ANALYSE WONINGMARKT. 2 e kwartaal 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANALYSE WONINGMARKT. 2 e kwartaal 2016"

Transcriptie

1 ANALYSE WONINGMARKT 2 e kwartaal 2016

2 De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVM. Gebruik of openbaarmaking van deze informatie door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVM is niet toegestaan. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van dit document. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de NVM aan de samenstelling van dit document en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de NVM geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De NVM zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. 2

3 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Transacties Aantal transacties Transactieprijs van gemiddeld verkochte woning Vierkantemeterprijzen van gemiddeld verkochte woning Verkooptijden Vraag-verkoopprijsverschillen Aanbod Aantal woningen in aanbod Vraagprijzen van het aanbod Looptijd van het aanbod Overige kengetallen woningmarkt NVM Krapte-indicator Verkoopquote Instroomquote Vraagprijsaanpassingen Nieuwbouw Aantal transacties Transactieprijs van gemiddeld verkochte nieuwbouwwoning Aantal woningen in aanbod Regionale dynamiek Bijlage 1 Vergelijking NVM-CBS/Kadaster Bijlage 2 Voorlopige en definitieve cijfers Bijlage 3 Uitleg over rekenmethodiek NVM Bijlage 4 Definities

4 1 Samenvatting Dit document beschrijft met name de ontwikkeling van de Nederlandse woningmarkt in zijn totaliteit. De regionale verschillen in Nederland zijn echter groot. Een conclusie over een regio vraagt daarom altijd een nadere bestudering van de regionale woningmarktontwikkelingen. In het 2 e kwartaal 2016 wisselden ruim bestaande koopwoningen van eigenaar. Dat is bijna 15% meer dan een jaar geleden. Op de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het naar schatting om totaal transacties. De laatste vier kwartalen registreerde de NVM in totaal meer dan transacties van bestaande koopwoningen bij haar makelaars, hetgeen neerkomt op ruim transacties voor de gehele markt. De prijs is in het 2 e kwartaal 2016 toegenomen. In vergelijking met een kwartaal eerder bedraagt de stijging 2,7%, de prijsontwikkeling in vergelijking met een jaar eerder is +5,6%. De prijs van de gemiddeld verkochte woning ligt nog bijna 7% onder het niveau bij de start van de crisis, maar wel 14% hoger dan op het dieptepunt. De vierkantemeterprijs van een gemiddeld verkochte woning is in een jaar tijd met 5,2% gestegen en de stijging lijkt daarmee verder te versnellen. De looptijd van verkochte woningen bedraagt nu 90 dagen, 21 dagen minder dan een jaar geleden. Bijna 13% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. In de NVM-regio Amsterdam gaat het om meer dan de helft van de verkochte woningen. Het aantal woningen dat in Nederland te koop staat neemt steeds sneller af. Halverwege het 2 e kwartaal 2016 (de peildatum voor het aanbod) staan er bij NVM-makelaars bijna woningen in aanbod. Dat is 21% minder dan een jaar geleden. Ook vergeleken met een kwartaal eerder is er sprake van een daling van het woningaanbod van bijna 5%. In de totale bestaande koopwoningmarkt telt het woningaanbod nu woningen. De vraagprijs van de gemiddeld in aanbod staande woning komt in het 2 e kwartaal van 2016 uit op 287 duizend euro. De vraagprijzen liggen 2,2% hoger dan een jaar geleden. De looptijd van de halverwege het 2 e kwartaal 2016 in aanbod staande koopwoningen is in een jaar tijd met 13% gedaald tot 305 dagen. 43% van de woningen staat langer dan een jaar te koop, bijna één op de vijf woningen zelfs drie jaar of langer. Een potentiële koper kon in het 2 e kwartaal 2016 kiezen uit 8 woningen (= krapte-indicator). De verkoopquote in het 2 e kwartaal 2016 bedraagt 26%. Zowel de verkoopquote van nieuw aanbod als van oud aanbod zijn sterk gestegen. De instroomquote is met 39,8% in het 2e kwartaal van ,5 procentpunt hoger dan in het 2e kwartaal van % van de woningen in het aanbod heeft geen vraagprijswijziging ondergaan, wederom een iets groter aandeel dan een kwartaal eerder. Van alle transacties uit het afgelopen kwartaal is 76% verkocht vanuit de eerste vraagprijs. De dynamiek in de regio Amsterdam is veruit het grootst, gevolgd door de regio Utrecht. Veel regio s rondom Amsterdam en Utrecht profiteren mee. Ook de stad Groningen kent nog altijd een sterke dynamiek. Regio s die achterblijven zijn Zuidoost Groningen, het noordoosten van Noord Brabant en Den Helder. 4

5 Transacties 2.1 Aantal transacties De NVM-makelaars hebben in het 2 e kwartaal 2016 een nieuw verkooprecord geboekt. Er zijn ruim bestaande koopwoningen verkocht in een kwartaal tijd. Voor de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het dan om ongeveer woningen. Hiermee is het aantal transacties op jaarbasis uitgekomen op ruim woningen (totale bestaande koopwoningmarkt naar schatting woningen), waarmee het oude record uit de eerste helft van 2006 uit de boeken is. Het zijn vooral de lage rente en de daaruit volgende lage woonlasten, die het gunstig maken voor consumenten om nu een woning te kopen. Daar bovenop komt het positieve consumentenvertrouwen. Voor de woningmarkt zit het vertrouwen nog altijd in de lift en bereikte in mei 2016 een nieuwe recordhoogte (bron: Vereniging Eigen Huis). Ook het gebrek aan alternatieven maakt een bestaande koopwoning vaak de enig overgebleven mogelijkheid voor (potentiële) kopers. In gebieden met een krappe woningmarkt zijn te weinig nieuwbouwwoningen of vrije sectorhuurwoningen aanwezig om aan de vraag te voldoen. In vergelijking met het 2 e kwartaal van vorig jaar is het aantal verkopen in het 2 e kwartaal 2016 met bijna 15% toegenomen. De meeste woningtypen kennen een soortgelijk percentage, alleen de vrijstaande woningen springen eruit met een toename van ruim 21%. Verder valt op dat er in vergelijking met een jaar eerder in de oostelijke regio s duidelijk meer verkocht is dan gemiddeld, terwijl juist in de regio s binnen de Randstad de toename minder dan gemiddeld is. Daarbij spant de NVM-regio Amsterdam de kroon: daar daalde het aantal transacties in vergelijking met een jaar eerder met ruim 7%. Ook in omliggende regio s als Zuid-Kennemerland en de Bollenstreek is het aantal transacties niet verder toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Vergelijken we het aantal transacties op jaarbasis, dat NVM-makelaars nu gerealiseerd hebben met dat van het vorige recordniveau in 2006, dan valt op dat het niet alleen de krappe woningmarktgebieden zijn, waar het aantal transacties nu dat van toen overstijgt. In grote delen van het land ligt het aantal transacties nu hoger dan destijds. Met name in de noordelijke regio s blijft het aantal transacties echter achter. In de regio s in Limburg is het positieve beeld mede het gevolg van het toegenomen marktaandeel van de NVM aldaar Aantal verkochte woningen (NVM) Aantal transacties op jaarbasis (NVM) Bron: NVM Bron: NVM 5

6 Transactieprijs van gemiddeld verkochte woning De transactieprijs van de gemiddeld verkochte woning stijgt in vergelijking met een jaar eerder voor de 10 e achtereenvolgende keer. In het 2 e kwartaal 2016 is de transactieprijs uitgekomen op gemiddeld euro 1. Verkochte woningen gingen in het 2 e kwartaal 2016 met gemiddeld een 5,6%-hogere prijs over de toonbank dan een jaar eerder. Bij alle woningtypen heeft de prijs zich positief ontwikkeld, variërend van 4,6% bij vrijstaande woningen tot 6,4% bij appartementen. In het grootste deel van de NVM-regio s zijn de prijzen van de gemiddeld verkochte woning gestegen. De sterkste stijging van de transactieprijzen op jaarbasis is zichtbaar in de NVM-regio Amsterdam, waar de prijs ruim 16% boven het niveau van een jaar eerder ligt. In traditioneel krappe woningmarktregio s als Zuid-Kennemerland (+15%, omvat o.a. Haarlem) en Utrecht (9%) neemt de stijging van de prijzen steeds verder toe. Sinds het dieptepunt op de koopwoningmarkt als gevolg van de crisis bereikt werd, zijn de prijzen van verkochte woningen met ruim 14% toegenomen. Vaak worden het prijsniveau van verkochte woningen vergeleken met het prijsniveau van vlak voor de crisis, toen de prijzen recordhoogten kenden. Gemiddeld genomen ligt de transactieprijs in het 2 e kwartaal 2016 nog altijd bijna 7% onder het niveau van voor de crisis. Toch is er een aantal NVM-regio s waar de prijzen inmiddels hoger liggen: Amsterdam (14%), Zuid-Kennemerland (5%), Groningen (2%) en Zeeuws-Vlaanderen (2%). De eerste drie zijn traditioneel sterke regio s, de laatste profiteert van de populariteit van de regio onder Belgen. 4% Transactieprijsontwikkeling kwartaal op kwartaal (NVM) 3% M2-Transactieprijsontwikkeling kwartaal op kwartaal (NVM) 3% 2% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -4% Bron: NVM De gele lijn is de gemiddelde prijsverandering per kwartaal over de laatste 4 kwartalen Bron: NVM De oranje lijn is de gemiddelde prijsverandering per kwartaal over de laatste 4 kwartalen 2.3 Vierkantemeterprijzen van gemiddeld verkochte woning De vierkantemeterprijs laat een evenwichtiger beeld zien van de prijsontwikkeling. Deze corrigeert naast woningtype en regio ook voor de grootte van de woning. Ook de vierkantemeterprijzen kennen inmiddels een prijsontwikkeling van boven de 5%. Bij de vierkantemeterprijzen is ook duidelijker zichtbaar dat de minder courante woningtypen (2-onder-1-kapwoningen en vrijstaande woningen) een minder sterke vierkantemeterprijsontwikkeling kennen dan de andere woningtypen. Voor de prijs van een vierkante meter appartement wordt ruim 6% meer betaald dan een jaar eerder. 1 Lees bijlage 3 van dit document voor een nadere uitleg van de NVM-rekenmethodiek. 6

7 Verkooptijden De verkooptijd van de gemiddeld verkochte woning in het 2 e kwartaal 2016 is uitgekomen op 90 dagen (ofwel 3 maanden). Daarmee daalde de verkooptijd in een jaar tijd met 21 dagen en wordt het weer vergelijkbaar met het niveau van rond het begin van de crisis. Met name de verkooptijd van 2-onder-1-kapwoningen en van appartementen daalde sterk. De verkooptijd van de gemiddeld verkochte tussenwoning is het laagst van alle woningtypen met 58 dagen. In traditioneel krappe woningmarktgebieden moeten potentiële kopers snel hun slag slaan. 70% of meer van het bestaande koopwoningaanbod dat nieuw op de markt komt, wordt in deze regio s binnen 90 dagen verkocht Verkooptijden verkochte woningen in dagen (NVM) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Percentage woningen verkocht boven de vraagprijs Bron: NVM Bron: NVM 2.5 Vraag-verkoopprijsverschillen Het verschil tussen de laatste vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs is het afgelopen kwartaal gestabiliseerd. Ten opzichte van de laatste vraagprijs is er gemiddeld 2,8% minder betaald voor de gemiddeld verkochte woning. Dat is zelfs minder dan voor de crisis. Het percentage woningen dat verkocht wordt boven de laatste vraagprijs neemt hard toe. Inmiddels is bijna 13% van de verkochte woningen voor meer dan de vraagprijs verkocht. Dit is ook ruim hoger dan de percentages die voor de crisis gehaald werden. In de NVM-regio Amsterdam gaat meer dan de helft van de woningen boven de vraagprijs van de hand, in NVM-regio s als Zuid-Kennemerland, stad Groningen en Utrecht gaat een kwart tot een derde boven de vraagprijs over de toonbank. 2 2 Bij woningen die boven de vraagprijs verkocht zijn, kan het ook gaan om woningen, waarbij de woning in eerste instantie is aangeboden voor een vanaf-prijs. 7

8 3 Aanbod 3.1 Aantal woningen in aanbod In een jaar tijd is het aantal woningen dat in aanbod staat met maar liefst 21% afgenomen. Halverwege het 2 e kwartaal 2016 (de peildatum voor het aanbod) staan er bij NVM-makelaars woningen in aanbod. In de totale bestaande koopwoningmarkt telt het woningaanbod nu woningen. Waar voor wat de betreft de verkopen de recordaantallen van vlak voor de crisis weer gehaald worden, is het woningaanbod nog lang niet op dat niveau. In 2006 (oude recordjaar voor wat betreft verkopen) telde het aantal in aanbod staande woningen op tot zo n , ruim woningen minder dus dan nu het geval is. Wel daalt het aantal in aanbod staande woningen nu sneller dan sinds 1995 gemeten is. De daling gaat voor appartementen het snelst. In vergelijking met vorig jaar staan er landelijk bijna eenderde minder appartementen te koop. Van de ruim 39 duizend appartementen waaruit de consument vorig jaar kon kiezen zijn er op dit moment nog ruim 26 duizend over. Voor vrijstaande woningen gaat de daling het minst snel, er wordt een daling ten opzichte van een jaar geleden van 12,2% genoteerd. De NVM-regio s in de Randstad zijn duidelijk de gebieden waar de daling van het woningaanbod het snelst gaat. In Amsterdam, Utrecht en Zuid-Kennemerland (o.a. Haarlem) is het aantal te koop staande woningen in een jaar tijd met meer dan 40% gedaald. Ook de stad Groningen kent een dergelijke aanboddaling. De gebieden waar het woningaanbod slechts marginaal daalt en in een enkele regio in vergelijking met een jaar gelden zelfs nog hoger is, zijn veelal de randen van Nederland: Zeeland, Limburg en het noordoosten van Groningen. 3.2 Vraagprijzen van het aanbod De vraagprijs van de gemiddeld in aanbod staande woning komt in het 2 e kwartaal van 2016 uit op 287 duizend euro. Dat is 7 duizend euro meer dan een kwartaal eerder. Wanneer deze stijging doorzet zal de vraagprijs van de gemiddelde koopwoning in Nederland eind dit jaar de 3-ton-grens passeren. Tussen de aangeboden woningtypen bestaan flinke verschillen. Een appartement wordt met een vraagprijs van 170 duizend euro in de markt gezet, terwijl voor een vrijstaande woning dit kwartaal 446 duizend euro gevraagd wordt. Ten opzichte van de periode vlak voor de crisis zijn de vraagprijzen flink gedaald; voor de gemiddeld in aanbod staande woning bedraagt deze daling 8

9 10,3%. Toch liggen de vraagprijzen inmiddels weer 2,2% hoger dan een jaar geleden. De vraagprijzen van vrijstaande woningen liggen 3,1% hoger dan vorig jaar, die van van 2-onder-1-kapwoningen zijn met slechts een 1,4% toegenomen. Het landelijk beeld van stijgende vraag- en transactieprijzen voedt voor veel consumenten het gevoel om de eigen woning ook voor flinke prijs in de markt te zetten. Of in ieder geval voor een prijs die men ooit zelf voor de woning betaald heeft. Hoewel dit beeld in enkele regio s correct kan zijn, geldt dit voor het overgrote deel van Nederland niet. Veel marktsegmenten worden nog steeds gekenmerkt als een ruime markt, met veel aanbod in verhouding tot het aantal verkopen. Ook zijn dit gebieden waar woningen lang te koop staan, de prijzen nog niet op het niveau van voor de crisis zijn en de vraag-verkoopprijsverschillen nog groot zijn. Bovendien zijn er grote aantallen woningen die langer dan een jaar in aanbod staan en weinig aandacht van kijkers trekken. Een scherpe vraagprijs bij het in de markt zetten van de woning blijft in veel gebieden in Nederland nog steeds de beste keus. 3.3 Looptijd van het aanbod Een woningverkoper kan er (gemiddeld gezien) vanuit gaan dat zijn woning 305 dagen in aanbod staat. Dat is de gemiddelde looptijd van de halverwege het 1 e kwartaal van 2016 in aanbod staande koopwoningen in Nederland. Deze periode is in een jaar tijd met 13% gedaald, een teken van een verder aantrekkende markt. Met name de looptijd van het aanbod van tussenwoningen daalde sterk met ruim 18%. Die van vrijstaande woningen daalde met 9,3% juist minder hard. Desondanks is de daling over alle segmenten zichtbaar en dat inmiddels 2,5 jaar. Ondanks dat het aantal te koop staande woningen afneemt en de tijd dat woningen te koop staan gemiddeld genomen daalt, is er altijd nog een grote groep woningen dat lange tijd in aanbod staat en moeilijk verkoopbaar is. 43% van de woningen staat langer dan een jaar te koop, bijna één op de vijf woningen zelfs langer dan drie jaar. Een andere manier om te kijken naar de periode dat woningen te koop staan is te kijken naar de theoretische verkooptijd: hoeveel tijd is nodig om het huidig aantal te koop staande woningen uit te verkopen. Deze periode bedraagt nu 8,7 maanden. Op het dieptepunt van de crisis was dit nog meer dan 25 maanden, ruim 2 jaar. In sommige gebieden in Nederland bedraagt de theoretische verkooptijd nog slechts 2-3 maanden. Zonder nieuw woningaanbod dat de markt opkomt zou er binnen afzienbare tijd uberhaupt geen woningmarkt meer zijn. In veel andere regio s (40% van het land) bedraagt de theoretische verkooptijd nog altijd meer dan 1 tot anderhalf jaar. Het laat weer zien dat er steeds meer sprake is van een enorme tweedeling in het land, waar alle gebieden profiteren van het herstel, maar het verschil in herstel steeds groter wordt. 9

10 4 Overige kengetallen woningmarkt 4.1 NVM Krapte-indicator De NVM krapte-indicator geeft een benadering voor het aantal keuzemogelijkheden dat een potentiële koper op de woningmarkt heeft. Het geeft de verhouding weer tussen het aantal woningen in aanbod en het aantal verkochte woningen. Wanneer de woningmarkt aantrekt, verandert deze verhouding en wordt het aantal keuzemogelijkheden voor kopers kleiner. In het 2 e kwartaal 2016 kan een gemiddelde consument kiezen uit 8 verschillende woningen, terwijl er dat een jaar eerder nog 11 waren. Enkele jaren geleden, op het dieptepunt van de crisis, konden potentiële kopers kiezen uit 25 tot 30 woningen. De krapte-indicator is een goede indicator om de dynamiek van lokale markten in kaart te brengen. Waar de dynamiek groot is, kan sprake zijn van oververhitting. Dit is in een aantal gebieden in Nederland zeker het geval. Zo laat de NVM-regio Groningen (stad) een krapte-indicator van 3,0 zien. Ook regio Utrecht scoort met een 3,8 erg laag. Maar de oververhitting in de regio s in en om Amsterdam is het grootst. Amsterdam zelf laat een krapte-indicator van 2,5 zien, Zuid-Kennemerland (o.a. Haarlem), Zaanstreek, Haarlemmermeer en Waterland zijn ook erg krappe markten. Er is duidelijk sprake van een uitstroom-effect, waarbij kopers de gebieden rond Amsterdam als uitvalsbasis kiezen nu de krapte en de prijzen in Amsterdam zelf naar recordhoogten gaan. Overigens zijn deze effecten ook bínnen de steden te zien. Waar de vooroorlogse wijken in Amsterdam, Utrecht en Groningen al langere tijd oververhit zijn, laten nu ook de jaren 70 en jaren 80 wijken in deze steden tekenen van oververhitting zien. Deze woningen zijn blijkbaar een goed (en betaalbaar) alternatief wanneer kopers in de vooroorlogse wijken niet aan bod komen door de grote concurrentie van andere kopers. 4.2 Verkoopquote De verkoopquote geeft weer welk aandeel van het aanbod in een kwartaal is verkocht. De verkoopquote nieuw kijkt naar het nieuw op de markt gekomen aanbod en de verkopen uit deze groep, de verkoopquote oud kijkt naar het al bestaande aanbod en de verkopen uit deze groep. Sind het dieptepunt van de crisis zijn de verkoopquotes sterk gestegen, het aandeel van het aanbod dat verkocht wordt neemt sterk toe. Daarbij steeg de verkoopquote nieuw sterker dan de verkoopquote oud, wat er op duidt dat woningen die nieuw op de markt komen makkelijker verkopen dan oud, reeds in aanbod staande woningen. Wat opvalt is dat dit kwartaal de verkoopquotes erg sterk 10

11 gestegen zijn. Meer dan 25% van het woningaanbod wordt inmiddels binnen een kwartaal verkocht. Voor nieuw aangeboden woningen op de markt geldt dit voor 1 op de 3 woningen. Wanneer de verschillende woningtypen bekeken worden blijkt dat de populariteit van hoekwoningen en vrijstaande woningen achterblijft, terwijl de verkoopquotes van tussenwoningen en appartementen flink doorstijgen. 4.3 Instroomquote De instroom van nieuw woningaanbod in een kwartaal als percentage van het totale woningaanbod wordt weergegeven middels de instroomquote. De instroomquote komt dit kwartaal uit op 40%. De instroomquote van tussenwoningen is met 57% (zoals altijd) het hoogst, die van vrijstaande woningen met 22,4% het laagst. Het tweede kwartaal is vrijwel altijd een kwartaal waarin het aanbod (licht) toeneemt, zo niet dit kwartaal. Er is prake van een daling van 4,9%. Dat heeft een tweetal oorzaken: het recordaantal transacties en de stokkende instroom van nieuw aanbod. Traditioneel is het voorjaar een periode waarin veel consumenten besluiten hun woning te koop aan te bieden. Dat was dit kwartaal ook wel het geval, maar niet in dezelfde mate als andere jaren. Vergeleken met een jaar geleden is er slechts 1,6% meer nieuw aanbod op de markt gekomen. Van dit verse aanbod wordt overigens 1 op 3 binnen een kwartaal verkocht, van het oude aanbod verkoopt slechts 1 op 4 binnen een kwartaal. Omdat deze laatste groep veel groter is, groeit de tweedeling tussen goed verkopend nieuw woningaanbod en slecht verkopend oud woningaanbod. Ieder kwartaal voert de NVM een enquête uit onder haar leden, waarin onder andere gevraagd wordt naar de positieve en negatieve (toekomstige) ontwikkelingen op de woningmarkt. Naast onzekerheden rondom de op handen zijnde Brexit wordt het meest genoemd: te weinig nieuw aanbod. Er heerst grote zorg bij een stijgend aantal makelaars over toenemende tekorten aan nieuw woningaanbod dat op de markt komt. Zeker in die gebieden waar de verkoopaantallen en de transactieprijzen toenemen zorgt slinkend aanbod voor nog meer krapte. In bepaalde gebieden, waaronder Amsterdam, vormt dit een groot risico. Onder de oplossingen valt in de gebieden in ieder geval een versnelling van de woningbouw en het vergroten van de vrije huursectormarkt. 11

12 4.4 Vraagprijsaanpassingen De steeds verder aantrekkende woningmarkt heeft ook tot gevolg dat verkopers steeds minder vaak de vraagprijs van de woning aan hoeven te passen. Halverwege het 2 e kwartaal 2016 staat 63% van de bestaande koopwoningen met de eerste vraagprijs in aanbod. Steeds meer verkopers zijn van mening dat zij in de huidige markt hun vraagprijs niet aan hoeven te passen. Toch blijft voor een grote groep van consumenten, wiens woning al lang in het aanbod staat, een vraagprijsaanpassing een belangrijke mogelijkheid om interesse te kweken. Steeds meer woningen worden vanuit de eerste vraagprijs verkocht. Meer dan driekwart van de verkochte woningen in het 2 e kwartaal 2016 heeft geen vraagprijsaanpassing ondergaan. In veel gevallen gaat het ook om woningen die nog maar kort in het aanbod hebben gestaan. 12

13 5 Nieuwbouw 5.1 Aantal transacties Ook de nieuwbouwmarkt heeft een uitstekend kwartaal geboekt. Dit kwartaal zijn circa nieuwbouwkoopwoningen verkocht. Voor de totale nieuwbouwmarkt gaat het dan om circa9.500 woningen. Wel lijkt er sprake van een afvlakking van de groei. In vergelijking met het 2 e kwartaal van vorig jaar (wat eveneens een goed kwartaal was) is het aantal verkopen met bijna 9% toegenomen. Tussenwoningen werden slechts 3% meer verkocht, vrijstaande woningen maar liefst 39%. Er wordt duidelijk steeds meer voor de doorstroming ontwikkeld. 5.2 Transactieprijs van gemiddeld verkochte nieuwbouwwoning De transactieprijs van de gemiddeld verkochte nieuwbouwwoning is in het 2 e kwartaal 2016 uitgekomen op euro 3. Deze prijs ligt circa 8% hoger dan een jaar geleden. De prijsontwikkeling in woningtypen is heel divers. Zo zijn appartementen en vrijstaande woningen meer dan 10% in prijs gestegen en twee-onder-1-kappers slechts ruim 4%. De prijsstijging wordt versterkt door de verkoop van grotere en duurdere woningen, de prijsstijging van de vierkante meterprijs is bescheidener, ruim 5% hoger dan vorig jaar. 5.3 Aantal woningen in aanbod Het aantal te koop staande nieuwbouwwoningen is ten opzichte van vorig jaar met 4% gedaald naar nieuwbouwwoningen (totale markt circa ). Ook het aantal verleende bouwvergunningen laat een dalende trend zien (bron CBS). In veel sterk verstedelijkte gebieden ervaren makelaars nu een tekort aan nieuwbouwwoningen, de krapte-indicator voor Noord-Holland, 3 Lees bijlage 3 van dit document voor een nadere uitleg van de NVM-rekenmethodiek. 13

14 Utrecht en Groningen is nu circa 5. Daar staat tegenover dat in delen van Zeeland, Brabant, Limburg en Overijssel de toegenomen nieuwbouwproductie steeds meer concurreert met de bestaande bouw. Ontwikkelaars focussen ze zich steeds meer op de dure en grotere woningtypen: circa 40% van het nieuwe aanbod is meer dan 130 m2 groot en/of heeft een vraagprijs van meer dan

15 6 Regionale dynamiek Dé Nederlandse woningmarkt bestaat niet. Iedere regio kent een andere woningmarkt. Niet alleen wat betreft de samenstelling van de woningvoorraad, maar ook wat betreft het krachtenveld van vraag en aanbod. Allerlei ontwikkelingen op bijvoorbeeld demografisch, economisch of infrastructureel gebied hebben invloed. De NVM heeft de bestaande koopwoningmarkt ingedeeld in 76 woningmarktregio s. Ook binnen deze woningmarktregio s is er sprake van verschillen. Voor een analyse van de woningmarktontwikkelingen binnen een bepaalde buurt of wijk is het oog van een NVM-makelaar daarom onontbeerlijk. Om de verschillen binnen Nederland te duiden, zet de NVM de woningmarktregio s af tegen Nederland op een aantal dynamiekskenmerken, zoals de ontwikkeling van de prijzen, aantallen transacties, verkoopquotes, looptijden etc.) en kent op basis daarvan een waardering toe aan de verschillende regio s. Het kaartje van Nederland maakt duidelijk dat de NVM-regio Amsterdam en inmiddels ook Utrecht boven de andere regio s uitsteken. Ook in de regio s rondom Amsterdam (Zuid-Kennemerland) en Utrecht is sprake van een relatief hoge dynamiek, net als in de stad Groningen. Regio s, die qua dynamiek ook boven het Nederlands gemiddelde liggen, zijn vaak regio s met een grote stad, zoals Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Enschede. Gebieden die qua dynamiek achterblijven zijn de noordoostelijke regio s van Noord-Brabant, het zuidoosten van Groningen en de regio Den Helder. 15

16 mrt-97 sep-97 mrt-98 sep-98 mrt-99 sep-99 mrt-00 sep-00 mrt-01 sep-01 mrt-02 sep-02 mrt-03 sep-03 mrt-04 sep-04 mrt-05 sep-05 mrt-06 sep-06 mrt-07 sep-07 mrt-08 sep-08 mrt-09 sep-09 mrt-10 sep-10 mrt-11 sep-11 mrt-12 sep-12 mrt-13 sep-13 mrt-14 sep-14 mrt-15 sep-15 mrt-16 sep Bijlage 1 Vergelijking NVM-CBS/Kadaster Naast de NVM presenteren ook andere partijen cijfers met betrekking tot de woningmarkt. De bekendste partijen zijn het CBS en het Kadaster. Het Kadaster levert de gemiddelde woningprijs, vergelijkbaar met de prijs van de gemiddeld verkochte woning, zoals die door de NVM gepresenteerd wordt. Het CBS presenteert de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK). De ontwikkelingspercentages in deze reeks zijn vergelijkbaar met de prijsontwikkeling van de gemiddeld verkochte woning, zoals deze door de NVM worden gepresenteerd. Naast het feit dat verschillende rekenmethoden worden gehanteerd, zijn er twee belangrijke verschillen te noemen: - Het CBS/Kadaster gebruikt gegevens met betrekking tot alle woningverkopen bestaande bouw, de NVM alleen die van haar NVM-leden (76-77% van de totale markt). - De NVM registreert als transactiedatum het moment dat beide partijen de koopovereenkomst getekend hebben, het Kadaster en het CBS registreren als transactiedatum het moment van passeren bij de notaris. De NVM registreert een transactie hierdoor gemiddeld 2 à 3 maanden eerder. - Het CBS/Kadaster weegt op basis van de verhouding in de koopwoningvoorraad, de NVM weegt op basis van de verhouding in het aantal verkopen. Goedkopere woningtypen en stedelijke regio s kennen een groter aandeel verkopen t.o.v. voorraad, waardoor deze typen en regio s bij NVM een grotere invloed hebben op de prijsontwikkeling dan bij het CBS/Kadaster. In onderstaande figuren worden de cijfers van de verschillende partijen uiteengezet. 300 Vergelijking transactieprijzen NVM en Kadaster (* 1000 ) 8% 6% Prijsontwikkeling in procenten NVM versus CBS (tov jaar eerder) 250 4% % 0% -2% % -6% -8% 0-10% Bron: NVM, Kadaster NVM Kadaster Bron: NVM, CBS NVM CBS (2e kwartaal 2016 is geschat) In de figuren zijn de lijnen van het Kadaster en het CBS niet opgeschoven. Hierdoor wordt duidelijk dat cijfers van Kadaster en CBS achterlopen bij NVM, maar wel dezelfde trend hebben. 16

17 Bijlage 2 Voorlopige en definitieve cijfers De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn altijd voorlopig. Dit geldt ook voor het 2 e kwartaal Deze voorlopige cijfers worden definitief gemaakt wanneer alle transacties die hebben plaatsgevonden in dit kwartaal daadwerkelijk zijn afgemeld. Transacties die aan het eind van een kwartaal plaats hebben gevonden, worden gedeeltelijk pas aan het begin van het volgende kwartaal afgemeld. Dit kan de cijfers beïnvloeden. Hieronder staan voor de belangrijkste variabelen de voorlopige cijfers en de definitieve cijfers voor het 1 e kwartaal Aantal transacties Voorlopig Definitief Nederland Tussenwoning Nederland Hoekwoning Nederland 2-onder-1-kapwoning Nederland Vrijstaande woning Nederland Appartement Nederland Totaal Transactieprijs (*1000 ) Voorlopig Definitief Nederland Tussenwoning Nederland Hoekwoning Nederland 2-onder-1-kapwoning Nederland Vrijstaande woning Nederland Appartement Nederland Totaal Transactieprijs per m2 Voorlopig Definitief Nederland Tussenwoning Nederland Hoekwoning Nederland 2-onder-1-kapwoning Nederland Vrijstaande woning Nederland Appartement Nederland Totaal Verkooptijd in dagen Voorlopig Definitief Nederland Tussenwoning Nederland Hoekwoning Nederland 2-onder-1-kapwoning Nederland Vrijstaande woning Nederland Appartement Nederland Totaal

18 Bijlage 3 Uitleg over rekenmethodiek NVM De NVM geeft ieder kwartaal aan de hand van een grote hoeveelheid informatie inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt. Door de gebruikte rekenmethoden kunnen de gepresenteerde cijfers soms tot verwarring leiden. In dit document worden enkele van de meest voorkomende misverstanden nader uitgelegd. De cijfers voor het 4 e kwartaal 2015 dienen hierbij als uitgangspunt. 1. De NVM stelt dat de prijzen landelijk met 2,7% gestegen zijn t.o.v. 1 e kwartaal 2016, maar als ik de prijzen van beide perioden pak (toen versus nu euro) dan is er sprake van een stijging van 3,5% Hoe zit dat? Dat heeft te maken met het verschil dat er is in samenstelling van de groep verkochte woningen in de beide kwartalen. Wanneer je in het ene kwartaal verhoudingsgewijs veel meer vrijstaande woningen verkoopt en in het andere kwartaal veel meer appartementen, dan krijg je een scheef beeld. Dit doet geen recht aan de werkelijke prijsontwikkeling. Daarom deelt de NVM de verkochte woningen in in mandjes, waarbij een onderscheid gemaakt wordt naar de regio waarin de woning verkocht is en naar woningtype. Per mandje wordt vervolgens bepaald met welk percentage de prijs is veranderd. Om het totaalpercentage voor Nederland te berekenen wordt vervolgens een gewogen gemiddelde berekend van de verschillende mandjes-percentages. Een sterk versimpeld voorbeeld ter verduidelijking. Periode 1 Periode 2 Prijsontwikkeling Woningtype 1 Woningtype 1 transactie transactie % transactie Woningtype 2 Woningtype 2 transactie transactie % Gewogen mediane prijs Gewogen mediane prijs Prijsontwikkeling -6,7% Prijsontwikkeling 0,0% 18

19 De tabel beschrijft twee perioden met bijbehorende transacties. Onder de streep wordt de gewogen mediane transactieprijs weergegeven, zoals dat ook gebeurt in de cijfers van de NVM. Dit zijn gewogen mediane transactieprijzen (naar woningtype) en deze staan per periode vermeld. De prijsontwikkeling die we berekenen wanneer we de twee individuele mediane prijzen op elkaar delen is minus 6,7% (weergegeven in rood, links). In de meest rechtse kolom is een weergave gemaakt van de prijsontwikkeling per woningtype. Deze wordt als totaal weergegeven in blauw, waarbij de twee percentages worden gewogen naar het aantal transacties in periode 1 en 2 per woningtype. Die prijsontwikkeling komt uit op 0%. Dit is de manier, zoals deze wordt toegepast in de berekening van de kwartaalcijfers van de NVM. 2. De NVM presenteert een stijging van de transactieprijzen met 5,6% t.o.v. het 2 e kwartaal 2015 voor Nederland, maar in de cijfers is ook te zien dat de prijs per vierkante meter in vergelijking met een kwartaal gestegen is met 5,2%. Vanwaar het verschil? De NVM beschikt over de woonoppervlakten van de door haar leden verkochte woningen. Op die manier is het mogelijk om de prijs per vierkante meter te berekenen. Het voordeel van het gebruik van de prijs per vierkante meter is dat gecorrigeerd wordt voor de grootte van de verkochte woningen. Wanneer je in het ene kwartaal verhoudingsgewijs veel grote woningen verkoopt en in het kwartaal een jaar later relatief meer kleinere woningen, dan kan dit leiden tot misinterpretatie. Je zou kunnen zeggen dat wanneer de verandering van de prijs hoger is dan die van de prijs per vierkante meter, dat er dan relatief grotere woningen verkocht zijn in dat kwartaal. De NVM gebruikt de verandering van de prijs per vierkante meter regelmatig in haar persberichten en publicaties, omdat door de correctie op de grootte van de woningen een zorgvuldiger beeld geschetst kan worden. Sinds februari 2010 meten de NVM-makelaars volgens de NEN-systematiek. Samenvattend De NVM gebruikt bij het weergeven van de ontwikkeling van de prijs in plaats van het onzuivere gemiddelde (verschil tussen twee absolute prijsniveaus) twee gecorrigeerde cijfers: Cijfer gecorrigeerd voor samenstelling naar type en regio (zie uitleg 1) Cijfer gecorrigeerd voor samenstelling naar type en regio en de grootte van de woning (zie uitleg 2) 19

20 Bijlage 4 Definities NVM krapte-indicator De NVM krapte-indicator geeft een benadering voor het aantal keuzemogelijkheden dat een potentiële koper op de woningmarkt heeft. De indicator wordt normaliter berekend als het aanbod aan het begin van de maand gedeeld door het aantal transacties in die maand. Voor de kwartaalanalyses wordt voortgeborduurd op deze wijze van berekenen en wordt uitgegaan van de volgende analyse: (Aantal aanbod halverwege kwartaal uit vijvermodel/ Aantal transacties in kwartaal) * 3 Er wordt vermenigvuldigd met 3 om te corrigeren voor het feit dat we rekenen met de transacties in een kwartaal in plaats van in een maand. Verkoopquotes De verkoopquote geeft weer welk aandeel van het aanbod in een kwartaal is verkocht (verhouding van het aantal verkopen/aantal woningen in aanbod). De verkoopquote oud deelt het aantal verkopen uit het aanbod begin van het kwartaal door het aantal woningen dat begin van het kwartaal in aanbod staat. De verkoopquote nieuw deelt het aantal verkopen uit het aanbod dat in het kwartaal nieuw op de markt is gekomen door het aantal woningen nieuw in aanbod. Instroomquote De instroomquote geeft de verhouding tussen de tijdens het kwartaal nieuw in aanbod komende woningen en de woningen die aan het begin van het kwartaal al in het aanbod staan. 20

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 1 e kwartaal 2016

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 1 e kwartaal 2016 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 1 e kwartaal 2016 De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 4 e kwartaal 2015

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 4 e kwartaal 2015 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 4 e kwartaal 2015 De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 4 e kwartaal 2016

ANALYSE WONINGMARKT. 4 e kwartaal 2016 ANALYSE WONINGMARKT 4 e kwartaal 2016 De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 3 e kwartaal 2016

ANALYSE WONINGMARKT. 3 e kwartaal 2016 ANALYSE WONINGMARKT 3 e kwartaal 2016 De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 3e kwartaal 2010 NVM Data & Research 1-10-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2017

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2017 ANALYSE WONINGMARKT 1 e kwartaal 2017 De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 3 e kwartaal 2017

ANALYSE WONINGMARKT. 3 e kwartaal 2017 ANALYSE WONINGMARKT 3 e kwartaal 2017 De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 2e kwartaal 2010 NVM Data & Research 8-7-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 4 e kwartaal 2014

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 4 e kwartaal 2014 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 4 e kwartaal 2014 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 2 e kwartaal 2017

ANALYSE WONINGMARKT. 2 e kwartaal 2017 ANALYSE WONINGMARKT 2 e kwartaal 2017 De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 3 e kwartaal 2015 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2013

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2013 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 3 e kwartaal 2013 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 2 e kwartaal 2014

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 2 e kwartaal 2014 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 2 e kwartaal 2014 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit

Nadere informatie

Weer meer transacties en prijsstijging

Weer meer transacties en prijsstijging PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 2 de kwartaal 2016 Datum

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research ANALYSE WONINGMARKT 1 e kwartaal 2012 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 3 e kwartaal Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research

ANALYSE WONINGMARKT. 3 e kwartaal Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research ANALYSE WONINGMARKT 3 e kwartaal 2012 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 62 Oss eo 2e kwartaal 2013 NVM Data & Research 11-7-2013 Gebiedsindeling: Regio 62 Oss eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Oss Alle plaatsen Maasdonk Alle plaatsen Landerd Alle plaatsen

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 3e kwartaal 2013 NVM Data & Research 10-10-2013 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot 2e kwartaal 2012 NVM Data & Research 12-7-2012 Gebiedsindeling: Regio 70 Tilburg Oirschot Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Goirle Alle plaatsen Haaren Biezenmortel

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 38 het Gooi 1e kwartaal 2012 NVM Data & Research 5-4-2012 Gebiedsindeling: Regio 38 het Gooi Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Baarn Alle plaatsen Eemnes Alle plaatsen Loenen Nigtevecht

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 1 e kwartaal 2013 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Koopwoningmarkt houdt wind in de rug

Koopwoningmarkt houdt wind in de rug PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 4 de kwartaal 2015 Datum

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarkt veert op met sterke regionale verschillen

Woningmarkt veert op met sterke regionale verschillen PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 4 de kwartaal 2013 Datum : Nieuwegein, 9 januari 2014 Grote zorgen over toekomst

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Amsterdam oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf Woningmarktrapport - 3e kwartaal 212 Gemeente Landgraaf Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 14 aantal verkocht 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Door laag consumentenvertrouwen en schuldencrisis zijn kopers nog altijd schuw Aantal transacties stijgt in het derde kwartaal met 4% Banken moeten

Nadere informatie

Keerzijdes opbloeiende woningmarkt worden steeds meer zichtbaar

Keerzijdes opbloeiende woningmarkt worden steeds meer zichtbaar PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2016 Datum

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Noord-Holland januari 2015 Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

Woningmarkt in rustiger vaarwater

Woningmarkt in rustiger vaarwater PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 1 ste kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein, 9 april 2015 Herstel zet door, maar prijzen

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016 Woningmarktcijfers 2e kwartaal 2016 Ger Jaarsma, 7 juli 2016 1 Inhoud De nieuwste woningmarktcijfers: landelijk Grote regionale verschillen Tweedeling op de markt: verkopersmarkten versus kopersmarkten

Nadere informatie

Kennemerstraatweg GC ALKMAAR T E. W.

Kennemerstraatweg GC ALKMAAR T E. W. Kwartaalcijfers 4e kwartaal 2016 Kennemerstraatweg 67 1814 GC ALKMAAR T. 072-511 43 18 E. informatie@leygraafmakelaars.nl W. www.leygraafmakelaars.nl Inleiding In deze woningmarktanalyse schetsen wij een

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

Vertrouwen en lage rente verdere stimulans voor woningmarkt

Vertrouwen en lage rente verdere stimulans voor woningmarkt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Woningaanbod daalt hard door enorme vraag

Woningaanbod daalt hard door enorme vraag PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 1 ste kwartaal 2017

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Aantal woningverkopen bijna 5 procent hoger Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Voor 2010 prognose: geen prijsstijging Dure segment blijft moeizaam Nieuwegein, 14 januari In het vierde

Nadere informatie

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek December

Nadere informatie

Herstel woningmarkt laat op zich wachten

Herstel woningmarkt laat op zich wachten PERSBERICHT Aan Van Betreft : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen : Herstel woningmarkt laat op zich wachten Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Stimuleren koopmarkt

Stimuleren koopmarkt Stimuleren koopmarkt Sinds 2008 zit de huizenmarkt in het slop. Dat jaar markeert een scherpe daling in het aantal transacties en was het begin van een neerwaartse ontwikkeling van de transactieprijzen.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen minder snel In het eerste kwartaal van 212 daalden de prijzen op basis van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS/Kadaster met 1,% op kwartaalbasis.

Nadere informatie

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011. Woonvast Makelaars

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011. Woonvast Makelaars Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011 Woonvast Makelaars PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20101 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt pagina 1 van 5 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam April 2010 Inleiding Voor u ligt de eerste

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2014 Datum : Nieuwegein, 9 oktober 2014 Steden trekken aan, platteland

Nadere informatie

Transactiegroei woningmarkt is eruit; prijzen blijven hoog

Transactiegroei woningmarkt is eruit; prijzen blijven hoog STRIKT EMBARGO tot donderdag 13 juli 2017 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM

Nadere informatie

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant 1024.87-N3 NOTITIE versie: 2-10-2013 Aan Van : Gemeente Mill en Sint Hubert : Gloudemans, G. Schol Datum : 2 oktober 2013 Onderwerp : Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

Nadere informatie

Woningprijzen in de stad gaan door het dak

Woningprijzen in de stad gaan door het dak PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs In onroerende goederen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2017 Datum

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland Uitstekend 2016 voor de Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een uitstekend jaar achter de rug. De gemiddelde koopsom is uitgekomen op 243.837, een stijging van 5,9% in vergelijking

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen verder De prijzen voor bestaande koopwoningen zijn in het derde kwartaal van 211 voor het vierde achtereenvolgende kwartaal gedaald. Op basis van de index

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag juli 2012 Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het tweede kwartaalbericht

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Den Haag. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Den Haag. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag pagina 1 van 6 Den Haag oktober 2010 Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht Sprekende Cijfers van Frisia Makelaars. Wij trachten

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Nederland

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Nederland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Nederland Inhoudsopgave Inleiding Sprekende Cijfers Nederland Aanbod Vraagprijzen Verkopen Woningmarktratio Looptijden Verkoopprijzen Verkoopprijzen per

Nadere informatie

Daling huizenprijs in grote delen van Nederland gestopt

Daling huizenprijs in grote delen van Nederland gestopt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 1 ste kwartaal 2014 Datum

Nadere informatie

Omgevingsrapport. Gemeente Texel

Omgevingsrapport. Gemeente Texel Omgevingsrapport Gemeente Texel 29 Aantal verkopen in gemeente & Marktaandeel NVM 175 aantal verkopen marktaandeel nvm 35% 17 165 16 3% 25% 155 2% 15 15% 145 14 135 1% 5% 13 22 23 24 25 26 27 28 % verkopen

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2014. Woonvast Makelaars

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2014. Woonvast Makelaars Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2014 Woonvast Makelaars PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Gemeente Enschede pagina 1 van 8 Gemeente Enschede juli 2012 Inleiding Voor u ligt de lokale rapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten van Snelder Zijlstra

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Apeldoorn pagina 1 van 9 regio Apeldoorn oktober 2012 Inleiding De woningmarkt in de regio Apeldoorn blijft, net zoals elders in Nederland, ook in

Nadere informatie

Trendstudie I 2015: De appartementenmarkt in Zuidoost-Brabant

Trendstudie I 2015: De appartementenmarkt in Zuidoost-Brabant Trendstudie I 215: De appartementenmarkt in Zuidoost-Brabant Terug van weggeweest De komende maanden zal het Kenniscluster Wonen Zuidoost-Brabant een aantal trendstudies uitbrengen om meer inzicht te krijgen

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Deventer. Sprekende Cijfers / Woningmarkt gemeente Deventer

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Deventer. Sprekende Cijfers / Woningmarkt gemeente Deventer Sprekende Cijfers pagina 1 van 8 Gemeente Deventer oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Deventer Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht van 2012 over de woningmarkt in Deventer.

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE 4 e kwartaal 2016

KWARTAALRAPPORTAGE 4 e kwartaal 2016 KWARTAALRAPPORTAGE 4 e kwartaal 216 Inleiding Aan het begin van een nieuw jaar krijgen we in de woningmarkt te maken met opnieuw een nieuwe werkelijkheid. Na de recessie van 28 veranderde de markt ingrijpend,

Nadere informatie

Herstel woningmarkt lijkt in zicht

Herstel woningmarkt lijkt in zicht PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 2 e kwartaal 2013 Datum : Nieuwegein, 11 juli 2013 Herstel woningmarkt lijkt in

Nadere informatie

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal)

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal) Persbericht In de bijlagen is een uitsplitsing per woningtype opgenomen! Datum Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in (daling in het 4 e kwartaal) De gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen is in

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Arnhem

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Arnhem Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Arnhem pagina 1 van 10 regio Arnhem juli 2012 Inleiding Voor u ligt het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkt van Strijbosch Thunnissen Makelaars

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Enschede pagina 1 van 9 Gemeente Enschede oktober 2012 Inleiding Voor u ligt de lokale rapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten van Snelder Zijlstra

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Arnhem

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Arnhem Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Arnhem pagina 1 van 10 regio Arnhem oktober 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bestaande bouw regio Arnhem 4 2.1 Aanbod regio Arnhem 4 2.2 Transacties

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 Halfjaarbericht Woningmarktcijfers.nl,

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie