Design. Ontwerpen van Interactieve Systemen. Frans Wiering, 2 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Design. Ontwerpen van Interactieve Systemen. Frans Wiering, 2 maart 2015"

Transcriptie

1 Design Ontwerpen van Interactieve Systemen Frans Wiering, 2 maart 2015

2 Nationale Studenten Enquete Dit is een bonafide landelijke enquete, mede namens onze universiteit

3 Nationale Studenten Enquete 35% Respons tot nu toe: 30% 25% 20% 15% 10% 5% 18% 22% 24% 31% Help! Red ons imago! Deze week laatste kans Kijk in je mail van 13 januari Of vraag een nieuwe link 0%

4 Ontwerpproces: de activiteiten Envisionment Understanding Evaluation Conceptual Design Physical 4

5 Ontwerp conceptueel ontwerp wat is het voor systeem? logica, functies, structuur en inhoud fysiek ontwerp hoe wordt het systeem gerealiseerd? werking, uiterlijk, interactie 5

6 Overzicht algemene ontwerpprincipes ontwerpconcepten ontwerpruimte conceptueel ontwerp metaforen conceptueel ontwerp met scenario s object-actie analyse fysiek ontwerp ontwerptalen interactiepatronen praktijk: websites informatiearchitectuur (wat) navigatieontwerp (hoe) 6

7 Ontwerpconcepten Bill Verplank interactieontwerper welke vragen stelt hij? Welke antwoorden / voorbeelden? 7

8 Ontwerpconcepten Hoe doe je het? (How do you do?) Hoe manipuleren we de wereld? Handvat, drukknop Hoe neem je waar? (How do you feel?) Perceptie, betekenis, ook experience (H5) Hot en cool media (McLuhan) Hoe weet je dat? (How do you know?) Hoe leren we het systeem kennen? Bijv. pad vs. kaart ontwerp affordances bij deze vragen 8

9 Ontwerpruimte er zijn altijd beperkingen (geld, locatie, users, verwachtingen ) voortdurende interactie: brainstorming, (herziening van) scenario s en requirements uiteraard wil je hierbij de ontwerpruimte zo groot mogelijk houden neem onomkeerbare beslissingen zo laat mogelijk ontwerprationale (waarom bepaalde beslissingen) Trade-offs claims voorbeeld: emotify.org spelers game bepalen emotie muziek lange fragmenten betere emotie korte fragmenten meer data 9

10 Conceptual design Clear conceptual design is central to developing systems that are understandable. to ensure that their conception of the system is easily learned by people and fits with their expectations and preferences. That is so that people can develop a clear mental model of the system. Benyon, p

11 Conceptual design A good conceptual model comes from Considering the underlying metaphor used to provide the structure for design Considering how things are classified and organized. 11

12 Metaforen in design letterlijke betekenis transport 12

13 Wat is een metafoor? 13

14 Dus wat doet een metafoor? concept uit een domein (brondomein) wordt toegepast in een ander (doeldomein) suggestief betekenissen, associaties manipulatie, acties, taken toepassing in ontwerp beschrijf iets nieuws in termen van iets bekends ondersteunt mentale modellen 14

15 Metaphors according to Jane Hirshfield 15

16 Metaphors according to Jane Hirshfield Metaphors are a way of talking about one thing by describing something else. Metaphors think with the imagination and the senses. A metaphor isn t true or untrue in any ordinary sense. Metaphors are art, not science, but they can still feel right or wrong. Metaphors get under your skin by ghosting right past the logical mind. We are used to thinking in images. Similes tend to make you think. Metaphors let you feel things directly. 16

17 Metaforen in dagelijks leven 17

18 Een bekende metafoor: droom 18

19 Implicaties spontaan gevoel individueel, uniek geen moeite onbereikbaar immersie van droom waarom niet een andere term? ideaal, doel, ambitie wat ondersteunt deze metafoor niet? hard werken, hulp, samenwerking, macht andere culturele betekenissen irrationeel boze machten, bezetenheid 19

20 Veel taal is metaforisch ruimdenkend een warme persoonlijkheid het duurt wel weer lang door de bomen het bos niet meer zien een oppervlakkig gesprek het hoogtepunt was de tiramisu probeer eens een zin te maken die geen metafoor bevat 20

21 Denken in metaforen experientialism (Lakoff and Johnson) denken begint met ervaring van de ruimte om je heen metaforen rondom ruimte heel fundamenteel voor ons denken ( image schemas ) container, balance, source-path-goal, centre-periphery voorbeelden muzieknoten (en leeftijden) zijn hoog of laag smaken in balans brengen inhoud van een boek, verhaallijn waarheen leidt de weg die wij moeten gaan 21

22 Metaforen in de wetenschap gebruik van het ene domein om het andere te begrijpen of te manipuleren evolutieleer, stambomen computationele modellering een mens is een record een taak is een algoritme is wiskunde de ultieme metafoor? Nobelprijswinnaar François Englert presenteert formule voor massa elementaire deeltjes 22

23 Metaforen in ontwerp toepassing in ontwerp beschrijf iets nieuws in termen van iets bekends ondersteunt mentale modellen metaforen brengen ook eenheid in je ontwerp bv. desktop metafoor 23

24 Metafoor als blend Fauconnier en Turner 2002 metafoor is meer dan eenvoudige mapping elementen uit twee domeinen versmelten nieuwe emergente eigenschappen kan doordat ze op een generiek niveau eigenschappen delen 24

25 Metaforen voor weggooien bestanden? 25

26 Metaforen ontwerpen Source domain has some features. Target domain has some concepts and features. Analyse the relationship between them. Too many features in source domain: conceptual baggage Too few features may lead to confusion Aim for people deriving appropriate expectations. 26

27 Uitgangspunten metafoorontwerp Integratie: coherentie en consistentie Unpacking: is de blend gemakkelijk te begrijpen? Topologie: zijn organisatie en structuur gelijksoortig? Analyse: functionaliteit, evaluatie Ontwerp: representatie van objecten en acties Richt je op het creëren van de juiste verwachtingen 27

28 Oefening kies een metafoor die je kent uit het computerdomein wat is het brondomein? welke nieuwe eigenschap(pen) ontstaan door het versmelten van de beide domeinen? 28

29 Conceptual design A good conceptual model comes from Considering the underlying metaphor used to provide the structure for design Considering how things are classified and organized. 29

30 Scenario s en design Abstract Specificatie van design constraints Formalisering Verhalen Conceptuele scenario s Concrete scenario s Use cases Wat willen en doen mensen Genereren van ideeën en requirements Envisioning en evaluatie Specificatie en implementatie 30

31 Object-actie analyse 1. analyseer individuele scenario s: onderscheid specifieke en algemene, hoog-niveau acties 2. opsomming van objecten en acties in elk scenario 3. verzamel alle objecten en acties van de verschillende scenario s 4. voeg acties en objecten samen (als ze identiek zijn) 31

32 Stap 1: analyseer scenario 32

33 Stap 3: verzamel alle acties 33

34 Diagram van het conceptuele model gekozen model: entity-relationship (ER) diagram ander opties: object model, site map 34

35 Oefening (Sleepcare) De coach wenst hem goedemorgen en geeft aan dat er nog een vragenlijst is om Leo wat beter te leren kennen, voordat de opdrachten beginnen. Leo maakt de readiness to change vragenlijst. Het blijkt dat Leo in de Precontemplation fase zit. De coach legt uit dat motivatie om de veranderingen door te voeren en belangrijke factor is, en dat het erop lijkt dat Leo nog wat extra motivatie kan gebruiken om te veranderen. De coach stelt voor om een filmpje van andere mensen met slaapproblemen te bekijken. De coach laat een filmpje van lotgenoten zien bepaal objecten en acties, schets diagram 35

36 uitwerking objecten acties coach cliënt vragenlijst filmpje motivatie fase invullen uitleggen voorstellen bekijken veranderen coach communiceren client bekijken film geef conclusie invullen vragenlijst geef conclusie 36

37 Fysiek ontwerp Physical design is concerned with how things are going to work and with detailing the look and feel of the product. Physical design is about structuring interactions into logical sequences and about clarifying and presenting the allocation of functions and knowledge between people and devices. Benyon, p

38 Fysiek ontwerp fysiek ontwerp details m.b.t. hoe de dingen werken en de look en feel van het product vertaling van de abstracte representaties van conceptueel ontwerp in concreet ontwerp onderdelen operationeel ontwerp specificatie van hoe alles werkt representationeel ontwerp kleuren, vormen, groottes, look en feel interactie ontwerp allocatie van functies naar mensen of technologie 38

39 Twee belangrijke ontwerpideeën Ontwerptalen bestaan uit elementen: sliders, kleuren, buttons, principes voor compositie van de elementen Verzameling van qualifying situations : invloed van context Interactiepatronen https://www.youtube.com/watch?v=yw-geb7plbm (tot 3:10) 39

40 Example: Microsoft s Metro Metro is a term used by Microsoft to describe one of its key design languages. This means that although each product designed using Metro is individual and has its own specific appearance, there are common themes that mean there s a consistent look and feel. Microsoft s smartphone operating system Windows Phone 7. It will become even more prominent later this year when it is used for one of the two main looks (and the default starting set-up) for Windows 8, including on desktop computers. 40

41 What design language is not let s look at what the common misconceptions about Design Language (and design) are from the engineer s perspective. Here are some common statements I hear: You re just making it look pretty. Our customers don t care. This just makes my product more expensive and doesn t add value. This is just more work for me. And of course words are not needed for this classic (no offense to pigs): 41

42 What design language is not is nothing more than a cosmetic addition to a product to make it look pretty, "looking good" is merely the by-product of Design Language s carefully considered approach to the overall usability and functionality of the product. Repeat as necessary. Be consistent and persistent! 42

43 Twee belangrijke ontwerpideeën Ontwerptalen bestaan uit elementen: sliders, kleuren, buttons, principes voor compositie van de elementen Verzameling van qualifying situation s: invloed van context Interactiepatronen typen handelingen om het systeem te bedienen eenvoudige voorbeelden: muisklikken, gestures van touch interface worden samengevoegd tot hoog-niveau patronen bv. menu s en submenu s; kalenders en klokken 43

44 Interactieontwerp: geschiktheid taken verdelen tussen mens en computer taakanalyse is vak apart mensen - vergeten dingen, verliezen hun aandacht, kunnen niet goed met getallen omgaan, zijn soms chagrijnig, + kunnen goed omgaan met ambiguïteit, vaagheid, inconsistentie, incoherentie; hebben humor,? hebben emoties, bijv. gebruik mensen als sensoren voor hoog niveau detectie bijv. gebruik een computer voor snelle symboolverwerking 44

45 Diagrammen visualiseren van informatiestromen en processen data flow diagram state transition network 45

46 Ontwerpen websites toepassing van conceptueel en fysiek design binnen eigen designruimte van het Web 46

47 Garrett s framework visie 2002, 2e ed ontwerp is meer dan de juiste functionaliteit bouwen (wat het doet) user experience gaat ook over: hoe werkt het voor de gebruiker lijkt sterk op Benyon s human-centred design 47

48 De vragen die je moet stellen Surface Skeleton What will the finished product look like? What components will enable people to use the site? Structure Scope Strategy How will the pieces of the site fit together and behave? What features will the site need to include? What do we want to get out of the site? What do our users want? 48

49 Strategy wat willen we met deze site bereiken? product objectives business goals, brand identity, success metrics wat willen onze gebruikers ermee bereiken? user needs market research contextual inquiry en andere methoden voor understanding persona s voor verschillende user segments vgl. Benyon: Understanding 49

50 Scope vertaalslag waarom maken we dit naar wat maken we precies dus ook: wat maken we niet uitdrukken in scenario s functionele specificaties: wat kun je met de site doen? content requirements: wat moet er op de site te vinden zijn? verschillende media content inventory hoe wordt de content onderhouden? (Garrett heeft het niet over niet-functionele requirements) duidelijke prioriteiten stellen relatie met strategie vgl Benyon: Envisionment 50

51 Structure (1) creëren van a conceptual structure of the site how will the pieces of the site fit together and behave? interaction design conceptuele modellen gebruik conventies en metaforen G. is geen grote fan van metaforen afhandeling fouten vgl. Benyon: Conceptual Design, ook elementen Physical Design 51

52 Structure (2) information architecture structuur van de content classificatie, ordening naamgeving gerelateerd aan menselijke cognitie hoe ordenen mensen informatie 52

53 Classificatie hoe conceptualiseren mensen de content van de site welke terminologie, welke relaties kun je formaliseren in een ontologie objectief alfabetisch, chronologisch, geografisch niet altijd even nuttig maar veel is subjectief en/of ingewikkeld taak, doelgroep, onderwerp, betekenis consistentie, eenduidig vocabulaire voor systeem, bedrijf én gebruiker belang metadata die de content beschrijven 53

54 Faceted browsing beschrijft content via 3 aspecten dimensies (hoofdconcepten uit ontologie) per dimensie aantal facetten (attributen, eigenschappen) per facet aantal waarden zoeksystemen voor begrensde domeinen online stores musea beperkt mogelijkheid fouten maken https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken 54

55 Structuren hoe organiseer je de content? hierarchisch vaak passen dingen op meerdere plaatsen matrix meer dan 3 dimensies is onoverzichtelijk netwerk kan organisch voelen, maar oriëntatie is lastig lineair wat is het voornaamste organiserende principe specialist? klant? architectuur vastleggen in diagram vele systemen 55

56 Skeleton concreet maken conceptuele structuur information design: communiceren van ideeën o.a. visualisatie van informatie interface design: elementen voor interactie widgets navigation design: elementen voor navigeren door content verschillende typen navigatie menselijke navigatiestrategieën er is natuurlijk overlap alles afwegen in wireframes schematisch ontwerp webpagina hier komt veel in samen vgl. Benyon: Physical Design, Interface Design 56

57 Voorbeelden van wireframes 57

58 Navigatie menselijke overwegingen lost in cyberspace: ruimtemetafoor schiet tekort navigatiegedrag information foraging, berrypicking breadth- of depth-first information scent zoeken of browsen hoe ondersteun je de oriëntatie labelling navigation support searching 58

59 Navigatie-ontwerp volgens Garrett global navigation toegang tot hele site typisch via vast menu local navigation directe omgeving in architectuur supplementary navigation shortcuts contextual navigatie hyperlinking in document courtesy navigation naar standaard voorzieningen remote navigation tools sitemap index 59

60 navigatie UU master site 60

61 navigatie UU master site courtesy global remote: search local remote: faceted search supplementary 61

62 Surface visual design, sensory design visueel ontwerp best begrepen hoe bewegen je ogen over het interface? wat trekt de aandacht? esthetiek een paar principes contrast gebruiken voor aandacht en onderscheid en uniformiteit waar contrast niet nodig is grid-gebaseerde layout consistentie tussen design elementen kleuren en fonts zorgvuldig kiezen design comp(osite): visuele mockup deel documentatie style guide 62

63 Samenvatting conceptueel ontwerp ontwerpconcepten ontwerpruimte metaforen, blending object-actie analyse conceptuele modellen, diagrammen fysiek ontwerp operationeel ontwerp representationeel ontwerlp interactieontwerp ontwerptalen interactiepatronen website ontwerp Garrett s 5 planes informatiearchitectuur classificatie, ontologie faceted browsing wireframes information foraging, information scent navigatieontwerp 63

Bachelor in de Toegepaste informatica 2014-2015

Bachelor in de Toegepaste informatica 2014-2015 Bachelor in de Toegepaste informatica 2014-2015 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1 e, 2 e en 3e opleidingsfase van het modeltraject Bachelor in de Toegepaste informatica Eerste opleidingsfase

Nadere informatie

FORD RANGER Ranger_2012.5_Cover_V2.indd 1 24/03/2012 11:40

FORD RANGER Ranger_2012.5_Cover_V2.indd 1 24/03/2012 11:40 FORD RANGER 1 2 3 Als je iets doet, doe het dan goed De Ford Ranger heeft een reusachtig laadvermogen, en de laadbak heeft een indrukwekkend laadvolume. Dat betekent minder ritten om het karwei te klaren.

Nadere informatie

FAQ. Responsive Design. Auteur Tim Ariesen Serviceteam Fulfilment Allrounder Datum 20-03-2014 Versie 1.0

FAQ. Responsive Design. Auteur Tim Ariesen Serviceteam Fulfilment Allrounder Datum 20-03-2014 Versie 1.0 FAQ Responsive Design Auteur Tim Ariesen Serviceteam Fulfilment Allrounder Datum 20-03-2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Pagina 1. Wat is responsive design? 3 2. Wat is er toegevoegd aan onze mono werkomgeving?

Nadere informatie

Responsive web applicaties op Oracle

Responsive web applicaties op Oracle APEX Responsive web applicaties op Oracle Spreker(s) : Datum : E-mail : Arian Macleane & Jacob Beeuwkes 06-06-2013 info@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline Trends APEX intro APEX

Nadere informatie

Installatiehandleiding Nordic mengkranen. Lees voor het installeren eerst deze handleiding

Installatiehandleiding Nordic mengkranen. Lees voor het installeren eerst deze handleiding Installatiehandleiding Nordic mengkranen Lees voor het installeren eerst deze handleiding Inleiding Installatie, onderhoud en garantie Met de Nordic kranensets wordt het pas ècht mooi op het aanrecht:

Nadere informatie

WEBSHOP. Geld verdienen met een online winkel

WEBSHOP. Geld verdienen met een online winkel WEBSHOP Geld verdienen met een online winkel Agenda 1. Online kansen 2. Waarom u en waarom nu? 3. Webwinkel starten 4. Aan de slag! 2 Online kansen 3 Online kansen Online consumentenbestedingen in miljarden

Nadere informatie

Bedrijf: Contactpersoon: Van: Karin de Wit Design Karin de Wit. Datum:

Bedrijf: Contactpersoon: Van: Karin de Wit Design Karin de Wit. Datum: Briefing Webdesign Bedrijf: Contactpersoon: Van: Karin de Wit Design Karin de Wit Datum: 23 Introductie Dit document is samengesteld om beter inzicht te krijgen in de informatie die een rol speelt bij

Nadere informatie

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher.

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. 1 Inhoudsopgave Inhoud Starten met de Wizard... 3 Hoe nu verder?... 6 Het invoegen van tekst en afbeeldingen... 9 Achtergrond toevoegen...

Nadere informatie

Leg de CD-rom Solid Edge ST3 in de cd-drive van je computer. Normaal verschijnt volgend kader vanzelf.

Leg de CD-rom Solid Edge ST3 in de cd-drive van je computer. Normaal verschijnt volgend kader vanzelf. Solid Edge ST3 Installeren Vooraleer je Solid Edge ST3 installeert, moet je er zeker van zijn dat de oude versie verwijderd is! Raadpleeg stappenplan "Solid Edge ST2 verwijderen". Je hebt minimaal Windows

Nadere informatie

Het Geheim Van Google..

Het Geheim Van Google.. Het Geheim Van Google.. Wat is en doet Google? Hoe word ik online goed gevonden? SEO + SEA = SEM Het Geheim Van Google.. 1996 1996 Standford studenten: Sergey Brin & Larry Page BackRub 40 Gb Meer dan

Nadere informatie

Botein. Documentatie

Botein. Documentatie Botein Documentatie 1 Inhoud Botein Het Botein thema is een minimalistisch thema die geheel naar eigen smaak kan worden ingericht. Laat uw producten meer spreken dankzij de rust die het thema uitstraalt.

Nadere informatie

Setareh Noorani & Johno van IJsseldijk

Setareh Noorani & Johno van IJsseldijk Setareh Noorani & Johno van IJsseldijk Inhoud Eigen ervaring Onderzoek Het concept Ideeën Flow bureau Evolutie Toelichting Vormgeving Locaties Business model Eigen ervaring: Journey Map Dinsdag 02-12-14

Nadere informatie

Snelselectie kunststof Luchtbehandelingskasten Type Liberty. Voorzien van Kruisstroomwisselaars Rendementen 70-90%

Snelselectie kunststof Luchtbehandelingskasten Type Liberty. Voorzien van Kruisstroomwisselaars Rendementen 70-90% Snelselectie kunststof Luchtbehandelingskasten Type Liberty Voorzien van Kruisstroomwisselaars Rendementen 70-90% Snelselectie kunststof Luchtbehandelingskasten Voor u ligt de nieuwe snelselectietabel

Nadere informatie

PROLUDIC WEB ADVENTURE. De interactieve speeltuin ? A C S

PROLUDIC WEB ADVENTURE. De interactieve speeltuin ? A C S PROLUDIC WEB ADVENTURE De interactieve speeltuin C S I A N R E ES PANNEAUX D ESCALADE 6-12 JAAR PROLUDIC WEB ADVENTURE Spel speelwijze Voeg een nieuwe dimensie aan uw speeltuin toe WEB ADVENTURE is een

Nadere informatie

Usability walkthrough for accessibility

Usability walkthrough for accessibility Usability walkthrough for accessibility steven stijger steven_stijger@nl.ibm.com http://www.flickr.com/photos/81167076@n00/322162512/ Copyright IBM Corporation 2008 usability walkthrough usability test

Nadere informatie

Even voorstellen. Maaike Stam IT Strategy Consultant Winvision. Martijn Kamsteeg Onderwijsleider / Deelprojectleider DsDo Albedacollege

Even voorstellen. Maaike Stam IT Strategy Consultant Winvision. Martijn Kamsteeg Onderwijsleider / Deelprojectleider DsDo Albedacollege Even voorstellen Martijn Kamsteeg Onderwijsleider / Deelprojectleider DsDo Albedacollege Peter Ran Operationeel Directeur Winvision Maaike Stam IT Strategy Consultant Winvision Waar gaan we het vandaag

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Wegens succes!! Extra training op 20 september 2013 Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - Directeuren - Managers - Adviseurs

Nadere informatie

Functional Design Loading KPI s in DM Datamart Enterprise xxx. Programname: M_DM_KPI. Historie. Versie. Auteur(s)

Functional Design Loading KPI s in DM Datamart Enterprise xxx. Programname: M_DM_KPI. Historie. Versie. Auteur(s) Functional Design Loading KPI s in DM Datamart Enterprise xxx Programname: M_DM_KPI Historie Versie Auteur(s) Datum 0.1 First Author 28-11-2007 Initiële versie. References Document auteur(s) Global Design

Nadere informatie

SOFTWARE ENERGY FOOTPRINT LAB

SOFTWARE ENERGY FOOTPRINT LAB SOFTWARE ENERGY FOOTPRINT LAB Bo Merkus (CleanTech onderzoeker) Eric Hoekstra (E-tech docent / CleanTech onderzoeker) Robert van den Hoed (Lector Energie & Innovatie) 15 mei 2012 1 HVA FACTS Totaal HvA:

Nadere informatie

Ceyenne Concentrator

Ceyenne Concentrator Ceyenne Concentrator Product Information Management, Publication Management, Order Management, Price Management, Content Interface, EDI, Web2Print, Marketing Campaign, Callcenter CRM Diract IT Opgericht

Nadere informatie

Maak kennis met de apps van Rhinofly. Augustus 2012

Maak kennis met de apps van Rhinofly. Augustus 2012 Maak kennis met de apps van Rhinofly Augustus 2012 Rhinofly en mobiele ontwikkeling De afgelopen jaren hebben we ons intensief verdiept in de mogelijkheden van mobiel. Na grondige research & development-trajecten

Nadere informatie

Designing logistics support systems

Designing logistics support systems Designing logistics support systems Level of repair analysis and spare parts inventories Lekenpraatje 8 Januari 2010 Rob Basten Universiteit Twente 3/ 12 8 Januari 2010 Rob Basten Universiteit Twente

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015

Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015 Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015 Personalia Naam Adresgegevens Peter de Leeuw Geboortedatum 7 maart 1990 Geboorteplaats Nationaliteit Burgerlijke staat Nederlandse Ongehuwd Telefoon E-mail

Nadere informatie

direct results marketing bureau

direct results marketing bureau direct results marketing bureau Sbiro marketing activators Direct marketing Marketingbureau sbiro is gespecialiseerd in direct response marketing: marketing die onmiddellijk rendeert. Wij zien marketing

Nadere informatie

Dé software voor uw bedrijf

Dé software voor uw bedrijf Dé software voor uw bedrijf Al uw projecten, processen en klanten voor al uw medewerkers in één pakket FileMaker Hos-ng is een product van Kempen Automa-sering 2013 7730111 azorsokware.nl sales@azorsokware.nl

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Introduction VAN. (Value Added Netwerk) Release 2.0

Introduction VAN. (Value Added Netwerk) Release 2.0 Introduction VAN (Value Added Netwerk) Release 2.0 Inhoudstafel 1. Achtergrond... 3 2. Doelstelling... 3 3. Aanmelding nieuwe marktpartijen... 3 4. Nieuwe fysieke connectie... 3 5. Wijzigingsaanvragen...

Nadere informatie

Waar is de liefde? Een pleidooi voor het herdenken van onze Facebook activiteiten. Polle de Maagt voor Facebook Congres 2014 #congresfb

Waar is de liefde? Een pleidooi voor het herdenken van onze Facebook activiteiten. Polle de Maagt voor Facebook Congres 2014 #congresfb Waar is de liefde? Een pleidooi voor het herdenken van onze Facebook activiteiten Verliefd op Gent en mijn twee dames. Mijn achtergrond. Social media consultant (yeah, don t we all...) Trendwatcher at

Nadere informatie

TravMedia Company. professionaliseert e-mailmarketing

TravMedia Company. professionaliseert e-mailmarketing TravMedia Company professionaliseert e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie