UPDATE01. Inhoud. Asset management: wat is dat eigenlijk? 04. Efficiënt onderhoud bij Damen Shipyards 08. Handleiding voor mobiele hulppost 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UPDATE01. Inhoud. Asset management: wat is dat eigenlijk? 04. Efficiënt onderhoud bij Damen Shipyards 08. Handleiding voor mobiele hulppost 10"

Transcriptie

1 01 RELATIEMAGAZINE VAN VEREBUS ENGINEERING NR 01 NOVEMBER 2009 Asset management: wat is dat eigenlijk? 04 Efficiënt onderhoud bij Damen Shipyards 08 Handleiding voor mobiele hulppost 10 Inhoud Asset management leeft 04

2 Science Column Nieuws Het beheer van het Nederlandse energienet: asset management of asset non management? Asset management is een raar vak, tenminste in de energiedistributiesector waar ik vandaan kom. De kabels en leidingen, het merendeel van de asset base, zitten onder de grond, en daar valt weinig aan te managen. Er wordt jaarlijks een beetje vervangen en een beetje bijgebouwd, maar dat is hooguit een paar procent. Ook de bovengrondse componenten zoals transfor Inhoud InnovaTÜV matorhuisjes maken in dit opzicht geen indruk. De meeste worden niet vaker dan eens per 10 jaar bezocht voor een inspectie. Bij elkaar wordt op jaarbasis dus minder dan 10% van de asset base aangeraakt. Onze functie is dus meer je er niet mee bemoeien dan actief iets doen, terwijl het begrip asset management dat laatste toch suggereert. Misschien is asset non-management een betere omschrijving. De vreemdheid van het vak neemt verder toe als je naar het technische beleid kijkt. Dat beschrijft namelijk niet alleen de algemene situatie, maar ook alle uitzonderingen waar men tegenaan gelopen is. Die uitzonderingen hadden ook weer uitzonderingen, enzovoort. In de meer dan 100 jaar dat de netwerken in gebruik zijn, is zo een enorm niveau van verfijning bereikt. Een nadeel is alleen dat de focus op uitzonderingen, de aandacht van het oorspronkelijke probleem afleidt. Het is daarom niet zeker dat men nog weet waarom het beleid nu eigenlijk bestaat. Een beetje chargerend kun je dus stellen dat asset managers de meeste assets Database Damen Shipyard Ype Wijnia is partner bij D-Cision en is gespecialiseerd in risk based asset management. Ype is daarnaast als promovendus verbonden aan de TU Delft, waar hij onderzoek doet naar de optimalisatie van besluitvorming in de asset intensieve industrie. niet managen, en dat ze, wanneer ze dat wel doen, geen flauw benul hebben waarom ze doen wat ze doen. Je zou verwachten dat een systeem dat zo bestuurd wordt op het punt van instorten staat, maar niets is minder waar. Het Nederlandse net heeft een betrouwbaarheid van meer dan 99,99% en is daarmee een van de best functionerende technische systemen ter wereld. Toch niet slecht voor een stelletje onwetende asset non managers! Shelter wordt hulppost Bijzonder trots ben ik op deze nieuwe Update, omdat een aantal van onze klanten laat zien dat we na onze start 62 jaar geleden in de scheepsbouw, ondertussen ook in andere grote marksectoren succesvol zijn. In het openbaar vervoer als ingenieursbureau en adviseur op het gebied van railinfrastructuur en voertuigen. Voor defensie en off-shore bij het maken van user manuals, voor Stork als partner bij de instandhouding van de Fokker vloot. Maar ook voor diverse system integrators die we kunnen helpen met specialistische engineeringscapaciteit. Het thema van onze dienstverlening is de combinatie van degelijke engineering en advies voor installaties die geen ruimte voor vergissingen of fouten toestaan. Een wapensysteem mag nooit iets onverwachts doen. Avionica systemen in een vliegtuig mogen nooit falen, de foutmarge in een spoorbeveiligingsysteem is 0. De Verebusser begrijpt dat en het vormt de basis voor al zijn beslissingen. Een ander kenmerk is dat we werken aan systemen met een lange levensduur, waarbij effectieve instandhouding noodzaak is. Onze configuratiemanagementdiensten en user-manuals dragen daar sterk aan bij. Vandaar ook dat we assett management als thema hebben gekozen voor deze Update. Promovendus Ype Wijnia geeft zijn prikkelende mening, scheepsbouwer Sander Alles legt uit hoe Damen Ship yards nieuwe diensten rond instandhouding ontwikkelt, onze eigen expert Niels de Nies legt uit waarom wij voor ProRail een workshop treinbeveiliging organiseren, onze bijdrage aan het Assett Managment Congress wordt kort aangehaald, in de vaste rubriek InnovaTÜV ziet u een overzicht van de innovaties van ons moeder bedrijf TÜV NORD op het gebied van duurzame energie en Aad de Zeeuw van Defensie vertelt samen met onze projectleider Lex van der Zalm over de succesvolle samenwerking in een complex documentatieproject. 28 en 29 oktober seminar Asset Management Control, Marine kazerne Amsterdam Het seminar voor Asset Management Control is in 2003 ontstaan vanuit het marinebedrijf. Inmiddels is het uitgegroeid tot een toonaangevend seminar voor defensie, infra, rail en industrie. In de 2009 editie gaan key-note sprekers van NedTrain, Rijks waterstaat en Defensie in op het thema get across, om de brug naar asset management te slaan. Zij doen dit elk vanuit hun eigen situatie en aanpak. Verebus is partner van het seminar en verzorgt op donderdagmiddag 29 oktober de presentatie Improving Information Productivity. Hoe kunt u uw bedrijfsrisico s beperken? Door de productiviteit van uw informatie te ver beteren! Meer informatie en aanmelding via Samenwerkingsovereenkomst met Two-B engineering Verebus is een exclusieve samenwerking aangegaan met Two-B engineering uit Utrecht, voor railinfra projecten waar de disciplines treinbeveiliging en kabels & leidingen deel van uitmaken. De vakgebieden treinbeveiliging en kabels & leidingen zijn sterk met elkaar verweven. Verebus zal bij aanbestedingen van dergelijke projecten de expertise van Two-B inzetten, en in het project als één partij opereren. Verebus kan als erkend ingenieursbureau op deze wijze gespe cialiseerde kennis in beide disciplines aanbieden. Deze overeenkomst garandeert ProRail een integrale dienstverlening door Verebus in deze voor hen zo cruciale vakgebieden, aldus Kees Aling, directeur van Verebus Science: column Ype Wijnia 03 Column Kees Aling Kort 06 Workshops treinbeveiliging 12 Een dag van: Dick van Hensbergen Colofon Dit magazine is een uitgave van Verebus Engineering. Redactieadres: Verebus Engineering, Postbus 1045, 2280 CA Rijswijk ter attentie van Georgette Toet. T (070) E: Redactie: Georgette Toet, Verebus Ontwerp en vormgeving: Zabriski Communicatie Media Design Fotografie: Verebus, Holland, Sander Pardon Luchtfoto: Bram van de Biezen Drukwerk: NPN drukkers, Breda Ik wens u veel plezier met deze Update! Kees Aling, directeur Verebus Engineering Two-B Engineering is een advies- en ingenieursbureau op het gebied van kabels & leidingen, en met ruim 25 medewerkers gespecialiseerd in de railinfratechniek. De werkzaamheden lopen uiteen van directievoering, projectmanagement, project leiding, toezicht, ontwerp, inmeten, revisie, vergunningen, tracéverkenning en voorschriften. Meer informatie op 03 : 29 oktober spreekt Verebus op het Asset Management Control Seminar 2009 over Improving Information Productivity : Imtech krijgt opdracht voor het onderhoud van het WTC, Verebus verzorgt al het tekeninggerelateerde documentenbeheer : Verebus zet

3 Jari Blankenburgh en Paul Gieselbach Asset management: voor een lang en productief leven Up-to-date en TÜVgeprüft Met het moederbedrijf TÜV NORD biedt Verebus sinds kort, een koppeling van certificering en actualisering. Door de toenemende normeringstrend vragen klanten steeds vaker om actualisering met als doel om aan de norm te voldoen. Verebus verzorgt nu niet alleen de actualisering, maar levert in het pakket het bijbehorende certificaat. Als je asset management intypt in Google, krijg je hits. Kennelijk leeft het begrip op het internet. Maar wat wordt er eigenlijk onder verstaan? interview door anke van houten Rondsurfend stuit ik op een groot aantal uiteenlopende definities. Veel lijken te komen uit de hoek van de accountancy en het vermogensbeheer, met telkens andere accenten. Maar ook binnen sectoren als industrie of infra blijkt er op verschillende manieren invulling te worden gegeven aan asset management. Verebus ziet asset management als een label waar veel van haar activiteiten onder kunnen worden geschaard. Wat verstaat Verebus dan onder asset management? Ik vraag het Jari Blankenburgh en Paul Gieselbach, die respectievelijk als business unit manager en accountmanager met engineering solutions een bijdrage leveren aan asset management. Wat is asset management? Volgens Paul Gieselbach verschilt het zelfs binnen klantorganisaties wat men er mee bedoelt: Asset management wordt vaak gebruikt in termen van beheersing van de kosten van de kapitaalgoederen. Dan gaat het meestal over de kosten voor het onderhoud. Praat je met een klant die verantwoordelijk is voor een exploitatieresultaat, dan gaat het om performance, en heb je een meer functionele doelstelling. Het kan ook gaan om risicobeheersing of het voldoen aan milieueisen. Jari Blankenburgh bevestigt dit beeld, en stelt vast dat al die definities in feite randvoorwaarden zijn waar asset management in de breedte aan moet voldoen. Uiteindelijk gaat het er om wat een asset over zijn levenscyclus genomen mag kosten en moet opbrengen, rekening houdend met alle normen en regels die voor dat asset gelden. De wijze waarop je asset management definieert, bepaalt voor een deel het moment waarop je er aan begint. En dat kan voor problemen zorgen. Vaak wordt er pas invulling aan gegeven als een project is afgerond en wordt overgedragen aan de onderhoudsorganisatie. Terwijl het juist al met het ontwerp moet beginnen, aldus Jari Blankenburgh. Wij zien nog steeds klanten in alle sectoren worstelen met het probleem dat de informatie uit de projectfase moet worden aangesloten op de onderhoudsfase. Er ís wel enorm veel informatie beschikbaar, maar deze zo te filteren en te ontsluiten dat de juiste mensen op het juiste moment over de juiste documenten beschikken, is toch vaak een hele grote uitdaging. Vertalen van behoeftes Is dit verhaal dan nieuw? Nee, nieuw is het niet. Verebus maakt al technische documentatie sinds 1947: As Built informatie, gebruikershandleidingen, onderhoudsdocumentatie; allemaal asset management avant la lettre. Het is wel zo dat projectorganisaties er bij de klant van tegenwoordig anders uitzien dan vroeger. Er zijn meer partijen Ontzettend goed luisteren naar wat de klant wil met een project bij betrokken, projectbudgetten staan onder druk, net zoals de onderhoudsbudgetten. Technische documentatie en informatie worden toch vaak als kostenpost gezien. Daarnaast is er toenemende aandacht voor bijvoorbeeld total cost of ownership aan de ene kant en compliance aan regels en normen voor bijvoorbeeld veiligheid en milieu, aan de andere kant. Gevraagd naar de visie die Verebus heeft op het gebied van asset management stelt Paul Gieselbach dat het draait om de optimalisatie van de informatiestromen. Vanaf de ontwerpfase tot het einde van de levensduur. Dat klinkt zo simpel, maar om dat echt goed in te richten moet je heel dicht op de klant gaan zitten. Communicatie maakt het succes. Ontzettend goed luisteren naar wat de klant wil met een project. Dan pas weet je wat uiteindelijk de informatiebehoefte zal zijn, en kun je adviseren hoe je daar al in de ontwerpfase rekening mee kunt houden. Jari Blankenburgh vult aan dat dat de kracht is van Verebus. Doordat we met ons concept van life-cycle engineering in alle fases van de levenscyclus bij onze klanten actief zijn, kunnen we ook over al die fases heen de informatiestroom op de juiste wijze kanaliseren. En omdat we sinds jaar en dag de combinatie van engineers en technisch auteurs in huis hebben, optimaliseren we niet alleen de stroom van de informatie, maar ook de kwaliteit er van. Dit opgeteld bij onze inspanningen om ons echt te verdiepen in het klantproces, maakt dat wat wij doen, resulteert in tevreden klanten met projecten die ook in de onderhoudsfase succesvol blijven stappen voor het behalen van het CO 2 bewust certificaat dat door ProRail wordt meegenomen in de gunningafweging : Verebus staat op 19 november op het NIDV seminar in Ahoy, de jaarlijkse bijeenkomst van Defensie en de toeleverende industrie : Studie Grote

4 InnovaTÜV Wat speelt er aan nieuwe ontwikkelingen bij Verebus moederbedrijf TÜV NORD in Duitsland? Ditmaal aandacht voor een aantal activiteiten op het gebied van CO2 reductie. Eén van de focusgebieden van TÜV NORD. Verebus organiseert workshops treinbeveiliging Verebus organiseert een serie Workshops Treinbeveiliging voor ProRail. De workshops zijn een initiatief van Verebus en vielen bij ProRail direct in goede aarde. Verebus-adviseur Niels de Nies schreef het voorstel naar aanleiding van een constatering vanuit de railpraktijk. Het was een idee van sales manager Rob de Jongh, die vanuit Verebus bij de meeste treinbeveiligingsprojecten nauw betrokken is. Hij ervaart dat er bij nieuwe ProRail-ers geen gedetailleerde kennis is van treinbeveiliging. Dat is op zich natuurlijk niet vreemd. Treinbeveiliging is een specialisme en projectleiders hoeven niet op dat specialistische niveau te zijn ingewijd in de techniek. Maar wat daarmee gepaard gaat is dat ze daardoor ook vaak te weinig inzicht hebben in de complexiteit van beveiliging en de invloed die dat heeft op het gehele project. Die complexiteit zorgt er namelijk voor, aldus Niels de Nies, dat treinbeveiliging bijna per definitie een bottleneck is in de railinfra projecten. De laatste stappen in een beveiligingsproject komen namelijk helemaal achteraan in een spoorvernieuwingsproject en het ontwerpprotocol laat geen ruimte voor tijdwinnende short cuts. Hij licht toe: Het proces van het ontwerpen van een beveiligingsinstallatie ligt vast. Het is opgedeeld in fases en op vastgestelde momenten moet het ontwerp worden gecollationeerd. Dit betekent dat het hele ontwerp detailvoor-detail wordt nagelopen en wordt vrijgegeven voor de volgende fase. Alleen een 10 is namelijk goed genoeg in treinbeveiligingsland. Uitloop in andere, eerdere project fasen leidt dan ook direct tot knelpunten in het beveiligingsproject. Het gevolg is vaak onbegrip en een onnodig stroef verloop van het project. De oplossing die Verebus en ProRail samen gevonden hebben is het ontwikkelen van een workshop waarbij de ProRail projectleiders op procesniveau kennis nemen van treinbeveiliging. De deelnemers worden door Verebus getoetst en gecertificeerd. Verebus organiseert de workshops, verzorgt het cursusmateriaal en geeft de trainingen. Als pilot staan er 10 workshops gepland voor dit najaar. We gaan de projectleiders natuurlijk niet opleiden tot specialist, maar shoppen in de materie om dat wat van belang is voor de doorlooptijd van de projecten voor het voetlicht te krijgen. Het doel van de workshop is een breed inzicht te geven in de betekenis en de plaats van treinbeveiliging in een railinfra project. Treinbeveiliging krijgt daardoor in het project de plaats en de ruimte die het verdient. Dat maakt niet dat het niet langer een bottleneck is. Maar wel dat de deelnemers aan de workshop in de woorden van Nout Verhoeven van ProRail meer gevoel en aandacht voor de bottleneck krijgen. Raffinaderij-symposium: energiebesparing en bedrijfsveiligheid Op 30 september organiseerde TÜV NORD het tweede Raffinaderij-symposium. Het onderwerp was energiebesparing en bedrijfsveiligheid. Onder de aanwezigen waren vakspecialisten uit de raffinage, technische wetenschappers en overheden. Er werd onder andere gesproken over technische oplossingen, online monitoring van de energieprestaties, en regelgeving. TÜV NORD ondersteunt industriële complexen van planning en bouw, tot en met de ontmanteling met berekeningen, testen en adviesdiensten op het gebied van bijvoorbeeld monitoring en veiligheid. In de strijd tegen klimaatverandering is TÜV NORD gevraagd deel te nemen aan een denktank voor het realiseren van CO 2 filtering en opslag. De commissie brengt advies uit aan de Duitse minister van milieu. TÜV NORD adviseert over de ontwikkeling van de veiligheidseisen en daarmee samenhangende regelgeving van de opslaginstallaties en de pijpleidingen. TÜV NORD ook in 2009 Topwerkgever voor Ingenieurs De Duitse Corporate Research Foundation kende TÜV NORD wederom het predicaat Topwerkgever voor ingenieurs toe, na onderzoek onder de 300 belangrijkste Duitse technische organisaties. Het onderzoeksbureau keek naar aspecten als internationale mogelijkheden, arbeidsvoorwaarden, balans tussen werk en privé, ontwikkelingsmogelijkheden, ondernemingsklimaat en vandaag de dag niet onbelangrijkbedrijfszekerheid. Bestuursvoorzitter Guido Rettig verklaart erg blij te zijn met de vernieuwing van de status van Topwerkgever: We zijn er trots op, en uiteindelijk profiteren onze klanten er ook van doordat we in staat zijn onze mede Denktank klimaatverandering China is met een productie van 12 gigawatt een van de grootste windenergieproducenten ter wereld. De helft van de capaciteit is in 2008 gerealiseerd. TÜV NORD breidde haar activiteiten op het gebied van windenergie in China dan ook flink uit, en met succes. Er is veel vraag naar de knowhow van TÜV NORD op het gebied van energieberekeningen, inspecties en kwaliteitsadvies. werkers tevreden en gemotiveerd te houden. TÜV NORD is het moederbedrijf van Verebus Engineering en is met meer dan 8000 medewerkers actief in 70 landen. Ruim 6300 medewerkers hebben een technisch of natuurwetenschappelijke achtergrond Verstoringen Amsterdam CS en Den Haag CS is afgerond. Advies aan ProRailtop spitst zich toe op minimaliseren impact, in plaats van voorkomen storingen : Verebus voor derde jaar hoofdsponsor van introductiedagen Haagse Hogeschool. Hoogtepunt: Bierkrattenrace op 27

5 Sander Alles van Damen Services: Op zoek naar verlaging van de total cost of ownership Damen Shipyards Group heeft zich ontwikkeld van een enkele kleine scheepswerf in 1927 tot een groep van ruim dertig bedrijven actief in de scheepsbouw en daaraan gerelateerde industrieën wereldwijd. De range van schepen omvat nu onder meer sleepboten, geavanceerde werkschepen, snelle passagierschepen, patrouillevaartuigen, vrachtschepen, marineschepen en crew tenders. Binnen Damen ontstond begin dit jaar de afdeling Services. De afdeling bedient door Damen geleverde schepen wereldwijd, met diensten zoals inbedrijfstelling, reparatie-, garantie- en onderhoudswerkzaamheden. Ook is de afdeling commercieel actief met de verkoop van reserveonderdelen, de levering van technische en nautische trainingen en de verkoop van allerhande equipment voor schepen, en aanverwante nietmaritieme zaken. Efficiënte onderhoudsconcepten Binnen de afdeling Services is Sander Alles de manager Maintenance & Spares. Intern denkt de afdeling mee met de verkooporganisatie over onderhoudsconcepten voor klanten. Ook het After Sales Archive wordt binnen de afdeling beheerd. Extern richt de afdeling Maintenance & Spares zich op het leveren van spare parts pakketten aan eigenaren van nieuwbouw schepen, zogenaamde Initial Provisioning. Verder voorziet ze in advies aan klanten op onderhoudsgebied en levert ze het Planned/Preventive Maintenance System DAMOS. Sander Alles licht toe: DAMOS is een softwarepakket dat klanten helpt hun geplande onderhoud zo efficiënt mogelijk uit te voeren. De software wordt door een externe leverancier gemaakt, maar Damen richt het volledig in, met alle onderhoudsgevoelige componenten van het schip en het preventieve onderhoud hiervoor inclusief werkinstructies en benodigde onderdelen, voordat het aan de klant wordt geleverd. Gedeeltelijk maakt Damen hierbij gebruik van bij Verebus ingehuurde medewerkers: competente mensen die begrijpen hoe Damen Services de complexe materie uitgewerkt wil hebben. De klant kan direct met het systeem aan de slag en hoeft zich over de technische input geen zorgen te maken. Alle spare parts in een oogopslag Gevraagd naar innovaties vertelt Sander Alles dat er een pilot in voorbereiding is waarmee de klant zijn onderdelen via een web portal kan bestellen. Daarbij kiest de klant eerst het schip waar hij spare parts voor wil Als je helpt de onderhoudskosten omlaag te brengen, heb je een tevreden klant De eerste kennismaking van Damen Services met Verebus was ondersteuning bij het inrichten van de DAMOS database voor klanten. Al snel bleek de technisch inhoudelijke kennis ook toepasbaar op projecten als het digitaliseren van het bouwnummerarchief en het produceren van product manuals. Dit zijn de beknopte scheepshandleidingen voor de crew waarmee een schip kan worden opgestart. Verebus draagt bij aan het succes van Damen Services. Mede door de inzet van Verebus is Damen Services in staat onze klanten optimaal te ondersteunen met Services. bestellen en vervolgens het systeem aan boord. Ieder spare part dat nu gewenst is stopt de klant in zijn winkelwagen. Hét grote voordeel voor de klant is dat deze via één kanaal zijn onderdelen kan aankopen, in plaats van dat hij 50 verschillende administratieve handelingen voor alle verschillende systemen per bestelronde moet uitvoeren. We gaan er naar toe dat we meer aansluiting zoeken met de engineeringsafdeling doordat we de ge-engineerde data aan DAMOS kunnen koppelen. Ooit krijgt de klant een 3D weergave van zijn schip in beeld en wandelt de klant daar virtueel doorheen om aan te geven van welke systemen hij welke spare parts nodig heeft. Ook kunnen we kleurcodes gaan aanbrengen waarbij de systemen die aan onderhoud toe zijn, rood oplichten. Dat is nu allemaal nog toekomstmuziek, maar is wel de richting waarin wij denken. Nog een voordeel en sneller te realiseren van meer aansluiting met de engineers, is dat wij vanuit de ervaring die wij opdoen met het onderhoud, nuttige feedback kunnen geven aan de engineers en de productgroepen. Het doel is nóg minder storingsgevoelig en nóg onderhoudsvriendelijker te engineeren zodat we ook in de toekomst de beste kwaliteit kunnen leveren. Faciliteren en besparen Dit alles past bij de visie van Sander, die de klant van tegenwoordig steeds meer nadruk ziet leggen op het leveren van een dienst. Het in de vaart houden van een schip is niet meer de core business. De klant ziet een schip als een middel om zijn dienst te verlenen. Zoals bijvoorbeeld een vervoersmaatschappij die ferry s inzet. Zo n bedrijf is ingericht om mensen te vervoeren. Die dienst is zijn business, niet het hebben van een schip. Met de techniek wil hij zo min mogelijk te maken hebben. Onze dienstverlening, DAMOS en onderhoudsupport in het bijzonder, helpt daar bij. Bovendien zijn klanten continu op zoek naar een verlaging van hun Total Cost of Ownership. Over de levensduur van een schip gezien, bedragen de onderhoudskosten grofweg 1/3 van het totaal. Dat is meer dan de aanschaf van het schip, dat nog geen kwart van de totale kosten uitmaakt. Als je de klant kunt helpen met het verder omlaag brengen van de onderhoudskosten, heb je een tevreden klant. Geredeneerd vanuit de diensten die onze klanten moeten leveren, is uptime ontzettend belangrijk. Het afsluiten van complete onderhoudscontracten is wat Sander Alles het liefste wil met de afdeling Services. Dan kun je integraal aan de slag voor de klant: DAMOS, Training, Spare Parts of zelfs speciale projecten verzorgen zoals het bouwen van een eigen helling. Daar heeft de klant écht wat aan. Dan hoeven ze zich alleen maar op hun core business te richten en levert de toegenomen efficiëntie direct al een besparing op de total cost of ownership. Onderdelen moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Met onze systemen kunnen we heel scherp een kritische voorraad op peil houden. Gaat er van een Damen schip, dat bij ons in onderhoud is, een schroef kapot, dan hoeft de klant geen 9 maanden te wachten op een nieuwe. Damen is groot geworden met standaardisatie. Schepen worden zoveel mogelijk in series geproduceerd of van elkaar afgeleid. De onderdelen zijn daarmee voor meerdere typen geschikt, en kunnen vaak uit voorraad worden geleverd. Dat scheelt enorm in de kosten. 09 augustus : Everkinetiq International richt zich op decentrale duurzame energieoplossingen. Verebus verzorgt handleidingen voor windmolens : Samen met RailInfra Solutions betrekt Verebus haar nieuwe vestiging Utrecht, aan de Jutfaseweg : Verebus combineert

6 Project 10 Vervaardigen technische documentatie bij ombouwproject voor defensie Uitdaging achter de schermen Binnen de Defensie Materieel Organisatie (DMO) is Aad de Zeeuw één van de verantwoordelijken voor de realisatie van technische documentatie en de inhoud van de logistieke documentatie. Om precies te zijn de technische handleidingen en de reservedelen lijsten van de Afdeling Logistieke Systemen. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de aanschaf, instandhouding en afstoting van diverse systemen, zoals vrachtwagens, shelters, containers en aggregaten voor de Defensie Materieel Organisatie (Landmacht, Luchtmacht en Marine). Binnen deze afdeling zijn meerdere project- en systeemgroepen gevormd voor de aanschaf en het systeemmanagement. In elke systeem- en projectgroep zijn de benodigde disciplines vertegenwoordigd: projectmanager, logistiek medewerker, technicus en documentalist. Verlengde levensduur De bij de systemen op te leveren documentatie moet aan de specifiek door de DMO gestelde eisen voldoen en zijn afgestemd op de organisatie. Bij nieuwe projecten wordt de documentatie door de fabrikant onder begeleiding van de DMO geleverd. Bij modificatie in de eigen werkplaatsen van de DMO wordt de documentatie door middel van een aanbestedingsprocedure bij een documentatiebureau uitbesteed. De technische documentatie is essentieel voor het juist gebruik en onderhoud van het materieel en verlengt de levensduur er van. Uitrustingsstukken zoals Aad de Zeeuw ze noemt moeten zo lang mogelijk mee gaan en krijgen soms door modificatie een tweede levensfase. Een voorbeeld van hergebruik is de zogenaamde HulpPostgroep Shelter. Shelters die in 1985 in grote getale zijn gebouwd als verbindingsshelters zonder luchtbehandelingsinstallatie. Na een ombouwoperatie door toeleveranciers en in de eigen werkplaats krijgen ze een nieuwe bestemming voor geconditioneerd opslag en vervoer van geneeskundige uitrustingen en verbruiksartikelen onder vastgestelde farmaceutische eisen. Een soort verplaatsbare apotheek. Bij deze laatste ombouwoperatie was Verebus betrokken voor het maken van de technische documentatie. Enorme puzzel Gevraagd naar de grote uitdaging in dit project zijn opdrachtgever Aad de Zeeuw en Verebus projectleider Lex van der Zalm het direct eens: Verschillende partijen hebben er aan gewerkt. Tientallen jaren geleden is de basis gelegd. Veel van die kennis is niet langer in de organisatie aanwezig of terug te vinden. En in de loop der jaren zijn er dingen aan de shelter aangepast. Voor deze ombouw tot HulpPostgroep hebben externe fabrikanten de deelproducten geleverd en daar wel tekeningen van gemaakt, maar die zeggen weer niets over de bediening en het onderhoud. In elk geval niet in rela tie tot de rest van het systeem. En lang niet alles wat er voorhanden was, was volledig of kloppend. Al met al was het dus een enorme puzzel om alles compleet te krijgen, en alle bronnen en tekeningen samen te voegen tot één bruikbaar geheel. Want het gaat hier om materieel dat wordt gebruikt tijdens onze missies. De gebruikers moeten weten wat ze wel en niet mogen doen, het onderhoud moet goed gebeuren, als er onderdelen moeten worden vervangen moet men weten hoe, en de type nummers de NATO stocknummers van de artikelen terug kunnen vinden. Het eigenlijke ombouwen, dus het inbouwen van de onderdelen in de shelter zodat het werkelijk een Hulp Postgroep wordt, gebeurt in de werkplaats van DMO zelf. Dat is een keuze, aldus Aad de Zeeuw, zo kunnen we tussentijds beproeven en bijsturen. Hij geeft een voorbeeld van een veldtest waarbij een andere container die op een vrachtwagen werd gemonteerd met flinke snelheid over een Afghanistan-achtig wegdek vol hobbels en kuilen werd gereden. In dit project verzorgde Verebus de technische documentatie van de C3-A1 shelter die tot HulpPost werd omgebouwd. De HulpPost is een mobiele apotheek om medicijnen en hulpmiddelen zoals brancards, mee te vervoeren. Met behulp van een dieselgenerator draait de HulpPost stand alone. Hij wordt ingezet op missies zoals in Afghanistan. De technische documentatie voor de hulppost dient voor: 1 het dagelijks gebruik 2 het plegen van onderhoud en op de juiste wijze afhandelen van bestellingen van onderdelen 3 het verhelpen van storingen. De uitdaging in het project was om de bestaande bronnen en tekeningen samen te voegen tot één geheel, dat past binnen het onderhoudsconcept van defensie. Doordat het hier een ombouwoperatie betrof, was een deel van het benodigde bronmateriaal niet voorhanden en moest deze worden herleid. Ondanks dat de fabrikant aan de opdracht dacht te hebben voldaan om alles zo goed mogelijk te borgen, waren er verschillende dingen afgebroken. Daar kom je tijdens zo n test achter en zo houd je het proces onder controle. Vertalen naar leesbare handleiding Aad de Zeeuw legt uit dat het afgezien van al die verschillende partijen sowieso heel erg lastig voor een derde partij is om documentatie op te zetten, als deze partij niet bij de productie betrokken is geweest. Het zou het meest efficiënt zijn als de documentatie door de producent zou worden gemaakt. Die maken zoals gezegd wel tekeningen voor de productie, maar dat is niet de technische documentatie die wij nodig hebben en waarmee je een uitrustingsstuk gedurende de hele levensduur kunt bedienen en onderhouden. Dat vereist de vaardigheid om technische kennis om te zetten in bruikbare en leesbare handleidingen en beschrijvingen. Daar komt in dit geval Verebus in beeld. Plaatje compleet maken Wat het voor Verebus lastig maakte was de incompleetheid van de gegevens, licht Lex van der Zalm toe. Je weet eigenlijk nooit precies waar je aan begint met zo n project. Gaandeweg loop je tegen dingen aan. Je begint met alles te verzamelen wat er is. Waar je kunt vraag je tekeningen en beschrijvingen op, je kijkt natuurlijk heel goed naar het apparaat, gaat de werking na, stelt vragen aan de gebruikers, werkt je helemaal in in de techniek, en zo maak je het plaatje compleet. Uiteindelijk hebben we samen met de mensen van de DMO alles boven water weten te krijgen en ligt er een mooi eindproduct. De goede sfeer en de vlotte onderlinge communicatie waren de succesfactoren in dit project, zeggen beide heren. Echt een hele goede samenwerking. Over en weer snel schakelen, uitspreken wat je dwars zit, en samen de schouders er onder, dat heeft dit project tot een succes gemaakt, aldus Aad de Zeeuw. 11 actualisering en certificering met TÜV Nederland : Eerste Fotovoltaïsche Forum begin september van start, onder leiding van TÜV NORD. 50 deelnemers uit het veld van zonne-energie spreken over versnelling van certificeringsprocedures

7 Een dag van... Dick van Hensbergen De mensen van Verebus hebben dagelijks zeer uiteenlopende werkzaamheden en bijzondere ontmoetingen. In deze Update volgen we een dag van engineer Dick van Hensbergen. 16:00 11:00 8:15 13:45 9:15 13:45 14: :35 Baan mij een weg langs de tijdelijk opgeslagen verhuisdozen naar de badkamer, kater Woods blijft onverstoorbaar liggen nadat hij mij slaperig heeft aangestaard. 6:55 In de maandagkrant lees ik dat gelijkspel wordt gevierd als overwinning. De krant die ik lees is niet van de negatieve statements. 7:15 Zie van uit het keukendeurraam een merel naar mij kijken. Als ik later de deur uit loop met twee tassen om mijn nek, zie ik de merel nog steeds naar mij staren. Ik zet de pas er in om naar het station te geraken. 8:15 Haal een kleine koffie. De euro s vliegen uit je broek op Utrecht Centraal. In die kleine gaan overigens al twee suiker en twee melk. 9:15 Aangekomen in Amersfoort neem ik samen met Leo de Korte de opnamen voor die dag door. Leo vertegenwoordigt aankomende jaarwisseling 120 jaar spoor. Grootvader, vader en zoon, dat is hij zelf. We gaan op weg om opnames te doen in Soest. 10:00 Baarn RH10 Leo wordt aangesproken door een Canadees-Nederlands-Duitser die vlak voor WOII uit Duitsland vluchtte en zijn roots zoekt. Zelf ben ik druk mijn gegevens aan het noteren in de post van RH20 Baarn. 11:00 RH20 Amersfoort. Een hele grote ruimte die ik ga opmeten, maar zonder meetlint kan ik het niet. Ik kwam met voetstappen op 18 meter terwijl het meetlint toch maar op 14 meter en nog wat uitkwam. Het nemen van passen is niet geheel verstandig is mijn conclusie. 11:10 RH10 (Relaishuis) Soest. Leo legt uit waarom B-Relais veilig zijn en de aansturingsapparatuur niet. De B-Relais houden precies in de gaten wat er op de spoorbaan gaande is en kunnen verkeerde handelingen van mensen tegenhouden. Intussen de ruimte op gemeten 1:1 en de gegevens van de EBP apparatuur gecheckt met het dossier. 12:30 Lunch op de Verkeersleidingpost kantine in Amersfoort. Eindelijk koffie. 13:45 We zitten op de verkeersleiding van NedTrain waar een rangeerterrein is voor goederen- en personentreinen. De verkeersleider is blij met zijn net gemonteerde airco, vorige week liep de temperatuur op tot zo n 40 graden. We zijn blij dat we er vandaag zijn. 14:30 Knoco = knooppunten controle in Amersfoort. Hier checken we de gegevens van de werkplekken. De mensen zijn altijd erg nieuwsgierig wat het HP-dossier inhoudt. Hier geef ik dan toelichting op. De kamer waar de patchkast staat wordt helemaal opgemeten en ingetekend. 16:00 We nemen door wat we met de volgende opnamen in Utrecht kunnen gaan doen. Na overleg gaan we beiden huiswaarts. 16:30 Het was weer een goede dag met een mooie ontmoeting. Tussen de aantekeningen door kennis genomen van het oude spoorleven. Van wissels met de hand bedienen en ontdooien met branders, naar de computergestuurde systemen van vandaag. Sta daar maar eens bij stil.

N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t. Onderhoud en Inkoop

N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t. Onderhoud en Inkoop N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t Onderhoud en Inkoop Onderhoud en inkoop Auteurs: John van der Puil Hans Rudy Bos Rinus van den Dries Luc de Laat Gert

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

Update 5. Een wereldbedrijf voor wereldburgers. In dit nummer: -Prestatieladder Fokker still going strong Achter de schermen in Vietnam

Update 5. Een wereldbedrijf voor wereldburgers. In dit nummer: -Prestatieladder Fokker still going strong Achter de schermen in Vietnam Update 5 Relatiemagazine van Verebus Engineering juli 2012 Een wereldbedrijf voor wereldburgers In dit nummer: Huisman Academy Verebus op niveau 5 CO 2 -Prestatieladder Fokker still going strong Achter

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Update 3. Alle hens aan dek bij asset information management

Update 3. Alle hens aan dek bij asset information management Update 3 Relatiemagazine van Verebus Engineering mei 2011 Alle hens aan dek bij asset information management Verder in dit nummer: Manuals voor E.ON Ronde Tafel Conferentie Defensie Topwerkgever voor ingenieurs

Nadere informatie

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Klantenspecial Nieuwsbrief van 4PS - februari 2009 Niet over één nacht ijs Imtech kiest voor partnership met 4PS 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Inhoud Investeren of

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 7, NUMMER 3, RAVU: Business Intelligence is een proces Opening nieuw kantoor Moordrecht Saxion bespaart fors door virtualisatie Glasvezelring verbindt datacenters

Nadere informatie

Najaar 2011 (Nuovo collezione 1911)

Najaar 2011 (Nuovo collezione 1911) hét carrièremagazine voor salesprofessionals! DECEMBER 2011 4 Merry Christmas and a Happy New Year! In gesprek met Angus Cameron, Director Snow Software Jeroen van Esseveld, Commercial Director Friesland

Nadere informatie

itannova In deze editie: Open BIM discussie MdR advies en BIMspecialist BIM bevordert transparantie bij Cofely Geberit is trots op BIM participatie

itannova In deze editie: Open BIM discussie MdR advies en BIMspecialist BIM bevordert transparantie bij Cofely Geberit is trots op BIM participatie jaargang 6 nummer 1 januari 2014 itannova In deze editie: Open BIM discussie MdR advies en BIMspecialist BIM bevordert transparantie bij Cofely Geberit is trots op BIM participatie www.itannex.com Wie

Nadere informatie

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 De helicopterview van STABU: Van bestekschrijven naar slim specificeren Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen VOORWOORD INHOUD voorwoord inhoud

Nadere informatie

Magazine. Doop Holland-klasse. Interview rector magnificus Karel Luyben 01-2010

Magazine. Doop Holland-klasse. Interview rector magnificus Karel Luyben 01-2010 Magazine 01-2010 Doop Holland-klasse Informatiegestuurd optreden bij KMar Eindhoven Vizier op Verebus, Brandt en DSM Dyneema Interview rector magnificus Karel Luyben UW MISSIE BEPAALT ONZE VISIE Tecnovia

Nadere informatie

Vooruitdenken is de crux bij regie

Vooruitdenken is de crux bij regie Outsource Magazine THEMA Regie Vooruitdenken is de crux bij regie Irma Jepma en Willemien Fokkens, VGZ December 2013 Jaargang 8 Regie nieuwe stijl Kwaliteit bij uitbesteding Special: de outsourcingsadviseur

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 september 2010. .magazine. infrastructurele netwerken in Europa. Themanummer: assetmanagement

Jaargang 3, nr. 1 september 2010. .magazine. infrastructurele netwerken in Europa. Themanummer: assetmanagement Jaargang 3, nr. 1 september 2010.magazine infrastructurele netwerken in Europa Themanummer: assetmanagement Inhoudsopgave HubHolland.Magazine, jaargang 3, nr. 1 september 2010 4 Een integrale aanpak Jenne

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. gaan samen

Informatiebeveiliging. gaan samen Het IV-magazine van Defensie Single Sign-On Informatiebeveiliging IV en ICT gaan samen Jaargang 1 n oktober 2007 2 Editorial Veranderen Drs. Adriaan Blankenstein (C-BGICT) Het vierde nummer van In Touch

Nadere informatie

informatie management 4tips

informatie management 4tips Een commerciële uitgave van Mediaplanet, gedistribueerd door Het Financieele Dagblad. Nr.1/maart 2011 Ontwikkeling, implementatie en winst informatie management 4tips voor meer rendement Mens en techniek

Nadere informatie

succesfactoren Onderhoudsbeleid in de lift. Joseph Kuling, directievoorzitter van HVL, over de ingrijpende systeemintegratie bij Merwestroom en HVL

succesfactoren Onderhoudsbeleid in de lift. Joseph Kuling, directievoorzitter van HVL, over de ingrijpende systeemintegratie bij Merwestroom en HVL succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 3, oktober 2004 Acto Informatisering Service-special Mitsubishi wil klanten beter bedienen met Service Management Systeem Onderhoudsbeleid

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland

geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland Het draait om mensen Je werkt om te leven, wordt wel gezegd. Omdat de Nederlander gemiddeld veertig uur per week werkt, kan ieders werk maar beter zo leuk,

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Samen voor verbetering

Samen voor verbetering jaargang 25 juni 2012 themanummer Supply Chain Management Kwaliteitskrullen is het periodiek van de Kwaliteitskring Twente Samen voor verbetering PROCESS IMPROVEMENT Process Improvement werken aan world

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Samen verbinden. Nu, morgen en daarna.

Samen verbinden. Nu, morgen en daarna. 2 Samen verbinden. Nu, morgen en daarna. 3 Inhoud Voorwoord 5 Waarom 7 Waarmee 11 Onze historie 17 Waar we voor staan als organisatie 21 Waar we voor staan als medewerkers 25 Wat we doen 29 Hoe wij werken

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie