Behandelingsprotocol voor chronische nierinsufficiëntie in de 1 ste lijn Bijlage: dosisaanpassingen medicatie Versie 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandelingsprotocol voor chronische nierinsufficiëntie in de 1 ste lijn Bijlage: dosisaanpassingen medicatie Versie 2013"

Transcriptie

1 Behandelingsprotocol voor chronische nierinsufficiëntie in de 1 ste lijn Bijlage: dosisaanpassingen medicatie Versie 2013 Dit behandelingsprotocol is een initiatief van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brugge Oostende Houtland waarbij de nefrologen van de regionale ziekenhuizen en de huisartsen van de huisartsenkringen HABO, Middenkust en Houtland samen tot deze realisatie kwamen.

2 1. Antibiotica, antimycotica, anti-protozoaire middelen, antiseptica, antifungale en antivirale medicatie Antibioticum normale dosis dosis bij GFR dosis bij GFR dosis bij GFR < 10 Aciclovir mg q5-12h po mg q5-12h mg q12-24h q24h Adefovir dipivoxil. 10 mg q24h po 10 mg q24h 10 mg q48-72h 10 mg q72h Amoxi +- Clav. 500 mg q8h po 500 mg q8h 500 mg q12h 250 mg q12h Brivudin. 125 mg q24h po 125 mg q24h 125 mg q24h No data. Cefaclor. 500 mg q8h po 500 mg q8h 500 mg q8h 500 mg q12h Cefadroxil. 1 gm q12h po 1 gm q12h 1 gm q24h 1 gm q36h Cefalexin mg q6h po mg q6h mg q8-12h mg q12h Cefurox. Axetil. 500 mg q12h po 500 mg q12h 500 mg q12h 500 mg q12h Ciprofloxacin mg q12h po mg q12h mg q18h 500 mg q24h Clarithromycine 500 mg q12h po 500 mg q12h 375 mg q12 h mg q24h Clindamycine mg q8h po mg q8h mg q8h mg q8h Doxycycline. 100 mg q12h po 100 mg q12h 100 mg q12h 100 mg q12h Entecavir. 0,5-1 mg q24h po 0,5-1 mg q24h 0,15-0,5 mg q24h 0,05-0,1 mg q24h Erythromycin. 500 mg q6h po 500 mg q6h 500 mg q6h mg q6h Ethambutol mg/kg (max. 2,5 gm) q24h po 15 mg/kg q24h 15 mg/kg q24-36h 15 mg/kg q48h Flucloxacillin. 500 mg q6h po 500 mg q6h 500 mg q6h 500 mg q6h Fluconazole mg q24h po mg q24h q24h mg q24h Flucytosine. 37,5 mg/kg q6h po 37,5 mg/kg q6h 37,5 mg/kg q12-24h 37,5 mg/kg q24-48h Ganciclovir. 1 gm q8h po 1,5 gm q24h 500 mg - 1 gm q24h 500 mg q48-96h Isoniazid. 5 mg/kg (max. 300 mg) q24h po 5 mg/kg q24h 5 mg/kg q24h 5 mg/kg q24h Itraconazole. 200 mg q24h po 200 mg q24h 200 mg q24h 200 mg q24h Ketoconazole. 200 mg q24h po 200 mg q24h 200 mg q24h 200 mg q24h Lamivudine. 100 mg q24h po 100 mg q24h mg q24h mg q24h Levofloxaxin. 500 mg q12-24h po 500 mg q12-24h mg q24h 500 mg q48h Lincomycin. 500 mg q6h po 500 mg q6h 500 mg q6-12h mg q12-24h Linezolid. 600 mg q12h po 600 mg q12h 600 mg q12h 600 mg q12h 2

3 Antibioticum normale dosis dosis bij GFR dosis bij GFR dosis bij GFR < 10 Metronidazole. 500 mg q8h po 500 mg q8h 500 mg q8h 250 mg q8h Minocycline. 100 mg q12h po 100 mg q12h 100 mg q12h 100 mg q12h Moxifloxacin. 400 mg q24h po 400 mg q24h No data. No data. Nitrofurantoin. 100 mg q6-8h po 100 mg q6-8h Avoid. Avoid. Norfloxacin. 400 mg q12h po 400 mg q12h 400 mg q24h 400 mg q24h Ofloxacin. 200 mg q12h po 200 mg q12h 200 mg q24h 200 mg q48h Oseltamivir. 75 mg q12h po 75 mg q12h 75 mg q24h Avoid. Penicillin V mg q6h po mg q6h mg q6h mg q6h Posaconazole. 400 mg q12h po 400 mg q12h 400 mg q12h 400 mg q12h Pyrazinamide. 25 mg/kg (max. 2,5 gm) q24h po 25 mg/kg q24h 25 mg/kg q24h mg/kg q24h Ribavirin mg q12h po mg q12h No data. No data. Rifabutin. 5 mg/kg (max. 300 mg) q24h po 5 mg/kg q24h 5 mg/kg q24h 5 mg/kg q24h Rifampicin. 600 mg q24h po 600 mg q24h mg q24h mg q24h Rifampicin. 10 mg/kg (max. 600 mg) q24h po 10 mg/kg q24h 5-10 mg/kg q24h 5-10 mg/kg q24h Roxithromycin. 150 mg q12h po 150 mg q12h 150 mg q12h 150 mg q24h Spiramycin. 500 mg - 1 gm q6h po 500 mg - 1 gm q6h 500 mg - 1 gm q6h 500 mg - 1 gm q6h Telbivudine. 600 mg q24h po 600 mg q24h 600 mg q48-72h 600 mg q96h Telithromycin. 800 mg q24h po 800 mg q24h 600 mg q24h 600 mg q24h Terbinafine. 250 mg q24h po 250 mg q24h Avoid. Avoid. TMP - SMX. 160 mg / 800 mg q12h po 160 mg / 800 mg q12h 80 mg / 400 mg q12h Not recommended. Valaciclovir. 1 gm q8h po 1 gm q8h 1 gm q12h 1 gm q24h Valganciclovir. 900 mg q12-24h po 900 mg q12-24h 450 mg q12-48h No data. Voriconazole. 4 mg/kg q12h po 4 mg/kg q12h 4 mg/kg q12h 4 mg/kg q12h 3

4 2. Anti-inflammatoire middelen en analgetica NSAID s < 30 Acute nierschade Geef zo mogelijk paracetamol en vermijd NSAID s. Indien toch noodzakelijk, dan alleen kortdurend geven met voorafgaande controle van de nierfunctie. Een week na de start van de medicatie opnieuw de nierfunctie controleren. Tramadol < 30 Verhoogde kans op bijwerkingen i.v.m. verlenging halfwaardetijd Verlaag doseerfrequentie bij een gewoon preparaat tot maximaal 2 tot 3 keer per dag, geef maximaal 200 mg per dag tramadol met gereguleerde afgifte. 3. Bloedsuikerverlagende middelen Metformine < 50 Door cumulatie kans op lactaatacidose. Bij ml/min.: startdosis verlagen tot 2 maal daags 500 mg; bij < 30 ml/min.: contraindicatie. Sulfonylureumderivaten Linagliptine (= Trajenta) < 50 Door opstapeling toename van kans op ernstige hypoglykemie. Geen dosisaanpassing nodig, 5 mg, één maal daags Geldt niet voor gliquidon. Bij < 50 ml/min. startdosis halveren en vermijden bij klaring < 30 ml/min. 4

5 4. Circulatoire tractus Atenolol < 30 Verhoogde kans op bijwerkingen. Zet om naar metoprolol of halveer de normale dosis. Digoxine < 50 Toxiciteit (misselijkheid, braken, visusverstoring, delier) en ritmestoornissen. Bij 10 tot 50 ml/min. halveer de oplaaddosis. Initiële onderhoudsdosis na opladen: mg/dag. Pas de dosis aan op geleide van het klinische beeld en bloedspiegel. Sotalol < 50 Verhoogde kans op bijwerkingen. Dosis verlagen en doseerinterval verdubbelen, bij 10 tot 50 ml/min. max 160 mg/dag, bij 10 tot 30 ml/min. max 80 mg/dag. Spironolactone < 50 Hyperkaliëmie. Controleer 2 keer per jaar de kaliumspiegel. Vermijden bij klaring < 40 ml/min. Thiazidediuretica < 50 Bij < 30 ml/min. is monotherapie met thiazide onvoldoende werkzaam, kan dan wel in combinatie met een lisdiureticum. 5. Middelen bij jicht Bij 30 tot 50 ml/min. pas dosis aan, start met 12.5 mg hydrochloorthiazide 1 maal daags, zo nodig verhogen op geleide van effect; vaak is een hogere dosis dan normaal nodig. Allopurinol < 80 Verhoogde kans op toxische bijwerkingen. Pas de onderhoudsdosis aan: Bij 50 tot 80 ml/min. 300 mg/dag Bij 30 tot 50 ml/min. 200 mg/dag Bij 10 tot 30 ml/min. 100 mg/dag. Colchicine < 50 Verhoogde kans op toxische bijwerkingen. Verlaag de dagdosis tot maximaal 0.5 mg per dag. 6. Psychofarmaca Lithiumzouten < 50 Verhoogde kans op toxische bijwerkingen Vervang lithium indien mogelijk door anti-epilepticum (kleine therapeutische breedte) (lamatrigine, carbamazepine, valproinezuur) en/of een atypisch antipsychoticum. Halveer, als dat niet mogelijk is, de normale dosis. Pas volgens vigerende richtlijnen dosis aan op geleide van spiegelbepaling. 5

6 7. Anti-epileptica met nauw spectrum 1. Gabapentine (= Neurontin) Geneesmiddel Clcr 60 ml/min. Clcr > ml/min. Clcr > ml/min. Clcr 15 ml/min. Clcr < 15 ml/min. Neurontin mg 3 x daags mg 2 x daags mg 1 x daags mg 1 x daags Verminder de dagelijkse dosis in verhouding tot de creatinineklaring gebaseerd op de dosis voor een creatinineklaring van 15 ml/min (bv., verminder de dosis met de helft [range: mg/dag] voor Clcr 7.5 ml/min). Eindstadium nierfalen behandeld met hemodialyse: dosis voor een Clcr < 15 ml/min met supplement van mg (te geven ná elke dialyse). 2. Pregabaline (= Lyrica) Clcr (ml/min) Totale pregabalin dagdosis (mg/dag) (afhankelijk van indicatie) Dosis frequentie 60 (normale nierfunctie) innames innames innames < Eén inname Supplement na dialyse (één inname): o 25 mg/dag schema: één inname van 25 mg of 50 mg o mg/dag schema: één inname van 50 mg of 75 mg o mg/dag schema: één inname van 75 mg of 100 mg o 75 mg/dag schema: één inname van 100 mg of 150 mg 8. LMWH Geneesmiddel egfr Advies of alternatief Fraxiparine sc < 30 ml/min. Therapeutische gebruik Eenmaal per dag 86 IE anti Xa/kg < 30 ml/min. Preventief gebruik Eenmaal per dag 2850 IE anti Xa Fraxodi sc < 30 ml/min. Gebruik vermijden. Clexane sc < 30 ml/min. Therapeutisch gebruik Eenmaal per dag 1 IE/kg < 30 ml/min. Preventief gebruik 6 Eenmaal per dag 30 mg

7 9. Orale anticoagulantie 1. Rivaroxaban (= Xarelto) DVT behandeling Geneesmiddel Clcr 50 ml/min. Clcr > ml/min. Clcr < 30 ml/min. Xarelto 15 mg 2 x daags gedurende 3 weken en dan 20 mg 1 x daags 15 mg 2 x daags gedurende 3 weken en dan 15 mg 1 x daags Vermijd gebruik. Nonvalvulaire atriale fibrillatie Geneesmiddel Clcr > 50 ml/min. Clcr ml/min. Clcr < 15 ml/min. Xarelto 20 mg 1 x daags 15 mg 1 x daags Vermijd gebruik. Eind stadium nierfalen die hemodialyse vereist: vermijd gebruik. Postoperatieve thromboprophylaxis Geneesmiddel Clcr > 50 ml/min. Clcr ml/min. Clcr < 30 ml/min. Xarelto 10 mg 1 x daags Geen richtlijnen voor dosisaanpassing Vermijd gebruik. beschikbaar. Gebruik met omzichtigheid. Eind stadium nierfalen die hemodialyse vereist: vermijd gebruik. 2. Dabigatran (= Pradaxa) Primaire preventie DVT 220 mg, 1 maal daags VKF: mg, twee maal daags of mg twee maal daags bij personen ouder dan 80 jaar of verhoogde bloedingsneiging Klaring ml/min én gelijktijdige inname van ketoconazole: twee maal 75 mg per dag Klaring < 30 ml/min: contra-indicatie 7

8 Annabel Vermeire & Michelle Roels Zorgtrajectpromotoren Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brugge Oostende Houtland Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat Brugge M (Annabel) M (Michelle) printint.be

Chronische nierschade

Chronische nierschade Chronische nierschade A a n d a c h t s p u n t e n v o o r c l i n i c i 2 Chronische nierschade Chronische nierschade 3 Inleiding: Waarom deze brochure? 5 Methoden om de nierfunctie te berekenen 6 Chronisch

Nadere informatie

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Coöperatie Zorggroep Katwijk U.A. Duizendschoon 39 2231 PV Rijnsburg tel 071 4091054 fax 071 4081940 e-mail info@zgkatwijk.nl www.zgkatwijk.nl

Nadere informatie

Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie

Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Editie Midden- en West-Brabant 2 e druk januari 2013 Amphia Ziekenhuis, Breda en Oosterhout Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Lievensberg ziekenhuis, Bergen

Nadere informatie

ANTIMICROBIËLE PROFYLAXE EN THERAPIE. St. ANTONIUS ZIEKENHUIS. Januari 2014

ANTIMICROBIËLE PROFYLAXE EN THERAPIE. St. ANTONIUS ZIEKENHUIS. Januari 2014 ANTIMICROBIËLE PROFYLAXE EN THERAPIE St. ANTONIUS ZIEKENHUIS Januari 2014-1 - Voorwoord Voor u ziet u de gedeeltelijk vernieuwde richtlijnen voor Antimicrobiële Profylaxe en Therapie, St. Antonius Ziekenhuis

Nadere informatie

Achtergrondtekst Interacties

Achtergrondtekst Interacties Achtergrondtekst Interacties KNMP 2011 - versie 1 1 ALGEMEEN Inleiding Bij het aanschrijven van recepten wordt je vaak geconfronteerd met interacties. Deze interacties moeten afgehandeld worden. Aanwijzingen

Nadere informatie

Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014

Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014 Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014 1 Regionaal document bij introductie DOAC Inhoudsopgave 1 Inleiding en doel... 3 2 Algemeen... 3 3 Indicatiestelling

Nadere informatie

Regionaal document Non-vitamine K antagonist orale

Regionaal document Non-vitamine K antagonist orale Regionaal document Non-vitamine K antagonist orale anticoagulantia (NOAC) Update: november 2014 Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inleiding en doel... 3 2 Algemeen...

Nadere informatie

Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie

Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie mei 2012 Verantwoordelijk voor de richtlijn: Kwaliteitscommissie NfN Contact: ATM Jorna, secretaris kwaliteitscommissie,

Nadere informatie

Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2. Versie 1.0. Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht

Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2. Versie 1.0. Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2 Versie 1.0 Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht Inhoudopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Diagnose diabetes mellitus...

Nadere informatie

Protocol Chronische nierschade op basis van de LTA

Protocol Chronische nierschade op basis van de LTA Protocol Chronische nierschade op basis van de LTA A. Doel en achtergrondinformatie Doel Patiënten met chronische nierschade in een vroege fase diagnosticeren en het juiste behandeltraject inzetten om

Nadere informatie

eliglustat weer nodig. het is alleen schadelijk zijn 6. Inhoud van de 1. Wat is Cerdelga Cerdelga Cerdelga normale snelheid arts zal aan de hand van

eliglustat weer nodig. het is alleen schadelijk zijn 6. Inhoud van de 1. Wat is Cerdelga Cerdelga Cerdelga normale snelheid arts zal aan de hand van Bijsluiter: informatie voor de patiënt Cerdelga 84 mg capsules, hard eliglustat Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.

Nadere informatie

Diagnostiek en behandeling van delirium door gebruik van (genees)middelen

Diagnostiek en behandeling van delirium door gebruik van (genees)middelen RICHTLIJNEN NVv P 6. Diagnostiek en behandeling van delirium door gebruik van (genees)middelen 6.1. VRAAGSTELLING Voor dit hoofdstuk heeft de werkgroep gezocht naar het antwoord op de volgende uitgangsvragen:

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN, ETIKETTERING EN BIJSLUITER

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN, ETIKETTERING EN BIJSLUITER SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN, ETIKETTERING EN BIJSLUITER _ 1 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Fraxodi 0,6, oplossing voor injectie, 11.400 IE anti Xa/0,6 ml Fraxodi

Nadere informatie

Een tablet Aciclovir Kela 5 x daags met tussenpozen van 4 uur, waarbij de nachtdosis komt te vervallen.

Een tablet Aciclovir Kela 5 x daags met tussenpozen van 4 uur, waarbij de nachtdosis komt te vervallen. (KELA PHARMA) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Aciclovir Kela 200 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Aciclovir 200 mg Voor een volledige lijst van de hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. OxyNorm drank 5 mg/5 ml OxyNorm drank 10 mg/ml. Oxycodonhydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. OxyNorm drank 5 mg/5 ml OxyNorm drank 10 mg/ml. Oxycodonhydrochloride Bijsluiter: informatie voor de patiënt OxyNorm drank 5 mg/5 ml OxyNorm drank 10 mg/ml Oxycodonhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Richtlijn glykemische instelling diabetes type 2

Richtlijn glykemische instelling diabetes type 2 Richtlijn glykemische instelling diabetes type 2 Diagnose diabetes type 2 In veneus plasma of gemeten met draagbare bloedglucosemeter; deze zijn gekalibreerd naar veneuze plasmaglucosewaarden: - twee verschillende

Nadere informatie

Richtlijn Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik

Richtlijn Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik Richtlijn Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik Nederlandse federatie voor Nefrologie September 2013 Verantwoordelijk voor de richtlijn: Kwaliteitscommissie Nederlandse federatie voor Nefrologie

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) De Hart&Vaatgroep Koninklijk

Nadere informatie

HANDLEIDING. gebruiksadviezen en. - waarschuwingen

HANDLEIDING. gebruiksadviezen en. - waarschuwingen HANDLEIDING gebruiksadviezen en - waarschuwingen 1 INDELING Inleiding Gebruiksadviezen (GA) I. De inname in relatie tot de maaltijd I.A. Inname niet nuchter I.B. Inname nuchter I.C. Belang van vocht II.

Nadere informatie

Protocol gestructureerde zorg. Diabetes Mellitus type 2. Amsterdam, oktober 2014

Protocol gestructureerde zorg. Diabetes Mellitus type 2. Amsterdam, oktober 2014 Protocol gestructureerde zorg Diabetes Mellitus type 2 Amsterdam, oktober 2014 Dit protocol is opgesteld door: Petra Elders, huisarts, Huisartsenpraktijk De Grote Rivieren Sandra van Strijp, diabetesverpleegkundige,

Nadere informatie

GENERIEKE NAAM SLIKKLACHTEN SONDEVOEDING

GENERIEKE NAAM SLIKKLACHTEN SONDEVOEDING Medicatie via sonde GENERIEKE NAAM SLIKKLACHTEN SONDEVOEDING acenocoumarol acetylcysteïne bruistablet. bruistablet acetazolamide aciclovir overleg met apotheker; eventueel suspensie 40 mg/ml verkrijgbaar

Nadere informatie

Registratiehouder: Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., Vonderweg 39a, 7468 DC Enter.

Registratiehouder: Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., Vonderweg 39a, 7468 DC Enter. 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 PATIËNTENBIJSLUITER Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept),

Nadere informatie

Folia. Pharmacotherapeutica. Primaire preventie van borstkanker. Medicamenteuze behandeling van restless legs syndrome

Folia. Pharmacotherapeutica. Primaire preventie van borstkanker. Medicamenteuze behandeling van restless legs syndrome Maandelijks tijdschrift Februari 2015 Volume 42 Nummer 2 Folia Pharmacotherapeutica Primaire preventie van borstkanker > > blz. 10 Medicamenteuze behandeling van restless legs syndrome > > blz. 13 Recente

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SKP 1/13 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Ramipril Sandoz 2,5 mg tabletten Ramipril Sandoz 5 mg tabletten Ramipril Sandoz 10 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Ramipril Sandoz 2,5

Nadere informatie

Handboek Enteralia VU medisch centrum

Handboek Enteralia VU medisch centrum Handboek Enteralia VU medisch centrum Inleiding Voorwoord Het komt in het ziekenhuis regelmatig voor dat patiënten door slikklachten of door aanwezigheid van een sonde orale medicatie (enteralia) niet

Nadere informatie

Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade

Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade De Grauw WJC, Kaasjager HAH, Bilo HJG, Faber EF, Flikweert S, Gaillard CAJM, Labots-Vogelesang SM, Verduijn MM, Verstappen WHJM, Vleming LJ, Walma

Nadere informatie

Uitwerking Medicijnen Esmée Keur Stage II Novawhere, Purmerend Afdeling Revalidatie, orthopedie

Uitwerking Medicijnen Esmée Keur Stage II Novawhere, Purmerend Afdeling Revalidatie, orthopedie Uitwerking Medicijnen Esmée Keur Stage II Novawhere, Purmerend Afdeling Revalidatie, orthopedie Inhoud: Pijnstillers: o Paracetamol o Ibuprofen o Diclofenac o Tramadol o Oxycontin/Oxynorm Laxantia: o Macrogol/Elektrolyten

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Zometa 4 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een injectieflacon

Nadere informatie

Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Nortrilen 10 mg, filmomhulde tabletten Nortrilen 25 mg, filmomhulde tabletten

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van migraine, gevolgd door de Transparantiefiche van mei 2012.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van migraine, gevolgd door de Transparantiefiche van mei 2012. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van migraine, gevolgd door de Transparantiefiche van mei 2012. Aanpak van migraine Zoekdatum tot 1 maart 2014 Behandeling

Nadere informatie