Eerste versie openbaar verslag Aanpassing betreft agendapunten: 3.1.a, 3.1.b, 3.1.e, 3.2.b, 3.2.c,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "23-04-2013 Eerste versie openbaar verslag 1 29-12-2014 Aanpassing betreft agendapunten: 3.1.a, 3.1.b, 3.1.e, 3.2.b, 3.2.c,"

Transcriptie

1 Vastgesteld d.d. Openbaar verslag van de 774 e vergadering van het 4 april 2013 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, woensdag 9 januari 2013 te Utrecht DATUM AANPASSING VERSIE Eerste versie openbaar verslag Aanpassing betreft agendapunten: 3.1.a, 3.1.b, 3.1.e, 3.2.b, 3.2.c, d, 3.2.e, 3.2.g, 3.2.h, 3.2.j, 3.2.k, en 3.2.n. Voor het volgende agendapunt is nog geen definitief besluit genomen: 3.2.f Definitieve versie openbaar verslag definitief 1.1 Opening 1.1.a Conflicts of Interest 1.2 Vaststellen agenda 1.3 Collegeverslagen en actiepunten 1.4 Mededelingen, Actuele zaken, Tour de table, Persberichten 2 Bezwaarschriftencommissie 3 Producten 3.1 Producten Europees (NL=(Co-)Rapporteur of NL=RMS) 3.1.a Prezista darunavir HIV 3.1.b Stivarga regorafenib Oncologie 3.1.c Tredaptive nicotinezuur en laropiprant Dyslipidemie 3.1.d Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met xylometazoline en dexpanthenol als werkzame bestanddelen en ATC R01A = decongestants and other nasal preparations for topical use via decentrale procedure 3.1.e Somatropine Biopartners somatropine, recombinant humaan groeihormoon (rhgh) Groeideficiëntie 3.2 Producten Europees (overigen) 3.2.a Bosulif bosutinib Oncologie 3.2.b Cholib fenofibraat en simvastatine Cardiovasculair 3.2.c Erivedge vismodegib Oncologie 3.2.d Glivec imatinib 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 1

2 Oncologie 3.2.e Prevenar 13 verschillende pneumococcal polysaccharide serotypes Infectieziekten 3.2.f Secretin Iberoinvesa Pharma S.L. secretine Diagnostiek 3.2.g Synflorix pneumokokken polysaccharide conjugaat vaccin Infectieziekten 3.2.h Velcade bortezomib Oncologie 3.2.i Xarelto rivaroxaban Cardiovasculair 3.2.j Vencea lorcaserin Obesitas 3.2.k Pradaxa, Xarelto en Eliquis dabigatran etexilaat (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto) en apixaban (Eliquis) Cardiovasculair 3.2.l Stribild elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, en tenofovir HIV 3.2.m 3.2.n Agendapunt vervallen Remsima infliximab Reumatologie, interne geneeskunde 3.3 Producten Nationaal 3.3.a Diao Xin Xue Kang droog extract van de wortelstokken van Dioscorea nipponica Makino Spier- en skeletstelsel 4 Geneesmiddelenbewaking 4.1 Producten in het kader van geneesmiddelenbewaking 4.2 Overige zaken in het kader van geneesmiddelenbewaking 5 Verslagen voor intern gebruik 6 Adviezen, Wetenschappelijke zaken en Beleidszaken 6.1 Wetenschappelijke Adviezen 6.2 Note for Guidances (draft) besprekingen 6.3 Drug Regulatory Science / Wetenschappelijke zaken 6.4 Beleidszaken (niet-productgebonden) 6.5 Pediatrische Onderzoeksplannen (PIP s) 7 Rondvraag 8 Sluiting 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 2

3 Agendapunt 1.1 Opening De voorzitter opent de 774 e Collegevergadering en heet alle aanwezigen welkom. Agendapunt 1.1.a Conflicts of Interest Er zijn geen meldingen van Conflicts of Interest. Agendapunt 1.2 Vaststelling agenda De agendavolgorde is gewijzigd. Eerst worden de producten met een oncologische indicatie behandeld: 3.1.b, 3.2.a, 3.2.c, 3.2.d en 3.2.h. Hierna wordt de agenda gevolgd met 3.1.c, 3.2.b, 3.1.d, 3.1.e, 3.2.f, 3.2.i, 3.2.k. Daarna wordt een aantal producten rondom infectieziekten en vaccins behandeld: 3.2.l, 3.2.e, 3.2.g en 3.1.a. Vervolgens 3.2.n, 3.3.a en 3.2.j. Daarna wordt de agenda weer gevolgd met agendapunt 4 en verder. Agendapunt 3.2.m is vervallen. Met inachtneming van deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. Agendapunt 1.3 Collegeverslagen en actiepunten Er zijn geen Collegeverslagen en/of actiepunten geagendeerd. Agendapunt 1.4 Mededelingen, Actuele zaken, Tour de table, Persberichten Er zijn geen mededelingen gedaan en/of er hebben zich geen actuele zaken aangediend. Agendapunt 2 Bezwaarschriftencommissie Er zijn geen bezwaarschriften geagendeerd. 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 3

4 Agendapunt 3 Producten Agendapunt 3.1 Producten Europees (NL = (Co)-Rapporteur of NL = RMS) Agendapunt 3.1.a Prezista Werkzaam bestanddeel Prezista darunavir film-omhulde tabletten: 75 mg, 150 mg, 300 mg, 400 mg, en 600 mg HIV J05AE10 Rapporteur = Nederland, Co-Rapporteur = Verenigd Koninkrijk RVG-nummer 73035, , , , Zaaknummer Het betreft de 1 e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding van de indicatie met: ART-naïve pediatric patients from the age of 12 years and at least 40 kg. De huidige goedgekeurde indicatie is: PREZISTA, co-administered with low dose ritonavir is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of human immunodeficiency virus (HIV-1) infection in adult patients as well as antiretroviral therapy (ART)-experienced paediatric patients from the age of 3 years and at least 15 kg body weight. Dit is een verkorte weergave van de indicatie. De basis van deze variatie is een studie die in een eerdere artikel 46 pediatric worksharing procedure is beoordeeld. Tijdens deze worksharing procedure is na beoordeling van de studie een aantal vragen aan de firma gesteld. Deze vragen zijn nu door de firma beantwoord. Op basis van deze data acht het College deze uitbreiding van de indicatie acceptabel. Het College is positief ten aanzien van deze indicatie voor dit geneesmiddel. 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 4

5 Agendapunt 3.1.b Stivarga Werkzaam bestanddeel Stivarga regorafenib RVG-nummer Zaaknummer film-omhulde tabletten: 40 mg Oncologie L01XE21 Rapporteur = Nederland, Co-Rapporteur = Italië Het betreft de 2 e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: Treatment of patients with metastatic colorectal cancer (CRC) who have been previously treated with, or are not considered candidates for fluoropyrimidinebased chemotherapy, an anti-vegf therapy, and, if KRAS wild type, an anti-egfr therapy. Kwaliteit Er zijn geen aanvullende opmerkingen. Non-klinische onderzoeken Er zijn geen aanvullende opmerkingen. De uitkomst van de pivotal studie suggereert dat er sprake is van werkzaamheid in een kleine subpopulatie patiënten. Gelet op de toxiciteit van regorafenib dient de firma biomarkers te identificeren waarmee de patiënten die baat hebben bij dit geneesmiddel kunnen worden geselecteerd. Hiermee wordt voorkomen dat patiënten waarbij regorafenib niet effectief is onnodig worden blootgesteld aan de toxische effecten. De huidige dataset is hiervoor ongeschikt en bovendien ontbreekt het aan een hypothese. Hierover is een major objection geformuleerd. Het College is negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Een major objection resteert over de werkzaamheid. Werkzaamheid in een subpopulatie patiënten is aangetoond, maar het is onduidelijk hoe deze groep kan worden geïdentificeerd. 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 5

6 Agendapunt 3.1.c Tredaptive Productnamen Werkzame bestanddelen Tredaptive nicotinezuur en laropiprant tabletten met gereguleerde afgifte: 1000 mg/20 mg Dyslipidemie C10AD52 Rapporteur = Duitsland, Co-Rapporteur = Nederland RVG-nummer , , Zaaknummer Het betreft de 1 e ronde van een arbitrageprocedure volgens artikel 20 via de centrale procedure. Een artikel 20 arbitrageprocedure wordt gestart als er problemen zijn met een centraal geregistreerd geneesmiddel. In dit geval worden de werkzaamheid en risico's van de Tredaptive heroverwogen. De herevaluatie is nodig omdat Tredaptive in combinatie met een statine geen beoogde vermindering gaf van cardiovasculaire complicaties of overlijden, maar wel serieuze bijwerkingen liet zien. Tredaptive is goedgekeurd voor de volgende indicatie: Dyslipidaemia, particularly in adult patients with combined mixed dyslipidaemia (characterised by elevated levels of LDL-cholesterol and triglycerides and low HDL-cholesterol) and in adult patients with primary hypercholesterolaemia (heterozygous familial and non-familial). De firma heeft een gerandomiseerde clinical outcome study uitgevoerd waarin het HDL cholesterol verhogende effect van nicotinezuur+laropiprant over lange termijn is vergeleken met dat van placebo+simvastatine, met of zonder ezetimibe. De voorlopige resultaten van dit onderzoek met laten geen vermindering zien in complicaties of overlijden als gevolg van hart- en vaataandoeningen en van noodzakelijke slagaderoperaties in vergelijking met behandeling met alleen statines. Bovendien lieten de voorlopige resultaten een hogere frequentie van niet fatale, maar wel serieuze bijwerkingen zien in de groep die Tredaptive kreeg. Op basis van deze resultaten is het College van mening dat de handelsvergunning van dit geneesmiddel geschorst dient te worden, tot de firma een patiëntenpopulatie definieert waarin de benefit/risk balans positief is. 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 6

7 Agendapunt 3.1.d Op grond van commerciële redenen blijft dit agendapunt vertrouwelijk. 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 7

8 Agendapunt 3.1.e Somatropine Biopartners Werkzaam bestanddeel Somatropine Biopartners somatropine, recombinant humaan groeihormoon (rhgh) poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 3 mg, 5 mg, 8 mg, 12 mg, en 22 mg Groeideficiëntie H01AC01 Rapporteur = Duitsland, Co-Rapporteur = Nederland RVG-nummer , , , , Zaaknummer Het betreft de 2 e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: Paediatric patients For long-term treatment of growth failure in children (2 to 11 years old) and adolescents (12 to 18 years old) with an inadequate endogenous secretion of growth hormone. ( ) Adult patients For the replacement therapy of endogenous growth hormone in adults with childhood- or adult-onset growth hormone deficiency ( ). Dit is een verkorte weergave van de indicatie. De 1 e ronde van deze aanvraag is eerder besproken in de 757 e Collegevergadering (d.d. 3 mei 2012). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: Het College is negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Er zijn major objections over de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. Kwaliteit De major objections uit de vorige ronde zijn voldoende beantwoord. Non-klinische onderzoeken De major objections uit de vorige ronde zijn voldoende beantwoord. Het College blijft van mening dat de mogelijke gevolgen van de schommelende IGF waarden bij kinderen onvoldoende zijn geëvalueerd. Gelet op de mogelijke gevolgen voor de veiligheid blijft dit een major objection. Verder is het College van mening dat, gelet op verschillen in farmacokinetiek tussen Somatropine Biopartners en de huidige beschikbare formuleringen met dagelijkse toediening, niet zonder meer kan worden uitgegegaan van een vergelijkbaar lineair effect op de groei van kinderen. De firma dient aan te tonen dat dit depot geneesmiddel leidt tot een voorspelbare toename in groei. Hiervoor zijn data over een termijn langer dan twee jaar nodig. Dit is een major objection. Het College blijft negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Major objections resteren over de veiligheid en werkzaamheid. De mogelijke gevolgen van de schommelende IGF waarden bij kinderen zijn onvoldoende geëvalueerd. Data over een termijn langer dan twee jaar ontbreken, waardoor geen uitspraken kunnen worden gedaan over de werkzaamheid bij kinderen. 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 8

9 Agendapunt 3.2 Agendapunt 3.2.a Producten Europees (overigen) Bosulif Werkzame bestanddelen Bosulif bosutinib RVG-nummer , Zaaknummer film-omhulde tabletten: 100 mg en 500 mg Oncologie L01XE06 Rapporteur = Duitsland, Co-Rapporteur = Spanje Het betreft de 3 e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: Bosulif is indicated for the treatment of adult patients with chronic phase (CP), accelerated phase (AP), and blast phase (BP) Philadelphia chromosome positive chronic myelogenous leukaemia (Ph+ CML) previously treated with one or more tyrosine kinase inhibitor(s) and for whom nilotinib and dasatinib are not considered appropriate treatment options. De 1 e ronde van deze aanvraag is besproken in de 747 e Collegevergadering (d.d. 24 november 2011). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: Het College is negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. De benefit/risk balans is negatief. Het veiligheidsprofiel (bijwerkingen) is ongunstig en dit wordt niet gecompenseerd door een betere werkzaamheid. In deze ronde is de indicatie door de aanvrager ingeperkt tot een smalle, last resort indicatie. De Rapporteurs worden door deze inperking positief op de voorwaarde dat na goedkeuring een gedegen bevestigende studie wordt uitgevoerd. Het College is het hier niet mee eens en behoudt zijn negatieve standpunt. Het veiligheidsprofiel van bosutinib is minder gunstig in vergelijking met standaard behandeling imatinib. Bosutinib geeft meer ernstige bijwerkingen. De indicatie wordt gebaseerd op een post-hoc analyse van een ongecontroleerde fase II studie. Het College vindt deze onderbouwing niet toereikend. Er is onvoldoende bekend over de werkzaamheid van bosutinib in patiënten met specifieke mutaties die leiden tot primaire/secundaire resistentie tegen imatinib en/of andere tyrosine kinase remmers (TKI). De studie die door de Rapporteurs als voorwaarde wordt gesteld lost bovenstaande bezwaren niet op. Het College blijft negatief ten aanzien van dit geneesmiddel omdat de last-resort indicatie onvoldoende onderbouwd is met data. Aan de hand van de huidige beschikbare data kan geen adequate benefit/risk balans worden opgemaakt. 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 9

10 Agendapunt 3.2.b Cholib Werkzame bestanddelen Cholib (voorheen Treakol) fenofibraat en simvastatine film-omhulde tabletten: 145 mg/20 mg en 145 mg/40 mg Cardiovasculair C10BA04 Rapporteur = Verenigd Koninkrijk, Co-Rapporteur = Estland RVG-nummer en Zaaknummer Het betreft de 2 e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: Cholib is indicated in adults as adjunctive therapy to diet and exercise in mixed dyslipidaemia where use of a combination product is appropriate to reduce triglycerides and increase HDL-cholesterol levels in patients at high cardiovascular risk who are not adequately controlled with a statin alone. Dit geneesmiddel is een vaste combinatie van twee bekende werkzame bestanddelen. De 1 e ronde van deze aanvraag is besproken in de 757 e Collegevergadering (d.d. 3 mei 2012). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: Het College is negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Er resteren major objections over de kwaliteit en werkzaamheid. De waarden voor C max vallen buiten de acceptabele grenzen van bio-equivalentie. Fenofibraat vermindert de bio-beschikbaarheid voor de actieve metaboliet van simvastatine. Details over de bereidingswijze van dit geneesmiddel ontbreken. Kwaliteit Er zijn geen aanvullende opmerkingen. Non-klinische onderzoeken Er zijn geen aanvullende opmerkingen. Bio-equivalentie tussen de vaste combinatie en de monocomponenten is niet aangetoond. Daarnaast blijft de klinische relevantie van de waargenomen interactie tussen fenofibraat en simvastatine onduidelijk. Vergeleken met fenofibraat monotherapie heeft de combinatie van fenofibraat met simvastatine een verminderd effect op de verlaging van LDL-C. De oorzaak hiervoor is onbekend en moet worden opgehelderd. Over bovenstaande kwesties resteren verschillende major objections. Het College ziet daarom geen reden om zijn standpunt te wijzigen. Het College blijft negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Verschillende major objections resteren over de werkzaamheid. Bio-equivalentie is niet aangetoond en de klinische rationale van deze combinatie blijft onduidelijk. Verder blijft de klinische relevantie van de waargenomen interactie tussen fenofibraat en simvastatine onduidelijk. 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 10

11 Agendapunt 3.2.c Erivedge Werkzaam bestanddeel Erivedge vismodegib RVG-nummer Zaaknummer capsules: 150 mg Oncologie L01XX43 Rapporteur =Zweden, Co-Rapporteur = Frankrijk Het betreft de 3 e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: Erivedge (vismodegib) is indicated for the treatment of adult patients with advanced basal cell carcinoma for whom surgery is inappropriate. De 1 e ronde van deze aanvraag is besproken in de 755 e Collegevergadering (d.d. 29 maart 2012). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: Het College is negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Er zijn onzekerheden over de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid waardoor geen adequate benefit/risk analyse kan worden opgemaakt voor de aangevraagd de indicatie. Hierover zijn verschillende major objections geformuleerd. Kwaliteit Er zijn geen aanvullende opmerkingen. Non-klinische onderzoeken Er zijn geen aanvullende opmerkingen. De uitgevoerde studie is klein van opzet en ongecontroleerd. Gezien de zeldzaamheid van deze aandoening is het moeilijk om grote vergelijkende fase-iii studies uit te voeren in de beoogde patiëntenpopulatie. Het College is van mening dat de data wijzen op een rol voor vismodegib in de behandeling van Basaal Cel Carcinomen (BCC). Verder wordt gewezen op de mogelijkheid dat behandeling met vismodegib chirurgische behandeling mogelijk maakt. Gelet op de zeldzaamheid van de aandoening, het gebrek aan effectieve alternatieve behandelingen, en het relatief milde veiligheidsprofiel, is het College van mening dat de benefit/risk balans voor vismodegib als positief kan worden beschouwd. Hierbij wordt als belangrijke voorwaarde gesteld dat de aanvrager post-marketing data overlegt over de werkzaamheid en veiligheid over langere termijn. Geneesmiddelenbewaking Gelet op de prognose van deze patiëntengroep lijkt het in eerste instantie niet nodig de veiligheid over langere termijn te onderzoeken. Monitoring over langere termijn en een Risk Management Plan (RMP) zijn echter wel nodig, aangezien de kans dat dit geneesmiddel off-label wordt gebruikt aanwezig is, en; de kans bestaat dat in de toekomst de indicatie wordt uitgebreid naar een patiëntengroep die een betere prognose heeft. Het College benadrukt het belang van goed georganiseerde monitoring van de veiligheid over langere termijn. Het College is positief ten aanzien van dit geneesmiddel, op voorwaarde dat de lange termijn veiligheid van dit geneesmiddel na goedkeuring verder wordt onderzocht. 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 11

12 Agendapunt 3.2.d Glivec Werkzaam bestanddeel Glivec imatinib harde capsules: 50 mg Oncologie L01XE01 Rapporteur = Spanje, Co-Rapporteur = Frankrijk RVG-nummer 71337, 71821, 71822, Zaaknummer Het betreft de 2 e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding van de indicatie met: Paediatric patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukaemia (Ph+ ALL) integrated with chemotherapy. Deze indicatie is reeds goedgekeurd voor volwassenen. De 1 e ronde van deze variatie is besproken in de 766 e Collegevergadering (d.d. 12 september 2012). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: Het College is negatief ten aanzien van deze indicatie voor dit geneesmiddel. Het principe van dit geneesmiddel voor deze indicatie is mogelijk relevant, maar de firma dient het ontbreken van gecontroleerde data en de betrouwbaarheid van de historische controles nader te bediscussiëren. Hierover is een major objection geformuleerd. Het College benadrukt het belang van dit geneesmiddel voor deze zeldzame patiëntengroep. De major objection uit de vorige ronde blijft echter onopgelost, waardoor onduidelijk is hoe het effect van behandeling met imatinib+chemotherapie zich verhoudt tot het effect van behandeling met alleen chemotherapie. Middels deze resterende major objection wordt de firma gevraagd te beargumenteren waarom de historische controles acceptabel zijn in de onderbouwing van het voordeel van behandeling met imatinib+chemotherapie ten opzichte van behandeling met alleen chemotherapie. Het College blijft negatief ten aanzien van deze indicatie voor dit geneesmiddel. Een major objection resteert over de werkzaamheid. De firma dient te beargumenteren waarom de historische controles een acceptabele onderbouwing van deze uitbreiding van de indicatie zijn. 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 12

13 Agendapunt 3.2.e Prevenar 13 Prevenar 13 Werkzaam Pneumococcal polysaccharide serotype 11 2,2 microgram; 31 bestanddeel 2,2 microgram; 41 2,2 microgram; 51 2,2 microgram; 6A1 2,2 microgram; 6B1 4,4 microgram; 7F1 2,2 microgram; 9V1 2,2 microgram; 141 2,2 microgram; 18C1 2,2 microgram; 19A1 2,2 microgram; 19F1 2,2 microgram; 23F1 2,2 microgram suspensie voor injectie Infectieziekten J07AL02 Rapporteur = Zweden, Co-Rapporteur = België RVG-nummer Zaaknummer Het betreft de 1 e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding van de indicatie naar patiënten in de leeftijd van 18 tot 49 jaar. De huidige goedgekeurde indicatie is: Active immunisation for the prevention of invasive disease, pneumonia and acute otitis media caused by Streptococcus pneumoniae in infants and children from 6 weeks to 17 years of age. Active immunisation for the prevention of invasive disease caused by Streptococcus pneumoniae in adults aged 50 years and older Dit is een verkorte weergave van de indcatie. De data laten een adequate immuunrespons zien bij volwassenen in de leeftijd van 18 tot 49 jaar. De veiligheidsdata in kinderen en ouderen kunnen geëxtrapoleerd worden naar deze nieuwe groep. Het College vindt immuunrespons een acceptabele correlaat van protectie. Gelet op de lage incidentie van de ziekte is de klinische benefit laag bij gezonde volwassenen. In bepaalde risicogroepen ligt deze benefit hoger. De Rapporteur formuleert een major objection over het ontbreken van data voor hoog-risico patiënten uit de voorgestelde patiëntenpopulatie. Het College steunt deze major objection niet. Deze data zijn niet nodig aangezien de hogere benefit van Prevenar 13 in deze risicogroepen opweegt tegen de te verwachten bijwerkingen. Het College is positief ten aanzien van deze uitbreiding van de indicatie. Een adequate immuunrespons is aangetoond in patiënten uit de voorgestelde leeftijdsgroep. 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 13

14 Agendapunt 3.2.f Secretin Iberoinvesa Pharma S.L. Werkzaam bestanddeel RVG-nummer Zaaknummer Secretin Iberoinvesa Pharma S.L. secretine lyofilisaat en oplosmiddel voor injectie en infusie: 1 injectieflacon met 24,4 mg lyofilisaat en 1 injectieflacon met 10 ml oplosmiddel Diagnostiek V04CK01 Decentrale procedure: RMS = Duitsland Het betreft de 1 e ronde van een aanvraag via de decentrale procedure voor een generiek geneesmiddel met de indicatie: Diagnosis of exocrine pancreatic function. Diagnosis of Zollinger-Ellison syndrome. Het referentiegeneesmiddel is al meer dan veertien jaar niet in meer Nederland geregistreerd. Kwaliteit Gedurende de productie van het eindproduct gaat er werkzaam bestanddeel verloren. Om te compenseren voor dit verlies wordt een grote overmaat aan werkzaam bestanddeel gebruikt. Een dergelijke grote overmaat is ongebruikelijk en dient nader te worden toegelicht. Dit is een major objection. Specificaties voor onzuiverheden ontbreken. Dit is niet acceptabel en hierover is een major objection geformuleerd. Non-klinische onderzoeken Er zijn geen aanvullende opmerkingen. Het College ondersteunt het positieve standpunt van RMS, maar een aantal vragen uit het openbare beoordelingsrapport van SecreFlo moet door de aanvrager beantwoord worden. SecreFlo bevat humaan secretine, de aanvraag is in augustus 2012 ingetrokken. In die beoordeling is destijds een aantal vragen gesteld, onder andere over patiënten met lever- of nierfalen, en de mogelijke beïnvloeding van de elektrolytenbalans door secretine. Het College is negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Major objections resteren over de kwaliteit. De gebruikte overmaat aan werkzaam bestanddeel die wordt gebruikt bij de productie van het eindproduct is onacceptabel, en specificaties voor onzuiverheden ontbreken. 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 14

15 Agendapunt 3.2.g Synflorix Werkzaam bestanddeel RVG-nummer Zaaknummer Synflorix pneumokokken polysaccharide conjugaat vaccin suspensie voor injectie: serotype 1 1 microgram; 4 3 microgram; 5 1 microgram; 6B 1 microgram; 7F 1 microgram; 9V 1 microgram; 14 1 microgram; 18C 3 microgram; 19F 3 microgram; 23F 1 microgram Infectieziekten J07AL52 Rapporteur = Zweden, Co-Rapporteur = België Het betreft de 1 e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding van de indicatie met: Active immunisation against invasive disease, pneumonia and acute otitis media caused by Streptococcus pneumoniae in infants and children from 6 weeks up to 5 years of age. Toegevoegde tekst is onderstreept. Dit is een verkorte weergave van de indicatie. De aangepaste indicatie is gebaseerd op interim resultaten van de Clinical Otitis Media and Pneumonia Study (COMPAS). De Rapporteur formuleert een major objection over het ontbreken van data over de veiligheid. Het College vindt dit geen major objection. Een other concern volstaat aangezien reeds ervaring is opgedaan met Synflorix in de beoogde patiëntenpopulatie. Er zijn geen aanwijzingen dat het veiligheidsprofiel bij preventie van pneumonie afwijkt van het veiligheidsprofiel voor de geregistreerde indicatie. Binnen het College wordt uitvoerig stilgestaan bij de vraag of de interim data van de COMPAS studie voldoende basis bieden voor beoordeling van de werkzaamheid bij pneumonie. Het College is van mening dat de huidige beschikbare data geen inzicht geven in serotype-specifieke werkzaamheid van Synflorix bij pneunomie. Additionele serotype-specifieke data zijn nodig om uitspraken te kunnen doen over de werkzaamheid en de benefit/risk balans. Dit is een major objection. Het College is negatief ten aanzien van deze indicatie voor dit geneesmiddel. Een major objection over de werkzaamheid resteert. De huidige beschikbare data geven geen inzicht in de serotype-specifieke werkzaamheid van Synflorix bij pneunomie. 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 15

16 Agendapunt 3.2.h Velcade Werkzaam bestanddeel Velcade bortezomib RVG-nummer Zaaknummer poeder voor oplossing voor injectie: 1 mg en 3,5 mg Oncologie L01XX32 Rapporteur = Italië, Co-Rapporteur = Finland Het betreft de 1 e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding van de indicatie met: Velcade as monotherapy or in combination with pegylated liposomal-doxorubicin or dexamethasone is indicated for the treatment of adult patients with relapsed and/or progressive multiple myeloma who have received at least 1 prior therapy. De huidige goedgekeurde indicatie is: - Velcade is indicated as mono-therapy for the treatment of progressive multiple myeloma in patients who have received at least 1 prior therapy and who have already undergone or are unsuitable for bone marrow transplantation; - Velcade in combination with melphalan and prednisone for the treatment of patients with previously untreated multiple myeloma who are not eligible for highdose chemotherapy with bone marrow transplant. Het College is van mening dat voor combinatie bortezomib + pegylated liposomaldoxorubicin de benefit/risk balans positief is. Deze combinatie laat een statistisch significant en klinisch relevant voordeel zien. Voor de combinatie bortezomib + dexamethason is het College van mening dat de overlegde data niet overtuigend zijn. Hiervoor is de benefit/risk balans negatief. Een vergelijkende studie met bortezomib monotherapie ontbreekt. In de aangevraagde indicatie moet de tekst and who have already undergone or are unsuitable for bone marrow transplantation behouden blijven, zodat deze in overeenstemming is met de huidige goedgekeurde indicatie voor Caelyx (pegylated liposomal-doxorubicin). Verder dient de aanvrager relapsed and/or progressive multiple myeloma te vervangen voor progressive multiple myeloma. De term progressive omschrijft de te behandelen patiëntenpopulatie het best, aangezien patiënten met een die symptomatisch worden pas in aanmerking komen voor behandeling indien ook sprake is van progressie in de ziekte. Ten slotte formuleert de Rapporteur een major objection over de pneumonie die wordt gezien in patiënten behandeld met combinatie bortezomib + dexamethason. Het College steunt dit bezwaar maar niet als major objection. Aangezien de pneumonie alleen optrad in één van de twee uitgevoerde studies volstaat een other concern. Het College is positief ten aanzien van deze indicatie voor combinatie bortezomib + pegylated liposomal-doxorubicin, indien deze in overeenstemming wordt gebracht met de goedgekeurde indicatie voor Caelyx. Het College is negatief over toepassing van combinatie bortezomib + dexamethason bij deze indicatie. 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 16

17 Agendapunt 3.2.i Xarelto Werkzaam bestanddeel Xarelto rivaroxaban RVG-nummer Zaaknummer film-omhulde tabletten: 2,5 mg Cardiovasculair B01AX06 Rapporteur =Zweden, Co-Rapporteur = Duitsland Het betreft de 3 e ronde van een variatie via de centrale procedure. Een nieuwe sterkte (2,5 mg) wordt aangevraagd met een nieuwe indicatie. De 2 e ronde van deze variatie is besproken in de 768 e Collegevergadering (d.d. 10 oktober 2012). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: Het College blijft negatief ten aanzien van deze indicatie voor deze nieuwe sterkte. Het absolute voordeel is beperkt en weegt niet op tegen de risico s. De firma stelt deze ronde een indicatie voor waarvan de haalbaarheid in de klinische praktijk twijfelachtig is. Daarnaast is niet aangetoond dat in de ingeperkte patiëntenpopulatie de benefit/risk balans positief is. In deze ronde wordt de volgende indicatie voorgesteld: Xarelto, co-administered with acetylsalicylic acid (ASA) alone or with ASA plus a thienopyridine (clopidogrel or ticlopidine), is indicated for the prevention of cardiovascular death and myocardial infarction (MI) in adult patients after an acute coronary syndrome (ACS) with elevated cardiac biomarkers. In deze ronde zijn geen nieuwe data aangeleverd. Het College blijft van mening dat de absolute risico reductie voor cardiovasculaire mortaliteit niet opweegt tegen het verhoogde risico op bloedingen. Daar komt bij dat de resultaten bij patiënten in de verder ingeperkte subgroep ( with elevated cardiac biomarkers ) niet robuust genoeg zijn om een geheel nieuwe behandelstrategie te rechtvaardigen. Binnenkort wordt een aantal vragen over deze aanvraag besproken in een Scientific Advisory Group (SAG). Na de bijeenkomst van de SAG zal het College een definitief standpunt innemen. Het College blijft negatief ten aanzien van deze indicatie voor deze nieuwe sterkte. Het aangetoonde effect is gering en weegt niet op tegen het verhoogde risico op bloedingen. 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 17

18 Agendapunt 3.2.j Vencea Werkzaam bestanddeel Vencea lorcaserin RVG-nummer Zaaknummer tabletten: 8,4 mg Obesitas A08AA Rapporteur = Verenigd Koninkrijk, Co-Rapporteur = Zweden Het betreft de 2 e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: As an adjunct to diet and exercise for weight control in obese patients (BMI 30 kg/m 2 ), or overweight patients (BMI>27 kg/m 2 ) with associated risk factor(s), such as hypertension, dyslipidaemia, cardiovascular disease, type 2 diabetes, or sleep apnoea. De 1 e ronde van deze aanvraag is besproken in de 761 e Collegevergadering (d.d. 28 juni 2012). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: Het College is negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Major objections resteren over de veiligheid en werkzaamheid. In ratten wordt een verhoogde tumor incidentie waargenomen waarvan onduidelijk is of dit relevant is bij gebruik van lorcaserin in de mens. Daarnaast bestaat de kans op cardiale bijwerkingen in de vorm van valvulopathie en psychiatrische bijwerkingen. Dit vereist een post-marketing studie waarin dergelijke bijwerkingen worden gemonitord. Non-klinische onderzoeken De major objection uit de vorige ronde over de carcinogeniteit blijft onopgelost. Het blijft onduidelijk of het mechanisme achter de verhoogde incidentie van tumoren in ratten relevant (en daarmee van toepassing) is voor de mens. Op basis van de klinische inzichten in deze ronde is het College nu overtuigd van de werkzaamheid van dit geneesmiddel. De major objection ten aanzien van de werkzaamheid die in de vorige ronde werd geformuleerd is niet meer van toepassing. Dit neemt niet weg dat het College gelet op de mogelijke carcinogeniteit grote zorgen heeft over de veiligheid van dit geneesmiddel. De aangetoonde werkzaamheid weegt niet op tegen deze veiligheidsrisico s. Het College blijft negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Een major objection ten aanzien van de veiligheid resteert. Werkzaamheid is aangetoond maar zorgen over mogelijke carcinogeniteit maken de benefit/risk balans negatief. 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 18

19 Agendapunt 3.2.k Pradaxa, Xarelto en Eliquis Werkzaam bestanddeel Pradaxa, Xarelto en Eliquis dabigatran etexilaat (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto) en apixaban (Eliquis) Pradaxa - harde capsules: 75 mg, 110 mg en 150 mg Xarelto - film-omhulde tabletten: 10 mg, 15 mg en 20 mg Eliquis - film-omhulde tabletten: 2,5 mg en 5 mg Cardiovasculair Pradaxa - B01AE07 Xarelto - B01AF01 Eliquis - B01AF02 Pradaxa: Rapporteur = Denemarken, Co-Rapporteur = Frankrijk Xarelto: Rapporteur =Zweden, Co-Rapporteur = Duitsland Eliquis: Rapporteur = Nederland, Co-Rapporteur = Verenigd Koninkrijk RVG-nummer Pradaxa , 73883, Xarelto , , Eliquis , Zaaknummer Het betreft de 1 e ronde van een variatie via de centrale procedure. Doel van de variatie is het harmoniseren van de SmPC s van deze drie geneesmiddelen. De huidige goedgekeurde indicaties zijn: Pradaxa Primaire preventie van veneuze trombo-embolische aandoeningen bij volwassen patiënten die electief een totale heupvervangende operatie of een totale knievervangende operatie hebben ondergaan (75 mg en 110 mg). Preventie van cerebrovasculair accident (CVA) en systemische embolie bij volwassen patiënten met nonvalvulair atriumfibrilleren. (verkorte weergave van de indicatie). Xarelto Preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) bij volwassen patiënten die electief een heup- of knievervangende operatie ondergaan (10 mg). Preventie van cerebrovasculair accident (CVA) en systemische embolie bij volwassen patiënten met nonvalvulair atriumfibrilleren. Behandeling van diep veneuze trombose (DVT) en preventie van recidief DVT en pulmonale embolie (PE) na een acute DVT bij volwassenen (15 mg en 20 mg). (verkorte weergave van de indicatie). Eliquis Preventie van veneuze trombo-embolische voorvallen (VTE) bij volwassen patienten die een electieve heup- of knievervangingsoperatie hebben ondergaan (2,5 mg en 5 mg). Preventie van beroerte en systemische embolie bij volwassen patienten met nietvalvulair atriumfibrilleren (nvaf). (verkorte weergave van de indicatie). Primair doel is het harmoniseren van de contra-indicaties. De Rapporteur stelt voor contra-indicaties toe te wijzen op basis van de goedgekeurde indicaties. Voor indicatie preventie van VTE laten klinische data zien dat de drie geneesmiddelen een verschillende mate van werkzaamheid vertonen. Een verschil in werkzaamheid is geen reden voor onderscheid bij toekennen van contra-indicaties en daarom stelt het College voor de contra-indicaties voor alle drie de geneesmiddelen gelijk te trekken. Voorgesteld wordt de contra-indicatie "lesions or conditions at significant risk of bleeding" zoals nu reeds opgenomen voor dabigatran en apixaban, ook op te nemen voor rivaroxaban. Het College is van mening dat bij het toekennen van contraindicaties gekeken moet worden naar de risico s (in dit geval bleeding risk). Er is geen verschil in bleeding rate tussen dabigatran, rivaroxaban en apixaban daarom is er geen reden om deze contra-indicatie niet ook op te nemen voorrivaroxaban. Het College is positief over het harmoniseren van de contra-indicaties. De contraindicaties voor de drie geneesmiddelen kunnen gelijk worden getrokken. 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 19

20 Agendapunt 3.2.l Stribild Werkzame bestanddelen RVG-nummer Zaaknummer Stribild (voorheen Quad STR) elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, en tenofovir film-omhulde tabletten: 150 mg elvitegravir; 150 mg cobicistat; 200 mg elvitegravir; 150 mg cobicistat HIV J05AR Rapporteur = Verenigd Koninkrijk, Co-Rapporteur = Frankrijk Het betreft de 3 e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: [TRADENAME] is indicated as a complete regimen for the treatment of human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) infection in adults aged 18 years and over who are antiretroviral treatment-naïve or who have no known mutations associated with resistance to the individual components of [TRADENAME]. De 2 e ronde van deze aanvraag is besproken in de 770 e Collegevergadering (d.d. 7 november 2012). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: Het College blijft negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Major objections resteren over de kwaliteit en veiligheid. Bij behandeling met Stribild wordt een opeenstapeling van renale effecten gezien waardoor de additieve renale toxiciteit ten opzichte van tenofovir niet goed in te schatten is. Kwaliteit Er zijn geen aanvullende opmerkingen. Non-klinische onderzoeken Er zijn geen aanvullende opmerkingen. In deze ronde zijn de zorgen over de hoge incidentie van nefrotoxiciteit in patiënten behandeld met Stribild niet weggenomen. Het College blijft van mening dat de opeenstapeling van renale effecten bij behandeling met Stribild is zorgelijk is. Geneesmiddelenbewaking Hypovitaminose met renale oorzaak wordt als een belangrijk potentieel risico beschouwd. In de vorige ronde is de firma reeds gevraagd dit risico te bediscussiëren in het Risk Management Plan (RMP). Tot op heden heeft de firma dit nog niet gedaan. Het College blijft negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Bij behandeling met Stribild wordt een opeenstapeling van renale effecten gezien waardoor de additieve renale toxiciteit ten opzichte van tenofovir niet goed in te schatten is. 774 e Collegevergadering 9 januari pagina 20

Jaarverslag Annual Report

Jaarverslag Annual Report Jaarverslag Annual Report 2010 transparant onafhankelijk governance patiëntgericht baten-risicobalans wetenschappelijk geneesmiddelenketen geneesmiddelenbewaking levenscyclus College ter Beoordeling van

Nadere informatie

Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen

Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen Programma en Samenvattingen 17 en 18 november 2011 Hotel en Congrescentrum Papendal Arnhem Georganiseerd door: Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 1 2015

JAARGANG 9 NUMMER 1 2015 IVBULLETIN JAARGANG 9 NUMMER 1 2015 Maternale hiv-infectie beïnvloedt het immuunsysteem van de foetus Peter Reiss wil (inter)nationale positie SHM versterken Casuïstiek: Therapieontrouw? Luister naar de

Nadere informatie

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag C B G M E B Verslag 78 e Vergadering van de Contact Commissie Registratietie gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA Dhr. A. H. Voorschuur Dhr. P. Reinders Mw L. Bakermans

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 20 augustus 2012. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer ZA/2012090323 M. van der Graaff (020) 797 88 92

Uw brief van Uw kenmerk Datum 20 augustus 2012. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer ZA/2012090323 M. van der Graaff (020) 797 88 92 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 0 00 EJ s Gravenhage Uw brief van Uw kenmerk Datum augustus 12 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer ZA/190323 M. van der Graaff (0) 797

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006 Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Colofon Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 ISBN-10: 90-8523-131-0 ISBN-13: 978-90-8523-131-8 2006, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Agenda van de CCR Regulier nr. 101 van woensdag 1 juli 2015 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal 15.30 Tijdstip 15.30-17.

Agenda van de CCR Regulier nr. 101 van woensdag 1 juli 2015 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal 15.30 Tijdstip 15.30-17. Agenda van de CCR Regulier nr. 101 van woensdag 1 juli 2015 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal 15.30 Tijdstip 15.30-17.30 uur 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Verslag 100 e vergadering

Nadere informatie

Geneesmiddelen met een therapeutische minderwaarde ten opzichte van andere in het pakket opgenomen behandelmogelijkheden. Hiervan is sprake indien

Geneesmiddelen met een therapeutische minderwaarde ten opzichte van andere in het pakket opgenomen behandelmogelijkheden. Hiervan is sprake indien Criteria voor beoordeling therapeutische waarde 1. Inleiding De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) beoordeelt geneesmiddelen met een tweeledig doel. Enerzijds is dat het geven van een duidelijke plaatsbepaling

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 5 februari 2008 Farmatec/FZ-2830229 30 juni 2008

Uw brief van Uw kenmerk Datum 5 februari 2008 Farmatec/FZ-2830229 30 juni 2008 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Uw brief van Uw kenmerk Datum 5 februari 2008 Farmatec/FZ-2830229 30 juni 2008 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15. Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.30 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 13e vergadering

Nadere informatie

Verslag van de 13 e CCR Praktijk van woensdag 4 december 2013 te Utrecht

Verslag van de 13 e CCR Praktijk van woensdag 4 december 2013 te Utrecht Verslag van de 13 e CCR Praktijk van woensdag 4 december 2013 te Utrecht 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Dhr. Van Belkum is verhinderd. Dhr. Wesseling zit

Nadere informatie

Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten

Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten Rapport Innovatieve DBC beoordeling van radioembolisatie bij levermaligniteiten Op 29 september 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Stichting DBC Onderhoud en Nederlandse

Nadere informatie

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Rapport Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Op 21 september 2010 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008. Osteoporose Publicatiedatum tot 1 maart 2014 Medicamenteuze

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen ISBN 978-90-8523-184-4 2008 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Oncologiemagazine_sept_2009 19-08-2009 14:27 Pagina 1. Jaargang 5, nummer 2, september 2009

Oncologiemagazine_sept_2009 19-08-2009 14:27 Pagina 1. Jaargang 5, nummer 2, september 2009 Oncologiemagazine_sept_2009 19-08-2009 14:27 Pagina 1 Jaargang 5, nummer 2, september 2009 Mogelijkheden van de PET-scan in de oncologie Dilemma s bij de behandeling van gemetastaseerd hoofd/halscarcinoom

Nadere informatie

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0540.2014096408 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 11 augustus 2008 Farmactec/FZ-2871536 10 maart 2009

Uw brief van Uw kenmerk Datum 11 augustus 2008 Farmactec/FZ-2871536 10 maart 2009 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum 11 augustus 2008 Farmactec/FZ-2871536 10 maart 2009 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel

Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : aanbieding signalement

Nadere informatie

Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen INITIATIEF: Partnerschap Overgewicht Nederland in samenwerking met het CBO IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Nederlandse federatie voor Nefrologie november 2013 De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Dutch Surgical Colorectal Audit. Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit.

Jaarrapportage 2010. Dutch Surgical Colorectal Audit. Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit. Dutch Surgical Colorectal Audit Jaarrapportage 2010 Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit Beloop 100% 100 90% 80% 80 Percentage patiënten 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Secundaire preventie van cerebrovasculaire accidenten Zoekdatum

Nadere informatie

TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie. Beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek

TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie. Beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie Beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands voorzitter Aan de minister

Nadere informatie

Autologe kraakbeencelimplantatie bij een kraakbeendefect in het kniegewricht: innovatieve DBC

Autologe kraakbeencelimplantatie bij een kraakbeendefect in het kniegewricht: innovatieve DBC Rapport Autologe kraakbeencelimplantatie bij een kraakbeendefect in het kniegewricht: innovatieve DBC Op 28 februari 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College

Nadere informatie

MRSA-beleid in Nederland

MRSA-beleid in Nederland MRSA-beleid in Nederland Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies MRSA-beleid in Nederland Uw kenmerk

Nadere informatie

Zorgpad Ketogeen dieet behandeling

Zorgpad Ketogeen dieet behandeling Zorgpad Ketogeen dieet behandeling bij refractaire epilepsie & metabole ziekten bij kinderen Behandelarenversie Juni 2014 0 1 Auteurs: E.J.T.M. van der Louw¹ Th.A.M. van den Hurk² Dr. C.E. Catsman- Berrevoets³

Nadere informatie

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET MESOTHELIOOM

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET MESOTHELIOOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET MESOTHELIOOM Samenstelling van de commissie:

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Copyright 2004, Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. All Rights Reserved. Received:...; Accepted:... Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Een tussenrapportage als

Nadere informatie