Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind"

Transcriptie

1 Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind 1

2 1. Wijkenindeling Onderstaande kaart toont de wijkenindeling van Beernem. 2

3 2. Situering doelgroep (Bron: Rijksregister, 01/01/2014) A. Bevolking naar leeftijd De eerste tabel toont de absolute aantallen van de verschillende leeftijdsgroepen. De som van de deelgemeenten is niet gelijk aan het totaal voor de gemeente Beernem. Dit komt doordat er een restcategorie niet gekend is. Hierin zitten adrespunten die niet aan een bepaalde deelgemeente kunnen toegekend worden. # 0-2 jaar 3-5 jaar 6-11 jaar jaar jaar 0-24 jaar Beernem Oedelem Oostveld Sint-Joris GEMEENTE BEERNEM Oostkamp Jabbeke Zedelgem Damme Arro Brugge Prov W-VL In onderstaande tabel worden de percentages getoond van de verschillende leeftijdsgroepen, berekend ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de betreffende deelgemeente. % 0-2 jaar 3-5 jaar 6-11 jaar jaar jaar 0-24 jaar Beernem 2,89 3,15 6,45 5,79 7,75 26,02 Oedelem 3,00 3,51 6,41 6,95 9,08 28,95 Oostveld 3,30 3,60 7,00 6,20 9,00 29,10 Sint-Joris 3,23 3,80 6,77 5,23 8,00 27,04 GEMEENTE BEERNEM 3,00 3,39 6,51 6,12 8,30 27,32 Oostkamp 3,10 3,35 6,69 6,49 8,17 27,80 Jabbeke 2,70 3,02 6,13 7,27 8,54 27,66 Zedelgem 2,89 3,57 6,52 6,56 8,87 28,41 Damme 2,62 2,70 6,02 6,31 8,85 26,50 Arro Brugge 2,63 2,84 5,53 5,99 8,08 25,07 Prov W-VL 2,94 3,11 5,92 6,23 8,33 26,53 De cijfers tonen ons dat de gemeente Beernem (27,3%) een hoger percentage 0-24-jarigen huisvest in vergelijking met het arrondissement Brugge (25,1%) en de provincie (26,5%). De aandelen in Oostkamp, Jabbeke en Zedelgem liggen (lichtjes) hoger dan in Beernem. Damme scoort daarentegen 3

4 iets lager. Van de deelgemeenten heeft Oostveld het hoogste aandeel 0-24-jarigen (29,1%) en deelgemeente Beernem het laagste aandeel (26%). Wat betreft de verdeling in kleinere leeftijdsgroepen, liggen de percentages erg dicht bij elkaar. Voor de gemeente Beernem geldt het volgende: 3% van alle inwoners is tussen 0 en 2 jaar, 3,4% is tussen 3 en 5 jaar, 6,5% is tussen 6 en 11 jaar, 6,1% is tussen 12 en 17 jaar en tenslotte 8,3% is tussen 18 en 24 jaar. Om wat meer duidelijkheid te krijgen tussen de verschillende deelgemeenten, onderstaande grafiek. Enkele bevindingen: Deelgemeente Beernem heeft voor de categorieën 0-2 jaar, 3-5 jaar en jaar de laagste aandelen; voor de andere 2 categorieën (6-11 jaar en jaar) het tweede laagste. Oedelem scoort voor de drie jongste leeftijdsgroepen eerder laag, maar voor de twee oudste leeftijdsgroepen het hoogst. De wijk Oostveld scoort telkens hoog; voor de leeftijdsgroepen 0-2 jaar en 6-11 jaar zelfs het hoogst. Sint-Joris huisvest eerder jonge kinderen (hoge aandelen 0-2 jaar, 3-5 jaar en 6-11 jaar) dan tieners en jongvolwassenen (12-17 jaar en jaar). 4

5 Tot slot bekijken we de evolutie van de leeftijdsgroep 0-24 jaar. De tabel toont de groei-indexen Ligt de index boven de 100, dan is er sprake van een stijging van het aantal. Ligt de index onder de 100, dan is er sprake van een daling van het aantal jaar 3-5 jaar 6-11 jaar jaar jaar 0-24 jaar Beernem 110,88 120,73 107,67 93,45 97,12 102,56 Oedelem 104,83 107,88 91,29 98,05 101,77 99,32 Oostveld 137,50 120,00 100,00 65,96 112,50 97,65 Sint-Joris 121,15 113,85 120,00 87,18 120,93 111,42 GEMEENTE BEERNEM 111,84 115,67 102,76 91,93 102,48 102,30 Oostkamp 111,91 110,94 99,10 97,33 107,55 103,71 Jabbeke 99,47 85,66 77,06 93,33 104,32 91,68 Zedelgem 106,60 109,45 86,90 84,36 112,99 97,62 Damme 98,61 90,15 86,36 74,51 96,19 87,48 Arro Brugge 100,93 100,40 86,79 89,53 101,58 94,78 Prov W-VL 107,45 105,76 89,75 89,82 102,45 97,04 Voor de gemeente Beernem zien we dat alle leeftijdsgroepen tussen 0 en 24 jaar een stijging (index boven de 100) van het aantal kenden de voorbije 10 jaar, uitgezonderd het aantal jarigen (- 8,1%). De stijging is het grootst bij de 3-5-jarigen (+15,7%). In het arrondissement Brugge en de provincie is er naast de daling van de jarigen ook een daling te zien van de 6-11-jarigen. De afnames zijn daar bovendien veel groter, terwijl de toenames van de andere leeftijdsgroepen minder uitgesproken zijn. Dat heeft tot gevolg dat de evolutie van de totale groep 0-24-jarigen in het arrondissement Brugge en de provincie een groei-index kent onder de 100: het aantal 0-24-jarigen is gedaald met respectievelijk 5,2% en 3%. Wat betreft de deelgemeenten zijn er verschillen. De deelgemeenten Beernem en Sint-Joris kennen een toename van het aantal 0-24-jarigen tussen 2004 en 2014, met respectievelijk 2,6% en 11,4%. Voor de deelgemeente Beernem is deze toename te danken aan de toename in de jongste leeftijdsgroepen, want het aantal jarigen en het aantal jarigen is er wel gedaald de laatste 10 jaar. Voor de deelgemeente Sint-Joris zien we dat alle leeftijdsgroepen toegenomen zijn, uitgezonderd de jarigen die een grote afname gekend hebben (-12,8%). De deelgemeenten Oedelem en Oostveld kennen daarentegen een daling van het aantal 0-24-jarigen tussen 2004 en 2014, met respectievelijk 0,7% en 2,4%. Voor Oedelem zien we wel een stijging van de jongste leeftijdsgroepen (0-2 jaar en 3-5 jaar), alsook voor de oudste groep (18-24 jaar), maar een daling van de 6-11-jarigen en de jarigen. Voor Oostveld wordt de negatieve groei volledig veroorzaakt door de sterke daling van het aantal jarigen (-34%). De andere leeftijdsgroepen binnen deze wijk kennen wel een stijging van het aantal. Bij deze wijk moeten we wel oppassen met te grote conclusies omdat het over relatief kleine aantallen gaat en daardoor de groei-indexen ook wat extremer worden. Een extra hulp om de evolutie te bekijken zijn de onderstaande grafieken: die geven de ganse evolutie weer tussen 2004 en 2014 voor de 5 leeftijdsgroepen. 5

6 6

7 7

8 B. Kenmerken van huishoudens In dit luikje omtrent huishoudens bekijken we de gezinsgrootte van de huishoudens, alsook het aantal gezinnen met kinderen en eenoudergezinnen. # Totaal HH alleenstaand 2-pers HH 3-4 pers HH 5+ pershh Beernem Oedelem Oostveld Sint-Joris GEMEENTE BEERNEM Oostkamp Jabbeke Zedelgem Damme Arro Brugge Prov W-VL

9 % Gemiddelde alleenstaand 2-pers HH 3-4 pers HH 5+ pers HH gezinsgrootte Beernem 23,76 37,72 31,98 6,53 2,45 Oedelem 25,50 35,61 32,22 6,68 2,44 Oostveld 23,29 33,92 35,19 7,59 2,53 Sint-Joris 25,12 38,41 32,44 4,02 2,37 GEMEENTE BEERNEM 24,49 36,84 32,37 6,30 2,44 Oostkamp 24,48 36,95 32,22 6,36 2,44 Jabbeke 22,44 37,61 33,62 6,34 2,49 Zedelgem 22,41 37,66 33,68 6,26 2,47 Damme 23,45 38,52 31,81 6,21 2,44 Arro Brugge 32,47 36,51 25,98 5,04 2,22 Prov W-VL 31,47 35,84 27,13 5,55 2,26 De laatste kolom toont de gemiddelde gezinsgrootte. Gemiddeld in Beernem bestaat een huishouden uit 2,44 personen. Dit is een stuk hoger dan het arrondissementeel (2,22) en provinciaal (2,26) aandeel. Oedelem heeft net dezelfde gemiddelde gezinsgrootte. Beernem en vooral Oostveld hebben een grotere gemiddelde gezinsgrootte (respectievelijk 2,45 en 2,53 personen per gezin). Sint- Joris daarentegen scoort lager met gemiddeld 2,37 personen per gezin. Deze resultaten worden weerspiegeld in de aandelen gezinnen naar grootte, waarbij Sint-Joris hoger scoort bij de alleenstaanden en de 2-persoonshuishoudens. Oostveld daarentegen scoort dan weer net omgekeerd: hoogste aandelen 3-4-persoonshuishoudens en 5+persoonshuishoudens. De volgende tabel toont de gezinnen met kinderen en de eenoudergezinnen, waarbij de kinderen jonger dan 20 jaar zijn. # Gezin met kinderen % gezin met kinderen # eenoudergezin % eenoudergezin Beernem , ,77 Oedelem , ,23 Oostveld , ,00 Sint-Joris , ,55 GEMEENTE BEERNEM , ,18 Oostkamp , ,38 Jabbeke , ,52 Zedelgem , ,55 Damme , ,32 Arro Brugge , ,97 Prov W-VL , ,41 Alle onderzochte gemeenten hebben een beduidend hoger aandeel gezinnen met kinderen in vergelijking met het arrondissement Brugge en de provincie. Voor Beernem bedraagt dit aandeel 9

10 30,5%. De verschillen binnen de gemeente zijn eerder klein: Sint-Joris scoort het laagst met 30,1% en Oedelem scoort het hoogst met 31%. Ook wat betreft de eenoudergezinnen liggen de percentages van de onderzochte gemeenten lager dan voor het arrondissement Brugge en de provincie. Gemiddeld in Beernem is 10,2% van de gezinnen met kinderen een eenoudergezin. Nu zijn er wel verschillen te zien tussen de deelgemeenten: Sint-Joris scoort het hoogst met 12,6% terwijl deelgemeente Beernem slechts 8,8% eenoudergezinnen huisvest. C. Onderwijsgegevens (Departement Onderwijs, schooljaar ) In de volgende tabel wordt het aantal leerlingen bekeken in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Het betreft de leerlingen met woonplaats in Beernem. Dit betekent dat de leerlingen ook buiten Beernem naar school kunnen gaan. Gewoon onderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs Kleuteronderwijs Kleuteronderwijs Buitengewoon onderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs Beernem Oedelem Oostveld Sint-Joris GEMEENTE BEERNEM Oostkamp Jabbeke Zedelgem Damme Arro Brugge Prov W-VL De volgende kaartjes tonen de scholen in Beernem, naargelang het aantal leerlingen van de school en opgesplitst in kleuter-, lager en secundair onderwijs. 10

11 Het kleinste bolletje in Oedelem is een school voor buitengewoon onderwijs. 11

12 12

13 13

14 3. Kinderopvang: aanbod (Bron: Kind en Gezin, toestand 01/02/2014) De onderstaande tabel toont per voorzieningstype het aantal vestigingsplaatsen in Beernem alsook de totale capaciteit per type. Voorzieningstype Aantal vestigingsplaatsen Capaciteit Voorschools 266 DVO Dienst voor Onthaalouders ZKDV Zelfstandig Kinderdagverblijf ZOO Zelfstandig Onthaalouder 3 18 Buitenschools 201 IBO Initiatief voor Buitenschoolse Opvang TOTAAL Wat betreft de dienst voor onthaalouders zijn de 12 onthaalouders aangesloten bij eenzelfde dienst. In de onderstaande tabellen worden deze cijfers opgesplitst naar de deelgemeenten. Van de onthaalouders aangesloten bij een dienst voor onthaalouders zijn er 2 ongekende adressen, die dus ook niet aan een deelgemeente toegekend kunnen worden. Voor de capaciteit van de onthaalouders aangesloten bij een dienst, gaan we uit van een gemiddelde capaciteit van 5,75 kindjes per onthaalouder (69/12). DVO ZKDV ZOO Voorschools Capaciteiciteiciteiciteit Capa- Capa- Capa- Locaties Locaties Locaties Locaties Beernem Oedelem Oostveld Sint-Joris GEMEENTE BEERNEM IBO Locaties Capaciteit Beernem 2 75 Oedelem 2 81 Oostveld 1 15 Sint-Joris 1 30 GEMEENTE BEERNEM

15 Oplijsting: ZKDV: Beertje Bink, Dadaa, De creche, De Elfjes, Mijn Enkelke Fijn, Pitou, t Pamperke, t Vliegend Paard ZOO: Cocquyt Marie-Jose, Declercq Noëlla en Simoens Hilde IBO: Beukendreef, D. Boterweg, Oedelem J. Creytensstraat, Oedelem Knesselarestraat, Oostveld, Sint-Joris Voor de verschillende voorzieningstypes worden kaartjes met de spreiding weergegeven. Voorschools: 15

16 Op dit kaartje ontbreken 2 adressen die niet gekend zijn. 16

17 17

18 18

19 19

20 Buitenschools: 20

21 4. Nood aan opvang Op basis van een onderzoek van het WES, kunnen we een berekening maken van de behoefte aan voorschoolse kinderopvang. Hierbij zijn er 2 uitgangspunten: 65% van de kinderen heeft nood aan opvang Per voltijdse opvangplaats kunnen 1,086 kinderen opgevangen worden, want niet elke kind gaat voltijds naar de opvang. Het oorspronkelijke cijfer was 1,153. Dit werd aangepast specifiek voor Beernem, op basis van een enquête uitgevoerd bij Kind&Gezin, waarbij gevraagd werd hoeveel kindjes effectief opgevangen worden (teldatum eerste week van februari). Dit werd dan vergeleken met de capaciteitsgegevens. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van bevolkingscijfers op 01/01/2014 en van capaciteitsgegevens van Kind & Gezin op 01/02/2014. Op zijn er in Beernem jarigen. Er is op 01/02/2014 in Beernem voor deze leeftijdsgroep een aanbod van 266 voorschoolse opvangplaatsen. Rekening houdend met het feit dat er per opvangplaats 1,086 kinderen kunnen opgevangen worden, biedt het huidige aanbod een antwoord op de vraag naar opvang van 289 kinderen. Ervan uitgaande dat 65% van die groep kinderen nood heeft aan opvang: 463*65% = 301 kinderen. Conclusie: 301 kinderen met behoefte aan opvang in Beernem Beschikbare plaatsen voor 289 kinderen = tekort aan opvang voor 12 kinderen Om die 12 kinderen op te vangen, heb je 11 opvangplaatsen nodig (12/1,086 = 11) Er zitten een aantal veronderstellingen in de redenering: Nood aan opvang (65%) blijft constant Bezettingsgraad van de opvang (per plaats kan je 1,086 kinderen opvangen) Aanbod blijft constant (266 opvangplaatsen) Prognosecijfers blijven ook hypothetisch 21

22 5. Van waar komen de kindjes in de opvang? Op basis van enquêtes die Kind & Gezin rondstuurde in februari 2014 kunnen we een beeld krijgen van de woonplaats van de kinderen die opgevangen worden in de Beernemse voorschoolse kinderopvang. De tabel hieronder toont de woonplaats van de kindjes. Aantal kinderen % kinderen Beernem ,29 Oedelem 61 21,11 Sint-Joris 16 5,54 GEMEENTE BEERNEM ,93 Aalter 3 1,04 Brugge 14 4,84 De Haan 1 0,35 Knokke-Heist 2 0,69 Oostkamp 12 4,15 Knesselare 6 2,08 Lendelede 1 0,35 Ruiselede 4 1,38 Torhout 1 0,35 Veurne 1 0,35 Damme 3 1,04 Zedelgem 1 0,35 Wingene 9 3,11 TOTAAL ,00 De volgende tabel toont de omgekeerde beweging: waar gaan kindjes met woonplaats in Beernem naar de opvang? Aantal kinderen % kinderen GEMEENTE BEERNEM ,19 Brugge 13 5,02 Damme 3 1,16 Izegem 1 0,39 Oostkamp 7 2,70 Roeselare 2 0,77 Wingene 1 0,39 Zedelgem 1 0,39 TOTAAL ,0 22

23 6. Kansarmoede-indicatoren omtrent kinderen en jongeren In dit laatste hoofdstuk focussen we op enkele indicatoren omtrent kansarmoede bij kinderen en jongeren. In de eerste tabel wordt ten eerste het aantal en aandeel 0-19-jarigen weergegeven die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Voor Beernem is dit het geval voor 4,3%. Dit iets lager dan het arrondissementeel (6,4%) en provinciaal (8,6%) aandeel. De tweede indicator in de tabel is het aandeel kansarme geboortes. Hier gebruiken we gemiddeldes omdat de kleine absolute aantallen erg fluctueren per jaar. Voor Beernem geldt dat gemiddeld 3,4% van alle geboortes in als kansarm kunnen bestempeld worden. Dit percentage ligt heel wat lager dan voor het arrondissement Brugge (8,3%) en de provincie (10,1%) jaar met verhoogde tegemoetkoming id ziekteverzekering Kansarme geboorten (gemid ) # % # % Beernem 142 4,3 6 3,4 Oostkamp 226 4,4 8 3,2 Jabbeke 118 3,8 5 4,2 Zedelgem 276 5,4 11 4,8 Damme 82 3,6 2 2,2 Arro Brugge , ,3 Prov W-VL , ,1 De volgende tabellen hebben betrekking op het onderwijs. We bekijken ten eerste het aandeel leerlingen, zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs, dat een schooltoelage ontvangt. Voor Beernem is dit in het basisonderwijs het geval voor 11% van de leerlingen en in het secundair onderwijs voor 18,7% van de leerlingen. Beide aandelen liggen lager in vergelijking met het arrondissement Brugge en de provincie. Leerlingen basisonderwijs met schooltoelage (01/02/2012) Leerlingen sec onderwijs met schooltoelage (01/02/2012) # % # % Beernem , ,67 Oostkamp , ,14 Jabbeke 129 9, ,34 Zedelgem , ,12 Damme , ,18 Arro Brugge , ,24 Prov W-VL , ,19 23

24 Bij de volgende indicator gaan we kijken naar het aandeel leerlingen waarvan de moeder slechts een lage opleiding genoot. In het basisonderwijs is dit in Beernem het geval voor 8,2% van de leerlingen en in het secundair onderwijs voor 14,7% van de leerlingen. Ook hier liggen de percentages opnieuw lager dan algemeen in het arrondissement en de provincie. Leerlingen basisonderwijs met moeder lage opleiding (01/02/2012) Leerlingen sec onderwijs met moeder lage opleiding (01/02/2012) # % # % Beernem 130 8, ,67 Oostkamp 209 8, ,98 Jabbeke 97 6, ,29 Zedelgem , ,62 Damme 93 8, ,21 Arro Brugge , ,15 Prov W-VL , ,80 Tot slot bekijken we nog de schoolse vertraging in het gewoon onderwijs. Voor het lager onderwijs heeft een leerling schoolse vertraging vanaf 1 jaar achterstand; voor het secundair onderwijs heeft een leerling schoolse vertraging vanaf 2 jaar achterstand. Iets meer dan 1 op de 10 leerlingen in het lager onderwijs in Beernem heeft minstens 1 jaar schoolse vertraging. Dit is iets lager dan in het arrondissement Brugge (13,8%) en de provincie (14,1%). In het secundair onderwijs heeft 2,4% van de leerlingen in Beernem minstens 2 jaar schoolse vertraging. Ook dit aandeel ligt lager dan algemeen in het arrondissement Brugge (4,2%) en de provincie (4,1%). Schoolse vertraging lager onderwijs (min 1 jaar) (01/02/2012) Schoolse vertraging sec onderwijs (min 2 jaar) (01/02/2012) # % # % Beernem 94 10, ,36 Oostkamp , ,73 Jabbeke 69 8, ,83 Zedelgem , ,68 Damme 89 13, ,33 Arro Brugge , ,24 Prov W-VL , ,10 24

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende 1 Inleiding In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang kunnen zijn in het kader van de

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Brugge ikv kinderopvang 2014

Omgevingsanalyse Brugge ikv kinderopvang 2014 Omgevingsanalyse Brugge ikv kinderopvang 2014 1 1. Situering doelgroep (Bron: Rijksregister, 01/01/2014) De eerste tabel toont de absolute aantallen van de verschillende leeftijdsgroepen. De som van de

Nadere informatie

Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013)... 2 Evolutie 2008-2013... 8 Nood aan kinderopvang... 10

Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013)... 2 Evolutie 2008-2013... 8 Nood aan kinderopvang... 10 Inhoud Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013)... 2 Evolutie 2008-2013... 8 Nood aan kinderopvang... 10 Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013) BOKDV IBO KDV LODIB LODIV VOP ZBO ZKDV ZOO dvo vest Eindtotaal

Nadere informatie

Kansarmoede-profiel Westhoek

Kansarmoede-profiel Westhoek 1. Kansarmoede-profiel uit de Regionale Omgevingsanalyse: De Westhoek omvat alle gemeenten van de arrondissementen Diksmuide, Ieper (uitgezonderd Wervik) en Veurne (uitgezonderd de 3 kustgemeenten). Index

Nadere informatie

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012 Kinderopvang in West- West- Werkt 3, 212 foto: Landelijke Kinderopvang vzw Aanbod in kaart 17. formele kinderopvangplaatsen in West- Lieselot Denorme en Tanja Termote WES Lieselot Denorme Tanja Termote

Nadere informatie

Foto van de lokale arbeidsmarkt

Foto van de lokale arbeidsmarkt Regioscan West-Vlaanderen Werkt 1, Foto van de lokale arbeidsmarkt Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Er zijn tussen de West-Vlaamse regio s en gemeenten grote verschillen vast te stellen op het

Nadere informatie

aantal huishoudens % 65+ tov bevolking (2009) % <20 jaar tov bevolking (2009) (2009)

aantal huishoudens % 65+ tov bevolking (2009) % <20 jaar tov bevolking (2009) (2009) 1 Inhoudsopgave 1 Middelkerke gesitueerd t.o.v. West-Vlaanderen en de kust... 4 2 Bespreking van de wijken in Middelkerke... 7 2.1 De wijken in cijfers... 8 2.2 De wijkfiches... 11 2.2.1 Wilskerke... 12

Nadere informatie

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord.

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord. 9 Bloemekenswijk In dit document staan een hele reeks data uit verschillende bronnen vermeld. Meer uitleg over de gehanteerde bronnen en begrippen vind je in Bronnen en Begrippen. WIJKFICHES Bloemekenswijk

Nadere informatie

ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3

ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3 ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3 ONDERZOEK IN SAMENWERKING MET RESOC ZUID-WEST-VLAANDEREN EN MET FINANCIËLE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN HET WELZIJNSCONSOR- TIUM ZUID-WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004 Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar Katleen Govaert Bea Buysse Kind en Gezin Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel Telefoon: 02/533 14 11 - Wettelijk

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN VEERLE HEEREN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 159 van 28 januari 2009

Nadere informatie

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Pieter Rotthier (BZ/SSO) Datum: 23/05/2012 Verantwoordelijke uitgever:bz/sso 1 / 34 1 Inleiding... 3 2 Demografie en socio-economische schets... 4 2.1 Demografie

Nadere informatie

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang De vraag naar kinderopvang per gemeente Om een goed beeld te krijgen van de

Nadere informatie

-Een buurt kan hoog scoren op de dimensie demografie maar laag op de dimensie huisvesting, er zijn buurten die hoog scoren op werkloosheid en

-Een buurt kan hoog scoren op de dimensie demografie maar laag op de dimensie huisvesting, er zijn buurten die hoog scoren op werkloosheid en 1 2 3 4 -Een buurt kan hoog scoren op de dimensie demografie maar laag op de dimensie huisvesting, er zijn buurten die hoog scoren op werkloosheid en huisvesting, maar niet op demografie. Elke kansarme

Nadere informatie

Inleiding. Omgevingsanalyse opgemaakt door het Steunpunt Sociale Planning op vraag van het Lop Basisonderwijs Oostende-Middelkerke 2

Inleiding. Omgevingsanalyse opgemaakt door het Steunpunt Sociale Planning op vraag van het Lop Basisonderwijs Oostende-Middelkerke 2 Inleiding Overeenkomstig het actieplan 2009-2010 binnen het kader van het LOP-Beleidsplan Oostende wordt een update gemaakt van de omgevingsanalyse die in 2006 voor een eerste maal werd uitgevoerd. Deze

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Huishoudensprognose : ontwikkelingen naar type en grootte

Huishoudensprognose : ontwikkelingen naar type en grootte Huishoudensprognose 5: ontwikkelingen naar type en grootte Andries de Jong Het aantal huishoudens neemt de komende decennia fors toe, van 6,9 miljoen in naar 8, miljoen in 5. Deze groei wordt vooral bepaald

Nadere informatie

Welzijn inkomen en armoede

Welzijn inkomen en armoede Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 10 oktober 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Welzijn inkomen en armoede Samenvatting gemiddeld inkomen per Kempenaar 16.423/jaar (2010) iets lager

Nadere informatie

Kinderarmoede in Antwerpen

Kinderarmoede in Antwerpen Kinderarmoede in Antwerpen Inleiding Studiedienst Stadsobservatie verschillende gegevensbestanden m.b.t. verschillende thema s. Weinig gegevens meten direct armoede Enkel gegevens rond OCMW-steun, kansarmoederegistratie

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

kinderopvang in kaart

kinderopvang in kaart kinderopvang in kaart Provincie Vlaams-Brabant 2010 VOORWOORD Er zijn in Vlaanderen her en der heel wat cijfers beschikbaar over kinderopvang en over factoren die de vraag naar kinderopvang beïnvloeden.

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Brugge

Uw gemeente in cijfers: Brugge Inleiding Brugge : Brugge is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zedelgem

Nadere informatie

Inleiding Demografie Inwoners Bevolkingsdichtheid Totale bevolking Leeftijdscategorieën Prognoses...

Inleiding Demografie Inwoners Bevolkingsdichtheid Totale bevolking Leeftijdscategorieën Prognoses... Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Demografie... 5 1.1 Inwoners... 5 Bevolkingsdichtheid... 5 Totale bevolking... 5 Leeftijdscategorieën... 6 Prognoses... 9 Migraties... 14 1.2 Doelgroepen... 18 Jongeren...

Nadere informatie

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012 Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen

Nadere informatie

Kinderopvang in Helmond

Kinderopvang in Helmond Kinderopvang in Helmond colofon Titel: Kinderopvang in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Foolen-Huys Datum: Januari 211 Gemeente

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

Limburg Sociaal Enkele cijfers. 17 juni 2014 Steunpunt Sociale Planning

Limburg Sociaal Enkele cijfers. 17 juni 2014 Steunpunt Sociale Planning Limburg Sociaal Enkele cijfers 17 juni 2014 Steunpunt Sociale Planning Inhoud Inleiding Bestaansonzekerheid in Limburg Inkomen ter hoogte van wettelijke armoedegrens Recht op voorkeurtarief in de ziekteverzekering

Nadere informatie

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 De Leidse Monitor verzamelt informatie over de ontwikkeling van Leidse kinderen vanaf het moment dat zij en/of hun ouders deelnemen aan een voor- en vroegschools programma

Nadere informatie

Digitale Economische Kaart

Digitale Economische Kaart Digitale Economische Kaart Lode Vanden Bussche, dienst Economie Provincie West-Vlaanderen Studienamiddag GIS Provinciaal Hof Brugge 18/11/2008 19-11-2008 dienst Economie- Digitale Economische Kaart 1 Situering

Nadere informatie

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 Onderwijs 10.1 Inleiding Leiden kennisstad heeft een hoog opgeleide bevolking en herbergt binnen haar grenzen veel onderwijsinstellingen. In dit hoofdstuk gaat het zowel om de opleiding die

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Voorschoolse kinderopvang Stad Gent. Rapport 2016 over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent.

Voorschoolse kinderopvang Stad Gent. Rapport 2016 over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent. Voorschoolse kinderopvang Stad Gent Rapport 2016 over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent. Voorwoord Voor het negende jaar op rij stelt de Dienst Kinderopvang van Stad Gent het Rapport

Nadere informatie

Evolutie studiefinanciering

Evolutie studiefinanciering Bijlage persbericht Vandenbroucke van vrijdag 30 mei 2008 Evolutie studiefinanciering 2006 2008 1. Situatie op 1 september 2006 school- en academiejaar 2006-2007 Doelgroepen studiefinanciering: studenten

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen Carel Harmsen en Joop Garssen Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen

Nadere informatie

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting STEEKKAART 2013 - Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting DEMOGRAFIE Totale bevolking 1/1/2012 ADSEI Evolutie bevolking 2001-2011 1/1/2002-1/1/2012 ADSEI Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1/1/2012

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

Dordtse jeugd in cijfers

Dordtse jeugd in cijfers Dordtse jeugd in cijfers stand van zaken en ontwikkelingen kerncijfers Hoe staat het met de jeugd in? Hoeveel kinderen groeien op in een bijstandsgezin? Hoeveel jongeren zijn werkloos en welk aandeel heeft

Nadere informatie

Gebied: OVERLEIE SITUERINGSKAART. Statistische sectoren: A50- A532 A51-

Gebied: OVERLEIE SITUERINGSKAART. Statistische sectoren: A50- A532 A51- SITUERINGSKAART Statistische sectoren: A50- A532 A51- Oppervlakte: - gebied: 95,33 ha - totaal: 8.068,63 ha - % gebied t.o.v. : 1,18 % - % bebouwde oppervlakte: 26,77 % - % bebouwde oppervlakte totaal:

Nadere informatie

West-Limburg in cijfers. 17 juni 2013

West-Limburg in cijfers. 17 juni 2013 West-Limburg in cijfers 17 juni 2013 Inhoud Het Steunpunt Sociale Planning: even kort voorstellen West-Limburg in cijfers Nieuwe databank Limburg in cijfers: even kennismaken Het Steunpunt Sociale Planning:

Nadere informatie

Regionale woningmarkten West-Vlaanderen SumResearch Urban Consultancy

Regionale woningmarkten West-Vlaanderen SumResearch Urban Consultancy 23.11.2012 6164 Studie-opzet Gemeentelijk woonbeleid Regiefunctie via Vlaamse Wooncode Taakstelling via Structuurplanning Woondynamiek op de schaal van woningmarkten 6164 Kwantitatief luik Actualisatie

Nadere informatie

Artikelen. Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten. Maarten Alders en Han Nicolaas

Artikelen. Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten. Maarten Alders en Han Nicolaas Artikelen Huishoudensprognose 2 25: belangrijkste uitkomsten Maarten Alders en Han Nicolaas Het aantal huishoudens neemt de komende jaren toe, van 7,1 miljoen in 25 tot 8,1 miljoen in 25. Dit blijkt uit

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA%

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA% Pagina 1 van 1 H$+3F$+/-I.;:BAAB;7AA >@J)&$3'"2./$+$-I.'4#/60$+'4K,6L6/$.L'$0L$#$2+0 '60,6#3-'63$6323!"#$$&$'()"&*+,$&-.'/&0'123'4$(5)6'+'7&))*$'()"&*+,$&-.'8)*-&)'9."-$$-'4$(5)6':-;+'

Nadere informatie

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140)

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Inhoud Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Dit rapport brengt de Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 3 JAAR TOT 12 JAAR

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 3 JAAR TOT 12 JAAR ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 3 JAAR TOT 12 JAAR NAJAAR 2002 Katleen Govaert Bea Buysse Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02/533.14.11 Wettelijk

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 2012

BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 2012 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Beleid Onderwijspersoneel Koning Albert II-laan 5, 2 BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 22 Basisonderwijs en Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Voorschoolse kinderopvang Stad Gent 2015

Voorschoolse kinderopvang Stad Gent 2015 Voorschoolse kinderopvang Stad Gent 2015 Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent. Uitgave:. Dienst Kinderopvang Stad Gent sept 2015 V.U. schepen Elke Decruynaere stadhuis Botermarkt

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Bevolkingsprognose Deventer 2015 Bevolkingsprognose Deventer 2015 Aantallen en samenstelling van bevolking en huishoudens Augustus 2015 augustus 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 0570 693298 Mail

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

Sessie 2. Ook in Gent: mensen komen en gaan!

Sessie 2. Ook in Gent: mensen komen en gaan! Sessie 2 Ook in Gent: mensen komen en gaan! 4 sprekers 1. Gentenaars en Gentgebruikers Annelies Van Steenberge, Stad Gent 2. Intra-Europese migratie in Gent Jan Balliu, Stad Gent 3. Gent, stad voor Gentenaars

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag ASEA/LIV/2004/37584

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag ASEA/LIV/2004/37584 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

KINDERBIJSLAG VOOR ZELFSTANDIGEN STATISTISCHE REEKSEN UITGAVE 2007

KINDERBIJSLAG VOOR ZELFSTANDIGEN STATISTISCHE REEKSEN UITGAVE 2007 STATISTISCHE REEKSEN UITGAVE 2007 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 BRUSSEL Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor alle inlichtingen

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen Omvang en evolutie van de bevolking 1 januari 1995 1 januari 2005 Evolutie 1995-2005 (absoluut) Evolutie 1995-2005 (in %) Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private

Nadere informatie

Basisnota: Stadsatelier bevolking- en huishoudensprognoses - Demografische trends en uitdagingen in de steden

Basisnota: Stadsatelier bevolking- en huishoudensprognoses - Demografische trends en uitdagingen in de steden Basisnota: Stadsatelier bevolking- en huishoudenss - Demografische trends en uitdagingen in de steden 1. Inleiding, methodologie & databron 2. Resultaten van de bevolkingss voor de 13 centrumsteden 3.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 258 Wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet,

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2008 Vlaams Gewest

Gezondheidsindicatoren 2008 Vlaams Gewest Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/cijfers-over-zorgaanbod/ - juli 2012 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Hoe refereren

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd in een oogopslag

West-Vlaanderen Ontcijferd in een oogopslag In deze folder bieden wij een overzicht van de belangrijkste sociaaleconomische indicatoren uit de publicatie West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie met een vergelijking

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

Noord-Limburg in cijfers. 14 mei 2013

Noord-Limburg in cijfers. 14 mei 2013 Noord-Limburg in cijfers 14 mei 2013 Inhoud Het Steunpunt Sociale Planning: even kort voorstellen Noord-Limburg in cijfers Nieuwe databank Limburg in cijfers: even kennismaken Het Steunpunt Sociale Planning:

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd

West-Vlaanderen Ontcijferd West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie 2010 deel 1 woord vooraf Voor u ligt West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie editie 2010. Wellicht

Nadere informatie

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen Sofie Kuppens HIVA KU Leuven Kennisplatform BUITENKANS Vóór en vroegschoolse educatie in de strijd tegen kinderarmoede 27 April 2016 Overzicht Inleiding

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag 2005. Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be

Kinderopvang. Jaarverslag 2005. Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be Kinderopvang Jaarverslag 2005 Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be 2 INHOUD Voorwoord Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Bepalingen uit het decreet... 3 1.2 Overleg tussen OCMW en gemeente... 3 1.3 Integratie lokaal beleid kinderopvang...

Nadere informatie

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen.

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen. SAMENVATTING 1. Doel en onderzoeksopzet De invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 heeft veel veranderingen gebracht voor de gebruikers van formele kinderopvang in kinderdagverblijven (KDV),

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-305- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R THUISSITUATIE, KINDEROPVANG EN OPVOEDING K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 2 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied,

Nadere informatie

Twee cijferbladen over de evolutie van het buitengewoon lager onderwijs tot G. Van Landeghem & J. Van Damme

Twee cijferbladen over de evolutie van het buitengewoon lager onderwijs tot G. Van Landeghem & J. Van Damme Twee cijferbladen over de evolutie van het buitengewoon lager onderwijs tot 2009 G. Van Landeghem & J. Van Damme Twee cijferbladen over de evolutie van het buitengewoon T lager onderwijs tot 2009 Auteurs:

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

BRUGGE. 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer. Vervoergebied Brugge bevolking. 276.020

BRUGGE. 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer. Vervoergebied Brugge bevolking. 276.020 BRUGGE 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer Vervoergebied Brugge bevolking. 276.020 62 BEERNEM 14.545 67 KNOKKE-HEIST 33.777 63 BLANKENBERGE 18.088 68 MALDEGEM 22.014 64 BRUGGE 117.025 69 OOSTKAMP 21.392

Nadere informatie

Toelichting bij de SZW-Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2004 Percentagetabel

Toelichting bij de SZW-Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2004 Percentagetabel Toelichting bij de SZW-Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2004 Percentagetabel Begrippen Hele dagopvang Halve dagopvang Buitenschoolse opvang Naschoolse opvang Onafgebroken opvang van 0-4 jarigen

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

5 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS

5 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS 5 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS VERVOERMIDDELENBEZIT-INDEX (VMB-INDEX) TABEL 8 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS VMB-INDEX Cumulative Cumulative VMB Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Kinderopvang. Selectie van een aantal Arnhemse cijfers uit het rapport van het CBS. 15 maart 2015 Onderzoek & Statistiek

Kinderopvang. Selectie van een aantal Arnhemse cijfers uit het rapport van het CBS. 15 maart 2015 Onderzoek & Statistiek Kinderopvang Selectie van een aantal Arnhemse cijfers uit het rapport van het CBS 15 maart 2015 Onderzoek & Statistiek Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Kinderen in de formele kinderopvang (aantal en uren)

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Zorgzwaarte in de ouderenzorg 1/14 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015 door:

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011. Situering en timing.

Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011. Situering en timing. Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs 00 000 00 0 000 000 0 Frank Vandenbroucke Persconferentie 26 november 2007 Situering en timing 00 000 00 0 000 000 0 Discussienota 5 juni 2007

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN - eindrapport - Drs. Janneke Stouten Dr. Marga de Weerd

Nadere informatie

TELLING DECEMBER 2007: LEERLINGEN MET DIAGNOSE AUTISME Koen Scheurweg, Stafmedewerker beleidsondersteuning, VVKBuO

TELLING DECEMBER 2007: LEERLINGEN MET DIAGNOSE AUTISME Koen Scheurweg, Stafmedewerker beleidsondersteuning, VVKBuO TELLING DECEMBER 2007: LEERLINGEN MET DIAGNOSE AUTISME Koen Scheurweg, Stafmedewerker beleidsondersteuning, VVKBuO Onderstaand artikel geeft u, op basis van de tussentijdse telling door het VVKBuO, ten

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Knokke-Heist

Uw gemeente in cijfers: Knokke-Heist Inleiding Knokke-Heist : Knokke-Heist is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Brugge en Damme. Knokke-Heist heeft een oppervlakte van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/002 ADVIES NR. 15/01 VAN 13 JANUARI 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR

Nadere informatie