1.Gebruikt materiaal bij oogsten van koninginnebrij. Dopjes (napjes) uit donkerbruine kunststof (donkerbruin = omgelarfde larfjes beter zichtbaar)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.Gebruikt materiaal bij oogsten van koninginnebrij. Dopjes (napjes) uit donkerbruine kunststof (donkerbruin = omgelarfde larfjes beter zichtbaar)"

Transcriptie

1 Oogsten van koninginnebrij. Sedert tientallen jaren oogst ik ieder jaar een aanzienlijke hoeveelheid koninginnebrij op een heel eenvoudige wijze. Vanaf 15 mei tot ongeveer 15 juli werk ik, voor het oogsten van koninginnebrij, met 10 tot 12 volken die gereserveerd zijn voor de oogst van koninginnebrij, kweken van koninginnen en aanzuigen van moercellen om te verdelen in het kader van de selectiewerkgroep. Ze zijn gehuisvest op 2 simplex formaat broedkamers en een honingkamer. De eventuele honingoogst die er bovenop komt is meegenomen maar hoeft niet noodzakelijk te zijn. Het meeste materiaal dat ik daarvoor nodig heb is zelf vervaardigd. Om de drie dagen wordt omgelarfd, geoogst en de oogst per kast gewogen. Voor het omlarven in de kunststof moerdopjes (napjes) worden werksterlarfjes gebruikt van zo n 12 à 16 uur oud. 1.Gebruikt materiaal bij oogsten van koninginnebrij. Dopjes (napjes) uit donkerbruine kunststof (donkerbruin = omgelarfde larfjes beter zichtbaar) Brij-lat met kunstnapjes (foto 1) In twee rijen worden zo n 50 kunstdopjes op de teeltlat geplaatst met behulp van gesmolten was. Ik gebruik een soldeerbout om de was vloeibaar te druppelen op de teeltlat en daarin de dopjes vast te drukken. De napjes worden altijd geplaatst zoals op bijhorende foto; in twee rijen en zodicht mogelijk aaneengesloten. Omlarfnaalden (foto 2) Sedert hun ontstaan, zo n goede 15 jaar geleden, gebruik ik een omlarfnaald van Chinese makelij met veertje. Voordien een metalen omlarfnaald. Bij het gebruiken van een Chinese omlarfnaald wordt het piepkleine larfje samen met het druppeltje brij waarin het ligt omgelarfd. Bij omlarven met metalen omlarfnaald komt het larfje droog te liggen. Ik kan je verzekeren dat, éénmaal je het omlarven met die omlarfnaald gewoon bent, je blindelings kunt omlarven Brij-raam.(foto 3) Dit raam is daarvoor speciaal vervaardigd. Het is met een dwarslat in twee verdeeld. In het bovenste gedeelte wordt een voederbakje geplaatst op de dwarslat en op zijn plaats gehouden met een paar gummies. In het onderste gedeelte, komt de teeltlat met de omgelarfde larfjes te hangen in de uitsparing. Het ontbreken van een onderlat bij dit raampje voorkomt dat ik de bijen in de ledige ruimte zou wegduwen naar onder. Nu wordt de teeltlat, met de belarfde cellen, als het ware in de wachtende 1

2 bijen gedrukt. De bijen die daar verblijven worden op deze manier onmiddellijk aangespoord om de larven te voederen. Raamstelling. Daarvoor gebruik ik twee in een rechthoek genagelde plankjes waarvan het onderste geribbeld is om wegschuiven van het raam met de jonge larfjes te verhinderen. De ribbels laten toe het raam zodanig te plaatsen dat de lichtinval in de cellen optimaal is. Het raam kan je op en neer bewegen en links en rechts verschuiven. Voeder. Aangezien het oogsten van koninginnebrij tijdens de honingoogst gebeurt en er op deze brijkasten een honingkamer staat kan ik mij niet veroorloven dat er in het aangeboden (prikkel)voeder andere ingrediënten zouden aanwezig zijn dan honing en bijenbrood (stuifmeel uit raten). Telkens bij het slingeren,voorjaar en zomer, wordt alle ontzegelwas met de ingelopen honing uit de ontzegelbak en de resten van afschuimen van de geoogste honing in een goed afsluitbaar recipiënt gedaan, daarbij worden enkele stuifmeelraten (weggenomen uit de volken tijdens de koolzaaddracht) verbrokkeld en alles nog eens overgoten met enkele liter vloeibare honing. Alles gemengd tot een soort honingwaspasta. Telkens er omgelarfd wordt, om de drie dagen, wordt dit voederbakje terug gevuld met deze pasta. Noodzakelijk is wel dat het voederbakje telkens wordt gereinigd en de overgebleven wasresten weggenomen. Dit bijvoederen is nodig om de moer aan de leg te houden en de bijen actief te houden tijdens perioden van slecht weer. Bijen met een ouderdom vanaf 7 tot 12 dagen zijn immers het meest geschikt om koninginnebrij te produceren, daarom deze voedselstimulatie om hun aantal op peil te kunnen houden. Breekmesje. Een smal breekmesje is nodig om bij het oogsten een gedeelte van de opgebouwde cellen af te snijden juist boven de larve. Loepe of vergrootglas. Het grote aantal omlarvingen (±500), die ik om de 3 dagen doe gedurende 2 maand, maakt het gebruik van een vaststaande loepe noodzakelijk voor mij. Indien je echter over een goed en scherp zicht beschikt is dit niet noodzakelijk. Opzuigtoestel. Dit is gewoon een kurk als afsluiter van het verzamelpotje met daarin twee gekromde glazen buisjes. Een kort, om lucht te zuigen uit het verzamelpotje en een lang om de brij uit de cellen in het verzamelpotje te zuigen. Een motor uit een afgedankte frigo of vriezer is een geschikt hulpmiddel om de zuigkracht te ontwikkelen. Potjes voor verkoop of bewaring van koninginnebrij. Enkel donkere, goed afsluitbare glazen potjes zijn geschikt voor het bewaren of verkopen van koninginnebrij. In bijenhandel te koop. 2. De larfjes van 12 à 16 uur oud. Aangezien ik 10 à 12 volken gebruik voor het oogsten van KBrij (koninginnebrij) en telkens zo n 500 à 600 larfjes nodig heb, en dit om de drie dagen in de periode van deze oogst, is het onbegonnen werk deze larfjes op te zoeken in één of ander volk. Het gebruik van één of twee zesramers is daarvoor ideaal en ook een deugdelijke planning is noodzakelijk. 2

3 De planning daarvoor is eenvoudig samen te vatten: laten we, bij de start, de dagen voorstellen door een letter die correspondeert met het uit te voeren werk: Dag/datum 2011 Kenletter Uit te voeren werk Maandag 16 mei I inhangen raam om te laten beleggen-gebruik op 20 mei Dinsdag 17 mei Woensdag 18 mei Donderdag 19 mei I inhangen raam om te laten beleggen-gebruik op 23 mei Vrijdag 20 mei O Start - omgelarfde cellen inhangen Zaterdag 21 mei X rustdag, Zondag 22 mei I inhangen raam om te laten beleggen-gebruik op 26 mei Maandag 23 mei O oogsten brij en opnieuw omgelarfde cellen inhangen Dinsdag 24 mei X rustdag, Enz Aangezien de omgelarfde larfjes nooit zullen uitgroeien tot volwaardige koninginnen is hier de genetische kwaliteit van de koninginnen die de larfjes zullen leveren niet van belang. Enkel de handelbaarheid van die volkjes is van belang omdat ik voor een lange periode om de 3 dagen een raam moet inhangen (dag I) om te laten beleggen en werken met zachtaardige volkjes is wel aangenaam. Ook is van groot belang dat de zesramer goed met bijen bezet is en voldoende voeder en stuifmeel bezit. De kleine larfjes moeten vanaf het ontluiken in het voedersap zwemmen. Zo kunnen ze gemakkelijk omgelarfd worden en blijven ze liggen op het druppeltje brij. Om steeds ruimte te hebben om het ledige teeltraam in te hangen hangt er in de 6ramer als kantraam een blind raam. Op dag I (inhangen) wordt het blind kantraam weggenomen zo kan er in het midden plaats gemaakt worden om het teeltraam in te hangen. Dit gebeurt in de late namiddag, 17 à 18 uur, om te verhinderen dat bij uitstekende dracht vers ingebrachte nectar de oorzaak zou kunnen zijn dat de koningin het teeltraam niet kan beleggen. Om het teeltraam zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de koningin gebruiken we een raam waarvan de raat slechts één of ten hoogstens driemaal broed heeft bevat en bespuiten we het lichtjes met honingwater. Indien we dat uitgevoerd hebben volgens onze planning (I) op maandag 16 mei kunnen we er zeker van zijn dat tegen middernacht een groot deel van dit teeltraam met eitjes belegd is. Vier dagen later, op vrijdag 20 mei, zijn de larfjes beschikbaar en begin ik rond 10 uur met eerste omlarvingen. Het teeltraam met de kleine larfjes wordt uitgenomen, de raten herschikt en het blind raam terug als kantraam ingehangen. De dag voor het omlarven, donderdag 19 mei, heb ik in de tweede zesramer hetzelfde uitgevoerd zoals hierboven beschreven om larfjes te bekomen op maandag 23 mei. En zo gaat het verder, zo n twee maanden lang. - Nog een mogelijkheid om op een vastgestelde datum het teeltraam te laten beleggen is het opsluiten van de koningin op dat teeltraam. (foto 4) Door gebruik te maken van twee houten kaders met moerrooster die weerszijden op het te beleggen teeltraam vastgemaakt zijn met een paar elastieken. De koningin wordt opgezocht en opgesloten op dat raam. Deze methode vind ik heel geschikt en gebruik ik als de toekomstige larfjes voor moerteelt moeten dienen. Het houten kadertje heeft een dikte van 6 mm. Eventueel een kleine opening te maken in het raam om de koningin toe te laten op beide zijden eitjes te deponeren De brij-volken. Selecteren De volken die geselecteerd worden voor de oogst van koninginnebrij zijn, wat bezetting betreft, de sterkste volken van de stand en altijd met een koningin niet ouder dan 2 jaar. In het laatste deel van de voorjaarsdracht lopen ze over van de jonge bijen en juist die bijen van 6 à 13 dagen oud zullen zorgen voor een uitstekende oogst aan koninginnebrij. Koninginnen max. 2 jaar oud reageren beter op de aangeboden honingpasta dan oudere koninginnen door een maximale eileg langer aan te houden, ook bij minder 3

4 goed weder. Hier ook heeft de genetische eigenschap geen rol behalve dan een goede handelbaarheid want ook zij worden om de drie dagen gestoord gedurende de ganse periode van de brij-oogst en zachtaardige bijen maken het werk wel aangenamer. Klaarmaken en starten Het doel van dit klaarmaken is een plaats creëren voor het inhangen van het brij-raam, met de omgelarfde jonge larfjes. Het brij-volk in ons voorbeeld bestaat uit één honingkamer (HK), een moerrooster, Broedkamer A (BK) en BK B. De koningin zit in BK A. Eerst wordt de koningin in BK A opgezocht en met raam en opzittende bijen overgeplaatst in BK B. Om die ingreep mogelijk te maken wordt een raam uit BK B verwijderd. Bovenop komt de moerrooster, daarboven de HK en bovenop BK A met de open ruimte voor het brij-raam. Door het plotse verplaatsen van de koningin uit BK A, het plaatsen van de moerrooster en de plaats bovenop van BK A voelen de bijen zich daar moerloos. Twee uur na die ingreep is het moerloze gevoel op zijn hoogste peil, is de opengelaten ruimte volledig gevuld met jonge bijen en is dit het meest geschikte ogenblik om het brij-raam in te hangen. Noodzakelijk is wel dat alle koninginnen gemerkt zijn. Rond 9 uur in de voormiddag begin ik altijd met het klaarmaken van de helft van de brij-volken. Daarna begint het omlarven. De andere helft van de brijvolken wordt na de middag gedaan. De brij-raten worden klaargezet en de met honingpasta gevulde voederbakjes gemonteerd. In de werkruimte wordt de temperatuur opgevoerd tot 30 C en het vochtgehalte tot ongeveer 60%. Volgens het werkschema is op 16 mei een raam ingehangen in de 6ramer om te laten beleggen. Op 20 mei, datum waarop we de KB-oogst aanvatten, liggen daar eitjes in en heel jonge larfjes die geschikt zijn om te overlarven in de napjes op de brij-latten. Het raam wordt bijenvrij gemaakt door de bijen af te vegen. Niet schudden om de larven intact te houden. Het raam op de stelling geplaatst zodat de lichtinval van de lamp optimaal is en het omlarven kan beginnen. Er worden achtereenvolgens 3 brij-latten van 50 cellen omgelarfd vooraleer ze in de brij-volken ingebracht worden. In de tussentijd vertoeven ze efkens in de broedstoof, gemonteerd op het brij-raam, bij een temperatuur van 33 C en vochtgehalte van 80%. Bij de start, hier op 20 mei, is er nog geen bij te oogsten. Het werk aan de teelt van KB-brij bestaat enkel uit de volken startensklaar maken en omlarven. 4. Oogsten van koninginnebrij. Op 23 mei, volgens het opgestelde werkschema -dag O - dag van omlarven + oogsten van KB, zijn de larven in de napjes minder dan 4 dagen oud. Zij zwemmen in de KB, heeft er nog geen ontlasting plaatsgevonden en hebben zich nog niet verveld. Dit is het ogenblik om KB te oogsten die nog geen afvalstoffen bevat. Een dag langer wachten is ten koste van hoeveelheid brij, larven gaan fenomenaal groeien maar nemen ook veel brij op. Veel brij opnemen betekent meer afvalstoffen in het lichaam die in de brij geloosd kan worden. De celwanden van de napjes zijn zo n 8 tot 10 mm opgebouwd. Met een lichtjes verwarmd breekmesje wordt de opbouw tot juist boven de larve met één beweging weggesneden. Nu liggen de larven goed zichtbaar bovenop de brij en met een pincet of klein haakje worden ze uit de napjes verwijderd en zijn ze een gegeerd product als voeder voor siervissen. De brij ligt in de napjes klaar om geoogst te worden. De brijlat wordt vóór en na het leegzuigen gewogen om na te gaan of het gewenste resultaat aan brij bereikt wordt of het gebeurd meermaals dat het aanbod zo groot is dat twee brij-ramen inhangen gewenst is. Met het opzuigtoestel wordt de brij in een verzamelpotje gezogen. Daarvoor gebruik ik een donkergekleurd glazen potje van 60 gram. Daarin kan ik 50gr brij opzuigen zonder dat de brij door de zuigkracht in het afvoerslangetje voor lucht kan blijven steken. In praktijk wordt werk ik altijd met drie kasten na elkaar. Dit om het een beetje te laten vooruitgaan en bij het werk in de bijenhal krijgen mijn ogen een beetje rust.! Drie brij-latten omlarven, brij-lat met brij uitnemen, onmiddellijk brij-raam met omgelarfde brij-lat in daarna brij van 3 brij-latten opzuigen. Volgende drie brijkasten. De tijd dat er niet omgelarfd wordt verblijft het raam met de larfjes in de broedstoof. Op het einde van de dag O wordt de brij uit de verzamelpotjes overgeschept in kleinere potjes voor verkoop en onmiddellijk ingevroren. Enzovoort, volgens het vooropgestelde schema van I O X 4

5 5. De brij-volken onderhouden. Zowel de teelt van koninginnen als de teelt van KB heeft plaats tussen open broed. Het spreekt vanzelf dat, indien wij niet ingrijpen, er na een tiental dagen geen open broed meer zal zijn in de brij-kamer (broedkamer B). Om de 9 dagen, op dag O worden 2 openbroedramen (liefst met eitjes en kleine larfjes) met opzittende bijen uit broedkamer A genomen en vervangen zij de ramen 3 en 4 in broedkamer B. Om plaats te maken gaan de ramen 1 en 2 terug naar broedkamer A en 3 en 4 nemen hun plaats in. Dit alles gebeurt vóór het inhangen van het opnieuw omgelarfde brij-raam en volgens het opgegeven schema zou dit een eerste keer moeten gebeuren op zondag 29 mei. Eén gevaar: als de koningin meereist naar boven is er volgende keer geen brij te oogsten in dat volk! Enige troost; 5 minuten minder werk te doen. Op het einde van de oogstperiode wordt de kast terug geplaatst zoals ze was bij de selectie nl. honingkamer bovenaan, moerrooster en daaronder de beide broedkamers. 6. Onderhoud van het materiaal. Het terug proper maken van de napjes op de brij-lat is van groot belang. Omlarvingen in niet propere napjes zullen de bijen niet aanvaarden. Om gemakkelijk te werken beschik ik over een dubbel aantal brij-latten. Het is het noodzakelijk dat, na het leegzuigen van de napjes, alle opgebouwde was op de napjes tot op de rand wordt afgesneden. Met een licht verwarmd breekmesje is dit in één beweging gedaan.. Daarna dompel ik ze onder in lauw water om te voorkomen dat restjes brij in de nopjes zouden kleven en als de ganse serie gedaan is worden ze met een waterstraal schoongespoeld; goed laten drogen en ze zijn bruikklaar voor de volgende omlarvingen. Ook de voederbakjes moeten proper gemaakt worden. Aangezien in het toegediende stimul-voeder deeltjes bijenraat is bouwen de bijen het vast aan de wanden van het voederbakje. Met een aangepaste steekbijtel is dit gemakkelijk af te steken. Alle losse delen op het brijraam worden door de bijen telkens met propolis vastgezet. Regelmatig de propolis verwijderen is noodzakelijk. Zo verzamel ik op die wijze zo n kwartkilo propolis; niet om euforisch over te doen maar je kunt er wel altijd iemand een plezier mee doen of misschien ben ik ook wel één van die zuinige imkers. Nog één raad: voor het oogsten van koninginnebrij zijn enkel zeer sterke volken geschikt en dit geldt ook voor de zesramers die de larven gaan leveren. Marco De Pauw. 5

6 6

Moerkweek 2013 met aangezogen moerdopjes. Marco De Pauw Keuze van het pleegvolk.

Moerkweek 2013 met aangezogen moerdopjes. Marco De Pauw Keuze van het pleegvolk. Moerkweek 2013 met aangezogen moerdopjes. Marco De Pauw Keuze van het pleegvolk. Aangezien het overgrote deel van onze leden imkert met simplex, als standaardmaat van bijenkasten, is dan ook deze uiteenzetting

Nadere informatie

MOEREN KWEKEN MET HET OVERLARFPROJECT

MOEREN KWEKEN MET HET OVERLARFPROJECT INHOUD : 1. Doel. 2. Voor- en nadelen 3. Woordverklaringen 4. Wat kopen en/of maken vooraf? 5. Wat zullen we vooraf doen? 6. Kweken in een moergoed pleegvolk 7. Klaarmaken van het pleegvolk 8. Werkschema

Nadere informatie

HET JAARROND IMKEREN (IN DADANT KASTEN), DAT DOE JE ZO!

HET JAARROND IMKEREN (IN DADANT KASTEN), DAT DOE JE ZO! HET JAARROND IMKEREN (IN DADANT KASTEN), DAT DOE JE ZO! 12-1-2017 Intro Ben Som de Cerff: docent bijen- en koninginnenteelt 65 Buckfast-volken, 9 standen, 40 Dadant kasten auteur Bijenwerk in Imkernieuws

Nadere informatie

DE BEPERKTE BROEDRUIMTE VOLGENS HENRI RENSON

DE BEPERKTE BROEDRUIMTE VOLGENS HENRI RENSON DE BEPERKTE BROEDRUIMTE VOLGENS HENRI RENSON Breda 22 november 2014 Daems Harry 1 Even kennis maken Naam: Harry Daems Ik ben 36 jaar met bijen bezig Werk met de Segebergerkast Werk met de carnica-bij Werk

Nadere informatie

Bedrijfsmethode. Winterperiode (December-Januari tot eind Februari). B. Voorjaar.

Bedrijfsmethode. Winterperiode (December-Januari tot eind Februari). B. Voorjaar. Bedrijfsmethode. 1 Winterperiode (December-Januari tot eind Februari). De bijen zijn nu goed afgedekt (rotswol, polyurethaan) en genieten van een volledige rust. De geringste rustverstoring door geluiden,

Nadere informatie

MOEREN KWEKEN MET HET OVERLARFPROJECT TENSLOTTE

MOEREN KWEKEN MET HET OVERLARFPROJECT TENSLOTTE TENSLOTTE U hebt uw uiterste best gedaan om de MOERTEELT tot een goed einde te brengen. Weet echter dat u best volgend jaar OPNIEUW TEELTGOED AANSCHAFT. De beste van uw nateeltmoeren is niet geschikt om

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst VCI november 2013

Najaarsbijeenkomst VCI november 2013 Najaarsbijeenkomst VCI november 2013 Koninginnenteelt is Monnikenwerk Koninginnenteelt via EWK Jan Kruit Ter Apel Bijenstand de Driehoek Agenda Doel Wat is een EWK Overlarven Broedstoof/Pleegvolk Begeleidende

Nadere informatie

Imkercafé Deel 2. Bestuiving, zwermverhindering/ vermeerdering.

Imkercafé Deel 2. Bestuiving, zwermverhindering/ vermeerdering. Imkercafé Deel 2 Bestuiving, zwermverhindering/ vermeerdering. Aantal Bijen en Broedcellen 40.000 20.000 begin April Frühjahr März/April Voedselvoorraad controleren Volkssterkte gelijk maken Ruimte geven

Nadere informatie

Werken met de Doppenmethode. Studiedag Boskoop 11 november 2017 Leo van der Heijden

Werken met de Doppenmethode. Studiedag Boskoop 11 november 2017 Leo van der Heijden Werken met de Doppenmethode Studiedag Boskoop 11 november 2017 Leo van der Heijden Enkele vragen vooraf: Kennismaken Wie houdt langer dan 5 jaar bijen? Wie imkert met bijen van een bepaald ras? Wie heeft

Nadere informatie

Imkercafé Deel 4. Zwermen voorkomen, varroa bestrijden, voeren, nieuwe koninginnen en problemen oplossen..

Imkercafé Deel 4. Zwermen voorkomen, varroa bestrijden, voeren, nieuwe koninginnen en problemen oplossen.. Imkercafé Deel 4 Zwermen voorkomen, varroa bestrijden, voeren, nieuwe koninginnen en problemen oplossen.. Vandaag na de pauze: Overleg onderhoud Biebult (Wim Baselmans). Overleg koninginnenteeltcommissie

Nadere informatie

HELP, ER ZIJN MOERDOPPEN! WAT MOET IK DOEN?

HELP, ER ZIJN MOERDOPPEN! WAT MOET IK DOEN? 2013 http://buckfastimker.wordpress.com Henk Rostohar HELP, ER ZIJN MOERDOPPEN! WAT MOET IK DOEN? Samenvatting van wat u bij een inspectie aan kunt treffen in een bijenvolk en wat u er aan kunt doen. http://buckfastimker.wordpress.com

Nadere informatie

Bijen project boekje. Groep 4 - juni 2006

Bijen project boekje. Groep 4 - juni 2006 Bijen bestuiven de....... De imker houdt bijen voor de....... De bij haalt de...... uit de bloem. De... maakt honing van de nectar. De........ van de bijen legt de eitjes. Een mannetjesbij heet een...

Nadere informatie

Imkercafé Deel 1. Voorjaarsinspectie.

Imkercafé Deel 1. Voorjaarsinspectie. Imkercafé Deel 1 Voorjaarsinspectie. Aantal Bijen en Broedcellen 40.000 20.000 begin April Frühjahr März/April Voedselvoorraad controleren Volkssterkte gelijk maken Ruimte geven Bouwraam geven Wintervoer

Nadere informatie

Beoordeling volken in het kader van Beebreed

Beoordeling volken in het kader van Beebreed Beoordeling volken in het kader van Beebreed Zachtaardigheid 4 Opvallend rustig. Geen kap, handschoenen en rook. 3 Normaal zachtaardig. Een enkele opvliegende bij. Geen kap en handschoenen, soms wat rook.

Nadere informatie

Het werken in de bijen Opbrengst Koningin is hier een zeer belangrijke factor Ook de omgeving Maar ook de imker speelt een grote rol Hij kan bepalen

Het werken in de bijen Opbrengst Koningin is hier een zeer belangrijke factor Ook de omgeving Maar ook de imker speelt een grote rol Hij kan bepalen Het werken in de bijen Opbrengst Koningin is hier een zeer belangrijke factor Ook de omgeving Maar ook de imker speelt een grote rol Hij kan bepalen welke koningin van welk ras in zijn volk komt Vervangen

Nadere informatie

De honingbij. (Latijnse naam is Apis mellifera = zij die honing maakt).

De honingbij. (Latijnse naam is Apis mellifera = zij die honing maakt). De honingbij. (Latijnse naam is Apis mellifera = zij die honing maakt). Het bijenvolk Sinds eeuwen worden in Nederland bijen gehouden. In een bijenvolk leeft 1 koningin, heel veel werksterbijen en ook

Nadere informatie

Een regenmeter of pluviometer maken

Een regenmeter of pluviometer maken Een regenmeter of pluviometer maken Wil je weten hoeveel regen er valt? Volg dan de stappen van dit stappenplan om zelf een pluviometer te maken. Materiaal: plastic fles van 0,5 liter kiezelstenen (tegen

Nadere informatie

Het controleraam van Paschke.

Het controleraam van Paschke. Het controleraam van Paschke. Een barometer van uw bijenhal Imkers van voor en tijdens de oorlogsjaren 1940/1945 herinneren zich waarschijnlijk nog de opkomst van een revolutionaire methode, op punt gezet

Nadere informatie

MOEREN KWEKEN MET AANGEZOGEN MOERCELLEN Deel 1

MOEREN KWEKEN MET AANGEZOGEN MOERCELLEN Deel 1 MOEREN KWEKEN MET AANGEZOGEN MOERCELLEN Deel 1 Alle imkers zouden er zich moeten van bewust zijn dat het kweken van moeren een normaal onderdeel is die in de bijenteelt thuishoort. Niemand kan en zal zoveel

Nadere informatie

Help, ik zie moerdoppen! Wat nu? Henk Rostohar

Help, ik zie moerdoppen! Wat nu? Henk Rostohar Help, ik zie moerdoppen! Wat nu? Henk Rostohar Help, ik zie moerdoppen! Wat nu? Copyright 2015 Henk Rostohar Auteur: Henk Rostohar Omslagontwerp: Henk Rostohar Vormgeving binnenwerk: Henk Rostohar Niets

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 27 Vereniging van Carnica Imkers

Nieuwsbrief nummer 27 Vereniging van Carnica Imkers Nieuwsbrief nummer 27 Binnenbak is voorzien van een moerrooster. Om de bijen niet te pletten maakt men gebruik van een rechthoekig houtje zodat deze op twee hoogtes gebruikt kan worden. Om de binnenbak

Nadere informatie

de bij en de imker De relatie tussen de mens en de bij is heel oud.

de bij en de imker De relatie tussen de mens en de bij is heel oud. de bij en de imker De relatie tussen de mens en de bij is heel oud. 1 Op de dia s staat de informatie in het kort voor leerkracht en leerling. In deze notities staat extra achtergrondinformatie voor de

Nadere informatie

Koninginnenteelt. Waarom koninginnenteelt? Telen van koninginnen

Koninginnenteelt. Waarom koninginnenteelt? Telen van koninginnen Koninginnenteelt Waarom koninginnenteelt? Waarom zou je aan koninginnenteelt gaan doen als de bijen alles zelf wel kunnen regelen? Inderdaad is dat een punt want zonder ingrijpen van de mens heeft de honingbij

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

Imkercafé Deel 5. Inwinteren, varroa bestrijden, opruimen en studeren.

Imkercafé Deel 5. Inwinteren, varroa bestrijden, opruimen en studeren. Imkercafé Deel 5 Inwinteren, varroa bestrijden, opruimen en studeren. Belangrijk!!!!! 1. Cursus Honingkeurmeester. 2. Cursus voor gevorderden. 3. Commissie koninginnenteelt (bevruchtingskastjes + 10,00)

Nadere informatie

MOEREN KWEKEN MET HET OVERLARFPROJECT. DAG 0 : inbrengen aangezogen cellen

MOEREN KWEKEN MET HET OVERLARFPROJECT. DAG 0 : inbrengen aangezogen cellen DAG 0 : inbrengen aangezogen cellen Dag +1 Nakijken hoeveel doppen zijn aangetrokken Dag +4 Doppen zijn door de bijen gesloten inkooien om niet ingebouwd te worden. Niet nodig bij het werken met blikjes.

Nadere informatie

Imkeren met dadant. Middelbeers, 13 november Met één broedruimte is het beter en mooier imkeren!!!!.

Imkeren met dadant. Middelbeers, 13 november Met één broedruimte is het beter en mooier imkeren!!!!. Imkeren met dadant. Middelbeers, 13 november 2014. Met één broedruimte is het beter en mooier imkeren!!!!. Imkercafe s 11 december: Imkerproblemen + oplossing + ondersteuning in 2015. 8 januari 2015: Nieuwjaarsborrel

Nadere informatie

De kracht van Archimedes

De kracht van Archimedes 1 Studie dag en KVCV De kracht van Archimedes DEEL 1 Korte omschrijving van het lesonderwerp Door een paar originele experimenten, de kracht van Archimedes ontdekken en de gegevens waarnemen die de grootte

Nadere informatie

Waarom koninginnenteelt?

Waarom koninginnenteelt? Waarom koninginnenteelt? Waarom zou je aan koninginnenteelt gaan doen als de bijen alles zelf wel kunnen regelen? Inderdaad is dat een punt want zonder ingrijpen van de mens heeft de honingbij miljoenen

Nadere informatie

Koningin. Opdracht Wie van de drie? Bekijk de bijen in het doosje en zoek op. Welke bij is de koningin? Wat valt je op aan de koningin?

Koningin. Opdracht Wie van de drie? Bekijk de bijen in het doosje en zoek op. Welke bij is de koningin? Wat valt je op aan de koningin? Opdracht 1 Koningin 1. Wie van de drie? Bekijk de bijen in het doosje en zoek op. Welke bij is de koningin? Wat valt je op aan de koningin? Zet een kring om de koningin. doosje bijen doosje met broedraat

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

Koninginneteelt simpel beginnen, en door samenwerking simpel houden. Koninginneteeltdag 28-01-2012 Henk Kok

Koninginneteelt simpel beginnen, en door samenwerking simpel houden. Koninginneteeltdag 28-01-2012 Henk Kok Koninginneteelt simpel beginnen, en door samenwerking simpel houden Koninginneteeltdag 28-01-2012 Henk Kok Onderwerpen Waarom ga je koninginnen telen Toenemend effect van KT Complexiteit van KT Stappen

Nadere informatie

Prettige Kerstdagen en een heel voorspoedig 2011

Prettige Kerstdagen en een heel voorspoedig 2011 Het bestuur van de wens U allen Prettige Kerstdagen en een heel voorspoedig 2011 zodat we in 2011 weer met zijn allen in mooie zachtaardige en gezonde volken kunnen en mogen imkeren. De voorzitter schrijft

Nadere informatie

Veldwerk aquacultuur. Grootbrengen van katvisjes met Artemia (pekelkreeftje) als voedsel

Veldwerk aquacultuur. Grootbrengen van katvisjes met Artemia (pekelkreeftje) als voedsel Veldwerk aquacultuur Grootbrengen van katvisjes met Artemia (pekelkreeftje) als voedsel Belangrijk voor de leerkracht: Bij deelname aan dit veldwerk is het noodzakelijk om het Gentse Laboratorium voor

Nadere informatie

KONINGINNENVERMEERDERING VOOR DE

KONINGINNENVERMEERDERING VOOR DE KONINGINNENVERMEERDERING VOOR DE KLEINE EN GROTE IMKER, HOE DOE JE DAT? VIDEO S STAAN OP HET YOU TUBE KANAAL VAN BEN SOM DE CERFF DEZE PDF IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR PRIVÉ GEBRUIK EN MAG NIET ELDERS VERTOOND

Nadere informatie

Bronnen. Meer info. Naam: Co-wetenschapp(st)er: Klas:

Bronnen. Meer info. Naam: Co-wetenschapp(st)er: Klas: Bronnen - Het grote experimenteerboek, uitgeverij Deltas, 2003 - Aan de slag met Findus, uitgeverij Davidsfonds/Infodok, 2000 - Grasspriet Themadossier 4 Tuinbouw, Plattelandsklassen vzw Meer info Telefoon:

Nadere informatie

Zelf kaarsen maken: Basisbenodigdheden

Zelf kaarsen maken: Basisbenodigdheden Zelf kaarsen maken: Basisbenodigdheden HOE DE WAS SMELTEN Paraffine mag NOOIT boven een directe hittebron worden gesmolten en daarom is een au bain-marie' systeem een onmisbaar attribuut. U kunt een speciale

Nadere informatie

JANUARI 2017. Yogacollege Tilburg. Telefoon: 06-33610765. Info@yogacollegetilburg.nl. www.yogacollegetilburg.nl

JANUARI 2017. Yogacollege Tilburg. Telefoon: 06-33610765. Info@yogacollegetilburg.nl. www.yogacollegetilburg.nl JANUARI 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 1e jaar groep A 9 10 11 12 13 14 15 2e jaar groep A 16 17 18 19 20 21 22 1e jaar groep B 23 24 25 26 27 28 29 Opleiding 2e jaar groep A 30 31 FEBRUARI 2017 1 2 3 4 5 1e jaar

Nadere informatie

K 1 Symmetrische figuren

K 1 Symmetrische figuren K Symmetrische figuren * Spiegel Plaats de spiegel zó, dat je twee gelijke figuren ziet. Plaats de spiegel nu zó op het plaatje, dat je dezelfde figuur precies éénmaal ziet. Lukt dat bij alle plaatjes?

Nadere informatie

Koninginnenteeltdag Invoeren van moeren. Marie José Duchateau

Koninginnenteeltdag Invoeren van moeren. Marie José Duchateau Koninginnenteeltdag 2017 Invoeren van moeren Marie José Duchateau 1 Verschillend!! Koniniginnen Koninginnenteelt: Koninginnen van bepaalde type ras Selectie bepaalde kenmerken Leuke uitdaging Koninginnen:

Nadere informatie

Selectie op eigen stand op basis van de mijtval/dag. Egbert Touw, Mari van Iersel DDB

Selectie op eigen stand op basis van de mijtval/dag. Egbert Touw, Mari van Iersel DDB Selectie op eigen stand op basis van de mijtval/dag Egbert Touw, Mari van Iersel DDB Inhoud Bijenvolken verschillen in eigenschappen Selectie op eigen stand Bedrijfsmethode: imkers selecteren beste koninginnen

Nadere informatie

Bijenwerk september/oktober 2015

Bijenwerk september/oktober 2015 2015 De onderwerpen in deze uitgave van Bijenwerk zijn: Houd inbrekers op gepaste afstand! Hoe pakt de varroabestrijding uit? Het aanvullen van de wintervoorraden in je volken; Beter minder en sterker

Nadere informatie

Beevital HiveClean Habeetat en Beetricious Habeetat Beetricious Habeetat Beetricious

Beevital HiveClean Habeetat en Beetricious Habeetat Beetricious Habeetat Beetricious Ik ga hier niet in op de geschiedenis van de varroamijt en de herkomst. Verderop kun je lezen hoe en wanneer de mijt moet worden bestreden. De mijt zelf is een parasiet van de bij. De mijt is in staat

Nadere informatie

Bijenwerk 2016 april/mei

Bijenwerk 2016 april/mei Bijenwerk 2016 april/mei In deze editie van Bijenwerk: Voorjaarsinspectie al achter de rug? Lage wintersterfte beïnvloedbaar? Koninginnenteelt, spannend en leuk? Zwermbeheersing: kunstzwerm, broedaflegger

Nadere informatie

Uw eigen broedhok bouwt u zo

Uw eigen broedhok bouwt u zo 1 Zelf aan de slag Uw eigen broedhok bouwt u zo Dit hebt u nodig: spijkertjes schroeven 3,5 x 30 mm schroeven 3,5 x 10 mm 2 scharnieren 7 x 7 cm 2 eierkist-sluitingen 1 drukschakelaar met maakcontact elektriciteitsdraad

Nadere informatie

Imkeren met zachtaardige bijen. Presentatie Jos Römgens 12 mei 2016 Dorpshuis Hoofdplaat

Imkeren met zachtaardige bijen. Presentatie Jos Römgens 12 mei 2016 Dorpshuis Hoofdplaat Imkeren met zachtaardige bijen Presentatie Jos Römgens 12 mei 2016 Dorpshuis Hoofdplaat 1 Inhoud Zachtaardige honingbij? Wat doen de meeste imkers? Koninginnenteelt gebeurt zo weinig! Hoe kom ik aan betere

Nadere informatie

2 de Update van de cursus Bijenhouden 2017

2 de Update van de cursus Bijenhouden 2017 2 de Update van de cursus Bijenhouden 2017 15:00 uur 9 á 10 graden Celsius Zaterdag 22 april 2017 H et was er weer allemaal: de gezellige mensen waar je best wel een hele middag mee kan hobbyen, de kasten

Nadere informatie

Imkeren met beperkte broedruimte. Gevorderde imker. Augustus Auteur: Dirk Desmadryl Al meer dan 30 jaar deskundig volgeling van deze techniek

Imkeren met beperkte broedruimte. Gevorderde imker. Augustus Auteur: Dirk Desmadryl Al meer dan 30 jaar deskundig volgeling van deze techniek Imkeren met beperkte broedruimte Gevorderde imker Augustus 2013 Auteur: Dirk Desmadryl Al meer dan 30 jaar deskundig volgeling van deze techniek Campagne met steun van de EU Augustus 2013 Over de auteur

Nadere informatie

Ga ik door met deze koningin? Jos Römgens 10 mei 2017

Ga ik door met deze koningin? Jos Römgens 10 mei 2017 Ga ik door met deze koningin? Jos Römgens 10 mei 2017 Inhoud Ontwikkeling tot koningin Functie van de koningin in het volk Kwaliteit van de koningin Wat betekent dat voor de imker? Het bijenvolk en de

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...1 Deel 1...3 Hoofdstuk 1.1: Het bijenvolk...5 De koningin (moer)...6 De darren...7 Behuizing van bijen...

Inhoudsopgave Voorwoord...1 Deel 1...3 Hoofdstuk 1.1: Het bijenvolk...5 De koningin (moer)...6 De darren...7 Behuizing van bijen... Inhoudsopgave Voorwoord...1 Deel 1...3 Hoofdstuk 1.1: Het bijenvolk...5 De koningin (moer)...6 De darren...7 Behuizing van bijen...8 Welk kasttype aanschaffen?...8 Een bijenstal of vrije opstelling?...9

Nadere informatie

De honingbij. Delen van een poot. Benoem volgende nummers: zie

De honingbij. Delen van een poot. Benoem volgende nummers: zie De honingbij Benoem volgende nummers: zie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Delen van een poot a = b = c = d = e = De Vroente Kennis- en vormingscentrum voor Natuur en Milieu Putsesteenweg

Nadere informatie

Montage- en bedieningsinstructie voor Luxaflex Roman Shades Kettingsysteem

Montage- en bedieningsinstructie voor Luxaflex Roman Shades Kettingsysteem voor Luxaflex Roman Shades Kettingsysteem NL Algemene Informatie Het is van belang dat u volgende montage- en bedieningsinstructies nauwgezet uitvoert. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het

Nadere informatie

Het bouwen van een Century zwembad

Het bouwen van een Century zwembad Het bouwen van een Century zwembad Stap 1 Het begint allemaal met het graven van het gat met daarin een mooie waterpas uitgelijnde vloer. Graaf het gat altijd wat groter dan de maat van het zwembad. Liefst

Nadere informatie

De bouwonderdelen bij dit nummer

De bouwonderdelen bij dit nummer De bouwonderdelen bij dit nummer Behalve houten latten ontvangt u rooster elementen, frames voor de galjoensrelings teunen, oogbouten en een aantal metalen versieringen. Houten latten houten latten van

Nadere informatie

Handleiding voor sneeuweffect (vallende sneeuw)- PP 2003

Handleiding voor sneeuweffect (vallende sneeuw)- PP 2003 Handleiding voor sneeuweffect (vallende sneeuw)- PP 2003 Achtergrond : Tekening van de kunstenares Jacquie Lawson Achtergrondkleur Kies bij voorkeur een donkere achtergrond zodat je de sneeuwvlokjes die

Nadere informatie

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1...

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1... - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, - DEM/DT/BE_MFAO-FIS,... Week 6 (4 feb 2013-10 feb 2013) maandag (04/02) dinsdag (05/02) woensdag (06/02) donderdag (07/02)

Nadere informatie

Bijenhoudersvereniging St Ambrosius Boxtel

Bijenhoudersvereniging St Ambrosius Boxtel januari In deze maand zijn de hommelkoninginnen nog in hun winterslaap. februari Op een warme dag komt een hommelkoningin uit haar schuilplaats en gaat op zoek naar voedsel. Als het kouder wordt moet ze

Nadere informatie

Small Hive Beetle (Aethina tumida) Kleine bijenkastkever. Jeroen Donders

Small Hive Beetle (Aethina tumida) Kleine bijenkastkever. Jeroen Donders Small Hive Beetle (Aethina tumida) Kleine bijenkastkever Jeroen Donders Kleine bijenkastkever / Small Hive Beetle Vaak afgekort tot KBK/SHB Oorsprong in Zuidelijk Afrika Wordt daar niet als plaag gezien

Nadere informatie

Praktijkhandboek voor de basiscursus bijenteelt. Deel 2 : De mentor

Praktijkhandboek voor de basiscursus bijenteelt. Deel 2 : De mentor Praktijkhandboek voor de basiscursus bijenteelt Deel 2 : De mentor De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) is een landelijke vereniging van bijenhouders, gehuisvest in het Bijenhuis in Wageningen.

Nadere informatie

Binnen de kast heeft elke bij haar eigen taken en verantwoordelijkheden: de koningin legt de eitjes, de darren vrijen met de koningin en de werksters

Binnen de kast heeft elke bij haar eigen taken en verantwoordelijkheden: de koningin legt de eitjes, de darren vrijen met de koningin en de werksters Hoe ziet een bij er uit? 1 2 3 4 Koningin, Werkster & Dar Iedereen zijn taak Binnen de kast heeft elke bij haar eigen taken en verantwoordelijkheden: de koningin legt de eitjes, de darren vrijen met de

Nadere informatie

Uitwerkingen oefeningen hoofdstuk 3

Uitwerkingen oefeningen hoofdstuk 3 Uitwerkingen oefeningen hoofdstuk 3 3.4.1 Basis Tijd meten 1 Juli heeft 31 dagen. Wanneer 25 juli op zaterdag valt, valt 31 juli dus op een vrijdag. Augustus heeft ook 31 dagen. 1 augustus valt dus op

Nadere informatie

Uurroosters poetsdienst

Uurroosters poetsdienst Uurroosters poetsdienst De minuten die in de deeltijdse uurroosters teveel gepresteerd worden, worden maandelijks bijgehouden in een overurenbestand. Voltijdse arbeid: 38:00 voormiddag namiddag totaal

Nadere informatie

Mijn werkwijze met geïntegreerde varroabestrijding

Mijn werkwijze met geïntegreerde varroabestrijding Mijn werkwijze met geïntegreerde varroabestrijding Door: Nico van den Boomen, C juni 2015 Inleiding: Ik imker sedert 1979, waarbij mijn karakter gekenmerkt wordt door een drang naar perfectie en ben erg

Nadere informatie

Hier gaan we uitleggen hoe je te werk gaat om het achterraampje van een cabrio kap te vervangen.

Hier gaan we uitleggen hoe je te werk gaat om het achterraampje van een cabrio kap te vervangen. Hier gaan we uitleggen hoe je te werk gaat om het achterraampje van een cabrio kap te vervangen. Let op: dit geldt enkel voor ramen met een ritssysteem, dus niet de ingenaaide versie! Je kan het best zorgen

Nadere informatie

Handleiding Price Checker Slideshow

Handleiding Price Checker Slideshow Handleiding Price Checker Slideshow Augustus 2006 OmegaSoft Vlaanderen Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke Tel. 03/253.20.20 Fax 03/253.20.40 info@omegasoft.be www.omegasoft.be Pagina 1/8 1. 1. ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Badwater 2016-2017 - Harderwijk - De Sypel - De Woelwaters

Badwater 2016-2017 - Harderwijk - De Sypel - De Woelwaters Herfstvakantie Zomer vakantie 32 Maandag 8 augustus 2016 19:00-20:00 Dinsdag 9 augustus 2016 Woensdag 10 augustus 2016 19:00-20:00 Donderdag 11 augustus 2016 Vrijdag 12 augustus 2016 19:00-20:00 Zaterdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief van bijen@wur juli 2008 Stuifmeel en honingbijen. Sjef van der Steen, bijen@wur

Nieuwsbrief van bijen@wur juli 2008 Stuifmeel en honingbijen. Sjef van der Steen, bijen@wur Nieuwsbrief van bijen@wur juli 2008 Stuifmeel en honingbijen Sjef van der Steen, bijen@wur In BeeWorld van maart en juni 2005 stond een interessante artikelreeks van de Zwitserse onderzoekers Keller, Fluri

Nadere informatie

Papier recyclen. Inlage

Papier recyclen. Inlage Inlage A1 Papier maken Voor deze opdracht heb je de volgende materialen nodig: A - 1 Drielenzige loep B - 3 Bladen viltpapier C - 1 Reinigingsdoek D - 1 Zeef E - 1 Scheprand F - Stapel oude kranten G -

Nadere informatie

Beschrijving van de verschillende carnicalijnen.

Beschrijving van de verschillende carnicalijnen. Beschrijving van de verschillende carnicalijnen. Binnen het ras carnica zijn door selectie verschillende lijnen ontstaan. Er is voor de carnicaimker dus wat te kiezen. Om iets meer te weten over de verschillende

Nadere informatie

So you think you can PRINT!? #1

So you think you can PRINT!? #1 So you think you can PRINT!? #1 Iedereen levert document aan in InDesign voor een voorkant van de kaart. Achterzijde eventueel in overleg (bedrukking alleen in zwart). InDesign kan in versie zoals je hebt.

Nadere informatie

WORKSHOP GEZONDE BIJEN IS DE IMKER ZELF DE GROOTSTE VERSPREIDER? IMKER ALS STERKSTE SCHAKEL!

WORKSHOP GEZONDE BIJEN IS DE IMKER ZELF DE GROOTSTE VERSPREIDER? IMKER ALS STERKSTE SCHAKEL! WORKSHOP GEZONDE BIJEN IS DE IMKER ZELF DE GROOTSTE VERSPREIDER? IMKER ALS STERKSTE SCHAKEL! Piet Huitema 26 maart 2013 MONITORING (VIRUS)ZIEKTEN 170 standen in Nederland (2008) 8 virussen onderzocht.

Nadere informatie

Suchmann. Natuur, hoofdstuk Lente en natuurverschijnselen

Suchmann. Natuur, hoofdstuk Lente en natuurverschijnselen Suchmann Natuur, hoofdstuk Lente en natuurverschijnselen Wanneer: Dinsdagmiddag 6-13-20 & 27 april De kinderen worden in groepjes verdeeld van 3 of 4 kinderen. Ieder groepje krijgt een onderwerp toebedeeld

Nadere informatie

Collages maken in Picasa

Collages maken in Picasa Collages maken in Picasa De veranderingen in Picasa 3.6 en 3.8 spelen voor dit onderwerp geen rol - hoogstens zijn er kleine verschillen in de schermafbeeldingen. Zie Intro Picasa 3.6NL en Intro Picasa

Nadere informatie

INSECTEN. werkboekje

INSECTEN. werkboekje INSECTEN werkboekje 20 maart 2009 Dag lieve kleine vlinder Waar vlieg je toch naartoe? Breng jij misschien de eitjes weg, ben jij nu al moe? Jouw eitjes worden rupsjes. die groeien heel erg vlug. ook krijgen

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Ze gaat op zoek naar een holletje onder de grond op een droge plaats om er een nest te starten.

Ze gaat op zoek naar een holletje onder de grond op een droge plaats om er een nest te starten. De hommel Hommels kunnen tot 60% van hun lichaamsgewicht aan stuifmeel meedragen. In de vroege lente ontwaakt de hommelkoningin en verlaat haar ondergrondse schuilplaats. Ze gaat op zoek naar een holletje

Nadere informatie

Praktijkhandboek basiscursus bijenteelt. Deel 1 : De cursist

Praktijkhandboek basiscursus bijenteelt. Deel 1 : De cursist Naam cursist Praktijkhandboek basiscursus bijenteelt Deel 1 : De cursist De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) is een landelijke vereniging van bijenhouders, gehuisvest in het Bijenhuis in Wageningen.

Nadere informatie

Montage- en bedieningsinstructie voor Luxaflex Silhouette Gordijnen

Montage- en bedieningsinstructie voor Luxaflex Silhouette Gordijnen Montage- en bedieningsinstructie voor Luxaflex Silhouette Gordijnen NL STANDAARD MONTAGE Algemene Informatie Het Silhouette gordijn is voorzien van eindstops welke zich in de bovenbak bevinden. Deze eindstops

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Tijdschriftenkist

Gebruiksaanwijzing Tijdschriftenkist Gebruiksaanwijzing Tijdschriftenkist Augustus 2013 010_NL Wasvoorschrift Onderstaand wasvoorschrift is van toepassing op het reinigen van alle CurTec producten die zijn vervaardigd uit polyethyleen en

Nadere informatie

Vervangen keerringen en reparatie schroefas Yanmar saildrive SD20

Vervangen keerringen en reparatie schroefas Yanmar saildrive SD20 Vervangen keerringen en reparatie schroefas Yanmar saildrive SD20 De saildrive zoals die tegenwoordig veel wordt toegepast blijkt reuze solide en betrouwbaar. Uiterlijk lijkt het op het staartstuk van

Nadere informatie

VLAAMSE IMKERSBOND MAANDBLAD VAN DE. Mei verschijnt maandelijks, behalve in februari en augustus

VLAAMSE IMKERSBOND MAANDBLAD VAN DE. Mei verschijnt maandelijks, behalve in februari en augustus 97ste jaargang nr. 4 Kantoor van afgifte: Gent X MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE IMKERSBOND Mei 2011 verschijnt maandelijks, behalve in februari en augustus v.u. Vlaamse Imkersbond, Wautersdreef 21, 9090 Melle

Nadere informatie

Europees vuilbroed. Bijenziekten

Europees vuilbroed. Bijenziekten Bijenziekten Europees vuilbroed tekst en fotografie Mari van Iersel bijenhouden 2012 oktober # 11 Uitgezakte verpapte larven Europees vuilbroed is een bijenziekte die sinds enkele jaren regelmatig ontdekt

Nadere informatie

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing KRUPS F380 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. 30 cm 7 8 9 max. 3 /4 10 11 12 13 14 15 Nederland Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Het voltage

Nadere informatie

HOE IK EEN BALG MAAK

HOE IK EEN BALG MAAK HOE IK EEN BALG MAAK Gespreid over verschillende jaren, bouwde ik houten camera s. De grootste uitdaging was het zelf maken van een balg. Om het geheim hiervan te achterhalen, ontlede ik enkele oude balgen.

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Handleiding praktijklessen. Voor de cursus bijengezondheid

Handleiding praktijklessen. Voor de cursus bijengezondheid Naam cursist Handleiding praktijklessen Voor de cursus bijengezondheid De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) is een landelijke vereniging van bijenhouders, gehuisvest in het Bijenhuis in Wageningen.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Randstapelbare kisten

Gebruiksaanwijzing Randstapelbare kisten Gebruiksaanwijzing Randstapelbare kisten Augustus 2013 009_NL Gewicht en inhoud De kisten 00-4987 en 31-4987 zijn, met uitzondering van de lange zijwanden, aan elkaar gelijk. Bij het onderling stapelen

Nadere informatie

Capillaire werking van Hout

Capillaire werking van Hout Capillaire werking van Hout Arrangement Geveltimmerwerk Opdracht: Leg het begrip capillaire werking uit. Onderzoek het begrip Leg het begrip uit aan VMBO leerlingen Ondersteun de les d.m.v. didactische

Nadere informatie

Veelzijdigheid van een tussenaflegger!

Veelzijdigheid van een tussenaflegger! Veelzijdigheid van een tussenaflegger! De tussenaflegger (TA) werd, lang geleden, beschreven door K. Weiss in zijn boek; De Weekeindimker. Ook Pfefferle, beschreef de TA als methode om bijenvolken van

Nadere informatie

Laatste nieuws VSH teelt 2016 bij Buckfast Teeltgroep Flevo

Laatste nieuws VSH teelt 2016 bij Buckfast Teeltgroep Flevo Buckfast Teeltgroep Flevo Nieuwsbrief 18 oktober 2016 Laatste nieuws VSH teelt 2016 bij Buckfast Teeltgroep Flevo Door het koude voorjaar in 2016 konden we pas laat beginnen met de teelt voor ons VSH project.

Nadere informatie

Vijverstolp (11-8-2013) Gerrit van Eijndhoven htpp://www.gerritentiny.nl

Vijverstolp (11-8-2013) Gerrit van Eijndhoven htpp://www.gerritentiny.nl Vijverstolp (11-8-2013) Gerrit van Eijndhoven htpp://www.gerritentiny.nl Voorwoord... 1 Hoe het werkt... 2 Het systeem.... 2 De stolp... 2 De console... 3 De zuigpomp... 4 Onderhoud... 5 Slot... 5 Voorwoord

Nadere informatie

Opdrachtkaart Zwart: Hoe ziet de bij eruit?

Opdrachtkaart Zwart: Hoe ziet de bij eruit? Opdrachtkaart Zwart: Hoe ziet de bij eruit? Maak de houten puzzel van de bij. Opdracht 2: Bekijk de bij heel goed. Wat zie je allemaal? Zie je de kop, het borststuk en het achterlijf? Dit heb je nodig

Nadere informatie

Installatie voorschriften Rigid Core XL. Ga voor meer informatie naar:

Installatie voorschriften Rigid Core XL. Ga voor meer informatie naar: Installatie voorschriften Rigid Core XL Ga voor meer informatie naar: www.rigidcorexl.nl Voor u begint / Voorbereidingen: Lees alle instructies voor u start met de installatie. Bij een onjuiste installatie

Nadere informatie

Zelf koninginnen telen

Zelf koninginnen telen Zelf koninginnen telen Wat houdt je tegen? Coverfoto: vlak voor het omlarven wordt een broedraam met ééndagslarfjes uit een Carnicateeltvolk genomen. Bijentelersbond Lanaken en Omstreken i.s.m. Bevruchtingsstation

Nadere informatie

EEN ZELFBOUW DRAAGBARE DOKA

EEN ZELFBOUW DRAAGBARE DOKA EEN ZELFBOUW DRAAGBARE DOKA voor het verwerken van NAT COLLODIUM PLATEN René Smets Augustus 2013 EEN DRAAGBARE DOKA VOOR HET VERWERKEN VAN NAT COLLODIUM PLATEN. Toen ik enkele jaren geleden begon met het

Nadere informatie

Uurroosters administratie

Uurroosters administratie Uurroosters administratie Voltijdse arbeid: 38:00 Deeltijdse arbeid aan 50%: 19:00 1 maandag 7:45 9:00 9:00 12:00 12:00 14:00 2 maandag 12:00 14:00 14:00 dinsdag 12:00 14:00 14:00 woensdag 12:00 14:00

Nadere informatie

Mijn imkermethode. (t/m 2005) Albert de Wilde

Mijn imkermethode. (t/m 2005) Albert de Wilde Mijn imkermethode (t/m 2005) Albert de Wilde INHOUDSOPGAVE: INLEIDING 2 DE VOORJAARSCONTROLE 2 DE VOORJAARSDRACHT 4 DE HONINGOOGST 4 BIJENBEHANDELING EN HULPMIDDELEN 5 ZWERMEN EN ZWERMVERHINDERING 6 KONINGINNENTEELT

Nadere informatie

Het huis van vertrouwen

Het huis van vertrouwen Het huis van vertrouwen Handleiding bij het kartonnen MODEL van IDGP. A. Het huis bestaat uit volgende onderdelen: 1. Grondvlak 2. Fundamenten: hoop liefde roeping 3. De bodem: lichaam 4. De binnenmuren:

Nadere informatie