homebanking effecten handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "homebanking effecten handleiding"

Transcriptie

1 1/36 homebanking effecten handleiding versie 1.1 Copyright Notice Copyright 2013 AXA, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of AXA. inhoudstafel welkom bij homebanking effecten...2 werken met homebanking effecten...3 homebanking effecten opstarten...3 een aan- of verkoop bevestigen met de kaartlezer...3 printen in homebanking effecten...4 effectenrekening...5 waardering...5 effecten op rekening...7 historiek effectenrekening vervaldagoverzicht orderarchieven orders soorten orders orders in nota productaanbod AXA simulatie nieuw order onbeantwoorde regularisaties markten waarden indexen deviezen... 36

2 2/36 welkom bij homebanking effecten Met homebanking effecten regelt u uw effectentransacties zelf: van op om het even welke computer, op om het even welk moment (uitgezonderd vanaf zaterdag uur tot zondag 6.00 uur). homebanking effecten biedt u een waaier aan online verrichtingen en consultaties: Het saldo van uw effectenrekening raadplegen De details van uw effecten raadplegen De historiek van uw beursorders raadplegen Een beursorder plaatsen Een beursorder wijzigen Een aan- of verkoop van effecten simuleren De beursindexen raadplegen enz. homebanking effecten is bereikbaar vanuit de Sparen en Beleggen module van homebanking. De algemene opbouw en functies zijn ook dezelfde als in homebanking. AXA Bank wenst u veel plezier met homebanking effecten!

3 3/36 werken met homebanking effecten Hier vindt u informatie die specifiek is voor homebanking effecten, nl over: homebanking effecten opstarten een aan- of verkoop bevestigen met de kaartlezer in homebanking effecten printen in homebanking effecten homebanking effecten opstarten U kunt homebanking effecten opstarten op de volgende manier: 1 Meld u aan in homebanking. 2 Klik op het tabblad Sparen en beleggen. In de pagina Sparen en beleggen > Gedetailleerd overzicht vindt u een overzicht van uw bank- en verzekeringsproducten. 3 In de lijst Bankproducten AXA bank in de kolom Nummer, klik op de link bij de effectenrekening die u wil raadplegen. Het overzicht van de geselecteerde effectenrekening wordt geopend in homebanking effecten. een aan- of verkoop bevestigen met de kaartlezer U kunt uw aankopen en verkopen bevestigen op de volgende manier: 1 Steek uw AXA bankkaart in de kaartlezer om deze te activeren en druk op M2. 2 Voer uw persoonlijke en geheime PIN code van uw AXA bankkaart in om een gepersonaliseerde elektronische handtekening te laten berekenen en druk op OK. 3 Op het scherm van uw computer vindt u de CHALLENGE een getal van acht cijfers. Deze cijfercode werd door AXA Bank berekend en versleuteld op basis van de transactie die u wenst te ondertekenen. Toets deze CHALLENGE in op de kaartlezer en druk op OK. 4 Druk nogmaals op OK. De kaartlezer toont een unieke RESPONSE code die enkel door u zelf en aan de hand van de door u ingevoerde transactie kan berekend worden. Als u deze cijfercode invoert in het daarvoor bestemde veld op uw computer, fungeert deze als een elektronische handtekening om uw transactie te bevestigen. 5 Voer deze code in op het scherm en klik op Bevestigen.

4 4/36 printen in homebanking effecten In homebanking effecten is de printknop rechts bovenaan in de pagina niet beschikbaar. Wanneer u een pagina wil printen, klikt u in de pagina die u wil printen op.

5 5/36 effectenrekening waardering Bij Waardering krijgt u een overzicht van de totaalwaarde van uw effectenrekening. U ziet hier: Beschikbaar investeringsbedrag Kennis- en ervaringsniveau Totaal tegenwaarde effecten Verdeling effecten op rekening In de infobox bovenaan ziet u een melding wanneer er een openstaande actie is, bijvoorbeeld wanneer u een regularisatie moet beantwoorden. Voor meer informatie over regularisaties zie onbeantwoorde regularisaties. Klik op de boodschap bovenaan om onmiddellijk naar de pagina Onbeantwoorde regularisaties te gaan. beschikbaar investeringsbedrag Het beschikbaar investeringsbedrag is het maximale bedrag dat aan de aankoop van effecten kan besteed worden. Dit bedrag is het resultaat van de som van de volgende delen: Beschikbaar saldo AXA Bank: de som (+/-) van alle tegoeden op de rekeningen waarvan u titularis bent. Tegenwaarde orders in nota: de som van de orders die al zijn geplaatst, maar nog niet werden uitgevoerd.

6 6/36 Uitgevoerde dagorders: de orders die vandaag werden uitgevoerd. Tip Voor orders in vreemde munten wordt de huidige tegenwaarde in Euro gebruikt om de saldo s van de orders te berekenen. uw kennis- en ervaringsniveau Uw kennis- en ervaringsniveau wordt uitgedrukt in letters van A tot E. De letters stemmen overeen met het soort beleggingsproduct. Indien er bijvoorbeeld naast uw kennis-en ervaringsniveau A, B en C staat, betekent dit dat u volgens AXA Bank voldoende kennis- en ervaring hebt om in één van deze beleggingsproducten uit deze categorieën te investeren. AXA Bank baseert haar conclusie op de door u gegeven antwoorden op de kennis-en ervaringsvragen die u werden voorgelegd bij uw bankagent. De mogelijke waarden voor het kennis- en ervaringsniveau zijn: A: Obligaties en andere niet-gestructureerde schuldvorderingen (bijvoorbeeld: kasbon, overheidsobligatie, bedrijfsobligatie) B: Aandelen C: Deelbewijzen in instellingen voor collectieve belegging - ICB's (bijvoorbeeld: gestructureerd fonds, bevek, gemeenschappelijk beleggingsfonds, pensioensparen) D: Gestructureerde notes (bijvoorbeeld: EMTN) E: Afgeleide producten (bijvoorbeeld: trackers, opties, futures) Let op Indien uw kennis- en ervaringsniveau (nog) niet is ingevuld of vervallen is, wend u dan tot uw AXA bankagent om uw kennis- en ervaringsniveau aan te maken of bij te werken. Op eigen initiatief kunt u orders uitvoeren via execution only. Dit betekent dat AXA Bank in dergelijke situatie niet verplicht is de passendheid van de belegging te beoordelen en dat u bijgevolg niet geniet van de bescherming die wordt geboden door deze passendheidsbeoordeling. In dit geval hoeft u dus niet noodzakelijk te beschikken over een bij de agent opgemaakt kennis- en ervaringsniveau, als u er zeker van bent voldoende ervaring te hebben en de risico s verbonden aan zulke belegging zelf te kunnen inschatten. totaal tegenwaarde effecten Hier ziet u de tegenwaarde van alle effecten in de gekozen effectenrekening. Die tegenwaarde wordt berekend op basis van de laatst gekende beurskoers. Let op Het zou kunnen dat de getoonde waarde van de effectenrekening niet overeenkomt met de waarde die u terugvindt in het portefeuilleoverzicht op de pagina Sparen en beleggen. Dit komt omdat nieuwe transacties in homebanking effecten niet onmiddellijk overgenomen worden in de overzichtspagina Sparen en beleggen in homebanking. Die pagina wordt 1 keer per dag bijgewerkt.

7 7/36 verdeling van de effecten op rekening De verdeling van de effecten op de rekening wordt getoond in een taartgrafiek. Elk segment heeft een andere kleur en benaming. De details over de effecten vindt u terug op de pagina Effectenrekening > Effecten op rekening. afrekeningsnota s bekijken Wanneer u klikt op de knop Afrekeningsnota, opent u een pagina Effectenrekening > Afrekeningsnota. Hier vindt u de afrekeningsnota s van het huidige jaar. Dit kunnen bijvoorbeeld specifieke creditnota s of debetnota s zijn. In de pagina Afrekeningsnota ziet u: Uitvoeringsdatum: de datum waarop de afrekeningsnota is opgesteld in de effectenrekening Valutadatum: de betaaldatum Benaming Aard: debet of credit Bedrag: het bedrag van de afrekeningsnota De afrekeningsnota s blijven zichtbaar tot het einde van het jaar. Bij het begin van een nieuw jaar, worden de afrekeningsnota s van het vorige jaar verwijderd. effecten op rekening Bij Effecten op rekening vindt u een overzicht van alle effecten in de geselecteerde effectenrekening. Deze effecten staan gesorteerd per type, bijvoorbeeld aandelen, beveks, obligaties, etc. De effecten worden ook gegroepeerd per land. In de pagina Effecten op rekening ziet u: Aantal/Nominaal: het aantal effecten Benaming: de naam van het effect Munt: de valuta waarin het effect is uitgegeven Koers: de huidige koers van het effect Gemiddelde: de gemiddelde aankoopkoers van het effect Variatie in %: het rendement van het effect in % Variatie: het rendement van het effect in Euro. Waardering: de huidige waarde van het effect Gewicht: de waarde in % ten opzichte van het totaal van de portefeuille Verworven intrest: gelopen intresten bij vastrentende effecten zoals obligaties Geblokkeerd: het aantal effecten dat geblokkeerd is in de rekening, bijvoorbeeld bij een transfer Actie: hier kunt u het effect aankopen of verkopen Vanuit het overzicht kunt u de volgende acties uitvoeren: De historiek van het effect bekijken De waardebeschrijving van een effect bekijken Een aankoop- of verkooporder registreren dor op de links A of V te klikken.

8 8/36 de historiek van uw effect bekijken In de pagina Effecten op rekening, klikt u in de kolom Aantal/Nominaal op het cijfer bij het effect waarvan u de historiek wil bekijken. De pagina Effectenrekening > Historiek verschijnt. Hier vindt u een overzicht van de aankoophistoriek van het geselecteerde effect. In de pagina Historiek ziet u: De datum waarop de transactie geboekt werd in de effectenrekening De aankoopdatum van het effect Debet/Credit: Bij waarde + is er een credit op de effectenrekening, bij waarde is er een debet op de effectenrekening. Aantal/Nominaal: het aantal effecten dat aangekocht werd Benaming: de naam van het effect Koers: de koers waaraan het effect aangekocht werd. Munt: de valuta Wanneer u op de link in de kolom Benaming klikt, kunt u meer details over de aan- of verkoop bekijken in het borderel In de pagina Effectenrekening > Detail Order vindt u alle details terug in verband met de aankoop van het geselecteerde effect.

9 9/36 Deze informatie is verdeeld over de volgende velden: Verrichting: aankoop of verkoop De benaming van het effect De ISIN-code van het effect De beurscode van het effect De SRW code van het effect De markt waarop het order werd uitgevoerd Coupon: de aangehechte coupon aan het effect (enkel wanneer er een coupon aanwezig is) Bordereldatum: de datum waarop het borderel werd opgemaakt Uitvoeringsdatum: de datum waarop het order in de markt is uitgevoerd Valutadatum: de betaaldatum Opmerkingen Aantal/Nominaal: het aantal effecten in het order Koers: de koers van het effect bij uitvoering van het ordern Verrichtingsbedrag: het aantal effecten vermenigvuldigd met de koers Buitenlandse kosten Buitenlandse taksen: bronbelasting op goederen die in het buitenland aangekocht worden Bruto intresten: gelopen intresten Roerende voorheffing: voorheffing op gelopen intresten Woonstaatheffing: n.v.t. Bruto bedrag in valuta: het bedrag van de verrichting in de valuta waarin het effect werd uitgegeven Wisselkoers: de wisselkoers van de valuta Omgerekend bruto bedrag: het bruto bedrag in de afrekeningsmunt Makelaarsloon: Kosten op de verrichting van de makelaar Kosten: bijkomende kosten bij specifieke orders, bijvoorbeeld publicatiekosten bij een openbare veiling Roerende voorheffing 19 Bis: meerwaardetaks bij verkoop van specifieke fondsen Taksen op beursverrichtingen Netto bedrag: het uiteindelijke verrichtingsbedrag

10 10/36 Tip U kunt deze detailpagina afdrukken door rechts boven de tabel op het printicoontje te klikken. de waardebeschrijving van een effect bekijken In de pagina Effecten op rekening, klikt u in de kolom Benaming op de naam van het effect waarvan u de specifieke gegevens wil bekijken. De pagina Effectenrekening > Waardebeschrijving verschijnt. Hier vindt u de details terug van het geselecteerde effect. In de pagina Waardebeschrijving ziet u: Beurscode: de beurscode van het effect SRW code: de SRW code van het effect ISIN code: de ISIN code van het effect Type: het type van effect, bijvoorbeeld aandeel Land van oorsprong: het land waar het effect oorspronkelijk is uitgegeven Economische sector van het bedrijf dat het effect uitgeeft Noteringsmunt: de valuta waarin het effect verhandeld wordt Noteringsgroep: de specifieke categorie waarin het effect wordt ingedeeld Kennis- en ervaringsniveau: het kennis- en ervaringsniveau dat u volgens AXA Bank moet hebben om dit effect als passend te kunnen aankopen Complex product: een aanduiding of het effect een complex product is Nummer van aangehechte coupon: de nummer van de laatst aangehechte coupon Bedrag van het laatste dividend: de waarde van het laatst uitbetaalde dividend Laatste koers: de meest recente koers van het effect Hoogste koers: de hoogste koers, met de datum erbij Laagste koers: de laagste koers van het effect, met de datum erbij

11 11/36 Tip De letter van het effect geeft aan bij welk kennis- en ervaringsniveau het effect het beste past. De letters gaan van A tot E. In de pagina Waardebeschrijving kunt u rechts bovenaan doorklikken naar detailpagina s over: Koershistoriek Coupons Informatie koershistoriek In deze pagina ziet u een overzicht van de historiek van de koersen van het effect. Deze informatie is verdeeld over de volgende kolommen: Datum Openingskoers: de koers waaraan het aandeel de beursdag begon Hoogste koers: de hoogste koers van de dag Laagste koers: de laagste koers van de dag Laatste koers: de koers waarop het effect de beursdag afsluit Volume: het aantal verhandelde effecten

12 12/36 coupons In deze pagina ziet u de verschillende betaalbare coupons. De informatie is verdeeld over de volgende velden: Couponnummer: het nummer van de coupon Datum: de datum waarop de coupon is onthecht Prijs: de waarde van de coupon Type: het type coupon informatie In deze pagina vindt u een overzicht van (pers)berichten die verschenen zijn over het geselecteerde effect. U kunt het detail van het bericht bekijken door op de titel te klikken in de kolom Onderwerp van het artikel.

13 13/36 de aan- of verkoop van een effect registreren U kunt in de pagina Effecten op rekening het proces starten om een effect aan te kopen of te verkopen. Dit doet u door bij het effect dat u wil aankopen of verkopen te klikken op A of V. U kunt daarna de volledige procedure doorlopen. Tip De volledige procedure om een effect aan te kopen of te verkopen staat beschreven in het hoofdstuk Nieuw order. Wanneer u een effect niet kunt aankopen of verkopen, is de respectievelijke link (A of V) niet zichtbaar. historiek effectenrekening Bij Historiek effectenrekening kunt u de geschiedenis van alle transacties op uw effectenrekening opzoeken. De historiek bevat aankopen, verkopen, omruilingen, deponeringen, etc. de historiek van een effectenrekening opvragen U moet eerst zoeken om de geschiedenis te kunnen bekijken. U kunt uw zoekopdracht verfijnen aan de hand van de volgende zoekcriteria: De beurscode van het effect, De benaming van het effect, De SRW-code van het effect, De ISIN-code van het effect, Een specifieke markt waarop u wil zoeken, bijvoorbeeld Euronext Brussels.

14 14/36 U kunt de zoekcriteria combineren om gerichter te zoeken. Wanneer u op Zoeken klikt, opent de pagina Effectenrekening > Historiek. Tip U hoeft de zoekvelden niet in te vullen. Wanneer u klikt op Zoeken zonder de zoekvelden in te vullen, krijgt u een overzicht te zien van al uw transacties op effecten. de historiek van een effectenrekening bekijken In de pagina verschijnt een overzicht van alle transacties die beantwoorden aan de zoekcriteria die u ingevuld heeft. het detail van een order bekijken Wanneer u in de kolom Benaming klikt op de naam van het effect, ziet u in de pagina Effectenrekening > Detail order een gedetailleerd overzicht van het order.

15 15/36 Voor meer informatie zie de historiek van uw effect bekijken. vervaldagoverzicht Bij Vervaldagoverzicht vindt u een lijst van effecten in uw portefeuille die dit jaar vervallen, met hun respectieve vervaldag. In het overzicht ziet u de volgende velden: Datum: de datum waarop het effect vervalt Benaming: het type effect, bijvoorbeeld een coupon Aantal nominaal: het aantal effecten Benaming: de naam van het effect Geschatte waarde: de huidge nettowaarde van het effect Effecten die de vervaldag overschrijden, worden niet langer getoond in het overzicht. orderarchieven Bij Orderarchieven kunt u een overzicht van alle orders die u op de geselecteerde effectenrekening geplaatst heeft opzoeken. Orders zijn transacties waarbij u effecten aankoopt of verkoopt.

16 16/36 het orderarchief opvragen U moet eerst zoeken om het orderarchief te kunnen bekijken. U kunt uw zoekopdracht verfijnen aan de hand van de volgende zoekcriteria: De beurscode van het effect, De benaming van het effect, De SRW-code van het effect, De ISIN-code van het effect, Een specifieke markt waarop u wil zoeken, bijvoorbeeld Euronext Brussels, Het type order: aankoop of verkoop, De verrekeningsmunt, bijvoorbeeld EUR, De begindatum en einddatum van een periode waarvan u de orders wil bekijken. U kunt de zoekcriteria combineren om gerichter te zoeken. Wanneer u op Zoeken klikt, opent de pagina Effectenrekening > orderarchieven. Tip U hoeft de zoekvelden niet in te vullen. Wanneer u klikt op Zoeken zonder de zoekvelden in te vullen, krijgt u een overzicht te zien van alle orders die u geplaatst heeft.

17 17/36 het orderarchief bekijken In de pagina verschijnt een overzicht van alle orders die beantwoorden aan de zoekcriteria die u ingevuld heeft. Tip U vindt zowel uitgevoerde als geannuleerde orders terug in de orderarchieven. Let op Indien een order in de markt in meerdere malen uitgevoerd wordt, verschijnen er meerdere lijnen in het orderarchief. het detail van een order bekijken Wanneer u in de kolom Referentie klikt op het referentienummer van het order, ziet u in de pagina Detail van het order een gedetailleerd overzicht van het order. Wanneer u op het borderelnummer klikt, kunt u in de pagina die verschijnt het borderel afprinten.

18 18/36

19 19/36 orders soorten orders U kan in homebanking effecten verschillende soorten orders invoeren: Normaal order Order aan de beste koers Order met limiet Stop order Let op normaal order Welk type order u ook kiest, er wordt steeds één borderel opgesteld per dag in uw rekening. Per borderel worden er kosten aangerekend. Indien de uitvoering van het order op de markt gespreid over meerdere dagen plaatsvindt, dan worden er ook meerdere borderellen opgesteld en bijgevolg ook meerdere keren kosten aangerekend. Bij een normaal order wordt het order uitgevoerd volgens het volume dat er tegenover staat in de markt. Het gedeelte dat niet wordt uitgevoerd, wordt gelimiteerd aan deze koers. voorbeeld Er zijn twee verkopers op de markt die enerzijds 750 stuks aan 17 EUR en anderzijds 250 stuks aan 18 EUR wensen te verkopen. U wil 1000 stuks in een normaal order aankopen. De eerste 750 stuks worden dan onmiddellijk aangekocht aan 17 EUR. De overige 250 stuks worden automatisch gelimiteerd aan deze koers van 17 EUR. Het order wordt pas verder uitgevoerd als deze limiet van 17 EUR opnieuw wordt gehaald op de markt. order aan de beste koers Bij een order aan de beste koers wordt de markt 'leeggehaald' tot het order volledig is uitgevoerd. Wanneer een gedeelte wordt uitgevoerd, wordt een bijkomend saldo uitgevoerd aan een volgend prijsniveau, enz. tot het volledige order is uitgevoerd. voorbeeld Stel dat u 1000 stuks wenst te kopen. In eerste instantie worden 750 stuks aangekocht aan 17 EUR en vervolgens 250 stuks aan 18 EUR. Er wordt een borderel opgesteld met de gewogen gemiddelde prijs voor het totaal van 1000 stuks (nl. 17,25 EUR). Let op Het belangrijkste verschil tussen een normaal order en een order aan beste koers bestaat erin dat bij een normaal order het gedeelte dat niet werd uitgevoerd, gelimiteerd wordt aan deze koers. Bij een order aan beste koers, zal de markt worden 'leeggehaald' (voor zover mogelijk) tot het order volledig is uitgevoerd.

20 20/36 order met limiet Een order aan limietkoers wordt pas uitgevoerd op de markt als de opgegeven limiet wordt gehaald. Tip Op XETRA (Frankfurt) is het verplicht om een limiet in te voeren. stop order Een stop order is een opdracht tot aankoop of verkoop van effecten die pas moet worden uitgevoerd op het moment dat de koers een bepaald prijsniveau bereikt. Dat prijsniveau wordt de trigger (startsein) genoemd. Het principe van het startsein is het volgende: vanaf het moment dat de koers het startsein bereikt of overschrijdt dat u hebt ingevoerd, wordt het order actief in de markt. Er zijn twee soorten stop orders: stop limit order stop loss order stop limit order Het stop limit order wordt een gewoon limietorder op het moment dat de triggerprijs gehaald wordt. voorbeeld Er wordt een verkooporder ingegeven met als trigger (stop) 18 EUR en als limiet 16 EUR. De koers op dit moment is 20 EUR; het order zal bijgevolg niet uitgevoerd worden in de markt. Komt de prijs echter op een gegeven moment op het niveau van 18 EUR, dan zal het verkooporder uitgevoerd worden als een limietorder met als limiet 16 EUR. Er wordt dus uitsluitend verkocht tussen 18 EUR en 16 EUR. Tip Bij verkoop: Limiet < Stop < Laatste koers stop loss order Het stop loss order is vergelijkbaar met het stop limit order, maar wanneer de trigger bereikt wordt, wordt het order geen limietorder, maar een order tegen beste koers. voorbeeld Er wordt een verkooporder ingegeven met als trigger 18 EUR. De koers op dit moment is 20 EUR; het order zal bijgevolg niet uitgevoerd worden in de markt. Komt de prijs echter op een gegeven moment op het niveau van 18 EUR, dan zal het verkooporder uitgevoerd worden als een order aan beste koers. Let op orders in nota Stop orders zijn niet op alle markten mogelijk, enkel op Euronext (Amsterdam, Brussel, Lissabon en Parijs), NYSE, Nasdaq en op Xetra. Bij Orders in nota ziet u een overzicht van de orders die wel al geplaatst maar nog niet uitgevoerd zijn in de markt.

21 21/36 De tabel met orders in nota bevat de volgende kolommen: Type: het type order dat geplaatst is Aantal/Nominaal: het aantal effecten dat in het order zit Benaming: de naam van het effect Limiet: de limietkoers waaraan u wenst te verhandelen Stop: de koers waaraan uw order wordt uitgevoerd in de markt Geldigheid: de datum tot wanneer het order geldig is in de markt Tegen: de munt waarin het order wordt afgerekend Referentie: het referentienummer van het order Acties: hier kunt u het order wijzigen of annuleren, afhankelijk van het type van order In de pagina Orders in nota kunt u: De details van het order bekijken Het order wijzigen Het order annuleren het detail van een order bekijken Wanneer u in de kolom Benaming klikt op de naam van het effect, ziet u in de pagina Orders > Detail order een gedetailleerd overzicht van het order. Voor meer informatie zie Effectenrekening > Waardebeschrijving. een order in nota wijzigen In de pagina Orders in nota, klik in de kolom Acties op.

22 22/36 In de pagina Orders > Aanvraag wijzigen van een order kunt u het order aanpassen. Deze pagina kan de volgende velden bevatten: Type: de aanduiding of het om een aan- of verkoop gaat Aantal/Nominaal: het aantal effecten dat u wil aankopen of het bedrag waarvoor u wil aankopen Limiet: de limietkoers waaraan u wenst te verhandelen Ordertype: een aanduiding of het om een normaal order gaat of een order aan de beste koers Stop: de koers waaraan uw order wordt uitgevoerd in de markt Passendheidscontrole: kies of u een passendheidscontrole wil laten uitvoeren Tip Het zou kunnen dat u niet alle bovenstaande velden ziet wanneer u een effect wil aankopen. Enkel de velden die relevant zijn voor de aankoop van het effect verschijnen. Klik daarna op Bevestigen. Bevestig de transactie met de kaartlezer. Voor meer informatie zie een aan- of verkoop bevestigen met de kaartlezer. een order in nota annuleren In de pagina Orders in nota, klik in de kolom Acties op. In de pagina Orders > Annulering van een order ziet u een overzicht van het order dat u wil annuleren. Klik op Annuleren.

23 23/36 Bevestig de transactie met de kaartlezer. Voor meer informatie zie een aan- of verkoop bevestigen met de kaartlezer. productaanbod AXA Bij Productaanbod AXA vindt u een overzicht van producten die door AXA in de kijker gezet worden. Dit zijn producten van AXA zelf of producten die bijvoorbeeld voordeliger aangekocht kunnen worden. De producten in de tabel staan gerangschikt per type, bijvoorbeeld aandelen of beveks. In de tabel ziet u de volgende velden: Het kennis- en ervaringsniveau van het effect De benaming van het effect De ISIN-code van het effect De rating van het effect (specifiek voor obligaties) Prijs: de aankoopprijs van het effect (specifiek voor obligaties) De munt van uitgifte van het effect De looptijd van het effect Koers: de laatst gekende koers van het effect in de markt Datum: de datum van de laatst gekende koers Rend.: de opbrengst of coupon van het effect (specifiek voor obligaties) Markt: primair (P) of secundair (S) Actie: hier kan je het effect aankopen

24 24/36 In de pagina Productaanbod AXA kunt u: De details van een product bekijken Een product aankopen een product in detail bekijken Wanneer u in de kolom Benaming klikt op de naam van het product, ziet u in de pagina Orders > Waardebeschrijving een gedetailleerd overzicht van het product. Voor meer informatie zie de waardebeschrijving van een effect bekijken.

25 25/36 een product uit het aanbod aankopen U kunt in de pagina het proces starten om een product aan te kopen. Dit doet u door bij het effect dat u wil aankopen te klikken op A. U kunt daarna de volledige procedure doorlopen. simulatie Tip De volledige procedure om een effect aan te kopen of te verkopen staat beschreven in het hoofdstuk nieuw order. In Simulatie kunt u een aan- of verkoop van effecten simuleren. Zo kunt u berekenen hoeveel kosten u moet betalen bij uw transactie. Let op Het bedrag van de kosten die u moet betalen is slechts een indicatie. Het kan zijn dat de werkelijke kosten afwijken van de kosten in de simulatie. een effect selecteren In de pagina Orders > Een effect zoeken, vul de volgende velden in: Code benaming ISIN: de beurscode, naam of ISIN-code van het effect waarvan u een aan- of verkoop wil simuleren Markt: de specifieke markt waarop u een effect wilt zoeken Kennis en Ervaring: het benodigde kennis- en ervaringsniveau van het effect Klik daarna op Bevestigen. In de pagina Orders > Keuze van een effect ziet u een tabel met alle effecten die beantwoorden aan uw zoekcriteria. Deze tabel bevat de volgende kolommen: Benaming: de naam van het effect Koers: de huidige beurskoers van het effect Beurs: de beurs waar het effect genoteerd staat Code beurs: de beurscode van het effect ISIN-code: de ISIN-code van het effect Acties: links om een aan- of verkoop te simuleren Klik in de kolom acties op A om een aankoop te simuleren.

26 26/36 een aan-of verkoop simuleren In de pagina Orders > Simulatie kunt u de aankoopdetails verder aanvullen. Deze pagina kan de volgende velden bevatten: Type: de aanduiding of het om een aan- of verkoop gaat Aantal/Nominaal: het aantal effecten dat u wil aankopen of het bedrag waarvoor u wil aankopen Limiet: de limietkoers waaraan u wenst te verhandelen Ordertype: een aanduiding of het om een normaal order gaat of een order aan de beste koers Stop: de koers waaraan uw order wordt uitgevoerd in de markt Tip Het zou kunnen dat u niet alle bovenstaande velden ziet wanneer u een simulatie uitvoert. Enkel de velden die relevant zijn voor de simulatie verschijnen. Klik daarna op Simulatie. In de pagina Orders > Simulatie verschijnt een lijst met de bijkomende kosten. Deze kosten zijn: Buitenlandse kosten: Makelaarsloon: Kosten: Taksen: Onderaan de pagina heeft u de volgende keuzemogelijkheden: Andere simulatie: om een nieuwe simulatie te starten Aankoop om de aankoop effectief uit te voeren. Voor meer informatie zie nieuw order.

27 27/36 Terug: om terug te keren naar de vorige pagina Tip nieuw order Wanneer u een verkoop wil simuleren, klikt u in de kolom Acties in de pagina Orders > Keuze van een effect op V. In Nieuw order kunt u een order invoeren. U kunt: Een effect selecteren Een effect aankopen Een effect verkopen Tip Wanneer u een order start vanuit een simulatie, komt u onmiddellijk in de pagina Orders > Keuze van een effect terecht. Daar staan de gegevens die u in de simulatie ingevuld hebt al ingevuld. Indien u dit wenst, kunt u die gegevens nog aanpassen. Let op Wanneer u een aan- of verkoop uitvoert, worden er steeds kosten aangerekend. Indien u wil weten hoeveel die kosten bij benadering bedragen, kunt u eerst de aan- of verkoop simuleren. Orders die worden ingevoerd via homebanking worden steeds afgerekend in euro. een effect selecteren In de pagina Orders > Een effect zoeken, vul de volgende velden in: Code benaming ISIN: de beurscode, naam of ISIN-code van het effect dat u wil aankopen Markt: de specifieke markt waarop u een effect wilt zoeken Kennis en Ervaring: het benodigde kennis- en ervaringsniveau van het effect Klik daarna op Bevestigen.

28 28/36 In de pagina Orders > Keuze van een effect ziet u een tabel met alle effecten die beantwoorden aan uw zoekcriteria. Deze tabel bevat de volgende kolommen: Benaming: de naam van het effect Koers: de huidige beurskoers van het effect Beurs: de beurs waar het effect genoteerd staat Code beurs: de beurscode van het effect ISIN-code: de ISIN-code van het effect Acties: links om een effect an te kopen of te verkopen Klik in de kolom acties op A om een aankoop te doen of op V om een verkoop te doen. een effect aankopen In de pagina Orders > Registratie van een order kunt u de aankoopdetails verder aanvullen. Deze pagina kan de volgende velden bevatten: Type: de aanduiding of het om een aan- of verkoop gaat Aantal/Nominaal: het aantal effecten dat u wil aankopen of het nominale bedrag waarvoor u wil aankopen Limiet: het maximumbedrag dat u wil betalen voor de effecten Ordertype: een aanduiding of het om een normaal order gaat of een order aan de beste koers Stop: de koers waaraan uw order wordt uitgevoerd in de markt Passendheidscontrole: kies of u een passendheidscontrole wil laten uitvoeren.

HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009

HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009 HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009 INHOUDSOPGAVE 1 WEGWIJS IN ONLINE BANKING...1 1.1 HELP...1 1.2 INLOGGEN...2 1.2.1 Startpagina...2 1.2.2 Paswoord...3 1.2.3 Code Card...4

Nadere informatie

Versie 01/10/2013. Basishandleiding

Versie 01/10/2013. Basishandleiding Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De meest recente versie van de handleiding

Nadere informatie

Handleiding voor insiders

Handleiding voor insiders Handleiding voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Direct aan de slag 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Cliëntenonderzoek 4 1.3 Openen van een rekening 4 1.4 Overboeken effectenportefeuille 4 1.5 Classificatie 5 1.6 Uitvoering

Nadere informatie

Handleiding Internetbankieren

Handleiding Internetbankieren Handleiding Internetbankieren Versie 1.0 26/07/2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Voor u begint... 4 2.1. Vereisten... 4 2.2. VDK-kaartlezer... 4 2.3. Kaart gestolen of verloren... 5 2.4. Helpdesk... 5 3.

Nadere informatie

Handleiding. s-hertogenbosch Juli 2015

Handleiding. s-hertogenbosch Juli 2015 Van Lanschot Zelf Beleggen Handleiding s-hertogenbosch Juli 2015 Zelf Beleggen - Zelfstandig uw beleggingskeuzes maken en handelen via ons veilige ordersysteem U kunt terecht bij Zelf Beleggen wanneer

Nadere informatie

Het Bolero platform. handleiding

Het Bolero platform. handleiding Het Bolero platform handleiding Inhoudstafel Voorwoord: De Bolero aanpak 3 1. Aan de slag met Bolero 4 1.1. Waar vindt u het informatieaanbod op www.bolero.be? 5 1.2. Hoe zoekt u een effect? 10 1.3. Hoe

Nadere informatie

advies over uw beleggingen via Internet Bankieren

advies over uw beleggingen via Internet Bankieren advies over uw beleggingen via Internet Bankieren De handleiding naar uw persoonlijke beleggingsupdate Vooraf Advies over mijn beleggingen via Internet Bankieren Hoe werkt dat? Wat treft u aan in deze

Nadere informatie

Beleggen Zelf. Zo werkt het

Beleggen Zelf. Zo werkt het Beleggen Zelf Zo werkt het Zelf Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Zelf bepaalt ú waarin u belegt. U kiest uw eigen koers. U kunt natuurlijk wel gebruikmaken van de visie en opinies van onze

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Van Lanschot Zelf Beleggen

Van Lanschot Zelf Beleggen Van Lanschot Zelf Beleggen Handleiding s-hertogenbosch februari 2015 Zelf Beleggen - Zelfstandig uw beleggingskeuzes maken en handelen via ons veilige ordersysteem U kunt terecht bij Zelf Beleggen wanneer

Nadere informatie

Handleiding handelsplatform

Handleiding handelsplatform Lees mij zorgvuldig door! Handleiding handelsplatform Today s Brokers Trader WorkStation (TWS) 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Rekening informatie 4 1.1 Cash of Margin? 4 1.2 Multivalutarekening 4 1.3 Confirmatie/token

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Argenta Internetbankieren

Argenta Internetbankieren Handleiding Argenta Internetbankieren ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 1 Inloggen... 6 2 Ondertekenen... 6 2.1 Ondertekenen transacties via de M2-knop... 6 2.2 Ondertekenen

Nadere informatie

LYNX Handleiding. Versie April 2015

LYNX Handleiding. Versie April 2015 LYNX Handleiding Versie April 2015 Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. De handleiding is op basis van de huidige kennis samengesteld maar door de constante ontwikkeling

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Verkorte handleiding Binck

Verkorte handleiding Binck Verkorte handleiding Binck 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Direct aan de slag bij Binck 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Beleggersprofiel 4 1.3 Mijn Binck 4 2 Geld en effecten overboeken 5 2.1 Geld overboeken

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Rabobank Nederland Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Versie, datum 30 september 2014 Rabobank Nederland, 2014 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Mijn Dealingroom Gebruikersdocumentatie

Mijn Dealingroom Gebruikersdocumentatie Mijn Dealingroom Gebruikersdocumentatie i Inhoud Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aan de slag... 3 2.1. Zo neemt u een abonnement... 3 2.2. Inloggen... 4 2.3. Uw abonnement uitbreiden... 4 2.4. Versneld orderen...

Nadere informatie

Dexia Direct Net. Beknopte handleiding DEXIA DIRECT NET

Dexia Direct Net. Beknopte handleiding DEXIA DIRECT NET Dexia Direct Net Beknopte handleiding DEXIA DIRECT NET Inhoudstafel 1. Computervereisten...3 2. Veiligheid...4 3. De Dexia Card Reader...5 3.1. Beschrijving... 5 3.2. Protongegevens raadplegen... 5 4.

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.3.1 (dus ook te gebruiken met versies 10.4). U kunt de nieuwste versie van UNIT4

Nadere informatie

Handleiding Bijlage Fondsbeleggen

Handleiding Bijlage Fondsbeleggen Handleiding Bijlage Fondsbeleggen Handleiding Bijlage Fondsbeleggen 2 Inhoudsopgave 1 Direct aan de slag met BinckBank Fondsbeleggen 3 1.1 Inleiding 3 2 Het tabblad: Fondsbeleggen 4 2.1 De homepage 4 2.2

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Startersgids TradersOnly

Startersgids TradersOnly Startersgids TradersOnly Inhoud 1. Installatie van het handelsplatform 2. Inloggen 3. Snel overzicht schermen in TWS 4. Een order plaatsen 5. Transactieoverzicht 6. Portefeuillescherm 7. Rekening overzicht

Nadere informatie

Account Pro Handleiding

Account Pro Handleiding Account Pro Handleiding Help file and manual were designed with Help & Manual, the first WYSIWYG Windows help authoring tool. Get your own copy of Help&Manual at http://www.helpandmanual.com I Account

Nadere informatie

Handleiding Binck Trader

Handleiding Binck Trader Handleiding Binck Trader 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Openen van Binck Trader...3 1.2 Eerste introductie...3 2 Vensters en templates...4 2.1 Werkvensters...4 2.2 Werkvensters wijzigen...5 2.3 Templates...5

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

2 Uw fondsenrekening 8 2.1 Inloggen op de website 8 2.2 Inloggen op de mobiele website 9 2.3 Mijn Alex 9 2.4 Mailbox 10 2.

2 Uw fondsenrekening 8 2.1 Inloggen op de website 8 2.2 Inloggen op de mobiele website 9 2.3 Mijn Alex 9 2.4 Mailbox 10 2. handleiding fondsbeleggen 1 Inhoud Inleiding 4 1 Kenmerken Alex Fondsbeleggen 5 1.1 Ruim assortiment beleggingsfondsen 5 1.2 Kosteloos in- en uitstappen 5 1.3 Topfondsen 6 1.4 Selectietools 6 1.5 Educatieve

Nadere informatie