Coolux Pandoras Box v5.5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coolux Pandoras Box v5.5"

Transcriptie

1 1 Coolux Pandoras Box v5.5 Beste Pandoras Box gebruikers, U kunt nu de nieuwe Pandoras Box Version 5.5 downloaden. Vindt hier onder een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen/functies. Voor meer gedetailleerde informatie refereren wij naar de changelog. Hier zijn een paar van WAT IS NIEUW highlights van de versie 5.5: ++ CONTAINER DRAG EN CONTAINER COPY ++ Verslepen en kopiëren van containers is verbeterd. Indien u nu een container versleept, kan deze naar ook naar een andere layer gesleept worden, dit is niet meer begrensd tot de layer waarop de container aangemaakt was. Indien de container versleept wordt naar een ander layer type, zal de container rood kleuren om aan te geven dat bepaalde keys kunnen verloren gaan. Als extra wordt er ook een waarschuwing pop up getoond. Deze dialoog kan gedeactiveerd worden in de Configuration tab General Settings, door het uitvinken van de optie Warn when clip drag would lead to change of layer type. Indien u de container wenst te verslepen zonder deze te verplaatsen naar een andere layer, houdt dan de SHIFT toets ingedrukt. Dit lockt de container aan de layer boorden. De CTRL toets ingedrukt houden tijdens het verslepen van een container activeert de kopie functie. Van zodra u loslaat boven dezelfde of een andere layer, hebt u een kopie gecreëerd van de originele container. U kunt dit eveneens doen met meerdere geselecteerde containers. ++ OPSLAAN ACTIEVE WAARDES ++ Opslaan van actieve waardes als key frames in de tijdslijn is uitgebreid met extra opties. Ten eerste, is er een nieuw commando Store Active to Time bij het rechtsklikken in de Sequence tab s tijds bar. Een dialoog opent vragende naar de tijd waar de keys moeten aangemaakt worden. Verder, kunt u kiezen of u ALLE actieve parameters wenst op te slaan of enkel diegene die toebehoren aan een bepaalde device of parameter groep. Om bijvoorbeeld enkel en alleen de X Position te bewaren, expandeer alle parameters in de Device Tree (bv. Gebruikmakend van het + symbool) en maak een rechtsklik op de parameter X Pos en klik op Store Active. Indien een level hoger rechtsklikt, in ons geval Position, zullen de keys X Pos, Y Pos en Z Pos aangemaakt worden indien zij allen actief waren. Op dezelfde manier kunnen active waardes bewaard worden per layer of per server / player / DMX device.

2 2 Ten laatste, maar niet het minste, indien u een actieve waarde hebt en dan een key creëert door rechts te klikken in de tijdslijn op de parameter track, zal de nieuw gecreëerde key onmiddellijk aangepast worden aan de waarde en de actieve status van de parameter deactiveren. ++ AUTOMATISCHE FADE IN EN OUT VOOR OPACITY EN VOLUME ++ De Configuration tab biedt nu de mogelijkheid om automatische key creatie in te stellen. U kunt kiezen of er altijd keys geprogrammeerd dienen te worden, voor de parameters opacity en volume, van zodra de container aangemaakt wordt. Indien u de optie single key kiest wordt een key aangemaakt aan het begin van de container, de optie Fade in creëert twee keys en Fade in and Out creëert vier keys. Indien u een fading scenario kiest dan kunt u ook de fade tijden instellen. en twee voor de fade out. In het voorbeeld links afgebeeld, is een fade in en out scenario ingesteld met de default tijd van 1 seconde. Van zodra u nu rechts klikt in de Sequence tab, bijvoorbeeld in de opacity track of X Pos track, wordt een container aangemaakt die automatisch vier keys bevat, twee voor de fade in Naast dit, worden deze vier kies gegenereerd van zodra een actieve waarde wordt opgeslagen (aanmaak van een container) of wanneer een asset versleept wordt van de Project tab in de sequence.

3 3 ++ PANDORAS BOX WEB BROWSER, CLICK EVENTS EN POINTER LAYER ++ Pandoras Box versie 5.5 bevat de functies om toegang te krijgen tot internet pagina s, deze te renderen als zogenaamde Browser Assets, en ze zo zichtbaar te maken op graphic of video layers. Voor het aanmaken van een browser asset, eenvoudig weg rechtsklikken in uw Project tab en klik op Add Browser, wijs dan een domein (bv. en texture grootte toe in de inspector tab. U kunt ook de look wijzigen door het beïnvloeden van de achtergrondkleur. De asset kan dan toegewezen worden aan een layer, juist zoals een video of afbeelding. Denk er aan dat het render en laadt proces tot 15 seocnden kan duren afhankelijk van de texture size en complexiteit van de website. Dit is ook afhankelijk van de internet connectie. Daar bovenop, biedt versie 5.5 de mogelijkheid het aanvaarden van klik events (klik inputs) die plaats vinden op de master of client systemen, bijvoorbeeld wanneer een mouse toets aangeklikt wordt of wanneer een airscan gebruikt wordt. De klik input wordt dan doorgestuurd naar de zichtbare layer en in het geval van een browser asset, wordt de onderliggende link uitgevoerd. Deze klik inputs kunnen enkelvoudige touch inputs zijn bij gebruik van Windows XP of multi touch inputs bij gebruik van Windows 7 of hoger. Om klik events te activeren, selecteert u de client in de Device Tree tab en ga naar zijn inspector. De toets Input Settings opent een dialoog waar u de output(s) van uw keuze kunt activeren om de lokale inputs te routen naar de layers. Deze routen naar een Widget Designer Device vereist dat dit device aanwezig is in uw device boom en toelaat om te monitoren en werken met de muis input informatie in de Widget Designer. Deze recent geïntroduceerde functie wordt Layer Picking genoemd. Indien u de mogelijk wenst te hebben te klikken in de gerenderde preview tab op uw master, activeer dan eenvoudig weg de Picking Mode door het highlighten van het link symbool in de rechter bovenhoek van tab, zoals weergegeven in de tekening hier links onderaan. Als een derde functie introduceren we Pointer Layers om de muis pointer zichtbaar te maken. Rechts klik in device boom tab, kies Add Layer > Pointer en ken een media toe. Nu, afhankelijk van de opacity van de layer, wordt de pointer layer automatisch getoond: a) in de Preview tab indien u zich in Picking mode bevindt

4 4 b) in het kleine render venster van de cients c) in het full screen render venster van de clients indien de check box Show Cursor in Fullscreen geactiveerd is. U kunt deze optie vinden in het client venster zelf of in de beschreven input settings dialoog. ++ PANDORAS BOX WEB SERVER ++ Versie 5.5 komt met de nieuwe ontwikkelde Pandoras Box Web Server. Het biedt remote controle aan van een Pandoras Box project die kan geïmplementeerd worden in een website. Alle PB Automation commando s, gekend van de SDK, zijn nu uitvoerbaar in JavaScript taal, en kunnen dus ingevoegd worden in de HTML code door uw web ontwikkelaar. De Web Server settings kunnen gevonden worden in de Configuration tab Web Server. Standaard wordt het poortnummer 6214 gebruikt door de web server. Wij hebben een demo website voorbereid om u te tonen wat kan gedaan worden met PBAutomation commando s en hoe ze kunnen geïmplementeerd worden in de website code. Wenst u deze te bekijken, open dan een Pandoras Box master, start de webserver in Configuration Web Server, dit activeert de web server. Ga dan naar uw browser en geef het IP adres en poortnummer in. Bv. (als alternatief kunt u het adres kopiëren en plakken van uit de Configuration tab), dit maakt verbinding met de web server en toont de aangeleverde web site. Deze site bevat een link naar de demo site welk standaard geïnstalleerd wordt in de web root folder onder c:\coolux\content. Indien u uw eigen site wenst aan te maken, plaats deze dan in de web page root folder. Denk er aan dat de interne Pandoras Box Web Server gebruikt kan worden zonder toegang tot het internet, deze is bedoeld om gebruikt te worden in lokale (veilige) netwerken. Voor grotere installaties kan het interessant zijn dat externe web servers kunnen gebruikt worden in combinatie met deze PB web server. Bijvoorbeeld, een Appache HTTP server kan gebruikt worden of om het even andere web server die ondersteuning biedt voor de scripting taal php. Deze server wordt dan gebruikt om de web sites te leveren aan de browser en commando s door te sturen of te ontvangen van de PB web server. Deze opstelling heeft voordelen voor grotere installaties en voor deze die toegang nodig hebben tot internet (omdat de PB server onzichtbaar kan zijn), of voor database applicaties.

5 5 ++ FIREFLY 2D PARTICLE SYSTEEM BESCHIKBAAR VOOR PLAYER SOFTWARE ++ Pandoras Box biedt nu particle systeem oplossing ook voor players. Tot versie 5.5 was het FireFly TM enkel en alleen beschikbaar voor server systemen. De functies zijn opnieuw ontworpen om ook overeen te komen met de 2D compositie ruimte bij Players. Particle systemen maken flexibele content creatie mogelijk en kunnen gebruikt worden voor zowel creatieve als interactieve oplossingen. Zoals gekend van de 3D particles, kunnen verschillende emitters ingesteld worden bestaande uit verschillende parameters die de look en gedrag beïnvloeden van FireFly Particles. ++ NIEUWE OPSTART DIALOOG EN CONFIGURATION TAB ++ Een nieuwe opstart dialoog wordt getoond bij het starten van Pandoras Box. Deze geeft u de keuze om ofwel een recent bewaard project te laden of en nieuw project te starten. Indien u een nieuw project wenst te starten kunt u het al een naam geven in deze dialoog, maar het is niet meer noodzakelijk om op dit moment reeds te bepalen waar u het project wenst te bewaren. Er wordt u tevens de keuze geboden om wel of niet te starten met definiëring van de advanced configuration settings. Deze configuration settings kunnen zoals gewoonlijk teruggevonden worden in de Configuration tab welke nu geherstructureerd is met verschillende secties. De configuration settings van clients zijn eveneens verplaatst van de inspector tab naar hier en kunnen geraadpleegd worden na selectie van de overeenkomstige client via de drop down lijst. De tab in het algemeen bevat ook enkele nieuwe opties, bv. Betreffende het gedrag van de Pandoras Box Web Server. Alle configuration wijzigingen betreffende de software instellingen worden in de show file zelf bewaard en geladen bij het openen van het project op een andere computer. Settings betreffende de hardware (het systeem zelf) worden bewaard op de lokale machine. ++ RELATIEVE CONTENT PAD EN BUNDLE PROJECT ++ Wij ondersteunen nu een relatieve pad waar content kan bewaard worden. Dit is vooral interessant voor gebruikers die de functie Bundle Project gebruiken. Bij het bewaren van een project wordt een folder assets aangemaakt juist naast de show file. Indien u content kopieert naar deze folder en ze van daaruit in uw Pandoras Box project sleept, dan is de content link steeds relatief. Dit betekent dat u de project folder kan verplaatsen (inlusief de *.xml en asset folder) naar om het even welke gewenste pad, zonder de content opnieuw te moeten gaan linken. U kunt de assets folder ook als Watch Folder gebruiken in Pandoras Box. ++ IMPORTEREN CONTENT: WATCH FOLDER EN SLEPEN VAN IN EXPLORER ++

6 6 Importeren van content in uw Pandoras project is uitgebreid op twee manieren. Ten eerste, u kunt een folder in de project tab instellen als een zogenaamde Watch Folder door er op te klikken om zijn eigenschappen te zien in de inspector tab en, daar, de overeenkomstige check box aanvinken. Indien de folder reeds files bevat, dan kan de check box gevonden worden na het klikken op het + symbool voor de Attributes of Folder. Een dialoog opent en laat u een folder kiezen op de harde schijf. Nu zullen alle files die in deze folder staan geïmporteerd worden in de Watch folder en vervolgens in uw project. Extra files gekopieerd in deze folder op de harde schijf zullen automatisch verschijnen in de Watch folder. Gewijzigde files worden optioneel herladen (lees hieronder). Verwijderde files, ofwel in Pandoras Box of op de harde schijf zullen nog steeds beschikbaar zijn op de andere plaats. Ten tweede, is het mogelijk om Windows verkenner te openen of om het even welke andere file verkenner en files en folders te slepen van daar in Pandoras Box. U kunt ofwel de muisknop loslaten in de Project tab of of in de Preview tab of in de Device boom tab zoals hier links weergegeven. ++ HERLADEN CONTENT GEBEURT AUTOMATISCH ++ Alle files in het project worden constant gemonitord op de harde schijf en van zodra een file wijzigt, wordt een automatisch herladen uitgevoerd door Pandoras Box. Daar bovenop wordt de file verspreid naar de clients. In vorige versies had u enkel en alleen de mogelijkheid om de content manueel te herladen, of door het volledig herstarten van de Pandoras Box of door het klikken van de Reload toets in de File Inspector. Herladen is noodzakelijk wanneer content gewijzigd is op de harde schijf, nadat deze geïmporteerd was in Pandoras Box. Dit is vooral van toepassing voor stilstaande beelden omdat Pandoras Box deze bewaart als afzonderlijke cache file. Met het getriggerde herladen, wordt de cache file automatisch herladen. Indien u de monitoring wenst uit te schakelen, vink dan de volgende optie uit in de Configuration tab, sectie General Settings. Daar vindt u tevens de optie voor het deactiveren van een automatische spread getriggert door een file wijziging.

7 7 ++ DEFAULT OPACITY WAARDE ++ De default waarde van de opacity parameter is gewijzigd naar 255 of 100%. In voorgaande versies was de default waarde 0. Indien u wenst terug te keren naar dat gedrag, dan kunt de check box Default Opacity is full uitvinken in de Configuration tab, sectie General Settings. Houdt er rekening mee dat dit resulteert in een verschillend show gedrag wanneer u omschakelt gedurende of na de show programmering. De default volume parameter voor video layers en ASIO tracks is gewijsigd van 96dB baar 0dB en kan ook omgeschakeld worden met dezelfde check box. ++ PARAMETER WAARDE DEMPING ++ Instellen van parameter demping is nu mogelijk per layer en per parameter afzonderlijk, niet enkel en alleen voor translation, rotation en scaling parameters per systeem. De default smoothing instelling voor alle parameters is nog steeds 500. Dit betekent dat actieve waardes niet direct of brusk (0mS) worden toegepast maar binnen de 500mS om een zachte verplaatsing te verkrijgen. Indien u het time frame wenst te wijzigen of de smoothing volledig wenst uit te schakelen, bijvoorbeeld bij het werken met een lichtconsole en kleuren effecten op de layers, selecteer de client dan in de Device boom tab en ga naar de inspector tab. De smoothing instellingen voor het hele systeem zijn nog steeds wijzigbaar direct in de inspector, waarbij de Individual Parameters de Smoothing dialoog opent welke specifieke modificaties toelaat.

8 8 ++ PLAYLIST ++ Een playlist biedt de mogelijkheid om snel en eenvoudig een aantal mediafiles in volgorde weer te geven, zonder afzonderlijke containers te moeten programmeren in de sequence. In het rechts klik menu van de Project tab kunt u het commando terugvinden om een Playlist toe te voegen. Om media files te kunnen toevoegen aan de playlist, selecteert u de Playlist en kijk in de nieuwe tab Playlist (naast de Particles tab). Nu kunt u afbeeldingen, video en audio files van de Project tab slepen in de Playlist tab. Elke nieuwe versleepte resource zal toegevoegd worden op het einde van de lijst (zelfs wanneer de playlist al aan het lopen is). Indien u de files in een andere volgorde wenst te plaatsen, (mukti ) selecteer een item en verplaats het of ken een ander Index nummer toe. Wissen van files is mogelijk met de Delete toets op uw klavier of door het respectievelijke commando te kiezen in het rechts klik menu. U kunt eveneens de duur, fade tijd en transitie effect opnieuw aanpassen, indien meerdere items geselecteerd zijn dan wordt de setting toegepast op alle geselecteerde items. Verder naar rechts vindt u In en Out tijden welke enkel effect hebben op video s of audio files en het begin en eind frame bepalen. Notities voor intern gebruik kunnen eveneens toegevoegd worden. De volledige duur van alle files (min de fade tijden, aangezien er dan twee files tegelijk weergegeven worden) resulteren in de lengte van de Playlist. Dit wordt weergegeven in de inspector tab. Verder biedt dit instellingen voor Folder en File ID, resolutie, verhoudingsmode. Als laatste stap, dient de Playlist toegewezen te worden aan een video layer. U kunt dit toewijzen als een actieve waarde of programmeren op de tijdslijn als één enkele container. Denk er aan, dat u dezelfde Playlist kunt toewijzen aan meerdere video layers. Dan kan dan playback status verschillend zijn per layer, bv. Één layer kan in pauze mode zijn en de file tonen met index 5, de andere in play mode tussen index 10 en 11. De Playlist tab biedt een drop down menu die alle layers bevat waaraan de playlist is toegewezen. Afhankelijk van deze drop down menu, wijzigt de Playlist en geeft de playback mode weer van de layer en de huidige actieve index file wordt in het groen opgelicht. In de afbeelding links is de gekozen Playlist op layer 1 momenteel aan het faden tussen twee beelden.

9 9 ++ NIEUWE WARPER MET AUTOMATISCHE MARKER CALIBRATIE ++ relatieve afstand van de twee marker instanties. Versie 5.5 bevat een nieuwe versie van de warper. Als toevoeging op de import van 3 e partij 3D objecten is het nu mogelijk zogenaamde Markers te koppelen aan deze. Zij zijn beschikbaar via de tab Marker. Voeg eerst een paar markers toe en positioneer ze op het virtuele object door te kijken op uw scherm. In de Calibration Mode mag u in tweede instantie de markers positioneren binnen het geprojecteerde beeld op het echte object. Eens dit gedaan, zal de toets Update Cal de camera positie berekenen die best overeenkomt met de Als laatste stap (dit kan ook gedaan worden alvorens de positionering van de markes) dient u de lens factor of de FOV in te stellen in de tab Camera/View. ++ AEON FX ++ Tal van nieuwe FX zijn beschikbaar in V5.5.

10 10 Coolux PB Menu ++ PB Menu Installer Rev Deze versie biedt heel wat verbeteringen en nieuwe functies: Pandoras Box QUAD Systeem gebruikers kunnen EDID s uitlezen, editeren en snel automatisch custom EDIDs genereren. Volledig geïntegreerde ftp Server met gebruikers administratie voor eenvoudige content uitwisseling Configureerbare VNC Server DMX ondersteuning Enz PB Remote Installer Rev PB Remote 177 met verschillende workflow verbeteringen: Visueel multi pagina server management op de Remote desktop Ftp Client voor directe content up en download Screenshot mogelijkheid Enz..

11 11 Widget Designer Version 4.5. Widget Designer 4.5 Rev. 488 Zoals u zult zien reflecteert het veel van de nieuwe toegevoegde Pandoras Box functies op verschillende manieren. Hier zijn enkele van de Widget Designer s nieuwe functies: ++ TUIO INPUT SUPPORT ++ Uitgebreide compatibiliteit met 3 e partij devices, software sensors enz. ++ MOUSE & TOUCH INJECTION ++ Camera tracking, AirScan en/of TUIO inputs kunnen nu gebruikt worden om ze direct te laten interacteren met om het even welke Pandoras Box display output. ++ GESTURE SUPPORT ++ Kinect, AirScan of andere soorten van multi touch applicaties kunnen nu makkelijker betrokken worden bij gebaren gebaseerde acties zoals vegen enz. ++ REMOTE TRACKING VOOR MEERDERE AIRSCAN, CAMERA & KINECT INPUTS ++ het is nu mogelijk om touch data te verzamelen van een groot aantal input bronnen, dit om een omvangrijk aantal multi device tracking scenario s nog preciezer te maken.

MagicQ versie 1.6.7.6

MagicQ versie 1.6.7.6 MagicQ versie 1.6.7.6 Eerste release voor MQ80. Search File Manager toegevoegd bij het kiezen van heads. Dit laat toe te zoeken naar een welbepaald, toestel door gebruik te maken van fabrikantnaam, fixturenaam,

Nadere informatie

BPM Studio. Index. Index. 1.01. Betreffende deze handleiding... 8 1.02. Systeemvereisten... 8 1.03. Verpakkingsinhoud... 9.

BPM Studio. Index. Index. 1.01. Betreffende deze handleiding... 8 1.02. Systeemvereisten... 8 1.03. Verpakkingsinhoud... 9. BPM Studio 1 BPM Studio 2 Index BPM Studio Index Inleiding 1 Installatie van software 2 en remote control units Programmabeschrijving 3 1.01. Betreffende deze handleiding... 8 1.02. Systeemvereisten...

Nadere informatie

deltaequipment nv 2000-2002 1 Vertaling BPM-Studio : Gebruikershandleiding INHOUDSTAFEL

deltaequipment nv 2000-2002 1 Vertaling BPM-Studio : Gebruikershandleiding INHOUDSTAFEL Vertaling BPM-Studio : Gebruikershandleiding INHOUDSTAFEL Inleiding 1 1.01. Betreffende deze handleiding 4 1.02. Systeemvereisten 4 1.03. Verpakkingsinhoud 4 Installatie van software 2 2.01. Software-installatie

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

FLASH MX lessen. Het begin

FLASH MX lessen. Het begin FLASH MX lessen Het begin VOORWOORD Beste leerling/student, Dit lesmateriaal is samengesteld uit verschillende bronnen van internet. De sites die hieronder vermeld staan kun je raadplegen als je meer informatie

Nadere informatie

Portal Handleiding voor de klant 4.8

Portal Handleiding voor de klant 4.8 o Portal Handleiding voor de klant 4.8 Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de klant binnen de MobiDM Portal. Version: x.x MOBIDM Klant Handleiding Pagina 1 Index Introductie Help- bestanden

Nadere informatie

ChamSys MagicQ Probleem oplossingen

ChamSys MagicQ Probleem oplossingen Geen outputs 1/1 ChamSys MagicQ Probleem oplossingen Controleer of de werking van de tafel correct is door het openen van het Output venster en kijk naar de data van de kanalen. Indien deze niet op het

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2 Handleiding Content Management Systeem Umbraco Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Umbraco tour... 3 1.1 Inloggen in het Umbraco systeem... 3 1.2 De indeling van Umbraco... 3 2. Inhoud van uw website... 5 2.1

Nadere informatie

Kennismaking 5. Menu Opties 8 BESTAND - MENU 9. Bewerken - Menu 11. Beeld - Menu 12. Pagina eigenschappen 15. Pagina eigenschappen - Algemeen 16

Kennismaking 5. Menu Opties 8 BESTAND - MENU 9. Bewerken - Menu 11. Beeld - Menu 12. Pagina eigenschappen 15. Pagina eigenschappen - Algemeen 16 123Homepage.rtf 1-2-3 Homepage Help Page 1 of 97 Contents INTRODUCTIE 4 Kennismaking 5 Menu Opties 8 BESTAND - MENU 9 Bewerken - Menu 11 Beeld - Menu 12 OPMAAK 14 Pagina eigenschappen 15 Pagina eigenschappen

Nadere informatie

V.1.0. thinknx configurator Handleiding. Configurator handleiding 1

V.1.0. thinknx configurator Handleiding. Configurator handleiding 1 thinknx configurator Handleiding Configurator handleiding 1 Inhoudsopgave Installatie... 4 Dowload software... 4 IP Changer... 5 Aansluitingen... 6 thinknx Configurator... 6 Knoppen omschrijving... 8 Het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Aurora Communicator. Controletool voor Aurora Inverters. Gebruikershandleiding

Aurora Communicator. Controletool voor Aurora Inverters. Gebruikershandleiding Aurora Communicator Controletool voor Aurora Inverters Gebruikershandleiding Datum Versie Auteur Aantekening 22/11/10 2.4 Nocentini Lorenzo Aantekening voor Windows Zeven Dit is een ongepubliceerd werk,

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

1 Welkom bij W1SE 3. Conventies 4 Wat heeft u nodig voor W1SE? W1SE Helpdesk. 2 Installatie 6

1 Welkom bij W1SE 3. Conventies 4 Wat heeft u nodig voor W1SE? W1SE Helpdesk. 2 Installatie 6 Aan de slag Inhoud 1 Welkom bij W1SE 3 Conventies 4 Wat heeft u nodig voor W1SE? W1SE Helpdesk 4 5 2 Installatie 6 Wat is ISABEL WebSign? 7 Stap 1: installeren van MS Internet Explorer en de Smart Card

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

ISPConfig documentatie

ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie 1 Algemeen... 4 1 Wat is ISPConfig?... 4 2 Begrippen en structuur van de handleiding... 4 3 Installatie/upgraden/de-installeren... 4 3.1 Installatie... 4 3.2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.2 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

DEWESoft-7. SnelStart Handleiding Demo versie met SoundCard & WebCam ondersteuning. Dewetron Benelux BV v 1.0 Mei 2011

DEWESoft-7. SnelStart Handleiding Demo versie met SoundCard & WebCam ondersteuning. Dewetron Benelux BV v 1.0 Mei 2011 DEWESoft-7 SnelStart Handleiding Demo versie met SoundCard & WebCam ondersteuning 3 Dewetron Benelux BV v 1.0 Mei 2011 DEWESoft 7.0 SnelStart DEWESoft is data acquisitie programma met vele mogelijkheden

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Handleiding Directadmin Eindgebruikers

Handleiding Directadmin Eindgebruikers Handleiding Directadmin Eindgebruikers Inhoud 1. Beginnen... 5 1.1 Registreer een domeinnaam... 5 1.2 Bewerk HTML... 5 1.3 Inloggen... 5 1.4 Wachtwoord wijzigen... 6 1.5 Uitloggen... 6 2. Site uploaden...

Nadere informatie

DE BIBLIOTHEEK / LIBRARY

DE BIBLIOTHEEK / LIBRARY TABLE OF CONTENTS FEATURES... 1 BELANGRIJKE INFO... 1 CONNECTIE DIAGRAM... 3 OVERZICHT AANSLUITINGSPANEEL... 4 OVERZICHT BEDIENINGS PANEEL... 4 BEDIENING VAN DE D2 DIRECTOR... 5 DE GRAFISCHE INTERFACE...

Nadere informatie

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 voor Microsoft Windows Besturingsystemen Auteursrecht 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0)1905

Nadere informatie

Handleiding Direct Admin

Handleiding Direct Admin Handleiding Direct Admin 1 Inhoudsopgave 1. Hoe te beginnen 1.1 Het registeren van een domeinnaam 5 1.2 Editing HTML 5 1.3 Voor het eerst inloggen op het beheer paneel 5/6 1.4 Het ticket ondersteuning

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

HANDLEIDING 2 0 1 1 V I S U A L P R O D U C T I O N S W W W. V I S U A L P R O D U C T I O N S. N L

HANDLEIDING 2 0 1 1 V I S U A L P R O D U C T I O N S W W W. V I S U A L P R O D U C T I O N S. N L HANDLEIDING 2011 VIS U A L P R O DUCTI ONS WWW.VI S U ALP R ODUCTIO N S.NL Geschreven voor Cuelux 1.03.24 maart 2011 2011 Visual Productions Als bij dit handboek software wordt geleverd waarvoor een gebruiksrechtovereenkomst

Nadere informatie

Music Creator Aan de slag

Music Creator Aan de slag Music Creator Aan de slag Informatie in dit document kan zonder voorafgaande mededeling veranderd worden, en vertegenwoordigt geen verbintenissen met Cakewalk, Inc. De in dit document beschreven software

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie