Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht"

Transcriptie

1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht Verbonden door duurzame techniek

2 Foto omslag Een verdieping in het Mariëndaal Centre of Excellence te Arnhem, hoofdkantoor voor netwerkbeheerder TenneT. Dit innovatieve kantoor koppelt duurzaamheid en energiezuinigheid aan energie, inspiratie en werkplezier voor medewerkers. Het past uitstekend bij de TenneT-organisatie. Klik hier voor meer informatie over dit project

3 Inhoudsopgave Generatieleren I BAM Techniek Generatie babyboom Henk Broekmans Generatie Y Christianne Thomas Generatie Y Robin Doorn Generatie X André Beth Generatie Y Gerard Bouwheer Generatie babyboom Johan Lalieu Voorwoord Maxime Verhagen I Voorzitter Bouwend Nederland Jaap Hazeleger I Statutair directeur BAM Techniek Jacqueline Cramer I Directeur Utrecht Sustainability Instituut Cindy Ensink I Manager KAM BAM Techniek 18 Geert Kazemier I Directeur stichting VUmc CCA Jan Al I Directievoorzitter BAM Techniek 26 Yvon van der Voort I Directeur Greens international Birgit van Groenestijn I Directeur P&O BAM Techniek 36 Jack Ruibing I Projectdirecteur Veiligheidsregio Haaglanden Ruud van Zijl I Statutair directeur BAM Techniek Ellen Hanzens I Manager Beheer Gemeente Brummen Stijn Lockefeer I BIM manager BAM Techniek MVO doelstellingen 2014 I BAM Techniek 44 52

4 Voorwoord In 2013 heeft BAM Techniek belangrijke stappen gezet om haar ambitie als maatschappelijk verantwoorde onderneming verder invulling te geven. Dit is geheel in lijn met onze strategische keuze om als beste integrale installateur van Nederland te worden gezien. Dankzij diep verankerde waarden op collegiale samenwerking en hoog kwaliteitsbesef vindt duurzaam denken en handelen een breed draagvlak binnen onze organisatie. Het is de verbinding tussen ambitie en waarden die ons in staat stelt om samen met onze opdrachtgevers en partners het verschil te maken voor een duurzame samenleving. Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit ons maatschappelijk besef en economisch denken. Dit heeft het afgelopen jaar geleid tot mooie initiatieven. Het is een uitdaging om heldere keuzes te maken uit concrete ontwikkelingen. Om vervolgens langdurig te kunnen investeren in nieuwe kansen. Hoe komen we hierbij aan de juiste kennis en visie? Hiervoor zijn de juiste contacten binnen ons werkveld belangrijk. In dit maatschappelijk jaarverslag zijn wij met inspirerende personen in gesprek gegaan. Zij vertellen hun visie op maatschappelijke en inhoudelijke thema s die ons vakgebied direct raken en daarmee u als lezer hopelijk inspireren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen loopt als een rode draad door onze organisatie. Ondanks de lastige marktomstandigheden, zijn wij hierin blijven investeren. Onze mensen dragen dit van harte en onze successen stimuleren ons om hiermee verder te gaan. Met dit maatschappelijk jaarverslag willen wij belichten waar het om gaat. Niet alleen wat je doet, maar ook vooral hoe je het doet. In gesprek met relaties, medewerkers en opdrachtgevers. Goede communicatie en een duidelijke boodschap. Dat is hoe succesvolle projecten verlopen, hoe je met elkaar omgaat en waar je inspiratie uit opdoet. Wij hopen dat ons maatschappelijk jaarverslag uw interesse wekt om met ons de dialoog aan te gaan. Graag gaan wij met u in gesprek. Jan Al Ruud van Zijl Jaap Hazeleger Klik hier voor het online filmpje: Veiligheid versterken door samen te werken

5 IN GESPREK MET Verbonden door duurzame techniek

6 IN GESPREK MET Maxime Verhagen I Voorzitter Bouwend Nederland

7 7 Een gebouw moet in dagelijks gebruik vooral efficiënt én prettig zijn. MARKT, MENS & MILIEU Maxime Verhagen Vanaf 1 juli 2013 is Maxime Verhagen als voorzitter verbonden aan Bouwend Nederland en vormt hij hét gezicht van deze vereniging van bouw- en infrabedrijven. Hij volgde Elco Brinkman op die deze functie vanaf 1995 bekleedde. Hiervoor was Maxime Verhagen onder meer Tweede Kamerlid, minister van Buitenlandse Zaken, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en vicepremier. Met zijn grote staat van dienst in het openbaar bestuur en zijn maatschappelijke en bestuurlijke betrokkenheid, levert hij een belangrijke bijdrage aan de missie van Bouwend Nederland: verenigen, verbinden en ondersteunen van bouw- en infrabedrijven en bouwen aan een duurzame leefomgeving. Accommodatie Asset Management Het verschuiven van de focus van nieuwbouw naar verbouw en onderhoud biedt kansen voor iedereen. Als we de nederige term onderhoud vervangen door het veel meer integrale Accommodatie Asset Management, dan bouwen we met z n allen mee aan een land waarin het voor iedereen prettig wonen en werken is. Dit gaat niet vanzelf. Het vereist wel een andere manier van denken. We zien hoe snel de maatschappij verandert. We zien ook dat niemand meer zit te wachten op gebouwen met maar één functie. Tegelijkertijd staan er ongelooflijk veel vierkante meters leeg. We kunnen dus niet met een schone lei beginnen. Met Accommodatie Asset Management pakken we de huidige problemen aan. Accommodatie Asset Management gaat een steeds grotere rol vervullen. De focus van overheden, organisaties en bedrijven ligt de laatste jaren meer en meer op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Goed omgaan met wat we hebben. Ook investeerders en ontwikkelaars verdiepen zich in vraagstukken over duurzaamheid en flexibiliteit. Ze beseffen dat - mits goed doordacht - de accommodatie een echte asset is voor werkprocessen van organisaties en ondernemingen. Als je daar als eigenaar of huurder vanaf het begin strategisch op stuurt, bespaar je uiteindelijk kosten. Tegelijkertijd investeer je in een optimale werkomgeving.

8 8 Van korte termijn denken naar levensduur denken. VERVOLG Maxime Verhagen Hiervoor heb je wel een partner nodig die zich beweegt in de voorhoede, qua bouw en techniek. Het getuigt van een vooruitziende blik dat BAM in 2013 BAM Accommodatie Asset Management heeft opgericht en ook nog eens op het dieptepunt in de bouw. De rol van techniek in Accommodatie Asset Management is overduidelijk. Een gebouw moet in dagelijks gebruik vooral efficiënt én prettig zijn. Dit begint al bij een goed ontwerp. In die fase wordt intensief nagedacht over de lange termijn, via huisvestings-, beheer- en onderhoudsplannen. Duurzaamheid komt hier in al z n verschijningsvormen naar voren: van materiaalkeuze tot de mogelijkheden om eenvoudig installaties te onderhouden en te vervangen. Door voluit gebruik te maken van BIM én een optimale samenwerking in de keten, is hier heel goed op in te spelen. De focus komt steeds nadrukkelijker op de klant en eindgebruiker te liggen. De keuzes zijn niet zozeer techniek gedreven, maar worden gebaseerd op de wensen van de klant. We verwachten dus van de brede, multidisciplinaire kennis binnen de installatiebranche dat er maatwerk wordt gerealiseerd. Maatwerk waarin rekening gehouden wordt met de specifieke wensen en behoeften van eindgebruikers, kortom maatwerk dat de klant ontzorgt. Via slimme concepten spreek je ook meteen potentiële investeerders aan. Er bestaan zeker nu goede kansen, juist in de bestaande bouw valt nog veel winst te behalen. De leden van Bouwend Nederland bouwen en onderhouden Nederland. Samen werken we aan een land waar het prettig wonen, werken en reizen is. Ondertussen zien we de markt veranderen. Alle bedrijven die zich specialiseren in onderhoud krijgen het drukker. Waar onderhoud voorheen iets was waar je pas later aan dacht, komt tegenwoordig de vraag over meerjarenonderhoud al op in de fase vóór de bouw. Misschien nog wel te weinig, maar er worden op dit gebied stappen gezet via moderne contractvormen. Contracten met bouwers waarin planningen en kosten van onderhoud en zelfs eventuele verbouw opgenomen zijn. Krijgt een opdrachtnemer meteen al de verantwoordelijkheid voor meerjarig onderhoud, zal hij andere keuzes maken in het ontwerp- en uitvoeringstraject. Dit resulteert allemaal in efficiënter onderhoud en een betere exploitatie tijdens de gehele levenscyclus van het onroerend goed. Als een toonaangevend bedrijf of organisatie kiest voor Accommodatie Asset Management, heeft dat een voorbeeldfunctie voor andere opdrachtgevers. Het is dan makkelijker voor andere partijen in de branche ruimte te vragen om vooruit te denken over duurzame oplossingen. Dat is geen luxe, geen nieuwe marketingtruc, nee, dat is noodzaak. Accommodatie Asset Management helpt de hele sector om bij het gunnen van opdrachten de omslag te maken van korte termijn denken naar levensduur denken. Het biedt opdrachtgevers de gelegenheid om bij aanbestedingen veel meer te kijken naar de totale kosten van een gebouw -ook wel Total Costs of Ownership genoemd- gedurende het bezit. Die worden uiteindelijk steeds lager door energiebesparing, de langere levensduur, het hergebruik van materialen en de mogelijkheid om een gebouw in de toekomst een andere functie te geven.

9 CO Totaal: 6960 Totaal: 6810 CO 2-uitstoot (ton CO, conform SKAO). 2

10 10 IN GESPREK MET Jaap Hazeleger I Statutair directeur BAM Techniek Jaap Hazeleger werkt al ruim dertig jaar in de installatiebranche, waarvan het grootste gedeelte van zijn carrière bij BAM Techniek. Hij is als statutair directeur verantwoordelijk voor een aantal regio s. Tevens stuurt hij een aantal business units aan, waaronder BAM Techniek - Energy Systems en de afdeling Grote Projecten. Speerpunten voor hem zijn Building Information Modeling (BIM), Excellent Projectmanagement en modulair ontwikkelen en bouwen. De klantwens kunnen vertalen naar duurzame, innovatieve oplossingen. Klik hier voor het online filmpje: Excellent Projectmanagement

11 11 De technische dienstverlener van vandaag sluit in de conceptfase al aan. Klantgericht ontwikkelen De positie van BAM Techniek als installateur is de laatste jaren sterk veranderd. Vanuit een sterk hiërarchisch gestuurde keten van opdrachtgever, architect, adviseur, bouwer en installateur zijn wij opgeschoven naar een rol als gelijkwaardige partner in het proces. Jaren geleden was mijn motto al vroeg aan tafel. De techniek ontwikkelt zich razendsnel en krijgt een steeds dominantere rol binnen gebouwen. De technische dienstverlener van vandaag sluit in de conceptfase al aan, naast architect, adviseur en bouwer. Echter niet vrijblijvend. Hij moet naar zijn klant kunnen luisteren en in het team de dialoog aan durven gaan. Deze positie vraagt duidelijk om andere competenties van onze medewerkers. We moeten de klantwens kunnen vertalen naar duurzame innovatieve oplossingen, gericht op een optimale exploitatie van het gebouw en bovendien binnen het budget blijven. In deze positie moeten we ook verantwoording en risico durven nemen. Hierbij gaat het om het juist interpreteren van ontwerpuitgangspunten en de vertaalslag naar bijvoorbeeld gevraagde comforteisen van de klant en energieconsumptieberekeningen. Inmiddels hebben we geleerd om te gaan met deze gewijzigde rol. Projecten zoals het Gemeentehuis in Brummen, Mariëndaal Centre of Excellence (MCE) in Arnhem, maar ook PPS-projecten als de nieuwbouw van de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag zijn hiervan sprekende voorbeelden. Architect, constructeur, adviseur, installateur en bouwer werken in de nabije toekomst vanuit één groeimodel voor ontwikkelen, realiseren, beheren en exploiteren. Eén model uitgewerkt tot in het meest specifieke detailniveau. Dit model zal gevuld gaan worden met modulaire concepten die maximaal zijn gestandaardiseerd. Luisteren naar de klant, zijn wensen vertalen naar innovatieve duurzame modulaire concepten en vervolgens voorbereiden in een virtuele omgeving is onze toekomst.

12 IN GESPREK MET Jacqueline Cramer I Directeur Utrecht Sustainability Instituut

13 13 ESCo s creëren maatschappelijke meerwaarde. MARKT, MENS & MILIEU Jacqueline Cramer Prof. Dr. Jacqueline Cramer was van 2007 tot 2010 Minister van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). Voor haar ministerschap was zij deeltijd hoogleraar op het gebied van duurzame innovatie aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast adviseerde zij als directeur-eigenaar van Cramer Milieuadvies BV meer dan 100 bedrijven op het gebied van duurzaam ondernemen. Momenteel is zij directeur van het Utrecht Sustainability Instituut en hoogleraar duurzaam innoveren. Bovendien is zij sinds januari 2013 voorzitter van ESCo Netwerk Nederland. In die functie adviseert zij bij de verdere uitbouw en versterking van het netwerk en speelt zij een belangrijke rol bij het maken van strategische en koersbepalende beslissingen over de inzet van ESCo s (Energy Service Companies). Jan Al, directievoorzitter van BAM Techniek heeft zitting in de adviesraad van dit netwerk. ESCo Netwerk Verduurzaming heeft voor mij topprioriteit. Willen we de aarde voor de komende generaties behouden, dan moeten we uiterst verstandig met onze hulpbronnen omgaan. Mede daarom heb ik het voorzitterschap van het ESCo Netwerk geaccepteerd. Het is een belangrijk netwerk waarin diverse bedrijven uit verschillende branches zijn vertegenwoordigd. Samen gaan wij het avontuur aan om de energieambitie te realiseren. Dit doen we door de mogelijkheden van ESCo s uit te diepen, te versterken én te promoten. Hiermee geven we elkaar en de buitenwereld inzicht in de manier waarop ESCo s grote energieprojecten kunnen financieren en hoe prestatiecontracten in elkaar steken. Bovendien leren de netwerkleden elkaar steeds beter kennen en dat is belangrijk: samen het spel aangaan met overheden, bedrijfsleven en burgers. Het is belangrijk dat we aantonen dat ESCo s ontzorgen. Zij vormen een eenvoudige oplossing om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Duurzaamheid is immers geen hobby meer. Het is een kwestie van professionaliteit, zeker ook vanuit economisch perspectief. Eigenaren van gebouwen besteden steeds meer de energievoorziening en het energiemanagement uit aan een externe partij met als doel: substantieel besparen

14 14 Duurzaamheid is geen hobby meer. VERVOLG Jacqueline Cramer op energiekosten. Tegelijkertijd zoeken zij naar mogelijkheden om minder vermogen vast te leggen in installaties, de eigen organisatie te ontlasten en met duurzaamheidsmaatregelen de waarde van het vastgoed te verhogen. Voor een corporatie betekent een ESCo concreet: het realiseren van energiezuinige woningen op een economisch aantrekkelijke manier. De ESCo verdient haar investeringen uitgesmeerd over de tijd terug uit het verschil tussen de huidige en toekomstige energiekosten en garandeert tegelijkertijd goed onderhoud. Dit is aantrekkelijk voor de huurder. Financiers als banken en pensioenfondsen vormen een belangrijke schakel in de ESCo-driehoek. De financiële regelingen moeten zo ingestoken zijn dat investeerders zeker weten dat ze geen risico s lopen. Dat kan alleen met partijen die sterk, solide en solvabel zijn. verminderen. Dat kan tegenwoordig op een interactieve manier. Tenslotte vind ik het bijzonder dat BAM Techniek zich buigt over het totale duurzaamheidsvraagstuk waar we nu voor staan. Veel bedrijven volgen met argusogen wat er allemaal gebeurt. BAM Techniek staat er als ESCo Netwerklid middenin en doet dus mee. Bedrijven met een dergelijke houding hebben we nodig om onze duurzaamheidsambitie handen en voeten te geven. En behalve de technische en financiële kanten van ESCo s hebben we ook te maken met het gedrag van de gebruikers en de aan hen gedane beloften. Corporaties die plannen hebben om energieneutrale wijken te realiseren, moeten goede afspraken maken met hun huurders. De energierekening pakt namelijk niet voor iedere huurder hetzelfde uit. Het hangt af van gebruik. Bijvoorbeeld een alleenstaande bewoner die veel buitenshuis is, heeft al een lage energierekening en zal dus relatief minder besparen. Echter, een gezin met vier tieners die lang douchen, veel gamen en internetten én alle lichten laten branden, krijgt vanzelfsprekend een hogere rekening gepresenteerd. Ook dit nemen we mee in ons verhaal. We willen graag bewoners goed inzicht geven in hun huidige verbruik en mogelijkheden om dit te

15 Groene Totaal: 81% Totaal: 91% Groene energieverbruik kantoren Energieverbruik bouwplaatsen is niet duidelijk herleidbaar i.v.m. meerdere partijen en toeschrijvingen.

16 16 Generatie babyboom Henk Broekmans (52 jaar) is 36 jaar in dienst en werkt momenteel als uitvoeringsmanager bij BAM Techniek Regio Noordoost. Door collega s wordt Henk geschetst als een-en-al kunde. Op zijn 21e had hij al een leidinggevende functie binnen BAM Techniek. In ons bedrijf leid ik veel jongens op. Er wordt tegenwoordig veel gevraagd van mensen op de bouw. Ik kan het gelukkig bijhouden, omdat ik het interessant vind. Het nieuwe modulerend ontwikkelen en bouwen is bijvoorbeeld een uitdaging. Techniek is mijn lust en mijn leven. Ik leer nog elke dag. Ik heb het erg naar mijn zin en zou wel willen dat ik nog dertig was. Dan kon ik nog dertig jaar in dienst blijven. Wat ik kan leren van de jongere generaties? Hoe zij met de digitale wereld omgaan. Het is mooi te zien hoe simpel het voor hen is. Maar als ik eerlijk ben wil ik ze soms liever dingen afleren. Flexibel zijn in uren en werkzaamheden. Niet denken het komt morgen wel af. Wat mij betreft zouden we met elkaar meer een topsportmentaliteit mogen ontwikkelen. We hebben het samen, ondanks de huidige marktomstandigheden, goed bij BAM. Als ik eerlijk ben wil ik ze soms liever dingen afleren.

17 17 Generatie Y Christianne Thomas (32 jaar) is 4 jaar in dienst als contractengineer bij BAM Techniek Regio West. Na haar werktuigbouwkundige HBO opleiding Industrieel Product Ontwerpen was Christianne nog niet uitgeleerd. Nog een studie, maar dan nu Technische Bedrijfskunde, maakte voor haar het plaatje compleet. Als zij over techniek praat, heeft ze een twinkeling in haar ogen. In de techniek zit ik op mijn plek. Als vrouw ben ik een uitzondering in deze mannenwereld. Ik ben dan ook geen meisje-meisje. Dat ik parttime werk doet er niet toe. Ik hoor gewoon bij het team. Als team vullen we elkaar prima aan. Mijn naaste collega, Huub Creemers, is van de babyboomgeneratie en is de ervaren techneut uit de praktijk. Door mijn achtergrond heb ik weer een voorsprong op het commerciële vlak. Als team vullen we elkaar prima aan. Wat ik erg leuk vind, is om met de opdrachtgever mee te denken, maar dan vanuit de techniek. En dan met een plan op maat te komen met inzichten die de opdrachtgever niet verwacht. Ook geef ik tools mee aan projectleiders wanneer zij met de klant in gesprek gaan. Een krap budget is leidend, dus creatief insteken is altijd het devies.

18 18 IN GESPREK MET Cindy Ensink I Manager KAM BAM Techniek OHSAS vraagt om een volwassen houding ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Cindy Ensink is sinds 2008 manager KAM bij BAM Techniek. In haar functie is zij, samen met haar team, verantwoordelijk voor de formulering en implementatie van het kwaliteits-, veiligheidsen milieubeleid. De KAM-afdeling biedt expertise en ondersteuning op projecten en contracten, waarbij verbetering in procesbeheersing, risicomanagement en kwaliteit en veiligheid centraal staan.

19 19 Het veiligheidsbewustzijn van de BAM Techniek medewerkers ligt hoger. Veiligheid binnen het bedrijf BAM Techniek heeft al een behoorlijk hoge veiligheidsstandaard. Bij onze eigen jaarlijkse BAM Safety Awareness Audits komt steevast naar voren dat het veiligheidsbewustzijn van de BAM Techniek medewerkers hoger ligt dan die van onze bouwpartners en daar ben ik best trots op. We zijn VCA ** en VCA petrochemie gecertificeerd en voldoen hiermee aan de eisen van een groot deel van onze opdrachtgevers. Waarom hebben wij dan toch voor een OHSAS certificering gekozen? We zitten in een fase waarin het niet alleen meer gaat om wat onze opdrachtgevers eisen, maar vooral om wat ons als BAM Techniek verder brengt op het gebied van veiligheid en gezondheid van onze medewerkers. OHSAS vraagt, veel Groninger Forum In opdracht van gemeente Groningen bouwt BAM het Groninger Forum. Een cultuur- en informatiecentrum in het hart van de Groninger binnenstad. Het 45 meter hoge gebouw zal ruimte bieden aan een bibliotheek, twee museumzalen, een auditorium-/theaterzaal, een art-house bioscoop met filmcafé. Op de begane grond komt een grand café met terras op de Nieuwe Markt en op de bovenste bouwlaag komt een restaurant met spectaculair uitzicht en kantoorruimtes. Daarnaast beschikt het gebouw over een groot, flexibel te programmeren vloeroppervlak. Onder het gebouw worden een parkeergarage en fietsenkelder gerealiseerd. Het Groninger Forum kent voor de installaties een aantal zeer specifieke eigenschappen. Zo wordt het gebouw uitgerust met een duurzame warmte- en koudeopwekkingsinstallatie. De aanwezige museumzalen zijn ontworpen op het prestatie niveau klimaatklasse AA (conform ASHRAE). Tevens kent het gebouw een gebouwmanagementsysteem voor klimaat, verlichting en beveiliging. Het totale ontwerp is integraal tot stand gekomen met BIM, waarbij de constructieve, bouwkundige en installatietechnische disciplines integraal gemodelleerd zijn. De bouwwerkzaamheden zijn in september 2012 gestart. In 2013 heeft BAM Techniek alle voorbereidingen getroffen. Deze zijn in een BIM-model vervat. Het nieuwe icoon van de Groninger binnenstad zal in 2016 opgeleverd worden, waarna het in 2017 wordt ingericht en voor het publiek wordt geopend. Klik hier voor meer informatie over dit project

20 20

21 21 meer dan VCA, om een volwassen houding ten aanzien van veiligheid en gezondheid. OHSAS eist dat je je risicomanagement op orde hebt. Er is geen kwantitatieve norm die zegt dat je het goed hebt gedaan als je 10 toolboxmeetings hebt gehouden. Ik ben ervan overtuigd dat zelfs voor een veiligheidsbewuste organisatie als BAM Techniek hierin nog de nodige winst te behalen is. Niet alleen door na te denken over welke specifieke risico s we zien, maatregelen te nemen, onze mensen te instrueren, de uitvoering te toetsen en zo nodig de aanpak te verbeteren. Maar ook door meer verantwoordelijkheid te nemen in de bouwkolom: richting onderaannemers én opdrachtgevers. Nog meer gaan staan voor de norm die wij hanteren. Níet omdat we hiermee aan de eisen voldoen, maar omdat het de enige norm is die wij acceptabel vinden! Energiesimulatie bij PPS-projecten Bij een Publiek Privaat Samenwerkingsverband (PPS) draagt BAM het langjarige risico als het gaat om het energiegebruik van een gebouw. Een foute schatting heeft grote gevolgen. Om het verbruik zo nauwkeurig mogelijk te voorspellen, wordt sinds enige tijd gebouw simulatiesoftware ingezet. Hierbij wordt een groot aantal gegevens in de software ingevoerd. Bouwkundige en isolatiewaarden, indeling, informatie over verwarming, koeling en ventilatie, maar ook aanwezigheidsprofielen van toekomstige gebruikers en interne warmtelasten. Daarmee kan de software het verwachte verbruik bepalen, gebaseerd op de werkelijke benutting van alle ruimtes in het gebouw. Dat wordt aangevuld met een schatting van het gebruiksgebonden energieverbruik op basis van input van leveranciers van apparatuur. Zo ontstaat een compleet, betrouwbaar beeld. Inschatting van energieverbruik is cruciaal en vraagt om geavanceerde, betrouwbare software. Het simulatiemodel is flexibel en maakt het mogelijk tussentijds informatie te destilleren. Deze gevalideerde software geeft BAM een voorsprong.

22 IN GESPREK MET Geert Kazemier I Directeur stichting VUmc CCA

23 23 Wat ik interessanter vind, is wanneer er in de MVO-gedachte verbinding ontstaat. MARKT, MENS & MILIEU Geert Kazemier Prof. dr. Geert Kazemier is directeur van stichting VUmc CCA. Aan VUmc verbonden als hoogleraar lever- en alvleesklierchirurgie en transplantatie en hoofd van de oncologische chirurgie en maag-darmchirurgie. Geert was hiervoor werkzaam in het Erasmus MC waar hij langere tijd leiding heeft gegeven aan het levertransplantatieteam als lever- en alvleesklierchirurg. In 2005, bij de totstandkoming van het CCA-laboratorium kwamen Cor Boonacker, directeur van Interflow en Jan Al, statutair directeur van BAM Techniek in contact met de oprichter van VUmc CCA, prof. dr. Bob Pinedo. Ondanks de geheel verschillende werkomgevingen waren er overeenkomsten als gedrevenheid, passie voor techniek, ontwikkeling en verbetering. Er ontstond een relatie tussen beide bedrijven en sinds die tijd is BAM Techniek donateur van stichting VUmc CCA. Donateurs en VUmc CCA We hebben lang gedacht dat er vanuit de markt een oplossing zou komen die de zorg betaalbaar zou maken. Kijkend naar Amerika weten we nu dat die er niet is. Zonder de markt kan de zorgsector ook niet bestaan. Ergens tussen de overheid en de markt in, zal de oplossing liggen. En wie pakt dan welke rol? Artsen gaan zich mengen in het maatschappelijk debat. Bedrijven kiezen voor issues in de zorg die daadwerkelijk bij hen passen. Je sluit aan bij elkaar, je doet zaken met gesloten portemonnee, dat zou het meest voor de hand liggen. En dan heb ik het niet over bedrijven die MVO inzetten als een soort vernisje op hun bedrijfsvoering. Wat ik een veel interessanter gegeven vind, is wanneer er in de MVO-gedachte verbinding ontstaat. Hiermee bedoel ik zoals medewerkers van BAM Techniek ergens de schouders onder zetten om geld op te halen voor een doel waar ze zich betrokken bij voelen. Dat spreekt me aan, dat je met elkaar een doel voor ogen hebt en dat je er samen voor wilt gaan. Mooi om te zien hoe dat werkt op diverse niveaus. De directeur van BAM Techniek zorgt ervoor dat medewerkers de ruimte krijgen om zich met sportclinics voor te bereiden op de marathon. Medewerkers weten waarom ze die marathon lopen: om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. En wij laten zien waar het geld heen gaat, het dwingt ons uit te leggen wat we aan het doen zijn. Dat is voor ons best spannend,

24 24 Dit soort onderzoek zou zonder donaties niet mogelijk zijn. VERVOLG Geert Kazemier want dat vraagt om competenties die niet iedere onderzoeker heeft. En als dan die verbinding tussen medewerker en onderzoeker ontstaat, dan ontstaat er iets bijzonders. Dan ontmoeten twee werelden elkaar die elkaar niet zo snel zouden ontmoeten. Als je op die manier MVO inbedt in je organisatie dan is dat mooi, leuk én leerzaam. VUmc Cancer Center Amsterdam (VUmc CCA) is het centrum voor kankeronderzoek en zorg van VUmc. Professionals bundelen hier hun kennis en kunde om mensen met kanker langer te laten leven en zoveel mogelijk te genezen door hen volgens de nieuwste inzichten te behandelen en door grensverleggend onderzoek uit te voeren en nieuwe behandelingen te ontwikkelen. We nemen in Europa een toppositie in, omdat het onderzoeksinstituut en het ziekenhuis onder een dak zitten. Dit betekent dat zorg en onderzoek, kliniek en laboratorium, volledig met elkaar zijn verweven. Onderzoeksresultaten kunnen meteen worden getest en patiënten kunnen direct profiteren van verbeterde behandelmethoden. Bij VUmc CCA lopen we wereldwijd voorop in vroegdiagnostiek van bijvoorbeeld baarmoederhals- en darmkanker. De expertise in Amsterdam wordt toegepast in vele nationale en internationale samenwerkingsprojecten, zodat uiteindelijk zoveel mogelijk patiënten baat zullen hebben bij de uitkomsten van ons onderzoek. Dankzij multidisciplinaire samenwerking tussen professionele disciplines en met de beste faciliteiten en systemen ontwikkelen we hier nieuwe manieren van diagnostiek en behandeling. Onderzoekers en specialisten komen zo steeds verder en zoeken samen met de patiënt naar de beste oplossing. Voor onderzoek naar kanker is veel geld nodig, met name voor innovatief en experimenteel onderzoek. Helaas worden er voor dergelijk onderzoek vanuit de zorg en de overheid weinig financiële middelen beschikbaar gesteld. Donateurs zoals BAM Techniek spelen dan ook een essentiële rol. Zij dragen daarmee in belangrijke mate bij aan het onderzoek en de faciliteiten van VUmc CCA. Sterker nog, dit soort onderzoek zou zonder donaties niet mogelijk zijn. De stichting zorgt vaak voor een startsubsidie voor risicovol onderzoek. Bij gebleken succes stappen dan ook reguliere fondsen in. Zo zorgt de stichting voor een vliegwielconstructie. De stichting is daarom afhankelijk van bedrijven als BAM Techniek en particulieren die dit vliegwiel in gang zetten. Voor CCA is het belangrijk dat bedrijven zich voor langere tijd aan het onderzoek verbinden. BAM Techniek draagt sinds 2012 bij aan het massive parallel sequencing (MPS) project. Met MPS kan de biologische samenstelling of programmering van tumorcellen op DNAniveau worden gelezen. Heel belangrijk, omdat de biologische samenstelling van tumorcellen bepaalt welk geneesmiddel het beste effect geeft. Daarnaast is het belangrijk voor het ontwikkelen van biomarkers voor vroegdiagnostiek. Tot voor kort konden we afwijkingen in één gen tegelijk meten, nu in duizenden genen tegelijk. Dit levert enorme hoeveelheden data op. Voor de opslag en analyse hiervan zijn krachtige computersystemen nodig. En dus financiële middelen om deze aan te schaffen.

25 Omzet Totaal: 308 mln Totaal: 287 mln Omzet BAM Techniek Opbouw: Omzet projecten Omzet onderhoud mln 80 mln mln 95 mln

26 26 IN GESPREK MET Jan Al I Directievoorzitter BAM Techniek Sinds zes jaar is Jan Al directievoorzitter van BAM Techniek. Daarnaast is hij bestuurslid bij Uneto-VNI en heeft hij zitting in de adviesraad van het ESCo Netwerk, een platform dat zich toelegt op het identificeren van ESCo potentieel. Het hele begrip van ESCo s is gebaseerd op lange termijn vertrouwen.

27 27 Er liggen enorme potenties voor Energy Service Companies. Energy Service Companies Er zijn binnen de markt veel verschillende opvattingen als het gaat om de beschrijving en definitie van een ESCo. Een vaste definitie van een ESCo geven is dan ook lastig. ESCo staat voor Energy Service Company. Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij met als doel substantieel op energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, minder vermogensbeslag te hebben in installaties en de eigen organisatie te ontlasten. Ik zie een ESCo als een eenvoudige oplossing om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Een ESCo levert een bijdrage aan een groene planeet door duurzamer energiegebruik en het levert tegelijkertijd een substantiële bijdrage aan het verlagen van je energiekosten of het verhogen van de waarde van je vastgoed. Maar zo simpel als het lijkt, is het in de praktijk nog lang niet. Het hele begrip van ESCo s is gebaseerd op lange termijn vertrouwen. Dat is lastig, vooral in een prijs concurrerende markt. We hebben goede voorbeelden nodig en we moeten deze eerlijk met elkaar evalueren, als branche met elkaar. Je moet daarbij niet bang zijn voor je eigen gewin. Kijk maar naar het buitenland: er liggen echt enorme potenties voor Energy Service Companies. Ook op ESCo-gebied heeft BAM Techniek al successen geboekt. Voor woon- E-driver Het wagenpark is verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO 2 -uitstoot van BAM Techniek. Om die uitstoot terug te dringen, spelen auto's én berijders een rol. Op dit moment worden auto's met energielabel A en B aangeboden. Naast de techniek is ook het rijgedrag bepalend voor uitstoot en verbruik. Om zuiniger en veiliger te leren rijden, kunnen alle collega's en hun familieleden deelnemen aan het e-learningprogramma Winnaars rijden voor BAM. Hiermee worden vervolgens punten verdiend. De BAM-werkmaatschappij met de meeste punten kan een bedrag doneren aan een goed doel. BAM Techniek heeft in het derde kwartaal een cheque ter waarde van 1.500,- gedoneerd aan het VUmc Cancer Center Amsterdam.

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Samen komen we verder Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang Juan Garcia, onderzoeker bij VUmc CCA: Ik studeerde geneeskunde omdat ik mensen wilde

Nadere informatie

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer Uw samenwerking met HVL Service, Onderhoud en Beheer kan in verschillende contractvormen worden vastgelegd. Samen stellen wij een gedetailleerd onderhoudsplan op en formuleren wij een overeenkomst op maat,

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Met het oog op morgen. Strategisch plan DWA 2020

Met het oog op morgen. Strategisch plan DWA 2020 Met het oog op morgen Strategisch plan DWA 2020 Met oog op morgen DWA werkt aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en aan het verlagen van het energiegebruik. Hierbij leggen we de lat hoog

Nadere informatie

Showroom KOVO Assen. Pagina 1 van 13

Showroom KOVO Assen. Pagina 1 van 13 Showroom KOVO Assen Pagina 1 van 13 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Voorwoord...3 3 Inleiding...4 4 Wie presenteert zich in de showroom?...5 5 Wie gaat de showroom bezoeken?...6 6 Indeling showroom...7

Nadere informatie

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Shailin Soekaloe S. Soekaloe Contextbeschrijving Naam: Shailin Soekaloe Studentnummer: 12072273 Opleiding: Werktuigbouwkunde Duaal 1. Voorwoord Deze contextbeschrijving

Nadere informatie

Specialist. in planmatig onderhoud en vastgoedverbetering

Specialist. in planmatig onderhoud en vastgoedverbetering Specialist in planmatig onderhoud en vastgoedverbetering Tijden veranderen De vastgoedmarkt is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Waar nieuwbouw steeds verder onder druk komt te staan, groeit

Nadere informatie

STEK. airconditioning. airconditioning. warmtepompen. vullen met koudemiddel

STEK. airconditioning. airconditioning. warmtepompen. vullen met koudemiddel Als specialist werken wij samen met u als Installateur. Een logische combinatie. warmtepompen computerruimtekoeling Koeltechnisch handelen Vacumeren Luchtbehandeling DRUKPBEPROEVING vullen met koudemiddel

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt Urgenda ESCo-project Peter Odermatt Inleiding Ambitie Urgenda: Vergroten energie efficiency in NL Beter benutting hernieuwbare energie potentieel in NL Verkennen onder welke voorwaarden ESCo s een bijdrage

Nadere informatie

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000 Resultaat break-out sessies 2 september: toekomst van ISO 26000 1 Inhoud A. Integratie groep 1 B. Integratie groep 2 C Erkenning D. Branchespecifiek E: MVO en innovatie 2 De vragen per focusgebied 1. Wat

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

ZWEMBADEN. Zorgeloos waterplezier. vandorp.eu

ZWEMBADEN. Zorgeloos waterplezier. vandorp.eu ZWEMBADEN Zorgeloos waterplezier DUURZAME KWALITEIT Van Dorp is al meer dan 35 jaar specialist op het gebied van o.a. zwembaden, sauna s, stoomcabines en waterattracties. Onze activiteiten zijn ontwerpen,

Nadere informatie

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service HECTAS Uw partner in facilitaire diensten Betrouwbare service Altijd binnen bereik Soms ligt iets dat goed is heel dichtbij. Neem nou HECTAS. Onze decentrale, klantgerichte organisatie heeft diverse vestigingen

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD 4... lessons learned in Nederland zijn vliegwiel BIM-projecten in het buitenland... Internationale BIM-uitdaging bij Deerns Partnership belangrijker dan ontwerptools 5 BIM is geen doel op zich je hoort

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Dé perfecte partner voor uw bouwplannen! Recreëer, werk en leer in een perfecte omgeving. Neem vandaag nog contact op voor meer informatie

Dé perfecte partner voor uw bouwplannen! Recreëer, werk en leer in een perfecte omgeving. Neem vandaag nog contact op voor meer informatie TLBURG TLBURG Recreëer, werk en leer in een perfecte omgeving U wil de juiste omgeving om in te recreëren, sporten, werken of leren. Met onze services kunnen wij zo n omgeving voor u realiseren. Design

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Wie zijn we Wat is onze visie Meer informatie. Visie aanpak verduurzaming vastgoed gemeente Eindhoven

Wie zijn we Wat is onze visie Meer informatie. Visie aanpak verduurzaming vastgoed gemeente Eindhoven Visie aanpak verduurzaming vastgoed gemeente Eindhoven Wie zijn we? Gestart in 1986 Duurzaamheid zit in onze genen Ruim 110 medewerkers Woningbouw, utiliteit, overheid, gezondheidszorg, onderwijs, monumenten,

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Als u zaken doet met de overheid...

Als u zaken doet met de overheid... Als u zaken doet met de overheid... Het duurzame inkoopbeleid van de overheid Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de overheid. Om de markt voor duurzame producten te stimuleren, geeft zij zelf het

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Wat is de essentie van een onderwijsgebouw? En wat gebeurt daar precies? De core business van onderwijs

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame boodschap Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame koers als familiebedrijf Jumbo is een echt familiebedrijf, dat middenin de samenleving staat. Daar zijn we trots op. Een

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen.

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen. Bilthovens Bouwbedrijf LARENSTEIN Verbouw Samen bouwen onder één dak Onderhoud Renovatie Nieuwbouw Badkamers Keukens Dakkapellen Dakramen www.bouwbedrijflarenstein.nl Over Bilthovens bouwbedrijf Larenstein

Nadere informatie

Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen

Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen wereldkaart contact Blog Rabobank oktober 2016 Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen Blog Diana Monissen De bouw van het nieuwe Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Nadere informatie

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu ENERGIECONCEPTEN Advies op maat ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energiekosten zal dit in 10

Nadere informatie

Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen

Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen 6 december 2011 Albert Hulshoff Ede 22 maart 2012 Prestatiecontracten - Prestatiecontracten - ESCo-eigenschappen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1 SPC360: specificeren, programmeren en contracteren Andere contractvormen In de utiliteitsbouw worden steeds vaker andere contractvormen toegepast. Het zijn tools die hun oorsprong vinden in de wereld van

Nadere informatie

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Royal HaskoningDHV biedt u met Virtual Design & Construction (VDC) een unieke methode om integraal

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Eerste jaar nieuwe organisatie (Advin- Archicom) 2. Volume

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

Samenwerken, daar zijn we goed in. Met diverse andere professionals werken wij samen aan nieuwe ontwikkelingen en integrale oplossingen.

Samenwerken, daar zijn we goed in. Met diverse andere professionals werken wij samen aan nieuwe ontwikkelingen en integrale oplossingen. Vandaag de dag worden er steeds hogere eisen gesteld aan technische installaties van gebouwen. Op zich is dat niet vreemd, immers goed ontworpen installaties zorgen ervoor dat mensen zich in een gebouw

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Hoofdstuk Investeren in maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 Van kosten- naar waardesturing 9 Reacties uit het veld 21 Waardesturing in de praktijk 29 Samenwerken

Nadere informatie

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is.

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. De manier waarop we het werk organiseren en samenwerken

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Energy Service Company: een kans voor u?

Energy Service Company: een kans voor u? 1 Energy Service Company: een kans voor u? Stand van zaken provinciale pilot & Kansen voor de installatiebranche Hans van der Heide Pilot provincie Friesland (1) Doel: Ervaring opdoen met het opzetten

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Toelichting op de aanpak van de gemeente Breda Marcel van Embden (projectleider afdeling Vastgoedbeheer) Inhoud Klimaatnota gemeente Breda Wat is de insteek bij het

Nadere informatie

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een sterk in verbinden Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een toonaangevend ingenieursbureau. Gespecialiseerd in duurzaam en constructief bouwadvies voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Nadere informatie

meer besparen met minderwatt www.minderwatt.nl

meer besparen met minderwatt www.minderwatt.nl meer besparen met minderwatt www.minderwatt.nl blauw is het nieuwe groen meer besparen met minderwatt dit is minderwatt minderwatt is een businessunit van het gerenommeerde Maas & Hagoort Lampen. Met een

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Energiereductie met een ESCo. Jan-Maarten Elias Unica Ecopower

Energiereductie met een ESCo. Jan-Maarten Elias Unica Ecopower Energiereductie met een ESCo Jan-Maarten Elias Unica Ecopower Inhoud 1. Over Unica Ecopower 2. Huidige en toekomstige energie wetgeving 3. Wat is een ESCo 4. Europese Gedragscode voor ESCo s 5. Voorbeeld

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Jaarprogramma 2011. Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen!

Jaarprogramma 2011. Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen! Jaarprogramma 2011 Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen! Meer dan wordt u aangeboden door het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

30% is de gemiddelde potentie aan energiebesparing bij het optimaliseren van technische gebouwsystemen

30% is de gemiddelde potentie aan energiebesparing bij het optimaliseren van technische gebouwsystemen NovoCon IoT servomotor voor HVAC Maak uw gebouw slimmer, efficiënter en waardevoller en verminder daarbij uw investering en jaarlijkse kosten Maak kennis met NovoCon, de innovatieve, digitale servomotor

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

ELKE ONDERNEMING TOPFIT

ELKE ONDERNEMING TOPFIT ELKE ONDERNEMING TOPFIT ONDERNEMERS- VERWACHTINGEN DE STRATEGIE VAN MKBTR Je bent ondernemer. Je gelooft in je eigen kunnen en succes. Misschien ben je al jaren actief of sta je klaar om te beginnen. Je

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-Prestatieladder 2016

Communicatieplan CO2-Prestatieladder 2016 Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 24 info@koopmans.nl www.koopmans.nl IBAN NL20ABNA0496344447 BIC ABNANL2A KvK 06028999 BTW NL001401889B01

Nadere informatie

holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat

holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat Inleiding Droste BV heeft een heldere visie op de woon-, werk-, en leefomgeving van haar klanten en medewerkers. Wij bouwen voor uw leefplezier!

Nadere informatie

C U R A L I S, E E N I N V E S T E R I N G M E T H O O G R E N D E M E N T

C U R A L I S, E E N I N V E S T E R I N G M E T H O O G R E N D E M E N T C U R A L I S, E E N I N V E S T E R I N G M E T H O O G R E N D E M E N T Wie pakt deze bal op? Klik en volg de bal U BENT DIERENARTS EN OOK MANAGER De vakdeskundige De kennismanager De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken!

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Lees in 2 minuten hoe zelfsturing het werken in teams en ondersteunende diensten verandert, hoe leiderschap vernieuwt, wat het uw klant oplevert en hoe het

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Hillegom 07-10-2012 AD projectleider techniek Voorwoord Dit

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vóór dat u beleid ontwikkelt is het van belang om de vraag: Waaròm zou ik MVO beleid ontwikkelen? te beantwoorden. Het antwoord op deze vraag bepaalt hóe u het MVO

Nadere informatie

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010)

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010) Actieve deelname aan initiatieven Dit document beschrijft de actieve deelname van Pilkes aan het initiatief Duurzame Leverancier, Nederland CO2 neutraal en het initiatief van SKAO (CO2-Prestatieladder).

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw.

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw. Van Swaay Aangenaam Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay Van Swaay is een aannemingsbedrijf en projectontwikkelaar met stevige roots in Wageningen. Onze activiteiten richten zich voornamelijk

Nadere informatie

INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN

INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN Vernieuwing Bouw & Forum Utiliteitsbouw 6 november 2013 Pieter-Jan van Hooijdonk Algemeen directeur Breijer Bouw & Installatie AGENDA Introductie Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015 CO 2 Communicatieplan 18 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW.

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW. COMMUNICATIEPLAN Opdrachtgever : Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KVV Vrijgegeven : EW Referentie : Communicatieplan.docx Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : 24 augustus 2012 Postbus 412

Nadere informatie

ert Harm ten Bolscher

ert Harm ten Bolscher Bent u toeschouwer of doet u mee? ert Harm ten Bolscher 21-3- Inhoud Trends voor de bouw-/ vastgoedwereld? Anders denken Aanpak vanuit F2F-/Citadel-netwerk Wat betekenen trends voor de vastgoed- en bouwwereld?

Nadere informatie

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.)

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) (Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) www.ulcinstallatietechniek.nl Jij...... verstaat je vak. Techniek heeft je altijd al geïnteresseerd. Je hebt een technische opleiding gevolgd.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2016 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheidsdialoog Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheid U kunt waarschijnlijk bijna alle woorden relateren aan uw organisatie. Maar welke zijn echt relevant en significant?

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit.

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit. ICT MET RENDEMENT Welkom bij de Caesar Groep De Caesar Groep is dé specialist in Nederland als het gaat om ICT-projecten met rendement. Met meer dan 300 professionals werken wij voor onze klanten aan ICT-toepassingen

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement Overheid in Verbinding Workshop: Talentmanagement Door wie? Helma Verhagen Organisatieadviseur HR/Ontwikkeling/Verandering ipv. Martine Peper Organisatie Adviseur HR / Ontwikkeling Désirée Veer Strategisch

Nadere informatie

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0 WERKEN 3.0 Het Nieuwe Werken Aangeboden door HKA Voordelen van werken 3.0 Werken van 09:00 tot 17:00 doen de meeste mensen al niet meer. We leven wereldwijd in een 24 uur economie die continu verandert.

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Een duurzame toekomst voor uw vastgoed

Een duurzame toekomst voor uw vastgoed Een duurzame toekomst voor uw vastgoed De toekomst van uw vastgoed U wilt de levensduur van uw vastgoed verlengen en tegelijkertijd zorgen voor meer wooncomfort voor uw huurders? Met Ecoveren realiseert

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie