UPDATE01. Inhoud. Asset management: wat is dat eigenlijk? 04. Efficiënt onderhoud bij Damen Shipyards 08. Handleiding voor mobiele hulppost 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UPDATE01. Inhoud. Asset management: wat is dat eigenlijk? 04. Efficiënt onderhoud bij Damen Shipyards 08. Handleiding voor mobiele hulppost 10"

Transcriptie

1 01 RELATIEMAGAZINE VAN VEREBUS ENGINEERING NR 01 NOVEMBER 2009 Asset management: wat is dat eigenlijk? 04 Efficiënt onderhoud bij Damen Shipyards 08 Handleiding voor mobiele hulppost 10 Inhoud Asset management leeft 04

2 Science Column Nieuws Het beheer van het Nederlandse energienet: asset management of asset non management? Asset management is een raar vak, tenminste in de energiedistributiesector waar ik vandaan kom. De kabels en leidingen, het merendeel van de asset base, zitten onder de grond, en daar valt weinig aan te managen. Er wordt jaarlijks een beetje vervangen en een beetje bijgebouwd, maar dat is hooguit een paar procent. Ook de bovengrondse componenten zoals transfor Inhoud InnovaTÜV matorhuisjes maken in dit opzicht geen indruk. De meeste worden niet vaker dan eens per 10 jaar bezocht voor een inspectie. Bij elkaar wordt op jaarbasis dus minder dan 10% van de asset base aangeraakt. Onze functie is dus meer je er niet mee bemoeien dan actief iets doen, terwijl het begrip asset management dat laatste toch suggereert. Misschien is asset non-management een betere omschrijving. De vreemdheid van het vak neemt verder toe als je naar het technische beleid kijkt. Dat beschrijft namelijk niet alleen de algemene situatie, maar ook alle uitzonderingen waar men tegenaan gelopen is. Die uitzonderingen hadden ook weer uitzonderingen, enzovoort. In de meer dan 100 jaar dat de netwerken in gebruik zijn, is zo een enorm niveau van verfijning bereikt. Een nadeel is alleen dat de focus op uitzonderingen, de aandacht van het oorspronkelijke probleem afleidt. Het is daarom niet zeker dat men nog weet waarom het beleid nu eigenlijk bestaat. Een beetje chargerend kun je dus stellen dat asset managers de meeste assets Database Damen Shipyard Ype Wijnia is partner bij D-Cision en is gespecialiseerd in risk based asset management. Ype is daarnaast als promovendus verbonden aan de TU Delft, waar hij onderzoek doet naar de optimalisatie van besluitvorming in de asset intensieve industrie. niet managen, en dat ze, wanneer ze dat wel doen, geen flauw benul hebben waarom ze doen wat ze doen. Je zou verwachten dat een systeem dat zo bestuurd wordt op het punt van instorten staat, maar niets is minder waar. Het Nederlandse net heeft een betrouwbaarheid van meer dan 99,99% en is daarmee een van de best functionerende technische systemen ter wereld. Toch niet slecht voor een stelletje onwetende asset non managers! Shelter wordt hulppost Bijzonder trots ben ik op deze nieuwe Update, omdat een aantal van onze klanten laat zien dat we na onze start 62 jaar geleden in de scheepsbouw, ondertussen ook in andere grote marksectoren succesvol zijn. In het openbaar vervoer als ingenieursbureau en adviseur op het gebied van railinfrastructuur en voertuigen. Voor defensie en off-shore bij het maken van user manuals, voor Stork als partner bij de instandhouding van de Fokker vloot. Maar ook voor diverse system integrators die we kunnen helpen met specialistische engineeringscapaciteit. Het thema van onze dienstverlening is de combinatie van degelijke engineering en advies voor installaties die geen ruimte voor vergissingen of fouten toestaan. Een wapensysteem mag nooit iets onverwachts doen. Avionica systemen in een vliegtuig mogen nooit falen, de foutmarge in een spoorbeveiligingsysteem is 0. De Verebusser begrijpt dat en het vormt de basis voor al zijn beslissingen. Een ander kenmerk is dat we werken aan systemen met een lange levensduur, waarbij effectieve instandhouding noodzaak is. Onze configuratiemanagementdiensten en user-manuals dragen daar sterk aan bij. Vandaar ook dat we assett management als thema hebben gekozen voor deze Update. Promovendus Ype Wijnia geeft zijn prikkelende mening, scheepsbouwer Sander Alles legt uit hoe Damen Ship yards nieuwe diensten rond instandhouding ontwikkelt, onze eigen expert Niels de Nies legt uit waarom wij voor ProRail een workshop treinbeveiliging organiseren, onze bijdrage aan het Assett Managment Congress wordt kort aangehaald, in de vaste rubriek InnovaTÜV ziet u een overzicht van de innovaties van ons moeder bedrijf TÜV NORD op het gebied van duurzame energie en Aad de Zeeuw van Defensie vertelt samen met onze projectleider Lex van der Zalm over de succesvolle samenwerking in een complex documentatieproject. 28 en 29 oktober seminar Asset Management Control, Marine kazerne Amsterdam Het seminar voor Asset Management Control is in 2003 ontstaan vanuit het marinebedrijf. Inmiddels is het uitgegroeid tot een toonaangevend seminar voor defensie, infra, rail en industrie. In de 2009 editie gaan key-note sprekers van NedTrain, Rijks waterstaat en Defensie in op het thema get across, om de brug naar asset management te slaan. Zij doen dit elk vanuit hun eigen situatie en aanpak. Verebus is partner van het seminar en verzorgt op donderdagmiddag 29 oktober de presentatie Improving Information Productivity. Hoe kunt u uw bedrijfsrisico s beperken? Door de productiviteit van uw informatie te ver beteren! Meer informatie en aanmelding via Samenwerkingsovereenkomst met Two-B engineering Verebus is een exclusieve samenwerking aangegaan met Two-B engineering uit Utrecht, voor railinfra projecten waar de disciplines treinbeveiliging en kabels & leidingen deel van uitmaken. De vakgebieden treinbeveiliging en kabels & leidingen zijn sterk met elkaar verweven. Verebus zal bij aanbestedingen van dergelijke projecten de expertise van Two-B inzetten, en in het project als één partij opereren. Verebus kan als erkend ingenieursbureau op deze wijze gespe cialiseerde kennis in beide disciplines aanbieden. Deze overeenkomst garandeert ProRail een integrale dienstverlening door Verebus in deze voor hen zo cruciale vakgebieden, aldus Kees Aling, directeur van Verebus Science: column Ype Wijnia 03 Column Kees Aling Kort 06 Workshops treinbeveiliging 12 Een dag van: Dick van Hensbergen Colofon Dit magazine is een uitgave van Verebus Engineering. Redactieadres: Verebus Engineering, Postbus 1045, 2280 CA Rijswijk ter attentie van Georgette Toet. T (070) E: Redactie: Georgette Toet, Verebus Ontwerp en vormgeving: Zabriski Communicatie Media Design Fotografie: Verebus, Holland, Sander Pardon Luchtfoto: Bram van de Biezen Drukwerk: NPN drukkers, Breda Ik wens u veel plezier met deze Update! Kees Aling, directeur Verebus Engineering Two-B Engineering is een advies- en ingenieursbureau op het gebied van kabels & leidingen, en met ruim 25 medewerkers gespecialiseerd in de railinfratechniek. De werkzaamheden lopen uiteen van directievoering, projectmanagement, project leiding, toezicht, ontwerp, inmeten, revisie, vergunningen, tracéverkenning en voorschriften. Meer informatie op 03 : 29 oktober spreekt Verebus op het Asset Management Control Seminar 2009 over Improving Information Productivity : Imtech krijgt opdracht voor het onderhoud van het WTC, Verebus verzorgt al het tekeninggerelateerde documentenbeheer : Verebus zet

3 Jari Blankenburgh en Paul Gieselbach Asset management: voor een lang en productief leven Up-to-date en TÜVgeprüft Met het moederbedrijf TÜV NORD biedt Verebus sinds kort, een koppeling van certificering en actualisering. Door de toenemende normeringstrend vragen klanten steeds vaker om actualisering met als doel om aan de norm te voldoen. Verebus verzorgt nu niet alleen de actualisering, maar levert in het pakket het bijbehorende certificaat. Als je asset management intypt in Google, krijg je hits. Kennelijk leeft het begrip op het internet. Maar wat wordt er eigenlijk onder verstaan? interview door anke van houten Rondsurfend stuit ik op een groot aantal uiteenlopende definities. Veel lijken te komen uit de hoek van de accountancy en het vermogensbeheer, met telkens andere accenten. Maar ook binnen sectoren als industrie of infra blijkt er op verschillende manieren invulling te worden gegeven aan asset management. Verebus ziet asset management als een label waar veel van haar activiteiten onder kunnen worden geschaard. Wat verstaat Verebus dan onder asset management? Ik vraag het Jari Blankenburgh en Paul Gieselbach, die respectievelijk als business unit manager en accountmanager met engineering solutions een bijdrage leveren aan asset management. Wat is asset management? Volgens Paul Gieselbach verschilt het zelfs binnen klantorganisaties wat men er mee bedoelt: Asset management wordt vaak gebruikt in termen van beheersing van de kosten van de kapitaalgoederen. Dan gaat het meestal over de kosten voor het onderhoud. Praat je met een klant die verantwoordelijk is voor een exploitatieresultaat, dan gaat het om performance, en heb je een meer functionele doelstelling. Het kan ook gaan om risicobeheersing of het voldoen aan milieueisen. Jari Blankenburgh bevestigt dit beeld, en stelt vast dat al die definities in feite randvoorwaarden zijn waar asset management in de breedte aan moet voldoen. Uiteindelijk gaat het er om wat een asset over zijn levenscyclus genomen mag kosten en moet opbrengen, rekening houdend met alle normen en regels die voor dat asset gelden. De wijze waarop je asset management definieert, bepaalt voor een deel het moment waarop je er aan begint. En dat kan voor problemen zorgen. Vaak wordt er pas invulling aan gegeven als een project is afgerond en wordt overgedragen aan de onderhoudsorganisatie. Terwijl het juist al met het ontwerp moet beginnen, aldus Jari Blankenburgh. Wij zien nog steeds klanten in alle sectoren worstelen met het probleem dat de informatie uit de projectfase moet worden aangesloten op de onderhoudsfase. Er ís wel enorm veel informatie beschikbaar, maar deze zo te filteren en te ontsluiten dat de juiste mensen op het juiste moment over de juiste documenten beschikken, is toch vaak een hele grote uitdaging. Vertalen van behoeftes Is dit verhaal dan nieuw? Nee, nieuw is het niet. Verebus maakt al technische documentatie sinds 1947: As Built informatie, gebruikershandleidingen, onderhoudsdocumentatie; allemaal asset management avant la lettre. Het is wel zo dat projectorganisaties er bij de klant van tegenwoordig anders uitzien dan vroeger. Er zijn meer partijen Ontzettend goed luisteren naar wat de klant wil met een project bij betrokken, projectbudgetten staan onder druk, net zoals de onderhoudsbudgetten. Technische documentatie en informatie worden toch vaak als kostenpost gezien. Daarnaast is er toenemende aandacht voor bijvoorbeeld total cost of ownership aan de ene kant en compliance aan regels en normen voor bijvoorbeeld veiligheid en milieu, aan de andere kant. Gevraagd naar de visie die Verebus heeft op het gebied van asset management stelt Paul Gieselbach dat het draait om de optimalisatie van de informatiestromen. Vanaf de ontwerpfase tot het einde van de levensduur. Dat klinkt zo simpel, maar om dat echt goed in te richten moet je heel dicht op de klant gaan zitten. Communicatie maakt het succes. Ontzettend goed luisteren naar wat de klant wil met een project. Dan pas weet je wat uiteindelijk de informatiebehoefte zal zijn, en kun je adviseren hoe je daar al in de ontwerpfase rekening mee kunt houden. Jari Blankenburgh vult aan dat dat de kracht is van Verebus. Doordat we met ons concept van life-cycle engineering in alle fases van de levenscyclus bij onze klanten actief zijn, kunnen we ook over al die fases heen de informatiestroom op de juiste wijze kanaliseren. En omdat we sinds jaar en dag de combinatie van engineers en technisch auteurs in huis hebben, optimaliseren we niet alleen de stroom van de informatie, maar ook de kwaliteit er van. Dit opgeteld bij onze inspanningen om ons echt te verdiepen in het klantproces, maakt dat wat wij doen, resulteert in tevreden klanten met projecten die ook in de onderhoudsfase succesvol blijven stappen voor het behalen van het CO 2 bewust certificaat dat door ProRail wordt meegenomen in de gunningafweging : Verebus staat op 19 november op het NIDV seminar in Ahoy, de jaarlijkse bijeenkomst van Defensie en de toeleverende industrie : Studie Grote

4 InnovaTÜV Wat speelt er aan nieuwe ontwikkelingen bij Verebus moederbedrijf TÜV NORD in Duitsland? Ditmaal aandacht voor een aantal activiteiten op het gebied van CO2 reductie. Eén van de focusgebieden van TÜV NORD. Verebus organiseert workshops treinbeveiliging Verebus organiseert een serie Workshops Treinbeveiliging voor ProRail. De workshops zijn een initiatief van Verebus en vielen bij ProRail direct in goede aarde. Verebus-adviseur Niels de Nies schreef het voorstel naar aanleiding van een constatering vanuit de railpraktijk. Het was een idee van sales manager Rob de Jongh, die vanuit Verebus bij de meeste treinbeveiligingsprojecten nauw betrokken is. Hij ervaart dat er bij nieuwe ProRail-ers geen gedetailleerde kennis is van treinbeveiliging. Dat is op zich natuurlijk niet vreemd. Treinbeveiliging is een specialisme en projectleiders hoeven niet op dat specialistische niveau te zijn ingewijd in de techniek. Maar wat daarmee gepaard gaat is dat ze daardoor ook vaak te weinig inzicht hebben in de complexiteit van beveiliging en de invloed die dat heeft op het gehele project. Die complexiteit zorgt er namelijk voor, aldus Niels de Nies, dat treinbeveiliging bijna per definitie een bottleneck is in de railinfra projecten. De laatste stappen in een beveiligingsproject komen namelijk helemaal achteraan in een spoorvernieuwingsproject en het ontwerpprotocol laat geen ruimte voor tijdwinnende short cuts. Hij licht toe: Het proces van het ontwerpen van een beveiligingsinstallatie ligt vast. Het is opgedeeld in fases en op vastgestelde momenten moet het ontwerp worden gecollationeerd. Dit betekent dat het hele ontwerp detailvoor-detail wordt nagelopen en wordt vrijgegeven voor de volgende fase. Alleen een 10 is namelijk goed genoeg in treinbeveiligingsland. Uitloop in andere, eerdere project fasen leidt dan ook direct tot knelpunten in het beveiligingsproject. Het gevolg is vaak onbegrip en een onnodig stroef verloop van het project. De oplossing die Verebus en ProRail samen gevonden hebben is het ontwikkelen van een workshop waarbij de ProRail projectleiders op procesniveau kennis nemen van treinbeveiliging. De deelnemers worden door Verebus getoetst en gecertificeerd. Verebus organiseert de workshops, verzorgt het cursusmateriaal en geeft de trainingen. Als pilot staan er 10 workshops gepland voor dit najaar. We gaan de projectleiders natuurlijk niet opleiden tot specialist, maar shoppen in de materie om dat wat van belang is voor de doorlooptijd van de projecten voor het voetlicht te krijgen. Het doel van de workshop is een breed inzicht te geven in de betekenis en de plaats van treinbeveiliging in een railinfra project. Treinbeveiliging krijgt daardoor in het project de plaats en de ruimte die het verdient. Dat maakt niet dat het niet langer een bottleneck is. Maar wel dat de deelnemers aan de workshop in de woorden van Nout Verhoeven van ProRail meer gevoel en aandacht voor de bottleneck krijgen. Raffinaderij-symposium: energiebesparing en bedrijfsveiligheid Op 30 september organiseerde TÜV NORD het tweede Raffinaderij-symposium. Het onderwerp was energiebesparing en bedrijfsveiligheid. Onder de aanwezigen waren vakspecialisten uit de raffinage, technische wetenschappers en overheden. Er werd onder andere gesproken over technische oplossingen, online monitoring van de energieprestaties, en regelgeving. TÜV NORD ondersteunt industriële complexen van planning en bouw, tot en met de ontmanteling met berekeningen, testen en adviesdiensten op het gebied van bijvoorbeeld monitoring en veiligheid. In de strijd tegen klimaatverandering is TÜV NORD gevraagd deel te nemen aan een denktank voor het realiseren van CO 2 filtering en opslag. De commissie brengt advies uit aan de Duitse minister van milieu. TÜV NORD adviseert over de ontwikkeling van de veiligheidseisen en daarmee samenhangende regelgeving van de opslaginstallaties en de pijpleidingen. TÜV NORD ook in 2009 Topwerkgever voor Ingenieurs De Duitse Corporate Research Foundation kende TÜV NORD wederom het predicaat Topwerkgever voor ingenieurs toe, na onderzoek onder de 300 belangrijkste Duitse technische organisaties. Het onderzoeksbureau keek naar aspecten als internationale mogelijkheden, arbeidsvoorwaarden, balans tussen werk en privé, ontwikkelingsmogelijkheden, ondernemingsklimaat en vandaag de dag niet onbelangrijkbedrijfszekerheid. Bestuursvoorzitter Guido Rettig verklaart erg blij te zijn met de vernieuwing van de status van Topwerkgever: We zijn er trots op, en uiteindelijk profiteren onze klanten er ook van doordat we in staat zijn onze mede Denktank klimaatverandering China is met een productie van 12 gigawatt een van de grootste windenergieproducenten ter wereld. De helft van de capaciteit is in 2008 gerealiseerd. TÜV NORD breidde haar activiteiten op het gebied van windenergie in China dan ook flink uit, en met succes. Er is veel vraag naar de knowhow van TÜV NORD op het gebied van energieberekeningen, inspecties en kwaliteitsadvies. werkers tevreden en gemotiveerd te houden. TÜV NORD is het moederbedrijf van Verebus Engineering en is met meer dan 8000 medewerkers actief in 70 landen. Ruim 6300 medewerkers hebben een technisch of natuurwetenschappelijke achtergrond Verstoringen Amsterdam CS en Den Haag CS is afgerond. Advies aan ProRailtop spitst zich toe op minimaliseren impact, in plaats van voorkomen storingen : Verebus voor derde jaar hoofdsponsor van introductiedagen Haagse Hogeschool. Hoogtepunt: Bierkrattenrace op 27

5 Sander Alles van Damen Services: Op zoek naar verlaging van de total cost of ownership Damen Shipyards Group heeft zich ontwikkeld van een enkele kleine scheepswerf in 1927 tot een groep van ruim dertig bedrijven actief in de scheepsbouw en daaraan gerelateerde industrieën wereldwijd. De range van schepen omvat nu onder meer sleepboten, geavanceerde werkschepen, snelle passagierschepen, patrouillevaartuigen, vrachtschepen, marineschepen en crew tenders. Binnen Damen ontstond begin dit jaar de afdeling Services. De afdeling bedient door Damen geleverde schepen wereldwijd, met diensten zoals inbedrijfstelling, reparatie-, garantie- en onderhoudswerkzaamheden. Ook is de afdeling commercieel actief met de verkoop van reserveonderdelen, de levering van technische en nautische trainingen en de verkoop van allerhande equipment voor schepen, en aanverwante nietmaritieme zaken. Efficiënte onderhoudsconcepten Binnen de afdeling Services is Sander Alles de manager Maintenance & Spares. Intern denkt de afdeling mee met de verkooporganisatie over onderhoudsconcepten voor klanten. Ook het After Sales Archive wordt binnen de afdeling beheerd. Extern richt de afdeling Maintenance & Spares zich op het leveren van spare parts pakketten aan eigenaren van nieuwbouw schepen, zogenaamde Initial Provisioning. Verder voorziet ze in advies aan klanten op onderhoudsgebied en levert ze het Planned/Preventive Maintenance System DAMOS. Sander Alles licht toe: DAMOS is een softwarepakket dat klanten helpt hun geplande onderhoud zo efficiënt mogelijk uit te voeren. De software wordt door een externe leverancier gemaakt, maar Damen richt het volledig in, met alle onderhoudsgevoelige componenten van het schip en het preventieve onderhoud hiervoor inclusief werkinstructies en benodigde onderdelen, voordat het aan de klant wordt geleverd. Gedeeltelijk maakt Damen hierbij gebruik van bij Verebus ingehuurde medewerkers: competente mensen die begrijpen hoe Damen Services de complexe materie uitgewerkt wil hebben. De klant kan direct met het systeem aan de slag en hoeft zich over de technische input geen zorgen te maken. Alle spare parts in een oogopslag Gevraagd naar innovaties vertelt Sander Alles dat er een pilot in voorbereiding is waarmee de klant zijn onderdelen via een web portal kan bestellen. Daarbij kiest de klant eerst het schip waar hij spare parts voor wil Als je helpt de onderhoudskosten omlaag te brengen, heb je een tevreden klant De eerste kennismaking van Damen Services met Verebus was ondersteuning bij het inrichten van de DAMOS database voor klanten. Al snel bleek de technisch inhoudelijke kennis ook toepasbaar op projecten als het digitaliseren van het bouwnummerarchief en het produceren van product manuals. Dit zijn de beknopte scheepshandleidingen voor de crew waarmee een schip kan worden opgestart. Verebus draagt bij aan het succes van Damen Services. Mede door de inzet van Verebus is Damen Services in staat onze klanten optimaal te ondersteunen met Services. bestellen en vervolgens het systeem aan boord. Ieder spare part dat nu gewenst is stopt de klant in zijn winkelwagen. Hét grote voordeel voor de klant is dat deze via één kanaal zijn onderdelen kan aankopen, in plaats van dat hij 50 verschillende administratieve handelingen voor alle verschillende systemen per bestelronde moet uitvoeren. We gaan er naar toe dat we meer aansluiting zoeken met de engineeringsafdeling doordat we de ge-engineerde data aan DAMOS kunnen koppelen. Ooit krijgt de klant een 3D weergave van zijn schip in beeld en wandelt de klant daar virtueel doorheen om aan te geven van welke systemen hij welke spare parts nodig heeft. Ook kunnen we kleurcodes gaan aanbrengen waarbij de systemen die aan onderhoud toe zijn, rood oplichten. Dat is nu allemaal nog toekomstmuziek, maar is wel de richting waarin wij denken. Nog een voordeel en sneller te realiseren van meer aansluiting met de engineers, is dat wij vanuit de ervaring die wij opdoen met het onderhoud, nuttige feedback kunnen geven aan de engineers en de productgroepen. Het doel is nóg minder storingsgevoelig en nóg onderhoudsvriendelijker te engineeren zodat we ook in de toekomst de beste kwaliteit kunnen leveren. Faciliteren en besparen Dit alles past bij de visie van Sander, die de klant van tegenwoordig steeds meer nadruk ziet leggen op het leveren van een dienst. Het in de vaart houden van een schip is niet meer de core business. De klant ziet een schip als een middel om zijn dienst te verlenen. Zoals bijvoorbeeld een vervoersmaatschappij die ferry s inzet. Zo n bedrijf is ingericht om mensen te vervoeren. Die dienst is zijn business, niet het hebben van een schip. Met de techniek wil hij zo min mogelijk te maken hebben. Onze dienstverlening, DAMOS en onderhoudsupport in het bijzonder, helpt daar bij. Bovendien zijn klanten continu op zoek naar een verlaging van hun Total Cost of Ownership. Over de levensduur van een schip gezien, bedragen de onderhoudskosten grofweg 1/3 van het totaal. Dat is meer dan de aanschaf van het schip, dat nog geen kwart van de totale kosten uitmaakt. Als je de klant kunt helpen met het verder omlaag brengen van de onderhoudskosten, heb je een tevreden klant. Geredeneerd vanuit de diensten die onze klanten moeten leveren, is uptime ontzettend belangrijk. Het afsluiten van complete onderhoudscontracten is wat Sander Alles het liefste wil met de afdeling Services. Dan kun je integraal aan de slag voor de klant: DAMOS, Training, Spare Parts of zelfs speciale projecten verzorgen zoals het bouwen van een eigen helling. Daar heeft de klant écht wat aan. Dan hoeven ze zich alleen maar op hun core business te richten en levert de toegenomen efficiëntie direct al een besparing op de total cost of ownership. Onderdelen moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Met onze systemen kunnen we heel scherp een kritische voorraad op peil houden. Gaat er van een Damen schip, dat bij ons in onderhoud is, een schroef kapot, dan hoeft de klant geen 9 maanden te wachten op een nieuwe. Damen is groot geworden met standaardisatie. Schepen worden zoveel mogelijk in series geproduceerd of van elkaar afgeleid. De onderdelen zijn daarmee voor meerdere typen geschikt, en kunnen vaak uit voorraad worden geleverd. Dat scheelt enorm in de kosten. 09 augustus : Everkinetiq International richt zich op decentrale duurzame energieoplossingen. Verebus verzorgt handleidingen voor windmolens : Samen met RailInfra Solutions betrekt Verebus haar nieuwe vestiging Utrecht, aan de Jutfaseweg : Verebus combineert

6 Project 10 Vervaardigen technische documentatie bij ombouwproject voor defensie Uitdaging achter de schermen Binnen de Defensie Materieel Organisatie (DMO) is Aad de Zeeuw één van de verantwoordelijken voor de realisatie van technische documentatie en de inhoud van de logistieke documentatie. Om precies te zijn de technische handleidingen en de reservedelen lijsten van de Afdeling Logistieke Systemen. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de aanschaf, instandhouding en afstoting van diverse systemen, zoals vrachtwagens, shelters, containers en aggregaten voor de Defensie Materieel Organisatie (Landmacht, Luchtmacht en Marine). Binnen deze afdeling zijn meerdere project- en systeemgroepen gevormd voor de aanschaf en het systeemmanagement. In elke systeem- en projectgroep zijn de benodigde disciplines vertegenwoordigd: projectmanager, logistiek medewerker, technicus en documentalist. Verlengde levensduur De bij de systemen op te leveren documentatie moet aan de specifiek door de DMO gestelde eisen voldoen en zijn afgestemd op de organisatie. Bij nieuwe projecten wordt de documentatie door de fabrikant onder begeleiding van de DMO geleverd. Bij modificatie in de eigen werkplaatsen van de DMO wordt de documentatie door middel van een aanbestedingsprocedure bij een documentatiebureau uitbesteed. De technische documentatie is essentieel voor het juist gebruik en onderhoud van het materieel en verlengt de levensduur er van. Uitrustingsstukken zoals Aad de Zeeuw ze noemt moeten zo lang mogelijk mee gaan en krijgen soms door modificatie een tweede levensfase. Een voorbeeld van hergebruik is de zogenaamde HulpPostgroep Shelter. Shelters die in 1985 in grote getale zijn gebouwd als verbindingsshelters zonder luchtbehandelingsinstallatie. Na een ombouwoperatie door toeleveranciers en in de eigen werkplaats krijgen ze een nieuwe bestemming voor geconditioneerd opslag en vervoer van geneeskundige uitrustingen en verbruiksartikelen onder vastgestelde farmaceutische eisen. Een soort verplaatsbare apotheek. Bij deze laatste ombouwoperatie was Verebus betrokken voor het maken van de technische documentatie. Enorme puzzel Gevraagd naar de grote uitdaging in dit project zijn opdrachtgever Aad de Zeeuw en Verebus projectleider Lex van der Zalm het direct eens: Verschillende partijen hebben er aan gewerkt. Tientallen jaren geleden is de basis gelegd. Veel van die kennis is niet langer in de organisatie aanwezig of terug te vinden. En in de loop der jaren zijn er dingen aan de shelter aangepast. Voor deze ombouw tot HulpPostgroep hebben externe fabrikanten de deelproducten geleverd en daar wel tekeningen van gemaakt, maar die zeggen weer niets over de bediening en het onderhoud. In elk geval niet in rela tie tot de rest van het systeem. En lang niet alles wat er voorhanden was, was volledig of kloppend. Al met al was het dus een enorme puzzel om alles compleet te krijgen, en alle bronnen en tekeningen samen te voegen tot één bruikbaar geheel. Want het gaat hier om materieel dat wordt gebruikt tijdens onze missies. De gebruikers moeten weten wat ze wel en niet mogen doen, het onderhoud moet goed gebeuren, als er onderdelen moeten worden vervangen moet men weten hoe, en de type nummers de NATO stocknummers van de artikelen terug kunnen vinden. Het eigenlijke ombouwen, dus het inbouwen van de onderdelen in de shelter zodat het werkelijk een Hulp Postgroep wordt, gebeurt in de werkplaats van DMO zelf. Dat is een keuze, aldus Aad de Zeeuw, zo kunnen we tussentijds beproeven en bijsturen. Hij geeft een voorbeeld van een veldtest waarbij een andere container die op een vrachtwagen werd gemonteerd met flinke snelheid over een Afghanistan-achtig wegdek vol hobbels en kuilen werd gereden. In dit project verzorgde Verebus de technische documentatie van de C3-A1 shelter die tot HulpPost werd omgebouwd. De HulpPost is een mobiele apotheek om medicijnen en hulpmiddelen zoals brancards, mee te vervoeren. Met behulp van een dieselgenerator draait de HulpPost stand alone. Hij wordt ingezet op missies zoals in Afghanistan. De technische documentatie voor de hulppost dient voor: 1 het dagelijks gebruik 2 het plegen van onderhoud en op de juiste wijze afhandelen van bestellingen van onderdelen 3 het verhelpen van storingen. De uitdaging in het project was om de bestaande bronnen en tekeningen samen te voegen tot één geheel, dat past binnen het onderhoudsconcept van defensie. Doordat het hier een ombouwoperatie betrof, was een deel van het benodigde bronmateriaal niet voorhanden en moest deze worden herleid. Ondanks dat de fabrikant aan de opdracht dacht te hebben voldaan om alles zo goed mogelijk te borgen, waren er verschillende dingen afgebroken. Daar kom je tijdens zo n test achter en zo houd je het proces onder controle. Vertalen naar leesbare handleiding Aad de Zeeuw legt uit dat het afgezien van al die verschillende partijen sowieso heel erg lastig voor een derde partij is om documentatie op te zetten, als deze partij niet bij de productie betrokken is geweest. Het zou het meest efficiënt zijn als de documentatie door de producent zou worden gemaakt. Die maken zoals gezegd wel tekeningen voor de productie, maar dat is niet de technische documentatie die wij nodig hebben en waarmee je een uitrustingsstuk gedurende de hele levensduur kunt bedienen en onderhouden. Dat vereist de vaardigheid om technische kennis om te zetten in bruikbare en leesbare handleidingen en beschrijvingen. Daar komt in dit geval Verebus in beeld. Plaatje compleet maken Wat het voor Verebus lastig maakte was de incompleetheid van de gegevens, licht Lex van der Zalm toe. Je weet eigenlijk nooit precies waar je aan begint met zo n project. Gaandeweg loop je tegen dingen aan. Je begint met alles te verzamelen wat er is. Waar je kunt vraag je tekeningen en beschrijvingen op, je kijkt natuurlijk heel goed naar het apparaat, gaat de werking na, stelt vragen aan de gebruikers, werkt je helemaal in in de techniek, en zo maak je het plaatje compleet. Uiteindelijk hebben we samen met de mensen van de DMO alles boven water weten te krijgen en ligt er een mooi eindproduct. De goede sfeer en de vlotte onderlinge communicatie waren de succesfactoren in dit project, zeggen beide heren. Echt een hele goede samenwerking. Over en weer snel schakelen, uitspreken wat je dwars zit, en samen de schouders er onder, dat heeft dit project tot een succes gemaakt, aldus Aad de Zeeuw. 11 actualisering en certificering met TÜV Nederland : Eerste Fotovoltaïsche Forum begin september van start, onder leiding van TÜV NORD. 50 deelnemers uit het veld van zonne-energie spreken over versnelling van certificeringsprocedures

7 Een dag van... Dick van Hensbergen De mensen van Verebus hebben dagelijks zeer uiteenlopende werkzaamheden en bijzondere ontmoetingen. In deze Update volgen we een dag van engineer Dick van Hensbergen. 16:00 11:00 8:15 13:45 9:15 13:45 14: :35 Baan mij een weg langs de tijdelijk opgeslagen verhuisdozen naar de badkamer, kater Woods blijft onverstoorbaar liggen nadat hij mij slaperig heeft aangestaard. 6:55 In de maandagkrant lees ik dat gelijkspel wordt gevierd als overwinning. De krant die ik lees is niet van de negatieve statements. 7:15 Zie van uit het keukendeurraam een merel naar mij kijken. Als ik later de deur uit loop met twee tassen om mijn nek, zie ik de merel nog steeds naar mij staren. Ik zet de pas er in om naar het station te geraken. 8:15 Haal een kleine koffie. De euro s vliegen uit je broek op Utrecht Centraal. In die kleine gaan overigens al twee suiker en twee melk. 9:15 Aangekomen in Amersfoort neem ik samen met Leo de Korte de opnamen voor die dag door. Leo vertegenwoordigt aankomende jaarwisseling 120 jaar spoor. Grootvader, vader en zoon, dat is hij zelf. We gaan op weg om opnames te doen in Soest. 10:00 Baarn RH10 Leo wordt aangesproken door een Canadees-Nederlands-Duitser die vlak voor WOII uit Duitsland vluchtte en zijn roots zoekt. Zelf ben ik druk mijn gegevens aan het noteren in de post van RH20 Baarn. 11:00 RH20 Amersfoort. Een hele grote ruimte die ik ga opmeten, maar zonder meetlint kan ik het niet. Ik kwam met voetstappen op 18 meter terwijl het meetlint toch maar op 14 meter en nog wat uitkwam. Het nemen van passen is niet geheel verstandig is mijn conclusie. 11:10 RH10 (Relaishuis) Soest. Leo legt uit waarom B-Relais veilig zijn en de aansturingsapparatuur niet. De B-Relais houden precies in de gaten wat er op de spoorbaan gaande is en kunnen verkeerde handelingen van mensen tegenhouden. Intussen de ruimte op gemeten 1:1 en de gegevens van de EBP apparatuur gecheckt met het dossier. 12:30 Lunch op de Verkeersleidingpost kantine in Amersfoort. Eindelijk koffie. 13:45 We zitten op de verkeersleiding van NedTrain waar een rangeerterrein is voor goederen- en personentreinen. De verkeersleider is blij met zijn net gemonteerde airco, vorige week liep de temperatuur op tot zo n 40 graden. We zijn blij dat we er vandaag zijn. 14:30 Knoco = knooppunten controle in Amersfoort. Hier checken we de gegevens van de werkplekken. De mensen zijn altijd erg nieuwsgierig wat het HP-dossier inhoudt. Hier geef ik dan toelichting op. De kamer waar de patchkast staat wordt helemaal opgemeten en ingetekend. 16:00 We nemen door wat we met de volgende opnamen in Utrecht kunnen gaan doen. Na overleg gaan we beiden huiswaarts. 16:30 Het was weer een goede dag met een mooie ontmoeting. Tussen de aantekeningen door kennis genomen van het oude spoorleven. Van wissels met de hand bedienen en ontdooien met branders, naar de computergestuurde systemen van vandaag. Sta daar maar eens bij stil.

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Diesel roterende UPS systemen. Ride Through systemen. Aggregaten. PDF documentatie

Diesel roterende UPS systemen. Ride Through systemen. Aggregaten. PDF documentatie PDF documentatie Diesel roterende UPS systemen Ride Through systemen Aggregaten Algemeen AA Energy Services verhuurt Uninterruptible Power Supply (UPS) systemen en stroomvoorzieningen. Onze huurvloot omvat

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum Process Solutions Process Installations The smart way forward in food and beverage Find your optimum Find your optimum The smart way forward in food and beverage. In de food & beverage-industrie bent u

Nadere informatie

AMC Seminar 2009 Dr.Ir. Leo A.M. van Dongen Directeur NedTrain Fleet Services

AMC Seminar 2009 Dr.Ir. Leo A.M. van Dongen Directeur NedTrain Fleet Services Rolling Stock Life-Cycle Logistics AMC Seminar 2009 Dr.Ir. Leo A.M. van Dongen Directeur NedTrain Fleet Services NedTrain: Wie zijn we? Onderdeel van NS Concern Onderhoudsbedrijf van rollend materieel

Nadere informatie

SAMEN SUCCESVOL IN RAILINFRATECHNIEK

SAMEN SUCCESVOL IN RAILINFRATECHNIEK SAMEN SUCCESVOL IN RAILINFRATECHNIEK Imtech Infra Rail Snel, veilig en betrouwbaar Vervoer per spoor wint aan populariteit. Reizen per spoor zorgt voor een snelle, veilige en betrouwbare verbinding.

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Van Beek. Grip op energie

Van Beek. Grip op energie Van Beek Grip op energie Van Beek: grip op energie Van Beek is specialist in het vertalen van meetgegevens naar concrete managementinformatie en adviezen. Wij doen dit bij uiteenlopende bedrijfsprocessen,

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

New Control Room seminar. Eindgebruikers Visie 2020

New Control Room seminar. Eindgebruikers Visie 2020 New Control Room seminar Eindgebruikers Visie 2020 Sprekers Rob Everink Robert Teunissen Corporate manufacturing Process control Central Engineering Process Control Solutions www.wib.nl Process Automation

Nadere informatie

Wapensysteem Management Get Across by doing it!

Wapensysteem Management Get Across by doing it! Wapensysteem Management Get Across by doing it! Schout bij Nacht Klaas Visser Directeur Wapensystemen 1 Assets 2 Recente ontwikkelingen Materieel: Aim for system integrity - Krimpend Defensiebudget/ Kredietcrisis

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy The perfect match is our standard Burdock is de verbindende factor tussen opdrachtgevers en technische specialisten in de procesindustrie.

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Continuous effort is our standard Burdock lost kennis- en capaciteitsvraagstukken op bij opdrachtgevers in de civiele techniek, infrastructuur,

Nadere informatie

AMC seminar 10 oktober 2013. Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium National Aerospace Laboratory NLR

AMC seminar 10 oktober 2013. Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium National Aerospace Laboratory NLR Maintenance Performance voor Life Cycle Management Carla Andela (carla.andela@nlr.nl) Collaborative Engineering Systems department Nationaal Lucht-en Ruimtevaart laboratorium AMC seminar 10 oktober 2013

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Overzicht Project Management NT R&O. Auteur: Kees van Oostenrijk Datum: 3 oktober 2012

Overzicht Project Management NT R&O. Auteur: Kees van Oostenrijk Datum: 3 oktober 2012 Overzicht Project Management NT R&O Auteur: Kees van Oostenrijk Datum: 3 oktober 2012 Reizen met de trein op tijd rijden goede informatie en service bijdragen aan sociale veiligheid beschikbare treinen

Nadere informatie

ITBB. Toppers in Techniek

ITBB. Toppers in Techniek ITBB. Elektrotechniek Innovatie door kennisoverdracht www.itbb.nl www.zonderman.nl Elektrotechniek Meet- en regeltechniek Signalering en beveiliging Brandbeveiliging Energievoorziening Telematica/netwerken/infrastructuren

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

INTEGRATIE EN MIGRATIE

INTEGRATIE EN MIGRATIE INTEGRATIE EN MIGRATIE Gert Jan Jacobse - Sr. Consultant End Users, Priva Copyright Priva Integratie en migratie houden uw gebouwbeheersysteem als bedrijfsmiddel actueel. Copyright Priva LEVENSDUUR STERK

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf INTRODUCTIE Bas Kierkels en Dirk Wilmink Elke project is bijzonder maar de implementatie van Gekko

Nadere informatie

Project Management. De expertise om ambities waar te maken

Project Management. De expertise om ambities waar te maken Project De expertise om ambities waar te maken Topwind Betrek Topwind bij uw project en verzeker u ervan dat uw ambities waar worden. Topwind is een pragmatisch, servicegericht bedrijf met veel ervaring

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

De expert in duurzame oplossingen

De expert in duurzame oplossingen CIAT Nederland BV Annie M.G. Schmidtweg 229 1321 NA Almere, Nederland T +31 (0) 36 53 32 587 F +31 (0) 36 53 32 597 E info@ciat.nl W www.ciat.nl COMFORT AIR QUALITY ENERGY OPTIMALISATION De expert in duurzame

Nadere informatie

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -reductieprogramma A. Hak Neutraal 2020

Plan van Aanpak CO 2 -reductieprogramma A. Hak Neutraal 2020 Plan van Aanpak CO 2 -reductieprogramma A. Hak Neutraal 2020 Looptijd: 2016 t/m 2019 Opgesteld op 31 mei 2016 Auteurs Rianne van der Veen, adviseur duurzaam ondernemen, Stichting Stimular Jacqueline den

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

De best leesbare displays van Nederland

De best leesbare displays van Nederland De best leesbare displays van Nederland Missie De missie van Data Display is helder de openbare ruimte voorzien van hoogwaardige elektronische informatiesystemen. Daarbij onderscheidt Data Display drie

Nadere informatie

Business Risk Management? Dan eerst data op orde!

Business Risk Management? Dan eerst data op orde! Business risk management? Dan eerst data op orde! Kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en imago zijn kernwaarden in de bedrijfsvoering die door nutsbedrijven hartelijk

Nadere informatie

TECONA TECHNICAL STAFFING SERVICES

TECONA TECHNICAL STAFFING SERVICES TECHNICAL STAFFING SERVICES Tecona is het adviesbureau op het gebied van Maintenance Services, Technical Staffing Services en Metal & Welding Quality Services. Met een sterk team van mensen met kennis

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010)

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010) Actieve deelname aan initiatieven Dit document beschrijft de actieve deelname van Pilkes aan het initiatief Duurzame Leverancier, Nederland CO2 neutraal en het initiatief van SKAO (CO2-Prestatieladder).

Nadere informatie

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek. 10 11 operator cabines. 12 13 plaatbewerking. 14 15 kennis & ontwikkeling

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek. 10 11 operator cabines. 12 13 plaatbewerking. 14 15 kennis & ontwikkeling INZICHT EFFECT 4 7 geluidsbeheersing 8 9 toegangstechniek 10 11 operator cabines Inzicht. Weten wat werkt. In welke situatie. Voor wie. En vooral: met welk doel. We denken. Vragen. Verwonderen. Onderzoeken

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Ontzorgen Met alle denkbare diensten

Ontzorgen Met alle denkbare diensten In 1993 zijn Frank Scholten en Dion Awater een bedrijf gestart, omdat zij een duidelijke visie hadden op de IT-wereld: IT moet eenvoudiger! Samen met een aantal gedreven vakmensen begonnen zij aan hun

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Acertys Technical Services. Tot uw dienst

Acertys Technical Services. Tot uw dienst Acertys Technical Services Tot uw dienst Service specialisten voor elk product Een uitgebreid team van vakbekwame en gemotiveerde technici staat tot uw dienst. Vandaag zijn dit meer dan 45 Service Engineers,

Nadere informatie

Risico gestuurd rail asset management

Risico gestuurd rail asset management Asset Management Control Seminar 2015 Vliegbasis Woensdrecht, 5 november 2015 Risico gestuurd rail asset management Jan Swier, Adviseur AM, ProRail. Thema presentatie: verbeteren prestaties (& prijs) Verdeling

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Continu heffen & hijsen

Continu heffen & hijsen Continu heffen & hijsen Hef en Hijs Nederland B.V. maakt onderdeel uit van Abird Hoisting & Lifting Abird is georganiseerd naar specialisme Zo behouden we de kennis, daadkracht en flexibiliteit om u optimaal

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR Tele Train heeft het antwoord Grensverleggend klantcontact 24 uur per dag antwoord Burgers stellen steeds meer eisen aan het contact met u als gemeente. Sterker

Nadere informatie

Executive Search & Interim Management

Executive Search & Interim Management Executive Search & Interim Management Van de Groep & Olsthoorn Executive Search Interim Management Nationaal en Internationaal Van eigenwijze zelfstandige tot een begrip in de industrie en techniek. Van

Nadere informatie

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence technology / industry / logistics 2 1 Management search Executive search International management search Interim management Missie Van de Groep & Olsthoorn staat

Nadere informatie

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012 Axoft Network Services werkt nog intensiever samen met KPN Apollo Hotel Papendrecht Vernieuwd en verbeterd Van Lonkhuizen & Van Oosten

Nadere informatie

Workshop Community Service Logistiek

Workshop Community Service Logistiek Workshop Community Service Logistiek vlm Voorjaarscongres Houten, 28 april 2010 Organisatie community Service Logistiek: Maarten Pruijmboom Jürgen Donders Programma Inleiding 13.00 13.10 Trends in service-

Nadere informatie

Gefascineerd door elektronica, gedreven door uw uitdaging

Gefascineerd door elektronica, gedreven door uw uitdaging Gefascineerd door elektronica, gedreven door uw uitdaging Altijd de goede verbinding! Kwaliteit, snelheid en flexibiliteit: uw wensen zijn ons uitgangspunt EPR Technopower is gespecialiseerd in de Engineering,

Nadere informatie

Crew.NET Maakt verbindingen

Crew.NET Maakt verbindingen Maakt verbindingen Het plannen van aflossingen van scheeps bemanningen is een tijdrovende en complexe aangelegenheid. Alles moet kloppen en niets mag aan het toeval worden overgelaten. Met de introductie

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Tradinco Academy Cursus Programma

Tradinco Academy Cursus Programma Tradinco Academy Cursus Programma Calibration made simple 01/2014 page : 1 Index Inleiding The art of Calibration Kalibratie Management Kalibratie Instrumentatie Het gebruik van Instrumenten AutoCal Kalibratie

Nadere informatie

ALT A IJD J ST S R T O R OM O OM

ALT A IJD J ST S R T O R OM O OM ALTIJD STROOM B&A Services noodstroomsystemen B&A staat voor Before & After. Van advies tot nazorg zijn wij uw specialist in noodstroomsystemen. Onze engineers beschikken over een professionele hands-on

Nadere informatie

"Wij zijn creatieve denkers met kennis van industriële automatisering" JB Systems Westlandseweg 190 3131 HX Vlaardingen Postbus 108 3130 AC Vlaardingen T +31 10 460 80 60 F +31 10 460 80 00 info@jbsystems.nl

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom uw concurrent zo veel goedkoper kan zijn? Waarschijnlijk

Nadere informatie

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage meilink groep Een uniek totaalconcept in industriële verpakkingen De Meilink Groep biedt een totaalpakket in industriële verpakkingen. Wij zijn op dit gebied zelfs marktleider in de Benelux en behoren

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer

Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer Onafhankelijk Bureau Onderhoud is een onafhankelijk adviesbureau. Wij geven advies, training en ondersteuning aan professionals in vastgoedbeheer en onderhoud

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP Agenda Stork Lean in Maintenance De stoommachine Evaluatie Doelstelling in een praktijksimulatie: kennismaken met lean principes, methoden en tools. toepassen

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Konings

Kracht door samenwerking. VDL Konings Kracht door samenwerking VDL Konings VDL Konings VDL Konings, opgericht in 1873, is een uiterst betrouwbare co-maker en co-developer van machines, systemen en modules voor een zeer uiteenlopende reeks

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

Ontdek de verborgen schat in onderhoud

Ontdek de verborgen schat in onderhoud Ontdek de verborgen schat in onderhoud Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht

Nadere informatie

Topwind Asset Management

Topwind Asset Management Same Conditions, Better Performance De missie van Topwind Uw turbines moeten beschikbaar zijn en optimaal presteren op het moment dat het waait. Specialisten in Asset en Project. Maximaal Rendement Topwind

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD 4... lessons learned in Nederland zijn vliegwiel BIM-projecten in het buitenland... Internationale BIM-uitdaging bij Deerns Partnership belangrijker dan ontwerptools 5 BIM is geen doel op zich je hoort

Nadere informatie

programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud

programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud Asset Register: door Paul Tulp, Beheerder Traminfrastructuur Bestuur

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

Infrastructuur. GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw

Infrastructuur. GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw Infrastructuur Advies en ondersteuning binnen de gehele infraketen GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw GEO-INFORMATIE Actuele situatie van het project en de omgeving gedetailleerd

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

Welkom. Seminar: Duurzaam bouwen met staal. 14 september 2017

Welkom. Seminar: Duurzaam bouwen met staal. 14 september 2017 1 Welkom Seminar: Duurzaam bouwen met staal 14 september 2017 2 Welkom en inleiding Peter Rietberg & Steven Ruijters Introductie Van Leeuwen Buizen Groep Duurzaamheid Onze positie in de supply chain Voorbeelden

Nadere informatie

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET Meer dan 550.000 gezinnen hebben al een milieubewuste en verantwoorde kijk op energie. Omdat je energiebudget steeds belangrijker wordt, biedt Lampiris je verschillende

Nadere informatie

Contractmanagement, Partnerschap of Pepperoni-gesprek Bert van Hulsen en Diederik Tak Labrijn

Contractmanagement, Partnerschap of Pepperoni-gesprek Bert van Hulsen en Diederik Tak Labrijn Contractmanagement, Partnerschap of Pepperoni-gesprek Bert van Hulsen en Diederik Tak Labrijn Even kennismaken l l l Na zijn studie werktuigbouwkunde in Delft, heeft de heer Tak Labrijn diverse functies

Nadere informatie

A WORLDWIDE SERVICE OPERATION. Training

A WORLDWIDE SERVICE OPERATION. Training Training Pentair s Fairbanks Nijhuis Services traint wereldwijd de gebruikers van de Fairbanks Nijhuis producten op het gebied van installatie, bediening en onderhoud. Deze trainingen aan management en

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Hillegom 07-10-2012 AD projectleider techniek Voorwoord Dit

Nadere informatie

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Derde druk ISBN 978-90-368-0384-7 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2013 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Asset Management als bindende factor

Asset Management als bindende factor Asset Management Asset Management als bindende factor Eigenaren, investeerders, beheerders, exploitanten en verzekeraars hebben allen tenminste één ding met elkaar gemeen. Het beheer en het onderhoud van

Nadere informatie

solutions mobility Technische installaties

solutions mobility Technische installaties solutions mobility Technische installaties Personen- en goederenvervoer Liften Roltrappen Goederenheffer Transportbanden Toegangsbeheer Automatische deuren Speedgates Roldeuren/hekken Slagbomen Gevelonderhoud

Nadere informatie

Wij weten, wat u nodig heeft.

Wij weten, wat u nodig heeft. Expertise voor de Bouw Wij weten, wat u nodig heeft. BERNER Expertise voor de Bouw EXPERTS DOOR PASSIE 8.000 medewerkers. 25.000 artikelen. Internationale logistiek. Kortom: een toonaangevende Europese

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management?

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management? Inleiding Stand van zaken Nederland? Groeiende druk op de buitenruimte Veeleisende burgers Krimpende budgetten en Risico management Planmatig en weinig flexibiliteit en creativiteit; Beheer en onderhoud

Nadere informatie

Service SolutionS nl

Service SolutionS nl Service Solutions NL banzo Service Solutions 1e druk, oktober 2016 Buitenvaart 1409 7905 SJ Hoogeveen Nederland +31(0) 88 58 85 000 www.banzo.nl The way to maintain 4 banzo Service Solutions 5 inhoud Banzo

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. knowledge comes is our standard...

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. knowledge comes is our standard... Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Delivering An expert open mind knowledge comes is our standard... Burdock biedt project management, recruitment en consultancy in

Nadere informatie

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering Print Services Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering We zitten er bovenop met professioneel gereedschap Totale controle begint met professioneel gereedschap Voor het beste resultaat gebruikt

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

Philips gebruikt CRM-oplossing voor efficiënt beheer van wereldwijd verkoopnetwerk

Philips gebruikt CRM-oplossing voor efficiënt beheer van wereldwijd verkoopnetwerk Philips gebruikt CRM-oplossing voor efficiënt beheer van wereldwijd verkoopnetwerk De organisatie Philips Enabling Technologies Group levert diensten op het gebied van high-end productietechnologie, product-

Nadere informatie

Jowitherm, Uw partner in elektrisch verwarmen

Jowitherm, Uw partner in elektrisch verwarmen Jowitherm, Uw partner in elektrisch verwarmen 2 Al meer dan 30 jaar geeft Jowitherm deskundig advies op het gebied van elektrisch verwarmen. Als volwaardig partner en adviseur van onder andere installatie

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 Samen Meer Bereiken Een netwerk voor mobiele telefonie is nooit af. T-Mobile volgt het gebruik en de prestaties van het mobiele netwerk op de

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie