Wetenschappelijk jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Wetenschappelijk jaarverslag 2013

2

3 Wetenschappelijk jaarverslag 2013

4 HagaZiekenhuis van de Wetenschap

5 Inhoud 1 WETENSCHAPSBELEID 4 2 WETENSCHAPSBUREAU 4 3 BEHANDELDE ONDERZOEKEN 5 4 HAGA WETENSCHAPSDAG VOORUITBLIK JAAROVERZICHT PER AFDELING 9 Anesthesiologie X Apotheek X Dermatologie X Gynaecologie en obstetrie X Hartcentrum X Heelkunde X Hematologie X Intensive care X Ouderengeneeskunde X Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde X Kindergeneeskunde en kinderneurologie X Klinisch chemisch en hematologisch laboratorium X Klinische fysica X Klinische fysiotherapie X KNO X Longgeneeskunde X Maag- darm- leverziekten X Medische microbiologie X Neurologie X Klinische neurofysiologie X Neuroseksuologie X Oogheelkunde X Orthopedie X Pathologie X Plastische chirurgie X Raad van Bestuur X Radiologie X Radiotherapie X Spoedeisende geneeskunde X Urologie X OVERZICHT OPLEIDINGEN

6 1 Wetenschapsbeleid In 2013 heeft de wetenschapscommissie in praktische zin het wetenschapsbeleid verder vormgegeven. Ook werd het document Beleid Wetenschappelijk Onderzoek Haga Ziekenhuis verder geoptimaliseerd. Hierin staat beschreven hoe de ziekenhuisorganisatie samen met de onderzoekers vorm geven aan klinisch wetenschappelijk onderzoek. Hopelijk kan de tweede versie van het beleidsstuk in 2014 door alle partijen worden geaccodeerd. Ondertussen is uitvoering gegeven aan het beleid zoals geformuleerd in de eerste versie van dit beleidsstuk. In 2013 werd de administratieve afhandeling van protocollen verder gestroomlijnd zodat onder andere aan de verplichtingen, die door de landelijk Richtlijn Externe Toetsing (RET) bij de ziekenhuisorganisaties kwam te liggen, kon worden voldaan. Samenstelling wetenschapscommissie: ydr. F. Brus ydr. M.J.W. Götte (tot medio 2013) ymevr. P. van Kampen ydr. P. LeBrun ydr. K. van Nieuwkoop ydr. D.J. Touw (tot medio 2013) ymw. Dr. R.C. Vos (wetenschapscoördinator en secretaris) ydr. J.J. Wever ydr. P.W. Wijermans (voorzitter) ydr. T.C.A.M. van Woerkom 2 Wetenschapsbureau Klinisch wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke activiteit in een groot opleidingsziekenhuis zoals het HagaZiekenhuis. Dit onderzoek dient dan ook goed ingebed te zijn in de organisatiestructuur om te kunnen voldoen aan alle voorwaarden voor veilig en integer onderzoek. Hiermee wordt dan ook toegezien op uitvoering volgens wet- en regelgeving. In 2011 is dit door de Raad van Bestuur HagaZiekenhuis onderkend. Er is een start gemaakt met een Wetenschapsbureau om de verdere professionalisering vorm te geven. De Wetenschapscommissie van het HagaZiekenhuis heeft in 2012 mede aan de basis van deze ontwikkeling gestaan. In 2013 kon het bureau zich verder ontwikkelen en vorm geven aan haar taken. Samenstelling personele bezetting wetenschapsbureau : ymevr. Dr. R. Vos (0,6 FTE) tot ymevr. J. van de Wetering (0.8 FTE) ydr. P.W. Wijermans (voorzitter Wetenschapscommissie en ondersteunend lid wetenschapsbureau) OVERLEGSTRUCTUREN De leden van het wetenschapsbureau hebben regelmatig overleg met diverse geledingen van het ziekenhuis. 4 HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2013

7 ywekelijks en indien noodzakelijk vaker, intern overleg. ytweewekelijks overleg met FIC ytweemaandelijks overleg met de contactpersonen van de wetenschapsbureaus van de vakgroepen. yieder kwartaal overleg met de Wetenschapscommissie van het ziekenhuis. CURSUSSEN Ook in 2013 werd aandacht besteed aan scholing opdat het klinisch wetenschappelijk onderzoek nog veiliger en effectiever kan plaatsvinden. Voor zowel interne medewerkers maar ook voor geinteresseerden van buiten het ziekenhuis werden GCP-cursussen georganiseerd. 3 Behandelde onderzoeken In 2013 zijn er meer onderzoeken aangeboden dan in het voorafgaande jaar. In het af gelopen jaar werden alle onderzoekers benaderd van studies die bij het wetenschapsbureau in 2011 en 2012 waren ingebracht en die medio 2013 nog niet van start waren gegaan. Aan een aantal kon hulp gegeven worden om de problemen rond de organisatie van de studie op te lossen. Van sommige studies werd in overleg met de studiecoordinator duidelijk dat het nooit tot een implementatie zou komen. De procedure rond deze onderzoeken werd gestaakt en indien noodzakelijk werd de METC daarvan in kennis gesteld. ONDERZOEKEN 2012 EN Aangeboden onderzoeken: Goedgekeurd in 2012: 42 Goedgekeurd in 2013: Afgewezen door METC: 2 Teruggetrokken: 4 Nog lopende: 7 18 AANTAL STUDIES IN 2013 Totaal aangeboden studies in Aantal WMO-plichtige onderzoeken 47 Niet WMO-plichtige onderzoeken 42 In 2013 studies die administratief goedgekeurd zijn door Raad van Bestuur 64 Aantal studies die in 2013 nog niet van start zijn gegaan 25 Multicenter studies 47 Investigator initiated onderzoek 42 HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

8 Tweeenveertig van de ingediende protocollen betrof investigator initiated onderzoek. Hiervan werden er twee negatief beoordeeld door de METCZWH. Tien van de Investigator Initiated protocollen waren WMO-plichtig. Bij de dertig overgebleven protocollen betrof het niet WMO-plichtig onderzoek. Van vijfentwintig protocollen waren op nog niet alle administratieve handelingen verricht zodat deze niet voor definitieve ondertekening aan de Raad van Bestuur konden worden aangeboden. Opvallend was de vaak lange wachttijd tot alle documenten aanwezig waren. Wanneer een onderzoek binnen de reguliere zorg valt, wordt een nulbegroting ingediend. Veel van de in 2013 gestarte onderzoeken hebben zo n nulbegroting. Na 1 juli 2012 moesten de industriegesponsorde onderzoeken rekening houden met een extra bedrag voor het wetenschapsfonds (8%) en de overhead (8%), in totaal 16% boven op het sponsorbedrag in relatie tot het betreffende onderzoek. Slechts bij één onderzoek, geïnitieerd in 2013, werd er ook daadwerkelijk een storting in het wetenschapsfonds verricht. WETENSCHAPSFONDS Bij veel industriegesponsorde onderzoeken ontvangt de onderzoeker een vergoeding per geïncludeerde patiënt. Conform het wetenschapsbeleid HagaZiekenhuis wordt bij industriegesponsorde onderzoeken waarvan de onderhandelingen plaatsvinden na 1 juli 2012, de 8% voor het wetenschapsfonds in de onderhandeling meegenomen. In 2013 vond de eerste storting in het wetenschapsfonds plaats (de IDEA-studie van de Kindergeneeskunde). Ook de Raad van Bestuur deed de door haar beloofde bijdrage aan het Wetenschapsfonds in Er is een batig saldo van ruim 200K. Omdat het wetenschapsbeleidsplan in 2013 nog niet door de Medische Staf was goedgekeurd is van een aantal projecten het beoogde bedrag niet in het Wetenschapsfonds terechtgekomen Totaal Aanvragen gehonoreerd Aanvragen afgewezen Totaal aanvragen HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2013

9 REKENINGNUMMER WETENSCHAPSFONDS Omschrijving Project nummer Begin balans Inkomen Uitgaven Balans 2012 Bijdrage RvB Eindbalans Opheffen rekening Bijdrage IDEA studie Bijdrage RvB Eindbalans Totaal HAGASCOOP Het wetenschapstijdschrift HagaScoop is in 2013 met ondersteuning van de afdeling Communicatie drie keer verschenen waarvan een keer in de vorm van een supplement met alle ingezonden abstracts van de wetenschapsdag. Meer informatie op HAGASCOOP DISSERTATIEREEKS In 2013 is een proefschrift opgenomen in de HagaScoop Dissertatiereeks. Het betreft het volgende proefschrift: Titel proefschrift: Phenotype-driven asthma treatment in children Door: Marianne Nuijsink Op: 4 juni 2013 (Rotterdam) HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

10 4 Haga Wetenschapsdag 2013 De Haga Wetenschapsdag vond op 21 november 2013 plaats in het nieuwe Auditorium van het HagaZiekenhuis. Op de wetenschapsdag waren 170 deelnemers aanwezig. Dit jaar werden er 71 abstracts ingediend. Er vond in 2013 voor het eerst een selectie plaats op basis van de inhoud van het ingstuurde abstract. Uit de inzendingen werden door de wetenschapscommissie 60 abstracts uitgekozen voor een posterpresentatie. Hieruit werden 6 abstract gekozen voor een aparte presentatie tijdens de poster walk. Tevens werden 6 abstract gekozen voor een orale presentatie. Dr. H.P. (Harm) Sleeboom hield een voordracht getiteld Moderne behandeling van osteoporose. [Vlnr.] D. (Dorothea) Evers, AIOS Hematologie, R.J. (Rolf ) Verheul, AIOS Klinische Chemie, en dr. J.W.S. (Jos) Merkus, chirurg zijn de gelukkige prijswinnaars op de Haga Wetenschapsdag van 21 november 2013 Voorafgaand aan deze wetenschapsdag waren jonge onderzoekers uitgenodigd voor een scholingsprogramma over het presenteren van (klinisch wetenschappelijk) onderzoek. yde posterprijs is dit jaar gegaan naar drs Rolf Verheul van het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium voor de poster Leeftijdsafhankelijke afkapwaarden voor de D-Dimeer test bij verdenking op een veneuze-embolie: zo klaar als een klontje. yde afdelingsprijs is dit jaar gegaan naar de afdeling Heelkunde. yde dr. Chanfleury van IJsselsteinpsrijs is dit jaar gegaan naar Mevr. Drs. Dorothea Evers van de afdeling Hematologie voor haar artikel The efficiency of therapeutic erythrocytapheresis: a mathematical tool for predicting response in hereditary hemochromatosis, polycythemia vera and secondary erythrocytosis. 5 Vooruitblik 2014 Voor 2014 zal het een uitdaging zijn om alle partijen die betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek het beleidsplan Wetenschappelijk onderzoek HagaZiekenhuis te laten accorderen. De verdere professionalisering van het wetenschapsbureau HagaZiekenhuis staat op het programma. De nadruk zal liggen op: yaanschaf datamanagement systeem yinterne monitoring van studies. Er zullen dus monitors moeten worden opgeleid yaanbieden van een GCP cursussen yaanbieden van een cursus basis statistiek (wetenschapscoördinator) 8 HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2013

11 6 Jaaroverzicht per afdeling Publicaties en abstracts uit 2013 waaraan medewerkers van het HagaZiekenhuis hebben bijgedragen per afdeling. Sommige items komen bij meer dan één afdeling voor. ANESTHESIOLOGIE Publicaties yjungschläger H: Postoperatieve misselijkheid en braken. Nursing 2013;19(3):49-54 yvan der Zwan T: Fatal outcome in a child with Mucopolysaccharidosis type I after adenotomy. Ned. Tijdschr. voor Anesthesiologie 2013: 13; APOTHEEK Speciale projecten yfarma-xl: binnen het samenwerkingsverband van Haga, RdGG, SFG, Vlietlandziekenhuis en IJssellandziekenhuis worden farmaceutische zorgpaden geïmplementeerd om de zorg naar een hoger kwaliteits- en doelmatigheidsniveau te brengen. Deze behandelprotocollen zijn gebaseerd op de meest recente kennis uit de literatuur, landelijke richtlijnen en eigen ervaringen. Door structureel parameters te meten en te registreren wordt de zorg evalueerbaar. De individuele behandeling van een patiënt kan direct worden bijgesteld op basis van deze parameters. Gelijktijdig kan uitkomstenonderzoek binnen patiëntgroepen leiden tot bijstelling van de zorgpaden. yhet HAGA project Een betere medicatieoverdracht door scholing, samenwerking en procesoptimalisatie beoogt de medicatieoverdracht in het HagaZiekenhuis in de spoedsetting meetbaar naar een hoger niveau te tillen. Eind 2012 is een nulmeting uitgevoerd, waarbij duidelijk werd dat vaak onbewuste discrepanties met de thuismedicatie optreden. Vervolgens is in 2013 het medicatieoverdrachtsproces geoptimaliseerd door o.a. informatie over thuismedicatie beter vindbaar en toepasbaar te maken en scholingen te geven. Een nameting heeft in november 2013 plaatsgevonden en wordt op dit moment verwerkt. Onderzoekslijnen 1. De onderzoekslijn Cystic Fibrosis met het centrum voor volwassen CF-patiënten van het HagaZiekenhuis is de langstlopende onderzoekslijn binnen de AHZ. Deze onderzoekslijn heeft naast registratieonderzoek al 4 proefschriften van ziekenhuisapothekers opgeleverd. Momenteel promoveert Annelies van Velzen binnen deze lijn. Primair verantwoordelijk: J Uges, ziekenhuisapotheker. 2. Medicatieveiligheid rondom IC opnamen: onderzoek naar medicatieverificatie rondom IC opnamen en het optimaliseren van farmacotherapie door aanwezigheid van een apotheker tijdens de IC visite. Binnen deze onderzoekslijn wordt samengewerkt met het Erasmus MC. Promovenda en primair verantwoordelijk voor deze lijn: mw BE Bosma, ziekenhuisapotheker. 3. Klinische farmaco-epidemiologie: onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen mbv van gegevens die routinematig worden vastgelegd. Onderzoekslijn in opbouw in samenwerking met de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC. Primair verantwoordelijk: mw Dr. LE Visser, ziekenhuisapotheker-epidemioloog. HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

12 Publicaties yalghanem S, Paterson I, Touw DJ, Thomson AH. Influence of multiple courses of therapy on aminoglycoside clearance in adult patients with cystic fibrosis. J Antimicrob Chemother 2013; doi: ybecker ML, Elens LL, Visser LE, Hofman A, Uitterlinden AG, van Schaik RH, Stricker BH. Genetic variation in the ABCC2 gene is associated with dose decreases or switches to other cholesterol-lowering drugs during simvastatin and atorvastatin therapy. Pharmacogenomics 2013;13: yvan Blijderveen JC, Verhamme KM, Zietse R, Visser LE, Romio SA, Buhre PN, Sturkenboom MC, Hofman A, Straus SM, Stricker BH. Overanticoagulation is associated with renal function decline. J Nephrol 2013;26: ybosma MS, De Man P, Rietveld AP, Touw DJ, Geerlings CJC. Farmacokinetiek van ertapenem in een doseerregime van driemaal per week bij chronische hemodialysepatienten. Pharm Weekbl WP 2013; 7: ygeerlings CJ, de Man P, Rietveld AP, Touw DJ, Cohen Tervaert JW. A practical thrice weekly Ertapenem dosage regime for chronic hemodialysis patients? Clin Nephrol. 2013;80:312. yhunfeld NGN, Le Brun PPH. Generiek protonpompremmers: zijn ze uitwisselbaar? Magma 2013; 4: yde Keyser CE, Becker ML, Uitterlinden AG, Hofman A, Lous JJ, Elens L, Visser LE, van Schaik RH, Stricker BH. Genetic variation in the PPARA gene is associated with simvastatin-mediated cholesterol reduction in the Rotterdam Study. Pharmacogenomics 2013;14: ykhorsand N, Giepmans L, Meijer K, van Hest RM, Veeger NJGM: A low fixed dose of prothrombin complex concentrate is cost effective in emergency reversal of vitamin K antagonists. Haematologica 2013;98:e65-e67. ymas-morey P, Visser MHM, Winkelmolen L, Touw DJ: Clinical toxicology and management of intoxications with synthetic cathinones ( bath salts ). J Pharm Pract 2013;26: ynoordam R, Aarts N, Hofman A, van Schaik RH, Stricker BH, Visser LE. Association between genetic variation in the ABCB1 gene and switching, discontinuation, and dosage of antidepressant therapy: results from the Rotterdam Study. J Clin Psychopharmacol 2013;33: yrodenburg EM, Hoorn EJ, Ruiter R, Lous JJ, Hofman A, Uitterlinden AG, Stricker BH, Visser LE. Thiazide-associated hyponatremia: a population-based study. Am J Kidney Dis 2013;62: yrodenburg EM, Visser LE, Stricker BH. Geslachtsverschillen in de respons op cardiovasculaire geneesmiddelen. MFM Tijdschrift over Praktijkgerichte Farmacotherapie 2013;3:21-5. yruiter R, Oei L, Visser LE, Peltenburg HG, Hofman A, Zillikens MC, Uitterlinden AG, Rivadeneira F, Stricker BH. The effect of thiazide and loop diuretics on urinary levels of free deoxypyridinoline: an osteoclastic bone-resorption marker. J Clin Pharm Ther 2013;38: yruiter R, Visser LE, Rodenburg EM, Trifirò G, Ziere G, Stricker BH. Ziekenhuisopnames door geneesmiddelbijwerkingen bij 55-plussers in Nederland. PW Wetenschappelijk Platform. 2013;7:a1330. yruiter R, Stricker BH, Hoogma RPLM, Visser LE. Diabetes mellitus type 2, insuline en het risico op kanker. MFM Tijdschrift over Praktijkgerichte Farmacotherapie 2013;3: ysiiskonen SJ, Koomen ER, Visser LE, Herings RM, Guchelaar HJ, Ch Stricker BH, Nijsten TE. Exposure to phototoxic NSAIDs and quinolones is associated with an increased risk of melanoma. Eur J Clin Pharmacol 2013;69: HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2013

13 Ziekenhuisapotheker prof.dr. D. (Daan) Touw neemt vanwege het aanvaarden van een leerstoel in Groningen, afscheid van het HagaZiekenhuis Abstracts yberkhout MC, van Velzen AJ, Touw DJ, el Bouazzaoui LH, Rijntjes E, Heijerman HGM: Pharmacokinetics of nasal administered tobramycin in patients with cystic fibrosis. Journal of Cystic Fibrosis Vol. 12Supplement 1, Page S66. ykhorsand N, Van Hest RM, Labbaf SZ, Ypma P, Vermaas HW, Veeger NJGM, Meijer K: Clinical outcome after occurrence of vitamin K-antagonist related major bleeding complication: A two-year observational follow-up study. Blood 2013; 122:2382 ykooistra HAM, Khorsand N, Kluin-Nelemans HC, Veeger NJGM, Piersma M, Meijer K: A cohort study of 15,912 patients on the long-term quality of vka therapy after extreme overanticoagulation. Blood 2013; 122:2384 ymitrov-winkelmolen L, Oude Engberink RD, Roelofs R, Ponjee GA, Vleming LJ, Wilms EB, Geelhoed-Duijvestijn NH. Metformin, renal function and lactate: the MetClear Study. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158(5):A6266. yvan Velzen AJ, Shahbabai P, Uges JWF, Touw DJ, Heijerman HGM: Influence of inhalation mode on aerosol lung deposition in patients with cystic fibrosis PART 1: Pharmacokinetic data as representative of lung deposition. Journal of Cystic Fibrosis Vol. 12Supplement 1, Page S98. Letters ygeerlings CJC, de Man P, Rietveld AP, Touw DJ, Cohen Tervaert JW: A practical thrice weekly Ertapenem dosage regime for chronic hemodialysis patients? Clin Nephrol 2013;80:312. Voordrachten yn Aarts, R Noordam, A Hofman, H Tiemeier, BH Stricker, LE Visser. Utilization patterns of antidepressants between 1991 and 2011 in a population-based cohort of Dutch elderly. FIGON Dutch Medicines Day, oktober HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

14 yn Aarts, S Akoudad, R Noordam, A Hofman, H Tiemeier, MA Ikram, BH Stricker, MW Vernooij, LE Visser. Serotonergic antidepressants and presence of cerebral microbleeds in the general population: the Rotterdam Scan Study. FIGON Dutch Medicines Day, oktober yn Aarts, R Noordam, A Hofman, BH Stricker, LE Visser. Association of patient and drug characteristics with adherence and persistence. ICPE, augustus yn Aarts, R Noordam, L Zuurbier, A Hofman, H Tiemeier, BH Stricker, LE Visser. Association between antidepressant use and sleep quality: a population-based cohort study. ICPE, augustus yr Noordam, N Aarts, LE Visser. Sex-specific association between antidepressant drug use and body mass index in ambulatory elderly: results from the Rotterdam Study. ICPE, augustus yvan Velzen AJ, Shahbabai P, Uges JWF, Touw DJ, Heijerman HGM. Influence of inhalation mode on aerosol lung deposition in patients with Cystic Fibrosis: a pharmacokinetic approach. Wetenschapsdag HAGA yle Visser Ouderen vaker opgenomen door bijwerkingen, Boerhaave cursus Leiden, 11 april yle Visser, Man-vrouw verschillen in respons op geneesmiddelen, EVA werkgroep Erasmus MC,, 25 april yle Visser Effectiviteit en bijwerkingen van antidepressiva bij ouderen, ZonMw symposium,, 15 nov CARDIOLOGIE Publicaties ybackus BE, Six AJ, Kelder JC, Bosschaert MAR, Mast EG, Mosterd A, Veldkamp RF, Wardeh AJ, Tio R, Braam R, Monnink SHJ, van Tooren R, Mast TP, van den Akker F, Cramer MJM, Poldervaart JM, Hoes AW, Doevendans PA: A prospective validation of the HEART score for chest pain patients at the emergency department. Int J Cardiol 2013;168: ydelemarre BJM: The haemodynamic cascade. Neth Heart J 2013;21: ydu Pre BC, van Driel VJ, van Wessel H, Loh P, Doevendans PA, Goldschmeding R, Wittkampf FH, Vink A: Minimal coronary artery damage by myocardial electroporation ablation. Europace 2013;15: yluijendijk P, Bouma BJ, Vriend JWJ, Groenink M, Spijkerboer AM, Mulder BJM: Left ventricular fibrosis in adults after coarctation repair, does it play a role? Int J Cardiol 2013;168: yluijendijk P, Stevens AWJM, de Bruin-Bon RHAC, Boekholdt SM, Vriend JWJ, Vliegen HW, Bouma BJ, Mulder BJM: Rates and determinants of progressive aortic valve dysfunction in aortic coarctation. Int J Cardiol 2013;167: yluijendijk P, Franken RJ, Vriend JWJ, Zwinderman AH, Vliegen HW, Winter MM, Groenink M, Bouma BJ, Mulder BJM: Increased risk for ascending aortic dilatation in patients with complex compared to simple aortic coarctation. Int J Cardiol 2013;167: yspijker EE, de Bont M, Bax M, Sandel M: Practical use, effects and complications of prehospital treatment of acute cardiogenic pulmonary edema using the Boussignac CPAP system. Int J Emerg Med 2013;6:8. yvan de Hoef TP, Bax M, Damman P, Delewi R, Hassell MECJ, Piek MA, Chamuleau SAJ, Voskuil M, van Eck-Smit BLF, Verberne HJ, Henriques JPS, Koch KT, de Winter RJ, Tijssen JGP, Piek JJ, Meuwissen M: Impaired Coronary Autoregulation Is Associated With Longterm Fatal Events in Patients With Stable Coronary Artery Disease. Circ Cardiovasc Interv 2013;6: HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2013

15 yvan de Hoef TP, Bax M, Meuwissen M, Damman P, Delewi R, de Winter RJ, Koch KT, Schotborgh C, Henriques JPS, Tijssen JGP, Piek JJ: Impact of Coronary Microvascular Function on Long-term Cardiac Mortality in Patients With Acute ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction. Circ Cardiovasc Interv 2013;6: Abstracts ydupuis MM, Evrard F, De Bruijn S., Segers-van Rijn J, Dupuis F, Jacquerye P, Picard G, Ghysens O, Dahan K, Verellen C: Is transient global amnesia (TGA) hereditary? Journal of the Neurological Sciences 2013;Conference:e664. yghauharali-imami S, Bax M, Haasdijk AP, Schotborgh C, Bech JW, Savalle L, Oemrawsingh P: Long-term clinical outcome of staged versus immediate complete percutaneous revascularization after primary pci for stemi in patients with multivessel disease. European Heart Journal 2013;34:871. yghauharali S, Bax M, Schotborgh C, Haasdijk AP, Bech J, Savalle L, Oemrawsingh P: Long term follow-up of 4 treatment strategies in Multivessel Disease (MVD) following Primary Percutaneous Intervention (PPCI) for ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI). European Heart Journal 2013;34:874. yimami S, Bax M, Haasdijk A, Schotborgh C, Bech JW, Savalle L, Oemrawsingh P: Impact of Gender on Mortality at Long-Term Fu in Stemi with Multivessel Disease After Primary Pci. Journal of the American College of Cardiology 2013;61:E1701. ykeunen RW, Wokke B, Khalilzadaa M, Hoohenkerk G, Falsafi MA, ten Berge R, Prenger K: TCD Embolus Detection guided valve replacement in Native Infective Endocarditis: a case report. Cerebrovascular Diseases 2013;35:(suppl3),362. ykeunen RW, Hoohenkerk G, Wokke B, Khalilzadaa M, Falsafi MA, ten Berge R, Prenger K, Tavy DL: TCD Embolus Detection in Native Infective Endocarditis: a case report. Cerebrovascular Diseases 2013;35:(suppl 3),377. ysjauw KD, Van De Hoef TP, Ouweneel DM, Bax M, Vis MM, Piek JJ, Henriques JP: Value of admission glucose to predict impaired coronary microcirculation in acute ST-elevation myocardial infarction. European Heart Journal 2013;34:408. DERMATOLOGIE Publicaties yvan der Rhee H, Coebergh JW, de Vries E: Is prevention of cancer by sun exposure more than just the effect of vitamin D? A systematic review of epidemiological studies. Eur J Cancer 2013;49: GYNAECOLOGIE EN OBSTETRIE Publicaties yadriaanse BME, Natte R, Hellebrekers BWJ: Scar endometriosis after a caesarean section: A perhaps underestimated complication. Gynecological Surgery 2013;10: yde Vos van Steenwijk P, van Poelgeest M, Ramwadhdoebe T, Lowik M, Berends-van der Meer D, van der Minne C, Loof N, Stynenbosch L, Fathers L, Valentijn A, Oostendorp J, Osse E, Fleuren G, Nooij L, Kagie M, Hellebrekers B, Melief C, Welters M, van der Burg S, Kenter G: The long-term immune response after HPV16 peptide vaccination in women with low-grade pre-malignant disorders of the uterine cervix: a placebo-controlled phase II study. Cancer Immunol Immunother Epub HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

16 ylindenburg ITM, van Kamp IL, van Zwet EW, Middeldorp JM, Klumper FJCM, Oepkes D: Increased perinatal loss after intrauterine transfusion for alloimmune anaemia before 20 weeks of gestation. BJOG 2013;120: ylindenburg ITM, van Klink JM, Smits-Wintjens VEHJ, van Kamp IL, Oepkes D, Lopriore E: Long-term neurodevelopmental and cardiovascular outcome after intrauterine transfusions for fetal anaemia: a review. Prenat Diagn 2013;33: yrath MEA, Smits-Wintjens VEHJ, Lindenburg ITM, Folman CC, Brand A, van Kamp IL, Oepkes D, Walther FJ, Lopriore E: Postnatal outcome in neonates with severe Rhesus c compared to Rhesus D hemolytic disease. Transfusion 2013;53: yten Eikelder MLG, Neervoort F, Rengerink KO, Jozwiak M, de Leeuw JW, de Graaf I, van Pampus MG, Franssen M, Oudijk M, van der Salm P, Woiski M, Pernet PJM, Feitsma AH, van Vliet H, Porath M, Roumen F, van Beek E, Versendaal H, Heres M, Mol BWJ, Bloemenkamp KWM: Induction of labour with a Foley catheter or oral misoprostol at term: the PROBAAT-II study, a multicentre randomised controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth 2013;13:67. yvan Baaren GJ, Jozwiak M, Opmeer BC, Oude Rengerink K, Benthem M, Dijksterhuis MGK, van Huizen ME, van der Salm PCM, Schuitemaker NWE, Papatsonis DNM, Perquin DAM, Porath M, van der Post JAM, Rijnders RJP, Scheepers HCJ, Spaanderman M, van Pampus MG, de Leeuw JW, Mol BWJ, Bloemenkamp KWM: Cost-effectiveness of induction of labour at term with a Foley catheter compared to vaginal prostaglandin E(2) gel (PROBAAT trial). BJOG 2013;120: yverduin EP, Schonewille H, Brand A, Haasnoot GW, Claas FHJ, Lindenburg ITM, Lopriore E, Oepkes D, Roelen DL, Doxiadis IIN: High anti-hla response in women exposed to intrauterine transfusions for severe alloimmune hemolytic disease is associated with mother-child HLA triplet mismatches, high anti-d titer, and new red blood cell antibody formation. Transfusion 2013;53: HEELKUNDE Onderzoekslijnen yamaros- vergelijkende studie tussen operatie en radiotherapie van de oksel bij mammacarcinoompatienten; dr JWS Merkus yarm studie- vergelijkende studie tussen arm-kliersparende okselklieroperatie en klassieke okselklieroperatie bij mammacarcinoom patiënten : dr JWS Merkus yfocus-studie prospectieve stuide naar behandelingsvoorkeuren van patienten met een mammacarcinoom ; dr I. Jannink ymale Breast cancer studie- prospectieve landelijke registratiestudie van mammacarcinoom bij mannen (BOOG): dr jws merkus ydata-trial- gerandomiseerde studie naar verlengde adjuvante behandeling met aromataseremmer bij mammacarcinoom patienten Pi dr JWS Merkus yclimb studie-ism med oncologie en LUMC-studie naar behandelingsvoorkeuren en resultaten van behandeling bij geriatrische patienten met een mammacarcinoom. Pi J. Portielje ysleutel trial: multicenter prospectief gerandomiseerd onderzoek naar wel of niet opereren clavicula fracturen. ypodcast studie: multicenter prospectief gerandomiseerdop seh naar wel of niet thrombose profylaxe bij gips immobilisatie, beide in samenwerking met LUMC. ypost fix studie: binnenkort te starten onderzoekt of er klinsiche meerwaarde is om een malleolus tertius fragment te stabiliseren, samen met het MCH. Prospectief gerandomiseerd. yilluminos humerus mergpen fixatiestudie studie, fase 3 studie nieuw implantaat. 14 HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2013

17 Publicaties ycolaris JW, Allema JH, Biter LU, Reijman M, van de Ven CP, de Vries MR, Bloem RM, Kerver AJ, Verhaar JA. Conversion to below-elbow cast after 3 weeks is safe for diaphyseal both-bone forearm fractures in children.acta Orthop Oct;84(5): ycolaris JW, Reijman M, Allema JH, Biter LU, Bloem RM, van de Ven CP, de Vries MR, Kerver AJ, Verhaar JA. Early conversion to below-elbow cast for non-reduced diaphyseal both-bone forearm fractures in children is safe: preliminary results of a multicentre randomised controlled trial. Arch Orthop Trauma Surg Oct;133(10): ycolaris J, Reijman M, Allema JH, Kraan G, van Winterswijk P, de Vries M, van de Ven C, Verhaar J.Single-bone intramedullary fixation of unstable both-bone diaphyseal forearm fractures in children leads to increased re-displacement: a multicentre randomised controlled trial. Arch Orthop Trauma Surg Aug;133(8): ycolaris JW, Allema JH, Reijman M, Biter LU, de Vries MR, van de Ven CP, Bloem RM, Verhaar JA. Risk factors for the displacement of fractures of both bones of the forearm in children.bone Joint J May;95-B(5): ycolaris JW, Allema JH, Biter LU, de Vries MR, van de Ven CP, Bloem RM, Kerver AJ, Reijman M, Verhaar JA. Re-displacement of stable distal both-bone forearm fractures in children: a randomised controlled multicentre trial. Injury Apr;44(4): yden Dulk M., Witvliet MJ, Kortram K, Neijenhuis PA, de Hingh IH, Engel AF, van de Velde CJH, de Brauw LM, Putter H, Brouwers MAM, Steup W-H: The DULK (Dutch leakage) and modified DULK score compared: Actively seek the leak. Colorectal Disease 2013;15:e528-e533. yvan der Plas E, Zijp G, Froeling F, De Wilde J., van der Voort L, Hack W: Orchidopexy in late childhood often associated with previously normal testicular position. European Journal of Pediatric Surgery 2013;23: yvan der Plas E, Meij-de Vries A, Goede J, van der Voort-Doedens L, Zijp G, Hack W: Testicular microlithiasis in acquired undescended testis after orchidopexy at diagnosis. Andrology 2013;1: yvan der Plas E, Zijp G, Froeling F, van der Voort-Doedens L, Meij-de Vries A, Goede J, Hack W: Acquired Undescended Testis: Long-Term Testicular Volume after Orchiopexy at Diagnosis. J Urol Epub yvan der Plas EM, Zijp GW, Froeling FMJA, van der Voort-Doedens L, Meij-de Vries A, Goede J, Hack WWM: Long-term testicular volume after orchiopexy at diagnosis of acquired undescended testis. J Urol 2013;190: Abstracts yten Berge M, van Huijstee PJ, Damhuis RAM, Veldman PHJM, Eerenberg JP, Schreurs WH, Wouters MW, Veen EJ: Safe introduction of VATS in the Netherlands: First results of a nation-wide audit. European Journal of Cancer 2013;49:S803. ym.e.m. Bouwman, K.M. Fennema, M. de Jongste, C.J. v Rooden, P. Warmerdam, I. Jannink, J.W.S. Merkus ymri Mamma; een retrospectieve analyse naar de diagnostische opbrengst bij high risk screening en bij diagnostische problem solving. yk.m. Fennema, J.H.A. Fris, M.E.M Bouwman, I. Jannink, H. Boutkan, C.S.J. Duchateau, F.J. Bot, J.W.S. Merkus. 5 jaar schildwachtklierprocedures bij mammacarcinoom in HagaZiekenhuis. Resultaten en consequenties yj.h. Fris, F.J.Bot, S. Beekmans, R.Teepe, J.Portielje, A. Schmitz, J.W.S.Merkus MELANOOMTEAM HAGAZIEKENHUIS. RESULTATEN Multidisciplinaire behandeling, -bespreking, en protocol-adherentie HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

18 yj.h. Fris, A. Schmtiz, K.M.Fennema, M. Bouwman, I.Jannink, H.Boutkan, J.W.S. Merkus Mammacarcinoom behandeling HagaZiekenhuis Uitkomstindicatoren en Spiegelinformatie ym. Schingenga, J.S.D. Mieog, W.H. Steup, M.A.M. Brouwers, J.W.S. Merkus Galblaasoperaties HagaZiekenhuis ; Complicatieregistratie als kwaliteitsinstrument ya.schmitz, J.H. Fris, M.A.M. Brouwers, H. Boutkan, W.H. Steup, J.W.S Merkus Colorectaal carcinoom HagaZiekenhuis Uitkomstindicatoren en landelijke spiegelinformatie. yvan der Geest LGM, Elferink MAG, Steup WH, Witte AMC, Nortier JWR, Tollenaar RAEM, Struikmans H: Factors determining hospital delay in an unrestricted population of colorectal cancer patients in the western part of The Netherlands. European Journal of Cancer 2013;49:S518. ym.vester, M. Vreugdenhil, D. Meeuwis, J.J. Wever, J.W.S. Merkus Implantatie van Port-a-Cath systemen voor intraveneuze toegang HagaZiekenhuis. Resultaten ; complicaties, levensduur, en vergelijking met literatuur HEMATOLOGIE Onderzoekslijnen yveiligheid en effectiviteit van bloedproducten in het bijzonder van thrombocytentransfusies. yauto-immuun thrombocytopenie yepigenetische achtergronden en behandeling van hematologische aandoeningen in het bijzonder van MDS en AML yhemoglobinopathiezorg yklinisch wetenschappelijk onderzoek in het bijzonder bij patienten met multiple myeloom Publicaties ybringhen S, Mateos MV, Zweegman S, Larocca A, Falcone AP, Oriol A, Rossi D, Cavalli M, Wijermans P, Ria R, Offidani M, Lahuerta JJ, Liberati AM, Mina R, Callea V, Schaafsma M, Cerrato C, Marasca R, Franceschini L, Evangelista A, Teruel A-I, van der Holt B, Montefusco V, Ciccone G, Boccadoro M, Miguel JS, Sonneveld P, Palumbo A: Age and organ damage correlate with poor survival in myeloma patients: Meta-analysis of 1435 individual patient data from 4 randomized trials. Haematologica 2013;98: ydeschler B, Ihorst G, Platzbecker U, Germing U, Marz E, de Figuerido M, Fritzsche K, Haas P, Salih HR, Giagounidis A, Selleslag D, Labar B, de Witte T, Wijermans P, Lubbert M: Parameters detected by geriatric and quality of life assessment in 195 older patients with myelodysplastic syndromes and acute myeloid leukemia are highly predictive for outcome. Haematologica 2013;98: yevers D, Kerkhoffs J, Van Egmond L, Schipperus M, Wijermans P: The efficiency of therapeutic erythrocytapheresis compared to phlebotomy: A mathematical tool for predicting response in hereditary hemochromatosis, polycythemia vera, and secondary erythrocytosis. J Clin Apher Epub yevers D, Kerkhoffs JL, Van Egmond L, Wijermans PW: The efficiency of therapeutic erythrocytapheresis compared to phlebotomy in relation to blood volume and deltahematocrit: an evaluation in hereditary hemochromatosis polycythemia vera and secondary erythrocytosis. Transfus Apher Sci 2013;48: HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2013

19 yholtzer-goor KM, Bouwmans-Frijters CA, Schaafsma MR, de Weerdt O, Joosten P, Posthuma EF, Wittebol S, Huijgens PC, Mattijssen EJ, Vreugdenhil G, Visser H, Peters WG, Erjavec Z, Wijermans PW, Daenen SM, van der Hem KG, van Oers MH, Groot CA. Real-world costs of chronic lymphocytic leukaemia in the Netherlands. Leuk Res yklodzinska S, Vos JMI, Kersten MJ, Wijermans P, Minnema MC: A survey on diagnostic methods and treatment strategies used in patients with Waldenstrom s macroglobulinaemia in the Netherlands. Netherlands Journal of Medicine 2013;71: yvan de Loosdrecht A, Huls G. Wijermans P, Lowenberg B, Jongen- Lavrencic M. de Witte T. Jansen J. Westers T. de Greef G, Muus P, van Marwijk Kooy M, Schaafsma R, van Maanen T. Deenik W. Beeker A, Brouwer R. Hoogendoorn M. Breems D. Raaijmakers H. Verhoef G. Schouten H. von dem Borne P. Kuball J. Biemaond B. Vellenga E. Ossenkoppele G. Het myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor diagnostiek I. Ned. Tijdschr. Hematologie ; 3-14 yvan de Loosdrecht A, Huls G. Wijermans P, Lowenberg B, Jongen- Lavrencic M. de Witte T. Jansen J. Westers T. de Greef G, Muus P, van Marwijk Kooy M, Schaafsma R, van Maanen T. Deenik W. Beeker A, Brouwer R. Hoogendoorn M. Breems D. Raaijmakers H. Verhoef G. Schouten H. von dem Borne P. Kuball J. Biemaond B. Vellenga E. Ossenkoppele G. Het myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor diagnostiek II. Ned. Tijdschr. Hematologie ; ymorabito F, Bringhen S, Larocca A, Wijermans P, Mateos M, Gimsing P, Mazzone C, Gottardi D, Omede P, Zweegman S, Lahuerta J, Zambello R, Musto P, Magarotto V, Schaafsma M, Oriol A, Juliusson G, Cerrato C, Catalano L, Gentile M, Turel A, Liberati A, Cavalli M, Rossi D, Passera R, Rosso S, Beksac M, Cavo M, Waage A, Miguel J, Boccadoro M, Sonneveld P, Palumbo A, Offidani M: Bortezomib, Melphalan, Prednisone (VMP) versus Melphalan, Prednisone, Thalidomide (MPT) in elderly newly diagnosed Multiple Myeloma patients: A retrospective case-matched study. Am J Hematol ymiddelburg RA, Ypma PF, van der Meer PF, van Wordragen-Vlaswinkel RJ, Eissen O, Kerkhoffs JL. Measuring clinical bleeding using a standardized daily report form and a computer algorithm for adjudication of WHO bleeding grades.vox Sang. 2013;105(2): ypalumbo A, Waage A, Hulin C, Beksac M, Zweegman S, Gay F, Gimsing P, Leleu X, Wijermans P, Sucak G, Pezzatti S, Juliusson G, Pegourie B, Schaafsma M, Galli M, Turesson I, Kolb B, van der Holt B, Baldi I, Rolke J, Ciccone G, Wetterwald M, Lokhorst H, Boccadoro M, Rodon P, Sonneveld P: Safety of thalidomide in newly diagnosed elderly myeloma patients: a meta-analysis of data from individual patients in six randomized trials. Haematologica-the Hematology Journal 2013;98: yregelink JC, Minnema MC, Terpos E, Kamphuis MH, Raijmakers PG, Pieters-van den Bos I, Heggelman BGF, Nievelstein RJ, Otten RHJ, van Lammeren-Venema D, Zijlstra JM, Arens AIJ, de Rooy JW, Hoekstra OS, Raymakers R, Sonneveld P, Ostelo RW, Zweegman S: Comparison of modern and conventional imaging techniques in establishing multiple myeloma-related bone disease: a systematic review. Br J Haematol 2013;162: ysamson A, Schipperus M, Langers A, Dekkers O: Helicobacter pylori infection is not correlated with subclinical thrombocytopenia: A cross-sectional study. Platelets Epub ysanders YV, Eikenboom J, de Wee EM, van der Bom JG, Cnossen MH, Degenaar-Dujardin MEL, Fijnvandraat K, Kamphuisen PW, Laros-van Gorkom BAP, Mauser-Bunschoten EP, Leebeek FWG, Kors A, Zweegman S, Goverde GJ, Jonkers MH, Dors N, Nijziel MR, Meijer K, Tamminga RYJ, van der Linden PW, Ypma PF, Eikenboom HCJ, Smiers FJW, Granzen B, Hamulyak K, Brons P, de Goede-Bolder A: Reduced prevalence of arterial thrombosis in von Willebrand disease. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2013;11: HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

20 yscheid C, Sonneveld P, Schmidt-Wolf I, van der Holt B, El Jarari L, Bertsch U, Salwender H, Zweegman S, Blau I, Vellenga E, Weisel K, Pfreundschuh M, Jie K, Neben K, van de Velde H, Duehrsen U, Schaafsma M, Lindemann W, Kersten M, Peter N, Hanel M, Croockewit S, Martin H, Wittebol S, Bos G, van Marwijk-Kooy M, Wijermans P, Goldschmidt H, Lokhorst H: Bortezomib before and after autologous stem cell transplantation overcomes the negative prognostic impact of renal impairment in newly diagnosed multiple myeloma: a Subgroup Analysis From the HOVON-65/GMMG-HD4 Trial. Haematologica 2013.Epub yschutgens R, Tuinenburg A, Damen S, Ypma P, Mauser-Bunschoten E, Voskuil M: Cardiac catheterization and intervention in hemophilia patients: prospective evaluation of the 2009 institutional guideline. Haemophilia 2013;19: yterwijn M, van Putten WLJ, Kelder A, van der Velden VHJ, Brooimans RA, Pabst T, Maertens J, Boeckx N, de Greef GE, Valk PJM, Preijers FWMB, Huijgens PC, Drager AM, Schanz U, Jongen-Lavrecic M, Biemond BJ, Passweg JR, van Gelder M, Wijermans P, Graux C, Bargetzi M, Legdeur MC, Kuball J, de Weerdt O, Chalandon Y, Hess U, Verdonck LF, Gratama JW, Oussoren YJM, Scholten WJ, Slomp J, Snel AN, Vekemans MC, Lowenberg B, Ossenkoppele GJ, Schuurhuis GJ: High prognostic impact of flow cytometric minimal residual disease detection in acute myeloid leukemia: data from the HOVON/SAKK AML 42A study. J Clin Oncol 2013;31: ythielen N, van der Holt B, Verhoef GEG, Ammerlaan RAHM, Sonneveld P, Janssen JJWM, Deenik W, Falkenburg JHF, Kersten MJ, Sinnige HAM, Schipperus M, Schattenberg A, van Marwijk Kooy R, Smit WM, Chu IWT, Valk PJM, Ossenkoppele GJ, Cornelissen JJ: High-dose imatinib versus high-dose imatinib in combination with intermediate-dose cytarabine in patients with first chronic phase myeloid leukemia: a randomized phase III trial of the Dutch-Belgian HOVON study group. Ann Hematol 2013;92: ytuinenburg A, Damen SAJ, Ypma PF, Mauser-Bunschoten EP, Voskuil M, Schutgens REG: Cardiac catheterization and intervention in haemophilia patients: prospective evaluation of the 2009 institutional guideline. Haemophilia 2013;19: yvoorhees PM, Manges RF, Sonneveld P, Jagannath S, Somlo G, Krishnan A, Lentzsch S, Frank RC, Zweegman S, Wijermans PW, Orlowski RZ, Kranenburg B, Hall B, Casneuf T, Qin X, van de Velde H, Xie H, Thomas SK: A phase 2 multicentre study of siltuximab, an anti-interleukin-6 monoclonal antibody, in patients with relapsed or refractory multiple myeloma. British Journal of Haematology 2013;161: yvos JMI, Minnema MC, Wijermans PW, Croockewit S, Chamuleau MED, Pals ST, Klein SK, Delforge M, Van Imhoff GW, Kersten MJ: Guideline for diagnosis and treatment of Waldenstrom s macroglobulinaemia. Netherlands Journal of Medicine 2013;71: ywiersum-osselton JC, van Tilborgh-de Jong AJW, Zijlker-Jansen PY, van de Watering LMG, Brand A, van der Bom JG, Schipperus MR: Variation between hospitals in rates of reported transfusion reactions: is a high reporting rate an indicator of safer transfusion? Vox Sang 2013;104: yypma PF, Muradin A, Kerkhoffs JL: Large volume apheresis: electrolyte imbalance and loss of platelets; watch for clinically relevant disturbances. Transfus Apher Sci 2013;48:149. Abstracts yaerts E, Taylor L, Dooley F, Kelly M, Struijk W, Derbyshire L, Trappmann C, Provan D: The development of the immune thrombocytopenia (ITP) learning programme. Bone Marrow Transplantation 2013;48:S468-S469. ybecker H, Suciu S, Ruter B, Platzbecker U, Giagounidis A, Selleslag D, Labar B, Germing U, Salih HR, Muus P, Pfluger K-H, Hagemeijer A, Schaefer H-E, Baron F, Ganser A, Aul C, De WT, Wijermans PW, Lubbert M: Low-dose decitabine vs best supportive care in older patients with AML and low blast counts: Results of a subgroup analysis of the randomized phase III study of the eortc leukemia cooperative group and German MDS study group. Blood 2013; 122: HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2013

Pharmacotherapie. Introductie- COIG-cursus. Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam

Pharmacotherapie. Introductie- COIG-cursus. Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam Pharmacotherapie Introductie- COIG-cursus Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam vanaf 9.15 uur registratie en koffie/thee 10.00 10.15 uur opening en inleiding

Nadere informatie

Voortgezette behandeling van longembolie in 2016 visie van de 1.5 lijn Menno Huisman. Afdeling Trombose en Hemostase LUMC Leiden

Voortgezette behandeling van longembolie in 2016 visie van de 1.5 lijn Menno Huisman. Afdeling Trombose en Hemostase LUMC Leiden Voortgezette behandeling van longembolie in 2016 visie van de 1.5 lijn Menno Huisman Afdeling Trombose en Hemostase LUMC Leiden Traditionele behandeling van VTE UFH LMWH Fondap. Vitamin-K antagonists Vitamin-K

Nadere informatie

PRO. De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten

PRO. De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten PRO De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten Prof. dr. Saskia Middeldorp, internist Afdeling Vasculaire Geneeskunde Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Wat zegt de NHG standaard

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/21643 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Jozwiak, Marta Title: Induction of labour : Foley catheter revisited Issue Date:

Nadere informatie

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Kaart toenemende demografie obesitas The influence of obesity on total joint arthroplasty.

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20183 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Rooden, Stephanie Maria van Title: Clinical patterns in Parkinson s disease Date:

Nadere informatie

Publications PUBLICATIONS

Publications PUBLICATIONS Publications 164 Publications PUBLICATIONS 1. Heemskerk B, Veltrop-Duits LA, van Vreeswijk T, ten Dam MM, Heidt S, Toes RE, van Tol MJ, Schilham MW. Extensive cross-reactivity of CD4 + adenovirus-specific

Nadere informatie

Landelijk Diabetes Congres 2016

Landelijk Diabetes Congres 2016 Landelijk Diabetes Congres 2016 Insuline Pompen, zelfcontrole en sensoren, need to know Thomas van Bemmel, Internist Gelre Ziekenhuis Apeldoorn Disclosures (potentiële) belangenverstrengeling zie hieronder

Nadere informatie

Acknowledgement. Acknowledgement

Acknowledgement. Acknowledgement Acknowledgement Acknowledgement This study is part of TREND (Trauma RElated Neuronal Dysfunction), a Dutch Consortium that integrates research on epidemiology, assessment technology, pharmacotherapeutics,

Nadere informatie

VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands

VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands VU University Medical Center Hematon openingscongres shared decision making P.C.Huijgens 29 maart 2014 VU University Medical Center VU University Medical Center VU University Medical Center VU University

Nadere informatie

Bijwerkingen van psychotrope geneesmiddelen. Nikkie Aarts

Bijwerkingen van psychotrope geneesmiddelen. Nikkie Aarts Bijwerkingen van psychotrope geneesmiddelen Nikkie Aarts Afdeling Epidemiologie & Inwendige Geneeskunde 3 de Lustrum Farmacovigilantie Platform Nederland Dinsdag 19 mei 2015 Promotietraject In de dagelijkse

Nadere informatie

Dialyse dosis en tijdstip starten CRRT: onderzoekspresentatie. Petra de Vries Renal Practitioner i.o. Erasmus MC Rotterdam

Dialyse dosis en tijdstip starten CRRT: onderzoekspresentatie. Petra de Vries Renal Practitioner i.o. Erasmus MC Rotterdam Dialyse dosis en tijdstip starten CRRT: onderzoekspresentatie Petra de Vries Renal Practitioner i.o. Erasmus MC Rotterdam 13-5-2009 Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding onderzoek Doelstelling en onderzoeksvragen

Nadere informatie

Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline?

Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline? Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline? Joost Hoekstra, internist, AMC Potentiële belangenverstrengeling Klinische Diabetologie AMC ontvangt sponsoring van cq doet projecten met

Nadere informatie

NOAC en coronairlijden. Drs. N. Bennaghmouch, arts-onderzoeker Cardiologie NICE Congres 7 oktober 2016

NOAC en coronairlijden. Drs. N. Bennaghmouch, arts-onderzoeker Cardiologie NICE Congres 7 oktober 2016 NOAC en coronairlijden Drs. N. Bennaghmouch, arts-onderzoeker Cardiologie NICE Congres 7 oktober 2016 Disclosure (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Geen

Nadere informatie

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam Bloedafname CAIRO5 Een gerandomiseerde fase 3 studie naar behandelingsstrategieën voor patiënten met dikke darmkanker met metastasen in alleen de lever, welke (nog) niet in aanmerking komen voor chirurgische

Nadere informatie

Impact of age, tumor characteristics, an d treatmen t on local con trol an d disease outcome in early stage breast can cer.

Impact of age, tumor characteristics, an d treatmen t on local con trol an d disease outcome in early stage breast can cer. 06 Prfschrft JvdH Binnenwerk 23-04-2006 16:06 Pagina 1 Impact of age, tumor characteristics, an d treatmen t on local con trol an d disease outcome in early stage breast can cer. A n EO RT C tran slation

Nadere informatie

Marlies Peters. Workshop Vermoeidheid

Marlies Peters. Workshop Vermoeidheid Marlies Peters Workshop Vermoeidheid De ene vermoeidheid is de andere niet Deze vermoeidheid is er plotseling, niet gerelateerd aan geleverde inspanning De vermoeidheid wordt als (zeer) extreem ervaren

Nadere informatie

Nutritional Risk Screening (NRS 2002)

Nutritional Risk Screening (NRS 2002) Nutritional Risk Screening (NRS 2002) Bron: Kondrup, J., Rasmussen, H. H., Hamberg, O., Stanga, Z., & ad hoc ESPEN Working Group (2003). Nutritional Risk Screening (NRS 2002): a new method based on an

Nadere informatie

Clinical risk management in community pharmacy - Henk Buurma. LIST OF PUBLICATIONS since 1996

Clinical risk management in community pharmacy - Henk Buurma. LIST OF PUBLICATIONS since 1996 LIST OF PUBLICATIONS since 1996 PUBLICATIONS RELATED TO THE THESIS 1. Buurma H, de Smet PA, van den Hoff OP, Egberts AC. Nature, frequency and determinants of prescription modifications in Dutch community

Nadere informatie

Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken. Cindy Kenis. Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige

Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken. Cindy Kenis. Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige Cindy Kenis Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige UZ Leuven, België Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken Introductie (1) Definitie Comprehensive Geriatric

Nadere informatie

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam Bloedafname CAIRO5 Een gerandomiseerde fase 3 studie naar behandelingsstrategieën voor patiënten met dikke darmkanker met metastasen in alleen de lever, welke (nog) niet in aanmerking komen voor chirurgische

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19332 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Duinen, Nicolette van Title: Hereditary paragangliomas : clinical studies Issue

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29079 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Snijders, Heleen Simone Title: Towards patient-centered colorectal cancer surgery

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33832 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33832 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33832 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Krens, Lisanne Title: Refining EGFR-monoclonal antibody treatment in colorectal

Nadere informatie

PUBLICATIES. Wassenaar MJ, Biermasz NR, van Duinen N, van der Klaauw AA, Pereira AM, Roelfsema F,

PUBLICATIES. Wassenaar MJ, Biermasz NR, van Duinen N, van der Klaauw AA, Pereira AM, Roelfsema F, CURRICULUM VITAE Monica Johanna Elisabeth Wassenaar werd geboren op 24 december 1980 te Rotterdam. Als plattelandsmeisje groeide zij op in Strijen en volgde de middelbare school C.S.G. Willem van Oranje

Nadere informatie

Update PCSK9 trials. Vascular Rounds MUMC

Update PCSK9 trials. Vascular Rounds MUMC Update PCSK9 trials Vascular Rounds MUMC 16 mei 2017 Frank L.J. Visseren Disclosures Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties: Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Hulzebos HJ. Thema bewegen voor hart-, vaat-, en CVA-patiënten. In: Harten Zorg Magazine voor Hart- en vaatpatiënten december 1999;4:40-41.

Hulzebos HJ. Thema bewegen voor hart-, vaat-, en CVA-patiënten. In: Harten Zorg Magazine voor Hart- en vaatpatiënten december 1999;4:40-41. Publications Publications Publications Hulzebos HJ. Thema bewegen voor hart-, vaat-, en CVA-patiënten. In: Harten Zorg Magazine voor Hart- en vaatpatiënten december 1999;4:40-41. Verborg CLM, Hulzebos

Nadere informatie

Prognostische toepassing van flowcytometrie bij het myelodysplastisch syndroom

Prognostische toepassing van flowcytometrie bij het myelodysplastisch syndroom Workshop Flowcytometrie in MDS 5 september 2012 Prognostische toepassing van flowcytometrie bij het myelodysplastisch syndroom Canan Alhan VU Medisch Centrum Cancer Center Amsterdam Klinische prognostische

Nadere informatie

Nut en noodzaak van CZS profylaxe bij DLBCL in rituximab tijdperk

Nut en noodzaak van CZS profylaxe bij DLBCL in rituximab tijdperk Nut en noodzaak van CZS profylaxe bij DLBCL in rituximab tijdperk Moderator P.J. Lugtenburg speaker Jeanette Doorduijn Belangenverklaring In overeenstemming met de regels van de Inspectie van de Gezondheidszorg

Nadere informatie

LTA Hartfalen, perspectief vanuit de huisarts

LTA Hartfalen, perspectief vanuit de huisarts LTA Hartfalen, perspectief vanuit de huisarts Mark M. J. Valk, huisarts-onderzoeker Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Huisarts in Amersfoort 1 Wie wil dat huisartsen

Nadere informatie

Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom

Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom Een prospectief gerandomiseerd onderzoek N.M.A. Krekel M.H. Haloua M.P. van den Tol S. Meijer Chirurgische oncologie VU Universitair Medisch Centrum Incidentie

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net// holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Kröner, Eleanore Sophie Jeanine Title: Magnetic resonance imaging of vessel wall morphology

Nadere informatie

10 Aplastische anemie, pure red cell aplasia en congenitale dyserytropoëtische anemieën 153 G. Verhoef en C.J.M. Halkes

10 Aplastische anemie, pure red cell aplasia en congenitale dyserytropoëtische anemieën 153 G. Verhoef en C.J.M. Halkes Inhoud Voorwoord 9 Voorwoord eerste druk 10 1 Hematologie, een vakgebied met vele gezichten 11 B. Löwenberg en G.J. Ossenkoppele 2 Hematopoëse 17 J.J. Schuringa en W.E. Fibbe 3 Cytologie, immunofenotypering

Nadere informatie

Polyfarmacie bij ouderen

Polyfarmacie bij ouderen Polyfarmacie bij ouderen J O R I S S C H A K E L I N T E R N I S T- K L I N I S C H G E R I AT E R S T. E L I S A B E T H H O S P I TA A L 2 6 F E B R U A R I 2 0 1 2 Inhoud presentatie Deel 1: Achtergrondinformatie

Nadere informatie

To ventilate or not to ventilate, that s the question

To ventilate or not to ventilate, that s the question To ventilate or not to ventilate, that s the question Prof Jan Bakker Afdelingshoofd Intensive Care Volwassenen jan.bakker@erasmusmc.nl VRAAG Opname op Intensive Care? JA Kan ik nog niet zeggen Doet opname

Nadere informatie

Oligometastatischeziekte bij het mammacarcinoom. M. van der Sangen, radiotherapeut

Oligometastatischeziekte bij het mammacarcinoom. M. van der Sangen, radiotherapeut Oligometastatischeziekte bij het mammacarcinoom M. van der Sangen, radiotherapeut Borstkanker in perspectief Borstkanker in Nederland Nieuwe borstkankers per jaar: 15.000 Metastasen bij diagnose: 750 (5%)

Nadere informatie

Zijn we gedreven een protocol na te leven?

Zijn we gedreven een protocol na te leven? Zijn we gedreven een protocol na te leven? Protocol compliantie op de intensive care Anouk van der Sman IC verpleegkundige en Circulation Practitioner i.o. Reinier de Graaf Gasthuis (RdGG) te Delft 1 Inhoud

Nadere informatie

Cover Page. Author: Dikken, Johannes Leen Title: Gastric cancer : staging, treatment, and surgical quality assurance Issue Date: 2012-09-26

Cover Page. Author: Dikken, Johannes Leen Title: Gastric cancer : staging, treatment, and surgical quality assurance Issue Date: 2012-09-26 Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19858 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Dikken, Johannes Leen Title: Gastric cancer : staging, treatment, and surgical

Nadere informatie

Pre-hospital chest pain triage by paramedics using the HEART score (1 x hs-ctnt).

Pre-hospital chest pain triage by paramedics using the HEART score (1 x hs-ctnt). Pre-hospital chest pain triage by paramedics using the HEART score (1 x hs-ctnt). D. Ali, MJ. Fokkert, RJ. Slingerland, R. Tolsma, A. Mosterd, M. Ishak, F. Van Eenennaam, K. Bruheim, J.M. ten Berg, A.

Nadere informatie

CJH van de Velde, KCMJ Peeters. The gastric cancer treatment controversy. J Clin Oncol Jun 15;21(12):2234-6

CJH van de Velde, KCMJ Peeters. The gastric cancer treatment controversy. J Clin Oncol Jun 15;21(12):2234-6 List of publications 201 LIST OF PUBLICATIONS CJH van de Velde, KCMJ Peeters. The gastric cancer treatment controversy. J Clin Oncol. 2003 Jun 15;21(12):2234-6 KCMJ Peeters, E Kapiteijn, CJH van de Velde.

Nadere informatie

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies Center of Research on Psychology in Somatic diseases Lonneke van de Poll Franse, Integraal Kankercentrum

Nadere informatie

PCSK9-remming: voor welke patienten?

PCSK9-remming: voor welke patienten? PCSK9-remming: voor welke patienten? Symposium tijdens het NVVC voorjaarscongres 2016 Noordwijkerhout, 1 april 2016 F.L.J. Visseren Disclosures Afdeling Vasculaire Geneeskunde UMC Utrecht: Onderzoek wordt

Nadere informatie

Barrett s Esophagus Revisited:

Barrett s Esophagus Revisited: Barrett s Esophagus Revisited: Epidemiology, Risk Stratification and Cancer Prevention P.J.P. DE JONGE ISBN: 978-90-8559-514-4 Financial support for printing this thesis was kindly given by Stichting Nationaal

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Voeding bij diabetes. Erik Muls, MD, PhD Endocrinologie - Voeding Universiteit Leuven. Ede, 08.02.2011

Voeding bij diabetes. Erik Muls, MD, PhD Endocrinologie - Voeding Universiteit Leuven. Ede, 08.02.2011 Voeding bij diabetes Erik Muls, MD, PhD Endocrinologie - Voeding Universiteit Leuven Ede, 08.02.2011 DIABETES ATLAS, 3rd ed, IDF 2006 2007 2025 Total population (millions) 6600 7900 Adult population (millions)

Nadere informatie

Niels versus Sonja. Gedoemd te verliezen door Sonja. VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands

Niels versus Sonja. Gedoemd te verliezen door Sonja. VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands Niels versus Sonja Gedoemd te verliezen door Sonja Belangenverklaring NAAM : Sonja Zweegman ORGANISATIE: Hematologie In overeenstemming met de regels van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ), zijn

Nadere informatie

Flash: chemotherapie en allergie

Flash: chemotherapie en allergie Flash: chemotherapie en allergie Karen Geboes UZ Gent 4 december 2015 Opbouw Herkennen/graderen Bij welke producten/wanneer Behandeling Preventie? 2 Herkennen/graderen 3 4 5 6 Allergy 2013 7 Bij welke

Nadere informatie

Triage Risk Screening Tool (TRST)

Triage Risk Screening Tool (TRST) Triage Risk Screening Tool (TRST) Meldon (2003) Meetinstrument Triage Risk Screening Tool Afkorting TRST Auteur Meldon Onderwerp Functionele, mentale, psychosociale beoordeling Doelstellingen Meten van

Nadere informatie

ONCOLOGIE- en MILESTONEDAGEN

ONCOLOGIE- en MILESTONEDAGEN NEDERLANDSE VERENIGING voor ONCOLOGIE ONCOLOGIE- en MILESTONEDAGEN De Oncologiedagen worden georganiseerd door: NVvO, NKI-AVL en ERASMUS MC 1. Larynx- en hypofarynxafwijkingen 09-05-1970 2. Hormonen en

Nadere informatie

Prediabetes : ontwikkelt iedereen diabetes? Wie screenen en hoe? C. De Block Endocrinologie-Diabetologie Voorzitter Diabetes Liga

Prediabetes : ontwikkelt iedereen diabetes? Wie screenen en hoe? C. De Block Endocrinologie-Diabetologie Voorzitter Diabetes Liga Prediabetes : ontwikkelt iedereen diabetes? Wie screenen en hoe? C. De Block Endocrinologie-Diabetologie Voorzitter Diabetes Liga Inhoudsweergave Wie is at risk & Diagnose Prevalentie Klinisch belang van

Nadere informatie

Aortaklepkeuze: Naar optimale beslisvorming

Aortaklepkeuze: Naar optimale beslisvorming Aortaklepkeuze: Naar optimale beslisvorming Prof Dr JJM Takkenberg Afdeling Thoraxchirurgie Erasmus MC Disclosures: none Deze presentatie Aortaklepvervanging: Hoe bepalen we de beste optie voor de individuele

Nadere informatie

CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY

CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY Thesis, University of Leiden, The Netherlands The studies described in this thesis were performed

Nadere informatie

Overbehandeling Nieuwe behandeling Bloeddrukbehandeling. Sterfte en HbA1c. ACCORD-studie. HbA1c en gezondheidstoestand

Overbehandeling Nieuwe behandeling Bloeddrukbehandeling. Sterfte en HbA1c. ACCORD-studie. HbA1c en gezondheidstoestand Overbehandeling Nieuwe behandeling Bloeddrukbehandeling Is de NHG-Standaard nog up-to-date? MONITORING VAN ONDERBEHANDELING! Simon Verhoeven en Daniel Tavenier MAAR HOE ZIT HET MET OVERBEHANDELING? Sterfte

Nadere informatie

Outcome na CVVH- behandeling Mortaliteit en nierfunctieherstel bij IC-patiënten na CVVH-behandeling

Outcome na CVVH- behandeling Mortaliteit en nierfunctieherstel bij IC-patiënten na CVVH-behandeling Outcome na CVVH- behandeling Mortaliteit en nierfunctieherstel bij IC-patiënten na CVVH-behandeling Ellen Stikkelbroeck, Renal Practitioner i.o., VieCuri Venlo Inleiding Introductie CVVH in Venlo Onderzoek

Nadere informatie

Chemotherapie en stolling

Chemotherapie en stolling Chemotherapie en stolling Therapie, preventie en risicofactoren Karen Geboes UZ Gent 4 december 2015 Avastin en longembolen: hoe behandelen en Avastin al dan niet verder? Chemotherapie en stolling: Therapie,

Nadere informatie

Geef de patiënt de regie terug en het resultaat is verbluffend.

Geef de patiënt de regie terug en het resultaat is verbluffend. Geef de patiënt de regie terug en het resultaat is verbluffend. Tineke Markus, directeur CCUVN-voorzitter stichting- Marthe Verwey, verpleegkundig specialist IBD LUMC IBD Inflammatoir Bowel Disease Ziekte

Nadere informatie

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking?

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Jeroen van Oostrum Hoofd Business Intelligence Center 24 november 2009 Stellingen Stelling 1: Patiëntuitkomstmaten, zoals heropnames, complicaties en patiënttevredenheid,

Nadere informatie

Innovatie in de Hematologie. het belang van onderzoek en toetsing. Prof. Dr. P. Sonneveld Afdeling Hematologie Erasmus MC Rotterdam

Innovatie in de Hematologie. het belang van onderzoek en toetsing. Prof. Dr. P. Sonneveld Afdeling Hematologie Erasmus MC Rotterdam Innovatie in de Hematologie het belang van onderzoek en toetsing Prof. Dr. P. Sonneveld Afdeling Hematologie Erasmus MC Rotterdam Hematologie Ziekten van bloed, beenmerg en lymfeklieren Acute en chronische

Nadere informatie

Curriculum Vitae 207

Curriculum Vitae 207 Curriculum Vitae 207 208 Curriculum Vitae Curriculum Vitae Joery Goede 8 augustus 1979, Amsterdam 1992-1998 Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs Stedelijk Gymnasium Haarlem 1998-2005 Studie Geneeskunde

Nadere informatie

Voorlichtingspresentatie van de patiëntenorganisatie

Voorlichtingspresentatie van de patiëntenorganisatie Voorlichtingspresentatie van de patiëntenorganisatie STICHTING CONTACTGROEP LEUKEMIE Hematologie op de Intensive Care HagaZiekenhuis 3 juli 2013 door Olga Verhoog Patiëntenorganisatie voor mensen met leukemie

Nadere informatie

Oligometastasen: Echt of wishfull thinking? Dirk De Ruysscher, MD, PhD Radiation Oncologist University Hospitals Leuven/ KU Leuven Leuven, Belgium

Oligometastasen: Echt of wishfull thinking? Dirk De Ruysscher, MD, PhD Radiation Oncologist University Hospitals Leuven/ KU Leuven Leuven, Belgium Oligometastasen: Echt of wishfull thinking? Dirk De Ruysscher, MD, PhD Radiation Oncologist University Hospitals Leuven/ KU Leuven Leuven, Belgium Casus 65-jaar oude blanke vrouw 20 pak jaren Gestopt met

Nadere informatie

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors Gender differences in heart disease Dr Danny Schoors Women are meant to be loved, not to be understood Oscar Wilde (1854-1900) 2 05/01/16 Inleiding Cardiovasculaire ziekte 7 tot 10 jaar later dan bij mannen

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

Myelo-Dysplastisch Syndroom

Myelo-Dysplastisch Syndroom Myelo-Dysplastisch Syndroom 1938 Refractory anemia, Rhoades 1949 Chronic erythremic myelosis, Dameshek 1963 Smoldering acute leukemia, Rheingold 1973 Pre-leukemic syndrome, Saarni 1982 Myelodysplastic

Nadere informatie

Hypertensie bij ouderen

Hypertensie bij ouderen Medisch Symposium: Geriatrie voor Huisartsen 01/10/2011 Hypertensie bij ouderen Em. Prof. R. Fagard Afdeling Hypertensie en Cardiovasculaire Revalidatie KU Leuven SBP and DBP (mmhg) Bloeddruk vs leeftijd

Nadere informatie

OLIJFdag 3 oktober 2015

OLIJFdag 3 oktober 2015 OLIJFdag 3 oktober 2015 Nieuwe behandelingen bij eierstokkanker Els Witteveen Internist-oncoloog Huidige en nieuwe inzichten Intraperitoneale toediening Toevoeging van bevacizumab Dose dense toediening

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

BVO Darmkankerscreening in de spreekkamer van de huisarts Nazorg darmkanker in de huisartsenpraktijk. Dokter de kanker is nu weg wat nu verder?

BVO Darmkankerscreening in de spreekkamer van de huisarts Nazorg darmkanker in de huisartsenpraktijk. Dokter de kanker is nu weg wat nu verder? BVO Darmkankerscreening in de spreekkamer van de huisarts Nazorg darmkanker in de huisartsenpraktijk Dokter de kanker is nu weg wat nu verder? Disclosure belangen spreker Jan Wind (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Prof. dr. Armand R.J. Girbes

Prof. dr. Armand R.J. Girbes Prof. dr. Armand R.J. Girbes Hoofd Afdeling Intensive Care Volwassenen Wie is hierin een expert? enige bescheidenheid beetje overdrijven enige humor Schrijf eerst het artikel Nieuwsgierigheid Attitude:

Nadere informatie

Active Ageing. Gezondheidsgedrag en self-tracking: Cees van der Schans.

Active Ageing. Gezondheidsgedrag en self-tracking:  Cees van der Schans. Active Ageing Gezondheidsgedrag en self-tracking: Van gezond opgroeien tot gezond oud worden Cees van der Schans c.p.van.der.schans@pl.hanze.nl www.hanze.nl/transparantezorgverlening http://www.qsinstitute.org/

Nadere informatie

Pharmacogenetic testing: why and when?

Pharmacogenetic testing: why and when? Pharmacogenetic testing: why and when? Teun van Gelder Afdelingen Interne Geneeskunde en Apotheek Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Klinische Farmacologie Pharmacotherapy in special populations Children,

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Acute myeloïde leukemie. Annoek Broers 7e nascholing hematologie 20-03-2014

Acute myeloïde leukemie. Annoek Broers 7e nascholing hematologie 20-03-2014 Acute myeloïde leukemie Annoek Broers 7e nascholing hematologie 20-03-2014 Bloedcelvorming - hematopoiese selfrenewal Multilineage differentiation Acute myeloïde leukemie - AML Normaal beenmerg Bloedarmoede

Nadere informatie

HagaScoop ABSTRACTEN HAGAZIEKENHUIS. 41 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 10 november 2016 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag

HagaScoop ABSTRACTEN HAGAZIEKENHUIS. 41 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 10 november 2016 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag HagaScoop SUPPLEMENT WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFT HAGAZIEKENHUIS Nummer 1 - november 2016 jaargang 7 ABSTRACTEN HAGAZIEKENHUIS 41 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 10 november 2016 Locatie: Auditorium

Nadere informatie

The diagnosis and prognosis of venous thromboembolism : variations on a theme Gibson, N.S.

The diagnosis and prognosis of venous thromboembolism : variations on a theme Gibson, N.S. UvA-DARE (Digital Academic Repository) The diagnosis and prognosis of venous thromboembolism : variations on a theme Gibson, N.S. Link to publication Citation for published version (APA): Gibson, N. S.

Nadere informatie

Symposium Borstkanker bij jong en oud. Chemotherapie bij jonge patiënten K. Punie

Symposium Borstkanker bij jong en oud. Chemotherapie bij jonge patiënten K. Punie Symposium Borstkanker bij jong en oud 15-10-2016 K. Punie Algemene Medische Oncologie Multidisciplinair Borstcentrum UZ Leuven - Gasthuisberg Mortality rate reduction in breast cancer EBCTCG, Lancet 2012;

Nadere informatie

Kwaliteit van leven na de diagnose oesofagus(/maag) carcinoom

Kwaliteit van leven na de diagnose oesofagus(/maag) carcinoom Kwaliteit van leven na de diagnose oesofagus(/maag) carcinoom Hanneke W.M. van Laarhoven Medische Oncologie Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Take home messages 1. Chirurgische behandeling

Nadere informatie

Sepsis. Welke mean arterial pressure houden we aan? Renze Jongstra Circulation Practitioner Intensive Care Verpleegkundige

Sepsis. Welke mean arterial pressure houden we aan? Renze Jongstra Circulation Practitioner Intensive Care Verpleegkundige Sepsis Welke mean arterial pressure houden we aan? Renze Jongstra Circulation Practitioner Intensive Care Verpleegkundige Inhoud Inleiding Sepsis Behandeling sepsis Hemodynamiek bij sepsis Onderzoek Resultaten

Nadere informatie

Doc.Ref.: CMDh/PhVWP/042/2012 January 2012 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS. New Class Warnings

Doc.Ref.: CMDh/PhVWP/042/2012 January 2012 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS. New Class Warnings HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 Doc.Ref.: CMDh/PhVWP/042/2012 January 2012 SUMMARY

Nadere informatie

HOVON 93 (Leukemie, AML) / acute myeloïde leukemie

HOVON 93 (Leukemie, AML) / acute myeloïde leukemie HOVON 93 (Leukemie, AML) / acute myeloïde leukemie Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met acute leukemie (acute myeloïde leukemie (AML) of myelodysplasie (MDS) type RAEB of RAEB-t) die

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/44387 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Staveren, M.C. van Title: DPD screening to prevent toxicity in fluoropyrimidine

Nadere informatie

HOVON 114 MM (Multiple Myeloom) / multipel myeloom

HOVON 114 MM (Multiple Myeloom) / multipel myeloom HOVON 114 MM (Multiple Myeloom) / multipel myeloom Onderzoek voor patiënten met teruggekeerde of verslechterde multipel myeloom (ziekte van Kahler). Onderzocht wordt of een nieuw medicijn veilig en werkzaam

Nadere informatie

Geautomatiseerde medicatiereviews bij polyfarmacie patiënten in de eerstelijn: een retrospectieve studie Eerstelijnsgeneeskunde (ELG) Radboudumc

Geautomatiseerde medicatiereviews bij polyfarmacie patiënten in de eerstelijn: een retrospectieve studie Eerstelijnsgeneeskunde (ELG) Radboudumc Geautomatiseerde medicatiereviews bij polyfarmacie patiënten in de eerstelijn: een retrospectieve studie Eerstelijnsgeneeskunde (ELG) Radboudumc Jorrit Harms OSV: Dr. Kees van Boven Inhoud Achtergrond

Nadere informatie

VUmc Basispresentatie

VUmc Basispresentatie Samenwerking waarover? Richtlijnen en zorgstandaarden Cardiovasculair risicomanagement (zorgstandaard) Samenwerking e en e lijn Prof dr Piet ter Wee Afdeling Nefrologie Hypertensie Diabetes mellitus (zorgstandaard)

Nadere informatie

(Neo)adjuvante chemotherapie bij het rectumcarcinoom. Prof.dr. Kees Punt afd. Medische Oncologie AMC Amsterdam

(Neo)adjuvante chemotherapie bij het rectumcarcinoom. Prof.dr. Kees Punt afd. Medische Oncologie AMC Amsterdam (Neo)adjuvante chemotherapie bij het rectumcarcinoom Prof.dr. Kees Punt afd. Medische Oncologie AMC Amsterdam Adjuvante chemotherapie bij rectumcarcinoom in Nederland Geloof Gewoonte Evidence-based medicine

Nadere informatie

DUOS & Testiskanker. Jourik Gietema Sjoukje Lubberts Medische Oncologie Universitair Medisch Centrum Groningen

DUOS & Testiskanker. Jourik Gietema Sjoukje Lubberts Medische Oncologie Universitair Medisch Centrum Groningen DUOS & Testiskanker Jourik Gietema Sjoukje Lubberts Medische Oncologie Universitair Medisch Centrum Groningen DUOS Jaarsymposium 12-12-2014 Disclosures Geen 2 Stijgende incidentie Testis Carcinoom IKNL.Du

Nadere informatie

Rapid Recovery. Anesthesiologische mogelijkheden. Xander Eijsbouts Xeijsbouts@fzr.nl Anesthesioloog Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Rapid Recovery. Anesthesiologische mogelijkheden. Xander Eijsbouts Xeijsbouts@fzr.nl Anesthesioloog Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Rapid Recovery Anesthesiologische mogelijkheden Original in the Royal College of Surgeons of England, London. 18th Century Surgery October 17, 1846: First public demonstration of the use of ether in anesthesia

Nadere informatie

Early Warning & Rapid Response Systems

Early Warning & Rapid Response Systems Early Warning & Rapid Response Systems in search of the holy grail Dr. Joris Fuijkschot Algemeen kinderarts Symposium MUMC+ 22 oktober 2015 inhoud Wat weten we? Trends in outcome kinderreanimatie Wat doen

Nadere informatie

10 e NKI AvL Mammasymposium

10 e NKI AvL Mammasymposium 10 e NKI AvL Mammasymposium Een decennium lokalisatie van het niet palpabele mammacarcinoom M.T.F.D. Vrancken Peeters, Chirurg Netherlands Cancer Institute Antoni van Leeuwenhoek Hospital Amsterdam, The

Nadere informatie

Screening, geriatric assessment and intervention strategies to prevent functional decline in hospitalized older patients Buurman, B.M.

Screening, geriatric assessment and intervention strategies to prevent functional decline in hospitalized older patients Buurman, B.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Screening, geriatric assessment and intervention strategies to prevent functional decline in hospitalized older patients Buurman, B.M. Link to publication Citation

Nadere informatie

List of publications dankwoord Noortje BW 7.indd :45

List of publications dankwoord Noortje BW 7.indd :45 List of publications Nederlandse samenvatting 167 List of publications van der Bijl N, de Bruin PW, Geleijns J, Bax JJ, Schuijf JD, de Roos A, Kroft LJM Assessment of coronary artery calcium by using

Nadere informatie

Comorbiditeit en oncologische zorg voor ouderen

Comorbiditeit en oncologische zorg voor ouderen Comorbiditeit en oncologische zorg voor ouderen Huub Maas, klinisch geriater TweeSteden ziekenhuis Tilburg IKZ Eindhoven Rotterdam 19-11-2008 Definities Comorbiditeit: bijkomende ziekte(n) naast de index

Nadere informatie

Stop or Go? TerugvalprevenDe training bij het begeleid aiouwen van anddepressiva in de zwangerschap.

Stop or Go? TerugvalprevenDe training bij het begeleid aiouwen van anddepressiva in de zwangerschap. Stop or Go? TerugvalprevenDe training bij het begeleid aiouwen van anddepressiva in de zwangerschap. Promovendi: Drs. Nina Molenaar, arts, Erasmus MC Marlies Brouwer, MSc, psycholoog, UU Projectleaders:

Nadere informatie

Nawoord. Uiteraard gaat mijn dank uit naar Stijn Halkes en Jos Kroon die mij terzijde willen staan als paranimf.

Nawoord. Uiteraard gaat mijn dank uit naar Stijn Halkes en Jos Kroon die mij terzijde willen staan als paranimf. Nawoord Nawoord Het tot stand komen van een proefschrift vereist teamwork. Het is uiteindelijk een groot team geworden en ik wil iedereen bedanken voor alle ondersteuning, adviezen en vriendschap. In het

Nadere informatie

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positive, Negative and Depressive Subclinical Psychotic

Nadere informatie

Patiënt outcome: 1 jaar na curatieve therapie Harm Rutten, chirurg, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Patiënt outcome: 1 jaar na curatieve therapie Harm Rutten, chirurg, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven Patiënt outcome: 1 jaar na curatieve therapie Harm Rutten, chirurg, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven Symposium 19 januari 2016 Theater de Veste Delft Waarom is het van belang om 1 jaars mortaliteit te kennen?

Nadere informatie

Nationale Intensive Care Evaluatie,

Nationale Intensive Care Evaluatie, Nationale Intensive Care Evaluatie, Dave A. Dongelmans Voorzitter Stichting NICE Bestuurslid NVIC Anesthesioloog-Intensivist AMC Adviseur stichting 113-online suïcide preventie Wat doet NICE Start 1996

Nadere informatie