Wetenschappelijk jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Wetenschappelijk jaarverslag 2013

2

3 Wetenschappelijk jaarverslag 2013

4 HagaZiekenhuis van de Wetenschap

5 Inhoud 1 WETENSCHAPSBELEID 4 2 WETENSCHAPSBUREAU 4 3 BEHANDELDE ONDERZOEKEN 5 4 HAGA WETENSCHAPSDAG VOORUITBLIK JAAROVERZICHT PER AFDELING 9 Anesthesiologie X Apotheek X Dermatologie X Gynaecologie en obstetrie X Hartcentrum X Heelkunde X Hematologie X Intensive care X Ouderengeneeskunde X Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde X Kindergeneeskunde en kinderneurologie X Klinisch chemisch en hematologisch laboratorium X Klinische fysica X Klinische fysiotherapie X KNO X Longgeneeskunde X Maag- darm- leverziekten X Medische microbiologie X Neurologie X Klinische neurofysiologie X Neuroseksuologie X Oogheelkunde X Orthopedie X Pathologie X Plastische chirurgie X Raad van Bestuur X Radiologie X Radiotherapie X Spoedeisende geneeskunde X Urologie X OVERZICHT OPLEIDINGEN

6 1 Wetenschapsbeleid In 2013 heeft de wetenschapscommissie in praktische zin het wetenschapsbeleid verder vormgegeven. Ook werd het document Beleid Wetenschappelijk Onderzoek Haga Ziekenhuis verder geoptimaliseerd. Hierin staat beschreven hoe de ziekenhuisorganisatie samen met de onderzoekers vorm geven aan klinisch wetenschappelijk onderzoek. Hopelijk kan de tweede versie van het beleidsstuk in 2014 door alle partijen worden geaccodeerd. Ondertussen is uitvoering gegeven aan het beleid zoals geformuleerd in de eerste versie van dit beleidsstuk. In 2013 werd de administratieve afhandeling van protocollen verder gestroomlijnd zodat onder andere aan de verplichtingen, die door de landelijk Richtlijn Externe Toetsing (RET) bij de ziekenhuisorganisaties kwam te liggen, kon worden voldaan. Samenstelling wetenschapscommissie: ydr. F. Brus ydr. M.J.W. Götte (tot medio 2013) ymevr. P. van Kampen ydr. P. LeBrun ydr. K. van Nieuwkoop ydr. D.J. Touw (tot medio 2013) ymw. Dr. R.C. Vos (wetenschapscoördinator en secretaris) ydr. J.J. Wever ydr. P.W. Wijermans (voorzitter) ydr. T.C.A.M. van Woerkom 2 Wetenschapsbureau Klinisch wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke activiteit in een groot opleidingsziekenhuis zoals het HagaZiekenhuis. Dit onderzoek dient dan ook goed ingebed te zijn in de organisatiestructuur om te kunnen voldoen aan alle voorwaarden voor veilig en integer onderzoek. Hiermee wordt dan ook toegezien op uitvoering volgens wet- en regelgeving. In 2011 is dit door de Raad van Bestuur HagaZiekenhuis onderkend. Er is een start gemaakt met een Wetenschapsbureau om de verdere professionalisering vorm te geven. De Wetenschapscommissie van het HagaZiekenhuis heeft in 2012 mede aan de basis van deze ontwikkeling gestaan. In 2013 kon het bureau zich verder ontwikkelen en vorm geven aan haar taken. Samenstelling personele bezetting wetenschapsbureau : ymevr. Dr. R. Vos (0,6 FTE) tot ymevr. J. van de Wetering (0.8 FTE) ydr. P.W. Wijermans (voorzitter Wetenschapscommissie en ondersteunend lid wetenschapsbureau) OVERLEGSTRUCTUREN De leden van het wetenschapsbureau hebben regelmatig overleg met diverse geledingen van het ziekenhuis. 4 HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2013

7 ywekelijks en indien noodzakelijk vaker, intern overleg. ytweewekelijks overleg met FIC ytweemaandelijks overleg met de contactpersonen van de wetenschapsbureaus van de vakgroepen. yieder kwartaal overleg met de Wetenschapscommissie van het ziekenhuis. CURSUSSEN Ook in 2013 werd aandacht besteed aan scholing opdat het klinisch wetenschappelijk onderzoek nog veiliger en effectiever kan plaatsvinden. Voor zowel interne medewerkers maar ook voor geinteresseerden van buiten het ziekenhuis werden GCP-cursussen georganiseerd. 3 Behandelde onderzoeken In 2013 zijn er meer onderzoeken aangeboden dan in het voorafgaande jaar. In het af gelopen jaar werden alle onderzoekers benaderd van studies die bij het wetenschapsbureau in 2011 en 2012 waren ingebracht en die medio 2013 nog niet van start waren gegaan. Aan een aantal kon hulp gegeven worden om de problemen rond de organisatie van de studie op te lossen. Van sommige studies werd in overleg met de studiecoordinator duidelijk dat het nooit tot een implementatie zou komen. De procedure rond deze onderzoeken werd gestaakt en indien noodzakelijk werd de METC daarvan in kennis gesteld. ONDERZOEKEN 2012 EN Aangeboden onderzoeken: Goedgekeurd in 2012: 42 Goedgekeurd in 2013: Afgewezen door METC: 2 Teruggetrokken: 4 Nog lopende: 7 18 AANTAL STUDIES IN 2013 Totaal aangeboden studies in Aantal WMO-plichtige onderzoeken 47 Niet WMO-plichtige onderzoeken 42 In 2013 studies die administratief goedgekeurd zijn door Raad van Bestuur 64 Aantal studies die in 2013 nog niet van start zijn gegaan 25 Multicenter studies 47 Investigator initiated onderzoek 42 HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

8 Tweeenveertig van de ingediende protocollen betrof investigator initiated onderzoek. Hiervan werden er twee negatief beoordeeld door de METCZWH. Tien van de Investigator Initiated protocollen waren WMO-plichtig. Bij de dertig overgebleven protocollen betrof het niet WMO-plichtig onderzoek. Van vijfentwintig protocollen waren op nog niet alle administratieve handelingen verricht zodat deze niet voor definitieve ondertekening aan de Raad van Bestuur konden worden aangeboden. Opvallend was de vaak lange wachttijd tot alle documenten aanwezig waren. Wanneer een onderzoek binnen de reguliere zorg valt, wordt een nulbegroting ingediend. Veel van de in 2013 gestarte onderzoeken hebben zo n nulbegroting. Na 1 juli 2012 moesten de industriegesponsorde onderzoeken rekening houden met een extra bedrag voor het wetenschapsfonds (8%) en de overhead (8%), in totaal 16% boven op het sponsorbedrag in relatie tot het betreffende onderzoek. Slechts bij één onderzoek, geïnitieerd in 2013, werd er ook daadwerkelijk een storting in het wetenschapsfonds verricht. WETENSCHAPSFONDS Bij veel industriegesponsorde onderzoeken ontvangt de onderzoeker een vergoeding per geïncludeerde patiënt. Conform het wetenschapsbeleid HagaZiekenhuis wordt bij industriegesponsorde onderzoeken waarvan de onderhandelingen plaatsvinden na 1 juli 2012, de 8% voor het wetenschapsfonds in de onderhandeling meegenomen. In 2013 vond de eerste storting in het wetenschapsfonds plaats (de IDEA-studie van de Kindergeneeskunde). Ook de Raad van Bestuur deed de door haar beloofde bijdrage aan het Wetenschapsfonds in Er is een batig saldo van ruim 200K. Omdat het wetenschapsbeleidsplan in 2013 nog niet door de Medische Staf was goedgekeurd is van een aantal projecten het beoogde bedrag niet in het Wetenschapsfonds terechtgekomen Totaal Aanvragen gehonoreerd Aanvragen afgewezen Totaal aanvragen HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2013

9 REKENINGNUMMER WETENSCHAPSFONDS Omschrijving Project nummer Begin balans Inkomen Uitgaven Balans 2012 Bijdrage RvB Eindbalans Opheffen rekening Bijdrage IDEA studie Bijdrage RvB Eindbalans Totaal HAGASCOOP Het wetenschapstijdschrift HagaScoop is in 2013 met ondersteuning van de afdeling Communicatie drie keer verschenen waarvan een keer in de vorm van een supplement met alle ingezonden abstracts van de wetenschapsdag. Meer informatie op HAGASCOOP DISSERTATIEREEKS In 2013 is een proefschrift opgenomen in de HagaScoop Dissertatiereeks. Het betreft het volgende proefschrift: Titel proefschrift: Phenotype-driven asthma treatment in children Door: Marianne Nuijsink Op: 4 juni 2013 (Rotterdam) HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

10 4 Haga Wetenschapsdag 2013 De Haga Wetenschapsdag vond op 21 november 2013 plaats in het nieuwe Auditorium van het HagaZiekenhuis. Op de wetenschapsdag waren 170 deelnemers aanwezig. Dit jaar werden er 71 abstracts ingediend. Er vond in 2013 voor het eerst een selectie plaats op basis van de inhoud van het ingstuurde abstract. Uit de inzendingen werden door de wetenschapscommissie 60 abstracts uitgekozen voor een posterpresentatie. Hieruit werden 6 abstract gekozen voor een aparte presentatie tijdens de poster walk. Tevens werden 6 abstract gekozen voor een orale presentatie. Dr. H.P. (Harm) Sleeboom hield een voordracht getiteld Moderne behandeling van osteoporose. [Vlnr.] D. (Dorothea) Evers, AIOS Hematologie, R.J. (Rolf ) Verheul, AIOS Klinische Chemie, en dr. J.W.S. (Jos) Merkus, chirurg zijn de gelukkige prijswinnaars op de Haga Wetenschapsdag van 21 november 2013 Voorafgaand aan deze wetenschapsdag waren jonge onderzoekers uitgenodigd voor een scholingsprogramma over het presenteren van (klinisch wetenschappelijk) onderzoek. yde posterprijs is dit jaar gegaan naar drs Rolf Verheul van het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium voor de poster Leeftijdsafhankelijke afkapwaarden voor de D-Dimeer test bij verdenking op een veneuze-embolie: zo klaar als een klontje. yde afdelingsprijs is dit jaar gegaan naar de afdeling Heelkunde. yde dr. Chanfleury van IJsselsteinpsrijs is dit jaar gegaan naar Mevr. Drs. Dorothea Evers van de afdeling Hematologie voor haar artikel The efficiency of therapeutic erythrocytapheresis: a mathematical tool for predicting response in hereditary hemochromatosis, polycythemia vera and secondary erythrocytosis. 5 Vooruitblik 2014 Voor 2014 zal het een uitdaging zijn om alle partijen die betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek het beleidsplan Wetenschappelijk onderzoek HagaZiekenhuis te laten accorderen. De verdere professionalisering van het wetenschapsbureau HagaZiekenhuis staat op het programma. De nadruk zal liggen op: yaanschaf datamanagement systeem yinterne monitoring van studies. Er zullen dus monitors moeten worden opgeleid yaanbieden van een GCP cursussen yaanbieden van een cursus basis statistiek (wetenschapscoördinator) 8 HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2013

11 6 Jaaroverzicht per afdeling Publicaties en abstracts uit 2013 waaraan medewerkers van het HagaZiekenhuis hebben bijgedragen per afdeling. Sommige items komen bij meer dan één afdeling voor. ANESTHESIOLOGIE Publicaties yjungschläger H: Postoperatieve misselijkheid en braken. Nursing 2013;19(3):49-54 yvan der Zwan T: Fatal outcome in a child with Mucopolysaccharidosis type I after adenotomy. Ned. Tijdschr. voor Anesthesiologie 2013: 13; APOTHEEK Speciale projecten yfarma-xl: binnen het samenwerkingsverband van Haga, RdGG, SFG, Vlietlandziekenhuis en IJssellandziekenhuis worden farmaceutische zorgpaden geïmplementeerd om de zorg naar een hoger kwaliteits- en doelmatigheidsniveau te brengen. Deze behandelprotocollen zijn gebaseerd op de meest recente kennis uit de literatuur, landelijke richtlijnen en eigen ervaringen. Door structureel parameters te meten en te registreren wordt de zorg evalueerbaar. De individuele behandeling van een patiënt kan direct worden bijgesteld op basis van deze parameters. Gelijktijdig kan uitkomstenonderzoek binnen patiëntgroepen leiden tot bijstelling van de zorgpaden. yhet HAGA project Een betere medicatieoverdracht door scholing, samenwerking en procesoptimalisatie beoogt de medicatieoverdracht in het HagaZiekenhuis in de spoedsetting meetbaar naar een hoger niveau te tillen. Eind 2012 is een nulmeting uitgevoerd, waarbij duidelijk werd dat vaak onbewuste discrepanties met de thuismedicatie optreden. Vervolgens is in 2013 het medicatieoverdrachtsproces geoptimaliseerd door o.a. informatie over thuismedicatie beter vindbaar en toepasbaar te maken en scholingen te geven. Een nameting heeft in november 2013 plaatsgevonden en wordt op dit moment verwerkt. Onderzoekslijnen 1. De onderzoekslijn Cystic Fibrosis met het centrum voor volwassen CF-patiënten van het HagaZiekenhuis is de langstlopende onderzoekslijn binnen de AHZ. Deze onderzoekslijn heeft naast registratieonderzoek al 4 proefschriften van ziekenhuisapothekers opgeleverd. Momenteel promoveert Annelies van Velzen binnen deze lijn. Primair verantwoordelijk: J Uges, ziekenhuisapotheker. 2. Medicatieveiligheid rondom IC opnamen: onderzoek naar medicatieverificatie rondom IC opnamen en het optimaliseren van farmacotherapie door aanwezigheid van een apotheker tijdens de IC visite. Binnen deze onderzoekslijn wordt samengewerkt met het Erasmus MC. Promovenda en primair verantwoordelijk voor deze lijn: mw BE Bosma, ziekenhuisapotheker. 3. Klinische farmaco-epidemiologie: onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen mbv van gegevens die routinematig worden vastgelegd. Onderzoekslijn in opbouw in samenwerking met de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC. Primair verantwoordelijk: mw Dr. LE Visser, ziekenhuisapotheker-epidemioloog. HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

12 Publicaties yalghanem S, Paterson I, Touw DJ, Thomson AH. Influence of multiple courses of therapy on aminoglycoside clearance in adult patients with cystic fibrosis. J Antimicrob Chemother 2013; doi: ybecker ML, Elens LL, Visser LE, Hofman A, Uitterlinden AG, van Schaik RH, Stricker BH. Genetic variation in the ABCC2 gene is associated with dose decreases or switches to other cholesterol-lowering drugs during simvastatin and atorvastatin therapy. Pharmacogenomics 2013;13: yvan Blijderveen JC, Verhamme KM, Zietse R, Visser LE, Romio SA, Buhre PN, Sturkenboom MC, Hofman A, Straus SM, Stricker BH. Overanticoagulation is associated with renal function decline. J Nephrol 2013;26: ybosma MS, De Man P, Rietveld AP, Touw DJ, Geerlings CJC. Farmacokinetiek van ertapenem in een doseerregime van driemaal per week bij chronische hemodialysepatienten. Pharm Weekbl WP 2013; 7: ygeerlings CJ, de Man P, Rietveld AP, Touw DJ, Cohen Tervaert JW. A practical thrice weekly Ertapenem dosage regime for chronic hemodialysis patients? Clin Nephrol. 2013;80:312. yhunfeld NGN, Le Brun PPH. Generiek protonpompremmers: zijn ze uitwisselbaar? Magma 2013; 4: yde Keyser CE, Becker ML, Uitterlinden AG, Hofman A, Lous JJ, Elens L, Visser LE, van Schaik RH, Stricker BH. Genetic variation in the PPARA gene is associated with simvastatin-mediated cholesterol reduction in the Rotterdam Study. Pharmacogenomics 2013;14: ykhorsand N, Giepmans L, Meijer K, van Hest RM, Veeger NJGM: A low fixed dose of prothrombin complex concentrate is cost effective in emergency reversal of vitamin K antagonists. Haematologica 2013;98:e65-e67. ymas-morey P, Visser MHM, Winkelmolen L, Touw DJ: Clinical toxicology and management of intoxications with synthetic cathinones ( bath salts ). J Pharm Pract 2013;26: ynoordam R, Aarts N, Hofman A, van Schaik RH, Stricker BH, Visser LE. Association between genetic variation in the ABCB1 gene and switching, discontinuation, and dosage of antidepressant therapy: results from the Rotterdam Study. J Clin Psychopharmacol 2013;33: yrodenburg EM, Hoorn EJ, Ruiter R, Lous JJ, Hofman A, Uitterlinden AG, Stricker BH, Visser LE. Thiazide-associated hyponatremia: a population-based study. Am J Kidney Dis 2013;62: yrodenburg EM, Visser LE, Stricker BH. Geslachtsverschillen in de respons op cardiovasculaire geneesmiddelen. MFM Tijdschrift over Praktijkgerichte Farmacotherapie 2013;3:21-5. yruiter R, Oei L, Visser LE, Peltenburg HG, Hofman A, Zillikens MC, Uitterlinden AG, Rivadeneira F, Stricker BH. The effect of thiazide and loop diuretics on urinary levels of free deoxypyridinoline: an osteoclastic bone-resorption marker. J Clin Pharm Ther 2013;38: yruiter R, Visser LE, Rodenburg EM, Trifirò G, Ziere G, Stricker BH. Ziekenhuisopnames door geneesmiddelbijwerkingen bij 55-plussers in Nederland. PW Wetenschappelijk Platform. 2013;7:a1330. yruiter R, Stricker BH, Hoogma RPLM, Visser LE. Diabetes mellitus type 2, insuline en het risico op kanker. MFM Tijdschrift over Praktijkgerichte Farmacotherapie 2013;3: ysiiskonen SJ, Koomen ER, Visser LE, Herings RM, Guchelaar HJ, Ch Stricker BH, Nijsten TE. Exposure to phototoxic NSAIDs and quinolones is associated with an increased risk of melanoma. Eur J Clin Pharmacol 2013;69: HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2013

13 Ziekenhuisapotheker prof.dr. D. (Daan) Touw neemt vanwege het aanvaarden van een leerstoel in Groningen, afscheid van het HagaZiekenhuis Abstracts yberkhout MC, van Velzen AJ, Touw DJ, el Bouazzaoui LH, Rijntjes E, Heijerman HGM: Pharmacokinetics of nasal administered tobramycin in patients with cystic fibrosis. Journal of Cystic Fibrosis Vol. 12Supplement 1, Page S66. ykhorsand N, Van Hest RM, Labbaf SZ, Ypma P, Vermaas HW, Veeger NJGM, Meijer K: Clinical outcome after occurrence of vitamin K-antagonist related major bleeding complication: A two-year observational follow-up study. Blood 2013; 122:2382 ykooistra HAM, Khorsand N, Kluin-Nelemans HC, Veeger NJGM, Piersma M, Meijer K: A cohort study of 15,912 patients on the long-term quality of vka therapy after extreme overanticoagulation. Blood 2013; 122:2384 ymitrov-winkelmolen L, Oude Engberink RD, Roelofs R, Ponjee GA, Vleming LJ, Wilms EB, Geelhoed-Duijvestijn NH. Metformin, renal function and lactate: the MetClear Study. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158(5):A6266. yvan Velzen AJ, Shahbabai P, Uges JWF, Touw DJ, Heijerman HGM: Influence of inhalation mode on aerosol lung deposition in patients with cystic fibrosis PART 1: Pharmacokinetic data as representative of lung deposition. Journal of Cystic Fibrosis Vol. 12Supplement 1, Page S98. Letters ygeerlings CJC, de Man P, Rietveld AP, Touw DJ, Cohen Tervaert JW: A practical thrice weekly Ertapenem dosage regime for chronic hemodialysis patients? Clin Nephrol 2013;80:312. Voordrachten yn Aarts, R Noordam, A Hofman, H Tiemeier, BH Stricker, LE Visser. Utilization patterns of antidepressants between 1991 and 2011 in a population-based cohort of Dutch elderly. FIGON Dutch Medicines Day, oktober HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

14 yn Aarts, S Akoudad, R Noordam, A Hofman, H Tiemeier, MA Ikram, BH Stricker, MW Vernooij, LE Visser. Serotonergic antidepressants and presence of cerebral microbleeds in the general population: the Rotterdam Scan Study. FIGON Dutch Medicines Day, oktober yn Aarts, R Noordam, A Hofman, BH Stricker, LE Visser. Association of patient and drug characteristics with adherence and persistence. ICPE, augustus yn Aarts, R Noordam, L Zuurbier, A Hofman, H Tiemeier, BH Stricker, LE Visser. Association between antidepressant use and sleep quality: a population-based cohort study. ICPE, augustus yr Noordam, N Aarts, LE Visser. Sex-specific association between antidepressant drug use and body mass index in ambulatory elderly: results from the Rotterdam Study. ICPE, augustus yvan Velzen AJ, Shahbabai P, Uges JWF, Touw DJ, Heijerman HGM. Influence of inhalation mode on aerosol lung deposition in patients with Cystic Fibrosis: a pharmacokinetic approach. Wetenschapsdag HAGA yle Visser Ouderen vaker opgenomen door bijwerkingen, Boerhaave cursus Leiden, 11 april yle Visser, Man-vrouw verschillen in respons op geneesmiddelen, EVA werkgroep Erasmus MC,, 25 april yle Visser Effectiviteit en bijwerkingen van antidepressiva bij ouderen, ZonMw symposium,, 15 nov CARDIOLOGIE Publicaties ybackus BE, Six AJ, Kelder JC, Bosschaert MAR, Mast EG, Mosterd A, Veldkamp RF, Wardeh AJ, Tio R, Braam R, Monnink SHJ, van Tooren R, Mast TP, van den Akker F, Cramer MJM, Poldervaart JM, Hoes AW, Doevendans PA: A prospective validation of the HEART score for chest pain patients at the emergency department. Int J Cardiol 2013;168: ydelemarre BJM: The haemodynamic cascade. Neth Heart J 2013;21: ydu Pre BC, van Driel VJ, van Wessel H, Loh P, Doevendans PA, Goldschmeding R, Wittkampf FH, Vink A: Minimal coronary artery damage by myocardial electroporation ablation. Europace 2013;15: yluijendijk P, Bouma BJ, Vriend JWJ, Groenink M, Spijkerboer AM, Mulder BJM: Left ventricular fibrosis in adults after coarctation repair, does it play a role? Int J Cardiol 2013;168: yluijendijk P, Stevens AWJM, de Bruin-Bon RHAC, Boekholdt SM, Vriend JWJ, Vliegen HW, Bouma BJ, Mulder BJM: Rates and determinants of progressive aortic valve dysfunction in aortic coarctation. Int J Cardiol 2013;167: yluijendijk P, Franken RJ, Vriend JWJ, Zwinderman AH, Vliegen HW, Winter MM, Groenink M, Bouma BJ, Mulder BJM: Increased risk for ascending aortic dilatation in patients with complex compared to simple aortic coarctation. Int J Cardiol 2013;167: yspijker EE, de Bont M, Bax M, Sandel M: Practical use, effects and complications of prehospital treatment of acute cardiogenic pulmonary edema using the Boussignac CPAP system. Int J Emerg Med 2013;6:8. yvan de Hoef TP, Bax M, Damman P, Delewi R, Hassell MECJ, Piek MA, Chamuleau SAJ, Voskuil M, van Eck-Smit BLF, Verberne HJ, Henriques JPS, Koch KT, de Winter RJ, Tijssen JGP, Piek JJ, Meuwissen M: Impaired Coronary Autoregulation Is Associated With Longterm Fatal Events in Patients With Stable Coronary Artery Disease. Circ Cardiovasc Interv 2013;6: HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2013

15 yvan de Hoef TP, Bax M, Meuwissen M, Damman P, Delewi R, de Winter RJ, Koch KT, Schotborgh C, Henriques JPS, Tijssen JGP, Piek JJ: Impact of Coronary Microvascular Function on Long-term Cardiac Mortality in Patients With Acute ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction. Circ Cardiovasc Interv 2013;6: Abstracts ydupuis MM, Evrard F, De Bruijn S., Segers-van Rijn J, Dupuis F, Jacquerye P, Picard G, Ghysens O, Dahan K, Verellen C: Is transient global amnesia (TGA) hereditary? Journal of the Neurological Sciences 2013;Conference:e664. yghauharali-imami S, Bax M, Haasdijk AP, Schotborgh C, Bech JW, Savalle L, Oemrawsingh P: Long-term clinical outcome of staged versus immediate complete percutaneous revascularization after primary pci for stemi in patients with multivessel disease. European Heart Journal 2013;34:871. yghauharali S, Bax M, Schotborgh C, Haasdijk AP, Bech J, Savalle L, Oemrawsingh P: Long term follow-up of 4 treatment strategies in Multivessel Disease (MVD) following Primary Percutaneous Intervention (PPCI) for ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI). European Heart Journal 2013;34:874. yimami S, Bax M, Haasdijk A, Schotborgh C, Bech JW, Savalle L, Oemrawsingh P: Impact of Gender on Mortality at Long-Term Fu in Stemi with Multivessel Disease After Primary Pci. Journal of the American College of Cardiology 2013;61:E1701. ykeunen RW, Wokke B, Khalilzadaa M, Hoohenkerk G, Falsafi MA, ten Berge R, Prenger K: TCD Embolus Detection guided valve replacement in Native Infective Endocarditis: a case report. Cerebrovascular Diseases 2013;35:(suppl3),362. ykeunen RW, Hoohenkerk G, Wokke B, Khalilzadaa M, Falsafi MA, ten Berge R, Prenger K, Tavy DL: TCD Embolus Detection in Native Infective Endocarditis: a case report. Cerebrovascular Diseases 2013;35:(suppl 3),377. ysjauw KD, Van De Hoef TP, Ouweneel DM, Bax M, Vis MM, Piek JJ, Henriques JP: Value of admission glucose to predict impaired coronary microcirculation in acute ST-elevation myocardial infarction. European Heart Journal 2013;34:408. DERMATOLOGIE Publicaties yvan der Rhee H, Coebergh JW, de Vries E: Is prevention of cancer by sun exposure more than just the effect of vitamin D? A systematic review of epidemiological studies. Eur J Cancer 2013;49: GYNAECOLOGIE EN OBSTETRIE Publicaties yadriaanse BME, Natte R, Hellebrekers BWJ: Scar endometriosis after a caesarean section: A perhaps underestimated complication. Gynecological Surgery 2013;10: yde Vos van Steenwijk P, van Poelgeest M, Ramwadhdoebe T, Lowik M, Berends-van der Meer D, van der Minne C, Loof N, Stynenbosch L, Fathers L, Valentijn A, Oostendorp J, Osse E, Fleuren G, Nooij L, Kagie M, Hellebrekers B, Melief C, Welters M, van der Burg S, Kenter G: The long-term immune response after HPV16 peptide vaccination in women with low-grade pre-malignant disorders of the uterine cervix: a placebo-controlled phase II study. Cancer Immunol Immunother Epub HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

16 ylindenburg ITM, van Kamp IL, van Zwet EW, Middeldorp JM, Klumper FJCM, Oepkes D: Increased perinatal loss after intrauterine transfusion for alloimmune anaemia before 20 weeks of gestation. BJOG 2013;120: ylindenburg ITM, van Klink JM, Smits-Wintjens VEHJ, van Kamp IL, Oepkes D, Lopriore E: Long-term neurodevelopmental and cardiovascular outcome after intrauterine transfusions for fetal anaemia: a review. Prenat Diagn 2013;33: yrath MEA, Smits-Wintjens VEHJ, Lindenburg ITM, Folman CC, Brand A, van Kamp IL, Oepkes D, Walther FJ, Lopriore E: Postnatal outcome in neonates with severe Rhesus c compared to Rhesus D hemolytic disease. Transfusion 2013;53: yten Eikelder MLG, Neervoort F, Rengerink KO, Jozwiak M, de Leeuw JW, de Graaf I, van Pampus MG, Franssen M, Oudijk M, van der Salm P, Woiski M, Pernet PJM, Feitsma AH, van Vliet H, Porath M, Roumen F, van Beek E, Versendaal H, Heres M, Mol BWJ, Bloemenkamp KWM: Induction of labour with a Foley catheter or oral misoprostol at term: the PROBAAT-II study, a multicentre randomised controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth 2013;13:67. yvan Baaren GJ, Jozwiak M, Opmeer BC, Oude Rengerink K, Benthem M, Dijksterhuis MGK, van Huizen ME, van der Salm PCM, Schuitemaker NWE, Papatsonis DNM, Perquin DAM, Porath M, van der Post JAM, Rijnders RJP, Scheepers HCJ, Spaanderman M, van Pampus MG, de Leeuw JW, Mol BWJ, Bloemenkamp KWM: Cost-effectiveness of induction of labour at term with a Foley catheter compared to vaginal prostaglandin E(2) gel (PROBAAT trial). BJOG 2013;120: yverduin EP, Schonewille H, Brand A, Haasnoot GW, Claas FHJ, Lindenburg ITM, Lopriore E, Oepkes D, Roelen DL, Doxiadis IIN: High anti-hla response in women exposed to intrauterine transfusions for severe alloimmune hemolytic disease is associated with mother-child HLA triplet mismatches, high anti-d titer, and new red blood cell antibody formation. Transfusion 2013;53: HEELKUNDE Onderzoekslijnen yamaros- vergelijkende studie tussen operatie en radiotherapie van de oksel bij mammacarcinoompatienten; dr JWS Merkus yarm studie- vergelijkende studie tussen arm-kliersparende okselklieroperatie en klassieke okselklieroperatie bij mammacarcinoom patiënten : dr JWS Merkus yfocus-studie prospectieve stuide naar behandelingsvoorkeuren van patienten met een mammacarcinoom ; dr I. Jannink ymale Breast cancer studie- prospectieve landelijke registratiestudie van mammacarcinoom bij mannen (BOOG): dr jws merkus ydata-trial- gerandomiseerde studie naar verlengde adjuvante behandeling met aromataseremmer bij mammacarcinoom patienten Pi dr JWS Merkus yclimb studie-ism med oncologie en LUMC-studie naar behandelingsvoorkeuren en resultaten van behandeling bij geriatrische patienten met een mammacarcinoom. Pi J. Portielje ysleutel trial: multicenter prospectief gerandomiseerd onderzoek naar wel of niet opereren clavicula fracturen. ypodcast studie: multicenter prospectief gerandomiseerdop seh naar wel of niet thrombose profylaxe bij gips immobilisatie, beide in samenwerking met LUMC. ypost fix studie: binnenkort te starten onderzoekt of er klinsiche meerwaarde is om een malleolus tertius fragment te stabiliseren, samen met het MCH. Prospectief gerandomiseerd. yilluminos humerus mergpen fixatiestudie studie, fase 3 studie nieuw implantaat. 14 HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2013

17 Publicaties ycolaris JW, Allema JH, Biter LU, Reijman M, van de Ven CP, de Vries MR, Bloem RM, Kerver AJ, Verhaar JA. Conversion to below-elbow cast after 3 weeks is safe for diaphyseal both-bone forearm fractures in children.acta Orthop Oct;84(5): ycolaris JW, Reijman M, Allema JH, Biter LU, Bloem RM, van de Ven CP, de Vries MR, Kerver AJ, Verhaar JA. Early conversion to below-elbow cast for non-reduced diaphyseal both-bone forearm fractures in children is safe: preliminary results of a multicentre randomised controlled trial. Arch Orthop Trauma Surg Oct;133(10): ycolaris J, Reijman M, Allema JH, Kraan G, van Winterswijk P, de Vries M, van de Ven C, Verhaar J.Single-bone intramedullary fixation of unstable both-bone diaphyseal forearm fractures in children leads to increased re-displacement: a multicentre randomised controlled trial. Arch Orthop Trauma Surg Aug;133(8): ycolaris JW, Allema JH, Reijman M, Biter LU, de Vries MR, van de Ven CP, Bloem RM, Verhaar JA. Risk factors for the displacement of fractures of both bones of the forearm in children.bone Joint J May;95-B(5): ycolaris JW, Allema JH, Biter LU, de Vries MR, van de Ven CP, Bloem RM, Kerver AJ, Reijman M, Verhaar JA. Re-displacement of stable distal both-bone forearm fractures in children: a randomised controlled multicentre trial. Injury Apr;44(4): yden Dulk M., Witvliet MJ, Kortram K, Neijenhuis PA, de Hingh IH, Engel AF, van de Velde CJH, de Brauw LM, Putter H, Brouwers MAM, Steup W-H: The DULK (Dutch leakage) and modified DULK score compared: Actively seek the leak. Colorectal Disease 2013;15:e528-e533. yvan der Plas E, Zijp G, Froeling F, De Wilde J., van der Voort L, Hack W: Orchidopexy in late childhood often associated with previously normal testicular position. European Journal of Pediatric Surgery 2013;23: yvan der Plas E, Meij-de Vries A, Goede J, van der Voort-Doedens L, Zijp G, Hack W: Testicular microlithiasis in acquired undescended testis after orchidopexy at diagnosis. Andrology 2013;1: yvan der Plas E, Zijp G, Froeling F, van der Voort-Doedens L, Meij-de Vries A, Goede J, Hack W: Acquired Undescended Testis: Long-Term Testicular Volume after Orchiopexy at Diagnosis. J Urol Epub yvan der Plas EM, Zijp GW, Froeling FMJA, van der Voort-Doedens L, Meij-de Vries A, Goede J, Hack WWM: Long-term testicular volume after orchiopexy at diagnosis of acquired undescended testis. J Urol 2013;190: Abstracts yten Berge M, van Huijstee PJ, Damhuis RAM, Veldman PHJM, Eerenberg JP, Schreurs WH, Wouters MW, Veen EJ: Safe introduction of VATS in the Netherlands: First results of a nation-wide audit. European Journal of Cancer 2013;49:S803. ym.e.m. Bouwman, K.M. Fennema, M. de Jongste, C.J. v Rooden, P. Warmerdam, I. Jannink, J.W.S. Merkus ymri Mamma; een retrospectieve analyse naar de diagnostische opbrengst bij high risk screening en bij diagnostische problem solving. yk.m. Fennema, J.H.A. Fris, M.E.M Bouwman, I. Jannink, H. Boutkan, C.S.J. Duchateau, F.J. Bot, J.W.S. Merkus. 5 jaar schildwachtklierprocedures bij mammacarcinoom in HagaZiekenhuis. Resultaten en consequenties yj.h. Fris, F.J.Bot, S. Beekmans, R.Teepe, J.Portielje, A. Schmitz, J.W.S.Merkus MELANOOMTEAM HAGAZIEKENHUIS. RESULTATEN Multidisciplinaire behandeling, -bespreking, en protocol-adherentie HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

18 yj.h. Fris, A. Schmtiz, K.M.Fennema, M. Bouwman, I.Jannink, H.Boutkan, J.W.S. Merkus Mammacarcinoom behandeling HagaZiekenhuis Uitkomstindicatoren en Spiegelinformatie ym. Schingenga, J.S.D. Mieog, W.H. Steup, M.A.M. Brouwers, J.W.S. Merkus Galblaasoperaties HagaZiekenhuis ; Complicatieregistratie als kwaliteitsinstrument ya.schmitz, J.H. Fris, M.A.M. Brouwers, H. Boutkan, W.H. Steup, J.W.S Merkus Colorectaal carcinoom HagaZiekenhuis Uitkomstindicatoren en landelijke spiegelinformatie. yvan der Geest LGM, Elferink MAG, Steup WH, Witte AMC, Nortier JWR, Tollenaar RAEM, Struikmans H: Factors determining hospital delay in an unrestricted population of colorectal cancer patients in the western part of The Netherlands. European Journal of Cancer 2013;49:S518. ym.vester, M. Vreugdenhil, D. Meeuwis, J.J. Wever, J.W.S. Merkus Implantatie van Port-a-Cath systemen voor intraveneuze toegang HagaZiekenhuis. Resultaten ; complicaties, levensduur, en vergelijking met literatuur HEMATOLOGIE Onderzoekslijnen yveiligheid en effectiviteit van bloedproducten in het bijzonder van thrombocytentransfusies. yauto-immuun thrombocytopenie yepigenetische achtergronden en behandeling van hematologische aandoeningen in het bijzonder van MDS en AML yhemoglobinopathiezorg yklinisch wetenschappelijk onderzoek in het bijzonder bij patienten met multiple myeloom Publicaties ybringhen S, Mateos MV, Zweegman S, Larocca A, Falcone AP, Oriol A, Rossi D, Cavalli M, Wijermans P, Ria R, Offidani M, Lahuerta JJ, Liberati AM, Mina R, Callea V, Schaafsma M, Cerrato C, Marasca R, Franceschini L, Evangelista A, Teruel A-I, van der Holt B, Montefusco V, Ciccone G, Boccadoro M, Miguel JS, Sonneveld P, Palumbo A: Age and organ damage correlate with poor survival in myeloma patients: Meta-analysis of 1435 individual patient data from 4 randomized trials. Haematologica 2013;98: ydeschler B, Ihorst G, Platzbecker U, Germing U, Marz E, de Figuerido M, Fritzsche K, Haas P, Salih HR, Giagounidis A, Selleslag D, Labar B, de Witte T, Wijermans P, Lubbert M: Parameters detected by geriatric and quality of life assessment in 195 older patients with myelodysplastic syndromes and acute myeloid leukemia are highly predictive for outcome. Haematologica 2013;98: yevers D, Kerkhoffs J, Van Egmond L, Schipperus M, Wijermans P: The efficiency of therapeutic erythrocytapheresis compared to phlebotomy: A mathematical tool for predicting response in hereditary hemochromatosis, polycythemia vera, and secondary erythrocytosis. J Clin Apher Epub yevers D, Kerkhoffs JL, Van Egmond L, Wijermans PW: The efficiency of therapeutic erythrocytapheresis compared to phlebotomy in relation to blood volume and deltahematocrit: an evaluation in hereditary hemochromatosis polycythemia vera and secondary erythrocytosis. Transfus Apher Sci 2013;48: HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2013

19 yholtzer-goor KM, Bouwmans-Frijters CA, Schaafsma MR, de Weerdt O, Joosten P, Posthuma EF, Wittebol S, Huijgens PC, Mattijssen EJ, Vreugdenhil G, Visser H, Peters WG, Erjavec Z, Wijermans PW, Daenen SM, van der Hem KG, van Oers MH, Groot CA. Real-world costs of chronic lymphocytic leukaemia in the Netherlands. Leuk Res yklodzinska S, Vos JMI, Kersten MJ, Wijermans P, Minnema MC: A survey on diagnostic methods and treatment strategies used in patients with Waldenstrom s macroglobulinaemia in the Netherlands. Netherlands Journal of Medicine 2013;71: yvan de Loosdrecht A, Huls G. Wijermans P, Lowenberg B, Jongen- Lavrencic M. de Witte T. Jansen J. Westers T. de Greef G, Muus P, van Marwijk Kooy M, Schaafsma R, van Maanen T. Deenik W. Beeker A, Brouwer R. Hoogendoorn M. Breems D. Raaijmakers H. Verhoef G. Schouten H. von dem Borne P. Kuball J. Biemaond B. Vellenga E. Ossenkoppele G. Het myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor diagnostiek I. Ned. Tijdschr. Hematologie ; 3-14 yvan de Loosdrecht A, Huls G. Wijermans P, Lowenberg B, Jongen- Lavrencic M. de Witte T. Jansen J. Westers T. de Greef G, Muus P, van Marwijk Kooy M, Schaafsma R, van Maanen T. Deenik W. Beeker A, Brouwer R. Hoogendoorn M. Breems D. Raaijmakers H. Verhoef G. Schouten H. von dem Borne P. Kuball J. Biemaond B. Vellenga E. Ossenkoppele G. Het myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor diagnostiek II. Ned. Tijdschr. Hematologie ; ymorabito F, Bringhen S, Larocca A, Wijermans P, Mateos M, Gimsing P, Mazzone C, Gottardi D, Omede P, Zweegman S, Lahuerta J, Zambello R, Musto P, Magarotto V, Schaafsma M, Oriol A, Juliusson G, Cerrato C, Catalano L, Gentile M, Turel A, Liberati A, Cavalli M, Rossi D, Passera R, Rosso S, Beksac M, Cavo M, Waage A, Miguel J, Boccadoro M, Sonneveld P, Palumbo A, Offidani M: Bortezomib, Melphalan, Prednisone (VMP) versus Melphalan, Prednisone, Thalidomide (MPT) in elderly newly diagnosed Multiple Myeloma patients: A retrospective case-matched study. Am J Hematol ymiddelburg RA, Ypma PF, van der Meer PF, van Wordragen-Vlaswinkel RJ, Eissen O, Kerkhoffs JL. Measuring clinical bleeding using a standardized daily report form and a computer algorithm for adjudication of WHO bleeding grades.vox Sang. 2013;105(2): ypalumbo A, Waage A, Hulin C, Beksac M, Zweegman S, Gay F, Gimsing P, Leleu X, Wijermans P, Sucak G, Pezzatti S, Juliusson G, Pegourie B, Schaafsma M, Galli M, Turesson I, Kolb B, van der Holt B, Baldi I, Rolke J, Ciccone G, Wetterwald M, Lokhorst H, Boccadoro M, Rodon P, Sonneveld P: Safety of thalidomide in newly diagnosed elderly myeloma patients: a meta-analysis of data from individual patients in six randomized trials. Haematologica-the Hematology Journal 2013;98: yregelink JC, Minnema MC, Terpos E, Kamphuis MH, Raijmakers PG, Pieters-van den Bos I, Heggelman BGF, Nievelstein RJ, Otten RHJ, van Lammeren-Venema D, Zijlstra JM, Arens AIJ, de Rooy JW, Hoekstra OS, Raymakers R, Sonneveld P, Ostelo RW, Zweegman S: Comparison of modern and conventional imaging techniques in establishing multiple myeloma-related bone disease: a systematic review. Br J Haematol 2013;162: ysamson A, Schipperus M, Langers A, Dekkers O: Helicobacter pylori infection is not correlated with subclinical thrombocytopenia: A cross-sectional study. Platelets Epub ysanders YV, Eikenboom J, de Wee EM, van der Bom JG, Cnossen MH, Degenaar-Dujardin MEL, Fijnvandraat K, Kamphuisen PW, Laros-van Gorkom BAP, Mauser-Bunschoten EP, Leebeek FWG, Kors A, Zweegman S, Goverde GJ, Jonkers MH, Dors N, Nijziel MR, Meijer K, Tamminga RYJ, van der Linden PW, Ypma PF, Eikenboom HCJ, Smiers FJW, Granzen B, Hamulyak K, Brons P, de Goede-Bolder A: Reduced prevalence of arterial thrombosis in von Willebrand disease. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2013;11: HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag

20 yscheid C, Sonneveld P, Schmidt-Wolf I, van der Holt B, El Jarari L, Bertsch U, Salwender H, Zweegman S, Blau I, Vellenga E, Weisel K, Pfreundschuh M, Jie K, Neben K, van de Velde H, Duehrsen U, Schaafsma M, Lindemann W, Kersten M, Peter N, Hanel M, Croockewit S, Martin H, Wittebol S, Bos G, van Marwijk-Kooy M, Wijermans P, Goldschmidt H, Lokhorst H: Bortezomib before and after autologous stem cell transplantation overcomes the negative prognostic impact of renal impairment in newly diagnosed multiple myeloma: a Subgroup Analysis From the HOVON-65/GMMG-HD4 Trial. Haematologica 2013.Epub yschutgens R, Tuinenburg A, Damen S, Ypma P, Mauser-Bunschoten E, Voskuil M: Cardiac catheterization and intervention in hemophilia patients: prospective evaluation of the 2009 institutional guideline. Haemophilia 2013;19: yterwijn M, van Putten WLJ, Kelder A, van der Velden VHJ, Brooimans RA, Pabst T, Maertens J, Boeckx N, de Greef GE, Valk PJM, Preijers FWMB, Huijgens PC, Drager AM, Schanz U, Jongen-Lavrecic M, Biemond BJ, Passweg JR, van Gelder M, Wijermans P, Graux C, Bargetzi M, Legdeur MC, Kuball J, de Weerdt O, Chalandon Y, Hess U, Verdonck LF, Gratama JW, Oussoren YJM, Scholten WJ, Slomp J, Snel AN, Vekemans MC, Lowenberg B, Ossenkoppele GJ, Schuurhuis GJ: High prognostic impact of flow cytometric minimal residual disease detection in acute myeloid leukemia: data from the HOVON/SAKK AML 42A study. J Clin Oncol 2013;31: ythielen N, van der Holt B, Verhoef GEG, Ammerlaan RAHM, Sonneveld P, Janssen JJWM, Deenik W, Falkenburg JHF, Kersten MJ, Sinnige HAM, Schipperus M, Schattenberg A, van Marwijk Kooy R, Smit WM, Chu IWT, Valk PJM, Ossenkoppele GJ, Cornelissen JJ: High-dose imatinib versus high-dose imatinib in combination with intermediate-dose cytarabine in patients with first chronic phase myeloid leukemia: a randomized phase III trial of the Dutch-Belgian HOVON study group. Ann Hematol 2013;92: ytuinenburg A, Damen SAJ, Ypma PF, Mauser-Bunschoten EP, Voskuil M, Schutgens REG: Cardiac catheterization and intervention in haemophilia patients: prospective evaluation of the 2009 institutional guideline. Haemophilia 2013;19: yvoorhees PM, Manges RF, Sonneveld P, Jagannath S, Somlo G, Krishnan A, Lentzsch S, Frank RC, Zweegman S, Wijermans PW, Orlowski RZ, Kranenburg B, Hall B, Casneuf T, Qin X, van de Velde H, Xie H, Thomas SK: A phase 2 multicentre study of siltuximab, an anti-interleukin-6 monoclonal antibody, in patients with relapsed or refractory multiple myeloma. British Journal of Haematology 2013;161: yvos JMI, Minnema MC, Wijermans PW, Croockewit S, Chamuleau MED, Pals ST, Klein SK, Delforge M, Van Imhoff GW, Kersten MJ: Guideline for diagnosis and treatment of Waldenstrom s macroglobulinaemia. Netherlands Journal of Medicine 2013;71: ywiersum-osselton JC, van Tilborgh-de Jong AJW, Zijlker-Jansen PY, van de Watering LMG, Brand A, van der Bom JG, Schipperus MR: Variation between hospitals in rates of reported transfusion reactions: is a high reporting rate an indicator of safer transfusion? Vox Sang 2013;104: yypma PF, Muradin A, Kerkhoffs JL: Large volume apheresis: electrolyte imbalance and loss of platelets; watch for clinically relevant disturbances. Transfus Apher Sci 2013;48:149. Abstracts yaerts E, Taylor L, Dooley F, Kelly M, Struijk W, Derbyshire L, Trappmann C, Provan D: The development of the immune thrombocytopenia (ITP) learning programme. Bone Marrow Transplantation 2013;48:S468-S469. ybecker H, Suciu S, Ruter B, Platzbecker U, Giagounidis A, Selleslag D, Labar B, Germing U, Salih HR, Muus P, Pfluger K-H, Hagemeijer A, Schaefer H-E, Baron F, Ganser A, Aul C, De WT, Wijermans PW, Lubbert M: Low-dose decitabine vs best supportive care in older patients with AML and low blast counts: Results of a subgroup analysis of the randomized phase III study of the eortc leukemia cooperative group and German MDS study group. Blood 2013; 122: HagaZiekenhuis Wetenschappelijk jaarverslag 2013

HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag

HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag HagaScoop WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFT HAGAZIEKENHUIS supplement Nummer 3 - november 03 jaargang 4 Abstracten HagaZiekenhuis 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: november 03 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis,

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013 1 Inhoud Samenstelling Wetenschapscommissie 3 Woord vooraf 4 Wetenschappelijk jaarverslag Wetenschapscommissie 2013 5 Wetenschappelijk

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Leerhuis Albert Schweitzer ziekenhuis Postbus 444 3300 AK

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF INHOUD INHOUD Inhoud 1 Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Wetenschap in Reinier de Graaf 7 Discipline-overstijgend onderwijs 11 Onderzoek doen 17 Wetenschapsdag 21

Nadere informatie

PUBLICATIES AQUARIUS AEAM VRIES J DE.

PUBLICATIES AQUARIUS AEAM VRIES J DE. PUBLICATIES AQUARIUS AEAM, Denollet J, Hamming JF, VRIES J DE. Age-related differences in invasive treatment of peripheral arterial disease: disease severity versus social support as determinants. J Psychosom

Nadere informatie

Kersteditie. Reculer pour mieux sauter. Promoties: Rouppe van der Voort en van Gulik OVER WETENSCHAP IN HET ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS

Kersteditie. Reculer pour mieux sauter. Promoties: Rouppe van der Voort en van Gulik OVER WETENSCHAP IN HET ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS Kersteditie Reculer pour mieux sauter OVER WETENSCHAP IN HET ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS Promoties: Rouppe van der Voort en van Gulik JAARGANG 9 NUMMER 3 december2014 LOUPE DECEMBER 2014 1 INHOUD LOUPE 5 IN

Nadere informatie

BEMT PMLA VAN DEN, TIJSSEN CC.

BEMT PMLA VAN DEN, TIJSSEN CC. PUBLICATIES Abraham E, Reinhart K, Opal S, et al, for the OPTIMIST Study Group (Speelberg B, et al). Efficacy and safety of tifacogin (recombinant tissue factor pathway inhibitor) in severe sepsis: a randomized

Nadere informatie

nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin?

nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin? nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin? 6 De KNO-wetenschapsagenda 8 Procedure Lokale Toetsing 14 Wetenschapssymposium 3 december 2013 Colofon Wetenschap@gelre is

Nadere informatie

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE Voorwoord Jaarindex: Verloskunde onderzoek in Nederland Dit is de zevende jaargang van de jaarindex Verloskunde onderzoek

Nadere informatie

Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen

Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen Programma en Samenvattingen 17 en 18 november 2011 Hotel en Congrescentrum Papendal Arnhem Georganiseerd door: Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie

Nadere informatie

Radioloog van de toekomst programma & abstracts. Radiologendagen. 27-28 september 2012. 1931 Congrescentrum. Brabanthallen.

Radioloog van de toekomst programma & abstracts. Radiologendagen. 27-28 september 2012. 1931 Congrescentrum. Brabanthallen. 17 Radioloog van de toekomst programma & abstracts Radiologendagen 7-8 september 01 1931 Congrescentrum Brabanthallen s-hertogenbosch www.radiologen.nl www.congresscompany.com programma voorwoord & abstracts

Nadere informatie

Implementatiestrategie richtlijn koemelkallergie blz 14 LUCHTWEGINFECTIES BIJ DOWN SYNDROOM BLZ 16

Implementatiestrategie richtlijn koemelkallergie blz 14 LUCHTWEGINFECTIES BIJ DOWN SYNDROOM BLZ 16 JUNI 2013, NUMMER 4 s-hertogenbosch Implementatiestrategie richtlijn koemelkallergie blz 14 LUCHTWEGINFECTIES BIJ DOWN SYNDROOM BLZ 16 EFFECT CONDITIETRAINING OP VERMOEIDHEID MS-PATIËNTEN BLZ 24 Voorwoord

Nadere informatie

Medewerkers GVV. Assistent- geneeskundigen in opleiding tot tropenarts Mevr. W. (Willika) Engel tot 01.07

Medewerkers GVV. Assistent- geneeskundigen in opleiding tot tropenarts Mevr. W. (Willika) Engel tot 01.07 Geachte lezer, Voor u ligt het laatste papieren exemplaar van het jaarverslag van de Vakgroep Gynaecologie, Verloskunde en Voortplantingsgeneeskunde (GVV) van het Deventer Ziekenhuis. In 1973 is het eerste

Nadere informatie

33e jaargang 2011 nummer 3 issn 1381 4842. Kinderen en nucleaire geneeskunde: Neuroblastoom; een heterogene ziekte

33e jaargang 2011 nummer 3 issn 1381 4842. Kinderen en nucleaire geneeskunde: Neuroblastoom; een heterogene ziekte 33e jaargang 2011 nummer 3 issn 1381 4842 T I J D S C H R I F T V O O R N U L E A I R E GENEESKUNDE Kinderen en nucleaire geneeskunde: Neuroblastoom; een heterogene ziekte Renografie bij baby s met een

Nadere informatie

Oratie Prof. dr. M.J. de Boer Radboud Universiteit Nijmegen 21 april 2011

Oratie Prof. dr. M.J. de Boer Radboud Universiteit Nijmegen 21 april 2011 Oratie Prof. dr. M.J. de Boer Radboud Universiteit Nijmegen 21 april 2011 Van Oude Menschen.. Over ouderdom en medisch handelen: een cardiologische verkenning Meneer de rector magnificus, zeer gewaardeerde

Nadere informatie

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2010. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2010. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek Deze uitgave is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde Jaarindex 2010 Verloskunde onderzoek in Nederland Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek 3 Voorwoord Jaarindex: Verloskunde

Nadere informatie

Richtlijn. NSAID-gebruik en preventie van maagschade

Richtlijn. NSAID-gebruik en preventie van maagschade Richtlijn NSAID-gebruik en preventie van maagschade Richtlijn NSAID-gebruik en preventie van maagschade Colofon Richtlijn NSAID-gebruik en preventie van maagschade ISBN: 90-76906-69-6 2003, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose

Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose MANDATERENDE VERENIGINGEN: Nederlandsche Internisten Vereeniging Nederlandse Orthopaedische

Nadere informatie

ACHTERGRONDDOCUMENT BIJ DE BLAUWDRUK KANKER EN WERK

ACHTERGRONDDOCUMENT BIJ DE BLAUWDRUK KANKER EN WERK ACHTERGRONDDOCUMENT BIJ DE BLAUWDRUK KANKER EN WERK Uitgave NVAB Kwaliteitsbureau NVAB Postbus 2113 3500 GC Utrecht T 030 2845750 E kwaliteitsbureau@nvab-online.nl W www.nvab-online.nl Kerngroep I. van

Nadere informatie

1. Algemene gegevens / General Information

1. Algemene gegevens / General Information Subsidieaanvraagformulier / Grant Application Form Aanvraagnummer / Application number: 3280 1. Algemene gegevens / General Information DEFINITIEF Projecttitel / Project title Pregnancy-induced hypertension

Nadere informatie

RAD MEMO SUPPLEMENT 13 E NEDERLANDSE RADIOLOGENDAGEN 9 EN 10 OKTOBER 2008 DE DOELEN, ROTTERDAM. Nederlandse Vereniging voor Radiologie

RAD MEMO SUPPLEMENT 13 E NEDERLANDSE RADIOLOGENDAGEN 9 EN 10 OKTOBER 2008 DE DOELEN, ROTTERDAM. Nederlandse Vereniging voor Radiologie 3 MEMO RAD J A A R G A N G 3 - N U M M E R 3 - H E R F S T 2 0 0 8 Nederlandse Vereniging voor Radiologie Radiological Society of the Netherlands 3 E NEDERLANDSE RADIOLOGENDAGEN 9 EN 0 OKTOBER 2008 DE

Nadere informatie

VRA-Lustrumcongres. Pearls & Diamonds. 17 april 2015 Krasnapolsky Amsterdam

VRA-Lustrumcongres. Pearls & Diamonds. 17 april 2015 Krasnapolsky Amsterdam 60 VRA-Lustrumcongres Pearls & Diamonds 17 april 2015 Krasnapolsky Amsterdam Algemene informatie Hoofdsponsoren Het VRA Lustrumcongres 2015 wordt mede mogelijk gemaakt door: Algemene sponsoren Otto Bock

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005-2006 NEUROCHIRURGIE

JAARVERSLAG 2005-2006 NEUROCHIRURGIE JAARVERSLAG 2005-2006 NEUROCHIRURGIE VU medisch centrum Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding... 3 2. Personele bezetting... 4 2.1. Wetenschappelijk personeel... 4 2.2. Wetenschappelijk personeel doorstroom...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie

Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie. Medisch Centrum Haaglanden. Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie Jaarverslag 2010 Maatschap orthopedie en traumatologie Auteurs: dr. E.R.A. van Arkel Opleider orthopedie (datum) Handtekening drs. B.J.W. Thomassen Onderzoeker orthopedie (datum) Handtekening 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

READER. Cursus Sepsis : herkennen en behandelen in de prehospitale setting

READER. Cursus Sepsis : herkennen en behandelen in de prehospitale setting READER Cursus Sepsis : herkennen en behandelen in de prehospitale setting Rationale achter logo Druppel bloed beeldt sepsis uit. Sepsis valt als een druppel naar beneden, dit is hoe snel het kan toeslaan

Nadere informatie

ANESTHESIOLOGENDAGEN ABSTRACTBOEK

ANESTHESIOLOGENDAGEN ABSTRACTBOEK A ANESTHESIOLOGENDAGEN 2015 ABSTRACTBOEK DONDERDAG 28 MEI 16.30-17.30 uur / zaal 0.5 Best of 4 (10 minuten presentatie, 5 minuten discussie) T.C.D. Rettig Intraoperative blood pressure and change in renal

Nadere informatie

Figuur 2.7. Figuur 2.8

Figuur 2.7. Figuur 2.8 Figuur 2.7 Sterftekansen naar leeftijd en levensverwachting bij geboorte van mannen in Nederland, 1850-2008 (Bron: CBS-bevolkingsstatistiek, bewerkt door NIDI) Figuur 2.8 Sterftekansen naar leeftijd en

Nadere informatie

Foreest Medical School

Foreest Medical School MCA Gemini Groep Foreest Medical School jaarverslag 2012-2013 Foreest Medical School jaarverslag 2012-2013 2 3 Vooruitzien in vertrouwen Inhoud Traditiegetrouw blikken we in dit jaarverslag terug op de

Nadere informatie

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor Wetenschap special volume 23, september 20114

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor Wetenschap special volume 23, september 20114 Advertentie Nederlands tijdschrift voor anesthesiologie Wetenschap special volume 23, september 20114 Selectie van abstracts C. Boer, S.A. Loer Abstracts Wetenschapsdag 2011 Dr. M. Klimek, hoofdredacteur

Nadere informatie

Voorwoord van de voorzitter p.2. 1. Ontwikkelingen in 2012 p.4. 2. Samenvattingen gehonoreerde projecten CORR in 2012 p.5. 3. Voortgangsverslagen p.

Voorwoord van de voorzitter p.2. 1. Ontwikkelingen in 2012 p.4. 2. Samenvattingen gehonoreerde projecten CORR in 2012 p.5. 3. Voortgangsverslagen p. Jaarverslag 2012 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER D e Stichting CORR is in het vierde jaar van haar bestaan aangeland. Een groot deel van de subsidie is inmiddels gealloceerd en heeft geleid tot de start van

Nadere informatie