INFO VOOR DE PATIENT OVER DE COLOSCOPIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFO VOOR DE PATIENT OVER DE COLOSCOPIE"

Transcriptie

1 INFO VOOR DE PATIENT OVER DE COLOSCOPIE Uw dokter heeft u een coloscopie voorgeschreven. Teneinde goed geïnformeerd te zijn over het onderzoek, de indicaties, de darmvoorbereiding, enz hebben wij voor u volgend document opgesteld. Hebt u na het lezen hiervan nog vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om u tot de dokters en verpleegkundigen van de dienst gastroenterologie te wenden. Op de dag van het onderzoek wordt u gevraagd een document te ondertekenen waarin u bevestigt kennis te hebben genomen van de volgende informatie. Wat is een coloscopie? De coloscopie is een onderzoek van de (dikke) darm dat wordt uitgevoerd met behulp van een endoscoop. Een endoscoop is een fijn soepel buisje met op het uiteinde een camera. De endoscoop wordt langs de anus ingebracht en nadien opgevoerd. Tijdens het onderzoek wordt lucht in de darm geblazen om de darmwand glad te strijken. Een coloscopie kan onaangenaam zijn, zelfs pijnlijk. Daarom wordt het onderzoek steeds vaker onder algemene verdoving uitgevoerd. De endoscoop wordt na iedere patiënt zorgvuldig ontsmet, conform de geldende reglementering. De gebruikte accessoires zijn voor eenmalig gebruik en worden dus na ieder onderzoek weggegooid om besmetting te voorkomen.

2 Waarom wordt mij een coloscopie voorgeschreven? De coloscopie is momenteel het referentieonderzoek om eventuele letsels of ziekten van de darm op te sporen. Tijdens het onderzoek kunnen eveneens biopsies uitgevoerd worden: de dokter neemt kleine stukjes weefsel weg voor microscopisch onderzoek. Hij kan ook poliepen (kleine goedaardige gezwellen op het slijmvlies) verwijderen tijdens de coloscopie. De meeste darmkankers zijn het gevolg van de natuurlijke evolutie van een poliep die na 7 tot 10 jaar een kanker wordt. Het onderzoek moet soms regelmatig herhaald worden om bijvoorbeeld het ontstaan van nieuwe poliepen op te sporen. De frequentie van deze controleonderzoeken wordt door de dokter bepaald in functie van het aantal, de omvang en het microscopisch onderzoek van de verwijderde poliepen. Een onvolledige coloscopie moet worden aangevuld met een radiologisch onderzoek van de dikke darm, de zgn. virtuele coloscopie via CT-scan. In zeldzame gevallen worden kankers niet gevonden tijdens coloscopie. Bestaan er verschillende types van coloscopie? Een coloscopie wordt uitgevoerd hetzij na toediening van een kalmeermiddel om het ongemak van het onderzoek te verminderen, hetzij onder algemene verdoving. In het geval van een coloscopie onder algemene verdoving, zijn een voorafgaande raadpleging bij een anesthesist en een bloedafname wenselijk. In sommige gevallen wordt eveneens een onderzoek van het hart en de longen gevraagd. Tijdens het onderzoek krijgt u zuurstof toegediend. Uw zuurstofgehalte in het bloed wordt gecontroleerd en we volgen uw bloeddruk. De verdoving wordt toegediend via een katheter.

3 Ik lijd aan een chronische ziekte en/of ik neem regelmatig medicatie in. Welke voorzorgen moet ik nemen voor een coloscopie? Neem uw tijd om de dokter te informeren over uw gezondheidstoestand en over de behandelingen die u volgt. Hij zal hun belang ten overstaan van de coloscopie beoordelen. Verwittig systematisch wanneer u lijdt aan: Diabetes Glaucoom Prostaatproblemen Geneesmiddelenallergie Of wanneer u drager bent van een: «Onbeklede» metalen stent: het onderzoek wordt vermeden in de 6 weken na de plaatsing of, indien echt noodzakelijk, uitgevoerd onder plaatjesremmers behandeling. Beklede stent: het onderzoek wordt vermeden in de 12 maanden na de plaatsing of, indien echt noodzakelijk, uitgevoerd onder plaatjesremmers behandeling. Of wanner u bloedverdunners neemt

4 Lees aandachtig de onderstaande lijst van geneesmiddelen en respecteer de bijhorende richtlijnen: Niet-steroïde ontstekingsremmers (Brufen, Nurofen, Apranax, Voltaren, Feldene, ): stop deze geneesmiddelen 10 dagen voor de coloscopie. Aspirine in monotherapie (Asaflow, Cardioaspirine, ): te stoppen 7 dagen voor het onderzoek indien preventief ingenomen. Verder te zetten in alle andere indicaties. Plaatjesremmers (Efient, Ticlid, Plavix, Brilique, ): stop deze geneesmiddelen 10 dagen voor het onderzoek. Een vervanging door aspirine zal voorgesteld worden en de dokter zal u zeggen wanneer u de plaatjesremmers opnieuw mag innemen na de coloscopie. Vitamine K-remmers: Sintrom: stop 4 dagen voor het onderzoek. De dokter zal u uitleggen hoe u de behandeling kan vervangen door subcutane heparine (Clexane, Fraxodi, ) volgens uw geval en wanneer u de behandeling mag hervatten. Marcoumar: stop 7 dagen voor het onderzoek. De dokter zal u uitleggen hoe u de behandeling kan vervangen door subcutane heparine (Clexane, Fraxodi, ) volgens uw geval en wanneer u de behandeling mag hervatten. Dabigatran (Pradaxa): de vervangingsprocedure wordt besproken met uw cardioloog. Rivaroxaban (Xarelto): de vervangingsprocedure wordt besproken met uw cardioloog. Subcutane heparines -- HBPM (Clexane, Fraxiparine, Innohep, ): stop 24u voor het onderzoek Intraveneuze heparine -- HNF: stop 6 uur voor het onderzoek

5 Hoe moet ik mij voorbereiden op een coloscopie? De voorbereiding op een coloscopie beoogt een volledige reiniging van de dikke darm. Uw stoelgang moet zo helder als water zijn, zonder voedselresten. Wanneer dat niet het geval is, dient u dit te melden bij uw aankomst in het ziekenhuis. De voorbereiding is een belangrijke fase van het onderzoek en moet zorgvuldig uitgevoerd worden volgens de hieronder beschreven procedure. Een goede voorbereiding is bevorderlijk voor de kwaliteit van het onderzoek: faecesresten kunnen letsels, zoals poliepen, tijdens het onderzoek verbergen. Het onderzoek moet dan uitgesteld worden.

6 De voorbereiding omvat twee stappen: 1. Restenarm dieet: start hiermee 4 dagen voor het onderzoek. Vermijd tijdens dat restenarm dieet: fruit, fruitmoes, groenten, rauwkost, granen, grijs of volkoren brood, volle rijst, confituur, yoghurt met fruit, beschuiten met granen. Drink tijdens die 4 dagen 2 liter zuivere vloeistof per dag (vruchtensap zonder pulp, thee, koffie, plat of bruisend water, heldere bouillon). 2. Voorbereiding: De aangewezen voorbereiding in de ziekenhuizen van IZZ is deze met PEG met toegevoegde vitamine C (Moviprep). Wanneer uw onderzoek geprogrammeerd staat voor de volgende ochtend: Tussen 18u en 19u: drink de eerste liter Moviprep (zakjes A en B verdund in een liter water) Tussen 19u en 20u: drink een liter zuivere vloeistof Tussen 21u en 22u: drink de tweede liter Moviprep (zakjes A en B verdund in een liter water) Na 22u: drink nog een liter zuivere vloeistof Na 24u: blijf nuchter (vast en vloeibaar) Wanneer uw onderzoek geprogrammeerd staat voor de volgende dag op het einde van de voormiddag of het begin van de namiddag: Tussen 20u en 21u: drink de eerste liter Moviprep (zakjes A en B verdund in een liter water) Na 21u: drink twee liter zuivere vloeistof Tussen 6u en 7u de ochtend van het onderzoek: drink de tweede liter Moviprep (zakjes A en B verdund in een liter water) Tussen 7u en 8u: drink nog een liter zuivere vloeistof 3. Na 8u: blijf nuchter (vast en vloeibaar)

7 Moet iedereen zich op dezelfde manier voorbereiden? Er zijn uitzonderingen voor de voorbereiding met Moviprep. Lees aandachtig de volgende lijst om te zien of u er deel van uitmaakt. Deze lijst is niet uitvoerig: meld iedere aandoening waaraan u lijdt aan de gastro-enteroloog enteroloog: U bent diabetespatiënt: Restenarm dieet 7 dagen voor het onderzoek. Movicol 4 dagen voor het onderzoek (2 zakjes s morgens en s avonds). Verplicht volledige voorbereiding (de 2 liter Moviprep) de dag voor het onderzoek. U bent geconstipeerd: Restenarm dieet 7 dagen voor het onderzoek. Movicol 4 dagen voor het onderzoek (2 zakjes s morgens en s avonds). U neemt ijzersupplementen ersupplementen: de inname van ijzersupplementen dient gestopt te worden 10 dagen voor het onderzoek. U hebt slikstoornissen: plaatsing van een maagsonde en voorbereiding met macromoleculaire oplossing zonder toevoeging van vitamine C (Colopeg) met een debiet van 1 liter/uur. U lijdt aan ernstige colitis: voorbereiding met macromoleculaire oplossing zonder toevoeging van vit. C (Colopeg) met een debiet van 1 liter/uur, U lijdt aan het syndroom van Ogilvie: geen voorbereiding. U bent intolerant voor PEG met toevoeging van vitamine C: de optie voor de voorbereiding wordt geëvalueerd door de dokter. Hij kan u een voorbereiding met Picoprep aanraden: De dag voor het onderzoek: Omstreeks 16u: drink een glas van 150 ml koud water met een zakje Picoprep (schud gedurende 2 à 3 min en wacht tot de oplossing afgekoeld is). Tussen 16u en 20u: drink 1,5l zuivere vloeistof. Omstreeks 20u: drink een tweede bereiding met Picoprep. Tussen 20u en 24u: drink 2,5l zuivere vloeistof. Na 24u: blijf nuchter (vloeibaar en vast).

8 Wat gebeurt er na de coloscopie? Hoe zal ik mij voelen? Na het onderzoek elimineert u op natuurlijke wijze de in uw darmen gecumuleerde lucht. Het is mogelijk dat u wat last hebt van krampen. U blijft 2 tot 4 uren na het onderzoek in het ziekenhuis (naar gelang u een kalmeermiddel of een algemene verdoving gehad hebt) waar u kan rusten en onder medisch toezicht staat. In functie van de risicofactoren en de aandoeningen waaraan u lijdt, kan de dokter u zelfs voorstellen om een nacht in het ziekenhuis te blijven. U verlaat het ziekenhuis verplicht onder begeleiding. U mag dan terug normaal eten en drinken. Zijn er risico s verbonden aan een coloscopie? Iedere medische handeling, zelfs uitgevoerd in maximale omstandigheden op het vlak van veiligheid en professionalisme, houdt een potentieel risico op complicaties in. In het geval van een coloscopie zijn complicaties echter zeldzaam (1 tot 3 gevallen op 1000) en deze doen zich doorgaans tijdens de endoscopie voor: - het doorboren van de darmwand kan het plaatsen van een metalen clip tijdens endoscopie of een heelkundige ingreep noodzakelijk maken. - bij het verwijderen van een darmpoliep kan een bloeding optreden In dat geval is het plaatsen van een clip noodzakelijk. Wanneer er zich enkele dagen na het onderzoek een bloeding voordoet, wordt een nieuwe coloscopie uitgevoerd, eventueel samen met een bloedtransfusie. In enkele zeldzame gevallen kan een heelkundige ingreep noodzakelijk zijn. - zeer zeldzame complicaties: vaataandoeningen en ademhalingsstoornissen, infecties of letsels aan de milt.

9 Complicaties kunnen zich ook voordoen enkele dagen na het onderzoek. De voornaamste symptomen zijn abdominale pijn, grote hoeveelheid rood bloed in de stoelgang, koorts. Wanneer u een of meerdere van deze symptomen hebt, contacteer onmiddellijk het ziekenhuis. Campus Etterbeek-Elsene: (van 8u tot 17u) (wachtdienst endoscopie 24u/24: ) Campus Joseph Bracops: (van 8u tot 17u) (wachtdienst endoscopie 24u/24: Campus Molière Longchamp: (van 8u tot 17u) (wachtdienst endoscopie 24u/24: Campus Etterbeek-Baron Lambert: (van 8u tot 17u) Wij stellen alles in het werk om uw onderzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen met de minste ongemakken en binnen de voorziene termijn. Uw onderzoek kan echter vertraging oplopen door dringende gevallen of uitgelopen onderzoeken. Gelieve ons te verontschuldigen voor dat type van onvoorzienbare omstandigheden. Wij danken u voor uw vertrouwen.

H.362152.0115. Onderzoek van de dikke darm via een stoma (coloscopie)

H.362152.0115. Onderzoek van de dikke darm via een stoma (coloscopie) H.362152.0115 Onderzoek van de dikke darm via een stoma (coloscopie) 2 Inleiding U heeft samen met uw behandelend arts besloten tot een coloscopie via uw stoma. U krijgt een coloscopie om meer te weten

Nadere informatie

COLOSCOPIE (diabetespatiënten)

COLOSCOPIE (diabetespatiënten) COLOSCOPIE (diabetespatiënten) In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over een coloscopie voor diabetespatiënten in ons ziekenhuis. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

Coloscopie met voorbereiding Moviprep

Coloscopie met voorbereiding Moviprep Coloscopie met voorbereiding Moviprep In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt voor een darmonderzoek op het Endoscopie Centrum van het Radboudumc. Dit onderzoek wordt ook wel coloscopie

Nadere informatie

Endoscopiecentrum Onderzoek van de dikke darm via stoma

Endoscopiecentrum Onderzoek van de dikke darm via stoma Endoscopiecentrum Onderzoek van de dikke darm via stoma (coloscopie via colostoma) Endoscopiecentrum Inleiding U bent naar het Endoscopiecentrum verwezen voor een onderzoek van uw dikke darm (coloscopie).

Nadere informatie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie Ingreep of onderzoek onder anesthesie Mevrouw, Mijnheer, Binnenkort wordt u bij ons opgenomen*. In deze brochure vindt u belangrijke aanvullende informatie. Om uw opname vlot te laten verlopen vragen we

Nadere informatie

Zo wordt uw hart onderzocht

Zo wordt uw hart onderzocht Infobrochure Coronarografie Zo wordt uw hart onderzocht Uw welzijn verdient onze beste zorg Deze brochure geeft een beknopte uitleg overde coronarografie of hartkatheterisatie, een gespecialiseerd onderzoek

Nadere informatie

Coloscopie bij mensen met diabetes mellitus

Coloscopie bij mensen met diabetes mellitus Interne geneeskunde Coloscopie bij mensen met diabetes mellitus Inleiding Deze folder is bedoeld voor mensen met diabetes mellitus die een darmonderzoek (coloscopie) moeten ondergaan. U leest hier welke

Nadere informatie

Open partiële nefrectomie

Open partiële nefrectomie Open partiële nefrectomie www.urologischcentrum.be Geachte heer, geachte mevrouw, Onlangs heeft u van de arts vernomen dat er zich een letsel bevindt in één van uw nieren waarvoor een heelkundige behandeling

Nadere informatie

Echo-Endo via de anus

Echo-Endo via de anus Echo-Endo via de anus Endoscopie Beter voor elkaar Endoscopische echografie / Echo-Endo via de anus Endoscopische echografie Binnenkort wordt u / of uw familielid verwacht op de Endoscopieafdeling van

Nadere informatie

Hoe kan u ons bereiken? 02. De werking van de nieren 03. Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05

Hoe kan u ons bereiken? 02. De werking van de nieren 03. Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05 inhoud Hoe kan u ons bereiken? 02 De werking van de nieren 03 Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05 Hemodialyse 06 De toegangsweg 06 De hemodialyse procedure 10 De hemodialyseafdeling 12 Peritoneale

Nadere informatie

Coloscopie (darmonderzoek) bij patiënten met een stoma

Coloscopie (darmonderzoek) bij patiënten met een stoma Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Coloscopie (darmonderzoek) bij patiënten met een stoma 1 Binnenkort vindt bij u een onderzoek plaats van uw dikke darm, een zgn.

Nadere informatie

VOORBEREIDING COLONOSCOPIE

VOORBEREIDING COLONOSCOPIE PATIËNTENINFORMATIE VOORBEREIDING COLONOSCOPIE Kindergeneeskunde 2 VOORBEREIDING COLONOSCOPIE Kindergeneeskunde Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het onderzoek dat

Nadere informatie

H.327280.0911. PEG sonde

H.327280.0911. PEG sonde H.327280.0911 PEG sonde Inleiding Binnenkort krijgt u een PEG sonde. Een PEG sonde staat voor percutane endoscopische gastrostomie sonde. Een PEG sonde is een voedingssonde die op een speciale manier via

Nadere informatie

I Informatiebrochure I

I Informatiebrochure I HHZH/INF/029.01(1103) I Informatiebrochure I Nuchter voor operatie of onderzoek h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 Mevrouw, Mijnheer, Binnenkort wordt

Nadere informatie

Coloscopie Informatie voor de klinische patiënt Voorbereidingen Movi Prep tijdens opname voor patiënten met DIABETES

Coloscopie Informatie voor de klinische patiënt Voorbereidingen Movi Prep tijdens opname voor patiënten met DIABETES Coloscopie Informatie voor de klinische patiënt Voorbereidingen Movi Prep tijdens opname voor patiënten met DIABETES MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis Datum onderzoek:.. www.mdlcentrum.nl 1. Wat is een

Nadere informatie

Als er bloed in uw ontlasting. is gevonden. Bevolkingsonderzoek

Als er bloed in uw ontlasting. is gevonden. Bevolkingsonderzoek Als er bloed in uw ontlasting 2014 is gevonden Bevolkingsonderzoek Als er bloed in uw ontlasting is gevonden U heeft meegedaan aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. De uitslag is dat er bloed in uw ontlasting

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

Als er bloed in uw ontlasting is gevonden

Als er bloed in uw ontlasting is gevonden Als er bloed in uw ontlasting is gevonden 2015 Als er bloed in uw ontlasting is gevonden U heeft meegedaan aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. De uitslag is dat er bloed in uw ontlasting (poep) is

Nadere informatie

Datum en tijd afspraak: Meld u bij het Maag-, Darm- & Levercentrum op de derde verdieping, blok 320 PLAATSEN VAN EEN PEG-SONDE

Datum en tijd afspraak: Meld u bij het Maag-, Darm- & Levercentrum op de derde verdieping, blok 320 PLAATSEN VAN EEN PEG-SONDE Datum en tijd afspraak: Meld u bij het Maag-, Darm- & Levercentrum op de derde verdieping, blok 320 PLAATSEN VAN EEN PEG-SONDE 1085 Afspraak Voor uw afspraak kunt u zich melden bij het Maag-, Darm- & Levercentrum

Nadere informatie

patiënteninformatie Kunstnierafdeling Wat als de nieren niet meer werken? GezondheidsZorg met een Ziel

patiënteninformatie Kunstnierafdeling Wat als de nieren niet meer werken? GezondheidsZorg met een Ziel i patiënteninformatie Kunstnierafdeling Wat als de nieren niet meer werken? GezondheidsZorg met een Ziel Mevrouw, mijnheer Van uw behandelende arts heeft u gehoord, dat uw nieren niet goed meer werken.

Nadere informatie

Maag-, darm-, leverziekten. PEG-sonde - informatie over de ingreep - informatie over de verzorging

Maag-, darm-, leverziekten. PEG-sonde - informatie over de ingreep - informatie over de verzorging Maag-, darm-, leverziekten - informatie over de ingreep - informatie over de verzorging INFORMATIE OVER DE INGREEP Diaconessenhuis Leiden Datum en tijd U wordt. (dag),. (datum) om. uur verwacht. Plaats

Nadere informatie

Sondevoeding Radboud universitair medisch centrum

Sondevoeding Radboud universitair medisch centrum Sondevoeding Inhoud Inleiding 3 Wat is sondevoeding? 3 Waarom sondevoeding? 3 Toedieningswegen 3 Hygiëne 4 Verzorging van mond en gebit 5 Toedieningsvormen 5 Mobiliteit 5 Aan- en afkoppelen en verwisselen

Nadere informatie

Hartfalen. Patiënteninformatie. h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 www.hhzhlier.

Hartfalen. Patiënteninformatie. h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 www.hhzhlier. HHZH/INF/091.02(0215) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 www.hhzhlier.be Patiënteninformatie Hartfalen Voorwoord U vernam van uw arts dat uw hart het niet

Nadere informatie

Videocapsule-onderzoek

Videocapsule-onderzoek ENDOSCOPIE Videocapsule-onderzoek ONDERZOEK Videocapsule-onderzoek Binnenkort krijgt u een onderzoek, waarbij we met een minuscule camera foto s maken van uw dunne darm. Deze camera, de videocapsule, is

Nadere informatie

Plaatsing en verzorging van een PEG katheter en PEG-J katheter

Plaatsing en verzorging van een PEG katheter en PEG-J katheter Endoscopiecentrum Plaatsing en verzorging van een PEG katheter en PEG-J katheter Belangrijke telefoonnummers Voedingsteam (050) 361 23 87 (06) 316 23 242 Voor vragen over het plaatsen of de verzorging

Nadere informatie

Informatiebrochure: kind onder narcose

Informatiebrochure: kind onder narcose Informatiebrochure: kind onder narcose Informatiebrochure: Bezoeker in het operatiekwartier (begeleidende ouders) Door deze brochure goed door te nemen, kunt u uw kind reeds thuis voorbereiden op de ziekenhuisopname,

Nadere informatie

Verwijderen van de neus- en keelamandelen bij kinderen. via de kinderdagverpleging

Verwijderen van de neus- en keelamandelen bij kinderen. via de kinderdagverpleging Verwijderen van de neus- en keelamandelen bij kinderen via de kinderdagverpleging Inleiding Uw KNO-arts heeft geconstateerd dat de neus- en keelamandelen van uw kind vergroot zijn. Deze aandoening kan

Nadere informatie

INFORMATIE voor de patiënt UROSTOMA NA BRICKEROPERATIE

INFORMATIE voor de patiënt UROSTOMA NA BRICKEROPERATIE INFORMATIE voor de patiënt UROSTOMA NA BRICKEROPERATIE EH 51 Tel: 02 477 77 51 INHOUD Voorwoord....................................................................................................................................4

Nadere informatie