners Stichting Rijncepel De SAB participeert in 3 van de 5 samenwerkingsverbanden binnen Rijncepel: Samenwerkingsverband Nrdwiijk Binnen, Samenwerkingsverband Wantveld en Samenwerkingsverband Herenstaete (Vrhut). Binnen deze samenwerkingsverbanden hebben de apthekers verschillende functies: zie nevenactiviteiten. De Rijncepel maakt zelf k een jaarverslag; zie: Op deze website is k het meerjarenbeleidsplan terug te vinden.

9 1.6.2 FTO De apthekers hebben regelmatig gestructureerd verleg met de huisartsen. Daarbij participeren we in 3 FTO grepen (FTO grep Nrdwijk, FTO grep Nrdwijkerhut en FTO-grep Vrhut). Alle 3 de grepen hebben niveau 4. 6 keer per jaar een FTO van minimaal 90 minuten Diverse malen per jaar verleg met huisartsen ver diverse nderwerpen, zals bijvrbeeld medicatiereviews en kwaliteitsindicatren Overige eerstelijns peridieke verleggen In Nrdwijk wrdt verlegd met de vlgende disciplines: Wnzrgcentrum Jeren Grt Hgwaak Grt Hgwaak Kleinschalig Wnen MOVIT Grt Hgwaak Het Raamwerk Eerstelijns zrgcentra dr cliënten bekeken (ECB) samen met Gezndheidscentrum Wantveld In Vrhut wrdt verlegd met de vlgende disciplines: Marente lcatie Gert Activite Agnesstaete Frensisch Centrum Teylingereind te Sassenheim Hrizn de Vaart te Oegstgeest Thuiszrgrganisatie Marente Marente lcatie Bler In Nrdwijkerhut wrdt verlegd met de vlgende disciplines: Diabetes verleg met de praktijkndersteuners Instelling Het Raamwerk. Wnzrgcentrum Munnekeweij FTO met AVG-artsen van s Heerenl Geneesmiddelcmmissie met artsen en medewerkers van s Heerenl Eerstelijns zrgverleners COPD Mvit MDO ver bewners Munnekeweij

10 1.6.4 Samenwerkingsverbanden en ketenpartners:: Vanuit de kerntaak Zrgverzekeraars werkt SAB Aptheken nauw samen met de vlgende ketenpartners: 1. NCntrl BV, waarnder de diensten NCass (declaratie), NCntract (database beheer cntracten zrgverzekeraars); 2. NFZ (Nederlandse Zrggrep Federatie BV): cntractering prestatiecntracten landelijk werkende zrgverzekeraars; 3. Rijncepel: cntractering prestatiecntracten met reginale zrgverzekeraar (multidisciplinair) 4. Vecz (COV en declaratie afwikkeling vr zrgverzekeraars) 5. Zrgmakelaar Elderman & Geerts Externe verlegvrmen: De apthekers nemen verder deel aan diverse externe verlegvrmen: Duinfarm industrie-verleg (12x per jaar) KNMP, district West Jaarvergadering DAB (Dienstaptheek Bllenstreek) Bijeenkmsten NFZ Overleg met thuiszrgrganisatie Activite Vr verdere nevenfuncties zie bijlage 1: nevenactiviteiten apthekers.

11 2 Farmaceutische zrg 2.1 SAB zrgmdules Inmiddels wrden in alle SAB-aptheken de zrgmdules p dezelfde wijze uitgeverd dr de medewerkers. Hiernder treft u een verzicht van de resultaten aan. 2.2 Mdule lngaandeningen Activiteiten 2013 Gestructureerde eerste uitgifte, vervlguitgifte, cntrle c-medicatie/therapietruw en infrmatievrziening vlgens de dr nszelf vrmgegeven mdules. Multidisciplinair samenwerking RijnCepel: starten met herziening van zrgprgramma COPD Deelname Special Interest Grup Lngaandeningen KNMP

12 2.2.2 Medicatiebegeleiding bij lngaandeningen Uit de literatuur blijkt dat de inhalatietechniek bij minimaal 40% van de patiënten met lngaandeningen te krt schiet. Bij patiënten met lngaandeningen kan therapientruw leiden tt exacerbaties en nndige pnamen in het ziekenhuis en veel ziekteverzuim. De schade die hierdr ntstaat aan de gezndheid is grt. Verbetering van de therapietruw leidt tt een betere cntrle van de lngaandening. Delstelling in 2013 was het cntinueren van de dr nszelf vrmgegeven mdule in alle vestigingen. Deze mdule bevat een gestructureerde eerste uitgifte, vervlguitgifte, cntrle c-medicatie/therapietruw en infrmatievrziening aan de patiënten. Deze delstelling is in 2013 gehaald. In 2013 zijn we k gaan werken met NCntrl via NFZ. Via deze database wrden zgenaamde frmulieren ingevuld, de NZa-prestaties. Daardr lijkt het alsf minder zrgactiviteiten uitgeverd zijn, echter in NCntrl zijn k activiteiten vastgelegd. Drdat prestaties (inhalatie-instructie) p meerdere plekken geregistreerd meten wrden, kan het zijn dat het in het EPD niet altijd vlledig is verwerkt. IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 AC_ Aptheek aan Zee Duinrand Aptheek Aptheek Nrdwijk Binnen Aptheek de Schelft Aptheek Vrhut SAB % IN1 Inhalatie-instructie bij eerste uitgifte IN2 Tweede uitgiftebegeleiding inhalatiemiddelen IN3 Cntrle c-medicatie IN4 Cntrle therapietruw IN5 Herhalingsinstructie (wrdt jaarlijks aangebden aan patient) IN Vervanging vrzetkamer (wrdt jaarlijks aangebden). Dit masker is vervangen dr de SFK indicatr uit de KISS-matrix:

13 AC_3: Dsisaersl met vrzetkamer. Deze indicatr is als vlgt mschreven: % gebruikers van dsisaerslen met een aflevering van een nieuwe vrzetkamer (binnen de vrafgaande 2 jaar) van alle gebruikers van dsisaerslen Uit de analyses blijkt dat een ndzaak bestaat m patienten met lngaandeningen blijvend te begeleiden. Bij elke stap wrden er weer bij meerdere patienten tekrtkmingen gecnstateerd in het juist gebruik van de inhalatren en van de vrgeschreven medicijnen. Een punt van zrg blijft k de therapietruw van patienten.

14 2.3 Plyfarmacie / medicatinreviews Medicatiereviews wrden gecntracteerd en ingeverd in de database van NFZ (NCntrl) Uitkmsten zijn hierin terug te vinden.

15 2.4 Therapietruw antidepressiva SFK heeft hierte een tweetal indicatren pgesteld m dit te meten en te vergelijken met landelijke cijfers. Omschrijving indicatren: DEP_2: Percentage gebruikers van antidepressiva langer dan 6 maanden DEP_2 antidepressiva niet vregtijdig gestpt nv-13 dec percentiel - NL percentiel - NL percentiel - NL SAB Uit bvenstaande tabel is te cncluderen dat de SAB beter scrt dan 50%-percentiel, d.w.z. beter dan gemiddeld in Nederland. DEP_4: Percentage patiënten dat niet langer dan 24 maanden nafgebrken een antidepressivum (SSRI) gebruikt. DEP_4 SSRI gebruik krter dan 24 maanden Vlgens de NHG-standaard Depressieve strnis (2003) en de NHG-standaard angststrnissen (2004) is met het g p effectiviteit en delmatigheid van belang te vrkmen dat nieuwe gebruikers vregtijdig stppen met het slikken van antidepressiva. In de aptheken wrdt een eerste uitgifte gegeven, evenals een tweede uitgifte vlgens SABprtcl. nv- dec percentiel - NL percentiel - NL percentiel - NL SAB Uit bvenstaande tabel is te cncluderen dat SAB tussen 10% en 50% percentiel scrt. 2.5 Herhaalmedicatie ptimaliseren De Samenwerkende Aptheken Bllenstreek heeft in 2013 de herhaalservice (verder genemd: HHservice) (verder) geïmplementeerd. Deze werkwijze heeft meerdere vrdelen nl.: 1) Service aan de patiënt: a. de patiënt krijgt hierdr p één mment alle geneesmiddelen vr dezelfde peride mee / bezrgd en heft p bestellingen niet te wachten. b. de synchrnisatie is bevrderlijk vr de therapietruw 2) Het mment van aanschrijven en afleveren ligt een paar dagen uit elkaar, zdat de aptheek en de huisarts tijdig kunnen interveniëren p medicatie 3) Het werk in de aptheek is efficiënter te rganiseren, wat kan bijdragen aan een afname van de werkdruk.

16 In nderstaande tabel zijn de resultaten per vestiging terug te vinden % van actieve patiënten die meer dan 2 middelen gebruiken en deelnemen aan HH-service % van actieve patiënten die meer dan 2 middelen gebruiken en deelnemen aan HH-service danwel een medicatierl gebruiken Nrdwijkse Aptheken 49.2% 62.3% Aptheek de Schelft 39.9% 61.7% Aptheek Vrhut 61.5% 75.7% Samenwerkende Aptheken 50 % 65.1% Bllenstreek (ttaal) In 2013 wrden m.b.t. % patiënten in de herhaalservice andere criteria gehanteerd dan in het verleden. Er wrdt nu gekeken naar het percentage van de ptentiele patiënten. Uit bvenstaande cijfers blijkt dat vr een grt deel van nze patiënten de herhaling van de chrnische medicatie p een patiënt vriendelijke en efficiënte wijze plaats vindt. Het verbeter ptentieel is dan k ng gering. Niet alle patiënten willen deelnemen aan de herhaalservice. De herhaalservice veren we vr 4 aptheken uit d.m.v. het Smartfilling cncept. Hiervr is in de Duinrand Aptheek een aparte unit geplaatst. Vr aptheek Nrdwijk Binnen lpt de herhaalservice via de rbt van Aptheek Nrdwijk Binnen. Het streven is m in 2014 de herhaalservice verder uit te breiden en de dienstverlening naar de deelnemers van de herhaalservice te verbeteren dr een afhaalbericht te versturen d.m.v. dat de herhaalservice klaar staat.

17 2.6 Lareb meldingen / Lareb Intensive Mnitring (LIM) Onbekende f ernstige bijwerkingen wrden in de Samenwerkende Aptheken Bllenstreek gemeld bij het LAREB. Aantal bijwerkingen gemeld SAB 2 Lareb Intensive Mnitring, een vrm van pstmarketing surveillance, lpt sinds Bij een eerste uitgifte van nderstaande geneesmiddelen wrdt de patiënt geattendeerd p het Lareb prgramma vr patiënten. Alleen patiënten met internet kunnen meewerken aan de mnitring. De Samenwerkende Aptheken Bllenstreek geven actief infrmatie mee bij de geneesmiddelen waarbij het LIM prgramma van tepassing is.

18 2.7 Activiteiten ten beheve van patiëntveiligheid Recalls/ veiligheidsinfrmatie Sinds 2013 wrden de activiteiten met betrekking recalls geregistreerd is Q-base. In nderstaande tabel staat vr welke fabrikanten er acties naar aanleiding van recalls zijn ndernmen. Q-base verzichten recall Overzicht: registraties Selectie: type registratie = Recall Meetperide: datum gecnstateerd vanaf tt en met Aantal registraties Type registratie Naam fabrikant Recall Ttaal Aptex 1 1 Braun Medical B.V. 1 1 Bristl-Meyers Squibb 6 6 B.V. Centrafarm 1 1 Ferring 1 1 GlaxSmithKline 1 1 Healthypharm 1 1 Lundbeck B.V. 1 1 MSD 1 1 Nv nrdisk 1 1 Pfizer 1 1 Sandz 5 5 TEVA 3 3 Ttaal CMR (Centrale Medicatie-Incidenten Registratie) De Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) is het landelijk meldpunt vr zrg-incidenten. Zrgverleners kunnen incidenten die zijn pgetreden in het prces van vrschrijven, bereiden, afleveren en tedienen van geneesmiddelen anniem melden aan deze databank. Het del van de CMR is zrgaanbieders te ndersteunen bij het reduceren van risic's in het gehele zrgprces. Dr incidenten niet alleen intern, maar k landelijk te registreren wrden grtere aantallen meldingen verkregen. Dr deze meldingen p unifrme wijze te classificeren, wrdt inzicht verkregen in de wijze waarp futen ntstaan en he deze leiden tt schade. De landelijke database biedt de mgelijkheid tt: het definiëren van risicvlle stappen in het medicatieprces het pstellen van gerichte verbeteracties het leveren van infrmatie en nderbuwing vr de ntwikkeling van landelijk beleid p het gebied van patiënt- en medicatieveiligheid De Samenwerkende Aptheken Bllenstreek melden ernstige incidenten bij CMR via de webdatabase. Daarnaast stuurt CMR alertmeldingen, waarbij de aanbevelingen geïmplementeerd wrden in alle lcaties in de aptheken. Vr 2013 was de ambitie m de CMR meldingen in Qbase te registreren, met een rechtstreekse kppeling naar CMR. Dit is gerealiseerd.

19 2.7.3 Deelname aan wetenschappelijk nderzek Begin nvember 2013 hebben 92 patiënten per brief een uitndiging ntvangen 1 m deel te nemen aan een nderzek waarin wrdt gekeken f SSRI s f methylfenidaat een andere uitwerking p de hersenen van jnge mensen heeft dan die van vlwassenen. Het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC), het PHARMO Instituut en de stichting Infrmatievrziening vr Zrg en Onderzek (STIZON) werken samen aan dit wetenschappelijk nderzek van het naar de invled van het medicijn SSRI s f methylfenidaat p de hersenntwikkeling. In dit nderzek wrden de effecten van SSRI s f methylfenidaat p de hersenen van kinderen en vlwassenen met behulp van Magnetic Resnance Imaging (MRI) bekeken. Daarnaast wrdt er neurpsychlgisch- en genetisch nderzek gedaan. 2.8 Incntinentiezrg De SAB aptheken streven er naar een ttaal pakket aan farmaceutische- en hulpmiddelen te leveren dicht bij huis van de cliënt. Incntinentiezrg, het leveren en begeleiden bij het gebruik van incntinentiemateriaal, past hierbij en wrdt sinds jaar en dag geleverd. Vanuit diverse zrgverzekeraar is er vanaf 2012 een verder sturende werking ingetreden. Waar vrheen het materiaal per stuk werd verged aan de aptheek, stappen steeds meer verzekeraars ver naar een dagprijs systematiek. Het aantal stuks te gebruiken was vr de vergeding aan maxima gebnden. Hierbij wrdt de aptheek een vergeding per dag gegeven, ngeacht de heveelheid materiaal die een cliënt verbruikt. Nu wrdt een vergeding gegeven per dat p basis van een via een zrgplan in categrieën in gedeelde cliënten. De aptheek kan niet anders dan in stuks inkpen en neemt hiermee het budget risic van de verzekeraar ver. CZ is in 2008 hiermee een experiment begnnen, dit had een relatief beperkte impact binnen SAB aptheken. In 2012 heeft Achmea dit vrbeeld gevlgd. Hiermee is het financiële risic vr een grte grep cliënten bij de aptheek kmen te liggen. Om cliënten z ged mgelijk van dienst te blijven zijn van alle bestaande gebruikers zrgbehandelplannen pgesteld. Vr 2013 is de aankndiging gedaan dat in ZN verband andere verzekeraars het vrbeeld van CZ en Achmea vlgen. De financiële risic s en administratieve lasten vr het aanmaken en bijhuden van zrgplannen vr SAB Aptheken nemen hierdr frs te bij afnemende winstgevendheid. De dagprijs systematiek kmt niet tegemet aan individuele maatwerk plssingen vr cliënten. Er is zrg f SAB Aptheken dit mdel in 2014 en de jaren erna ng ecnmisch verantwrd kunnen handhaven. Staken van deze activiteiten zal in dat geval gepaard meten gaan met sanering van het persneelsbestand. Dr samenwerking aan te gaan met ketenpartners zals NCare wrdt dr SAB aptheken geprbeerd m deze zrg dicht bij huis te kunnen blijven aanbieden. 1 In EPD van elk patiënt is pgenmen dat ze een brief hebben ntvangen, m evt. vragen van patiënten te kunnen plaatsen.

20 Welke activiteiten zijn er rndm Incntinentie zrg in 2013 gerganiseerd? Binnen de SAB aptheken zijn taakverantwrdelijke assistentes aangesteld die verantwrdelijk zijn vr de rganisatie en de administratie rndm de verstrekking van Incntinentie materiaal. Met name het mnitren en bijsturen van vermatig gebruik van incntinentie materiaal is tijdrvend. Binnen de SAB aptheken wrden prtcllen gehanteerd met betrekking tt de intake van patiënten die incntinentiemateriaal ndig hebben. Aan de hand daarvan wrdt bepaald welk materiaal geschikt is vr de patiënt en he vaak dit verwisseld mag wrden per dag. Met de diverse zrginstellingen zijn afspraken gemaakt m.b.t. het gebruik van incntinentiemateriaal. Er zijn in smmige tehuizen klinische lessen gerganiseerd m.b.t. het incntinentiemateriaal en er zijn p diverse plaatsen incntinentie spreekuren gepland m prbleem patiënten te bespreken met de verzrging. Vr de wijkverpleegkundigen van Marente is er een bijeenkmst geweest waarbij dr een aptheker uitleg is gegeven ver het zinnig en zuinig gebruik van incntinentie materiaal. In RijnCepel verband is er in Nrdwijk een zrgprgramma Incntinentie pgezet. Hierver is een FTO gerganiseerd waarbij een van de taakverantwrdelijke assistentes aan de aanwezige huisartsen, fysitherapeuten, apthekers uitleg heeft gegeven ver het zrgprgramma incntinentie dat dr de SAB aptheken wrdt gevlgd en zij heeft k krt uitleg gegeven ver de srten incntinentie materiaal die er zijn. In 2014 gaat dit zrgprgramma in Vrhut en in het SWV Wantveld k gestart wrden.

21 3 Delmatigheid van zrg 3.1 Farmactherapieverleg (FTO), afspraken en uitkmsten In 2013 is in alle drpen minimaal 6 maal een FTO gerganiseerd. In alle gemeenten wrdt een FTO p niveau 4 gehuden. Hiernder staan de nderwerpen: Vestiging Datum Onderwerp Aptheek aan Zee Aptheek Nrdwijk Binnen Duinrand aptheek Euthanasie NHG standaard Maagklachten Samenwerkingsafspraken Nrdwijk Pijnstilling Incntinentie Evaluatie-FTO Aptheek de Schelft Kleine kwalen Jeuk Brandwnden Evaluatie-FTO Antipsychtica Antibitica Kinderfrmuleringen Aptheek Vrhut Pijnbestrijding Diabetes Mellitus Antibitica Evaluatie-FTO TIA LUTS In 2014 zal het FTO in Nrdwijk wrden pgesplitst in 2 FTO-grepen; FTO Rijncepel Nrdwijk en FTO Nrdwijk. 3.2 Nieuwe geneesmiddelen Tijdens elk FTO wrden de kenmerken van nieuwe geneesmiddelen besprken. Indien mgelijk wrdt hierbij dan aangegeven wat de relevantie in de eerste lijn van een dergelijke intrductie kan zijn. In 2013 zijn besprken: Brilique (ticagrelr), Byduren (exenatide), Abstral (fentanyl), Breakyl (fentanyl), Palladn inj. (hydrmrfn), Onglyza (saxagliptine), Prcralan (ivrabradine),

22 Axanum (acetylsalicylzuur, esmeprazl) Xarelt (rivarxaban) Trajenta (linagliptine) Adenuric (febuxstat)

23 4 Persneel, rganisatie en schling In nze aptheken werken medewerkers die dr (naschling de bendigde kennis) en dr training de ndige ervaring hebben m de best mgelijke zrg te kunnen leveren. Dr de inrichting van de aptheken, de rganisatie van het werk, de werksfeer en de teamgeest vrmen we een zrgrganisatie. In 2013 is verder gewerkt aan de prfessinalisering van de afdeling HRM binnen de SAB. De aptheker, verantwrdelijk vr de kerntaak persneelszaken, neemt de verantwrdelijkheid vr het verzrgen van het beleid en cördinatie inzake persneel. De uitverende taken die daarbij hren, wrden steeds zelfstandiger uitgeverd dr de PenO-medewerker. In 2013 hebben de vrbereidende gesprekken met de Mare-grep plaatsgevnden m iemand vanuit hun delgrep (bijv. iemand met autisme) te plaatsen p het smartfillen in de Duinrandaptheek 4.1 Schling en bedrijfspleidingsplan (BOP) Sinds 2011 is er gewerkt aan de integratie van het schlingsbeleid. Daarte is een bedrijfspleidingsplan (BOP) vr de SAB en een intern schlingsbeleid gemaakt. Hierbij is de ambitieuze delstelling gefrmuleerd m in 2011 bij de tp 50% van de deelnemers aan AMP te behren en in 2012 bij de tp 25% en die psitie te behuden. Resultaten AMP: Ranglijstpsitie 2013 % 2012 % 2011 % 2010 % Aptheek Nrdwijk Binnen 10 1,5% % % % Duinrand Aptheek Nrdwijk % % % % Aptheek Nrdwijk aan Zee % % % % Aptheek de Schelft % % % % Aptheek Vrhut % 69 9,1% 14 2,0% 22 5,4% SAB gemiddeld 36,5% 41% 26% 36% Delstellingen zijn in 2013 niet behaald. In 2014 zullen we ns pnieuw inzetten m nze delstelling m bij de tp 25% te behren te behalen. 4.2 Interne verleggen, vergaderingen en cmmunicatie Intern: Werkverleg: 6-7 keer. Het werkverleg is gesplitst in 3-4 lcatie gebnden verleggen en 3 algemene verleggen met alle medewerkers. De lcatie gebnden werkverleggen zijn nderverdeeld in de vlgende lcaties: Aptheek de Schelft, Aptheek Vrhut, Aptheek aan Zee, Duinrand Aptheek, Aptheek Nrdwijk Binnen, bereiding en bezrgers. Het lcatie gebnden werkverleg wrdt vrbereid dr een medewerker en de lcatie aptheker. De algemene verleggen wrden vrbereid dr de persneelsaptheker en de persneelsmedewerker. Het verslag van iedere bespreking wrdt p intranet geplaatst. De nieuwsbrief is 26 keer verschenen.

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Zorgaanbodplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband)

Zorgaanbodplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband) Zrgaanbdplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband) Maand jaar Plaats Versie 2-2013 Invulinstructie Algemeen: de cursief weergegeven tekst is bedeld als suggestie m het zrgaanbdplan inhudelijk te vullen.

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie