Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Automotive Diagnosesysteem Innovatieve technologieën maken diagnose eenvoudig!

2 Belangrijke opmerkingen Lees deze handleiding zorgvuldig vooraleer u het toestel gebruikt. Schenk bijzondere aandacht aan de waarschuwingen en voorzorgen AUTEURSRECHTEN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autel. Vertaald door AUTO-TECH met toestemming van AUTEL EUROPE AANSPRAKELIJKHEID Alle informatie, afbeeldingen en technische gegevens in deze handleiding zijn gebaseerd op de meest recente informatie op het moment van publicatie. Autel behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen te maken zonder voorafgaande kennisgeving. Verder is Autel niet aansprakelijk voor fouten of voor incidentele schade of gevolgschade (inclusief winstderving). Alle software beeldschermen in deze gebruiksaanwijzing zijn slechts voorbeelden. Werkelijke testschermen variëren voor elk voertuig dat wordt getest. HANDELSMERKEN Autel, MaxiDAS, MaxiScan, MaxiVideoTM, MaxiRecorderTM, MaxiTPMS, MaxiSysTM en MaxiCheckTM zijn handelsmerken van Autel Intelligent Technology Co, Ltd, geregistreerd in China, de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

3 Inhoudsopgave Belangrijke opmerkingen... 1 Veiligheidsvoorschriften Introductie Productoverzicht Component omschrijving MaxiDAS diagnosetoestel Geheugenkaart DLC kabels,adapters en andere accessoires Technische specificaties Software omschrijving Besturingssysteem Scan Tool Software Installatie /updates Overzicht softwaretoepassingen Aan de slag Schakel het diagnosetoestel in Aanpassen standaardinstellingen Installeren van de PC - software De MaxiDas registreren Voertuig verbinden, opstarten en testen Diagnose toepassingen Voertuig verbinden, opstarten en testen Stap 1: Verbind de kabel Stap 2: Vul de voertuiginformatie in en selecteer het systeem dat getest moet worden Stap 3: Selecteer de diagnosefunctie Foutcodes Foutcodes lezen Foutcodes wissen Live Data Werkwijze basis Live Data Live Data Functies Aangepaste of custom Live Data Voertuiginformatie Actieve test of actuator diagnose Generieke OBDII/EOBD functies Algemene procedures Functie omschrijving Data Manager & afdrukken... 68

4 4.1. Algemene procedures Terugspoelen Data Logging Scherm Capture Afdrukken Hoe afdrukken Problemen met afdrukken oplossen Systeem configuratie Algemene procedures Wi-Fi Netwerk Eenheid Datum / tijd Taal Schermverlichting Signaal Touchscreen Hulp op afstand Productinfo Software-Update Updaten van de software met het diagnosetoestel Updaten van de software via de computer Bekijken of wissen programma's Tips om updateproblemen op te lossen Onderhoud garantie & Service Touchscreen reinigen Het toestel schoonmaken en inspecteren Tips bij problemen Definities van de navigatieknoppen Service Procedures Technische Service Reparatie Service Bestel informatie Garantievoorwaarden

5 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN GEVAAR: als de motor draait, moet de werkplaats goed verlucht blijven! Motoren produceren uiterst giftige en reukloze gassen die een verminderd reactievermogen veroorzaken. Dit kan leiden tot ernstige lichamelijke schade met zelfs de dood tot gevolg. VEILIGHEIDSDEFINITIES Volg alle GEVAAR, WAARSCHUWING, BELANGRIJK EN NOTEER boodschappen in deze handleiding stipt op. Deze veiligheidsinstructies worden als volgt aangeduid : GEVAAR of WAARSCHUWING betekent: gevaar voor lichamelijk letsel en/of levensgevaar. BELANGRIJK betekent : de info vraagt bijzondere aandacht, want er is risico voor beschadiging aan het voertuig of aan het diagnosetoestel. NOTEER : verduidelijkingen en nuttige tips. Veiligheidsboodschappen: De veiligheidsboodschappen zijn van toepassing op een aantal risicovolle situaties waarvan Autel zich bewust is. Autel kan niet alle mogelijke risico s voorzien. U moet er zichzelf ter plaatse van vergewissen dat alle risico s die uw persoonlijke veiligheid kunnen schaden, zoveel mogelijk uitgesloten worden. Test altijd in een veilige omgeving. Draag een veiligheidsbril die aan ANSI-normen voldoet. Houd kleding, haar, handen, gereedschap, testgereedschap, enz. weg van alle bewegende en warme motoronderdelen. Laat de motor draaien in een goed geventileerde werkruimte: uitlaatgassen zijn giftig. Zet de versnelling in de P-stand (bij een automaat) of neutrale stand (handgeschakelde transmissie) en zorg ervoor dat de handrem is aangetrokken.

6 Plaats blokken voor de aangedreven wielen en laat het voertuig nooit onbeheerd achter tijdens het testen. Wees uiterst voorzichtig bij het werken rond de bobine, verdelerkap, bougiekabels en bougies. Deze onderdelen creëren een gevaarlijk hoge spanning als de motor draait. Houd een brandblusser die geschikt is voor benzine, chemische en elektrische branden in de buurt. Sluit testapparatuur niet aan of ontkoppel niet terwijl het contact aanstaat of als de motor draait. Houd het testgereedschap droog, schoon, vrij van olie, water of vet. Gebruik een mild schoonmaakmiddel op een schone doek om de buitenkant van het diagnosetoestel te reinigen, indien nodig. Rijd niet met het voertuig tijdens het bedienen van het diagnosetoestel. Voor het uitvoeren van een onderhoudsbeurt, raadpleeg het werplaatshandboek en houd u aan alle diagnostische procedures en voorzorgsmaatregelen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of onnodige reparaties. Om schade aan het diagnosetoestel te voorkomen of het genereren van onjuiste data te vermijden, zorg ervoor dat de accu volledig is opgeladen en de verbinding met de diagnosestekker van het voertuig schoon en veilig is. Plaats nooit het diagnosetoestel op de stroomverdeler van een voertuig. Sterke elektromagnetische interferentie kan het diagnosetoestel beschadigen.

7 1. Introductie 1.1. Productoverzicht Het MaxiDAS diagnosesysteem is een gebruiksvriendelijk toestel met eenvoudige touchscreen navigatie. Het toestel is zo ontworpen dat het zowel bij de auto merkvertegenwoordigers als bij de onafhankelijke garages zelfstandig kan gebruikt worden. MaxiDAS heeft een geheugenkaart die het besturingssysteem en de softwaretoepassingen bevat. De MaxiDAS helpt u bij het stellen van een diagnose door het uitlezen van foutcodes, het tonen van live data, freeze frame en de nodige voertuiginformatie van de regelapparaten. Hij is ook in staat om speciale functies zoals de actuatordiagnose, sleutelcodering en adaptatie uit te voeren. U kan de data loggen,een screenshot nemen en de verkregen gegevens opslaan en uitprinten Component Omschrijving MaxiDAS Diagnosetoestel Figuur 1.1: MaxiDAS Vooraanzicht 1

8 Figuur 1.2: MaxiDAS Achteraanzicht Figuur 1.3: MaxiDAS Bovenaanzicht Figuur 1.4: MaxiDAS Onderaanzicht 1 Aanraakscherm (touchscreen display) toont de menu s en dataschermen. 2 LEDs : de drie verlichte diodes geven bepaalde systeemcondities aan. Draadloze LAN Activity LED : licht op als een draadloos lokaal netwerk (LAN) mogelijk is, flitst als de data verzonden of ontvangen worden. Voertuig Communicatie LED : licht op als het diagnosetoestel gelinkt is aan of communiceert met het geteste voertuig. Power LED : licht op als het diagnosetoestel aangesloten is op een energiebron. Nederlandse Vertaling Copyright 2013 Auto- Tech Belgie 2

9 Rubberen omlijsting : beschermt het diagnosetoestel tegen eventuele schade. Stylus Pen : selecteert items en geeft informatie. Stand : klapt uit om het diagnosetoestel in andere positie te plaatsen. Externe DC-Power ingang : verbindt de 12-volt adapter bij het updaten, printen, toegang tot het internet enz. als het toestel niet aan het voertuig gekoppeld is. USB-POORT : verbindt apparaten zoals printers en draagbare USBdrives. DB15-Pin Poort : verbindt de DLC-kabel van het voertuig. RS 232 Serial Poort : verbindt de PC- seriële kabel. Aan/Uit knop : schakelt het toestel aan en uit. Noteer : dit diagnosetoestel heeft geen interne batterij. 11 SD-kaart Slot : systeemtoegang SD-kaart Noteer : verwijder de memorykaart enkel voor het uitvoeren van software updates Geheugenkaart Figuur 1.5: plaats de geheugenkaart in het slot van het diagnosetoestel. De geheugenkaart bevat de software van het windows besturingssysteem en de toepassingen. 3

10 DLC-kabel, Adapters andere Accessoires 1. DLC- kabel Het DS708-toestel kan gevoed worden via de DLC-kabel wanneer deze is aangesloten op een OBD-II-voertuig. De DLC-kabel verbindt het diagnosetoestel met de 16-polige OBD-II diagnosestekker van het voertuig (DLC). Men kan ook gebruik maken van een optionele verlengkabel. Figuur 1.6: DLC-kabel 2. OBD- I Adapters De OBD-I adapters zijn voor niet-obd-ii-voertuigen. De adapters worden gebruikt afhankelijk van het type voertuig dat wordt getest. De meest voorkomende adapters worden hieronder getoond. OBD-16 Honda-3 Nissan-14 4

11 Toyota-23 Toyota-17 Mazda-17 BMW-20 Kia-20 GM/Daewoo-12 Mitsubishi/Hyundai Audi-4 Universal-3 Fiat-3 PSA-2 Benz-38 Figuur 1.7: OBD-I Adapters 5

12 3. Andere Accessoires RS232 Seriële kabel Verbindt het diagnosetoestel met het Ethernet-netwerk. Batterij klemmen-sigarettenaansteker adapter Levert stroom aan de scanner en wordt aangesloten op de accu van het voertuig. Niet-OBD-II-voertuigen kunnen geen stroom leveren aan het diagnosetoesel via de diagnose (DLC) verbinding. AC/DC externe 220V-adapter Verbindt het diagnosetoestel met een externe stroomvoorziening 220V. Compact Disc (CD) Omvat de instructies van de videoclip, de gebruikershandleiding, extern bureaublad, print services, updatetoepassing enz. Sigarettenaansteker adapter Levert stroom aan het diagnosetoestel via de sigarettenaansteker van het voertuig. SD-Kaartlezer De SD-geheugenkaartlezer maakt het mogelijk via de computer bestanden te lezen, die opgeslagen zijn op de SD-kaart. 6

13 Technische Specificaties Besturingssysteem Processor Geheugen Scherm Communicatie Werkspanning Werktemperatuur Opslagtemperatuur Werktemperatuur Opslagtemperatuur Printer Interface Printer Afmetingen Interface Gewicht Afmetingen Protocollen Gewicht Protocollen Windows CE ARM9 + ARM7 dual processor 4 Gigabyte SD Kaart 7 TFT (800 x 480 pixels) kleurenscherm met touchscreen bediening 10/100 Ethernet Port, b/g Wireless LAN V toegestane werkspanning 0 to 60ºC - 10 to 70ºC Wi- Fi, USB, Ethernet 282mm 164mm 60mm 1.1kg ISO , K/L lijnen, knippercode, SAE- J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO ISO , hoge snelheid, middelmatige snelheid, lage snelheid en enkeldraads CAN 7

14 1.3. Software omschrijving Dit hoofdstuk beschrijft de software die momenteel beschikbaar is voor het diagnosetoestel. Noteer: Dit gedeelte beschrijft geen pc-software die wordt gebruikt in combinatie met het diagnosetoestel Besturingssysteem Het besturingssysteem is van Microsoft : Windows CE Embedded. Wanneer u het diagnosetoestel start, zorgt de software voor een snelle "boot-up" en voor een pictogram-gebaseerde toepassing van het startscherm Software Installatie / Updates De software van het diagnosetoestel moet op de geheugenkaart geïnstalleerd zijn vooraleer het toestel kan gebruikt worden. De software is geïnstalleerd op de bijgeleverde geheugenkaart. De software kan u rechtstreeks updaten via het programma update van het diagnosetoestel of op een pc door er de update -software te installeren. Meer details zie het hoofdstuk Software update Overzicht Softwaretoepassingen Bij het inschakelen van het diagnosetoestel zal het hoofdscherm de verschillende opties tonen om de softwaretoepassingen te selecteren zoals hieronder weergegeven: 1. Hoofdscherm Het hoofdscherm toont een menu van de softwaretoepassingen die in het diagnosetoestel zijn geïnstalleerd. 8

15 Figuur 1.8 : Hoofdscherm Klik met de styluspen of met de vinger. Op dit scherm ziet u volgende iconen : Aziatisch Europees Amerikaans Data manager Update Setup/Help Uitschakelen 2. Amerikaans In het hoofdscherm kan u een optie selecteren door op het icoon te klikken. Als u op het Amerikaans-icoon klikt, verschijnt het onderstaande scherm (fig. 1.9). Figuur 1.9 Amerikaans scherm 9

16 Dit scherm biedt de mogelijkheid om volgende software applicaties te gebruiken : OBD-II toepassing voor een OBD-II diagnose Chrysler toepassing voor de diagnose van een Chrysler voertuig Ford toepassing voor de diagnose van een Ford voertuig GM toepassing voor de diagnose van een GM voertuig 3. Europees Als u op het basisscherm (fig.1.8) Europees klikt, verschijnt het Europees scherm zoals hieronder aangetoond. Figuur 1.10 : Europees scherm Dit scherm biedt de mogelijkheid om de software applicaties voor Europese wagens te gebruiken. 10

17 4. Aziatisch Als u in het basisscherm (fig.1.8) Aziatisch klikt, verschijnt het Aziatisch scherm zoals hieronder aangetoond. Figuur 1.11 : Aziatisch scherm Dit scherm biedt de mogelijkheid om de software applicaties voor Aziatische wagens te gebruiken. 11

18 5. Data Manager Als u in het basisscherm (fig.1.8) Data Manager klikt, verschijnt het Data Managerscherm, zoals hieronder aangetoond. Figuur 1.12 : Data Managerscherm Dit scherm biedt de mogelijkheid de functies terug te spoelen, data te loggen en 'Afbeeldingen bekijken' te gebruiken. Via de Playbackfunctie kan u opgeslagen data bekijken, opgeslagen bestanden opslaan en wissen. Voor verdere details, lees hoofdstuk IV, Data Manager en Printen. Als u in het Data Managerscherm op het terugspoelen icoon klikt (fig.1.12), verschijnt het terugspoelscherm zoals hieronder aangetoond. 12

19 Figuur 1.13: Playback scherm a. Data Logging Data logging is het opslaan van data gedurende de diagnose. De gegevens kunnen gebruikt worden om een beter inzicht te verwerven bij het stellen van een diagnose. Het data loggingrapport kan ook gebruikt worden om softwareproblemen te melden aan de technische dienst van Autel. Als u in het Data Managerscherm klikt op het Data Logging icoon, (fig.1.14)verschijnt het Data Loggingscherm zoals hieronder aangetoond. Figuur 1.14: Data Loggingscherm Voor verdere details, lees hoofdstuk IV, Data Manager en Printen. 13

20 b. Screen Capture Met de SchermCapture functie kan u een schermafdruk (foto) van het testscherm nemen. Zo kunnen de items zichtbaar op de monitor opgeslagen en eventueel uitgeprint worden (zie 4.4). De schermafdrukken kunnen gebruikt worden om bepaalde problemen door te geven. Als u het icoon 'afbeelding bekijken' in het Data Managerscherm (figuur 1.15) selecteert, verschijnt het Screen Capturescherm, zoals hieronder aangetoond. Figuur 1.15 : Screen Capturescherm Voor verdere details, lees hoofdstuk IV Data Manager en Printen. 1. Update De Updatefunctie wordt gebruikt om het diagnosetoestel met de update websiteserver te verbinden en een update van de software uit te voeren. Als u in het basisscherm (fig.1.8) Update aanklikt, verschijnt het Updatescherm, zoals hieronder aangetoond. 14

21 Figuur 1.16 Updatescherm Voor verdere details, lees hoofdstuk VI Software update. 1. Setup/Help Functies Als u in het basisscherm (fig.1.8) Setup/Help aanklikt, verschijnt het Setup/Help scherm, zoals hieronder aangetoond. Figuur 1.17 : Setup/Help scherm 15

22 Dit scherm biedt de mogelijkheid informatie over het diagnosetoestel te zien en om standaardinstellingen van het diagnosetoestel als volgt bij te stellen : Wi-Fi - Instellen Wi-Fi netwerk. Netwerk - Instellen Ethernet netwerk. Unit - Instellen maateenheid. Datum/Tijd - Instellen datum en tijd. Taal - Instellen standaardtaal van het diagnosetoestel. Verlichting - Instellen van de schermverlichting. Signaal - Instellen signaal aan/uit. Touchscreen - Calibratie van het aanraakscherm. Hulp op afstand - Informatie IP-adreshulp op afstand. Werkplaatsinfo : Productinfo - Geeft informatie over het diagnosetoestel, zoals software, besturingssysteem softwareversie, hardwareversie, product serienummer,paswoord enz. Voor verdere details, lees hoofdstuk V : Systeem setup 16

23 2. Aan de slag 2.1. Schakel het diagnosetoestel in Het diagnosetoestel kan alleen werken met een externe voedingsbron. Hiervoor zijn er drie mogelijkheden : AC/DC externe 220V adapter Via de OBD-II diagnoseverbinding Verbinding via een verbindingssnoer (batterij of sigarettenaansteker) Tijdens het testen van het voertuig, wordt de energie gewoonlijk voorzien via de diagnoseverbinding. Als het diagnosetoestel niet met een voertuig verbonden is, kan de energie voorzien worden via de externe AC/DC poweradapter. Figure 2.1: Poweradapterverbinding met het diagnosetoestel 2.2. Aanpassen standaardinstellingen Gebruik de Setup / Help-functies om de standaardinstellingen van de MaxiDAS aan te passen als volgt : 1. Schakel het diagnosetoestel in, druk op de aan/uit knop en wacht tot het basisscherm verschijnt. 2. Klik Setup/Help en het Setup/Help scherm verschijnt, zoals in de afbeelding hieronder. 17

24 Figuur 2.2: Setup/Helpscherm 3. Selecteer het gewenste item. 4. Volg de instructies die op het scherm verschijnen. 5. Voor verdere details, lees hoofdstuk V Systeem setup Installeren van de PC Software Het is soms gemakkelijker en vlugger bepaalde functies van de MaxiDAS uit te voeren met een PC. Om dat te doen, moet de MaxiDAS 708 software op de computer geïnstalleerd worden. Het Setup.exe softwarepakket is opgeslagen in de CD. Het pakket bevat volgende software : 1. Afstandsbediening software : met VNC-viewer kan men de bediening van het diagnosetoestel met een PC overnemen. 2. Update Klant : om de software van het diagnosetoestel via de computer te updaten. 3. PC - Link : printservice software. Voor de correcte installatie van de Setup.exe is onderstaande software en hardware nodig op de PC : 18

25 1. Windows 7, of een hogere versie. 2. CD-ROM en muis. 3. Tenminste 4G vrije ruimte op de harde schijf. Volg deze stappen om de software te installeren : 1. Plaats de CD in de CD-ROM van de computer. 2. Een windows installatiewizard zal verschijnen. Klik op Next om door te gaan. Figuur 2.3: installatie wizardscherm 3. Het volgende scherm geeft de doelmap om de software te installeren. Klik op de knop Wijzigen, selecteer een map en klik op NEXT om verder te gaan. Of klik rechtstreeks op NEXT om verder te gaan Figuur 2.4 : scherm wijzigen bestemming doelmap 19

26 4. Klik op Installeren om de installatie te starten. Figuur 2.5 : De installatie starten 5. Klik op Voltooien om de installatie te voltooien. Figuur 2.6 : Installatie voltooid 20

27 2.4. De MaxiDas Registreren Enkel na het registreren van het toestel kan men van de onderstaande diensten gebruik maken. Registreren via de website : Nadien kan u de software downloaden, online updates uitvoeren en gebruik maken van de garantie. Zonder registratie verschijnt een pop up telkens als het toestel ingeschakeld wordt. Het diagnosetoestel registreren kan op drie manieren. Voor het registreren, controleer of het netwerk goed werkt. A. Registreer op het internet 1. Log de website in. 2. Klik bovenaan het scherm op de Update toolbar, en selecteer Gebruikersregister, of klik in de hoek rechtsonder op de Updates kolom en selecteer Registreer. 3. Het scherm van de Registreerinformatie verschijnt. Lees de instructies en klik op Aanvaard om verder te gaan. 4. Geef het serienummer en het paswoord in en klik op Volgende. 5. Volg de instructies op het scherm om de registratie te beëindigen. Figuur 2.7: Registratie-informatiescherm van de website 21

28 Noteer : Om het serienummer en het Paswoord terug te vinden, klik op de setup/help knop, klik daarna op het icoon van productinfo.voor details,ga naar de Sectie 5.11 productinfo. Wanneer een niet-geregistreerd toestel opstart, verschijnt er een registratieboodschap en wordt het registratienummer en paswoord gedurende 30 seconden weergegeven. ( Zie figuur 2.9) 6. Schakel het diagnosetoestel in en wacht 30 seconden tot de registratieboodschap verdwijnt. Klik in het Basisscherm op Update en wacht tot het updatescherm verschijnt. Klik op Afsluiten om het scherm af te sluiten. Figuur 2.8: Afsluiten Updateprogramma 7. Herstart het diagnosetoestel om de registratieprocedure te beëindigen. B. Registreer met het diagnosetoestel Bij het eerste gebruik van het diagnosetoestel komt er een melding met de vraag het toestel te registreren. Zolang het toestel niet geregistreerd is, blijft deze melding 30 seconden zichtbaar. 22

29 Figuur 2.9 : tekstballon met uitnodiging tot registreren Noteer : als het toestel niet geregistreerd is, kan er geen update uitgevoerd worden. Als Update geselecteerd wordt, toont het updatescherm het volgende : Figuur 2.10: tekstballon met melding : Niet geregistreerd 1. Klik op Registreer in de tekstballon om de registratiewizard te openen ( zie fig 2.9). Figuur 2.11: Registratiewizard- stap 2 23

30 2. Klik op Volgende om de registratie te starten. Het diagnosetoestel komt automatisch in verbinding met de Autelserver. Volg de stappen in A.Registreer op internet om het toestel te registreren op internet. 3. Als de registratie voltooid is, klik dan op Complete in de Registratie Wizard. Figuur 2.12 : Registratiewizard - stap 2 4. Klik vervolgens op Sluiten in het registratiewizard om het programma af te sluiten. Figuur 2.13: Registratie wizard - stap 3 24

31 Figuur 2.14 : Geregistreerd, sluiten wizard 5. Herstart het diagnosetoestel om de registratieprocedure te beëindigen. C. Registreer op de computer U kan het diagnosetoestel registreren via 2 verschillende software applicaties. 1. De DS 708 Register Wizard Plaats de SD-kaart in de computer en start de DS 708 Register Wizard. Volg de stap 2 tot 4 in 'B: registreer op diagnosetoestel om de registratie op de SD-kaart te voltooien. Plaats de SD-kaart terug in het diagnosetoestel om de registratieprocedure te voltooien. 2. DS 708 Update programma Plaats de SD-kaart in de computer en start het DS 708 Update programma. Er is een Registreeroptie in het log-in venster (figuur 2.15). Als u daarop klikt, wordt u automatisch gelinkt naar DS 708 Register Wizard. Volg de stap 2 tot 4 in 'B. Registreer op het diagnosetoestel' om de registratie naar de SD-kaart te voltooien. Plaats de SD-kaart terug in het diagnosetoestel en herstart om de eindregistratieprocedure te voltooien. 25

32 Figuur 2.15 updateprogramma 2.1. Voertuig verbinden, Opstarten en testen 1: Verbind de diagnosekabel. 2: Geef de voertuiginformatie in. 3: Selecteer de diagnose. Voor verdere details, zie paragraaf 3.1 Voertuig verbinden, opstarten en testen. 26

33 3. Diagnose toepassingen 3.1. Voertuig verbinden, opstarten en testen Stap 1: Verbind de kabel De werkwijze om het diagnosetoestel te verbinden met de diagnoseconnector van het voertuig, is afhankelijk van de volgende configuratie : Een voertuig met OBD-II managementsysteem levert zowel de communicatie als de benodigde 12V-spanning voor het diagnosetoestel via de gestandaardiseerde 16-polige (J-1962) diagnose verbindingsconnector (DLC). Een voertuig zonder een OBD-II systeem levert de communicatie via de diagnoseverbnding van het voertuig. De 12-volt spanning wordt dan meestal geleverd via de sigarettenaansteker of een verbinding met de batterij. a. Diagnoseverbinding met OBD-II voertuig Voor dergelijke verbinding is gewoonlijk een 15-pin hoofdkabel en een OBD-II adapter vereist. Om de 15-pin hoofdkabel te verbinden, volg volgende stappen : Verbind OBD-II adapter met een 15-pin mannelijke connector van de hoofdkabel. 27

34 Figuur 3.1 : OBD-II Adapterverbinding met de 15-pin hoofdkabel Verbind de 15-pin vrouwelijke adapter met de 15-pin poort bovenaan het diagnosetoestel. Draai de verbindingsschroeven vast. Figuur 3.2 : Verbinding van de hoofdkabel met het diagnosetoestel Noteer : tussen het diagnosetoestel en de 15-pin hoofdkabel kan een verlengkabel gebruikt worden. Verbind de OBD-II adapter met de diagnoseconnector van het voertuig ( meestal onder het dashboard). Figuur 3.3 : OBD-II diagnoseverbinding met het voertuig. 28

35 b. Diagnoseverbinding met het voertuig zonder OBD-II Wanneer het voertuig niet voorzien is van een 16 polige OBD-II diagnoseconnector, zijn er drie mogelijkheden : De diagnoseconnector geeft communicatie en spanning. De diagnoseconnector geeft communicatie, de spanning wordt geleverd via de sigarettenaansteker. De diagnoseconnector geeft communicatie, de spanning wordt geleverd via de batterij van het voertuig. Dit type aansluiting vereist in het algemeen de voertuigspecifieke OBD-I adapter en de 15-pin hoofdkabel. Om de diagnosekabel aan te sluiten, gaat u als volgt te werk: 1. Verbind de 15-pin diagnosekabel met de voor het voertuig geschikte OBD-I mannelijke adapter. Figuur 3.4 : OBD-I adapterverbinding met de diagnosekabel. 2. Verbind de 15-pin vrouwelijke connector met de poort bovenaan het diagnosetoestel. Draai de verbindingsschroeven vast. Figuur 3.5 : verbinding van de hoofdkabel met het diagnosetoestel. 29

36 3. Verbind de OBD-I connector van de diagnosekabel met de diagnoseconnector van het voertuig. Figuur 3.6 : verbinding van de diagnosekabel met de connector van het voertuig. Als de DLC-verbinding geen energie levert aan het diagnosetoestel, is een aansluiting met de sigarettenaansteker noodzakelijk. Ga als volgt te werk : 1. Verbind de sigarettenaansteker met het diagnosetoestel. Figuur 3.7 : verbinding van de sigarettenaansteker met het diagnosetoestel. 2. Verbind de stekker met de sigarettenaansteker. 30

37 Figuur 3.8 : verbind met de sigarettenaansteker. Noteer: De DLC van het voertuig bevindt zich niet altijd onder het dashboard zoals hierboven aangetoond. Noteer: Het kan dat sommige voertuigen meer dan 1 diagnoseaansluiting of meetpunten hebben in plaats van een diagnoseconnector. Hoe dan ook, maak de vereiste verbinding met de diagnoseaansluiting van het voertuig. Als er geen sigarettenaansteker voorzien is, is een verbinding met de batterij noodzakelijk. Ga als volgt te werk : 1. Verbind de sigarettenaansteker met de clipperkabel. Figuur 3.9 : verbinding met sigarettenaansteker en de clipperkabel. 2. Verbind de clipperkabel met de batterij van het voertuig. Noteer: Verbind de rode clipper met de + pool en de zwarte clipper met de pool van de batterij. 31

38 Via de bijgeleverde transformator kan het toestel ook van de nodige spanning voorzien worden. Figuur 3.10: voeding diagnosetoestel met transformator verbinding Stap 2: Vul de Voertuiginformatie in en Selecteer het systeem dat getest moet worden Noteer: De schermen in deze handleiding zijn voorbeelden. De schermen kunnen wijzigen naargelang het voertuig. Er zijn twee manieren om de informatie van het voertuig in te geven : 1) Selecteer de juiste optie en volg de procedure stap voor stap. 2) Volgens het chassisnummer : manueel of automatisch. Volg onderstaande werkwijze om de voertuiginformatie in te geven : 1. Druk op de Aan/Uit - toets om het toestel aan te schakelen en wacht tot het basisscherm verschijnt. Figuur 3.11 : Basisscherm 32

39 2. Selecteer het merk van het voertuig op een merkenscherm. Figuur 3.12 : Voertuigmerkenschermen 3. Wanneer het voertuiginformatiescherm verschijnt, kunt u de voertuiggegevens handmatig ingeven. Het VIN-nummer kan u automatisch verwerven of handmatig ingeven. Figuur 3.13: Selecteer de optie door lezen VIN 33

40 Noteer: Voor een aantal voertuigen zoals VW, Audi, Seat, Skoda en Nissan moet u voor het starten van een diagnose de voertuiginformatie niet ingeven. Bij de meeste andere merken moet u de voertuiginformatie ingeven vooraleer u een test kan doen. Om het juiste voertuig te selecteren bij voertuigen zoals Mercedes kan u een keuze maken tussen het manueel selecteren van het voertuig,het ingeven van het chassisnummer (VIN) of automatisch verwerven van het VIN-nummer. Voer een van de onderstaande handelingen uit : Om de juiste optie stapsgewijs te selecteren, ga naar stap 4 en dan stap 6. Om de VIN manueel of automatisch te verkrijgen, ga naar stap 5 en dan stap Om de juiste optie stapsgewijs te selecteren, doet u het volgende : Selecteer het merk. Dit opent het scherm met de opties waaruit u kan kiezen. Selecteer de correcte optie op ieder scherm dat verschijnt. Doe dat tot de volledige informatie is verschenen (zoals aangetoond in stap 6). Figuur 3.14: De voertuiginformatieschermen selecteren. 34

41 5. Om het VIN- nummer manueel of automatisch te verkrijgen, volg deze instructies : Selecteer VIN-Verwerving, het scherm geeft de mogelijke keuzes weer : VIN-code automatisch ophalen VIN-code handmatig invoeren Voertuigtype handmatig selecteren ( zie afb.3.15) Selecteer een van de mogelijkheden om de VIN te verwerven Figuur 3.15 : schermen VIN handmatig invoeren en voertuigtype handmatig selecteren. 6. Nadat u de voertuiginformatie hebt ingevoerd, worden de hoofdgroepen op het scherm weergegeven (fig.3.16). 35

42 Figuur 3.16: Keuzescherm met diagnose hoofdgroepen. Noteer: De Auto-Scanfunctie zal de status van alle aanwezige regelapparaten van het te testen voertuig controleren. Door op Auto-Scan te klikken, worden alle regelapparaten gecontroleerd op aanwezige foutcodes en wordt de status ervan weergegeven in een lijst (fig. 3.17). Afhankelijk van de communicatie met de regelapparaten kan het scannen enkele mintuten duren. Noteer : De optie Regeleenheid of controle units (fig 3.16) geeft een lijst weer van alle regelapparaten die aanwezig kunnen zijn in het voertuig. Door op een van de items te klikken, opent u het regelapparaat en kan u de diagnose starten. Maak een keuze : Om Auto Scan te selecteren, gaat u naar stap 7 en stap 9. Om het regelapparaat ( controle unit) te selecteren, gaat u naar stap 8 en stap Selecteer Auto Scan, en het volgende scherm wordt weergegeven: 36

Handleiding Autosnap A810

Handleiding Autosnap A810 Handleiding Autosnap A810 Inhoudsopgave 1. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen 3 2. Algemene informatie 4 2.1. Introductie 4 2.2. On-Board Diagnostics (OBD) II 4 2.3. Foutcodes (Diagnostic Trouble

Nadere informatie

Voertuigcommunicatiesoftware OBD-II/EOBD

Voertuigcommunicatiesoftware OBD-II/EOBD Voertuigcommunicatiesoftware OBD-II/EOBD August 2008 ZEESCNL225E Rev. E UITSLUITING GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID De auteurs hebben veel zorg besteed aan de samenstelling van deze gebruikershandleiding.

Nadere informatie

2 Werken met VCDS... 30

2 Werken met VCDS... 30 HANDLEIDING INHOUDSTAFEL 1 Werken met VCDS... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 VCDS aansluiten... 4 1.3 Hoofdmenu... 5 1.4 Instellingen... 6 1.5 OBD II/ EOBD Scantool... 7 1.5.1 Generieke OBD2... 7 1.5.2 OBD scope

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 3 Basisinformatie computer 4 Veiligheid en comfort... 4 Veiligheidsmaatregelen... 4 Voorzorgsmaatregelen... 4 Kennismaking

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Nog even en u en uw imac zijn vrienden voor het leven.

Nog even en u en uw imac zijn vrienden voor het leven. Nog even en u en uw imac zijn vrienden voor het leven. Maak kennis met de imac. www.apple.com/nl/imac Ingebouwde isight-camera en ichat Videochatten met uw vrienden, waar ter wereld ze ook zijn. Mac Help

Nadere informatie

Delphi Diagnostics DS100E gebruikershandleiding versie 7.0 Softwareversie 1.17.0

Delphi Diagnostics DS100E gebruikershandleiding versie 7.0 Softwareversie 1.17.0 Delphi Diagnostics DS100E gebruikershandleiding versie 7.0 Softwareversie 1.17.0 1. Inhoudstabel 1 Overzicht 2 Copyright/handelsmerk 3 Informatie over de DS100E 4 Hoofdfuncties van de DS100E 5 Boorddiagnosesysteem

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

Bestnr. 85 71 26 Cartrend OBD II diagnose-apparaat 80234

Bestnr. 85 71 26 Cartrend OBD II diagnose-apparaat 80234 Bestnr. 85 71 26 Cartrend OBD II diagnose-apparaat 80234 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

Windows & Macintosh V1.00

Windows & Macintosh V1.00 Windows & Macintosh V1.00 Inhoudstafel Info over deze gebruikershandleiding... 2 Opmerkingen voor deze handleiding... 2 Veiligheidsinformatie... 3 Verzorging en schoonmaak... 3 1. Inleiding tot het product...

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 2 Basisinformatie computer 3 Veiligheid en comfort... 3 Veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen... 3 Kennismaking

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is.

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Inleiding Bedankt voor het kiezen van een Viscoo DVR! Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Deze handleiding is voor

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Gebruikershandleiding Tobii C-Series Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication s De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de website van Tobii,

Nadere informatie

HTC HD2 Gebruikershandleiding

HTC HD2 Gebruikershandleiding HTC HD2 Gebruikershandleiding 2 Lees deze alstublieft voor u verder gaat DE ACCU IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN ALS U HET UIT DE VERPAKKING NEEMT. VERWIJDER HET BATTERIJPAK NIET TERWIJL HET APPARAAT LAADT.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8 Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera Gebruikershandleiding Z1201 & W1201 versie 3.8 Inhoudopgave: 1) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2) PRODUCTSPECIFICATIES... 5 3) VERPAKKINGSINHOUD... 7 4) INSTALLATIE...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding RISICO VAN ELECTRISCHE SCHOK NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico van een electrische schok te verkleinen, verwijder de kap niet. Er zitten geen componenten in die door de gebruiker

Nadere informatie

Aspire Serie 1690. Gebruikershandleiding

Aspire Serie 1690. Gebruikershandleiding Aspire Serie 1690 Gebruikershandleiding Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden Gebruikershandleiding Aspire Serie 1690 Oorspronkelijke Uitgave: Maart 2005 Acer behoudt zich het recht

Nadere informatie

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc MailCredit Frankeertegoed laden via een PC gebruikershandleiding rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc 2 Mailcredit Gebruikershandleiding Over deze handleiding Doelgroep De gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding V4.0

Gebruikershandleiding V4.0 Gebruikershandleiding V4.0 FmX Gebruikershandleiding V4.0 2 Trimble AgGPS FmX Gebruikershandleiding Versie 4.0 Copyright 2010 Agrometius bv Alphen aan den Rijn, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie