Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht"

Transcriptie

1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht Verbonden door duurzame techniek

2 Foto omslag Een verdieping in het Mariëndaal Centre of Excellence te Arnhem, hoofdkantoor voor netwerkbeheerder TenneT. Dit innovatieve kantoor koppelt duurzaamheid en energiezuinigheid aan energie, inspiratie en werkplezier voor medewerkers. Het past uitstekend bij de TenneT-organisatie. Klik hier voor meer informatie over dit project

3 Inhoudsopgave Generatieleren I BAM Techniek Generatie babyboom Henk Broekmans Generatie Y Christianne Thomas Generatie Y Robin Doorn Generatie X André Beth Generatie Y Gerard Bouwheer Generatie babyboom Johan Lalieu Voorwoord Maxime Verhagen I Voorzitter Bouwend Nederland Jaap Hazeleger I Statutair directeur BAM Techniek Jacqueline Cramer I Directeur Utrecht Sustainability Instituut Cindy Ensink I Manager KAM BAM Techniek 18 Geert Kazemier I Directeur stichting VUmc CCA Jan Al I Directievoorzitter BAM Techniek 26 Yvon van der Voort I Directeur Greens international Birgit van Groenestijn I Directeur P&O BAM Techniek 36 Jack Ruibing I Projectdirecteur Veiligheidsregio Haaglanden Ruud van Zijl I Statutair directeur BAM Techniek Ellen Hanzens I Manager Beheer Gemeente Brummen Stijn Lockefeer I BIM manager BAM Techniek MVO doelstellingen 2014 I BAM Techniek 44 52

4 Voorwoord In 2013 heeft BAM Techniek belangrijke stappen gezet om haar ambitie als maatschappelijk verantwoorde onderneming verder invulling te geven. Dit is geheel in lijn met onze strategische keuze om als beste integrale installateur van Nederland te worden gezien. Dankzij diep verankerde waarden op collegiale samenwerking en hoog kwaliteitsbesef vindt duurzaam denken en handelen een breed draagvlak binnen onze organisatie. Het is de verbinding tussen ambitie en waarden die ons in staat stelt om samen met onze opdrachtgevers en partners het verschil te maken voor een duurzame samenleving. Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit ons maatschappelijk besef en economisch denken. Dit heeft het afgelopen jaar geleid tot mooie initiatieven. Het is een uitdaging om heldere keuzes te maken uit concrete ontwikkelingen. Om vervolgens langdurig te kunnen investeren in nieuwe kansen. Hoe komen we hierbij aan de juiste kennis en visie? Hiervoor zijn de juiste contacten binnen ons werkveld belangrijk. In dit maatschappelijk jaarverslag zijn wij met inspirerende personen in gesprek gegaan. Zij vertellen hun visie op maatschappelijke en inhoudelijke thema s die ons vakgebied direct raken en daarmee u als lezer hopelijk inspireren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen loopt als een rode draad door onze organisatie. Ondanks de lastige marktomstandigheden, zijn wij hierin blijven investeren. Onze mensen dragen dit van harte en onze successen stimuleren ons om hiermee verder te gaan. Met dit maatschappelijk jaarverslag willen wij belichten waar het om gaat. Niet alleen wat je doet, maar ook vooral hoe je het doet. In gesprek met relaties, medewerkers en opdrachtgevers. Goede communicatie en een duidelijke boodschap. Dat is hoe succesvolle projecten verlopen, hoe je met elkaar omgaat en waar je inspiratie uit opdoet. Wij hopen dat ons maatschappelijk jaarverslag uw interesse wekt om met ons de dialoog aan te gaan. Graag gaan wij met u in gesprek. Jan Al Ruud van Zijl Jaap Hazeleger Klik hier voor het online filmpje: Veiligheid versterken door samen te werken

5 IN GESPREK MET Verbonden door duurzame techniek

6 IN GESPREK MET Maxime Verhagen I Voorzitter Bouwend Nederland

7 7 Een gebouw moet in dagelijks gebruik vooral efficiënt én prettig zijn. MARKT, MENS & MILIEU Maxime Verhagen Vanaf 1 juli 2013 is Maxime Verhagen als voorzitter verbonden aan Bouwend Nederland en vormt hij hét gezicht van deze vereniging van bouw- en infrabedrijven. Hij volgde Elco Brinkman op die deze functie vanaf 1995 bekleedde. Hiervoor was Maxime Verhagen onder meer Tweede Kamerlid, minister van Buitenlandse Zaken, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en vicepremier. Met zijn grote staat van dienst in het openbaar bestuur en zijn maatschappelijke en bestuurlijke betrokkenheid, levert hij een belangrijke bijdrage aan de missie van Bouwend Nederland: verenigen, verbinden en ondersteunen van bouw- en infrabedrijven en bouwen aan een duurzame leefomgeving. Accommodatie Asset Management Het verschuiven van de focus van nieuwbouw naar verbouw en onderhoud biedt kansen voor iedereen. Als we de nederige term onderhoud vervangen door het veel meer integrale Accommodatie Asset Management, dan bouwen we met z n allen mee aan een land waarin het voor iedereen prettig wonen en werken is. Dit gaat niet vanzelf. Het vereist wel een andere manier van denken. We zien hoe snel de maatschappij verandert. We zien ook dat niemand meer zit te wachten op gebouwen met maar één functie. Tegelijkertijd staan er ongelooflijk veel vierkante meters leeg. We kunnen dus niet met een schone lei beginnen. Met Accommodatie Asset Management pakken we de huidige problemen aan. Accommodatie Asset Management gaat een steeds grotere rol vervullen. De focus van overheden, organisaties en bedrijven ligt de laatste jaren meer en meer op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Goed omgaan met wat we hebben. Ook investeerders en ontwikkelaars verdiepen zich in vraagstukken over duurzaamheid en flexibiliteit. Ze beseffen dat - mits goed doordacht - de accommodatie een echte asset is voor werkprocessen van organisaties en ondernemingen. Als je daar als eigenaar of huurder vanaf het begin strategisch op stuurt, bespaar je uiteindelijk kosten. Tegelijkertijd investeer je in een optimale werkomgeving.

8 8 Van korte termijn denken naar levensduur denken. VERVOLG Maxime Verhagen Hiervoor heb je wel een partner nodig die zich beweegt in de voorhoede, qua bouw en techniek. Het getuigt van een vooruitziende blik dat BAM in 2013 BAM Accommodatie Asset Management heeft opgericht en ook nog eens op het dieptepunt in de bouw. De rol van techniek in Accommodatie Asset Management is overduidelijk. Een gebouw moet in dagelijks gebruik vooral efficiënt én prettig zijn. Dit begint al bij een goed ontwerp. In die fase wordt intensief nagedacht over de lange termijn, via huisvestings-, beheer- en onderhoudsplannen. Duurzaamheid komt hier in al z n verschijningsvormen naar voren: van materiaalkeuze tot de mogelijkheden om eenvoudig installaties te onderhouden en te vervangen. Door voluit gebruik te maken van BIM én een optimale samenwerking in de keten, is hier heel goed op in te spelen. De focus komt steeds nadrukkelijker op de klant en eindgebruiker te liggen. De keuzes zijn niet zozeer techniek gedreven, maar worden gebaseerd op de wensen van de klant. We verwachten dus van de brede, multidisciplinaire kennis binnen de installatiebranche dat er maatwerk wordt gerealiseerd. Maatwerk waarin rekening gehouden wordt met de specifieke wensen en behoeften van eindgebruikers, kortom maatwerk dat de klant ontzorgt. Via slimme concepten spreek je ook meteen potentiële investeerders aan. Er bestaan zeker nu goede kansen, juist in de bestaande bouw valt nog veel winst te behalen. De leden van Bouwend Nederland bouwen en onderhouden Nederland. Samen werken we aan een land waar het prettig wonen, werken en reizen is. Ondertussen zien we de markt veranderen. Alle bedrijven die zich specialiseren in onderhoud krijgen het drukker. Waar onderhoud voorheen iets was waar je pas later aan dacht, komt tegenwoordig de vraag over meerjarenonderhoud al op in de fase vóór de bouw. Misschien nog wel te weinig, maar er worden op dit gebied stappen gezet via moderne contractvormen. Contracten met bouwers waarin planningen en kosten van onderhoud en zelfs eventuele verbouw opgenomen zijn. Krijgt een opdrachtnemer meteen al de verantwoordelijkheid voor meerjarig onderhoud, zal hij andere keuzes maken in het ontwerp- en uitvoeringstraject. Dit resulteert allemaal in efficiënter onderhoud en een betere exploitatie tijdens de gehele levenscyclus van het onroerend goed. Als een toonaangevend bedrijf of organisatie kiest voor Accommodatie Asset Management, heeft dat een voorbeeldfunctie voor andere opdrachtgevers. Het is dan makkelijker voor andere partijen in de branche ruimte te vragen om vooruit te denken over duurzame oplossingen. Dat is geen luxe, geen nieuwe marketingtruc, nee, dat is noodzaak. Accommodatie Asset Management helpt de hele sector om bij het gunnen van opdrachten de omslag te maken van korte termijn denken naar levensduur denken. Het biedt opdrachtgevers de gelegenheid om bij aanbestedingen veel meer te kijken naar de totale kosten van een gebouw -ook wel Total Costs of Ownership genoemd- gedurende het bezit. Die worden uiteindelijk steeds lager door energiebesparing, de langere levensduur, het hergebruik van materialen en de mogelijkheid om een gebouw in de toekomst een andere functie te geven.

9 CO Totaal: 6960 Totaal: 6810 CO 2-uitstoot (ton CO, conform SKAO). 2

10 10 IN GESPREK MET Jaap Hazeleger I Statutair directeur BAM Techniek Jaap Hazeleger werkt al ruim dertig jaar in de installatiebranche, waarvan het grootste gedeelte van zijn carrière bij BAM Techniek. Hij is als statutair directeur verantwoordelijk voor een aantal regio s. Tevens stuurt hij een aantal business units aan, waaronder BAM Techniek - Energy Systems en de afdeling Grote Projecten. Speerpunten voor hem zijn Building Information Modeling (BIM), Excellent Projectmanagement en modulair ontwikkelen en bouwen. De klantwens kunnen vertalen naar duurzame, innovatieve oplossingen. Klik hier voor het online filmpje: Excellent Projectmanagement

11 11 De technische dienstverlener van vandaag sluit in de conceptfase al aan. Klantgericht ontwikkelen De positie van BAM Techniek als installateur is de laatste jaren sterk veranderd. Vanuit een sterk hiërarchisch gestuurde keten van opdrachtgever, architect, adviseur, bouwer en installateur zijn wij opgeschoven naar een rol als gelijkwaardige partner in het proces. Jaren geleden was mijn motto al vroeg aan tafel. De techniek ontwikkelt zich razendsnel en krijgt een steeds dominantere rol binnen gebouwen. De technische dienstverlener van vandaag sluit in de conceptfase al aan, naast architect, adviseur en bouwer. Echter niet vrijblijvend. Hij moet naar zijn klant kunnen luisteren en in het team de dialoog aan durven gaan. Deze positie vraagt duidelijk om andere competenties van onze medewerkers. We moeten de klantwens kunnen vertalen naar duurzame innovatieve oplossingen, gericht op een optimale exploitatie van het gebouw en bovendien binnen het budget blijven. In deze positie moeten we ook verantwoording en risico durven nemen. Hierbij gaat het om het juist interpreteren van ontwerpuitgangspunten en de vertaalslag naar bijvoorbeeld gevraagde comforteisen van de klant en energieconsumptieberekeningen. Inmiddels hebben we geleerd om te gaan met deze gewijzigde rol. Projecten zoals het Gemeentehuis in Brummen, Mariëndaal Centre of Excellence (MCE) in Arnhem, maar ook PPS-projecten als de nieuwbouw van de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag zijn hiervan sprekende voorbeelden. Architect, constructeur, adviseur, installateur en bouwer werken in de nabije toekomst vanuit één groeimodel voor ontwikkelen, realiseren, beheren en exploiteren. Eén model uitgewerkt tot in het meest specifieke detailniveau. Dit model zal gevuld gaan worden met modulaire concepten die maximaal zijn gestandaardiseerd. Luisteren naar de klant, zijn wensen vertalen naar innovatieve duurzame modulaire concepten en vervolgens voorbereiden in een virtuele omgeving is onze toekomst.

12 IN GESPREK MET Jacqueline Cramer I Directeur Utrecht Sustainability Instituut

13 13 ESCo s creëren maatschappelijke meerwaarde. MARKT, MENS & MILIEU Jacqueline Cramer Prof. Dr. Jacqueline Cramer was van 2007 tot 2010 Minister van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). Voor haar ministerschap was zij deeltijd hoogleraar op het gebied van duurzame innovatie aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast adviseerde zij als directeur-eigenaar van Cramer Milieuadvies BV meer dan 100 bedrijven op het gebied van duurzaam ondernemen. Momenteel is zij directeur van het Utrecht Sustainability Instituut en hoogleraar duurzaam innoveren. Bovendien is zij sinds januari 2013 voorzitter van ESCo Netwerk Nederland. In die functie adviseert zij bij de verdere uitbouw en versterking van het netwerk en speelt zij een belangrijke rol bij het maken van strategische en koersbepalende beslissingen over de inzet van ESCo s (Energy Service Companies). Jan Al, directievoorzitter van BAM Techniek heeft zitting in de adviesraad van dit netwerk. ESCo Netwerk Verduurzaming heeft voor mij topprioriteit. Willen we de aarde voor de komende generaties behouden, dan moeten we uiterst verstandig met onze hulpbronnen omgaan. Mede daarom heb ik het voorzitterschap van het ESCo Netwerk geaccepteerd. Het is een belangrijk netwerk waarin diverse bedrijven uit verschillende branches zijn vertegenwoordigd. Samen gaan wij het avontuur aan om de energieambitie te realiseren. Dit doen we door de mogelijkheden van ESCo s uit te diepen, te versterken én te promoten. Hiermee geven we elkaar en de buitenwereld inzicht in de manier waarop ESCo s grote energieprojecten kunnen financieren en hoe prestatiecontracten in elkaar steken. Bovendien leren de netwerkleden elkaar steeds beter kennen en dat is belangrijk: samen het spel aangaan met overheden, bedrijfsleven en burgers. Het is belangrijk dat we aantonen dat ESCo s ontzorgen. Zij vormen een eenvoudige oplossing om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Duurzaamheid is immers geen hobby meer. Het is een kwestie van professionaliteit, zeker ook vanuit economisch perspectief. Eigenaren van gebouwen besteden steeds meer de energievoorziening en het energiemanagement uit aan een externe partij met als doel: substantieel besparen

14 14 Duurzaamheid is geen hobby meer. VERVOLG Jacqueline Cramer op energiekosten. Tegelijkertijd zoeken zij naar mogelijkheden om minder vermogen vast te leggen in installaties, de eigen organisatie te ontlasten en met duurzaamheidsmaatregelen de waarde van het vastgoed te verhogen. Voor een corporatie betekent een ESCo concreet: het realiseren van energiezuinige woningen op een economisch aantrekkelijke manier. De ESCo verdient haar investeringen uitgesmeerd over de tijd terug uit het verschil tussen de huidige en toekomstige energiekosten en garandeert tegelijkertijd goed onderhoud. Dit is aantrekkelijk voor de huurder. Financiers als banken en pensioenfondsen vormen een belangrijke schakel in de ESCo-driehoek. De financiële regelingen moeten zo ingestoken zijn dat investeerders zeker weten dat ze geen risico s lopen. Dat kan alleen met partijen die sterk, solide en solvabel zijn. verminderen. Dat kan tegenwoordig op een interactieve manier. Tenslotte vind ik het bijzonder dat BAM Techniek zich buigt over het totale duurzaamheidsvraagstuk waar we nu voor staan. Veel bedrijven volgen met argusogen wat er allemaal gebeurt. BAM Techniek staat er als ESCo Netwerklid middenin en doet dus mee. Bedrijven met een dergelijke houding hebben we nodig om onze duurzaamheidsambitie handen en voeten te geven. En behalve de technische en financiële kanten van ESCo s hebben we ook te maken met het gedrag van de gebruikers en de aan hen gedane beloften. Corporaties die plannen hebben om energieneutrale wijken te realiseren, moeten goede afspraken maken met hun huurders. De energierekening pakt namelijk niet voor iedere huurder hetzelfde uit. Het hangt af van gebruik. Bijvoorbeeld een alleenstaande bewoner die veel buitenshuis is, heeft al een lage energierekening en zal dus relatief minder besparen. Echter, een gezin met vier tieners die lang douchen, veel gamen en internetten én alle lichten laten branden, krijgt vanzelfsprekend een hogere rekening gepresenteerd. Ook dit nemen we mee in ons verhaal. We willen graag bewoners goed inzicht geven in hun huidige verbruik en mogelijkheden om dit te

15 Groene Totaal: 81% Totaal: 91% Groene energieverbruik kantoren Energieverbruik bouwplaatsen is niet duidelijk herleidbaar i.v.m. meerdere partijen en toeschrijvingen.

16 16 Generatie babyboom Henk Broekmans (52 jaar) is 36 jaar in dienst en werkt momenteel als uitvoeringsmanager bij BAM Techniek Regio Noordoost. Door collega s wordt Henk geschetst als een-en-al kunde. Op zijn 21e had hij al een leidinggevende functie binnen BAM Techniek. In ons bedrijf leid ik veel jongens op. Er wordt tegenwoordig veel gevraagd van mensen op de bouw. Ik kan het gelukkig bijhouden, omdat ik het interessant vind. Het nieuwe modulerend ontwikkelen en bouwen is bijvoorbeeld een uitdaging. Techniek is mijn lust en mijn leven. Ik leer nog elke dag. Ik heb het erg naar mijn zin en zou wel willen dat ik nog dertig was. Dan kon ik nog dertig jaar in dienst blijven. Wat ik kan leren van de jongere generaties? Hoe zij met de digitale wereld omgaan. Het is mooi te zien hoe simpel het voor hen is. Maar als ik eerlijk ben wil ik ze soms liever dingen afleren. Flexibel zijn in uren en werkzaamheden. Niet denken het komt morgen wel af. Wat mij betreft zouden we met elkaar meer een topsportmentaliteit mogen ontwikkelen. We hebben het samen, ondanks de huidige marktomstandigheden, goed bij BAM. Als ik eerlijk ben wil ik ze soms liever dingen afleren.

17 17 Generatie Y Christianne Thomas (32 jaar) is 4 jaar in dienst als contractengineer bij BAM Techniek Regio West. Na haar werktuigbouwkundige HBO opleiding Industrieel Product Ontwerpen was Christianne nog niet uitgeleerd. Nog een studie, maar dan nu Technische Bedrijfskunde, maakte voor haar het plaatje compleet. Als zij over techniek praat, heeft ze een twinkeling in haar ogen. In de techniek zit ik op mijn plek. Als vrouw ben ik een uitzondering in deze mannenwereld. Ik ben dan ook geen meisje-meisje. Dat ik parttime werk doet er niet toe. Ik hoor gewoon bij het team. Als team vullen we elkaar prima aan. Mijn naaste collega, Huub Creemers, is van de babyboomgeneratie en is de ervaren techneut uit de praktijk. Door mijn achtergrond heb ik weer een voorsprong op het commerciële vlak. Als team vullen we elkaar prima aan. Wat ik erg leuk vind, is om met de opdrachtgever mee te denken, maar dan vanuit de techniek. En dan met een plan op maat te komen met inzichten die de opdrachtgever niet verwacht. Ook geef ik tools mee aan projectleiders wanneer zij met de klant in gesprek gaan. Een krap budget is leidend, dus creatief insteken is altijd het devies.

18 18 IN GESPREK MET Cindy Ensink I Manager KAM BAM Techniek OHSAS vraagt om een volwassen houding ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Cindy Ensink is sinds 2008 manager KAM bij BAM Techniek. In haar functie is zij, samen met haar team, verantwoordelijk voor de formulering en implementatie van het kwaliteits-, veiligheidsen milieubeleid. De KAM-afdeling biedt expertise en ondersteuning op projecten en contracten, waarbij verbetering in procesbeheersing, risicomanagement en kwaliteit en veiligheid centraal staan.

19 19 Het veiligheidsbewustzijn van de BAM Techniek medewerkers ligt hoger. Veiligheid binnen het bedrijf BAM Techniek heeft al een behoorlijk hoge veiligheidsstandaard. Bij onze eigen jaarlijkse BAM Safety Awareness Audits komt steevast naar voren dat het veiligheidsbewustzijn van de BAM Techniek medewerkers hoger ligt dan die van onze bouwpartners en daar ben ik best trots op. We zijn VCA ** en VCA petrochemie gecertificeerd en voldoen hiermee aan de eisen van een groot deel van onze opdrachtgevers. Waarom hebben wij dan toch voor een OHSAS certificering gekozen? We zitten in een fase waarin het niet alleen meer gaat om wat onze opdrachtgevers eisen, maar vooral om wat ons als BAM Techniek verder brengt op het gebied van veiligheid en gezondheid van onze medewerkers. OHSAS vraagt, veel Groninger Forum In opdracht van gemeente Groningen bouwt BAM het Groninger Forum. Een cultuur- en informatiecentrum in het hart van de Groninger binnenstad. Het 45 meter hoge gebouw zal ruimte bieden aan een bibliotheek, twee museumzalen, een auditorium-/theaterzaal, een art-house bioscoop met filmcafé. Op de begane grond komt een grand café met terras op de Nieuwe Markt en op de bovenste bouwlaag komt een restaurant met spectaculair uitzicht en kantoorruimtes. Daarnaast beschikt het gebouw over een groot, flexibel te programmeren vloeroppervlak. Onder het gebouw worden een parkeergarage en fietsenkelder gerealiseerd. Het Groninger Forum kent voor de installaties een aantal zeer specifieke eigenschappen. Zo wordt het gebouw uitgerust met een duurzame warmte- en koudeopwekkingsinstallatie. De aanwezige museumzalen zijn ontworpen op het prestatie niveau klimaatklasse AA (conform ASHRAE). Tevens kent het gebouw een gebouwmanagementsysteem voor klimaat, verlichting en beveiliging. Het totale ontwerp is integraal tot stand gekomen met BIM, waarbij de constructieve, bouwkundige en installatietechnische disciplines integraal gemodelleerd zijn. De bouwwerkzaamheden zijn in september 2012 gestart. In 2013 heeft BAM Techniek alle voorbereidingen getroffen. Deze zijn in een BIM-model vervat. Het nieuwe icoon van de Groninger binnenstad zal in 2016 opgeleverd worden, waarna het in 2017 wordt ingericht en voor het publiek wordt geopend. Klik hier voor meer informatie over dit project

20 20

21 21 meer dan VCA, om een volwassen houding ten aanzien van veiligheid en gezondheid. OHSAS eist dat je je risicomanagement op orde hebt. Er is geen kwantitatieve norm die zegt dat je het goed hebt gedaan als je 10 toolboxmeetings hebt gehouden. Ik ben ervan overtuigd dat zelfs voor een veiligheidsbewuste organisatie als BAM Techniek hierin nog de nodige winst te behalen is. Niet alleen door na te denken over welke specifieke risico s we zien, maatregelen te nemen, onze mensen te instrueren, de uitvoering te toetsen en zo nodig de aanpak te verbeteren. Maar ook door meer verantwoordelijkheid te nemen in de bouwkolom: richting onderaannemers én opdrachtgevers. Nog meer gaan staan voor de norm die wij hanteren. Níet omdat we hiermee aan de eisen voldoen, maar omdat het de enige norm is die wij acceptabel vinden! Energiesimulatie bij PPS-projecten Bij een Publiek Privaat Samenwerkingsverband (PPS) draagt BAM het langjarige risico als het gaat om het energiegebruik van een gebouw. Een foute schatting heeft grote gevolgen. Om het verbruik zo nauwkeurig mogelijk te voorspellen, wordt sinds enige tijd gebouw simulatiesoftware ingezet. Hierbij wordt een groot aantal gegevens in de software ingevoerd. Bouwkundige en isolatiewaarden, indeling, informatie over verwarming, koeling en ventilatie, maar ook aanwezigheidsprofielen van toekomstige gebruikers en interne warmtelasten. Daarmee kan de software het verwachte verbruik bepalen, gebaseerd op de werkelijke benutting van alle ruimtes in het gebouw. Dat wordt aangevuld met een schatting van het gebruiksgebonden energieverbruik op basis van input van leveranciers van apparatuur. Zo ontstaat een compleet, betrouwbaar beeld. Inschatting van energieverbruik is cruciaal en vraagt om geavanceerde, betrouwbare software. Het simulatiemodel is flexibel en maakt het mogelijk tussentijds informatie te destilleren. Deze gevalideerde software geeft BAM een voorsprong.

22 IN GESPREK MET Geert Kazemier I Directeur stichting VUmc CCA

23 23 Wat ik interessanter vind, is wanneer er in de MVO-gedachte verbinding ontstaat. MARKT, MENS & MILIEU Geert Kazemier Prof. dr. Geert Kazemier is directeur van stichting VUmc CCA. Aan VUmc verbonden als hoogleraar lever- en alvleesklierchirurgie en transplantatie en hoofd van de oncologische chirurgie en maag-darmchirurgie. Geert was hiervoor werkzaam in het Erasmus MC waar hij langere tijd leiding heeft gegeven aan het levertransplantatieteam als lever- en alvleesklierchirurg. In 2005, bij de totstandkoming van het CCA-laboratorium kwamen Cor Boonacker, directeur van Interflow en Jan Al, statutair directeur van BAM Techniek in contact met de oprichter van VUmc CCA, prof. dr. Bob Pinedo. Ondanks de geheel verschillende werkomgevingen waren er overeenkomsten als gedrevenheid, passie voor techniek, ontwikkeling en verbetering. Er ontstond een relatie tussen beide bedrijven en sinds die tijd is BAM Techniek donateur van stichting VUmc CCA. Donateurs en VUmc CCA We hebben lang gedacht dat er vanuit de markt een oplossing zou komen die de zorg betaalbaar zou maken. Kijkend naar Amerika weten we nu dat die er niet is. Zonder de markt kan de zorgsector ook niet bestaan. Ergens tussen de overheid en de markt in, zal de oplossing liggen. En wie pakt dan welke rol? Artsen gaan zich mengen in het maatschappelijk debat. Bedrijven kiezen voor issues in de zorg die daadwerkelijk bij hen passen. Je sluit aan bij elkaar, je doet zaken met gesloten portemonnee, dat zou het meest voor de hand liggen. En dan heb ik het niet over bedrijven die MVO inzetten als een soort vernisje op hun bedrijfsvoering. Wat ik een veel interessanter gegeven vind, is wanneer er in de MVO-gedachte verbinding ontstaat. Hiermee bedoel ik zoals medewerkers van BAM Techniek ergens de schouders onder zetten om geld op te halen voor een doel waar ze zich betrokken bij voelen. Dat spreekt me aan, dat je met elkaar een doel voor ogen hebt en dat je er samen voor wilt gaan. Mooi om te zien hoe dat werkt op diverse niveaus. De directeur van BAM Techniek zorgt ervoor dat medewerkers de ruimte krijgen om zich met sportclinics voor te bereiden op de marathon. Medewerkers weten waarom ze die marathon lopen: om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. En wij laten zien waar het geld heen gaat, het dwingt ons uit te leggen wat we aan het doen zijn. Dat is voor ons best spannend,

24 24 Dit soort onderzoek zou zonder donaties niet mogelijk zijn. VERVOLG Geert Kazemier want dat vraagt om competenties die niet iedere onderzoeker heeft. En als dan die verbinding tussen medewerker en onderzoeker ontstaat, dan ontstaat er iets bijzonders. Dan ontmoeten twee werelden elkaar die elkaar niet zo snel zouden ontmoeten. Als je op die manier MVO inbedt in je organisatie dan is dat mooi, leuk én leerzaam. VUmc Cancer Center Amsterdam (VUmc CCA) is het centrum voor kankeronderzoek en zorg van VUmc. Professionals bundelen hier hun kennis en kunde om mensen met kanker langer te laten leven en zoveel mogelijk te genezen door hen volgens de nieuwste inzichten te behandelen en door grensverleggend onderzoek uit te voeren en nieuwe behandelingen te ontwikkelen. We nemen in Europa een toppositie in, omdat het onderzoeksinstituut en het ziekenhuis onder een dak zitten. Dit betekent dat zorg en onderzoek, kliniek en laboratorium, volledig met elkaar zijn verweven. Onderzoeksresultaten kunnen meteen worden getest en patiënten kunnen direct profiteren van verbeterde behandelmethoden. Bij VUmc CCA lopen we wereldwijd voorop in vroegdiagnostiek van bijvoorbeeld baarmoederhals- en darmkanker. De expertise in Amsterdam wordt toegepast in vele nationale en internationale samenwerkingsprojecten, zodat uiteindelijk zoveel mogelijk patiënten baat zullen hebben bij de uitkomsten van ons onderzoek. Dankzij multidisciplinaire samenwerking tussen professionele disciplines en met de beste faciliteiten en systemen ontwikkelen we hier nieuwe manieren van diagnostiek en behandeling. Onderzoekers en specialisten komen zo steeds verder en zoeken samen met de patiënt naar de beste oplossing. Voor onderzoek naar kanker is veel geld nodig, met name voor innovatief en experimenteel onderzoek. Helaas worden er voor dergelijk onderzoek vanuit de zorg en de overheid weinig financiële middelen beschikbaar gesteld. Donateurs zoals BAM Techniek spelen dan ook een essentiële rol. Zij dragen daarmee in belangrijke mate bij aan het onderzoek en de faciliteiten van VUmc CCA. Sterker nog, dit soort onderzoek zou zonder donaties niet mogelijk zijn. De stichting zorgt vaak voor een startsubsidie voor risicovol onderzoek. Bij gebleken succes stappen dan ook reguliere fondsen in. Zo zorgt de stichting voor een vliegwielconstructie. De stichting is daarom afhankelijk van bedrijven als BAM Techniek en particulieren die dit vliegwiel in gang zetten. Voor CCA is het belangrijk dat bedrijven zich voor langere tijd aan het onderzoek verbinden. BAM Techniek draagt sinds 2012 bij aan het massive parallel sequencing (MPS) project. Met MPS kan de biologische samenstelling of programmering van tumorcellen op DNAniveau worden gelezen. Heel belangrijk, omdat de biologische samenstelling van tumorcellen bepaalt welk geneesmiddel het beste effect geeft. Daarnaast is het belangrijk voor het ontwikkelen van biomarkers voor vroegdiagnostiek. Tot voor kort konden we afwijkingen in één gen tegelijk meten, nu in duizenden genen tegelijk. Dit levert enorme hoeveelheden data op. Voor de opslag en analyse hiervan zijn krachtige computersystemen nodig. En dus financiële middelen om deze aan te schaffen.

25 Omzet Totaal: 308 mln Totaal: 287 mln Omzet BAM Techniek Opbouw: Omzet projecten Omzet onderhoud mln 80 mln mln 95 mln

26 26 IN GESPREK MET Jan Al I Directievoorzitter BAM Techniek Sinds zes jaar is Jan Al directievoorzitter van BAM Techniek. Daarnaast is hij bestuurslid bij Uneto-VNI en heeft hij zitting in de adviesraad van het ESCo Netwerk, een platform dat zich toelegt op het identificeren van ESCo potentieel. Het hele begrip van ESCo s is gebaseerd op lange termijn vertrouwen.

27 27 Er liggen enorme potenties voor Energy Service Companies. Energy Service Companies Er zijn binnen de markt veel verschillende opvattingen als het gaat om de beschrijving en definitie van een ESCo. Een vaste definitie van een ESCo geven is dan ook lastig. ESCo staat voor Energy Service Company. Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij met als doel substantieel op energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, minder vermogensbeslag te hebben in installaties en de eigen organisatie te ontlasten. Ik zie een ESCo als een eenvoudige oplossing om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Een ESCo levert een bijdrage aan een groene planeet door duurzamer energiegebruik en het levert tegelijkertijd een substantiële bijdrage aan het verlagen van je energiekosten of het verhogen van de waarde van je vastgoed. Maar zo simpel als het lijkt, is het in de praktijk nog lang niet. Het hele begrip van ESCo s is gebaseerd op lange termijn vertrouwen. Dat is lastig, vooral in een prijs concurrerende markt. We hebben goede voorbeelden nodig en we moeten deze eerlijk met elkaar evalueren, als branche met elkaar. Je moet daarbij niet bang zijn voor je eigen gewin. Kijk maar naar het buitenland: er liggen echt enorme potenties voor Energy Service Companies. Ook op ESCo-gebied heeft BAM Techniek al successen geboekt. Voor woon- E-driver Het wagenpark is verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO 2 -uitstoot van BAM Techniek. Om die uitstoot terug te dringen, spelen auto's én berijders een rol. Op dit moment worden auto's met energielabel A en B aangeboden. Naast de techniek is ook het rijgedrag bepalend voor uitstoot en verbruik. Om zuiniger en veiliger te leren rijden, kunnen alle collega's en hun familieleden deelnemen aan het e-learningprogramma Winnaars rijden voor BAM. Hiermee worden vervolgens punten verdiend. De BAM-werkmaatschappij met de meeste punten kan een bedrag doneren aan een goed doel. BAM Techniek heeft in het derde kwartaal een cheque ter waarde van 1.500,- gedoneerd aan het VUmc Cancer Center Amsterdam.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw reputatie integr DBFMO efficiëntie atie Wij bedanken de volgende personen voor hun bijdrage aan

Nadere informatie

De kunst van succesvol ondernemen

De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen ISBN 90 13 01745 2 NUR 801 Eindredactie: Truus Koppelaar, Afas Software BV Redactionele adviezen: Knowblesse Consult, Lunteren Cartoons:

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor wie wil er niet efficiënter bouwen? de emotionele waarde van een pand is niet te koop

de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor wie wil er niet efficiënter bouwen? de emotionele waarde van een pand is niet te koop themanummer 4, december 2012 verder kijken VISIE Veronique Marks: topwetenschappers zie je niet snel in een klankbordgroep 180 de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor eerste graads wie

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Rik Oostveen Dr. Cor Nonhof Opdrachtgever Ir. Daan Maatman, programmaleider Technologie Hiteq, expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst 1 www.hiteq.org

Nadere informatie

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 De helicopterview van STABU: Van bestekschrijven naar slim specificeren Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen VOORWOORD INHOUD voorwoord inhoud

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Hoe duurzaam is facility management in Nederland?

Hoe duurzaam is facility management in Nederland? Hoe duurzaam is facility management in Nederland? Marktonderzoek september 2014 De belangrijkste uitkomsten in het kort 39% van de respondenten vindt de facilitaire voorzieningen in de eigen organisatie

Nadere informatie

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien voorwoord Zie hier het Kenteq jaarbericht 2008. Een bijzonder bericht, waarin we ons in drie delen laten zien. In het eerste deel durven

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

FACILITY MANAGEMENT, VASTGOED & GEBOUWBEHEER

FACILITY MANAGEMENT, VASTGOED & GEBOUWBEHEER DIT IS EEN BIJLAGE VAN RHIJNVIS MEDIA. DE INHOUD VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TELEGRAAF. FACILITY MANAGEMENT, VASTGOED & GEBOUWBEHEER EEN INTEGRAAL PERSPECTIEF BEZOEK OOK WWW.FACILITY-VASTGOED.NL

Nadere informatie

GREEN OFFICE 3TIPS FINANCIËLE VOORDELEN DOOR DUURZAAMHEID. Nummer 2/April 13. 4 experts over: ESCo. Balans. Groen zit in ons hart...

GREEN OFFICE 3TIPS FINANCIËLE VOORDELEN DOOR DUURZAAMHEID. Nummer 2/April 13. 4 experts over: ESCo. Balans. Groen zit in ons hart... DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nummer 2/April 13 GREEN OFFICE 3TIPS 4 experts over: Renoveren naar energieneutraal

Nadere informatie