Coolux Pandoras Box v5.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coolux Pandoras Box v5.5"

Transcriptie

1 1 Coolux Pandoras Box v5.5 Beste Pandoras Box gebruikers, U kunt nu de nieuwe Pandoras Box Version 5.5 downloaden. Vindt hier onder een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen/functies. Voor meer gedetailleerde informatie refereren wij naar de changelog. Hier zijn een paar van WAT IS NIEUW highlights van de versie 5.5: ++ CONTAINER DRAG EN CONTAINER COPY ++ Verslepen en kopiëren van containers is verbeterd. Indien u nu een container versleept, kan deze naar ook naar een andere layer gesleept worden, dit is niet meer begrensd tot de layer waarop de container aangemaakt was. Indien de container versleept wordt naar een ander layer type, zal de container rood kleuren om aan te geven dat bepaalde keys kunnen verloren gaan. Als extra wordt er ook een waarschuwing pop up getoond. Deze dialoog kan gedeactiveerd worden in de Configuration tab General Settings, door het uitvinken van de optie Warn when clip drag would lead to change of layer type. Indien u de container wenst te verslepen zonder deze te verplaatsen naar een andere layer, houdt dan de SHIFT toets ingedrukt. Dit lockt de container aan de layer boorden. De CTRL toets ingedrukt houden tijdens het verslepen van een container activeert de kopie functie. Van zodra u loslaat boven dezelfde of een andere layer, hebt u een kopie gecreëerd van de originele container. U kunt dit eveneens doen met meerdere geselecteerde containers. ++ OPSLAAN ACTIEVE WAARDES ++ Opslaan van actieve waardes als key frames in de tijdslijn is uitgebreid met extra opties. Ten eerste, is er een nieuw commando Store Active to Time bij het rechtsklikken in de Sequence tab s tijds bar. Een dialoog opent vragende naar de tijd waar de keys moeten aangemaakt worden. Verder, kunt u kiezen of u ALLE actieve parameters wenst op te slaan of enkel diegene die toebehoren aan een bepaalde device of parameter groep. Om bijvoorbeeld enkel en alleen de X Position te bewaren, expandeer alle parameters in de Device Tree (bv. Gebruikmakend van het + symbool) en maak een rechtsklik op de parameter X Pos en klik op Store Active. Indien een level hoger rechtsklikt, in ons geval Position, zullen de keys X Pos, Y Pos en Z Pos aangemaakt worden indien zij allen actief waren. Op dezelfde manier kunnen active waardes bewaard worden per layer of per server / player / DMX device.

2 2 Ten laatste, maar niet het minste, indien u een actieve waarde hebt en dan een key creëert door rechts te klikken in de tijdslijn op de parameter track, zal de nieuw gecreëerde key onmiddellijk aangepast worden aan de waarde en de actieve status van de parameter deactiveren. ++ AUTOMATISCHE FADE IN EN OUT VOOR OPACITY EN VOLUME ++ De Configuration tab biedt nu de mogelijkheid om automatische key creatie in te stellen. U kunt kiezen of er altijd keys geprogrammeerd dienen te worden, voor de parameters opacity en volume, van zodra de container aangemaakt wordt. Indien u de optie single key kiest wordt een key aangemaakt aan het begin van de container, de optie Fade in creëert twee keys en Fade in and Out creëert vier keys. Indien u een fading scenario kiest dan kunt u ook de fade tijden instellen. en twee voor de fade out. In het voorbeeld links afgebeeld, is een fade in en out scenario ingesteld met de default tijd van 1 seconde. Van zodra u nu rechts klikt in de Sequence tab, bijvoorbeeld in de opacity track of X Pos track, wordt een container aangemaakt die automatisch vier keys bevat, twee voor de fade in Naast dit, worden deze vier kies gegenereerd van zodra een actieve waarde wordt opgeslagen (aanmaak van een container) of wanneer een asset versleept wordt van de Project tab in de sequence.

3 3 ++ PANDORAS BOX WEB BROWSER, CLICK EVENTS EN POINTER LAYER ++ Pandoras Box versie 5.5 bevat de functies om toegang te krijgen tot internet pagina s, deze te renderen als zogenaamde Browser Assets, en ze zo zichtbaar te maken op graphic of video layers. Voor het aanmaken van een browser asset, eenvoudig weg rechtsklikken in uw Project tab en klik op Add Browser, wijs dan een domein (bv. en texture grootte toe in de inspector tab. U kunt ook de look wijzigen door het beïnvloeden van de achtergrondkleur. De asset kan dan toegewezen worden aan een layer, juist zoals een video of afbeelding. Denk er aan dat het render en laadt proces tot 15 seocnden kan duren afhankelijk van de texture size en complexiteit van de website. Dit is ook afhankelijk van de internet connectie. Daar bovenop, biedt versie 5.5 de mogelijkheid het aanvaarden van klik events (klik inputs) die plaats vinden op de master of client systemen, bijvoorbeeld wanneer een mouse toets aangeklikt wordt of wanneer een airscan gebruikt wordt. De klik input wordt dan doorgestuurd naar de zichtbare layer en in het geval van een browser asset, wordt de onderliggende link uitgevoerd. Deze klik inputs kunnen enkelvoudige touch inputs zijn bij gebruik van Windows XP of multi touch inputs bij gebruik van Windows 7 of hoger. Om klik events te activeren, selecteert u de client in de Device Tree tab en ga naar zijn inspector. De toets Input Settings opent een dialoog waar u de output(s) van uw keuze kunt activeren om de lokale inputs te routen naar de layers. Deze routen naar een Widget Designer Device vereist dat dit device aanwezig is in uw device boom en toelaat om te monitoren en werken met de muis input informatie in de Widget Designer. Deze recent geïntroduceerde functie wordt Layer Picking genoemd. Indien u de mogelijk wenst te hebben te klikken in de gerenderde preview tab op uw master, activeer dan eenvoudig weg de Picking Mode door het highlighten van het link symbool in de rechter bovenhoek van tab, zoals weergegeven in de tekening hier links onderaan. Als een derde functie introduceren we Pointer Layers om de muis pointer zichtbaar te maken. Rechts klik in device boom tab, kies Add Layer > Pointer en ken een media toe. Nu, afhankelijk van de opacity van de layer, wordt de pointer layer automatisch getoond: a) in de Preview tab indien u zich in Picking mode bevindt

4 4 b) in het kleine render venster van de cients c) in het full screen render venster van de clients indien de check box Show Cursor in Fullscreen geactiveerd is. U kunt deze optie vinden in het client venster zelf of in de beschreven input settings dialoog. ++ PANDORAS BOX WEB SERVER ++ Versie 5.5 komt met de nieuwe ontwikkelde Pandoras Box Web Server. Het biedt remote controle aan van een Pandoras Box project die kan geïmplementeerd worden in een website. Alle PB Automation commando s, gekend van de SDK, zijn nu uitvoerbaar in JavaScript taal, en kunnen dus ingevoegd worden in de HTML code door uw web ontwikkelaar. De Web Server settings kunnen gevonden worden in de Configuration tab Web Server. Standaard wordt het poortnummer 6214 gebruikt door de web server. Wij hebben een demo website voorbereid om u te tonen wat kan gedaan worden met PBAutomation commando s en hoe ze kunnen geïmplementeerd worden in de website code. Wenst u deze te bekijken, open dan een Pandoras Box master, start de webserver in Configuration Web Server, dit activeert de web server. Ga dan naar uw browser en geef het IP adres en poortnummer in. Bv. (als alternatief kunt u het adres kopiëren en plakken van uit de Configuration tab), dit maakt verbinding met de web server en toont de aangeleverde web site. Deze site bevat een link naar de demo site welk standaard geïnstalleerd wordt in de web root folder onder c:\coolux\content. Indien u uw eigen site wenst aan te maken, plaats deze dan in de web page root folder. Denk er aan dat de interne Pandoras Box Web Server gebruikt kan worden zonder toegang tot het internet, deze is bedoeld om gebruikt te worden in lokale (veilige) netwerken. Voor grotere installaties kan het interessant zijn dat externe web servers kunnen gebruikt worden in combinatie met deze PB web server. Bijvoorbeeld, een Appache HTTP server kan gebruikt worden of om het even andere web server die ondersteuning biedt voor de scripting taal php. Deze server wordt dan gebruikt om de web sites te leveren aan de browser en commando s door te sturen of te ontvangen van de PB web server. Deze opstelling heeft voordelen voor grotere installaties en voor deze die toegang nodig hebben tot internet (omdat de PB server onzichtbaar kan zijn), of voor database applicaties.

5 5 ++ FIREFLY 2D PARTICLE SYSTEEM BESCHIKBAAR VOOR PLAYER SOFTWARE ++ Pandoras Box biedt nu particle systeem oplossing ook voor players. Tot versie 5.5 was het FireFly TM enkel en alleen beschikbaar voor server systemen. De functies zijn opnieuw ontworpen om ook overeen te komen met de 2D compositie ruimte bij Players. Particle systemen maken flexibele content creatie mogelijk en kunnen gebruikt worden voor zowel creatieve als interactieve oplossingen. Zoals gekend van de 3D particles, kunnen verschillende emitters ingesteld worden bestaande uit verschillende parameters die de look en gedrag beïnvloeden van FireFly Particles. ++ NIEUWE OPSTART DIALOOG EN CONFIGURATION TAB ++ Een nieuwe opstart dialoog wordt getoond bij het starten van Pandoras Box. Deze geeft u de keuze om ofwel een recent bewaard project te laden of en nieuw project te starten. Indien u een nieuw project wenst te starten kunt u het al een naam geven in deze dialoog, maar het is niet meer noodzakelijk om op dit moment reeds te bepalen waar u het project wenst te bewaren. Er wordt u tevens de keuze geboden om wel of niet te starten met definiëring van de advanced configuration settings. Deze configuration settings kunnen zoals gewoonlijk teruggevonden worden in de Configuration tab welke nu geherstructureerd is met verschillende secties. De configuration settings van clients zijn eveneens verplaatst van de inspector tab naar hier en kunnen geraadpleegd worden na selectie van de overeenkomstige client via de drop down lijst. De tab in het algemeen bevat ook enkele nieuwe opties, bv. Betreffende het gedrag van de Pandoras Box Web Server. Alle configuration wijzigingen betreffende de software instellingen worden in de show file zelf bewaard en geladen bij het openen van het project op een andere computer. Settings betreffende de hardware (het systeem zelf) worden bewaard op de lokale machine. ++ RELATIEVE CONTENT PAD EN BUNDLE PROJECT ++ Wij ondersteunen nu een relatieve pad waar content kan bewaard worden. Dit is vooral interessant voor gebruikers die de functie Bundle Project gebruiken. Bij het bewaren van een project wordt een folder assets aangemaakt juist naast de show file. Indien u content kopieert naar deze folder en ze van daaruit in uw Pandoras Box project sleept, dan is de content link steeds relatief. Dit betekent dat u de project folder kan verplaatsen (inlusief de *.xml en asset folder) naar om het even welke gewenste pad, zonder de content opnieuw te moeten gaan linken. U kunt de assets folder ook als Watch Folder gebruiken in Pandoras Box. ++ IMPORTEREN CONTENT: WATCH FOLDER EN SLEPEN VAN IN EXPLORER ++

6 6 Importeren van content in uw Pandoras project is uitgebreid op twee manieren. Ten eerste, u kunt een folder in de project tab instellen als een zogenaamde Watch Folder door er op te klikken om zijn eigenschappen te zien in de inspector tab en, daar, de overeenkomstige check box aanvinken. Indien de folder reeds files bevat, dan kan de check box gevonden worden na het klikken op het + symbool voor de Attributes of Folder. Een dialoog opent en laat u een folder kiezen op de harde schijf. Nu zullen alle files die in deze folder staan geïmporteerd worden in de Watch folder en vervolgens in uw project. Extra files gekopieerd in deze folder op de harde schijf zullen automatisch verschijnen in de Watch folder. Gewijzigde files worden optioneel herladen (lees hieronder). Verwijderde files, ofwel in Pandoras Box of op de harde schijf zullen nog steeds beschikbaar zijn op de andere plaats. Ten tweede, is het mogelijk om Windows verkenner te openen of om het even welke andere file verkenner en files en folders te slepen van daar in Pandoras Box. U kunt ofwel de muisknop loslaten in de Project tab of of in de Preview tab of in de Device boom tab zoals hier links weergegeven. ++ HERLADEN CONTENT GEBEURT AUTOMATISCH ++ Alle files in het project worden constant gemonitord op de harde schijf en van zodra een file wijzigt, wordt een automatisch herladen uitgevoerd door Pandoras Box. Daar bovenop wordt de file verspreid naar de clients. In vorige versies had u enkel en alleen de mogelijkheid om de content manueel te herladen, of door het volledig herstarten van de Pandoras Box of door het klikken van de Reload toets in de File Inspector. Herladen is noodzakelijk wanneer content gewijzigd is op de harde schijf, nadat deze geïmporteerd was in Pandoras Box. Dit is vooral van toepassing voor stilstaande beelden omdat Pandoras Box deze bewaart als afzonderlijke cache file. Met het getriggerde herladen, wordt de cache file automatisch herladen. Indien u de monitoring wenst uit te schakelen, vink dan de volgende optie uit in de Configuration tab, sectie General Settings. Daar vindt u tevens de optie voor het deactiveren van een automatische spread getriggert door een file wijziging.

7 7 ++ DEFAULT OPACITY WAARDE ++ De default waarde van de opacity parameter is gewijzigd naar 255 of 100%. In voorgaande versies was de default waarde 0. Indien u wenst terug te keren naar dat gedrag, dan kunt de check box Default Opacity is full uitvinken in de Configuration tab, sectie General Settings. Houdt er rekening mee dat dit resulteert in een verschillend show gedrag wanneer u omschakelt gedurende of na de show programmering. De default volume parameter voor video layers en ASIO tracks is gewijsigd van 96dB baar 0dB en kan ook omgeschakeld worden met dezelfde check box. ++ PARAMETER WAARDE DEMPING ++ Instellen van parameter demping is nu mogelijk per layer en per parameter afzonderlijk, niet enkel en alleen voor translation, rotation en scaling parameters per systeem. De default smoothing instelling voor alle parameters is nog steeds 500. Dit betekent dat actieve waardes niet direct of brusk (0mS) worden toegepast maar binnen de 500mS om een zachte verplaatsing te verkrijgen. Indien u het time frame wenst te wijzigen of de smoothing volledig wenst uit te schakelen, bijvoorbeeld bij het werken met een lichtconsole en kleuren effecten op de layers, selecteer de client dan in de Device boom tab en ga naar de inspector tab. De smoothing instellingen voor het hele systeem zijn nog steeds wijzigbaar direct in de inspector, waarbij de Individual Parameters de Smoothing dialoog opent welke specifieke modificaties toelaat.

8 8 ++ PLAYLIST ++ Een playlist biedt de mogelijkheid om snel en eenvoudig een aantal mediafiles in volgorde weer te geven, zonder afzonderlijke containers te moeten programmeren in de sequence. In het rechts klik menu van de Project tab kunt u het commando terugvinden om een Playlist toe te voegen. Om media files te kunnen toevoegen aan de playlist, selecteert u de Playlist en kijk in de nieuwe tab Playlist (naast de Particles tab). Nu kunt u afbeeldingen, video en audio files van de Project tab slepen in de Playlist tab. Elke nieuwe versleepte resource zal toegevoegd worden op het einde van de lijst (zelfs wanneer de playlist al aan het lopen is). Indien u de files in een andere volgorde wenst te plaatsen, (mukti ) selecteer een item en verplaats het of ken een ander Index nummer toe. Wissen van files is mogelijk met de Delete toets op uw klavier of door het respectievelijke commando te kiezen in het rechts klik menu. U kunt eveneens de duur, fade tijd en transitie effect opnieuw aanpassen, indien meerdere items geselecteerd zijn dan wordt de setting toegepast op alle geselecteerde items. Verder naar rechts vindt u In en Out tijden welke enkel effect hebben op video s of audio files en het begin en eind frame bepalen. Notities voor intern gebruik kunnen eveneens toegevoegd worden. De volledige duur van alle files (min de fade tijden, aangezien er dan twee files tegelijk weergegeven worden) resulteren in de lengte van de Playlist. Dit wordt weergegeven in de inspector tab. Verder biedt dit instellingen voor Folder en File ID, resolutie, verhoudingsmode. Als laatste stap, dient de Playlist toegewezen te worden aan een video layer. U kunt dit toewijzen als een actieve waarde of programmeren op de tijdslijn als één enkele container. Denk er aan, dat u dezelfde Playlist kunt toewijzen aan meerdere video layers. Dan kan dan playback status verschillend zijn per layer, bv. Één layer kan in pauze mode zijn en de file tonen met index 5, de andere in play mode tussen index 10 en 11. De Playlist tab biedt een drop down menu die alle layers bevat waaraan de playlist is toegewezen. Afhankelijk van deze drop down menu, wijzigt de Playlist en geeft de playback mode weer van de layer en de huidige actieve index file wordt in het groen opgelicht. In de afbeelding links is de gekozen Playlist op layer 1 momenteel aan het faden tussen twee beelden.

9 9 ++ NIEUWE WARPER MET AUTOMATISCHE MARKER CALIBRATIE ++ relatieve afstand van de twee marker instanties. Versie 5.5 bevat een nieuwe versie van de warper. Als toevoeging op de import van 3 e partij 3D objecten is het nu mogelijk zogenaamde Markers te koppelen aan deze. Zij zijn beschikbaar via de tab Marker. Voeg eerst een paar markers toe en positioneer ze op het virtuele object door te kijken op uw scherm. In de Calibration Mode mag u in tweede instantie de markers positioneren binnen het geprojecteerde beeld op het echte object. Eens dit gedaan, zal de toets Update Cal de camera positie berekenen die best overeenkomt met de Als laatste stap (dit kan ook gedaan worden alvorens de positionering van de markes) dient u de lens factor of de FOV in te stellen in de tab Camera/View. ++ AEON FX ++ Tal van nieuwe FX zijn beschikbaar in V5.5.

10 10 Coolux PB Menu ++ PB Menu Installer Rev Deze versie biedt heel wat verbeteringen en nieuwe functies: Pandoras Box QUAD Systeem gebruikers kunnen EDID s uitlezen, editeren en snel automatisch custom EDIDs genereren. Volledig geïntegreerde ftp Server met gebruikers administratie voor eenvoudige content uitwisseling Configureerbare VNC Server DMX ondersteuning Enz PB Remote Installer Rev PB Remote 177 met verschillende workflow verbeteringen: Visueel multi pagina server management op de Remote desktop Ftp Client voor directe content up en download Screenshot mogelijkheid Enz..

11 11 Widget Designer Version 4.5. Widget Designer 4.5 Rev. 488 Zoals u zult zien reflecteert het veel van de nieuwe toegevoegde Pandoras Box functies op verschillende manieren. Hier zijn enkele van de Widget Designer s nieuwe functies: ++ TUIO INPUT SUPPORT ++ Uitgebreide compatibiliteit met 3 e partij devices, software sensors enz. ++ MOUSE & TOUCH INJECTION ++ Camera tracking, AirScan en/of TUIO inputs kunnen nu gebruikt worden om ze direct te laten interacteren met om het even welke Pandoras Box display output. ++ GESTURE SUPPORT ++ Kinect, AirScan of andere soorten van multi touch applicaties kunnen nu makkelijker betrokken worden bij gebaren gebaseerde acties zoals vegen enz. ++ REMOTE TRACKING VOOR MEERDERE AIRSCAN, CAMERA & KINECT INPUTS ++ het is nu mogelijk om touch data te verzamelen van een groot aantal input bronnen, dit om een omvangrijk aantal multi device tracking scenario s nog preciezer te maken.

Net2 kaarten bedrukken

Net2 kaarten bedrukken kaarten bedrukken kaarten bedrukken - Welke methode? Er bevinden zich twee pakketen om kaarten te bedrukken in de software. Een basis vast formaat dat al aanwezig is in de software sinds 2003 (V3.16) en

Nadere informatie

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode.

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode. Eindgebruiker Quick Start Guide Overzicht De exacqvision Client software bestaat uit 3 schermen: Live, Search, en Setup. Om in het gewenste scherm te geraken, klik je op het desbetreffende pictogram aan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

ActiveBuilder Handleiding

ActiveBuilder Handleiding ActiveBuilder Handleiding Auteur: TalkActive I/S Datum: Juli 2004 Versie: R. 1.01 Taal: Nederlands Copyright 2004 - Talk Active alle rechten voorbehouden. Inhoud: 1. INTRODUCTIE...2 2. SNEL STARTEN...3

Nadere informatie

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer Siemens Industry Mall Handleiding Winkelwagenbeheer Page: 1 of 22 Inhoudstafel 1 VOORWOORD...3 2 CREATIE VAN WINKELWAGENS...4 2.1 Opladen van een bestaande winkelwagen uit de Mall... 4 2.2 Selectie van

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL PRO 4000 NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL 1 1.0 BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN HET PRO 4000 SYSTEEM - H.264 compressie techniek full D1 - Volledig

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

iphone app - Rapporten

iphone app - Rapporten iphone app - Rapporten Rapporten - iphone App Net2 AN1114-NL Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie

Nadere informatie

DMX LIGHTPLAYER. Inleiding...2. DMX bibliotheek...3. Kanalen programmeren...7. Sequentie creëren...11

DMX LIGHTPLAYER. Inleiding...2. DMX bibliotheek...3. Kanalen programmeren...7. Sequentie creëren...11 DMX LIGHTPLAYER Inleiding...2 DMX bibliotheek...3 Kanalen programmeren...7 Sequentie creëren...11 Inleiding De DMX LightPlayer is zeer gebruikersvriendelijk. Importeer een bestaand toestel of creëer een

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

adobe Premiére Pro CC?

adobe Premiére Pro CC? Hoe maak je een stopmotion in adobe Premiére Pro CC? MULTIMEDIATECHNOLOGIE OPDRACHT TECHNIEK Academiejaar 2013-2014 Studente: Stefanie Rondelez, 1 GMB Lector: Mevr. Ann Audenaert INHOUDSTAFEL --> Stap

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

Pervasive PSQL Product activeren. Hoofdstuk 1 Pervasive PSQL product activeren. Online activeren. Remote activeren

Pervasive PSQL Product activeren. Hoofdstuk 1 Pervasive PSQL product activeren. Online activeren. Remote activeren Hoofdstuk 1 Pervasive PSQL product activeren Vanaf versie 11 van Pervasive is de licentie gekoppeld aan het computer-id. Het is dus niet meer mogelijk om één licentie gelijktijdig op meerdere computers

Nadere informatie

Watcheye AIS op ipad

Watcheye AIS op ipad Watcheye AIS op ipad Deel uw NMEA / AIS informatie met uw ipad met tussenkomst van uw PC/Laptop. Het is mogelijk om de Watcheye AIS applicatie op uw ipad te koppelen met uw AIS, door de NMEA data die de

Nadere informatie

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden:

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: Summa Cutter Tools 1 Cutter tools Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: 1. Plug-in voor Corel (vanaf versie 11) en Adobe Illustrator (vanaf versie CS). De plug-in voor Corel installeert

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Symbolen in AutoCad Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Introductie In AutoCad is het mogelijk om veelgebruikte

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Configuratie Bestanden

Hoofdstuk 7 Configuratie Bestanden Hoofdstuk 7 Configuratie Bestanden Alle ZoomText instellingen kunnen opgeslagen en weer hersteld worden met gebruik van de configuratie bestanden. Configuratie bestanden controleren alle ZoomText functies;

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

1.1 Selecteren van Locatie en scherm

1.1 Selecteren van Locatie en scherm Handleiding 1 Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1 Selecteren van Locatie en scherm... 4 2. Locatie... 5 2.1 Onderhoudshistorie... 5 3. Client... 6 3.1 Pagina beheer... 6 3.2 Zelf een pagina aanmaken... 7 3.2.1

Nadere informatie

Monteren van een STOP MOTION filmpje ADOBE PREMIER Stap 1: Hoe start je een nieuw project.

Monteren van een STOP MOTION filmpje ADOBE PREMIER Stap 1: Hoe start je een nieuw project. Monteren van een STOP MOTION filmpje ADOBE PREMIER Stap 1: Hoe start je een nieuw project. Vooraleer we beginnen met de software te gebruiken is het beter om alle programma s die we niet nodig hebben af

Nadere informatie

iphone app - Roll Call

iphone app - Roll Call iphone app - Roll Call Roll Call - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Versie 1.3.15.0 Bladzijde 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie:... 3 Systeemeisen:... 4 Installeren op een SX100:... 5 De Werking:... 6 Scannen van

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Contict Drive!... 2 2. Aan de slag met Contict Drive... 3 2.1 Registreren... 3 2.2 Een Vault aanmaken... 4 2.3 Contict Drive

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

SMARTPHONE APPLICATIE HANDLEIDING

SMARTPHONE APPLICATIE HANDLEIDING SMARTPHONE APPLICATIE HANDLEIDING INHOUD GV Smartphone applicatie handleiding... 3 1 Enkele nota s:... 3 2 Windows Smartphone GV-MSView... 3 2.1 GV-MSView Live beelden instellen... 3 2.2 GV-MSView Opgenomen

Nadere informatie

CMS Handleiding. Opgesteld door

CMS Handleiding. Opgesteld door CMS Handleiding Opgesteld door Alleen beschikbaar voor klanten v1.2 24-01-2008 Index 1. Inloggen... 3 2. De CMS Omgeving... 5 NAVIGATIE... 5 MENU... 6 CONTENT... 6 3. Content Wijzigen... 7 DE WERKBALK...

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Handleiding muziek spelen van een tablet.

Handleiding muziek spelen van een tablet. Handleiding muziek spelen van een tablet. Wat heb je nodig: een tablet minimum 8.4 groot (8.4, 9.7, 10.1, 105, 11.6, 12.2 13.3 zijn geschikt) Wanneer je die nog moet aanschaffen kan ik wel raad geven na

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

2 Pagina s binnen TYPO3

2 Pagina s binnen TYPO3 2 Pagina s binnen TYPO3 Als u links onder de module Web klikt op de submodule Pagina krijgt u aan de rechterzijde het volgende scherm: Afbeelding 2.2 (frontend) Afbeelding 2.1 (backend) De gele, blauwe

Nadere informatie

GV-VMS... 3. Live beelden... 3. Content List... 4. Ontwerp... 4. Inzoomen... 5 PTZ... 5. Opgenomen beelden... 6. Content List... 6. Opzoeken...

GV-VMS... 3. Live beelden... 3. Content List... 4. Ontwerp... 4. Inzoomen... 5 PTZ... 5. Opgenomen beelden... 6. Content List... 6. Opzoeken... GEOVISION VMS INHOUD GV-VMS... 3 Live beelden... 3 Content List... 4 Ontwerp... 4 Inzoomen... 5 PTZ... 5 Opgenomen beelden... 6 Content List... 6 Opzoeken... 6 Object Search... 6 Bewaren... 8 2 GV-VMS

Nadere informatie

Werken op afstand via internet

Werken op afstand via internet HOOFDSTUK 12 Werken op afstand via internet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om op afstand met de ROS artikel database te kunnen werken. Alle benodigde programma s kunnen worden gedownload

Nadere informatie

Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer

Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer Annotation SW User s Guide Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer 2011. 5 PenAndFree Co.,Ltd 0 Deze handleiding beschrijft alle functies die

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

DIGITALE FOTO'S O V E R Z I C H T E L I J K B E W A R E N

DIGITALE FOTO'S O V E R Z I C H T E L I J K B E W A R E N Een digitale fotoverzameling is al snel een redelijk onoverzichtelijke bende. Waarbij u uzelf af zou kunnen vragen: "Hoe kan ik mijn digitale foto's overzichtelijk bewaren?" Een digitale camera is allang

Nadere informatie

Gebruik van de Citrix Desktop Environment TU Delft

Gebruik van de Citrix Desktop Environment TU Delft weblogin.tudelft.nl Gebruik van de Citrix Desktop Environment TU Delft Citrix ICA Client Weblogin.tudelft.nl in het gebruik Bestemd voor: Medewerkers TU Delft Versie: 0.3 Datum: 02-03-2009 Eigenaar: SSC

Nadere informatie

HANDLEIDING. Dit document beschrijft de installatie, configuratie en gebruik van de Netduino Plus 2 monitoring oplossing

HANDLEIDING. Dit document beschrijft de installatie, configuratie en gebruik van de Netduino Plus 2 monitoring oplossing 1 HANDLEIDING V2.0.2.0-2013 Dit document beschrijft de installatie, configuratie en gebruik van de Netduino Plus 2 monitoring oplossing Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Software installatie...

Nadere informatie

Secure File Sync - Quick Start Guide

Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync Quick Start Guide 1. Installatie van de applicatie op een computer; 2. Gebruik van de applicatie; 3. Bestanden delen vanuit de applicatie; 4. Gebruik

Nadere informatie

Micro Computer Service Center. Installatie

Micro Computer Service Center. Installatie Micro Computer Service Center Installatie MCSC BDR versie 2.7 van 01/01/2013 2013 Contents I. Uit te voeren bij MCSC voor vertrek naar de klant... 3 1. Bdr opzetten... 3 2. Bdr aanmaken in McscCom... 3

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Internet Video Deurbel. SNELSTART Gebruikersopties Handleiding voor de App

Internet Video Deurbel. SNELSTART Gebruikersopties Handleiding voor de App Internet Video Deurbel SNELSTART Gebruikersopties Handleiding voor de App In deze handleiding worden alle functies uitgelegd om u wegwijs te maken van ons product. Door middel van foto s proberen we alles

Nadere informatie

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Uw omvormer van Samil Power is uitgerust met een Wi-Fi module, waarmee u uw omvormer op afstand uit kunt lezen. Samil power biedt het programma V-IPlant

Nadere informatie

Viewlog Viewlog Interface Functiepaneel Bestanden bewaren Dmv Logboek... 5

Viewlog Viewlog Interface Functiepaneel Bestanden bewaren Dmv Logboek... 5 VIEWLOG HANDLEIDING INHOUD Viewlog... 3 1. Viewlog Interface... 4 1.1 Functiepaneel... 5 2. Bestanden bewaren... 5 2.1 Dmv Logboek... 5 2.2 Dmv Exporteren als AVI of EXE... 6 2.3 Dmv Favorieten... 7 2.4

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

Gudrun Xpert. Handleiding Opladen Bestanden V1.3

Gudrun Xpert. Handleiding Opladen Bestanden V1.3 Gudrun Xpert Handleiding Opladen Bestanden V1.3 Pagina 2 van 7 Gudrun Xpert Handleiding Opladen Bestanden 1 Inleiding Versie Omschrijving Auteur Status 1.0 Initiële versie Jerry Gielis en Final 1.1 Bijkomende

Nadere informatie

Welkom bij Digicel Online Top Up

Welkom bij Digicel Online Top Up 1 Welkom bij Digicel Online Top Up Welkom en bedankt voor het kiezen van Digicel Online Top Up, de snelste en gemakkelijkste manier om top up te versturen naar landen in de Caribische regio. Onze website

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

1 van 8 22-2-2012 20:43

1 van 8 22-2-2012 20:43 1 van 8 22-2-2012 20:43 Garmin Basecamp is een gratis software programma van Garmin. Het vergelijkbaar met mapsource, echter met de nieuwe toestellen (oregon, dakota en gpsmap 62) heeft het een aantal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Versie 4.4 Gebruikershandleiding januari 2016 Inhoud 2. Inleiding... 3 Wat is WordPress?... 3 Wordt constant verbeterd... 3 3. De structuur van uw website... 4 4. De WYSISWYG-editor en het plaatsen van

Nadere informatie

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUCT BESCHRIJVING ] [ Dit vernuftige on-screen toetsenbord met virtuele muis klik mogelijkheden en spraak uitvoer maakt snel typen

Nadere informatie

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE Popsy Financials Overstap Access-MSDE 1 Inhoudstafel 1/17 1 Installatie van een MSDE server... 3 1.1 Microsoft SQL Express 2008... 3 1.2 Aanmaken van ODBC connectie naar de server... 9 1.3 Voorbereiding

Nadere informatie

Louis van Amerongen - Witteveen+Bos

Louis van Amerongen - Witteveen+Bos Christiaan Post Mark Stals - Sweco - Gemeente Eindhoven Louis van Amerongen - Witteveen+Bos Algemeen: Tijdens deze workshop zullen we twee manieren behandelen om vanuit MicroStation een 3D model om te

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Bewerken

Hoofdstuk 8: Bewerken Hoofdstuk 8: Bewerken 8.0 Inleiding Bewerken in Excel gaat grotendeels hetzelfde als het bewerken in andere Microsoft Office programma s. Als het bekend is hoe in Word tekst te knippen en plakken, dan

Nadere informatie

Instructies Zitecraft Content Management System (CMS)

Instructies Zitecraft Content Management System (CMS) Instructies Zitecraft Content Management System (CMS) Inloggen Het CMS wordt geopend via http://zitecraft.com/login of er kan op het icoontje rechtsonder op de zite geklikt worden. Vervolgens dient het

Nadere informatie

ViSoft Premium Nieuw in update Nieuwe functies

ViSoft Premium Nieuw in update Nieuwe functies ViSoft Premium 2009 Nieuw in update 2009-2 1 Nieuwe functies 1.1 Uitgebreidere sanitair zoek mogelijkheden Het is nu mogelijk om in alle merken tegelijk een zoek opdracht te starten. Start het zoeken vanuit

Nadere informatie

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ Stijn Van Baekel 1/19 - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ laatste aanpassing: 08/10/2008 Stijn Van Baekel 2/19 Index Index... 2 Inleiding... 3 1. Tonen van pagina s... 4 2. Beheer van pagina

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

AN0019-NL. Videorapporten gebruiken. Overzicht. Algemene bediening. Tijdlijn

AN0019-NL. Videorapporten gebruiken. Overzicht. Algemene bediening. Tijdlijn Videorapporten gebruiken Overzicht Met videorapporten kunnen gebruikers videobeelden bekijken en systeemgebeurtenissen continu monitoren. Met de videorapportfunctie van Paxton10 kunnen live en reeds gearchiveerde

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

HANDLEIDING. Terug zoeken en archiveren met de Mobotix Control Center 2.2

HANDLEIDING. Terug zoeken en archiveren met de Mobotix Control Center 2.2 HANDLEIDING Terug zoeken en archiveren met de Mobotix Control Center 2.2 De event player: Selecteer een camera door het desbetreffende beeld 1 keer aan te klikken met de muis. Rondom het live beeld verschijnt

Nadere informatie

Admin handleiding. Essentius Dropbox handleiding. Pagina 1

Admin handleiding. Essentius Dropbox handleiding. Pagina 1 Admin handleiding Dropbox kun je vanaf elke computer met een internetverbinding gebruiken. Met behulp van een e- mailadres maak je je eigen dropbox aan. Dropbox stelt gratis 2 gb opslagruimte ter beschikking,

Nadere informatie

Website bouwen met frontpage

Website bouwen met frontpage Website bouwen met frontpage Na het openen van frontpage komen we in volgend scherm terecht: hier gaan we in de rechter- Kolom kiezen voor Page Templates. Als vb ga ik de startpagina namaken van mijn site,

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handleiding voor Zotero versie 2.0

Handleiding voor Zotero versie 2.0 Handleiding voor Zotero versie 2.0 Michiel Wolda De handleiding voor Zetero is geschreven voor de lezers van het boek Deskresearch: Informatie selecteren, beoordelen en verwerken: tweede editie (Van Veen

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2017 1 Inhouds opgave 1. Hoe log ik in? Inloggen in het CMS systeem is heel simpel! Hoe log ik in? Een pagina toevoegen. Een pagina vullen/aanpassen.

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Windows 8, Windows 8.1, deel II

Windows 8, Windows 8.1, deel II Windows 8, Windows 8.1, deel II Opstarten op bureaublad Daar we toch de gewoonte hebben om via het bureaublad te werken, is het misschien handig om de PC te laten opstarten op het bureaublad in plaats

Nadere informatie

Handleiding Joomla! 1.5

Handleiding Joomla! 1.5 Handleiding Joomla! 1.5 Versie :0.1 2/20 Inhoud 2. Aanmelden... 4 3. Artikelbeheer... 5 3.1 Nieuw artikel toevoegen... 5 3.2 Bestaand artikel wijzigen/verwijderen... 6 3.2.1 Front end editing... 7 4. Sectie

Nadere informatie

Web Modellen. Construsoft Nederland. Hengelder 16 6902 PA Zevenaar Telefoon +31 (0)316-340192 Fax +31 (0)316-342454

Web Modellen. Construsoft Nederland. Hengelder 16 6902 PA Zevenaar Telefoon +31 (0)316-340192 Fax +31 (0)316-342454 Web Modellen Construsoft Nederland Hengelder 16 6902 PA Zevenaar Telefoon +31 (0)316-340192 Fax +31 (0)316-342454 Voorwaarden Wanneer u een Web model wilt bekijken moet Internet Explorer versie 6.0 op

Nadere informatie

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers)

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om WorkTimer te gebruiken voor tijdregistratie. WorkTimer is een programma waarmee u eenvoudig

Nadere informatie

WebSite Director Gebruikersgids

WebSite Director Gebruikersgids WebSite Director Gebruikersgids CyberTeams, Inc. 104 South Main Street, Mt. Airy, MD 21771 301-829-6144! www.cyberteams.com CyberTeams and WebSite Director are registered trademarks of CyberTeams, Inc.

Nadere informatie

Pervasive PSQL Product activeren v2. Hoofdstuk 1 Pervasive PSQL product activeren. Online activeren. Remote activeren

Pervasive PSQL Product activeren v2. Hoofdstuk 1 Pervasive PSQL product activeren. Online activeren. Remote activeren Hoofdstuk 1 Pervasive PSQL product activeren Vanaf versie 11 van Pervasive is de licentie gekoppeld aan het computerid. Het is dus niet meer mogelijk om één licentie gelijktijdig op meerdere computers

Nadere informatie

Over deze handleiding

Over deze handleiding Handleiding Inhoudsopgave Over deze handleiding 3 Het startscherm 4 Hoe werkt het 5 Upload media 6 Ontwerp een thema 8 Gebruik van de design editor 10 Plan je content 12 Over deze handleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

SELECTEER EEN PAGINA TEMPLATE EN HOOFD VOOR DE PAGINA: Selecteer, in de PAGINA ATTRIBUTEN module rechts naast

SELECTEER EEN PAGINA TEMPLATE EN HOOFD VOOR DE PAGINA: Selecteer, in de PAGINA ATTRIBUTEN module rechts naast OPMAKEN VAN BERICHTEN EN PAGINA S ONE PAGER Berichten en pagina s worden op dezelfde wijze opgemaakt. Voor het opmaken van een bericht ga je in het navigatiemenu (afbeelding rechts) naar BERICHTEN > NIEUW

Nadere informatie

DE MODULE FOTOGALERIJ

DE MODULE FOTOGALERIJ DE MODULE FOTOGALERIJ Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1. INLEIDING... 2 2. PROCEDURE... 3 2.1. De module Fotogalerij openen... 3 2.2. Een galerij creëren.....4 2.2.1 Een galerij openen....4 2.2.2 Een galerij

Nadere informatie

Handleiding VTRec 1.3

Handleiding VTRec 1.3 Handleiding VTRec 1.3 Dit document beschrijft de werking van het programma VTRec op een Windows 7 SP1 en Windows 8.1 update 1 machine. Windows 8 (zonder.1) wordt niet ondersteund. Windows 7 moet worden

Nadere informatie

EDGE RECORDING MANAGER

EDGE RECORDING MANAGER EDGE RECORDING MANAGER INHOUD 1. Edge Recording Manager Windows... 3 1.1 Interface... 3 1.1.1 Algemene instellingen... 4 1.1.2 Hosts... 4 1.1.3 Live beeld... 5 1.1.4 Zoomen, PTZ en Fisheye... 7 1.1.5 Opgenomen

Nadere informatie

Handleiding Mailstore Add-in voor Microsoft Outlook

Handleiding Mailstore Add-in voor Microsoft Outlook Handleiding Mailstore Add-in voor Microsoft Outlook versie: 30 januari 2012 Het snel terugvinden van automatisch gearchiveerde e-mails Handleiding MailStore Add-in voor Microsoft Outlook Pagina 1 van 13

Nadere informatie

Een website ontwerpen in Dreamweaver met de opmaakweergave

Een website ontwerpen in Dreamweaver met de opmaakweergave Een website ontwerpen in Dreamweaver met de opmaakweergave door G. Van Soest Met Dreamweaver kan je zeer snel een website in elkaar bouwen; ook het onderhoud van een website is met Dreamweaver uiterst

Nadere informatie