Boezemfibrilleren en antistolling: consequenties voor de kwetsbare bejaarde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boezemfibrilleren en antistolling: consequenties voor de kwetsbare bejaarde"

Transcriptie

1 Boezemfibrilleren en antistolling: consequenties voor de kwetsbare bejaarde Dr. T.A. Simmers, cardioloog Verenso,

2 De mythe van de vallende bejaarde Dr. T.A. Simmers, cardioloog Verenso,

3 Plaats van AF bij de TD

4 Plaats van AF bij de TD

5 Demografie van AF AF is een ziekte van de oude dag De westerse wereld vergrijst Er wordt over 30 jaar een verdubbeling verwacht van het aantal pt met AF, nu al > 4.5 miljoen in de EU

6 Framingham 30 Voorkomen AF CVA door AF % leeftijd Wolf. Stroke 1991;22:

7 CVA is ernstiger in pt met AF 25% vs 14% 30d mortaliteit 63% vs 34% 1jaars mortaliteit 23% vs 8% recidief Lin. Stroke 1996;27:1760-4

8 CVA is ernstiger in pt met AF % patienten 60 % 50 % 40% 30% 20% 10% 0% Invaliderend Fataal Gladstone. Stroke. 2009; 40:

9 Bij wie moet er antistolling? CHA2DS DS2-VASc, de verbeterde CHADS score Hartfalen (C) Hypertensie (H) Age 75 jr (A2) DM (D) Eerder TIA / CVA (S2) Vascular disease * (V) Age jr (A) Vrouwelijk geslacht (Sc) Eur Heart J 2010;31: * eerder MI, perifeer vaatlijden, complex Ao plaque

10 Risico stratificatie, ook t.a.v. bloedingen 3 is hoog

11 Bij wie moet er antistolling? NHG standaard Niet congruent ESC Plaats ASA bij intermediar risico ter discussie mist risicofactoren: Leeftijd 65-74jr Leeftijd>75jr onderschat Vrouw Vasculaire ziekte

12 Nieuwlaat. Eur Heart J 2005;26:

13 VKA (onder-)behandeling bij AF 100 VKA gebruik in % pt % 58% 61% 57% 35% < leeftijd (jr.) 55% gem. Go. Ann Intern Med 1999;131:927

14 Staken van therapie Zweeds cohort CVA overlevers Gebruik van sec. preventie Rx na 2 jaar AH STAT PAG VKA Glader. Stroke 2010;41:397

15 Smalle therapeutische breedte Events / 1000 patientjaren Target INR (2-3) Ischemisch CVA Intracraniële bloeding 0 Hylek. NEJM 2003; 349:

16 Bloedingsrisico s s VKA / jaar Intracranieel % Gastrointestinaal 1% Major 3.5% Minor 20%

17 Waarom geen VKA? Enquête cardiologen, neurologen en HA Reden Mean Rank (1 8)* (1 hoogst) Bloedingsrisico 2.0 Risico thromboembolie te laag 3.4 Weigering patiënt 3.6 INR controles te onhandig 5.1 Afname QoL 5.2 Aspirine is beter 5.2 Kosten voor patiënt 5.6 Twijfel aan effectiviteit 6.8 McCrory. Arch Intern Med. 1995;155:277

18 Waarom geen VKA? Prospectieve, descriptieve studie n=807 pt. met AF Poli geriatrie Alleen leeftijd onafhankelijke voorspeller van niet voorschrijven OAC (p<0.001) Tulner. Drugs Aging 2010;27:39-50

19 Is antistolling zo gevaarlijk? Meta-analyse, 16 studies, pt 0.3%/jr intracraniële bloeding Meta-analyse, 29 studies, pt 0.2%/jr intracraniële bloeding Populatie: 0.15%/jr Hart. Ann Int Med 1999;131: Hart. Ann Int Med 2007;146:857-67

20 Is het gevaarlijker bij ouderen? AFFIRM, pt met AF en 1 of meer risicofactoren, 3.5jr FU 2% major bleeding /jaar 0.6% intracranieel/jaar Mediane INR daarbij 2.9 Risicofactoren Leeftijd (+ 5% per levensjaar) Hartfalen DM Nier-/leverfunctie stoornissen DiMarco. Am Heart J 2005;149:650-6

21 Is het gevaarlijker bij ouderen? ATRIA cohort, pt met AF, bij Kaiser Permanente 0.58%/jaar intracraniële bloeding bij warfarine gebruikers Singer. Ann Int Med 2009;151:

22 % intracraniële bloedingen per persoon-jaar, ATRIA cohort Leeftijd (jr) Met VKA Zonder VKA < >

23 % ischemisch CVA/jr per CHA2DS DS2-VASc score % (bv: iedere man > 65jr) 3.2% (bv: iedere vrouw > 75jr) 9.8% (bv: vrouw > 75jr, eerder TIA, HT) 15.2% (bv: vrouw > 75jr, TIA, MI, DM, HT, HF)

24 Risico en leeftijd Risico op bloeding neemt toe met de leeftijd bij gebruik van antistolling Maar risico op CVA zonder antistolling nog veel sterker (tot > factor 10) Tegenover een RRR van 65% voor ischemisch CVA met VKA

25 Achterliggende psychologie an error of commission is worse than an error of omission

26 Antistolling en vallen Pt > 65jr opgenomen in staat NY na val 2004, n=47.717, gem 81.7jr, 3.2% VKA Overall mortaliteit NS Wel bij ICB: 21.9%* vs. 15.2% (p=0.04) VKA + VKA - J Trauma 2007;63:519 * =26 pt van = 0.05%

27 Vallen in ziekenhuis 4 jr retrospectieve analyse, acad. ZH 2635 x vallen, 1861 pt, gem 71,5 jr Bloedingscomplicaties 10.7% Significant vaker bij vrouwen (RR 1.6) Risico juist lager bij VKA (6% vs. 11%) (selectie bias Rx?) Maar 1 ICB (89jr, INR ASA) Thrombosis Journal 2005;3:1-6

28 Thuis vs. tehuis Single centre, retrospectief 404 vallers >65 jr 11.6% ICB, NS met/zonder VKA Kans op ICB hoger voor thuis dan tehuis, RR 3.2 J Am Geriatr Soc 2009;57:1470

29 Valrisico vs. bloedingsrisico >65jr valrisico 33%/jr, >80jr 50%/jr Meta-analyse klinische factoren die bloedingsrisico verhogen, literatuur Geen evidence dat leeftijd of valneiging reden zijn om VKA te onthouden bij pt met verhoogd risico op ischemisch CVA Arch Int Med 2003;163:1580

30 Wanneer wordt vallen gevaarlijk? Markov risico model Hoe vaak moet je vallen per jaar wil het risico op een ICB groter worden dan CVA reductie bij een groep met a priori kans van 5% of hoger.. Arch Int Med 1999;159:677

31 300 keer!

32 Voorkomen, beter dan genezen TUGT STST AST FROP-Com Screen FRAT PROFET STRATIFY RACF Fall Screen POMA..

33 Ofwel Multipele gevalideerde screening tools Voor zowel thuis, SEH als kliniek Beter gebruiken Intervenieren En vallen voorkomen Antistolling achterwege laten bij een hoog risico pt voor CVA is geen surrogaat!

34 Conclusies Antistolling is nog steeds een van de hoekstenen van de behandeling van AF VKA zijn behept met bekende nadelen, maar ook veel misvattingen Mede daarom wordt er onder-behandeld Dit geldt a fortiori voor (hoog) bejaarden, die juist hoogste CVA risico hebben Bloedingsrisico door vallen <<<< CVA Rol van bloedingsrisico in pt selectie, het blijft maatwerk

35 Motor achter nieuwe antistollingsmiddelen AF geeft ernstige thromboembole complicaties Maar antistolling Is 40% van de tijd niet in therapeutisch bereik Wordt in 40% onterecht niet voorgeschreven Wordt door 55% in de loop der tijd gestaakt Geeft 25%/jr bloedingscomplicaties waarvan 5% ernstig

36 Nieuwe Anticoagulantia Initiatie Propagatie Thrombine activiteit Fibrinogeen Antistollingscascade X TF/VIIa Xa II IIa VIIa Va IXa IX Fibrine TFPI NAPc2 Apixaban (Eliquis ) Idraparinux* Rivaroxaban (Xarelto ) YM-150 DU-176b Ximelagatran Dabigatran (Pradaxa )

37 ARISTOTLE (apixaban( apixaban) n= AF, tenminste 1 risico factor Dubbelblind, apixaban 5mg bid vs warfarin Primair eindpunt CVA (ischemisch of non) of systeem embolie Mediane FU 1.8 jaar Non-inferiority trial Granger. NEJM 2011;365:981-92

38 ARISTOTLE, resultaten Apixaban Warfarin p ICH <0.001 GE I CVA Any bleed <0.001 mortaliteit

39 ARISTOTLE, conclusies Apixaban is superieur aan warfarine voor het primaire eindpunt Met significant minder bloedingen (inclusief intracranieel!) En lager all-cause mortaliteit

40 ROCKET-AF (Rivaroxaban( Rivaroxaban) Orale factor Xa remmer, t1/2 5-13u ROCKET-AF fase III studie, preventie ischemisch CVA/systeem embolie bij AF n = , 20mg rivaroxaban 1xdaags dubbelblind, dubbeldummy vs warfarine, noninferiority Persisterend of paroxysmaal non-valvulair AF, met CHADS2 score 2 Am Heart J 2010;159:340-7

41 Samenvatting eindpunten Riva W p CVA/SE ; <0.001 voor non-inferiority I CVA NS ICH Majeure bl NS Fatale bl Patel. NEJM 2011;365:883-91

42 ROCKET-AF, conclusies Voor CVA preventie in AF, is Rivaroxaban non-inferieur aan warfarine Met lager risico op intracraniele of fatale bloeding

43 RELY (Dabigatran( Dabigatran) Dabigatran Etexilaat, pro-drug, snel geconverteerd tot dabigatran Orale thrombine remmer 80% renaal geklaard t1/ uur Fase 2 data (PETRO) identificeerde 110 mg BID en 150 mg BID als geschikte dosis

44 RE-LY: Non-inferiority Trial AF 1 Risico Factor Afwezigheid van contraindicaties 951 centra in 44 landen R Open Warfarin (INR ) N=6000 Dabigatran Etexilaat 110 mg BID N=6000 Blind Dabigatran Etexilaat 150 mg BID N=6000 Connolly. NEJM 2009;361:

45 Tijd tot CVA / embolie Cumulative hazard rates Warfarin (1.69%/jr) Dabigatran etexilaat 110 mg (1.53%/jr) Dabigatran etexilaat 150 mg (1.11%/jr) RR 0.91 (95% CI: ) p<0.001 (NI) p=0.34 (Sup) RRR 34% RR 0.66 (95% CI: ) p<0.001 (NI) p<0.001 (Sup) Jaren

46 Bloedig CVA Cumulative Hazard Rates D 110 mg vs. Warfarine RR = % CI = P <0.001 D 150 mg vs. Warfarine RR = % CI = P <0.001 Warfarine (0.38%/jr) Dabigatran110 (0.12%/jr) Dabigatran150 (0.10%/jr) Follow-up (jr)

47 Effect van leeftijd op bloedingen Majeure bloeding (%/jr) Bloedig CVA (%/jr) <65jr >75jr <65jr >75jr D (p<0.05vsw) D (p<0.05vsw) W Healey. ACC, maart 2010

48 Stroke / systeem embolie RELY D150 ARISTOTLE RELY D110 ROCKET study Rx beter warfarin beter

49 Majeure bloedingen ARISTOTLE RELY D110 RELY D150 ROCKET study Rx beter warfarin beter

50 Intracraniele bloedingen RELY D110 RELY D150 ARISTOTLE ROCKET study Rx beter warfarin beter

51 Conclusies Orale trombineantagonisten en Xa antagonisten bieden nieuwe behandelstrategieën Hun plaats in de richtlijn is nog niet uitgekristaliseerd, maar wel voor het eerst benoemd Vergoedingsdossier in behandeling (CVZ/CFH)

52

Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014

Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014 Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014 1 Regionaal document bij introductie DOAC Inhoudsopgave 1 Inleiding en doel... 3 2 Algemeen... 3 3 Indicatiestelling

Nadere informatie

Regionaal document Non-vitamine K antagonist orale

Regionaal document Non-vitamine K antagonist orale Regionaal document Non-vitamine K antagonist orale anticoagulantia (NOAC) Update: november 2014 Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inleiding en doel... 3 2 Algemeen...

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Secundaire preventie van cerebrovasculaire accidenten Zoekdatum

Nadere informatie

Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie

Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie mei 2012 Verantwoordelijk voor de richtlijn: Kwaliteitscommissie NfN Contact: ATM Jorna, secretaris kwaliteitscommissie,

Nadere informatie

De waarde van trombosediensten in Nederland

De waarde van trombosediensten in Nederland De waarde van trombosediensten in Nederland Position paper Mei 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Inleiding 8 2. Trombosepatiënten in Nederland 10 3. Antistollingsbehandelingen in Nederland 15 4. Resultaten

Nadere informatie

HbA1c streefwaarden. ADVANCE trial. Uitkomsten ADVANCE. Uitkomsten ADVANCE

HbA1c streefwaarden. ADVANCE trial. Uitkomsten ADVANCE. Uitkomsten ADVANCE 1 Dr. Frits In de nieuwe diabetesstandaard wordt rekening gehouden met leeftijd en duur van de diabetes. Maakt het nog uit of iemand een macrovasculaire complicatie heeft (minder streng doel?) of microvasculaire

Nadere informatie

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct M83 NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct Huisarts Wet 2005:48(5):220-31. Grundmeijer HGLM, Van Bentum STB, Rutten FH, Bakx JC, Hendrick JMA, Bouma M, Eizenga WH, Verduijn MM Kernboodschappen

Nadere informatie

De kunst van het doseren

De kunst van het doseren De kunst van het doseren Richtlijn, leidraad en informatie voor het doseren van vitamine K-antagonisten De state-of-the-art voor de antistollingsbehandeling met VKA s in Nederland. Voorschoten, mei 2010

Nadere informatie

Diabetes en Nierziekten

Diabetes en Nierziekten Richtlijn voor de behandeling van patiënten met chronische nierinsufficientie (CNI) Diabetes en Nierziekten 1e landelijke symposium 14 februari 2008 Utrecht Dr HAH Kaasjager, nefroloog Doelstelling: het

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van migraine, gevolgd door de Transparantiefiche van mei 2012.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van migraine, gevolgd door de Transparantiefiche van mei 2012. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van migraine, gevolgd door de Transparantiefiche van mei 2012. Aanpak van migraine Zoekdatum tot 1 maart 2014 Behandeling

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008. Aanpak van stabiele angor Zoekdatum tot 1 april 2014 Medicamenteuze

Nadere informatie

Sjögrenpatiënten belangrijk

Sjögrenpatiënten belangrijk Gezond leven: ook voor 20 Sjögrenpatiënten belangrijk U kunt nog zo uw best doen om voor het syndroom van Sjögren een optimale behandeling te krijgen en u hieraan te houden, in één ding verschilt u niet

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008. Osteoporose Publicatiedatum tot 1 maart 2014 Medicamenteuze

Nadere informatie

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk Dit rapport is een uitgave van het NIVEL 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk, Liset van Dijk, Irma Hermans, Jesse Jansen, Dinny de Bakker, NIVEL

Nadere informatie

Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet!

Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet! Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet! Van wetenschappelijke concept naar praktische toepassing Dr. Adriaan Kooy, internist vasculair geneeskundige Ziekenhuis Bethesda &

Nadere informatie

Richtlijn. Preventie van valincidenten bij ouderen

Richtlijn. Preventie van valincidenten bij ouderen Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen Colofon Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen ISBN 90-8523-026-8 2004, Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn Diabetes

Multidisciplinaire Richtlijn Diabetes Multidisciplinaire Richtlijn Diabetes Verantwoorde Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen thuis en in verzorgings- of verpleeghuizen Deel 2 Integrale tekst met onderbouwing van conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Preventie van plotse hartdood

Preventie van plotse hartdood Preventie van plotse hartdood NVVC-richtlijnen in zakformaat Praktijkrichtlijnen ter Bevordering van de Kwaliteit van de Klinische Patiëntenzorg Richtlijnen voor de Preventie van Plotse Hartdood, gebaseerd

Nadere informatie

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS)

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS). Richtlijndoelstelling Het geven van adviezen aan

Nadere informatie

Het ergste moet nog komen: vergrijzing en intensive care

Het ergste moet nog komen: vergrijzing en intensive care Het ergste moet nog komen: vergrijzing en intensive care Erwin J.O. Kompanje 1, A. Frans de Jong 2 De komende 25 jaar zal de Nederlandse bevolking toenemend vergrijzen. Dit zal ingrijpende maatschappelijke

Nadere informatie

Oratie Prof. dr. M.J. de Boer Radboud Universiteit Nijmegen 21 april 2011

Oratie Prof. dr. M.J. de Boer Radboud Universiteit Nijmegen 21 april 2011 Oratie Prof. dr. M.J. de Boer Radboud Universiteit Nijmegen 21 april 2011 Van Oude Menschen.. Over ouderdom en medisch handelen: een cardiologische verkenning Meneer de rector magnificus, zeer gewaardeerde

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006 Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Colofon Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 ISBN-10: 90-8523-131-0 ISBN-13: 978-90-8523-131-8 2006, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Rapport. Acute ziekenhuisopnamen die mogelijk zijn gerelateerd aan geneesmiddelbijwerkingen

Rapport. Acute ziekenhuisopnamen die mogelijk zijn gerelateerd aan geneesmiddelbijwerkingen Rapport Acute ziekenhuisopnamen die mogelijk zijn gerelateerd aan geneesmiddelbijwerkingen Dit rapport is opgesteld voor het Ministerie van VWS vanuit een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC (Rotterdam),

Nadere informatie

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Coöperatie Zorggroep Katwijk U.A. Duizendschoon 39 2231 PV Rijnsburg tel 071 4091054 fax 071 4081940 e-mail info@zgkatwijk.nl www.zgkatwijk.nl

Nadere informatie

Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening

Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg. Hoofdrapport

Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg. Hoofdrapport Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Hoofdrapport Februari 2013 Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Hoofdrapport Zorgverzekeraars Nederland Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Hoofdrapport Inhoudsopgave 1. Introductie...

Nadere informatie

Richtlijn Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik

Richtlijn Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik Richtlijn Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik Nederlandse federatie voor Nefrologie September 2013 Verantwoordelijk voor de richtlijn: Kwaliteitscommissie Nederlandse federatie voor Nefrologie

Nadere informatie

Tromnibus. Veilig incidenten melden (VIM-systeem) Samenvatting uit Handreiking Veilig Incidenten melden GGZ 2008-2011. jaar

Tromnibus. Veilig incidenten melden (VIM-systeem) Samenvatting uit Handreiking Veilig Incidenten melden GGZ 2008-2011. jaar EEN UITGAVE VAN DE FEDERATIE VAN NEDERLANDSE TROMBOSEDIENSTEN Tromnibus 39e jaargang nummer 1, mei 2011 Inhoud Algemeen 1 Veilig Incidenten Melden (VIM-systeem) Veilig incidenten melden (VIM-systeem) Samenvatting

Nadere informatie

Achtergrondtekst Interacties

Achtergrondtekst Interacties Achtergrondtekst Interacties KNMP 2011 - versie 1 1 ALGEMEEN Inleiding Bij het aanschrijven van recepten wordt je vaak geconfronteerd met interacties. Deze interacties moeten afgehandeld worden. Aanwijzingen

Nadere informatie

Monitoringrapport. Humaan immuundeficiëntievirus (HIV) infectie in Nederland. Nederlandse samenvatting

Monitoringrapport. Humaan immuundeficiëntievirus (HIV) infectie in Nederland. Nederlandse samenvatting 2 1 Monitoringrapport 4 02014 Humaan immuundeficiëntievirus (HIV) infectie in Nederland Nederlandse samenvatting HIV in Nederland: een overzicht In Nederland geregistreerde HIV-patiënten per medio 2014:

Nadere informatie