homebanking effecten handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "homebanking effecten handleiding"

Transcriptie

1 1/36 homebanking effecten handleiding versie 1.1 Copyright Notice Copyright 2013 AXA, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of AXA. inhoudstafel welkom bij homebanking effecten...2 werken met homebanking effecten...3 homebanking effecten opstarten...3 een aan- of verkoop bevestigen met de kaartlezer...3 printen in homebanking effecten...4 effectenrekening...5 waardering...5 effecten op rekening...7 historiek effectenrekening vervaldagoverzicht orderarchieven orders soorten orders orders in nota productaanbod AXA simulatie nieuw order onbeantwoorde regularisaties markten waarden indexen deviezen... 36

2 2/36 welkom bij homebanking effecten Met homebanking effecten regelt u uw effectentransacties zelf: van op om het even welke computer, op om het even welk moment (uitgezonderd vanaf zaterdag uur tot zondag 6.00 uur). homebanking effecten biedt u een waaier aan online verrichtingen en consultaties: Het saldo van uw effectenrekening raadplegen De details van uw effecten raadplegen De historiek van uw beursorders raadplegen Een beursorder plaatsen Een beursorder wijzigen Een aan- of verkoop van effecten simuleren De beursindexen raadplegen enz. homebanking effecten is bereikbaar vanuit de Sparen en Beleggen module van homebanking. De algemene opbouw en functies zijn ook dezelfde als in homebanking. AXA Bank wenst u veel plezier met homebanking effecten!

3 3/36 werken met homebanking effecten Hier vindt u informatie die specifiek is voor homebanking effecten, nl over: homebanking effecten opstarten een aan- of verkoop bevestigen met de kaartlezer in homebanking effecten printen in homebanking effecten homebanking effecten opstarten U kunt homebanking effecten opstarten op de volgende manier: 1 Meld u aan in homebanking. 2 Klik op het tabblad Sparen en beleggen. In de pagina Sparen en beleggen > Gedetailleerd overzicht vindt u een overzicht van uw bank- en verzekeringsproducten. 3 In de lijst Bankproducten AXA bank in de kolom Nummer, klik op de link bij de effectenrekening die u wil raadplegen. Het overzicht van de geselecteerde effectenrekening wordt geopend in homebanking effecten. een aan- of verkoop bevestigen met de kaartlezer U kunt uw aankopen en verkopen bevestigen op de volgende manier: 1 Steek uw AXA bankkaart in de kaartlezer om deze te activeren en druk op M2. 2 Voer uw persoonlijke en geheime PIN code van uw AXA bankkaart in om een gepersonaliseerde elektronische handtekening te laten berekenen en druk op OK. 3 Op het scherm van uw computer vindt u de CHALLENGE een getal van acht cijfers. Deze cijfercode werd door AXA Bank berekend en versleuteld op basis van de transactie die u wenst te ondertekenen. Toets deze CHALLENGE in op de kaartlezer en druk op OK. 4 Druk nogmaals op OK. De kaartlezer toont een unieke RESPONSE code die enkel door u zelf en aan de hand van de door u ingevoerde transactie kan berekend worden. Als u deze cijfercode invoert in het daarvoor bestemde veld op uw computer, fungeert deze als een elektronische handtekening om uw transactie te bevestigen. 5 Voer deze code in op het scherm en klik op Bevestigen.

4 4/36 printen in homebanking effecten In homebanking effecten is de printknop rechts bovenaan in de pagina niet beschikbaar. Wanneer u een pagina wil printen, klikt u in de pagina die u wil printen op.

5 5/36 effectenrekening waardering Bij Waardering krijgt u een overzicht van de totaalwaarde van uw effectenrekening. U ziet hier: Beschikbaar investeringsbedrag Kennis- en ervaringsniveau Totaal tegenwaarde effecten Verdeling effecten op rekening In de infobox bovenaan ziet u een melding wanneer er een openstaande actie is, bijvoorbeeld wanneer u een regularisatie moet beantwoorden. Voor meer informatie over regularisaties zie onbeantwoorde regularisaties. Klik op de boodschap bovenaan om onmiddellijk naar de pagina Onbeantwoorde regularisaties te gaan. beschikbaar investeringsbedrag Het beschikbaar investeringsbedrag is het maximale bedrag dat aan de aankoop van effecten kan besteed worden. Dit bedrag is het resultaat van de som van de volgende delen: Beschikbaar saldo AXA Bank: de som (+/-) van alle tegoeden op de rekeningen waarvan u titularis bent. Tegenwaarde orders in nota: de som van de orders die al zijn geplaatst, maar nog niet werden uitgevoerd.

6 6/36 Uitgevoerde dagorders: de orders die vandaag werden uitgevoerd. Tip Voor orders in vreemde munten wordt de huidige tegenwaarde in Euro gebruikt om de saldo s van de orders te berekenen. uw kennis- en ervaringsniveau Uw kennis- en ervaringsniveau wordt uitgedrukt in letters van A tot E. De letters stemmen overeen met het soort beleggingsproduct. Indien er bijvoorbeeld naast uw kennis-en ervaringsniveau A, B en C staat, betekent dit dat u volgens AXA Bank voldoende kennis- en ervaring hebt om in één van deze beleggingsproducten uit deze categorieën te investeren. AXA Bank baseert haar conclusie op de door u gegeven antwoorden op de kennis-en ervaringsvragen die u werden voorgelegd bij uw bankagent. De mogelijke waarden voor het kennis- en ervaringsniveau zijn: A: Obligaties en andere niet-gestructureerde schuldvorderingen (bijvoorbeeld: kasbon, overheidsobligatie, bedrijfsobligatie) B: Aandelen C: Deelbewijzen in instellingen voor collectieve belegging - ICB's (bijvoorbeeld: gestructureerd fonds, bevek, gemeenschappelijk beleggingsfonds, pensioensparen) D: Gestructureerde notes (bijvoorbeeld: EMTN) E: Afgeleide producten (bijvoorbeeld: trackers, opties, futures) Let op Indien uw kennis- en ervaringsniveau (nog) niet is ingevuld of vervallen is, wend u dan tot uw AXA bankagent om uw kennis- en ervaringsniveau aan te maken of bij te werken. Op eigen initiatief kunt u orders uitvoeren via execution only. Dit betekent dat AXA Bank in dergelijke situatie niet verplicht is de passendheid van de belegging te beoordelen en dat u bijgevolg niet geniet van de bescherming die wordt geboden door deze passendheidsbeoordeling. In dit geval hoeft u dus niet noodzakelijk te beschikken over een bij de agent opgemaakt kennis- en ervaringsniveau, als u er zeker van bent voldoende ervaring te hebben en de risico s verbonden aan zulke belegging zelf te kunnen inschatten. totaal tegenwaarde effecten Hier ziet u de tegenwaarde van alle effecten in de gekozen effectenrekening. Die tegenwaarde wordt berekend op basis van de laatst gekende beurskoers. Let op Het zou kunnen dat de getoonde waarde van de effectenrekening niet overeenkomt met de waarde die u terugvindt in het portefeuilleoverzicht op de pagina Sparen en beleggen. Dit komt omdat nieuwe transacties in homebanking effecten niet onmiddellijk overgenomen worden in de overzichtspagina Sparen en beleggen in homebanking. Die pagina wordt 1 keer per dag bijgewerkt.

7 7/36 verdeling van de effecten op rekening De verdeling van de effecten op de rekening wordt getoond in een taartgrafiek. Elk segment heeft een andere kleur en benaming. De details over de effecten vindt u terug op de pagina Effectenrekening > Effecten op rekening. afrekeningsnota s bekijken Wanneer u klikt op de knop Afrekeningsnota, opent u een pagina Effectenrekening > Afrekeningsnota. Hier vindt u de afrekeningsnota s van het huidige jaar. Dit kunnen bijvoorbeeld specifieke creditnota s of debetnota s zijn. In de pagina Afrekeningsnota ziet u: Uitvoeringsdatum: de datum waarop de afrekeningsnota is opgesteld in de effectenrekening Valutadatum: de betaaldatum Benaming Aard: debet of credit Bedrag: het bedrag van de afrekeningsnota De afrekeningsnota s blijven zichtbaar tot het einde van het jaar. Bij het begin van een nieuw jaar, worden de afrekeningsnota s van het vorige jaar verwijderd. effecten op rekening Bij Effecten op rekening vindt u een overzicht van alle effecten in de geselecteerde effectenrekening. Deze effecten staan gesorteerd per type, bijvoorbeeld aandelen, beveks, obligaties, etc. De effecten worden ook gegroepeerd per land. In de pagina Effecten op rekening ziet u: Aantal/Nominaal: het aantal effecten Benaming: de naam van het effect Munt: de valuta waarin het effect is uitgegeven Koers: de huidige koers van het effect Gemiddelde: de gemiddelde aankoopkoers van het effect Variatie in %: het rendement van het effect in % Variatie: het rendement van het effect in Euro. Waardering: de huidige waarde van het effect Gewicht: de waarde in % ten opzichte van het totaal van de portefeuille Verworven intrest: gelopen intresten bij vastrentende effecten zoals obligaties Geblokkeerd: het aantal effecten dat geblokkeerd is in de rekening, bijvoorbeeld bij een transfer Actie: hier kunt u het effect aankopen of verkopen Vanuit het overzicht kunt u de volgende acties uitvoeren: De historiek van het effect bekijken De waardebeschrijving van een effect bekijken Een aankoop- of verkooporder registreren dor op de links A of V te klikken.

8 8/36 de historiek van uw effect bekijken In de pagina Effecten op rekening, klikt u in de kolom Aantal/Nominaal op het cijfer bij het effect waarvan u de historiek wil bekijken. De pagina Effectenrekening > Historiek verschijnt. Hier vindt u een overzicht van de aankoophistoriek van het geselecteerde effect. In de pagina Historiek ziet u: De datum waarop de transactie geboekt werd in de effectenrekening De aankoopdatum van het effect Debet/Credit: Bij waarde + is er een credit op de effectenrekening, bij waarde is er een debet op de effectenrekening. Aantal/Nominaal: het aantal effecten dat aangekocht werd Benaming: de naam van het effect Koers: de koers waaraan het effect aangekocht werd. Munt: de valuta Wanneer u op de link in de kolom Benaming klikt, kunt u meer details over de aan- of verkoop bekijken in het borderel In de pagina Effectenrekening > Detail Order vindt u alle details terug in verband met de aankoop van het geselecteerde effect.

9 9/36 Deze informatie is verdeeld over de volgende velden: Verrichting: aankoop of verkoop De benaming van het effect De ISIN-code van het effect De beurscode van het effect De SRW code van het effect De markt waarop het order werd uitgevoerd Coupon: de aangehechte coupon aan het effect (enkel wanneer er een coupon aanwezig is) Bordereldatum: de datum waarop het borderel werd opgemaakt Uitvoeringsdatum: de datum waarop het order in de markt is uitgevoerd Valutadatum: de betaaldatum Opmerkingen Aantal/Nominaal: het aantal effecten in het order Koers: de koers van het effect bij uitvoering van het ordern Verrichtingsbedrag: het aantal effecten vermenigvuldigd met de koers Buitenlandse kosten Buitenlandse taksen: bronbelasting op goederen die in het buitenland aangekocht worden Bruto intresten: gelopen intresten Roerende voorheffing: voorheffing op gelopen intresten Woonstaatheffing: n.v.t. Bruto bedrag in valuta: het bedrag van de verrichting in de valuta waarin het effect werd uitgegeven Wisselkoers: de wisselkoers van de valuta Omgerekend bruto bedrag: het bruto bedrag in de afrekeningsmunt Makelaarsloon: Kosten op de verrichting van de makelaar Kosten: bijkomende kosten bij specifieke orders, bijvoorbeeld publicatiekosten bij een openbare veiling Roerende voorheffing 19 Bis: meerwaardetaks bij verkoop van specifieke fondsen Taksen op beursverrichtingen Netto bedrag: het uiteindelijke verrichtingsbedrag

10 10/36 Tip U kunt deze detailpagina afdrukken door rechts boven de tabel op het printicoontje te klikken. de waardebeschrijving van een effect bekijken In de pagina Effecten op rekening, klikt u in de kolom Benaming op de naam van het effect waarvan u de specifieke gegevens wil bekijken. De pagina Effectenrekening > Waardebeschrijving verschijnt. Hier vindt u de details terug van het geselecteerde effect. In de pagina Waardebeschrijving ziet u: Beurscode: de beurscode van het effect SRW code: de SRW code van het effect ISIN code: de ISIN code van het effect Type: het type van effect, bijvoorbeeld aandeel Land van oorsprong: het land waar het effect oorspronkelijk is uitgegeven Economische sector van het bedrijf dat het effect uitgeeft Noteringsmunt: de valuta waarin het effect verhandeld wordt Noteringsgroep: de specifieke categorie waarin het effect wordt ingedeeld Kennis- en ervaringsniveau: het kennis- en ervaringsniveau dat u volgens AXA Bank moet hebben om dit effect als passend te kunnen aankopen Complex product: een aanduiding of het effect een complex product is Nummer van aangehechte coupon: de nummer van de laatst aangehechte coupon Bedrag van het laatste dividend: de waarde van het laatst uitbetaalde dividend Laatste koers: de meest recente koers van het effect Hoogste koers: de hoogste koers, met de datum erbij Laagste koers: de laagste koers van het effect, met de datum erbij

11 11/36 Tip De letter van het effect geeft aan bij welk kennis- en ervaringsniveau het effect het beste past. De letters gaan van A tot E. In de pagina Waardebeschrijving kunt u rechts bovenaan doorklikken naar detailpagina s over: Koershistoriek Coupons Informatie koershistoriek In deze pagina ziet u een overzicht van de historiek van de koersen van het effect. Deze informatie is verdeeld over de volgende kolommen: Datum Openingskoers: de koers waaraan het aandeel de beursdag begon Hoogste koers: de hoogste koers van de dag Laagste koers: de laagste koers van de dag Laatste koers: de koers waarop het effect de beursdag afsluit Volume: het aantal verhandelde effecten

12 12/36 coupons In deze pagina ziet u de verschillende betaalbare coupons. De informatie is verdeeld over de volgende velden: Couponnummer: het nummer van de coupon Datum: de datum waarop de coupon is onthecht Prijs: de waarde van de coupon Type: het type coupon informatie In deze pagina vindt u een overzicht van (pers)berichten die verschenen zijn over het geselecteerde effect. U kunt het detail van het bericht bekijken door op de titel te klikken in de kolom Onderwerp van het artikel.

13 13/36 de aan- of verkoop van een effect registreren U kunt in de pagina Effecten op rekening het proces starten om een effect aan te kopen of te verkopen. Dit doet u door bij het effect dat u wil aankopen of verkopen te klikken op A of V. U kunt daarna de volledige procedure doorlopen. Tip De volledige procedure om een effect aan te kopen of te verkopen staat beschreven in het hoofdstuk Nieuw order. Wanneer u een effect niet kunt aankopen of verkopen, is de respectievelijke link (A of V) niet zichtbaar. historiek effectenrekening Bij Historiek effectenrekening kunt u de geschiedenis van alle transacties op uw effectenrekening opzoeken. De historiek bevat aankopen, verkopen, omruilingen, deponeringen, etc. de historiek van een effectenrekening opvragen U moet eerst zoeken om de geschiedenis te kunnen bekijken. U kunt uw zoekopdracht verfijnen aan de hand van de volgende zoekcriteria: De beurscode van het effect, De benaming van het effect, De SRW-code van het effect, De ISIN-code van het effect, Een specifieke markt waarop u wil zoeken, bijvoorbeeld Euronext Brussels.

14 14/36 U kunt de zoekcriteria combineren om gerichter te zoeken. Wanneer u op Zoeken klikt, opent de pagina Effectenrekening > Historiek. Tip U hoeft de zoekvelden niet in te vullen. Wanneer u klikt op Zoeken zonder de zoekvelden in te vullen, krijgt u een overzicht te zien van al uw transacties op effecten. de historiek van een effectenrekening bekijken In de pagina verschijnt een overzicht van alle transacties die beantwoorden aan de zoekcriteria die u ingevuld heeft. het detail van een order bekijken Wanneer u in de kolom Benaming klikt op de naam van het effect, ziet u in de pagina Effectenrekening > Detail order een gedetailleerd overzicht van het order.

15 15/36 Voor meer informatie zie de historiek van uw effect bekijken. vervaldagoverzicht Bij Vervaldagoverzicht vindt u een lijst van effecten in uw portefeuille die dit jaar vervallen, met hun respectieve vervaldag. In het overzicht ziet u de volgende velden: Datum: de datum waarop het effect vervalt Benaming: het type effect, bijvoorbeeld een coupon Aantal nominaal: het aantal effecten Benaming: de naam van het effect Geschatte waarde: de huidge nettowaarde van het effect Effecten die de vervaldag overschrijden, worden niet langer getoond in het overzicht. orderarchieven Bij Orderarchieven kunt u een overzicht van alle orders die u op de geselecteerde effectenrekening geplaatst heeft opzoeken. Orders zijn transacties waarbij u effecten aankoopt of verkoopt.

16 16/36 het orderarchief opvragen U moet eerst zoeken om het orderarchief te kunnen bekijken. U kunt uw zoekopdracht verfijnen aan de hand van de volgende zoekcriteria: De beurscode van het effect, De benaming van het effect, De SRW-code van het effect, De ISIN-code van het effect, Een specifieke markt waarop u wil zoeken, bijvoorbeeld Euronext Brussels, Het type order: aankoop of verkoop, De verrekeningsmunt, bijvoorbeeld EUR, De begindatum en einddatum van een periode waarvan u de orders wil bekijken. U kunt de zoekcriteria combineren om gerichter te zoeken. Wanneer u op Zoeken klikt, opent de pagina Effectenrekening > orderarchieven. Tip U hoeft de zoekvelden niet in te vullen. Wanneer u klikt op Zoeken zonder de zoekvelden in te vullen, krijgt u een overzicht te zien van alle orders die u geplaatst heeft.

17 17/36 het orderarchief bekijken In de pagina verschijnt een overzicht van alle orders die beantwoorden aan de zoekcriteria die u ingevuld heeft. Tip U vindt zowel uitgevoerde als geannuleerde orders terug in de orderarchieven. Let op Indien een order in de markt in meerdere malen uitgevoerd wordt, verschijnen er meerdere lijnen in het orderarchief. het detail van een order bekijken Wanneer u in de kolom Referentie klikt op het referentienummer van het order, ziet u in de pagina Detail van het order een gedetailleerd overzicht van het order. Wanneer u op het borderelnummer klikt, kunt u in de pagina die verschijnt het borderel afprinten.

18 18/36

19 19/36 orders soorten orders U kan in homebanking effecten verschillende soorten orders invoeren: Normaal order Order aan de beste koers Order met limiet Stop order Let op normaal order Welk type order u ook kiest, er wordt steeds één borderel opgesteld per dag in uw rekening. Per borderel worden er kosten aangerekend. Indien de uitvoering van het order op de markt gespreid over meerdere dagen plaatsvindt, dan worden er ook meerdere borderellen opgesteld en bijgevolg ook meerdere keren kosten aangerekend. Bij een normaal order wordt het order uitgevoerd volgens het volume dat er tegenover staat in de markt. Het gedeelte dat niet wordt uitgevoerd, wordt gelimiteerd aan deze koers. voorbeeld Er zijn twee verkopers op de markt die enerzijds 750 stuks aan 17 EUR en anderzijds 250 stuks aan 18 EUR wensen te verkopen. U wil 1000 stuks in een normaal order aankopen. De eerste 750 stuks worden dan onmiddellijk aangekocht aan 17 EUR. De overige 250 stuks worden automatisch gelimiteerd aan deze koers van 17 EUR. Het order wordt pas verder uitgevoerd als deze limiet van 17 EUR opnieuw wordt gehaald op de markt. order aan de beste koers Bij een order aan de beste koers wordt de markt 'leeggehaald' tot het order volledig is uitgevoerd. Wanneer een gedeelte wordt uitgevoerd, wordt een bijkomend saldo uitgevoerd aan een volgend prijsniveau, enz. tot het volledige order is uitgevoerd. voorbeeld Stel dat u 1000 stuks wenst te kopen. In eerste instantie worden 750 stuks aangekocht aan 17 EUR en vervolgens 250 stuks aan 18 EUR. Er wordt een borderel opgesteld met de gewogen gemiddelde prijs voor het totaal van 1000 stuks (nl. 17,25 EUR). Let op Het belangrijkste verschil tussen een normaal order en een order aan beste koers bestaat erin dat bij een normaal order het gedeelte dat niet werd uitgevoerd, gelimiteerd wordt aan deze koers. Bij een order aan beste koers, zal de markt worden 'leeggehaald' (voor zover mogelijk) tot het order volledig is uitgevoerd.

20 20/36 order met limiet Een order aan limietkoers wordt pas uitgevoerd op de markt als de opgegeven limiet wordt gehaald. Tip Op XETRA (Frankfurt) is het verplicht om een limiet in te voeren. stop order Een stop order is een opdracht tot aankoop of verkoop van effecten die pas moet worden uitgevoerd op het moment dat de koers een bepaald prijsniveau bereikt. Dat prijsniveau wordt de trigger (startsein) genoemd. Het principe van het startsein is het volgende: vanaf het moment dat de koers het startsein bereikt of overschrijdt dat u hebt ingevoerd, wordt het order actief in de markt. Er zijn twee soorten stop orders: stop limit order stop loss order stop limit order Het stop limit order wordt een gewoon limietorder op het moment dat de triggerprijs gehaald wordt. voorbeeld Er wordt een verkooporder ingegeven met als trigger (stop) 18 EUR en als limiet 16 EUR. De koers op dit moment is 20 EUR; het order zal bijgevolg niet uitgevoerd worden in de markt. Komt de prijs echter op een gegeven moment op het niveau van 18 EUR, dan zal het verkooporder uitgevoerd worden als een limietorder met als limiet 16 EUR. Er wordt dus uitsluitend verkocht tussen 18 EUR en 16 EUR. Tip Bij verkoop: Limiet < Stop < Laatste koers stop loss order Het stop loss order is vergelijkbaar met het stop limit order, maar wanneer de trigger bereikt wordt, wordt het order geen limietorder, maar een order tegen beste koers. voorbeeld Er wordt een verkooporder ingegeven met als trigger 18 EUR. De koers op dit moment is 20 EUR; het order zal bijgevolg niet uitgevoerd worden in de markt. Komt de prijs echter op een gegeven moment op het niveau van 18 EUR, dan zal het verkooporder uitgevoerd worden als een order aan beste koers. Let op orders in nota Stop orders zijn niet op alle markten mogelijk, enkel op Euronext (Amsterdam, Brussel, Lissabon en Parijs), NYSE, Nasdaq en op Xetra. Bij Orders in nota ziet u een overzicht van de orders die wel al geplaatst maar nog niet uitgevoerd zijn in de markt.

21 21/36 De tabel met orders in nota bevat de volgende kolommen: Type: het type order dat geplaatst is Aantal/Nominaal: het aantal effecten dat in het order zit Benaming: de naam van het effect Limiet: de limietkoers waaraan u wenst te verhandelen Stop: de koers waaraan uw order wordt uitgevoerd in de markt Geldigheid: de datum tot wanneer het order geldig is in de markt Tegen: de munt waarin het order wordt afgerekend Referentie: het referentienummer van het order Acties: hier kunt u het order wijzigen of annuleren, afhankelijk van het type van order In de pagina Orders in nota kunt u: De details van het order bekijken Het order wijzigen Het order annuleren het detail van een order bekijken Wanneer u in de kolom Benaming klikt op de naam van het effect, ziet u in de pagina Orders > Detail order een gedetailleerd overzicht van het order. Voor meer informatie zie Effectenrekening > Waardebeschrijving. een order in nota wijzigen In de pagina Orders in nota, klik in de kolom Acties op.

22 22/36 In de pagina Orders > Aanvraag wijzigen van een order kunt u het order aanpassen. Deze pagina kan de volgende velden bevatten: Type: de aanduiding of het om een aan- of verkoop gaat Aantal/Nominaal: het aantal effecten dat u wil aankopen of het bedrag waarvoor u wil aankopen Limiet: de limietkoers waaraan u wenst te verhandelen Ordertype: een aanduiding of het om een normaal order gaat of een order aan de beste koers Stop: de koers waaraan uw order wordt uitgevoerd in de markt Passendheidscontrole: kies of u een passendheidscontrole wil laten uitvoeren Tip Het zou kunnen dat u niet alle bovenstaande velden ziet wanneer u een effect wil aankopen. Enkel de velden die relevant zijn voor de aankoop van het effect verschijnen. Klik daarna op Bevestigen. Bevestig de transactie met de kaartlezer. Voor meer informatie zie een aan- of verkoop bevestigen met de kaartlezer. een order in nota annuleren In de pagina Orders in nota, klik in de kolom Acties op. In de pagina Orders > Annulering van een order ziet u een overzicht van het order dat u wil annuleren. Klik op Annuleren.

23 23/36 Bevestig de transactie met de kaartlezer. Voor meer informatie zie een aan- of verkoop bevestigen met de kaartlezer. productaanbod AXA Bij Productaanbod AXA vindt u een overzicht van producten die door AXA in de kijker gezet worden. Dit zijn producten van AXA zelf of producten die bijvoorbeeld voordeliger aangekocht kunnen worden. De producten in de tabel staan gerangschikt per type, bijvoorbeeld aandelen of beveks. In de tabel ziet u de volgende velden: Het kennis- en ervaringsniveau van het effect De benaming van het effect De ISIN-code van het effect De rating van het effect (specifiek voor obligaties) Prijs: de aankoopprijs van het effect (specifiek voor obligaties) De munt van uitgifte van het effect De looptijd van het effect Koers: de laatst gekende koers van het effect in de markt Datum: de datum van de laatst gekende koers Rend.: de opbrengst of coupon van het effect (specifiek voor obligaties) Markt: primair (P) of secundair (S) Actie: hier kan je het effect aankopen

24 24/36 In de pagina Productaanbod AXA kunt u: De details van een product bekijken Een product aankopen een product in detail bekijken Wanneer u in de kolom Benaming klikt op de naam van het product, ziet u in de pagina Orders > Waardebeschrijving een gedetailleerd overzicht van het product. Voor meer informatie zie de waardebeschrijving van een effect bekijken.

25 25/36 een product uit het aanbod aankopen U kunt in de pagina het proces starten om een product aan te kopen. Dit doet u door bij het effect dat u wil aankopen te klikken op A. U kunt daarna de volledige procedure doorlopen. simulatie Tip De volledige procedure om een effect aan te kopen of te verkopen staat beschreven in het hoofdstuk nieuw order. In Simulatie kunt u een aan- of verkoop van effecten simuleren. Zo kunt u berekenen hoeveel kosten u moet betalen bij uw transactie. Let op Het bedrag van de kosten die u moet betalen is slechts een indicatie. Het kan zijn dat de werkelijke kosten afwijken van de kosten in de simulatie. een effect selecteren In de pagina Orders > Een effect zoeken, vul de volgende velden in: Code benaming ISIN: de beurscode, naam of ISIN-code van het effect waarvan u een aan- of verkoop wil simuleren Markt: de specifieke markt waarop u een effect wilt zoeken Kennis en Ervaring: het benodigde kennis- en ervaringsniveau van het effect Klik daarna op Bevestigen. In de pagina Orders > Keuze van een effect ziet u een tabel met alle effecten die beantwoorden aan uw zoekcriteria. Deze tabel bevat de volgende kolommen: Benaming: de naam van het effect Koers: de huidige beurskoers van het effect Beurs: de beurs waar het effect genoteerd staat Code beurs: de beurscode van het effect ISIN-code: de ISIN-code van het effect Acties: links om een aan- of verkoop te simuleren Klik in de kolom acties op A om een aankoop te simuleren.

26 26/36 een aan-of verkoop simuleren In de pagina Orders > Simulatie kunt u de aankoopdetails verder aanvullen. Deze pagina kan de volgende velden bevatten: Type: de aanduiding of het om een aan- of verkoop gaat Aantal/Nominaal: het aantal effecten dat u wil aankopen of het bedrag waarvoor u wil aankopen Limiet: de limietkoers waaraan u wenst te verhandelen Ordertype: een aanduiding of het om een normaal order gaat of een order aan de beste koers Stop: de koers waaraan uw order wordt uitgevoerd in de markt Tip Het zou kunnen dat u niet alle bovenstaande velden ziet wanneer u een simulatie uitvoert. Enkel de velden die relevant zijn voor de simulatie verschijnen. Klik daarna op Simulatie. In de pagina Orders > Simulatie verschijnt een lijst met de bijkomende kosten. Deze kosten zijn: Buitenlandse kosten: Makelaarsloon: Kosten: Taksen: Onderaan de pagina heeft u de volgende keuzemogelijkheden: Andere simulatie: om een nieuwe simulatie te starten Aankoop om de aankoop effectief uit te voeren. Voor meer informatie zie nieuw order.

27 27/36 Terug: om terug te keren naar de vorige pagina Tip nieuw order Wanneer u een verkoop wil simuleren, klikt u in de kolom Acties in de pagina Orders > Keuze van een effect op V. In Nieuw order kunt u een order invoeren. U kunt: Een effect selecteren Een effect aankopen Een effect verkopen Tip Wanneer u een order start vanuit een simulatie, komt u onmiddellijk in de pagina Orders > Keuze van een effect terecht. Daar staan de gegevens die u in de simulatie ingevuld hebt al ingevuld. Indien u dit wenst, kunt u die gegevens nog aanpassen. Let op Wanneer u een aan- of verkoop uitvoert, worden er steeds kosten aangerekend. Indien u wil weten hoeveel die kosten bij benadering bedragen, kunt u eerst de aan- of verkoop simuleren. Orders die worden ingevoerd via homebanking worden steeds afgerekend in euro. een effect selecteren In de pagina Orders > Een effect zoeken, vul de volgende velden in: Code benaming ISIN: de beurscode, naam of ISIN-code van het effect dat u wil aankopen Markt: de specifieke markt waarop u een effect wilt zoeken Kennis en Ervaring: het benodigde kennis- en ervaringsniveau van het effect Klik daarna op Bevestigen.

28 28/36 In de pagina Orders > Keuze van een effect ziet u een tabel met alle effecten die beantwoorden aan uw zoekcriteria. Deze tabel bevat de volgende kolommen: Benaming: de naam van het effect Koers: de huidige beurskoers van het effect Beurs: de beurs waar het effect genoteerd staat Code beurs: de beurscode van het effect ISIN-code: de ISIN-code van het effect Acties: links om een effect an te kopen of te verkopen Klik in de kolom acties op A om een aankoop te doen of op V om een verkoop te doen. een effect aankopen In de pagina Orders > Registratie van een order kunt u de aankoopdetails verder aanvullen. Deze pagina kan de volgende velden bevatten: Type: de aanduiding of het om een aan- of verkoop gaat Aantal/Nominaal: het aantal effecten dat u wil aankopen of het nominale bedrag waarvoor u wil aankopen Limiet: het maximumbedrag dat u wil betalen voor de effecten Ordertype: een aanduiding of het om een normaal order gaat of een order aan de beste koers Stop: de koers waaraan uw order wordt uitgevoerd in de markt Passendheidscontrole: kies of u een passendheidscontrole wil laten uitvoeren.

homebanking effecten handleiding versie 1.2

homebanking effecten handleiding versie 1.2 1/36 homebanking effecten handleiding versie 1.2 Copyright Notice Copyright 2014 AXA, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 4/0/05 065 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste effectenverrichtingen

Nadere informatie

Handleiding Internet Beleggen

Handleiding Internet Beleggen Particulier Beleggen Handleiding Internet Beleggen 1 Inleiding In deze handleiding vindt u alle informatie over Doelbeleggen en de werking van het online beleggingsplatform op (Zakelijk) Internet Bankieren.

Nadere informatie

Handleiding van de SITE www.fortuneo.be

Handleiding van de SITE www.fortuneo.be Handleiding van de SITE www.fortuneo.be Samenvatting van de Beurs online Inloggen/uw rekeningen..........................p. 2-3 Beurs......................................................p. 4-5 Beveks

Nadere informatie

Handleiding Today s Comfort

Handleiding Today s Comfort Handleiding Today s Comfort Inhoudsopgave 1. Inloggen... 2 2. Startscherm... 3 3. Koersen... 4 4. Portefeuille... 5 4.1. Portefeuille...5 4.2. Overzicht...6 5. Zoeken... 8 5.1. Productdetailpagina...9

Nadere informatie

Handleiding Today s Comfort

Handleiding Today s Comfort Handleiding Today s Comfort Inhoudsopgave 1. Startscherm pg. 2 2. Koersenscherm pg. 3 3. Orderscherm 3.1. Productscherm binnen orderscherm 3.2. Een order inleggen pg. 4 pg. 5 pg. 6 4. Portefeuille 4.1.

Nadere informatie

Beleggen via internetbankieren Handleiding

Beleggen via internetbankieren Handleiding Beleggen via internetbankieren Handleiding Antw erpen, 9 december 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA BANK- EN VERZ EKER INGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/41 - DIRECTIE DIGITALE BANK 09-12-2015

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren uw online Internet Bankieren eenvoudig te raadplegen via internetbankieren Als u belegt bij ABN AMRO MeesPierson, kunt u in Internet Bankieren gebruikmaken van een online versie van uw Vermogensrapportage.

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Inwerkingtreding Dit orderuitvoeringsbeleid voor de verrichtingen op financiële instrumenten werd bijgewerkt op 31/12/2009. Het

Nadere informatie

Beheren van middelen in Web- Planboard

Beheren van middelen in Web- Planboard Handleiding Beheren van middelen in Web- Planboard versie juni 2010 Ambachtsweg 16 2641 KS Pijnacker Tel: +31.(0)15.3613497 Fax: +31.(0)15.3610029 E-mail: info@bitbybit-is.nl Web: www.bitbybit-is.nl Wijzigingsbladen

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN 1. Aan en verkopen op Euronext (BRUSSEL - AMSTERDAM - PARIJS - LISSABON) Basis: brutobedrag (aantal of nominaal x koers + opgelopen interesten)

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN Brussel, 02.05.2012, 8:00 AM CET De Gewone Algemene Vergadering van 27.04.2012 heeft beslist voor boekjaar 2011 een bruto dividend van 6,50 per gewoon

Nadere informatie

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten Handleiding Aanpassen betaalopdrachten Inleiding Door de omzetting van uw zakelijke betaalrekeningen in vergelijkbare rekeningen vervallen er in bepaalde betaalopdrachten. In deze handleiding kunt u lezen

Nadere informatie

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad HANDLEIDING 2actions Online-beheer van uw voorraad U heeft 2 manieren om in te loggen op onze website : via de klantenruimte op www.services2actions.com of rechtstreeks via de link www.2actions.com De

Nadere informatie

Debiteuren Handleiding

Debiteuren Handleiding Debiteuren Handleiding Pagina 1 Voorwoord. In deze debiteuren handleiding leest u hoe u gebruik kunt maken van de debiteurenmodule. Omdat de mogelijkheden en werkwijze vrijwel eindeloos zijn zullen wij

Nadere informatie

Handleiding van de SITE www.fortuneo.be

Handleiding van de SITE www.fortuneo.be Handleiding van de SITE www.fortuneo.be Samenvatting van de Beurs online Inloggen/uw rekeningen..........................p. - Beurs......................................................p. - Beveks en fondsen.......................................p.

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

AFO 414 Registratie kasontvangsten

AFO 414 Registratie kasontvangsten AFO 414 Registratie kasontvangsten 414.1 Inleiding Het scherm Registratie kasontvangsten komt op meerdere plaatsen binnen Vubis Smart (o.a. uitlenen, verlengen, en AFO 414 Registratie kasontvangsten )

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

Docenten handboek NSS

Docenten handboek NSS Docenten handboek NSS Naslagwerk voor docenten Uitgegeven door: LCS Systemen BV Polakweg 15 C 2288 GG Rijswijk LCS Systemen, Rijswijk 2013 Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

PC banking Mijn eerste verbinding DAGELIJKS BANKIEREN

PC banking Mijn eerste verbinding DAGELIJKS BANKIEREN PC banking Mijn eerste verbinding DAGELIJKS BANKIEREN Intro Inhoud Intro 3 Uw eerste verbinding 4 PC banking in enkele stappen 6 Uw tegoeden beheren met PC banking 9 De helpfunctie altijd beschikbaar 12

Nadere informatie

Date: Version: 1.0. Copyright makeITwork BV.

Date: Version: 1.0. Copyright makeITwork BV. Handleiding GRAS Website (voor ouders en kinderen) Impuls Onderwijs Sport en Cultuur Zaanstad Author: Maikel Koevermans T: +31 (0)10 484 44 00 E: mkoevermans@2makeitwork.nl Date: 04-07-2016 Version: 1.0

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE 2007 (WINDOWS - WORD EN EXCEL) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Beleggen Zelf. Zo werkt het

Beleggen Zelf. Zo werkt het Beleggen Zelf Zo werkt het Zelf Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Zelf bepaalt ú waarin u belegt. U kiest uw eigen koers. U kunt natuurlijk wel gebruikmaken van de visie en opinies van onze

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1 Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 1 Overzicht 1. Hoofdmenu Kassa (p. 03) 2. Artikelen toevoegen (p. 05) 3. Aangepaste artikelen (p. 08) 4. Artikelen

Nadere informatie

AFO 231 Registratie facturen

AFO 231 Registratie facturen AFO 231 Registratie facturen 231.1 Inleiding De factuurregistratie hangt nauw samen met de manier waarop het budgetbeheer uitgevoerd wordt. Wij raden dan ook aan de paragraaf over AFO 243 ( Budgetbeheer

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009

HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009 HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009 INHOUDSOPGAVE 1 WEGWIJS IN ONLINE BANKING...1 1.1 HELP...1 1.2 INLOGGEN...2 1.2.1 Startpagina...2 1.2.2 Paswoord...3 1.2.3 Code Card...4

Nadere informatie

De Bolero iphone app. Uw portefeuille altijd en overal bij de hand. Een onderneming van de KBC-groep

De Bolero iphone app. Uw portefeuille altijd en overal bij de hand. Een onderneming van de KBC-groep De Bolero iphone app Uw portefeuille altijd en overal bij de hand Ontdek de Bolero app voor iphone! Continu een blik op uw portefeuille Met de Bolero iphone app kunt u als belegger altijd en overal de

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Voorraadbeheer februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Handleiding Kadobon verkopen. Gefaciliteerd door 1

Handleiding Kadobon verkopen. Gefaciliteerd door  1 Handleiding Kadobon verkopen Gefaciliteerd door www.urbain.hetopzet.be 1 Kadobon verkopen 1 Benodigdheden 2 Kadobon opladen 3 Betaling 4 Checkpoints 2 1 Kadobon verkopen - Benodigheden Om een kadobon te

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

Via het scherm Quote Views ziet u de belangrijkste indexen: Nasdaq, Dow Jones en S&P

Via het scherm Quote Views ziet u de belangrijkste indexen: Nasdaq, Dow Jones en S&P Deze gebruiksaanwijzing voor het WH Basic platform is gemaakt om u snel op weg te helpen. Stap voor stap maakt u kennis met de verschillende mogelijkheden van het platform. [Status Button] Deze knop laat

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel April 2016 Inhoud Handleiding Huize Rosa Tag als betaalmiddel... 3 Manieren van Opwaarderen eerste keer... 3 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Vanaf 19 december kunt u in Mijn ING Beleggen gebruik maken van de verbeterde online dienstverlening voor Vermogensadvies

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 ISBN: 978-90-817910-8-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

1 Handleiding. Total Cards Online. Handleiding

1 Handleiding. Total Cards Online. Handleiding 1 Handleiding Total Cards Online Handleiding 2 Handleiding Inleiding Indien uw antwoord niet in deze handleiding staat, dan kunt u ons bereiken op ons e-mailadres: cards.nl@total.com. De Cards Customer

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

Demovoorstelling. Registratie door sociaal verhuurkantoor i.f.v. verlaagd tarief inzake onroerende voorheffing

Demovoorstelling. Registratie door sociaal verhuurkantoor i.f.v. verlaagd tarief inzake onroerende voorheffing Demovoorstelling Registratie door sociaal verhuurkantoor i.f.v. verlaagd tarief inzake onroerende voorheffing 1 Het verlenen van een volmacht. Een vertegenwoordiger van een sociaal verhuurkantoor kan via

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rekeninginformatie. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rekeninginformatie. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Rekeninginformatie www.deutschebank.nl Internet Bankieren Rekeninginformatie 2 Rekeninginformatie U controleert uw Rekeninginformatie via het

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Beschrijving van de diensten in KBC-Touch

Beschrijving van de diensten in KBC-Touch Beschrijving van de diensten in KBC-Touch KBC-Touch is opgedeeld in 5 grote thema s : Betalen, Sparen en Beleggen, Wonen, Gezin, Voertuig. Hieronder volgt een overzicht van de diensten per thema. Binnen

Nadere informatie

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel 1. Inleiding 2 2. Toegang 2 2.1. Beveiligde en onbeveiligde modus 2 2.2. Beveiligde toegang 2 3. Verschillen tussen sectoren 2 4. Beveiligde modus

Nadere informatie

RECORD BANK

RECORD BANK RECORD BANK RECORD@HOME 1 1. INHOUD Inhoud Wat is Record@Home? Hoe uw Record@Home abonnement gebruiken? Gebruik van de kaartlezer Gebruik van de digipass Gebruik van de elektronische identiteitskaart Wat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor uw. BKCP Online Digipass. Gelukkig niet de grootste.

Gebruiksaanwijzing voor uw. BKCP Online Digipass. Gelukkig niet de grootste. Gebruiksaanwijzing voor uw BKCP Online Digipass Gelukkig niet de grootste. Inhoudsopgave 1. Wat is een digipass? 1. Wat is een digipass?...p3 2. Hoe kunt u de digipass activeren?...p4 3. Hoe kunt u de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Bedrijfsarts. DOCUMENT Gebruikershandleiding Bedrijfsarts, versie 1.02

Gebruikershandleiding. Bedrijfsarts. DOCUMENT Gebruikershandleiding Bedrijfsarts, versie 1.02 Gebruikershandleiding Bedrijfsarts DOCUMENT, versie 1.02 DATUM 6-8-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

FAQ versie 19-05-2011

FAQ versie 19-05-2011 Internetbankieren:... 3 Wanneer is het systeem beschikbaar?... 3 Wie kan er een rekening openen?... 3 Kunnen personen die van oorsprong niet Nederlands zijn een rekening openen?... 3 Kunnen Nederlanders

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Intrum Web 2.0

Gebruikershandleiding Intrum Web 2.0 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 Home/startpagina... 3 2 Startpagina... 4 2.1 Statistieken... 5 2.2 Dossiers... 7 2.3 Berichten... 9 2.4 Uw collega's... 11 3 Zoeken naar dossiers... 12 3.1 Zoeken... 12 3.2

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.2

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.2 Gebruikershandleiding NPEX Versie 2.2 0 Gebruikershandleiding NPEX 1. Voor de eerste keer inloggen op uw NPEX-rekening... 2 1.1 Inloggen via www.npex.nl... 2 1.2 Het wijzigen van uw wachtwoord en persoonlijke

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Datum : 5-1-2015 Versie : 1.1 Copyright

Nadere informatie

MyBaloise Mobility Opmaak nieuwe zaak: van offerte naar polis

MyBaloise Mobility Opmaak nieuwe zaak: van offerte naar polis MyBaloise Mobility Opmaak nieuwe zaak: van offerte naar polis Maakt u een nieuwe zaak op via MyBaloise, dan start u met het creëren of oproepen van de verzekeringnemer, uw klant. Open MyBaloise en klik

Nadere informatie

Debiteuren Handleiding

Debiteuren Handleiding Debiteuren Handleiding Pagina 1 Voorwoord. In deze debiteuren handleiding leest u hoe u gebruik kunt maken van de debiteurenmodule. Omdat de mogelijkheden en werkwijze vrijwel eindeloos zijn zullen wij

Nadere informatie

Handleiding E-bankieren

Handleiding E-bankieren Handleiding E-bankieren Inhoud 1 Starten met E-bankieren 3 1.1 Inloggen en uitloggen 3 1.2 Wachtwoord wijzigen 3 1.3 Inloggegevens vergeten 3 1.4 Goed om te weten voordat u begint 3 2 Sparen 4 2.1 Naar

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge Unit4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht

Nadere informatie

Stappenplan I-rent. Inloggen

Stappenplan I-rent. Inloggen Stappenplan I-rent Vanaf januari 2017 kan je reserveren voor het buurthuis, Rockhok of jeugdcentrum via het online platform I-rent. In deze handleiding kan je terugvinden hoe je kan inloggen, een reservatie

Nadere informatie

Handleiding: Buitenlandse Specialiteiten

Handleiding: Buitenlandse Specialiteiten Buitenlandse Specialiteiten Auteur: Inge Mangelschots Handleiding: Buitenlandse Specialiteiten Handleiding Buitenlandse Specialiteiten : Pagina 1 van 6 Inhoudstabel INHOUDSTABEL... 2 1 SAMENVATTING...

Nadere informatie

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011 Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal Versie 0.4 01 oktober 2011 Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 6 Verdeling... 7 Eigen beleggingsmix aanmaken... 7 Transacties... 12 Depot overzicht...

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Handleiding Internetbankieren

Handleiding Internetbankieren Handleiding Internetbankieren 1) I N L E I D I N G... 2 2) H E L P D E S K... 2 3) V E R K L A R I N G I C O N E N... 2 4) O V E R Z I C H T H O M E P A G I N A... 3 5) R E K E N I N G E N... 3 a. Mutaties...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Van Lanschot Zelf Beleggen

Veelgestelde vragen Van Lanschot Zelf Beleggen Veelgestelde vragen Van Lanschot Zelf Beleggen Handelsmogelijkheden Op welke beurzen kan ik handelen? U hebt de mogelijkheid om te handelen (aan- en verkooptransacties) op een groot aantal beurzen in Europa

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Module betalingen Ondertekenen en wijzigen van bestanden

Gebruikershandleiding. Module betalingen Ondertekenen en wijzigen van bestanden Gebruikershandleiding Module betalingen Ondertekenen en wijzigen van bestanden Deze documentatie heeft tot doel om de verschillende mogelijkheden van het wijzigen en ondertekenen van bestanden in BelfiusWeb

Nadere informatie

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Ga met uw internet browser naar de website http://artsen.somedi.be Klik op Inloggen e-lab Er opent zich een nieuw venster met de aanmeldpagina van CyberLab. Vul uw aanmeldingsnaam

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

Vrijstelling module in Asycuda

Vrijstelling module in Asycuda Vrijstelling module in Asycuda Huidige situatie voor het aanvragen voor een vergunning voor vrijstelling gebeurd door de verschillende bescheiden te laten ondertekenen door het aanvrager van de vergunning.

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. Inleiding 1.1. Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven Kinderopvang. Met i-school

Handleiding online inschrijven Kinderopvang. Met i-school Handleiding online inschrijven Kinderopvang Met i-school Inhoud 1. Reserveren 1.1 Schooldagen en schoolvrije dagen 1.2 Vakanties 2. Aanmelden 3. Homepagina 4. Kalender 5. Inschrijven 5.1 Via de kalender

Nadere informatie

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord Handleiding myworkandme Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord 22 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Nieuwe gebruiker? Je profiel activeren... 3 1.1 Klik op de link in de activatiemail... 3 1.2 Geef je e-mailadres

Nadere informatie

RECORD BANK

RECORD BANK RECORD BANK RECORD@HOME 1 1. INHOUD Inhoud...1 Wat is Record@Home?...2 Hoe uw Record@Home abonnement gebruiken?...3 Gebruik van de kaartlezer...4 Gebruik van de digipass...5 Gebruik van de elektronische

Nadere informatie